Odchyty na Červenohorském sedle 2019
s poznámkami k rokům 2010-2018

MENU
Deník akce v roce 2019

Byly doplněny počty v přehledových tabulkách, a to ke 20.08. (den). Počty v druhových tabulkách a grafech budou doplněny na konci dekády (po 20.08.).

Službu na sedle má během třetího týdne 18.-24.08.2019) Jan Studecký, Ondřej Boháč, Tom Oplocký a Filip Petřík s pomocníky.

Den 22.08.2019 - Opět ten severák. Silný severní vítr zmařil již druhý ranní odchyt po sobě. Řada ptáků ale v okolí sjezdovky zřejmě zůstala a občasný úlovek se podařil až do večera, kdy bylo počasí již moudřejší. Počty odchycených ptáků budou doplněny.

Noc 21./22.08.2019 - Taková malá srpnová noc. Noc začala řídkou mlhou a nepříliš silným severním větrem, který postupně zesiloval. Ve vzduchu nebyl znát žádný pohyb, chytila se pouze dospělá samice netopýra Brandtova. Po jedné hodině se ale nad již nahuštěnou mlhou zřejmě zrodila vysoká oblačnost, která zakryla měsíc. To stačilo k nahlédnutí do nočního tahu a odchycení vzorku protahujících druhů. Bohužel vítr byl již silný příliš, takže se většina ptáků chytala jen do spodních kapes světelných sítí. Tah se týkal nejprve pouze ťuhýka obecného, později se přidaly další druhy. Jednoznačně dominovaly pěnice slavíkové, ve světle se objevili i rákosníci proužkovaní, lejsci, drozdi zpěvní a 3 bělořiti. Pohyb vrcholil před 4. hodinou, kdy bylo pozorováno zhruba 10 - 20 protahujících ptáků za minutu. Odchyt jsme se ještě pokusili navýšit třemi podběráky a pohotovým běháním pro čerstvě odchycené ptáky. Poslední noční kontrola po zhasnutí světla už ale čelila tak silnému vichru, že v sítích zůstal jen malý zlomek toho, co by se za lepších podmínek jistě chytilo. Počty odchycených ptáků budou doplněny.

Den 21.08.2019 - Podzimní nálada. Kvůli počasí jsme ráno upustili od roztažení denních sítí, světelné jsme sice ponechali, ale skoro žádní ptáci se do nich nechytali. Denní odchyt následně zachránilo až odpoledne. Celkem bylo odchyceno 6 ptáků 5 druhů: linduška lesní (2), cvrčilka zelená (1, už 77. letošní), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1) a budníček větší (1).

Noc 20./21.08.2019. Bude doplněno. Krátce po setmění jsme rozsvítili světlo do slabého deště, aby se krátce na to převalila přes sedlo jedna z prvních bouřek přecházejícího frontálního systému. Ta zřejmě srazila k zemi rozbíhající se tah, kterému přišla do cesty. V jejím průběhu se ve světle reflektoru objevilo až 5 lejsků černohlavých současně, ale po skončení deště se počet proletujících ptáků opět výrazně zmenšil. Zatím byli odchyceni 2 lejsci černohlaví a křepelka. Čekáme, jak se podmínky nad sedlem vyvinou. Pokračování: Jak rychle se ptáci z oblohy během bouřky snesli, tak taky zmizeli. Do rána už se ve světle objevil jednotlivý pták jen velmi vzácně, zřejmě proto, že fronta postupovala do Polska proti směru tahu a táhnoucím ptákům cestu zatarasila. Celkem bylo odchyceno 6 ptáků 3 druhů: křepelka polní (1, letošní 25. křepelka), lejsek černohlavý (4) a rehek zahradní (1).

Den 20.08.2019. Po bohatém rozletu následoval průměrný ranní odchyt, téměř ale chyběl pozorovatelný tah denních ptáků. Objevily se pouze jednotlivé lindušky lesní, několik pěvušek modrých a jeden konipas horský. Odchyceno bylo 17 ptáků 8 druhů: pěvuška modrá (3), ťuhýk obecný (3), rákosník zpěvný (1), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (1) a králíček ohnivý (4).

Noc 19./20.08.2019. Noc začala zataženou oblohou a poměrně vydatným mrholením, které srazilo k zemi velké množství můr včetně několika stužkonosek modrých. To přilákalo konečně větší počet netopýrů, kteří se návštěvníkům ve světle krásně předváděli. Odchycen byl nakonec jeden netopýr rezavý a netopýr Brandtův. V jednu hodinu přilétl ke světlu také lelek, ale během následujících kontrol se do žádné ze sítí netrefil. Až při poslední noční kontrole za úsvitu se objevil ve spodní kapse jedné z pěvcovek za nově vybudovanou restaurací. Jen několik desítek centimetrů vedle něj navíc visel třetí letošní slavík tmavý! Účastníci exkurze nám tedy přinesli štěstí a doufáme, že se jim pobyt na sedle líbil. Odchyceno bylo 19 ptáků 11 druhů: křepelka polní (2), lelek lesní (1, třetí letošní), rákosník proužkovaný (2), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (6), lejsek černohlavý (1), slavík tmavý (1, třetí letošní), červenka obecná (1), rehek zahradní (2) a drozd zpěvný (1).
Zajímavé úlovky byly ráno demonstrovány účastníkům exkurze, zde ukázka determinačního znaku slavíka tmavého. (Autor: O. Boháč) Pěnice slavíková se slovinským kroužkem. (Autor: J. Studecký)
Slavík tmavý. (Autor: O. Boháč) Oba úlovky z brzkého rána. (Autor: J. Studecký)

Den 19.08.2019. Po většinu dne byl znát zvýšený pohyb dravců, mimo několika kání, poštolek a krahujců protáhlo také 6 včelojedů lesních (včetně skupinky 4 ex) a jeden moták pochop. Počty jiřiček už byly tentokrát slabší, objevilo se ale několik rorýsů obecných. Večer dorazila exkurze ruských, německých i španělských studentů zlínské Univerzity Tomáše Bati, kteří zde stráví noc a následující ráno. Ještě před tím ale v 16:00 skončil v síti mladý lejsek malý, navíc v místě, které je nejvzdálenější od stanoviště s reprodukcí jeho zpěvu. Odchyceno bylo 45 ptáků 16 druhů: krutihlav obecný (1, pátý letošní), linduška lesní (2), ťuhýk obecný (5, letošní maximum), rákosník obecný (1), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (5), pěnice černohlavá (9), pěnice slavíková (3), pěnice hnědokřídlá (2), budníček menší (3), králíček ohnivý (6, letošní maximum), lejsek černohlavý (1), lejsek malý (1, celkově osmý na sedle, 51. letošní druh), červenka obecná (1), rehek zahradní (3) a pěnkava obecná (1).
Osmý lejsek malý, odchycený na sedle. (autor: O. Boháč) Dospělý rehek zahradní. (autor: O. Boháč)

Noc 18./19.08.2019. Jižní vítr stále pokračuje, tentokrát i s viditelným tahem. Okolo půlnoci se nad světlem objevovali jednotliví ptáci přibližně každou minutu, později tah slábl. Opět protáhl pisík a pozorovat se podařilo i hejnko 5 čírek. Odchyceno bylo 7 ptáků 4 druhů: sluka lesní (1, první letošní a celkově 618. sluka chycená na sedle; 50. letos kroužkovaný druh), rákosník obecný (1), cvrčilka zelená (3) a červenka obecná (2).
Odchycená sluka. (autor: J. Studecký)

Den 18.08.2019. Tah jiřiček zesiluje, za celý den jsme napočítali 1100 jedinců, číslo ale může být zkreslené místními ptáky, hnízdícími na hotelu. Odchyceno bylo 27 ptáků 13 druhů: krutihlav obecný (2, třetí a čtvrtý letošní), linduška lesní (2), ťuhýk obecný (2), rákosník proužkovaný (2), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (4), budníček menší (1), budníček větší (1), červenka obecná (3), rehek zahradní (3), rehek domácí (1), sýkora uhelníček (3) a brhlík lesní (1, druhý letošní a celkově jednadvacátý).

Noc 17./18.08.2019. Noc s poměrně silným jižním větrem, avšak téměř bez tahu. Za celou noc byl slyšen pouze jediný pisík. Tomu odpovídal i slabý ranní rozlet. Odchycen byl jediný rehek zahradní.

Oblačný den se střídáním služeb (den 17.8.2019). Už včera večer dorazil na sedlo Honza Studecký, který zde spolu s Ondrou Boháčem, Tomem Oplockým a Filipem Petříkem budou od zítra tvořit jádro týdenního manšaftu. Během dne bylo oblačno a poměrně větrno, ovšem vítr se otočil po několika dnech opět k severu. Probíhal slabý tah konipasů lučních a silnější tah lindušek lesních a jiřiček. Celkem bylo kroužkováno 38 ptáků 15 druhů: pěnice černohlavá (12), pěnice hnědokřídlá (3), pěnice slavíková (1), pěnice pokřovní (1), budníček menší (3), budníček větší (2), rákosník zpěvný (2), cvrčilka zelená (1), linduška lesní (3), pěvuška modrá (2), králíček ohnivý (1), rehek domácí (4), rehek zahradní (1), červenka obecná (1) a pěnkava obecná (1).
Rehek s rozdílným bílým lemováním. (autor: J. Studecký)

Jasná noc s jižním větrem (noc 16./17.08.2019). Ptáci protahovali jenom jednotlivě. Celkem bylo kroužkováno 12 jedinců 8 druhů: sýc rousný (1, šestý letošní), křepelka polní (2), cvrčilka zelená (4), rákosník proužkovaný (1), červenka obecná (1), bramborníček hnědý (1), bělořit šedý (1, třetí letošní) a drozd zpěvný (1).

Pestrý den s přeháňkami (den 16.8.2019). Nad sedlem se honily dešťové přeháňky, které byly ale nevydatné a nijak nenarušovaly odchyty. Celkem bylo kroužkováno 59 ptáků 15 druhů: pěnice černohlavá (6), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (7), cvrčilka zelená (3), pěvuška modrá (3), rehek zahradní (2), červenka obecná (2), budníček větší (4), budníček menší (7), králíček obecný (2), králíček ohnivý (6, tah tohoto druhu už se touto dobou pomalu rozjíždí), sýkora uhelníček (5), sýkora koňadra (7), hýl obecný (1) a pěnkava obecná (2).

Další měsíční noc (noc 15.8.2019). Celkem bylo kroužkováno 6 ptáků 4 druhů: pěnice slavíková (1), rákosník obecný (1), lejsek černohlavý (1) a křepelka polní (3).

Pestrý den (den 15.8.2019). V jasné noci se ptáci asi trochu pohnuli, což se projevilo i na denních odchytech. Celkem bylo kroužkováno 36 ptáků 16 druhů: strakapoud velký (1, třetí letošní a celkově 21.), pěnice slavíková (7), pěnice černohlavá (2), červenka obecná (3), rákosník proužkovaný (1), rákosník velký (1, první letošní, 49. odchycený druh), rehek zahradní (3), pěvuška modrá (3), drozd zpěvný (1), bramborníček hnědý (2), linduška lesní (1), budníček větší (1), budníček menší (7), lejsek černohlavý (1), krutihlav obecný (1) a konipas bílý (1, už šestý letošní).

Jasná noc s dorůstajícím měsícem (noc 14.8.2019). Celý týden postupně dorůstá měsíc, takže noci jsou poměrně světlé a noční odchyty standardně nízké. Jasné noci jsou však ideální pro odchyt cílových druhů nepěvců a těch se dnes v sítích objevily 3 druhy v celkem 5 jedincích: křepelka polní (3, celkem letos 17 ex.), sýc rousný (1, pátý letošní) a lelek lesní (1, druhý letošní).

Slabý den (den 14.8.2019). Oblačný a ospalý den, ve kterém se ptáci vůbec nehýbali. Celkem bylo odchyceno jen 12 ptáků 6 druhů: pěnice černohlavá (5), linduška lesní (1), červenka obecná (1), pěvuška modrá (2), lejsek černohlavý (1) a hýl obecný (2).

Noc 13.8.2019. V první polovině noci drobně mžilo, i po zbytek noci bylo zataženo, ale ptáci netáhli. V síti na sovičky se ale postupně objevili a poté byli kroužkováni 2 noví sýci rousní.

Oblačný den (den 13.8.2019). Ráno ještě asi 2 hodiny trvala noční mlha, poté bylo celý den střídavě oblačno až polojasno. Poměrně slabý ranní rozlet ovšem potvrdil noční pozorování, že tah nebyl nijak silný. Celkem bylo odchyceno 24 ptáků 16 druhů: pěnice hnědokřídlá (2), pěnice černohlavá (5), rákosník proužkovaný (2), budníček větší (1), budníček menší (2), cvrčilka zelená (1), pěvuška modrá (2), kos černý (1), králíček ohnivý (1, teprve devátý letošní), rehek zahradní (2), krutihlav obecný (1, první letošní, 48. chycený druh), sýkora koňadra (2), ťuhýk obecný (1) a šoupálek dlouhoprstý (1, druhý letošní).

Mlžná noc se slabším tahem (noc 12.8.2019). V noci přecházely drobné přeháňky a objevovala se i mlha. Ptáci táhli (během noci byly pozorovány celkem desítky ex.) a hezky se chytali, ovšem tah nebyl nijak silný. Celkem bylo odchyceno 49 ex. 12 druhů: cvrčilka zelená (5), pěnice slavíková (21, letošní maximum), pěnice hnědokřídlá (4), lejsek černohlavý (7), rákosník proužkovaný (3), rákosník zpěvný (2), rákosník obecný (1), budníček lesní (1, třetí letošní), budníček větší (2), sedmihlásek hajní (1, čtvrtý letošní), slavík obecný (1, osmý letošní), ťuhýk obecný (1) a jeden retrap sýce rousného.

Neuvěřitelně pestrý den před studenou frontou (den 12.08.2019). Během dne se s blížící studenou frontou postupně zhoršovalo počasí, až přešlo večer do silného lijáku (bude to mít nějaký vliv na noční odchyty?). A to během dne přineslo do sítí velmi pestrou sestavu. K nově chyceným druhům pařil krahujec obecný, budníček lesní a lejsek šedý, celkem tak bylo letos kroužkováno na sedle už 47 druhů ptáků. Celkem bylo odchyceno 53 ptáků 25 druhů: krahujec obecný (1, první letošní), křepelka polní (1), strakapoud velký (1, druhý letošní a celkově dvacátý), linduška lesní (2), ťuhýk obecný (2), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (1), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (2), sedmihlásek hajní (1, třetí letošní), pěnice černohlavá (8, celkem letos už 143 ex.), pěnice slavíková (3), pěnice hnědokřídlá (10, letošní maximum), pěnice pokřovní (2), budníček menší (1), budníček větší (3), budníček lesní (2, první letošní), králíček obecný (2), lejsek šedý (1, první letošní), slavík obecný (1, už sedmý letošní), červenka obecná (2), rehek zahradní (1), pěnkava obecná (1), hýl obecný (2) a strnad obecný (1).
První letošní budníček lesní; na sedle se obvykle chytá tak 10-20 ex. ročně. Další letošní strakapoud velký, na sedle se chytají jen jednotliví ptáci. První letošní lejsek šedý, ročně se obvykle chytá kolem 10 ex., výjimkou byl rok 2015 s rekordními 42 ex.
První letošní krahujec, ročně se chytá do 10 ex., většinou samci (větší samice z pěvcovek snadněji uniknou).

První lelek, ráno zachraňuje noc (noc 11./12.08.2019). Odchyty během jasné noci teprve začaly, zatím aspoň jedna zajímavost - po setmění se podařilo odchytit prvního letošního lelka lesního (43. letos kroužkovaný druh). Jde o nejčasnější odchyt lelka na sedle, jen o den dříve než dosavadní z 12./13.08.2018. Sezóna lelků tedy pomalu začíná. Později v noci byl zase klid, až nad ránem se zatáhlo a přineslo to do sítí zajímavou směs druhů. Celkem bylo kroužkováno 28 ptáků 14 druhů: křepelka polní (4, celkem letos zatím 13 ex.), kalous ušatý (1, celkově 44. letos kroužkovaný druh), lelek lesní (1), rákosník obecný (2), rákosník proužkovaný (4), rákosník zpěvný (4), cvrčilka zelená (5), pěnice hnědokřídlá (1), slavík obecný (1, šestý letošní), slavík tmavý (1, druhý letošní), rehek zahradní (1), bělořit šedý (1, druhý letošní), bramborníček hnědý (1, čtvrtý letošní) a drozd zpěvný (1).
První letošní a celkově 204. lelek na sedle. První letošní kalous ušatý. Druhý letošní bělořit šedý.

První letošní "pěkný" druh (den 11.08.2019). Dnes vládlo nad Jeseníky oblačné a velmi teplé počasí, ve kterém se ptáci chytali jen minimálně. Ale mezi nimi uvízl v síti také jeden pěkný druh, a to hýl rudý. Jde o teprve pátý odchyt tohoto druhu na lokalitě, kde v dřívější době tento druh hnízdil. Předchozí ptáci byli chyceni 20.07.2012, 03.08.2012, 16.08.2013 a 22.08.2013. Celkem bylo odchyceno 16 ptáků 8 druhů: linduška lesní (1), pěnice černohlavá (9), pěnice slavíková (1), budníček menší (1), králíček ohnivý (1), červenka obecná (1), drozd zpěvný (1) a hýl rudý (1, mladý pták; 42. letošní druh).
Teprve pátý hýl rudý, kroužkovaný na sedle a opět mladý pták.

Další jasná noc po lijáku (noc 10./11.08.2019). Po velkých lijácích večer se postupně nad sedlem vyjasnilo a nebyl patrný žádný pohyb. Ptáci se tak chytali až před rozedněním. Celkem bylo kroužkováno 7 ptáků 4 druhů: cvrčilka zelená (4), červenka obecná (1), bramborníček hnědý (1, třetí letošní) a drozd zpěvný (1).

Střídání na sedle, přibývající druhy (den 10.08.2019). Dnes se na sedle chystalo střídání, Honzu Řezníčka střídá parta Zdeňka Zerzáně. Jako každý rok v tuto dobu, zpestřil nám pobyt tradiční závod série Rock Point. Největší nadšenci vyráželi na dlouhou trasu už před půlnoci s čelovkami, na střední trasu pak v devět dopoledne. Po cestě mezi stanovišti se sítěmi se prohnaly stovky zapálených běžců, někteří z nich i se psy (tzv. dogtrekaři). Nad sedlem se povalovala řídká vysoká oblačnost, pod kterou jednotlivě přeletovaly lindušky lesní, další druhy byly mnohem méně nápadné - až na ťuhýky obecné, hlídající u horních sítí, kam se opakovaně chytali i okroužkovaní ptáci. Celkem bylo kroužkováno 43 ptáků 17 druhů: křepelka polní (2, chycené až odpoledne), linduška lesní (5; na sjezdovce poletovaly i lindušky luční), ťuhýk obecný (2, kromě toho se opakovaně chytli již dříve kroužkovaní ptáci), rákosník proužkovaný (2), rákosník zpěvný (2), cvrčilka zelená (6), sedmihlásek hajní (1, druhý letošní), pěnice černohlavá (9), pěnice slavíková (4), pěnice hnědokřídlá (1), budníček větší (1), rehek zahradní (3), rehek domácí (1), bramborníček hnědý (1, druhý letošní), sýkora koňadra (1), šoupálek dlouhoprstý (1, první letošní, 41. druh roku 2019) a pěnkava obecná (1).
Účastníci závodu Rock Point vyrážejí na střední trasu. První letošní šoupálek dlouhoprstý. Druhý letošní bramborníček hnědý.
Druhý letošní sedmihlásek hajní. Ze sítě vyplétáme nejen ptáky, dnes např. i tohoto tesaříka pižmového. Na motýlech u světla se naučily přiživovat také místní vosy.

Další klidná noc (noc 09./10.08.2019). Na sedle se situace vrátila k normálu - relativně pěkné počasí znamená relativně klidné noci, kdy v létě není pozorovatelný žádný pohyb ptáků a skoro nic se nechytá. To ovšem neznamená, že se ptáci aspoň zčásti nehýbou - jak je vidět z odchytů během následujícího dne, kdy v síti často skončí ptáci, kteří táhnou právě v noci. Odchyceno bylo 6 ptáků 4 druhů: rákosník proužkovaný (1), pěnice slavíková (3), slavík obecný (1, letošní pátý) a kos černý (1, pro zajímavost odchycený o půl třetí v noci).

Slabý oblačný den (den 09.08.2019). Odchyceno bylo celkem 19 ptáků 9 druhů: křepelka polní (1, sedmá letošní), linduška lesní (1), pěvuška modrá (2), ťuhýk obecný (2, celkem letos 11 ex.), cvrčilka zelená (4), pěnice černohlavá (4), pěnice hnědokřídlá (2), červenka obecná (2) a rehek domácí (1, už 23. letošní pták!).

Návrat jasné noci (noc 08./09.08.2019). Mlžné počasí v létě nevydrží moc dlouho a tak se hned další noc vrátila jasná obloha s hvězdami. Tah ptáků nebyl pozorovatelný, u světla poletovali jednotliví netopýři, objevili se také tři lišaji svízeloví. Odchyceno bylo 8 ptáků 4 druhů: ťuhýk obecný (2), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1) a červenka obecná (4).

Dozvuky skoro velké noci (den 08.08.2019). Jako tradičně, pokud vyjde počasí, chytají se po pěkné noci ptáci průběžně i dopoledne, z jisté části jde vždy také o druhy stažené v noci světlem. Protože na sklonku noci a ráno už ani nemrholilo a mlha vydržela, podařilo se opět pochytat zajímavý vzorek protahujících druhů. Celkem bylo kroužkováno 44 ptáků 16 druhů: linduška lesní (1), pěvuška modrá (2), ťuhýk obecný (4, možná i místní ptáci, s větší pravděpodobností ale již protahující; podle předchozích zkušeností vrcholí tah ťuhýků ve druhé polovině srpna a začátkem září), rákosník obecný (2), rákosník proužkovaný (2), rákosník zpěvný (2), cvrčilka zelená (3), pěnice černohlavá (11), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (3), budníček menší (2), budníček větší (4), slavík obecný (1, čtvrtý letošní), červenka obecná (3), sýkora koňadra (1) a hýl obecný (1).

První skoro velká noc (noc 07./08.08.2019). Loni se mlžné noci a odchyty s nimi spojené v létě moc nevydařily - a letos první mlžná noc vyšla už před polovinou srpna. Celou noc doprovázelo střídavé mrholení a spíše podprůměrný tah ptáků, podařilo se ale odchytit pěkný vzorek právě protahujících druhů. Jako v předchozích letech dominovali na nočním tahu rákosníci, cvrčilky zelené a lejsci černohlaví. Kroužkováno bylo 60 ptáků 13 druhů: pěvuška modrá (1; pěvušky začínají aktivovat velmi brzy a tak se občas přimíchají do statistiky nočních odchytů), ťuhýk obecný (1), rákosník obecný (4), rákosník proužkovaný (13, letošní maximum, výrazně vyšší než loňských max. 8 ex., ale daleko méně než 77 ex. v roce 2015), rákosník zpěvný (6), cvrčilka zelená (8), pěnice slavíková (2), pěnice pokřovní (1; už sedmá letošní, čímž byl vyrovnán loňský celkový počet), budníček větší (6), lejsek černohlavý (15), lejsek bělokrký (1, překvapivě druhý letošní a teprve třetí celkově, s jasně odlišnými znaky ve zbarvení opeření především na krku, ale samozřejmě i v křídlech), slavík obecný (1, třetí letošní) a rehek zahradní (1).

Den 07.08.2019. Ráno bylo deštivé s krátkou pauzou a déšť se na sedlo vrátil zase večer. Ptáci moc netáhli ani se nechytali a tak byla aspoň dokončena úprava stanovišť natažením poslední slukovky. Kroužkováno bylo 10 ptáků 6 druhů: linduška lesní (2), rákosník obecný (1), pěnice černohlavá (4), budníček větší (1), rehek zahradní (1) a rehek domácí (1).
Poslední doplňky a úpravy v už plně zabydlené a zařízené nové stanici, těsně před odjezdem organizátorů,kteří zde prvních 8 dnů letošní sezóny připravovali vše potřebné pro další 3 měsíce odchytů.

Noc 06./07.08.2019. Po přechodu odpoledních bouřek, za nimiž měla následovat další oblačnost v průběhu noci, a za stále trvajícího jižního větru jsme chovali trochu naděje, že by noc nemusela být prázdná. Večer jsme postavili dosud chybějící síť na sýce a pokusně u ní pustili nahrávku. Za necelou hodinu už v ní visel sýc, překvapivě dospělý, nejméně tříletý pták - a ještě překvapivěji – bez kroužku! Na to, kolik jsme jich na tomto místě v minulých letech označili, by se dalo předpokládat, že okolní místní ptáci již kroužky mají. Zdá se ale, že pojem „místní ptáci“ u sýce zřejmě moc neplatí. Jižní vítr postupně zesílil až na 5 m/s a pokud by ptáci táhli, určitě bychom je v kuželu světla viděli, neboť za této situace létají v protivětru hodně nízko. Nebylo však vidět nic a i když padla kolem 11 večer zhruba na hodinu hezká mlha, skončilo v sítích jen 5 lejsků černohlavých – prakticky všichni, kteří se na obloze ukázali – a pak už byl klid. Později se nad sedlem ukázaly i hvězdy, jen všude severně od nás bylo vidět vzdálené bouřky, což byl zřejmě důvod, proč se žádný tah nekonal. Po čtvrté hodině ranní se navíc začaly rychle přibližovat frontální bouřky, které přinesly silný déšť, který trval až do dopoledne. Před jejich příchodem skončil ještě v síti jeden rákosník zpěvný a jedna křepelka. Celkem bylo tedy odchyceno 8 ptáků 4 druhů: lejsek černohlavý (5), rákosník zpěvný (1), křepelka polní (1, opět mladá samice) a sýc rousný (1). Chytil se také jeden netopýr vodní.
Dospělý, minimálně tříletý sýc rousný odchycený hned při prvním pokusu o odchyt na hlasovou reprodukci. Schválně, kolik těch sýců asi letos bude?

Slabý den, nejen na ČHS (den 6.8.2019). Ve vzduchu bylo cítit celý den vlhko, zároveň se hezky oteplilo až na odpoledních téměř 22°C. Jižní vítr tentokrát nepřinesl ani ráno žádný pohyb ptáků. Výrazně nižší počty nám hlásil i kamarád Jirka Sviečka z jeho lokality zvané Sedélko u Biskupic na jižní Moravě. Nízké počty odchycených ptáků hlásí i stanice na severu Evropy. Ptáci se moc nehýbou zřejmě kvůli dost kompikované meteorologické situaci nad střední a severní Evropou – migrační cesty jsou zřejmě zatím špatně průchodné. Celkem bylo kroužkováno 19 ptáků 10 druhů: pěnice černohlavá (6), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (3), budníček větší (1), pěvuška modrá (3), králíček obecný (1), linduška lesní (1), cvrčilka zelená (1), stehlík obecný (1) a křepelka polní (1, mladá samice, která po vyplašení z louky skončila v pěvcovce a stihli jsme ji doběhnout, než se vytřepala).
Každý den pozorujeme v okolí stanice řadu denních motýlů, mimo jiné i babočky osikové, z nichž jedna dnes dokonce skončila v síti na pěvce.

Skoro prázdná noc (noc 05./06.08.2019). Po dešti se mlha rozplynula už ve dne a v noci se objevily nad sedlem hvězdy. A přestože foukal jižní vítr, podařilo se odchytit jen dva ptáky - rákosníka proužkovaného (1) a cvrčilku zelenou. K tomu se opět chytil sýc rousný, kroužkovaný na začátku akce.

Slabý den před přechodem fronty (den 5.8.2019). Většinu dne bylo polojasno a vál jižní vítr, ptáci se ovšem moc nechytali. K večeru dorazila od západu fronta, která přinesla hezkou mlhu, která ale bohužel do noci nevydržela. Hlavně dopoledne slabě protahovaly lindušky lesní, později odpoledne prolétlo rychle za sebou nízko při zemi k jihu několik desítek jiřiček, zatímco místní jiřičky z chat na sedle poklidně kroužily nad chatami. Celkem bylo kroužkováno 23 ptáků 10 druhů: pěnice černohlavá (6), pěnice slavíková (1), pěnice pokřovní (1), budníček větší (2), pěvuška modrá (2), červenka obecná (2), rehek domácí (1), králíček obecný (1), králíček ohnivý (1) a linduška lesní (6).
Kroužkovací stůl s vypouštěcím okénkem. Starý (vlevo) a mladý budníček větší. Zatímco mladí ptáci jsou na spodní straně jednobarevně žlutí, staří ptáci s ukončeným pohnízdním pelicháním mají bělejší břicho a ocasní krovky, zatímco hruď je viditelně žlutě čárkovaná.

Další jasná noc (noc 4.8.2019). Jasná noc s východním větrem, který se ve druhé polovině začal stáčet k jižnímu. Celkem bylo odchyceno 8 ptáků 7 druhů, všichni až při poslední kontrole: pěnice černohlavá (1), červenka obecná (1), kos černý (1), rehek domácí (1), rehek zahradní (1), cvrčilka zelená (2) a křepelka polní (1). K tomu byli odchyceni 2 netopýři severní.
Mladý samec křepelky. Mladý samec rehka zahradního.

Netopýr severní, jeden ze dvou odchycených jedinců. Jde evidentně o jedince z místní kolonie obývající chaty na ČHS, kteří pravidelně v létě loví kolem světla a naše sítě již dobře znají, takže se chytnou spíše výjimečně.

Druhy pomalu přibývají (den 4.8.2019). Denní odchyty letos vypadají zatím výrazně lépe, než loni, uvidíme, zda to vydrží. Na sedle bylo celý den oblačno a poměrně chladno, slunce často zalézalo za mraky a odpoledne přešlo i několik přeháněk. Kolem odchytových stanovišť loví stále několik rehků a podle odchytů se zdá, že to nejsou stále ti samí. Jednotlivě začaly protahovat lindušky lesní, překvapením byly i dvě lindušky horské, které se dost dlouho zdržovaly na nové části sjezdovky, ovšem sítím se na rozdíl od početnějších lindušek lesních úspěšně vyhýbaly. Při jedné z dopoledních kontrol visel ve vánočním stromořadí mladý bělořit šedý, který vždycky potěší. Opět jsme se věnovali zejména vylepšování zázemí, nová stanice již začíná být útulná a pohodlná pro všechnu potřebnou práci. Celkem bylo kroužkováno 40 jedinců 17 druhů: pěnice černohlavá (13, téměř vše mláďata, zřejmě jde buď o místní ptáky nebo pomalý pohnízdní rozptyl, všichni s nulovou tučností), pěnice hnědokřídlá (1), pěnice pokřovní (2), budníček menší (5), budníček větší (1), červenka obecná (1), pěvuška modrá (2), králíček ohnivý (2), rehek domácí (4), bělořit šedý (1, celkově 38. letošní druh), linduška lesní (2), cvrčilka zelená (1), kos černý (1), sýkora modřinka (1, mládě; 39. letošní druh), pěnkava obecná (1, celkem 40. letošní druh), strnad obecný (1, už druhý starý samec) a ťuhýk obecný (1, také již druhý starý samec).

Noc 3./4.8.2019. Další jasná noc bez překvapení, kromě dvou rákosníků se většina ptáků chytla až při úsvitu. Celkem bylo kroužkováno 7 ptáků šesti druhů: rákosník zpěvný (1), rákosník proužkovaný (1), červenka obecná (2, stále však jde o místní mláďata v prvním peří), rehek zahradní (1), pěnice slavíková (1) a křepelka polní (1, mladá samička).

Celodenní přeháňky, přesto se chytá více, než loni (den 3.8.2019). Dopoledne i odpoledne se nad sedlem střídaly povětšinou kratší dešťové přeháňky, jednou přešla i bouřka. Osazenstvo se intenzivně věnovalo zvelebování nové stanice, včetně malování a podobných aktivit. Konečně byly díky Jirkovi Hadravovi a Terezce Putalové zprovozněny i Malaiseho pasti na monitoring aktivity pestřenek, jejichž migrace byla sledována už v minulé sezóně. I přes poměrně nepříznivé počasí se ptáci průběžně chytali, opět jsme konstatovali, že lesík z vánočních stromečků velmi slušně funguje, i když nejvíce samozřejmě brzy ráno. V pozdním odpoledni dorazila na Sedlo další služba – Honza Řezníček a manželé Drábovi, se kterými ale minimálně do poloviny dalšího týdne zůstávají organizátoři. S nimi dorazila i nová, důstojnější náhrada našeho „šamana“, která byla během večera postavena na své místo a jistě bude všem účastníkům akce dobře sloužit mnohá další léta. Celkem bylo odchyceno 45 ptáků 15 druhů: pěnice černohlavá (10), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (2), budníček menší (1), budníček větší (2), králíček ohnivý (1, opět miminko), červenka obecná (1), pěvuška modrá (3, mláďata), cvrčilka zelená (3), rehek domácí (5), drozd zpěvný (1), linduška lesní (5), konipas bílý (5, nový denní rekord, není divu když se v předchozích devíti letech chytilo jen 21 konipasů bílých; 36. letošní druh), hýl obecný (3) a brhlík lesní (1, mladý pták; dvacátý na sedle a 37. letošní kroužkovaný druh).
Mladý samec brhlíka. Starý samec hýla. Těch se v okolních porostech zdržuje větší množství a živí se borůvkami, kterých jsou letos všude kýbly. Mladý konipas bílý.

Noc 02./03.08.2019. Jasná až skoro jasná noc se severním větrem, na víkend přibyl novopečený kroužkovatel Radek Zeman z Plzně, který se přijel na víkend podívat, jak to tu chodí a přiložit ruku k dílu. Protože ptáci nelétali, poprvé letos si stávající parta poseděla u ohýnku. Většina odchycených ptáků byla v sítích až na poslední noční kontrole, asi hodinu před východem slunce. Celkem bylo odchyceno 12 ptáků 7 druhů: rákosník zpěvný (4), cvrčilka zelená (1), červenka obecná (1), drozd zpěvný (1), slavík obecný (2, starý a mladý pták), střízlík obecný (1) a křepelka polní (2, první letošn&iac ute; a 35. letošní druh).
Starý a mladý slavík obecný, první letošní na ČHS. Starý a mladý (vlevo) samec křepelky.

Službu na sedle měl tento první půltýden tým organizátorů (Radek a Anička Lučanovi) s pomocníky (Jiří Hadrava a Tereza Putalová).

Den 02.08.2019. Po chladné noci s mírným severním větrem se ptáci začali chytat až po východu sluníčka a oteplení a opět jich bylo překvapivě hodně. Velmi dobře se od začátku chytají i v umělé aleji vánočních stromečků. Osádka věnovala celý den kromě kroužkování náročné přípravě stanice na tříměsíční fungování. Celkem bylo odchyceno 67 ptáků 20 druhů: pěnice černohlavá (19, vše mladí ptáci, zřejmě hlavně místní, krmící se borůvkami), pěnice slavíková (1, první letošní), pěnice hnědokřídlá (4, vše mladí ptáci asi již na tahu), budníček menší (12, téměř vše místní mladí ptáci či pelichající staří), budníček větší (5), rehek zahradní (1), rehek domácí (3, asi rodinky z okolních chat), bramborníček hnědý (1), červenka obecná (2), pěvuška modrá (4, vše místní letošní mláďata v prvním šatě jako v předchozích dnech), králíček ohnivý (1), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (2), linduška lesní (3), lejsek černohlavý (2), drozd zpěvný (1), hýl obecný (2), sýkora koňadra (1, již několikáté čerstvé letošní mládě), sýkora uhelníček (1, opět letošní) a strakapoud velký (1, letošní pták).
První letošní strakapoud velký. Mladá samička bramborníčka hnědého. Všichni v těchto dnech chytaní mladí králíčci ohniví jsou nevybarvená mláďata.
Letos se od počátku chytá větší počet rehků domácích. Tento mladý pták zatím kroužek nemá, ale je opravdu domácí, velmi krotký, posedává už druhý den na metr od nás a dokonce si nám sednul při práci na otevřený notebook přímo před námi. Líbí se mu i naše krásně zelené vánoční stromečky.

Noc 01./02.08.2019. Bylo skoro jasno a chladno, i hmyz létal minimálně a pozorovatelný tah ptáků zcela chyběl. S výjimkou rákosníka proužkovaného, se všichni ptáci chytli až kolem úsvitu. Celkem bylo chyceno 8 ptáků 5 druhů: pěnice černohlavá (2), červenka obecná (2), rákosník proužkovaný (1), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (2).
První letošní sýc rousný, minimálně tříletý pták. Starý samec hýla.

Pestré odchyty pokračují (den 01.08.2019). Kdo by to řekl, že se během prvních dvou dnů, spojených s natahováním sítí a přípravou stanovišť, podaří kroužkovat hned 29 druhů ptáků! Dnes pokračovalo především zabydlování boudy, drátování reproduktorů a také významná novinka - zprovoznění plnohodnotného internetového připojení. Odchyceno bylo 81 ptáků 17 druhů: linduška lesní (2), pěvuška modrá (1), cvrčilka zelená (3), pěnice černohlavá (29, vypadá to na pohyb mladých ptáků), pěnice hnědokřídlá (1), pěnice pokřovní (1), budníček menší (10, viz dále), budníček větší (13; pravděpodobně začal pohyb mladých budníčků, který se podařilo zachytit v roce 2013, kdy bylo mezi 22.-28.07. kroužkováno 42 ptáků; podobně už se hzřejmě pohnuli i mladí budníčci menší), králíček obecný (1), králíček ohnivý (2), lejsek černohlavý (2), červenka obecná (3), rehek domácí (5), sýkora koňadra (2), sýkora uhelníček (2), hýl obecný (2) a stehlík obecný (2).

Zase se něco chytá (noc 31.07./01.08.2019). Také druhá noc byla zatažená, bez mlhy a bez deště. Před sítí se proháněla opět řada můr, mezi nimi i lišaji svízeloví a jednotlivě borový a topolový. Doprovázely je desítky netopýrů, z nichž se tentokrát nechytil žádný. Večer prolétlo hejno pisíků obecných, asi třikrát během noci prolétla nad sedlem opět volavka popelavá. Celkem bylo odchyceno 14 ptáků 10 druhů: sýc rousný (1, pro zajímavost 114. sýc kroužkovaný na sedle), rákosník obecný (2), rákosník zpěvný (2, díky tomu jsme dosáhli ďábelského počtu 666 odchycených rákosníků zpěvných), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (2), pěnice hnědokřídlá (1), červenka obecná (1), rehek domácí (1), kos černý (2) a drozd zpěvný (1).
Teprve druhý lejsek bělokrký odchycený na ČHS. Vzácná návštěva na Sedle – malá Mexičanka Marien.
Srovnání zbarvení lejska bělokrkého a lejska černohlavého z následujícího dne. Výrazně širší bílé lemy na ramenních letkách, typické pro lejska bělokrkého trkne do očí na první pohled. Mladá a stará cvrčilka zelená.

Pracovní den na sedle (den 31.07.2019). Ve středu se na sedle sjela parta nadšenců, hlavní náplní času však nebylo chytání nebo pozorování ptáků, ale příprava stanice. A práce bylo hodně - dosekání uliček a natažení zbývajících sítí, douklízení stanice, doprava maringotky a její příprava k nocování, vybalení a příprava vánočních stromků - kupodivu časově nejnáročnější práce, při které nás zastihl déšť. To už bylo pokročilé odpoledne a tak se část party odebrala domů a část party přečkat déšť v občerstvovacím zařízení. Kromě v podstatě připravené stanice za námi zůstalo také téměř čtyřicet odchycených ptáků. Jen tak dále. Odchyceno bylo 42 ptáků 16 druhů: linduška lesní (1), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (3, k tomu 1 retrap), ťuhýk obecný (1, dospělý samec), rákosník zpěvný (1), sedmihlásek hajní (1), pěnice černohlavá (9), pěnice pokřovní (2), budníček menší (10), budníček větší (4), lejsek bělokrký (1, pták 1K, teprve druhý lejsek bělokrký, odchycený na sedle!), červenka obecná (1), rehek domácí (1), sýkora koňadra (1), sýkora uhelníček a strnad obecný (4, dospělý pár a dvě mláďata).
Maringotka se vrací na sedlo. Příprava vánočního lesa. Instalace vánočního lesa.
Strand obecný, čerstvé mládě z okolí sjezdovky. Strand obecný, dospělý samec. Vratička mnohoklanná, nejvzácnější rostlina na sedle.

První ptáci (noc 30./31.07.2019). Večer se na sedle vytvořila krásná mlha, ale bylo ještě brzy; poletovali jen noční motýli a netopýři. Pak se mlha rozptýlila, aby se nad ránem zase vrátila. Nad sedlem se ve tmě sem tam objevil jednotlivý protahující pěvec, nejméně jednou se ozvala také volavka popelavá. Odchyceni byli 3 ptáci 3 druhů: rákosník proužkovaný (1), slavík tmavý (1, hybrid s převahou znaků L. luscinia) a jako vůbec první pták letošní akce, jak jinak, červenka obecná (1). Kromě toho se podařilo odchytit také první netopýry - netopýra alkathoe (1) a netopýra Brandtova (1).
Prvními letošními odchycenými netopýry byli (zároveň) netopár alkathoe (vpravo) a netopýr Brandtův (vlevo), oba letošní jedinci. Oba druhy jsou si velmi podobné, ale všimněte si světlejšího a kulatějšího ucha a kratší a na basi výrazně světlé ušní záklopky u netopýra alkathoe a naopak celkově skoro černých boltců a vedlejšího hrotu na 4. horním premoláru u netopýra Brantova. Navíc se oba druhy vůbec nepřekrývají ve velikosti (n. alkathoe má délku předloktí pod 33mm, n. Brantův nad 34 mm). Prvním letošním kroužkovancem byla mladá červenka. První letošní slavík tmavý, podle tvaru a velikosti první ruční letky zřejmě kříženec se slavíkem obecným.

Prolog (večer 30.07.2019). Po dopoledních deštích jsem vyrazil odpoledne na sedlo a začal připravovat stanoviště. Po 19 hodině dorazila hlavní část a první letošní "služba" na sedle. První chvíle jsme strávili obhlídkou terénu a plánováním toho, co bude třeba vyřešit nejdříve a pak zabydlováním nové stanice - protože na obzoru už opět strašila silná bouřka. Na chvíli nás liják zahnal dovnitř, kde jsme diskutovali o všem možném. Během deště a po něm se na sedle vytvořila první krásná mlha, takže jsme poprvé slavnostně rozsvítili světlo. Jakmile přestalo pršet, rychle jsme natáhli světelné sítě. Byl ještě pokročilý večer, takže u světla se objevila především záplava hmyzu a později také řada netopýrů. Na ptáky bylo třeba počkat do noci, ale nepočkala mlha. Na sedle nás čeká ještě hodně práce, než bude stanice a okolí konečně plně funkční - ale konečně je to tady!
Radek Lučan přijíždí poprvé letos na sedlo. Natahování světelných sítí po dešti. První pravá jesenická mlha na sedle.

Začínáme (den 30.07.2019). Po tři čtvrtě roce dnes večer opět ožije sedlo, hlavní přípravy stanoviště pak proběhnou ve středu 31. července. Opět začíná téměř nepřetržitý proud informací o odchytech a událostech na tomto magickém místě. Než se objeví první informace, připravili jsme pro vás aktualizované údaje o zastižených retrapech. K dnešnímu dni je nám známo 246 nálezů našich kroužkovanců v 25 zemích a naopak jsme získali informace o 32 ptácích, kroužkovaných ve 14 zemích a kontrolovaných na sedle. Kromě jiných oblastí České republiky (26 retrapů / 2 cizí kroužkovanci) máme nejvíce údajů z Francie (85/3), Itálie (55/1), Španělska (19/0) a Švýcarska (10/1), ptáci s našimi kroužky dolétli až do Albánie, Portugalska, Tuniska, Řecka či Velké Británie (včetně jednoho do Walesu), zatímco na sedle jsme zaznamenali ptáka s kroužkem až od Bílého moře. Můžete si tedy prohlédnout aktualizované mapky a už jen čekat, co první uvízne v našich sítích. Těšíme se na tři společné měsíce!