Welcome visitor number   [CNW:Counter]CNW:Tracker


News

This home page is only available in Czech at the moment. We are working on English versions of the most important pages. Until now, you can view Members and List of considered species. Other useful (even if only in Czech) pages are:

We are working on English version of the Czech birdlist. You can visit Czech version from Czech pages.


23.11.2008 * Aktualizace designu webových stránek Ve dnech 22.-23.11.2008 proběhla kompletní změna designu webových stránek FK ČSO. Některé odkazy byly již zastaralé, design řady podstránek byl nezměněn již několik let. Současný vzhled je jednotný, méně křiklavý a snad i přehlednější a příjemnější. Pokud jste o víkendu při přístupu na webové stránky narazili na potíže, omlouváme se za ně. Uvítáme vaše připomínky a názory na to, co by se dalo zlepšit.

22.11.2008 * Seznam ptáků ČR. K dnešnímu datu byl aktualizován Seznam ptáků ČR. V současné podobě již není číslovaný a rozdělený do kategorií, na druhé straně byl rozšířen o údaje o výskytu na našem území. Posuzované a registrované druhy jsou barevně odlišeny. Na základě nových poznatků bylo v souladu s doporučením taxonomické komise AERC změněno pořadí řádů, systematický seznam nyní začíná vrubozobými a hrabavými, za nimiž následují ostatní řády v tradičním pořadí.

24.09.2008 * Aktuální zpráva za rok 2008.  V sekci Zpráv FK ČSO byla přidána první pracovní verze zprávy za rok 2008, zahrnující v současnosti akceptovaná pozorování. U všech pozorování s fotodokumentací je tradičně zveřejněna alespoň jedna fotografie. Několik dalších pozorování bude uzavřeno v nejbližších dnech. Pokud jde o zprávu za rok 2007, její definitivní verze je v tisku, vyjde v nejbližším čísle časopisu Sylvia. Webová verze ve formátu PDF bude zpřístupněna po dohodě s redakční radou.
K tomuto datu byla také výrazně doplněna fotogalerie. V současné době je zde fotodokumentace 29 vybraných pozorování. Další fotografie budou ještě přidány.

25.06.2008 * Aktuální situace v práci FK - tradiční sezónní pauza. Vážení návštěvníci a autoři pozorování. Jistě jste zaznamenali jisté polevení v tempu práce FK. Jako každoročně, je toto způsobeno pracovním vytížení jejich členů. Snažíme se být co nejrychlejší, v tomto období roku to však z pochopitelných důvodů není možné. Návrat k rychlejšímu posuzování pozorování očekáváme v průběhu září. Přece jen však chystáme v nejbližší době nějaké změny - v průběhu července je naplánována aktualizace stránek s přehledy pozorování z ČR, která z technických důvodů delší dobu neproběhla. Jakékoliv doplňky, názory, komentáře či návrhy uvítáme na mailové adrese jednatele (vavrik.martin@seznam.cz). Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití letních měsíců.

16.04.2008 * Aktuální zpráva za rok 2007 - zpráva FK ČSO za rok 2007 je téměř kompletní, byla doplněna všechna pozorování uzavřená na schůzi FK ČSO (řada z nich s fotodokumentací). Vyrozumění autorům byla zaslána v těchto dnech. Z projednávaných pozorování očekáváme ještě doplnění tří záznamů, po jejich uzavření bude zpráva doplněna o pozorování registrovaných druhů a převedena do PDF formátu. Brzy se objeví průběžná verze zprávy za rok 2008.

15.04.2008 * Aktuální zpráva za rok 2007 - byla opravena chyba v odkazech, jejíž vinou se většině návštěvníků nezobrazovala u této zprávy fotodokumentace.

15.04.2008 * Schůze FK ČSO 2008. Koncem března proběhlo na Moravské ornitologické stanici v Přerově tradiční výroční setkání členů FK. Byly projednány některé neuzavřené případy (o výsledcích budou autoři vyrozuměni), proběhla rovněž diskuse o změnách v seznamu posuzovaných druhů a o nutnosti revize statutu všech druhů, u nichž chybí jakékoliv pozorování schválené FK. V současné době členové komise dolaďují výstupy z této schůze, které po vypracování budou k dispozici na našich webových stránkách.

19.12.2007 * Zprávy FK ČSO na webu. K tomuto datu byly doplněny poslední zbývající zprávy FK ČSO z minulých let. V současné době jsou tedy dostupné všechny dosud vydané výroční zprávy.

17.12.2007 * Aktuální zpráva za rok 2007 byla doplněna o několik nově dořešených pozorování, některé z nich jsou opět doplněny fotodokumentací.

17.12.2007 * Pozorování druhů ze seznamu II.  Na přelomu let 2007/2008 proběhne sběr dat, týkajících se pozorování druhů ze Seznamu II, tedy těch druhů, u nichž lze zaslat pouze základní informace (druh, počet, datum, lokalita, případně určení věku a pohlaví). V případě jakýchkoliv pochybnosti si FK vyhrazuje právo požádat pozorovatele o doplnění a postoupit pozorování procesu schvalování (tohoto kroku však prakticky není nutné využívat). V současné době probíhá aktivní sběr dat z webu ČSO a z e-mailových zpráv OVIS. Přesto uvítáme zaslání konkrétních údajů na e-mail jednatele, tedy vavrik.martin@seznam.cz. Cenná je také případná fotodokumentace.

12.12.2007 * Aktuální rozhodnutí FK. Protože se neosvědčil dosavadní vzhled stránek, týkajících se aktuálních rozhodnutí, zavádíme od dnešního data novou - a věříme, že přitažlivější - formu. Všechna pozorování, která byla uzavřena a výsledek projednání byl oznámen autorovi, jsou publikována v podobě neustále se aktualizující výroční zprávy za aktuální rok. Pro jasné odlišení od hotových zpráv je použit HTML formát namísto definitivního PDF. Definitivní verze výroční zprávy bude vyhotovena vždy mezi schůzí FK a publikováním zjednodušené verze v některém z periodik. Webové zprávy budou obohaceny zařazením fotodokumentace v co největším rozsahu.

12.12.2007 *Zprávy FK ČSO. Nadále pokračuje situace, kdy nejsou nejnovější výroční zprávy FK ČSO dostupné veřejnosti . Postupně probíhá úprava starších i novějších zpráv a jejich umístění na tyto webové stránky. K dnešnímu datu jsou zpřístupněny některé starší zprávy a dosud nepublikovaná zpráva za rok 2004. Zprávy za rok 2005 a 2006 budou zpřístupněny v nejbližší době. Nadále probíhá jednání o podobě výstupu publikovaných v tištěné podobě; nicméně pozornost FK bude soustředěna k publikování zpráv v on-line podobě.

Starší "novinky"

Schůze FK ČSO 2006 - informace o proběhlé schůzi, řešených problémech, dosažených závěrech a fotogalerii z exkurze najdete na těchto stránkách.