Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Deník akce v roce 2020

ODCHYTOVÁ AKCE ČERVENOHORSKÉ SEDLO 2020 BYLA UKONČENA K 8. LISTOPADU 2020.

Poslední osádka stanice, která se podílela na zdárném zakončení letošního ročníku odchytů na Červenohorském sedle.

Tabulky s přehledy kroužkovaných druhů byly aktualizovány s konečnými údaji za sezónu 2020. Druhové stránky budou upraveny do nové verze na přelomu roku 2020 a 2021, do té doby nebudou aktualizovány.
09.10.2020 – Přibyla záložka s přehledem odchycených druhů netopýrů v letech 2015-2019.

Poslední odchytový den a závěrečné balení (den 08.11.2020). V posledních několika letech jsme vždy měli velké štěstí, že na závěrečné balení nám vycházelo hezké počasí – a letos tomu bylo taky tak. V závěru noci se sice na Sedlo zahalilo do mlhy, ale ta trvala jen asi do půl desáté a pak, stejně jako včera, ozářilo Sedlo sluníčko my si mohli užívat pohledů do inverze daleko dole v Polsku. Díky včerejší přípravě na balení mohl dnešní denní odchyt proběhnout s plnou sestavou sítí, ale práce bylo opravdu hodně a tak se i s vydatnou pomocí několika kamarádů, kteří se s námi na běhu akce podílejí, podařilo vše komplet dorazit až kolem čtvrté hodiny odpoledne. Ptáci táhli nejvíc za poslední tři dopoledne, ale i tak byl tah jen slabý a nejvýraznější jen zhruba první dvě hodiny. Celkově prolétlo několik stovek ptáků, nejvíce bylo kvíčal (minimálně 500 ex.), pěnkavovitých ptáků (min. 470 ex.) a také lindušek lučních (cca 100 ex.). Protáhlo také několik cvrčal, špaček, 7 strnadů obecných, osamělý brávník nebo tři stehlíci. Celkem bylo poslední den letošní akce odchyceno 13 ptáků 8 druhů: linduška luční (1), budníček menší (1), králíček obecný (4), sýkora koňadra (2), sýkora uhelníček (2), pěnkava jikavec (1), stehlík obecný (1) a strnad rákosní (1).
Poslední letošní odchyty: linduška luční, pozdní budníček menší, další jikavec,
stehlík obecný, strnad rákosní, sýkora uhelníček.

Poslední noc letošní akce (noc 07./08.11.2020). Během dne jižní vítr mírně zesílil a narozdíl od miulých nocí se objevili jednotliví táhnoucí ptáci – několik sluk, drozdi (asi hlavně kvíčaly a cvrčaly) a občas i nějaký menší pěvec. Tah byl ale velmi slabý. Celkem byli odchyceni 4 ptáci tří druhů: drozd kvíčala (2), sluka lesní (1) a kalous ušatý (1). V průběhu noci se ukázalo i několik netopýrů, odchycen byl jeden netopýr pestrý.
Loučení se sedlem, 100. noc letošní akce a hvězdná obloha s Orionem. Poslední letošní sluka (č. 67.).
Posledním letos odchyceným netopýrem byla samice netopýra pestrého. Poslední letošní kalous ušatý. Jedním z nejpočetněji táhnoucích druhů je v těchto dnech drozd kvíčala.

Odchytová akce probíhá třináctým týdnem, službu mají Tomáš Pospíšil a Petr Šaj s pomocníky.

Slabý denní tah s čečetkami a počátek balení (den 07.11.2020). Po rozednění přeletovaly přes Sedlo hejna kvíčal (cca 300) a posléze i dalších druhů, zejména jikavci (100), stehlíci (200), čečetky (50) a v malých počtech prolétli i čížci. K tomu protáhly minimálně 2 káně lesní, 15 krkavců, jednotliví strnadi obecní a několikrát se ozvali hýli trumpeťáci. Sítě zůstaly roztažené po celý den, i když odpoledne se už stejně nic nechytlo, což máme dávno mnohokrát ověřeno. V průběhu odpoledne probíhalo postupné balení věcí tak, abychom stihli akci během zítřejšího dne zdárně ukončit. Celkem bylo kroužkováno 24 ptáků 8 druhů: červenka obecná (1), pěvuška modrá (1), králíček obecný (4), sýkora uhelníček (1), sýkora modřinka (1), sýkora koňadra (3), čečetka tmavá (5) a čečetka zimní (8).
Rodinka křivek, kterých se letos v našich horách díky úrodě šišek po několika letech opět celkem urodilo. Část dnešní nadílky čečetek – samice čečetky tmavé a samec čečetky zimní.
Kácení vánočního lesíka.

Další prázdná noc (noc 05./06.11.2020). Za celou noc, která byla jasná, se slabým jižním větrem a ve druhé polovině s ubývajícím měsícem nebyl pozorován ani odchycen ani jeden pták.

Slabý denní tah a podivné ptačí manévry nad horami (den 06.11.2020). Nad horami byl krásný jasný, dopoledne mrazivý den, ve stínu mrazová krusta nepovolila ani během odpoledne. Dopolední tah trval jen asi dvě hodiny a byl jen slabý. Prolétly celkem jen nízké stovky ptáků, zejména kvíčaly (celkem asi 200), brávníci (2), stehlíci (cca 30), dlasci (cca 20), minimálně jedno hejnko čečetek (cca 20), krahujec, asi 20 krkavců a pár desítek koňader. Jednou se objevili dva hýli trumpeťáci. Odpoledne protáhlo asi 15 kání, z toho 11 najednou v jedné skupině. Zajímavé bylo, že několik hejn ptáků letělo na sever, například po ránu 9 kormoránů, pak minimálně třikrát několik desítek kvíčal. Jediným větším překvapením v sítích byl asi datel, který už měl na noze kroužek - šlo o ptáka, kterého jsme zde kroužkovali letos 18.9. A těsně před setměním se přes sedlo převalilo v osmi hejnech celkem asi 800 hus běločelých a tundrových (dříve polních). Celkem bylo kroužkováno 18 ptáků 4 druhů: sýkora koňadra (9, celkem zatím 176 ex., což je necelých 14 % dlouhodobého průměru!), králíček obecný (6), pěvuška modrá (1) a čečetka zimní (2).
Obě dnešní čečetky zimní, dospělá samice a samec.
Tomáš s Petrem dokumentují samce datla. Večerní "invaze" severských hus.
Celý den vládlo krásné počasí. Část táhnoucí skupiny kání lesních. Překvapivý nález při úklidu okolí stanice - mrtvá myška drobná. V této nadmořské výšce velmi neobvyklý druh.

Prázdná noc (noc 05./06.11.2020). Nad horami dnes vládla jasná, poúplňková a mrazivá noc, která zahalila posekané sjezdovky do krásného stříbrného hávu. Jihovýchodní až východní vánek, který zde má již dávno díky Frantovi Zichovi zavedený termín "východní bezvětří" je téměř bez výjimky předzvěští prázdných sítí, zvláště touto dobou. Viděli jsme proletět jediného ptáka, asi červenku, ale sítě zůstaly prázdné. Ani na raním rozletu se bilance nijak nezměnila.

Jasný mrazivý den na horách (den 05.11.2020). Po mrazivé noci přišel jasný a studený den, ani v nížině pod horami teplota nepřekročila na většině míst 10 °C. Všude bylo "azuro", jen nad Červenohorským sedlem se vznášela místní vrstva oblačnosti, jak to tak chodí. Odchyceno bylo 7 ptáků 3 druhů: králíček obecný (3), sýkora uhelníček (3) a strnad obecný (1).

Aspoň jeden rekord, jak to bude dále uvidíme (noc 04./05.11.2020). Večer konečně zase přestalo pršet, ale vítr se mezitím otočil na nepříznivý severní. Nad horami je nebe plné hvězd, ale na sedle se válí hustá mlha. Ještě před "zákazem vycházení" stihly v sítích uvíznout dvě červenky a samice křepelky polní, vůbec nejpozdější na sedle – o dva dny posunula dosavadní rekord z noci 02./03.11.2016. Krátce po osmé bylo slyšet nad sedlem přeletují cvrčalu, jak noc dopadne se dozvíme ráno. Doplnění: Nakonec byli odchyceni jen 4 ptáci: křepelka polní (1, velmi pravděpodobně poslední letošní = 34. křepelka; v posledních letech jde spíše o standard, kde je rok 2012 se 298 odchycenými křepelkami) a červenka obecná (3).
Listopadová křepelka je poměrně nečekaným hostem v sítích na hřebeni Jeseníků.

Kde to vázne? (den 04.11.2020). Co napsat k dnešnímu deštivému dni? Při první kontrole jsme jásali nad jedinou sýkorou modřinkou a na druhého ptáka jsme čekali až do 16 hodin odpoledne, kdy jsme ze sítě vytáhli sedmého letošního stehlíka obecného. A bylo po ptákách.

Klidnější noc (noc 03./04.11.2020). Ani další noc se tah ptáků nerozjel, celkem bylo odchyceno 9 ptáků 4 druhů: sluka lesní (4, celkem letos 66 ex.), červenka obecná (3), drozd zpěvný (1) a drozd cvrčala (1).

Deštivé počasí pokračuje (den 03.11.2020). Ve dne pokračovala hra mlhy, která se zvedala a sedala si, ale pak se zase rozpršelo a bylo po zábavě. Chytat se dalo do 12:30, za tu dobu prolétla opět spousta jikavců, včetně hejn stovek ptáků, protahovali třeba čížci nebo konopky, prolétl raké kormorán velký a moták pilich. Odchyceno bylo 43 ptáků 9 druhů: střízlík obecný (1), pěvuška modrá (1), králíček obecný (11), červenka obecná (1), sýkora koňadra (17), sýkora modřinka (4), sýkora uhelníček (4), pěnkava jikavec (1) a hýl obecný (3).
V minulých dnech protáhla nad sedlem i tato káně lesní světlé formy. Drzí rehci využívají auta kroužkovatelů jako vyhlídková místa.

Mlha se zvedá? (noc 02./03.11.2020). V noci bylo skoro zataženo s mlhou, která se ovšem proti předchozím dnům opakovaně zvedala a nasouvala zpátky. Také se noc tentokrát obešla bez srážek, ale tah nijak výrazný nebyl. Nejprve se ve velkém rozjel tah sluk lesních, který ale už po 21 hodině ustal. Později jednotlivě přeletovali skřivani, červenky, králíčci a drozdi, pouze cvrčal proletěly za noc desítky. Celkem bylo odchyceno 29 ptáků 8 druhů: sluka lesní (6, celkem letos 62 ex.), střízlík obecný (3), budníček větší (1, nejpozdnější odchyt na sedle vůbec), králíček obecný (2), červenka obecná (12), rekeh domácí (2), kos černý (2) a drozd cvrčala (1).
Nejpozdnější budníček velký, chycený na sedle. Ke všemu měl zahojenou ránu – jednu nohu bez prstů.

Blíží se čas loučení se sedlem (den 02.11.2020). V letošním zvláštním roce se blíží standardní konec odchytů na sedle, který obvykle připadá na 8. listopadu. Trochu jsme si pohrávali s myšlenkou odchyty prodloužit, ale za současné epidemiologická situace jsme rádi, že se nám daří sezónu dovést do klasického konce. Dnes opouštěl sedlo jeden z pomocníků a už za chvíli dorazí organizátor postupně převést stanici na klidový zimní režim. Ale ještě je před námi pár nocí a dnů tak nepředbíhejme. Dnešní den začal pošmourně, typickým dušičkovým počasím. Z mrholení se stal postupně déšť a ten vydržel až do odpoledne. Ráno jsme ale opět zastihli výrazný tah ptáků, především stovek jikavců a desítek strnadů obecných, proletovali také čížci, čečetka, brávník a jednotlivé linduškyy luční. Celkem bylo odchyceno 55 ptáků 16 druhů: sluka lesní (1, první denní letos, chycena až po rozletu do pěvcovky; celkově devátá sluka chycená ve dne), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (5), špaček obecný (2), králíček obecný (4), králíček ohnivý (1, šestý listopadový odchyt na sedle), červenka obecná (2), rehek domácí (1), kos černý (8), (1), sýkora koňadra (2), sýkora modřinka (2), pěnkava jikavec (1), hýl obecný (7, letošní maximum), čížek lesní (1), strnad obecný (5, celkem letos už 36 ex.).

Fotografie budou doplněny.

Noční tah pokračuje i v listopadu (noc 01./02.11.2020). První listopadovou noc mlha sedlo neopustila a opět z ní vypadávalo neustále jemné mrholení. Do toho probíhal letos asi nejsilnější tah sluk lesních, oproti tomu červenky netáhly prakticky vůbec. Nad ránem se pak objevili jednotliví kosi, drozdi a více cvrčal. Ve 3:30 se u světla objevil neurčený budníček s páskami v křídle, ani pozorování na 2-3 metry, kdy seděl na zlomek času u světla, nepomohlo zjistit o který šlo druh. Celkem bylo odchyceno 15 ptáků 7 druhů: sluka lesní (8, opět letošní maximum, celkem letos už 55 sluk), kalous ušatý (1, letošní čtrnáctý), červenka obecná (2), rehek domácí (1), kos černý (1), drozd zpěvný (1) a pěnkava jikavec (1, první noční letos a 21. noční celkově; jikavci jsou společně s dlasky jedinými v noci pravidelně protahujícími pěnkavovitými ptáky, i když se zdá že na konci sezóny přecházejí na noční tah také severští hýli obecní).
První letošní noční jikavec. Tah sluk lesních se konečně rozběhl.

Návrat deště a další pozdrav ze severu (den 01.11.2020). Mlha na sedle ležela i další den, ale... od 11 hodin se spustil vytrvalý déšť, který opět přerušil odchyty. Dopoledne se ještě ale stihl rozběhnout slabší tah, proletovaly nižší stovky větších pěnkavovitých a čížků lesních, které doprovázely nižší desítky pěvušek, lindušek lučních, koňader a kvíčal, prolétlo také hejno špačků a několik brávníků. Jedním z vrcholů dne bylo, když protahující krahujec ulovil zavěšenou ponožku Honzy Studeckého a odlétl s ní do porostu (ponožka byla naštěstí dodatečně dohledána). Celkem bylo odchyceno 84 ptáků 18 druhů: krahujec obecný (1, teprve druhý letošní), linduška luční (10, letošní maximum; poměrně dobrý odchyt, překonaný výrazně jen v roce 2019 s 11-22 ex. během pěti dnů začátkem října a v roce 2011 s výjimečným odchytem 33 ex. dne 28.10.), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (12), špaček obecný (12, letošní maximum), králíček obecný (12), červenka obecná (1), kos černý (1), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (13), sýkora modřinka (2), sýkora uhelníček (3), pěnkava obecná (6), hýl obecný (1), čížek lesní (2), čečetka tmavá (1), strnad obecný (3, celkem letos 31 ex.) a strnad rákosní (2 + jeden retrap se švédským kroužkem).
Návštěva ze Švédska – strnad rákosní. Teprve druhý letošní krahujec.
Dnes se dobře chytaly lindušky luční. Odchycena byla také 11. letošní čečetka.
Nadále se chytají strnadi obecní. Hejno špačků u světelných sítí. Tak nějak to asi mohlo být.

První noc poslední služby (noc 31.10./01.11.2020). Na sedle se i další noc válela mlha, ze které po celou noc vypadávalo jemné mrholení. Do toho probíhal silný tah drozdovitých ptáků a špačků, doprovázený jen slabým tahem červenek. Také sluk jsme zaznamenali na přeletu jen málo, což kontrastovalo s počtem ptáků odchycených – ale možná se prostě chytila každá sluka, která přes sedlo prolétla. Celkem bylo odchyceno 45 ptáků 11 druhů: sluka lesní (7, letošní maximum, celkem letos 47 ex.), kalous ušatý (1, třináctý letošní), skřivan polní (3, letos zatím 31 ex.), střízlík obecný (1), špaček obecný (6), králíček obecný (1), červenka obecná (4), kos černý (13, letošní maximum; absolutní maximum bylo 48 ex. v noci 26./27.10.2015), drozd zpěvný (1), drozd kvíčala (3, celkem letos 8 ex., což je nejvíce od roku 2015, roční maximum bylo 20 ex. v roce 2014) a strnad obecný (5, celkem letos 28 ex.).
Skřivan polní s poškozeným zobákem. V noci probíhal také výrazný tah kosů.
V noci se začínají opět chytat kvíčaly. Detail skřivana s poškozeným zobákem. Další ze skřivanů polních této noci.

Odchytová akce probíhá dvanáctým týdnem, službu mají Jan Studecký, Jan Grünwald a Ondra Boháč s pomocníky.

Poslední střídání služeb na sedle (den 31.10.2020). Celý den bylo na sedle zataženo s mlhou, po většinu dne slabě pršelo, déšť ustal až k večeru. Chytat bylo možné jen hodinu po ránu a poté až odpoledne. Jednotlivě protahovaly kvíčaly, cvrčaly, červenky a pěvušky, které doprovodilo také několik rehků a králíčků. Odchyceni byli 4 ptáci 3 druhů: pěvuška modrá (2), králíček obecný (1) a rehek domácí (1).
Stále probíhá nápadný tah pěvušek modrých. A hlavní vlna tahu králíčků obecných. Každý kdo zažil starou boudu pamatuje. :)

Ch**je a ch**je dál (noc 30./31.10.2020). V noci pokračoval vytrvalý déšť. Sítě zůstaly celou noc stažené, světlo jsme vypli ve tři hodiny, protože jsme za celou noc neviděli a neslyšeli ani jednoho ptáka.

Ch**je a ch**je (den 30.10.2020). Jakoby konec října s železnou pravidelností přinášel dušičkové počasí, na konci noci se objevilo občasné mrholení a to přešlo hned ráno v déšť. Ráno ještě stihlo prolétnout pár pěnkav, jikavců a strnadů obecných a z první kontroly jsem stihli přinést 7 ptáků 4 druhů: střízlík obecný (2), králíček obecný (3), pěnkava jikavec (1) a strnad obecný (1). Potom už jsme museli sítě stáhnout, právě ve chvíli, kdy se počítadlo letos odchycených ptáků zastavilo na čísle 9999. (Doplnění: Po přepočítání jsme zjistili, že ve statistice vypadlo 7 ptáků, takže číslo 10 000 prošlo našimi rukami už během uplynulé noci).

Pěkná mlžná noc se slabým tahem, králíčci přebírají žezlo (noc 29./30.10.2020). Další noc začínala na sedle zdánlivě špatně. Zářil měsíc a hvězdy, mraky byly vidět jen v dálce a občas se převalovaly přes vrcholky hor. Ale my věřili předpovědi; seděli jsme v boudě, diskutovali, pouštěli si videa – a najednou byla za oknem krásná mlha. Vyrazili jsme ven, koukali do mlhy, ale "nic netáhlo". Mlha se v prvních chvílích spíše válela v sedle a občas ji vítr úplně odfouknul. Pak postupně zhoustla a když do ní vítr fouknul a vytvořil okno, najednou jsme viděli 5-10 ptáků najednou. Úspěch měla nahrávka se zpěvem králíčka, umístěná do sítě kousek od světla – během chvilky se začali králíčci snášet z mlhy a snažili se dostat k ní co nejblíže. Později králíčci často sedali na sjezdovku a blížili se ke světlu poskakováním, v některých chvílích se na malém plácku sešlo tři až pět poskakujících králíčků! Výrazný tah, kdy prolétly stovky až tisíce králíčků doprovázel slabší pohyb červenek, sem tam se u světla objevil rehek nebo budníček, přelétl kalous, kachna nebo malý bahňák. Do toho z jesenické strany pohukoval výr velký, snad s kroužkem z minulých let akce. V jednu chvíli se z oblohy ke světlu snesla slípka zelenonohá, kterou se nám podařilo polapit. Nad ránem se přidali jednotlivě různí drozdi, to už ale tah králíčků a červenek výrazně zeslábl. Celkem bylo odchyceno 85 ptáků 6 druhů: slípka zelenonohá (1, první letošní = 84. druh, celkově osmá chycená na sedle, ale první od roku 2014), střízlík obecný (3, až nad ránem), králíček obecný (39, tím překročil letošní počet odchycených králíčků tisícovku; dnes se podařilo odchytit jen zloměk protahujících ptáků), červenka obecná (33, ale třicátá čtvrtá nesla na noze finský kroužek), rehek domácí (4) a drozd kvíčala (5, první letošní = 85. druh).
Krásná mlha a čekání – copak asi přiletí? Finský kroužek na noze červenky.
Portrét první slípky zelenonohé po šesti letech. Konečně se objevily také první letošní kvíčaly.

Prší a prší (den 29.10.2020). Po pěkné noci jsme stihli jen dvě kontroly, pak začalo mrholit a moŕholení se postupně změnilo ve vytrvalý déšť. Se staženými sítěmi jsme se tak mohli vyspat s očekáváním pěkné noci. Před deštěm ale nad sedlem "pár" ptáků prolétlo, především asi 1100 jikavců, 500 špačků, 450 čížků a 300 konopek, z dalších třeba 50 lindušek lučních, 3 hřivnáči, 2 krahujci, 25 koňader, 15 králíčků obecných, 10 střízlíků, 15 kvíčal a 7 cvrčal, 37 dlasků a 6 hýlů, 3 stehlíci, 10 strnadů obecných a 2 rákosní. Celkem bylo odchyceno 13 ptáků 6 druhů: pěvuška modrá (6), špaček obecný (1), králíček obecný (1), rehek domácí (1), pěnkava jikavec (2) a strnad obecný (2, se 17 ex. zatím druhý nejlepší rok po loňských rekordních 53 ex.).
Když se nechytá. Krásně vybarvený samec rehka domácího.

Ještě jedna stovková noc a další pozdrav ze Sibiře (noc 28./29.10.2020). Po krásném dni se pod oblačnou oblohou sedlo opět zahalilo mlhou, k tomu foukal ideální vítr o rychlosti 3-5 m/s. A rozjel se také tah ptáků, během noci prolétlo především několik stovek červenek, doprovázených desítkami králíčků obecných. Táhli také drozdi zpěvní (asi 150), kosi černí (asi 100) a cvrčaly (asi 50), jednotlivě prolétlo několik budníčků menších, rehků domácích, skřivanů polních, bekasin otavních, zaznamenali jsme také dva dlasky, srnada lučního, hvízdáka euroasijského, kaluse ušaté i pustovku a několik tpáků, na jejichž určení jsme se úplně neshodli – osamělého brkoslava, slučku malou a jakéhosi sibiřského budníčka s proužky na hlavě. Celkem bylo odchyceno 121 ptáků 14 druhů: sluka lesní (6, nejlepší letošní odchyt, celkem letos už 40 ex.), skřivan polní (1), střízlík obecný (14, letos tedy už přes 300 střízlíků), špaček obecný (2), budníček menší (1), budníček pruhohlavý (1, už čtvrtý letošní a celkově 24. chycený na sedle), králíček obecný (17), červenka obecná (47), rehek domácí (14), kos černý (4), drozd zpěvný (7), drozd cvrčala (3, druhý až čtvrtý letošní), dlask tlustozobý (1, druhý letošní) a strnad obecný (3).
Už čtvrtý letošní "inornatus" v sítích! Budníček pruhohlavý a cvrčala – dva hosté z (dalekého) severu nebo spíše východu.
Jedním z mála nočních migrantů mezi zrnožravci je dlask. Drozd zpěvný s poruchou pigmentace krajní letky. Protahují také poslední budníčci menší.

Pěkný sváteční den, slabý tah a pestrý odchyt (den 28.10.2020). Během sváteční středy se nad sedlem vyjasnilo a pofukoval mírný jihozápadní vítr. Počasí přivedlo na sedlo opět davy turistů, toužících se nadechnout po nočním zákazu vycházení, ptáci se vydali na cestu v menším počtu. Prolétlo několik stovek lindušek lučních, pěnkav, jikavců, konopek obecných, stehlíků a čížků, k tomu desítky hřivnáčů s jedním holubem doupňákem, to vše doprovázelo nejméně 14 strnadů obecných a 7 rákosních, 6 krahujců a dřemlík tundrový, min. 18 kání lesních, 14 cvrčal, 26 rehků domácích, protáhla také husa velká (k severu) a hejno 7 hus běločelých. Odchyceno bylo 62 ptáků 16 druhů: střízlík obecný (1), pěvuška modrá (1), králíček obecný (13), červenka obecná (13), rehek domácí (10), kos černý (2), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (8), sýkora modřinka (2), sýkora uhelníček (1), stehlík obecný (2, pátý a šestý letošní), čížek lesní (1), čečetka tmavá (3), čečetka zimní (2; tím se celkový počet určených čečetek srovnal na 43 tmavých a 43 zimních), křivka obecná (1, už 12 letošní; pro srovnání v předchozích desíti letech bylo kroužkováno celkem 13 křivek) a strnad obecný (1).
Čečetky tmavé a zimní... Podle genetických výzkumů jde zřejmě o jediný variabilní druh, uvidíme.
Křivka obecná se na sedle chytá asi tak často jako budníček pruhohlavý. Červenka obecná s poruchou distribuce pigmentu.
Hejnko hus běločelých při přeletu nad sedlem. Sýkory koňadry nemají svůj rok, zatím se chytlo jen 135 ex. A uhelníčci se nepohnuli vůbec, zatím bylo odchyceno jen 34 ex.

Další stovková noc (noc 27./28.10.2020). Noc začala pěknou mlhou a tahem, ale mlha se postupně změnila v nízkou oblačnost a ta v jasnou oblohu. Ve velkém protahovaly nad sedlem červenky (tisíce ptáků) a drozdi zpěvní (stovky ptáků), které doprovázeli jednotliví kosi černí a cvrčaly; mimo odchycených prolétlo také asi 5-10 sluk lesních a 15-20 kalousů ušatých. Celkem bylo odchyceno 149 ptáků 9 druhů: sluka lesní (4, celkem letos 34 ex.), kalous ušatý (2, celkem letos 12 ex.), střízlík obecný (7), králíček obecný (1), červenka obecná (116), rehek domácí (16, letošní maximum), kos černý (1), drozd zpěvný (1) a strnad rákosní (1, letošní osmý).
Mladá a stará sluka lesní. Mladý pták má díky kresbě světlejší křídlo, nápadné jsou světlé špičky velkých loketních krovek.
Určování věku rehků domácích je někdy problém, pokud nemají takto krásné rozhraní ve velkých krovkách. Honza Studecký a další kalous ušatý.

Přichází déšť (den 27.10.2020). Na sedle pokračovalo mlhavé počasí a nepříliš silný tah pěnkavovitých ptáků, kterých protáhlo několik stovek. Během rozednění je doplnil nápadný tah desítek cvrčal, po 11:30 ale začlo pršet a odchyty byly ukončeny. Celkem bylo odchyceno 45 ptáků 9 druhů: střízlík obecný (3), králíček obecný (26), červenka obecná (6), rehek domácí (1), kos černý (1), drozd zpěvný (4), sýkora uhelníček (2), čečetka tmavá (1, třetí letošní) a strnad obecný (1).

Ideální noc a další "sibiřan" (noc 26./27.10.2020). Na sedle seděla v noci mlha, profukovaná jižním větrem, tedy ideální podmínky. Sice se nekonala úplně velká noc, ale něco lítalo a něco se chytalo. Odhadem prolétlo především 20-40 sluk lesních, jinak táhli především drozdi zpěvní (asi 460 ex.), doprovázení cvrčalami (min. 48 ex.) a kosy (min. 30 ex.), poměrně početně protahovaly také červenky, zaregistrovali jsme nejméně šest kalousů ušatých, 11 skřivanů polních a samce bramborníčka černohlavého. Noc ukončilo slabé mrholení. Celkem bylo odchyceno 177 ptáků 12 druhů: sluka lesní (4, letošní maximum, celkem letos 30 ex.), střízlík obecný (5), pěvuška modrá (1, papírově 17. noční, ve skutečnosti ale pěvušky startují k tahu velmi brzy ráno, ještě za tmy a tak se občas objeví v posledních nočních odchytech), špaček obecný (2), budníček menší (1), budníček pruhohlavý (1, třetí letošní a celkově už 23. chycený na sedle), králíček obecný (5), červenka obecná (125, díky tomu počet letos odchycených červenek překročil číslo 5000 ex., jde o nejlepší odchyty od roku 2015), rehek domácí (7, letos nenápadně už 80 ex.), kos černý (7), drozd zpěvný (18) a drozd cvrčala (1, první letošní = 83. druh).
Budníček pruhohlavý po vypuštění. Aha, tak to asi vypadá, když má člověk kliku v terénu. 23. budníček pruhohlavý chycený na sedle.
Konečně se začínají chytat také cvrčaly. Cvrčala se anglicky jmenuje "Redwing" neboli "rudokřídlec".

Mlhavý a větrný den (den 26.10.2020). Během mlhavého dne probíhal nad sedlem slabý tah (doprovázený pestrým odchytem). Mimo odchycených druhů prolétlo např. 12 kormoránů velkých, dvě poštolky, 17 cvrčal, 4 vrabci polní, linduška rudokrká, 8 zvonohlíků nebo konopka žlutozobá. Nejpočetněji protahovali dnes čížci, konopky, jikavci a pěnkavy (několik stovek), v menších počtech mimo jiné špačci, stehlíci a lindušky luční. Odchyceno bylo 73 ptáků 16 druhů: pěvuška modrá (10), špaček obecný (2), králíček obecný (18), červenka obecná (7), rehek domácí (2), kos černý (3), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (7), pěnkava obecná (5), pěnkava jikavec (2, celkem letos už 29 ex.), hýl obecný (2), stehlík obecný (1, čtvrtý letošní), čížek lesní (4), čečetka tmavá (1, druhá letošní), strnad obecný (7, druhý nejvyšší počet odchycený na sedle, maximum bylo 8 ex. kroužkovaných 03.11.2019) a strnad rákosní (1, sedmý letošní).
Koncem října a v listopadu protahují přes sedlo severští strnadi rákosní. Letos se sedlu úplně vyhýbají sýkory koňadry, zatím jsme na necelých 10 % průměru!
V osledních dnech se stává často, že jsou pěnkavy obecné... ...na tahu přečísleny severskými jikavci. Stehlík protahuje početně, ale v odchytech je to stále vzácnost.
Špačci táhnou ve dne ve velkých hejnech, ale nechytají se tak často jako v noci. Na cestu vyrazili také mohutní severští "trumpeťáci". Chytá se také více strnadů obecných než v předchozích letech.

Mlžná noc se slabým tahem (noc 25./6.10.2020). Nad sedlem zavládla další oblačná noc s nízkou mlhou, ale tah se nijak nerozběhl. Za celou noc protáhlo max. 10 červenek, ve větším množství proletovali spíše špačci (celkem 30-40), zaznamenali jsme také jednotlivé králíčky a rahky domácí, prolétla i neučená bekasina. Celkem bylo odchyceno 28 ptáků 10 druhů: sluka lesní (3, celkem tak letos 6 ex.), kalous ušatý (, letošní desátý), skřivan polní (1), špaček obecný (9, první noc s výraznějším odchytem), budníček menší (1), červenka obecná (2), rehek domácí (2), kos černý (5), drozd zpěvný (1) a strnad obecný (3, druhý až čtvrtý letošní). Chycen byl také jeden netopýr pestrý.
Konec sezóny se často nese ve znamení nočního tahu strnadů obecných. Odchyty na přelomu října a listopadu zpestřuje noční tah špačků.
Na konci října by se měl rozjet naplno tah sluk, uvidíme. Podobně by ve velkém měli protahovat kalousi ušatí. V těchto dnech také vrcholí noční tah skřivanů polních.

Další nádherný denní tah (den 25.10.2020). Jasný den skoro bez větru začal opět silným tahem převážně pěnkavovitých ptáků, který sice později zeslábnul, ale v malém množství probíhal ještě i odpoledne. Podle hodinového vzorku převládali tentokrát jikavci, kterých prolétlo celkově odhadem kolem 10 tisíc! Početně protahovaly dnes také pěvušky modré, což bylo poznat na odchytech. Ze zajímavých druhů prolétlo během hodinového sčítání po 9:50 (tedy v klidnější fázi tahu) nejméně 11 zvonohlíků, 21 strnadů rákosních, 19 krkavců, 24 neurčených hus (mimo sčítání prolétlo ještě 24 neurčených hus a 6 hus velkých), osamělý sokol, moták pilich a v dálce také neurčený orel. Mimo to protáhlo také neskutečné množství lidských turistů, kteří prchali z karantény do doporučené "přírody" a občas se snažili zblízka zkoumat odchytová stanoviště. Celkem bylo odchyceno 212 ptáků 12 druhů: střízlík obecný (3), pěvuška modrá (106, letošní maximum, blížící se maximům v dobrých letech; výjimkou byl rok 2013 s nejvyšším denním počtem 277 ex.), králíček obecný (65), králíček ohnivý (1, celkem tak letos 108 ex., tedy poměrně slabý rok), červenka obecná 26), rehek domácí (1), sýkora koňadra (1), sýkora modřinka (3), sýkora uhelníček (2), zvonohlík zahradní (2, pátý a šestý letošní), čečetka tmavá (1, první letošní = 82. druh), čečetka zimní (1, druhá letošní).
Čečetka zimní (vlevo) a čečtka tmavá (vpravo). Stále táhnou králíčci ohniví.
Krásné počasí na sedle... ...umožnilo také vizuální sledování denního tahu.

Jasná noc po střídání (noc 24./25.10.2020). První noc předposlední směny na sedle začala hezky, tedy jasnou oblohou a bezvětřím. A to pro tah není moc dobré. Zvečera přeletěly podle zvuku křídel labutě velké, později protahovaly červenky ve frekvenci zhruba jedna za minutu, k tomu jednotliví drozdi zpěvní a nejméně dva skřivani. Celkem bylo odchyceno 17 ptáků 5 druhů: kalous ušatý (2, osmý a devátý letošní), střízlík obecný (3), červenka obecná (10), kos černý (1) a strnad rákosní (1, letošní šestý). Odchyceni byli také tři netopýři rezaví a jeden parkový.
Tah kalousů ušatých by měl v těchto dnech vrcholit.

Odchytová akce probíhá jedenáctým týdnem, službu mají Radek a Anička Lučanovi, Tereza Švejcarová a Henk van Hattem s pomocníky.

Další skvělý retrap a střídání služeb (den 24.10.2020). Větší část dopoledne se na Sedle válela mlha, později se začala trhat a kolem poledne už začalo prosvítat slunce. Tah drobných pěvců byl slabší až středně silný, ale i tak prolétly naší tahovou dálnicí tisíce ptáků. Impozantní byl ovšem průtah holubů hřivnáčů, který začal přeletem obřího hejna čítajícího minimálně 3000 jedinců, které postupně následovalo ještě řada dalších hejn o několika stovkách. Celkem prolétlo určitě přes 5000 hřivnáčů. K tomu se přidali krahujci, kterých prolétlo minimálně 15 a s ústupem mlhy začaly protahovat i káně lesní, ukázala se i minimálně jedna rousná a 3 sokoli. V odchytech dominovali jednoznačně králíčci a přidaly se trochu více i pěvušky. Mezi odchycenými králíčky se objevil další cizinec, tentokrát s lotyšským kroužkem! Během dneška a včerejška se králíčci s kroužky z Lotyšska, Estonska a Ruska objevili na více místech střední Evropy, což krásně ukazuje na původ populací ptáků, kteří letos protahují přes naše území v nadprůměrných počtech. Celkem bylo kroužkováno 211 ptáků 15 druhů: červenka obecná (10), střízlík obecný (17), kos černý (4), drozd zpěvný (1), králíček obecný (113 + 1 retrap s lotyšským kroužkem), králíček ohnivý (3), rehek domácí (4), pěvuška modrá (29), sýkora koňadra (16), sýkora modřinka (5), linduška luční (3), zvonohlík zahradní (2, třetí a čtvrtý letošní), zvonek zelený (1, první letošní = 80. druh), pěnkava obecná (1) a čečetka zimní (1, první letošní = 81. druh).
První letošní zvonek zelený – stará samice. První letošní čečetka zimní – podle odchytů na severu by letos mohl být na čečetky dobrý rok!
Obří hejno minimálně 3000 hřivnáčů se valilo přes Sedlo krátce po úplném rozednění několik minut. Samice králíčka obecného s lotyšským kroužkem. Mlha tvořila dopoledne zajímavé úkazy – například tuto kolmou stěnu zahalující jen polovinu výhledu na sever.

Mlžná noc s jižním větrem, ale téměř bez tahu (noc 23./24.10.2020). Jedna z těch nocí, kdy jsme si jako zkušení „sedlaři“, jak s trochou ironie rád říká jeden klasik českého kroužkování ptáků, říkali, že dnes to bude dobré. Ale ptáci mají evidentně jiné spouštěče migračního nutkání, než naše očekávání a dnes se jim prostě na cestu ve velkém stylu evidentně nechtělo. Tah byl jen slabý, v první polovině noci se ozývali hlavně drozdi, intenzita tahu byla ale nízká, jen kolem dvou ptáků za 10 minut. Celkem bylo kroužkováno 70 ptáků 8 druhů: červenka obecná (50), králíček obecný (1), střízlík obecný (3), rehek domácí (3), bramborníček černohlavý (2, devátý a desátý letošní), kos černý (5), drozd zpěvný (4) a sluka lesní (1).
Rehek domácí lovící v noci můry u reflektoru, krátce předtím, než skončil v síti. Ideální podmínky k odchytu, ale sítě byly většinu noci prázdné. Dospělý samec bramborníčka černohlavého chyceného při ranním rozletu.

Silný tah králíčků a hmyzu a dosud nejlepší letošní zahraniční retrap (den 23.10.2020). Hned od úsvitu se začali ozývat králíčci, od čehož se odvíjel i dnešní výsledek odchytu. Intenzita tahu hejnových ptáků v otevřeném prostoru byla středně silná, prolétly vysoké tisíce ptáků se standardní převahou pěnkavovitých a dominantním jikavcem. Po pěnkavách byli nejpočetnější čížci a stehlíci, ostatní pěnkavovití byli tradičně zastoupeni spíše symbolicky. Několikrát prolétli i východní hýli trumpěťáci. Dále desítky konipasů bílých a lindušek lučních. Velmi početně táhli v první polovině dopoledne kosi, kterých prolétlo několik stovek. Výrazněji než v předchozích dnech táhly pěvušky (desítky ex.). Objevilo se minimálně 8 krahujců (a konečně jeden skončil i v sítích), dvě káně lesní a jedna rousná. Jednou prolétlo hejno přes 30 kormoránů. S oteplením před přechodem fronty se spustila neskutečná migrace pestřenek – na 10m dlouhém úseku ve sloupci do 2m nad zemí jich proletovalo přes 500 za minuty a tento tah trval několik hodin. Jaký objem těchto užitečných opylovačů prolétl přes celé sedlo jen během dneška si člověk ani neumí představit! S pestřenkami táhly slabě i babočky admiráli. Kroužkováno bylo celkem 192 ptáků 12 druhů, k tomu jeden zahraniční retrap: králíček obecný (153, letošní maximum + jeden retrap – mladý samec s kroužkem MOSKVA!), králíček ohnivý (4), střízlík obecný (5), rehek domácí (1), pěvušky modrá (19), skřivan lesní (1, letos 23. pták = rekordní rok), sýkora koňadra (4), sýkora modřinka (1), kos černý (1), pěnkava obecná (1), pěnkava jikavec (1) a krahujec obecný (1, první letošní = 79. druh).
Křížozobý střízlík. Samec králíčka s ruským kroužkem.
Starý (vlevo) a letošní samec kosa černého. Rekordní 23. skřivan lesní. Teprve první letošní krahujec obecný.

Slabý noční tah se sovami (noc 22./23.10.2020). Na noc byla v předpovědi hlášena mlha, která se ale nekonala – nad horami naopak až zhruba do dvou hodin panovalo jasno jen mírně zakouřené a až kolem třetí hodiny se od západu zatáhlo. Ptáci si zřejmě řekli, že dnes není kam spěchat a noční tah byl jen hodně slabý, i v největší intenzitě proletovalo kolem dvou ptáků za 10 minut. Z večera se objevilo více sluk a krátce protahovali drozdi a skřivani polní. S oteplením se obnovil tah netopýrů rezavých a zřejmě v návaznosti na něj se objevilo i více kalousů, v sítích nakonec skončily oba druhy. Slabému nočnímu tahu odpovídal ranní rozlet. Celkem bylo kroužkováno 58 ptáků 11 druhů: červenka obecná (17), rehek domácí (6), střízlík obecný (12), králíček obecný (5), budníček menší (1), skřivan polní (2), drozd zpěvný (2), kos černý (7), sluka lesní (2), kalous ušatý (3) a kalous pustovka (1, třetí letošní). K tomu 6 netopýrů rezavých a 1 netopýr nejmenší.
Dvě samice kalousa ušatého. Mladá samice kalouse pustovky.
Henk van Hattem se svou první pustovkou. Srovnání velikosti netopýra rezavého a n. nejmenšího. V obou případech jde o tažné druhy netopýrů.

Další hezký den s průměrným říjnovým tahem i odchytem (den 22.10.2020). Denní tah běžel od úsvitu, ale nebyl nijak excesivní, protáhlo řádově vysoké tisíce (odhadem min. 10 000 ex.) ptáků. Dominantní byli jednoznačně jikavci, kteří tvořili určitě kolem 80 % z obou druhů pěnkav, které dnes jako obvykle dominovaly na naší tahové dálnici. Naopak velmi slabě dnes táhly lindušky a kvíčaly, kterých byly jen desítky. Prolétlo také minimálně 8 krahujců a ukázal se i lovící samec sokola, celkem jistě z místního páru, kteří se kolem Sedla pohybují pořád. Po poledni prolétl k jihu i jeden ořešník. S prudkým oteplením na více než 11°C se po dlouhé době obnovila migrace pestřenek a denních motýlů – mj. prolétlo minimálně 10 baboček admirálů, což byla v kontextu sněhu ležícího v pozadí na hřebeni zajímavá podívaná. Celkem bylo odchyceno 78 ptáků 9 druhů: králíček obecný (46), střízlík obecný (1), sýkora koňadra (7), sýkora uhelníček (4), červenka obecná (2), pěvuška modrá (1), linduška luční (1), šoupálek dlouhoprstý (1, pátý letošní) a čížek lesní (15).

Překvapivě velmi slabá noc (noc 21./22.10.2020). Na to, že obloha byla sice jasná, ale celou noc mírně zamlžená a vál jižní vítr o ideální síle kolem 3-4 m/s, byla dnešní noc překvapivě prázdná. Ptáci protahovali jen velmi slabě s intenzitou max. kolem 1-2 ex. za 10 minut. Tomu odpovídal i ranní rozlet, který prakticky chyběl. Bylo překvapivě teplo, kolem 7°C. Kroužkováno bylo celkem pouhých 9 ptáků 6 druhů: drozd zpěvný (1), kos černý (3), červenka obecná (1), střízlík obecný (1), sluka lesní (2, celkem tak letos dvacet ptáků) a kalous ušatý (1, čtvrtý letošní).

Hezký denní tah s nově kroužkovaným druhem (den 21.10.2020). Denní tah dnes započal výrazně později, než včera, až kolem osmé hodiny, ale nakonec se rozjel až na minimálně průměrnou intenzitu pro toto období a ve slabším provedení probíhal ještě v časném odpoledni. Celkově protáhly vysoké tisíce ptáků. Opět jednoznačně dominovaly pěnkavy a jikavci, ale i všech ostatních pěnkavovitých bylo dost, nejvíce asi čížků a stehlíků (vysoké stovky). Velmi početné byly lindušky luční (stovky, určitě více, než včera), ale opakovaně se ozvaly i přeletující lindušky horské, z nichž jedna skončila dokonce v síti, což je i zde zcela výjimečná událost. Téměř vůbec naopak dnes netáhli králíčci, což bylo ve srovnání se včerejškem velmi nápadné. Mnohem více než včera se naopak po ránu ozývaly pěvušky. Početně protahovali dnes i krahujci obecní, pozorovali jsme jich nejméně deset. Nejzajímavějším odchyceným ptákem byla každopádně mladá samice dřemlíka tundrového, která skončila ve spodní kapse nízko nad zemí v jedné ze slukovek. Z poměrně početných pozorování během přeletu přes Sedlo bylo jen otázkou času, kdy se podaří nějakého dřemlíka odchytit a osazenstvo stanice mělo velkou radost, že se to povedlo právě během jejich služby. Celkem bylo kroužkováno 90 ptáků 13 druhů: pěvuška modrá (5), rehek domácí (1), králíček obecný (25), špaček obecný (1, třetí letošní), linduška horská (1, první letošní = 77. druh; třetí celkově), sýkora koňadra (3), sýkora modřinka (1), pěnkava obecná (7), pěnkava jikavec (12, letošní maximum), stehlík obecný (2, druhý a třetí letošní), čížek obecný (30), konopka obecná (1, první letošní = 78. druh) a dřemlík tundrový (1, nový druh odchytů = 78. letošní a 131. celkově).
A další nový druh odchytů!
Teprve třetí linduška horská odchycená na sedle.
Jikavci protahují stále početněji.

Větrná noc (téměř) bez odchytu (noc 20./21.10.2020). Díky silnému větru byly odchyty přerušeny, sítě byly roztaženy až před rozedněním, kdy se síla větru vrátila na stav, který panoval během včerejšího dopoledne, tedy v zásadě na podzimní standard v intencích prověřeného úsloví, že na ČHS panují jen dva stavy povětří – buď fouká nebo fouká moc. Během rozednívání skončili v sítích dva střízlíci obecní a sluka lesní, takže to nakonec vlastně ani nebyla úplně nulová noc.

Silný denní tah i odchyt (den 20.10.2020). V hezkém počasí se v kulise cárů řídké mlhy, která se začala přímo v sedle tvořit až během rána, rozjel intenzivní tah, který trval až do poledne, jen zhruba po desáté hodině mírně zeslábl. Během něho prolétly desítky tisíc ptáků – jen během první hodiny tahu od 7 do 8 hod jsme napočítali 11500 ptáků, převážně pěnkav s jikavci, porlétlo také několik velkých hejn hřivnáčů; početně přeletovaly konopky, čížci, lindušky luční, konipasi bílí, pravidelně také zvonohlíci, dlasci, brávníci, několik cvrčal; asi největší překvapením byla nízko nad sjezdovkou přeletující hrdlička divoká. V průběhu dopoledne sílil jižní vítr jako předzvěst následující noci, kdy díky rychlosti větru budou odchyty muset být opět přerušeny. Odchyceno bylo celkem 162 ptáků 17 druhů: králíček obecný (84), střízlík obecný (5), pěvuška modrá (2), červenka obecná (15), rehek domácí (1), konipas bílý (2, druhý a třetí letošní), linduška luční (2), sýkora koňadra (14), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (1), kos černý (1), zvonohlík zahradní (1, druhý letošní), čížek lesní (4), pěnkava obecná (16, letošní maximum), pěnkava jikavec (11, letošní maximum), strnad rákosní (1, pátý letošní) a strnad obecný (1, první letošní = 76. druh).
Atmosféra tažného rána s velkým očekáváním. Přeletující hejno hřivnáčů.
Samice strnada obecného. Odchyt tohoto druhu v průběhu denního tahu je výjimkou, typicky se naopak tito ptáci chytají těsně nad ránem nebo za rozbřesku. Mladý samec zvonohlíka zahradního.
Jednoznačně nejpočetnějším druhem protahujícího ptáka byla i dnes pěnkava obecná, kterých během dopoledne prolétlo řádově několik málo desítek tisíc. Podíl pěnkav jikavců v hejnech pěnkav se touto dobou už zvyšuje a řada hejn je už i čistě jednodruhových. Zde odchycený mladý samec.
Po včerejším ptákovi další střízlík s bílou abnormalitou ve zbarvení části opeření. Mladý samec čížka lesního. Sýkor uhelníčků, ale i koňader a modřinek je letos zatím jen velmi málo. Zde jediný dnešní uhelníček.

Jasná noc s jižním větrem (noc 19./20.10.2020). Během předchozího odpoledne se nad horami postupně vyjasnilo, vítr se téměř uklidnil a po dlouhé době se ukázalo hvězdné nebe, kterému už dominují zimní souhvězdí. Viditelný ptačí tah běžel hned od úplného setmění. Zpočátku byl klasicky spíše slabší (cca 10 ptáků za 10 minut), po půlnoci tah sílil a občas se ve světle reflektoru objevilo i 3-5 proletujících ptáků najednou. Šlo téměř výhradně o červenky, jen výjimečně se objevil králíček či něco jiného, například jednotliví rehci, tu a tam některý z nich slétl níže a občas nějaký i skončil v síti. Ojediněle se v reflektoru objevil i poletující netopýr. Klidné noci jsme po dlouhé době využili k roztažení speciální sítě na sovičky. Hned po zapnutí hlasové reprodukce se v okolí vícekrát ozvalo zaštěkání sýce a z protisvahu se několikrát krásně ozval výr. Před ranním rozletem jsme kroužkovali přes 60 ptáků, zbytek celkové sumy pak na rozletu po hasnutí reflektoru ještě za šera. Celkem bylo odchyceno 129 ptáků 13 druhů: červenka obecná (92), rehek domácí (7), střízlík obecný (10), králíček obecný (1), skřivan lesní (1; celkem 22 ex., to je vyrovnání rekordního roku 2019), skřivan polní (2), budníček menší (1), linduška luční (1, letos čtvrtá noční), kos černý (7), drozd zpěvný (3), strnad rákosní (1, čtvrtý letošní), kalous ušatý (2, druhý a třetí letošní) a sýc rousný (1, třiadvacátý letošní).
Tři různí mladí rehci domácí s krásně viditelným rozhraním postjuvenilního pelichání na křídle.
Odchyt jednotlivých strnadů rákosních je klasikou druhé poloviny října. Víceletá samice kalouse ušatého. Minimálně tříletý sýc rousný. Je zajímavé, kolik se dá na jednom místě chytnout různých dospělých jedinců tohoto druhu.

Silný denní tah a totálně přestřízlíkováno (den 19.10.2020). Po silném nočním tahu následoval i odpovídající silný ranní rozlet a hned po něm se naplno rozjel velmi silný denní tah, při kterém se z mlhy, která celé dopoledne na Sedle panovala, vynořovaly tisíce přeletujících ptáků. Impozantně působila zejména hned po rozednění obrovská hejna jikavců, z nichž největší mohlo mít kolem tisíce jedinců. S početně táhnoucími pěnkavami a jikavci táhly i vysoké počty čížků, stehlíků, konopek, zvonků, v menších počtech se objevili dlasci a zvonohlíci, ojediněle se ozvaly i čečetky a minimálně dvakrát i severští hýli „trumpeťáci“. Početně táhly lindušky luční (vysoké desítky až stovky ex.), konipasi bílí a špačci, občas se ukázali skřivani lesní. Prolétly i nejméně dvě opožděné vlaštovky. Odevšad z porostů se ozývali králíčci obecní a jejich silný tah, který jsme očekávali podle údajů z odchytů na severu, by měl postupně sílit i v dalších dnech. Totéž se týká i naprosto rekordního počtu střízlíků – podle odchytů na severu lze očekávat početné odchyty i v dalších dnech. Celkem bylo odchyceno 262 ptáků 16 druhů: linduška luční (2), střízlík obecný (80, absolutní rekord; od závěru noci do dopledne bylo kroužkováno celkem 143 střízlíků!), pěvuška modrá (31), budníček menší (2), králíček obecný (69), králíček ohnivý (3), červenka obecná (32), rehek zahradní (1), rehek domácí (3), kos černý (1), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (28, letošní maximum), sýkora uhelníček (3), pěnkava obecná (4), pěnkava jikavec (1, třetí letošní) a čížek lesní (1).
Během rekordního odchytu střízlíků skončil v síti i tento zajímavě vybarvený částečně leucistní jedinec.
Z dopolední kroužkovací šichty. Velmi kontrastně ve srovnání s minulým rokem působí velmi nízké počty odchycených sýkor koňader. Zde jedinec z podivně depigmentovanými prsty a drápy.

Hezký noční tah a pestrý odchyt (noc 18./19.10.2020). Po odchodu nepříznivého počasí a s otočením větru se v souladu s očekáváním rozjel hned od setmění pěkný noční tah. V první polovině noci mu dominovaly červenky, ale byli slyšet i protahující drozdi zpěvní a občas se ozvala cvrčala. Hned z večera se nad sjezdovkou dokonce objevil opožděný lelek lesní. Do půlnoci jsme kroužkovali kolem 60 ptáků, což obvykle předznamenává velmi početné odchyty a tisícovkové „velké noci“. Nízká oblačnost postupně klesala a po půlnoci už v pravidelných intervalech dosahovala až k zemi. Ptáci protahovali velmi početně, ve světle se objevovalo v některých momentech i kolem 10-20 ptáků najednou. K červenkám se poměrně brzy přidali i početně táhnoucí králíčci, ke kterým se postupně přidávali neveliko i střízlíci. Těch skončilo v sítích nejvíce těsně před rozedněním. Tři dominantní druhy doprovázela směs dalších, opakovaně se u světla objevil skřivan lesní, k ránu se začali početně ozývat kosi a cvrčaly. Celkem bylo odchyceno 260 ptáků 15 druhů: sluka lesní (1, sedmnáctá letošní, za noc prolétlo jen několik dalších ptáků), skřivan polní (1), linduška luční (1, třetí noční letos), střízlík obecný (63, nejen letošní maximum), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1), králíček obecný (36), králíček ohnivý (3), červenka obecná (141), rehek zahradní (2), rehek domácí (1), kos černý (5), drozd zpěvný (2), drozd brávník (1, první letošní = 74. druh; třetí noční po 25./26.10.2017 a 30./31.10.2018) a dlask tlustozobý (1, první letošní = 75. druh). Kromě ptáků byl ještě odchycen 1 netopýr rezavý.
Třetí na ČHS v noci odchycený drozd brávník. Jedním ze dvou v noci pravidelně, ale málo početně chytaných pěnkavovitých ptáků je dlask. Naprostá většina zástupců této čeledi patří mezi striktně denní migranty.
K početně táhnoucím králíčkům obecným se během nocí po půlce října pravidelně přidávají jednotliví králíčci ohniví, jejichž tah už pomalu končí. V noci odchycená linduška luční.
Po polovině října se během nocí stále objevují v odchytech jednotliví opoždění rehci zahradní. Zde mladá samička, jeden ze dvou jedinců tohoto druhu kroužkovaných v uplynulé noci. Tah rehků domácích se touto dobou naopak naplno rozjíždí a za příznivých podmínek lze očekávat i poměrně početné odchyty. Čestná sluka z uplynulé noci. Hlavní průtah sluk je teprve na spadnutí, v uplynulé noci jsme pozorovali jen jednotlivé ptáky.

Pomalé obnovení odchytů a konečně příznivý vítr (den 18.10.2020). Ráno jsme se probudili do zimní pohádky. Do zhruba osmi hodin ještě stále sněžilo, teplota se ale poměrně rychle s otočením větru ze severního na jihozápadní vyšplhala nad nulu a my se pustili do opatrného roztahování sítí a revize celého odchytového areálu po vpádu zimy v minulých dnech. S radostí jsme konstatovali, že s pár výjimkami (několik přetržených vodících lanek) k žádným zásadním škodám nedošlo. Jediné zařízení, které vichřice nepřežilo, byly malaiseho pasti určené ke sledování migrace hmyzu. Ptáci táhli už od rána a po roztažení sítí zhruba od deseti hodin se nějaké i podařilo odchytit. Kromě několika tisíc pěnkav a jikavců proletovaly i stovky čížků, desítky stehlíků a dlasků,lindušek lučních a skřivanů lesních. Početně táhly kvíčaly (vysoké stovky kus, největší hejno mělo kolem 300 ex.), ozvala se i cvrčala. Nízko nad Sedlem majestátně protáhl orlovec říční, dále prolétlo minimálně 6 krahujců a velmi potěšil i nízko poletující dřemlík tundrový; na okraj sjezdovky si také sedl osamělý kos horský. Z porostů se ozývali hlavně králíčci a jejich podíl v celkovém odchytu tomu odpovídal. Celkem bylo odchyceno 49 ptáků 6 druhů: skřivan lesní (1, letošní jednadvacátý), králíček obecný (39), červenka obecná (2), rehek domácí (2), sýkora modřinka (4) a pěnkava obecná (1).
Další zimní ráno na sjezdovce. Skřivanům lesním se letos daří, do vyrovnání loňského rekordu chybí jeden.

Další noc bez odchytů (noc 17./18.10.2020). Během dne se na stanici vystřídala služba – lezavou zimou zkoušenou partu Jirky Vaníka, která ale nepřízeň obstála se ctí, vystřídali organizátoři Radek s Aničkou Lučanovi s Terezou Švejcrovou a Henkem van Hattemem. Protože celé odpoledne jemně sněžilo a po setmění šla teplota po nulu, mokrý sníh spolu s mlhou na sítích namrznul a hned zvečera bylo jasné, že dnešní noc bude další z těch, kdy se kroužkovatelé dobře vyspí. V pokusně na část noci rozsvíceném světle se kromě padajících sněhových vloček, které dělaly spolu s nočním tichem nádhernou atmosféru, proháněly početné můry hned několika druhů, což působilo opravdu podivně. Objevila se i protahující sluka, která na chvíli sedla ke světlu, ale pak pokračovala dál, později se objevili hlavně jednotlivě poletující králíčci a červenky a několikrát kalousi, jednou i dva najednou. Takže i ve sněžení ptáci táhli, ale kroužkovací seznamy dnes zůstaly prázdné.
Henk vyhlíží sluky. Na sjezdovku se potichu snáší sníh, sítě se změnily v drátěné plůtky.

Odchytová akce probíhá desátým týdnem, službu mají Jiří Vaník, Michal Podhrázský a Jan Suja s pomocníky.

Little Day 2010 (den 17.10.2020). Na celém světě dnes tisíce birderů vyrážely do terénu a snažily se pozorovat co nejvíce druhů za 24 hodin. Pokud by se ale někdo rozhodl začít tento den na sedle, se zlou by se potázal (jako autor těchto řádků a tohoto webu). Po rozednění se ozvala klasická sestava dne, tedy pěvušky, červenky, králíčci a střízlíci – ale jinak bylo mrtvo, ani cesta kolem hotelu a zpět nevynesla více než hrstku pěnkav a žádného jikavce. Do toho fičel vichr ženoucí mrznoucí ostré kapičky vody do obličeje. Chytat se dalo jen do pár sítí, a tak se parta na sedle logicky věnovala balení. Na řadě bylo totiž další střídání. Celkem bylo odchyceno 8 ptáků 4 druhů: střízlík obecný (3), králíček obecný (3), červenka obecná (1) a drozd zpěvný (1).
Pohled z heliportu, jediného závětří široko daleko.

Čekání na Godota... nebo nějaké ptáky (noc 16./17.10.2020). Na sedle byla pěkná mlha, ale do toho fičel od severu vichr o síle 8-12 m/s. Noc sestávala z marného koukání a čekání na aspoň jednoho ptáka. Po půlnoci začal celosvětový Big Day, ale prvního ptáka noci jsme zaznamenali až ve 3 ráno, kdy jsme na louce pod světlem vyplašili bekasinu; ani té se nikam nechtělo, protože v šest ráno pak visela v síti za sjezdovkou; sice z ní vyskočila, ale obratným chvatem se nám ji podařilo zařadit do statistik. Další ptáky pak přinesl až ranní rozlet. Celkem byli odchyceni (a viděni) jen 2 ptáci: bekasina otavní (1, první letošní = 73. druh; celkově 19. bekasina chycená na sedle) a červenka obecná.
Devatenáctá bekasina, kroužkovaná na sedle. Marné zíráné do světla.

Další z mnoha větrných dnů (den 16.10.2020). Počasí z noci pokračovalo i přes den, chytalo se pouze v závětří. Celkem bylo odchyceno 10 ptáků 5 druhů: střízlík obecný (2), pěvuška modrá (2), králíček obecný (4), červenka obecná (1) a kos černý (1).

Noc tří ptáků (noc 15./16.10.2020). Na sedle ležela mlha, ale doprovázel ji severní vítr se silnými nárazy. Za celou noc se podařilo odchytit jen jednu červenku obecnou, jednoho střízlíka obecného a jednoho drozda zpěvného.

Pestrý denní tah (den 15.10.2020). Po pěkné noci ožil i denní tah a bylo to poznat v sítích – odchyceno bylo 205 ptáků 12 druhů: linduška luční (3), střízlík obecný (7, vyrovnání letošního maxima), pěvuška modrá (35), budníček menší (1), králíček obecný (90, letošní maximum), králíček ohnivý (1), červenka obecná (17), rehek domácí (8, letošní maximum), sýkora koňadra (26, letošní maximum), sýkora modřinka (10), sýkora uhelníček (6, letošní maximum) a čížek lesní (1).
Lindušky lesní jsou skoro pryč, vystřídaly je lindušky luční.

A další červenková noc (noc 14./15.10.2020). Navečer sedlo opustil déšť a nad sítěmi se povalovala mlha, ze které vypadávaly jemné kapičky vody, lepící se na sítě. Hned přeletělo pár sluk a pak se rozjel tah červenek. Protože oblačnost visela většinu noci asi 50-100 metrů nad sítěmi, červenky přetahovaly ve výšce, kde byly krásně vidět. Pomalým kroužením mezi nimi proplouvali nejméně dva kalousi ušatí a jednou přelétl také lelek lesní. Jednotlivě protahovali také drozdi. Frekvence tahu červenek byla chvílemi poměrně velká, většinou bylo možné vidět několik ptáků ve vzduchu najednou a v okamžicích kdy "přijelo metro" se chytilo i více než 20 ptáků najednou. Výsledný odchyt je jen zlomkem počtu, který tuto noc nad sedlem skutečně protáhl. Každopádně jsme díky dnešnímu odchytu ltos překročili sumu 7000 odchycených ptáků. Celkem bylo odchyceno 300 ptáků 5 druhů: kalous pustovka (1, druhý letošní a 25. celkově), střízlík obecný (4), budníček menší (1), králíček obecný a červenka obecná (293, devátá letošní noc s více než stovkou červenek).

Konečně návrat k chytání (den 14.10.2020). Na sedle ležel čerstvě napadaný sníh, ale vítr se stočil k jihu a uklidnil, polojasno se střídalo s mlhou a jemným deštěm. Kvůli silnému rannímu větru se chytalo až od 7:30, přičemž se rozběhl silný tah králíčků obecných. Přes sedlo přeletovaly stovky ptáků, doprovázené skupinkami čížků. Celkem bylo odchyceno 75 ptáků 4 druhů: pěnice černohlavá (1, letos zatím slabě přes 70 % pětiletého průměru), králíček obecný (68, letošní maximum; absolutní maximum je pro zajímavost 217 ex. ze dne 20.10.2012), králíček ohnivý (1, pro zajímavost pouhých 61 % pětiletého průměru) a červenka obecná (5).

Vichr pokračuje (noc 13./14.10.2020). Vítr se neutišil ani v noci a odchyty tak byly nadále přerušené.

A zase ten vichr (den 13.10.2020). Další den zesílil vítr a do mlhy a mraků pofukoval v nárazech až 16 m/s. A tak jsme nechytali a čekali na umoudření počasí.

Chytáme i v zimě (noc 12./13.10.2020). Po větrném dni, kdy se nedalo chytat (přestože kolem cvrlikalo spousta králíčků) přišla další noc s nečekaným tahem. Celkem bylo odchyceno 173 ptáků 11 druhů: skřivan polní (2), střízlík obecný (7, letošní maximum), rákosník obecný (1; poměrně pozdní, ve druhé dekádě října bylo chyceno jen sedm dalších ptáků, jeden pak dokonce až 25.10.2012), pěnice černohlavá (5), budníček menší (2), budníček větší (1; ve druhé dekádě října probíhá poslední výraznější vlna tahu, např. 16.-17.10.2015 bylo odchyceno 17 ex. a 12.-13.10.2013 celkem 14 ex.; nejpozdější byl kroužkován 23.10.2016), králíček obecný (3), červenka obecná (145), bramborníček černohlavý (2, devátý a desátý letošní), kos černý (2) a drozd zpěvný (2).
Jeden z nejpozdějších rákosníků obecných. A další bramborníček černohlavý!
Probíhá poslední vlna tahu budníčků větších... ...a hlavní vlna tahu budníčků menších.
Stejně tak běží poslední vlna tahu pěnic černohlavých... ...a rozbíhá se noční tah střízlíků.
V noci začínají táhnout i králíčci obecní. Drozdů zpěvných se letos chytá minimum. Tah ptáků doprovázel mohutný tah blýskavek mramorovaných.

Zima na sedle (den 12.10.2020). A nechytá se...

Než přišla zima (noc 11./12.10.2020). Noc na sedle začala jako noci předchozí. Rozjel se tah ptáků, chytali se... a pak přišla v jedenáct hodin očekávaná a nevyžádaná změna počasí. Déšť se do rána změnil postupně ve sníh a sedlo se poprvé letos proměnilo v zimní království. Celkem bylo odchyceno 201 ptáků 12 druhů: sluka lesní (2, celkem letos 16 ex.), skřivan polní (1, minulou noc překročili skřivani jako další druh hranici 1000 kroužkovaných ptáků na akci), špaček obecný (1, druhý letošní), cvrčilka zelená (1, jedna z nejpozdnějších; v druhé říjnové dekádě celkem 12. odchycený jedinec, nejpozdější byla 20.10.2014), pěnice černohlavá (6, stále probíhá nenápadný tah, ale 6 ex. za noc je pěkný odchyt), budníček menší (1), lejsek černohlavý (1, druhý nejpozdější na sedle po ptákovi z 21.10.2012), červenka obecná (173, červenky letos načaly už pátou tisícovku), rehek domácí (2), bramborníček černohlavý (2, celkem letos už 8 ex., obvykle se přitom chytají max. 3 ročně s výjimkou roku 2014 s 10 ptáky a rekordního 2016 s dokonce 33 ptáky), kos černý (8, letošní maximum), drozd zpěvný (3).
Druhý nejpozdější lejsek černohlavý na sedle. Jedna z nejpozdějších cvrčilek zelených.
První z dnešních bramborníčků černohlavých. Druhý z dnešních bramborníčků černohlavých.
Skřivani polní táhnou nyní ve velkém i v noci. Druhý letošní špaček, jejich doba teprve přijde. Kos černý táhne nejvíce ve druhé polovině října.
Budníček menší. Stále táhnou pěnice černohlavé. Sluky by měly pomalu jít do maxima, snad to letos vyjde.

Stovkový den na rozjezd (den 11.10.2020). Než přijde na sedlo předpovídaná změna počasí, užívali jsme si poměrně pěkného dne – tedy dne s válející se mlhou a střídavou oblačností. Viditelně protahovali především králíčci (desítky až stovky) a lindušky luční (až 20 ex. spolu). Celkem bylo odchyceno 148 ptáků 13 druhů: linduška lesní (1), střízlík obecný (6, letošní "maximum"), pěvuška modrá (42, druhý nejvyšší letošní počet), budníček menší (2), králíček obecný (18), králíček ohnivý (1), červenka obecná (63), rehek domácí (1), sýkora koňadra (1), sýkora uhelníček (2), mlynařík dlouhoocasý (8, první letošní = 72. druh; mlynaříci se na sedle neobjevují každoročně), pěnkava obecná (2) a strnad rákosní (1).
Tihle mrňousci se na sedle nechytají každý den. I dnes přibyl další strnad rákosní.
Stále táhnou oba druhy králíčků. A zřejmě se blíží hlavní tah střízlíků.

Pár červenek na uvítanou (noc 10./11.10.2020). Novou směnu přivítala na sedle mlha, která vydržela do půlnoci, poté se ovšem vyjasnilo. Mlha se vrátila zase nad ránem. Po celou noc jednotlivě protahovaly červenky, nad ránem pak desítky červenek a drozdů; mimo to se ve světle objevily také nejméně čtyři sluky. Celkem bylo odchyceno 48 ptáků 5 druhů: střízlík obecný (1), pěnice černohlavá (1; v polovině října protahují obvykle poslední pěnice černohlavé, pokud se ovšem tah nezpozdí jako v letech 2013, 2015 a 2016; zvláště v roce 2016 probíhal silný tah ještě ve druhé polovině října, v noci 22./23.10. bylo chyceno 14 ex. a poslední dokonce až v noci 2./3.11.!), budníček menší (1), červenka obecná (43) a drozd zpěvný (2).

Odchytová akce probíhá devátým týdnem, službu mají Luboš Doupal, Robert Doležal a Ondra Kauzál s pomocníky.

Meleme z posledního (den 10.10.2020). Závěrečný denní report bude spíše stručnější – kroužkování se ujal trochu odpočatý Petr Podzemný a já jsem spíše už jen tak seděl a čuměl. Počasí na sedle bylo opět mlžné postupně se měnící v zatažené. Táhli opět hlavně konipasi bílí a lindušky luční. Později během dne se k nim přidali i králíčci, kterých najednou bylo ve smrčkách všude plno. Ptáci se chytali jen tak decentně, přesně tak, aby to Petr zvládal stíhat kroužkovat a přeci jen docela odpočatý Vojta (který mimochodem až do dvou do rána lítal kolem sítí jako profík) s mamkou ptáky nosit. Během dne jsme přidali i další druh pro letošní odchyt – po nočním špačkovi to ve dne byly dvě samičky strnada rákosního.
Parta, která nás měla střídat, dorazila téměř na minutu přesně a my se tak mohli po dalším a tentokrát velmi náročném týdnu, se sedlem rozloučit. Čtyři červenkové noci v jednom týdnu… Na to budu ještě dlouho a rád vzpomínat.
No každopádně na závěr je třeba říct, že mise byla v zásadě splněna. Podařil se nám husarský kousek – odchycením 3410 ptáků za ten týden jsme (o něco málo) více než zdvojnásobili letošní stav odchycených ptáků (pokud dobře počítám mělo by to nyní být dohromady 6253 jedinců). I nějakou tu Sibiř jsme přidali. Jen ta modruška tam ještě čeká na někoho dalšího. Dokonce na nás vyšel i netopýr číslo 900 od roku 2015 (n. hvízdavý). Nyní už se ale s vámi vážení a milí čtenáři ze sedelského studia loučím a těším se na viděnou u dalšího termínu.
Celkem bylo odchyceno 82 ptáků 12 druhů*: střízlík obecný (5), králíček obecný (19), králíček ohnivý (4), drozd zpěvný (2), kos černý (2), červenka obecná (21), rehek domácí (2), pěvuška modrá (12), linduška luční (8, vyrovnání letošního maxima z 07.10.), pěnkava obecná (2), strnad rákosní (2; první letošní = 71. druh), skřivan lesní (3, celkem letos 20 ptáků) a bramborníček černohlavý (2).
* Celkové statistiky byly upraveny. Když jsme předávali ve 12:00 sedelský štafetový kolík, Jirka Vaník a jeho parta se rozhodla, že budou ještě pokračovat v odchytech.
Pokud nám nad hlavou poletí skřivan a my uvidíme poměrně dlouhý ocas s bílými krajními rýdováky a jednolitě světlou spodinou křídla, můžeme si být jisti, že vidíme skřivana polního.
Pokud bude mít skřivan ocas krátký se spíše bílým koncem a nápadnou bílou páskou na spodině křídla, díváme se na skřivana lesního (postřeh Martina Vavříka).
Ani strnad tundrový, ani rolní, ale docela běžný strnad rákosní. To už bychom těch rarit chtěli moc. I dnes početně protahovaly lindušky luční.

Skřivánku, kamaráde, můžeš letět! (noc 09./10.10.2020). Tak, kde začít? Třeba u odpoledne, které jsme strávili kvalitním spánkem, který byl Velitelovými telefonáty přerušen pouze čtyřikrát. Chtěli jsme si řádně odpočinout před poslední nocí, která vypadala, jak už jsem tento týden několikrát psal, dobře. Na dnešní noc nás bylo, stejně jako včera, pět a půl (personálně nás podpořili Petr Podzemný a Hana Macková se synem Vojtou), takže jsme byli připraveni na všechno.
Večer nezačal dvakrát slibně. I když, když se podívám na počasí předchozích středních i velkých nocí, bylo to vlastně docela standardní. Oblačnost zakrývala od večera oblohu, ale mezi sedlem a základnou mraků byl pořád ještě alespoň půl kilometru. Tah ptáků byl ovšem od začátku poměrně výrazný a to hlavně červenek a sluk. Na sluky ale zřejmě málo foukalo a tak létaly vysoko nad sjezdovkou. Na nebi bylo po delší době vidět opět i docela dost netopýrů a ne příliš překvapivě i můr. U světla se nakonec zastavily i tři velké druhy tažných lišajů – po dvou svlačcových a jeden lišaj smrtihlav.
V první půli večera se ptáci odchytávali nejprve jen zlehka, ale ve vzduchu bylo cítit, že to tak asi nezůstane. No a milí čtenáři, nezůstalo. V jedenáct hodin do sedla sedla mlha a o půlnoci jsme měli v protokolech napsaných už zhruba 100 červenek. Připadal jsem si ten večer jako telefonní ústředna, počty průběžně odchytávaných a táhnoucích ptáků jsem předával asi na čtyři různá místa, mimo jiné i Martinovi Vavříkovi, kterému to nedalo a navštívil nás přeci jen ještě jednou a jal se ihned pomáhat s vymotáváním dalšího návalu červenek, který s mlhou do sedla dorazil. Kroužky jsme nakonec tu noc vytáhli tři z nás a v sestavě tři s kleštěmi a tři a půl s pytlíky jsme si s červenkami docela dobře poradili (i když nějaká menší krize na nás také na chvilku padla). Sedlo nás dokonce v průběhu noci nechalo i na chvilku vydechnout a to když vítr na krátkou chvíli vyfoukal mlhu výše a nálety červenek do sítě se zpomalily. Hned, jak se mlha do sedla vrátila, „přijelo metro“ a vysypalo do sítí další červenky. Vyplétači jezdili jako fretky a kroužkovatelé kroužkovali jako vzteklí (nikdy bych nevěřil, že mě bude ze zavírání kroužků bolet rameno).
Prozatím každá naše velká noc byla trochu jiná, než ta předchozí a tato nebyla výjimkou. Dnes totiž červenky doprovázely stovky skřivanů polních. Jiné noci jsme je zatím ani snad nezaslechli. Docela dost těchto větších ptáků se nakonec i podařilo odchytit, ale jejich velikost jim často usnadňovala opouštění sítí před vyndáním, popř. se díky své obratnosti ani do sítí nedostali. Při tak velkém počtu kroužkovatelů jsme měli čas občas i vyběhnout z chatičky ven, nadýchat se horského vzduchu, posbírat si pár „vlastních“ červenek a chvilku obdivovat tahové divadlo. Neskutečná podívaná, která se prostě neomrzí.
Už ani nevím, kolik bylo hodin, ale někdy tak kolem červenky číslo sedm set se do chatky přiřítili nadšení kroužkovatelé s očekávaným, ale přesto výjimečným úlovkem – budníčkem pruhohlavým. Pohled na tohoto prťavoučkého budníčka, velikosti spíše snad králíčka, který se k nám přiřítil bůh ví odkud ze Sibiře a bude pokračovat (stále ještě) bůh ví kam, z toho prostě mrazí. Aby toho nebylo málo, v sítích nás dnes překvapili i další tři bramborníčci černohlaví z nichž jeden nám vyloženě zamotal hlavu. Svými znaky nápadně připomínal spíše nějakého sibiřského bramborníčka, snad maurus nebo stejnegeri. Řádně jsme jej nafotili a odebrali i vzorek tkáně k analýze DNA. Doufejme, že výsledky budeme znát brzy. V případě potvrzení by se jednalo o nový druh pro avifaunu ČR.
Celkově byla tato noc i nečekaně druhově pestrá – 19 druhů je spíše nadprůměr pro noční odchyty. Za zmínku stojí rozhodně ještě samec kalouse ušatého, který vystřídal pustovku v pojídání táhnoucích červenek, cvrčilku zelenou, jednu sluku odchycenou při ranním rozletu nebo dva velmi pozdní lejsky černohlavé a uprostřed noci táhnoucí skřivany lesní.
No… stálo to za to, ale ráno už jsem docela padal na držku (a určitě jsem nebyl dnes v noci sám). A to nás ještě čekal denní odchyt. Koneckonců, v okolních státech se modrušky také chytaly ve dne a propásnout ji po takové noci by byla škoda, no ne? Celkem bylo odchyceno 975 ptáků 19 druhů: sluka lesní (1, letošní čtrnáctá), kalous ušatý (1, první letošní = 69. druh), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1), budníček pruhohlavý (1, druhý letošní a 22. odchycený na sedle), králíček obecný (1), cvrčilka zelená (1), střízlík obecný (1), špaček obecný (1; první letošní = 70. druh), drozd zpěvný (17), kos černý (3), lejsek černohlavý (2), červenka obecná (915, letošní maximum), rehek zahradní (1), rehek domácí (3), bramborníček černohlavý (3*), skřivan polní (16, letošní maximum, tedy poprvé více než jeden; po dvou slabých rocích snad návrat ke klasice, absolutní maximum je stále 69 ex. z noci 08./09.10.2013), skřivan lesní (3, celkem letos 17 ex.), linduška lesní (1, druhá letošní noční, pořádně prohlédnuta pro vyloučení nějaké sibiřské neplechy). Dnes v noci se dařilo i odchytům netopýrů, kterých bylo dohromady 9 jedinců těchto 4 druhů: netopýr parkový (5), netopýr rezavý (2), netopýr večerní (1, teprve třetí pro sedlo), netopýr hvízdavý (1, první letošní po neurčeném Pipistrellus sp.). Díky odchytu této noci překročil celkový počet odchycených netopýrů od roku 2015 číslo 900!
* Zatím všichni bramborníčci jako rubicola. Uvidíme, jak rozlouskneme toho jednoho podezřelého.
Jeden z našich nejmenších netopýrů – netopýr hvízdavý; 900. netopýr chycený na sedle od roku 2015. Poměrně raritní je i třetí odchyt netopýra večerního na ČHS. Tento druh je běžným druhem synantropním, který se ale v okolí sedla běžně nevyskytuje. Ne příliš povedená fotografie velmi povedeného lišaje smrtihlava. Lišaj smrtihlav je jako jeden z mála motýlů schopen vydávat pískavé zvuky vytlačováním vzduchu z jícnu.
Jeden ze dvou pozdních lejsků černohlavých. Mladý samec kalouse ušatého. Naše poslední sluka. Zrovna těchto emblémových ptáků jsme letos moc nepřidali.
Onen zmiňovaný mysteriózní bramborníček. Povšimněte si výrazně kontrastních podkřídelních krovek.
Hvězda dnešní noci, budníček pruhohlavý. Co by to bylo za report z noci bez fotografie červenky? Viděl jsem jich tento týden snad tisíc a stejně mi přijdou neobyčejně krásné.

Letí konipasovití (den 09.10.2020). Ráno začalo na sedle mlhou husto tak, že by se dala krájet. Ptáci téměř okamžitě vyrazili na cestu k lepším zítřkům. Přeletovaly stovky pěnkav (s jikavci), čížků, dlasků (cca 1000) a od samého rána i kvanta lindušek lučních a dnes poprvé i konipasů bílých. Těch přeletěly přes sedlo stovky, možná nižší tisíce. Přes sedlo se i dnes přehnalo několik set hřivnáčů a vyšší desítky špačků. Pak mlha začala houstnout a tah ptáků v zásadě zastavila. Jen lindušky a konipasi vytrvali v letu a pokračovali až do večera. Učinili jsme i jedno zajímavé pozorování mladého moudivláčka lužního před oknem stanice; jde teprve o druhé pozorování na Červenohorském sedle, první bylo 05.10.2014 (2 ex., O. Belfín). Na rozdíl od předešlých dnů dnes téměř netáhli skřivani lesní, až k poledni se objevilo pár hejn.
Odchyty probíhaly víceméně standardně, většina ptáků profrčela vysoko nad sítěmi a ani se s námi nepozdravila. I dnes se podařilo odchytit pěkných pár pěvušek – konečně se nám totiž podařilo zprovoznit rozbitou kostku u sítí, kde se dobře chytají. Celý den jsme od sítí ale nosili i červenky, které asi posedaly všude možně kolem sedla. Možná hromadný exodus před příchodem špatného počasí a severního větru, který se jako na potvoru má obrátit zítra přesně ve chvíli, kdy má další turnus roztahovat sítě? Uvidíme v noci a zůstaňte s námi.
Celkem bylo odchyceno 69 ptáků 14 druhů: sýkora uhelníček (3, letošní "maximum"), sýkora koňadra (2, letos zatím pouze dvacet), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1), králíček ohnivý (1), králíček obecný (1), střízlík obecný (3), drozd zpěvný (2), kos černý (2), červenka obecná (32), pěvuška modrá (15), linduška luční (3), pěnkava obecná (1), čížek lesní (2).
Mladá pěvuška modrá – pankáč. Již usedlá, stará, pěvuška modrá. Radost nám dělají i lindušky, které se, byť málo, ale pravidelně odchytávají v trojúhelníku sítí, který je na ně určený.

Odpočíváme (noc 08./09.10.2020). Tak jsme si konečně řádně odpočinuli. Dnešní noc předpověď počasí vyšla téměř dokonale. Bohužel to tedy znamenalo, že se nic moc chytat nebude. Večer se do sítí zamotalo zřejmě pár ptáků, co to ráno na sedle zakempovali, ale druhá půlka noci byla vyloženě bídná. Nebe bylo jasné, maximálně z části ukryté za vysokou oblačností, kterou prosvítal měsíc a navíc vanul poměrně silný vítr (až 9 m/s), takže nic.
Ptáci ale z večera ve vzduchu docela vidět byli, ale pak zmizeli i ti. Ani můr ani netopýrů moc vidět nebylo, až mě překvapilo, že se tři létavci odchytili. Jeden miloučký rezavec mě na pozdrav i pokousal, abych to sedlo neměl zadarmo. Až k ránu se do sedla dostala nízká oblačnost a po zhasnutí světla dokonce i mlha. Něco málo se tak podařilo pochytat při ranním rozletu. No alespoň jsme si večer trochu zahráli a zazpívali a pak do růžova vyspali. Celkem bylo odchyceno 41 ptáků 5 druhů: sluka lesní (1, třináctá letošní), kos černý (2), drozd zpěvný (9), červenka obecná (27), rehek domácí (2). Z netopýrů se nám pod ruku dostal jeden netopýr pestrý a dva rezaví.
Na tu bídu se nakonec ráno podařilo pochytat i pár drozdů jako třeba tohohle mladého fešáka. Při ranním rozletu se občas zadaří lapit i nějakého toho kosa. Tomuto puberťákovi se oranžový zobák teprve vybarví. No a co by to bylo za noční report, kdyby chyběla fotka červenky. Pořád čekáme na tu s modrým ocáskem, ale krásné jsou i tyto „obyčejné“.

Modrý den (den 08.10.2020). Po další střední noci by jeden očekával další dobrý tahový den. Ale opak byl pravdou, dnešek byl na táhnoucí ptáky velmi skoupý. Poměrně výrazně táhli hřivnáči (opět i jedno hejno o 350 hlavách), ale z drobnějšího ptactva letěly výrazněji jen lindušky (včetně min. jedné rudokrké). Z lesů se ozývaly koňadry i modřinky, ale táhnout se jim zřejmě vůbec nikam nechtělo. Zato typické podzimní tititi pěvušky modré se opět ozývalo z každého křoví, i když také mnohem méně, než předchozí dny. Na rozdíl od předchozích dnů se ale docela pěkně chytaly, i když také žádná velká sláva.
Velitelství ze Struhařovské základny hlásilo podle radaru všudypřítomný denní výrazný tah. Na sedle bylo ale relativně mrtvo, ptáci zřejmě protahovali Moravskou bránou, těžko si jinak vysvětlit jejich absenci na sedle. Každopádně dnešní noc bude velmi větrná, nárazy větru by měly dosahovat 16 m/s, tak to bude asi (konečně) v poklidu. I když takto těch 6 tisíc ptáků do konce týdne nedáme. Také netrpělivě vyhlížíme naši první modrušku. Chytají se všude okolo, stihneme ji tento turnus na sedle? Nebo si ji vypletou až kolegové Podhrázský, Brandl, Vaník a Suja? To jsou nervy! Celkem bylo odchyceno 52 ptáků 11 druhů: sýkora koňadra (3), sýkora uhelníček (1), skřivan lesní (2, celkem letos zatím 14 ex.), pěnice černohlavá (1), králíček ohnivý (1), králíček obecný (1), střízlík obecný (2), červenka obecná (13), bramborníček černohlavý (1, třetí letošní), pěvuška modrá (26), pěnkava obecná (1). Následuje alespoň bohatá doprovodná fotodokumentace:
Nejprve didaktické okénko s duhovkami: určování stáří pěvušek není žádný med. Jedním ze znaků, které je možné použít je i zbarvení duhovky. Mladí ptáci ji mají nevýrazně šedohnědou a staří červenohnědou.
Úplně stejně je možno použít zbarvení duhovky i u pěnic, např. pěnice černohlavé. Zde je rozdíl ale mnohem méně výrazný.
Naše sítě pravidelně navštěvují i naši létající prcci jako třeba tento střízlík… …a nebo tento králíček obecný.
Dnes v síti skončila i tato samice bramborníčka černohlavého. Snažili jsme se v ní vykoukat „maura“, ale nebyl tam. I dnes nás v sítích potěšili dva lulani. No nejsou nádherní?

Do třetice všeho tažného (noc 07./08.10.2020). Ano je to tak. Milí čtenáři, nebudu vás napínat, i dneska to letělo. A zase se to chytalo. A zase už to táhnu další celou noc. Melu z posledního, ale zkusím se přeci jen trochu rozepsat.
Dnešní noc byla opět taková „bude nebude?“ Vanul jen velmi mírný jižní vítr, ale nad sedlem bylo jinak v podstatě oblačno a mezi mraky prosvítaly hvězdy i měsíc. Velitel šel brzy spát, podle plánu měl přebírat službu o půlnoci. Moje šichta začínala ve tři, ale rozhodl jsem se, že s Dodinem, který dneska sloužil do půlnoci, zůstanu ještě u sklenky červeného na kus řeči a vzpomínek z mládí. Z nížiny ovšem začaly přicházet zprávy, že o půlnoci sedne do sedla mlha a že to zas bude lítat. Nějak se nám to nezdálo, nad sedlem bylo pořád hvězdy krásně vidět. Pravdou ale je, že ptáci zase táhli jako vzteklí. Hned zkraje noci jsem zaslechl alespoň čtyři kolihy velké, bukáčka a několik volavek. I červenky to braly zostra, sem tam se nějaká odchytila, ale pořád v podstatě pohodové tempo.
S blížící se půlnocí ale začínalo být jasné, že to asi přeci jen zase do sítí napadá a tak se za námi vypravila i sobotínská posila – Martin Vavřík. Dnes jsme totiž byli jen ve třech – Lenka nás dneska opustila a další Lenka, která ji měla střídat, na sedlo nakonec dorazit nemohla. Takže nám další kontrola z nížiny přišla velmi vhod. Martin tedy dorazil o půlnoci a našel nás stále ve velmi dobré náladě s asi 40 ptáky na „účtě“.
Ale jak pravili nížinní proroci, o půlnoci opravdu do sedla padla mlha a rozjely se odchyty. Na vrcholu tahu to byla opět zhruba 1 červenka za sekundu. I obrázky z radaru ukazovaly masivní tah přes celou Moravu. Tak jsme zas začali běhat, kroužkovat, vymotávat, občas si zanadávat/potěšit se červenkami (nehodící se škrtněte) a tak pořád dokolečka. Dnešní tahové okno ale vydrželo jen zhruba do tří do rána. Pak vítr mlhu zase rozfoukal a tah nejdříve zpomalil na zhruba 5 ptáků za minutu a pak v zásadě úplně zastavil. Dodin odpadl, Velitel se slovy „ty máš vlastně tu šichtu od tří“ šel spát a Martin se vrátil do nížiny. Zůstal jsem sám. Ale ničemu to nevadilo. Od té doby to bylo opět co kontrola, to dvě až deset červenek, takže jsem ostatní už nemusel do rána tahat z postele.
Ranní rozlet hrozil slibným odchytem, ale nakonec to bylo celkem snadno zvládnutelné. V sítích ráno viseli i dva rehci domácí, jinak byla dnešní noc celkově naprosto dominantně červenková. Co se ptáků týká, za zmínku stojí ještě určitě další(?) pustovka, která obratně lovila červenky porůznu kolem odchytového stanoviště a jeden výr, který se v noci vytrvale ozýval z Jesenické strany sedla.
No, další noc už se asi všichni docela těšíme na jasnou oblohu. Alespoň bychom si odpočali před tou z pátka na sobotu, která by mohla být opět dobrá. Mimochodem, zajímavost na závěr – pokud vezmeme, že červenka váží v průměru 16 gramů (ale ony ty tahové mají o něco málo víc), tak jsme za poslední tři dny okroužkovali necelých 26,5 kilogramu červenek. Celkem bylo odchyceno 446 ptáků 6 druhů: králíček obecný (4), budníček menší (1), skřivan polní (1, druhý letošní), drozd zpěvný (2), červenka obecná (436), rehek domácí (2). Z netopýrů jsme dnes ze sítí vyndali dva netopýry pestré a tři rezavé.
Červenky, všude červenky (část portrétů vznikla mimo dnešní noc)…
Určování pohlaví ptáků je mimo hnízdní sezonu někdy docela problematické a často zcela nemožné. Naproti tomu u netopýrů se jedná o bezproblémovou záležitost. Zde příklad u jednoho dnešního netopýra pestrého. Tipnete si pohlaví? Do sítě zabloudili dnes i tři tyto postrachy, síťožrouti, rezavci (a také ještě všelijak jinak), no zkrátka netopýři rezaví. Jak vidno, tento druh netopýra vskutku příliš krásy nepobral.

Mlžné tažno (den 07.10.2020). Dnešní den byl, co se týká tahu, v podstatě podobný jako ten včerejší. Ptáků táhlo o něco méně, ale i tak se přes sedlo valila téměř jednolitá masa ptáků, především čížků, pěnkav (s vtroušenými jikavci), lindušek a brzy ráno také dlasků. Ty v průběhu dne vystřídali sýkory koňadry a modřinky a znovu se rozjel fantastický tah skřivanů lesních.
Počasí bylo také podobné, celý den seděla v sedle mlha, ale vítr vanul zkraje rána celkem festovní. Rychlost byla „hraniční“ – tedy 6 m/s, takže jsme otevřeli celou sestavu sítí a netrpělivě vyhlíželi první velký nálet sýkor. Vítr se sice brzy trochu uklidnil, ale žádný nálet do sítí pořád nepřicházel. Ptáci celý den sítě přeletovali a příliš se nechytali. Poměrně hezky fungoval trojúhelník na lindušky, ale i tak na ptáky prostě asi příliš foukalo, nevíme.
Když jsme to šli v 11 hodin sbalit s tím, že to sice lítá, ale nic se nechytá, měli jsme na kontě 50 ptáků poměrně pestré směsice druhů. Jenže… Jenže v úplně poslední síti, kterou jsme šli sbalit, bylo sýkorčí nadělení. Rovná padesátka modřinek (a jedna pěnkava) a my jsme tak z fleku zdvojnásobili dnešní odchyt.
Předpověď na další dny vypadá všelijak a nejsme z něj moc moudří. Začínáme se obávat, že nepokoříme nejen pěti tisícovou hranici, ale možná i tu šesti tisícovou. Zůstaňte s námi a dozvíte se brzy víc. Celkem bylo odchyceno 101 ptáků 12 druhů: skřivan lesní (5, letošní maximum, vyrovnání maxima roku 2010, překonané jen 10 ex. dne 04.10.2019), sýkora koňadra (3, zatím jen 15 ex. tohoto postrachu říjnových odchytů), sýkora modřinka (51, letošní maximum; bude se opakovat rok 2019 s maximálními odchyty 84, 91 a dokonce 120 ex. dne 15.10.?; více už se chytilo jen během velkého sýkorkového dne 28.09.2019 kdy bylo kroužkováno 501 koňader a 154 modřinek), střízlík obecný (4), králíček obecný (1), králíček ohnivý (5), drozd zpěvný (2), pěvuška modrá (14), linduška luční (8, letošní maximum), čížek lesní (2), pěnkava obecná (5), pěnkava jikavec (1, druhý letošní).
Mezi početně protahujícími pěnkavami obecnými… …začínají být slyšet i jednotliví jikavci. Dalším početně protahujícím druhem je linduška luční.
Ornitologické vášně v nás rozdmýchávají zvláště skřivani lesní. Dnes nás návštěvou v síti poctilo i jedno 50hlavé hejnko modřinek. Mezi nimi byla i tato mladá sýkorka s poměrně neobvykle nepřepelichanými třemi velkými krovkami. Drtivá většina mladých ptáků přepelichá velké krovky všechny.

Drozdí noc (noc 06./07.10.2020). Dnešní noc by si v zásadě jakoby zasloužila přízvisko středně velká, alespoň podle počtu odchycených ptáků. Nicméně přízvisko, které jsem zvolil, mnohem lépe popisuje situaci, která se odehrávala na nebi. Během noci totiž přeletěly přes sedlo vysoké tisíce drozdů zpěvných. Ale nepředbíhejme.
Večer začal návštěvou (nebo možná kontrolou?) ze Sobotína. Přijel Martin Vavřík a po počátečním vzpomínání s velitelem na společné chvilky z ornitologického dávnověku vyrazil s podběrákem ke světlu a jal se odchytávat zbloudivší ptáky. První půle noci byla ale jinak docela klidná, ptáci se odchytávali se spíše jednotlivě, ale druhově to bylo poměrně pestré. Mimo jiné se u světla objevil další bělořit. I tak ale bylo už v tuto chvíli znát, že dnes je to ve vzduchu jiné. Červenky totiž zdaleka nedominovaly. Dnes byla obloha plná již zmíněných drozdů zpěvných. Nicméně do půlnoci pořád nebylo jisté, zdali něco bude nebo nebude. Přečkali jsme dvě přeháňky, které do sedla vždy nahnaly mraky, ale že by se nějak moc chytalo, to se říct nedalo. Druhá přeháňka po svém odchodu dokonce nebe v zásadě vyčistila, tak jsme si o půlnoci prohlédli hvězdy a Mars a rozloučili se s Martinem, který se vrátil zpět do nížiny. S Lenkou jsme zůstali sami a připravovali se na klidné předání šichty ve dvě ráno. Ale kdeže, opět… Ve tři čtvrtě na jednu jsme vyrazili obejít sítě a všude byla mlha. Mlha a ptáci. Červenky, ale také dost drozdů zpěvných. Tak jsme probudili kolegy a zase začali kmitat kolem sítí. Všude samí drozdi, ve vzduchu, v sítích, na zemi. Spousta ptáků v průběhu noci posedávala na zem (některé jsme tak i chytli oslněné silným světlem) a dávala tušit, že ranní rozlet bude pěkný. Počasí na sedle ptáky evidentně zaskočilo a řada z nich se zřejmě rozhodla vyčkat vsedě na ráno před další cestou. Vítr vál opět poměrně velmi silný s ještě silnějšími nárazy, vymrzal ruce a zalézal pod bundu, kde ochlazoval zpocená záda od toho, jak člověk pořád pendloval nahoru a dolu po sjezdovce.
Drozdů se muselo tuto noc chytit mnohem víc, než konečných 85. Řada z nich se z pěvcovek vyklepala okamžitě po odchytu před mýma očima a ještě víc určitě, když jsem se nedíval (naopak ve slukovkách zůstávali viset až příliš dobře). I tak se nám podařilo nakonec nanosit pěkných pár těžkých pytlíčků. Kolem třetí tah zeslábl na únosnou mez a s Lenkou jsme se vydali nabrat síly do maringotky na ranní rozlet. Ten byl nakonec také pěkný, hlavně červenky, drozdi se zřejmě vyklepávali. Velitelovi také udělal radost konečně trochu lepší počet odchycených sluk. Ze slukovky jsme ale vyndávali jen jednu, zbytek byl chycen a doskočen ihned po odchytu v některé z pěvcovek. Bůh ví, kolik těch bylo a vyklepalo se, přeletět jsem jich taky viděli pěkných pár. Překvapil také jeden pozdní lejsek černohlavý. Je to moc pěkné, ale další noc už by nám mohla dát trochu spočnout… :) Celkem bylo odchyceno 433 ptáků 11 druhů: sluka lesní (4, celkem letos dvanáct), budníček menší (5), pěnice černohlavá (8), cvrčilka zelená (1), rákosník obecný (1), drozd zpěvný (85, letošní maximum a druhý nejpočetnější odchyt po noci 2./3.10.2010 kdy bylo kroužováno 126 ex. než došly kroužky), kos černý (1), rehek domácí (1), rehek zahradní (17, letošní maximum), červenka obecná (309), lejsek černohlavý (1; poslední odchyty lejsků černohlavých typicky spadají do konce září, v říjnu bylo na ČHS kroužkováno celkem 18 ptáků, vesměs v první dekádě do 10.10. mimo výjimečného odchytu 1 ex. až 21.10.2012). Kromě toho bylo odchyceno po jednom netopýru parkovém a alkathoe.
Didaktická chvilka s ocasy. Zde dnešní dospělý samec rehka domácího a detail jeho ocasních per (uprostřed). Vpravo pro srovnání mladý pták (mimo sedlo).
A zde to samé s rehkem zahradním. Vpravo a uprostřed dospělý samec ze dneška a vpravo pak mladý pták ze srpnových odchytů.
Jedna z dnešních sluk. Tato jako jediná ze slukovky. Nemůže chybět fotka červenky. A ani hvězdy dnešní noci – drozda zpěvného.

Masivní tah (06.10.2020). Hned, jak vysvitly první sluneční paprsky, vyrazila na šichtu denní směna migrantů. Od samého rána se ptáci valili přes sedlo v neuvěřitelných počtech (kvalifikovaný odhad cca 200 ptáků/min). Řev přeletujících čížků a pěvušek modrých byl téměř ohlušující. Mezi čížky se ozývaly i velmi početné pěnkavy a dlasci. K táhnoucímu ansámblu se rychle připojily i lindušky, hlavně luční, ale i nějaké lesní. Velitelovi se podařilo později během dopoledne zaslechnout i dvě lindušky rudokrké. To už se k tahounům přidali i skřivani lesní, konipasi bílí a hřivnáči (opět např. jedno hejno o cca 200 kusech). Kolem osmé se na cestu přes sedlo vydaly i koňadry a modřinky, které začaly převládat. Všehovšudy jsme byli svědkem přelévání téměř jednolité masy ptáků přes sedlo. Ptáci tekli a tekli, ale my na ně většinu dne spíše jen koukali z okna. Všechny sítě byly totiž hned po ranním rozletu sbaleny, aby kroužkovatelé nebyli zahlceni při dodělávání zbylých ptáků z noci. Velitel pak zhruba v půl deváté zavelel k roztažení trojúhelníku na lindušky a jedné sítě za maringotkou, která byla chráněna proti větru, který po noci ještě více zesílil a téměř znemožňoval nějaký rozumný odchyt. Sítě na sedle už toho mají docela dost za sebou a silný vítr jim dává pěkně pokóřit, jak se tak říká. Navíc, jak už jsem předeslal, vyrazily brzy po roztažení na cestu hlavně modřinky, tak nám to dopolední chytání ani moc dlouho nevydrželo a spíše jsme odpočívali po náročné noci. I když v pěti lidech to bylo vlastně překvapivě hladké. I tak trochu doufáme, že to dneska nebude až takové. Celkem bylo odchyceno 36 ptáků 6 druhů: sýkora modřinka (27, letošní maximum), sýkora koňadra (1), budníček menší (1), červenka obecná (1), pěvuška modrá (5).
Alespoň jeden symbolický obrázek charismatické přes den táhnoucí obdoby nočních červenek – pěvušky modré.

První opravdu velká noc, 4000. pták a další rarita (noc 05./06.10.2020). Dnešní večer začal velmi slibně. Odpoledne nás přijel posílat Franta Kopecký a všichni jsme se těšili na večer. Nad sedlem byla nízká oblačnost a vítr vál pouze mírný jižní. Oblačnost rychle klesla až přímo do sedla a hned při první kontrole jsme nechytili sluku. Velmi brzy se vesmírem začal nést kontaktní letový hlas červenek. A červenky se začaly chytat. V první půli noci jsme ještě kolem sítí kmitali ve třech s Lenkou a Frantou a nosili jsme z každé kontroly pěkných pár ptáků, hlavně červenek. Brzy jsme přidali i dvě sluky a po půlnoci nás příjemně překvapila i první letošní pustovka. Mlha střídavě sedala do sedla a zase se zvedala, ale ptáci pořád létali a pořád se odchytávali a když jsme ve dvě ráno předávali šichtu Dodinovi s velitelem, měli jsme v protokolech zapsaných pěkných 194 ptáků a těšili jsme se do postele. Kolegiálně jsme šli ještě oběhnout předávací kontrolu a… a do postele jsme se už nedostali.
Jen z té další kontroly jsme přinesli přes sto ptáků a v takovém duchu se to neslo až do rána. Tah ptáků neustával, pořád létali s kadencí cca 5 ptáků za sekundu a i když mlha pořád stoupala a klesala, sítě byly neustále plné červenek. K nim se přidaly i drozdi zpěvní, králíčci obecní, budníčci menší a dokonce nás ve tři ráno navštívila i jedna echt návštěva ze Sibiře – budníček tlustozobý. Tak vida, i náš turnus si připsal nakonec i jednu raritku. A ne jen tak ledajakou, teprve třetí záznam pro Českou republiku!
Makali jsme až do rána jak šroubi, ale šlo nám to pěkně od ruky. Pohled na sibiřskou raritu si nenechal ujít ani jeden z našich nejvášnivějších birderů, který s rozedněním celý duchtivý dorazil na sedlo. Ranní součet ptáků nakonec ohlásil dohromady 1020 ptáků, tedy jsme dnes oslavili další tisícovku ptáků a za pár hodin jsme zvýšili letošní počet odchycených ptáků o 33 %. Čili, užili jsme si velkou noc a celí vyčerpaní nadšeně sledovali neuvěřitelnou show v podobě denního tahu. Ale o tom zas až v dalším reportu. Uvidíme, co přinese další večer. I tentokrát počasí vypadá slibně, ale dvě velké noci za sebou? No, kdo ví… Celkem bylo odchyceno 1018 ptáků 14 druhů: sluka lesní (2, sedmá a osmá letošní), kalous pustovka (1; první letošní a 67. druh; čtyřiadvacátá pustovka kroužkovaná na sedle), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (1), králíček obecný (27, letošní maximum), budníček menší (41, letošní maximum, včetně několika ptáků evidentně ssp. tristis), budníček větší (1), BUDNÍČEK TLUSTOZOBÝ (1; první letošní a 68. druh; druhý na sedle a třetí pro ČR vůbec), kos černý (1), drozd zpěvný (28, letošní maximum), červenka obecná (908, letošní maximum), rehek zahradní (4), linduška luční (1, zatím pátá letošní), linduška lesní (1). Mimo to v sítích uvízl první zahraniční retrap – červenka s maďarským kroužkem!
Zdravici ze Sibiře přinesla dnes i celá řada budníčků menších náležící pravděpodobně k subspecii tristis. Tu pravou Sibiř nám ale zprostředkoval tento překrásný prcek.
Mumraj červenek doprovázela i tato krásná letošní samice pustovky. Dnes v noci táhli i docela početně drozdi zpěvní.
Obě dvě dnešní sluky. Noc byla dobrá, ale slukám se evidentně nelíbila. Nemůže chybět ani obrázek největšího tahouna dnešní noci.

3000. pták (den 05.10.2020). Den začal velmi silným větrem, takže jsme neroztáhli většinu sítí a nechali jsme v zásadě jen ty z noci. Zkraje dne odchyty i tah vypadaly na velkou bídu, ale během dne se to nakonec celkem rozlítalo. Nejprve začala menší hejnka pěnkav, trochu větší hejnka čížků a ty doprovázely lindušky – hlavně luční, ale sem tam i opozdilá lesní. Přes sedlo přeletělo ráno i hejno kormoránů a několik hejn hřivnáčů, z nichž to největší čítalo zhruba 500 těchto velkých holubů, kteří v protáhlé nudli přetékali přes hřeben notnou chvilku. Co nás ale velmi potěšilo byl poměrně intenzivní tah skřivanů lesních, který se v průběhu dopoledne postupně rozjel. Bohužel sítě byly vyfoukané, přímo vyduté jako plachty a tak jsme z těchto mistrů nočních serenád příliš mnoho v sítích neměli. Ale ti, které se odchytit podařilo, ti nám tedy udělali ohromnou radost.
Tah nakonec pokračoval celé dopoledne, ale silný vítr nepolevil ani na chviličku. I tak se od sítí pořád něco nosilo a finální odchyt byl nakonec vlastně docela hezký. Celkem bylo odchyceno 24 ptáků 9 druhů: sýkora koňadra (1), sýkora uhelníček (2), červenka obecná (9), budníček menší (1), králíček obecný (1), skřivan lesní (3, celkem letos 7 ex.), pěvuška modrá (5), čížek lesní (1), pěnkava jikavec (1; první letošní a 66. druh sedelských odchytů).
Pták číslo 2999 a další druh skřivana pro náš termín, skřivan lesní neboli lulan. Ptákem číslo 3000 se letos stala červenka, kterých se pěkných pár odchytilo i během dne.
A ptákem číslo 3003 se stal další skřivan lesní. A první letošní pukavec, tedy jikavec.

Noc tahu, ale ne odchytů (noc 04./05.10.2020). Dnešní noc otevřelo divadlo v podání obláněných letců. Netopýři přeletovali přes sedlo rychlostí jeden kousek za 5 sekund. Schválně píši přeletovali – když jsem posvítil světlem k nebi dole na sjezdovce, viděl jsem cílevědomý přelet netopýrů směrem k jihu. Těžko říct, zdali to byl tah nebo se mi to zdálo. Jak ale rychle začal, tak tento „tah“ i rychle ustal. Kolem desáté se přihnalo do sedla mrholení a bylo po netopýrech. Velmi nesměle je vystřídali ptáci. Noc „otevřely“ jen jedna červenka a samička rehka zahradního. Mraky byly opět vysoko, vanul mírný až žádný vítr a ptáci na nebi nebyli vidět. Evidentně ale protahovalo docela dost červenek, jejich volání za letu se ozývalo z nebe každou chvíli.
Po půlnoci červenkám asi začaly docházet síly a začaly létat i docela nízko nad sjezdovkou a po pár kouskách se odchytávaly. O nějakých hodech ale nemohla být řeč. Až teprve ranní rozlet přinesl jednorázovou nadílku asi 70 kousků červenek a dva drozdy. Uprostřed noci nám také udělal radost první letošní skřivan polní odchycený na přehrávku hlasu svých kolegů. Kolem půlnoci se u sedla objevil i jeden pozdní bělořit. Naprosto neočekáván se zvedl od reflektoru, jeho ocas jen zasvítil do tmy a zmizel kamsi k jihu. Celkem bylo odchyceno 90 ptáků 4 druhů: červenka obecná (86, díky tomu byla překonána pro letošní rok první tisícovka červenek), rehek zahradní (1), drozd zpěvný (2), skřivan polní (1; první letošní tedy 65. druh na sedle). Mimo to se chytil také jeden netopýr pestrý a jeden netopýr parkový.
Dnešní samička rehka zahradního. Jedna z červenek, sympatických malých tahounů, kteří touto dobou naveliko spěchají strávit zimní prázdniny někde ve Francii na pobřeží středozemního moře s dobrým vínem a mírným počasím…
První letošní skřivan polní. Charismatický zpěvák s dlouhatánskými křídly. Velmi pestrý netopýr pestrý, náš vůbec nejpestřejší druh netopýra.

Upršený den (den 04.10.2020).Ráno jsme se probudili do o trochu lepšího počasí, než když jsme večer uléhali. Vítr se lehce utišil, ale i tak se jeho rychlost pohybovala až k 10 m/s. Rozhodli jsme se ale, že sítě roztáhneme. Nad sedlem se totiž ihned s rozedněním rozjel moc pěkný tah, především pěnkavovitých ptáků. Téměř celé dopoledne přeletovala přes sedlo menší hejnka jak pěnkav obecných, tak i dlasků a především čížků. Ti byli doprovázeni i méně početnými hejnky koňader nebo ojedinělých lindušek a hřivnáčů. Kolem desáté se ale počasí hodně zkazilo, přihnaly se deště, a jak pravil Dodin, počasí bylo na piču. I tak ale ptáci nepočetně přeletovali, především čížci, kterých během dopoledne proletělo přes sedlo nejméně několik set. I během přeháněk přeletovali zajímaví ptáci – datel, krahujec nebo i dřemlík tundrový.
Kolem poledne se počasí uklidnilo, v nížině vysvitlo slunce a mraky zůstaly už jen nad hřebenem Jeseníků. Protože jsme byli vyspaní, tak lačná Lenka, která dnes měla službu (jsme velkorysí a dáváme prostor i zelenáčům), chytala až do 15. hodiny! Po poledni tah poněkud zeslábl až na hejnka modřinek, čížků a turistů. Nicméně něco málo se chytalo průběžně až do samotného konce odchytů. Samotný závěr „dne“ se nesl v duchu opravování škod napáchaných během fujavic několika posledních dní a drobných úprav porostů bezprostředního okolí sítí. Celkem bylo odchyceno 61 ptáků 11 druhů: sýkora modřinka (11), sýkora uhelníček (2, až teď poprvé více než 1 pták!), červenka obecná (4), pěnice černohlavá (1; v první polovině října stále ještě probíhá intenzívní tah), králíček obecný (4), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (14, díky tomu celkový počet pěvušek kroužkovaných na sedle překročil 6000 ex.), linduška luční (1, čtvrtá letošní), pěnkava obecná (3), čížek lesní (19, celkem letos 80 ex.), zvonohlík zahradní (1, první letošní = 64. druh; až na výjimečné odchyty v srpnu se chytasjí první zvonohlíci až koncem září, naprostá většina ze 72 zatím kroužkovaných ptáků byla chycena v průběhu října).
Dnešní pohled od chatičky směrem do Polska. Déšť by být nemusel, ale kdyby mlha vydržela do noci, to bychom se vůbec nezlobili (asi nevydrží, kolem poledne se rozpustila). Dnešní den byl ve znamení čížků. U Baltu teď prý mají hotové čížkové posvícení, takže našich dnešních 19 kousků zřejmě nebude finálních.

Seznamovák (noc 03./04.10.2020). Už když jsme s Dodinem stoupali Molendou serpentinami na sedlo – kde už nás netrpělivě očekávali velitel Doupal s Lenkou Střelenkou – tak nás ohnuté špice stromů připravovaly na to, že dnes v noci zůstanou pravděpodobně sítě zavřené. A taky se tak stalo. Rychlost větru běžně překonávala hranici 15 m/s, takže jsme ani nesvítili, ani nechytali. Na sedle panovala hotová větrná apokalypsa. Namísto toho jsme si udělali decentní seznamovací večírek a v deset hodin šli na kutě, abychom byli připraveni na další dny a bravurně tak zvládali nápory kroužkuchtivých Sibiřanů. V noci se navíc přes sedlo přehnala parádní bouřka a vichřice lomcovala s maringotkou tak, že z toho měl Dodin mořskou nemoc. No snad to bude další noci lepší. Celkem bylo odchyceno 0 ptáků 0 druhů.

Odchytová akce probíhá osmým týdnem, službu má Zdeněk Tyller s pomocníky.

VICHR z hor (noc 02./03.10.2020 až noc 03./04.10.2020). V pátek navečer se začal zvedat silný vítr, který nakonec vydržel do nedělního rána. Po dvě moci a jeden den (sobotu) naměřila meteorologická stanice na vrcholu nedalekého Šeráku soustavný vítr přes 10 m/s se neustálými poryvy nad 20 m/s. Ve druhé fázi obou nocí byl vítr nejsilnější, mezi 3 a 4 ráno v sobotu na Šeráku naměřili poryv 30,9 m/s (tedy 111,2 km/h)! Samozřejmě po celou dobu vichru byly sítě stažené a nechytalo se, také skoro nic netáhlo.

Výrazný tah ptáků přes sedlo a pestrý odchyt (den 02.10.2020). Po mnoha dnech a nocích se mlha mezi 8 a 10 hodinou začala protrhávat, ale nemělo to dlouhého trvání a sedlo se opět ponořilo do mlíka. Mezitím se ale rozjel opět o něco silnější tah ptáků než v předchozích dnech. Prolétly tisíce pěnkav a čížků, stovky červenek a modřinek, desítky koňader, stehlíků, vrabců polních, lindušek, skřivanů lesních, nižší desítky uhelníčků, konipasů bílých, špačků a k tomu nějací brávníci, křivky, dlasci a jikavci, jednotlivě také moták pilich, dřemlík tundrový a moták pochop. Odchyceno bylo 235 ptáků 19 druhů: lelek lesní (1, čtyřiadvacátý letošní), skřivan lesní (3, letošní druhý až čtvrtý, ve většině let se chytají jen jednotliví, ale v roce 2019 celkem 22 ex.), konipas bílý (1, první letošní = 63. druh), linduška lesní (2), linduška luční (1, třetí letošní), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (54, letošní maximum), pěnice černohlavá (8), budníček menší (4), budníček větší (1), králíček obecný (8, letošní maximum), králíček ohnivý (9), červenka obecná (73), rehek zahradní (1), sýkora modřinka (13, letošní maximum), sýkora uhelníček (1, teprve pátý letošní), šoupálek dlouhoprstý (1, čtvrtý letošní), pěnkava obecná (4) a čížek lesní (48, absolutní denní rekord, převyšující celoroční souhrny šesti z desíti předchozích let!).
Na cestu vyrazili také skřivani lesní. 34. konipas bílý odchycený na sedle. Šoupálci dlouhoprstí v některých letech protahují početněji.

Nový druh pro akci (noc 01./02.10.2020)! Dnes nad ránem se podařilo odchytit letošní největší raritu – STRNADA SEVERNÍHO. Jde o nový druh pro akci a sedmý výskyt v ČR. A jak probíhala noc? Nadále na sedle ležela mlha, bylo relativně teplo (asi 8 °C) a foukal severní vítr. Sem tam přeletěl nad sítěmi nějaký pták. Od půlnoci do mlhy chvílemi zapršelo, ale také se otočil vítr na jižní – a ptáci začali létat ve frekvenci kolem 10 ptáků za minutu. A také se chytali. Síla tahu se mírně snížila kolem druhé hodiny. Celkem bylo odchyceno 250 ptáků 9 druhů (letošní maximum): sýc rousný (1, letos dvaadvacátý), pěnice hnědokřídlá (1, druhý říjnový odchyt; vrchol tahu pěnic hnědokřídlých spadá do konce srpna, během září tah výrazně slábne, poslední odchyty spadaly v letech 2011-2019 na 6.9. až 30.9., výjimečný byl odchyt jednoho ptáka až 21.10.2012), budníček menší (4), králíček obecný (1), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (232, letošní maximum), rehek zahradní (6), drozd zpěvný (3) a STRNAD SEVERNÍ (1, nový = 131. druh odchytové akce a jedna z největších rarit odchytů vůbec; jde o sedmý výskyt v ČR, předchozí byly v letech 1920, 1974, 1990, 2010, 2017 a 2019; zajímavé je, že dvě pozorování z předchozích šesti jsou z hřebene Jeseníků).

Začíná říjen, co asi přinese? (den 01.10.2020) Na sedle opět vládla mlha doprovázena horizontálním deštěm a slabým tahem ptáků – asi stovkou pěnkav, desítkami čížků a červenek, 10 konipasy bílými a jednotlivými sýkorami. Odchyceno bylo 13 ptáků 7 druhů: linduška lesní (1, prozatím jsme na 119 % průměru let 2015-2019), pěvuška modrá (2), pěnice černohlavá (2), králíček obecný (1), králíček ohnivý (1), červenka obecná (4) a pěnkava obecná (2).
Pohled k Červenohorskému sedlu od jihu v těchto dnech; hřebeny hor se ukrývají v mracích, ale cesta pod mraky je otevřená. Ideální pro tah a pokud bude správný vítr tak i pro odchyty.

Nesvítíme (noc 30.09./01.10.2020). Mlha na sedle pokračovala, ale noční odchyt pokazil ještě silnější vichr, který v poryvech dosahoval až 14 m/s. Po dohodě jsme nechali zhasnuto a odpočinuli si. Hustá mlha stejně neumožňovala ani cokoliv pozorovat, dohlednost byla asi 2 metry! Sítě jsme za tmy roztáhli až nad ránem v 5:40, do svítání se za silného větru podařilo nakonec odchytit 56 ptáků 5 druhů a dva retrapy (z toho jednoho sýce rousného): linduška luční (1, druhá letošní), budníček menší (1), králíček ohnivý (1), červenka obecná (52) a drozd zpěvný (1).

Konečně sibiřan (den 30.09.2020)! Mimo jiné dnes ráno v síti uvízl první letošní a celkově 21. budníček pruhohlavý, chycený na sedle! Jinak v mlze a při čerstvém větru táhlo jen minimum ptáků – desítky pěnkav a červenek, asi 20 čížků, pozorovali jsme také jednotlivého krkavce a sokola. Celý den z mlhy mrholilo, občas to přešlo v silnější déšť. Celkem bylo odchyceno 13 ptáků 7 druhů: střízlík obecný (1), pěnice černohlavá (1), budníček menší (2), budníček pruhohlavý (1, první letošní = 61. druh; celkově 21. chycený na sedle!), červenka obecná (5), rehek zahradní (1) a čížek lesní (2).
21. budníček pruhohlavý chycený na sedle.

Ohlasy velké noci (noc 29.09./30.09.2020). Nad sedlem vládla nadále mlha, tentokrát ji ale doprovázel čerstvý vítr s nárazy až 7 m/s. Žádný pozorovatelný tah jsme nezaznamenali, ale do sítí nějací ptáci přece jen naskákali. U světla se také objevilo do rána 14 lišajů svlačcových. Mlhu doprovázelo také jemné mrholení. Odchyceno bylo 33 ptáků 7 druhů: lelek lesní (1, letošní 23. lelek; lelci táhnou v malých počtech i v říjnu; celkem bylo kroužkováno v říjnu na sedle 23 lelků, nejpozdější 19.10.2014), cvrčilka slavíková (1, první letošní = 60. druh; celkově šestnáctá na sedle), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (1), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (21) a drozd zpěvný (4, letošní "maximum").
23. letošní lelek lesní.

Deštivé počasí a mizerný odchyt (den 29.09.2020). Na sedle ležela sice celý den mlha, ale do 8:30 intenzivně pršelo, takže nejlepší tahový čas jsme tím prošvihli. Při asi 7 °C pokračovalo v mlze celý den aspoň mrholení. Nějaký tah přece jen probíhal, zaznamenali jsme asi stovku pěnkav, desítky čížků, koňader a modřinek, jednotlivé uhelníčky a drozdy zpěvné a také 5 brávníků. Odchyceno bylo 6 ex. 4 druhů: pěvuška modrá (2), králíček ohnivý (1, letošní 69. pták, zatím jsme na 45 % průměru let 2015-2019), červenka obecná (2) a kos černý (1, letošní šestý).

Další (středně) velká noc (noc 28./29.09.2020). Další relativně "velká" noc přišla nenápadně. Mlhy se válely zvláště v nížinách, na sedlo se přelévaly jen občasně, do toho foukal slabý vítr. Po setmění táhli malí pšvci ve frekvenci asi jednoho za minutu, do půlnoci se tah rozjel na asi 10 ptáků za minutu. Ve 2:30 ale vše ukončil déšť, bohužel. Odchyceno bylo 135 ptáků 7 druhů: sluka lesní (1; šestá letošní), cvrčilka zelená (1, letošní 65. pták, což moc nepomohlo dosavadnímu stavu 38 % průměru let 2015-2019), lejsek černohlavý (2), červenka obecná (127, letošní maximum, první noc s více než 100 kroužkovanými červenkami), rehek zahradní (1, moc nepomohl dosavadnímu stavu 64 % průměru let 2015-2019), bělořit šedý (1, letos pouze osmý; hlavní tah je evidentně za námi, není od věci připomenout "noc bělořitů", kdy 13./14.09.2013 protáhlo převážně v dešti odhadem kolem jednoho tisíce bělořitů, odchytit se tehdy podařilo jen 10 ex.) a drozd zpěvný (2 ex., letos jen 21 ex. s maximem 2 ex., masivní noční tah ale obvykle přichází v polovině října).
Další letošní sluka lesní. Bělořitům se letos moc nedařilo. Podobně na tom byly cvrčilky zelené.

Další den s tahem pěnkavovitých (den 28.09.2020). Při nízké oblačnosti a severovýchodním větru se na sedlo střídavě nasouvala mlha, navečer začalo jemně pršet. Přes den táhly desítky pěnkavovitých ptáků. Celkem bylo odchyceno 31 ptáků 10 druhů: pěvuška modrá (8), rákosník proužkovaný (1), pěnice černohlavá, budníček menší (6), králíček ohnivý (3), červenka obecná (6), bramborníček černohlavý (1, druhý letošní), sýkora uhelníček (1), pěnkava obecná (1) a hýl obecný (1).
Druhý letošní bramborníček černohlavý.

Pár červenek při severním větru (noc 27./28.09.2020). Celou noc bylo jasno se severním větrem, od 4 hodiny se objevily mraky. Po půlnoci protahovaly jednotlivé červenky, nad ránem pak tah ustal. V sítích uvízl také jeden retrap sýce rousného. Celkem bylo odchyceno 34 ptáků 3 druhů: střízlík obecný (1), pěnice černohlavá (2) a červenka obecná (31). Kromě toho byli chyceni tři netopýři – vodní, rezavý a parkový.
Jediný sýc noci už kroužek měl.

Ožívá také denní tah, přibývá pěvušek (den 27.09.2020). Na sedle se střídavě vyjasňovalo, tedy občas se odvalila mlha a pak se zase vrátila, do toho foukal jižní vítr. Ve velkém přeletovaly pěnkavy obecné (asi 2000 ex.) a čížci lesní (asi 400 ex.), doprovázely je sýkory koňadry a modřinky a asi 50 konipasů bílých, zaznamenali jsme také přeletujícího motáka pochopa, poštolku, sokola stěhovavého a několik hýlů a křivek. Díky celkem povedenému odchytu jsme se přehoupli přes 2000 letos kroužkovaných ptáků. Odchyceno bylo 58 ptáků 10 druhů: střízlík obecný (2), pěvuška modrá (26, letošní maximum), rákosník proužkovaný (1), pěnice černohlavá (1), králíček obecný (1), červenka obecná (15), sýkora modřinka (5, letošní "maximum"), sýkora uhelníček (1, letos teprve třetí), pěnkava obecná (1) a čížek lesní (5, letošní maximum).
Tah pěvušek modrých nabírá na obrátkách. Druhým nejpočetnějším denním migrantem je nyní čížek lesní.

Návrat nočního tahu (noc 26./27.09.2020). Po vystřídání na sedle nadále vládla mlha s jižním větrem, tedy příznivé podmínky. A na cestu do noci opět vyrazily stovky červenek, doprovázené desítkami rehků zahradních, zaznamenali jsme také osamělého lelka lesního. Odchyceno bylo 81 ptáků 10 druhů: sluka lesní (1, letošní pátá), střízlík obecný (1), pěnice slavíková (1), budníček menší (1), budníček větší (1), lejsek černohlavý (5), lejsek šedý (2, sedmý a osmý letošní), slavík modráček (1, čtvrtý letošní), červenka obecná (60, letošní maximum), rehek zahradní (8, letošní maximum).
Pátá letošní sluka. Čtvrtý letošní modráček. Výrazně táhli rehci zahradní.

Odchytová akce probíhá sedmým týdnem, službu mají Jarda Fořt a Ondra Černý s pomocníky.

Mlha jako mlíko (den 26.09.2020). Na sedle s přechodem studené fronty zavládla superhustá mlha, ve které ani nebylo možné sledovat zda nějací ptáci protahují. Od 8 do 11 hodin k tomu lilo jako z konve, pak déšť zmírnil, ale nadále přinejmenším mrholilo. Odchyceno bylo 9 ptáků 7 druhů: pěnice černohlavá (1), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (1), králíček obecný (1), králíček ohnivý (3, tedy jediný druh s více jedinci dnes), červenka obecná (1) a kos černý (1).
Pokračuje nenápadný podzimní tah králíčků ohnivých.

Noční lijavec (noc 25./26.09.2020). V noci pršelo, od půlnoci do rána docela hustě a sítě tak byly roztažené jen předtím a nad ránem. Uvízl v nich letošní třináctý ťuhýk obecný a jedna červenka obecná.

A zase ten vítr (den 25.09.2020). Na sedlo dorazil déšť a vítr o síle až 11 m/s, proto byly sítě už o půl deváté staženy. Zaznamenali jsme jen slabý tah pěnkav, celkem asi 100 ex. Nebyli odchyceni žádní ptáci, poprvé od 1. září.

Přichází studená fronta (noc 24./25.09.2020). Na začátku noci bylo nad sedlem jasno s jednotlivými obláčky, foukal slabší jižní vítr a neustále protahovaly jednotlivé červenky a sem tam jiní ptáci. Zahlédli jsme dvě hejna neurčených kachen (asi 7 a 8), první působilo jako ostralky nebo hvízdáci. Na začátku noci poletoval kolem sítí také lelek lesní, který se nakonec chytil, ale kroužek už měl. Ve druhé polovině noci se postupně zatahovalo a sílil vítr, mžení pak ve dne přešlo v déšť. Celkem bylo odchyceno 13 ptáků 6 druhů: křepelka polní (1, letošní 33. křepelka; relativně pozdní pták, ale jednotlivé křepelky přeletují sedlo i v říjnu, jedna byla dokonce kroužkována až 02.11.2016), sluka lesní (1, čtvrtá letošní), skřivan lesní (1, první letošní = 59. druh; celkově 46. odchycený), cvrčilka zelená (1), pěnice slavíková (1) a červenka obecná (8). Chycen byl také jeden netopýr rezavý.
První letošní skřivan lesní. Čtvrtá letošní sluka. Zřejmě jedna z posledních křepelek tohoto roku.

Mlžný den (den 24.09.2020). Po mlžné noci pokračovala mlha i ve dne, vydržela asi do 11 hodin, kdy se začalo vyjasňovat. Při slabém jižním větru táhly stovky pěnkav, doprovázené desítkami dalších zrnožravých pěvců a pěvuškami. Odchyceno bylo 52 ptáků 14 druhů: linduška lesní (5), pěvuška modrá (12, letošní maximum), rákosník proužkovaný (2; celkem letos 32 ex., což je nejhorší rok od roku 2010 a pouhých 22 % dlouhodobého průměru), pěnice černohlavá (8), pěnice slavíková (1), budníček menší (6), králíček obecný (2), králíček ohnivý (1), červenka obecná (5), rehek zahradní (4), drozd zpěvný (1), sýkora modřinka (1), pěnkava obecná (3) a čížek lesní (1, letošní šestý).

Malá velká noc (noc 23./24.09.2020). Nad sedlem se ve dne zatáhlo a v noci se začaly objevovat příznaky blížící se studené fronty; zataženo přešlo postupně v mlhu s občasným mžením. Do toho protahovalo hodně ptáků, ve velkém drozdi zpěvní, rehci zahradní, červenky, nějací špačci, budníčci, rákosníci, pěnice, dvakrát se objevily také sluky. Odchyty ukázaly pěkný a pestrý náhled do nočního tahu na přelomu léta a podzimu; celkem bylo odchyceno 81 ptáků 12 druhů: rákosník obecný (3, celkem letos jen 20 ex.; pomalu se blíží konec tahu, poslední ptáci byli ale na sedle chyceni ještě 18.10.2016 a dokonce 25.10.2012), rákosník proužkovaný (2; poslední ptáci protahují nad sedlem obvykle koncem září, ale několik se podařilo odchytit i v říjnu, nejpozději 23.10.2016), cvrčilka zelená (1, poslední ptáci protahují obvykle začátkem října, jen v roce 2015 bylo mezi 15.-17.10. odchyceno 8 ptáků), pěnice černohlavá (8, výrazný noční tah), pěnice slavíková (1), budníček větší (2), lejsek černohlavý (2), lejsek bělokrký (1, první letošní = 58. kroužkovaný druh a celkově teprve čtvrtý na sedle), slavík modráček (1, třetí letošní), červenka obecná (54, letošní maximum), rehek zahradní (5) a drozd zpěvný (1).
Noc zpestřil také třetí letošní modráček.

Krásný nový druh pro akci (den 23.09.2020)! Ve středu se nad sedlem po dlouhé době začalo pomalu zatahovat, pokračoval silný tah stovek pěnkav a čížků, doprovázený desítkami dlasků, zvonků, lindušek lesních, pěvušek modrých, konipasů bílých, stehlíků a špačků, zaznamenali jsme také 20 jiřiček obecných. Největší překvapení ale čekalo v síti v podobě 130. kroužkovaného druhu na akci, kterým se stal druh jesenické Natury 2000, jeřábek lesní! Celkem bylo odchyceno 13 ptáků 9 druhů: JEŘÁBEK LESNÍ (1, první pro akci = 57. letošní druh a 130. kroužkovaný druh celkově; v dřívější době se podařilo několikrát na jeřábky v okolí sjezdovek narazit, přesto byl odchyt velkým svátkem), linduška lesní (2), pěvuška modrá (1), budníček menší (1), králíček ohnivý (1), červenka obecná (2), sýkora koňadra (3), sýkora modřinka (1, třetí letošní) a pěnkava obecná (1).
Jeřábek lesní – nový druh odchytů na ČHS.

Další větrná noc (noc 22./23.09.2020). Také v noci dále foukal jižní vítr o síle až 10 m/s a za jasné oblohy protahovali jen jednotliví drozdi a červenky. Odchyceno bylo 18 ptáků 5 druhů: střízlík obecný (1), červenka obecná (13), rehek zahradní (2), kos černý (1, letos teprve čtvrtý) a drozd zpěvný (1).

Větrný den (den 22.09.2020). Při jasné obloze pokračoval silný vítr o síle až 10 m/s. Ten sice nebránil tahu, ale nesvědčil příliš odchytům. Nad sedlem prolétly stovky čížků a pěnkav obecných, které doprovázeli také první pěnkavy jikavci (asi 10 ptáků); v desítkách protahovaly stále lindušky lesní, kromě toho se na tahu objevilo také 9 neurčených hus, 15 vlaštovek, krahujec, hřivnáč, 30 špačků, 4 dlasci, 4 konipasi bílí a nejméně jeden konipas horský. Odchyceno bylo 16 ptáků 8 druhů: linduška lesní (1), pěnice černohlavá (1), budníček menší (5), králíček obecný (2), červenka obecná (2), rehek zahradní (2), pěnkava obecná (2, třetí a čtvrtá letošní) a čížek lesní (2, čtvrtý a pátý letošní).

Vítr sílí a červenky pokračují (noc 21./22.09.2020). V pokračujícím jasném počasí zesílil vítr, přesto nadále protahovaly desítky červenek. Odchytit se ale podařilo jen 6 červenek obecných a 2 rehky zahradní.

Denní tah sílí (den 21.09.2020). V pokračujícím jasném počasí se nad sedlem rozběhl ještě výraznější tah, kterému dominovaly už stovky pěnkav, doprovázené desítkami dlasků, čížků, stehlíků, lindušek lesních, ale také sýkor. To vše doprovázeli jednotlivě také bělořiti (zřejmě z noci), hřivnáči a ořešníci (asi místní ptáci). Celkem bylo odchyceno 37 ptáků 9 druhů: linduška lesní (3), pěvuška modrá (8, letošní maximum), pěnice černohlavá (1), budníček menší (5), králíček obecný (1), králíček ohnivý (10, letošní maximum), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (7) a sýkora modřinka (1, druhá letošní).
Osamělý pozdní lejsek černohlavý. Do pohybu se dali také králíčci ohniví.

A opět přibývá červenek (noc 20./21.09.2020). Počasí se stále nemění, je jasno a fouká mírný vítr, ale červenky se pomalu "rozjíždějí". I během této noci protahovaly desítky ptáků a jak to u červenek bývá, chytaly se i za těchto nepříznivých podmínek. Celkem bylo odchyceno 34 ptáků 4 druhů: červenka obecná (30, letošní maximum), rehek zahradní (2), bramborníček černohlavý (1, nejčasnější vůbec, dosud byl chycen nejdříve 24. září v roce 2018, většina z 60 kroužkovaných ptáků byla odchycena ve druhé polovině října) a drozd zpěvný (1).
Nejčasnější bramborníček černohlavý na sedle! Rehci zahradní protahují i letos velmi slabě.

Mírný tahový den (den 20.09.2020). Na sedle zavládl další jasný den s mírným větrem, protahovaly desítky pěnkav, stehlíků a lindušek lesních. Odchyceno bylo 27 ptáků 11 druhů: linduška lesní (4), pěvuška modrá (4), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1, letošní rok tak asi zůstane na zhruba 50 % průměrného ročního počtu odchycených ptáků), budníček menší (3), budníček větší (1), králíček ohnivý (4), červenka obecná (6), rehek zahradní (1), sýkora babka (1, první letošní = 55. kroužkovaný druh; celkově teprve 12. kroužkovaná na sedle) a hýl obecný (1).
Rarita na sedle – sýkora babka (pro srovnání: ke dnešnímu datu se chytilo 12 babek a 20 "inornatů"). V létě a začátkem podzimu se chytají převážně mladí hýli. Možná poslední letošní pěnice slavíková? Jen v pěti letech se podařilo chytit nějaké i v říjnu.

Přibývá červenek (noc 19./20.09.2020). Jasná noc s mírným tahem přinesla nahlédnutí do toho, jak by mohla vypadat tahová noc v říjnu. Celkem bylo odchyceno 23 ptáků 5 druhů: sluka lesní (1, třetí letošní), sýc rousný (1, letošní jednadvacátý), rákosník proužkovaný (1, letos pouhých 28 ptáků), pěnice černohlavá (1, v tuto chvíli jsme teprve na polovině průměrného počtu) a červenka obecná (19, druhá nejlepší letošní noc).
Třetí letošní sluka, jak asi bude vypadat říjen? A další letošní sýc, jejich tah by měl nyní vrcholit. Nejsou oči jako oči.

Střídání služeb (den 19.09.2020). Přišla sobota a s ní nástup už sedmé "směny" na sedle. Do toho vládlo opět jasné počasí s mírným jižním větrem a nápadným tahem desítek lindušek lesních. Mimo to prolétlo také asi 60 čížků a 25 stehlíků. Tah pěnkavovitých bude pomalu nabírat na síle. Celkem bylo odchyceno 36 ptáků 11 druhů: datel černý (1, druhý letošní den po prvním, celkově jedenáctý), linduška lesní (11, výrazný a opožděný tah pokračuje, letos bylo kroužkováno už 128 ex.), střízlík obecný (1, třináctý letošní, tah těchto mrňousků se teprve blíží), pěvuška modrá (5, letošní "maximum", i v nížině pod horami se v posledních dnech začali objevovat typičtí migranti – vysoko letící ptáci ozývající se typickým kontaktním hlasem), pěnice černohlavá (2), budníček menší (7, pravděpodobně přichází hlavní tahová vlna), budníček větší (1), králíček obecný (1), králíček ohnivý (1), červenka obecná (5) a šoupálek dlouhoprstý (1, třetí letošní).
Samice datla černého, chycená druhý den po mladém samci!

Odchytová akce probíhá sedmým týdnem, službu mají organizátoři (Radek a Anička Lučanovi) s pomocníky.

Noc před střídáním (noc 18./19.09.2020).. Noc z pátku na sobotu byla jasná a větrná, večer přelétly dvě volavky popelavé a to bylo z tahu asi všechno. Odchyceno bylo 9 ptáků 3 druhů: lelek lesní (1, letošní dvaadvacátý), červenka obecná (7) a drozd zpěvný (1, letos teprve patnáctý).

Ještě jeden studený a větrný den (den 18.09.2020). Po ledové noci se ráno do sedla na dvě hodiny nasunula mlha a bylo pěkně větrno. Vítr se sice v průběhu dopoledne pomalu zklidňoval, ale ptáci se s výjimkou několika lindušek a dvou ořešníků téměř nehýbali, něco málo se asi pohnulo v pozdním dopoledni, kdy mlha zmizela a nad sedlem opět zasvítilo slunce na modrém, zcela vyčištěném nebi. Odchyceno bylo 15 ptáků 10 druhů: červenka obecná (1), pěvuška modrá (3), budníček menší (2), linduška luční (1, první letošní = 52. druh), linduška lesní (2), králíček ohnivý (2), sýkora koňadra (1, sedmá letošní s otázkou "jaký bude asi říjen"), sýkora lužní (1, první letošní = 53. druh, celkově pro zajímavost 35. sýkora lužní), pěnice černohlavá (1) a datel černý (1, chycen na nahrávku hlasu ořešníka, kterou jsme odpoledne cvičně zkoušeli, zda nezafunguje na v okolí se potloukající ořešníky; první letošní = 54. druh a celkově desátý zde kroužkovaný datel).
Zatímco tah lindušek lesních (vlevo) se bude brzy chýlit ke konci, tah linduše lučních (vpravo) se teprve velmi pomalu rozbíhá. Odchycená sýkora lužní. Mladý samec datla černého.

Ledová a větrná noc (noc 17./18.09.2020). Vyjasnilo se a fičel severní vítr, který snižoval pocitovou teplotu z ranních 3°C až hluboko pod nulu. Ptáci netáhli, pouze na ranním rozletu se chytly 4 červenky obecné.

Přechod fronty (den 17.09.2020). Nad ránem dorazila nad Jeseníky rozpadající se studená fronta, která přinesla jen několikahodinovou mlhu, ale srážky prakticky žádné. Výrazně se ale začalo ochlazovat a už ve druhé půlce uplynulé noci se vítr otočil na severní a začal zesilovat. Celkem bylo kroužkováno jen 9 ptáků 6 druhů: konipas horský (2, druhý a třetí letošní, celkově teprve sedmý a osmý pro akci), pěvuška modrá (2), drozd zpěvný (1), pěnice černohlavá (1), králíček obecný (2, letos zatím jen 13 ex.) a linduška lesní (1).
Jeden ze dvou odchycených mladých konipasů horských.

Těsně před frontou, ale bez ptáků (noc 16./17.09.2020). Přechod fronty s ideálními podmínkami k odchytu, který plánovali meteorologové před pár dny, se nakonec posunul o několik hodin směrem do dne, navíc ptáci opět netáhli, takže odchyt byl jen velmi slabý. Celkem bylo kroužkováno 10 ptáků 4 druhů: červenka obecná (4), cvrčilka zelená (1), sýc rousný (3, celkem letos už dvacet sýců) a lelek lesní (2, celkem letos už jednadvacet lelků). Mimo to byli chyceni tři netopýři – rezavý, ušatý a řasnatý.
Dvacátý letošní lelek v rukou kroužkovatelky. Není mnoho míst, kde by se pravidleně a často i současně odchytávali lelci a sýci rousní.

Dvouhodinový tah lindušek (den 16.09.2020). V sílícím jižním větru se ráno objevilo několik hejnek pěnkavovitých ptáků, protáhli jednotliví jedinci všech tří našich konipasů (2 bílí, 1 horský a 1 luční), 3 hejnka vlaštovek (dohromady do 30 ex.) a asi dvě hodiny táhly viditelně lindušky lesní (desítky ex.). S křikem se na chvíli na okraji sjezdovky zastavil protahující ořešník, který po chvíli pokračoval směrem k jihu. Celkem bylo odchyceno 14 ptáků 4 druhů: střízlík obecný (1, letos teprve dvanáctý), pěnice černohlavá (4), drozd zpěvný (1) a linduška lesní (8, čímž se rok 2020 posunul zatím na druhý nejlepší po 2019 s 304 ex. a 2012 s 226 ex.).

Velmi slabý noční tah s pár hezkými odchyty (noc 15./16.09.2020). Jasná noc s jižním větrem, díky kterému bylo opět možno konstatovat, že ptáci v těchto dnech táhnou jen velmi slabě – nejvyšší intenzita tahu byla jen kolem jednoho ptáka za 10 minut. Ve světle se krátce objevil lovící lelek a kalous, ale jinak bylo poměrně mrtvo, i netopýrů dnes létalo méně. V síti za světlem i tak nakonec skončilo několik hezkých ptáků. Celkem bylo kroužkováno jen 7 ptáků 5 druhů: červenka obecná (2; poslední noc bez červenky byla 4./5. září), rehek zahradní (2), lejsek černohlavý (1), lejsek malý (1, dospělý krásně vybarvený samec; první letošní a desátý celkově; letošní 51. kroužkovaný druh) a bělořit šedý (1, sedmý letošní).
Mladý samec bělořita šedého. Dospělý samec lejska malého. Jde teprve o desátého jedince tohoto druhu odchyceného na ČHS.

Horko pokračuje, sílí tah lindušek lesních (den 15.09.2020). Stejně jako včera pokračovalo na sedle extrémně teplé počasí s polední teplotou kolem 25°C. Během rána prolétlo několik hejn pěnkavovitých ptáků, k tomu minimálně 3 hejnka špačků (celkem do 50 ex.) a několik skupin vlaštovek. O něco silněji než včera táhly lindušky lesní, těch prolétly vysoké desítky ex. a řada jich skončila v sítích. Jinak se ale ptáci téměř nehýbali. Celkem bylo odchyceno 25 ptáků 6 druhů: linduška lesní (17, letošní maximum; zajímavé je, že 17 ptáků je jakýmsi denním stropem, dosaženým také v letech 2011, 2013 a 2015; v nejlepších letech bylo ale ve dne chyceno více ptáků – 35 ex. v roce 2012 a dokonce 47 ex. v roce 2019), králíček ohnivý (4), pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (1), pěnice hnědokřídlá (1) a budníček menší (1).
Stará (vlevo) a letošní (vpravo) linduška lesní. Patrné jsou rozdíly v kresbě, barvě a opotřebení svrchních křídelních krovek. Rýdovací pera letošní (nahoře) a staré (dole) lindušky lesní.

Další sýci, ale jinak prázdno (noc 14./15.09.2020). Jasná noc s jihovýchodním větrem, opět zcela bez pozorovatelného tahu. Celkem bylo odchyceno 12 ptáků 4 druhů: červenka obecná (6), rehek domácí (1), drozd zpěvný (1), ale také 4 noví sýci rousní! Jeden letošní, jeden loňský a dva tříletí.
Dva ze čtyř v noci kroužkovaných sýců.

První viditelný denní tah pěnkavovitých a další lindušky (den 14.8.2020). Brzy ráno se objevila letos vůbec poprvé přeletující hejnka pěnkavovitých ptáků, nebylo jich ale více, než cca 20-30, většinou šlo o čížky, stehlíky a malé skupinky pěnkav obecných. Trvalo to ale jen krátce a poté se nad sedlem rozhostil další horký letní den, teplota vystoupala až na 25°C. Slabě ale viditelně táhly lindušky lesní (celkem desítky ex.). Celkem bylo odchyceno 21 ptáků 7 druhů: pěnice černohlavá (3), budníček menší (2), králíček ohnivý (2), pěvuška modrá (2), drozd zpěvný (1), linduška lesní (10, vyrovnání letošního maxima) a pěnkava obecná (1, druhá letošní).
Linduška lesní je typickým představitelem ptačích druhů, které lze na tahu chytat prakticky výlučně s využitím přehrávky hlasu, jinak skončí v sítích zcela výjimečně.

Další noc skoro bez tahu (noc 13./14.09.2020). Další jasná, ale o něco chladnější noc se slabým jižním větrem, ale prakticky bez tahu, což potvrdil i velmi slabý ranní rozlet. Celkem bylo odchyceno 17 ptáků 6 druhů: ťuhýk obecný (1, dvanáctý letošní), červenka obecná (6), pěnice černohlavá (6), rehek domácí (1, první po třech týdnech), lelek lesní (2, celkem letos 19 ex.) a sýc rousný (1, třináctý letošní). Také byl chycen jeden netopýr parkový.
Jeden z odchycených lelků krátce zapózoval před odletem bůhvíkam. Tříletý sýc rousný s téměř třicetiletou kroužkovatelkou. Samice netopýra parkového, který patří k typickým dálkovým migrantům, kteří se u nás objevují ve velkém množství zejména v průběhu srpna a září. V létě se u nás tento druh vyskytuje v nížinách kolem velkých řek a v rybničnatých oblastech.

Další pozdně letní den (13.09.2020). Na sedle panovalo krásné jasné a teplé počasí, vál slabý jižní vítr. Probíhal slabý tah lindušek lesních, občas se ozvali králíčci, prolétli 2 ořešníci, 3 datli a 2 konipasi horští. Silně táhli bělásci řepkoví, kterých přes sedlo prolétlo během dne mnoho set. K tomu se přidalo dalších několik set turistů, hřebenová magistrála je letos opravdu vytížená. Celkem bylo odchyceno 37 ptáků 10 druhů: červenka obecná (4), linduška lesní (7), pěnice černohlavá (10, letošní maximum), pěnice slavíková (1), budníček menší (3), budníček větší (1), králíček obecný (2), králíček ohnivý (5, letošní maximum), pěvuška modrá (3) a lejsek šedý (1, letošní šestý).
Začíná sezóna tahu králíčků, v následujících zhruba dvou až třech týdnech zejména ohnivých. V září vrcholí průtah lejsků šedých, jejich počty jsou na ČHS ale dlouhodobě jen symbolické. Porucha vývoje chodidla u jedné z odchycených lindušek lesních.

Další lelci (noc 12./13.09.2020). Noc byla jasná, celkem teplá a se slabým jižním větrem. Pozorovatelný tah byl jen velmi slabý. Během večera, ještě před zapnutím světla, se spolu s několika lelky na chvíli pověsila do sítí na pěvce sluka lesní, ale ulétla dříve, než jsme ji stihli doběhnout. Kolem půlnoci se od severu s pištěním přihnal rovnou do sítě za světlem ledňáček, kromě toho se objevil lovící kalous, který proháněl početně lovící netopýry. Celkem bylo odchyceno 19 ptáků 5 druhů: červenka obecná (10), cvrčilka zelená (1), rehek zahradní (1), ledňáček říční (1, první letošní a šestý celkově; 50. letos odchycený druh) a lelek lesní (6, letošní nejpočetnější odchyt, celkem tak letos 17 lelků). K tomu byli odchyceni 3 netopýři rezaví, 1 stromový, 1 hvízdavý a 1 parkový.
Tři ze šesti v noci odchycených lelků, vše mladí ptáci.
První letošní ledňáček, který skončil ve světelné síti kolem půlnoci. Menší a mnohem vzácnější příbuzný netopýra rezavého, netopýr stromový.

Odchytová akce probíhá šestým týdnem, službu má opět Jožka Chytil a spolu s ním Lucka Turčoková.

Střídání služeb (den 12.09.2020). Poslední den odchytu služby Jožky Chytila a Lucky Turčokové byl poměrně pestrý, i když s nevýrazným tahem. Odchyceno bylo 23 ptáků 8 druhů: linduška lesní (9), pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (6), pěnice slavíková (2), budníček menší (2), králíček ohnivý (1), rehek zahradní (1) a bramborníček hnědý (1, dvanáctý letošní).

Pěkná noc na rozloučenou (noc 11./12.09.2020). Noc byla jasná s bezvětřím, příjemně se sedělo venku, místo táhnoucích ptáků jsme počítali padající hvězdy. Tah byl mírný, jednotlivě celou noc protahovali malí ptáci, převážně červenky. Hned začátek noci přinesl první dva úlovky, a to sýce rousné, kteří se chytili mezi 22:00 a 22:30 – začátek noci byl optimistický. Noc už více ptáků nepřinesla a až za rozbřesku se v horní slukovce houpali dva lelci; zbytek ptáků se pak pochytal za ranního rozletu. Odchyceno bylo 36 ptáků 9 druhů: sýc rousný (2, jedenáctý a dvanáctý letošní), lelek lesní (2, desátý a jedenáctý letošní), střízlík obecný (2), rákosník proužkovaný (2), cvrčilka zelená (2), červenka obecná (22, letošní maximum), rehek zahradní (2), bramborníček hnědý (1, jedenáctý letošní) a drozd zpěvný (1). Chyceni bylo také šest netopýrů – 4 rezaví a po jednom Brandtův a severní.

Vyjasnění a návrat pěkného počasí (den 11.09.2020). Pokračuje krásné počasí (z hlediska člověka), leč nepřející tahu ptáků: alespoň druhově to dnes bylo pestré. Ve 12:35 větší potěšení – přelet 8 jeřábů popelavých. Přeletují křivky, celkem asi 50 ex, konipas bílý 2, kvíčala 5, linduška lesní ca 10 ex. Odchyceno bylo 16 ptáků 7 druhů: červenka obecná (3), pěnice černohlavá (7, nejvíce v posledních několika dnech, pěnice černohlavá tak v počtech opět předstihla pěnici slavíkovou), pěvuška modrá (2), rehek zahradní (1), ťuhýk obecný (1, jedenáctý letošní), králíček ohnivý (1) a bělořit šedý (1 juv., šestý letošní).

Rozlet zachraňuje noc (noc 10./11.09.2020). Pokračuje krásné počasí (z hlediska člověka), leč nepřející tahu ptáků: celou noc jasno, bez větru; odchycení ptáci prakticky vše na ranním rozletu. Odchyceno bylo 19 ptáků 5 druhů: červenka obecná (14), lelek lesní (2, osmý a devátý letošní), rehek zahradní (1), pěnice černohlavá (1) a budníček lesní (1, pátý letošní).

Ještě slabší deštivý den (den 10.09.2020). Zataženo, od 8:50 mírný déšť pomalu sílící, sítě prověšené, mokré - chytáno pouze do 9 hod. Odchyceno bylo 5 ptáků 3 druhů: hýl obecný (3 juv.; z jednoho hnízda? :-); všichni křídlo 89 mm), pěnice černohlavá (1), linduška lesní (1). Lindušky netáhnou (a nechytají se), navzdory přehrávce kontaktního hlasu.

Po dlouhé době zataženo (noc 09./10.09.2020). Téměř celou noc bylo jasno, teprve od 4:30 se nasunuje fronta, hvězdy mizí a zatahuje se. Věčná škoda, že tohle nepřišlo o půlden dříve! Odchyceno bylo 14 ptáků 8 druhů: červenka obecná (6), sýc rousný (1, desátý letošní), rákosník proužkovaný (1), drozd zpěvný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (2), sluka lesní (1, při rozednění; druhá letošní) a střízlík obecný (1). Kromě toho byl chycen netopýr vodní.

Slabý den (den 09.09.2020). Pokračuje krásné počasí (z hlediska člověka), leč nepřející tahu ptáků; alespoň pár ptáků se přes den ukázalo: vlaštovky 70 (7:00-7:15), sokol 1, krahujec 1, stehlíci 5 ex, poštolka 1, jednotlivě lindušky lesní. Odchyceno bylo 9 ptáků 4 druhů: pěnice černohlavá (6), sýkora koňadra (1, šestá letošní), ťuhýk obecný (1, desátý letošní) a drozd zpěvný (1).

O kousíček lepší noc (noc 08./09.09.2020). Pokračuje krásné počasí (z hlediska člověka), leč nepřející tahu ptáků. Odchyceno bylo 15 ptáků 5 druhů: červenka obecná (10), rehek zahradní (2), lelek lesní (1, sedmý letošní), střízlík obecný (1) a sýc rousný (1, devátý letošní).

Pokračuje krásné počasí (den 08.09.2020) (z hlediska člověka), leč nepřející tahu ptáků. Odchyceno bylo 14 ptáků 6 druhů: linduška lesní (4), pěnice černohlavá (2), červenka obecná (3), budníček menší (1), střízlík obecný (2) a králíček obecný (2).

Návrat slabých nocí (noc 07./08.09.2020). Pokračuje krásné počasí (z hlediska člověka), leč nepřející tahu ptáků. Odchyceno bylo 12 ptáků 3 druhů:: červenka obecná (10), pěnice černohlavá (1) a rákosník proužkovaný (1).

Dozvuky tahové noci (den 07.09.2020). Silná mlha vydržela do 8 hodin a pak se vyjasnilo. Pokračoval silný severní vítr, který přinesl docela chladné počasí. Táhly pouze jednotlivé lindušky lesní, ale i tento tah ustal kolem 9 hodiny, nadále pak vládl na sedle klid. Odchyceno bylo 23 ptáků 7 druhů: linduška lesní (6), rákosník zpěvný (1, teprve osmnáctý letošní), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (2), budníček menší (1), králíček obecný (1, teprve sedmý letošní) a červenka obecná (11).

Konečně tahová noc (noc 06./07.09.2020). Mlha se protáhla do noci a konečně ji až do půlnoci doprovázel také velmi pestrý tah. Odchyceno bylo 46 ptáků 12 druhů: krutihlav obecný (1, druhý letošní), ťuhýk obecný (3, sedmý až devátý letošní), rákosník obecný (2), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice slavíková (4), pěnice hnědokřídlá (2), pěnice pokřovní (9, jeden z nejsilnějších "tahů" vůbec, vyrovnání druhého nejvyššího počtu z noci 07./08.09.2011; rekordní odchyt jsme zaznamenali v noci 06./07.09.2016, kdy bylo kroužkováno 16 ex.; není bez zajímavosti že rekordní noci spadají do stejného data!), lejsek černohlavý (5), lejsek šedý (2, čtvrtý a pátý letošní), červenka obecná (15, letošní maximum) a bělořit šedý (1, pátý letošní).
Pátý letošní bělořit šedý. Druhý letošní krutihlav. Rákosník obecný s deformovaným zobákem.

Mlžný den skoro bez ptáků (den 05.09.2020). Mlha vydržela na sedle celý den, ale doprovázel ji nepříznivý vítr a tak se moc nechytalo. Celkem bylo odchyceno 11 ptáků 8 druhů: pěvuška modrá (1), ťuhýk obecný (1. šestý letošní), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (2), budníček lesní (1, čtvrtý letošní), králíček ohnivý (3, celkem tak letos 30 ex.), sýkora modřinka (1, první letošní; 49. druh) a čížek lesní (1, třetí letošní).

Mlžná noc plná můr (noc 05./06.09.2020). Celou noc vládla na sedle silná mlha, takže se voda neustále srážela na sítích a bylo třeba je oklepávat. Ptáci ani netopýři ale nijak viditelně netáhli. Co naopka táhlo ve velkém byly můry, kterých jakoby se špatné počasí vůbec netýkalo. Odchyceno bylo 15 ptáků 5 druhů: rákosník proužkovaný (1, letošní 22. pták, jako tradičně nejpočetnější rákosník), pěnice černohlavá (1), lejsek černohlavý (5, podle všeho v mlze asi přece jen slabě protahovali), lejsek šedý (2, druhý a třetí letošní) a červenka obecná (6). Chycen byl také netopýr severní.

Jasno bez tahu (den 05.09.2020). Pokračuje krásné počasí bez pozorovatelného tahu, chytají se jen běžní ptáci. Celkem bylo odchyceno 15 ptáků 6 druhů: linduška lesní (1), pěnice černohlavá (1), pěice hnědokřídlá (1), budníček menší (1), červenka obecná (10, letošní maximum) a bramborníček hnědý (1, letošní desátý).

Noc bez tahu (noc 04./05.09.2020). Další jasná noc bez pozorovatelného tahu, odchyceni byli 2 lejsci černohlaví a 1 cvrčilka zelená.

Slabý, ale pestrý odchyt (den 04.09.2020). Ve dne bylo oblačno až zataženo, tah byl jen slabý. Celkem bylo odchyceno 16 ptáků 10 druhů: linduška lesní (2), pěnice černohlavá (1), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (2), budníček větší (1), králíček ohnivý (2), červenka obecná (3), rehek zahradní (1), drozd zpěvný (2) a sýkora uhelníček (1, teprve druhý letošní).

Jasná a klidná noc (noc 03./04.09.2020). Celkem bylo odchyceno 8 ptáků 4 druhů: sýc rousný (2, sedmý a osmý letošní), cvrčilka zelená (1), červenka obecná (4) a rehek zahradní (1). Kromě toho se chytil ještě netopýr pestrý.

Stále slabý tah (den 03.09.2020). Bylo většinou jasno se slabým tahem, chytilo se 22 ptáků 10 druhů: křepelka polní (1, už 32. letošní křepelka), linduška lesní (1), pěvuška modrá (1), cvrčilka zelená (3), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (2), budníček menší (1), budníček větší (2), červenka obecná (6) a čížek lesní (1, druhý letošní).

Odchytová akce probíhá pátým týdnem, službu si dělí Jožka Chytil a Míra Horák s pomocníky.

Co pták, to nový druh - skoro (noc 02./03.09.2020). Po klidném dnu, který zakončil večerní tah konipasů lučních a cvrlikání jiřiček nad sedlem, jsme standardně roztáhli sítě a rozsvítili. Obloha byla celý den polojasná a vítr velmi klidný, jižní. Tak to zůstalo po celou noc. Na chvilku dokonce pršelo a doufali jsme v příchod souvislejší a nižší oblačnosti, té jsme se ale nedočkali. Tah ptáků evidentně probíhal, to důležité se ale dělo zřejmě mimo náš dosah, někde ve výšce. Slyšeli jsme proletovat tři bekasiny a dva pisíky. Ve světle se co chvíli objevil lelek, a dokonce nás ve světle překvapila i sluka, která se ale bohužel nechytila. Pěvci táhli vysoko nad sítěmi a zřídka se jich objevilo v kuželu světla víc než dva najednou. V sítích postupně uvízlo osm ptáků osmi druhů. Z pěvců to byl drozd zpěvný (který se chytil velmi záhy po setmění do sítě na sovy), pěnice slavíková (která se chytila pro změnu do slukovky), do světelných sítích pak zabloudili po jednom lejsek černohlavý, červenka obecná a budníček větší. Bezvětrná noc ale patřila nepěvcům. První nás potěšil sýc rousný, který se chytil hned při první kontrole po zapnutí nahrávky. Po něm následoval dospělý samec lelka lesního ve slukovce. Po dlouhé pauze na nás ve čtverci v půl třetí ráno čekala křepelka, na další kontrole následovaná dalšími dvěma, tentokrát mladými, samci lelků. Tito dva lelci nám nabourali naše dnešní pravidlo „co pták, to další druh“. Na rozletu se pak chytily jen dvě mladé červenky. V noci se podařilo odchytit i jednoho netopýra rezavého a jednoho netopýra parkového. Odchyceno bylo 12 ptáků 8 druhů: křepelka polní (1), sýc rousný (1, šestý letošní), lelek lesní (3, čtvrtý až šestý letošní), pěnice slavíková (1), budníček větší (1), lejsek černohlavý, červenka obecná (3) a drozd zpěvný (1).
Letošní pták č. 1000 – sýc rousný. A čtvrtý letošní lelek lesní.

Pestrý den po větrné noci (den 02.09.2020). Jak to tak chodí, ranné odchyty někdy naznačí, co v noci táhlo a nechtělo se chytat, ale do toho se zamíchají i nějcí denní migranti. Nad sedlem dnes proletovali hlavně konipasi luční (k večeru, asi 50 ex.) a nějací dravci (káně, krahujec, pochop, snad i včelojed), k tomu skupinky lindušek lesních a pěvušky. Odchyceno bylo 27 ptáků 15 druhů: linduška lesní (1), pěvuška modrá (1), ťuhýk obecný (1, letošní pátý), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (3), pěnice černohlavá (1), pěnice hnědokřídlá (6), pěnice pokřovní (1, letošní sedmá), budníček menší (1), budníček větší (2), králíček obecný (1), králíček ohnivý (4), červenka obecná (1), rehek zahradní (2) a sýkora parukářka (1, třetí letošní).
Ve dne je dominantním druhem tahu linduška lesní. Začínají se přidávat králíčci ohniví. V noci a ráno se objevují jednotliví ťuhýci obecní.

Čtyři druhy pěnic (noc 01./02.09.2020). Pokračující silný déšť a vítr nám nedovolil roztáhnout sítě ani večer. Nakonec se ale počasí alespoň částečně umoudřilo, nejdříve se z deště stalo mrholení, potom začal pozvolna slábnout i silný vítr (večer vál vítr rychlostí okolo 12 m/s). Po rozsvícení světla ve a roztažení sítí ve 23:00 se nějakou dobu nic nedělo, až okolo půlnoci jsme zaregistrovali poměrně čilý ruch ptáků ve světle, který předčil i noc předchozí. Přestože jsme měli podmínky víceméně podobné jako včera, včetně husté mlhy, žádní ptáci se zpočátku nechytali. Až v jednu hodinu uvázly v síti dvě pěnice slavíkové. Nula to tedy nebude! Překvapení nás v sítích čekalo ve dvě hodiny, v sítích viselo 6 ptáků a ve světle lovil lelek. Z šesti chycených ptáků byly tři pěnice hnědokřídlé. Při následující kontrole bylo v síti hned devět ptáků, opět hlavně pěnice hnědokřídlé. Postupně se vítr úplně utišil, mlhy se začaly rozpouštět a nad sedlem zavládl klid, rušený pouze nahrávkami, které lákají ptáky do sítí. Symbolickou tečkou za nepříliš rušnou a zajímavou nocí byla další pěnice hnědokřídlá, která uvízla v síti, když jsme byli na cestě roztahovat denní sítě. Celkem bylo odchyceno 20 ptáků 6 druhů: pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (3), pěnice hnědokřídlá (10, letošní maximum), pěnice pokřovní (1, letošní šestá), lejsek černohlavý (3) a rehek zahradní (2).
Noční tah pěnice černohlavé se naplno rozjíždí. Zaznamenali jsme jeden z nejvýraznějších nočních tahů pěnice hnědokřídlé v posledních třech letech. Pěnice pokřovní, nejvzácnější z běžných pěnic.
Srovnání denních (bíle) a nočních (černě) odchytů pěnice černohlavé v letech 2010-2019.

Lije a lije (den 01.09.2020). První školní den na sedle docela slušně propršel a tak se víceméně jen odpočívalo se staženými sítěmi.

Vlažný tah s pěknými druhy a liják nakonec (noc 31.08./01.09.2020). Také další noc otevřela malé okno do tahu letních ptáků. Aždo rána probíhal vlažný tah ptáků a sem tam se něco chytlo. Nad sedlem se střídala nízká oblačnost s mlhou, do toho foukal od jihu silný vítr. Po půlnoci se mírně rozpršelo a srážky nabíraly na intenzitě, až vše nad ránem ukončil silný liják, při kterém byly sítě staženy. Celkem bylo odchyceno 56 ptáků 8 druhů: rákosník obecný (1), sedmihlásek hajní (1, sedmý letošní), pěnice slavíková (16, letošní maximum díky němuž se co do celkových počtů dostala pěnice slavíková poprvé letos před pěnici černohlavou v poměru 91:85 ex.), pěnice hnědokřídlá (3), pěnice pokřovní (1, pátá letošní), lejsek černohlavý (32), rehek zahradní (1) a strnad zahradní (1, první letošní = 48. druh a jedenáctý celkově, první chycený pták od roku 2017). Mimo to byli odchyceni také čtyři netopýři – konkrétně netopýr vodní, Brandtův, parkový a vousatý.
Dominantní druh posledních nocí, lejsek černohlavý. Druhý dominantní druh srpnových nocí, pěnice slavíková. Menší rarita letních nocí, která se nechytá každý rok – strnad zahradní.
Sedmihlásci hajní jsou v sítích na sedle relaivně vzácní. Netopýr parkový, první z tažných netopýrů. Naše zelené světlo...

Prázdný den (den 31.08.2020). Pokračující silný až bouřlivý vichr vedl k tomu, že se přes silnou mlhu žádní ptáci nechytili, navíc začalo pršet a tak došlo jen k poklidné výměně služeb. Jožku Chytila (který se na sedlo o víkendu zase vrátí) vystřídal Míra Horák s pomocníky. A hned první noc nebyla tak špatná...

Velká větrná noc (noc 30./31.08.2020). Vzhledem k vývoji bouřlivého počasí od dnešní noci očekáváme krásné, dlouhé, poklidné vyspání se, nepouštíme ani žádnou nahrávku, sítě zůstávají vyvěšené. Kolem 21 hod. pouštím světlo, jen na zkoušku, jestli něco nelétá :-). Po chvíli hlásí Jirka, že "něco" létá. Venku bouří vítr, znovu musím kotvit další 2 sítě, ale zkouším chvilku u světla chytat do podběráku. No - nic moc. Tak zkoušíme roztáhnout jen 3 světelné a jednu naproti. Sice se chytá jen tak 1pták z deseti, kteří narazí do sítě (a to je ještě možná optimistický odhad), ale přece. Jenže jich přibývá, a moc nestíháme: Jirka vybírat a já kroužkovat (a chvílemi vybírat). Vzhledem k tomu, jak raketově přibývají na nebi táhnoucí ptáci, rozhoduji na pomoc povolat nejpovolanějšího - Martina Vavříka. Skutečně po 23 hod přijíždí - naštěstí! Okamžitě se zkušeně pouští do vytahování, na základně přibývají plné sběrně pytlíky s lejsky (a výjimečně něčím jiným). Martin zkouší jednou počítat táhnoucí ptáky - za 1 min. asi 70 ex. Po 01. hod. ale masový tah výrazně ustává, v tuto dobu se už objevuje jen 1 - 2 ptáci za minutu. Vzhledem k neustávající vichřici a nutném odjezdu Martina balíme sítě a zhasínáme ….
Ptáci se v tomto počasí bohužel chytali i do slukovek (asi 10 ex), ze kterých se tito prckové velmi složitě vytahují. A další 4 ptáci (3 lejsci, p. slavíková) chyceni i do zcela sbalených sítí! Vůbec nebylo možné zjistit, kudy přesně se tam vlastně vloudili - vítr ale umí rozmotat (i třeba jen na chviličku) i perfektně sbalené sítě!
Suma sumárum - velká noc z hlediska tahu určitě byla (protáhly určitě tisíce ptáků), z hlediska chycených ptáků spíše menší velká noc. Odchyceno bylo 129 ptáků 5 druhů: pěnice slavíková (7; relativně malý počet pro jeden z dominantních druhů letních nocí), lejsek černohlavý (114; letošní maximum a nejvyšší počet od roku 2017), rehek zahradní (6), bělořit šedý (1, letošní čtvrtý) a bramborníček hnědý (1, letos už devátý). V síti uvízl také osamělý netopýr parkový.
Bělořit šedý – nádherný dospělý samec. A další krasavec, tentokrát rehek zahradní. Každý účastník akce sní o takovéto noci na sedle.
Pohled do rukou kroužkovatele – vzorné 1K terciály lejska černohlavého... ...a pro srovnání terciály +1K ptáka.

Mlžný den (den 30.08.2020). Pokračuje silná mlha, až do 9:30, pak se mírně probouralo sluníčko, ale od Polska se znovu natáhla silná mlha po 11 hodině. Kupodivu se i do silně prověšených a zdaleka viditelných sítí něco chytilo; celkem bylo kroužkováno 17 ptáků 7 druhů: linduška lesní (1), rákosník obecný (1), cvrčilka zelená (5, letošní "maximum"), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (2), budníček větší (2), králíček ohnivý (3).

První stovková "velká" noc (noc 29./30.08.2020)! To byla NOC! Přešly tři bouřky, první se překulila přes půlnoc, následoval téměř setrvalý déšť velmi různé intenzity, třetí bouřka mezi 3:15 - 3:30, pak postupné ustávání deště, který ovšem po 4:45 nahradila silná mlha. Očekávaný tah začal až kolem půlnoci, daleko nejvíc ptáků bylo mezi 1 - 2 hod. Lítali docela i netopýři, max. 5 najednou ve světle reflektoru, chyceni 1 netopýr vousatý, 1 netopýr ušatý a 1x krásný mopslík - netopýr černý. Můry - mraky! O půlnoci mnoho desítek na světle a v trávě i na síti, k ránu to ještě přibylo - v okolí světla min. 11 lišajů svlačcových a určitě přes 200 různých můr! Celke bylo odchyceno 119 ex. 14 druhů: rákosník obecný (4), rákosník proužkovaný (5, letošní "maximum"), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (2), sedmihlásek hajní (2, pátý a šestý letošní), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (15, letošní maximum), pěnice hnědokřídlá (1), budníček větší (9, letošní maximum), lejsek černohlavý (70, letošní maximum), červenka obecná (3), rehek zahradní (2), bělořit šedý (1, třetí letošní) a bramborníček hnědý (1, osmý letošní, krásně vybarvený juv. samec).

Odchytová akce probíhá čtvrtým týdnem, službu má Ondra Kauzál s pomocníky.

) Důstojné rozloučení (den 29.08.2020). Den dnes začal později, než bylo obvyklé. Trvalo docela dlouho, než se první paprsky prodraly skrz hradbu mraků, která dneska celý den okupovala sedlo a okolí, kam až oko dohlédlo. Mraky visely nízko nad námi a někdy i pod námi. To když se z nížiny valil nízký oblak, který přetékal přes sedlo jako nějaká podivná našlehaná hmota. Občas se jednalo o oblak větší, který vyplnil sedlo celé a tak i slabě zamžilo. Vítr vál jen mírný jižní, měli jsme tedy ideální počasí k odchytu. A z oblohy bylo slyšet, že bude i co chytat. Od šesti od rána už začínaly proletovat první lindušky lesní doprovázené jednotlivými vlaštovkami. Tah lindušek po deváté zesílil a protože příliš nefoukalo, tak jsme lindušky od sítí nosili celé dopoledne.
Na skladbě odchycených druhů bylo ale znát, že řada ptáků se nad ránem u světla zastavila, posedala do okolní vegetace a až chvíli po rozednění se dala zase do pohybu. Během rána jsme měli další návštěvu – dvou studentů z jihočeské univerzity, kteří to vychytali na ten správný den a tak si ráno mohli prohlédnout opravdu bohatou přehlídku druhů, včetně všech tří našich běžných budníčků. Vypadali, že i jim se dnešní odchyt líbil a snad se i něco zajímavého dozvěděli.
Ptáci se zase chytali celé dopoledne, ale po probdělé noci a dnu už nám začínaly k poledni docházet síly a tak jsme odchyt standardně ukončili v poledne, i když by se třeba zrovna lindušky asi chytaly i déle. A zajímavost na závěr – úplně posledním okroužkovaným ptákem našeho turnusu byl pro nás „nový druh“ – mladý ťuhýk obecný. Již brzy jich, ke všeobecné radosti, poletí přes sedlo určitě mnohem více. Mnohem více, než je unaveným rukám po ránu příjemné.
Z dnešního počasí, ale i odchytu bylo evidentní, že se léto definitivně přehouplo do podzimu. Ani ráno ani v noci nebyl žádný retrap a troufnu si říct, že drtivá většina chycených ptáků byli jedinci na cestě za teplejším počasím. Předpověď pro dnešní noc vypadá obdobně jako pro tu naši poslední, tak přejme Jožkovi, aby to měl se vším všudy pořádné, ne-li mnohem lepší. Už se těším, co si o ní brzy přečtu.
A co říct na závěr? Suma sumárum, okroužkovali jsme za ten týden 191 ptáků 29 druhů. Další dva druhy jsme měli jako retrapy. Čili z ptákologického hlediska to vlastně nebylo nic moc. Ani poslední noc nebyla vlastně bůh ví jaká, i když v noci u světla to byla show neuvěřitelná. I tak si myslím, že jsme viděli pěknou skladbu druhů a zažili takovéto letní sedlo, kdy to holt „tolik nelítá“. Vynahradil nám to ale určitě společenský aspekt, který byl velmi vydařený. Nevím, jak ostatním, ale mě přišlo, že uplynulý týden, byť vlastně rychle utekl, trval asi měsíc, jak se pořád něco dělo. No, už se těším na říjen, kdy se na sedlo, pokud se nic vážného nestane, podívám znovu. Bude to zase o něčem jiném, přes den se nahoru povalí pěnkavy a sýkory a v noci sluky a červenky. Tedy snad :)
Celkem bylo odchyceno 37 ptáků 11 druhů: ťuhýk obecný (1, čtvrtý letošní), budníček menší (3), budníček větší (3), budníček lesní (1, třetí letošní), pěnice černohlavá (5), pěnice slavíková (5), pěnice hnědokřídlá (4), cvrčilka zelená (2), králíček ohnivý (1), bramborníček hnědý (2, šestý a sedmý letošní), linduška lesní (10, letošní maximum).
Další dvě brambory se chytily i po rozednění. Echt tahová pěnice slavíková, kterým jsem kvůli množství jejich podkožního tuku začal přezdívat prasata. Pěnice se „skórem tuku 7“ je okamžitě poznat v ruce, je totiž… no, tlustá.
Tahová linduška lesní (starý pták), který letěl do Afriky s dopelichávajícími ručními i loketními letkami. Zdá se, že počasí se bude už jen horšit, když i takový pták spěchá k jihu. Dnes jsme měli krátce po sobě všechny tři naše běžné druhy budníčků. Zde ten na sedle nejméně odchytávaný, budníček lesní.
Poněkud netradičně na konec ještě tradiční pohled severním směrem od sítí. Podzim už je za dveřmi.

Tak nic… jo! Slibná noc. Deštivá noc. Noc s nízkou oblačností a jižním větrem. Velká noc. Ha! Ale nepředbíhejme, nejprve je nutné seznámit čtenáře s osazenstvem chatičky. Za Gábi dnes odpoledne přijel přítel Martin a podařilo se nám je oba přesvědčit, aby zůstali ještě o den déle. Potom přijel k večeru sám velký Jožka Chytil se Staňkou Kalenskou a až za tmy i Petr Podzemný s dcerkou. Vidina tahové noci přilákala ornitology z celé Moravy jako můry na světlo. Řekněme, že nám stanice byla večer docela těsná, ale zato se otřásala smíchem od všeobecného veselí, že se zase po delší době všichni vidíme.
Veselost nám ale nepřinášela meteorologická situace kolem našeho stanoviště. Z deště zbyl jen vítr, obloha byla vlastně zkraje noci jasná, jen na západ od nás se černal mrak slibované bouřky, která nás krásně obešla „zleva“. Později v noci nás druhá bouřka obešla „zprava“ a vypadalo to, že máme prostě úplnou smůlu a z odchytu nic nebude. Většina z osazenstva se tak chvíli po půlnoci odebrala do maringotek a aut ke spánku. S Terkou jsme zůstali v domečku sami a připravovali se na probdělou noc. V průběhu noci jsme postupně otevírali více a více sítí, podle toho, jak se vyvíjelo počasí a začínalo být jasné, že pršet nebude.
A pak, kolem jedné pršet začalo. A začali pršet i ojedinělí ptáci, lejsci černohlaví, kteří se začali i drobně odchytávat. A pak zas bylo jasno a nic se nechytalo. Ale tah ptáků kupodivu neustal! Ptáci se stále drželi nízko nad zemí (tedy v dosahu reflektoru) a dokonce jejich tah začínal nabírat na obrátkách. K lejskům se přidávali bělořiti (i čtyři bělořiti naráz před světlem), ale tito mistři v letu se nenechali ošálit a po krátkých zastávkách u světla se vydávali zas na cestu dál. Než člověk popadl podběrák, už byl pryč ve tmě. Ve dvě zase začalo jemně pršet a ptáci se začali chytat, kmitali jsme kolem sítí a zhruba ve tři na sedlo padla mlha a začalo divadlo. V kuželu světla se objevovali ptáci, deset ptáků, patnáct ptáků. A začali se chytat. A my najednou viděli, jak vypadá letní tah. Žádné takové, že táhnou jen lejsci. Pěnice slavíkové a hnědokřídlé, rákosníci, cvrčilky zelené, bramborníčci hnědí a modráčci. A i když odchyt probíhal tempem, které jsme pořád v klidu zvládali, vzbudili jsme i zbytek osazenstva, protože ta podívaná stála za to. Dokonce se nad sjezdovkou objevila i jedna samice lelka, která proháněla všudypřítomné můry (netopýrů kupodivu příliš mnoho nebylo).
Trvalo to asi zase jen hodinu, ale jako vhled do letního tahu nás to přímo nadchlo. Každý si užil tah, resp. víření ptáků před světlem, něco málo vyplétání, odchyt ptáků do podběráku a dokonce i do holé ruky. Tím, že nás bylo tolik, ptáci trávili v síti naprosté minimum času a tak se téměř bez zdržení vydávali zase dál na cestu k jihu. Po čtvrté se tah ptáků z nějakého důvodu zastavil, i když podmínky panovaly v podstatě stejné, jako při naší „velké hodince“. Část osazenstva se odebrala opět do postelí a zbytek se připravoval na ranní rozlet.
Ten se sice nakonec nekonal, ale i tak byla noc opravdu hezká. Při rozednění se s námi ještě jednou přišel pozdravit lelek a také větší množství netopýrů, kteří se konečně mohli rozletět posbírat poslední létající můry. Celkem bylo dochyceno 37 ptáků 10 druhů: křepelka polní (1), pěnice hnědokřídlá (4), pěnice slavíková (9, letošní maximum), rákosník obecný (2), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (2), sedmihlásek hajní (1, čtvrtý letošní), lejsek černohlavý (13, vyrovnání letošního maxima), bramborníček hnědý (2, čtvrtý a pátý letošní), slavík modráček (2, první letošní = 47. druh).
Dnešní tah nám naznačil, jaké to je, když letí letní subsaharští migranti. Mezi nimi byli i tito dva letošní modráčci. Kolem světla jako střely vířily i pěnice hnědokřídlé.
Oba noční bramborníčci hnědí. A nesmí chybět ani obrázek jediného dnešního nepěvce.

Tahový den (28.08.2020). Zkraje rána odjel zpátky mezi africkou zvěř Michal Podhrázský a na sedle jej vystřídal opět silný jižní vítr. Obloha zůstala jasná a slunce rychle rozehřálo sjezdovku na příjemných 15 °C. Dnešní den byl opět ve stylu „od každého něco“ a z každé kontroly přišel alespoň jeden pták. Hned ráno to byla druhá dnešní křepelka a to dokonce samička. Jinak nás pak během dne doprovázel standardní výběr z lesních druhů konce léta. Bohužel nás v sítích dneska nepotěšily svou přítomností lindušky lesní, i když jejich tah byl za dobu našeho turnusu asi nejvýraznější. Silný vítr nadouval sítě jako plachty a lindušky je zkušeně na poslední chvíli obletovaly, přestože je náš přehrávač pokaždé velmi zaujal a donutil na chvíli k zastavení.
Dalším druhem, který dnes viditelně táhnul byla vlaštovka obecná. Menší hejnka překonávala sedlo po celé dopoledne. Jižním směrem přeletěl sjezdovku i jeden krahujec a čtyřhlavá skupina vran. Později dopoledne cílevědomě přeletělo sedlo nízko nad našimi hlavami i poměrně početné hejno jiřiček. Na rozdíl od těch, které každý večer krouží nad hotelem, tyto vypadaly, že spěchají na jih. Tah vlaštovkovitých kolem poledne ještě zesílil a zaznamenali jsme i jedno smíšené hejno o cca 50 kusech. Škoda, že tyto druhy sítě míjejí. Vlaštovky si z nocovišť kroužky často odnášejí…
Tak nakonec další pěkný tahový den, opět hodně linduščí, ale bez jediné odchycené lindušky. Celkem bylo odchyceno 13 ptáků 7 druhů: křepelka polní (1), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (1), králíček obecný (1, teprve pátý letošní, přitom celková suma se pomalu blíží k číslu 10 000), králíček ohnivý (4; zapomněli jsme dodat, že králíček ohnivý je dalším druhem, který se letos přehoupl přes 1000 celkově kroužkovaných ptáků), budníček menší (1), pěvuška modrá (2).
Již tradiční ranní pohled do údolí přes odchytové stanoviště, dnes v panoramatickém provedení. Druhá dnešní křepelka odchycená z kraje rána.

Hvězdná noc (noc 27./28.08.2020). Dnešní noc byla jasná a plná hvězd s jen mírným jižním větrem. Mléčná dráha se klenula nad sedlem a zprostředkovala nám podívanou jako už dlouho ne. Což také samozřejmě znamenalo, že tah (který byl opět dobře vidět na srážkových radarech, dnes výrazně např. na Balkáně nebo v Německu) probíhal pravděpodobně zase mimo dosah reflektoru. Dnešní noc byla také zatím jedna z nejchladnějších našeho turnusu. Noční motýli se u světla téměř neobjevovali a tím pádem ani s nimi spojení lovící netopýři.
Naštěstí se alespoň Miloš s Gábi, kteří měli dnes v noci „službu“, úplně nenudili. Od sítí sice přinesli jen tři ptáky (jeden retrap), ale za to pěkné druhy: výběr z cvrčilek a mladého samečka křepelky. Zbytek posádky využil špatné tahové předpovědi k nabrání sil na další noc, o které pořád nevíme, co přesně si myslet a celí napjatí ji vyhlížíme. Bude tah? Bude mlha? Bude mrholit nebo bude vytrvale pršet? Budeme kmitat kolem sítí plných lejsků nebo smutně poslouchat bubnování deště na střechu chatičky? No, my uvidíme už brzy a vy také, ale s malým zpožděním. A mimochodem, aby to nevypadalo, že jsme to dnes měli bez návštěvy – večer se stavil na kus řeči jeden z otců zakladatelů a správce stránek – Martin Vavřík. Velmi příjemně jsme si popovídali. Celkem byli odchyceni 2 ptáci 2 druhů: křepelka polní (1), cvrčilka zelená (1).
Retrap letošní cvrčilky říční. Pro srovnání fotografie cvrčilky zelené z předchozích dnů. Další křepelka pro letošní rok.

Ještě větrnější den (den 27.08.2020). Vítr nepolevoval ani během dne a proháněl nad sedlem šedivé stratocumuly. Viditelný tah neprobíhal a kromě standardní kakofonie přehrávačů bylo na sedle ticho. Do vydutých sítí se podařilo ráno chytit jen několik málo ptáků včetně jednoho retrapu samce hýla obecného. Jinak jsme v první půli dopoledne chodili kolem vlajících prázdných sítí.
V druhé půli dopoledne nějací ptáci přeci jen začali táhnout. „Dominantou“ byly opět lindušky lesní (cca 1 pták za půl hodiny). Přes sedlo přeletěl i jeden krkavec, poštolka a těsně nad světelnou síti prosvištěl i datel černý. Opět se daly do pohybu i křivky a ve smrčkách se proháněly rodinky modřinek. V sítích ale neskončilo nic.
Předpověď na dnešní noc hlásí naopak téměř úplné uklidnění větru a jasnou oblohu. Je tedy možné, že nějakého zbloudilce dostaneme do sítí až při ranním rozletu, ale po čas noci budeme pravděpodobně pálit kilowatthodiny jen tak do prázdna. Sobotní noc, ke které jsme se od neděle upínali, možná taky nevyjde. Předpověď se „kazí“ a hlásí vytrvalý déšť po celou dobu nočního odchytu. No, uvidíme… Celkem byli odchyceni 4 ptáci 4 druhů: pěvuška modrá (1), střízlík obecný (1), červenka obecná (1), rákosník proužkovaný (1).
Tradiční pohled směrem do Polska, tentokrát poněkud zamračený. Retrap hýla obecného těsně před vypuštěním.

Nula (noc 26./27.08.2020). Dnešní noc by se dala shrnout jedním slovem – nula. Nicméně, než si povíme proč nula, je nutné se zmínit o dalších personálních změnách na stanici. Zdá se, že náš turnus byl pojat jako společenská událost a téměř každý den se osazenstvo chatičky na sedle drobně obmění. Je to velmi příjemné. Tento večer se na sedlo po strastiplné cestě nakonec přiřítil i Michal Podhrázský. Přinesl zajímavou informaci – v noci přes sedlo táhnou kombajny. A také kopec veselé nálady.
Ale zpět k odchytům. Noc nezačala příliš slibně. Jižní vítr v průběhu dne postupně zesílil a tak jsme večer roztáhli jen malou podmnožinu běžně roztahovaných sítí. Hrozilo, že by vítr sítě poničil o vegetaci a to ať už o skutečnou nebo umělohmotnou. Už takto jsme opravovali jedno přetržené vodící lanko, polámanou past na pestřenky a vyvrácenou slukovku. Dokonce během večera uletěl i jeden stromeček. Ještě před půlnocí se ale vítr uklidnil, tak jsme nakonec doroztáhli i zbytek stažených sítí.
To bylo možná poněkud předčasné, do rána se totiž rychlost větru vrátila na hodnoty těžko slučitelné s odchytem. Takže i přesto, že srážkové radary opět ukazovaly tah ptáků, a to nejen v severní Evropě, ale tuto noc i na Moravě, my jsme z tahu neviděli kromě jedné křepelky odletující od světla vůbec nic. Za celou dobu odchytu se neobjevil jediný netopýr a ke světlu se nám podařilo přilákat dohromady šest můr. Mimochodem, zrovna je doba přástevníků medvědích, nejhuňatějších z přástevníků.
Sečteno a podtrženo, nechytili jsme nic a to i přesto, že noc byla podobná té předchozí. Dnes zřejmě vítr ptáky k zemi nesrážel. Protentokrát bez obrázků. Celkem bylo odchyceno 0 ptáků 0 druhů.

Větrný den (den 26.08.2020). Vítr ráno po noci ještě zesílil, takže s roztahováním denních sítí jsme pro jistotu vyčkali až do osmé hodiny, kdy přes sedlo přešla i menší přeháňka. Poté vítr trochu polevil, ale i tak místy dosahoval rychlosti až k 10 m/s. V takovém počasí tah ptáků téměř neprobíhal a na nebi se objevily jen ojedinělé lindušky, dva opozdilí rorýsi a dvě vlaštovky – mladý a starý pták. Vítr do sedla nenahnal ale ani mraky, takže jsme si alespoň mohli opět užívat výbornou dohlednost a tedy výhledy ze sedla.
Kolem poledne začaly velmi zvolna sedlem proletovat ojedinělé vlaštovky a objevily se opět dvě mladé poštolky, které lovily nad sjezdovkami. Možná stejné jako včera? Nevíme, začíná mě nyní ale trochu mrzet, že jsem toho výra nevzal. Ale zkušenost praví, že dravci sedlo chtějí co nejrychleji přeletět a výra nechávají výrem. Každopádně dnešní odchyt byl spíše bídný než dobrý, ale v takovém větru jsme mohli být rádi, že to nebylo s úplnou nulou. Celkem byli odchyceni 2 ptáci 2 druhů: pěvuška modrá (1), pěnice hnědokřídlá (1).
Již brzy se sjezdovkou nahoru povalí desetitisíce ptáků na cestě za lepšími zítřky v teplejších krajích. Dnešní mladá „komunistka“. Na rozdíl od starých ptáků má ještě nevybarvenou (tmavou) duhovku.

Nadějná noc (noc 25./26.08.2020). Zkraje reportu je nutné zmínit další personální změny na stanici (náš turnus je v tomto ohledu poměrně dynamický). Opustila nás paní magistra Šimonová a vydala se již odpoledne zpět do nížiny, takže jsme na sedle zbyli zase ve čtyřech a půl duších.
Při zběžném pohledu na předpověď počasí by se mohlo zdát, že dnešní noc nebude vybočovat z nastoleného tempa. V jedné věci byla ale předpověď pro dnešní noc jiná – měl vanout poměrně silný jižní vítr. A skutečně, kolem jedenácté hodiny začal vanout silný J až JV vítr o rychlosti až 8,5 m/s. Takový vítr by už byl schopen srážet ptáky blíže k zemi a my bychom si je tak mohli alespoň prohlédnout v kuželu světla. Rychlý pohled na soustavu evropských srážkových radarů také naznačoval slabší tah v severní Evropě. Vypadalo to slibně! A i když jsme si mohli užívat hvězdného nebe (tedy žádná mlha), neztráceli jsme naději.
Se sílícím větrem se nakonec v sedle opravdu ptáci objevili a vystřídali na nebi netopýry, kterým větrná noc zcela bez můr asi přestala vyhovovat. Lejsci sedlo přeletovali kadencí asi 1 pták za minutu a už před půlnocí několik z nich skončilo ve vydutých sítích. Těžko říct, kolik jich vítr nakonec osvobodil. Co ale víme jistě, tak že se osvobodila ze světelné sítě (pravděpodobně) nějaká bekasina. Škoda, ale nafouklá pěvcovka se na odchyt bahňáků prostě příliš nehodí.
Vítr postupně zesiloval, což znamenalo méně a méně ptáků, jak na nebi, tak v sítích, aby nakonec ve dvě hodiny po posledním lejskovi tah velmi zeslábl a vrátil režim do starých kolejí, tedy obsluha prázdných sítí. Poněkud překvapivě se v tomto silném větru odchytil jeden ze sýců již dříve zde kroužkovaných. Rozhodně nás ale velmi potěšil.
Nakonec to bylo docela hezké, i když první půle noci nás namlsala na bohatější odchyt. Nevadí, zatažená (a trochu deštivá) noc z pátka na sobotu se blíží a začínáme se na ní docela těšit. Celkem bylo odchyceno 8 ptáků 1 druhu (lejsek černohlavý). Z netopýrů po jednom jedinci netopýra vodního a rezavého.
Z dnešní noci jsme moc obrázků neudělali, tak alespoň tuto didaktickou sérii lejsků z první noc. Zde vidíte křídlo a ocas mladého (letošního) samce lejska černohlavého…
… a zde samce starého.
Ocas a nadocasní krovky samic jsou – na rozdíl od samců – hnědé.

Tah lindušek nabírá na obrátkách (den 25.08.2020). Po téměř ptákuprosté noci následoval opět ornitologicky velmi pěkný den. Den jako obrázek s bochánky mraků na modré obloze a jen mírným větrem. Už od rozednění se na nebi objevovala malá hejnka lindušek lesních a samozřejmě všudypřítomných křivek. Jinak byl viditelný tah poměrně jednotvárný, zahlédli jsme už jen jednoho krkavce. Z křoví se opět ozývala pestrá paleta vábení černohlávků, králíčků a budníčků, což dobře odpovídalo tomu, které druhy ptáků jsme nakonec v průběhu dopoledne vytahovali ze sítí.
I když nejvíce bylo nakonec černohlávků, i tak by se dalo mluvit spíše o linduščím dni, neboť jejich tah byl dnes poměrně výrazný. Jedna odchycená linduška si dokonce již přinesla kroužek z poloviny srpna. Podle stavu pelichání opeření jsme usoudili, že se jedná asi o místní mládě. Je tedy možné, že část pozorovaných lindušek ještě netáhne, ale spíše se potuluje v okolí sedla, nebyla to totiž jediná takto rozpelichaná linduška, kterou jsme od soboty viděli.
Skladba druhů byla dnes opravdu pestrá a tak bylo stále na co se dívat, co určovat a co se navzájem přiučit. Vynadívat jsme se nemohli například na jednoho překrásně vybarveného samce rehka zahradního. Táhnoucí lindušky dnes také podpořil jeden jejich blízký příbuzný – konipas horský, mládě stále ještě v juvenilním šatě. Odkud ten asi přiletěl? Celková bilance nás nakonec velmi mile překvapila. Prozatím se jednalo o asi nejhezčí odchyt našeho turnusu. Doufáme ale, že jej ještě překonáme.
Celkem byl odchyceno 26 ptáků 13 druhů: cvrčilka zelená (1), rákosník proužkovaný (1), budníček menší (3), budníček větší (2), pěnice černohlavá (5), pěnice slavíková (1), králíček obecný (2), králíček ohnivý (3), rehek zahradní (1), červenka obecná (1), pěvuška modrá (1), konipas horský (1, první letošní a teprve šestý celkově, 46. letošní druh), linduška lesní (4).
Tento pohled se prostě neomrzí. Krásně vybarvený „starý“ samec rehka zahradního. Letošní samci mají výrazné zbarvení hlavy zakryté hnědými lemy. Tento fešák nic neschovával. Juvenilní konipas horský.
Variace na téma linduška lesní II. Poslední vyfocený jedinec (vpravo) je ono zpětně odchycené letošní mládě stále ještě převážně v juvenilním šatu. I takové ptáky chytáme a zřejmě se ještě nejedná o tahové jedince, jak naznačuje jeho minimálně 10denní setrvání na sedle.

Noc jedné červenky (noc 24./25.08.2020). Na dnešek jsme do party dostali novou posilu – Gábi Štětkovou. Opět jsme tak na sedle byli v pěti a půl lidech a bylo jasné, že společně zvládneme jakýkoliv nápor ptáků. Což nakonec nebylo vůbec nutné.
Noc totiž začala zataženou oblohou, která postupně přecházela přes oblačnou do jasné a nám tak bylo jasné, že nic nebude. Do půlnoci vypadalo sedlo naprosto mrtvé. Kolem světla poletoval sem tam netopýr, ale po ptácích nebo po můrách ani památky. Kolem půlnoci se ovšem nad Šumperkem vytvořila dešťová přeháněčka a jala se přesouvat přes sedlo, ze které se nakonec vyklubal poměrně intenzivní slejvák. Dle radaru bylo zřejmé, že ale nebude mít dlouhého trvání a tak jsme se rozhodli vytrvat v odchytech a zkrátit interval kontrol na naprosté minimum. V kuželu světla se totiž kromě kapek začaly objevovat jak můry, tak hlavně první ptáci. Tak přeci jen tah běžel, ale zřejmě zcela mimo dosah našeho reflektoru. Ze slibné podívané nakonec byla jen jedna červenka a to pravděpodobně místní. Když přeháňka odešla, oblačnost se rozpustila a tah, pokud pokračoval, se opět posunul někam nad sedlo a tak jsem po zbytek noci obsluhoval prázdné sítě, zatímco zbytek posádky nerušeně sbíral síly na další noci. Dnes tedy bohužel bez fotek.
Jedno pozitivum dnešní noc ale přeci jen měla. Získali jsme novou vinnou zkušenost. Po exkurzích po četných vinařských regionech nového světa uplynulých dní jsme dnes večer dorazili až do Marlborough na Novém Zélandu. Místní pinot noir s ovečkami na etiketě po ovečkách nejen „voněl“, ale i chutnal. Nejlépe naše dojmy z této lahve asi vystihla Gábi, když toto víno prostě rozlila na podlahu. No už se těším, až se další noc vrátíme zpátky do Středomoří. A doufejme i za ptáky.
Celkem byl odchycen 1 pták 1 druhu: červenka obecná (1). Také jsme odchytili 2 jedince netopýra vodního.

Nečekaně dobrý den (den 24.08.2020). Jestli včera vládlo na sedle ráno hezké počasí, dnes bylo vyloženě nádherné. Po poměrně chladné jasné noci slunce brzy začalo prohřívat sjezdovku nad kterou se klenulo vymetené azurově modré nebe. Vzduch byl křišťálově čistý, dohlednost výborná, vítr minimální. Ideální podmínky pokud byste si dnes chtěli zalétat. Třeba se vypravit do Středomoří nebo až do Afriky.
Bohužel, ptáci s námi tento názor zřejmě nesdíleli a až na velmi ojedinělé lindušky se na cestu na jih ráno skoro nic nevydalo. Po sedmé hodině se s námi rozloučil Pavel Brandl a pak snad jako naschvál začali ptáci (i když velmi nepočetně) přeci jen trochu protahovat. Hlavním tahounem byly lindušky lesní i když vábení budníčků, černohlávků a červenek z lesa dávalo tušit, že možná lindušky úplně osamělými nomády dnes nebudou. Na nebi byly ale vidět hlavně křivky, které zvesela křepčily při zdánlivě bezcílných přeletech přes sedlo náhodně vybranými směry. Těsně před koncem odchytu se přes sedlo rychlým letem a s hlasitým vřeštěním přehnaly i dvě mladé poštolky.
I tak byl vzorek odchycených ptáků nakonec vlastně poměrně pestrý a po noci až opulentně bohatý. Mezi odchycenými ptáky dominovaly již zmíněné lindušky lesní doprovázené mladými černohlávky a králíčky ohnivými. Při kontrole v osm hodin nám také poněkud zamotal hlavu jeden (mezi kroužkovateli velmi oblíbený) netopýr rezavý. Zamotal nám ji proto, že se musel odchytit někdy mezi sedmou a osmou hodinou ranní (není možné kolem takového obra projít a nevšimnout si), tedy již za denního světla.
Celkem bylo odchyceno 20 ptáků 7 druhů: králíček ohnivý (3), budníček menší (1), pěnice černohlavá (5), pěnice slavíková (1), sýkora uhelníček (1, první letošní = 45. druh), červenka obecná (2), linduška lesní (7). Mimo to jsme odchytili i netopýra rezavého (1).
Variace na téma linduška lesní. Tito elegantní nenápadní pěvci se před pár dny daly do pohybu a jejich tah se dnes pěkně promítl i do počtu odchycených jedinců. Typický letní migrant – pěnice slavíková. Dobrým vizuálním určovacím znakem tohoto obyvatele různých vrbičkových porostů je jeho nápadná nijakost. Jediným „výrazným“ znakem je snad jen docela nevýrazné, ale typické šedé pole za tvářemi na jinak šedohnědé svrchní straně těla.

Křepelčí noc (noc 23./24.08.2020). Zkraje večera naši partu dnes posílila posila, abychom nálety ty ptáků v této části roku lépe zvládali – Káťa Šimonová. No a jak to tedy dopadlo? Kdybychom počítali jen ptáky mimo ranní rozlet, tak 100 % dnešních úlovků by tvořily křepelky. První z nich Pavel Brandl zkušeně doskočil v síti už v první půli noci u světla a… A tím to pro celý zbytek noci skončilo. Dnešní noc byla jasná, s nepříliš silným větrem, klidná, hvězdnatá, s planetami a bez ptáků. U světla jsme zaznamenali jen pár jednotlivců a obdobný počet lovících netopýrů. Alespoň se velká část posádky mohla dosyta vyspat před další nocí… která má vypadat podle předpovědi dost podobně. Celkem byli odchyceni 4 ptáci 4 druhů: křepelka polní (1), červenka obecná (1), střízlík obecný (1), budníček menší (1). Kromě toho se chytil ještě netopýr vodní.
100% křepelka (foto: Kateřina Šimonová) Nejtypičtější druh červenohorského sedla, prozatím ještě asi místní pták.

Jasno až polotažno (den 23.08.2020). Den začal velmi pěkným počasím a téměř absencí jakéhokoliv tahu. Ráno přeletěl přes sedlo jen jeden krkavec a pak už byla obloha prázdná. Pak se ale do sedla během rána vplížila protrhaná oblačnost a něco málo ptáků se nakonec dalo do pohybu. Jednotlivě přeletovaly lindušky lesní a z křoví se ozývali budníčci menší a králíčci. Tu a tam se ozvala červenka nebo střízlík, ale o tahové ptáky asi ještě nešlo. Viditelný tah pak během dopoledne završil jeden tlusťoučký hřivnáč.
I přesto se nám nakonec v průběhu dopoledne podařila odchytit celkem pestrá směsice ptáků, tzv. od každého něco. Z každé kontroly nějaký ten pytlík dorazil a tak jsme se alespoň kroužkovatelsky moc nenudili.
Celkem bylo odchyceno 16 ptáků 10 druhů: sýkora koňadra (3, poprvé letos více ptáků), pěnice slavíková (1), pěnice pokřovní (1, teprve čtvrtá letošní), pěnice černohlavá (1), králíček ohnivý (1), budníček větší (2), budníček menší (2), cvrčilka zelená (2), rehek domácí (1), linduška lesní (2).
Ranní pohled ze sedla směrem k Jeseníku. Takhle pěkně jsme tu měli. Jeden z dnešních malých cestovatelů. Tento letí jen „kousek“… …a tento pěkně daleko.

Velká hodinka (noc 22./23.08.2020). Dnešním dnem nastoupila na sedlo nová parta – rodina Kauzálova a Miloš Kovář. Přijeli jsme akorát včas, abychom sedlo převzali před blížící se bouří Ellen, resp. jejími projevy na našem území. První „cancour“ bouřky nás zasáhl ještě před odchytem a přinesl do sedla hromy a mlhu, která by se dala krájet. Nemohli jsme si přát lepší začátek. Navíc s Ellen do Evropy přišel SZ vítr a tedy i příslib nějakého toho exotického zafouknutého ptáka.
Mlha se ovšem do večera začala rozpouštět a visela v cárech porůznu poházená v sedle, zejména na straně s hotelem. Naše světlo tak svítilo spíše do prázdna a vypadalo to, že si na nějaký odchyt budeme muset nechat zajít chuť. Alespoň naše zraky potěšil z kraje noci lovící lelek a v síti pozlobil první odchycený netopýr (vousatý). Netopýři byli zprvu také jediní létající obratlovci ve vzduchu a velmi zostra proháněli můry, které se začaly srocovat u světla.
Kolem jedenácté hodiny se ale mlha do sedla vrátila a s ní i poslední dnešní dozvuk Ellen. Začalo mrholit a ve stejnou chvíli začali proletovat lejsci rychlostí několika málo ptáků za minutu. Část z nich si našla cestu i do sítí a my jsme si tak mohli alespoň představit, jak to asi vypadá, když je na sedle „velká letní noc“ s lejsky. Za hodinu už ale bylo po mlze a viditelný tah ptáků ustal. U světla se nám ale podařilo hned zkraje „velké hodinky“ odchytit i jednoho bramborníčka hnědého, ale ten pravý husarský kousek s podběrákem měl teprve přijít později v noci.
Po půlnoci dorazil Pavel Brandl, aby nás personálně podpořil, a okamžitě byl svědkem komického odchytu chřástala polního. Ten nás nejdříve překvapil v trávě, aby posléze předvedl nálet na světlo, potom čelovku a nakonec skončil odchycený v podběráku. Na světě už tedy nyní chodí dva lidé, které trefil chřástal v letu do hlavy. Franta Kopecký a nyní už i Miloš Kovář*.
Pak už jsme v podstatě až do rána mohli nechat ornitologické náčiní ležet. Ve světle se ještě v průběhu noci objevil jeden nebo dva bělořiti (podle Pavla Oenanthe sp., nelze nic vyloučit), ale nepodařilo se nám je do sítí zahnat. S rozedněním nám udělal radost ještě jeden chřástal, ale tentokrát již poměrně obyčejně do sítě.
Ellen nám tedy dnes zařídila alespoň takovou ochutnávku odchytu, ale vytouženého buřňáčka k nám nezanesla. Trochu se obávám, že to podle předpovědi byla dneska asi nejlepší noc, co nás tento týden čeká.
* Miloš tvrdí, že prý to nebylo do hlavy, ale do rukou, ale my jsme to viděli zcela jasně.
Celkem bylo odchyceno 21 ptáků 6 druhů: chřástal polní (2; první letošní = 43. druh, celkově desátý a jedenáctý na sedle), lejsek šedý (1, první letošní = 44. druh), lejsek černohlavý (13, letošní maximum), bramborníček hnědý (1, třetí letošní), rákosník obecný (1), cvrčilka zelená (3). Také jsme odchytli dva netopýry: netopýra vousatého a vodního.
Odpolední mlha na sedle v nás vzbudila velká očekávání. Oba dnešní odchycení chřástali.

Odchytová akce probíhá třetím týdnem, službu má Jan Řezníček s pomocníky.

Prázdná noc č. 2 a prázdný den (noc 21./22.08.2020 a den 22.08.2020). Během prázdné noci se chytali jen netopýři – 4 rezaví a jeden malý neurčený netopýr rodu Pipistrellus.

Slabý ale pestrý den (den 21.08.2020). Během slabého dne po prázdné noci bylo odchyceno 13 ptáků 7 druhů: pěvuška modrá (2), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (5), pěnice slavíková (2), budníček menší (1), králíček ohnivý (1) a červenka obecná (1).

Prázdná noc č. 1 (noc 20./21.08.2020).

Konečně slabý tah (den 20.08.2020)? Další jasný den na sedle doplnil slabý tah lindušek lesních (asi 30 ptáků) a králíčků ohnivých. V srpnu není moc druhů, které by táhly nápadně přes den a tak byl zajímavým zpestřením přelet orla mořského. V sítích uvízl opět relativně pestrý výběr, odchyceno bylo 26 ptáků 11 druhů: křepelka polní (2, celkem letos už 26 ex.), linduška lesní (9, letošní maximum), pěvuška modrá (2), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (2), králíček ohnivý (3, poprvé letos "více" ptáků), pěnkava obecná (1, první letošní = 42. druh) a křivka obecná (2; letošní rok je na křivky zatím nejlepší, bylo chyceno už 11 ex. proti 13 v předchozích 10 letech).

První letošní sluka (noc 19./20.08.2020). Jasná noc prakticky bez tahu přinesla odchyt 3 ptáků 3 druhů, ale byla mezi nimi první letošní sluka lesní, celkově pro zajímavost 791. sluka kroužkovaná na sedle! Odchyty pak doplnila jedna pěnice slavíková a jeden rehek zahradní, k tomu byl chycen také jeden netopýr hvízdavý.

Zas prší (den 19.08.2020). Odchyty byly během dopoledne ukončeny o něco dříve kvůli dešti. Celkem bylo odchyceno 8 jedinců 7 druhů: rákosník zpěvný (1, letošní čtrnáctý), budníček větší (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (1), linduška lesní (1) a rehek zahradní (1).

Další lelek (noc 18./19.08.2020). Noc po propršeném dni byla zatažená se slabým severním větrem a bez viditelného tahu. Celkem byli odchyceni 4 ptáci 3 druhů: rákosník zpěvný (2), rákosník proužkovaný (1) a lelek lesní (1, opět starý pták, takže tah se teprve rozjíždí). Kromě toho byl chycen jeden netopýr Brandtův a jeden netopýr ušatý.

Den bez tahu (den 18.8.2020). Nad ránem se otočil vítr na severní a jakýkoliv pohyb ptáků ustal. Před polednem se na Sedlo od západu nasunula fronta a několik hodin propršelo. Odchyceno bylo pouhých 6 jedinců 4 druhů: slavík obecný (1, celkem tedy za uplynulou noc a dnešek 3 ex.!), pěnice černohlavá (3), linduška lesní (1) a sýkora koňadra (1).

Noc s mlhou a jižním větrem, ale jen slabým tahem (noc 17.8.2020). Od večera se na Sedle vytvořila krásná mlha a od západu se blížila souvislá fronta, takže jsme čekali lepší noc, ovšem posléze se ukázalo, že hustá mlha je jen v oblasti Sedla a nad ní svítí hvězdy. První ptáci v sítích se objevili až kolem půlnoci, ale proti zkušenosti jich směrem k ránu nepřibývalo – viditelný tah byl velmi slabý, sotva jeden pták za 10 minut. Celkem bylo odchyceno 20 ex. deseti druhů ptáků: rákosník obecný (4), rákosník zpěvný (1), rákosník proužkovaný (2), cvrčilka zelená (1), slavík obecný (2, oba mladí ptáci), lejsek černohlavý (3, vše staří ptáci, takže tah se evidentně teprve rozjíždí), pěnice slavíková (2), pěnice černohlavá (1), červenka obecná (2), křepelka polní (2). Poměrně hodně aktivovali ovšem netopýři, ve světle se jich prohánělo i deset najadnou. Odchyceni byli 4 netopýři vodní, 1 netopýr alkathoe a 1 netopýr nejmenší.

Sílí tah lindušek (den 17.08.2020). Během dne před vývojem bouřek protáhlo nad sedlem asi 50 lindušek lesních, doprovodila je také tři hejna asi 10 vlaštovek. Odchyceno bylo 16 ptáků 8 druhů: linduška lesní (3), ťuhýk obecný (1, třetí letošní), sedmihlásek hajní (2, druhý a třetí letošní), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (4), budníček menší (2) a šoupálek dlouhoprstý (1, druhý letošní).

Objevují se lejsci (noc 16./17.08.2020). Během další noci se objevili jednotliví lejsci a také více netopýrů, v síti uvízl 1 netopýr vodní a 1 netopýr Brandtův. Odchyceno bylo 13 ptáků 11 druhů: sýc rousný (1, pátý letošní a celkově už jubilejní 150. sýc na sedle), rákosník proužkovaný (3), cvrčilka zelená (1), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (1), pěnice pokřovní (1, teprve druhá letošní), lejsek černohlavý (1, první letošní = 40. druh), červenka obecná (1), rehek domácí (1), bělořit šedý (1, druhý letošní) a kos černý (1).

Slabý tah lindušek lesních (den 16.08.2020). Kromě lindušesk jsme nezaznamenali žádný tah a také v sítích skončil jen výběr druhů, od každého po jednom jedinci; celkem bylo odchyceno 9 ptáků 9 druhů: křepelka polní (1), krutihlav obecný (1, první letošní = 38. druh), linduška lesní (1), cvrčilka říční (1, první letošní = druh č. 39), pěnice černohlavá (1), pěnice hnědokřídlá (1), rehek zahradní (1), sýkora parukářka (1, druhá letošní) a hýl obecný (1).
Slavíci tmaví táhnou, tento je 130. chycený na sedle! Sýkory parukářky jsou vesměs místní ptáci. Cvrčilka říční je na tahu výrazně vzácnější než cvrčilka zelená.

Noc čtyř ptáků (noc 15./16.08.2020). Jasnou noc zpestřil kromě můr přelet kvakoše nočního. Odchyceni byli 4 ptáci 4 druhů: křepelka polní (1), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (1) a slavík tmavý (čtvrtý letošní).

Odchytová akce probíhá druhým týdnem, službu má Zdeněk Zerzáň s pomocníky, Tomášem Oplockým a Jáchymem Müllerem.

Oblačný den bez tahu (den 15.08.2020). Během letních dnů je na sedle obvykle klid, pokud se nechytají místní ptáci. V síti ráno uvízne malý vzorek ptáků, kteří protahovali v noci a pak už se obvykle mnoho neděje. Také dnes nad sedlem neprobíhal pozorovatelný tah žádných druhů. Celkem bylo odchyceno 18 ptáků 10 druhů: křepelka polní (1, už dvacátá letošní), linduška lesní (3, pomalu by měl běžet jejich výraznější denní tah), pěvuška modrá (2), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (2, přestože jednotlivě protahují, zatím se nenaplnil model z předchozích let, kdy pěice slavíkové v létě přečíslují pěnice černohlavé), budníček menší (1), budníček lesní (1, druhý letošní), králíček ohnivý (1, druhý letošní), červenka obecná (1) a křivka obecná (2, letos už celkem 9 ex.).

Zase vzorkujeme (noc 14./15.08.2020). Letní noční tah jistě probíhá, ale bez mlhy netušíme, co nám nad hlavou letí. A tak ze sítě opět vytahujeme jen pestrý vzorek domnělého tahu. Odchyceno bylo 8 ptáků 7 druhů: křepelka polní (1, devatenáctá letošní), lelek lesní (1, druhý letošní), ťuhýk obecný (1, rovněž druhý letošní), cvrčilka zelená (2), budníček větší (1), červenka obecná (1) a bramborníček hnědý (1, druhý letošní).
Druhý letošní lelek lesní.

Den před deštěm (14.08.2020). Na sedle se po jasné noci a polojasném dopoledni postupně zatáhlo a přišla i slabá přeháňka. Před odpoledním deštěm se podařilo odchytit pouze tři ptáky: pěnici černohlavou a dvě pěnice hnědokřídlé.

A opět jasná noc se slabým tahem (noc 13./14.08.2020), doplněným jen tahem pisíků (asi 10 ex.). Odchyceno bylo 12 ptáků 8 druhů: křepelka polní (2, celkem letos už 18 ex.), střízlík obecný (1), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (1, letos zatím 19 ex.), rehek zahradní (2) a drozd zpěvný (1).

Opět slabý den (den 13.08.2020), který se vyznačoval jen vyjasněním a slabým tahem jiříček. Odchyceno bylo 11 ptáků 9 druhů: pěvuška modrá (1), sedmihlásek hajní (1, první letošní = 37. druh), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (1), červenka obecná (1), hýl obecný (1) a křivka obecná (2, celkem tak letos už 7 křivek!).

Jasná noc bez nápadného tahu (noc 12./13..08.2020). Přes jasné počasí se ale nějací ptáci chytali a u světla poletovalo až 15 netopýrů, z nichž jednoho se podařilo i odchytit. Odchyceno bylo 16 ptáků 8 druhů: křepelka polní (4, letošní nejlepší odchyt), cvrčilka zelená (2), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (3), červenka obecná (2), rehek zahradní (1), rehek domácí (2) a bělořit šedý (1, první letošní a celkově 190. bělořit,odchycený na sedle). Kromě toho byl chycen ještě netopýr ušatý.
První letošní bělořit šedý.

Polojasný den skoro bez ptáků (den 12.08.2020). Během dne bylo odchyceno pouze 7 ptáků 4 druhů: linduška lesní (2), rákosník zpěvný (2), pěnice slavíková (2) a kos černý.

Opět jasná noc (noc 11./12.08.2020). Trochu jsme se při letošním počasí těšili na letní mlžné noci, ale zatím nám to moc nevychází. I tuto noc bylo zcela jasno a jediné co jsme zaznamenali, byl tah pisíků. Odchyceno bylo 7 ptáků 6 druhů: křepelka polní (1), sýc rousný (1, čtvrtý letošní), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (2), slavík tmavý (1, třetí letošní) a drozd zpěvný (1).

Polojasný den s minimálním odchytem (den 11.08.2020). Ve dne se jasno měnilo až v polojasno a nad sedlem prolétly jen jednotlivé jiřičky. Odchyceno bylo 9 ptáků 7 druhů: linduška lesní (1), pěvuška modrá (1), rákosník zpěvný (1), budníček větší (2), budníček lesní (1; první letošní = 35. druh), hýl obecný (1) a křivka obecná (2, celkem letos už 5 ex.).
První letošní budníček lesní. Lindušky lesní táhnou zatím jen řídce.

Oblačná noc a výběr z druhů (noc 10./11.08.2020). Bez letní mlhy jsou odchyty na sedle slabé, ale i tak se v sítích ukáže občas vzorek druhů, které protahují. Tuto noc bylo odchyceno 13 ptáků 8 druhů: křepelka polní (1; jedenáctá letošní), rákosník proužkovaný (1; rákosníci táhnou nížinou nyní ve velkém, bez mlhy jich na sedle ale moc nezachytíme), cvrčilka zelená (3; cvrčilky zelené nejpočetněji doplňují rákosníky na letním tahu, další dva druhy jsou mnohem vzácnější), slavík tmavý (1, druhý letošní a 128. celkově), červenka obecná (3), rehek zahradní (2, po včerejším prvním), rehek domácí (1) a bramborníček hnědý (1; první letošní a 34. druh).
První letošní bramborníček hnědý. Druhý letošní slavík tmavý. Křepelky zatím trochu lítají.

Přichází déšť i další letošní "poprvé" (den 10.08.2020). Během dne se postupně zatahovalo až ve tři odpoledne přišla silná přeháňka. Odchyceno bylo 15 ptáků 9 druhů: linduška lesní (1; druhá letošní), pěvuška modrá (5), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1; jednotlivé pěnice slavíkové se chytají téměř každodenně, celkem zatím jen 14 ex.), budníček menší (2), rehek zahradní (1; první letošní, 31. letošní druh), rehek domácí (2), sýkora koňadra (1; první letošní = 32. druh, ano začíná to pomalu, v říjnu to bude ale jinak) a stehlík obecný (1; první letošní a 33. druh).
První letošní stehlík. Pomalu začínají táhnout lindušky lesní. Konečně se objevil i rehek zahradní.

Jasná noc, už zase (noc 09./10.08.2020). Během jasné noci bylo odchyceno 12 ptáků 10 druhů: křepelka polní (1, desátá letošní), rákosník proužkovaný (1), rákosník zpěvný (1; pátý letošní), cvrčilka zelená (3), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1), pěnice pokřovní (1; druhá letošní), červenka obecná (1), rehek domácí (1) a drozd zpěvný (1).
Chytaní rehci pocházejí pravděpodobně z hnízdišť na hotelu.

A další jasný den, druhy pomalu přibývají (den 09.08.2020). Během jasného dne bylo odchyceno 16 ptáků 11 druhů: křepelka polní (1; devátá letošní), pěvuška modrá (4), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1; celkem letos zatím 12 ex.), pěnice hnědokřídlá (2), rehek domácí (1), sýkora parukářka (1; první letošní a 21. celkově), šoupálek dlouhoprstý (1, první letošní), hýl obecný (2) a křivka obecná (1; třetí letošní a 16. celkově).
První letošní šoupálek. První letošní parukářka.

Jasná noc (noc 08./09.08.2020). Další jasná noc bez tahu, bez můr a bez netopýrů... Celkem bylo odchyceno 16 ptáků 8 druhů: křepelka polní (3; letos zatím 8 ptáků), sýc rousný (1; letos už třetí), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (3; celkem letos zatím 11 ex.), pěnice hnědokřídlá (1) a červenka obecná (4).
Každoroční otázka – jak potáhnou křepelky? Mladí sýci jsou neuvěřitelní ptáci.

Pěkné dpoledne po střídání (den 08.08.2020). Jožku Chytila na sedle vystřídal Zdeněk Zerzáň s pomocníky a ráno hned uvízly v síti nějaké pěkné druhy; celkem bylo odchyceno 19 ptáků 8 druhů: pěvuška modrá (1), ťuhýk oebcný (1, letošní první a 27. druh), rákosník zpěvný (1, pátý letošní), pěnice černohlavá (6), pěnice hnědokřídlá (4), budníček menší (3), rehek domácí (1) a křivka obecná (2, první letošní, 28. druh).
První letošní křivka obecná.

Pěkný rozlet před střídáním (noc 07.08.08.2020). Noc na další den mohli kroužkovatelé na stanici klidně prospat, protože všihni ptáci se chytili až za rozletu. Ale ptáci do byli pěkní, celkem 8 ptáků 6 druhů: rákosník proužkovaný (2), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), slavík obecný (1, letošní první a celkově 71. na sedle), slavík tmavý (1, první letošní a celkově 127. slavík tmavý na sedle; 26. letošní druh) a červenka obecná (2).
První letošní slavík tmavý.

Konečně pěkný denní odchyt (07.08.2020). Během dalšího dne bylo jasno a klid, s pomocí Tomáše Pospíšila se také podařilo opravit naseknutý přívod elektrického proudu; odchyceno bylo 26 ptáků 11 druhů: křepelka polní (1, pátá letošní), střízlík obecný (1), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (6), pěnice slavíková (4), pěnice hnědokřídlá (2), budníček menší (2), budníček větší (3), králíček obecný (1), rehek domácí (3) a čížek lesní (1, celkem 24. druh letošních odchytů).

Klidná noc (06./07.08.2020). První noc měl na sedle Jožka Chytil celkem klidnou, vítr jen mírně pofukoval, ale něco se přece chytilo – celkem 9 ptáků 7 druhů: lelek lesní (1, první letošní a hned dospělý samec), střízlík obecný (1), rákosník obecný (1, teprve druhý letošní), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (1), červenka obecná (2) a kos černý (1). Mimo to se chytil také netopýr vousatý a netopýr severní.

Větrný den, ale už snad poslední (den 6.8.2020). Vítr nad ránem opět zesílil a celé dopoledne foukal dost silně, takže jsme nakonec pro bezpečnost ptáků většinu sítí ani neroztahovali. Odpoledne dorazil na kopec Jožka Chytil, který vystřídal Aničku a Radka, a také Tomáš Pospíšil s exkurzí dětí. Celkem bylo odchyceno jen 8 ptáků 4 druhů: budníček větší (4), pěnice hnědokřídlá (1), pěnice černohlavá (2) a hýl obecný (1).

Obnovení nočních odchytů (noc 5.8.2020). Vítr se sice mírně zklidnil, stále však foukal poměrně silně a od severu, navíc na obloze dominoval měsíc krátce po úplňku, takže se dle očekávání nedělo nic moc zajímavého. V sítích skončili nad ránem po jednom rákosník zpěvný, pěnice hnědokřídlá (evidentně ale místní pták, nedávno vzletné mládě) a mladý sýc rousný (druhý letošní).

Neočekávaný výpadek odchytů (noc 2.8. – den 5.8.2020). Letošní rok je podivný v řadě ohledů. Uvidíme, co přinese naší akci. Snad za celou dobu od vzniku této akce se ještě nestalo, že by v srpnu musely být odchyty přerušeny na celé tři dny v souvislosti s počasím. Letos se to povedlo a to hned na začátku. V neděli jsme očekávali slibnou noc , které předcházela podvečerní úprava části odchytových stanovišť spojená hlavně se sečením dosud neposečených ploch, kterého se ujal Tomáš Pospíšil, kterému za to patří velký dík. Se soumrakem začalo drobně mrholit, ale šlo jen o drobné mžení, takže jsme nakonec, po vyřešení neočekávaného výpadku elektřiny rozsvítili světlo a sledovali, zda se objeví táhnoucí ptáci. Do zhruba jedné hodiny po půlnoci prolétlo při slabém jižním větru minimálně 6 pisíků, 1 vodouš kropenatý a ukázala se i táhnoucí kukačka. Mimo to byli pozorováni ve výšce minimálně 2 drobní pěvci. Pak ovšem viditelný tah zcela ustal a naopak se od západu přiblížila souvislá fronta se silnějším deštěm a ptáci se už neobjevili žádní. Celý následující den prakticky v kuse pršelo. Další noc se sice nad sedlem vytvořila krásná mlha, ovšem vál silný severní vítr, dosahující v nárazech až kolem 15 m/s. Pokusně jsme opět na asi 5 hodin rozsvítili, ale ve světle se neobjevil ani jeden pták. I následující den propršel a na noc se zvednul vítr síly vichřice, takže jsme se ani o nic nepokoušeli. Totéž se opakovalo i ve středu 5.8.

Horký den před příchodem fronty (den 02.08.2020). Od rána panovalo na Sedle slunné a horké počasí, jen vítr se proti včerejšku obrátil na jižní. Ptáci se chytali jen v malých počtech, ale diverzita byla proti včerejšku vyšší. Opět dominovali mladí ptáci vyvedení nejspíše v těsném okolí odchytových stanovišť. Ukázal se mladý sokol stěhovavý a jednou protáhlo k jihu hejnko asi 10 vlaštovek obecných. Průběžně se ukazovaly přeletující křivky obecné, které budou mít letos díky úrodě šišek opět zřejmě dobrou hnízdní sezónu. Zpestřením byla krátká zastávka exkurze studentů PřF JU vedená doc. Martinem Konvičkou, mj. čelním znalcem jesenické motýlí fauny. V průběhu odpoledne se od západu začalo postupně zatahovat a osádka stanice s napětím očekává, co přinese noční přechod frontálního systému od západu. Celkem bylo odchyceno 29 ptáků 13 druhů: červenka obecná (2), pěnice pokřovní (1), pěnice hnědokřídlá (1), pěnice černohlavá (9), pěnice slavíková (4), budníček menší (3), budníček větší (3), králíček obecný (1), králíček ohnivý (1), pěvuška modrá (1), linduška lesní (1), rehek domácí (1) a hýl obecný (1).
První letošní linduška lesní. Kolik asi bude letos "borinek"?

Jasná noc s dorůstajícím měsícem (noc 01./02.08.2020). Vál severní, slábnoucí vítr a nad horami zářil dorůstající měsíc v konjunkci s Jupiterem a Saturnem – prostě letní romantika, ve které se ale ptáci chytají jen v minimálních počtech. O tom, že jakýsi tah už probíhá, nás informovalo až pár ptáků na ranním rozletu. Celkem bylo chyceno 8 ptáků 4 druhů: cvrčilka zelená (4), rákosník proužkovaný (1), rákosník zpěvný (2) a křepelka polní (1).
Také noční motýli už začli létat.

Hromada místních ptáků (den 01.08.2020). Žádný ranní rozlet se nekonal a téměř hodinu bylo v sítích zcela prázdno. Až po východu slunce se začali v jeho ranních paprscích po celkem chladné noci ukazovat při okrajích porostů ptáci, šlo však téměř bez výjimky o místní ptáky, vesměs čerstvě vyvedená mláďata a jejich rodiče. Kromě běžných druhů hnízdících v okolí sjezdovek se překvapivě objevila také evidentně nedávno vyvedená kukačka obecná s ještě nedorostlým ocasem, bohužel se nepodařilo zjistit, který ptačí hostitel se postaral o její zdárné opuštění hnízda. Celý den panovalo zcela jasné a horké počasí, během kterého osádka stanice dolaďovala další detaily důležité pro následující tříměsíční rutinní provoz. Celkem bylo odchyceno 36 ptáků 9 druhů: pěnice černohlavá (6), pěvuška modrá (2), červenka obecná (3), drozd zpěvný (1), budníček menší (15), budníček větší (5), hýl obecný (2), rehek domácí (1) a rákosník obecný (1).
Letošní červenka. Letošní hýl. A letošní pěvuška.

Začínáme – příprava a první noční odchyt (31.07./01.08.2020). Rok se s rokem sešel a Červenohorské sedlo opět ožívá další (již jedenáctou) sezónou výzkumu (nejen) ptačí migrace v průběhu téměř celého podzimního období. Letos jde již o pátou sezónu, kdy bude výzkumná stanice obsazena po celé tři měsíce od počátku srpna do počátku listopadu – pokud tedy nepřijde dříve zima, což v současném globálně otepleném světě hrozí spíše nepravděpodobně. Větší hrozbou pro zdárný průběh pozdějších fází letošního ročníku odchytové akce je tak spíše neočekávatelný vývoj současné koronavirové paniky.
Obsazení terénní stanice, ke kterému došlo ve čtvrtek 30. července navečer, předcházela příprava odchytových stanovišť, které prováděli Martin Vavřík a Henk van Hattem v průběhu druhé poloviny července a také transport maringotky z jejího zimoviště dole pod horami. První osazenstvo stanice tvořené Radkem a Aničkou Lučanovými, Jirkou Rejlem a Barčou Křístkovou se za vydatné pomoci Zdeňka Zerzáně pustilo hned druhý den po příjezdu do přípravy a díky plnému nasazení se do večera kromě generálního úklidu celého zázemí podařilo postavit kompletní sestavu všech odchytových zařízení a v pozdním večeru zahájit první regulérní noční odchyt. na Sedle panovalo slunečné a teplé počasí, v průběhu této a dalších nocí panuje večerní obloze dorůstající měsíc, navíc ptačí tah je i podle údajů od kolegů v nížině spíše vlažný a u řady časně táhnoucích druhů jeho nástup opožděný, takže očekávání neměla již ostřílená osádka víceméně žádná. Žádný viditelný ani slyšitelný tah v noci neprobíhal, prvním ptákem v síti byla kolem jedné v noci křepelka, následovaná asi po půlhodině mladým sýcem rousným. Do rána skončily v sítích další dvě křepelky a jediným pěvcem byl mladý rákosník zpěvný. Hezká byla ale aktivita nočních motýlů, kterých se u světla ukázala celkem hezká sbírka, i když tažné druhy i zde prakticky chyběly. Celkem tedy bylo odchyceno 5 ptáků 3 druhů: křepelka polní (3), sýc rousný (1, pro zajímavost 146. kroužkovaný na sedle) a rákosník zpěvný (1).
První jasná noc. První letošní sýc rousný. Tah křepelek už běží.
Maringotka je na místě! Vánoce na sedle začínají předčasně. A může se chytat.