Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Krátké shrnutí sezóny 2022

Soustavné odchyty na Červenohorském sedle probíhaly v roce 2022 v období 12. 8. – 3. 11. Po dobu 83 dnů a 84 nocí. Již od loňské sezóny byla kromě posunu začátku akce na polovinu srpna metodika upravena tak, že během jasných nocí bez jižního větru se nevyužívá reflektor, neboť zkušenosti předchozích více než 10 sezón jasně ukázaly, že je to zcela zbytečné – vzorek nočních migrantů se v sítích objevuje i tak díky ptákům přilákaným standardizovanou hlasovou reprodukcí během ranního rozletu. Zároveň se tímto snažíme snížit na minimální možnou míru náš příspěvek ke světelnému znečištění. Letos se navíc tato loni zavedená praxe ukázala jako prozřetelná i v souvislosti se spotřebou elektřiny.

Do akce se letos nějakou formou zapojilo 22 kroužkovatelů a 31 pomocníků, jmenovitě (kroužkovatelé zvýrazněni modře): Pavel Brandl, Lukáš Brezniak, Anna Čepelová, Ondřej Černý, Hana Červinková, Nikol Danenbergerová, Jaroslav Fořt, Ema Freiová, Šárka Frýbová, Alex George, Jan Grünwald, Jan Hajzler, Tereza Hladká, Jana Hronková, Josef Chytil, Michal Jakubec, Iva Krejčová, Hynek Koziol, Jakub Legát, Radek Lučan, Hana Macková, Vojtěch Macek, David Martinovský, Adriana Martinyová, Karolína Mikslová, Jáchym Müller, Tomáš Oplocký, Filip Petřík, Michal Podhrázský, Vojtěch Procházka, Jiří Rejl, David Rubáč, Lucia Rubáčová, Jan Řezníček, Michal Staněk, Jan Studecký, Pavel Šálek, Kateřina Ševčíková, Jáchym Tesařík, Miia Tissari, Vladimír Toman, Václav Tomášek, Matěj Tvarůžka, Zdeněk Tyller, Jiří Vaník, Martin Vavřík, Jana Vlasáková, Karel Vlasák, Miroslav Vlasák, Karel Vlček, Martina Vlčková, Matouš Vlček, Zdeněk Zerzáň.

Akce byla mimo standardní provoz finančně či materiálně podpořena Ing. Tomášem Pospíšilem a Jaromírem Beranem, speciální poděkování patří rovněž Michalu Jakubcovi a Martině, Matoušovi a Karlovi Vlčkovým!

Po většinu sezóny panovalo příznivé počasí, odchyty musely být kromě několika krátkých epizod kvůli silnému větru či dešti zcela přerušeny jen během 3 dnů a jedné noci. Mlžných nocí vhodných k nočním odchytům bylo hodně, což se proti loňské sezóně odrazilo i v početných nočních odchytech.

Celkem bylo kroužkováno 12317 jedinců 86 druhů ptáků. Šlo tedy, co do počtu kroužkovaných ptáků, o pátou nejlepší sezónu za dobu trvání akce. Průměrný počet odchycených jedinců byl 71 u denních odchytů (medián 31 rozsah 0–485) a 76 u odchytů nočních (medián 25, rozsah 0–1082). Za třináct let trvání akce (2010–2022) tak bylo na této lokalitě kroužkováno již přes 142 000 ptáků 132 druhů!

Z dlouhodobého srovnání (viz grafy o sezónní dynamice denních a nočních odchytů) je zřejmé, že denní odchyty byly během srpna a září spíše podprůměrné, v říjnu často naopak nadprůměrné. Noční odchyty byly zhruba do poloviny září výrazně podprůměrné, od konce září pak většinou průměrné až nadprůměrné. Více než 100 ptáků bylo kroužkováno během 22 dnů (s maximem 485 ex. dne 17.10.) a 15 nocí (s maximem 1082 ex. v noci z 30.9. na 1.10.).

V průběhu nočních odchytů bylo odchyceno téměř stejně ptáků (6392 ex.) jako ve dne (5925 ex.), což výrazně kontrastuje se situací v předešlém roce, kdy byly počty v noci odchycených ptáků méně než poloviční oproti denním a v absolutních číslech výrazně podprůměrné.

Následující tabulka shrnuje srovnání početnosti třiceti v roce 2022 nejpočetněji kroužkovaných druhů ptáků. U modře označených druhů byl zaznamenán nárůst o více, než 30% ve srovnání s předchozím obdobím, u červeně označených pak více jak 30% pokles počtu kroužkovaných jedinců. Zatímco výrazně nadprůměrná sezóna byla takto zaznamenána u 7 nejpočetněji chytaných druhů (králíček obecný, pěvuška modrá, sýkora modřinka, sýkora uhelníček, střízlík obecný, linduška luční a lelek lesní), výrazně podprůměrná sezóna se týkala deseti druhů (pěnice černohlavá, pěnice hnědokřídlá, budníček menší, budníček větší, rákosník obecný, rákosník proužkovaný, cvrčilka zelená, lejsek černohlavý, rehek domácí a hýl obecný).

Nově nebyl na ČHS kroužkován v letošním roce žádný druh. Mezi odchycené rarity patří jeden jedinec budníčka tlustozobého (Phylloscopus schwarzii) odchycený ráno 30.9. a představující čtvrtý záznam tohoto druhu z ČR, přičemž dva ze tří předchozích záznamů se týkaly taktéž ptáků odchycených na Červenohorském sedle v předchozích letech. Dále byli ve dnech 25., 26. a 27.9. kroužkováni další 3 jedinci budníčka pruhohlavého (Phylloscopus inornatus), kteří zvýšili počet jedinců kroužkovaných na Červenohorském sedle už na celkem 27 ex., což je téměř přesně polovina všech jedinců zaznamenaných za celou historii na území ČR.

Třetí budníček tlustozobý pro sedlo a čtvrtý pro ČR. Budníček pruhohlavý, 25.09.2022.
Budníček pruhohlavý, 26.09.2022. Budníček pruhohlavý, 27.09.2022.

Mezi další vzácněji zaznamenané druhy či neobvyklé odchyty patřil dřemlík tundrový (1 ex.), kos horský (1 ex.), strnad zahradní (1 ex.), linduška rudokrká (1 ex.), skřivan lesní (22 ex.) a také hrdlička zahradní, kdy oba odchycení jedinci druhu, který je na ČHS pozorován při průtahu zcela výjimečně, byly odchyceny v noci, což mění náš pohled na striktně denní letovou aktivitu u tohoto druhu. V jednom případě byl pták odchycen 2 hodiny před východem slunce, ve druhém hodinu a půl po západu slunce.

Dřemlík tundrový (27.09.2022). Kos horský (24./25.09.2022).
Linduška rudokrká (08.10.2022). Skřivani lesní (30.09.2022). Hrdlička zahradní (20.10.2022).

Během letošní sezóny bylo rovněž odchyceno 43 netopýrů 10 druhů, z nichž nejpočetnější byli netopýr rezavý, n. parkový a n. pestrý, tedy zástupci dálkových migrantů mezi evropskými netopýry.

Děkujeme všem účastníkům a příznivcům za fyzickou, materiální i morální podporu a těšíme se na další sezónu!!!