Odchyty na Červenohorském sedle 2020
s poznámkami k rokům 2010-2019

MENU
Deník akce v roce 2020

Odchytová akce probíhá sedmým týdnem, službu mají organizátoři (Radek a Anička Lučanovi) s pomocníky.

Ještě jeden studený a větrný den (den 18.09.2020). Po ledové noci se ráno do sedla na dvě hodiny nasunula mlha a bylo pěkně větrno. Vítr se sice v průběhu dopoledne pomalu zklidňoval, ale ptáci se s výjimkou několika lindušek a dvou ořešníků téměř nehýbali, něco málo se asi pohnulo v pozdním dopoledni, kdy mlha zmizela a nad sedlem opět zasvítilo slunce na modrém, zcela vyčištěném nebi. Odchyceno bylo 15 ptáků 10 druhů: červenka obecná (1), pěvuška modrá (3), budníček menší (2), linduška luční (1, první letošní = 52. druh), linduška lesní (2), králíček ohnivý (2), sýkora koňadra (1, sedmá letošní s otázkou "jaký bude asi říjen"), sýkora lužní (1, první letošní = 53. druh, celkově pro zajímavost 35. sýkora lužní), pěnice černohlavá (1) a datel černý (1, chycen na nahrávku hlasu ořešníka, kterou jsme odpoledne cvičně zkoušeli, zda nezafunguje na v okolí se potloukající ořešníky; první letošní = 54. druh a celkově desátý zde kroužkovaný datel).
Zatímco tah lindušek lesních (vlevo) se bude brzy chýlit ke konci, tah linduše lučních (vpravo) se teprve velmi pomalu rozbíhá. Odchycená sýkora lužní. Mladý samec datla černého.

Ledová a větrná noc (noc 17./18.09.2020). Vyjasnilo se a fičel severní vítr, který snižoval pocitovou teplotu z ranních 3°C až hluboko pod nulu. Ptáci netáhli, pouze na ranním rozletu se chytly 4 červenky obecné.

Přechod fronty (den 17.09.2020). Nad ránem dorazila nad Jeseníky rozpadající se studená fronta, která přinesla jen několikahodinovou mlhu, ale srážky prakticky žádné. Výrazně se ale začalo ochlazovat a už ve druhé půlce uplynulé noci se vítr otočil na severní a začal zesilovat. Celkem bylo kroužkováno jen 9 ptáků 6 druhů: konipas horský (2, druhý a třetí letošní, celkově teprve sedmý a osmý pro akci), pěvuška modrá (2), drozd zpěvný (1), pěnice černohlavá (1), králíček obecný (2, letos zatím jen 13 ex.) a linduška lesní (1).
Jeden ze dvou odchycených mladých konipasů horských.

Těsně před frontou, ale bez ptáků (noc 16./17.09.2020). Přechod fronty s ideálními podmínkami k odchytu, který plánovali meteorologové před pár dny, se nakonec posunul o několik hodin směrem do dne, navíc ptáci opět netáhli, takže odchyt byl jen velmi slabý. Celkem bylo kroužkováno 10 ptáků 4 druhů: červenka obecná (4), cvrčilka zelená (1), sýc rousný (3, celkem letos už dvacet sýců) a lelek lesní (2, celkem letos už jednadvacet lelků).
Dvacátý letošní lelek v rukou kroužkovatelky. Není mnoho míst, kde by se pravidleně a často i současně odchytávali lelci a sýci rousní.

Dvouhodinový tah lindušek (den 16.09.2020). V sílícím jižním větru se ráno objevilo několik hejnek pěnkavovitých ptáků, protáhli jednotliví jedinci všech tří našich konipasů (2 bílí, 1 horský a 1 luční), 3 hejnka vlaštovek (dohromady do 30 ex.) a asi dvě hodiny táhly viditelně lindušky lesní (desítky ex.). S křikem se na chvíli na okraji sjezdovky zastavil protahující ořešník, který po chvíli pokračoval směrem k jihu. Celkem bylo odchyceno 14 ptáků 4 druhů: střízlík obecný (1, letos teprve dvanáctý), pěnice černohlavá (4), drozd zpěvný (1) a linduška lesní (8, čímž se rok 2020 posunul zatím na druhý nejlepší po 2019 s 304 ex. a 2012 s 226 ex.).

Velmi slabý noční tah s pár hezkými odchyty (noc 15./16.09.2020). Jasná noc s jižním větrem, díky kterému bylo opět možno konstatovat, že ptáci v těchto dnech táhnou jen velmi slabě – nejvyšší intenzita tahu byla jen kolem jednoho ptáka za 10 minut. Ve světle se krátce objevil lovící lelek a kalous, ale jinak bylo poměrně mrtvo, i netopýrů dnes létalo méně. V síti za světlem i tak nakonec skončilo několik hezkých ptáků. Celkem bylo kroužkováno jen 7 ptáků 5 druhů: červenka obecná (2; poslední noc bez červenky byla 4./5. září), rehek zahradní (2), lejsek černohlavý (1), lejsek malý (1, dospělý krásně vybarvený samec; první letošní a desátý celkově; letošní 51. kroužkovaný druh) a bělořit šedý (1, sedmý letošní).
Mladý samec bělořita šedého. Dospělý samec lejska malého. Jde teprve o desátého jedince tohoto druhu odchyceného na ČHS.

Horko pokračuje, sílí tah lindušek lesních (den 15.09.2020). Stejně jako včera pokračovalo na sedle extrémně teplé počasí s polední teplotou kolem 25°C. Během rána prolétlo několik hejn pěnkavovitých ptáků, k tomu minimálně 3 hejnka špačků (celkem do 50 ex.) a několik skupin vlaštovek. O něco silněji než včera táhly lindušky lesní, těch prolétly vysoké desítky ex. a řada jich skončila v sítích. Jinak se ale ptáci téměř nehýbali. Celkem bylo odchyceno 25 ptáků 6 druhů: linduška lesní (17, letošní maximum; zajímavé je, že 17 ptáků je jakýmsi denním stropem, dosaženým také v letech 2011, 2013 a 2015; v nejlepších letech bylo ale ve dne chyceno více ptáků – 35 ex. v roce 2012 a dokonce 47 ex. v roce 2019), králíček ohnivý (4), pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (1), pěnice hnědokřídlá (1) a budníček menší (1).
Stará (vlevo) a letošní (vpravo) linduška lesní. Patrné jsou rozdíly v kresbě, barvě a opotřebení svrchních křídelních krovek. Rýdovací pera letošní (nahoře) a staré (dole) lindušky lesní.

Další sýci, ale jinak prázdno (noc 14./15.09.2020). Jasná noc s jihovýchodním větrem, opět zcela bez pozorovatelného tahu. Celkem bylo odchyceno 12 ptáků 4 druhů: červenka obecná (6), rehek domácí (1), drozd zpěvný (1), ale také 4 noví sýci rousní! Jeden letošní, jeden loňský a dva tříletí.
Dva ze čtyř v noci kroužkovaných sýců.

První viditelný denní tah pěnkavovitých a další lindušky (den 14.8.2020). Brzy ráno se objevila letos vůbec poprvé přeletující hejnka pěnkavovitých ptáků, nebylo jich ale více, než cca 20-30, většinou šlo o čížky, stehlíky a malé skupinky pěnkav obecných. Trvalo to ale jen krátce a poté se nad sedlem rozhostil další horký letní den, teplota vystoupala až na 25°C. Slabě ale viditelně táhly lindušky lesní (celkem desítky ex.). Celkem bylo odchyceno 21 ptáků 7 druhů: pěnice černohlavá (3), budníček menší (2), králíček ohnivý (2), pěvuška modrá (2), drozd zpěvný (1), linduška lesní (10, vyrovnání letošního maxima) a pěnkava obecná (1, druhá letošní).
Linduška lesní je typickým představitelem ptačích druhů, které lze na tahu chytat prakticky výlučně s využitím přehrávky hlasu, jinak skončí v sítích zcela výjimečně.

Další noc skoro bez tahu (noc 13./14.09.2020). Další jasná, ale o něco chladnější noc se slabým jižním větrem, ale prakticky bez tahu, což potvrdil i velmi slabý ranní rozlet. Celkem bylo odchyceno 17 ptáků 6 druhů: ťuhýk obecný (1, dvanáctý letošní), červenka obecná (6), pěnice černohlavá (6), rehek domácí (1, první po třech týdnech), lelek lesní (2, celkem letos 19 ex.) a sýc rousný (1, třináctý letošní).
Jeden z odchycených lelků krátce zapózoval před odletem bůhvíkam. Tříletý sýc rousný s téměř třicetiletou kroužkovatelkou. Samice netopýra parkového, který patří k typickým dálkovým migrantům, kteří se u nás objevují ve velkém množství zejména v průběhu srpna a září. V létě se u nás tento druh vyskytuje v nížinách kolem velkých řek a v rybničnatých oblastech.

Další pozdně letní den (13.09.2020). Na sedle panovalo krásné jasné a teplé počasí, vál slabý jižní vítr. Probíhal slabý tah lindušek lesních, občas se ozvali králíčci, prolétli 2 ořešníci, 3 datli a 2 konipasi horští. Silně táhli bělásci řepkoví, kterých přes sedlo prolétlo během dne mnoho set. K tomu se přidalo dalších několik set turistů, hřebenová magistrála je letos opravdu vytížená. Celkem bylo odchyceno 37 ptáků 10 druhů: červenka obecná (4), linduška lesní (7), pěnice černohlavá (10, letošní maximum), pěnice slavíková (1), budníček menší (3), budníček větší (1), králíček obecný (2), králíček ohnivý (5, letošní maximum), pěvuška modrá (3) a lejsek šedý (1, letošní šestý).
Začíná sezóna tahu králíčků, v následujících zhruba dvou až třech týdnech zejména ohnivých. V září vrcholí průtah lejsků šedých, jejich počty jsou na ČHS ale dlouhodobě jen symbolické. Porucha vývoje chodidla u jedné z odchycených lindušek lesních.

Další lelci (noc 12./13.09.2020). Noc byla jasná, celkem teplá a se slabým jižním větrem. Pozorovatelný tah byl jen velmi slabý. Během večera, ještě před zapnutím světla, se spolu s několika lelky na chvíli pověsila do sítí na pěvce sluka lesní, ale ulétla dříve, než jsme ji stihli doběhnout. Kolem půlnoci se od severu s pištěním přihnal rovnou do sítě za světlem ledňáček, kromě toho se objevil lovící kalous, který proháněl početně lovící netopýry. Celkem bylo odchyceno 19 ptáků 5 druhů: červenka obecná (10), cvrčilka zelená (1), rehek zahradní (1), ledňáček říční (1, první letošní a šestý celkově; 50. letos odchycený druh) a lelek lesní (6, letošní nejpočetnější odchyt, celkem tak letos 17 lelků). K tomu byli odchyceni 3 netopýři rezaví, 1 stromový, 1 hvízdavý a 1 parkový.
Tři ze šesti v noci odchycených lelků, vše mladí ptáci.
První letošní ledňáček, který skončil ve světelné síti kolem půlnoci. Menší a mnohem vzácnější příbuzný netopýra rezavého, netopýr stromový.

Odchytová akce probíhá šestým týdnem, službu má opět Jožka Chytil a spolu s ním Lucka Turčoková.

Střídání služeb (den 12.09.2020). Poslední den odchytu služby Jožky Chytila a Lucky Turčokové byl poměrně pestrý, i když s nevýrazným tahem. Odchyceno bylo 23 ptáků 8 druhů: linduška lesní (9), pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (6), pěnice slavíková (2), budníček menší (2), králíček ohnivý (1), rehek zahradní (1) a bramborníček hnědý (1, dvanáctý letošní).

Pěkná noc na rozloučenou (noc 11./12.09.2020). Noc byla jasná s bezvětřím, příjemně se sedělo venku, místo táhnoucích ptáků jsme počítali padající hvězdy. Tah byl mírný, jednotlivě celou noc protahovali malí ptáci, převážně červenky. Hned začátek noci přinesl první dva úlovky, a to sýce rousné, kteří se chytili mezi 22:00 a 22:30 – začátek noci byl optimistický. Noc už více ptáků nepřinesla a až za rozbřesku se v horní slukovce houpali dva lelci; zbytek ptáků se pak pochytal za ranního rozletu. Odchyceno bylo 36 ptáků 9 druhů: sýc rousný (2, jedenáctý a dvanáctý letošní), lelek lesní (2, desátý a jedenáctý letošní), střízlík obecný (2), rákosník proužkovaný (2), cvrčilka zelená (2), červenka obecná (22, letošní maximum), rehek zahradní (2), bramborníček hnědý (1, jedenáctý letošní) a drozd zpěvný (1).

Vyjasnění a návrat pěkného počasí (den 11.09.2020). Pokračuje krásné počasí (z hlediska člověka), leč nepřející tahu ptáků: alespoň druhově to dnes bylo pestré. Ve 12:35 větší potěšení – přelet 8 jeřábů popelavých. Přeletují křivky, celkem asi 50 ex, konipas bílý 2, kvíčala 5, linduška lesní ca 10 ex. Odchyceno bylo 16 ptáků 7 druhů: červenka obecná (3), pěnice černohlavá (7, nejvíce v posledních několika dnech, pěnice černohlavá tak v počtech opět předstihla pěnici slavíkovou), pěvuška modrá (2), rehek zahradní (1), ťuhýk obecný (1, jedenáctý letošní), králíček ohnivý (1) a bělořit šedý (1 juv., šestý letošní).

Rozlet zachraňuje noc (noc 10./11.09.2020). Pokračuje krásné počasí (z hlediska člověka), leč nepřející tahu ptáků: celou noc jasno, bez větru; odchycení ptáci prakticky vše na ranním rozletu. Odchyceno bylo 19 ptáků 5 druhů: červenka obecná (14), lelek lesní (2, osmý a devátý letošní), rehek zahradní (1), pěnice černohlavá (1) a budníček lesní (1, pátý letošní).

Ještě slabší deštivý den (den 10.09.2020). Zataženo, od 8:50 mírný déšť pomalu sílící, sítě prověšené, mokré - chytáno pouze do 9 hod. Odchyceno bylo 5 ptáků 3 druhů: hýl obecný (3 juv.; z jednoho hnízda? :-); všichni křídlo 89 mm), pěnice černohlavá (1), linduška lesní (1). Lindušky netáhnou (a nechytají se), navzdory přehrávce kontaktního hlasu.

Po dlouhé době zataženo (noc 09./10.09.2020). Téměř celou noc bylo jasno, teprve od 4:30 se nasunuje fronta, hvězdy mizí a zatahuje se. Věčná škoda, že tohle nepřišlo o půlden dříve! Odchyceno bylo 14 ptáků 8 druhů: červenka obecná (6), sýc rousný (1, desátý letošní), rákosník proužkovaný (1), drozd zpěvný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (2), sluka lesní (1, při rozednění; druhá letošní) a střízlík obecný (1).

Slabý den (den 09.09.2020). Pokračuje krásné počasí (z hlediska člověka), leč nepřející tahu ptáků; alespoň pár ptáků se přes den ukázalo: vlaštovky 70 (7:00-7:15), sokol 1, krahujec 1, stehlíci 5 ex, poštolka 1, jednotlivě lindušky lesní. Odchyceno bylo 9 ptáků 4 druhů: pěnice černohlavá (6), sýkora koňadra (1, šestá letošní), ťuhýk obecný (1, desátý letošní) a drozd zpěvný (1).

O kousíček lepší noc (noc 08./09.09.2020). Pokračuje krásné počasí (z hlediska člověka), leč nepřející tahu ptáků. Odchyceno bylo 15 ptáků 5 druhů: červenka obecná (10), rehek zahradní (2), lelek lesní (1, sedmý letošní), střízlík obecný (1) a sýc rousný (1, devátý letošní).

Pokračuje krásné počasí (den 08.09.2020) (z hlediska člověka), leč nepřející tahu ptáků. Odchyceno bylo 14 ptáků 6 druhů: linduška lesní (4), pěnice černohlavá (2), červenka obecná (3), budníček menší (1), střízlík obecný (2) a králíček obecný (2).

Návrat slabých nocí (noc 07./08.09.2020). Pokračuje krásné počasí (z hlediska člověka), leč nepřející tahu ptáků. Odchyceno bylo 12 ptáků 3 druhů:: červenka obecná (10), pěnice černohlavá (1) a rákosník proužkovaný (1).

Dozvuky tahové noci (den 07.09.2020). Silná mlha vydržela do 8 hodin a pak se vyjasnilo. Pokračoval silný severní vítr, který přinesl docela chladné počasí. Táhly pouze jednotlivé lindušky lesní, ale i tento tah ustal kolem 9 hodiny, nadále pak vládl na sedle klid. Odchyceno bylo 23 ptáků 7 druhů: linduška lesní (6), rákosník zpěvný (1, teprve osmnáctý letošní), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (2), budníček menší (1), králíček obecný (1, teprve sedmý letošní) a červenka obecná (11).

Konečně tahová noc (noc 06./07.09.2020). Mlha se protáhla do noci a konečně ji až do půlnoci doprovázel také velmi pestrý tah. Odchyceno bylo 46 ptáků 12 druhů: krutihlav obecný (1, druhý letošní), ťuhýk obecný (3, sedmý až devátý letošní), rákosník obecný (2), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice slavíková (4), pěnice hnědokřídlá (2), pěnice pokřovní (9, jeden z nejsilnějších "tahů" vůbec, vyrovnání druhého nejvyššího počtu z noci 07./08.09.2011; rekordní odchyt jsme zaznamenali v noci 06./07.09.2016, kdy bylo kroužkováno 16 ex.; není bez zajímavosti že rekordní noci spadají do stejného data!), lejsek černohlavý (5), lejsek šedý (2, čtvrtý a pátý letošní), červenka obecná (15, letošní maximum) a bělořit šedý (1, pátý letošní).
Pátý letošní bělořit šedý. Druhý letošní krutihlav. Rákosník obecný s deformovaným zobákem.

Mlžný den skoro bez ptáků (den 05.09.2020). Mlha vydržela na sedle celý den, ale doprovázel ji nepříznivý vítr a tak se moc nechytalo. Celkem bylo odchyceno 11 ptáků 8 druhů: pěvuška modrá (1), ťuhýk obecný (1. šestý letošní), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (2), budníček lesní (1, čtvrtý letošní), králíček ohnivý (3, celkem tak letos 30 ex.), sýkora modřinka (1, první letošní; 49. druh) a čížek lesní (1, třetí letošní).

Mlžná noc plná můr (noc 05./06.09.2020). Celou noc vládla na sedle silná mlha, takže se voda neustále srážela na sítích a bylo třeba je oklepávat. Ptáci ani netopýři ale nijak viditelně netáhli. Co naopka táhlo ve velkém byly můry, kterých jakoby se špatné počasí vůbec netýkalo. Odchyceno bylo 15 ptáků 5 druhů: rákosník proužkovaný (1, letošní 22. pták, jako tradičně nejpočetnější rákosník), pěnice černohlavá (1), lejsek černohlavý (5, podle všeho v mlze asi přece jen slabě protahovali), lejsek šedý (2, druhý a třetí letošní) a červenka obecná (6).

Jasno bez tahu (den 05.09.2020). Pokračuje krásné počasí bez pozorovatelného tahu, chytají se jen běžní ptáci. Celkem bylo odchyceno 15 ptáků 6 druhů: linduška lesní (1), pěnice černohlavá (1), pěice hnědokřídlá (1), budníček menší (1), červenka obecná (10, letošní maximum) a bramborníček hnědý (1, letošní desátý).

Noc bez tahu (noc 04./05.09.2020). Další jasná noc bez pozorovatelného tahu, odchyceni byli 2 lejsci černohlaví a 1 cvrčilka zelená.

Slabý, ale pestrý odchyt (den 04.09.2020). Ve dne bylo oblačno až zataženo, tah byl jen slabý. Celkem bylo odchyceno 16 ptáků 10 druhů: linduška lesní (2), pěnice černohlavá (1), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (2), budníček větší (1), králíček ohnivý (2), červenka obecná (3), rehek zahradní (1), drozd zpěvný (2) a sýkora uhelníček (1, teprve druhý letošní).

Jasná a klidná noc (noc 03./04.09.2020). Celkem bylo odchyceno 8 ptáků 4 druhů: sýc rousný (2, sedmý a osmý letošní), cvrčilka zelená (1), červenka obecná (4) a rehek zahradní (1).

Stále slabý tah (den 03.09.2020). Bylo většinou jasno se slabým tahem, chytilo se 22 ptáků 10 druhů: křepelka polní (1, už 32. letošní křepelka), linduška lesní (1), pěvuška modrá (1), cvrčilka zelená (3), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (2), budníček menší (1), budníček větší (2), červenka obecná (6) a čížek lesní (1, druhý letošní).

Odchytová akce probíhá pátým týdnem, službu si dělí Jožka Chytil a Míra Horák s pomocníky.

Co pták, to nový druh - skoro (noc 02./03.09.2020). Po klidném dnu, který zakončil večerní tah konipasů lučních a cvrlikání jiřiček nad sedlem, jsme standardně roztáhli sítě a rozsvítili. Obloha byla celý den polojasná a vítr velmi klidný, jižní. Tak to zůstalo po celou noc. Na chvilku dokonce pršelo a doufali jsme v příchod souvislejší a nižší oblačnosti, té jsme se ale nedočkali. Tah ptáků evidentně probíhal, to důležité se ale dělo zřejmě mimo náš dosah, někde ve výšce. Slyšeli jsme proletovat tři bekasiny a dva pisíky. Ve světle se co chvíli objevil lelek, a dokonce nás ve světle překvapila i sluka, která se ale bohužel nechytila. Pěvci táhli vysoko nad sítěmi a zřídka se jich objevilo v kuželu světla víc než dva najednou. V sítích postupně uvízlo osm ptáků osmi druhů. Z pěvců to byl drozd zpěvný (který se chytil velmi záhy po setmění do sítě na sovy), pěnice slavíková (která se chytila pro změnu do slukovky), do světelných sítích pak zabloudili po jednom lejsek černohlavý, červenka obecná a budníček větší. Bezvětrná noc ale patřila nepěvcům. První nás potěšil sýc rousný, který se chytil hned při první kontrole po zapnutí nahrávky. Po něm následoval dospělý samec lelka lesního ve slukovce. Po dlouhé pauze na nás ve čtverci v půl třetí ráno čekala křepelka, na další kontrole následovaná dalšími dvěma, tentokrát mladými, samci lelků. Tito dva lelci nám nabourali naše dnešní pravidlo „co pták, to další druh“. Na rozletu se pak chytily jen dvě mladé červenky. V noci se podařilo odchytit i jednoho netopýra rezavého a jednoho netopýra parkového. Odchyceno bylo 12 ptáků 8 druhů: křepelka polní (1), sýc rousný (1, šestý letošní), lelek lesní (3, čtvrtý až šestý letošní), pěnice slavíková (1), budníček větší (1), lejsek černohlavý, červenka obecná (3) a drozd zpěvný (1).
Letošní pták č. 1000 – sýc rousný. A čtvrtý letošní lelek lesní.

Pestrý den po větrné noci (den 02.09.2020). Jak to tak chodí, ranné odchyty někdy naznačí, co v noci táhlo a nechtělo se chytat, ale do toho se zamíchají i nějcí denní migranti. Nad sedlem dnes proletovali hlavně konipasi luční (k večeru, asi 50 ex.) a nějací dravci (káně, krahujec, pochop, snad i včelojed), k tomu skupinky lindušek lesních a pěvušky. Odchyceno bylo 27 ptáků 15 druhů: linduška lesní (1), pěvuška modrá (1), ťuhýk obecný (1, letošní pátý), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (3), pěnice černohlavá (1), pěnice hnědokřídlá (6), pěnice pokřovní (1, letošní sedmá), budníček menší (1), budníček větší (2), králíček obecný (1), králíček ohnivý (4), červenka obecná (1), rehek zahradní (2) a sýkora parukářka (1, třetí letošní).
Ve dne je dominantním druhem tahu linduška lesní. Začínají se přidávat králíčci ohniví. V noci a ráno se objevují jednotliví ťuhýci obecní.

Čtyři druhy pěnic (noc 01./02.09.2020). Pokračující silný déšť a vítr nám nedovolil roztáhnout sítě ani večer. Nakonec se ale počasí alespoň částečně umoudřilo, nejdříve se z deště stalo mrholení, potom začal pozvolna slábnout i silný vítr (večer vál vítr rychlostí okolo 12 m/s). Po rozsvícení světla ve a roztažení sítí ve 23:00 se nějakou dobu nic nedělo, až okolo půlnoci jsme zaregistrovali poměrně čilý ruch ptáků ve světle, který předčil i noc předchozí. Přestože jsme měli podmínky víceméně podobné jako včera, včetně husté mlhy, žádní ptáci se zpočátku nechytali. Až v jednu hodinu uvázly v síti dvě pěnice slavíkové. Nula to tedy nebude! Překvapení nás v sítích čekalo ve dvě hodiny, v sítích viselo 6 ptáků a ve světle lovil lelek. Z šesti chycených ptáků byly tři pěnice hnědokřídlé. Při následující kontrole bylo v síti hned devět ptáků, opět hlavně pěnice hnědokřídlé. Postupně se vítr úplně utišil, mlhy se začaly rozpouštět a nad sedlem zavládl klid, rušený pouze nahrávkami, které lákají ptáky do sítí. Symbolickou tečkou za nepříliš rušnou a zajímavou nocí byla další pěnice hnědokřídlá, která uvízla v síti, když jsme byli na cestě roztahovat denní sítě. Celkem bylo odchyceno 20 ptáků 6 druhů: pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (3), pěnice hnědokřídlá (10, letošní maximum), pěnice pokřovní (1, letošní šestá), lejsek černohlavý (3) a rehek zahradní (2).
Noční tah pěnice černohlavé se naplno rozjíždí. Zaznamenali jsme jeden z nejvýraznějších nočních tahů pěnice hnědokřídlé v posledních třech letech. Pěnice pokřovní, nejvzácnější z běžných pěnic.
Srovnání denních (bíle) a nočních (černě) odchytů pěnice černohlavé v letech 2010-2019.

Lije a lije (den 01.09.2020). První školní den na sedle docela slušně propršel a tak se víceméně jen odpočívalo se staženými sítěmi.

Vlažný tah s pěknými druhy a liják nakonec (noc 31.08./01.09.2020). Také další noc otevřela malé okno do tahu letních ptáků. Aždo rána probíhal vlažný tah ptáků a sem tam se něco chytlo. Nad sedlem se střídala nízká oblačnost s mlhou, do toho foukal od jihu silný vítr. Po půlnoci se mírně rozpršelo a srážky nabíraly na intenzitě, až vše nad ránem ukončil silný liják, při kterém byly sítě staženy. Celkem bylo odchyceno 56 ptáků 8 druhů: rákosník obecný (1), sedmihlásek hajní (1, sedmý letošní), pěnice slavíková (16, letošní maximum díky němuž se co do celkových počtů dostala pěnice slavíková poprvé letos před pěnici černohlavou v poměru 91:85 ex.), pěnice hnědokřídlá (3), pěnice pokřovní (1, pátá letošní), lejsek černohlavý (32), rehek zahradní (1) a strnad zahradní (1, první letošní = 48. druh a jedenáctý celkově, první chycený pták od roku 2017). Mimo to byli odchyceni také čtyři netopýři – konkrétně netopýr vodní, Brandtův, parkový a vousatý.
Dominantní druh posledních nocí, lejsek černohlavý. Druhý dominantní druh srpnových nocí, pěnice slavíková. Menší rarita letních nocí, která se nechytá každý rok – strnad zahradní.
Sedmihlásci hajní jsou v sítích na sedle relaivně vzácní. Netopýr parkový, první z tažných netopýrů. Naše zelené světlo...

Prázdný den (den 31.08.2020). Pokračující silný až bouřlivý vichr vedl k tomu, že se přes silnou mlhu žádní ptáci nechytili, navíc začalo pršet a tak došlo jen k poklidné výměně služeb. Jožku Chytila (který se na sedlo o víkendu zase vrátí) vystřídal Míra Horák s pomocníky. A hned první noc nebyla tak špatná...

Velká větrná noc (noc 30./31.08.2020). Vzhledem k vývoji bouřlivého počasí od dnešní noci očekáváme krásné, dlouhé, poklidné vyspání se, nepouštíme ani žádnou nahrávku, sítě zůstávají vyvěšené. Kolem 21 hod. pouštím světlo, jen na zkoušku, jestli něco nelétá :-). Po chvíli hlásí Jirka, že "něco" létá. Venku bouří vítr, znovu musím kotvit další 2 sítě, ale zkouším chvilku u světla chytat do podběráku. No - nic moc. Tak zkoušíme roztáhnout jen 3 světelné a jednu naproti. Sice se chytá jen tak 1pták z deseti, kteří narazí do sítě (a to je ještě možná optimistický odhad), ale přece. Jenže jich přibývá, a moc nestíháme: Jirka vybírat a já kroužkovat (a chvílemi vybírat). Vzhledem k tomu, jak raketově přibývají na nebi táhnoucí ptáci, rozhoduji na pomoc povolat nejpovolanějšího - Martina Vavříka. Skutečně po 23 hod přijíždí - naštěstí! Okamžitě se zkušeně pouští do vytahování, na základně přibývají plné sběrně pytlíky s lejsky (a výjimečně něčím jiným). Martin zkouší jednou počítat táhnoucí ptáky - za 1 min. asi 70 ex. Po 01. hod. ale masový tah výrazně ustává, v tuto dobu se už objevuje jen 1 - 2 ptáci za minutu. Vzhledem k neustávající vichřici a nutném odjezdu Martina balíme sítě a zhasínáme ….
Ptáci se v tomto počasí bohužel chytali i do slukovek (asi 10 ex), ze kterých se tito prckové velmi složitě vytahují. A další 4 ptáci (3 lejsci, p. slavíková) chyceni i do zcela sbalených sítí! Vůbec nebylo možné zjistit, kudy přesně se tam vlastně vloudili - vítr ale umí rozmotat (i třeba jen na chviličku) i perfektně sbalené sítě!
Suma sumárum - velká noc z hlediska tahu určitě byla (protáhly určitě tisíce ptáků), z hlediska chycených ptáků spíše menší velká noc. Odchyceno bylo 129 ptáků 5 druhů: pěnice slavíková (7; relativně malý počet pro jeden z dominantních druhů letních nocí), lejsek černohlavý (114; letošní maximum a nejvyšší počet od roku 2017), rehek zahradní (6), bělořit šedý (1, letošní čtvrtý) a bramborníček hnědý (1, letos už devátý).
Bělořit šedý – nádherný dospělý samec. A další krasavec, tentokrát rehek zahradní. Každý účastník akce sní o takovéto noci na sedle.
Pohled do rukou kroužkovatele – vzorné 1K terciály lejska černohlavého... ...a pro srovnání terciály +1K ptáka.

Mlžný den (den 30.08.2020). Pokračuje silná mlha, až do 9:30, pak se mírně probouralo sluníčko, ale od Polska se znovu natáhla silná mlha po 11 hodině. Kupodivu se i do silně prověšených a zdaleka viditelných sítí něco chytilo; celkem bylo kroužkováno 17 ptáků 7 druhů: linduška lesní (1), rákosník obecný (1), cvrčilka zelená (5, letošní "maximum"), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (2), budníček větší (2), králíček ohnivý (3).

První stovková "velká" noc (noc 29./30.08.2020)! To byla NOC! Přešly tři bouřky, první se překulila přes půlnoc, následoval téměř setrvalý déšť velmi různé intenzity, třetí bouřka mezi 3:15 - 3:30, pak postupné ustávání deště, který ovšem po 4:45 nahradila silná mlha. Očekávaný tah začal až kolem půlnoci, daleko nejvíc ptáků bylo mezi 1 - 2 hod. Lítali docela i netopýři, max. 5 najednou ve světle reflektoru, chyceni 1 netopýr vousatý, 1 netopýr ušatý a 1x krásný mopslík - netopýr černý. Můry - mraky! O půlnoci mnoho desítek na světle a v trávě i na síti, k ránu to ještě přibylo - v okolí světla min. 11 lišajů svlačcových a určitě přes 200 různých můr! Celke bylo odchyceno 119 ex. 14 druhů: rákosník obecný (4), rákosník proužkovaný (5, letošní "maximum"), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (2), sedmihlásek hajní (2, pátý a šestý letošní), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (15, letošní maximum), pěnice hnědokřídlá (1), budníček větší (9, letošní maximum), lejsek černohlavý (70, letošní maximum), červenka obecná (3), rehek zahradní (2), bělořit šedý (1, třetí letošní) a bramborníček hnědý (1, osmý letošní, krásně vybarvený juv. samec).

Odchytová akce probíhá čtvrtým týdnem, službu má Ondra Kauzál s pomocníky.

) Důstojné rozloučení (den 29.08.2020). Den dnes začal později, než bylo obvyklé. Trvalo docela dlouho, než se první paprsky prodraly skrz hradbu mraků, která dneska celý den okupovala sedlo a okolí, kam až oko dohlédlo. Mraky visely nízko nad námi a někdy i pod námi. To když se z nížiny valil nízký oblak, který přetékal přes sedlo jako nějaká podivná našlehaná hmota. Občas se jednalo o oblak větší, který vyplnil sedlo celé a tak i slabě zamžilo. Vítr vál jen mírný jižní, měli jsme tedy ideální počasí k odchytu. A z oblohy bylo slyšet, že bude i co chytat. Od šesti od rána už začínaly proletovat první lindušky lesní doprovázené jednotlivými vlaštovkami. Tah lindušek po deváté zesílil a protože příliš nefoukalo, tak jsme lindušky od sítí nosili celé dopoledne.
Na skladbě odchycených druhů bylo ale znát, že řada ptáků se nad ránem u světla zastavila, posedala do okolní vegetace a až chvíli po rozednění se dala zase do pohybu. Během rána jsme měli další návštěvu – dvou studentů z jihočeské univerzity, kteří to vychytali na ten správný den a tak si ráno mohli prohlédnout opravdu bohatou přehlídku druhů, včetně všech tří našich běžných budníčků. Vypadali, že i jim se dnešní odchyt líbil a snad se i něco zajímavého dozvěděli.
Ptáci se zase chytali celé dopoledne, ale po probdělé noci a dnu už nám začínaly k poledni docházet síly a tak jsme odchyt standardně ukončili v poledne, i když by se třeba zrovna lindušky asi chytaly i déle. A zajímavost na závěr – úplně posledním okroužkovaným ptákem našeho turnusu byl pro nás „nový druh“ – mladý ťuhýk obecný. Již brzy jich, ke všeobecné radosti, poletí přes sedlo určitě mnohem více. Mnohem více, než je unaveným rukám po ránu příjemné.
Z dnešního počasí, ale i odchytu bylo evidentní, že se léto definitivně přehouplo do podzimu. Ani ráno ani v noci nebyl žádný retrap a troufnu si říct, že drtivá většina chycených ptáků byli jedinci na cestě za teplejším počasím. Předpověď pro dnešní noc vypadá obdobně jako pro tu naši poslední, tak přejme Jožkovi, aby to měl se vším všudy pořádné, ne-li mnohem lepší. Už se těším, co si o ní brzy přečtu.
A co říct na závěr? Suma sumárum, okroužkovali jsme za ten týden 191 ptáků 29 druhů. Další dva druhy jsme měli jako retrapy. Čili z ptákologického hlediska to vlastně nebylo nic moc. Ani poslední noc nebyla vlastně bůh ví jaká, i když v noci u světla to byla show neuvěřitelná. I tak si myslím, že jsme viděli pěknou skladbu druhů a zažili takovéto letní sedlo, kdy to holt „tolik nelítá“. Vynahradil nám to ale určitě společenský aspekt, který byl velmi vydařený. Nevím, jak ostatním, ale mě přišlo, že uplynulý týden, byť vlastně rychle utekl, trval asi měsíc, jak se pořád něco dělo. No, už se těším na říjen, kdy se na sedlo, pokud se nic vážného nestane, podívám znovu. Bude to zase o něčem jiném, přes den se nahoru povalí pěnkavy a sýkory a v noci sluky a červenky. Tedy snad :)
Celkem bylo odchyceno 37 ptáků 11 druhů: ťuhýk obecný (1, čtvrtý letošní), budníček menší (3), budníček větší (3), budníček lesní (1, třetí letošní), pěnice černohlavá (5), pěnice slavíková (5), pěnice hnědokřídlá (4), cvrčilka zelená (2), králíček ohnivý (1), bramborníček hnědý (2, šestý a sedmý letošní), linduška lesní (10, letošní maximum).
Další dvě brambory se chytily i po rozednění. Echt tahová pěnice slavíková, kterým jsem kvůli množství jejich podkožního tuku začal přezdívat prasata. Pěnice se „skórem tuku 7“ je okamžitě poznat v ruce, je totiž… no, tlustá.
Tahová linduška lesní (starý pták), který letěl do Afriky s dopelichávajícími ručními i loketními letkami. Zdá se, že počasí se bude už jen horšit, když i takový pták spěchá k jihu. Dnes jsme měli krátce po sobě všechny tři naše běžné druhy budníčků. Zde ten na sedle nejméně odchytávaný, budníček lesní.
Poněkud netradičně na konec ještě tradiční pohled severním směrem od sítí. Podzim už je za dveřmi.

Tak nic… jo! Slibná noc. Deštivá noc. Noc s nízkou oblačností a jižním větrem. Velká noc. Ha! Ale nepředbíhejme, nejprve je nutné seznámit čtenáře s osazenstvem chatičky. Za Gábi dnes odpoledne přijel přítel Martin a podařilo se nám je oba přesvědčit, aby zůstali ještě o den déle. Potom přijel k večeru sám velký Jožka Chytil se Staňkou Kalenskou a až za tmy i Petr Podzemný s dcerkou. Vidina tahové noci přilákala ornitology z celé Moravy jako můry na světlo. Řekněme, že nám stanice byla večer docela těsná, ale zato se otřásala smíchem od všeobecného veselí, že se zase po delší době všichni vidíme.
Veselost nám ale nepřinášela meteorologická situace kolem našeho stanoviště. Z deště zbyl jen vítr, obloha byla vlastně zkraje noci jasná, jen na západ od nás se černal mrak slibované bouřky, která nás krásně obešla „zleva“. Později v noci nás druhá bouřka obešla „zprava“ a vypadalo to, že máme prostě úplnou smůlu a z odchytu nic nebude. Většina z osazenstva se tak chvíli po půlnoci odebrala do maringotek a aut ke spánku. S Terkou jsme zůstali v domečku sami a připravovali se na probdělou noc. V průběhu noci jsme postupně otevírali více a více sítí, podle toho, jak se vyvíjelo počasí a začínalo být jasné, že pršet nebude.
A pak, kolem jedné pršet začalo. A začali pršet i ojedinělí ptáci, lejsci černohlaví, kteří se začali i drobně odchytávat. A pak zas bylo jasno a nic se nechytalo. Ale tah ptáků kupodivu neustal! Ptáci se stále drželi nízko nad zemí (tedy v dosahu reflektoru) a dokonce jejich tah začínal nabírat na obrátkách. K lejskům se přidávali bělořiti (i čtyři bělořiti naráz před světlem), ale tito mistři v letu se nenechali ošálit a po krátkých zastávkách u světla se vydávali zas na cestu dál. Než člověk popadl podběrák, už byl pryč ve tmě. Ve dvě zase začalo jemně pršet a ptáci se začali chytat, kmitali jsme kolem sítí a zhruba ve tři na sedlo padla mlha a začalo divadlo. V kuželu světla se objevovali ptáci, deset ptáků, patnáct ptáků. A začali se chytat. A my najednou viděli, jak vypadá letní tah. Žádné takové, že táhnou jen lejsci. Pěnice slavíkové a hnědokřídlé, rákosníci, cvrčilky zelené, bramborníčci hnědí a modráčci. A i když odchyt probíhal tempem, které jsme pořád v klidu zvládali, vzbudili jsme i zbytek osazenstva, protože ta podívaná stála za to. Dokonce se nad sjezdovkou objevila i jedna samice lelka, která proháněla všudypřítomné můry (netopýrů kupodivu příliš mnoho nebylo).
Trvalo to asi zase jen hodinu, ale jako vhled do letního tahu nás to přímo nadchlo. Každý si užil tah, resp. víření ptáků před světlem, něco málo vyplétání, odchyt ptáků do podběráku a dokonce i do holé ruky. Tím, že nás bylo tolik, ptáci trávili v síti naprosté minimum času a tak se téměř bez zdržení vydávali zase dál na cestu k jihu. Po čtvrté se tah ptáků z nějakého důvodu zastavil, i když podmínky panovaly v podstatě stejné, jako při naší „velké hodince“. Část osazenstva se odebrala opět do postelí a zbytek se připravoval na ranní rozlet.
Ten se sice nakonec nekonal, ale i tak byla noc opravdu hezká. Při rozednění se s námi ještě jednou přišel pozdravit lelek a také větší množství netopýrů, kteří se konečně mohli rozletět posbírat poslední létající můry. Celkem bylo dochyceno 37 ptáků 10 druhů: křepelka polní (1), pěnice hnědokřídlá (4), pěnice slavíková (9, letošní maximum), rákosník obecný (2), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (2), sedmihlásek hajní (1, čtvrtý letošní), lejsek černohlavý (13, vyrovnání letošního maxima), bramborníček hnědý (2, čtvrtý a pátý letošní), slavík modráček (2, první letošní = 47. druh).
Dnešní tah nám naznačil, jaké to je, když letí letní subsaharští migranti. Mezi nimi byli i tito dva letošní modráčci. Kolem světla jako střely vířily i pěnice hnědokřídlé.
Oba noční bramborníčci hnědí. A nesmí chybět ani obrázek jediného dnešního nepěvce.

Tahový den (28.08.2020). Zkraje rána odjel zpátky mezi africkou zvěř Michal Podhrázský a na sedle jej vystřídal opět silný jižní vítr. Obloha zůstala jasná a slunce rychle rozehřálo sjezdovku na příjemných 15 °C. Dnešní den byl opět ve stylu „od každého něco“ a z každé kontroly přišel alespoň jeden pták. Hned ráno to byla druhá dnešní křepelka a to dokonce samička. Jinak nás pak během dne doprovázel standardní výběr z lesních druhů konce léta. Bohužel nás v sítích dneska nepotěšily svou přítomností lindušky lesní, i když jejich tah byl za dobu našeho turnusu asi nejvýraznější. Silný vítr nadouval sítě jako plachty a lindušky je zkušeně na poslední chvíli obletovaly, přestože je náš přehrávač pokaždé velmi zaujal a donutil na chvíli k zastavení.
Dalším druhem, který dnes viditelně táhnul byla vlaštovka obecná. Menší hejnka překonávala sedlo po celé dopoledne. Jižním směrem přeletěl sjezdovku i jeden krahujec a čtyřhlavá skupina vran. Později dopoledne cílevědomě přeletělo sedlo nízko nad našimi hlavami i poměrně početné hejno jiřiček. Na rozdíl od těch, které každý večer krouží nad hotelem, tyto vypadaly, že spěchají na jih. Tah vlaštovkovitých kolem poledne ještě zesílil a zaznamenali jsme i jedno smíšené hejno o cca 50 kusech. Škoda, že tyto druhy sítě míjejí. Vlaštovky si z nocovišť kroužky často odnášejí…
Tak nakonec další pěkný tahový den, opět hodně linduščí, ale bez jediné odchycené lindušky. Celkem bylo odchyceno 13 ptáků 7 druhů: křepelka polní (1), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (1), králíček obecný (1, teprve pátý letošní, přitom celková suma se pomalu blíží k číslu 10 000), králíček ohnivý (4; zapomněli jsme dodat, že králíček ohnivý je dalším druhem, který se letos přehoupl přes 1000 celkově kroužkovaných ptáků), budníček menší (1), pěvuška modrá (2).
Již tradiční ranní pohled do údolí přes odchytové stanoviště, dnes v panoramatickém provedení. Druhá dnešní křepelka odchycená z kraje rána.

Hvězdná noc (noc 27./28.08.2020). Dnešní noc byla jasná a plná hvězd s jen mírným jižním větrem. Mléčná dráha se klenula nad sedlem a zprostředkovala nám podívanou jako už dlouho ne. Což také samozřejmě znamenalo, že tah (který byl opět dobře vidět na srážkových radarech, dnes výrazně např. na Balkáně nebo v Německu) probíhal pravděpodobně zase mimo dosah reflektoru. Dnešní noc byla také zatím jedna z nejchladnějších našeho turnusu. Noční motýli se u světla téměř neobjevovali a tím pádem ani s nimi spojení lovící netopýři.
Naštěstí se alespoň Miloš s Gábi, kteří měli dnes v noci „službu“, úplně nenudili. Od sítí sice přinesli jen tři ptáky (jeden retrap), ale za to pěkné druhy: výběr z cvrčilek a mladého samečka křepelky. Zbytek posádky využil špatné tahové předpovědi k nabrání sil na další noc, o které pořád nevíme, co přesně si myslet a celí napjatí ji vyhlížíme. Bude tah? Bude mlha? Bude mrholit nebo bude vytrvale pršet? Budeme kmitat kolem sítí plných lejsků nebo smutně poslouchat bubnování deště na střechu chatičky? No, my uvidíme už brzy a vy také, ale s malým zpožděním. A mimochodem, aby to nevypadalo, že jsme to dnes měli bez návštěvy – večer se stavil na kus řeči jeden z otců zakladatelů a správce stránek – Martin Vavřík. Velmi příjemně jsme si popovídali. Celkem byli odchyceni 2 ptáci 2 druhů: křepelka polní (1), cvrčilka zelená (1).
Retrap letošní cvrčilky říční. Pro srovnání fotografie cvrčilky zelené z předchozích dnů. Další křepelka pro letošní rok.

Ještě větrnější den (den 27.08.2020). Vítr nepolevoval ani během dne a proháněl nad sedlem šedivé stratocumuly. Viditelný tah neprobíhal a kromě standardní kakofonie přehrávačů bylo na sedle ticho. Do vydutých sítí se podařilo ráno chytit jen několik málo ptáků včetně jednoho retrapu samce hýla obecného. Jinak jsme v první půli dopoledne chodili kolem vlajících prázdných sítí.
V druhé půli dopoledne nějací ptáci přeci jen začali táhnout. „Dominantou“ byly opět lindušky lesní (cca 1 pták za půl hodiny). Přes sedlo přeletěl i jeden krkavec, poštolka a těsně nad světelnou síti prosvištěl i datel černý. Opět se daly do pohybu i křivky a ve smrčkách se proháněly rodinky modřinek. V sítích ale neskončilo nic.
Předpověď na dnešní noc hlásí naopak téměř úplné uklidnění větru a jasnou oblohu. Je tedy možné, že nějakého zbloudilce dostaneme do sítí až při ranním rozletu, ale po čas noci budeme pravděpodobně pálit kilowatthodiny jen tak do prázdna. Sobotní noc, ke které jsme se od neděle upínali, možná taky nevyjde. Předpověď se „kazí“ a hlásí vytrvalý déšť po celou dobu nočního odchytu. No, uvidíme… Celkem byli odchyceni 4 ptáci 4 druhů: pěvuška modrá (1), střízlík obecný (1), červenka obecná (1), rákosník proužkovaný (1).
Tradiční pohled směrem do Polska, tentokrát poněkud zamračený. Retrap hýla obecného těsně před vypuštěním.

Nula (noc 26./27.08.2020). Dnešní noc by se dala shrnout jedním slovem – nula. Nicméně, než si povíme proč nula, je nutné se zmínit o dalších personálních změnách na stanici. Zdá se, že náš turnus byl pojat jako společenská událost a téměř každý den se osazenstvo chatičky na sedle drobně obmění. Je to velmi příjemné. Tento večer se na sedlo po strastiplné cestě nakonec přiřítil i Michal Podhrázský. Přinesl zajímavou informaci – v noci přes sedlo táhnou kombajny. A také kopec veselé nálady.
Ale zpět k odchytům. Noc nezačala příliš slibně. Jižní vítr v průběhu dne postupně zesílil a tak jsme večer roztáhli jen malou podmnožinu běžně roztahovaných sítí. Hrozilo, že by vítr sítě poničil o vegetaci a to ať už o skutečnou nebo umělohmotnou. Už takto jsme opravovali jedno přetržené vodící lanko, polámanou past na pestřenky a vyvrácenou slukovku. Dokonce během večera uletěl i jeden stromeček. Ještě před půlnocí se ale vítr uklidnil, tak jsme nakonec doroztáhli i zbytek stažených sítí.
To bylo možná poněkud předčasné, do rána se totiž rychlost větru vrátila na hodnoty těžko slučitelné s odchytem. Takže i přesto, že srážkové radary opět ukazovaly tah ptáků, a to nejen v severní Evropě, ale tuto noc i na Moravě, my jsme z tahu neviděli kromě jedné křepelky odletující od světla vůbec nic. Za celou dobu odchytu se neobjevil jediný netopýr a ke světlu se nám podařilo přilákat dohromady šest můr. Mimochodem, zrovna je doba přástevníků medvědích, nejhuňatějších z přástevníků.
Sečteno a podtrženo, nechytili jsme nic a to i přesto, že noc byla podobná té předchozí. Dnes zřejmě vítr ptáky k zemi nesrážel. Protentokrát bez obrázků. Celkem bylo odchyceno 0 ptáků 0 druhů.

Větrný den (den 26.08.2020). Vítr ráno po noci ještě zesílil, takže s roztahováním denních sítí jsme pro jistotu vyčkali až do osmé hodiny, kdy přes sedlo přešla i menší přeháňka. Poté vítr trochu polevil, ale i tak místy dosahoval rychlosti až k 10 m/s. V takovém počasí tah ptáků téměř neprobíhal a na nebi se objevily jen ojedinělé lindušky, dva opozdilí rorýsi a dvě vlaštovky – mladý a starý pták. Vítr do sedla nenahnal ale ani mraky, takže jsme si alespoň mohli opět užívat výbornou dohlednost a tedy výhledy ze sedla.
Kolem poledne začaly velmi zvolna sedlem proletovat ojedinělé vlaštovky a objevily se opět dvě mladé poštolky, které lovily nad sjezdovkami. Možná stejné jako včera? Nevíme, začíná mě nyní ale trochu mrzet, že jsem toho výra nevzal. Ale zkušenost praví, že dravci sedlo chtějí co nejrychleji přeletět a výra nechávají výrem. Každopádně dnešní odchyt byl spíše bídný než dobrý, ale v takovém větru jsme mohli být rádi, že to nebylo s úplnou nulou. Celkem byli odchyceni 2 ptáci 2 druhů: pěvuška modrá (1), pěnice hnědokřídlá (1).
Již brzy se sjezdovkou nahoru povalí desetitisíce ptáků na cestě za lepšími zítřky v teplejších krajích. Dnešní mladá „komunistka“. Na rozdíl od starých ptáků má ještě nevybarvenou (tmavou) duhovku.

Nadějná noc (noc 25./26.08.2020). Zkraje reportu je nutné zmínit další personální změny na stanici (náš turnus je v tomto ohledu poměrně dynamický). Opustila nás paní magistra Šimonová a vydala se již odpoledne zpět do nížiny, takže jsme na sedle zbyli zase ve čtyřech a půl duších.
Při zběžném pohledu na předpověď počasí by se mohlo zdát, že dnešní noc nebude vybočovat z nastoleného tempa. V jedné věci byla ale předpověď pro dnešní noc jiná – měl vanout poměrně silný jižní vítr. A skutečně, kolem jedenácté hodiny začal vanout silný J až JV vítr o rychlosti až 8,5 m/s. Takový vítr by už byl schopen srážet ptáky blíže k zemi a my bychom si je tak mohli alespoň prohlédnout v kuželu světla. Rychlý pohled na soustavu evropských srážkových radarů také naznačoval slabší tah v severní Evropě. Vypadalo to slibně! A i když jsme si mohli užívat hvězdného nebe (tedy žádná mlha), neztráceli jsme naději.
Se sílícím větrem se nakonec v sedle opravdu ptáci objevili a vystřídali na nebi netopýry, kterým větrná noc zcela bez můr asi přestala vyhovovat. Lejsci sedlo přeletovali kadencí asi 1 pták za minutu a už před půlnocí několik z nich skončilo ve vydutých sítích. Těžko říct, kolik jich vítr nakonec osvobodil. Co ale víme jistě, tak že se osvobodila ze světelné sítě (pravděpodobně) nějaká bekasina. Škoda, ale nafouklá pěvcovka se na odchyt bahňáků prostě příliš nehodí.
Vítr postupně zesiloval, což znamenalo méně a méně ptáků, jak na nebi, tak v sítích, aby nakonec ve dvě hodiny po posledním lejskovi tah velmi zeslábl a vrátil režim do starých kolejí, tedy obsluha prázdných sítí. Poněkud překvapivě se v tomto silném větru odchytil jeden ze sýců již dříve zde kroužkovaných. Rozhodně nás ale velmi potěšil.
Nakonec to bylo docela hezké, i když první půle noci nás namlsala na bohatější odchyt. Nevadí, zatažená (a trochu deštivá) noc z pátka na sobotu se blíží a začínáme se na ní docela těšit. Celkem bylo odchyceno 8 ptáků 1 druhu (lejsek černohlavý). Z netopýrů po jednom jedinci netopýra vodního a rezavého.
Z dnešní noci jsme moc obrázků neudělali, tak alespoň tuto didaktickou sérii lejsků z první noc. Zde vidíte křídlo a ocas mladého (letošního) samce lejska černohlavého…
… a zde samce starého.
Ocas a nadocasní krovky samic jsou – na rozdíl od samců – hnědé.

Tah lindušek nabírá na obrátkách (den 25.08.2020). Po téměř ptákuprosté noci následoval opět ornitologicky velmi pěkný den. Den jako obrázek s bochánky mraků na modré obloze a jen mírným větrem. Už od rozednění se na nebi objevovala malá hejnka lindušek lesních a samozřejmě všudypřítomných křivek. Jinak byl viditelný tah poměrně jednotvárný, zahlédli jsme už jen jednoho krkavce. Z křoví se opět ozývala pestrá paleta vábení černohlávků, králíčků a budníčků, což dobře odpovídalo tomu, které druhy ptáků jsme nakonec v průběhu dopoledne vytahovali ze sítí.
I když nejvíce bylo nakonec černohlávků, i tak by se dalo mluvit spíše o linduščím dni, neboť jejich tah byl dnes poměrně výrazný. Jedna odchycená linduška si dokonce již přinesla kroužek z poloviny srpna. Podle stavu pelichání opeření jsme usoudili, že se jedná asi o místní mládě. Je tedy možné, že část pozorovaných lindušek ještě netáhne, ale spíše se potuluje v okolí sedla, nebyla to totiž jediná takto rozpelichaná linduška, kterou jsme od soboty viděli.
Skladba druhů byla dnes opravdu pestrá a tak bylo stále na co se dívat, co určovat a co se navzájem přiučit. Vynadívat jsme se nemohli například na jednoho překrásně vybarveného samce rehka zahradního. Táhnoucí lindušky dnes také podpořil jeden jejich blízký příbuzný – konipas horský, mládě stále ještě v juvenilním šatě. Odkud ten asi přiletěl? Celková bilance nás nakonec velmi mile překvapila. Prozatím se jednalo o asi nejhezčí odchyt našeho turnusu. Doufáme ale, že jej ještě překonáme.
Celkem byl odchyceno 26 ptáků 13 druhů: cvrčilka zelená (1), rákosník proužkovaný (1), budníček menší (3), budníček větší (2), pěnice černohlavá (5), pěnice slavíková (1), králíček obecný (2), králíček ohnivý (3), rehek zahradní (1), červenka obecná (1), pěvuška modrá (1), konipas horský (1, první letošní a teprve šestý celkově, 46. letošní druh), linduška lesní (4).
Tento pohled se prostě neomrzí. Krásně vybarvený „starý“ samec rehka zahradního. Letošní samci mají výrazné zbarvení hlavy zakryté hnědými lemy. Tento fešák nic neschovával. Juvenilní konipas horský.
Variace na téma linduška lesní II. Poslední vyfocený jedinec (vpravo) je ono zpětně odchycené letošní mládě stále ještě převážně v juvenilním šatu. I takové ptáky chytáme a zřejmě se ještě nejedná o tahové jedince, jak naznačuje jeho minimálně 10denní setrvání na sedle.

Noc jedné červenky (noc 24./25.08.2020). Na dnešek jsme do party dostali novou posilu – Gábi Štětkovou. Opět jsme tak na sedle byli v pěti a půl lidech a bylo jasné, že společně zvládneme jakýkoliv nápor ptáků. Což nakonec nebylo vůbec nutné.
Noc totiž začala zataženou oblohou, která postupně přecházela přes oblačnou do jasné a nám tak bylo jasné, že nic nebude. Do půlnoci vypadalo sedlo naprosto mrtvé. Kolem světla poletoval sem tam netopýr, ale po ptácích nebo po můrách ani památky. Kolem půlnoci se ovšem nad Šumperkem vytvořila dešťová přeháněčka a jala se přesouvat přes sedlo, ze které se nakonec vyklubal poměrně intenzivní slejvák. Dle radaru bylo zřejmé, že ale nebude mít dlouhého trvání a tak jsme se rozhodli vytrvat v odchytech a zkrátit interval kontrol na naprosté minimum. V kuželu světla se totiž kromě kapek začaly objevovat jak můry, tak hlavně první ptáci. Tak přeci jen tah běžel, ale zřejmě zcela mimo dosah našeho reflektoru. Ze slibné podívané nakonec byla jen jedna červenka a to pravděpodobně místní. Když přeháňka odešla, oblačnost se rozpustila a tah, pokud pokračoval, se opět posunul někam nad sedlo a tak jsem po zbytek noci obsluhoval prázdné sítě, zatímco zbytek posádky nerušeně sbíral síly na další noci. Dnes tedy bohužel bez fotek.
Jedno pozitivum dnešní noc ale přeci jen měla. Získali jsme novou vinnou zkušenost. Po exkurzích po četných vinařských regionech nového světa uplynulých dní jsme dnes večer dorazili až do Marlborough na Novém Zélandu. Místní pinot noir s ovečkami na etiketě po ovečkách nejen „voněl“, ale i chutnal. Nejlépe naše dojmy z této lahve asi vystihla Gábi, když toto víno prostě rozlila na podlahu. No už se těším, až se další noc vrátíme zpátky do Středomoří. A doufejme i za ptáky.
Celkem byl odchycen 1 pták 1 druhu: červenka obecná (1). Také jsme odchytili 2 jedince netopýra vodního.

Nečekaně dobrý den (den 24.08.2020). Jestli včera vládlo na sedle ráno hezké počasí, dnes bylo vyloženě nádherné. Po poměrně chladné jasné noci slunce brzy začalo prohřívat sjezdovku nad kterou se klenulo vymetené azurově modré nebe. Vzduch byl křišťálově čistý, dohlednost výborná, vítr minimální. Ideální podmínky pokud byste si dnes chtěli zalétat. Třeba se vypravit do Středomoří nebo až do Afriky.
Bohužel, ptáci s námi tento názor zřejmě nesdíleli a až na velmi ojedinělé lindušky se na cestu na jih ráno skoro nic nevydalo. Po sedmé hodině se s námi rozloučil Pavel Brandl a pak snad jako naschvál začali ptáci (i když velmi nepočetně) přeci jen trochu protahovat. Hlavním tahounem byly lindušky lesní i když vábení budníčků, černohlávků a červenek z lesa dávalo tušit, že možná lindušky úplně osamělými nomády dnes nebudou. Na nebi byly ale vidět hlavně křivky, které zvesela křepčily při zdánlivě bezcílných přeletech přes sedlo náhodně vybranými směry. Těsně před koncem odchytu se přes sedlo rychlým letem a s hlasitým vřeštěním přehnaly i dvě mladé poštolky.
I tak byl vzorek odchycených ptáků nakonec vlastně poměrně pestrý a po noci až opulentně bohatý. Mezi odchycenými ptáky dominovaly již zmíněné lindušky lesní doprovázené mladými černohlávky a králíčky ohnivými. Při kontrole v osm hodin nám také poněkud zamotal hlavu jeden (mezi kroužkovateli velmi oblíbený) netopýr rezavý. Zamotal nám ji proto, že se musel odchytit někdy mezi sedmou a osmou hodinou ranní (není možné kolem takového obra projít a nevšimnout si), tedy již za denního světla.
Celkem bylo odchyceno 20 ptáků 7 druhů: králíček ohnivý (3), budníček menší (1), pěnice černohlavá (5), pěnice slavíková (1), sýkora uhelníček (1, první letošní = 45. druh), červenka obecná (2), linduška lesní (7). Mimo to jsme odchytili i netopýra rezavého (1).
Variace na téma linduška lesní. Tito elegantní nenápadní pěvci se před pár dny daly do pohybu a jejich tah se dnes pěkně promítl i do počtu odchycených jedinců. Typický letní migrant – pěnice slavíková. Dobrým vizuálním určovacím znakem tohoto obyvatele různých vrbičkových porostů je jeho nápadná nijakost. Jediným „výrazným“ znakem je snad jen docela nevýrazné, ale typické šedé pole za tvářemi na jinak šedohnědé svrchní straně těla.

Křepelčí noc (noc 23./24.08.2020). Zkraje večera naši partu dnes posílila posila, abychom nálety ty ptáků v této části roku lépe zvládali – Káťa Šimonová. No a jak to tedy dopadlo? Kdybychom počítali jen ptáky mimo ranní rozlet, tak 100 % dnešních úlovků by tvořily křepelky. První z nich Pavel Brandl zkušeně doskočil v síti už v první půli noci u světla a… A tím to pro celý zbytek noci skončilo. Dnešní noc byla jasná, s nepříliš silným větrem, klidná, hvězdnatá, s planetami a bez ptáků. U světla jsme zaznamenali jen pár jednotlivců a obdobný počet lovících netopýrů. Alespoň se velká část posádky mohla dosyta vyspat před další nocí… která má vypadat podle předpovědi dost podobně. Celkem byli odchyceni 4 ptáci 4 druhů: křepelka polní (1), červenka obecná (1), střízlík obecný (1), budníček menší (1).
100% křepelka (foto: Kateřina Šimonová) Nejtypičtější druh červenohorského sedla, prozatím ještě asi místní pták.

Jasno až polotažno (den 23.08.2020). Den začal velmi pěkným počasím a téměř absencí jakéhokoliv tahu. Ráno přeletěl přes sedlo jen jeden krkavec a pak už byla obloha prázdná. Pak se ale do sedla během rána vplížila protrhaná oblačnost a něco málo ptáků se nakonec dalo do pohybu. Jednotlivě přeletovaly lindušky lesní a z křoví se ozývali budníčci menší a králíčci. Tu a tam se ozvala červenka nebo střízlík, ale o tahové ptáky asi ještě nešlo. Viditelný tah pak během dopoledne završil jeden tlusťoučký hřivnáč.
I přesto se nám nakonec v průběhu dopoledne podařila odchytit celkem pestrá směsice ptáků, tzv. od každého něco. Z každé kontroly nějaký ten pytlík dorazil a tak jsme se alespoň kroužkovatelsky moc nenudili.
Celkem bylo odchyceno 16 ptáků 10 druhů: sýkora koňadra (3, poprvé letos více ptáků), pěnice slavíková (1), pěnice pokřovní (1, teprve čtvrtá letošní), pěnice černohlavá (1), králíček ohnivý (1), budníček větší (2), budníček menší (2), cvrčilka zelená (2), rehek domácí (1), linduška lesní (2).
Ranní pohled ze sedla směrem k Jeseníku. Takhle pěkně jsme tu měli. Jeden z dnešních malých cestovatelů. Tento letí jen „kousek“… …a tento pěkně daleko.

Velká hodinka (noc 22./23.08.2020). Dnešním dnem nastoupila na sedlo nová parta – rodina Kauzálova a Miloš Kovář. Přijeli jsme akorát včas, abychom sedlo převzali před blížící se bouří Ellen, resp. jejími projevy na našem území. První „cancour“ bouřky nás zasáhl ještě před odchytem a přinesl do sedla hromy a mlhu, která by se dala krájet. Nemohli jsme si přát lepší začátek. Navíc s Ellen do Evropy přišel SZ vítr a tedy i příslib nějakého toho exotického zafouknutého ptáka.
Mlha se ovšem do večera začala rozpouštět a visela v cárech porůznu poházená v sedle, zejména na straně s hotelem. Naše světlo tak svítilo spíše do prázdna a vypadalo to, že si na nějaký odchyt budeme muset nechat zajít chuť. Alespoň naše zraky potěšil z kraje noci lovící lelek a v síti pozlobil první odchycený netopýr (vousatý). Netopýři byli zprvu také jediní létající obratlovci ve vzduchu a velmi zostra proháněli můry, které se začaly srocovat u světla.
Kolem jedenácté hodiny se ale mlha do sedla vrátila a s ní i poslední dnešní dozvuk Ellen. Začalo mrholit a ve stejnou chvíli začali proletovat lejsci rychlostí několika málo ptáků za minutu. Část z nich si našla cestu i do sítí a my jsme si tak mohli alespoň představit, jak to asi vypadá, když je na sedle „velká letní noc“ s lejsky. Za hodinu už ale bylo po mlze a viditelný tah ptáků ustal. U světla se nám ale podařilo hned zkraje „velké hodinky“ odchytit i jednoho bramborníčka hnědého, ale ten pravý husarský kousek s podběrákem měl teprve přijít později v noci.
Po půlnoci dorazil Pavel Brandl, aby nás personálně podpořil, a okamžitě byl svědkem komického odchytu chřástala polního. Ten nás nejdříve překvapil v trávě, aby posléze předvedl nálet na světlo, potom čelovku a nakonec skončil odchycený v podběráku. Na světě už tedy nyní chodí dva lidé, které trefil chřástal v letu do hlavy. Franta Kopecký a nyní už i Miloš Kovář*.
Pak už jsme v podstatě až do rána mohli nechat ornitologické náčiní ležet. Ve světle se ještě v průběhu noci objevil jeden nebo dva bělořiti (podle Pavla Oenanthe sp., nelze nic vyloučit), ale nepodařilo se nám je do sítí zahnat. S rozedněním nám udělal radost ještě jeden chřástal, ale tentokrát již poměrně obyčejně do sítě.
Ellen nám tedy dnes zařídila alespoň takovou ochutnávku odchytu, ale vytouženého buřňáčka k nám nezanesla. Trochu se obávám, že to podle předpovědi byla dneska asi nejlepší noc, co nás tento týden čeká.
* Miloš tvrdí, že prý to nebylo do hlavy, ale do rukou, ale my jsme to viděli zcela jasně.
Celkem bylo odchyceno 21 ptáků 6 druhů: chřástal polní (2; první letošní = 43. druh, celkově desátý a jedenáctý na sedle), lejsek šedý (1, první letošní = 44. druh), lejsek černohlavý (13, letošní maximum), bramborníček hnědý (1, třetí letošní), rákosník obecný (1), cvrčilka zelená (3). Také jsme odchytli dva netopýry: netopýra vousatého a vodního.
Odpolední mlha na sedle v nás vzbudila velká očekávání. Oba dnešní odchycení chřástali.

Odchytová akce probíhá třetím týdnem, službu má Jan Řezníček s pomocníky.

Prázdná noc č. 2 a prázdný den (noc 21./22.08.2020 a den 22.08.2020).

Slabý ale pestrý den (den 21.08.2020). Během slabého dne po prázdné noci bylo odchyceno 13 ptáků 7 druhů: pěvuška modrá (2), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (5), pěnice slavíková (2), budníček menší (1), králíček ohnivý (1) a červenka obecná (1).

Prázdná noc č. 1 (noc 20./21.08.2020).

Konečně slabý tah (den 20.08.2020)? Další jasný den na sedle doplnil slabý tah lindušek lesních (asi 30 ptáků) a králíčků ohnivých. V srpnu není moc druhů, které by táhly nápadně přes den a tak byl zajímavým zpestřením přelet orla mořského. V sítích uvízl opět relativně pestrý výběr, odchyceno bylo 26 ptáků 11 druhů: křepelka polní (2, celkem letos už 26 ex.), linduška lesní (9, letošní maximum), pěvuška modrá (2), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (2), králíček ohnivý (3, poprvé letos "více" ptáků), pěnkava obecná (1, první letošní = 42. druh) a křivka obecná (2; letošní rok je na křivky zatím nejlepší, bylo chyceno už 11 ex. proti 13 v předchozích 10 letech).

První letošní sluka (noc 19./20.08.2020). Jasná noc prakticky bez tahu přinesla odchyt 3 ptáků 3 druhů, ale byla mezi nimi první letošní sluka lesní, celkově pro zajímavost 791. sluka kroužkovaná na sedle! Odchyty pak doplnila jedna pěnice slavíková a jeden rehek zahradní, k tomu byl chycen také jeden netopýr hvízdavý.

Zas prší (den 19.08.2020). Odchyty byly během dopoledne ukončeny o něco dříve kvůli dešti. Celkem bylo odchyceno 8 jedinců 7 druhů: rákosník zpěvný (1, letošní čtrnáctý), budníček větší (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (1), linduška lesní (1) a rehek zahradní (1).

Další lelek (noc 18./19.08.2020). Noc po propršeném dni byla zatažená se slabým severním větrem a bez viditelného tahu. Celkem byli odchyceni 4 ptáci 3 druhů: rákosník zpěvný (2), rákosník proužkovaný (1) a lelek lesní (1, opět starý pták, takže tah se teprve rozjíždí). Kromě toho byl chycen jeden netopýr Brandtův a jeden netopýr ušatý.

Den bez tahu (den 18.8.2020). Nad ránem se otočil vítr na severní a jakýkoliv pohyb ptáků ustal. Před polednem se na Sedlo od západu nasunula fronta a několik hodin propršelo. Odchyceno bylo pouhých 6 jedinců 4 druhů: slavík obecný (1, celkem tedy za uplynulou noc a dnešek 3 ex.!), pěnice černohlavá (3), linduška lesní (1) a sýkora koňadra (1).

Noc s mlhou a jižním větrem, ale jen slabým tahem (noc 17.8.2020). Od večera se na Sedle vytvořila krásná mlha a od západu se blížila souvislá fronta, takže jsme čekali lepší noc, ovšem posléze se ukázalo, že hustá mlha je jen v oblasti Sedla a nad ní svítí hvězdy. První ptáci v sítích se objevili až kolem půlnoci, ale proti zkušenosti jich směrem k ránu nepřibývalo – viditelný tah byl velmi slabý, sotva jeden pták za 10 minut. Celkem bylo odchyceno 20 ex. deseti druhů ptáků: rákosník obecný (4), rákosník zpěvný (1), rákosník proužkovaný (2), cvrčilka zelená (1), slavík obecný (2, oba mladí ptáci), lejsek černohlavý (3, vše staří ptáci, takže tah se evidentně teprve rozjíždí), pěnice slavíková (2), pěnice černohlavá (1), červenka obecná (2), křepelka polní (2). Poměrně hodně aktivovali ovšem netopýři, ve světle se jich prohánělo i deset najadnou. Odchyceni byli 4 netopýři vodní, 1 netopýr alkathoe a 1 netopýr nejmenší.

Sílí tah lindušek (den 17.08.2020). Během dne před vývojem bouřek protáhlo nad sedlem asi 50 lindušek lesních, doprovodila je také tři hejna asi 10 vlaštovek. Odchyceno bylo 16 ptáků 8 druhů: linduška lesní (3), ťuhýk obecný (1, třetí letošní), sedmihlásek hajní (2, druhý a třetí letošní), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (4), budníček menší (2) a šoupálek dlouhoprstý (1, druhý letošní).

Objevují se lejsci (noc 16./17.08.2020). Během další noci se objevili jednotliví lejsci a také více netopýrů, v síti uvízl 1 netopýr vodní a 1 netopýr Brandtův. Odchyceno bylo 13 ptáků 11 druhů: sýc rousný (1, pátý letošní a celkově už jubilejní 150. sýc na sedle), rákosník proužkovaný (3), cvrčilka zelená (1), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (1), pěnice pokřovní (1, teprve druhá letošní), lejsek černohlavý (1, první letošní = 40. druh), červenka obecná (1), rehek domácí (1), bělořit šedý (1, druhý letošní) a kos černý (1).

Slabý tah lindušek lesních (den 16.08.2020). Kromě lindušesk jsme nezaznamenali žádný tah a také v sítích skončil jen výběr druhů, od každého po jednom jedinci; celkem bylo odchyceno 9 ptáků 9 druhů: křepelka polní (1), krutihlav obecný (1, první letošní = 38. druh), linduška lesní (1), cvrčilka říční (1, první letošní = druh č. 39), pěnice černohlavá (1), pěnice hnědokřídlá (1), rehek zahradní (1), sýkora parukářka (1, druhá letošní) a hýl obecný (1).
Slavíci tmaví táhnou, tento je 130. chycený na sedle! Sýkory parukářky jsou vesměs místní ptáci. Cvrčilka říční je na tahu výrazně vzácnější než cvrčilka zelená.

Noc čtyř ptáků (noc 15./16.08.2020). Jasnou noc zpestřil kromě můr přelet kvakoše nočního. Odchyceni byli 4 ptáci 4 druhů: křepelka polní (1), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (1) a slavík tmavý (čtvrtý letošní).

Odchytová akce probíhá druhým týdnem, službu má Zdeněk Zerzáň s pomocníky, Tomášem Oplockým a Jáchymem Müllerem.

Oblačný den bez tahu (den 15.08.2020). Během letních dnů je na sedle obvykle klid, pokud se nechytají místní ptáci. V síti ráno uvízne malý vzorek ptáků, kteří protahovali v noci a pak už se obvykle mnoho neděje. Také dnes nad sedlem neprobíhal pozorovatelný tah žádných druhů. Celkem bylo odchyceno 18 ptáků 10 druhů: křepelka polní (1, už dvacátá letošní), linduška lesní (3, pomalu by měl běžet jejich výraznější denní tah), pěvuška modrá (2), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (2, přestože jednotlivě protahují, zatím se nenaplnil model z předchozích let, kdy pěice slavíkové v létě přečíslují pěnice černohlavé), budníček menší (1), budníček lesní (1, druhý letošní), králíček ohnivý (1, druhý letošní), červenka obecná (1) a křivka obecná (2, letos už celkem 9 ex.).

Zase vzorkujeme (noc 14./15.08.2020). Letní noční tah jistě probíhá, ale bez mlhy netušíme, co nám nad hlavou letí. A tak ze sítě opět vytahujeme jen pestrý vzorek domnělého tahu. Odchyceno bylo 8 ptáků 7 druhů: křepelka polní (1, devatenáctá letošní), lelek lesní (1, druhý letošní), ťuhýk obecný (1, rovněž druhý letošní), cvrčilka zelená (2), budníček větší (1), červenka obecná (1) a bramborníček hnědý (1, druhý letošní).
Druhý letošní lelek lesní.

Den před deštěm (14.08.2020). Na sedle se po jasné noci a polojasném dopoledni postupně zatáhlo a přišla i slabá přeháňka. Před odpoledním deštěm se podařilo odchytit pouze tři ptáky: pěnici černohlavou a dvě pěnice hnědokřídlé.

A opět jasná noc se slabým tahem (noc 13./14.08.2020), doplněným jen tahem pisíků (asi 10 ex.). Odchyceno bylo 12 ptáků 8 druhů: křepelka polní (2, celkem letos už 18 ex.), střízlík obecný (1), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (1, letos zatím 19 ex.), rehek zahradní (2) a drozd zpěvný (1).

Opět slabý den (den 13.08.2020), který se vyznačoval jen vyjasněním a slabým tahem jiříček. Odchyceno bylo 11 ptáků 9 druhů: pěvuška modrá (1), sedmihlásek hajní (1, první letošní = 37. druh), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (1), červenka obecná (1), hýl obecný (1) a křivka obecná (2, celkem tak letos už 7 křivek!).

Jasná noc bez nápadného tahu (noc 12./13..08.2020). Přes jasné počasí se ale nějací ptáci chytali a u světla poletovalo až 15 netopýrů, z nichž jednoho se podařilo i odchytit. Odchyceno bylo 16 ptáků 8 druhů: křepelka polní (4, letošní nejlepší odchyt), cvrčilka zelená (2), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (3), červenka obecná (2), rehek zahradní (1), rehek domácí (2) a bělořit šedý (1, první letošní a celkově 190. bělořit,odchycený na sedle).
První letošní bělořit šedý.

Polojasný den skoro bez ptáků (den 12.08.2020). Během dne bylo odchyceno pouze 7 ptáků 4 druhů: linduška lesní (2), rákosník zpěvný (2), pěnice slavíková (2) a kos černý.

Opět jasná noc (noc 11./12.08.2020). Trochu jsme se při letošním počasí těšili na letní mlžné noci, ale zatím nám to moc nevychází. I tuto noc bylo zcela jasno a jediné co jsme zaznamenali, byl tah pisíků. Odchyceno bylo 7 ptáků 6 druhů: křepelka polní (1), sýc rousný (1, čtvrtý letošní), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (2), slavík tmavý (1, třetí letošní) a drozd zpěvný (1).

Polojasný den s minimálním odchytem (den 11.08.2020). Ve dne se jasno měnilo až v polojasno a nad sedlem prolétly jen jednotlivé jiřičky. Odchyceno bylo 9 ptáků 7 druhů: linduška lesní (1), pěvuška modrá (1), rákosník zpěvný (1), budníček větší (2), budníček lesní (1; první letošní = 35. druh), hýl obecný (1) a křivka obecná (2, celkem letos už 5 ex.).
První letošní budníček lesní. Lindušky lesní táhnou zatím jen řídce.

Oblačná noc a výběr z druhů (noc 10./11.08.2020). Bez letní mlhy jsou odchyty na sedle slabé, ale i tak se v sítích ukáže občas vzorek druhů, které protahují. Tuto noc bylo odchyceno 13 ptáků 8 druhů: křepelka polní (1; jedenáctá letošní), rákosník proužkovaný (1; rákosníci táhnou nížinou nyní ve velkém, bez mlhy jich na sedle ale moc nezachytíme), cvrčilka zelená (3; cvrčilky zelené nejpočetněji doplňují rákosníky na letním tahu, další dva druhy jsou mnohem vzácnější), slavík tmavý (1, druhý letošní a 128. celkově), červenka obecná (3), rehek zahradní (2, po včerejším prvním), rehek domácí (1) a bramborníček hnědý (1; první letošní a 34. druh).
První letošní bramborníček hnědý. Druhý letošní slavík tmavý. Křepelky zatím trochu lítají.

Přichází déšť i další letošní "poprvé" (den 10.08.2020). Během dne se postupně zatahovalo až ve tři odpoledne přišla silná přeháňka. Odchyceno bylo 15 ptáků 9 druhů: linduška lesní (1; druhá letošní), pěvuška modrá (5), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1; jednotlivé pěnice slavíkové se chytají téměř každodenně, celkem zatím jen 14 ex.), budníček menší (2), rehek zahradní (1; první letošní, 31. letošní druh), rehek domácí (2), sýkora koňadra (1; první letošní = 32. druh, ano začíná to pomalu, v říjnu to bude ale jinak) a stehlík obecný (1; první letošní a 33. druh).
První letošní stehlík. Pomalu začínají táhnout lindušky lesní. Konečně se objevil i rehek zahradní.

Jasná noc, už zase (noc 09./10.08.2020). Během jasné noci bylo odchyceno 12 ptáků 10 druhů: křepelka polní (1, desátá letošní), rákosník proužkovaný (1), rákosník zpěvný (1; pátý letošní), cvrčilka zelená (3), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1), pěnice pokřovní (1; druhá letošní), červenka obecná (1), rehek domácí (1) a drozd zpěvný (1).
Chytaní rehci pocházejí pravděpodobně z hnízdišť na hotelu.

A další jasný den, druhy pomalu přibývají (den 09.08.2020). Během jasného dne bylo odchyceno 16 ptáků 11 druhů: křepelka polní (1; devátá letošní), pěvuška modrá (4), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1; celkem letos zatím 12 ex.), pěnice hnědokřídlá (2), rehek domácí (1), sýkora parukářka (1; první letošní a 21. celkově), šoupálek dlouhoprstý (1, první letošní), hýl obecný (2) a křivka obecná (1; třetí letošní a 16. celkově).
První letošní šoupálek. První letošní parukářka.

Jasná noc (noc 08./09.08.2020). Další jasná noc bez tahu, bez můr a mez netopýrů... Celkem bylo odchyceno 16 ptáků 8 druhů: křepelka polní (3; letos zatím 8 ptáků), sýc rousný (1; letos už třetí), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (3; celkem letos zatím 11 ex.), pěnice hnědokřídlá (1) a červenka obecná (4).
Každoroční otázka – jak potáhnou křepelky? Mladí sýci jsou neuvěřitelní ptáci.

Pěkné dpoledne po střídání (den 08.08.2020). Jožku Chytila na sedle vystřídal Zdeněk Zerzáň s pomocníky a ráno hned uvízly v síti nějaké pěkné druhy; celkem bylo odchyceno 19 ptáků 8 druhů: pěvuška modrá (1), ťuhýk oebcný (1, letošní první a 27. druh), rákosník zpěvný (1, pátý letošní), pěnice černohlavá (6), pěnice hnědokřídlá (4), budníček menší (3), rehek domácí (1) a křivka obecná (2, první letošní, 28. druh).
První letošní křivka obecná.

Pěkný rozlet před střídáním (noc 07.08.08.2020). Noc na další den mohli kroužkovatelé na stanici klidně prospat, protože všihni ptáci se chytili až za rozletu. Ale ptáci do byli pěkní, celkem 8 ptáků 6 druhů: rákosník proužkovaný (2), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), slavík obecný (1, letošní první a celkově 71. na sedle), slavík tmavý (1, první letošní a celkově 127. slavík tmavý na sedle; 26. letošní druh) a červenka obecná (2).
První letošní slavík tmavý.

Konečně pěkný denní odchyt (07.08.2020). Během dalšího dne bylo jasno a klid, s pomocí Tomáše Pospíšila se také podařilo opravit naseknutý přívod elektrického proudu; odchyceno bylo 26 ptáků 11 druhů: křepelka polní (1, pátá letošní), střízlík obecný (1), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (6), pěnice slavíková (4), pěnice hnědokřídlá (2), budníček menší (2), budníček větší (3), králíček obecný (1), rehek domácí (3) a čížek lesní (1, celkem 24. druh letošních odchytů).

Klidná noc (06./07.08.2020). První noc měl na sedle Jožka Chytil celkem klidnou, vítr jen mírně pofukoval, ale něco se přece chytilo – celkem 9 ptáků 7 druhů: lelek lesní (1, první letošní a hned dospělý samec), střízlík obecný (1), rákosník obecný (1, teprve druhý letošní), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (1), červenka obecná (2) a kos černý (1). Mimo to se chytil také netopýr vousatý a netopýr severní.

Větrný den, ale už snad poslední (den 6.8.2020). Vítr nad ránem opět zesílil a celé dopoledne foukal dost silně, takže jsme nakonec pro bezpečnost ptáků většinu sítí ani neroztahovali. Odpoledne dorazil na kopec Jožka Chytil, který vystřídal Aničku a Radka, a také Tomáš Pospíšil s exkurzí dětí. Celkem bylo odchyceno jen 8 ptáků 4 druhů: budníček větší (4), pěnice hnědokřídlá (1), pěnice černohlavá (2) a hýl obecný (1).

Obnovení nočních odchytů (noc 5.8.2020). Vítr se sice mírně zklidnil, stále však foukal poměrně silně a od severu, navíc na obloze dominoval měsíc krátce po úplňku, takže se dle očekávání nedělo nic moc zajímavého. V sítích skončili nad ránem po jednom rákosník zpěvný, pěnice hnědokřídlá (evidentně ale místní pták, nedávno vzletné mládě) a mladý sýc rousný (druhý letošní).

Neočekávaný výpadek odchytů (noc 2.8. – den 5.8.2020). Letošní rok je podivný v řadě ohledů. Uvidíme, co přinese naší akci. Snad za celou dobu od vzniku této akce se ještě nestalo, že by v srpnu musely být odchyty přerušeny na celé tři dny v souvislosti s počasím. Letos se to povedlo a to hned na začátku. V neděli jsme očekávali slibnou noc , které předcházela podvečerní úprava části odchytových stanovišť spojená hlavně se sečením dosud neposečených ploch, kterého se ujal Tomáš Pospíšil, kterému za to patří velký dík. Se soumrakem začalo drobně mrholit, ale šlo jen o drobné mžení, takže jsme nakonec, po vyřešení neočekávaného výpadku elektřiny rozsvítili světlo a sledovali, zda se objeví táhnoucí ptáci. Do zhruba jedné hodiny po půlnoci prolétlo při slabém jižním větru minimálně 6 pisíků, 1 vodouš kropenatý a ukázala se i táhnoucí kukačka. Mimo to byli pozorováni ve výšce minimálně 2 drobní pěvci. Pak ovšem viditelný tah zcela ustal a naopak se od západu přiblížila souvislá fronta se silnějším deštěm a ptáci se už neobjevili žádní. Celý následující den prakticky v kuse pršelo. Další noc se sice nad sedlem vytvořila krásná mlha, ovšem vál silný severní vítr, dosahující v nárazech až kolem 15 m/s. Pokusně jsme opět na asi 5 hodin rozsvítili, ale ve světle se neobjevil ani jeden pták. I následující den propršel a na noc se zvednul vítr síly vichřice, takže jsme se ani o nic nepokoušeli. Totéž se opakovalo i ve středu 5.8.

Horký den před příchodem fronty (den 02.08.2020). Od rána panovalo na Sedle slunné a horké počasí, jen vítr se proti včerejšku obrátil na jižní. Ptáci se chytali jen v malých počtech, ale diverzita byla proti včerejšku vyšší. Opět dominovali mladí ptáci vyvedení nejspíše v těsném okolí odchytových stanovišť. Ukázal se mladý sokol stěhovavý a jednou protáhlo k jihu hejnko asi 10 vlaštovek obecných. Průběžně se ukazovaly přeletující křivky obecné, které budou mít letos díky úrodě šišek opět zřejmě dobrou hnízdní sezónu. Zpestřením byla krátká zastávka exkurze studentů PřF JU vedená doc. Martinem Konvičkou, mj. čelním znalcem jesenické motýlí fauny. V průběhu odpoledne se od západu začalo postupně zatahovat a osádka stanice s napětím očekává, co přinese noční přechod frontálního systému od západu. Celkem bylo odchyceno 29 ptáků 13 druhů: červenka obecná (2), pěnice pokřovní (1), pěnice hnědokřídlá (1), pěnice černohlavá (9), pěnice slavíková (4), budníček menší (3), budníček větší (3), králíček obecný (1), králíček ohnivý (1), pěvuška modrá (1), linduška lesní (1), rehek domácí (1) a hýl obecný (1).
První letošní linduška lesní. Kolik asi bude letos "borinek"?

Jasná noc s dorůstajícím měsícem (noc 01./02.08.2020). Vál severní, slábnoucí vítr a nad horami zářil dorůstající měsíc v konjunkci s Jupiterem a Saturnem – prostě letní romantika, ve které se ale ptáci chytají jen v minimálních počtech. O tom, že jakýsi tah už probíhá, nás informovalo až pár ptáků na ranním rozletu. Celkem bylo chyceno 8 ptáků 4 druhů: cvrčilka zelená (4), rákosník proužkovaný (1), rákosník zpěvný (2) a křepelka polní (1).
Také noční motýli už začli létat.

Hromada místních ptáků (den 01.08.2020). Žádný ranní rozlet se nekonal a téměř hodinu bylo v sítích zcela prázdno. Až po východu slunce se začali v jeho ranních paprscích po celkem chladné noci ukazovat při okrajích porostů ptáci, šlo však téměř bez výjimky o místní ptáky, vesměs čerstvě vyvedená mláďata a jejich rodiče. Kromě běžných druhů hnízdících v okolí sjezdovek se překvapivě objevila také evidentně nedávno vyvedená kukačka obecná s ještě nedorostlým ocasem, bohužel se nepodařilo zjistit, který ptačí hostitel se postaral o její zdárné opuštění hnízda. Celý den panovalo zcela jasné a horké počasí, během kterého osádka stanice dolaďovala další detaily důležité pro následující tříměsíční rutinní provoz. Celkem bylo odchyceno 36 ptáků 9 druhů: pěnice černohlavá (6), pěvuška modrá (2), červenka obecná (3), drozd zpěvný (1), budníček menší (15), budníček větší (5), hýl obecný (2), rehek domácí (1) a rákosník obecný (1).
Letošní červenka. Letošní hýl. A letošní pěvuška.

Začínáme – příprava a první noční odchyt (31.07./01.08.2020). Rok se s rokem sešel a Červenohorské sedlo opět ožívá další (již jedenáctou) sezónou výzkumu (nejen) ptačí migrace v průběhu téměř celého podzimního období. Letos jde již o pátou sezónu, kdy bude výzkumná stanice obsazena po celé tři měsíce od počátku srpna do počátku listopadu – pokud tedy nepřijde dříve zima, což v současném globálně otepleném světě hrozí spíše nepravděpodobně. Větší hrozbou pro zdárný průběh pozdějších fází letošního ročníku odchytové akce je tak spíše neočekávatelný vývoj současné koronavirové paniky.
Obsazení terénní stanice, ke kterému došlo ve čtvrtek 30. července navečer, předcházela příprava odchytových stanovišť, které prováděli Martin Vavřík a Henk van Hattem v průběhu druhé poloviny července a také transport maringotky z jejího zimoviště dole pod horami. První osazenstvo stanice tvořené Radkem a Aničkou Lučanovými, Jirkou Rejlem a Barčou Křístkovou se za vydatné pomoci Zdeňka Zerzáně pustilo hned druhý den po příjezdu do přípravy a díky plnému nasazení se do večera kromě generálního úklidu celého zázemí podařilo postavit kompletní sestavu všech odchytových zařízení a v pozdním večeru zahájit první regulérní noční odchyt. na Sedle panovalo slunečné a teplé počasí, v průběhu této a dalších nocí panuje večerní obloze dorůstající měsíc, navíc ptačí tah je i podle údajů od kolegů v nížině spíše vlažný a u řady časně táhnoucích druhů jeho nástup opožděný, takže očekávání neměla již ostřílená osádka víceméně žádná. Žádný viditelný ani slyšitelný tah v noci neprobíhal, prvním ptákem v síti byla kolem jedné v noci křepelka, následovaná asi po půlhodině mladým sýcem rousným. Do rána skončily v sítích další dvě křepelky a jediným pěvcem byl mladý rákosník zpěvný. Hezká byla ale aktivita nočních motýlů, kterých se u světla ukázala celkem hezká sbírka, i když tažné druhy i zde prakticky chyběly. Celkem tedy bylo odchyceno 5 ptáků 3 druhů: křepelka polní (3), sýc rousný (1, pro zajímavost 146. kroužkovaný na sedle) a rákosník zpěvný (1).
První jasná noc. První letošní sýc rousný. Tah křepelek už běží.
Maringotka je na místě! Vánoce na sedle začínají předčasně. A může se chytat.