Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Deník akce v roce 2019

Budou doplněny fotografie k posledním odchytům. Dodatečně budou opraveny počty odchycených netopýrů. Počty ve všech tabulkách a grafech jsou aktuální k 28.10., konečnou aktualizaci chystáme během víkendu.

Podzimní provoz stanice byl ukončen. Můžete si přečíst krátké shrnutí letošní sezóny 2019 s grafickou přílohou.

Poslední den akce (den 07.11.2019). Od rána probíhalo balení akce, ale denní odchyty proběhly prakticky v plném rozsahu sítí. Nad sedlem byla do sedmi ráno mlha, pak se oblačnost postupně rozpouštěla až na polojasno. Denní tah byl slabý, prolétly jen vysoké stovky ptáků, opět zejména pěnkavovitých, ale stejně jako včera se objevilo i dost lindušek lučních. Velmi náročné balení akce probíhalo až do pozdních odpoledních hodin, kdy se podařilo převést stanici do klidového režimu a tím ukončit letošní soustavné odchyty. Je ovšem možné, že se Martinovi Vavříkovi ještě podaří sem několikrát zajet při vhodných podmínkách, protože podzimní tah ještě zdaleka neskončil. Celkem bylo odchyceno 56 ptáků 11 druhů: králíček obecný (18), střízlík obecný (6), šoupálek dlouhoprstý (2, celkem letos 34 ex.), sýkora koňadra (6), sýkora uhelníček (1), pěvuška modrá (6), červenka obecná (2), linduška luční (1), pěnkava obecná (3), hýl obecný (10, opět samozřejmě trumpeťáci) a strnad obecný (1).

Poslední noc s pěkným tahem i odchytem (noc 06./07.11.2019). Poslední noc letošních souvislých odchytů přinesla krásnou hustou mlhu a výrazný tah při jižním větru. Velmi výrazně táhly cvrčaly (jistě stovky ex., několikrát se v mlze nad světlem objevilo i 3-5 proletujících a volajících jedinců naráz) a králíčci obecní (vysoké desítky - stovky ex.). K nim se ale přidala řada dalších druhů, včetně v noci táhnoucích dlasků, kteří jsou podle našich pozorování spolu s jikavci jedinými v noci pravidelně táhnoucími pěnkavovitými ptáky. Největším překvapením byla úplná absence sluk, protože v minulých 9 letech byl jejich tah i početné odchyty typické právě pro takovéto noci v tomto období. Letos poprvé sluky evidentně z větší části protáhly ve velmi krátké době v zásadě během několika dnů! Celkem bylo odchyceno 112 ptáků 13 druhů: červenka obecná (59), králíček obecný (20), střízlík obecný (17), šoupálek dlouhoprstý (1, chycen ještě za šera při rozletu, je otázka, jak tento odchyt interpretovat; jde o šestý noční odcyht šoupálka na sedle), kos černý (3), drozd zpěvný (1), drozd cvrčala (2, letos celkem 10 ex.), rehek domácí (1), dlask tlustozobý (2, letos celkem 12 ex.; z 85 dlasků odchycených na akci se více než polovina - 61 % - chytila v noci), skřivan polní (1, jednotliví se objevovali v okolí světla celou noc), pěnice černohlavá (1, druhá nejpozdnější), budníček menší (3) a strnad rákosní (1).
Budníček menší u světla v mlze. Budníček menší po odchytu. Třetí listopadový odchyt pěnice černohlavé na sedle.
V noci početně táhli drozdi cvrčaly. K početným nočním druhům patřili také střízlíci. Okno a světlo září do poslední letošní noci na sedle.

Slunečný den skoro bez tahu s pozorovanou superraritou (den 06.11.2019). Noční mlha se kolem sedmé hodiny rozplynula a nad sedlem zavládl hezký slunečný den. A protože šlo o předposlední den celé letošní akce, využili jsme slunečného počasí k přípravám na zítřejší hlavní balení. „Pokáceli“ jsme „stromořadí“ vánočních stromečků, které se ukázaly jako velmi funkční řešení k instalaci sítí na otevřeném prostoru sjezdovky jak při denních, tak při nočních odchytech, sundali síť na sýce a provedli řadu dalších přípravných prací. Ptáci táhli jen minimálně, během dne protáhly jen vyšší stovky ptáků – převládali klasicky pěnkavovití v čele s pěnkavou, jikavci, čížky, zvonky a stehlíky, ovšem zhruba čtvrtinu tvořily zejména v časném dopoledni lindušky luční. Odpoledne protáhl těsně nad stanicí (asi 10m nad zemí, pozorován byl na cca 50-70 m) od severu zcela nečekaný pták – LUNĚC ŠEDÝ (detaily pozorováni budou zaslány FK). Celkem bylo kroužkováno 26 ptáků 12 druhů: červenka obecná (1), střízlík obecný (3), králíček obecný (10), šoupálek dlouhoprstý (1), sýkora koňadra (1), sýkora uhelníček (1), pěvuška modrá (1), linduška luční (4), pěnkava obecná (1), stehlík obecný (1), strnad obecný (1) a krahujec obecný (1, devátý letošní).

Mlžná noc se slabším tahem a noční rudokrčkou (noc 05./06.11.2019). Noc byla povětšinou mlhavá, i když občas se mlha zvedala a v první polovině se tu a tam objevilo mezi oblaky světlo v místech, kde se nad oblačností nacházel dorůstající měsíc. Vítr byl však velmi slabý a chvílemi nefoukalo vůbec a v bezvětří se obvykle ptáci moc nehýbou. Tah byl poměrně slabý, občas se objevila červenka, nad světlem zavířil králíček či se ozvala cvrčala, mezi půlnocí a třetí ráno bylo poměrně mrtvo. Většina ptáků se v sítích objevila až od zhruba čtvrté hodiny ranní, kdy se klasicky objevili na louce kolem světla táhnoucí strnadi obecní. Největším překvapením byla linduška rudokrká, která se chytla spolu se strnady obecnými před šestou hodinou ráno a to až na druhý pokus chvíli poté, co se na jiném místě ze sítě vytřepala. Celkem bylo kroužkováno 62 ptáků 7 druhů: červenka obecná (36), střízlík obecný (11), králíček obecný (9), linduška rudokrká (1, čtvrtá letošní a šestá celkově), kos černý (1), drozd cvrčala (1, osmý letošní) a strnad obecný (3).

Další hezký denní tah v mlze (den 05.11.2019). Mlha seděla na sedle celý den, od úsvitu se z ní vynořovala hejnka protahujících ptáků. Celkem prolétly nízké tisíce jedinců. Dominovaly tradičně pěnkavy obecné, jikavců bylo méně. Dále táhli čížci, zvonci, stehlíci, konopky, všichni v nízkých stovkách ex. Nápadně táhli i králíčci, zejména první dvě hodiny po rozednění. Přidaly se jednotlivé lindušky luční, jednou ale prolétlo i hejnko asi 10-15 lindušek horských, které se intenzivně ozývaly. Opakovaně se objevily jednotlivé cvrčaly, jednou i v hejnku kolem 20 ex. Jednotlivě pak proletovali hýli trumpeťáci, brávníci a sýkory koňadry a modřinky. Celkem bylo odchyceno 111 ptáků 12 druhů: králíček obecný (16), střízlík obecný (2), šoupálek dlouhoprstý (1), sýkora koňadra (38), sýkora modřinka (3), sýkora uhelníček (1), pěvuška modrá (2), červenka obecná (1), pěnkava obecná (38; počet letos odchycených pěnkav tak přesáhl 600), pěnkava jikavec (3), stehlík obecný (1) a hýl obecný (5).

Hezká listopadová noc s mlhou a jižním větrem (noc 04.11.2019). Zvečera bylo nad sedlem skoro zataženo a na sever od něj prosvítaly hvězdy, postupně se ale od jihu navalovala mlha, která střídavě stoupala a klesala. Rozpustila se a zcela se vyjasnilo jen zhruba mezi jednou hodinou v noci a čtvrtou ranní, kdy se úplně zatáhlo a mlha sedla až k zemi. V první polovině noci probíhal viditelný tah, zejména králíčků, kteří proletovali s intenzitou zhruba 2-5 ptáků za 10 minut. K nim se občas přidala červenka nebo rehek. Poté tah ustal, aby se obnovil nad ránem, kdy se z mlhy nad světlem ozývali jednotliví jikavci, cvrčaly a nejméně jednou také hýl obecný. Již standardně se ještě za tmy objevili u světla na louce je dnotliví strnadi obecní. Celkem bylo odchyceno 39 ptáků 11 druhů: sluka lesní (2, ptáci č. 172. a 173. tohoto roku), králíček obecný (7), červenka obecná (11), rehek domácí (3), střízlík obecný (3), kos černý (1), drozd kvíčala (1, čtvrtý letošní), pěnkava jikavec (2, první noční letos), hýl obecný (1, první noční letos a pátý noční celkově), strnad obecný (5, letos bylo kroužkováno už 48 strnadů obecných!) a strnad rákosní (3, podobně jako u předchozího druhu - letos už bylo kroužkováno 32 strnadů rákocních).

Slabší denní tah s klasickou pozdní sestavou (den 04.11.2019). Celé dopoledne byla nad sedlem mlha a zpočátku mrholilo. Mlha postupně ale řídla a po poledni se udělalo krásné okno s výhledem na sever, kde prosvítalo sluníčko. Na koupání ale už to nebylo :-). Ptáci táhli jen slabě, prolétly jen řádově stovky ptáků, hlavně pěnkavy, jikavci, čížci, zvonci a dost nápadně také táhli hýli s dutě znějícím hlasem a hezky reagovali na playback. Mimo to se objevil nejméně jeden krahujec, krkavec a káně lesní. Celkem bylo kroužkováno 47 ptáků 11 druhů: králíček obecný (5), linduška luční (2), pěvuška modrá (1), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (2), hýl obecný (9, opět vše trumpeťáci; letošní maximum), pěnkava obecná (13), pěnkava jikavec (10), konopka obecná (1, desátá letošní), strnad obecný (2) a strnad rákosní (1).
Strnad rákosní, v tomto případě podle tvaru zobáku nominátního poddruhu. Dva samci hýla obecného. Samec pěnkavy jikavce.
Odpolední okno do sluncem prozářené nížiny na severu.

Vichřice (opět) (noc 03./04.11.2019). Celou noc byla sice krásná mlha, ale již během dne dost silný vítr v noci ještě více zesílil a k tomu se v její druhé polovině přidal déšť. Ptáci stejně netáhli, takže jsme vyvěsili sítě a trochu se vyspali. Asi největším překvapením v té slotě byl lišaj svlačcový, který nad ránem v silném protivětru a teplotě kolem 4°C přilétl ke světlu! Celkem byli odchyceni jen 2 ptáci 2 druhů: drozd kvíčala (1, teprve třetí letos) a králíček obecný (1).
V noci odchycený drozd kvíčala. Extrémně pozdní lišaj svlačcový.

Slabší denní tah a pěkné odchyty již rekordní sezóny (den 03.11.2019). Celé dopoledne zůstala na sedle hustá mlha, ale dole pod horami severně sedla bylo celkem pěkné počasí a ptáci se dali po delší přestávce opět do pohybu. Během dopoledne protáhly nízké tisíce ptáků, nejpočetnější byly pěnkavy a jikavci (i podle odchytů už zhruba v poměru 1:1), početně táhli zvonci, konopky, stehlíci, špačci, méně početně koňadry a modřinky, konipasi bílí a lindušky (celkově několik desítek ex.), jednotlivě se objevili skřivani polní. Dnešními odchyty dosáhla celková suma letos kroužkovaných ptáků čísla 14574 ex., čímž se tento rok stal dosud nejlepším - překonal rok 2015 se 14459 ex., nutno ovšem poznamenat, že v onom roce se chytalo až od půlky srpna. Celkem bylo odchyceno 137 ptáků 13 druhů: pěnkava obecná (35), pěnkava jikavec (32, letos celkem už 179 jikavců), zvonek zelený (3, letošní "maximum", letos celkem 11 zvonků), stehlík obecný (2), konopka obecná (1, devátá letošní a 23. celkově), hýl obecný (7, vše „trumpeťáci“; ltošní maximum), sýkora koňadra (10), sýkora modřinka (22), mlynařík dlouhoocasý (5, letos celkem rekordních 50 ex.), králíček obecný (6), linduška luční (2, první od 25.10.!), strnad obecný (8, dnes táhli a chytali se i během dne; letos už rekordních 41 ex.) a strnad rákosní (4, letos rovněž rekordních 28 ex.).
Anička Lučanová a Tomáš Grim pracující. Silná vlna mlynyříků zachycená při průtahu Pobaltím se letos krásně projevila i při odchytech na ČHS. I počátkem listopadu stále nápadně protahují lindušky luční.
Odchycený zvonek zelený. Zřejmě díky otevření sedla v roce 2018 se chytají výrazně vyšší počty pěnkavovitých ptáků. Stehlík obecný.

Velmi slabá mlžná noc (noc 02./03.11.2019). Denní mlha při jižním větru pokračovala po celou noc, ale vítr byl zřejmě příliš silný, takže ptáci vůbec netáhli. Celkem bylo kroužkováno 6 ptáků 3 druhů: králíček obecný (1), strnad obecný (4, je tady listopadovýzčásti noční tah strnadů!) a sluka lesní (1, letošní 171. sluka).

Vichr pokračuje, poslední střídání (den 02.11.2019). Od rána fičel přes sedlo vichr a většinu sítí, kromě těch v závětří, vydouval do mohutných oblouků. Ale ani v závětří nebylo co chytat, v silném protivětru se do mlhy na sedle nikomu nechtělo. Ráno prolétlo jen několik králíčků, dva hýli, osamělá cvrčala, později jednotlivé pěnkavy, čížci, stehlíci. Po ránu skončili v sítích v závětří tři králíčci obecní, jak větrný den dopadne ještě uvidíme. Během dne vystřídali Tomáše Pospíšila a Petra Šaje s pomocníky organizátoři, kteří tradičně pokryjí závěr sezóny do již zavedeného data 7. listopadu, kdy dojde k převedení stanice na zimní (ne)provoz. Celkem bylo odchyceno 9 ptáků 3 druhů: králíček obecný (6), drozd cvrčala (1, sedmá letošní) a pěnkava obecná (2).
Mlžné větrné dopoledne na sedle.

Další větrná noc na sedle (noc 01./02.11.2019). Už během odpoledne sílil na sedle vítr, v noci pak nabral takovou sílu, že jednak nebylo možné chytat, jednak nebylo co chytat. Jne blázniví ptáci by se v takovém počasí pustili na cestu. Do rána vítr vyvrátil také dvě slukovky, vzhledem ke kvalitnímu materiálu tyčí nedošlo k žádnému poškození.
Průběh rychlosti větru a nárazů větru na stanici Šerák. (zdroj: portal.chmi.cz)

Blíží se střídání, oteplení, vichr a pravděpodobně i překonání jednoho "rekordu" (den 01.11.2019). Sezóna na sedle skočila do listopadu, svého posledního měsíce. Počasí se konečně umoudřilo, zavládlo jasné a slunečné počasí a vítr se otočil na příznivý jihovýchodní. Posléze ale začal zesilovat, v noci se opět máme na co těšit. Ve dne nicméně protahovala opět hejnka ptáků - čížci, pěnkavy, jikavci, hýli, malá hejnka stehlíků a zvonků, prolétlo hejnko 15 cvrčal, asi 20 kvíčel, osamělá káně rousná i moták pilich, od Jeseníku k jihu přelétl samec a samice sokola stěhovavého, dvakrát protáhli krkavci. Několik ptáků uvízlo také v sítích a letošní celková suma se tak zastavila na 14431 ex., což je jen o 28 méně než v dosud rekordním roce 2015! Na statistiky a srovnávání bude čas později, před námi je ještě několik dnů (a nocí) odchytů. Celkem bylo odchyceno 31 ptáků 13 druhů: střízlík obecný (2), králíček obecný (7), červenka obecná (2), kos černý (1), drozd cvrčala (1, letošní šestý), sýkora koňadra (4), sýkora uhelníček (2), šoupálek dlouhoprstý (2, letos tak už 29 ex., tedy o zatím o jeden méně než v dosud nejlepší sezóně 2015), pěnkava obecná (2), pěnkava jikavec (1, letos už celkem 147 ex.), hýl obecný (4), stehlík obecný (1, osmnáctý letošní, více bylo jen v roce 2011 - 34 ex.) a čížek lesní (2).
Střípky z denních odchytů. (Foto K. Špániková)

Prázdná mrazivá noc (noc 31.10./01.11.2019). V noci se vyjasnilo, vítr se uklidnil a teplota opět spadla hluboko pod bod mrazu. Tah se prakticky nekonal, v síti skončili jen tři ptáci, z toho sýc rousný už kroužek měl, kroužkováni tak byli 2 ptáci 2 druhů, velmi typických pro sedlo: sluka lesní (1, první od 26.10. a 169. letošní sluka) a červenka obecná (1).
Letos se podařilo kroužkovat 31 sýců a kontrolovat několik retrapů. (Foto K. Špániková)

Oteplení je na cestě, odchyty se zase rozjíždějí (den 31.10.2019). Během posledního dne se opět vyjasnilo a sítě skoro rozmrzly. Obnovil se také tah ptáků, prolétala hejnka hýlů, zvonků a jikavců s pěnkavami, objevilo se i hejno 36 hus velkých, tři sluky lesní a krkavec. Odchyceno bylo 34 ptáků 10 druhů: střízlík obecný (1), pěvuška modrá (5), králíček obecný (13, stále čekáme na možnou hlavní vlnu tahu), červenka obecná (2), kos černý (1), sýkora koňadra (7), sýkora uhelníček (1), šoupálek dlouhoprstý (2, letos už 27 ex.), pěnkava obecná (1) a hýl obecný (1).

Nepříznivé podmínky pokračují (noc 30./31.10.2019). Asi do 20 hodiny se na sedle válela mlha a sítě začaly znovu namrzat. Naštěstí se později vyjasnilo, táhly jen jednotlivé červenky, jednou prolétla sluka. Ve 21:30 se od Jeseníku ozýval výr velký. Odchycen nebyl žádný pták.

Přerušení odchytů (noc 29./30.10.2019 a den 30.10.2019). Během prázdné noci se na sedlo snesla mlha a nízké teploty a krátce nato začaly sítě namrzat. Už silně namrzlé byly s velkým úsilím stažené ve dvě hodiny v noci, pak mohla osádka konečně odpočívat. Nad ránem proběhla rozmražovací akce v nížině, aby mohly být sítě odpoledne nataženy a opět připraveny zachytit něco ze stále očekávaného tahu. Do konce odchytů zbývá osm nocí sedm dní, už teď rok 2019 v mnohém předčí řadu předchozích sezón, do absolutního prvenství mu chybí už jen 99+1 odchycený pták. A zítra se má vítr stáčet zpět na jižní. Sledujte, jak tato sezóna dopadne! Doplnění: Před sbalením namrzlých sítí se podařilo kroužkovad dvě červenky obecné. Odpoledne 30.10. se po natažení sítí odchytl pouze kos černý a králíček obecný.

Závan zimy na sedle (den 29.10.2019). Dopoledne se postupně zatahovalo, přitom probíhal nevýrazný tah sýkor a králíčků, společně s pěnkavami protahovaly také desítky jikavců, občas jednotlivě kos, cvrčala a menší hejnka kvíčal. Po poledni padla nízká obačnost a začalo střídavě silně a slabě pršet, díky klesajícím teplotám srážky občas přecházely do sněžení. Odchyceno bylo 95 ptáků 8 druhů: střízlík obecný (1), pěvuška modrá (2), budníček menší (1, celkově letos 173 ex., jde tedy o nadprůměrnou sezónu a třetí nejlepší rok po letech 2016 a 2015), králíček obecný (7), červenka obecná (9), sýkora koňadra (66), sýkora uhelníček (8) a pěnkava obecná (1).

Klidná noc (noc 28./29.10.2019). V noci bylo jasno a bezvětří, teprve nad ránem se natáhla nízká mlha. Ptáci prakticky netáhli. Kromě retrapa sýce rousného bylo odchyceno 8 ptáků 2 druhů: skřivan polní (1) a červenka obecná (7).

Skoromrazivý sváteční den na sedle (28.10.2019). Během svátečního dnes se na sedle nejprve válela mlha a foukal silnější severovýchodní vítr. Později se oblačnost zvedla a nakonec se vyjasnilo. Tah byl ovšem naprosto minimální, občas jsme zaznamenali hejnka nebo jednotlivé pěnkavovité ptáky. Nad boudou přeléto hejno 19 neurčených hus, do sítí u vánočních stromků vletěla samice krahujce, ale těsně před přiběhnutím kroužkovatelů se vytřepala ven. Poté jsme pozorovali nad sedlem kroužící skupinku krkavců. Jeden z nich se odpoutal a začal ve velké výšce vyhánět sokola stěhovavého. Krátce na to nám nad hlavami proletěl k jihu holub. A o pár sekund později se nad boudou se svistem letek jako blesk za ním prohnal útočící sokol. Jak to dopadlo, jsme bohužel neviděli. Celkem bylo odchyceno 37 ptáků 11 druhů: střízlík obecný (5; zvolna pokračuje nenápadný tah střízlíků, letos bylo kroužkováno zatím 131 ex., z toho 50 v noci), pěvuška modrá (6), králíček obecný (11), králíček ohnivý (1, letošní 158. a celkově 999. na akci), červenka obecná (3), kos černý (1), drozd kvíčala (1, druhý letošní, celkově už 115. kvíčala), sýkora koňadra (6), sýkora uhelníček (1), šoupálek dlouhoprstý (1, letos pětadvacátý) a strnad rákosní (1, letošní čtyřiadvacátý).
Petr Šaj a Tomáš Pospíšil s pomocníky vyhlížejí ptáky. Kroužkovatelé diskutují zřejmě o určování stáří nebo věku nějakého ptáka. Kroužkovací zátiší s druhou letošní kvíčalou.
Spolu s králíčky obecnými se chytil také jeden opožděný ohnivý. Pokračuje nenápadný tah šoupálků dlouhoprstých. Dospělá červenka se zajímavými světlými špičkami krovek.

Marné čekání na tah (noc 27./28.10.2019). Od večera do rána se po sedle válela nízká mlha, po půlnoci ovšem začlo pršet a s různou intenzitou pršelo až do rána. Ve druhé polovině noci protahovaly jednotlivé červenky, celkem bylo odchyceno 15 červenek obecných.

Konec babího léta? (den 27.10.2019). Na sedle vládlo slunečné teplé počasí a kolem už druhý den proudily davy turistů. Parkoviště na sedlem i pod sedlem byla ucpaná,jen do obpasti sedla se natlačilo na 300 aut. Tahu turistů ale neodpovídal tah ptáků; ten byl jen slabý a zahrnoval především pěnkavovité ptáky (zvonky, stehlíky, hýly, dlasky, pěnkavy, jikavce). Navečer se severně od sedla začala tvořit zajímavá mlha. Celkem bylo odchyceno 36 ptáků 10 druhů: pěvuška modrá (1), králíček obecný (11), červenka obecná (3), sýkora koňadra (9), sýkora modřinka (3), sýkora uhelníček (3), šoupálek dlouhoprstý (3; šoupálci letos přes sedlo opět nenápadně a jednotlivě protahují, odchytit se zatím podařilo 24 ex., což je druhý nejvyšší počet po roce 2015 s 30 ex.), pěnkava obecná (1), pěnkava jikavec (1) a stehlík obecný (1, letošní sedmnáctý - jde o druhý nejvyšší odchycený počet po roku 2011 se 34 ex.).

Čekání na poslední tah (noc 26./27.10.2019). Pěkná bezoblačná noc nepřinesla žádný výrazný pohyb. V první polovině noci byl pozorovatelný slabší tah červenek, pak ovšem zesílil vítr a bylo po všem. Celkem bylo odchyceno 18 ptáků 5 druhů: sluka lesní (5, celkem letos 169 sluk!), kalous pustovka (1, letošní čtvrtá, celkově třiadvacátá), skřivan polní (1, letos teprve jedenáctý), králíček obecný (4) a červenka obecná (7).

Silný ranní tah, sýkory a pozdrav z Polska (den 26.10.2019). Po úplně mrtvém závěru noci se nad ránem začaly ozývat z porostů cvakající červenky a při první kontrole se jich poměrně dost pochytalo. Poté se pomalu rozjel nápadný denní tah, kdy mezi 7 a 8 hodinou prolétlo nad sedlem necelých 3000 ptáků, převážně pěnkav (1260), lindušek lučních (650) a čížků (390), početně táhli také jikavci a konopky, zajímavý byl vizuálně pozorovatelný tah králíčků obecných (60) a střízlíků (29), jednotlivě prolétly také cvrčaly, brávníci, strnadi rákosní, zvonohlíci, přes sedlo přelétl také osamělý datel černý, skřivan lesní, konopka žlutozobá a čečetka. Už před osmou hodinou se začala objevovat hejna koňader a tak bylo třeba sčítání ukončit a věnovat se vytahování a kroužkování. A hned po ránu se objevil mezi ptáky v síti také střízlík obecný s polským kroužkem. Přitom nad sedlem prolétlo ještě hejno kormoránů, dvě hejna špačků (160 ex.) a skupinka 8 havranů polních. Po desáté hodině už tah výrazně polevil, přelétaly jen malé skupinky ptáků. Odchyceno bylo celkem 342 ptáků 17 druhů: střízlík obecný (18, druhý nejvyšší letošní počet), pěvuška modrá (26), budníček menší (1), králíček obecný (9), červenka obecná (61), kos černý (2), drozd zpěvný (3), sýkora koňadra (191), sýkora modřinka (9), sýkora uhelníček (3), sýkora parukářka (1, druhá letošní a dvacátá celkově; zaznamenaná na tahu pod sjezdovkou a poté chycena o kus výše, možná tedy opravdu mladý pták na "tahu"?), brhlík lesní (1, už devátý letošní), pěnkava obecná (4), hýl obecný (7, vše podle vzhledu jasní trumpeťáci), zvonohlík zahradní (1, už dvacátý letošní), čížek lesní (1) a strnad obecný (4, celkem letos už 23 ex.).
Pokračující babí léto na sedle. Datel černý, proletující nad hotelem k jihu. Pozdní budníček menší, snad jiného poddruhu.
Už devátý letos kroužkovaný brhlík lesní. Dvacátý zvonohlík letošní rekordní sezóny.

Proměnlivá noc s pěkným závěrem (noc 25./26.10.2019). Na sedle vládla opět teplá noc, zpočátku prázdná, ale později se rozjel silný tah červenek. Chytla se také jedna sluka, ale... najednou bylo po všem. Nad ránem bylo nad sedlem mrtvo, jen vycházející srpek měsíce věštil možný nadcházející výraznější tah (dle předchozích zkušeností je období kolem novu nejlepší). Celkem bylo odchyceno 70 ptáků 5 druhů: SLUČKA MALÁ (1, na konci noci jako pěkná perlička, druhá letošní a osmá celkově), sluka lesní (1, sluka č. 164. v letošní sezóně), kalous ušatý (1, třináctý letošní), linduška luční (1, druhá noční letos; celkem bylo v noci odchyceno jen asi 5 % lindušek lučních) a červenka obecná (66).
Přinese couvající měsíc a nov silný noční tah? Osmá slučka malá na sedle!

Vítr se otáčí na severní (den 25.10.2019). Bohužel se změnily větrné poměry - prakticky bezvětří z druhé části noci se změnilo na mírný severní vítr - a ten jak známo žádné ptáky nepřináší. A tak se i stalo - koukali jsme celou dobu na prázdnou oblohu. V poledne odjel i Jirka Polčák, ale ve třech jsme to zvládali. Sítě staženy ve 13 hod, za ještě probíhajícícho tahu koňader. Zajímavý možná bude zpětný odchyt šoupálka, kroužek vypadal dost staře. Z tahu jsme zaznamenali jen tři hejna hus polních (jedno smíšené s běločelkami); ca. 60, 10 a 80 ex, ráno pak ještě 11 kormoránů. Celkem bylo odchyceno 135 ptáků 9 druhů: pěvuška modrá (1), králíček obecný (5), sýkora koňadra (110), sýkora modřinka (6), mlynařík dlouhoocasý (5, celkem letos 45 ex.), šoupálek dlouhoprstý (3), pěnkava obecná (1), hýl obecný (2) a stehlík obecný (2).

Noc s lepším závěrem (noc 24./25.10.2019). V noci žádná sláva, zachránila ji až druhá půlka. Bylo jasno, ale silně foukalo; sice od jihu, ale přestávalo to postupně až od 3 hodin. Nelétali netopýři ani ptáci. Pokračovalo lámání slučího rekordu; první se sice chytla až ve 4 hodiny, zato poslední pátá až prakticky za světla v 6:10! Celkem bylo odchyceno 44 ptáků 8 druhů: sluka lesní (5), střízlík obecný (4), králíček obecný (4), červenka obecná (26), rehek domácí (1), kos černý (1), drozd zpěvný (2) a strnad obecný (1).

Silný denní tah v jižním vichru a další pozdrav z Itálie (den 24.10.2019). Od úsvitu běžel nad sedlem, kde panovalo jasné počasí se sílícím jižním větrem, silný tah pěnkavovitých ptáků s dominancí pěnkav obecných a jikavců (vysoké tisíce až nízké desítky tisíc), čížků (vysoké stovky až tisíce), zvonků (stovky), konopek (desítky), dlasků (desítky), ke kterým se dnes opět výrazně přidaly lindušky luční (stovky). V menších počtech proletovali špačci (desítky), cvrčaly (desítky), brávníci, kvíčaly, konipasi, zvonohlíci a pěvušky. Sýkor bylo oproti předchozím dnům jen naprosté minimum, což se projevilo i v odchytech. Nad protějším svahem objevil i sokol, zřejmě z místního páru, několikrát protáhl krahujec a jednou hejnko hus běločelých. Silný tah běžel po celé dopoledne a začal slábnout až po 11 hodině. Mezi posledními odchycenými ptáky byla i další pěnkava obecná s italským kroužkem! Celkem bylo odchyceno 124 ptáků 19 druhů: linduška luční (1), pěvuška modrá (5), sojka obecná (1, už 37. letošní sojka), králíček obecný (6), červenka obecná, rehek domácí (1), drozd cvrčala (1, pátý letošní), sýkora koňadra (53), sýkora modřinka (4), sýkora uhelníček (4), šoupálek dlouhoprstý (1), pěnkava obecná (34, tím počet letos odchycených pěnkav překročil pětistovku), pěnkava jikavec (5), hýl obecný (1), zvonohlík zahradní (1, letošní 19. zvonohlík), stehlík obecný (1), zvonek zelený (1), čížek lesní (1) a strnad obecný (1, letošní 24. pták).
Již druhá letošní pěnkava obecná s italským kroužkem. Dnes protahovali celkem nápadně i drozdi cvrčaly. Letošní invaze sojek obecných se projevuje i v našich odchytech.

Jasná noc se sílícím jižním větrem se slabým tahem (noc 23./24.10.2019). Osádka stanice musela zvečera znovu postavit několik sítí, včetně slukovek, které byly odpoledne staženy kvůli mulčování sjezdovky, které se touto dobou provádí každoročně a obnáší vyklizení sítěmi zablokované trasy pro mulčovací stroj, obvykle na jedno odpoledne – vedení ski areálu nám v tomto vždy vychází vstříc a snaží se práce rozvrhnout na co nejkratší dobu. Noc byla jasná a v její první polovině probíhal slabý, ale viditelný tah špačků, červenek a drozdů. Prolétlo i několik málo sluk. Objevili se také protahující netopýři pestří a rezaví, ale bylo jich méně, než předchozí noci. Během pozorování protahujících ptáků se objevila těsně nad světlem dvojice hus běločelých – pro v tu chvíli venku stojící partu kroužkovatelů docela nevšední zážitek. Se sílícím větrem však tah ptáků a netopýrů ve druhé polovině noci zcela ustal. Celkem bylo odchyceno 40 ptáků 9 druhů: sluka lesní (2, celkem letos 158 ex.), linduška luční (1, první noční letos), střízlík obecný (3), králíček obecný (1), červenka obecná (20), rehek domácí (2), kos černý (4), drozd zpěvný (5) a strnad rákosní (2).
Netopýr pestrý je druhem, který se na našem území prakticky nerozmnožuje. Jde o dálkového migranta, jehož reprodukční areál leží severovýchodně a u nás se celoročně zdržují pouze samci, kteří se zde na podzim setkávají a páří s protahujícími samicemi.

Slabý denní tah, ale až po otočení větru (den 23.10.2019). Ráno se válela na sedle mlha a panovalo téměř bezvětří. Ani po rozplynutí mlhy (dole v nížině však panovala inverze) se ptáci téměř nehýbali, jen výjimečně prolétlo malé hejnko pěnkav. Situace se dramaticky změnila po otočení větru kolem 9:30, kdy se ptáci dali do pohybu, i když tah nebyl nijak monumentální. Celkem prolétly během dopoledne vysoké stovky pěnkavovitých ptáků, později i jednotlivé lindušky luční, konipasi bílí, špačci a nejméně dvě hejnka skřivanů polních. Dále se objevilo nejméně 7 kání lesních a 4 krahujci. Největším překvapením byla skupinka tří strnadů lučních, kteří se zastavili u křepelčího čtverce a jeden z nich se chytl! Je to již druhý odchyt tohoto druhu v posledních dnech, přitom tento druh nebyl v minulosti vůbec zaznamenán, natož odchycen! Naopak sýkory se ve srovnání s předchozími dny objevily jen ojediněle. Celkem bylo kroužkováno 67 ptáků 13 druhů: červenka obecná (19), kos černý (2), zvonek zelený (1, sedmý letošní), pěnkava jikavec (4), pěnkava obecná (4), strnad luční (1, druhý celkově), sýkora koňadra (9), sýkora modřinka (2), sýkora uhelníček (1), mlynařík dlouhoocasý (5, letos celkem už 40 ex.), pěvuška modrá (17), střízlík obecný (1) a šoupálek dlouhoprstý (1, sedmnáctý letošní).
Zvonek zelený je na ČHS odchytáván jen ve velmi malých počtech, i když jde o početně protahující druh. Již druhý strnad luční odchycený v uplynulých dnech. Mlynaříků dlouhoocasých je letos na ČHS nebývale hodně, v souladu s údaji o masovém průtahu Pobaltím před zhruba dvěma týdny.
Ranní nálada na ČHS před otočením a zesílením větru, které spustilo denní migraci.

Noc s krásnou mlhou, ale východním bezvětřím (noc 22./23.10.2019). Už od večera se na sedle válela krásná mlha, ale vítr se téměř zcela uklidnil a stočil k východu až severovýchodu. Zároveň panovalo nebývalé teplo – teplota neklesla pod 12°C. Toho využili k silnému tahu netopýři, kterých se prohánělo nad sjezdovkou poměrně velké množství, ptáci však táhli jen velmi slabě a jednalo se prakticky výlučně o červenky. Jen několikrát prolétla sluka, drozd cvrčala a drozd zpěvný. Třikrát přelétly rovněž volavky popelavé (celkem minimálně 7 ex.) a jednou se ozvaly z mlhy nad světlem typické zvuky kmitání křídel proletujícího hohola severního. Lovící netopýry pronásledovali nejméně dva kalousi ušatí. Celkem bylo odchyceno 64 ptáků 2 druhů: červenka obecná (63) a rehek domácí (1, podobně jako červenka i rehek domácí teď trochu nenápadně protahuje, od 13.10. se každou noc a den chytil alespoň jeden pták; celkem letos už 123 ex.). Netopýrů bylo odchyceno 5 jedinců 3 druhů: netopýr pestrý (3), netopýr rezavý (1) a netopýr hvízdavý (1).
Odchycený netopýr hvízdavý.

A další den se sýkorami (den 22.10.2019). Na sedle se rozhostil další nádherný den babího léta s odpoledními teplotami až 18 stupňů, ve kterém se všude vzduchu vznášela vlákna cestují pavoučí mládeže, masově táhly k jihu pestřenky a jednotlivé babočky admiráli. Denní tah ptáků byl poměrně slabý, zejména pěnkavovití ptáci táhli jen v celkových počtech několika málo tisíc jedinců. Ze zajímavějších druhů prolétlo minimálně 60 cvrčal a také hejnko asi 7 skřivanů lesních. Prakticky chyběly lindušky luční. K tomu ovšem pořád početně sýkory, i když s menší intenzitou, než v předešlých dnech a podle údajů z odchytů na severovýchodě Evropy se hlavní tahová vlna sýkor pomalu zřejmě blíží ke konci. Ovšem je téměř jisté, že ji nahradí ještě jedna masivní vlna červenek a také králíčků – oba druhy se včera objevily v jižním Švédsku ve velmi velkých počtech. Během dopoledne protáhlo 11 kormoránů, odpoledne nejméně 5 kání lesních a také jedna káně rousná. Celkem bylo kroužkováno 362 ptáků 12 druhů: králíček obecný (16), pěvuška modrá (14), rehek domácí (1), bramborníček černohlavý (1, zatím třetí letošní), pěnkava obecná (10), pěnkava jikavec (3), hýl obecný (1, opět trumpeťák, kterých dnes protáhlo nejméně 10), červenka obecná (1, poslední odchyt bez červenky byl 10.10.), sýkora koňadra (294, celkem letos už 2844 koňader), sýkora modřinka (18), sýkora uhelníček (2) a krahujec obecný (1, letošní osmý).
Mladý samec bramborníčka černohlavého. Protahující hejnko kormoránů. Babí léto na ČHS a inverze v nížině.

Východní bezvětří a silný tah netopýrů rezavých (noc 21./22.10.2019). Celou noc bylo na sedle teplo, ani ráno teplota nespadla pod 10 °C. Jižní vítr během první poloviny noci slábnul a stočil se na východní. A termín „východní bezvětří“ , který zde na základě poctivě odpracovaných zkušeností zavedl zakladatel akce Franta Zicha, znamená, že ptáci netáhnou. A to platilo samozřejmě i dnes. Díky ideálním podmínkám (teplo a slabý vítr) se však dali do pohybu netopýři rezaví – jejich masový tah v první polovině noci nad Českou i Slovenskou republikou byl krásně vidět i na radarových snímcích. Díky tomuto potravnímu zdroji se daly do pohybu i sovy – v okolí sjezdovky lovili početně proletující netopýry nejméně 2-3 kalousi a jedna pustovka. Ptačí tah byl zcela minimální, ve druhé polovině noci téměř nulový. Sluku jsme po několika tahových nocích neviděli ani jedinou! Celkem bylo kroužkováno 40 ptáků 7 druhů: červenka obecná (25), drozd zpěvný (2), kos černý (4), rehek domácí (3), střízlík obecný (4), sýc rousný (1, letošní jednatřicátý; jde o druhý nejlepší rok po roce 2016 s 58 ex.) a kalous ušatý (1, letošní dvanáctý). K tomu bylo odchyceno 11 netopýrů rezavých a 1 netopýr brvitý.
Mladý sýc rousný.

Další návaly sýkor a pestrý denní odchyt (den 21.10.2019). Od úsvitu běžel nad sedlem krásný denní tah, bylo méně pěnkavovitých ptáků a více sýkor. Z ptáků, kteří nebyli pozorováni předchozí den se objevili skřivani lesní, kterých prolétlo minimálně 20 a jeden se nakonec i chytl. Odpoledne přelétl nízko nad stanicí dřemlík tundrový. Celkem bylo kroužkováno 374 ex. 21 druhů: sýkora koňadra (277, celkem letos už 2550 ex.), sýkora modřinka (27, celkem letos už 710 ex.), sýkora uhelníček (4), králíček obecný (20), králíček ohnivý (1), střízlík obecný (2), linduška luční (1), skřivan lesní (1, dvaadvacátý letošní), špaček obecný (3), hýl obecný (4 – po včerejším prvním další „trumpeťáci“, tedy příslušníci populací z dalekého jihovýchodu), pěvuška modrá (13), rehek domácí (2), drozd zpěvný (1), brhlík lesní (1, letošní osmý, dosavadní roční maxima byla 6 ex.), červenka obecná (7), pěnkava jikavec (2), pěnkava obecná (3), čížek lesní (1), zvonohlík zahradní (1, osmnáctý letošní, opět se jedna o výrazně rekordní sezónu, dosavadní maximum bylo 9 ex.), vrabec polní (2, třetí a čtvrtý letošní; celkem dosud 9 ex.) a strnad obecný (1).
Úsvit na Sedle je kouzelný, v těchto dnech se během něj intenzivně odevšad ozývají kosi, drozdi a cvrčaly a cvakají červenky. Samec pěnkavy jikavce. Samec hýla obecného ze vzdálených populací, kterým klasici říkají „trumpeťáci“ podle jejich hlasu výrazně odlišného od našich hýlů.
Mladá samice zvonohlíka zahradního. Odchycený skřivan lesní. Samice špačka obecného.

Slabší noční tah a další sluky (noc 20./21.10.2019). Pokračuje teplé počasí (i v noci zde neklesají teploty příliš pod 10°C) a stále vane příhodný jižní vítr. Po celou noc bylo nad sedlem jasno, ale i v něm probíhal viditelný noční tah, i když poměrně slabý. Vidět byly zejména sluky, červenky a drozdi, občas nějaký pták skončil v síti, více jich bylo těsně nad ránem. V záři reflektoru lovili jednotliví netopýři rezaví a jednotliví kalousi. Celkem bylo kroužkováno 139 ptáků 12 druhů: červenka obecná (75), drozd zpěvný (8), kos černý (2), rehek domácí (9, letošní maximum, celkem letos zatím 116 ex.), rehek zahradní (1), skřivan polní (1), střízlík obecný (6), králíček obecný (10, zatím nejsilnější letošní noční odchyt), strnad obecný (6, letošní maximum, celkem letos už 22 ex.), kalous ušatý (1), kalous pustovka (1, třetí letošní a dvaadvacátá celkově) a sluka lesní (19, celkem letos už 156 ex.).

Další rekordní den s návalem sýkor a velmi pestrým odchytem (den 20.10.2019). Od úsvitu se za setrvalého nepříliš silného větru opět rozjel silný denní tah – a zatímco včera polevili pěnkavovití ptáci, dnes jich bylo za dopoledne několik desítek tisíc. Dominovaly pěnkavy obecné (vysoké tisíce), pěnkavy jikavci (početně začali dohánět pěnkavy obecné), čížci (tisíce), stehlíci (stovky), zvonci (stovky), dlasci (vysoké stovky až nízké tisíce). Dále táhli početně špačci (stovky až tisíce), drozdi brávníci (desítky až stovky), lindušky luční (vysoké desítky), skřivani polní (vysoké desítky), konipasi bílí (desítky až stovky). A do toho samozřejmě sýkory, kterých letos letí obrovské množství z Pobaltí (naopak ze Skandinávie letos sýkory koňadry ani modřinky prakticky netáhnou, alespoň podle odchytů na tamějších stanicích). Dominovaly koňadry (tisíce ex.) a modřinky (stovky ex.). Uhelníčků bylo jen velmi málo. Kromě toho přelétl přes sedlo moták pilich, hejno neurčených hus, minimálně 6 krahujců a jedna káně. Ptáci se intenzivně chytali celé dopoledne a osazenstvo stanice kmitalo na hranici svých možností. Sítě jsme vyvěsili po třinácté hodině, slabší tah však probíhal až do odpoledne. Celkem bylo kroužkováno rekordních 560 ptáků 22 druhů: sýkora koňadra (312, letošní maximum a jeden z nejvyšších denních počtu vůbec, po 501 ex. kroužkovaných 28.09.2012), sýkora modřinka (38), sýkora uhelníček (6), čížek lesní (14, letošní maximum; zajímavé že jde o standarní maximum, dosažené také v letech 2011, 2017 a 2018, jen v roce 2012 a 2015 bylo denní maximum vyšší, a to 22 resp. 23 ex.), stehlík obecný (5, letošní maximum; více stehlíků bylo za jeden den chyceno jen v listopadu 2011, a to 6 a 11 ex.), zvonek zelený (1, šestý letošní), pěnkava obecná (90, letošní rok je i v odchytu pěnkav rekordní, dosud bylo kroužkováno 452 ex., v dosud nejlepším roce 2010 pro srovnání "jen" 252 ex.; evidentní vliv na odchyt pěnkav mělo postupné zarůstání sjezdovky a loňské odstranění porostů na ni), pěnkava jikavec (22, pro jikavce platí samozřejmě totéž co pro pěnkavu, letošní rok je tak rekordní s 131 dosud kroužovanými ptáky, dosavadní maximum bylo 90 ex. v roce 2011), drozd zpěvný (2), drozd cvrčala (1, čtvrtý letošní), králíček obecný (34, očekáváme příchod nejvýraznější tahové vlny), králíček ohnivý (3, ještě protahují poslední ptáci, letošní rok je se 156 ex. prozatím třetím nejlepším po 2015 se 192 ex. a 2017 se 182 ex.), pěvuška modrá (17), červenka obecná (3), rehek domácí (3; letos už 107 ex. a tah by měl stále sílit), šoupálek dlouhoprstý (1, letošní šestnáctý), budníček menší (1), vrabec polní (1, druhý letošní a sedmý celkově), špaček obecný (1), hýl obecný (1), strnad obecný (1, sice se to nezdá, ale letošní suma 16 ex. je v dosavadní historii odchytů nejvyšší) a krahujec obecný (3, letos tak zatím 7 ex.).
Poslední dny výrazně protahují krahujci obecní – zde dva ze tří dnes odchycených ptáků (mladý samec a samice).

Krásná noc s novým druhem pro sedlo a dalším (!) slučím rekordem (noc 19.10.2019). Během odpoledne vystřídali Jirku Vaníka, Honzu Suju a jejích tým Jožka Chytil s Radkem Lučanem a pomocníky. Během večera dorazil z výletu na trase Červenohorské sedlo-nížina-sedlo i Martin Vavřík. Během odpoledne probíhal nápadný tah krahujců - prolétlo jich nejméně 7. Při ideálním jižním větru se na sedlo už večer valila od jihu mlha, zatímco na severu bylo vidět daleko do Polska, takže podmínky pro noční tah i odchyt byly zcela ideální. Krátce po rozsvícení světla se v kuželu začali objevovat jednotliví ptáci, zejména špačci a podle hlasů také drozdi zpěvní. Vyzkoušeli jsme ověřenou špaččí nahrávku a špačci na ni krásně reagovali. Zkušenost z dřívějších let říká, že do sítí se špačci chytají jen zcela ojediněle, ale lze je krásně chytat nad světlem pomocí podběráku. Toho se chopil standardně Martin Vavřík a dokud trvala mlha, dařilo se mu tu a tam nějakého ulovit a získali jsme tak aspoň malý vzorek z vysokých desítek špačků, kteří nad sedlem dnes v noci protáhli. Hned zvečera to opět rozjely sluky – první visela v síti hned na první kontrole a chytaly se krásně v průběhu celé noci, i když mlha ve druhé polovině zcela zmizela a nad sedlem začal svítit měsíc a hvězdy. Nakonec jich uvízlo v sítích (téměř výlučně ve dvou slukovkách) neuvěřitelných 38! Kolem páté ráno si sedl do trávy před světlem podezřelý pěvec, kterého se podařilo přiklopit podběrákem – a ukázalo se, že máme nový druh pro ČHS – šlo o samici strnada lučního! Těsně před úsvitem začal silný tah kosů, který se projevil i v odchytech. Celkem bylo kroužkováno 199 ptáků 12 druhů: sluka lesní (38, nový absolutní rekord, celkem tak v letošním rekordním roce už 137 ex.), špaček obecný (9, letošní maximum), červenka obecná (94, tím se rok 2019 dostal mezi lepší polovinu sezón a ještě nekončíme), drozd zpěvný (11), kos černý (25, letošní maximum), rehek domácí (2), skřivan polní (1, letos zatím teprve devátý), střízlík obecný (10, letošní nepočetnější noční odchyt), králíček obecný (6), strnad obecný (1), STRNAD LUČNÍ (1 - vůbec první na ČHS; 88. letos kroužkovaný druh) a kalous ušatý (1, stará samice; teprve desátý letošní kalous). K tomu 3 jedinci tří druhů netopýrů: netopýr parkový, netopýr ušatý, netopýr rezavý.
Prvním nočním úlovkem byla velmi pozdní stužkonoska modrá. Stá letošní sluka kroužkovaná na sedle. Dnes v noci jsme však stovku překročili o více než 30 dalších ptáků! První strnad luční odchycený na ČHS!
Stará samice kalouse ušatého. Dospělý samec rehka domácího. Noci plné rehků by ještě měly přijít. Někteří jedinci severských populací kosů svým zbarvení dost připomínají kosa horského.
Červenka s poruchou tvorby pigmentu na části ručních letek. Netopýr rezavý – letošní rok je na netopýry velmi slabý a to nejen, co se týká odchytů, ale i celkové tahové aktivity zjištěné pomocí automatického detektoru.

Ranní neobvyklé odchyty a útok sýkor před stěhováním (den 19.10.2019). V sobotu byla na pořadu dne výměna členů posádky, jejich balení a stěhování domů. Ranní tah začal velmi vlažně, proto zůstaly všechny sítě roztažené. Po rozletu červenek se v sítích začali objevovat denní ptáci, ovšem pak překvapivě vletěl do světelné sítě před boudou ledňáček a krátce na to se do čtverce (trojúhelníku) na větší ptáky chytil někde na sjezdovce ukrytý chřástal kropenatý! Asi po osmé hodině se objevily mezi ptáky první koňadry. Protože jich řada naskákala do sítí bez ohledu na přítomnost lidí, vytahujících ptáky, byly sítě v porostech sbaleny. Krátce nato se ale řada sýkor chytla do světelných sítí, tak byly sbaleny i tyto, sýkory ale neomylně našly i sítě na sjezdovce mezi vánočními stromky, takže krátce po deváté byly sbaleny už všechny sítě. Pozorovatelný byl tah spíše zřejmě sýkor, nad sjezdovkou jich proletovala souvisle malá hejnka, během dopoledne jistě mnoho tisíc ptáků. Celkem bylo odchyceno 330 ptáků 12 druhů: CHŘÁSTAL KROPENATÝ (1, sedmý celkově; 86. letos kroužkovaný druh), LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ (1, pátý celkově; 87. letos kroužkovaný druh), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (7), králíček ohnivý (2), červenka obecná (40), rehek domácí (6), kos černý (1), drozd zpěvný (2), sýkora koňadra (248), sýkora modřinka (11) a pěnkava obecná (9).
Pátý kroužkovaný ledňáček na sedle. Sedmý chřástal kropenatý na sedle. Ještě protahují poslední denní králíčci ohniví.

Skoromlžná noc s průměrným tahem (noc 18./19.10.2019). Mlha si s námi na sedle opět hrála na schovávanou. Na severu bylo pěkně, od jihu se valily cáry přes sedlo, občas slibující pěkný odchyt - protože stále táhli jednotliví ptáci ve frekvenci i několika jedinců za minutu. Postupně se ovšem úplně vyjasnilo a po třetí hodině ráno tah ptáků také postupně zeslábl až skoro vymizel. Odchyceno bylo 139 ptáků 7 druhů: sluka lesní (17, celkem letos zatím 99 sluk), střízlík obecný (2), červenka obecná (113), rehek domácí (2), kos černý (2), drozd zpěvný (2) a drozd cvrčala (, třetí letošní).
Skoromlžná noční nálada na sedle. Je tady noční tah střízlíků obecných. Posledním ptákem noci byl drozd cvrčala.

A další pestrý den (den 18.10.2019). Odchyceno bylo 152 ptáků 16 druhů: linduška luční (3), pěvuška modrá (2), špaček obecný (1), králíček obecný (1), červenka obecná (32), rehek domácí (2), drozd zpěvný (4), sýkora koňadra (85), sýkora modřinka (4), sýkora uhelníček (1), pěnkava obecná (10), pěnkava jikavec (1), dlask tlustozobý (1), stehlík obecný (2), čížek lesní (1) a strnad obecný (2).
Většina špačků se zatím letos kupodivu chytla ve dne. (Foto: Jan Suja) Strnadů obecných se letos chytá nadprůměrné množství. (Foto: Jan Suja)

Sluky jedou (noc 17./18.10.2019). Předběžné informace z noci - tah sluk rozhodně neustal, je před rozedněním a kroužkováno bylo už kolem dvaceti ptáků. Doplnění: Sluky nakonec opět táhly ve velkém, a to tak, že odchyty skončily na druhém nejlepším počtu za historii chytání na sedle. Celkem bylo odchyceno 137 ptáků 8 druhů: sluka lesní (23, druhý nejvyšší počet vůbec; celkem letos už 82 sluk), kalous ušatý (2, osmý a devátý letošní), skřivan polní (1), střízlík obecný (5), červenka obecná (95), rehek domácí (5), drozd zpěvný (5) a zvonek zelený (1).
Druhý noční zvonek zelený vůbec. (Foto: Jan Suja) Sluky už táhnou ve velkém stylu. (Foto: Jan Suja) Táhnoucí červenky tradičně doprovázejí kalousi. (Foto: Jan Suja)

Další nálet koňader (den 17.10.2019). Po poměrně pěkné noci pokračoval výrazný tah a odchyty i ve dne. Kroužkováno bylo 423 ptáků 17 druhů: linduška luční (2, během tohoto rekordního roku bylo odchyceno zatím 304 ex.), střízlík obecný (19, letošní maximum; tah střízlíků se tedy také rozbíhá, dosavadní rekord ukazuje na tah dřívější - 58 ex. bylo odchyceno 05.10.2014), pěvuška modrá (10), špaček obecný (2), budníček menší (1), králíček obecný (13), červenka obecná (77, tím se letošní počet kroužkovaných červenek přehoupnul přes 4000 ex.), rehek domácí (5, pomalu pokračuje nenápadný tah, celkem bylo letos zatím odchyceno 87 ex.), kos černý (3), sýkora koňadra (260, letošní maximum, více sýkor se chytalo už jen v proslulém roce 2012; celkový počet sýkor koňader odchycených během akce překonal už 10000 ex.), sýkora modřinka (15), sýkora uhelníček (3), brhlík lesní (1, už sedmý letošní; v předchozích letech se obvykle chytalo 0-3 ex., jen v letech 2012 a 2017 bylo kroužkováno 6 ex.), pěnkava obecná (3), pěnkava jikavec (3), čížek lesní (1) a strnad rákosní (5, celkem letos 21 ex., címž byl vyrovnán dosud nejlepší rok 2016).

Velká slučí noc (noc 16./17.10.2019). Po studené frontě bylo jasno, teploty padaly dolů a už do půl desáté jsme ze sítí stihli vytáhnout hned sedm sluk lesních, krátce před půlnocí už jich bylo dvanáct. Příliv sluk pokračoval a do rána se tak podařilo kroužkovat rekordních 30 ptáků! Nezahálely ani červenky, přestože měsíc nasvětloval sjezdovku jako druhý reflektor. Celkem bylo odchyceno 210 ptáků 7 druhů: sluka lesní (30, absolutní rekord; dosud bylo chyceno za jednu noc max. 22 ex.; celkem tak letos už 59 sluk), střízlík obecný (1), červenka obecná (166), rehek domácí (6), bramborníček černohlavý (1, druhý letošní), kos černý (2) a drozd zpěvný (4).
Druhý letošní bramborníček černohlavý. (Foto: Jan Suja)

Podzimní tah, další druhy, vysoké počty a 10 000 kroužkovaných ptáků (den 16.10.2019). Nádherný tah a pěkné denní odchyty bohužel přerušila studená fronta, provázená deštěm. Velmi pestrý a početný odchyt znamenal, že jsme se pro letošek přehoupli přes 10 tisíc okroužkovaných ptáků a překonali tak jakési prokletí roku 2018 (i rok 2017, 2013 a 2010). Celkem bylo odchyceno 390 ptáků 20 druhů: linduška luční (13, celkem v letošním rekordním roce už 126 ex.), pěvuška modrá (61), pěnice černohlavá (2), budníček menší (2), králíček obecný (9), červenka obecná (6), rehek domácí (6), drozd zpěvný (9), drozd brávník (3, první letošní, do roku 2019 bylo kroužkováno jen dalších 6 ptáků; 84. letos kroužkovaný druh), drozd cvrčala (2, první letošní; 85. letos kroužkovaný druh), sýkora koňadra (126), sýkora modřinka (6), sýkora uhelníček (4), šoupálek dlouhoprstý (1), pěnkava obecná (108, letošní i absolutní denní maximum), pěnkava jikavec (23), stehlík obecný (1), čížek lesní (1), strnad obecný (3) a strnad rákosní (4, celkem letos 16 ex., což je v tuto chvíli druhá nejlepší sezóna). Ke všemu se dnes podařilo odchytit ještě pěnkavu obecnou s italským kroužkem!
Dnes se chytili hned tři brávníci. (Foto: Jan Suja) Kroužkovány byly také první cvrčaly. (Foto: Jan Suja) Strnadi rákosní mají svůj rok. (Foto: Jan Suja)
Další cizinec na návštěvě sedla! (Foto: Jan Suja) Dále protahují šoupálci dlouhoprstí. (Foto: Jan Suja)

Úplněk odchází, pestré noci přicházejí? (noc 15./16.10.2019). Větrná noc přinesla při pokračujícím oteplení a jižním větru další zajímavý, i když ne početný odchyt. Celkem bylo kroužkováno 81 ptáků 8 druhů: sluka lesní (3, celkem letos 29 sluk), budníček menší (4), BUDNÍČEK PRUHOHLAVÝ (1, šestý letošní - jde tedy o dosud nejlepší rok; celkově dvacátý chycený na sedle!), červenka obecná (32), rehek domácí (8, letošní maximum, tah pomalu sílí), bramborníček černohlavý (1, první letošní; 83. letos kroužkovaný druh), kos černý (5, letošní maximum) a drozd zpěvný (27, letošní maximum).
Dvacátý budníček pruhohlavý na sedle! (Foto: Jan Suja) Sluky začínají táhnout naplno. (Foto: Jan Suja) A začíná také noční tah rehků domácích. (Foto: Jan Suja)

Další tahový den s invazí sýkor (den 15.10.2019). Při silném jižním protivětru pokračoval výrazný tah táků přes sedlo, do sítí se ve shodě s informacemi ze severu i východu opírá stále více sýkor. Celkem bylo odchyceno 422 ptáků 22 druhů: linduška luční (1), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (16), špaček obecný (3), králíček obecný (6), králíček ohnivý (1), červenka obecná (3), rehek domácí (4), kos černý (1), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (132), sýkora modřinka (120, letošní maximum a druhý největší počet vůbec po invazi 28.09.2012, kdy v sítích skončilo 501 koňader a 154 modřinek), sýkora uhelníček (7), mlynařík dlouhoocasý (7, celkem letos už 35 ex.), pěnkava obecná (85, letošní maximum a druhý nejvyšší počet po 96 ex. odchycených 28.10.2011), pěnkava jikavec (21), dlask tlustozobý (3), hýl obecný (1), zvonohlík zahradní (3, celkem letos už 17 ex.), stehlík obecný (1), čížek lesní (3) a čečetka tmavá (1, první letošní, 82. letos kroužkovaný druh).

Klidnější noc se zajímavými druhy (noc 14./15.10.2019). Během jasné, měsíční a větrné noci přeletovali jednotliví ptáci. Celkem bylo odchyceno 37 ptáků 9 druhů: SLUČKA MALÁ (1, první letošní a sedmá celkově, 81. letos kroužkovaný druh), sluka lesní (8, letošní maximum; celkem letos 26 sluk), lelek lesní (1, letošní dvaadvacátý lelek a druhý nejpozdější vůbec po ptákovi z noci 19./20.10.2014), skřivan polní (2), skřivan lesní (1, jednadvacátý letošní), červenka obecná (13), rehek domácí (4), kos černý (1) a drozd zpěvný (6).
Tah sluky lesní se pomalu a jistě rozjíždí. (Foto: Jan Suja) Velká a malá - sluka a slučka! (Foto: Jan Suja) Slučka malá, sedmá na sedle. (Foto: Jan Suja)
Skřivan polní. (Foto: Jan Suja) Druhý nejpozdější lelek na sedle. (Foto: Jan Suja) Skřivan lesní. (Foto: Jan Suja)

První cizinec! Při denním odchytu dne 14.10. se podařilo odchytit také jednoho ptáka, který už kroužkovaný byl - pěvuška modrá nesla na noze kroužek finské centrály! Jako vždy jsme zvědaví na výsledek; jde o čtvrtou finskou pěvušku, odchycenou na sedle, nejzajímavější byli dva ptáci, chyceni v letech 2010 a 2015 na přímém tahu po 44 resp. 46 dnech.

Další masívní tah a jikavčí skororekord (den 14.10.2019). Během dopoledne se ze sedla opět stala proslulá ptačí dálnice, což bylo vidět také na záběrech z webových kamer a projevilo se to opět i na radaru. Přeletoval souvislý proud ptáků a řada z nich skončila také v sítích. Odchyceno bylo 361 ptáků 17 druhů - tím jsme se dostali letos už na 9270 kroužkovaných ptáků! Dnes v sítích skončily tyto druhy: konipas bílý (2, celkem v letošním rekordním roce už 12 ex.), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (31, pokračuje poměrně silný tah, zatím bylo letos kroužkováno 483 ex.), budníček menší (2), králíček obecný (13), červenka obecná (2, delší dobu jsou odchyty dosti slabé, ale věříme, že nás ještě čekají silné noci), rehek domácí (1), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (141, letošní maximum a to znamená už přes 1000 letos kroužkovaných koňader, přesněji 1110 ex.), sýkora modřinka (91, letošní maximum a druhý nejvyšší počet po 154 ex. dne 28.09.2012; letošní rok je už nyní rekordní s 489 dosud kroužkovanými modřinkami, což je výrazně více než 346 ex. v dosud nejlepším roce 2014), sýkora uhelníček (6), pěnkava obecná (17), pěnkava jikavec (46, letošní maximum a druhý nejvyšší denní počet po 49 ex. dne 28.10.2011; pokud budou odchyty pokračovat v podobném stylu bude i pro tento druh rok 2019 rekordním), dlask tlustozobý (1, šestý letošní), zvonohlík zahradní (3, celkem letos i u tohoto druhu rekordních 14 ex.), zvonek zelený (1) a čížek lesní (1).

Mrtvá noc (noc 13./14.10.2019). V noci jsme zaznamenali jen průlet jednotlivých červenek. Celkem bylo odchyceno 12 ptáků 5 druhů: sluka lesní (5, letošní maximum, celkem letos zatím 18 sluk), skřivan polní (1, teprve pátý letošní), červenka obecná (3), rehek zahradní (1) a drozd zpěvný (2).

"Slabší" tahový den (den 13.10.2019). Během skorojasné neděle prolétaly nad sedlem především tisíce pěnkav a stovky lindušek lučních, špačků, dlasků, konopek a stehlíků, doprovázené mimo jiné dřemlíkem tundrovým a 50 hřivnáči. Celkem bylo odchyceno 271 ptáků 20 druhů: linduška lesní (1), linduška luční (11), pěvuška modrá (16), sojka obecná (1, letošní 36. sojka), budníček menší (2), králíček obecný (91, letošní maximum), králíček ohnivý (3), červenka obecná (1), rehek domácí (1), sýkora koňadra (75), sýkora modřinka (42), sýkora uhelníček (10), šoupálek dlouhoprstý (1), pěnkava obecná (7), pěnkava jikavec (2), zvonohlík zahradní (2, celkem letos už 11 ex.), zvonek zelený (1, třetí letošní), čížek lesní (1), strnad obecný (1) a strnad rákosní (2, jedenáctý a dvanáctý letošní).

Jasno a teplo, prázdno a - sibiřan (noc 12./13.10.2019). Nad Jeseníky zavládla jasná noc s měsícem blížícím se k úplňku, teplota ještě kolem půlnoci šplhala skoro k desíti stupňům. Mlha, která zalila údolí na jih od sedla se sem doplazila až nad ránem, ptáci táhli jen jednotlivě. Celkem bylo odchyceno 20 ptáků 7 druhů: sluka lesní (3, celkem letos 13 ex.), skřivan lesní (1, dvacátý letošní a první noční letos), drozd zpěvný (2), BUDNÍČEK PRUHOHLAVÝ (1, ve čtyři ráno ve světelné síti; pátý letošní a celkově devatenáctý; rok 2019 tak vyrovnal 5 odchycených ptáků v roce 2013), červenka obecná (10), drozd zpěvný (2) a strnad rákosní (1, desátý letošní).
Soupeření reflektoru s měsícem, v pozadí Praděd. Další budníček pruhohlavý. (Foto: Jan Studecký) Srovnání s králíčkem ohnivým. (Foto: Jan Studecký)

Další tahový den (den 12.10.2019). Mlha pokračovala až do rána, což spustilo opět silný tah lindušek - z neznámých důvodů probíhá (minimálně letos) tah lindušek pouze za mlhy, možná mají za jasného počasí ve výhledu nějakou lepší louku, přes kterou naše odchytové stanoviště přeletují. Jak se mlha v průběhu dopoledne převalovala, lindušky mizely a znovu se objevovaly. Po osmé hodině přilétlo 7 lindušek rudokrkých, 2 z nich spadly dolů a jedna dokonce usedla na lanko od sítě. Obě dvě pak sbíraly potravu uvnitř trojúhelníku a neprojevovaly se příliš plaše, takže odchyt byl velmi jednoduchý. Celkem protáhlo za ráno lindušek rudokrkých 11, což je prozatím nejvyšší letos zaznamenaný počet. Před desátou hodinou mlha zmizela úplně a s ní i lindušky. Do té doby ale stihlo protáhnout odhadem přes 4000 lindušek lučních. Odpoledne se pak v hustých větvích keřů pod cestou ukázala ještě odpočívající linduška lesní a před pátou hodinou se ozvala osamocená linduška horská, bohužel s malým otazníkem, protože se nepodařilo pozorovat její zavalitější siluetu, která určení obvykle potvrdí. Z jiných ptáků protáhlo asi 5000 pěnkav, 800 jikavců, 900 konipasů bílých, 5000 konopek, 300 dlasků, 100 stehlíků, 150 čížků, 100 zvonohlíků, dvě cvrčaly, 70 brávníků, 50 drozdů zpěvných, 200 koňader, 200 modřinek, 50 uhelníčků, 5 skřivanů lesních, osamělý jestřáb, hřivnáč a strakapoud velký. Odchyceno bylo 185 ptáků 24 druhů: krahujec obecný (1, čtvrtý letošní), skřivan lesní (2, celkem letos už 19 ex.), linduška luční (20, tím se počet odchycených přehoupl letos přes stovku; letošní rok tak už nyní zdaleka převyšuje dosavadní maximum 70 ex. v roce 2011), LINDUŠKA RUDOKRKÁ (2, druhá a třetí letošní; do roku 2019 byli chyceni jen dva další ptáci), střízlík obecný (6), pěvuška modrá (11), špaček obecný (1, druhý letošní), pěnice černohlavá (1), králíček obecný (7), červenka obecná (7), kos černý (1), drozd zpěvný (3), sýkora koňadra (41), sýkora modřinka (27), sýkora uhelníček (19), brhlík lesní (1, šestý letošní), šoupálek dlouhoprstý (2), pěnkava obecná (18), pěnkava jikavec (4), dlask tlustozobý (1, pátý letošní), zvonohlík zahradní (4, celkem letos už 9 ex.), konopka obecná (3, celkem letos už 8 konopek), čížek lesní (2) a strnad obecný (1).
Najdi lindušky rudokrké. :) (Foto: Jan Studecký) Linduška rudokrká před odchytem u sítě. (Foto: Jan Studecký) Srovnání lindušek rudokrkých (vnitřní) a lučních (na kraji). (Foto: Jan Studecký)
Křídlo první "rudokrčky". (Foto: Jan Studecký) Křídlo druhé "rudokrčky". (Foto: Jan Studecký) Jedna z chycených lindušek rudokrkých. (Foto: Jan Studecký)

Slabá noc po velkém dni (noc 11./12.10.2019). Noc 11.10. byla zpočátku jasná, v půl třetí ráno se vytvořila mlha. Prosvítaly ale hvězdy a táhnoucí drozdi a červenky byly krásně slyšet nad ní, jen občas spadla dolů některá z nich, králíček nebo střízlík. Celkem bylo odchyceno 8 ptáků 4 druhů: sluka lesní (1, desátá letošní), střízlík obecný (1), králíček obecný (1) a červenka obecná (5).

Velký den (podle vzoru "velká noc") (den 11.10.2019). Nad sedlem visela celý den hustá mlha a foukal čerstvý jižní vítr. Ptáci táhli velmi dlouho a početně, ve větru se navíc i chytali. Do 15 hodin protáhly desetitisíce ptáků, dominantní byly pěnkavy a lindušky luční. Hned v prvním hejnu lindušek, které denní tah zahajílo, se ozvala jedna rudokrká. Ty protáhly minimálně 4, žádná z nich se však nepřiblížila ke čtverci. Silně táhli také konipasi bílí - počet 1500 je zřejmě velmi podhodnocený. Při stahování sítí jsme málem odchytili nový druh pro sedlo - dřemlík tundrový prolétl nízko nad jednou z pěvcovek a těsně se vyhnul i spodním slukovkám, když už to vypadalo, že se do nich chytit musí. Celkově protáhlo do 15 hodin odhadem asi 20000 pěnkav, více než 1500 jikavců, asi 5000 konopek, 3000 dlasků, 4000 čížků, 1500 konipasů bílých, 300 zvonků, 200 stehlíků, přes 7000 lindušek lučních, 1000 koňader, 600 modřinek, 350 uhelníčků, 400 zvonohlíků, přes 45 strnadů rákosních, více než 100 pěvušek modrých, přes 30 mlynaříků, jednotlivě pak skřivani lesní, kvíčala, hřivnáči, krkavec. Odchyceno bylo 419 ptáků 24 druhů (!): linduška lesní (2), linduška luční (22, letošní maximum), střízlík obecný (3), pěvuška modrá (50), pěnice černohlavá (1), budníček menší (3), králíček obecný (3), králíček ohnivý (1), červenka obecná (26), rehek zahradní (1), rehek domácí (1), sýkora koňadra (136, letošní maximum), sýkora modřinka (47), sýkora uhelníček (28), mlynařík dlouhoocasý (13, letošní maximum a druhý největší odchycený počet po 15 ex. z 16.10.2010; letošní rok je s 28 odchycenými mlynaříky pro tento druh rekordní), vrabec polní (1, první letošní a šestý celkově; 80. letos kroužkovaný druh), pěnkava obecná (56, letošní maximum), pěnkava jikavec (6), zvonohlík zahradní (2, čtvrtý a pátý letošní), zvonek zelený (1, druhý letošní), konopka obecná (2, čtvrtá a pátá letošní; konopky jsou sice na sedle jedním z nejpočetnějších ve dne protahujících druhů, ale na odchytech se to neprojevuje - do roku 2018 bylo kroužkováno 14 konopek, letos už 5 dalších), čížek lesní (5), strnad obecný (1, sedmý letošní, ale první od 12.08., zřejmě tedy už začátek vlastního tahu) a strnad rákosní (8, rekordní počet odchycený během jednoho dne).
Jeden ze strnadů rákosních. (Foto: Jan Studecký) Portrét jikavce. (Foto: Jan Studecký)

Pestrá tahová noc s dalším sibiřanem (noc 10./11.10.2019). Noc probíhala ve znamení pestrého nočního tahu, už krátce po rozsvícení světla skončil v síti za světlem první dlask. Při zesilujícím jižním větru přišla na řadu i síťka, díky které jsme odhalili v občasně protahujících zavalitých pěnicovitých ptácích pěnice černohlavé. Ve 22:25 se kolem světla začal motat budníček. Nevěnovali jsme mu příliš pozornosti, byl stále ve vzduchu a několikrát to vypadalo, že stoupá vysoko nad sítě a odtáhne. Nakonec si sedl do trávy před světlo a začal se ozývat - inornatus! Kolik kilometrů musel ze Sibiře uletět, a najednou sedí skoro v malém čtverci, do kterého chodíme sčítat můry. Za jeho vzorné spolupráce jsem ho odchytil a nálada na stanici byla rázem dokonalá. Zajímavé bylo, že se stále ozýval i během kroužkování. Spolu s ním se objevili ve světle další 4 budníčci, ti si ale své tajemství odnesli do tmy. Mlha se převalovala až do 3 hodin, kdy zhoustla. A co na to ptáci? Nic. Měsíc měl být už dávno za obzorem, takže okolní kopce nic nenasvítilo, jenže do rána už neprolétlo kolem světla víc než 10 červenek. Až rozlet byl trochu lepší, to byli ale spíše ptáci, kteří posedali do okolí už v první polovině noci. Celkem bylo odchyceno 103 ptáků 12 druhů: skřivan polní (1), střízlík obecný (3), pěnice černohlavá (1, letos bylo dosud odchyceno 346 pěnic černohlavých, více se podařilo kroužkovat jen v roce 2015, a to 379 ex.), budníček menší (1), budníček pruhohlavý (1, čtvrtý letošní a osmnáctý celkově), králíček obecný (2), červenka obecná (87), rehek zahradní (1), rehek domácí (1, celkově už 51. letošní a to jejich hlavní tah teprve začíná), kos horský (1, první letošní a teprve osmý celkově, zároveň teprve druhý noční a tedy pravděpodobně tahový; 79. leots kroužkovaný druh), drozd zpěvný (2) a dlask tlustozobý (2).
Noční překvapení. (Foto: Jan Studecký) A další budníček pruhohlavý. (Foto: Jan Studecký) Teprve šestý kos horský, chycený na sedle. (Foto: Jan Studecký)
Kos horský - detaily opeření. (Foto: Jan Studecký)

Větrný den se slabým tahem (den 10.10.2019). Ráno stále foukal velmi silný vítr s nárazy až 15 m/s, k tomu přecházely jednotlivé přeháňky a cáry mlhy. Po stovkách táhly lindušky luční a sýkory, k tomu přelétly jen desítky pěnkav, několik desítek stehlíků, zaznamenali jsme také špačka, králíčka ohnivého a káni lesní. Odchyceno bylo 110 ptáků 7 druhů: pěnice černohlavá (1), králíček obecný (1), sýkora koňadra (86), sýkora modřinka (5), sýkora uhelníček (5), mlynařík dlouhoocasý (10) a pěnkava obecná (2).

A další větrná nulová noc (noc 09./10.10.2019). Přes sedlo se valila mlha, ale ve 2 hodiny v noci ji vítr úplně rozfoukal. A vítr postupně sílil z 5-8 m/s večer na 10-15 m/s s poryvy až 18 m/s. Ptáci vůbec netáhli, jen po půlnoci byl pozorován osamělý rákosník proužkovaný.

Sýkory "útočí" (den 09.10.2019). Celý den ležela na sedle mlha, ve čtyři hodiny odpoledne se opět rozpršelo. Po prázném ránu postupně během dne zesílil tah, proletovaly stovky pěnkav, čížků, konopek a stehlíků, vyšší stovky lindušek lučních, které doprovodily také linduška horská a linduška rudokrká, jednotlivě protahovali také dlasci, jikavci. Zřejmě nejsilněji ale protahovala hejna sýkor - koňader a modřinek; obou druhů protáhlo mnoho stovek. Bylo odchyceno 283 ptáků 17 druhů: konipas bílý (1, desátý letošní), linduška luční (14, letošní maximum), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (3), sojka obecná (5, celkem letos už 35 sojek), pěnice černohlavá (1), králíček obecný (18), červenka obecná (1, až v 15 hodin odpoledne, ranní rozlet zcela chyběl), kos černý (1), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (131, letošní maximum), sýkora modřinka (84, letošní maximum), sýkora uhelníček (13), mlynařík dlouhoocasý (3), pěnkava obecná (3), hýl obecný (1) a zvonohlík zahradní (1, třetí letošní).

Nulová noc (noc 08./09.10.2019). Na sedle cellou noc ležela mlha a pršelo. Ptáci netáhli, nechytil se ani jeden.

Návrat nízké oblačnosti (den 08.10.2019). Během dne oblačnost postupně klesala na sedlo, opět protahovaly stovky pěnkav, čížků, konopek a zvonků. Odchyceno bylo 41 ex. 13 druhů: střízlík obecný (1), pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (1), králíček obecný (7), červenka obecná (9), kos černý (1), sýkora koňadra (6), sýkora modřinka (1), šoupálek dlouhoprstý (1), pěnkava obecná (1), hýl obecný (1), čížek lesní (10, letošní maximum) a strnad rákosní (1, první letošní; 78. letos kroužkovaný druh).

Mrazivá noc se slabým tahem (noc 07./08.10.2019). Protahovaly jen jednotlivé červenky, občas se ozval skřivan polní. Odchyceno bylo 18 ex. 7 druhů: sluka lesní (1, devátá letošní), kalous ušatý (1, sedmý letošní), střízlík obecný (1), červenka obecná (10), rehek domácí (1), kos černý (2) a drozd zpěvný (2).

Mráz přichází na sedlo (den 07.10.2019). Silné ochlazení přineslo teploty pod bodem mrazu, ale také slabý tah pěvců - po stovkách přeletovaly pěnkavy, čížci, konopky, zvonci, po desítkách jikavci, stehlíci, dlasci a pěvušky, protáhlo také 8 skřivanů polních, osamělý skřivan lesní; úplně chyběly lindušky. Po rozednění dozníval tah kosů černých a drozdů, doprovozený několika brávníky a prvními cvrčalami, z dravců protáhlo jen několik krahujců. Celkem bylo odchyceno 46 ptáků 9 druhů: pěvuška modrá (4), budníček menší (1), králíček obecný (13), červenka obecná (9), kos černý (1), drozd zpěvný (6), sýkora koňadra (8), sýkora modřinka (1) a šoupálek dlouhoprstý (3).

Konipasi bílí se moc nechytají. (Foto: T. Oplocký) Třetí letošní zvonohlík. (Foto: T. Oplocký) Sojky stále táhnou. (Foto: T. Oplocký)
Při sledování denního tahu byl pozorován také jeřáb... (Foto: Jan Studecký)

Jasná noc (noc 06./07.10.2019). V noci vál mírný severní vítr a silný večerní tah pokračoval ještě po setmění; dominovaly červenky v počtu 73 ex. za 5 minut, tah však postupně slábnul, po 22 hodině už přeletovaly jen jednotliví ptáci. Po deváté večer prolétl další bukáček malý. Celkem bylo odchyceno 46 ptáků 7 druhů: sluka lesní (1, osmá letošní), sýc rousný (1, třicátý letošní), kalous ušatý (1, šestý letošní), střízlík obecný (2), červenka obecná (39, mezi nimi také červenka č. 40 000 pro celou akci), rehek domácí (1) a drozd zpěvný (1).

Ještě poznámka k masivnímu tahu drozdů večer 06.10.2019: (autor: Jan Studecký) S Lubošem (Doupalem) jsme v podvečer z boudy zaznamenali velký počet kosů, přeletující nad sjezdovkou. To nás vylákalo ven a zůstali jsme jen nevěřícně stát - přes sedlo se jich valily vysoké desítky za minutu, v různých výškách a díky severnímu větru obrovskou rychlostí. Zlom ale nastal, když jsme zkusili zvednout dalekohled a podívat se do ještě větší výšky - byli všude. Stovky ptáků proletovaly vysoko na obloze, kam již samotné oko nedohlédlo. Proud migrantů se táhnul od horizontu po horizont, zdálo se, že větší počet létá přes Červenou horu, ale mohlo to být dáno lepší viditelností na západní straně oblohy. Tah běžel plynule, bez znatelného vrcholu, v zorném poli triedru bylo možné v jednu chvíli vidět až 50 kosů a drozdů najednou. S příchodem šera se výrazně zvedl počet drozdů zpěvných, zjistitelný samozřejmě pouze sledováním ptáků v nižších výškách. Při posledním pohledu do fixovaného binokuláru začaly ve výšce proletovat i sluky, během krátkého sčítacího úseku jich protáhlo 20, z toho 7 v poměrně semknutém hejnku (celkový počet musel být mnohokrát vyšší). Doplnil je chřástal, zřejmě vodní - zvláštní, ale poměrně rychle letící silueta. Mezi kosy se objevil také klín 11 labutích velkých a okolo sedmé hodiny rychle prolétly dvě štíhlé kachny, které jsme obratem podle zvláštního hlasu určili jako lžičáky pestré - nový druh pro sedlo. Ozval se i bukáček a koliha malá. Ještě za slušné viditelnosti se objevila hejna neurčených pěnkavovitých ptáků, ve smrcích byl znát velký pohyb králíčků a spolu s drozdovitými, jednotlivými špačky a slukami se postupně ve výšce ukázaly i osamocené malé siluety, které známe jen ze světla reflektoru - červenky! V podstatě se nám tedy podařilo zažít noční tah, pozorovatelný za světla. Ten se plynule přenesl do noci, kdy odpovídal svou intenzitou "velké noci", nepřály ale podmínky, zejména vítr - ptáci svištěli obrovskou rychlostí vysoko nad sítěmi. Dvě hodiny po setmění navíc tah úplně zeslábl.
A co bylo důvodem tak silné migrace? Velmi pravděpodobně se nepřízeň počasí předchozí noci strefila do silného tahu severně od Jeseníků, čemuž odpovídá i "velká noc" z pátku na sobotu. Při vichřici a husté mlze nemohli ptáci hory překonat, a tak zůstali nakoncentrováni v podhůří. Večerní vyjasnění a ideální vítr v zádech pak vytvořil tak lákavé podmínky, že se noci jednoduše nemohli dočkat.
Spíše pocitové dokumentační foto tahu kosů a drozdů. (Foto: Jan Studecký)

Mrazivý den a neobvyklý večerní tah (den 06.10.2019). Po rozmražení a vysušení sítí pokračoval slabý odchyt, den byl spíše ve znamení tahu dravců - prolétlo 23 kání lesních, 4 motáci pochopi, 6 krahujců a první dřemlík tundrový. Ke všemu se při kontrole sítí na sýce podařilo dopoledne vyšlápnout jeřábka lesního! Navečer se pak nečekaně spustil masivní tah kosů černých a drozdů zpěvných, pozorovatelný i na meteorologickém radaru. Až do setmění protáhly tisíce ptáků, k tomu létali po desítkách malí pěvci. Ještě za šera prolétly nad sedlem první sluky lesní, dva lžičáci pestří (nový druh pro sedlo), bukáček malý a chřástal. Doplnění: Celkový odhad večerních počtu protahujících ptáků - dominovali kosi černí, kterých protáhlo asi 15 tisíc (!!), doplnilo je asi 3500 drozdů zpěvných. Po 19:00 prolétla také koliha malá, jedenáct labutí velkých. Celkem bylo odchyceno 37 ex. 7 druhů: pěvuška modrá (23), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1), králíček obecný (1), červenka obecná (9), kos černý (1) a sýkora koňadra (1).
Ráno jsme poprvé zkoušeli chytat zimu - a odchyt byl úspěšný! (Foto: Jan Studecký)

Mrazivá noc bez odchytů (noc 05./06.10.2019). Při silném severním větru a nízkých teplotách se v noci nechytalo, ke všemu pak nad ránem poprvé namrzly sítě.

Jen krátký ranní odchyt do malé části sítí a střídání služeb (den 05.10.2019). Noční mlha a mžení se v průběhu dopoledne přetavilo v déšť a odchyty byly předčasně ukončeny. V mlze bylo i tak vidět, že ptáci protahují, ovšem s poměrně malou intenzitou – jediným nápadným fenoménem byl obrovský počet přeletujících drozdů zpěvných, kteří byli evidentně zaskočeni noční mlhou a teprve teď se vydávali na cestu – prolétly jich vysoké stovky! I tak byl tento den skvělý, neboť se podařilo ve čtverci na křepelky kromě 4 lindušek lesních odchytit i jednu z nejméně 2 přítomných lindušek rudokrkých! Celkem bylo odchyceno 12 ex. 7 druhů: červenka obecná (1), budníček menší (2), budníček větší (1), linduška luční (4), linduška rudokrká (1, třetí celkově; 77. letošní druh), pěnkava jikavec (1) a pěvuška modrá (2).
Srovnání lindušky rudokrké a luční. Krásně vybarvený samec jikavce.

Opravdická nefalšovaná velká noc (noc 04./05.10.2019). Předpověď počasí byla slibná – od jihozápadu se měla v průběhu noci blížit fronta, která však měla po většinu noci nad sedlem vytvářet jen minimální srážky, což podle našich zkušeností často v reálu znamená jen mlžení a mlhu – tedy ideální podmínky pro odchyt, pokud běží tah. A protože severně od ČHS bylo počasí poměrně pěkné a bez srážek, dalo se očekávat, že ptáci poletí. Na návštěvu přijel k večeru kolega z Polské Nisy a zcela nečekaně se za soumraku objevil i Martin Brejška, jehož zásadní zásluhou v projektu bylo obstarání zde používaného světla. Jeho návštěvy jsou vzácné, ale prakticky vždy se mu podaří se strefit do skvělé situace. A taky, že ano. Hned od rozsvícení reflektoru se objevili na obloze první ptáci a zanedlouho se začali pomalu i chytat. Šlo téměř výlučně o červenky, jen výjimečně se objevilo něco jiného. Když bylo ještě před půlnocí kroužkováno kolem 80 ptáků, bylo jasné, že se nebudeme nudit. Tato noc se svým průběhem od začátku dost podobala noci, kdy se nám podařilo v noci z 18./19. října 2015 a výsledek byl nakonec opravdu velmi podobný. Cáry mlhy, se postupně převalovaly od jihu přes sedlo, ve druhé půlce noci už byla mlha téměř soustavná a vál nepříliš silný jižní vítr. V záři reflektoru proletovaly červenky chvílemi i v počtech kolem 20 i více jedinců za minutu, ozývali se drozdi a jednotliví ptáci postupně končili v sítích; samozřejmě ve zlomku počtu, který jsme pozorovali. Martin Brejška nezklamal se svým oblíbeným podběrákem a po půlnoci přinesl od světla letošního již třetího budníčka pruhohlavého. Během noci dorazil i Martin Vavřík, který se spolu s druhým Martinem rovnou pustil do vyndávání ptáků ze sítí, zatímco trojice kroužkovatelů na stanici bez zastávky soustředěně zpracovávala odchycené ptáky. Nad ránem se zdálo, že tah polevil, ovšem neskutečně silný ranní rozlet v husté mlze přinesl další (a naštěstí pro tento den poslední) nával ptáků v sítích. V průběhu noci se nejméně dvakrát ozvala poletující bekasina otavní. Celkem bylo v této co do počtu kroužkovaných jedinců třetí největší „velké noci“ za celou historii akce kroužkováno 1169 jedinců 14 druhů ptáků: červenka obecná (1118, zdaleka nejpočetnější protahující druh, šlo jistě o vysoké tisíce až desetitisíce jedinců), drozd zpěvný (14, letošní maximum), kos černý (1), rehek zahradní (8, vyrovnání letošního "maxima"), rehek domácí (1), budníček menší (7), budníček větší (7), budníček pruhohlavý (1, třetí letošní a celkově sedmnáctý), králíček obecný (1), pěnice černohlavá (5), pěnice pokřovní (1, nejpozdnější vůbec, jediné další říjnové odchyty jsou z extrémního roku 2014, kdy byly 2 ex. kroužkovány 3./4.10.), lejsek černohlavý (2, první z nich byl letošní lejsek č. 100; slabší byl už jen celkově špatný rok 2018 s 98 ex.), skřivan polní (2, druhý a třetí letošní) a chřástal vodní (1, první letošní a šestý celkově; 76. letošní druh).
Když na sedlo skoro sedá mlha, každá čárka = jedna červenka. Kroužkovatelé finišují po ranním rozletu. Červenka ve světle reflektoru.
Třetí letošní budníček pruhohlavý! První letošní chřástal vodní. Nejpozdnější pěnice pokřovní vůbec.
Martin Brejška, dodavatel původního světla. Tereza s chřástalem vodním.

Ukázkový vliv změny směru proudění na intenzitu tahu na sedle (den 04.10.2019). Většinu předchozí noci vál mírný severní vítr, který se měl podle předpovědi stáčet na jižní v průběhu dopoledne. Zajímalo nás, zda se změna proudění tradičně projeví na intenzitě tahu – a skutečně, vše probíhalo zcela podle našich zažitých pozorování: dokud vál severní vítr, bylo nad sedlem, kde panovalo polojasné počasí, prakticky mrtvo, protáhlo jen několik krkavců a k našemu překvapení také dospělý orel skalní. V sítích se objevovali hlavně králíčci obecní, ostatních ptáků jen minimum. Po deváté hodině se vítr poměrně rychle otočil a během necelé hodiny se objevila hejnka pěnkavovitých ptáků, zejména pěnkav, ale i jikavců, dlasků, konopek, ke kterým se postupně přidala i menší hejnka hřivnáčů a později s vyjasněním a sluníčkem také jednotlivé vlaštovky, početně však táhli i skřivani lesní (kterých se odchytil rekordní počet) a konipasi bílí. Nápadně táhly i sojky, kterých prolétlo nejméně 100 ex. Prolétli nejméně dva motáci pochopi, krahujec, káně a odpoledne samice jestřába. Ptáci sice začali táhnout až pozdě dopoledne, ale tah probíhal po celé odpoledne a ještě v podvečer proletovala jednotlivá hejna lindušek a před setměním se objevilo i početné hejno konipasů bílých (min 50 ex.). Evidentně šlo o další na sedle známý fenomén – večerní tah, který dost často předznamenává i intenzivní tah noční. Celkem bylo odchyceno 181 ex. 12 druhů: sýkora koňadra (40), sýkora modřinka (10), sýkora uhelníček (1), pěvuška modrá (19), střízlík obecný (1), králíček obecný (77, letošní maximum), králíček ohnivý (1), červenka obecná (16 – chytly se průběžně celé dopoledne), budníček menší (3), zvonohlík zahradní (1, druhý letošní), sojka obecná (2, celkem letos už 30 sojek) a skřivan lesní (10, letošní a absolutní maximum; letos se podařilo odchytit už 17 ex., tedy skoro jako ve všech předchozích letech dohromady).
Dnešek byl rekordním dnem pro skřivany lesní. Druhý letošní zvonohlík. Pracovní atmosféra na sedle.

Jasná a mrazivá noc (noc 03.10.2019). Během večera se oblačnost postupně zvedla nad hory a v noci se úplně vyjasnilo. To přineslo už v první polovině noci výrazné ochlazení a teplota rychle spadla pod nulu. Na okolních kopcích se krásně ozývali jeleni, jejichž říje právě vrcholí. Po odchodu frontální oblačnosti na východ a vyjasnění za frontou se na meteoradaru ukázal velmi silný ptačí tah, který se však odehrával západněji od Jeseníků, zejména v oblasti Orlických hor a Krkonoš a také na jižní Moravě. Naopak nad sedlem bylo celou noc mrtvo a většina ptáků se objevila v sítích až kolem úsvitu. Celkem bylo odchyceno 94 ex. 5 druhů: červenka obecná (90), drozd zpěvný (1), kos černý (1), rehek domácí (1) a kalous ušatý (1, chycen hned zvečera). Dále byl odchycen jeden netopýr parkový. Netopýrů je letos zatím velmi málo.

Další den s masivním tahem přes sedlo (den 03.10.2019). Celé dopoledne ležela na sedle mlha, přes údolí pod horami se převalovaly jemné přeháňky, chvílemi pak prosvítalo i slunce. Do toho protahovaly vysoké počty ptáků. Naprosto dominovaly pěnkavy, kterých prolétlo asi 20 tisíc, doprovázené desítkami až stovkami jikavců. Dále protáhlo několik tisíc koňader společně s desítkami až stovkami modřinek, stovky čížků, desítky konopek a zvonků, desítky až stovky lindušek lučních s min. jednou linduškou rudokrkou, stovky (!!) skřivanů lesních, asi 20-30 sojek, deset krkavců velkých, osamělý raroh velký, káně lesní, min. 15 vlaštovek, asi stovka konipasů a desítky až stovky pěvušek modrých. Celkově bylo odchyceno 330 ptáků 18 druhů: skřivan lesní (4, celkem letos už 7 ex., což je vyrovnání nejlepšího roku 2017), konipas bílý (2, celkem letos rekordních 9 ex.), linduška lesní, linduška luční (8), pěvuška modrá (88, letošní maximum), sojka obecná (3, celkem letos 28 ex.), pěnice černohlavá (2), budníček menší (1), králíček obecný (37), králíček ohnivý (3), červenka obecná (27), sýkora koňadra (104), sýkora modřinka (31), sýkora uhelníček (6), brhlík lesní (1, už pátý letošní), pěnkava obecná (9, letošní maximum), dlask tlustozobý (1, druhý letošní) a konopka obecná (2, druhá a třetí letošní).
Druhá a třetí letošní konopka.

Standardní červenková noc (noc 02./03.10.2019). Do devíti večer pršelo, do dvou v noci pak ležela na sedle mlha, poté se začalo vyjasňovat. Teploty se studenou frontou spadly až těsně nad nulu. Ptáci protahovali slabě, v intervalu 1-2 za deset minut, jednou prolétla také volavka popelavá. Celkově bylo odchyceno 113 ptáků 4 druhů: střízlík obecný (1), budníček větší (1), červenka obecná (108, celkem letos už 2291 ex. - tím byla překročena suma předchozích slabých let 2018 a 2017) a rehek zahradní (3).

Přechod fronty s velmi silným denním tahem (den 02.10.2019). Hned za rozbřesku započal velmi početný denní tah, kterému dominovali jednak pěnkavovití ptáci (nízké desítky tisíc ex.), dále dle výsledků odchytů v Pobaltí očekávané sýkory (zejména koňadry a modřinky, kterých protahovaly vysoké stovky až tisíce) a také lindušky, zejména luční (jistě několik stovek ex.), mezi nimi však stále ještě jednotlivé lindušky lesní, minimálně dvakrát se ozvala i linduška rudokrká a jednou poskakovala před oknem stanice i linduška horská. Početně táhli i skřivani lesní, kterých poskakovalo v jednu chvíli na zemi na sjezdovce i přes 10. Do sítí se opřely hlavně sýkory, odchyty však musely být kvůli příchodu fronty ukončeny už po 9. hodině ráno. Ve zhruba dvouhodinovém okně bez deště po poledni byly aspoň roztaženy „křepelčí“ sítě, kde se ještě odchytilo několik lindušek. Slabší tah běžel i odpoledne. Celkem bylo odchyceno 238 jedinců 16 druhů: sýkora koňadra (121, letošní maximum), sýkora modřinka (42), sýkora uhelníček (17), králíček obecný (11), králíček ohnivý (2), linduška luční (10, letošní maximum), linduška lesní (2), skřivan lesní (2, druhý a třetí letošní), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (18), budníček menší (1), drozd zpěvný (1), pěnkava obecná (2), čížek lesní (1), konopka obecná (1, první letošní a celkově patnáctá; 75. letošní druh) a sojka obecná (5, celkem letos už 25 ex.).
Jeden ze dvou odchycených skřivanů lesních.

Jasno s jižním větrem před frontou (noc 01.10.2019). Většina noci byla jasná, ale s jižním větrem, při kterém je tah dobře pozorovatelný. Proti předchozí noci však ptáci táhli jen slabě, po půlnoci proletovali v kuželu světla směrem k jihu zhruba 3 ptáci za 10 minut a ani později nenabýval tah příliš na intenzitě. Prvním, ještě před půlnocí chyceným ptákem byla cvrčilka slavíková, po ní kalous, pak se postupně chytaly jen jednotlivé červenky. Nad ránem lovili nad sjezdovkou zároveň 2 lelci lesní. Kolem 3 hodiny se postupně od západu zatahovalo a po čtvrté hodině se objevila i nízká oblačnost a mlha, která ovšem nepřinesla žádné závratné počty ptáků v sítích, takže se naše pozorování celkem potvrdilo. Ranní rozlet však přeci jen poměrně slabou bilanci vylepšil. Celkem bylo odchyceno 106 ptáků 9 druhů: cvrčilka zelená (4), cvrčilka slavíková (1, první letošní a celkově patnáctá; 73. letošní druh; říjnové odchyty nejsou u tohoto na sedle vzácného druhu výjimkou, z 15 kroužkovaných ptáků bylo pět kroužkováno v řínu, včetně 20.10.2016), rehek zahradní (4), králíček obecný (5), skřivan polní (1, první letošní; 74. letošní druh), střízlík obecný (1), červenka obecná (85), drozd zpěvný (4).
První letošní cvrčilka slavíková. Čtvrtý letošní kalous ušatý.

Sýkory se rozjíždějí (den 01.10.2019). Nad sedlem nadále pokračuje silný dopolední tah ptáků. Dnes protáhly tisíce pěnkav s přimíchanými jikavci, k tomu stovkykoňader, modřinek, uhelníčků a lindušek lučních, ještě asi 50 lindušek lesních, jednotlivě dlasci a dva skřivani lesní. Odchyceno bylo 191 ptáků 17 druhů: krahujec obecný (1, třetí letošní), konipas bílý (1, sedmý letošní - dosud byl nejlepší rok 2012 s 5 odchycenými konipasy), linduška lesní (2), linduška luční (8, letošní maximum), pěvuška modrá (18), ťuhýk obecný (1, jeden z nejpozdnějších, pouze v roce 2014 byli tři ťuhýci kroužkováni ve dne a v noci 01.10. a poslední ještě 03.10.), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1), králíček obecný (9), králíček ohnivý (1), červenka obecná (10), rehek zahradní (1), sýkora koňadra (75, letošní maximum), sýkora modřinka (52, letošní maximum; více modřinek za den se chytlo jen v proslulém sýkořím roce 2012, kdy bylo denní maximum modřinek 154 ex. a koňader dokonce 501 ex.), sýkora uhelníček (8), pěnkava obecná (1) a zvonohlík zahradní (1, první letošní; 72. kroužkovaný druh tohoto roku).

Uklidnění počasí na sedle (noc 30.09./01.10.2019). Navečer se vichr utišil a vyjasnilo se, teď čekáme, jak dopadnou odchyty. Doplnění: V noci bylo zataženo, ve čtyři ráno se nad krajinu snesla nízká oblačnost, která se téměř válela po sjezdovce. Opět se spustil tah červenek nejprve ve frekvenci až 8 ptáků za minutu, nad ránem zesílil na 20 ptáků za minutu. Červenky doprovázelo také několik drozdů a budníčků. Celkem bylo odchyceno 227 ptáků 10 druhů: lelek lesní (1, letošní jednadvacátý, půjde tedy zřejmě o průměrný rok), linduška lesní (2, na konci noci), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (2), budníček menší (16, letošní maximum), budníček větší (1), králíček obecný (2), červenka obecná (196), rehek zahradní (2) a drozd zpěvný (4).
Tento lelek lesní si našel místo u sjezdovky, kde sedává už několikátou noc.
(Foto: Jan Studecký)

Větrná noc a den (noc 29./30.09.2019; den 30.09.2019). Vzhledem k předpovědi počasí teď pokusy o odchyt nahradila snaha zajistit odchytová stanoviště. Během nedělního dne postupně rostl vítr, který v pondělí ráno vyvrcholil na hřebeni hor nárazy až 29,1 m/s! Noc na úterý by podle modelů mohla být klidnější, tak nám držte palce. V noci bylo odchyceno 8 ptáků 3 druhů: sluka lesní (1, sedmá letoší), červenka obecná (5) a rehek zahradní (2).

Pestrý den a první "útok" sýkorek (den 29.09.2019). Zatažený den se postupně vyjasnil a podobně jako o den dříve nad sedlem přeletovaly tisíce ptáků. Nejpočetnější byly opět pěnkavy (asi 13 tisíc), které doprovázely stovky čížků a lindušek lučních, desítky až slabé stovky jikavců, kromě toho přelétl špaček, 7 dlasků, 20 zvonohlíků, krahujec, hejna stehlíků a desítky sojek (dle Claudia Fioriniho tah sojek již dorazil i do Itálie). Kolem 11 hodiny nastoupil silný tah králíčků, který nahradil ranní silný tah koňader, doprovázených dalšími sýkorami. Celkem bylo odchyceno 237 ptáků 18 druhů: linduška luční (7, letošní maximum), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (15), sojka obecná (1, dvacátá letošní), pěnice černohlavá (3), králíček obecný (40, letošní maximum), králíček ohnivý (7), červenka obecná (54), rehek zahradní (2), drozd zpěvný (1), drozd kvíčala (1, první letošní, 70. letošní druh), sýkora koňadra (70, letošní maximum), sýkora modřinka (13), sýkora uhelníček (10), pěnkava obecná (7, letošní maximum), pěnkava jikavec (2, první letošní; 71. letos kroužkovaný druh), stehlík obecný (1) a čížek lesní (2).
První letošní jikavci.
(Foto: Jan Studecký)
První letošní kvíčala s drozdem zpěvným.
(Foto: Jan Studecký)
Už dvacátá letošní sojka!
(Foto: Jan Studecký)

Oddechová noc (noc 28./29.09.2019). Po relativně náročné noci (minimálně pro kroužkovatele) byla další noc o něco klidnější. Protahovalo kolem 5-10 červenek za minutu, k ránu tah ještě zeslábl. Jednotlivě protahovali také drozdi zpěvní a k ránu dlasci. Celkem bylo odchyceno 96 ptáků 8 druhů: rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (2), budníček větší (1), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (85), rehek zahradní (2) a drozd zpěvný (3).

Silný, ale krátký sváteční tah (den 28.09.2019). Po poměrně vydatné noci a spoustou červenek v síti po ránu se pod přelívající se mlhou svátečního dne rozběhl poměrně silný denní tah, který ovšem později rychle zeslábl a po desáté hodině prakticky ustal. Během té chvíle stihlo nad sedlem proletět několik tisíc ptáků, především pěnkav, lindušek lučních a čížků, kteří protahovali po stovkách; k tomu se přidaly desítky konipasů bílých, pěvušek, dlasků, sýkor (zvláště uhelníčků) a špačků, v malých skupinkách přeletovali mimo jiné hřivnáči a konopky, jednotlivě zvonohlíci, stehlíci, zvonci, brávníci, zaznamenali jsme i lindušku lesní a konipasa horského. Odchyceno bylo 146 ptáků 16 druhů: skřivan lesní (1, první letošní a celkově čtyřiadvacátý; 69. letošní druh), linduška lesní (2, celkem letos už 294 ptáků), linduška luční (2), pěvuška modrá (36, letošní maximum), pěnice černohlavá (1), budníček menší (2; budníčci vstoupili do fáze, kdy větší už táhnou v noci, zatímco menší stále ještě ve dne), králíček obecný (4), králíček ohnivý (1), červenka obecná (55, většina za rozletu hned po ránu), drozd zpěvný (2), sýkora koňadra (13), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (22), pěnkava obecná (1), zvonek zelený (1, první letošní; 68. letos kroužkovaný druh - chytil se před skřivanem lesním) a čížek lesní (2).
Svatováclavská nálada na sedle. Stále ještě táhnou lindušky lesní. Ale mnohem početnější už jsou lindušky luční
První letošní zvonek zelený. Pokračuje slábnoucí tah králíčků ohnivých. Vánoční linie a výhled z pod mlhy na slunný sever.
První letošní skřivan lesní. A vzpomínka na noc - dva druhy kalousů spolu.

STO TISÍC KROUŽKOVANCŮ a skorovelká noc (noc 27./28.09.). V noci na 28.09. jsme čekali jubilejního ptáka a tak se nás na sedle sešlo více. Organizátory zastupovala Anička Lučanová, končící směnu Ondra Černý, z doliny dojel "webmaster" a jeden ze staré gardy Martin Vavřík, mladou krev zastupovali pomocníci Honza Studecký a Tereza Švejcarová. Chvíli po půlnoci sedla na sedlo mlha a krátce na to se daly do pohybu červenky; brzy poté pak uvízl v sítích pták č. 100 000 - a co jiného to mohlo být než právě červenka. V mlžné noci pokračoval také tah dalších druhů, například budníčků větších, rehků zahradních i domácích, pěnic černohlavých a dalších. V síti za světlem zůstala v jednu chvíli zavěšená sluka, ale malá očka ji dlouho nezadržela. Krátce po čtvrté hodině tah mírně ochabnul, ale kroužkování se nezastavilo ani na chvíli a po zhasnutí se plynule přes rozlet přeneslo do dne. Celkem bylo odchyceno 352 ptáků 10 druhů, což byl letošní rekordní odchyt a společně s denním odchytem následujícího dne to znamenalo skoro 500 kroužkovaných ptáků: kalous ušatý (1, letošní třetí), kalous pustovka (1, letošní druhá a celkově jednadvacátá), špaček obecný (1, první letošní; 67. letošní druh), rákosník obecný (2, celkem letos jen 21 ptáků), pěnice černohlavá (4), budníček větší (4), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (325, letošní maximum; zatím letos 1380 ex. a vypadá to na dobrý rok), rehek zahradní (8, letošní maximum) a drozd zpěvný (5).
Červenka - 100 000. pták, kroužkovaný na sedle na podzimním tahu od roku 2010. Typický obrázek slabší tahové noci. Pěkná podzimní mlha na sedle, chvílemi i hustší.
Druhá letošní pustovka. Stále táhnou rákosníci, zvláště obecní a proužkovaní. V noci slabě táhli také budníčci větší.
Poprvé letos byl pozorovatelný nápadnější pohyb rehků zahradních. V noci se chytil také první letošní špaček. Stále protahují pěnice, nyní již hlavně v noci.

Masivní tah v dešti (den 27.09.2019). Do denního odchytu jsme mohli zařadit pouze dva ptáky, kteří stačili ještě před stažením narazit do sítí, ze kterých jsme zrovna vybírali červenky. A jedním z nich byl druhý letošní sibiřan - budníček pruhohlavý, který si to sebevědomě zamířil přímo na přehrávač, kde se až u země chytil. Druhým pak byla jedna sýkora koňadra. S nástupem deště se rozběhl silný denní tah, který byl bohužel sledován pouze periferně při práci u sítí. Odhady jsou z tohoto důvodu velmi konzervativní, ale s jistotou šlo o tisíce zejména pěnkav a čížků, kteří tvořili souvislý proud, vlnící se nad korunami stromů a tvořící zajímavou zvukovou kulisu - asi jako klasické zimní hejno zrnožravců, stojící ve vzduchu na jednom místě nad hlavou pozorovatele. Nezvykle početní byli jikavci, kteří se v menších počtech objevili již v předchozích dnech. Hejna o desítkách jedinců byla slyšet i uvnitř v boudě. Do dopoledne protáhlo také několik stovek lindušek lučních, desítky lesních a první dvě lindušky rudokrké.
Druhý letošní a celkově šestnáctý budníček pruhohlavý. (Foto: Jan Studecký)

Červenky táhnou (noc 26./27.09.2019). Tah červenek se znovu ve velkém rozjel po půlnoci, před druhou hodinou už létalo i 50 ptáků za minutu. Nad ránem se začalo postupně zatahovat, tah to ale trochu zmírnilo. Již během poslední noční (rozletové) kontroly jsme museli kvůli vydatnému dešti sítě rychle stahovat. Celkem bylo odchyceno 263 ptáků 12 duhů: sluka lesní (1, šestá letošní), kalous ušatý (1, druhý letošní), kalous pustovka (1, první letošní a dvacátá celkově - 66. letos kroužkovaný druh), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (1), králíček obecný (7), červenka obecná (244), rehek domácí (1), kos černý (1), drozd zpěvný (3) a čížek lesní (1).

Mlžný den, druhy přibývají (den 26.09.2019). Celkem bylo odchyceno 57 ptáků 12 druhů: linduška lesní (1), linduška luční (1), pěvuška modrá (9), sojka obecná (3, celkem letos 19 ex., pokračuje nejlepší rok pro tento druh), budníček menší (1), králíček obecný (13, letošní maximum), králíček ohnivý (11, vyrovnání letošního maxima, celkem letos 131 ex., prozatím jde o třetí nejlepší rok pro tento druh), červenka obecná (6), sýkora koňadra (5), sýkora modřinka (4), mlynařík dlouhoocasý (2, první letošní, 65. letos kroužkovaný druh) a čížek lesní.

A další červenková noc (noc 25./26.09.2019). Polojasno se v noci střídalo s mlhou, do toho létaly desítky červenek, které doprovázeli drozdi zpěvní a sluky. Celkem bylo odchyceno 277 ptáků 10 druhů: sýc rousný (1, devětadvacátý letošní), pěvuška modrá (1, za rozletu), rákosník proužkovaný (1), pěnice černohlavá (1, letošní 322. pěnice černohlavá, jde tedy o druhý nejlepší rok po roce 2015 s 379 odchycenými ptáky), budníček menší (1), králíček obecný (1), králíček ohnivý (1), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (260, letošní maximum; červenky překročily první tisícovku odchycených ptáků, zatím to vypadá, že se po dvou slabých letech vracejí noci s výrazným tahem nejpočetnějšího ptáka odchytů) a drozd zpěvný (9, letošní maximum).

Mlha a oslabení tahu (den 25.09.2019). Během dalšího dne se počasí "pokazilo", protahovalo a chytalo se méně ptáků. Celkem bylo odchyceno 59 ptáků 16 druhů: krutihlav obecný (1, letošní devátý, nejpozdnější krutihlav na sedle vůbec), linduška luční (1), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (3), budníček větší (2), králíček obecný (5), králíček ohnivý (2), červenka obecná (11), sýkora koňadra (11), sýkora modřinka (14, letošní maximum), sýkora uhelníček (2) a čížek lesní (2).

Červenky se rozjíždějí a první letošní sibiřan (noc 24./25.09.2019). V noci bylo zataženo s přeháňkami a to vedlo k nápadnému tahu červenek. Ty se chytala jak v noci, tak za rozletu - a na konci noci se během tohoto rozletu podařilo odchytit také prvního letošního sibiřana, celkově už patnáctého budníčka pruhohlavého (Phylloscopus inornatus)! Celkově bylo odchyceno 206 ptáků 14 druhů: sluka lesní (2, čtvrtá a pátá letošní), sýc rousný (2, celkem letos už 28 ex.), lelek lesní (1, letošní dvacátý), linduška lesní (1), pěvuška modrá (2), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (2), pěnice pokřovní (1, letošní dvaadvacátá), BUDNÍČEK PRUHOHLAVÝ (1, celkově patnáctý na sedle; 64. letošní druh), králíček obecný (1), červenka obecná (186), rehek zahradní (2), kos černý (1) a drozd zpěvný (3).

Druhý stovkový den (den 24.09.2019). Pokračující tah za jasného dne přinesl do sítí další pestrou směs druhů. Odchyceno bylo 108 ptáků 15 druhů: lelek lesní (1, letošní devatenáctý), pěvuška modrá (18, vyrovnané letošní maximum), rákosník proužkovaný (1), pěnice černohlavá (4), budníček menší (5), budníček větší (1), králíček obecný (3), králíček ohnivý (11, letošní maximum, celkem letos už 117 ex.), červenka obecná (56), bramborníček hnědý (1, šestnáctý letošní), drozd zpěvný (1), sýkora uhelníček (2), sýkora parukářka (1, první letošní a celkově devatenáctá; 63. letos kroužkovaný druh), šoupálek dlouhoprstý (2) a pěnkava obecná (1).

Další jasná noc plná sýců (noc 23./24.09.2019). Během další jasné noci se opět hýbaly červenky a sovy, protáhly také labutě velké. Odchyceno bylo 75 ptáků 3 druhů: sluka lesní (1, letošní třetí), sýc rousný (6, letošní maximum; celkem letos 26 sýců, jde tedy už teď o druhý nejlepší rok po roce 2016 s 58 odchycenými ptáky) a červenka obecná (68).

Tah pokračuje - první stovkový den (den 23.09.2019). Za jasného dne pokračoval nad sedlem tah pěnkav a sýkor, kterých přeletovaly stále stovky, v menších počtech je doprovázeli stehlíci, čížci a také dalších asi 30 sojek. Tah vedl k zatím nejlepšímu odchytu této sezóny, kdy bylo odchyceno 141 ptáků 17 druhů: střízlík obecný (1), pěvuška modrá (18, letošní maximum), sojka obecná (5, celkem letos 16 ex., což je více než v předchozích letech dohromady), pěnice černohlavá (5), budníček menší (6), budníček větší (3), králíček obecný (1), králíček ohnivý (1), červenka obecná (89), rehek zahradní (1), rehek domácí (1), bramborníček hnědý (1), drozd zpěvný (3), sýkora koňadra (1), sýkora uhelníček (2), pěnkava obecná (2) a čížek lesní (1).

Jasno s červenkami (noc 22./23.09.2019) Během jasné noci letěly jen červenky obecné, odchytit se podařilo 38 ptáků.

Táhnou uhelníčci (den 22.09.2019). Jasný den s průměrným tahem, letěly především stovky pěnkav a uhelníčků, mimo to asi 20 vlaštovek, 60 stehlíků, 80 čížků. Celkem bylo odchyceno 72 ptáků 13 druhů: pěvuška modrá (4), sojka obecná (2, celkem letos 11 ex., tedy skoro jako v letech 2010-2018 dohromady), pěnice černohlavá (2), budníček menší (1), červenka obecná (9), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (11, letošní maximum), sýkora modřinka (6), sýkora uhelníček (31, letošní maximum, zdá se že na uhelníčky bude dobrý rok), brhlík lesní (1, čtvrtý letošní), šoupálek dlouhoprstý (1), pěnkava obecná (2) a čížek lesní (1).

Noc 21./22.09.2019. Další jasná noc s minimálním tahem. Nad sedlem se objevily mimo odchycené ptáky volavky popelavé, pokračoval pohyb sýců rousných a zaznamenali jsme i kulíška nejmenšího. Odchyceno bylo 25 ptáků 9 druhů: sýc rousný (1, dvacátý letošní), lelek lesní (1, osmnáctý letošní), pěvuška modrá (1, za rozletu), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), červenka obecná (17), rehek zahradní (1), kos černý (1) a drozd zpěvný (1).

Jasný den s pěkným tahem (den 21.09.2019). Podzimní denní tah se pomalu rozjíždí a tak je pořád na co koukat. Dnes tahu dominovaly pěnkavy obecné, kterých prolétlo asi 3500 ex., mezi nimi se objevili také první (nejméně tři) jikavci. Velmi početně také protahovali uhelníčci (asi 380 ex.), v menších počtech pak lindušky lesní, koňadry, zvonohlíci, čížci, pěvušky, drozdi zpěvní, oba králíčci. Prolétli také dva brávníci, osm sojek a ve výšce jeden neurčený strakapoud. Odchyceno bylo 34 ptáků 9 druhů: pěvuška modrá (3), pěnice černohlavá (1), budníček menší (3), králíček ohnivý (3), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (7), rehek zahradní (1), sýkora koňadra (1) a sýkora uhelníček (14).

Soví noc (noc 20./21.09.2019). Noc byla jasná, studená a opět bez tahu. Na druhou stranu byly velmi aktivní sovy, kolem nahrávky se motalo nejméně devět sýců rousných a z lesa houkal puštík obecný. Několik sov se podařilo odchytit, zbytek opět zachránil až ranní rozlet. Odchyceno bylo 30 ptáků 6 druhů: puštík obecný (1, druhý letošní a čtrnáctý celkově), sýc rousný (5, celkem letos 19 ex.), červenka obecná (20), rehek zahradní (2), rehek domácí (1) a drozd zpěvný (1).

Nálety sojek (den 20.09.2019). Během střídavě zataženého dne pokračoval průtah sojek, hejnka se většinou vyhýbala sítím, ale jedno popletené hejno skončilo v sítích skoro celé. Celkově dopoledne protáhlo kolem 40 sojek. Početně protahovaly sýkory koňadry a modřinky, jednotlivě pěnkavy, lindušky luční, stehlíci, čížci, králíčci a pěvušky. Zajímavé bylo, že se tah rozběhl až v deset hodin dopoledne a vrcholil v poledne. Odchyceno bylo 31 ptáků 12 druhů: linduška luční (1), pěvuška modrá (1), sojka obecná (7, nový rekord, více než bylo chyceno v jednotlivých letech předtím; do roku 2019 bylo na sedle kroužkováno jedenáct sojek, letos zatím dalších devět), králíček obecný (2), králíček ohnivý (1), červenka obecná (2), rehek domácí (1), sýkora koňadra (4), sýkora modřinka (7, letošní maximum), sýkora uhelníček (2), pěnkava obecná (2) a hýl obecný (1).

Další prázdná jasná noc (noc 19./20.09.2019). Další noc byla jasná a neukázal se ani jeden pták. Až za rozletu bylo odchyceno 11 ptáků 2 druhů: pěvuška modrá (1) a červenka obecná (10).

Průměrný den s běžnými druhy (den 19.09.2019). Další den bylo polojasno s občasnými přeháňkami, přes sedlo přeletovaly desítky sýkor, králíčků, červenek a pěnkav, jednotlivě protahovaly také sojky, k tomu přelétlo mimo jiné osm krkavců, dva ořešníci a ostříž lesní. Odchyceno bylo 26 ptáků 10 druhů: lelek lesní (1, sedmnáctý letošní), pěvuška modrá (3), pěnice černohlavá (4, celkem tak letos 305 ex., což je vyrovnání počtu třetího nejlepšího roku 2016; lepší byly už jen roky 2017 - 316 ex. a 2015 - 379 ex.; sezóna přitom zdaleka nekončí), budníček menší (1), králíček ohnivý (4, čímž počet letos odchycených ptáků překročil stovku), červenka obecná (2), rehek domácí (2), sýkora koňadra (2), sýkora modřinka (4) a sýkora uhelníček (3).

Jasná noc se sýci (noc 18./19.09.2019). Celou noc bylo polojasno až zataženo bez mlhy, nezaznamenali jsme průlet jediného ptáka. Odchyty tak zpestřil jen ranní rozlet a také sýci, chytající se na nahrávku za sjezdovkou. Odchyceno bylo 12 ptáků 3 druhů: sýc rousný (5), lelek lesní (šestnáctý letošní) a červenka obecná (6).

Pěkný den bez tahu (den 18.09.2019). Ve dne převládalo polojasné počasí bez mlhy, ráno táhly jednotlivě lindušky, po rozednění pak vlaštovky (celkem asi 30 ex.). Odchyceno bylo 12 ptáků 9 druhů: střízlík obecný (1), pěvuška modrá (3), králíček obecný (1), králíček ohnivý (1), červenka obecná (2), rehek domácí (1), sýkora koňadra (1), sýkora uhelníček (1) a brhlík lesní (1, třetí letošní a celkově dvaadvacátý).

Větrná noc bez ptáků (noc 17./18.09.2019. Zpočátku noci bylo zataženo a pršelo, ale ani poté se mlha nedostavila, zato se rozfoukal silný západní vítr. Večer se u světla ukázal neurčený budníček a osamělý bělořit šedý, několik lejsků a králíčků, pak ale bylo celou noc mrtvo. Odchycen byl jediný lejsek černohlavý.

Táhnou ořešníci? (den 17.09.2019). Mezi protahujícími ptáky se stále více začínají objevovat sojky obecné, kterých dnes protáhlo přes sedlo nejméně 74 ex. S nimi se také objevilo nejméně šest ořešníků kropenatých, není vyloučeno, že se do pohybu dala severní populace. Odchyceno bylo 23 ptáků 12 druhů: krutihlav obecný (1, teprve letošní osmý), linduška luční (1), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (3), rákosník proužkovaný (1), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1, pelichající pták s křídlem 65 mm, možná patřící k severnější populaci), budníček větší (1), králíček obecný (4), králíček ohnivý (3), červenka obecná (5) a drozd zpěvný (1).
Budníček menší, snad pták ze severnějších populací. (Foto: J. Studecký) Ořešník kropenatý na tahu přes sedlo. (Foto: J. Studecký)

Noc 16./17.09.2019. V noci se toho moc nedělo, přesto přišlo jedno neodchytové překvapení - u světla se objevil další letošní lejsek malý, bohužel odlétl do tmy. Odchyceno bylo 13 ptáků 7 druhů: pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (1), budníček větší (1), lejsek černohlavý (3), červenka obecná (4) a rehek zahradní (2).

A opět relativně pestrý den (den 16.09.2019). Ptáci protahující přes sedlo se pomalu začínají střídat, lindušky lesní například pomalu střídají lindušky luční, kterých už nyní protahuje větší počet. Nad sedlem protáhli také tři včelojedi lesní. Odchyceno bylo 32 ptáků 14 druhů: linduška lesní (1), linduška luční (2, první letošní, 61. letos kroužkovaný druh), pěvuška modrá (3), pěnice černohlavá (3), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (1), králíček obecný (1), králíček ohnivý (2), červenka obecná (11), rehek zahradní (2), rehek domácí (2), kos černý (1), sýkora koňadra (1) a pěnkava obecná (1).
První letošní lindušky luční s linduškou lesní uprostřed. (Foto: J. Studecký) Drápy lindušek lučních (na kraji) a lesní (uprostřed). (Foto: J. Studecký)

A další noc dvou ptáků (noc 15./16.09.2019). Tentokrát to byli ptáci obyčejnější - patnáctý letošní lelek lesní a osamělá červenka obecná.

Velmi pestrý den (den 15.09.2019). Podle odchytů byl tah v neděli velmi pestrý, ve vzduchu se také početněji ukázali zvonohlíci, jeden ostříž lesní a racek bělohlavý. Odchyceno bylo 77 ptáků 17 druhů: linduška lesní (4), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (3), pěnice černohlavá (5), pěnice pokřovní (2, celkem letos 21 ex.), budníček menší (1), budníček větší (2), králíček ohnivý (7, celkem letos 91 ex.), červenka obecná (34), rehek zahradní (5, letošní "maximum"), rehek domácí (1), bramborníček hnědý (1, čtrnáctý letošní), kos černý (1), sýkora koňadra (3), sýkora modřinka (3), sýkora uhelníček (1) a pěnkava obecná (2).

Noc dvou ptáků - ale s novým druhem (noc 14./15.09.2019). Během další slabé noci jsme zaznamenali jen dva odchycené ptáky, jedním z nich byl letošní čtrnáctý lelek lesní, překvapivější byl ale odchyt druhého. V pět hodin ráno uvízla ve slukovce hrdlička zahradní! Jde o šedesátý letošní druh a celkově 128. druh kroužkovaný na sedle.
První hrdlička zahradní, chycená (a zřejmě i pozorovaná) na sedle, na fotce vpravo se zakladatelem akce, Frantou Zichou. (Foto: M. Horák)

Pestrý větrný den (den 14.09.2019). Zrána se válela na sedle mlha, protrhala se až po osmé hodině, ale silný severák ustával jen velmi zvolna, ještě ve 13:30 foukal pořád poměrně čerstvě. Odchyceno bylo 27 ptáků 10 druhů: střízlík obecný (3), pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (1), budníček menší (3), budníček větší (1), červenka obecná (11), rehek domácí (1), sýkora uhelníček (2) a šoupálek dlouhoprstý (1, teprve čtvrtý letošní).

Slabá noc (noc 13./14.09.2019). Noc nestála za nic, sice přišla mlha a mžení, ale silný severní vítr zhatil všechny naděje na velkou noc. Odchyceno bylo 12 ptáků 7 druhů: rákosník proužkovaný (1), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (3), lejsek černohlavý (1), lejsek šedý (1, teprve druhý letošní), červenka obecná (3) a rehek zahradní (1).

Nový druh pro sedlo (ale ne v síti) (den 13.09.2019). Dnešní den nebyl o nic leší než noc, ale jedno pozorování za to určitě stálo: po ranním rozletu nastal čas na snídani, Jožka Chytil si udělal smažená vajíčka a šel si je sníst ven na lavičku. A dobře udělal, protože jinak bychom vůbec nezjistili v 9:25 průtah 18 vlh pestrých sedlem! Odkud se zde vzaly, ví bůh. Jinak netáhlo nic zvláštního, pár jedinců vlaštovek, pěnkav, do cca 25 ex sojek (protahují postupně), pár stehlíků, samec pochopa. Odchyceno bylo 28 ptáků 9 druhů: strakapoud velký (1, čtvrtý letošní a 22. celkově), střízkíl obecný (1), pěvuška modrá (2), sojka obecná (1, druhá letošní a čtrnáctá celkově), pěnice černohlavá (13), budníček větší (1), králíček obecný (1), červenka obecná (7) a rehek zahradní (1).

Jasná noc (noc 12./13.09.2019). Noc byla jasná, měsíc svítil a lelek s přehledem obletoval všechny naše sítě. Ve 21:45 se ale spletl sýc rousný a tak začátek noci nebyl až tak pesimistický. Jenže opak byla nakonec pravdou. Do půlnoci se nepohlo ani pírko, ani křídlo netopýra. Ve druhé polovině noci se začali ukazovat první ptáci, ale jen jednotlivě a ve velkých časových intervalech. Nakonec se podařilo odchytit 34 ptáků 7 druhů: sýc rousný (1, devátý letošní), pěvuška modrá (2), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (1), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (27) a kos černý (1).

Den 12.09.2019. Hned zrána přelétli stehlíci (do 10), dlasci 5, sojky 5, krkavci 5 a také jednotlivě lindušky lesní. V síti byla jedna ad samice netopýra velkouchého (Myotis bechsteinii) - myslím, že letos vůbec první. Celkem bylo odchyceno 53 ptáků 12 druhů: pěvuška modrá (8, letošní maximum), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (17), budníček menší (8), budníček větší (1), králíček ohnivý (5), červenka obecná (4), rehek domácí (2), sýkora koňadra (3), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (2) a hýl obecný (1).

Slabá noc s výraznějším závěrem (noc 11./12.09.2019). Uplynulá noc vypadala tragicky, nebýt tří lelků, tak naprosto nebylo do čeho píchnout. Potěšila ale návštěva od nás ze stanice. A ranní rozlet byl kupodivu bezvadný; na to, že v noci nelétalo vůbec nic, tak i ty červenky potěšily. A druhá kontrola byla ještě lepší, jak početně, tak i druhově. Celkem bylo kroužkováno 47 ptáků 5 druhů: lelek lesní (3, letošní jedenáctý až třináctý), rákosník proužkovaný (1), pěnice černohlavá (1), červenka obecná (41, celkem letos zatím 228 ex.) a rehek domácí (1).
Lelek lesní - nádherné vibrisy (hmatové chlupy).
(Foto: J. Chytil)

Druhově pestrý den (den 11.09.2019). Přestože se ptáci chytali jen jednotlivě, podařilo se do sbalení sítí v 11:30 kroužkovat celkem 18 druhů ptáků (devatenáctým odchyceným druhem byl retrap koňadry). To je letos za 43 dnů a nocí třetí nejpestřejší odchyt po dni 12.08., kdy se podařilo odchytit 25 druhů a dni 02.08., kdy bylo kroužkováno 20 druhů. Celkem bylo odchyceno 43 ptáků 18 druhů: strakapoud malý (1, druhý letošní a teprve třetí celkově!), linduška lesní (4, celkem letos už 285 ex.; tah lindušek převálcoval předchozí nejlepší rok 2012 s 226 ex. a linduška lesní je krok od zařazení mezi druhy s tisícovkou kroužkovaných jedinců; k dnešnímu dni bylo odchyceno 999 ex.; více než 1000 ex. bylo zatím kroužkováno u 18 druhů ptáků), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (3, celkem letos zatím jen 60 ex., na rozdíl od lindušek čekáme, jestli přijde pořádný tah; ročně je kroužkováno v průměru 600 pěvušek), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (2), pěnice pokřovní (1, devatenáctá letošní, blížíme se ročnímu průměru, podle údajů ze severu se pěnic pokřovních letos chytá více než obvykle tak uvidíme; roční maximum bylo 31 ex. v letech 2011 a 2012), budníček menší (2), budníček větší (1), králíček ohnivý (7, tah ohniváků běžní naplno; ročně se v průměru na sedle chytá kolem stovky ptáků, letos zatím 79 ex.), červenka obecná (5), rehek zahradní (1), drozd zpěvný (3, letošní "maximum", hlavní noční tah drozdů ovšem přijde až začátkem října, legendou je noc 02./03.10.2010 v počátcích akce, kdy po okroužkování 126 drozdů došly na stanici kroužky K a odchyty bylo nutné ukončit), sýkora uhelníček (1), šoupálek dlouhoprstý (1, třetí letošní), pěnkava obecná (1) a hýl obecný (2).
Teprve třetí strakapoud malý, chycený na sedle.
(Foto: J. Chytil)

První skoročervenková noc (noc 10./11.09.2019). Počasí na další noc se zdálo být pěkné a tak nějak jsme cítili, že by se něco trochu mohlo dít. A protože se blíží polovina září, stále více se rozjíždí tah červenek, a během dnešní noci to bylo poprvé letos znát. Celkem bylo odchyceno 56 ptáků 5 druhů: puštík obecný (1, první letošní a celkově dvanáctý; 59. druh letošní akce; obvykle se chytá jeden nebo dva puštíci ročně), lelek lesní (2, devátý a desátý letošní), pěnice slavíková (1, letošní pták číslo 109, což zatím překobalo rok 2018 s 87 ex., 2010 s 90 ex. a 2013 s 108 ex.; absence mlhy zatím zabránila dosáhnout počtů, které by odpovídaly reálnému tahu; nejvíce pěnic slavíkových bylo chyceno v roce 2011, a to 373 ex. a dokonce i denní maximum 208 ex. toho roku překonává dosavadní letošní sumu), červenka obecná (51, letošní maximum) a rehek zahradní (1, teprve 51. letošní, což je vyrovnání počtů loňského slabého roku).

Mlha, vítr, mlha, vítr (den 10.09.2019). Až do 10:30 vládla na sedle poměrně silná mlha spojená se silným větrem, většina sítí (mimo světelných) byla roztažena až v 7 hodin. Odchyceno bylo 18 ptáků 7 druhů (k tomu retrap pěnice černohlavé a rehka domácího): linduška lesní (4), cvrčilka zelená (1), pěnice slavíková (1), budníček větší (6), králíček ohnivý (3), kos černý (1) a sýkora uhelníček (2).

První letošní rarita (noc 09./10.09.2019). Celou noc pršelo nebo poprchávalo, nad sedlem ležela silná mlha a foukal silný (chvílemi i velmi) vítr. Ptáci táhli jednotlivě celou noc, max. 5 pohromadě, ale do mokrých a vydutých sítí se chytali málo. Pouze začátek s jednou slukou v ptáků e světelné pěvcovce byl zajímavější, jinak to byly spíše galeje. Ale ve 22:30 se podařilo u světla chytit podivného malého rákosníka, ze kterého se vyklubal rákosník pokřovní (Acrocephalus dumetorum). Jde samozřejmě o nový druh pro sedlo a teprve čtvrté zastižení na území České republiky! Celkem bylo odchyceno 41 ptáků 7 druhů: sluka lesní (1, druhá letošní), rákosník pokřovní (1, nový druh pro sedlo, 58. letošní druh a 127. odchycený druh celkově), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (9), lejsek černohlavý (24, letošní maximum), rehek zahradní (2) a drozd zpěvný (2).
Rákosník pokřovní - první na sedle a čtvrtý v České republice!

Den 09.09.2019. Nad ránem se strhla silná bouřka, ale asi za hodinu se počasí uklidnilo a tak jsme roztáhli všechny sítě. Bohužel se kolem deváté rozpršelo a tak jsme museli odchyt ukončit. Odchyceno bylo 34 ptáků 11 druhů (kromě toho retrapi - tři rehci domácí): střízlík obecný (1), pěvuška modrá (5, letošní maximum), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1), budníček větší (2), králíček obecný (1), králíček ohnivý (9), červenka obecná (9) a sýkora uhelníček (2).

Noc 08./09.09.2019. Po zamlženém dni následovala polozamlžená noc, ve které se mraky převalovaly přes sedlo a občas se nad nimi objevily hvězdy. Ale ptáci, na které jsme úpěnlivě čekali ne a ne se vynořit. Konečně kolem půlnoci se začali u světla objevovat první migranti a dokonce jich několik skončilo v síti, ale počet odchycených ptáků se horko těžko překlopil přes desítku. Celkem bylo odchyceno 11 ptáků 5 druhů: rákosník proužkovaný (2), cvrčilka zelená (2), pěnice hnědokřídlá (1), lejsek černohlavý (1) a červenka obecná (5). Trochu lítali i netopýři, odchcytili jsme jednoho netopýra nejmenšího.

Špatné počasí pokračuje (den 08.09.2019). Ráno byly v husté mlze slyšet protahující lindušky lesní a tak jsme o půl desáté roztáhli aspoň trojúhelník na křepelky a pustili reprodukci hlasů. Několik ptáků se spustilo na zem, ale ve větru byly sítě dobře viditelné a ptáci se jim s přehledem vyhýbali. Lindušky se nechytily, do sítě zabloudil aspoň jeden rákosník proužkovaný a jedna pěnkava obecná. Tak jsme sítě v poledne stáhli a šli se před odpočinkem naobědvat.
Sedlo 05./06.09. - slibná oblačnost a výhledy na polskou Nysu (vpravo za Jeseníkem). Sedlo 05./06.09. - Anička Lučanová čeká co bude, Jarda Závora studuje nějaké materiály.

Noční mlha s mrholením (noc 07./08.09.2019). Na večer se déšť trochu uklidnil, ale padla velmi hustá mlha, která přetrvala do dalšího dne. Kromě husté mlhy celou následující noc hustě mrholilo. Rozsvítili jsme světlo a čekali, co se bude dít, ale nedělo se vůbec nic. Za celou noc jsme viděli přeletět dva netopýry. Až těsně nad ránem se nad světlem mihlo několik ptáků, do sítí se však trefili jen dva - pěnice černohlavá a lejsek černohlavý. Sítě jsme na ranní rozlet neroztahovali, protože počasí bylo doslova pod psa.

První nula (den 07.09.2019). Nad sedlo dorazila zvlněná fornta, celý den pršelo, takže sítě musely zůstat stažené.

Noc 06./07.09.2019. Bylo úplně zataženo, vál slabý severní vítr a od zhruba půlnoci do rána mrholilo. Ptáci vůbec netáhli, čemuž odpovídají i výsledky odchytu: lelek lesní (1, osmý letošní) a červenka obecná (2).

Den 06.09.2019. Skoro bez tahu, proletovaly jen jednotlivě lindušky lesní. Celkem bylo odchyceno 13 ptáků 5 druhů: pěnkava obecná (3), linduška lesní (4), sýkora uhelníček (4), pěvuška modrá (1) a králíček ohnivý (1).

Noc bez tahu (noc 05./06.09.2019). Od jihu se blížila a k ránu přecházela přes Jeseníky nevýrazná fronta, proti které vál zesilující severní vítr. Přestože nad sedlem se válela hlavně ve druhé polovině hustá nízká oblačnost, neviděli jsme za celou noc jediného protahujícího ptáka. Tomu odpovídal i ranní rozlet, při kterém se chytly pouze 3 červenky obecné.

Další pěkný tah lindušek (den 05.09.2019). V pokračujícím jižním proudění opět táhly lindušky lesní (za dopoledne prolétlo cca 200 ex.), k tomu se mírně hýbaly i sýkory uhelníčci. Dále protáhly minimálně 2 lindušky luční a jednou prolétla přes sedlo mladá žluva hajní. Celkem bylo kroužkováno 52 ptáků 9 druhů: linduška lesní (26), pěvuška modrá (2), rehek domácí (1), budníček větší (2), králíček ohnivý (2), pěnice černohlavá (1), sýkora uhelníček (16, vyrovnání včerejšího nejvyššího počtu), sýkora modřinka (1) a červenka obecná (1).

Slabý noční tah při jižním větru (noc 04./05.09.2019). Za jasného počasí při jižním větru probíhal nad sedlem viditelný noční tah, který byl ale poměrně slabý – v jeho vrcholu ve druhé polovině noci proletovalo zhruba 3-5 ptáků za 10 minut. Minimálně dvakrát prolétlo hejnko pisíků (jednou 6 ex. + jednou podle hlasu více ex.). Při jasné obloze se i za takovýchto podmínek ptáci chytají jen výjimečně, i tak nám skladba několika odchycených jedinců v kombinaci s vizuálním pozorováním dává tušit, že dominantními druhy byli rehci zahradní, lejsci a také už červenky. Celkem bylo kroužkováno 11 ptáků tří druhů: lejsek černohlavý (2), rehek zahradní (4) a červenka obecná (5). K tomu se hned zvečera chytl sýc rousný, který byl na stejném místě kroužkován v roce 2016 jako tříletý pták, tzn. letos již šestiletý.

Další den lindušek (den 04.09.2019). S jižním větrem se opět daly do pohybu lindušky – za dopoledne jich prolétlo nad sedlem několik stovek. Tentokrát jsme překonali nejen několik dnů starý rekord v počtu odchycených lindušek za jeden den, ale i rekord v celkovém počtu lindušek odchycených za celou sezónu z roku 2012, kdy jich bylo na ČHS kroužkováno 226. Kromě lindušek se mírně hýbaly i sýkory uhelníčci. Celkem bylo kroužkováno 92 ptáků 13 druhů: pěnice černohlavá (9), pěvuška modrá (1), linduška lesní (47, absolutní denní rekord), rehek zahradní (2), rehek domácí (1), sýkora uhelníček (16, letošní nejvyšší počet), sýkora modřinka (1, druhá letošní), králíček ohnivý (7), červenka obecná (4), budníček větší (1), budníček menší (1), sojka obecná (1, první letošní, 57. odchycený druh) a křepelka polní (1).

Jasná noc s jižním větrem (noc 03./04.09.2019). Celou noc bylo jasno, vál slabý jižní vítr, ale ptáci prakticky netáhli. Kroužkováno bylo 12 jedinců 4 druhů: lelek lesní (2, opět mladí ptáci; šestý a sedmý letošní), křepelka polní (1), rehek zahradní (1) a červenka obecná (8, letošní maximum). K tomu byli odchyceni netopýr pestrý (1), netopýr vodní (1) a netopýr alkathoe (1).

Studené ráno a dopoledne s tahem králíčků ohnivých (den 3.9.2019). Po ránu bylo zcela mrtvo a pořádná zima, až s východem slunce se občas objevili nějací ptáci. Protáhlo jen několik lindušek lesních, krkavec a dvě poštolky, na heliportu se objevilo hejnko pěnkav a z porostu občas zapískal králíček – podle odchytů se odehrával průtah králíčků ohnivých, nejvíce se jich objevilo v sítích až kolem 10. hodiny. Celkem bylo kroužkováno 28 ptáků 13 druhů: králíček ohnivý (10, letošní maximum, celkem letos 50 ex.), králíček obecný (1), linduška lesní (2), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (2), pěnice hnědokřídlá (1), pěnice pokřovní (1, osmnáctá letošní), pěvuška modrá (1), budníček menší (4), budníček větší (1), červenka obecná (1), sýkora koňadra (2) a pěnkava obecná (1).
Mladý králíček ohnivý v juvenilním opeření, ale už zřejmě v pohybu směrem přes hory.

Mlžná noc bez tahu (noc 02./03.09.2019). Mlha nad sedlem sice vydržela až téměř do půlnoci, ale ptáci vůbec netáhli. Před půlnocí se začala postupně rozpouštět a ve světle reflektoru se aspoň objevil lovící samec lelka. Jinak bylo mrtvo, i netopýrů bylo minimum. Celkem byli kroužkováni 4 ptáci tří druhů: pěvuška modrá (1, zcela výjimečně chycena ještě za úplné tmy před pátou hodinou ranní, nejspíše nějaký pták nocující v okolí odchytových stanovišť), drozd zpěvný (1) a lelek lesní (2 mladí ptáci, čtvrtý a pátý letošní; početnější průtah tohoto druhu už musí každým dnem započít).
Mladý samec a samice lelka lesního.

Celodenní liják (den 02.09.2019). Po nepočetném ranním rozletu pak začalo pršet a tak jsme vyvěsili sítě. Propršelo celý den. A sedlo se zahalilo do husté celodenní mlhy. Vydrží do noci? A budou létat nějací ptáci? Uvidíme. Celkem byli do 8:00, než začalo souvisle pršet, kroužkováni 4 ptáci 4 druhů: lejsek černohlavý (1), rákosník proužkovaný (1), červenka obecná (1) a pěvuška modrá (1).

Zase (skoro) nic (noc 01./02.09.2019). Předpověď byla sice poměrně slibná – od západu se blížila další vlna studené fronty a zhruba do půlnoci měl ještě vát jižní vítr, ale ptáci se téměř neukázali. Mlha zahalila sedlo až těsně před úsvitem – objevili se v ní jednotliví drozdi a červenky, ovšem bylo jich jen málo. Celkem bylo kroužkováno 11 ptáků šesti druhů: sýc rousný (1, osmý letošní), červenka obecná (6), rákosník zpěvný (1), rehek zahradní (1), lejsek černohlavý (1) a pěnice slavíková (1). K tomu byli odchyceni po jednom netopýrovi ušatém a Brandtovu.
Mladý sýc rousný.

Masivní tah lindušek a vlaštovek (den 1.9.2019). Blížící se změna počasí obvykle spouští zvýšený pohyb ve vzduchu nad naší lokalitou – a dnes tomu tak opravdu bylo! První dvě až tři hodiny od úsvitu se nad sedlem odehrával velmi silný tah lindušek lesních a vlaštovkovitých ptáků. Lindušek prolétlo přes ČHS odhadem okolo 1000 ex., vlaštovkovitých (všech 3 druhů) zhruba dvakrát tolik. Dominovaly jiřičky, následované vlaštovkami, ale i břehulí byly vysoké desítky ex. Objevily se i dvě protahující kvíčaly, jeden brávník, minimálně dva konipasi luční, jeden ořešník, minimálně 2 motáci pochopi a jedna poštolka obecná. S napětím očekáváme, co se bude dít v noci, kdy by měla od západu přijít fronta. Celkem bylo kroužkováno 61 ptáků 10 druhů: linduška lesní (44, opět nový denní rekord, letošní rok bude pravděpodobně nejlepší vůbec, zatím bylo kroužkováno 198 ex.), králíček ohnivý (2), pěnice hnědokřídlá (2), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (4), budníček větší (2), rákosník zpěvný (1), lejsek černohlavý (1), rehek zahradní (1) a sýkora uhelníček (1).

Poslední srpnová noc s krásným tahem ptáků i netopýrů a skvělým zpětným odchytem (noc 31.8.2019). Od odpoledne vál jižní vítr, bylo horko a nad sedlem svítily hvězdy. Předzvěst výrazné změny počasí, která by měla přijít další den odpoledne a v noci, způsobila, že se dali ptáci evidentně do pohybu. K tomu vál jižní vítr, který umožňuje ideální pozorování nočního tahu. Už krátce po rozsvícení světla se objevila spousta poletujících netopýrů, ale také jednotliví ptáci – první dva byli dokonce bělořiti, kteří se ale za takových podmínek, jaké panovaly, chytají jenom zcela výjimečně, neboť jsou to výborní letci a navíc mají i výborný zrak, takže se sítím obratně vyhýbají. Tah výrazně zesílil ve druhé polovině noci, kdy proletovalo v záři kuželu světla i 5-10 ptáků za 5 minut. Objevilo se i hejno větších bahňáků, zřejmě jespáků bojovných. Odchyty však byly jen slabé a spíše než intenzitu tahu odhalily velkou pestrost táhnoucího společenstva. Nejzajímavějším ptákem byl jednoznačně starý samec lelka, který nesl na noze starý český kroužek. Ukázalo se, že jej téměř přesně před třemi lety (8.9.2016) ve společnosti Aničky Lučanové kroužkoval na ČHS Ladislav Hajný a jedná se tedy o vůbec prvního jedince ptáka jakéhokoliv druhu, který byl na ČHS zastižen na průtahu ve více sezónách o sobě! Celkem bylo kroužkováno 14 jedinců 9 druhů: červenka obecná (5 – chytaly se skutečně i hluboko v noci, takže opravdový tah se již rozjíždí), slavík modráček (1, první letošní a celkově 64. modráček, kroužkovaný na sedle; 56. letošní druh), ťuhýk obecný (1), rehek zahradní (1, letos se nedaří zaznamenat výrazný tah, denní maximum je pouhé 3 ex.!), lejsek černohlavý (1), rákosník obecný (1), bělořit šedý (1, šestý letošní), bramborníček hnědý (2), drozd zpěvný (1). Poprvé se letos rozjel i tah netopýrů, kterému dominovali dálkoví migranti – celkem bylo odchyceno 15 jedinců 6 druhů: netopýr velký (1), netopýr severní (1), netopýr rezavý (1), netopýr stromový (1), netopýr pestrý (1) a netopýr parkový (10).
Starý samec lelka lesního. Starý samec bělořita šedého. Mladá samice samice (vlevo) a samec (vpravo) bramborníčka hnědého.
Mladý samec slavíka modráčka.

Denní tah lindušek (den 31.8.2019). Od úsvitu po celé dopoledne běžel pěkný tah lindušek, za tu dobu určitě přelétlo přes ČHS minimálně 200-300 jedinců. Díky poměrně slabému větru se lindušky i velmi slušně chytaly, nakonec se podařilo překonat i dosavadní denní rekord počtu odchycených jedinců! Odpoledne se otočil vítr a začal nápadný průtah vlaštovkovitých ptáků – celkem protáhly nízké stovky jedinců, dominovaly jiřičky (min 200), následované vlaštovkami (min 100) a objevily se i jednotlivé břehule. Jednou prolétl také ořešník kropenatý a jedna křivka. Celkem bylo kroužkováno 47 ex. 10 druhů ptáků: linduška lesní (36, nový denní rekord), rehek zahradní (1), králíček ohnivý (1), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (2), pěnice pokřovní (1, sedmnáctá letošní), budníček menší (1), budníček lesní (1, teprve čtvrtý letošní), cvrčilka zelená (1) a dlask tlustozobý (1, první letošní, 55. letošní druh).
Kompletně pelichající samec pěnice černohlavé, evidentně místní pták. Dospělá pěnice hnědokřídlá se zastaveným pelicháním. Mladý samec dlaska tlustozobého se zbytkem juvenilního opeření na hlavě.
Budníček lesní patří k typickým srpnovým migrantům.

Noc bez tahu (30.8.2019). Nad sedlem bylo jasno, horko (celou noc nespadla teplota pod 16°C) a vál mírný východní vítr, což obvykle předznamenává totální mrtvo. A během let odpozorované pravidlo se, jako ostatně skoro vždycky, potvrdilo. I netopýři aktivovali jen minimálně. Celkem jsme pozorovali za celou noc jen 3 protahující ptáky. Odchyceno bylo až těsně nad ránem celkem 7 ex. pěti druhů: červenka obecná (3), pěnice hnědokřídlá (1), cvrčilka zelená (1), drozd zpěvný (1) a křepelka polní (1). Nad ránem se objevil u světla lovící samec lelka, ale nechytl se. Kromě toho byl odchycen jeden netopýr řasnatý.
Netopýr řasnatý. Křepelky pelichají za letu – zde starý samec vyměňující letky.

Krásný tah lindušek, tentokrát dobře podchycený i odchytem (den 30.8.2019). Den začal pošmourně a drobným mrholením, postupně ale oblačnosti ubývalo až na polojasno a na sedle panovalo pěkné horko, přes 20°C a vál jen slabý severní vítr. Hlavním druhem v sítích byla jednoznačně linduška lesní, kterých protahovaly desítky – většinou poměrně nenápadně a dost vysoko, ovšem hlasová reprodukce je krásně stahovala do okolí odchytových stanovišť a díky slabému větru se i slušně chytaly. Linduška lesní je druhem, u kterého je určování stáři opravdovou výzvou a díky poměrně velkému množství jsme měli možnost krásně srovnat použitelnost jednotlivých znaků a dobře si nakoukat jejich variabilitu. Výborně se osvědčila úroveň pneumatizace lebky v kombinaci se stavem výměny křídelních krovek. Poměr mladých a starých ptáků byl zhruba 3:1, tedy stejný, jaký udávají slovenští kolegové (Roman Slobodník a kol) na základě velmi početných odchytů tohoto druhu v uplynulých dnech na západním Slovensku. Během odpoledne protahovaly přes sedlo jiřičky (cca 100), vlaštovky (min 50), večer se dokonce objevilo hejnko asi 20 břehulí. Kromě toho se objevila protahující káně lesní, prolétly 2 sojky, 1 datel a poštolka obecná. Celkem bylo kroužkováno 52 ptáků 11 druhů: linduška lesní (28, letošní maximum, celkem letos 118 ex.), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (4), pěnice pokřovní (2), pěnice hnědokřídlá (3), budníček větší (4), králíček ohnivý (1), cvrčilka zelená (2), rákosník proužkovaný (1), pěvuška modrá (1) a červenka obecná (2). K tomu skončil po ránu v síti na sovičky krásný starý samec krahujce, zřejmě starší retrap.
Dospělý samec krahujce. Stará (nahoře) a mladá (dole) linduška lesní Stará (vpravo) a mladá (vlevo) linduška lesní – detail zbarvení hlavy.
Stará (vpravo) a mladá (vlevo) linduška lesní – detail ocasu. Stará (dole) a mladá (nahoře) linduška lesní – detail křídelních krovek.

Střídání služeb a bouřlivá noc bez tahu (noc 29./30.8.2019). Během večera se na stanici vystřídaly služby a na zbytek týdne a celý následující dorazili hlavní organizátoři, ke kterým se v průběhu připojí ještě nejméně jeden další kroužkovatel a řada pomocníků. Nad sedlem během odpoledne řádily bouřky, které postupně odešly severovýchodním směrem a od Vysočiny se blížil další hrozivý bouřkový systém, který se nakonec zarazil o masiv Králického Sněžníku a až nad ránem z něj zbytek (už téměř bez blesků) přišel nad Sedlo. Ve světle reflektoru se však proháněli jenom netopýři, ptáků se za celou noc ukázalo jen několik málo a ani s příchodem deště se žádní ptáci neobjevili, takže tah byl evidentně velmi slabý. To ostatně potvrdil i celkový výsledek odchytu, kdy i při ranním rozletu byly sítě prázdné. Kroužkován byl jediný pták – rákosník proužkovaný. K tomu byli odchyceni 2 netopýři – netopýr Brandtův a netopýr vodní.
Netopýři si letos dávají na čas, zřejmě v důsledku opožděné reprodukce (řada druhů měla letos díky chladnému květnu téměř měsíční zpoždění v načasování porodů). Typickým dálkovým migrantem, který přes ČHS masově protahuje, je netopýr parkový, kteří se i podle záznamů v automatickém detektoru, objevili až v těchto dnech.

Den 29.08.2019. Odchyceno bylo 35 ptáků 6 druhů: linduška lesní (19, letošní maximum), cvrčilka zelená (4), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (5) a budníček větší (2).

Noc 28./29.08.2019. Odchyceno bylo 14 ptáků 7 druhů: rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (5), pěnice slavíková (1), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (4) a rehek zahradní (1).

Silný vítr a silný tah lindušek lesních (den 28.08.2019). Při silném větru táhly stovky lindušek lesních, některé se podařilo i odchytit. Celkem bylo odchyceno 14 ptáků 7 druhů: linduška lesní (8), ťuhýk obecný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (1) a rehek zahradní (1).

Silný noční tah s minimálním odchytem (noc 27./28.08.2019). V noci foukal čerstvý až silný vítr, při jasné obloze táhlo poměrně dost ptáků, ale skoro všichni přelétali vysoko nad sítěmi. Odchyceno bylo 28 ptáků 12 druhů: ťuhýk obecný (1), rákosník zpěvný (2), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (1), lejsek černohlavý (11), slavík tmavý (1, osmý letošní), červenka obecná (5), rehek zahradní (2), bělořit šedý (1, pátý letošní) a drozd zpěvný (1).

Druhy přibývají (den 27.08.2019). Do Jeseníků se vrací horké počasí s občasnými odpoledními přeháňkami a bouřkami, ptáci se hýbou tak nějak průměrně, ale v sítích se objevují další a další druhy. Letošním 54. druhem se stala křivka obecná - dva mladí samci zabloudili do stažených sítí na křepelky! Celkem bylo odchyceno 23 ptáků 11 druhů: linduška lesní (4), pěvuška modrá (1), ťuhýk obecný 2), cvrčilka zelená (3), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (2), budníček větší (1), králíček ohnivý (2), drozd zpěvný (1) a křivka obecná (2, první letošní, dvanáctá a třináctá křivka, chycená na sedle).
54. letos kroužkovaný druh - křivka obecná.
(Autor: J. Chytil)

Vzorkování (noc 26./27.08.2019). Jako vzorkování občas nazýváme noc, kdy se nepodaří ideální odchytové podmínky (a takových je v létě opravdu poskrovnu), to je hustá mlha a nejlépe ještě mírný protivítr. Skromné odchyty přitom pěkně ilustrují, jaké druhové společenstvo nám asi v těch chvílích táhne nad hlavou. Celkem bylo odchyceno 17 ptáků 11 druhů: křepelka polní (1, letošní 32. křepelka), sýc rousný (1, sedmý letošní), střízlík obecný (1), rákosník proužkovaný (2), cvrčilka zelená (1), pěnice slavíková (2, podle dřívějších odchytů jeden z dominantních druhů letního nočního tahu), lejsek černohlavý (1, druhý z dominantních nočních druhů závěru léta, zatím letos v noci chyceno jen 37 ex.), slavík tmavý (2, šestý a sedmý letošní), červenka obecná (3), rehek zahradní (2) a bramborníček hnědý (1, jedenáctý letošní).

Další chřástal v síti (den 26.08.2019). Ráno byl při hygienické procházce vyplašen v borůvčí chřástal polní - skočil omylem do sítě a ejhle, šlo o ptáka bez kroužku! Během dne se ptáci moc nechytali, ale druhové složení bylo poměrně pestré. Brzy po ránu uvízla ve slukovce samice krahujce; jak bylo řečeno dříve, samice se chytají méně, protože z pěvcovek většinou uniknou. Kroužkováno bylo 24 ptáků 13 druhů: krahujec obecný (samice, druhý letošní krahujec, celkově šedesátý), křepelka polní (2, celkem letos už 31 ex.), chřástal polní (1, druhý letošní a celkově devátý), krutihlav obecný (1, letos teprve sedmý), pěvuška modrá (2), rákosník obecný (1), cvrčilka zelená (3), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (6), pěnice hnědokřídlá (2), pěnice pokřovní (1), červenka obecná (1) a rehek zahradní (1).
53. letos kroužkovaný druh - chřástal polní; všimněte si loga na tričku.
(Autor: J. Chytil)
V posledních nocích se chytají jen dříve kroužkovaní sýci.
(Autor: J. Chytil)

Noc bez viditelného tahu na začátku (noc 25./26.08.2019). Jožka Chytil hlásil před půlnocí ze sedla absenci tahu, retrapa sýce rousného a 53. letos kroužkovaný druh - samec chřástala polního. Noc nakonec nepřinesla velké překvapení, kroužkováno bylo 12 ptáků 7 druhů: křepelka polní (1), chřástal polní (1, první letošní a celkově osmý na sedle), rákosník proužkovaný (2), rákosník zpěvný (1), slavík tmavý (1, mladý pták, pátý letošní), červenka obecná (5, opět letošní "maximum") a rehek zahradní (1).

Střídání služeb (den 25.08.2019). Druhově pestré ráno, ptáci se chytali až do poledne. Pak nastalo absolutní mrtvo, takže byly sítě staženy. Službu na sedle přebral v průběhu dne Jožka Chytil. Celkem bylo odchyceno 28 ptáků 13 druhů: strakapoud malý (1, teprve druhý na sedle po ptákovi kroužkovaném 23.08.2015; 52. letošní druh), linduška lesní (3), pěvuška modrá (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (6), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (5), pěnice pokřovní (1), budníček menší (3), budníček větší (3), králíček ohnivý (1), červenka obecná (1) a sýkora uhelníček (1).
52. letos kroužkovaný druh - strakapoud malý; teprve druhý odchycený na sedle.
(Autor: J. Studecký)

Další jasná noc s téměř neznatelným tahem (noc 24./25.08.2019). Za celou noc se podařilo u světla pozorovat pouze dva ptáky - rákosníka proužkovaného a slavíka tmavého. Oba se podařilo odchytit a přidat je k následnému průměrnému rozletu. Celkem bylo odchyceno 11 ptáků 6 druhů: rákosník proužkovaný (3), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (2), slavík tmavý (1, čtvrtý letošní, celkově 122. slavík tmavý na sedle), červenka obecná (2) a kos černý (1).
Čtvrtý letošní slavík tmavý - formule křídla.
(Autor: J. Studecký)
Netopýr velký.
(Autor: J. Studecký)
Netopýr vodní.
(Autor: J. Studecký)

Další lejsek malý (den 24.08.2019). Den probíhal ve znamení silného tahu lindušek lesních a také denní odchyt tak byl o poznání lepší. Odchyceno bylo 38 ptáků 14 druhů: krutihlav obecný (1, šestý letošní), linduška lesní (10, letošní maximum, celkem tak letos už 56 ex.), pěvuška modrá (2), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (9), pěnice hnědokřídlá (2), budníček menší (2), králíček ohnivý (5), lejsek malý (1, druhý letošní a devátý celkově), červenka obecná (1), rehek domácí (1), bělořit šedý (1, čtvrtý letošní) a sýkora koňadra (1).
Druhý letošní lejsek malý.
(Autor: O. Boháč)
Lejsek malý měl neobvykle vybarvené drápy.
(Autor: J. Studecký)
Odchycený bělořit šedý měl zdeformovaný zobák.
(Autor: O. Boháč)
Letos táhnou početně lindušky lesní.
(Autor: O. Boháč)

Noc 23./24.08.2019. Přes slabý odchyt není bez zajímavosti, že jsme letos dosud na sedle nezaznamenali nulovou noc, vždy se podařilo odchytit alespoň jednoho ptáka. Odchyceno bylo 11 ptáků 5 druhů: rákosník proužkovaný (3), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (1), červenka obecná (4, zní to komicky, ale jde o letošní maximum - vzhledem k výrazně lepším odchytům pěnic naskakuje otázka, zda přijdou ve druhé fázi podzimu i proslulé červenkové noci) a bramborníček hnědý (1, desátý letošní).

Den 23.08.2019 - pokračuje severovýchodní bezvětří. Odchyceno bylo 18 ptáků 11 druhů: křepelka polní (1, celkem 28. letošní křepelka, výrazné zlepšení proti loňské sumě 11 ex., ale stále daleko za rokem 2012 s 298 kroužkovanými křepelkami), linduška lesní (2), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (3), pěnice hnědokřídlá (2), pěnice pokřovní (1, dvanáctá letošní), králíček ohnivý (2), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (1) a hýl obecný (1).

Noc 22./23.08.2019. Odchyceni byli pouze 4 ptáci 2 druhů: rákosník proužkovaný (2) a červenka obecná (2).

Den 22.08.2019 - Opět ten severák. Silný severní vítr zmařil již druhý ranní odchyt po sobě. Řada ptáků ale v okolí sjezdovky zřejmě zůstala a občasný úlovek se podařil až do večera, kdy bylo počasí již moudřejší. Odchyceno bylo 16 ptáků 13 druhů: křepelka polní (1, už 27. letošní), linduška lesní (1), ťuhýk obecný (celkem letos už 32 ťuhýků), rákosník proužkovaný (1), rákosník zpěvný (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (2), pěnice pokřovní (1), budníček menší (1), červenka obecná (1), rehek zahradní (1) a bramborníček hnědý (1).
Rákosník zpěvný, odchycený brzy ráno.
(Autor: J. Studecký)

Noc 21./22.08.2019 - Taková malá srpnová noc. Noc začala řídkou mlhou a nepříliš silným severním větrem, který postupně zesiloval. Ve vzduchu nebyl znát žádný pohyb, chytila se pouze dospělá samice netopýra Brandtova. Po jedné hodině se ale nad již nahuštěnou mlhou zřejmě zrodila vysoká oblačnost, která zakryla měsíc. To stačilo k nahlédnutí do nočního tahu a odchycení vzorku protahujících druhů. Bohužel vítr byl již silný příliš, takže se většina ptáků chytala jen do spodních kapes světelných sítí. Tah se týkal nejprve pouze ťuhýka obecného, později se přidaly další druhy. Jednoznačně dominovaly pěnice slavíkové, ve světle se objevili i rákosníci proužkovaní, lejsci, drozdi zpěvní a 3 bělořiti. Pohyb vrcholil před 4. hodinou, kdy bylo pozorováno zhruba 10 - 20 protahujících ptáků za minutu. Odchyt jsme se ještě pokusili navýšit třemi podběráky a pohotovým běháním pro čerstvě odchycené ptáky. Poslední noční kontrola po zhasnutí světla už ale čelila tak silnému vichru, že v sítích zůstal jen malý zlomek toho, co by se za lepších podmínek jistě chytilo. Odchyceno bylo 22 ptáků 10 druhů: křepelka polní (1), střízlík obecný (1, třetí letošní - čas střízlíků teprve přijde), ťuhýk obecný (3), rákosník proužkovaný (1), pěnice slavíková (9), pěnice hnědokřídlá (1), lejsek černohlavý (1), slavík obecný (1, devátý letošní), bramborníček hnědý (1, osmý letošní) a drozd zpěvný (1).
Dominantní druh noci - pěnice slavíková.
(Autor: J. Studecký)
Další letošní slavík obecný.
(Autor: J. Studecký)
Detail křídla odchyceného slavíka.
(Autor: J. Studecký)

Den 21.08.2019 - Podzimní nálada. Kvůli počasí jsme ráno upustili od roztažení denních sítí, světelné jsme sice ponechali, ale skoro žádní ptáci se do nich nechytali. Denní odchyt následně zachránilo až odpoledne. Celkem bylo odchyceno 6 ptáků 5 druhů: linduška lesní (2), cvrčilka zelená (1, už 77. letošní), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1) a budníček větší (1).

Noc 20./21.08.2019. Bude doplněno. Krátce po setmění jsme rozsvítili světlo do slabého deště, aby se krátce na to převalila přes sedlo jedna z prvních bouřek přecházejícího frontálního systému. Ta zřejmě srazila k zemi rozbíhající se tah, kterému přišla do cesty. V jejím průběhu se ve světle reflektoru objevilo až 5 lejsků černohlavých současně, ale po skončení deště se počet proletujících ptáků opět výrazně zmenšil. Zatím byli odchyceni 2 lejsci černohlaví a křepelka. Čekáme, jak se podmínky nad sedlem vyvinou. Pokračování: Jak rychle se ptáci z oblohy během bouřky snesli, tak taky zmizeli. Do rána už se ve světle objevil jednotlivý pták jen velmi vzácně, zřejmě proto, že fronta postupovala do Polska proti směru tahu a táhnoucím ptákům cestu zatarasila. Celkem bylo odchyceno 6 ptáků 3 druhů: křepelka polní (1, letošní 25. křepelka), lejsek černohlavý (4) a rehek zahradní (1).

Den 20.08.2019. Po bohatém rozletu následoval průměrný ranní odchyt, téměř ale chyběl pozorovatelný tah denních ptáků. Objevily se pouze jednotlivé lindušky lesní, několik pěvušek modrých a jeden konipas horský. Odchyceno bylo 17 ptáků 8 druhů: pěvuška modrá (3), ťuhýk obecný (3), rákosník zpěvný (1), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (1) a králíček ohnivý (4).

Noc 19./20.08.2019. Noc začala zataženou oblohou a poměrně vydatným mrholením, které srazilo k zemi velké množství můr včetně několika stužkonosek modrých. To přilákalo konečně větší počet netopýrů, kteří se návštěvníkům ve světle krásně předváděli. Odchycen byl nakonec jeden netopýr rezavý a netopýr Brandtův. V jednu hodinu přilétl ke světlu také lelek, ale během následujících kontrol se do žádné ze sítí netrefil. Až při poslední noční kontrole za úsvitu se objevil ve spodní kapse jedné z pěvcovek za nově vybudovanou restaurací. Jen několik desítek centimetrů vedle něj navíc visel třetí letošní slavík tmavý! Účastníci exkurze nám tedy přinesli štěstí a doufáme, že se jim pobyt na sedle líbil. Odchyceno bylo 19 ptáků 11 druhů: křepelka polní (2), lelek lesní (1, třetí letošní), rákosník proužkovaný (2), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (6), lejsek černohlavý (1), slavík tmavý (1, třetí letošní), červenka obecná (1), rehek zahradní (2) a drozd zpěvný (1).
Zajímavé úlovky byly ráno demonstrovány účastníkům exkurze, zde ukázka determinačního znaku slavíka tmavého. (Autor: O. Boháč) Pěnice slavíková se slovinským kroužkem. (Autor: J. Studecký)
Slavík tmavý. (Autor: O. Boháč) Oba úlovky z brzkého rána. (Autor: J. Studecký)

Den 19.08.2019. Po většinu dne byl znát zvýšený pohyb dravců, mimo několika kání, poštolek a krahujců protáhlo také 6 včelojedů lesních (včetně skupinky 4 ex) a jeden moták pochop. Počty jiřiček už byly tentokrát slabší, objevilo se ale několik rorýsů obecných. Večer dorazila exkurze ruských, německých i španělských studentů zlínské Univerzity Tomáše Bati, kteří zde stráví noc a následující ráno. Ještě před tím ale v 16:00 skončil v síti mladý lejsek malý, navíc v místě, které je nejvzdálenější od stanoviště s reprodukcí jeho zpěvu. Odchyceno bylo 45 ptáků 16 druhů: krutihlav obecný (1, pátý letošní), linduška lesní (2), ťuhýk obecný (5, letošní maximum), rákosník obecný (1), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (5), pěnice černohlavá (9), pěnice slavíková (3), pěnice hnědokřídlá (2), budníček menší (3), králíček ohnivý (6, letošní maximum), lejsek černohlavý (1), lejsek malý (1, celkově osmý na sedle, 51. letošní druh), červenka obecná (1), rehek zahradní (3) a pěnkava obecná (1).
Osmý lejsek malý, odchycený na sedle. (autor: O. Boháč) Dospělý rehek zahradní. (autor: O. Boháč)

Noc 18./19.08.2019. Jižní vítr stále pokračuje, tentokrát i s viditelným tahem. Okolo půlnoci se nad světlem objevovali jednotliví ptáci přibližně každou minutu, později tah slábl. Opět protáhl pisík a pozorovat se podařilo i hejnko 5 čírek. Odchyceno bylo 7 ptáků 4 druhů: sluka lesní (1, první letošní a celkově 618. sluka chycená na sedle; 50. letos kroužkovaný druh), rákosník obecný (1), cvrčilka zelená (3) a červenka obecná (2).
Odchycená sluka. (autor: J. Studecký)

Den 18.08.2019. Tah jiřiček zesiluje, za celý den jsme napočítali 1100 jedinců, číslo ale může být zkreslené místními ptáky, hnízdícími na hotelu. Odchyceno bylo 27 ptáků 13 druhů: krutihlav obecný (2, třetí a čtvrtý letošní), linduška lesní (2), ťuhýk obecný (2), rákosník proužkovaný (2), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (4), budníček menší (1), budníček větší (1), červenka obecná (3), rehek zahradní (3), rehek domácí (1), sýkora uhelníček (3) a brhlík lesní (1, druhý letošní a celkově jednadvacátý).

Noc 17./18.08.2019. Noc s poměrně silným jižním větrem, avšak téměř bez tahu. Za celou noc byl slyšen pouze jediný pisík. Tomu odpovídal i slabý ranní rozlet. Odchycen byl jediný rehek zahradní.

Oblačný den se střídáním služeb (den 17.8.2019). Už včera večer dorazil na sedlo Honza Studecký, který zde spolu s Ondrou Boháčem, Tomem Oplockým a Filipem Petříkem budou od zítra tvořit jádro týdenního manšaftu. Během dne bylo oblačno a poměrně větrno, ovšem vítr se otočil po několika dnech opět k severu. Probíhal slabý tah konipasů lučních a silnější tah lindušek lesních a jiřiček. Celkem bylo kroužkováno 38 ptáků 15 druhů: pěnice černohlavá (12), pěnice hnědokřídlá (3), pěnice slavíková (1), pěnice pokřovní (1), budníček menší (3), budníček větší (2), rákosník zpěvný (2), cvrčilka zelená (1), linduška lesní (3), pěvuška modrá (2), králíček ohnivý (1), rehek domácí (4), rehek zahradní (1), červenka obecná (1) a pěnkava obecná (1).
Rehek s rozdílným bílým lemováním. (autor: J. Studecký)

Jasná noc s jižním větrem (noc 16./17.08.2019). Ptáci protahovali jenom jednotlivě. Celkem bylo kroužkováno 12 jedinců 8 druhů: sýc rousný (1, šestý letošní), křepelka polní (2), cvrčilka zelená (4), rákosník proužkovaný (1), červenka obecná (1), bramborníček hnědý (1), bělořit šedý (1, třetí letošní) a drozd zpěvný (1).

Pestrý den s přeháňkami (den 16.8.2019). Nad sedlem se honily dešťové přeháňky, které byly ale nevydatné a nijak nenarušovaly odchyty. Celkem bylo kroužkováno 59 ptáků 15 druhů: pěnice černohlavá (6), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (7), cvrčilka zelená (3), pěvuška modrá (3), rehek zahradní (2), červenka obecná (2), budníček větší (4), budníček menší (7), králíček obecný (2), králíček ohnivý (6, tah tohoto druhu už se touto dobou pomalu rozjíždí), sýkora uhelníček (5), sýkora koňadra (7), hýl obecný (1) a pěnkava obecná (2).

Další měsíční noc (noc 15.8.2019). Celkem bylo kroužkováno 6 ptáků 4 druhů: pěnice slavíková (1), rákosník obecný (1), lejsek černohlavý (1) a křepelka polní (3).

Pestrý den (den 15.8.2019). V jasné noci se ptáci asi trochu pohnuli, což se projevilo i na denních odchytech. Celkem bylo kroužkováno 36 ptáků 16 druhů: strakapoud velký (1, třetí letošní a celkově 21.), pěnice slavíková (7), pěnice černohlavá (2), červenka obecná (3), rákosník proužkovaný (1), rákosník velký (1, první letošní, 49. odchycený druh), rehek zahradní (3), pěvuška modrá (3), drozd zpěvný (1), bramborníček hnědý (2), linduška lesní (1), budníček větší (1), budníček menší (7), lejsek černohlavý (1), krutihlav obecný (1) a konipas bílý (1, už šestý letošní).

Jasná noc s dorůstajícím měsícem (noc 14.8.2019). Celý týden postupně dorůstá měsíc, takže noci jsou poměrně světlé a noční odchyty standardně nízké. Jasné noci jsou však ideální pro odchyt cílových druhů nepěvců a těch se dnes v sítích objevily 3 druhy v celkem 5 jedincích: křepelka polní (3, celkem letos 17 ex.), sýc rousný (1, pátý letošní) a lelek lesní (1, druhý letošní).

Slabý den (den 14.8.2019). Oblačný a ospalý den, ve kterém se ptáci vůbec nehýbali. Celkem bylo odchyceno jen 12 ptáků 6 druhů: pěnice černohlavá (5), linduška lesní (1), červenka obecná (1), pěvuška modrá (2), lejsek černohlavý (1) a hýl obecný (2).

Noc 13.8.2019. V první polovině noci drobně mžilo, i po zbytek noci bylo zataženo, ale ptáci netáhli. V síti na sovičky se ale postupně objevili a poté byli kroužkováni 2 noví sýci rousní.

Oblačný den (den 13.8.2019). Ráno ještě asi 2 hodiny trvala noční mlha, poté bylo celý den střídavě oblačno až polojasno. Poměrně slabý ranní rozlet ovšem potvrdil noční pozorování, že tah nebyl nijak silný. Celkem bylo odchyceno 24 ptáků 16 druhů: pěnice hnědokřídlá (2), pěnice černohlavá (5), rákosník proužkovaný (2), budníček větší (1), budníček menší (2), cvrčilka zelená (1), pěvuška modrá (2), kos černý (1), králíček ohnivý (1, teprve devátý letošní), rehek zahradní (2), krutihlav obecný (1, první letošní, 48. chycený druh), sýkora koňadra (2), ťuhýk obecný (1) a šoupálek dlouhoprstý (1, druhý letošní).

Mlžná noc se slabším tahem (noc 12.8.2019). V noci přecházely drobné přeháňky a objevovala se i mlha. Ptáci táhli (během noci byly pozorovány celkem desítky ex.) a hezky se chytali, ovšem tah nebyl nijak silný. Celkem bylo odchyceno 49 ex. 12 druhů: cvrčilka zelená (5), pěnice slavíková (21, letošní maximum), pěnice hnědokřídlá (4), lejsek černohlavý (7), rákosník proužkovaný (3), rákosník zpěvný (2), rákosník obecný (1), budníček lesní (1, třetí letošní), budníček větší (2), sedmihlásek hajní (1, čtvrtý letošní), slavík obecný (1, osmý letošní), ťuhýk obecný (1) a jeden retrap sýce rousného.

Neuvěřitelně pestrý den před studenou frontou (den 12.08.2019). Během dne se s blížící studenou frontou postupně zhoršovalo počasí, až přešlo večer do silného lijáku (bude to mít nějaký vliv na noční odchyty?). A to během dne přineslo do sítí velmi pestrou sestavu. K nově chyceným druhům pařil krahujec obecný, budníček lesní a lejsek šedý, celkem tak bylo letos kroužkováno na sedle už 47 druhů ptáků. Celkem bylo odchyceno 53 ptáků 25 druhů: krahujec obecný (1, první letošní), křepelka polní (1), strakapoud velký (1, druhý letošní a celkově dvacátý), linduška lesní (2), ťuhýk obecný (2), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (1), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (2), sedmihlásek hajní (1, třetí letošní), pěnice černohlavá (8, celkem letos už 143 ex.), pěnice slavíková (3), pěnice hnědokřídlá (10, letošní maximum), pěnice pokřovní (2), budníček menší (1), budníček větší (3), budníček lesní (2, první letošní), králíček obecný (2), lejsek šedý (1, první letošní), slavík obecný (1, už sedmý letošní), červenka obecná (2), rehek zahradní (1), pěnkava obecná (1), hýl obecný (2) a strnad obecný (1).
První letošní budníček lesní; na sedle se obvykle chytá tak 10-20 ex. ročně. Další letošní strakapoud velký, na sedle se chytají jen jednotliví ptáci. První letošní lejsek šedý, ročně se obvykle chytá kolem 10 ex., výjimkou byl rok 2015 s rekordními 42 ex.
První letošní krahujec, ročně se chytá do 10 ex., většinou samci (větší samice z pěvcovek snadněji uniknou).

První lelek, ráno zachraňuje noc (noc 11./12.08.2019). Odchyty během jasné noci teprve začaly, zatím aspoň jedna zajímavost - po setmění se podařilo odchytit prvního letošního lelka lesního (43. letos kroužkovaný druh). Jde o nejčasnější odchyt lelka na sedle, jen o den dříve než dosavadní z 12./13.08.2018. Sezóna lelků tedy pomalu začíná. Později v noci byl zase klid, až nad ránem se zatáhlo a přineslo to do sítí zajímavou směs druhů. Celkem bylo kroužkováno 28 ptáků 14 druhů: křepelka polní (4, celkem letos zatím 13 ex.), kalous ušatý (1, celkově 44. letos kroužkovaný druh), lelek lesní (1), rákosník obecný (2), rákosník proužkovaný (4), rákosník zpěvný (4), cvrčilka zelená (5), pěnice hnědokřídlá (1), slavík obecný (1, šestý letošní), slavík tmavý (1, druhý letošní), rehek zahradní (1), bělořit šedý (1, druhý letošní), bramborníček hnědý (1, čtvrtý letošní) a drozd zpěvný (1).
První letošní a celkově 204. lelek na sedle. První letošní kalous ušatý. Druhý letošní bělořit šedý.

První letošní "pěkný" druh (den 11.08.2019). Dnes vládlo nad Jeseníky oblačné a velmi teplé počasí, ve kterém se ptáci chytali jen minimálně. Ale mezi nimi uvízl v síti také jeden pěkný druh, a to hýl rudý. Jde o teprve pátý odchyt tohoto druhu na lokalitě, kde v dřívější době tento druh hnízdil. Předchozí ptáci byli chyceni 20.07.2012, 03.08.2012, 16.08.2013 a 22.08.2013. Celkem bylo odchyceno 16 ptáků 8 druhů: linduška lesní (1), pěnice černohlavá (9), pěnice slavíková (1), budníček menší (1), králíček ohnivý (1), červenka obecná (1), drozd zpěvný (1) a hýl rudý (1, mladý pták; 42. letošní druh).
Teprve pátý hýl rudý, kroužkovaný na sedle a opět mladý pták.

Další jasná noc po lijáku (noc 10./11.08.2019). Po velkých lijácích večer se postupně nad sedlem vyjasnilo a nebyl patrný žádný pohyb. Ptáci se tak chytali až před rozedněním. Celkem bylo kroužkováno 7 ptáků 4 druhů: cvrčilka zelená (4), červenka obecná (1), bramborníček hnědý (1, třetí letošní) a drozd zpěvný (1).

Střídání na sedle, přibývající druhy (den 10.08.2019). Dnes se na sedle chystalo střídání, Honzu Řezníčka střídá parta Zdeňka Zerzáně. Jako každý rok v tuto dobu, zpestřil nám pobyt tradiční závod série Rock Point. Největší nadšenci vyráželi na dlouhou trasu už před půlnoci s čelovkami, na střední trasu pak v devět dopoledne. Po cestě mezi stanovišti se sítěmi se prohnaly stovky zapálených běžců, někteří z nich i se psy (tzv. dogtrekaři). Nad sedlem se povalovala řídká vysoká oblačnost, pod kterou jednotlivě přeletovaly lindušky lesní, další druhy byly mnohem méně nápadné - až na ťuhýky obecné, hlídající u horních sítí, kam se opakovaně chytali i okroužkovaní ptáci. Celkem bylo kroužkováno 43 ptáků 17 druhů: křepelka polní (2, chycené až odpoledne), linduška lesní (5; na sjezdovce poletovaly i lindušky luční), ťuhýk obecný (2, kromě toho se opakovaně chytli již dříve kroužkovaní ptáci), rákosník proužkovaný (2), rákosník zpěvný (2), cvrčilka zelená (6), sedmihlásek hajní (1, druhý letošní), pěnice černohlavá (9), pěnice slavíková (4), pěnice hnědokřídlá (1), budníček větší (1), rehek zahradní (3), rehek domácí (1), bramborníček hnědý (1, druhý letošní), sýkora koňadra (1), šoupálek dlouhoprstý (1, první letošní, 41. druh roku 2019) a pěnkava obecná (1).
Účastníci závodu Rock Point vyrážejí na střední trasu. První letošní šoupálek dlouhoprstý. Druhý letošní bramborníček hnědý.
Druhý letošní sedmihlásek hajní. Ze sítě vyplétáme nejen ptáky, dnes např. i tohoto tesaříka pižmového. Na motýlech u světla se naučily přiživovat také místní vosy.

Další klidná noc (noc 09./10.08.2019). Na sedle se situace vrátila k normálu - relativně pěkné počasí znamená relativně klidné noci, kdy v létě není pozorovatelný žádný pohyb ptáků a skoro nic se nechytá. To ovšem neznamená, že se ptáci aspoň zčásti nehýbou - jak je vidět z odchytů během následujícího dne, kdy v síti často skončí ptáci, kteří táhnou právě v noci. Odchyceno bylo 6 ptáků 4 druhů: rákosník proužkovaný (1), pěnice slavíková (3), slavík obecný (1, letošní pátý) a kos černý (1, pro zajímavost odchycený o půl třetí v noci).

Slabý oblačný den (den 09.08.2019). Odchyceno bylo celkem 19 ptáků 9 druhů: křepelka polní (1, sedmá letošní), linduška lesní (1), pěvuška modrá (2), ťuhýk obecný (2, celkem letos 11 ex.), cvrčilka zelená (4), pěnice černohlavá (4), pěnice hnědokřídlá (2), červenka obecná (2) a rehek domácí (1, už 23. letošní pták!).

Návrat jasné noci (noc 08./09.08.2019). Mlžné počasí v létě nevydrží moc dlouho a tak se hned další noc vrátila jasná obloha s hvězdami. Tah ptáků nebyl pozorovatelný, u světla poletovali jednotliví netopýři, objevili se také tři lišaji svízeloví. Odchyceno bylo 8 ptáků 4 druhů: ťuhýk obecný (2), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1) a červenka obecná (4).

Dozvuky skoro velké noci (den 08.08.2019). Jako tradičně, pokud vyjde počasí, chytají se po pěkné noci ptáci průběžně i dopoledne, z jisté části jde vždy také o druhy stažené v noci světlem. Protože na sklonku noci a ráno už ani nemrholilo a mlha vydržela, podařilo se opět pochytat zajímavý vzorek protahujících druhů. Celkem bylo kroužkováno 44 ptáků 16 druhů: linduška lesní (1), pěvuška modrá (2), ťuhýk obecný (4, možná i místní ptáci, s větší pravděpodobností ale již protahující; podle předchozích zkušeností vrcholí tah ťuhýků ve druhé polovině srpna a začátkem září), rákosník obecný (2), rákosník proužkovaný (2), rákosník zpěvný (2), cvrčilka zelená (3), pěnice černohlavá (11), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (3), budníček menší (2), budníček větší (4), slavík obecný (1, čtvrtý letošní), červenka obecná (3), sýkora koňadra (1) a hýl obecný (1).

První skoro velká noc (noc 07./08.08.2019). Loni se mlžné noci a odchyty s nimi spojené v létě moc nevydařily - a letos první mlžná noc vyšla už před polovinou srpna. Celou noc doprovázelo střídavé mrholení a spíše podprůměrný tah ptáků, podařilo se ale odchytit pěkný vzorek právě protahujících druhů. Jako v předchozích letech dominovali na nočním tahu rákosníci, cvrčilky zelené a lejsci černohlaví. Kroužkováno bylo 60 ptáků 13 druhů: pěvuška modrá (1; pěvušky začínají aktivovat velmi brzy a tak se občas přimíchají do statistiky nočních odchytů), ťuhýk obecný (1), rákosník obecný (4), rákosník proužkovaný (13, letošní maximum, výrazně vyšší než loňských max. 8 ex., ale daleko méně než 77 ex. v roce 2015), rákosník zpěvný (6), cvrčilka zelená (8), pěnice slavíková (2), pěnice pokřovní (1; už sedmá letošní, čímž byl vyrovnán loňský celkový počet), budníček větší (6), lejsek černohlavý (15), lejsek bělokrký (1, překvapivě druhý letošní a teprve třetí celkově, s jasně odlišnými znaky ve zbarvení opeření především na krku, ale samozřejmě i v křídlech), slavík obecný (1, třetí letošní) a rehek zahradní (1).

Den 07.08.2019. Ráno bylo deštivé s krátkou pauzou a déšť se na sedlo vrátil zase večer. Ptáci moc netáhli ani se nechytali a tak byla aspoň dokončena úprava stanovišť natažením poslední slukovky. Kroužkováno bylo 10 ptáků 6 druhů: linduška lesní (2), rákosník obecný (1), pěnice černohlavá (4), budníček větší (1), rehek zahradní (1) a rehek domácí (1).
Poslední doplňky a úpravy v už plně zabydlené a zařízené nové stanici, těsně před odjezdem organizátorů,kteří zde prvních 8 dnů letošní sezóny připravovali vše potřebné pro další 3 měsíce odchytů.

Noc 06./07.08.2019. Po přechodu odpoledních bouřek, za nimiž měla následovat další oblačnost v průběhu noci, a za stále trvajícího jižního větru jsme chovali trochu naděje, že by noc nemusela být prázdná. Večer jsme postavili dosud chybějící síť na sýce a pokusně u ní pustili nahrávku. Za necelou hodinu už v ní visel sýc, překvapivě dospělý, nejméně tříletý pták - a ještě překvapivěji – bez kroužku! Na to, kolik jsme jich na tomto místě v minulých letech označili, by se dalo předpokládat, že okolní místní ptáci již kroužky mají. Zdá se ale, že pojem „místní ptáci“ u sýce zřejmě moc neplatí. Jižní vítr postupně zesílil až na 5 m/s a pokud by ptáci táhli, určitě bychom je v kuželu světla viděli, neboť za této situace létají v protivětru hodně nízko. Nebylo však vidět nic a i když padla kolem 11 večer zhruba na hodinu hezká mlha, skončilo v sítích jen 5 lejsků černohlavých – prakticky všichni, kteří se na obloze ukázali – a pak už byl klid. Později se nad sedlem ukázaly i hvězdy, jen všude severně od nás bylo vidět vzdálené bouřky, což byl zřejmě důvod, proč se žádný tah nekonal. Po čtvrté hodině ranní se navíc začaly rychle přibližovat frontální bouřky, které přinesly silný déšť, který trval až do dopoledne. Před jejich příchodem skončil ještě v síti jeden rákosník zpěvný a jedna křepelka. Celkem bylo tedy odchyceno 8 ptáků 4 druhů: lejsek černohlavý (5), rákosník zpěvný (1), křepelka polní (1, opět mladá samice) a sýc rousný (1). Chytil se také jeden netopýr vodní.
Dospělý, minimálně tříletý sýc rousný odchycený hned při prvním pokusu o odchyt na hlasovou reprodukci. Schválně, kolik těch sýců asi letos bude?

Slabý den, nejen na ČHS (den 6.8.2019). Ve vzduchu bylo cítit celý den vlhko, zároveň se hezky oteplilo až na odpoledních téměř 22°C. Jižní vítr tentokrát nepřinesl ani ráno žádný pohyb ptáků. Výrazně nižší počty nám hlásil i kamarád Jirka Sviečka z jeho lokality zvané Sedélko u Biskupic na jižní Moravě. Nízké počty odchycených ptáků hlásí i stanice na severu Evropy. Ptáci se moc nehýbou zřejmě kvůli dost kompikované meteorologické situaci nad střední a severní Evropou – migrační cesty jsou zřejmě zatím špatně průchodné. Celkem bylo kroužkováno 19 ptáků 10 druhů: pěnice černohlavá (6), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (3), budníček větší (1), pěvuška modrá (3), králíček obecný (1), linduška lesní (1), cvrčilka zelená (1), stehlík obecný (1) a křepelka polní (1, mladá samice, která po vyplašení z louky skončila v pěvcovce a stihli jsme ji doběhnout, než se vytřepala).
Každý den pozorujeme v okolí stanice řadu denních motýlů, mimo jiné i babočky osikové, z nichž jedna dnes dokonce skončila v síti na pěvce.

Skoro prázdná noc (noc 05./06.08.2019). Po dešti se mlha rozplynula už ve dne a v noci se objevily nad sedlem hvězdy. A přestože foukal jižní vítr, podařilo se odchytit jen dva ptáky - rákosníka proužkovaného (1) a cvrčilku zelenou. K tomu se opět chytil sýc rousný, kroužkovaný na začátku akce.

Slabý den před přechodem fronty (den 5.8.2019). Většinu dne bylo polojasno a vál jižní vítr, ptáci se ovšem moc nechytali. K večeru dorazila od západu fronta, která přinesla hezkou mlhu, která ale bohužel do noci nevydržela. Hlavně dopoledne slabě protahovaly lindušky lesní, později odpoledne prolétlo rychle za sebou nízko při zemi k jihu několik desítek jiřiček, zatímco místní jiřičky z chat na sedle poklidně kroužily nad chatami. Celkem bylo kroužkováno 23 ptáků 10 druhů: pěnice černohlavá (6), pěnice slavíková (1), pěnice pokřovní (1), budníček větší (2), pěvuška modrá (2), červenka obecná (2), rehek domácí (1), králíček obecný (1), králíček ohnivý (1) a linduška lesní (6).
Kroužkovací stůl s vypouštěcím okénkem. Starý (vlevo) a mladý budníček větší. Zatímco mladí ptáci jsou na spodní straně jednobarevně žlutí, staří ptáci s ukončeným pohnízdním pelicháním mají bělejší břicho a ocasní krovky, zatímco hruď je viditelně žlutě čárkovaná.

Další jasná noc (noc 4.8.2019). Jasná noc s východním větrem, který se ve druhé polovině začal stáčet k jižnímu. Celkem bylo odchyceno 8 ptáků 7 druhů, všichni až při poslední kontrole: pěnice černohlavá (1), červenka obecná (1), kos černý (1), rehek domácí (1), rehek zahradní (1), cvrčilka zelená (2) a křepelka polní (1). K tomu byli odchyceni 2 netopýři severní.
Mladý samec křepelky. Mladý samec rehka zahradního.

Netopýr severní, jeden ze dvou odchycených jedinců. Jde evidentně o jedince z místní kolonie obývající chaty na ČHS, kteří pravidelně v létě loví kolem světla a naše sítě již dobře znají, takže se chytnou spíše výjimečně.

Druhy pomalu přibývají (den 4.8.2019). Denní odchyty letos vypadají zatím výrazně lépe, než loni, uvidíme, zda to vydrží. Na sedle bylo celý den oblačno a poměrně chladno, slunce často zalézalo za mraky a odpoledne přešlo i několik přeháněk. Kolem odchytových stanovišť loví stále několik rehků a podle odchytů se zdá, že to nejsou stále ti samí. Jednotlivě začaly protahovat lindušky lesní, překvapením byly i dvě lindušky horské, které se dost dlouho zdržovaly na nové části sjezdovky, ovšem sítím se na rozdíl od početnějších lindušek lesních úspěšně vyhýbaly. Při jedné z dopoledních kontrol visel ve vánočním stromořadí mladý bělořit šedý, který vždycky potěší. Opět jsme se věnovali zejména vylepšování zázemí, nová stanice již začíná být útulná a pohodlná pro všechnu potřebnou práci. Celkem bylo kroužkováno 40 jedinců 17 druhů: pěnice černohlavá (13, téměř vše mláďata, zřejmě jde buď o místní ptáky nebo pomalý pohnízdní rozptyl, všichni s nulovou tučností), pěnice hnědokřídlá (1), pěnice pokřovní (2), budníček menší (5), budníček větší (1), červenka obecná (1), pěvuška modrá (2), králíček ohnivý (2), rehek domácí (4), bělořit šedý (1, celkově 38. letošní druh), linduška lesní (2), cvrčilka zelená (1), kos černý (1), sýkora modřinka (1, mládě; 39. letošní druh), pěnkava obecná (1, celkem 40. letošní druh), strnad obecný (1, už druhý starý samec) a ťuhýk obecný (1, také již druhý starý samec).

Noc 3./4.8.2019. Další jasná noc bez překvapení, kromě dvou rákosníků se většina ptáků chytla až při úsvitu. Celkem bylo kroužkováno 7 ptáků šesti druhů: rákosník zpěvný (1), rákosník proužkovaný (1), červenka obecná (2, stále však jde o místní mláďata v prvním peří), rehek zahradní (1), pěnice slavíková (1) a křepelka polní (1, mladá samička).

Celodenní přeháňky, přesto se chytá více, než loni (den 3.8.2019). Dopoledne i odpoledne se nad sedlem střídaly povětšinou kratší dešťové přeháňky, jednou přešla i bouřka. Osazenstvo se intenzivně věnovalo zvelebování nové stanice, včetně malování a podobných aktivit. Konečně byly díky Jirkovi Hadravovi a Terezce Putalové zprovozněny i Malaiseho pasti na monitoring aktivity pestřenek, jejichž migrace byla sledována už v minulé sezóně. I přes poměrně nepříznivé počasí se ptáci průběžně chytali, opět jsme konstatovali, že lesík z vánočních stromečků velmi slušně funguje, i když nejvíce samozřejmě brzy ráno. V pozdním odpoledni dorazila na Sedlo další služba – Honza Řezníček a manželé Drábovi, se kterými ale minimálně do poloviny dalšího týdne zůstávají organizátoři. S nimi dorazila i nová, důstojnější náhrada našeho „šamana“, která byla během večera postavena na své místo a jistě bude všem účastníkům akce dobře sloužit mnohá další léta. Celkem bylo odchyceno 45 ptáků 15 druhů: pěnice černohlavá (10), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (2), budníček menší (1), budníček větší (2), králíček ohnivý (1, opět miminko), červenka obecná (1), pěvuška modrá (3, mláďata), cvrčilka zelená (3), rehek domácí (5), drozd zpěvný (1), linduška lesní (5), konipas bílý (5, nový denní rekord, není divu když se v předchozích devíti letech chytilo jen 21 konipasů bílých; 36. letošní druh), hýl obecný (3) a brhlík lesní (1, mladý pták; dvacátý na sedle a 37. letošní kroužkovaný druh).
Mladý samec brhlíka. Starý samec hýla. Těch se v okolních porostech zdržuje větší množství a živí se borůvkami, kterých jsou letos všude kýbly. Mladý konipas bílý.

Noc 02./03.08.2019. Jasná až skoro jasná noc se severním větrem, na víkend přibyl novopečený kroužkovatel Radek Zeman z Plzně, který se přijel na víkend podívat, jak to tu chodí a přiložit ruku k dílu. Protože ptáci nelétali, poprvé letos si stávající parta poseděla u ohýnku. Většina odchycených ptáků byla v sítích až na poslední noční kontrole, asi hodinu před východem slunce. Celkem bylo odchyceno 12 ptáků 7 druhů: rákosník zpěvný (4), cvrčilka zelená (1), červenka obecná (1), drozd zpěvný (1), slavík obecný (2, starý a mladý pták), střízlík obecný (1) a křepelka polní (2, první letošn&iac ute; a 35. letošní druh).
Starý a mladý slavík obecný, první letošní na ČHS. Starý a mladý (vlevo) samec křepelky.

Službu na sedle měl tento první půltýden tým organizátorů (Radek a Anička Lučanovi) s pomocníky (Jiří Hadrava a Tereza Putalová).

Den 02.08.2019. Po chladné noci s mírným severním větrem se ptáci začali chytat až po východu sluníčka a oteplení a opět jich bylo překvapivě hodně. Velmi dobře se od začátku chytají i v umělé aleji vánočních stromečků. Osádka věnovala celý den kromě kroužkování náročné přípravě stanice na tříměsíční fungování. Celkem bylo odchyceno 67 ptáků 20 druhů: pěnice černohlavá (19, vše mladí ptáci, zřejmě hlavně místní, krmící se borůvkami), pěnice slavíková (1, první letošní), pěnice hnědokřídlá (4, vše mladí ptáci asi již na tahu), budníček menší (12, téměř vše místní mladí ptáci či pelichající staří), budníček větší (5), rehek zahradní (1), rehek domácí (3, asi rodinky z okolních chat), bramborníček hnědý (1), červenka obecná (2), pěvuška modrá (4, vše místní letošní mláďata v prvním šatě jako v předchozích dnech), králíček ohnivý (1), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (2), linduška lesní (3), lejsek černohlavý (2), drozd zpěvný (1), hýl obecný (2), sýkora koňadra (1, již několikáté čerstvé letošní mládě), sýkora uhelníček (1, opět letošní) a strakapoud velký (1, letošní pták).
První letošní strakapoud velký. Mladá samička bramborníčka hnědého. Všichni v těchto dnech chytaní mladí králíčci ohniví jsou nevybarvená mláďata.
Letos se od počátku chytá větší počet rehků domácích. Tento mladý pták zatím kroužek nemá, ale je opravdu domácí, velmi krotký, posedává už druhý den na metr od nás a dokonce si nám sednul při práci na otevřený notebook přímo před námi. Líbí se mu i naše krásně zelené vánoční stromečky.

Noc 01./02.08.2019. Bylo skoro jasno a chladno, i hmyz létal minimálně a pozorovatelný tah ptáků zcela chyběl. S výjimkou rákosníka proužkovaného, se všichni ptáci chytli až kolem úsvitu. Celkem bylo chyceno 8 ptáků 5 druhů: pěnice černohlavá (2), červenka obecná (2), rákosník proužkovaný (1), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (2).
První letošní sýc rousný, minimálně tříletý pták. Starý samec hýla.

Pestré odchyty pokračují (den 01.08.2019). Kdo by to řekl, že se během prvních dvou dnů, spojených s natahováním sítí a přípravou stanovišť, podaří kroužkovat hned 29 druhů ptáků! Dnes pokračovalo především zabydlování boudy, drátování reproduktorů a také významná novinka - zprovoznění plnohodnotného internetového připojení. Odchyceno bylo 81 ptáků 17 druhů: linduška lesní (2), pěvuška modrá (1), cvrčilka zelená (3), pěnice černohlavá (29, vypadá to na pohyb mladých ptáků), pěnice hnědokřídlá (1), pěnice pokřovní (1), budníček menší (10, viz dále), budníček větší (13; pravděpodobně začal pohyb mladých budníčků, který se podařilo zachytit v roce 2013, kdy bylo mezi 22.-28.07. kroužkováno 42 ptáků; podobně už se hzřejmě pohnuli i mladí budníčci menší), králíček obecný (1), králíček ohnivý (2), lejsek černohlavý (2), červenka obecná (3), rehek domácí (5), sýkora koňadra (2), sýkora uhelníček (2), hýl obecný (2) a stehlík obecný (2).

Zase se něco chytá (noc 31.07./01.08.2019). Také druhá noc byla zatažená, bez mlhy a bez deště. Před sítí se proháněla opět řada můr, mezi nimi i lišaji svízeloví a jednotlivě borový a topolový. Doprovázely je desítky netopýrů, z nichž se tentokrát nechytil žádný. Večer prolétlo hejno pisíků obecných, asi třikrát během noci prolétla nad sedlem opět volavka popelavá. Celkem bylo odchyceno 14 ptáků 10 druhů: sýc rousný (1, pro zajímavost 114. sýc kroužkovaný na sedle), rákosník obecný (2), rákosník zpěvný (2, díky tomu jsme dosáhli ďábelského počtu 666 odchycených rákosníků zpěvných), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (2), pěnice hnědokřídlá (1), červenka obecná (1), rehek domácí (1), kos černý (2) a drozd zpěvný (1).
Teprve druhý lejsek bělokrký odchycený na ČHS. Vzácná návštěva na Sedle – malá Mexičanka Marien.
Srovnání zbarvení lejska bělokrkého a lejska černohlavého z následujícího dne. Výrazně širší bílé lemy na ramenních letkách, typické pro lejska bělokrkého trkne do očí na první pohled. Mladá a stará cvrčilka zelená.

Pracovní den na sedle (den 31.07.2019). Ve středu se na sedle sjela parta nadšenců, hlavní náplní času však nebylo chytání nebo pozorování ptáků, ale příprava stanice. A práce bylo hodně - dosekání uliček a natažení zbývajících sítí, douklízení stanice, doprava maringotky a její příprava k nocování, vybalení a příprava vánočních stromků - kupodivu časově nejnáročnější práce, při které nás zastihl déšť. To už bylo pokročilé odpoledne a tak se část party odebrala domů a část party přečkat déšť v občerstvovacím zařízení. Kromě v podstatě připravené stanice za námi zůstalo také téměř čtyřicet odchycených ptáků. Jen tak dále. Odchyceno bylo 42 ptáků 16 druhů: linduška lesní (1), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (3, k tomu 1 retrap), ťuhýk obecný (1, dospělý samec), rákosník zpěvný (1), sedmihlásek hajní (1), pěnice černohlavá (9), pěnice pokřovní (2), budníček menší (10), budníček větší (4), lejsek bělokrký (1, pták 1K, teprve druhý lejsek bělokrký, odchycený na sedle!), červenka obecná (1), rehek domácí (1), sýkora koňadra (1), sýkora uhelníček a strnad obecný (4, dospělý pár a dvě mláďata).
Maringotka se vrací na sedlo. Příprava vánočního lesa. Instalace vánočního lesa.
Strand obecný, čerstvé mládě z okolí sjezdovky. Strand obecný, dospělý samec. Vratička mnohoklanná, nejvzácnější rostlina na sedle.

První ptáci (noc 30./31.07.2019). Večer se na sedle vytvořila krásná mlha, ale bylo ještě brzy; poletovali jen noční motýli a netopýři. Pak se mlha rozptýlila, aby se nad ránem zase vrátila. Nad sedlem se ve tmě sem tam objevil jednotlivý protahující pěvec, nejméně jednou se ozvala také volavka popelavá. Odchyceni byli 3 ptáci 3 druhů: rákosník proužkovaný (1), slavík tmavý (1, hybrid s převahou znaků L. luscinia) a jako vůbec první pták letošní akce, jak jinak, červenka obecná (1). Kromě toho se podařilo odchytit také první netopýry - netopýra alkathoe (1) a netopýra Brandtova (1).
Prvními letošními odchycenými netopýry byli (zároveň) netopár alkathoe (vpravo) a netopýr Brandtův (vlevo), oba letošní jedinci. Oba druhy jsou si velmi podobné, ale všimněte si světlejšího a kulatějšího ucha a kratší a na basi výrazně světlé ušní záklopky u netopýra alkathoe a naopak celkově skoro černých boltců a vedlejšího hrotu na 4. horním premoláru u netopýra Brantova. Navíc se oba druhy vůbec nepřekrývají ve velikosti (n. alkathoe má délku předloktí pod 33mm, n. Brantův nad 34 mm). Prvním letošním kroužkovancem byla mladá červenka. První letošní slavík tmavý, podle tvaru a velikosti první ruční letky zřejmě kříženec se slavíkem obecným.

Prolog (večer 30.07.2019). Po dopoledních deštích jsem vyrazil odpoledne na sedlo a začal připravovat stanoviště. Po 19 hodině dorazila hlavní část a první letošní "služba" na sedle. První chvíle jsme strávili obhlídkou terénu a plánováním toho, co bude třeba vyřešit nejdříve a pak zabydlováním nové stanice - protože na obzoru už opět strašila silná bouřka. Na chvíli nás liják zahnal dovnitř, kde jsme diskutovali o všem možném. Během deště a po něm se na sedle vytvořila první krásná mlha, takže jsme poprvé slavnostně rozsvítili světlo. Jakmile přestalo pršet, rychle jsme natáhli světelné sítě. Byl ještě pokročilý večer, takže u světla se objevila především záplava hmyzu a později také řada netopýrů. Na ptáky bylo třeba počkat do noci, ale nepočkala mlha. Na sedle nás čeká ještě hodně práce, než bude stanice a okolí konečně plně funkční - ale konečně je to tady!
Radek Lučan přijíždí poprvé letos na sedlo. Natahování světelných sítí po dešti. První pravá jesenická mlha na sedle.

Začínáme (den 30.07.2019). Po tři čtvrtě roce dnes večer opět ožije sedlo, hlavní přípravy stanoviště pak proběhnou ve středu 31. července. Opět začíná téměř nepřetržitý proud informací o odchytech a událostech na tomto magickém místě. Než se objeví první informace, připravili jsme pro vás aktualizované údaje o zastižených retrapech. K dnešnímu dni je nám známo 246 nálezů našich kroužkovanců v 25 zemích a naopak jsme získali informace o 32 ptácích, kroužkovaných ve 14 zemích a kontrolovaných na sedle. Kromě jiných oblastí České republiky (26 retrapů / 2 cizí kroužkovanci) máme nejvíce údajů z Francie (85/3), Itálie (55/1), Španělska (19/0) a Švýcarska (10/1), ptáci s našimi kroužky dolétli až do Albánie, Portugalska, Tuniska, Řecka či Velké Británie (včetně jednoho do Walesu), zatímco na sedle jsme zaznamenali ptáka s kroužkem až od Bílého moře. Můžete si tedy prohlédnout aktualizované mapky a už jen čekat, co první uvízne v našich sítích. Těšíme se na tři společné měsíce!