Aktuality

12.12.2013 * Aktualizace seznamu ptáků ČR. K dnešnímu datu byl aktualizován seznam ptáků ČR s ohledem na nově akceptovaná pozorování a probíhající revize pozorování starších. V roce 2013 byly prozatím akceptovány dva nové druhy ptáků - sedmihlásek malý (Iduna caligata) a pěnice malá (Sylvia nana), posuzování dvou potenciálních druhů probíhá (budníček temný, Phylloscopus fuscatus a budníček horský, Phylloscopus bonelli). Oproti tomu během revizí bylo osm druhů z avifauny ČR vyřazeno a další přeřazen do kategorie D, která není součástí avifauny ČR. Pro větší přehlednost jsou nyní v seznamu odlišeny druhy, jejichž pozorování byla, jsou nebo budou revidována. Další změny webových stránek chystáme v nejbližší době.

09.04.2013 * Revize záznamů hnízdění slavíků tmavých (Luscinia luscinia) na území ČR. V záložce Zajímavosti, články najdete první příspěvek, připravený v rámci probíhající revize starších záznamů; článek zobrazíte také kliknutím na nadpis tohoto příspěvku. Připravujeme shrnutí prvního kola revizí, další revize budou probíhat v roce 2013.

V pátek 5. dubna 2013 proběhla v prostorách Kroužkovací stanice NM v Praze výroční schůze Faunistické komise ČSO; bližší informace o předmětu jednání a uzavřená pozorování za první období roku 2013 pro vás připravujeme v těchto dnech.

24.01.2013 * Období 2012/6. V záložce Aktuální rozhodnutí byl zpřístupněn přehled pozorování, doručených do konce roku 2012 a začátkem roku 2013 a výsledky jejich posouzení k datu. V rámci sběru údajů za rok 2012 budou ještě projednána pozorování, zveřejněná na stránkách birds.cz a doplněna dostatečnou fotodokumentací; uvítáme i další doplnění a upřesnění. Zároveň pokračuje aktualizace druhových stránek a provizorní Zprávy za rok 2012.

28.12.2012 * Doplňování pozorování registrovaných druhů za rok 2012. V současné době probíhá doplňování pozorování registrovaných druhů za rok 2012 na druhové stránky a do webové verze Zprávy FK za rok 2012. Po jejich naplnění uvítáme z vaší strany kontrolu úplnosti a správnosti údajů.
Doplněné druhy (aktualizováno 01.01.2013) - labuť zpěvná, potápka žlutorohá, volavka červená, volavka vlasatá, ibis hnědý, kameňáček pestrý.

11.12.2012 * Webová pracovní verze Zprávy FK za rok 2012. Do složky Zprávy FK ČSO byla přidána první verze průběžné zprávy FK za rok 2012 s dosud akceptovanými pozorováními.

9.12.2012 * Novinky na stránkách. Blíží se konec roku a tím opět tradiční sběr údajů. V současné době se chýlí ke konci posuzování z předchozích období (která najdete v záložce Aktuální rozhodnutí), závěry očekáváme v průběhu 14 dnů. Přibyla aktuální Zpráva FK za rok 2011, chystáme webovou podobu průběžné verze Zprávy za rok 2012. Zajímavostí letošního roku se rozhodně stala řada pozorování káně bělochvosté (Buteo rufinus), pravděpodobně kopírující dosud největší zaznamenanou invazi tohoto druhu. Do průběžné verze Zprávy za rok 2012 postupně zařadíme i registrovaná pozorování, u nichž poté budeme vděčni za případnou kontrolu správnosti a úplnosti. Začátkem roku 2013 pak proběhne revize jednotlivých druhových stránek, spojená s jejich aktualizací.

Káně, zaslané k posouzení FK jako káně bělochvosté (Buteo rufinus)

Jedinec vedený jako FK 44/2012

Jedinec vedený jako FK 37/2012

Jedinec vedený jako FK 38/2012

2.7.2012 * Období 2012/2 + příprava zprávy FK za rok 2011. FK ČSO stále prověřuje nové metody posuzování a práce; dosud tak nebyla uzavřena pozorování z období 2012/2, nicméně posouzení pozorování za toto období se již chýlí ke konci, zbývají poslední vyjádření a během příštího týdne budou zveřejněny výsledky posouzení aktuálních pozorování. Bohužel je nutno poznamenat, že řada pozorování i velmi vzácných druhů, která se objevila v databázi AVIF, nebyla členům FK k posouzení vůbec zaslána.
V průběhu letních měsíců je tradičně připravována zpráva FK za předešlý rok, kterým je nyní rok 2011. Prosíme všechny, kdo mají zájem práci FK podpořit, aby prohlédli weby jednotlivých druhů a zkontrolovali, zda nechybí nějaké jejich pozorování nebo pozorování, o jehož existenci ví. Díky vaši pomoci se budeme opět snažit publikovat co nejkompletnější přehled zajímavých pozorování za rok 2011.

16.5.2012 * Kauza "choryňská husa". Relativně poklidné vody nejen naší birdwatcherské scény občas rozvíří pozorování ptáka, na jehož určení se nemohou pozorovatelé - případně experti požádaní o vyjádření - shodnout. V roce 2011 byla takovým druhem husa, projednávaná pod jednacím číslem FK 01/2011. Na našich stránkách najdete nyní konečné oficiální vyjádření FK ČSO k této kauze.

12.5.2012 * Květnové novinky. Od 1. května 2012 dochází po delší době ke změně rozložení činnosti mezi jednotlivými členy FK. Bližší informace přineseme během tohoto období, hlavní je změna osoby jednatele, kterým se stává Jiří Šírek. Veškerou komunikaci s FK ČSO, týkající se nových pozorování, směřujte nadále na e-mail jirka.sirek@seznam.cz. Podněty k databázi pozorování, doplnění tabulek přehledu pozorování a podobně nadále zasílejte na e-mail vavrik.martin@seznam.cz. Období 2012/2 bude ukončeno k 31. květnu, vzhledem ke konání schůze koncem března. Přehled zaslaných pozorování, jejichž posuzování probíhá, bude zveřejněn v nejbližších dnech.

28.3.2012 * Období 2012/1. V záložce Aktuální rozhodnutí najdete přehled pozorování uzavřených k datu schůze FK ČSO. Tato pozorování budou postupně doplněna do druhových tabulek.

26.3.2012 * Výroční schůze FK, Praha, 23.-25. března 2012. Za účasti téměř všech členů komise a externího spolupracovníka pro revizi historických pozorování, Jiřího Mlíkovského, proběhla v Praze tradiční výroční schůze FK ČSO. Na programu bylo především druhé kolo revize historických pozorování a preparátů. V depozitáři Národního muzea jsme provedli revizi řady preparátů a projednali s J. Mlíkovským okolnosti jejich původů. Výsledkem jednání je několik změn, týkajících se birdlistu ČR, které budeme v co nejbližší době publikovat na našich webových stránkách. Na pořadu byly i další body, jako uzavření všech pozorování za rok 2011 a první období roku 2012, představa fungování FK ČSO v roce 2012, archivace pozorování, české názvosloví, vztah FK k databázi AVIF apod. Zpráva shrnující výsledky jednání bude rovněž k dispozici v nejbližších dnech.

8.3.2012 * Období 1/2012 a výroční schůze FK. Protože v březnu se tradičně koná schůze FK ČSO, bude přehled uzavřených pozorování dostupný po jejím skončení, tedy koncem března. Tento postup bude tradiční, první období roku bude vždy o měsíc delší. Výroční schůze FK ČSO 2012 se koná tentokrát v depozitáři Národního muzea v Praze, na pořadu jednání bude mimo jiné především probíhající revize historických pozorování a revize statutu jednotlivých druhů, u nichž dosud neprošlo žádné pozorování schvalovacím procesem. Do konce března 2012 budou rovněž webové stránky doplněny a opraveny na základě vámi zaslaných podnětů z ledna a února 2012.

26.1.2012 * Racek šedý v Praze. Jižně Karlova mostu přímo v centru Prahy se zdržuje racek šedý v šatu 2. zimy. Jde o desáté pozorování na našem území a první od roku 2002. Zjištění tohoto druhu je událostí roku 2012, která přitáhla pravděpodobně bezprecedentní množství pozorovatelů. Pozorování samozřejmě dosud nebylo projednáno FK ČSO.

12.1.2012 * Redirekty a přímé přístupy na stránky druhů. Jeden z námětů, který jsme v posledních dnech obdrželi, upozorňoval na to, že po zrušení starých stránek došlo k přetrhání některých odkazů z cizích stránek, jakými je například Wikipedie. Tento nedostatek byl odstraněn a zároveň nahrazen možností, kterou by mohli někteří z vás při hledání údajů ocenit - do adresového řádku nyní stačí zadat fkcso.cz a za lomítko zkratku latinského názvu druhu s využitím tří písmen z rodového a tří písmen z druhového názvu. Tento odkaz vás pak pošle přímo na stránku daného druhu. Pokud tedy například hledáte informace o budníčkovi pruhohlavém (Phylloscopus inornatus), zadáte do adresového řádku fkcso.cz/phyino. Při tomto způsobu zadávání samozřejmě bude stránce scházet klasická nabídka vlevo. Uvítám vaše poznámky k funkčnosti a využitelnosti těchto odkazů na e-mailu vavrik.martin@seznam.cz.

2.1.2012 * Přehled pozorování za období 6/2011 je nyní dostupný v záložce Aktuální rozhodnutí. Není bez zajímavosti, že mimo zmíněného bělořita pouštního byl na území ČR v roce 2011 zaznamenán ještě jeden nový druh, shodou okolností se stejným druhovým jménem - hýl pouštní (Bucanetes githagineus). V současné době tak registrujeme na našem území výskyt 404 druhů ptáků; pokračující revize však může tento počet ještě ovlivnit.

1.1.2012 * První fáze aktualizace dokončena. V současné době byla doplněna pozorování registrovaných druhů, zaznamenaná pozorovateli do databáze na stránkách birds.cz (tedy roky 2010 a 2011). Nyní následují úpravy jednotlivých stránek s využitím mailem přímo zaslaných pozorování, kontrolovány budou rovněž některé další zdroje. Děkujeme za rostoucí zájem a výpomoc při vylepšování databáze. V nejbližších dnech rovněž zveřejníme průběh posuzování pozorování v období 2011/6.

19.12.2011 * Pokračující aktualizace webových stránek. V prosincových dnech nadále pokračuje aktualizace webových stránek. Po sloučení vzhledu stránek registrovaných a posuzovaných druhů probíhá úprava stránek posledních registrovaných druhů, u nichž chyběly grafy a mapy. Souběžně jsou doplňována zaslaná a sebraná pozorování do roku 2010, následně i z roku 2011. V dalším kole budou postupně doplňovány fotografie z databáze FK ČSO a to i ke starším pozorováním. V roce 2012 pak bude pokračovat revize a shromažďování chybějících a neposouzených pozorování.

V rámci rekonstrukce webových stránek došlo k úpravě Seznamu ptáků ČR. Tato podstránka by měla být nadále klíčovým výchozím bodem při pátrání po informacích o jakémkoliv druhu. České názvy posuzovaných i registrovaných druhů byly propojeny s odkazy na druhové stránky; po najetí myší jméno druhu zčervená (u posuzovaných) nebo zmodrá (u registrovaných), po kliknutí se dostanete na stránky druhu podobně jako při výběru z lišty nalevo. Seznam byl aktualizován s ohledem na změny v taxonomii a názvosloví a s ohledem na aktuální výsledky posuzování i revize.

Jako v předchozích letech děkujeme za pomoc při odhalování nedostatků a doplňování údajů, podněty zaslané emailem se snažíme řešit přednostně. Věříme, že v průběhu roku 2012 se nám podaří dobudovat databázi pozorování mnoha druhů co nejhlouběji do historie, případně i zcela zkompletovat.

15.12.2011 * Nový druh pro ČR a probíhající revize. Po delší době přibyl do fauny ČR nový druh ptáka - bělořit pouštní (Oenanthe deserti). FK ČSO v posledních dnech akceptovala pozorování nizozemských birdwatcherů z Klatovska (20.10.2011, ad. M, Stará Lhota). Současný počet druhů ptáků zjištěných na území ČR ovšem není možné přesně posoudit kvůli probíhající revizi pozorování druhů bez hlášení akceptovaných FK. Během prvního kola revizí byly z fauny ČR vyřazeny čtyři druhy ptáků - kachnice bělohlavá (Oxyura leucocephala), slípka modrá (Porphyrio porphyrio), koliha tenkozobá (Numenius tenuirostris) a kalandra černá (Melanocorypha yeltonensis). Bližší zdůvodnění a další závěry revize najdete brzy v připravovaném materiálu.

14.12.2011 * České názvosloví ptáků. V posledních letech se občas objevily diskuze na téma českých názvů ptáků. FK ČSO se títmto problémem rovněž zabývala a po několika jednáních došla k závěru držet se až na výjimky Soustavy a českého názvosloví ptáků světa, vydané v roce 2003 K. Hudcem. Podrobnosti najdete v oficiálním stanovisku FK ČSO k tomuto tématu.

13.12.2011 * Dokončeno sloučení tabulek. K dnešnímu dni byly sloučeny tabulky pro posuzované a registrované druhy. V následujících dnech a týdnech budou doplněna veškerá chybějící posouzená data a postupně doplněny fotografie; rovněž budou doplňována chybějící data, zaslaná v posledních měsících e-mailem na adresu jednatele. Uvítáme jakákoliv doplnění či poznámky k nepřesnostem.

30.11.2011 * Změny na stránkách FK ČSO. V současné době probíhá dokončení sjednocování vzhledu tabulek jednotlivých druhů, posuzovaných nebo registrovaných FK. Do konce roku by tentokrát mělo dojít k definitivnímu převedení stránek všech druhů do nového vzhledu a jejich doplnění o všechna k datu akceptovaná pozorování. Tak jako dříve, staré verze stránek poznáte podle hvězdičky za názvem druhu v rolovací nabídce. Pro ilustraci můžete nahlédnout např. na budníčka zeleného nebo konipasa citronového. Až dojde ke sjednocení a doplnění, požádáme vás o spolupráci při doplnění a kontrole zde publikovaných dat.

Namátkový výběr nově doplněných druhů:

24.11.2011 * Zpráva FK ČSO za rok 2010 je nyní k dispozici online.

24.11.2011 * Zajímavý retrap (Aix galericulata). Možná se zdá absurdní kroužkovat kachničky mandarinské (Aix galericulata). Ale nedávno přinesl tento krok své plody - samec, který byl kroužkován 21.9.2010 v Přerově (kde se zdržoval se třemi samicemi), byl 15.10.2011 střelen v Bjerregraw Mose v severním Dánsku! Ukazuje se, že u tohoto druhu skutečně nejde o uprchlíky z nedalekých chovů, ale o ptáky schopné podnikat daleké cesty (v tomto případě 931 km).

20.11.2011 * Stav posuzování zaslaných pozorování - období 5/2011. Tato novinka je důsledkem jednání užšího jádra FK ČSO. Od listopadu 2011 budeme vždy na konci dvouměsíčního cyklu zveřejňovat přehled aktuálně posuzovaných pozorování a stav jejich posouzení. Podle pravidel, která připravujeme ke zveřejnění, budou zaslaná pozorování posouzená vždy nejpozději na konci aktuálního nebo následujícího (v závislosti na datu zaslání) dvouměsíčního cyklu, pokud nepůjde o pozorování komplikovaná (rozpory v názorech členů FK, nutnost nebo vhodnost získat názory zahraničních odborníků atp.). V nejbližších dnech rovněž připravujeme materiál, týkající se stanoviska FK ČSO k českému názvosloví ptáků a materiál, týkající se systematických a názvoslovných změn v posledních letech.

3.11.2011 * Nové postupy při projednávání pozorování. Po projednání zhoršené situace s projednáváním pozorování se členové FK ČSO shodli na novém postupu, který bude již brzy zveřejněn. Zároveň s tím se objeví tabulka aktuálně posuzovaných pozorování a pokroku při jejich posuzování.

21.10.2011 * Setkání užšího jádra FK ČSO. O víkendu proběhne na Červenohorském sedle setkání užšího jádra FK ČSO, na němž budou dohodnutá nová pravidla fungování FK, která by měla výrazně urychlit naši práci. Jsme si vědomi, že současný stav je nadále neudržitelný. Od listopadu 2011 by mělo posuzování pozorování probíhat podle nově nastavených pravidel, o nichž vás budeme informovat.

Říjen 2011 * Zprávy FK a další práce. Před několika dny byla předána do tisku Zpráva FK ČSO za rok 2010, která se již brzy objeví v novém čísle Sylvie. Na konec října je naplánováno avizované setkání užšího jádra FK ČSO, na němž by měla být dohodnuta nová pravidla posuzování pozorování, informování autorů, uzavírání jednotlivých případů a publikace na našich webových stránkách. Do konce roku pak proběhne druhá fáze aktualizace stránek jednotlivých druhů.

Červenec 2011 * Výpadek v práci FK. Technické i osobní překážky způsobily, že se v posledních týdnech zastavila práce FK. V současných dnech dochází opět k jejímu oživení. Jedním z hlavních problémů byl výpadek elektronické komunikace, což by mělo být napraveno v následujících 14 dnech. Rovněž plánujeme umístit na web přehled pozorování, jejichž posuzování právě probíhá, aby bylo jasno, která pozorování do FK dorazila. Pokud se mezi nimi do poloviny srpna neobjeví pozorování, které jste zaručeně zasílali, prosíme o opětovné přeposlání. Za způsobené prodlení se všem pozorovatelům omlouváme, během konce léta budeme řešit technické zázemí s možnosti, jak se do budoucna podobné situaci vyhnout.

Leden 2011 * Pozorování za rok 2010 a FK v roce 2011. V následujících dnech je hlavní náplní práce FK uzavření pozorování za rok 2010. Všichni autoři obdrží v nejjbližší době zprávu o přijetí, nepřijetí či nedořešení zaslaných pozorování. Rovněž začíná tradiční sběr dat u registrovaných druhů; přestože základem je osobní sběr dat z pozorovacích rubrik a blogů, budeme vděční za jakékoliv doplnění či poskytnutí fotodokumentace. Někteří autoři svá pozorování již zaslali, za což jim děkujeme. Bohužel, obnova webových stránek jednotlivých druhů je běh na dlouhou trať, přesto věříme, že bude v nejbližších týdnech zdárně dokončen a děkujieme za vaši trpělivost. V předjarním období pak čeká členy FK tradiční schůze - uvítáme proto jakékoliv vaše podněty k naši práci, zaslané na e-mailovou adresu jednatele. Přejeme všem pozorovatelům mnoho zajímavých pozorování v roce 2011.

Listopad 2010 * Změna webových stránek jednotlivých druhů. V průběhu listopadu a prosince bude nadále pokračovat sjednocování vzhledu a doplňování informací na stránkách jednotlivých druhů. Zde můžete sledovat mimo postup u jednotlivých druhů přehled výraznějších změn.

15.11.2010 * Vycházejí nové Zprávy FK ČSO. V nejbližších dnech se v Sylvii objeví poslední zpráva FK ČSO za rok 2009 a konečně také zpráva, shrnující záznamy z období let 2004-2006, kdy po ukončení vydávání Zpráv ČSO přestaly na nějaký čas pravidelné zprávy FK vycházet. Obě zmíněné zprávy najdete již nyní na našich webových stránkách (pod záložkou Zprávy FK ČSO).

10.11.2010 * Další úspěch odchytové akce. Počátkem noci z 1. na 2. listopadu 2010 byl při odchytové akci na Červenohorském sedle v Hrubém Jeseníku odchycen budníček zlatohlavý (Phylloscopus proregulus). Jde už o šestý záznam tohoto druhu na našem území, všichni jedinci byli odchyceni. Sibiřští budníčci, ale i další skupiny pěvců (pěnice, bělořiti, lindušky) bývají obtížně zjistitelní v terénu, pravděpodobně unikají naší pozornosti a jednou z mála šancí, jak je zaregistrovat, je pravidelný odchyt na zúžených místech hlavních tahových cest. Není bez zajímavosti, že jde již o třetího budníčka zlatohlavého, odchyceného stejným kroužkovatelem! Tento poslední záznam budníčka zlatohlavého je v současné době projednáván FK ČSO.

09.11.2010 * Nové tabulky posuzovaných druhů. V současných dnech probíhá rekonstrukce tabulek posuzovaných druhů, věříme, že v mezičasí omluvíte poněkud nešťastné zařazení starých tabulek do klasického rámce. Nově upravené druhy v seznamu odlišíte podle přidaného českého názvu a odstraněné hvězdičky. Přeměna spojená s aktualizací dat by měla být ukončena v průběhu listopadu.

03.10.2010 * Pozorování registrovaných druhů 2010. V současné době probíhá doplňování pozorování registrovaných druhů za rok 2010. Konečné doplňování proběhne samozřejmě v lednu 2011, přesto uvítáme jakékoliv vaše postřehy, chybějící pozorování nebo fotodokumentaci k již zařazeným pozorováním. Současně s tímto začíná probíhat změna dosavadních tabulek druhů posuzovaných - jejich doplnění, sjednocení stylu a doplnění upravených map. U obou typů pozorování budou stávající mapy nahrazeny praktičtějšími mapami s využitím maps.google.com. Staré verze stránek registrovaných druhů jsou v menu označeny hvězdičkou za jménem druhu.

03.06.2010 * Zpráva FK ČSO za rok 2010. Byla doplněna první verze zprávy za rok 2010, obsahující prozatím první tři akceptovaná pozorování (odkaz Aktuální rozhodnutí). Zprávu za rok 2009 najdete v kolonce Zprávy FK ČSO; v průběhu června bude doplněna o přehled pozorování registrovaných druhů a připravena do tisku.

16.5.2010 * Zpráva FK ČSO za rok 2009. Během víkendu byla zkompletována Zpráva FK ČSO za rok 2009, doplněna byla všechna akceptovaná pozorování a jejich fotodokumentace. V další fázi budou doplněna i pozorování registrovaná, všechna by měla být k dispozici pod jednotlivými druhy. V nejbližší době bude zveřejněna první verze Zprávy FK za rok 2010, obsahující aktuální akceptovaná pozorování - ta nahradí dosavadní kolnku Aktuální rozhodnutí (2009).

13.5.2010 * FK ČSO na Facebooku. Členové FK ČSO se na své jarní schůzi rozhodli vyjít více vstříc pozorovatelům a vyzkoušet moderní a více interaktivní prostředí Facebooku. Tato aplikace umožňuje pravidlený kontakt s pozorovateli, ale také kvalitnější zpětnou vazbu, prostor k diskuzi, ke vznášení dotazů a mnoho dalších dosud neobjevených možností. Pokud máte zájem toto prostředí s námi sdílet, zaregistrujte se na Facebooku a připojte se ke stránce Faunistická komise ČSO. "Stránky" FK ČSO na Facebooku rozhodně nemají za úkol nahradit stávající webové stránky, které nadále budou základním zdrojem informací.

29.1.2010. Bylo doplněno všech 63 známých pozorování a záznamů bernešky bělolící, včetně mapy a grafu výskytu. Je jasné, že u některých záznamů se může jednat o stejné jedince. Pokud můžete jakkoliv pomoci doplnit údaje u tohoto druhu (jsou vám známa zde neuvedená pozorování, můžete některé pozorování upřesnit, máte k dispozici dokladové foto), vaši pomoc velmi uvítáme.

27.1.2010 * Pozorování potáplice lední. Událostí roku 2010 je prozatím jistě přílet dvou potáplic ledních na údolní nádrže severní Moravy. Ve dnech 16. až 20. ledna se zdržoval dospělý pták na úd. n. Šance v Beskydech, vzápětí byl 24. ledna objeven jednoletý pták na úd. n. Slezská Harta. Druhý pták se i včera zdržoval na malém zamrzajícím oku, od tohoto dne je rovněž pod "dohledem" hasičského sboru, tak aby nedošlo k jeho úhynu. 26. ledna bylo hasiči toto zamrzající oko rozšířeno, v plánu jsou další akce na záchranu potáplice. Oba ptáci přitáhli řadu birdwatcherů, zvláště objev druhého ptáka po zklamání ze zmizení ptáka z Beskyd vyvolal vlnu nadšení. Díky tomu jsou obě pozorování doložená řadou kvalitních snímků. (Pozorování dosud nebyla oficiálně akceptována, jejich posuzování probíhá)

12.-21.1.2010 * Aktualizace přehledu registrovaných pozorování. V těchto dnech proběhla první fáze aktualizace pozorování registrovaných druhů. Ve druhé fázi budou doplňována další dodaná a dosud nezařazená pozorování, proběhne aktualizace grafů a mapek a doplnění fotodokumentace. V roce 2009 se pokoušíme přehled opět zkvalitnit tím, že uvádíme u každého pozorování jeho zdroj, což může mít svůj význam při čerpání informací z těchto stránek. Po úpravě stránek registrovaných druhů by mělo ještě před jarní sezónou dojít k plánované úpravě stránek druhů posuzovaných - a to tak, aby získaly všechny přehledy jednotnou formu. Uvítáme vaše doplňky či komentáře, případně upozornění na chyby v již hotových přehledech. Na tomto místě vás budeme průběžně informovat, u kterých druhů byly stránky již aktualizovány.

8.1.2010 * Aktualizace průběžné verze zprávy FK za rok 2009. Průběžná verze zprávy FK za rok 2009 byla doplněna o pozorování akceptovaná do konce roku 2009. V nejbližších dnech bude uzavřeno několik dalších pozorování.

7.11.2009 * Nová registrovaná pozorování zařazená v listopadu 2009. Jednou z připomínek zaslaných FK byla možnost zjistit někde, zda byly do pozorování registrovaných druhů doplněny nové údaje. Pokusíme se tak prozatím učinit v tomto přehledu, dokud se nám nepodaří vytvořit pružnější systém.
V listopadu 2009 bylo doplněno zajímavé zjištění zedníčka skalního v západních Čechách z října tohoto roku a pozorování ibisů hnědých z roku 2002.

7.11.2009 * Zpráva FK za rok 2008. Na webové stránky byla umístěna nejnovější zpráva FK, publikovaná v časopise Sylvia.

2.11.2009 * Podzim 2009. Po prodlevě se FK opět vrací k projednávání pozorování; v nejbližších dnech budou autoři zaslaných pozorování informováni o průběhu jejich posuzování. Rovněž bychom rádi požádali o zhodnocení uplynulého roku a případné zaslání pozorování posuzovaných i registrovaných druhů. V průběhu zimního období bude postupně aktualizována především databáze druhů registrovaných, povšimněte si již dříve zmíněných změn v posuzování některých druhů (viz Seznam posuzovaných druhů). Zpráva za rok 2008 je již v tisku a po zaslání definitivní podoby redakcí Sylvie bude umístěna na naše webové stránky.

18.3.2009 * Zprávy za rok 2008 a 2009. Na jednání FK ČSO v Lanžhotě bylo akceptováno první pozorování z roku 2009, proto se v aktuálních rozhodnutích objevilo torzo budoucí zprávy za rok 2009. Zpráva za rok 2008 bude nadále doplňována na základě dalších zaslaných pozorování až do doby její publikace. V budoucnu bude rovněž rozšířená o pozorování registrovaných druhů (ta si můžete již teď prohlížet po výběru druhu z lišty vlevo).
* Nový článek v zajímavostech. V sekci zajímavosti se můžete podívat na přehled zajímavých ptáků pozorovaných v roce 2008 severně od našich hranic v polském Slezsku.

11.3.2009 * Aktualizace seznamu ptáků ČR. Jedním z bodů jednání letošní FK ČSO byla taxonomie a seznam ptáků ČR. Členové FK souhlasili s tím, že taxonomie a vědecké názvosloví ptáků ČR budou nadále vycházet ze závěrů britské BOURC a její taxonomické podkomise, publikovaných v časopise Ibis. Zároveň byla provedena revize kategorií u druhů z kategorií C a D. Výsledky obou těchto kroků jsou zohledněny v aktualizovaném seznamu ptáků ČR. Z oficiálního seznamu byla vyřazena husa indická a hohol islandský, přibyl jeden druh čečetky po oddělení čečetky tmavé od čečetky zimní. Následujícím krokem bude revize všech druhů, u nichž dosud neexistuje jediné pozorování schválené FK ČSO (jedná se celkem o 40 druhů). Výsledky této revize budou průběžně zveřejňovány na samostatné stránce.

8.3.2009 * Schůze FK ČSO. O víkendu 6.-8.3.2009 proběhla v Lanžhotě na jihu Moravy tradiční jarní schůze členů FK ČSO. Byla projednána dosud neuzavřená pozorování, odsouhlaseny byly drobné změny v seznamu ptáků ČR, členové FK se zabývali také různými dalšími otázkami. Součástí schůze byla exkurze na Hrušovskou zdrž a několik lokalit Břeclavska. Podrobnější informace přineseme v nejbližší době, již nyní se můžete podívat na fotoreportáž z našich exkurzí.

Registrované druhy Již dnes bychom rádi poděkovali za probíhající doplňování pozorování registrovaných druhů a fotografií jednotlivých pozorování. Brzy začne jarní sezóna, proto je nanejvýš vhodné doplnit databázi právě v tuto dobu. Koncem léta plánujeme publikaci zprávy za rok 2008. Zároveň bude postupně probíhat doplňování informací u registrovaných druhů; na tomto místě budeme zveřejňovat informace o tom, které druhy již byly zkompletovány (momentální prioritou je doplnění pozorování po roce 1989, u některých druhů ani nebudou starší pozorování kompletována).
Stav k 5. březnu 2009: byla zkompletována pozorování, grafy a mapky u labutě zpěvné (zatím kompletní grafy a mapka 1989-2008), husy indické (všechna známá), bernešky rudokrké, ibisa hnědého (od roku 1950), rybáka bahenního (jen mapa a grafy, zcela kompletní), ústřičníka velkého a volavky vlasaté (od roku 1950). Opravy a doplňky jsou vítány.

22.2.2009 * Registrované druhy v roce 2008. K dnešnímu datu byla na stránky doplněna pozorování registrovaných druhů v roce 2008. Přístup k jednotlivým pozorováním je jednoduše z levé lišty, kde si můžete vybrat druh, který vás zajímá. Pozorování z tohoto seznamu zatím nejsou zařazena do výroční zprávy, protože předpokládáme, že některá pozorování chybí a budou teprve doplněna. Pokud máte nějaká pozorování registrovaných druhů nebo k již zveřejněným pozorováním máte fotografie, prosíme o jejich zaslání. Naší snahou je přiřadit na těchto stránkách ke všem dokladovaným pozorováním pokud možno alespoň jednu dokumentační fotografii. Předem děkujeme za vaši spolupráci.

19.2.2009 * Aktualizace průběžné zprávy za rok 2008. K dnešnímu datu byla do průběžné zprávy za rok 2008 (sekce aktuální rozhodnutí) doplněna všechna uzavřená pozorování. Ostatní nedořešená, již zaslaná pozorování za rok 2008 budou tradičně uzavřena nejpozději na jarní schůzi FK začátkem března 2009. I poté budou do zprávy přidávána dodatečně zaslaná pozorování za tento rok, a to až do uzavření před publikací v Sylvii. V nejbližší době bude zpráva rovněž rozšířena o registrovaná pozorování.
* Zpráva FK ČSO za rok 2007. Na web byla přidána definitivní verze zprávy za rok 2007 ve formátu PDF.

24.1.2009 * Nový článek v kapitole Zajímavosti, články. Dalším publikovaným článkem na webových stránkách FK je shrnutí změn v taxonomii velkých racků. Tento článek by měl být v letošním roce následován shrnutím dosavadních poznatků o určování těchto ptáků.
* Agenda FK. V řešení případů FK došlo na přelomu roku k jistému zpoždění, za něž se vám omlouváme. Pozorovatelé budou o průběhu posuzování svých pozorování informováni v nejbližších dnech. Děkujeme za pochopení.

29.11.2008 * Seznam druhů kategorie E. Podle doporučení Evropské asociace faunistických komisí mají národní faunistické komise udržovat a doplňovat seznam druhů, uprchlých ze zajetí (tedy patřících do kategorie E). Odkaz na tento seznam byl přidán k Seznamu ptáků ČR. Pokud budete mít informace o dalších druzích, kontaktujte nás na e-mailu jednatele. Rovněž uvítáme fotodokumentaci jednotlivých druhů.

25.11.2008 * Zajímavosti, články - nová kategorie na stránkách FK ČSO. Jako další pokus o oživení našich stránek přinášíme první ze série článků, které by měly přiblížit méně známé informace o druzích posuzovaných a registrovaných FK. Tématem tohoto prvního článku je výskyt ibisa posvátného v Evropě.

23.11.2008 * Aktualizace designu webových stránek. Ve dnech 22.-23.11.2008 proběhla kompletní změna designu webových stránek FK ČSO. Některé odkazy byly již zastaralé, design řady podstránek byl nezměněn již několik let. Současný vzhled je jednotný, méně křiklavý a snad i přehlednější a příjemnější. Pokud jste o víkendu při přístupu na webové stránky narazili na potíže, omlouváme se za ně. Uvítáme vaše připomínky a názory na to, co by se dalo zlepšit.

22.11.2008 * Seznam ptáků ČR. K dnešnímu datu byl aktualizován Seznam ptáků ČR. V současné podobě již není číslovaný a rozdělený do kategorií, na druhé straně byl rozšířen o údaje o výskytu na našem území. Posuzované a registrované druhy jsou barevně odlišeny. Na základě nových poznatků bylo v souladu s doporučením taxonomické komise AERC změněno pořadí řádů, systematický seznam nyní začíná vrubozobými a hrabavými, za nimiž následují ostatní řády v tradičním pořadí.

24.09.2008 * Aktuální zpráva za rok 2008.  V sekci Zpráv FK ČSO byla přidána první pracovní verze zprávy za rok 2008, zahrnující v současnosti akceptovaná pozorování. U všech pozorování s fotodokumentací je tradičně zveřejněna alespoň jedna fotografie. Několik dalších pozorování bude uzavřeno v nejbližších dnech. Pokud jde o zprávu za rok 2007, její definitivní verze je v tisku, vyjde v nejbližším čísle časopisu Sylvia. Webová verze ve formátu PDF bude zpřístupněna po dohodě s redakční radou.
K tomuto datu byla také výrazně doplněna fotogalerie. V současné době je zde fotodokumentace 29 vybraných pozorování. Další fotografie budou ještě přidány.

25.06.2008 * Aktuální situace v práci FK - tradiční sezónní pauza. Vážení návštěvníci a autoři pozorování. Jistě jste zaznamenali jisté polevení v tempu práce FK. Jako každoročně, je toto způsobeno pracovním vytížení jejich členů. Snažíme se být co nejrychlejší, v tomto období roku to však z pochopitelných důvodů není možné. Návrat k rychlejšímu posuzování pozorování očekáváme v průběhu září. Přece jen však chystáme v nejbližší době nějaké změny - v průběhu července je naplánována aktualizace stránek s přehledy pozorování z ČR, která z technických důvodů delší dobu neproběhla. Jakékoliv doplňky, názory, komentáře či návrhy uvítáme na mailové adrese jednatele (vavrik.martin@seznam.cz). Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití letních měsíců.

16.04.2008 * Aktuální zpráva za rok 2007 - zpráva FK ČSO za rok 2007 je téměř kompletní, byla doplněna všechna pozorování uzavřená na schůzi FK ČSO (řada z nich s fotodokumentací). Vyrozumění autorům byla zaslána v těchto dnech. Z projednávaných pozorování očekáváme ještě doplnění tří záznamů, po jejich uzavření bude zpráva doplněna o pozorování registrovaných druhů a převedena do PDF formátu. Brzy se objeví průběžná verze zprávy za rok 2008.

15.04.2008 * Aktuální zpráva za rok 2007 - byla opravena chyba v odkazech, jejíž vinou se většině návštěvníků nezobrazovala u této zprávy fotodokumentace.

15.04.2008 * Schůze FK ČSO 2008. Koncem března proběhlo na Moravské ornitologické stanici v Přerově tradiční výroční setkání členů FK. Byly projednány některé neuzavřené případy (o výsledcích budou autoři vyrozuměni), proběhla rovněž diskuse o změnách v seznamu posuzovaných druhů a o nutnosti revize statutu všech druhů, u nichž chybí jakékoliv pozorování schválené FK. V současné době členové komise dolaďují výstupy z této schůze, které po vypracování budou k dispozici na našich webových stránkách.

Archiv novinek