19.12.2007 * Zprávy FK ČSO na webu. K tomuto datu byly doplněny poslední zbývající zprávy FK ČSO z minulých let. V současné době jsou tedy dostupné všechny dosud vydané výroční zprávy.

17.12.2007 * Aktuální zpráva za rok 2007 byla doplněna o několik nově dořešených pozorování, některé z nich jsou opět doplněny fotodokumentací.

17.12.2007 * Pozorování druhů ze seznamu II.  Na přelomu let 2007/2008 proběhne sběr dat, týkajících se pozorování druhů ze Seznamu II, tedy těch druhů, u nichž lze zaslat pouze základní informace (druh, počet, datum, lokalita, případně určení věku a pohlaví). V případě jakýchkoliv pochybnosti si FK vyhrazuje právo požádat pozorovatele o doplnění a postoupit pozorování procesu schvalování (tohoto kroku však prakticky není nutné využívat). V současné době probíhá aktivní sběr dat z webu ČSO a z e-mailových zpráv OVIS. Přesto uvítáme zaslání konkrétních údajů na e-mail jednatele, tedy vavrik.martin@seznam.cz. Cenná je také případná fotodokumentace.

12.12.2007 * Aktuální rozhodnutí FK. Protože se neosvědčil dosavadní vzhled stránek, týkajících se aktuálních rozhodnutí, zavádíme od dnešního data novou - a věříme, že přitažlivější - formu. Všechna pozorování, která byla uzavřena a výsledek projednání byl oznámen autorovi, jsou publikována v podobě neustále se aktualizující výroční zprávy za aktuální rok. Pro jasné odlišení od hotových zpráv je použit HTML formát namísto definitivního PDF. Definitivní verze výroční zprávy bude vyhotovena vždy mezi schůzí FK a publikováním zjednodušené verze v některém z periodik. Webové zprávy budou obohaceny zařazením fotodokumentace v co největším rozsahu.

12.12.2007 *Zprávy FK ČSO. Nadále pokračuje situace, kdy nejsou nejnovější výroční zprávy FK ČSO dostupné veřejnosti . Postupně probíhá úprava starších i novějších zpráv a jejich umístění na tyto webové stránky. K dnešnímu datu jsou zpřístupněny některé starší zprávy a dosud nepublikovaná zpráva za rok 2004. Zprávy za rok 2005 a 2006 budou zpřístupněny v nejbližší době. Nadále probíhá jednání o podobě výstupu publikovaných v tištěné podobě; nicméně pozornost FK bude soustředěna k publikování zpráv v on-line podobě.

Starší "novinky"

Schůze FK ČSO 2006 - informace o proběhlé schůzi, řešených problémech, dosažených závěrech a fotogalerii z exkurze najdete na těchto stránkách.