Odchyty na Červenohorském sedle 2022
s poznámkami k rokům 2010-2021

MENU
Deník akce v roce 2021

V roce 2021 bylo kroužkováno:
celkem z toho v noci z toho ve dne
8 287 ptáků 82 druhů 2 489 ptáků 54 druhů 5 798 ptáků 71 druhů

Tabulky s přehledy kroužkovaných druhů jsou doplněny k 02.10.2021, další doplnění je plánováno koncem října.

Odchytová akce byla oficiálně ukončena v sobotu 13. listopadu 2021 po poslední a prázdné odchytové noci. Byl doplněn krátký souhrn sezóny, tabulky budou do finální podoby upraveny v průběhu listopadu.

Epilog (den 20.11.2021 a noc 20./21.11.2021). Víkend po ukončení odchytů přinesl ideální počasí, tedy mlhu a jižní vítr přiměřené rychlosti, také se oteplilo a nehrozila námraza. Na průzkum sedla vyrazil z nížiny Martin vavřík, který bude i v dalších měsících stanici občas kontrolovat. Ve dne 20. listopadu probíhal jen velmi vlahý tah jednotlivých ptáků, do osamělé pětimetrové sítě se podařilo na nahrávku nalákat králíčka obecného a dva uhelníčky, k tomu se odchytil králíček s kroužkem z posledního října. Následující noc ještě jednou zasvítilo světlo do polských nížin, respektive do mlhy před nimi a na sjezdovce. Zaznamenali jsme slabý tah jednotlivých kvíčal, z nichž jedna ze světelné sítě vyskočila, mimo to se u světla ukázal kos černý, drozd zpěvný a také tři bekasiny otavní. Ani do dvou dvanáctek na sjezdovce se nepodařilo nic odchytit a tak bylo vše v neděli 21. listopadu při slabém tahu pěnkav, čížků, sýkor, králíčků a dalších druhů vše opět uskladněno na zimu.Přicházející mlha.

Odchytová akce probíhá poslední, třináctý týden, službu má Radek Lučan s pomocníky.

Dál nebylo nic (noc 12./13.11.2021). Po sbalení stanice jsme nechali roztažených ještě šest sítí kolem sjezdovky a naposledy jsme svítili do noci. Skoro nic ale netáhlo a ani nad ránem nepřišel nějaký rozlet, nakonec ze sítí vyskočil osamělý drozd.


Krátce před zhasnutím na konci sezóny. Po třech měsících už skoro opuštěná sjezdovka.


Uličky zůstanou na dlouho bez sítí. Stanice v zimním režimu.

Poslední denní odchyt a balení za pohádkového počasí (den 12.11.2021). Po noci bez tahu se nad horami rozhostilo nádherné modro a slunečno, zatímco dole v nížině hluboko pod námi se válela inverzní oblačnost. Prostě zcela ideální počasí na balení, podobně, jako v minulých letech. Zároveň klasická situace, kdy ptáci prakticky netáhnou – krom inverze panovalo tzv. východní bezvětří, kdy se obvykle nehne ani pírko. Díky vydatné pomoci Matouše a Karla Vlčkových se během odpoledne podařilo sbalit větší část odchytových zařízení, padnul i náš vánoční lesík a na poslední noční odchyt zbyla jen část sítí. Pár ptáků se nakonec přece jen ukázalo – zejména během odpoledne prolétlo několik kání, včetně jedné rousné, pěvců však prolétlo jen naprosté minimum. Celkem bylo dnes kroužkováno 12 ptáků 4 druhů: králíček obecný (3), sýkora koňadra (4), pěvuška modrá (1) a hýl obecný (4).

Noční mrtvo a hrátky teploty na naše nervy (noc 11./12.11.2021). Večer se chytla symbolická sluka, ale pak už bylo totální mrtvo. Na Sedle seděla od večera mlha, teplota klesla k 1°C a postupně se uklidnil vítr. Kolem 22 hodiny, těsně předtím než mlha slezla do údolí se zcela uklidnil vítr a spadla teplota, takže během pár minut sítě kompletně zmrzly a obalily se ledem. Nebyl absolutně žádný čas jakkoliv reagovat. Normální reakce při očekávání mrznoucí mlhy je vyvěšení sítí (jako ve dne) a tím minimalizace plochy, na které by se mohl vytvořit led. Během čtvrthodinky, kdy jsme tu pohromu obhlíželi a rokovali, jaké bude nejlepší řešení situace, začal opět slabě foukat vítr a led na sítích se začal opět měnit ve vodu, teplota začala výrazně stoupat a během necelé hodiny vystoupala z nuly na více než 3°C, což je za zcela jasné noční oblohy věc nevídaná. Evidentně konečně dorazil „teplý vzduch ve vyšších vrstvách atmosféry“, o kterém meteorologové hovořili v souvislosti s inverzí. A nám díky tomuhle pozdravu z jihu spadl kámen ze srdce. Celkem bylo kroužkováno 6 ptáků dvou druhů: sluka lesní (1) a červenka obecná (5 – až na rozletu při rozednívání).

Poslední letošní sluka, svatomartinská.

Svatomartinský denní tah a pestrý odchyt (den 11.11.2021). Po zamlženém ránu se vyjasnilo a při jižním větru běžel nad Sedlem na tuto dobu poměrně pěkný denní tah, během kterého prolétly vyšší stovky ptáků – nejvíce pěnkavy a jikavci (stovky), čížci (několik set), hýli (vysoké desítky), strnadi obecní (desítky), lindušky luční (min. 20), jednotliví skřivani polní, sýkory koňadry a modřinky, dále protáhli 2 krahujci, 3 káně lesní, dřemlík, objevilo se hejno 27 kormoránů, hejno 11 hus velkých a nejméně jedno další, které se ozývalo z mlhy. Celkem bylo kroužkováno 44 ptáků 13 druhů: linduška luční (4), střízlík obecný (1), králíček obecný (5), sýkora koňadra (3), sýkora modřinka (4), sýkora uhelníček (2), pěvuška modrá (6), červenka obecná (1), hýl obecný (6), pěnkava obecná (5), pěnkava jikavec (1), čížek lesní (4) a stehlík obecný (2).

Kosi a drozdi – další mlžná noc (noc 10./11.11.2021). Za poměrně silného jižního větru běžel v prví části noci slabý tah sluk, objevily se i nejméně 2 hejnka čírek a jednotliví drozdi a červenky. Mlha se na Sedlo navalila dle předpovědi před půlnocí a trvala až do rána. Při rozednívání se dali do pohybu kosi s drozdi – prolétlo jich během krátké chvíle mnoho desítek a někteří skončili v sítích. Celkem bylo kroužkováno 54 ptáků 9 druhů: drozd zpěvný (7), drozd cvrčala (1, sedmý letošní), kos černý (19, letošní maximum), červenka obecná (12), střízlík obecný (2), skřivan polní (1), strnad obecný (5), strnad rákosní (2) a sluka lesní (5).

Vzorkování v silném větru (den 10.11.2021). V silném protivětru probíhal během jasného a slunečného počasí slabý tah pěnkavovitých ptáků (pěnkavy, jikavci, stehlíci, hýli a ojedinělí čížci), v první polovině dopoledne i kosů, kvíčal a jednotlivých cvrčal. Díky strategickému umístění naší stanice je do odchytové situace za těchto podmínek krásně vidět přímo z okna a ptáky lze bezpečně vytahovat okamžitě po jejich odchycení. Celkem bylo kroužkováno 34 ptáků 7 druhů: kos černý (9, vyrovnání letošního maxima), drozd kvíčala (1, třetí letošní), pěnkava obecná (12), pěnkava jikavec (1), hýl obecný (9, letošní maximum), čížek lesní (1), stehlík obecný (1).


Čížci už tvoří jen menšinu protahujících pěnkavovitých ptáků. Pěnkavy obecné a jikavci tvoří touto dobou dominantní složku ve dne protahujících ptáků.


V silném protivětru se chytají protahující kvíčaly občas i během dne. Z okna naší stanice krásně vidíme do odchytové situace během denního tahu.

Pěkný večerní tah velkých ptáků a sílící vítr (noc 09./10.11.2021). I dnes se hned od setmění objevili táhnoucí ptáci, nejnápadnější byl velmi intenzivní tah čírek, kterých prolétlo minimálně 15 hejnek (každé max. kolem 20 ex.), dále táhly sluky (desítky ex.), drozdi, kosi a také skřivani (desítky). Postupně sílící jižní vítr však tah kolem půlnoci ukončil. I tak jsme získali moc pěkný vzorek 29 ptáků 9 druhů: červenka obecná (3), kos černý (6), drozd zpěvný (5), drozd cvrčala (1, šestý letošní), skřivan polní (2), kalous ušatý (1), slučka malá (1, druhá letošní a desátá celkově), sluka lesní (9, celkem tak letos 62 sluk) a čírka obecná (1, druhá letošní a devátá celkově). K tomu se chytly všechny tři druhy netopýřích dálkových migrantů: netopýr parkový (1), netopýr pestrý (1) a netopýr rezavý (2).Zleva netopýr parkový, pestrý a rezavý. Mladá samice čírky obecné.Naše nejmenší a největší sluka, letos už podruhé v síti vedle sebe! Uplynulou noc početně táhli skřivani polní. Tah drozdů cvrčal je v plném proudu.


S nárůstem noční teploty nad nulu a uklidněním větru se překvapivě ještě objevily táhnoucí blýskavky mramorované i nějaký další hmyz.

Standardní ukázka vlivu směru větru na tah (den 09.11.2021). Nad Sedlem bylo celý den polojasno a dokud bylo do cca 11 hodin dopoledne bezvětří, resp. vál jen velmi slabý východní vítr, ptáci se vůbec nehýbali. Stočení větru k jižnímu aspektu jako mávnutím kouzelného proutku spustilo pohyb, který byl sice jen slabý, ale patrný a trval po celé odpoledne. Prolétly vysoké desítky ptáků, zejména pěnkav, stehlíků, hýlů obecných, objevily se jednotlivé čečetky a až během odpoledne se občas ozvala i protahující pěvuška. Celkem bylo kroužkováno 18 ptáků 5 druhů: sýkora koňadra (4), králíček obecný (1, plus dva retrapi nejspíše místních ptáků), pěnkava obecná (1), hýl obecný (4, trumpeťáci) a pěvuška modrá (6).


Klidná noc se slabým tahem v první polovině (noc 08./09.11.2021). Během noci postupně slábl jižní vítr, až se kolem půlnoci zcela uklidnil. Na Sedle se válela do 23 hodin střídavě mlha, pak se rozplynula. Už od setmění probíhal viditelný i slyšitelný tah kosů, drozdů zpěvných, kvíčal i cvrčal, jistě prolétly desítky ptáků, jednotlivě táhly i červenky. Po celou druhou polovinu noci volal v lese na kraji sjezdovky výr velký. Zajímavým úkazem byl také početný přílet tažných blýskavek mramorovaných a velmi intenzivní rojení drobného dvoukřídlého hmyzu u světla. Kroužkováno bylo 14 ptáků 3 druhů: kos černý (1), drozd kvíčala (1, teprve druhý letošní) a červenka obecná (12).

Červenky pořád táhnou, ale letos je jich nějak míň.

Další den se slabším tahem (den 8.11.2021). Nízká oblačnost, která se držela nad Sedlem od noci, padla kolem desáté hodiny až na zem a mlha už zůstala na Sedle až do večera. Předtím probíhal slabý tah (celkově vysoké desítky až nízké stovky ex.) pěnkavovitých, drozdů, sýkor a králíčků, kromě toho prolétli 2 piliši a káně lesní. Celkem bylo kroužkováno 31 ptáků 6 druhů: králíček obecný (13), sýkora koňadra (6), červenka obecná (4), pěvuška modrá (1), pěnkava obecná (2) a hýl obecný (5 – zřejmě vše podle hlasů „trumpeťáci“).


V listopadu protahují pravidelně krásní severští "trumpeťáci". Hlavním denním protahujícím druhem ovšem stále zůstávají pěnkavy obecné.

Ještě stále táhnou červenky (noc 07./08.11.2021). Během první poloviny noci probíhal viditelný, i když nijak silný tah červenek, které se i díky mlze a jižnímu větru chytaly. Tah po 1 hodině v noci skoro ustal, což se projevilo i na velmi slabém ranním rozletu. Provázeli je tradičně lovící kalousi ušatí. Celkem bylo kroužkováno 51 ptáků 7 druhů: červenka obecná (42, připomíná to výrazný tah v roce 2012, kdy bylo v noci 8./9. listopadu kroužkováno 99 červenek a dalších 36 ptáků 12 druhů, v noci 11./12. listopadu pak ještě 89 červenek a dalších 43 ptáků 10 druhů), střízlík obecný (2), králíček obecný (2), drozd zpěvný (1), kos černý (2), strnad obecný (1) a sluka lesní (1).V listopadu v noci táhnou strnadi obecní. Koncem sezóny sílí také noční tah králíčků obecných. Letošní sluka lesní č. 53!

Slabý denní tah a ještě slabší odchyt (den 07.11.2021). Od noci se celkem nízko nad Sedlem zdržela mlha, ale nespadla až na zem. Část sítí na horní hraně sjezdovky za světlem v noci namrzla a nemohla být roztažena, sítě v otevřeném prostranství však byly krásně suché. Nebylo to ovšem nic moc platné, ptáci táhli jen slabě a ještě méně se chytali – celkem protáhly nízké stovky ptáků, nejvíc bylo samozřejmě pěnkavovitých (pěnkavy, jikavci, čížci, stehlíci a konopky), dále min. 50 špačků, 10 kvíčal, jednotlivý hýli obecní (podle hlasů vše trumpeťáci), konipas bílý, minimálně 3 lindušky luční. U sítí s vánočními stromky jsme vyplašili také velmi pozdního skřivana lesního. Odpoledne prolétlo v protisměru všech výše zmíněných (k severu) hejno 24 velkých racků. Celkem bylo kroužkováno 7 ptáků 4 druhů: pěnkava obecná (3), linduška luční (1), sýkora koňadra (2) a králíček obecný (1).Mrazivé ráno na sedle. Opožděný skřivan lesní.

Mrazivá noc velkých ptáků (noc 06./07.11.2021). Večer se vyjasilo a i když vál jižní vítr, teplota spadla pod nulu a sjezdovky se pokryly námrazou. Sítě v otevřeném prostoru ale zůstaly krásně suché. Hůř na tom byly denní sítě v ekotonech, kde vzniká teplotní gradient – ty se všechny obalily silnou námrazou, takže bylo jasné, že část z nich ráno zůstane neroztažených. Ve světle byl vidět velmi slabý tah – jednotlivě se objevovali rehci, červenky, občas drozd, kos či špaček. Při okrajích sjezdovky lovili kalousi, občas se objevili i dva najednou. A k tomu občas přelétla sluka, opticky to tedy vypadalo, že létají hlavně velcí ptáci. Kolem 3 hodiny se přivalila mlha, ale to už ptáci téměř netáhli. Začátkem noci jsme při každé kontrole našli nějakého ptáka ve slukovce, postupně ale došlo i tady k uklidnění. Celkem bylo odchyceno 21 ptáků 6 druhů: kalous ušatý (4, nejlepší letošní odchyt, celkem letos 20 ptáků, což je nejvíce od roku 2017; v letech 2012-2015 se ovšem každoročně chytalo přes 40 kalousů), sluka lesní (4, celkem letos zatím 52 sluk, což je dosti podprůměrný výsledek), drozd zpěvný (1), kos černý (8), červenka obecná (2) a rehek domácí (2).Konečně jsme se dočkali tahu sluk lesních. Po třech špatných letech se začalo chytat i více kalousů. Tuto noc bylo vidět více protahujících rehků domácích.

Poslední střídání (odpoledne 06.11.2021). V poledne se nad sedlem začalo vyjasňovat, ptáci se někde schovali. Teplota se pohybovala těsně nad nulou, k tomu pofukoval mírný jihozápadní vítr. Předpověď slibuje relativně jasnou noc se zamlžením na konci, lepší by měla být noc na pondělí. Uvidíme, jak poslední odchytový týden dopadne.Odchytová akce probíhá dvanáctý týden, službu má Petr Šaj a Tomáš Pospíšil s pomocníky.

Denní tah stále pokračuje (den 06.11.2021). Ráno na sedle vládla nízká hustá mlha a praktické bezvětří, postupně se ale vyjasňovalo. Po ránu protahovaly velké skupinyk ptáků, tah ale po dvou hodinách výrazně zeslábl a před polednem už bylo na sedle úplně klidno. Celkem bylo odchyceno 90 ptáků 12 druhů: sluka lesní (1, osmačtyřicátá letošní, chycena v ranní mlze), kalous ušatý (1, šestnáctý letošní, chycen v ranní mlze), střízlík obecný (15), pěvuška modrá (1), králíček obecný (3), králíček ohnivý (1, nejpozdnější vůbec), červenka obecná (47, hlavně rozlet z noci), kos černý (2), sýkora koňadra (14), sýkora uhelníček (1), stehlík obecný (3) a strnad obecný (1).


Nejpozdnější králíček ohnivý odchytů na sedle. Stále jsme nezaznamenali výraznější tah králíčků obecných.

Ještě jedna tahová noc (noc 05./06.11.2021). Jak dlouho bude ještě probíhat noční tah? Letos bychom to chtěli zjišťovat trochu déle než v předchozích letech. Vzhledem k poznatkům z prvních let akce je jasné, že v některých letech pokračuje minimálně do poloviny listopadu (15./16. listopadu 2010 – 18 chycených ptáků, 11./12. listopadu 2012 – 132 chycených ex. 11 druhů!). V noci z 5. na 6. listopadu byly ideální podmínky. Jižní až západní vítr, mlha válející se po sedle a teplota těsně nad nulou. Hned zvečera se spustil nápadný tah červenek, ale ten postupně slábnul až vymizel. Kolem půlnoci se u světla stále objevovali jednotliví ptáci, ale do výrazného tahu to mělo daleko. Pohyb pak tradičně ožil až nad ránem. Celkem bylo odchyceno 67 ptáků 6 druhů: sluka lesní (1, letošní sluka č. 47), kalous ušatý (3, celkem letos 15 kalousů), střízlík obecný (7, první letošní výrazný noční tah), králíček obecný (2), červenka obecná (49) a dlask tlustozobý (2, osmý a devátý letošní).

Konečně návrat denního tahu (den 05.11.2021). Během čerstvého jižního větru převažovalo nad sedlem zataženo, občas se převalovala i mlha. Probíhal pěkný tah ptáků, zahrnující tisíce jedinců, především pěnkav a čížků, doprovázených jikavci, králíčky, hýly, pěvuškami, stehlíky; protáhl také osamělý pilich a krahujec. Celkem bylo odchyceno 76 ptáků 12 druhů: káně lesní (1, druhá letošní a třetí celkově; chycena na výra), střízlík obecný (5), pěvuška modrá (3), králíček obecný (4), červenka obecná (3), kos černý (1), sýkora koňadra (46), sýkora modřinka (4), sýkora uhelníček (1), pěnkava jikavec (3; celkem letos 243 ex., což je čtyřnásobek dlouhodobého průměru), hýl obecný (2) a čížek lesní (3).


Hejno kormoránů velkých na přeletu sedla. Káně lesní – druhá letošní a třetí celkově!

Další vetrná noc (noc 04./05.11.2021). Další noc bez srážek pokračoval silný vítr, ptáci neprotahovali. Podařilo se odchytit pouze dvě sluky lesní a jednoho kalouse ušatého.

Prší, prší, jen se leje (noc 03./04.11.2021 a den 04.11.2021). Mrholení až déšť pokračovalo na sedle nadále. V noci 3./4. listopadu jsme se pokoušeli zpočátku chytat, ale neprobíhal tah a sílící vítr a déšť vedly k předčasnému ukončení odchytů ve 21:30. Následující den propršel celý, sítě jsme vůbec neroztahovali.

Narušený odchyt (den 03.11.2021). Ranní mlha přinesla po krátkém vlažném rozletu nálet silného tahu ptáků (zejména sýkor), kombinovaný s přicházejícím mrholením. Sítě tak musely být rychle staženy a odchyt byl ukončen předčasně. V sítích mimo jiné uvízl také střízlík s kroužkem Moskva! Přesto se podařilo odchytit celkem 161 ptáků 14 druhů: káně lesní (1, první letošní = 2. druh, celkově teprve druhá pro sedlo; první byla odchycena 14. srpna 2016), linduška luční (19, letošní maximum a čtvrtý nejvyšší odchyt; lepší odchyty byly 20 ex. 12. října 2019, 22 ex. o den dříve 11. října 2019 a rekordních 33 ex. pak 28. října 2011), střízlík obecný (20, letošní maximum), pěvuška modrá (5), králíček obecný (5), králíček ohnivý (1, sedmý listopadový odchyt), červenka obecná (80), kos černý (9, letošní maximum), pěnkava obecná (6), pěnkava jikavec (2), dlask tlustozobý (1), hýl obecný (1), strnad obecný (4) a strnad rákosní (7, letošní maximum a druhý nejlepší odchyt vůbec po 8 ex. dne 1. října 2019).


Střízlík obecný s kroužkem "Moskva".Teprve druhá káně lesní, odchycená na sedle. Dnes jsme zaznamenali také výrazný tah strnadů rákosních.

Další náznak velké noci (noc 02./03.11.2021). Krátce po setmění začalo stejné divalo jako minulou noc, ve vzduchu vířily desítky červenek a také se v mlze chytaly. Ale ze záhadných důvodů tah postupně rychle ustával a kolem půlnoci už nebylo co ze sítí vytahovat a ani ve vzduchu nebyli vidět ptáci. Pak přišla krátce po druhé hodině malá vlnka tahu, která spolu s očekávanými ptáky přinesla také jednoho dlaska a jednu křepelku! Kromě odchycených ptáků se u světla během noci několikrát ukázaly sluky a špačci. Celkem bylo odchyceno 116 ptáků 9 druhů: křepelka polní (1, teprve devátá letošní; celkově třetí listopadový odchyt, předchozí byly chyceny v noci 2./3. listopadu 2016 a 4./5. listopadu 2020), skřivan polní (3, opakovaně nejlepší letošní odchyt, celkem letos jen 10 ex.), střízlík obecný (2), králíček obecný (4, jen slabý noční tah), červenka obecná (100), rehek domácí (1), kos černý (2), drozd zpěvný (2) a dlask tlustozobý (1, šestý letošní; pro zajímavost 60 % z celkového počtu 93 odchycených dlasků bylo chyceno v noci).


Třetí listopadová křepelka na sedle. Dlasků se letos chytá velmi málo.Také tah skřivanů byl letos velmi slabý. Noční tah střízlíků možná teprve přichází. Podobně by měl přijít také výrazný noční tah králíčků.

Deštivý den (den 02.11.2021). Silný déšť z noci pokračoval i během dopoledne, sítě jsme roztáhli až v 11 hodin a po deštivém dopoledni je nechali exponované do večera. Protahovala řada různých ptáků, především sýkory, špačci, červenky, drozdi, dlasci, pěnkavy, jikavci, čížci, zvonci, králíčci a min. 10 kání lesních. Celkem bylo odchyceno 31 ptáků 8 druhů: střízlík obecný (3), králíček obecný (10), červenka obecná (11), kos černý (1), drozd zpěvný (1), sýkora uhelníček (1), pěnkava obecná (1) a hýl obecný (3).

Čekají nás červenkové noci v listopadu? (noc 01./02.11.2021). Pořád jsme přemýšleli, jak je to s červenkami, jestli už jsou pryč nebo je jich málo. Ukazuje se, že není vyloučena ani třetí možnost, a to jejich opožděný tah. Krátce po setmění se pod nízkou oblačností na sedle rozjel výrazný tah červenek, který vrcholil někdy kolem desáté hodiny, kdy proletovalo asi 100 ptáků za 5 minut. Mlha se na sjezdovku spustila teprve po půlnoci, ale to už tah pomalu polevoval, s příchodem mrholení pak skoro ustal; odchyty definitivně ukončil v 1:30 déšť. Netáhly jen červenky, u sítí a v sítích se ukázali i další ptáci; zvláště podivný byl malý bahňákovitě působící pták, letící s neobvykle svěšenými nohami. Podle všeho se mohlo jednat o některý z malých druhů chřástala. Celkem bylo odchyceno 135 ptáků 6 druhů: sluka lesní (1, letošní 44. sluka), kalous ušatý (letošní jedenáctý), červenka obecná (121, druhý nejvyšší letošní počet po 122 ex. v noci 4./5. října), rehek domácí (10, letošní maximum), drozd zpěvný (1) a drozd cvrčala (1, pátý letošní).Po dlouhé době ideální podmínky pro noční odchyt. Ve druhé půli noci se chytila i jedna z protahujících cvrčal. Mezi deseti rehky domácími byl i tento nádherný dospělý samec.

Jasný větrný den (den 01.11.2021). V krásném větrném počasí protahovali nad sedlem nejen pěvci, ale také jednotliví dravci; mimo jiné moták pilich (nejméně tři), minimálně 12 kání lesních a 4 krahujci. Celkem bylo odchyceno 50 ptáků 13 druhů: střízlík obecný (1), králíček obecný (7), kos černý (1), drozd zpěvný (1), drozd cvrčala (1, čtvrtý letošní), sýkora koňadra (8), sýkora modřinka (3), sýkora uhelníček (1), pěnkava obecná (11), dlask tlustozobý (1, pátý letošní), hýl obecný (3), stehlík obecný (3) a čížek lesní (9).

Další noc tří ptáků (noc 31.10./01.11.2021). Během jasné noci jsme nezaznamenali žádný tah, v síti tak skončily jen dvě sluky lesní a jeden kalous ušatý.

Další krásný den s pestrým tahem (den 31.10.2021). I závěr října byl na sedle teplý a slunečný, doprovázený silným tahem ptáků. Tradičně mu dominovaly sýkory a pěnkavovití ptáci, prolétali i drozdi včetně brávníků a cvrčal, králíčci, krahujec, krkavci, káně a dvě hejnka kormoránů velkých. Celkem bylo odchyceno 111 ptáků 11 druhů: střízlík obecný (2), králíček obecný (11), králíček ohnivý (1), červenka obecná (1), sýkora koňadra (46), sýkora modřinka (23), pěnkava obecná (8), pěnkava jikavec (5), hýl obecný (5, letošní maximum), čížek lesní (8) a strnad obecný (1).

Větrná noc (noc 30./31.10.2021). Silný vítr znemožnil odchyty v noci, kdy měla přijít mlha v závěru. Tak uvidíme, co přinesou další dny a noci.

Odchytová akce probíhá jedenáctý týden, službu má Filip Petřík, Honza Studecký a Ondra Boháč s pomocníky.

Další loučení se sedlem (den 30.10.2021). Pod jasnou oblohou se na sedle chystala předposlední výměna stráží. Doprovázel ji relativně pěkný tah ptáků, kterému dominovaly stovky koňader a modřinek společně se stovkami pěnkav, jikavců, dlasků a stehlíků; k tomu proletovaly desítky špačků, čížci, hýli, zvonci, zvonohlíci, lindušky luční, konopky, strnadi obecní, také tři konipasi bílí, dva brávníci, deset krahujců a osamělý pilich. Celkem bylo odchyceno 70 ptáků 10 druhů: králíček obecný (8), kos černý (1), sýkora koňadra (29), sýkora modřinka (10), sýkora uhelníček (2), pěnkava obecná (10), pěnkava jikavec (7), hýl obecný (1, teprve devátý letošní), stehlík obecný (1, rovněž devátý letošní) a čížek lesní (1).


Něco z posledních odchytů směny.

Noc tří ptáků (noc 29./30.10.2021). Noc začala průtahem několika drozdů zpěvných a odchytem jednoho z nich. A pak nic. Za celou noc jsem zahlédl ve světle jednoho ptáka, kterého jsem ani nestihl blíže určit. Jasno a jižní vítr ani tentokrát nepřinesl noc jako jsme zažili před pár dny, takže sítě zely prázdnotou a nejinak tomu bylo při rozletu, kdy se chytil jeden kos černý a jedna sluka lesní. Celkem byli odchyceni 3 ptáci 3 druhů.


Dvě třetiny nočního odchytu.

Další den se slabým odchytem (den 29.10.2021). Silný jižní vítr v nás probouzel naději na pěkný odchyt jikavců, jako před pár dny, ani to nakonec nevyšlo. Mizerný rozlet byl předzvěstí mizerné následné kontroly denních sítí, které jsme pro vítr a v podstatě nulový odchyt vzápětí částečně stáhli (ponechali jsme roztaženy jen sítě nad boudou). Postupně jsme postahovali i část světelných sítí, ale převážnou část jsme přece jen nechali čekat na nějaké pěnkavovité. Přestože tah byl zdaleka nejslabší za celou naši službu, nakonec si pár méně opatrných jedinců našlo cestu do vyfoukaných kapes, včetně jednoho dlaska. Dopoledne jsme se také rozloučili s částí osazenstva boudy, které se hodilo odjet dříve a s pohledem na předpověď počasí se ani nebyl důvod obávat, že bychom následnou noc a ráno neměli v oslabené sestavě zvládnout. Celkem bylo odchyceno 15 ptáků druhů: králíček obecný (3), sýkora koňadra (1), sýkora modřinka (1), pěnkava obecná (5), pěnkava jikavec (2), dlask tlustozobý (1, čtvrtý letošní) a čížek lesní (2).


Čtvrtý letošní dlask. Pro změnu asi 226. letošní jíkavec; letos byla odchycena čtvrtina celkového počtu jikavců od roku 2010.Králíčků obecných se letos zatím chytá poměrně málo. Počet odchycených čížků je proti tomu nadprůměrný. Počty odchycených modřinek jsou druhé nejvyšší po roce 2019.

Noc dvou ptáků (noc 28./29.10.2021). Dle očekávání se na večer rozfoukal vítr, který ale stejně jako skoro po celý týden nepřinesl ani náznak oblačnosti. Podmínky odchytu byly skoro stejné jako při nedávné velké slukové noci, tak jsme si mysleli na podobný průběh. Ukázalo se však, že do hry musí vstupovat ještě jiný faktor, který tak rozproudí, a který dnes absentoval. V síti sice brzy večer uvízla krásná pustovka, pak se však dlouho nic nedělo a až o půl druhé ráno se objevila ve slukovce očekávaná sluka. Další ptáky přinesl až rozlet, který byl ale neobyčejně chudý a odrážel tak prakticky nulový noční tah. Celkem bylo odchyceno 5 ptáků 4 druhů: sluka lesní (1, čtyřicátá letošní), kalous pustovka (1, první letošní = 81. druh; celkově 27. pustovka pro sedlo), červenka obecná (1) a drozd zpěvný.


První letošní pustovka, noc dvou ptáků tak stála za to. A čtyřicátá letošní sluka.

Další den s pestrým tahem (den 28.10.2021). Asi poslední den s pěkným počasím před návratem větru na Sedlo provázel celkem pěkný tah, i když nepříliš masivní. Zpočátku to byli zejména jikavci sekundovaní pěnkavou obecnou, táhlo i hodně lindušek lučních a zvonohlíků. Potěšil nás i dospělý samec pilicha. Během půl hodiny soustředěného sčítání tahu (7:30-8:00) jsme viděli proletět 2837 jedinců patřících do 22 druhů ptáků. Později směrem k polední zatlačily na sítě u sjezdovky sýkory, kterých se pěkných pár chytilo, nešlo však o závratné počty, které přivítalo Sedlo během předchozí služby. Pestrý tah provázel i pestrý odchyt, v sítích uvízlo 16 druhů ptáků, z nichž asi nejvíc potěšila dvojice králíčků ohnivých, čečetka a konopka obecná. Pokračující tah zvonohlíků potvrdil i odchyt pěkných pěti jedinců. Celkem bylo odchyceno 110 ptáků 16 druhů: střízlík obecný (5), pěvuška modrá (10), králíček obecný (13), králíček ohnivý (2, je tady klasický tah pozdních ptáků na přelomu října a listopadu), červenka obecná (1), rehek domácí (1), sýkora koňadra (43), sýkora modřinka (16), sýkora uhelníček (5), pěnkava obecná (2), pěnkava jikavec (1), zvonohlík zahradní (5, letošní maximum; více bylo chyceno už jen 22. října 2016, a to sedm ptáků), stehlík obecný (2), konopka obecná (1, první letošní = 79. druh; celkově teprve 26. odchyt tohoto jinak velmi početně protahujícího druhu), čečetka zimní (1, první letošní = 80. druh) a strnad obecný (2).


Pět zvonohlíků, to je druhý nejlepší odchyt pro sedlo. Do pohybu se dali i poslední králíčci ohniví.První letošní konopka obecná. První letošní čečetka zimní. A "retrap" jednoho z větších ptáků na sedle. :)

Mlha nebude + pozdrav z Francie (noc 27./28.10.2021). Další jasnou noc otevřel kos odchycený hned z večera, následovaným jedním kalousem. Počasí bylo stabilní po celou noc, stejně jako četnost odchytů (velmi nízká). V síti však uvízla sluka s francouzským kroužkem a sýc s kroužkem Honzy Studeckého z jednoho z letošních předchozích termínů, nebyla tedy úplná nuda. Noc nám zpestřila kuna, která se procházela přímo před světlem. Rozlet byl dle očekávání slabý, reflektoval tak velice vlažný noční tah pěvců. Celkem bylo odchyceno 27 ptáků 6 druhů: kalous ušatý (1, devátý letošní), střízlík obecný (6), králíček obecný (5), červenka obecná (11), kos černý (3) a strnad obecný (1, první noční letos). V noci létalo poměrně hodně netopýrů, podařilo se odchytit tři netopýry rezavé a jednoho netopýra pestrého.


Velká vzácnost v sítích – sluka lesní s francouzským kroužkem!Po dlouhé době odchycený sýc už měl letošní kroužek. Červenka s chybějící dolní čelistí zobáku. U světla pátrala po kořisti kuna skalní.

Táhnou strnadi i zvonohlíci (den 27.10.2021). Na Sedlem se ráno vytvořilo pěkné migrační okénko. Ptáci netáhli příliš početně, ale i tak bylo na co se dívat. Nepříliš početný odchyt umožnil i ranní podrobnější sledování tahu, kdy jsme během jedné hodiny víceméně přesně spočítali, mezi 9:05 a 10:05 protáhlo 1081 jedinců, 20 druhů, přičemž asi nejzajímavějším byly skupinky skřivanů lesních, kterých protáhlo během hodiny 14 jedinců. Žádný z nich se ale i přes hrající reproduktor s jejich hlasem nechytil. Velice početní byli na tahu i zvonohlíci. Z dalších zajímavých druhů jsme zaznamenali na přeletu např. motáka pilicha. Odchyt ptáků oživil i odchyt hrabošíka podzemního do improvizované živolovky nedaleko odchytové stanice. Celkem bylo odchyceno 91 ptáků 12 druhů: střízlík obecný (6), špaček obecný (5), králíček obecný (47, letošní maximum), červenka obecná (4), kos černý (2), sýkora koňadra (3), sýkora modřinka (1), pěnkava obecná (2), zvonohlík zahradní (4, letošní maximum), čížek lesní (4), strnad obecný (11, letošní i absolutní maximum) a strnad rákosní (2).Dnes se podařilo odchytit rekordních 11 strnadů obecných. V těchto dnech stále protahují špačci. Zaznamenali jsme i silný tah zvonohlíků.Další druh savce pro odchytovou stanici – hrabošík podzemní – a malá reportáž z jeho focení. :)

Konec mlžných nadějí (noc 26./27.10.2021). Noc byla od začátku klidná, bezvětrná, pofukoval jen zanedbatelně jižní vítr. Protože byla celkem pěkná vysoká oblačnost, těšili jsme se, že dne by „to“ už mohlo přijít. Tah ptáků byl ale celou noc slabý (i když pořád nesrovnatelně silnější než předchozí noc), ve světle se objevovali najednou maximálně dva ptáci. Večer táhli tradičně hlavně drozdi, v noci pak občas červenky, díky nahrávce se u světla objevilo i celkem hodně rehků, nad ránem se objevil osamocený strnad obecný a poměrně dost králíčků, což jsme podpořili nahrávkou. Čekání na mlhu trvalo asi do půl páté ráno, kdy se mlha sice pěkně objevila, nad ní už ale kralovala jasná obloha, tedy nepříliš přející podmínky odchytu. V sítích se kromě večerního kosa objevilo jen několik červenek, počet odchycených ptáků zachránil až rozlet. Celkem bylo odchyceno 41 ptáků 5 druhů: skřivan polní (1, teprve sedmý letošní), střízlík obecný (9), králíček obecný (1), červenka obecná (27) a kos černý (3). Mimo to byl chycen také jeden netopýr rezavý.Přijde letos vůbec velká červenková noc? Dnes jsme poprvé zaznamenali výrazný noční tah králíčků. Odchyt skřivanů polních je letos velmi slabý.

Slabý, ale velmi pestrý odchyt (den 26.10.2021). Nad ránem se vítr téměř zcela utišil a do mlhy počal vlažný, ale docela pěkný tah. Počty pěnkav obou druhů se nedaly s předchozím dnem srovnat, což se odrazilo i na odchytech, které ale byly včera zřejmě velmi pozitivně ovlivněny silným jižním větrem. Odchyt byl sice poměrně slabý co do počtu, nikoliv však co do druhové diverzity. V sítích potěšila mladá samice hýla nebo budníček menší, který měl ale bizarní zranění – malou dírku do hlavy. Postupně se vyčasilo k moc příjemnému a teplému počasí, které umožnilo pohodové odchyty až do pozdního odpoledne. Celkově 19 druhů v sítích je vyrovnáním letošního druhového maxima z... 22. srpna! Mimo odchycených druhů jsme pozorovali také přelet 3 hus velkých, 39 kormoránů, šest krahujců, 4 skřivany lesní a 19 polních, asi 320 lindušek lučních, 235 dlasků, 220 konopek, ťuhýka šedého a dva pilichy. Tahu jinak dominovaly stovky pěnkav a jikavců, doprovázených havně stehlíky. Celkem bylo odchyceno 60 ptáků 19 druhů: střízlík obecný (2), pěvuška modrá (4), špaček obecný (6), budníček menší (1), králíček obecný (16), červenka obecná (1), rehek domácí (3), kos černý (1), drozd cvrčala (1, třetí letošní), sýkora koňadra (8), sýkora modřinka (1), pěnkava obecná (2), pěnkava jikavec (3), hýl obecný (1, teprve osmý letošní), zvonohlík zahradní (1, sedmý letošní), stehlík obecný (2, pátý a šestý letošní), čížek lesní (5), strnad obecný (1, duhý letošní) a strnad rákosní (1, čtvrtý letošní).Teprve druhý letošní strnad obecný. Budníček menší s podivným zraněním. A teprve třetí letošní cvrčala.

Jak jsme se zase nedočkali (noc 25./26.10.2021). Noc se nesla ve znamení čekání na zlepšení podmínek, zejména na utišení větru, který chvílemi dosahoval rychlosti 10 m/s. Zpočátku noci protáhlo několik málo drozdovitých ptáků, tím však ale tah pěvců zcela ustal. Jediné, co se hýbalo byly sluky, kterých jsme nakonec osm odchytili. Vítr se však nevzdal, utišil se až krátce před rozletem, kdy se začali hýbat kosi. Na mlhu jsme také čekali marně. Celkem bylo chyceno 14 ptáků 3 druhů: sluka lesní (8, celkem letos 39 ex.), kos černý (4, opakované letošní "maximum) a drozd zpěvný (2).I během této noci přibývaly další sluky. Jinak táhli hlavně drozdi a kosi. Nejen v okolí chaty číhají na naše zásoby myšice.

Invaze jikavců (den 25.10.2021). Ačkoliv to nejdřív vypadalo, že budeme ráno maximálně pozorovat, jak se ptáci snaží překonat silný protivítr, nakonec zas tak hrozně nefoukalo. Když se po rozednění ozvala první hejna jikavců, tak Ondru Boháče napadlo roztáhnout pod stálým dohledem hlavní světelné sítě se čtvercem a nachytat "aspoň něco". Chvíli po tom jsem k tomu přidal i síť u stromků a tuto dobře dostupnou sestavu sítí jsme pak obíhali až skoro do oběda. Okroužkovali jsme nakonec celkem 117 jikavců, podobný počet pěnkav obecných a několik dalších ptáků. Celkem bylo odchyceno 206 ptáků 6 druhů: sýkora koňadra (1; tah sýkor dnes prakticky vůbec neprobíhal), sýkora uhelníček (4), pěnkava obecná (80, letošní maximum a pátý nejlepší odchyt; 29. října 2011 bylo kroužkováno 96 pěnkav a 16. října 2019 dokonce 108 pěnkav), pěnkava jikavec (117, absolutní maximum, daleko překonávající předchozí letošní maximum 54 ex. z 21. října, v dřívějších letech bylo chyceno nejvíce 28. října 2011, a to 49 ex.), stehlík obecný (1, čtvrtý letošní) a čížek lesní (3).


Počet odchycených jikavců více než dvojnásobně překonal dosavadní maximum. Počet odchycených pěnkav byl pátý nejvyšší v historii odchytů na sedle.Očekávaný tah uhelníčků nakonec (zatím?) nepřišel. Čtvrtý letošní stehlík obecný. Počet odchycených čížků je už teď nadprůměrný.

Nevelká noc velkých druhů (noc 24./25.10.2021). Jen co se začalo šeřit, tak z okrajů lesa bez jakékoliv předchozí známky přítomnosti začala vyletovat hejna cvrčal, směřující k oranžovému obzoru na jihozápadě. Ve stejnou dobu se na vyježděné cestě u sjezdovky rojily také neklidné červenky a v sítích jsme našli několik špačků. Cvrčal stále létalo hodně a bylo jasné, že minimálně večer (do zesílení větru) bude na co koukat. Když jsme pak rozsvítili světlo, tak nám nezbylo nic jiného, než sledovat vysoko letící osvětlené drozdy, kterým se do sítí vůbec nechtělo. Jenže pak to přišlo - jižní vítr trochu zesílil a ve světle se objevilo několik hejn neurčených středně velkých kachen, hejno racků a první sluka. A pak druhá, třetí, desátá, dvacátá... A od té chvíle jsme chodili cca každých 10 minut kontrolovat větrem hvízdající slukovky a v naprosté většině případů jsme neodcházeli s prázdnou. Jednou nám dokonce po vytažení dvou sluk a praskl špagát u slukovky a než jsme ho během pár vteřin přivázali zpět, tak se tam vedle nás nachytaly další tři! Když po půlnoci vítr opět zesílil, měli jsme už přes 20 chycených sluk a dokonce i slučku a čírku obecnou. V půl čtvrté ráno jsme pak rozhodli, že pro vítr a hlavně už jen zlomkový tah odchyt ukončíme a půjdeme spát, jenže během této akce prolétla nízko nad slukovkami čtveřice ostralek a do napůl stažené sítě se pověsila další sluka. Tak jsme to nakonec posunuli ještě o hodinu a o půl páté jsme uzavřeli odchyt 25. kroužkovanou slukou. Celkem bylo odchyceno 51 ptáků 11 druhů: čírka obecná (1, první letošní = 77. druh, celkově osmá; první tři čírky byly překvapením noci 4./5. listopadu 2011, další dvě se překvapivě chytly už 30./31. srpna 2015, šestá více tradičně 27./28. října téhož roku a do této noci poslední pak opět v létě 27./28. srpna 2016), slučka malá (1, první letošní = 78. druh a devátá pro sedlo; slučky byly chyceny v letech 2011, 2015, 2018 a 2019, v rozmezích dat 14.10.-06.11.), sluka lesní (25, třetí nejvyšší počet a snad náznak opakování slibného roku 2019, kdy bylo kroužkováno 30 ex. v noci 16/17. října a rekordních 38 ex. v noci 19./20. října; do dnešní noci bylo přitom letos kroužkováno pouhých šest sluk!), kalous ušatý (2, sedmý a osmý letošní), skřivan polní (1), skřivan lesní (1, třináctý letošní), špaček obecný (7, letošní maximum), červenka obecná (1), kos černý (3), drozd zpěvný (8, vyrovnání letošního maxima) a drozd cvrčala (1, druhý letošní).


První letošní slučka malá. A první čírka obecná po pěti letech!Sluky se zmenšují, hlásí ze sedla. Skřivan lesní a skřivan polní. A druhá letošní cvrčala.

Tah po celý den (den 24.10.2021). Ráno se za jasného počasí a slabého větru ihned rozjel krásný denní tah, který kromě obvyklých pěvců přinesl i pěkné hejno hus velkých se třemi běločelými nebo velké hejno kormoránů, které si to ale kousek pod sedlem rozmyslelo a otočilo to zpět na sever. Zajímavé bylo, že zatímco ráno úplně chyběly pěvušky, jejich tah se pak naplno rozjel až odpoledne, kdy se je dařilo i nosit v pravidelných dávkách od sítí. *** Na tahu bylo mimo jiné zaznamenáno 110 cvrčal, orel mořský nebo desítky drozdů zpěvných. Celkem bylo odchyceno 114 ptáků 15 druhů: skřivan lesní (1, dvanáctý letošní, celkově pro zajímavost osmdesátý), střízlík obecný (4), pěvuška modrá (27), budníček menší (1), králíček obecný (19), červenka obecná (4), rehek domácí (2), sýkora koňadra (38), sýkora modřinka (5), sýkora uhelníček (1, už sedmý den po sobě se chytají jednotliví ptáci), pěnkava obecná (3), pěnkava jikavec (6), zvonohlík zahradní (1, šestý letošní), stehlík obecný (1, třetí letošní) a čečetka tmavá (1, druhá letošní).

Červenky se probouzejí? (noc 23./24.10.2021). První noc začala tak, jak jsme si po informacích od předchozí služby představovali - nikde nic. Na sedlo se ale zvečera ještě občas nahrnula oblačnost s přeháňkou (sněhovou), takže jsme světlo nechali rozsvícené. Při kontrole po půlnoci už se ale ozývali z oblohy kosi a s prvním drozdem v síti zmizela obava, že noc bude nulová. Slabý tah pokračoval, do sítí se však většina ptáků dostala až při poslední kontrole na rozletu a vzhledem k povaze zbytku noci to nebyl vůbec špatný rozlet. Celkem bylo odchyceno 57 ptáků 5 druhů: střízlík obecný (2), červenka obecná (45), rehek domácí (5, letošní "maximum"), kos černý (4, letošní "maximum") a drozd zpěvný (1).

Odchytová akce probíhá desátý týden, službu má Luboš Doupal, Robert Doležal a pomocníci.

Další střídání stráže nad sedlem (den 23.10.2021). Den začal výrazným tahem jikavců a pěnkav, které doprovázely sýkory a dlasci, pozorovat se podařilo také např. pilicha. Krátce po desáté dorazilo na sedlo i mírné sněžení, ale to už se posádka Luboše Doupala a spol pomalu loučila. *** Po vystřídání služeb jsme odpoledne okroužkovali jen jediného králíčka obecného a pozorovali docela pěkný tah dravců, kdy pod zamračenou oblohou sedlem prolétl například i luňák červený nebo velmi pozdní ostříž. Taky jsme nedočkavě prozkoumali kartu ve fotopasti, kterou nechal Honza Studecký nad sjezdovku 11. září (můžete zkoumat také), načež jsme se podstatnou část večera kochali tím, co všechno okolo naší základny lítá či běhá. Celkem bylo kroužkováno 236 ptáků 13 druhů: strakapoud velký (1, už 11. letošní), střízlík obecný (3), pěvuška modrá (4), králíček obecný (10), červenka obecná (4), rehek domácí (2), drozd zpěvný (2), sýkora koňadra (157), sýkora modřinka (40, celkem letos už 420 ex., což je druhý nejlepší odchyt po roce 2019 se 777 ex.), sýkora uhelníček (2), pěnkava obecná (1), stehlík obecný (1, druhý letošní) a čížek lesní (9).

Pátá nulová noc (noc 22./23.10.2021).

Další noc bez odchytů ukončilo nad ránem sněžení...

Sýkory opět útočí (den 22.10.2021). Za oblačného až jasného počasí probíhal na sedle vlažný denní tah stovek ptáků, mimo běžné se ukázal například sokol nebo jeřábek lesní. O zábavu kroužkovatelů se ale postarala hejna sýkor; potěšující bylo, že jedna z koňader nesla polský kroužek. A už v 10:30 musely být sítě staženy kvůli sílícímu větru. Celkem bylo odchyceno 287 ptáků 12 druhů: pěvuška modrá (11), králíček obecný (2), králíček ohnivý (1), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (187), sýkora modřinka (74, letošní maximum, stále však ani polovina "hrozivého" dne sýkor, kdy bylo 28. září 2012 kroužkováno 501 koňader a 154 modřinek), sýkora uhelníček (2), pěnkava obecná (2), pěnkava jikavec (1), zvonohlík zahradní (1, pátý letošní), čížek lesní (4) a čečetka tmavá (1, první letošní = 76. druh).

Čtvrtá nulová noc (noc 21./22.10.2021).

Jasná noc, nemá cenu konkurovat měsíci.

Plné sítě pěnkav a jikavců (den 21.10.2021). Ve čtvrtek se na sedle zase zatáhlo a přišla mlha, ta opět přitáhla také relativně silný tah nejen pěnkvovitých ptáků, odchyty ukončil po nějaké době sílící déšť a vítr. Celkem bylo odchyceno 173 ptáků 11 druhů: linduška luční (11, letošní maximum), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (13), králíček obecný (4), sýkora koňadra (21), sýkora modřinka (18), sýkora uhelníček (1), pěnkava obecná (34, letošní maximum; absolutní denní maximum je 108 pěnkav ze dne 16.10.2019), PĚNKAVA JIKAVEC (54, nové denní maximum, překonávající dosavadní rekordní odchyt 49 ex. z 28. října 2011), čížek lesní (14) a strnad rákosní (1).

Třetí nulová noc v řadě (noc 20./21.10.2021).

Nemá cenu snažit se konkurovat světlem měsíčnímu úplňku, ke všemu jižní vítr pomalu zesiloval nad snesitelnou úroveň. A tak jsme čekali na pěkný denní tah.

Pokračuje slabší tah (den 20.10.2021). Noční mlha vydržela na sedle do 7:30, poté se opět vyjasnilo. Přes sedlo dále probíhal tah, kterému dominovaly tisíce pěnkav a jikavců, doprovázené stehlíky, čížky, linduškami lučními, dlasky, zvonky, konopkami a nebo také asi 10 skřivany lesními. Celkem bylo odchyceno 124 ptáků 14 druhů: linduška luční (7), pěvuška modrá (17), budníček menší (1), králíček obecný (6), červenka obecná (1), drozd cvrčala (1, první letošní = 74. druh), sýkora koňadra (42), sýkora modřinka (11), sýkora uhelníček (1), pěnkava obecná (5), pěnkava jikavec (14), hýl obecný (1), čížek lesní (15, letošní maximum) a strnad rákosní (2, první letošní = 75. druh).

Další prázdná noc (noc 19./20.10.2021). Nezachránila ji ani mlha, která přišla ve 3 hodiny ráno.

Velmi pestrý den (den 19.10.2021). Na rozdíl od předchozího dne vládlo na sedle jasné počasí a mírný jihozápadní vítr. A děly se věci, přes hřeben hor se přelévalo jedno hejno ptáků za druhým; celkově jsme odhadli počet protahujících ptáků na 60 až 70 tisíc jedinců. Tahu dominovaly tisíce pěnkavovitých, které doprovázely stovky špačků, lindušek lučních, stehlíků, konopek, pěvušek a koňader, doprovázené desítkami křivek, konipasů bílých, skřivanů lesních a jednotlivými hřivnáči a zvonohlíky. Přelétla také dvě hejna kormoránů, osamělý dřemlík tundrový a sokol. Celkem bylo odchyceno 136 ptáků 17 druhů: střízlík obecný (2), pěvuška modrá (46), špaček obecný (1, druhý letošní), budníček menší (1), králíček obecný (15), červenka obecná (6), rehek domácí (1), sýkora koňadra (25), sýkora modřinka (6), sýkora uhelníček (1), vrabec domácí (1, první letošní = 72. druh; celkově třetí pro sedlo), pěnkava obecná (7), pěnkava jikavec (16, letošní maximum), dlask tlustozobý (1, třetí letošní), zvonohlík zahradní (2, třetí a čtvrtý letošní), stehlík oebcný (1, první letošní = 73. druh) a čížek lesní (4).

Prázdná noc (noc 18./19.10.2021).

Mlžný tah (den 18.10.2021). Na sedle ležela mlha hustá tak, že by se dala krájet a v ní probíhal podle hlasů poměrně výrazný tah modřinek, doprovázený jednotlivými linduškami lučními, zvonohlíky a krkavci. Celkem bylo odchyceno 70 ptáků 9 druhů: střízlík obecný (4), pěvuška modrá (1), budníček menší (1), králíček obecný (8), červenka obecná (5), rehek domácí (1), sýkora koňadra (10), sýkora modřinka (39) a sýkora uhelníček (1).

Skoro prázdná noc (noc 17./18.10.2021), kdy byli chyceni jen tři ptáci – špaček obecný (první letošní = 71. druh) a dvě červenky obecné.

Krásný tah a relativně pestrý odchyt (den 17.10.2021). Nad sedlem se opět zatáhlo a na crstu se vydaly tisíce pěknavovitých ptáků, které doprovázely stovky lindušek lučních a desítky konipasů bílých. Celkem bylo odchyceno 123 ptáků 10 druhů: střízlík obecný (10, letošní maximum), pěvuška modrá (37), králíček obecný (17), červenka obecná (12), rehek domácí (2), sýkora koňadra (21), sýkora modřinka (12), mlynařík dlouhoocasý (10, druhé letošní hejnko; největší chycené hejnko – v roce 2010 – mělo 15 ex.), pěnkava obecná (1) a čížek lesní (1).

Seznamovací večírek (noc 16./17.10.2021). Tak někteří nazývají první noc na sedle, kdy z jasné oblohy na sjezdovku svítí dorůstající měsíc a je čas spíše na společenské události než kroužkování. A tuto noc nakonec v sítích neuvíznul ani čestný úspěch, což se stalo naposledy v noci 2./3. října.

Odchytová akce probíhá devátý týden, službu má Ondra Černý, Jarda Fořt, Jana Hronková a pomocníci.

Další střídání stráže nad sedlem (den 16.10.2021). Na začátku dne bylo jasno a vrátil se nepříznivý severní vítr, žádný výrazný tah ptáků přes sedlo neprobíhal. Později se nad hřebeny hor natáhla i deka mraků, ale to už službu nad sedlem přebírala nová parta. Celkem bylo odchyceno 84 ptáků 10 druhů: krahujec obecný (1, letošní pátý; každoročně se chytá 2-11 krahujců), pěvuška modrá (2), pěnice černohlavá (1, letošní pták č. 206; po nadějném začátku jde jen o zhruba 70 % dlouhodobého průměru), králíček obecný (18), králíček ohnivý (1, letošní šedesátý, což je zhruba 40 % šestiletého průměru), červenka obecná (2), sýkora koňadra (36), sýkora modřinka (5), sýkora uhelníček (16, celkem letos zatím 108 ex., což je dvakrát více než loni, ale mnohem méně než v nejlepších letech) a pěnkava obecná (2).

A další marné čekání (noc 15./16.10.2021). Ani druhou noc nepřišel kýžený tah. Navečer bylo nejprve zataženo a přecházely pásy deště, pak se ale po půlnoci úplně vyjasnilo. Žádný tah jsme nepozorobali, v síti skončila jediná červenka obecná.

Mlžný tahový den (den 15.10.2021). Den před dalším střídáním zůstala na sedle hustá mlha, ze které jemně mrholilo. A při přetrvávajícím jižním větru probíhal opět nápadný tah, ve velkém táhly především pěnkavy (vyšší stovky) a čížci (stovky), ty doprovázely desítky kosů, drozdů, lindušek lučních, koňader a modřinek. Mimo jiné jsme zaznamenali také hejnko asi 15 dlasků. Celkem bylo odchyceno 144 ptáků 13 druhů: linduška luční (9, letošní maximum), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (2), králíček obecný (10), červenka obecná (28), kos černý (1), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (37), sýkora modřinka (22), sýkora uhelníček (10), pěnkava obecná (12), pěnkava jikavec (5, letošní maximum) a čížek lesní (6).


V mlze se dnes dobře chytaly lindušky luční. Intenzivně protahovali také čížci lesní.

Něco je špatně (noc 14./15.10.2021). Konečně se na sedle objevily ty ideální podmínky. Pěkná mlha, jižní vítr, maximálně slabé mrholení. A... nic. Někdy zkraje večera vypadl ze sítě u světla nějaký bahňák, potom jsme zahlédli cosi podobného sluce a bylo po legraci. Následovaly hodiny, strávené debatami a koukáním do mlhy bez ptáků. Teprve při kontrole asi ve dvě v noci se v sítích objevily tři červenky a pak zase nic. Dodatečně jsme se dívali na situaci v Polsku a zdá se, že v nížinách severně sedla ležela nízká inverzní oblačnost. A to obvykle znamená konec tahu. Z velké noci tedy sešlo, odchytit se pdoařilo celkem pět červenek obecných a jednoho kosa černého.

Slabší odchyt (den 14.10.2021). Jasná obloha se během dne zase zakryla mraky, do toho přišlo mrholení a odpoledne se s jižním větrem natáhla i mlha. Protahovaly tisíce pěnkav, ale ty se chytají jen minimálně, výrazný byl také tah desítek brávníků, doprovázený desítkami koňader, čížků a lindušek lučních. Ze sítě také dvakrát vypadl krahujec. Celkem bylo odchyceno 35 ptáků 9 druhů: kalous ušatý (1, šestý letošní, neobvykle až brzy ráno), linduška luční (1), pěvuška modrá (5), budníček menší (1), králíček obecný (2), červenka obecná (6), sýkora koňadra (14, tah viditelně zeslábl), sýkora modřinka (4) a pěnkava obecná (1).


Kalous ušatý, chycený neobvykle až ve dne.

Předzvěst podzimních velkých nocí? (noc 13./14.10.2021). Ve čtvrtek se má otočit vítr nad sedlem konečně zase na jižní, při severním větru jsme čekali co se na sedle bude dít. Do asi 3 hodin ráno se pod střídavě polojasnou až zataženou oblohou válely cáry mlhy, nad ránem se ovšem vyjasnilo. A do toho proletovaly už vyšší stovky červenek, doprovázené desítkami drozdů, vše doplňovaly jednotlivé volavky. Celkem bylo odchyceno 122 ptáků 5 druhů: střízlík obecný (2), králíček obecný (1), červenka obecná (116, druhý nejvyšší letošní počet), kos černý (1) a drozd zpěvný (2).

Vizuální pozorování naznačuje letos relativně silný tah červenek, takže velká noc je zřejmě na spadnutí.

Chumelenice (den 13.10.2021). Ve středu bylo na sedle nejprve oblačno, pak se zatáhlo, přišly první sněhové přeháňky a nakonec se odpoledne spustila silná chumelenice. Předtím probíhal alespoň slabý tah sýkor, kosů a pěnkav. Celkem bylo odchyceno 71 ptáků 8 druhů: střízlík obecný (1), pěvuška modrá (2), budníček menší (1), králíček obecný (12), červenka obecná (15), sýkora koňadra (31), sýkora modřinka (2) a sýkora uhelníček (7).

Sníh dorazil na Sedlo a my museli stahovat kvůli hustému sněžení.

Červenky se pohnuly? (noc 12./13.10.2021). Další noc zůstalo na sedle zataženo, konečně se navalila toužebně očekávaná mlha, ale při severním větru se také spustilo občasné sněžení. Konečně jsme zaznamenali také výrazný noční tah – letěly stovky červenek, doprovázené desítkami budníčků, drozdů a střízlíků, u sítí se objevila také osamělá sluka. Tah ptáků doprovázel také tah tisíců osenic mramorovaných. Celkem bylo odchyceno 91 ptáků 6 druhů: střízlík obecný (1), rákosník proužkovaný (1), pěnice černohlavá (2), červenka obecná (85), rehek zahradní (1) a rehek domácí (1).Jistě jeden z posledních rákosníků proužkovaných. Tah rehků zahradních už jedn doznívá. Brzy by je měl vystřídat výrazný noční tah rehků domácích.

První sníh (den 12.10.2021). Nad sedlem se v úterý zatáhlo a později se přidal i déšť se sněhem. Rannímu tahu dominovaly stovky pěnkav,doprovázené desítkami koňader a čížků. Celkem bylo odchyceno 191 ptáků 12 druhů: linduška luční (1, teprve čtrnáctá letošní), střízlík obecný (4), pěvuška modrá (13), králíček obecný (5), králíček ohnivý (1), červenka obecná (10), kos černý (1), sýkora koňadra (130), sýkora modřinka (17), sýkora uhelníček (6), šoupálek dlouhoprstý (1, druhý letošní) a čížek lesní (2).


Tah lindušek lučních také pomalu sílí. Samec a samice čížka lesního.

Mrazivá jasná noc (noc 11./12.10.2021). Pod jasnou oblohou pokračuje tah jednotlivých červenek a drozdů, ptáci se ale nechytají. Během této noci jsme kroužkovali jen pátého letošního kalouse ušatého a tři červenky obecné.

Pátý letošní kalous ušatý.

Tisící červenka – ne za noc, ale za sezónu... (den 11.10.2021). Pod jasnou oblohou protahovaly stovky koňader a čížků, doprovázené především desítkami kosů, pěnkav a konopek. Celkem bylo odchyceno 303 ptáků 13 druhů: střízlík obecný (3), pěvuška modrá (10), budníček menší (4), králíček obecný (28), králíček ohnivý (1, letos tak zatím jen 58 ex.), červenka obecná (12, celkem tak letos zatím 1009 ex.), rehek domácí (1), sýkora koňadra (226, letošní maximum), sýkora modřinka (4), sýkora uhelníček (10), šoupálek dlouhoprstý (1, první letošní = 70. druh), pěnkava obecná (1) a pěnkava jikavec (2).Šoupálek dlouhoprstý, letošní 70. druh na sedle. Tah králíčků ohnivých byl hodně slabý, snad se nějací objeví ještě v noci. Oba dnešní jikavci, jejichž tah se naopak teprve rozbíhá.

Jasná noc a další sovičky (noc 10./11.10.2021). Pokračuje severní vítr a jasné počasí, k tomu mrazivé závěry noci. V noci proletovaly jen jednotlivé červenky a drozdi. Celkem bylo odchyceno 14 ptáků 4 druhů: kalous ušatý (2, třetí a čtvrtý letošní), střízlík obecný (1), červenka obecná (10) a drozd zpěvný (1). Mimo to byl chycen také jeden netopýr velký.


S očekávaným tahem červenek se začínají objevovat i kalousi. Náš druhý největší netopýr, toho největšího v sítích vyhlížíme zatím marně.

Jasno a sýkory (den 10.10.2021). Počasí odchytům příliš nepřeje a tak situaci zachraňují protahující koňadry, které létají vždy nízko a porostem. Silný tah pěnkav doprovázejí už jen desítky pěnkav, modřinek, zvonků, červenek a kosů. Celkem bylo odchyceno 167 ptáků 10 druhů: pěvuška modrá (12), budníček menší (3), králíček obecný (5), červenka obecná (12), rehek domácí (3), kos černý (2), sýkora koňadra (125, letošní maximum), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (3) a zvonek zelený (1, druhý letošní).Druhý letošní zvonek zelený. Pravděpodobně už začíná noční tah rehků domácích. A blíží se snad i podzimní tahové vlny králíčků.

Další prázdná noc (noc 09./10.10.2021). Závěr Big Day pokračoval na sedle jak začal – pod jasnou oblohou a se severním větrem přesahujícím 10 m/s. Nebyl ani důvod svítit, tah stejně neprobíhal. Ptáci uvízli v sítích až nad ránem. Celkem bylo odchyceno 15 ptáků 3 druhů: střízlík obecný (1), červenka obecná (13) a kos černý (1).

Odchytová akce probíhá osmý týden, službu má Jirka Vaník, Honza Suja a pomocníci.

Podzimní Big Day – den (den 09.10.2021). Celosvětový Big Day byl na letošek vyhlášen poměrně brzy. Na sedle ho přivítalo mrazivé a větrné ráno. Před východem slunce se rozběhl velmi vlažný, ale za to pestrý tah ptáků, takže do deváté hodiny se podařilo zaznamenat celkem 37 druhů, včetně osamělého protahujícího motáka pochopa, několika zvonohlíků, dvou hejn kormoránů, 20 krkavců nebo několika hejn hřivnáčů. Prolétly taky zřejmě první cvrčaly nebo osamělá linduška horská. Tahu pak dominovaly stovky koňader a desítky pěnkav a kosů černých. Přitom došlo k pozvolné výměně staré posádky za novou. Celkem bylo odchyceno 142 ex. 12 druhů: skřivan polní (1), linduška lesní (1), pěvuška modrá (8), budníček menší (2), králíček obecný (2), červenka obecná (1), rehek domácí (1), kos černý (1), sýkora koňadra (114, letošní maximum), sýkora modřinka (4), sýkora uhelníček (6) a pěnkava jikavec (1).Pátý letošní jikavec. Ranní chystání pasti na pestřenky. Hejno hřivnáčů na tahu.Mrazivé ráno na Jesenicku severně od sedla. První ze dvou hejn kormoránů velkých. Protahující moták pochop.

Podzimní Big Day – noc jedna (noc 08./09.10.2021). Poslední noc služby zasáhla také do mezinárodního podzimního Big Day. Na sedle ale "netradičně" fičel severní až východní vítr a teplota pomalu padala k bodu mrazu. V noci se kromě tří odchycených skřivanů ukázalo jen hejnko čtyř neurčených kachen a to bylo vše. Pár ptáků pak skončilo v sítích za rozletu. Celkem bylo ochyceno 12 ptáků druhů: skřivan polní (3, další od sítě ulétli; pro zajímavost zatím nejlepší noc na skřivany jsme zaznamenali 8./9. října 2013, kdy bylo kroužkováno 69 ex.), červenka obecná (6), rehek domácí (1) a drozd zpěvný (2).


První skřivan prázdné noci. Většinu noci jsme zírali do hvězdné oblohy.

A opět pár sýkor (den 08.10.2021). Při jasném chladném dni se na sedle chvílemi povalovala hustá mlha, chvílemi bylo úplně jasno. Protahovaly nejnápadněji stovky hřivnáčů, kromě nich například jednotlivě brávníci, lindušky a sem tam hejna sýkor. Celkem bylo odchyceno 140 ptáků 12 druhů: skřivan lesní (1, jedenáctý letošní), linduška lesní (1), pěvuška modrá (14), budníček menší (2), králíček obecný (8), králíček ohnivý (11, letošní maximum po nevýrazném tahu), červenka obecná (8), sýkora koňadra (70, letošní maximum), sýkora modřinka (20), sýkora uhelníček (3), pěnkava obecná (1) a zvonek zelený (1, první letošní = 69. druh).


Mlžné ráno na sedle. Čekáme na tisícovkovou noc, přitom jsme zatím kroužkovali letos "jen" 955 červenek.

Další tahová noc (noc 07./08.10.2021). Pod oblohou, zataženou nízkou oblačností, probíhal masívní tah červenek. Vzhledem k větru se moc nechytaly, ale v první polovině noci jich prolétly tisíce, doprovázené desítkami sluk, drozdů zpěvných a kosů. Ptáky doprovázelo také nejméně 30 lišajů svlačcových. Celkem bylo odchyceno 62 ptáků 10 druhů: sluka lesní (1, šestá letošní), sýc rousný (1, jednapadesátý letošní), skřivan polní (1, první letošní = 68. druh), střízlík obecný (1), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1), červenka obecná (44), kos černý (3, opakovaně nejvyšší počet odchycený letos za jednu noc), drozd zpěvný (8, letošní maximum) a dlask tlustozobý (1, druhý letošní).Snad už konečně začínají táhnout ve velkém sluky. První letošní skřivan polní. A druhý letošní dlask tlustozobý.

A slabší den = vzorkování (den 07.10.2021). K zajímavým patří dny, ky se ptáci prakticky nechytají, ale skoro každý další jedinec v síti patří k jinému druhu. Pracovně jsme si takový odchyt nazvali vzorkování, protože umí ukázat, které druhy v daný den někdy i trochu nenápadně protahují. Celkem bylo odchyceno 10 ptáků 8 druhů: linduška luční (2), pěvuška modrá (1), pěnice slavíková (1, nejpozdnější pták byl kroužkován na sedle 16. října 2015), červenka obecná (1), drozd zpěvný (1), drozd brávník (1, první letošní = 67. druh, celkově 11. pro sedlo), sýkora koňadra (2) a sýkora modřinka (1).


První letošní a celkově jedenáctý drozd brávník. Jedna z nejpozdnějších pěnic slavíkových.

Slabší noc (noc 06./07.10.2021). Během noci po studené frontě bylo odchyceno jen 14 ptáků 3 druhů: budníček větší (1; poslední budníčci větší se obvykle chytají do poloviny října, existuje ale několik pozdějších odchytů, včetně ptáka kroužkovaného 2. listopadu 2020), červenka obecná (10) a drozd zpěvný (3).


Jistě jeden z posledních letošních budníčků větších. Tah lišajů svlačcových byl letos opravdu impozantní, stále se jednotliví u světla objevují.

Masivní tah (den 06.10.2021). Při zatažené obloze se ve středu spustil silný tah, který po poledni ukončil mírný déšť. Proletovaly hlavně stovky pěnkav, sýkor a čížků, doprovázené desítkami kosů, drozdů, brávníků, jikavců a dlasků. Jednotlivě přeletovaly také lindušky. Celkem bylo kroužkováno 231 ptáků 12 druhů: strakapoud velký (3, což je absolutní denní maximum; celkem 10 odchycených strakapoudů dále podtrhává rekordní rok na jejich odchyt, dosavadní maximum bylo 6 ex. v roce 2012), skřivan lesní (6, letošní maximum a druhý nejvyšší odchycený počet vůbec po 10 ex., kroužkovaných 4. října 2019), linduška luční (2), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (129, letošní maximum a třetí nepočetnější denní odchyt vůbec; více ptáků bylo chyceno v prvním roce akce 8. října 2010 – 142 ex. a rekordních 277 ex. bylo kroužkováno 12. října 2013), králíček obecný (21), králíček ohnivý (2), červenka obecná (5), sýkora koňadra (37), sýkora modřinka (16), pěnkava obecná (1) a čížek lesní (8).


Dnes jsme zaznamenali jeden z rekordních odchytů pěvušek modrých. Letošní tah králíčků ohnivých je extrémně slabý, sotva přesahuje 30 % dlouhodobého průměru.Lindušky luční už delší dobu ve dne nahrazují dříve protahující lindušky lesní. K dominantním denním druhům patří tradičně čížci. Stále také protahují jednotlivé pěnice černohlavé.

Blíží se studená fronta (noc 05./06.10.2021). Vítr na sedle se uklidňoval pomalu, zatímco od Čech postupovala pomalu zvlněná studená fronta. Po půlnoci se nad sedlo natáhly mraky a pomalu se zatáhlo, k ránu se pak objevily červenky, kosi a drozdi. Celkem bylo odchyceno 74 ptáků 7 druhů: linduška lesní (4), střízlík obecný (2), budníček menší (3), králíček obecný (2), červenka obecná (58), kos černý (3) a drozd zpěvný (2).


Sezóna se překlopila do druhé fáze a některé druhy se z denního tahu pomalu přesunuly do nočního, například lindušky lesní a budníčci menší.

A další větrný den (den 05.10.2021). Stará pravda říká, že na sedle buď fouká nebo (slušně řečeno) fouká jako prase. I když prý pár lidí zde zažilo i bezvětří. :) Dnešní den vyšperkovalo i varování meteorologů a i v podhůří nabíral vítr slušně na síle. Na hřebeni Jeseníků se do toho opíral naplno, na Šeráku foukal dopoledne stálou rychlostí 13-16 m/s s poryvy až slušných 29 m/s. Ptáci tak táhli jen minimálně, ale pár se jich přece jen i chytilo. Navečer se naštěstí vítr začal trochu uklidňovat. Celkem bylo odchyceno 13 ptáků 6 druhů: králíček obecný (1), červenka obecná (6), sýkora koňadra (1), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (3) a čížek lesní (1).


Čížci už táhnou s pěnkavami ve velkém. Letos zřejmě přišel výrazný tah mladých uhelníčků.

Sílí vítr a tah červenek (noc 04./05.10.2021). Při jasné noci a jižním větru se rozjel opět jednou výrazný tah červenek. Ve světle se objevovaly desítky ptáků a při větru se i přes jasné počasí docela chytaly. K ránu ovšem vítr pomalu nabíral na síle, aby naplnil varování meteorologů na další den. Celkem bylo odchyceno 133 ptáků 6 druhů: kalous ušatý (1, druhý letošní), rákosník proužkovaný (1), červenka obecná (122, letošní maximum), rehek domácí (2), kos černý (3) a drozd zpěvný (4).


Druhý letošní kalous ušatý. V noci se opakovaně jednotlivě chytají kosi černí.Stále táhnou v noci také drozdi zpěvní. Prim ovšem hrají červenky. Pomalu by se měl blížit hlavní noční tah rehků domácích.

Pestrý tahový den (den 04.10.2021). Na sedle pokračovalo jasné počasí při jižním větru a pokračoval také tah ptáků. Intenzivně nadále přeletují pěnkavy a sýkory (desítky ptáků), které doplňují čížci, stehlíci, konipasi a lindušky; prolétly také stovky hřiváčů a si 25 skřivanů lesních. Celkem bylo odchyceno 164 ptáků 14 druhů: skřivan lesní (3, celkem tak letos zatím 4 ex.), pěvuška modrá (21), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (1; poslední ptáci protahují začátkem října, krajní data jsou 10.10.2013, 10.10.2016 a nejpozději 16.10.2015), budníček menší (11, letošní maximum), králíček obecný (37, letošní maximum), králíček ohnivý (5, letošní maximum), červenka obecná (3), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (16), sýkora modřinka (41), sýkora uhelníček (19, letošní maximum; i podle informací z dalších stanic se rozjíždí po delší době nápadný tah mladých ptáků), sýkora parukářka (1, už čtvrtá letošní) a pěnkava obecná (1).


Konečně začli táhnout i skřivani lesní. Letos už čtvrtá parukářka.

Jasná noc s červenkami (noc 03./04.10.2021). V noci na pondělí bylo polojasno, k ránu se i vyjasnilo. Protahovaly jednotlivě červenky, k ránu jejich tah mírně zesílil a přidali se drozdi. UZ světla se objevila i stužkonoska modrá. Celkem bylo odchyceno 49 ptáků 6 druhů: sluka lesní (1, pátá letošní), střízlík obecný (2), pěnice černohlavá (6), červenka obecná (35), rehek domácí (2) a drozd zpěvný (3).

Slabý tah, silný vítr (den 03.10.2021). Po východu slunce vítr trochu slábnul a pod jasnou oblohou probíhal překvapivě i slabý tah ptáků. Protahovaly stovky koňader a pěnkav, doprovázené desítkami uhelníčků a králíčků, jednotlivě proletovaly lindušky, konipasi, jikavci, čížci, špačci a 6× také holub hřivnáč. Celkem bylo odchyceno 49 ptáků 11 druhů: pěvuška modrá (1), sojka obecná (1, první letošní = 66. druh; celkově padesátá pro sedlo), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1), králíček obecný (6), červenka obecná (1), sýkora koňadra (22), sýkora modřinka (3), sýkora uhelníček (6), pěnkava obecná (6) a zvonohlík zahradní (1, druhý letošní).

Padesátá sojka, kroužkovaná na sedle.

Další větrná noc (noc 02./03.10.2021). Večer vítr postupně sílil a na nedalekém Šeráku dosáhl při jasné obloze v poryvech téměř 25 m/s. Odchyty byly tak silně omezené, přesto v sítích uvízly hned dvě sluky lesní, šestnáctý letošní lelek lesní a osamělý drozd zpěvný.

Už šestnáctý letošní lelek lesní.

Ke střídání došlo tradičně v sobotu odpoledne, první noc a den mají být hodně větrné, i když vítr fouká příznivě od jihu. Jirka Vaník hlásil večer rychlost větru jen kolem 5 m/s, na nedalekém Šeráku ale rychlost větru postupně pomalu roste, po půlnoci už nárazy dosahovaly 17 m/s.

Odchytová akce probíhá sedmý týden, službu má rodina Lučanových s pomocníky. :)

Krásný denní tah (den 02.10.2021). S rozedněním se mlha zvedla několik desítek metrů nad zem a vydržela tak větší část dopoledne, kdy postupně základna mraků vylezla nad hřebeny hor. Ptáci se, na rozdíl od zcela mrtvé noci, dali do intenzivního pohybu a my se kochali nádherným denním tahem, který byl díky protivětru a nízkému letu řady ptáků provázen i pestrým odchytem. Slabší tah probíhal i během odpoledne. Přes Sedlo dnes prolétlo několik desítek tisíc ptáků a šlo jednoznačně o dosavadní letošní nejsilnější denní tah. Dominantní byli samozřejmě tradičně pěnkavovití ptáci, k nim se ale přidaly početně sýkory koňadry a modřinky (stovky až nízké tisíce ex.) a lindušky luční (vysoké stovky ex.), méně táhli i hřivnáči, špačci a řada dalších druhů. Odchyceno bylo 152 ptáků 13 druhů: konipas bílý (1, druhý letošní), linduška lesní (1), linduška luční (4, letošní maximum), králíček obecný (1), králíček ohnivý (1), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (42, letošní maximum), sýkora modřinka (61, letošní maximum; více bylo odchyceno jen 28.09.2012 – 154 ex. a pak 3× v rekordním roce 2019, a to 09.10. – 84 ex., 14.10. – 91 ex. a 15.10. – 120 ex.), sýkora uhelníček (7, letošní maximum), pěnkava obecná (26, letošní maximum; více pěnkav se chytalo v prvních pěti letech akce, ale jak porosty postupně odrůstaly, odchytů ubývalo, vyšší počty se chytaly opět až v letech 2018-2019, s dosavadním denním maximem 16.10.2019 – 108 ex.), pěnkava jikavec (3), zvonohlík zahradní (1, první letošní = 65. druh) a čížek lesní (3).Dnešní ideální tahové podmínky – krásné okno pod nízkou oblačností, pěkné počasí severně a k tomu dostatečně silný jižní vítr. První letošní zvonohlík zahradní, stará samice. Podivné pelichání ocasu táhnoucí sýkory modřinky.Zatímco průtah lindušek lesních (vlevo) se chýlí ke konci, průtah lindušek lučních (vpravo) se teprve slibně rozjíždí. Samci pěnkavy jikavce (vlevo) a obecné (vpravo).

Překvapivé prázdno (noc 01./02.10.2021). Přes jižní vítr a – zejména ve druhé polovině noci – ideální mlhu, byla tato noc zcela bez viditelného ptačího tahu, což podtrhnul i výsledek ranního rozletu. Velmi pravděpodobně ptáci netáhli díky tomu, že protivítr byl už dost silný – v nárazech dosahoval rychlosti až kolem 15 m/s. Jediným zpestřením bylo, že se zvečera chytl další lelek. Celkem byli odchyceni 4 ptáci 3 druhů: lelek lesní (1, patnáctý letošní), červenka obecná (2) a drozd zpěvný (1).

Babí léto pokračuje, denní tah je stále slabý (den 01.10.2021). Jasný den začal první pořádnou jinovatkou, po východu slunce se zcela uklidnil slabý noční východní vítr a ptáci táhli jen velmi slabě. Tah se trochu více rozjel až kolem 10. hodiny kdy začal vát vítr od jihu. Tah byl ovšem celkově slabý, prolétly jen vysoké stovky ptáků. Ke standardním pěnkavovitým se přidali první jikavci, objevila se minimálně 2 hejnka (celkem 15) skřivanů lesních, několik hejn hřivnáčů, jednotliví brávníci, lindušky, konipasi, několik křivek. Ozývali se protahující králíčci a pěvušky, ale nijak intenzivně. Během nejteplejší části dne, stejně jako včera, protahovaly babočky admirálové, paví oka a vážky rodu Sympetrum (vše nejspíše Sympetrum striolatum). Kroužkováno bylo celkem 48 ptáků 8 druhů: rehek domácí (1), červenka obecná (4), králíček obecný (9, vyrovnání dosavadního maxima), budníček menší (4, opakovaně zatím nejvyšší denní počet), sýkora uhelníček (1), sýkora koňadra (2), pěvuška modrá (26) a pěnkava jikavec (1, první letošní = 64. druh).

Starý samec pěnkavy jikavce – první letošní.

První mráz a jasná noc bez viditelného tahu (noc 30.09./01.10.2021). Poslední zářijová noc se nesla v duchu vymetené oblohy a „východního bezvětří“, kdy ptačí tah nad Sedlem bývá zcela zabitý. S výjimkou jedné sluky, která se objevila v síti už večer, se během noci neukázal žádný pták a v sítích se objevili první opeřenci až úplném závěru noci. Celkem bylo kroužkováno 61 ptáků 7 druhů: červenka obecná (51), pěnice černohlavá (1), bramborníček černohlavý (1, první letošní = 63. druh), střízlík obecný (5, letošní maximum), kos černý (1), sluka lesní (1, druhá letošní) a lelek lesní (1, čtrnáctý letošní).Mladý samec lelka. Mladý samec bramborníčka černohlavého. První podzimní mráz na Sedle.

Podobné počasí, ale úplně jiný den, než včera (den 30.09.2021). Poslední zářijový den začal po noční mlze, která se rozpustila brzy ráno, dost chladným ránem a vítr se postupně stočil k jihovýchodu. Ptačí tah byl oproti včerejšku výrazně slabší, proletovala je ojedinělá hejnka. Standardně dominovaly pěnkavy (stovky ex.), dost bylo i sýkor koňader (min 200), ale objevily se například i jednotlivé vlaštovky, konipasi bílí, skřivani lesní (jedno hejnko 8 ex.), z dravců se objevil jeden luňák červený. Odchyt odpovídal celkem slabému pozorovanému tahu, byl ale pěkně pestrý – celkem bylo kroužkováno 40 ptáků 11 druhů: pěvuška modrá (5), červenka obecná (7), budníček menší (4), sýkora uhelníček (1), sýkora koňadra (8), sýkora modřinka (1), králíček obecný (3), králíček ohnivý (1), pěnice černohlavá (7), rehek domácí (1), střízlík obecný (2).

Slabší mlžná noc (noc 29./30.09.2021). Zhruba polovinu noci byla ideální mlha a v kombinaci s jižním větrem byly dobré podmínky pro noční odchyt. Tah ale nebyl příliš silný, čemuž odpovídají i výsledky odchytu. Kromě nyní již trvale dominantních červenek se objevila řada dalších druhů pěvců, pozorovali jsme ale i 4 sluky, jejichž tah se pomalu rozjíždí. Celkem bylo kroužkováno 101 ptáků 11 druhů: červenka obecná (80), lejsek černohlavý (2), rákosník obecný (2), drozd zpěvný (6), kos černý (1), pěnice černohlavá (2), cvrčilka zelená (1), budníček větší (1), budníček menší (1), střízlík obecný (4) a sýc rousný (1, padesátý letošní).

Pěkný denní tah i odchyt (den 29.09.2021). Během noci se obloha nad Sedlem krásně vyčistila a dnešní den byl další z těch ukázek, jak změna směru z větru velmi nápadně ovlivňuje intenzitu tahu – cca do 8 hodin vál severovýchodní východní vítr, po té se postupně stočil na jižní, což spustilo krásný denní tah, při kterém prolétlo přes Sedlo mnoho tisíc ptáků. Dominovaly zejména pěnkavy, čížci a další pěnkavovití ptáci, početně ale také táhly pěvušky modré, sýkory koňadry a modřinky (nízké stovky ex.), lindušky luční (vysoké desítky, ale spíše nízké stovky ex.) i lindušky lesní (desítky ex.), hřivnáči (stovky ex.), objevila se minimálně 3 hejnka kormoránů, 2 jestřábi, 3 poštolky, minimálně 4 pochopi v malých počtech i další ptáci. Kroužkováno bylo celkem 125 ptáků 14 druhů: červenka obecná (10, aspoň jedna červenka se chytila každý den a noc od 24. září), rehek domácí (1), pěvuška modrá (55), střízlík obecný (1), skřivan lesní (1, první letošní = 61. druh), linduška lesní (2), linduška luční (2), budníček menší (2), pěnice černohlavá (2), králíček obecný (9, letošní maximum), sýkora koňadra (25, letošní maximum), sýkora modřinka (13, letošní maximum), čížek lesní (1) a dlask tlustozobý (1, první letošní = 62. druh).

Svatováclavská noc (noc 28./29.09.2021). Večerní záznam z meteoradaru ukazoval masivní časně noční tah ptáků krátce po setmění na skoro celou Moravou – s odchodem fronty se zřejmě dali do pohybu ptáci uvěznění špatným počasím. To se ale díky konstelaci podmínek na Sedle zaznamenat nedalo. Nad mlhou, která se držela zřejmě jen v prostoru Sedla, se poměrně brzy objevily hvězdy a namísto očekávaného cvakání táhnoucích ptáků začali v okolí hlasitě troubit jeleni – ostatně na Václava jejich říje tradičně vrcholí, takže jim to svatý Petr dnes zařídil tak, aby mohli svou tradici dodržet i letos. Jedinou zábavnější atrakcí se tak stal odchyt puštíka, kterého naše dámy během noci zahlédly u slukovek, vyrobily na něj důmyslné lákadlo, které umístily přes sítě s velkými oky a sova obyčejná nakonec skutečně na atrapu (čeho vlastně? :-) ) zaútočila a byla chycena. Celkem bylo kroužkováno 39 ptáků 3 druhů: linduška luční (3, první letošní = 59. druh), červenka obecná (35, tím byla překročena první pětistovka letos odchycených červenek) a puštík obecný (1, první letošní = 60. druh a 15. celkově; od začátku akce se chytal aspoň jeden puštík ročně, pak ale došlo k výpadkům v roce 2018 a 2020).Originální atrapa, na kterou se podařilo odchytit puštíka, který posedával v okolí slukovek. První letošní linduška luční. V celodenní mlze jich přistálo k nocování na sjezdovkách povícero a několik se jich v noci podařilo i odchytit.

Deštivý den (den 28.09.2021). Krátce před časem, kdy vychází slunce, se vytvořila mlha, která trvala po celý den. K ní se kolem deváté hodiny přidal déšť a odchyt byl ukončen. Celkem bylo kroužkováno 28 ptáků 7 druhů: červenka obecná (8), pěvuška modrá (9), budníček menší (2), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1), sýkora koňadra (6, letošní "maximum") a pěnkava obecná (1).

Červenky to rozjíždějí (noc 27./28.09.2021). V průběhu noci se postupně zvětšovala oblačnost, ale proti předpovědi se nevytvořila mlha, vítr byl jen velmi slabý. Průběžně protahovaly jednotlivě červenky, ale s východem měsíce ve druhé polovině jich bylo vidět stále méně. Protáhly minimálně 3 volavky popelavé a kolem 6 hodiny nad ránem probíhal intenzivní tah drozdů – podle hlasů z nízké oblačnosti a spouštějící se mlhy jich byly určitě vysoké desítky. Celkem bylo odchyceno 85 ptáků čtyř druhů: červenka obecná (81, letošní maximum), drozd zpěvný (2), kos černý (1), sýc rousný (1).


Čekání na mlhu bylo tuto noc marné. Přesto probíhal zatím nejsilnější tah červenek.

Rozjezd tahu pěvušek (den 27.09.2021). Krásný den zřejmě vrcholu babího léta se slabým jižním větrem, ve kterém táhli pěnkavovití ptáci, zejména čížci (vysoké stovky ex.), lindušky lesní (min 50 ex.), ale objevily se i sýkory koňadry (cca 200), uhelníčci (50), modřinky (20), kosi (30), jedno hejnko kormoránů (45), jednotlivé káně (2), poštolky (2), krahujec (1), ukázal se i jeden dřemlík a ojediněle i další ptáci, např. strakapoud velký nebo drozd brávník. Nápadně také táhly pěvušky, jejichž hlasy se ozývaly po celé dopoledne. Celkem bylo kroužkováno 84 ptáků 11 druhů: pěvuška modrá (56, letošní maximum), budníček menší (4), budníček větší (1), pěnice černohlavá (7), červenka obecná (6), sýkora koňadra (2), králíček ohnivý (1), linduška lesní (4), pěnkava obecná (1, druhá letošní), hýl obecný (1) a datel černý (1, třetí letošní).


Mladý přepeřující samec hýla obecného vypadá velmi nevšedně. Tah lindušek lesních je letos opožděn a ještě v těchto dnech je stále dost intenzivní.


Pěvuška modrá byla dnes nejpočetněji chytaným druhem a i podle hlasových projevů jich muselo protáhnout značné množství. Anička Lučanová s odchycenou samicí datla.

První sluka (noc 26./27.09.2021). Noc byla jasná, s jižním větrem a velmi teplá. Z okolních kopců i blízkého okolí se hlasitě ozývalo troubení jelenů z protisvahu se ozval několikrát výr. Zpočátku byl ptačí tah jen velmi slabý, do půlnoci téměř neznatelný, ve druhé půlce noci se ale s rozprouděním větru objevovali ptáci častěji a občas se i nějaký chytl. Celkem bylo kroužkováno 61 ptáků 9 druhů: sluka lesní (1; první letošní = 58. druh; pro zajímavost sluka č. 859 pro sedlo), sýc rousný (2, celkem letos 48 sýců), lelek lesní (1, třináctý letošní; jeden další lovil v okolí sjezdovky), červenka obecná (51, letošní maximum), střízlík obecný (2), drozd zpěvný (1), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (1) a rehek zahradní (1). K tomu bylo odchyceno 5 netopýrů rezavých a 2 pestří.První letošní sluka. Mladý samec lelka lesního. Kroužkovaný sýc rousný – většina sýců je velmi krotkých.

Letecký den (den 26.09.2021). Vzácné a dočasné uklidnění větru nad horami využili provozovatelé lyžařského areálu k transportu zařízení nově stavené lanovky pomocí vrtulníku – takže to nad Sedlem létalo a dost hlasitě se ozývalo již včera večer, ale zejména celé dnešní dopoledne. I přes poměrně značný kravál probíhal během celého dopoledne i části odpoledne viditelný ptačí tah, při kterém dominovaly pěnkavy (minimálně 300 ex.), čížci (min. 500 ex.), stehlíci (min 100 ex.), ozývaly se táhnoucí pěvušky, jednotlivě se objevily vlaštovky (min. 3), skřivani lesní (min. 4), konipasi bílí (10), lindušky lesní (min. 20), sojky (3) a zastavil se i jednotlivá linduška horská. Kromě toho probíhal intenzivní tah baboček admirálů (stovky ex.), baboček pavích ok, bělásků (desítky ex.) a pestřenek. Konečně byly nainstalovány i nové, na míru ušité Malaiseho pasti na jejich sledování. Cekem bylo kroužkováno 20 ptáků 6 druhů: pěnice černohlavá (3), pěvuška modrá (11), červenka obecná (2), budníček menší (1), králíček ohnivý (2; celkem zatím letos jen 36 ex.) a krahujec obecný (1, starý samec; čtvrtý letošní).Dnes to na ČHS létalo celé dopoledne a ještě i část odpoledne – a dost hlasitě. :)


Místní samec (kroužkovaný v srpnu a nyní opětovně odchycený) pěnice černohlavé, kterému právě symetricky dopelichávají ruční letky a ocas. Takto opožděnou místní pěnici jsme tu asi ještě neměli, většina místních ptáků obvykle mizí do počátku září. Dospělý samec krahujce obecného.

Jasná a bezvětrná noc (noc 25./26.09.2021). Vítr na Sedle se už během odpoledne uklidnil a během noci panovalo jižní bezvětří, tzn. buď se vzduch vůbec nehýbal nebo vanul slabounce od jihu. Ptáci viditelně téměř netáhli a i netopýrů lovilo jen minimálně. Celou noc lovil v okolí sjezdovky jeden lelek. Ranní rozlet ukázal, že v noci přece jen něco málo táhlo – celkem bylo kroužkováno 32 ptáků 6 druhů: červenka obecná (26), rákosník proužkovaný (1), pěnice černohlavá (2), rehek domácí (1), střízlík obecný (1) a kos černý (1).

V uplynulých nocích se kolem světla objevily větší počty lišajů svlačcových – druhu, který je znám dálkovými migracemi.


Odchytová akce probíhá šestým týdnem, službu má Katka Ševčíková s pomocníky.

Mlžné ráno na sedle (den 25.09.2021). Po utichnutí nočního tahu se na sedle válela pěkná mlha, podporovaná přiměřeně silným jižním větrem. Už za tmy se ozvaly první pěvušky a do toho z porostu cvakaly dotahující červenky. Po slabém rozletu se ale nerozjel, alespoň zpočátku, žádný nápadný tah. Proletovaly malé skupinky pěnkav a čížků, doprovázené jednotlivými konipasy bílými, linduškami lesními, konipasem horským, drozdy brávníky, stehlíky, králíčky a uhelníčky. Jak odchyt dopadl se dozvíme před vystřídáním služby. *** Slabý tah v mlze (den 25.9.2021). Noční mlha pokračovala dlouho do dne, zmizela až kolem 11 hodin. Probíhal v ní jen slabý tah pěnkavovitých ptáků a konipasů bílých. Celkem bylo odchyceno 44 ptáků 12 druhů: cvrčilka zelená (5), rehek zahradní (2), rehek domácí (1), pěnice černohlavá (5), pěvuška modrá (6), červenka obecná (14), budníček menší (4), střízlík obecný (1), králíček obecný (2), sýkora koňadra (1), sýkora uhelníček (1) a čížek lesní (2).

Teprve ráno se chytil také rehek zahradní, jednotliví ptáci snad táhli v noci.

Mezičas na sedle, vzorkování závěrem mlžné noci (noc 24./25.09.2021). Neočekávané události odvály ze sedla osádku šestého týdne a tak na poslední noc zaskočila rezerva z údolí – Zdeněk Zerzáň a Martin Vavřík. Nad sedlem je zataženo, snáší se ojedinělé malé kapičky a v předpovědi počasí na nás vyskakuje ranní mlha. Zatím pozorujeme lovícího lelka, po půlnoci jsme zaznamenali přeletující červenku a pak troubení jelenů doplnil výr velký, houkající na okraji sjezdovky. *** Při kontrole ve 2 hodiny sedí na světle červenka a ve vzduchu se vznášejí malé kapičky. Nad světlem přeletují ve výšce jednotliví ptáci. *** Kolem 3 hodiny se mlha spustila nad sítě a ptáci začali létat ve větších počtech, chvíli se i nějací chytali, ale po 4 hodině pohyb skoro úplně ustal. Mlha ležela na sjezdovce do rána, kdy zase začali táhnout před rozedněním jednotliví pěvci. Kromě odchycených druhů táhli relativně početně drozdi zpěvní, ale vesměs výše nad sítěmi. Celkem bylo odchyceno 30 ptáků 8 druhů: sýc rousný (1, už 46. letošní pták, pokračuje "útok" na rekordní sezónu 2013 s 58 odchycenými sýci), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (1), budníček menší (1), budníček větší (2), lejsek černohlavý (1) a červenka obecná (21).Mlha se spouští na sedlo, ale nepřináší očekávaný odchyt. Nočnímu tahu už teď budou dominovat červenky. Výrazně také sílí tah pěnic černohlavých, včetně nočního.Stále ještě protahují jednotlivé cvrčilky zelené. Pokračuje také tah budníčků větších. Oproti tomu tah lejsků černohlavých už je za zenitem.

Větrný den (den 24.09.2021). Ráno cloumal vším na hřebeni a pod hřebenem silný vítr, který se naštěstí pomalu uklidňoval. Do toho probíhala neplánovaná výměna osádky na sedle, kterou sledovala ze vzduchu další a další hejnka pěnkav a čížků. Celkem bylo odchyceno 12 ptáků 4 druhů: pěnice černohlavá (1), drozd zpěvný (1), sýkora uhelníček (1) a čížek lesní (9).

Přichází vichr (noc 23./24.09.2021). Během skorozatažené noci postupně narůstal vítr a ptáci létali a chytali se jen minimálně, v sítích uvízlo 6 červenek obecných a kos černý.

Další slabý den (den 23.09.2021). Nad sedlem se střídalo polojasno až skorozataženo a do toho probíhal velmi slabý tah – prolétly desítky čížků a pěnkav, osamělá vlaštovka obecná, jednotlivě červenky, uhelníčci, pěvušky, pěnice, dva krahujci, káně lesní a neurčený moták. Celkem bylo odchyceno 7 ptáků 5 druhů: pěvuška modrá (2), pěnice černohlavá (1), králíček obecný (2), brhlík lesní (1, druhý letošní a třicátý celkově) a čížek lesní (1, první letošní = 57. druh).

Obnovení odchytů, nadějný začátek a nic moc (noc 22./23.09.2021). Asi do 22 hodin se na sedle válela mlha, ale poté vystoupala a nakonec zmizela. Pár ptáků bylo vidět ve vzduchu po půlnoci, ale maximálně jeden za pět minut. Celkem bylo odchyceno 25 ptáků 6 druhů: střízlík obecný (3), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (2), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (17) a kos černý (1).

Deštivý den (den 22.09.2021). Noční déšť okračoval do brzkého odpoledne, kdy přešel v přeháňky, takže jsme sítě ani neroztahovali.

Vystřízlívění (noc 21./22.09.2021). Po lepší noci a pěkném dni jsme obvykle natěšení na lepší tah. Zatažená noc možná něco slibovala, ale ve 23 hodin se spustilo mrholení, které později přešlo v hustý déšť. A tak jsme byli ve 2:15 donuceni odchyty ukončit bez byť jen čestného úspěchu. Jediné, co jsme zaznamenali, byl jeden netopýr zvečera, koelm půlnoci u světla lovící lelek a osamělý lišaj svlačcový.

Pestrý den (den 21.09.2021). Nad sedlem zavládl další krásný slunečný den. Sem tam něco přelétlo i přes sedlo, například konipasi bílí, lindušky lesní, asi 50 čížků lesních, asi 20 pěnkav obecných, také krahujec, poštolka, tři káně, dvě skupinky hus, dvě sojky, několik sýkorek, pěnice a asi 10 drozdů zpěvných. Celkem bylo odchyceno 46 ptáků 14 druhů: strakapoud velký (1, letos už rekordní sedmý), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (12), pěnice pokřovní (2, osmá a devátá letošní), králíček obecný (2), králíček ohnivý (3), červenka obecná (11), kos černý (1), sýkora koňadra (4), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (1), sýkora parukářka (2, druhá a třetí letošní) a mlynařík dlouhoocasý (4, první letošní = 56. druh).


Na sedle bylo zatím kroužkováno 26 parukářek. První letošní mlynaříci, směska poddruhů.


Teprve sedmý letošní kos černý. Letošní rok je rekordní na odchyt strakapoudů.

Konečně pořádná noc (noc 20./21.09.2021). Začala krásná mlžná noc a i při severním větru to lítalo. Sice ne nahusto, s maximem 6 ptáků za 5 minut, ale ptáci se také chytali. Po 2 hodině ráno se ale mlha zvedla a bylo po tahu. U světla se objevilo zase 25 lišajů svlačcových a jeden svízelový. Celkem bylo odchyceno 48 ptáků 9 druhů: lelek lesní (1, letošní dvanáctý), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka říční (1, třetí letošní, celkově sedmdesátá), pěnice černohlavá (7), pěnice slavíková (5), pěnice pokřovní (1, sedmá letošní), budníček větší (2), červenka obecná (28) a drozd zpěvný (2).Třetí letošní cvrčilka říční Dvanáctý letošní lelek. Sedmá letošní pěnice pokřovní.

Mlžné dopoledne bez tahu (den 20.09.2021). Mlha vydržela na sedle ještě dopoledne, pak začalo mrholit a bylo po odchytech. Tah byl velmi vlažný, pohnulo se pár uhelníčků, z jednotlivých ptáků zaujal snad jen konipas luční. V síti skončil také polský poštovní holub! Celkem bylo odchyceno 20 ptáků 5 druhů: střízlík obecný (1), pěnice černohlavá (9), pěnice slavíková (1), červenka obecná (8) a sýkora koňadra (1).


První letošní lišaj smrtihlav z uplynulé noci. Neobvyklý úlovek v sítích.

Trochu se to pohnulo (noc 19./20.09.2021). Také během další noci se na sedle válela mlha, tentokrát ji nedoprovázelo mrholení. Noc byla ovšem prázdná, zpestřilo ji při půlnočním sčítání pouze 36 lišajů svlačcových u světla a navíc jeden nádherný lišaj smrtihlav! Na konci noci se do sítě připletla i sluka lesní, ale ze sítě se vytřepala. Nad ránem se konečně začali obejvovat jednotliví pěvci a něco se nakonec i chytilo. Celkem bylo odchyceno 19 ptáků 6 druhů: cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (5), pěnice slavíková (6), pěnice hnědokřídlá (1), červenka obecná (1) a drozd zpěvný (1).

Mlžný rozjezd (den 19.09.2021). Mlha se i přes den válela na zemi, nad ránem slabě mrholilo, pak už se jen sráželo vlhko z mlhy. Pozorovatelný tah se neobjevil, přelétl jen osamělý krahujec. Celkem bylo odchyceno 6 ptáků 5 druhů: linduška lesní (1), budníček menší (1), budníček větší (2), červenka obecná (1) a sýkora koňadra (1).

Poklidné střídání (noc 18./19.09.2021). V noci na neděli přivítala novou posádku na sedle zatažená obloha, po 2. hodině v noci se v podobě mlhy snesla i na sjezdovku. Celou noc ale slabě mrholilo a tak z toho nic nebylo. U světla se objevilo akorát sedm lišajů svlačcových, k tomu pak večer a po spuštění mlhy poletoval u sítě osamělý lelek.

Odchytová akce probíhá pátým týdnem, službu má Ondra Kauzál s pomocníky.

Doděláváme (den 18.09.2021). Po slabé noci jsme doufali alespoň v pěkný ranní rozlet. Když jsme se ale ráno sešli v chatičce a napočítali jen 10 červenek, bylo nám hned jasné, že ani na ten si dnes nepřijdeme. Z kraje rána byla nad sedlem nízká oblačnost, která postupem dne vystoupala výše, ale na tah ptáků to mělo pramalý vliv. Pravděpodobně nijak intenzivně neprobíhal. Pěvušek se ozývalo pomálu a lindušky neletěly v zásadě žádné, o jiných druzích nemá smysl ani hovořit. Alespoň zbyl čas na to se v klidu zabalit a připravit chatičku k předání další partě, která plná nadšení dnes dorazila, aby se poprala s těmi hordami ptáků, které na ní v Polsku a dál na sever čekají. Přejme jim to, když to lítá, je to úžasný zážitek. Krom toho se letos ve Finsku urodila rekordní úroda modrušek tajgových, ještě více než v loňském taktéž rekordním roce, a to by bylo, aby se nějaká neukázala konečně už i u nás. Tak držme palce!
Nám tedy týden končí a je tak čas na malé bilancování. Dohromady jsme za ten náš týden okroužkovali 267 ptáků 23 druhů (z čehož bylo 104 červenek, ale také třeba 12 sýců), což není vlastně vůbec špatné. Jen škoda, že se neobjevil žádný bělořit a že nevyšla žádná z těch slibných nocí. Měli jsme jich hned několik. Ale jak praví klasik, čo už! Něco málo ptáků už s kroužkem přiletělo, ale všechno to byli ptáci z letošní akce – místní ptáci, kteří se ještě nedali do pohybu. Většinou nám chvilku trvalo je v papírech předchozích služeb najít, ale jedna skupina z nich vyčnívala a bylo nám hned jasné, že jsou to ptáci té, která kroužkuje na pravou nohu. Pro náš turnus tedy žádný zahraniční retrap ani retrap z jiných let z naší kotliny. Třeba nějaké zpětné hlášení přinese časem jeden z našich kroužkovanců.
Tak milí čtenáři, děkujeme, že jste u toho byli s námi a doufám, že jste si to užili podobně jako my. A kdo ví, možná se tu ještě takto zprostředkovaně potkáme opět letos v říjnu. Na červenky, sluky a skřivany. Ale nepředbíhejme. Celkem bylo odchyceno 21 jedinců 5 druhů: budníček menší (2), pěnice černohlavá (2), červenka obecná (12), rehek domácí (1), pěvuška modrá (4).


Dnešní východ slunce byl sice o něco poetičtější než ty posledních dnů, ale do kýče babího léta měl pořád dost daleko. Tah budníčků menších se teprve rozbíhá, ale už teď se začínají nepočetně odchytávat. Bude mezi nimi letos i nějaký tristis? Genetické analýzy v nedávné době odhalily, že ti severští budníčci jsou mnohem vzácnější, než si řada lidí myslela.


V posledním díle ze série o křídelních formulích se podíváme na zoubek již zmíněným dvěma druhům budníčků – budníčku menšímu a většímu. Při odhadování, jestli je to křídlo ptáka táhnoucího do subsaharské Afriky nebo jen do středomoří se nemusíme dívat pouze na špičatost křídla, ale často nás zajímají také tzv. zúžení vnějšího praporu ručních letek, hlavně tedy počet ručních letek s těmito zúženími. Zúžení (spolu se zářezy na druhé straně praporu) vytvářejí v křídle drobné mezery mezi letkami a pomáhají tak ptákům s relativně kulatým a krátkým křídlem generovat více vztlakové síly, kterou druhy s delšími a špičatějšími křídly generují právě samotnou délkou a špičatostí křídla. Proto letek se zúženími nalezneme více u toho druhu z dvojice, který táhne na kratší vzdálenost. Typickým případem budiž právě budníčci, kdy budníček menší (vlevo), který zimuje ve středomoří, má pět ručních letek s dobře patrnými zúženími a jemu velmi podobný budníček větší (vpravo, z archivu tohoto týdne), který ale zimuje až na jih od Sahary má zúžení jen na čtyřech ručních letkách. Na obrázcích jsou letky se zúženími označeny hranatými závorkami.

Říjná noc (noc 17./18.09.2021). Dnešní noc vyšla předpověď počasí naprosto dokonale, bohužel. Ještě odpoledne jsme si neviděli pomalu na špičku bot, ale večer už bylo nebe protrhané a vál, byť mírný, ale pořád severní vítr, který nedával příliš nadějí k odchytům. Ale co sakra, je to poslední noc, stejně jsme rozsvítili světlo a zkusili nějaké ty ptáky přesvědčit k návštěvě naší malé chatičky.
No nebudeme to protahovat, moc jsme jich nepřesvědčili. V síti skončil ještě jeden sýc rousný a jedna symbolická červenka na rozloučenou. Začátek večera se nám ale rozhodla doslova zpestřit jedna samice netopýra pestrého, která se odchytila asi čtyřikrát za sebou. Že šlo o jedno a to samé zvíře jsme odhadovali podle snadno zapamatovatelné kresby na dvorcích jejích prsních bradavek. Nezapomenutelnou atmosféru poslední noci dokreslovala i na plno rozjetá jelení říje. Jen ti ptáci prostě nebyli.
I přesto šlo o jednu z nejintenzivnějších nocí tohoto týdne. Co chatička postrádala na odchycených ptácích, to měrou vrchovatou nahrazovala emocemi dvou přátel, kteří měli možnost dlouho do noci hovořit o všech radostech i trápeních. I to k těm večerům u sítí někdy patří. Celkem byli odchyceni těžko uvěřitelní 2 ptáci 2 druhů: sýc rousný (1), červenka obecná (1). V síti také několikrát skončila jedna samice netopýra pestrého.


A tak to vypadalo nadějně. Ještě odpoledne se na sedle válel mlh, že by se dala krájet. Ta se pak začala rozpadat no a výsledek všichni známe. A ještě jeden sýc na konec. Velikostí spíš takový sýček, letošní pták s ještě ne zcela dorostlým opeřením kapesní velikosti.

Bagr (den 17.09.2021). Dnešní den pokračoval v zásadě hnusným počasím z dnešní noci, tedy mlhou, severním větrem až vichrem, který zalézal pod bundu. Od rána jsme zase pozorovali nevýrazný tah lindušek lesních a pěvušek modrých, ale ani jeden druh se v zásadě nechytal, stejně jako ani nic jiného. Tah lindušek pokračoval celé dopoledne, ale jednalo se maximálně o dvojice nebo trojice ptáků, nic, co by připomínalo hordy přeletujících lindušek, které si ze sedla také dobře pamatuji.
Ani žádný výrazný ranní rozlet nebyl. O jediné zpestření se postaral jen jeden zjevně trochu podnapilý bagrista, který se vynořil z mlhy na sjezdovce a jal se pokračovat dál nahoru. Za sebou zanechal pokácenou síť na sluky, které si naštěstí všiml, ale protože (dle jeho slov) neměl na výběr, musel přejet přes kotvící lanka. Po cestě zpět z kopce odpoledne pro změnu pásem přešmiknul jeden napájecí kabel k přehrávači hlasů, který je třeba ještě dnes opravit. Celkem bylo odchyceno 6 jedinců 5 druhů: králíček ohnivý (1), drozd zpěvný (1), červenka obecná (1), pěvuška modrá (2), linduška lesní (1).Dnešní ranní pohled do Polska se příliš neliší od toho včerejšího odpoledního. V průběhu dopoledne se mlha přeci jen trochu zvedla, ale kýčovité východy slunce si tady už asi letos nenafotím. Z mlhy se v jednu chvíli vyhrnulo i tohle hromotlucké bagřisko a nadělalo nám tu nějaké nepříjemné škody. Dnes opět nepočetně přeletovaly lindušky lesní, ale o nějakém slušně rozjetém tahu se bohužel hovořit nedalo.


Již za několik málo týdnu začnou lindušky lesní střídat lindušky luční. Dva druhy, které jsou si velmi podobné, přesto i mezi nimi existuje řada odlišovacích znaků. Takovým kroužkovatelsky asi nejneprůstřelnějším je opět křídelní formule. Linduška lesní (vlevo), jakožto migrant zimující až v subsaharské Africe má křídlo relativně špičaté a jeho vrchol je tvořen třemi letkami. Naproti tomu je linduška luční (vpravo, z archivu) tahounem na krátké vzdálenosti a zimuje ve středomoří a jako takové jí stačí relativně tupé křídlo, jehož vrchol tvoří 4 letky. Podobné rozdíly ve špičatosti křídla najdeme mezi mnohými dvojicemi druhů, z nichž jeden táhne do Afriky a druhý jen do středomoří – např. u rehka domácího a zahradního, budníčka menšího a většího nebo třeba u bramborníčka hnědého a černohlavého).

Noc promarněných příležitostí (noc 16./17.09.2021). Tak to vypadalo krásně! A tak to dopadlo strašně… Už odpoledne ležela v sedle mlha, že si člověk neviděl pomalu na špičky bot, a i když měl vanout severní vítr, přeci jen jsme si trochu pomýšleli na nějaký ten pěkný odchyt. V takovéhle mlze to přece musí vyjít! Ještě večer jsme byli plni nadějí a atmosféra v chatičce by se dala krájet. Letmý pohled na radar v devět večer nás ale pěkně zchladil. Déšť, který měl původně přijít až ve čtyři ráno, nám v zásadě klepal na dveře. Sledovali jsme každou aktualizaci radarových dat a z nížiny nám chodily zprávy o tom, jak se déšť o hory rozbije, až jsem nakonec v deset večer rozhodl, že přeci jen zkusíme rozsvítit.
No a asi jsem to neměl dělat. Následující čtyři hodiny byly sítě od mlhy v jednom kuse mokré, museli jsme je kontrolovat a oklepávat prakticky pořád (což by s jižním větrem bylo ale v zásadě ideální počasí) a o půlnoci jsme měli zapsané čtyři ptáky. Tu a tam přišel i drobný slejvák, to když se déšť, který se skutečně rozbíjel o Jeseníky, přeci jen dostal dál. Ve tři ráno ale začalo lít natolik, že jsme odchyty v podstatě přerušili, světlo zhasli a rozsvítili jej už jen pak na chvíli až nad ránem, aby do sítě přilákalo ještě jednu symbolickou červenku. To ale severní vítr zrychlil místy až na 8 m/s a nám bylo jasné, že bychom byli bývali udělali lépe, kdybychom se dnes vyspali. Některým to teda bylo jasné už večer, ale vedoucí (já) je tvrdohlavý tupec a ke všeobecné nelibosti trval na odchytech… No, co už. Další noc s protrhanou oblohou a severním větrem vypadá tak akorát na parádní rozlučkový večírek, tak se aspoň dospíme.
Také jde o naši první noc bez sýce. Další důkaz toho, že to nestálo za to. Celkem bylo odchyceno 5 jedinců 3 druhů: pěnice slavíková (2), červenka obecná (1), lejsek černohlavý (2, první po týdenní pauze).Podvečerní pohled na sever. Zdánlivě jsme si nemohli přát lepší počasí. Oba dva lejsci černohlaví uplynulé noci.Vzhledem k té bídě je čas alespoň na malé chytroprdovo okénečko. Určování lejsků bělokrkých a černohlavých v zimním šatu není dvakrát jednoduché, a zvláště v srpnu se můžeme potkat ještě s oběma druhy. Mimo klasických znaků založených na různém rozsahu bílé na různých částí těla je velmi dobrým znakem i tzv. křídelní formule (poměr délky letek vůči sobě). Lejsek bělokrký (vlevo, z archivu) má devátou letku (číslováno zevnitř ven) dlouhou – tj. delší nebo stejně dlouhou jako letku šestou, lejsek černohlavý (vpravo) ji má krátkou, výrazně kratší než letku šestou. Dnes v noci také poměrně pěkně protahovali lišaji svlačcoví, v jednu chvíli sedělo u sedla 12 těchto tažných lišajů. Mezi nimi i tento poměrně kapitální kus.

Takhle, kdyby bylo v noci… (den 16.09.2021). Tak by minulý report měl pěkné grády! Od rána se v sedle válí nízká hustá mlha, ze které tu a tam vypadává drobné mrholení. Navíc vane jižní vítr. Přesně tohle je ideální počasí na noční odchyty. Nádhera. Bohužel je ale den, a tak z toho moc nemáme. Ranní rozlet byl opět docela bohatý, ale jinak celé dopoledne kontrolujeme víceméně prázdné sítě. I přesto docela hezky protahovaly lindušky lesní a nepočetně i vlaštovky.
Od sítí ale krom ranního rozletu nosíme zprvu pouze jednotlivé ptáky a pak už ani ty. Mlha se navíc postupně zvedá a mění se v nízkou oblačnost, jejíž základna je ale příliš vysoko na to, abychom z toho večer něco měli. Do dnešní noci, i když se severním větrem, jsme také vkládali určité naděje, ale vypadá to, že dopadne podobně jako ty předchozí – pěkně blbě. Zůstaňte s námi a již zítra se dozvíte víc. Celkem bylo odchyceno 31 jedinců 10 druhů: cvrčilka zelená (1), budníček menší (1), budníček větší (1), pěnice slavíková (2), pěnice černohlavá (3), střízlík obecký (4, letošní "maximum"), králíček ohnivý (1), červenka obecná (14), rehek zahradní (1), pěvuška modrá (3).Dnešní ranní pohled směrem do míst, kde by mělo být Polsko. Docela pěkně se rozjíždí tah střízlíků, uvidíme, co přinesou další dny. Nadále pokračuje nevýrazný tah pěnic černohlavých (na obrázku) a slavíkových.

Slibné prd (noc 15./16.09.2021). Dnes došlo na sedle k personálním veletočům. Na sedlo dorazil velitel Doupal, Dodin s asistentkou Evou, takže nám chatička začala být dosti malá. Jinak, co se nočních odchytů týká, dnešní nadpis to vystihuje více než dobře. Více skoro není třeba dodávat. Předpověď počasí nakonec vyšla, oblačnost byla vysoká, a přestože jsme sem tam nějakou červenku před světlem přeletět viděli, v síti skončil nakonec jen jeden sýc. Kolem sítí jsme tak celou noc chodili v zásadě zbytečně. Teda ostatní chodili. Já zapadnul s teplotou do maringotky a byl jsem rád, že jsem rád.
Další noc by také nemusela být špatná, i když na ideální jižní vítr už tento týden můžeme zapomenout. Drobné mrholení, které nám Aladin předpovídá by se mohlo proměnit v mlhu a třeba to vyjde. No, třeba…
Vzhledem k mému nachlazení dnes bez obrázku plyšáka. Celkem bylo odchycen 1 jedinec 1 druhu: sýc rousný (1, celkem 44. letošní). Také se do sítí zapletl jeden netopýr vodní.

Poslední letní den (den 15.09.2021). Dnes na sedle opět úřadovalo babí léto, letos už ale zřejmě naposledy. Ráno začalo vymetenou oblohou a slunce se od samého rána jalo prohřívat vymrznuté kroužkovatele. Viditelný tah ptáků dneska začal opět nabírat na obrátkách a přes sedlo přeletovaly nepočetné, ale pravidelné skupinky lindušek lesních a vlaštovek. Tah zesílil kolem desáté hodiny, aby po jedenácté zase utichl.
Škoda, že počasí v noci nebývá příliš dobré pro odchyty. Ranní rozlet nám opět dal možnost trochu nahlédnout do skladby druhů, která přes sedlo přeletuje v noci a která nám tak kvůli počasí zcela uniká. Zvláště počty odchycených červenek dávají tušit, že se nad námi rozbíhá něco velkého. No tak třeba příště… Celkem bylo odchyceno 47 jedinců 9 druhů: pěnice slavíková (3), pěnice černohlavá (4), brhlík lesní (1, první letošní = 55. druh), střízlík obecký (1), králíček ohnivý (3), červenka obecná (29, letošní maximum), rehek zahradní (1), pěvuška modrá (4), linduška lesní (1).Nemůže chybět ranní pohled do míst, odkud k nám vyráží hordy kroužkuchtivých migrantů. Ranní počty červenek dávají tušit, že jejich tah začíná nabírat na obrátkách. Tu a tam se ale mezi tyto sympatické tahouny připlete nějaké evidentně místní mládě. Jako třeba toto, ještě zcela kompletně v juvenilním šatu. Tedy velmi čerstvé.Mezi typicky noční tahouny patří i rehci zahradní. Skoro každý den jednoho chytíme, zřejmě tedy také už táhnou ve velkém. Na obrázku krásně vybarvený dospělý samec. Hezky táhnou i pěnice slavíkové, některé už i velmi tučné, jak se na správné dálkové migranty sluší a patří. Prasátka. Tah lindušek lesních po pár dnech stagnace možná opět nabírá na síle. Do sítí jich ale zabloudí jen minimální počty. Dnes například jen tato jediná.

Předvečer slibné noci (noc 14./15.09.2021). Od dnešní noci jsme příliš mnoho neočekávali. Ale protože i za jasných nocích s jižním větrem, jako byla tato, většinou v sítích pár ptáků přeci jen skončí, rozhodli jsme se dnes rozsvítit reflektor, i když s vědomím, že to asi nebude žádná velká hitparáda. A také skutečně nebyla. Na druhou stranu, odchyt dvou dalších sýců rousných je vždy příjemná záležitost.
Podle předpokladu jsme ani neviděli příliš táhnoucích ptáků, přes sedlo se ale přehnalo například hejnko pěti kvakošů nočních. Vzhledem k rozsvícenému světlu ale bylo na sjezdovce rušno od proletujících netopýrů, kterých se nakonec chytilo nepříjemných 5 kousků. Zvláště dva rezavci nás příliš nepotěšili.
Od nadcházející noci jsme si naopak slibovali potenciální velkou pozdně letní noc. Počasí bylo původně téměř ideální, zataženo s jižním větrem, ale, jak už to tak bývá, předpověď se nakonec změnila. Hlavně z oblačnosti se vyklubala oblačnost vysoká, tedy pro odchyty nijak zvlášť vhodná. No uvidíme… Celkem bylo odchyceno 5 jedinců 3 druhů: sýc rousný (2, celkem letos 43 ex.), pěnice černohlavá (1), červenka obecná (2). Kromě toho v sítích skončilo také 5 netopýrů 3 druhů: netopýr rezavý (2), netopýr hvízdavý (2), netopýr vodní (1).


Tak co, už se vám sýci začínají zajídat? Nám pořád ještě ne.

Babí léto neskončilo, babí léto trvá, tah je náš (den 14.09.2021). A dneska nám dělal opravdu dobře. Třeba ještě jedním lelkem, který visel v síti při první ranní kontrole anebo tím, že se ptáci dnes opět docela hýbali, a tak jsme měli co dělat. Hned ráno jsme také zjistili, že podezřelé individuum nakonec nebyl sériový vrah, ale jeden z dvojice postarších pánů, pravděpodobně milenecké dvojice, která se rozhodla strávit noc pod širákem na verandě ski baru. Inu, proč ne, akorát by nemuseli, i přes prosby a varování na cedulkách všude možně po areálu, ochranářsky a zcela neumětelsky vyndávat po ránu ptáky ze sítí. To je vždy problematické (a akorát k zlosti), neboť laická veřejnost v dobré víře ptákům akorát spíše ublíží, než pomůže. Ne nadarmo na to máme „papíry“. Nakonec se staříci po nějakém čase sbalili a odešli. A my až později zjistili, že nám u sítí zanechali ještě jeden dárek v podobě vskutku kapitálního produktu trávicí soustavy přímo uprostřed sjezdovky na vysekané cestičce. Asi aby rosa nestudila do zadečku…
Ale zpět k ptákům. Pěkné počasí prakticky bez mraků věštilo, že by se mohl opět rozjet tah lindušek lesních. Těch však protáhly jen nižší desítky hned ráno, jinak se na nebi bohužel nadále neobjevovaly. Přes sjezdovku pak všemi směry poletovaly pouze hejnka křivek a hýlů obecných, tedy s největší pravděpodobností zcela netahových ptáků. V křoviskách ale zřejmě zase probíhal skrytý tah pěnic, a hlavně pěvušek modrých. Ty byly opět z křoví krásně slyšet.
I přes absenci viditelného tahu ptáků jsme nakonec pochytali pro náš týden prozatím rekordní počet zvířat. Tah ptáků je prostě fascinující záležitost, a to i přesto, že je někdy našim zrakům zcela skryt.
A poslední zajímavost na závěr – stejně jako včera i dnes přes sedlo přeletovaly desítky bělásků a baboček paví oko v něčem, co připomínalo tah k jihu. Celkem bylo odchyceno 54 jedinců 14 druhů: lelek lesní (1, letošní jedenáctý), sýkora koňadra (3), sýkora modřinka (2), sýkora uhelníček (1), budníček menší (1), pěnice slavíková (4), pěnice černohlavá (7), pěnice pokřovní (1, šestá letošní), králíček ohnivý (3), králíček obecný (1), červenka obecná (16), rehek zahradní (1), pěvuška modrá (12, letošní maximum), linduška lesní (1).Tradiční pohled severním směrem při východu slunce. Vykulený lelek chycený až po rozbřesku. Dnes se mezi pěnice černohlavé vtrousilo i relativně dost pěnic slavíkových.Nenápadná, ale elegantní krása pěvušek modrých je ještě umocněna tím, že při bližším pohledu zjistíme, že každá volí trochu jinou kombinaci a vzorování elegantně šedomodro-hnědého kabátku. I to jedním z důvodů, proč mám tyto skrytě žijící pěvce tak rád.


Zdá se, že se pomalu rozbíhá i tah našich nejmenších pěvců – králíčků ohnivých a obecných.

Noc nočních lovců (noc 13./14.09.2021). Dnešní noc byla jasná a téměř bez větru, a tak jsme podle nové metodiky dnes světlo nerozsvěceli. I to možná pomohlo tomu, že se dnes v noci docela dařilo odchytům sov a lelků, kteří jinak ve světle reflektoru sítě asi lépe vidí. Hlavně tedy lelci. Jinak byla noc v zásadě nudná a bez zajímavějších událostí.
Resp. byla taková do tří hodin do rána. Ve tři mě Terka probudila, že jednak všude kolem chatky troubí jeleni, ale hlavně někdo na sjezdovce je a upřeně na ní ze tmy hledí. Podezřelé individuum se pak už v průběhu noci neobjevilo. Ale jistá nervozita z nás po celou noc už nespadla. Celkem bylo odchyceno 6 jedinců 2 druhů: sýc rousný (4, celkem letos 41 ex.), lelek lesní (2, devátý a desátý letošní).


Koláž dnešních nočních lovců. Protože sýců ani lelků není nikdy dost.

Babí léto vrací úder (den 13.09.2021). Dnešní den vládlo na sedle úplné babí léto. Teplota se vyšplhala na příjemných 22 stupňů, vál jen mírný vítr, jestli vůbec nějaký, a potrhanou vysokou oblačností celé dopoledne posílalo k zemi své paprsky slunce. Jen ráno byla nížina přikryta hustou mlhou jako nějakou velkou chlupatou dekou, ve které vydržela zachumlaná po značnou část dopoledne. A to byl možná ten důvod, proč jsme dnes nepozorovali téměř žádný tah vyjma pěvušek, které svým tenoučkým vábením dávaly tušit, že se kolem nás přeci jen něco děje. Dnešní den ale jinak úplně absentovaly lindušky stejně jako všechny další druhy, které vídáme přeletovat na obloze. Odchyty ale ani tak nebyly vyloženě slabé. Celkem bylo odchyceno 29 jedinců 9 druhů: budníček větší (1), pěnice slavíková (1), pěnice černohlavá (4), střízlík obecný (1), králíček ohnivý (2), králíček obecný (1), drozd zpěvný (3, letošní "maximum"), červenka obecná (9), pěvuška modrá (7, letošní maximum).Tyto ranní pohledy směrem Polsko se neomrzí. Dnes ráno v síti překvapili i tři drozdi zpěvní. I dnes pokračoval nenápadný tah pěvušek modrých.


Aby dnešní report nebyl tak nudný, dáme si jedno didaktické okénko. Určování stáří červenek je ve většině případů velmi jednoduché. Tvar rýdovacích per a přítomnost rozhraní mezi adultními jednobarevnými a juvenilními krovkami s tečkami snadno oddělí mladé ptáky od starých. Občas se ale objeví typicky mláděcí tečky na krovkách i u dospělých ptáků. Věk tohoto zvířete (krom celé řady dalších znaků) prozradí ale i fakt, že i když má většina krovek tečky, je podkladová barva krovek stejná jako těch, které je nemají, nejedná se tak o rozhraní pelichání.


Aby toho nebylo málo, mohou se objevit i mladí jedinci, kteří naopak tečky na krovkách nemají žádné nebo velmi malé, jako tento pták. Zde je ovšem krásně patrný rozdíl v podkladové barvě pěti juvenilních krovek s naznačenými tečkami (hnědé) a těmi přepelichanými adultními (olivově zelené). Krom toho jsou juvenilní krovky kratší s řidší mikrostrukturou.


Určování stáří pěnic černohlavých naproti tomu není tak snadné, ale zde se podařilo odchytit mladou samici s velmi pěkně patrným rozhraním ve velkých krovkách. Vidíte jej? Jsou tři a na poměry černohlávků jsou opravdu jako pěst na oko :)

Že by? (noc 12./13.09.2021) Dnešní noc začala velmi slibným počasím. Ocelově šedé mraky visely nízko nad sedlem a postupně uzavíraly výhled do Polska. V devět večer pak do sedla sedla mlha, že by se dala krájet a my tak celí natěšení rozsvítili světlo výrazně dříve, než je obvyklé. Jako první otevřela noc krásná samice lelka, ale ptáci se i přes zdánlivě ideální počasí neobjevovali. Důvodem byly pravděpodobně bouřky, které obcházely sedlo z různých směrů. Jedna z nich nakonec dorazila i v deset večer k nám a během dvaceti minut intenzivních srážek zcela vyčistila sedlo od mlhy. Do hodiny už bylo nebe zcela vymetené, a tak jsme světlo zase zhasli a užívali si výhled na hvězdy v jedné z částí republiky s nejtemnější oblohou. Že se nacházíme na výjimečném tahovém místě nám alespoň symbolicky připomněly dvě červenky. Vzhledem k tomu, že i vítr se v druhé půli noci docela utišil, přidali jsme do celkového součtu i dvě další plyšové sovičky. Ne, že bychom si vyloženě stěžovali, ale mohlo by se to trochu změnit. Celkem bylo odchyceno 5 jedinců 3 druhů: sýc rousný (2, celkem letos už 37 ex., před námi hlavní tahové období a ve vzduchu otázka, jestli překonáme rekordních 58 ex. z roku 2016), lelek lesní (1, osmý letošní), červenka obecná (2).


Dospělá samice lelka lesního a detail kartáčku na drápu, kterým se fintivě přečesává.


Obrázků plyšových sýců není podle mě nikdy dost. Dva letošní ptáci.

Přes padesát (den 12.09.2021). Pokračovat pitomým psaním předchozího příspěvku? No, raději ne. Po vpravdě typicky nudné noci teplých srpnových a zářijových dnů se na nás štěstěna usmála alespoň při denních odchytech. Ty začaly docela netypicky ranním rozletem nočních migrantů až během denního světla. Hned během první kontroly jsme překonali počet nočních úlovků pětkrát. Dominantním druhem rána byla červenka obecná a chvilku jsem měl pocit, že jsem na sedlo dorazil o měsíc později. Zkraje dne se rozjel také poměrně akusticky výrazný tah pěvušek, který později doplnily i nepočetné lindušky lesní. Oba druhy se nakonec v nižších počtech také odchytávaly.
Celé dopoledne vládlo na sedle příjemně teplé počasí až na jeden krátký deštík, ale i tak se ptáci celý den zřejmě pohybovali směrem k jihu. Počítadlo odchycených ptáků se v poledne zastavilo na čísle 51, což nás velmi příjemně překvapilo stejně jako počet druhů, které jsme měli možnost si dnes zblízka prohlédnout. Uvidíme, co přinese další noc.
Celkem bylo odchyceno 51 jedinců 14 druhů: sýkora koňadra (2, třetí a čtvrtá letošní), sýkora uhelníček (1), rákosník zpěvný (1, v posledních letech končil tah rákosníků zpěvných začátkem září, ale před rokem 2018 se chytali i na konci září, nejpozději 29. září 2012), cvrčilka zelená (1), budníček menší (3), pěnice slavíková (1), pěnice černohlavá (14, letošní maximum, tím převzaly pěnice černohlavé pomyslné žezlo tahu od pěnic slavíkových), střízlík obecný (1), králíček ohnivý (2), králíček obecný (1), červenka obecná (15), rehek zahradní (1), pěvuška modrá (4), linduška lesní (4).Pěvušky modré a lindušky lesní byly dnes asi nejvíce patrnými tahouny. Tradičně dosti skrytě probíhá tah pěnic, jako například tohoto mladého samce pěnice černohlavé s fešáckým hnědým přelivem.

Poprvé (noc 11./12.09.2021). Přijíždíme poněkud později po poledni. Prý pořád pohoda. Profesor, poslední polyhistor, předává propriety, protokoly, pěkné pokoje, popisuje postupy, pozdraví, potom prchá. Pátá – přijíždí Pavel. Polojasno, povětří připadá příznivé. Přijdou ptáci? Pět? Patnáct? Padesát? Pětikilo? Počkej, pěkně popořádku.
Pasti připraveny. „Pět peněz, pět peněz“, pokřikuje přehrávač. Přidáváme palearktické pěvce. Prosvěcujeme potemnělou přírodu. První polapený pták prostrkuje pařáty pytlíkem, pevně popaden překvapeně pokukuje. Pěkný plyšák, pokyvujeme, prsty přivíráme prstýnek. Pěkná práce. Potom popisujeme prozatím prázdný protokol. Povzbuzeni připíjíme, pinotage proudí. Pak ptáci přestávají. Pesimista Pavel předpovídá prázdné pasti. Pozorujíc proměny povětří pravděpodobně prorokuje pravdivě.
Proklatě, první pejr prokousal past, pacholek. Poznáš pohlaví? Pán – podle penisu. Pavel pejrovi pomáhá, pejr poodlétá. Počkej, přeměřit! Pozdě…
Po půlnoci Polsko pozvolna posílá první pěvce. Pozorujeme pěvce přeletovat pasti. Pejři prohánějí panikařící přástevníky. Potom ptáci proudit přestávají. Pěkná pruda. Pasti prázdné, pocity ponuré. Popíjíme pinotage.
Později poskok provádí pochůzku. Přínáší ptáky? Přináší. Pár. Paráda! Pozvedává pozitivní pocity. Pak pokračujeme podle předem připraveného postupu – příslušnost, proměřit, popojít, pustit. Protokol pořád poloprázdný. Ptáci protáhli, pocity povadají. Přichází pátá, paprsek pohasíná. Přehrávače překřikují přírodní prozpěvování. Pohoří probouzí paprsky postupujícího punti. Padesát ptáků? Prosimtě. Pět? Pche, prdlajz!
Pokračování příště.
Celkem byli odchyceni 4 ptáci 2 druhů: sýc rousný (2, celkem letos už 35 ptáků!), červenka obecná (2). Dále v síti skončili tři netopýři, po jednom rezavém, pestrém a řasnatém.


Pár pokukujících pěkných plyšáků.

Odchytová akce probíhá čtvrtým týdnem, službu má Radek Lučan s pomocníky.

Tah vlaštovek a pestrý odchyt (den 11.09.2021). S měnícím se tlakem před příchodem rozpadající se fronty od západu probíhal dopoledne nápadný tah vlaštovkovitých ptáků (stovky ex., dominantní vlaštovka, ale v menším byly přítomny i jiřičky a břehule), viditelně ale táhly i lindušky lesní (vysoké desítky ex.), konipasi luční (cca 10 ex.) a objevily se i jednotlivé pěnkavy. Na pokusnou přehrávku hlasu datla a datlíka se podařilo odchytit 2 samce datla a dva strakapoudy velké, z nichž jeden již měl kroužek. Celkem bylo kroužkováno 27 ptáků 10 druhů: sýkora uhelníček (1), linduška lesní (8, tím byla letos překročena stovka odchycených ptáků), červenka obecná (4), pěnice černohlavá (5), pěvuška modrá (1), bělořit šedý (1, první letošní = 53. druh), králíček ohnivý (2), budníček větší (2), datel černý (2, první letošní = 54. druh; dvanáctý a třináctý pro sedlo) a strakapoud velký (1, šestý letošní, vyrovnání nejlepšího roku 2012).


První letošní a celkově dvanáctý datel černý. První letošní bělořit šedý.Datel černý – detail. Kresba křídla a ocasu bělořita šedého. Uhelníčci se zatím chytají minimálně, asi k velkému pohybu nedojde.

Jasná noc s viditelným tahem (noc 10./11.09.2021). Ve slabém jižním větru probíhal slabý, ale viditelný tah, zejména ve druhé půlce noci. Dle složení odchyceného vzorku i pozorování mu dominovaly vesměs červenky. Celkem bylo kroužkováno 22 ptáků 5 druhů: červenka obecná (17, letošní maximum), střízlík obecný (1), rákosník proužkovaný (1), křepelka polní (1, teprve osmá letošní, křepelky opravdu nejsou) a sýc rousný (2, celkem letos už 33 ptáků).

Další slabý den s letním počasím (den 10.09.2021). Jasné a teplé počasí s jižním větrem pokračuje, ptákům se ale evidentně na cestu přes hory nechce. Kroužkováno bylo 13 ex. 9 druhů: červenka obecná (1), střízlík obecný (1), rehek zahradní (1), linduška lesní (3), pěvuška modrá (1), králíček ohnivý (2), sýkora uhelníček (2), pěnice černohlavá (1), strakapoud velký (1, pátý letošní a sedmadvacátý celkově; více se chytilo jen v roce 2012, a to 6 ex.).

Už pátý letošní strakapoud velký.

Vzorkování časně zářijové noci (noc 09./10.09.2021). Při jižním větru probíhal jen velmi slabý noční tah, ve světle se ptáci objevovali jen zcela ojediněle. Odchyceno bylo 11 ptáků 5 druhů: lejsek černohlavý (2), rehek zahradní (1), červenka obecná (5), kos černý (2) a drozd zpěvný (1).


Jasné noci tráví služba často alternativním způsobem. Nakonec před půlnocí v síti přece jen něco uvízlo.

Totální mrtvo (den 09.09.2021). V silném větru a letním počasí se ptákům přes Sedlo nechtělo. Denní tah byl jen velmi slabý, prolétlo jen cca 20 lindušek a 20 vlaštovek s jiřičkami. Kroužkováni byli pouzí 3 ptáci 3 druhů: červenka obecná (1), linduška lesní (1) a rehek zahradní (1).

Další jasná a teplá noc (noc 08./09.09.2021). Opět i při jižním větru bylo mrtvo, celkem byli odchyceni 4 ptáci 4 druhů: střízlík obecný (1, chycen zvečera, místní pták, tah střízlíků je ještě daleko), rehek zahradní (1), červenka obecná (1) a lelek lesní (1, sedmý letošní; stará samice – tah lelků je letos zřejmě dost opožděn).


Tah lelků se letos zatím moc nerozběhl. Stará samice lelka lesního.

Pěkný tah lindušek (den 08.09.2021). Další víceméně letní sluneční den s jižním větrem. Během dne probíhal výrazný tah lindušek lesních (min 100-200 ex.), ale protáhli také konipasi luční (cca 10 ex.), konipasi horští (min 2 ex.), smíšené hejno vlaštovek a jiřiček (cca 100 ex.), menší hejnko špačků, jednotlivé pěvušky modré, hejno 7 kormoránů velkých, samice pochopa a nejspíše řada dalších ptáků. Celkem bylo kroužkováno 30 ptáků 7 druhů: linduška lesní (21, letošní maximum, více bylo chyceno 24. srpna 2012 – 35 ex. a několikrát během nejlepšího tahového roku 2019 s maximem 47 ex. během 4. září), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (1), králíček ohnivý (1), králíček obecný (1), červenka obecná (2) a krahujec obecný (1, třetí letošní).Mladý samec krahujce. Velmi pozdě pelichající a tedy bezpečně místní samice pěnice černohlavé. Takové ptáky za normálních let potkáváme na ČHS v první polovině srpna. Dominantně odchytávaný druh dneška – linduška lesní. Jejich tah bude brzy vrcholit.

Přesovičkováno (noc 07./08.09.2021). Noc byla jasná, ale s jižním větrem, takže jsme rozsvítili, aby bylo vidět intenzitu ptačího tahu. Ta nebyla nijak závratná, ale průběžně se objevovali jednotliví ptáci s intenzitou cca 1 za 5 minut, ve druhé polovině noci možná i více. Vypadá to, že letos bude zřejmě rekordní rok na sýce – dnes bylo kroužkováno dalších 6 ex., k tomu se chytl jeden pták kroužkovaný zde před 2 týdny a noční procházka po hřebeni na Švýcárnu ukázala, že sýci jsou všude možně – jednoho se mi podařilo na Jezerníku málem chytit do ruky u turistického chodníku! O velkém pohybu sýců svědčí i zpětný odchyt ptáka kroužkovaného na Sedle před necelými 2 týdny na opačném konci hor (cca 17 km daleko) Ondrou Boháčem před 2 dny. Celkem bylo odchyceno 13 ptáků 5 druhů: sýc rousný (6, celkem letos už 31 ex., to je vyrovnání počtu druhého nejlepšího roku 2019, pouze v roce 2016 bylo kroužkováno 58 ex.), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (4), pěnice slavíková (1) a slavík modráček (1, čtvrtý letošní).


Legračně se tvářící sýc při vytahování z pytlíku. Dnes bylo kroužkováno pro letošek dosud rekordních 6 jedinců. Mladý jedinec (zřejmě samice) slavíka modráčka.

Další velmi teplý den s tahem lindušek a jugoslávskou pěnicí (den 07.09.2021). Celý den byl velmi teplý, se slabým jižním větrem a po ránu znatelným pohybem ptáků, zejména lindušek, kterých prolétly desítky jedinců. Kromě nich se objevily jednotlivé vlaštovky, jiřičky, konipasi luční (min. 6), konipasi horští (3), několik kání, 2 pochopi a také 2 ostříži lesní. Nejzásadnějším momentem byl ovšem okamžik, kdy Matouš vytáhl ze sítě černohlávka s kroužkem se srandovním nápisem Naše ptice Sarajevo! S výjimkou zvonohlíka zastiženého v Řecku jde o vůbec první nález pěvce ze Sedla z východní tahové cesty! Celkem bylo kroužkováno 17 ptáků 6 druhů: pěnice černohlavá (3), pěvuška modrá (1), králíček ohnivý (1), červenka obecná (1), linduška lesní (10) a konipas luční (1, první letošní = 52. druh; celkově teprve 12. pro akci a první od roku 2017).


Kroužek "Sarajevo" byl novinkou naší akce. Konipasi luční se přes občas početný tah chytají jen poskrovnu.


Zdá se, že konečně nastupuje tah králíčků ohnivých. Ještě portrét vzácného hosta z Balkánu.

Jižní bezvětří (noc 06./07.09.2021). Během večera se sice otočilo proudění na jižní, ale po celou noc zůstalo jen velmi slabé a ve světle, které jsme tentokrát rozsvítili, se objevovali jen zcela ojedinělí ptáci. Téměř standardní dvě sovičky v sítích nakonec ale skončily. Celkem bylo kroužkováno 7 ex. 5 druhů: sýc rousný (2, celkem tak už 25 ex.), křepelka polní (2, teprve šestá a sedmá letošní), rákosník proužkovaný (1), kos černý (1) a překvapivě velmi časný drozd kvíčala (1, první letošní = 51. druh; první kvíčaly se na tahu chytají obvykle na přelomu září a října, častěji pak koncem října, výjimkou byl rok 2013, kdy se jednotlivé kvíčaly chytily 28. července a 8. září; zřejmě v tomto roce hnízdily v oblasti sedla).

Slabý tah lindušek (den 06.09.2021). Pro tento týden snad již naposledy vál celý odchytový den severní až východní vítr, při němž je tah přes hory jen zcela minimální, dle vizuálního pozorování se nic nehýbalo ani v dohledných výškách, snad s výjimkou ojediněle poletující káně. Jedinou výjimkou byly protahující lindušky lesní, kterých podobně jako včera prolétly nízké desítky, tah tedy nebyl nijak intenzivní. Celkem bylo kroužkováno 22 ptáků 9 druhů: linduška lesní (5), králíček ohnivý (2), rehek zahradní (3), červenka obecná (4), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (1), pěvuška modrá (1), budníček větší (1) a sýkora modřinka (1, první letošní = 50. druh).Inornatus našich luhů a hájů, čili opožděné mládě králíčka ohnivého, kterému ještě nezačala růst oranžová pera na temeni. Vrcholí průtah rehků zahradních, bez vhodných podmínek pro noční odchyt jsou však počty kroužkovaných jedinců jen zcela homeopatické. Zde samec 1K, jeden ze tří dnes kroužkovaných jedinců.

Klasické mrtvo pří východním větru (noc 05./06.09.2021). Noc byla zcela jasná s východním větrem, a ptáci s větrem v zádech, jak známo, táhnou opravdu neradi. To ostatně potvrdil i zcela minimální ranní rozlet. Celkem byli kroužkováni 4 ptáci tří druhů: kos černý (1), rehek domácí (1) a červenka obecná (2).

Léto na horách a opožděný slavík (den 05.09.2021). Celý den bylo na Sedle zcela jasno, jen odpoledne se nad horami dělaly jednotlivé mraky, jejichž pohyb naznačoval silnou termiku – v té se odpoledne objevilo nad Červenou horou až 5 paraglajdistů najednou, táhnoucí dravec ovšem překvapivě žádný. Znatelně táhly lindušky lesní, ale tah byl jen slabý – za dopoledne prolétly nižší desítky jedinců. Celkem bylo odchyceno 15 ptáků 5 druhů: pěnice černohlavá (6), červenka obecná (2), linduška lesní (5), strakapoud velký (1, už čtvrtý letošní, celkově dvaadvacátý) a poměrně překvapivě i opožděný slavík obecný (1, mladý jedinec; druhý nejpozdnější po ptákovi chyceném při velké noci 10./11.09.2017; během této noci bylo kroužkováno 754 ptáků).Opožděný slavík obecný, letošní pták. Křídlo mladé lindušky lesní – určování stáří u lindušek lesních patří do kategorie tzv. vyšší dívčí, ale při troše praxe a dostatku srovnávacího materiálu lze rozdíly v opeření dostat do oka.

Další sovičky (noc 04./05.09.2021). Zvečera se sice od severu obloha zamlžila podivným kouřmem, skrze které nebylo vůbec vidět nížinu, ale nakonec se zcela vyjasnilo, navíc vál severní až severovýchodní vítr, takže nebyl ani žádný důvod rozsvěcovat. Novou službu uvítal hned na první noční kontrole snad už obligátní sýc rousný (tříletý pták), pak už se až do rána nedělo nic. Noc ovšem zakončil jiný zástupce řádu sovy, a sice kulíšek nejmenší (první letošní = 49. druh, celkově devátý pro akci, po dvouleté pauze). K tomu se na sklonku noci chytly 2 cvrčilky zelené, 1 rákosník proužkovaný a 1 rehek zahradní.


Tříletý (3K) sýc rousný.Mladá samice kulíška nejmenšího a Jožka Chytil se svým 202. druhem kroužkovaného ptáka. Nutno dodat, že tím předchozím nově kroužkovaným druhem byl sedmihlásek malý před několika dny na stejném místě!

Odchytová akce probíhá třetím týdnem, službu má Jožka Chytil s pomocníky (Kamil Čihák, Inka Čiháková, Iva Krejčová, Aleš Toman).

Služba jednotlivých papírů končí (den 04.09.2021). Služba třetího týdne musela jen výjimečně sáhnout po druhém papíru na zapisování kroužkovaných ptáků (na každý papír se vejde dvacet položek). Poslední den se to ale znovu povedlo, protože bylo odchyceno 25 ptáků 12 druhů: linduška lesní (1), pěvuška modrá (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (7), pěnice hnědokřídlá (1), budníček větší (1), králíček obecný (4), králíček ohnivý (1), červenka obecná (2), rehek zahradní (3, zatím letos 44 ptáků a hlavní tah je teprve před námi!), drozd zpěvný (2) a sýkora parukářka (1, první letošní = 48. druh; celkově 24. pro akci).

Nesvítíme, noc splněných přání (noc 03./04.09.2021). Další jasná noc a klid znamenala další odpočinek pro světlo. Za Jožkou přijela na poslední noc směny jeho dcera s přáním vidět lelka – a tak ho z první kontroly přinesl. Pak si přála vidět sýce, tak ho přinesl z druhíé kontroly. Jinak se ale mimo ranního rozletu nedělo prakticky nic. Celkem bylo odchyceno 9 ptáků 7 druhů: sýc rousný (1, letošní dvaadvacátý), lelek lesní (2, pátý a šestý letošní), pěvuška modrá (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), červenka obecná (2) a rehek zahradní (1).

Jasno, téměř klid (den 03.09.2021). Jak říká nadpis, v pěkném počasí se nic moc nedělo. Protahovaly slabé desítky lindušek lesních, jednou přelétly čtyři křivky a dvakrát hejnko pěti vlaštovek. Celkem bylo odchyceno 27 ptáků 9 druhů: střízlík obecný (2), pěvuška modrá (4), pěnice černohlavá (9, letošní maximum), pěnice slavíková (4), budníček větší (1), králíček obecný (1), králíček ohnivý (4), rehek zahradní (1) a sýkora uhelníček (1).

Nesvítíme (noc 02./03.09.2021) Jak jsme se pro letošek rozhodli, tak činíme. Během jasné noci bez větru jsme nesvítili a chytali jen na nahrávku. A nebylo to bez úspěchu – bylo odchyceno 16 ptáků 7 druhů: sýc rousný (1, jednadvacátý letošní), střízlík obecný (3), rákosník obecný (2), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), červenka obecná (7) a drozd zpěvný (1).

A opět dozvuky slabší noci (den 02.09.2021). Přehled ve dne odchycených druhů až na drobné odchylky odpovídá ptákům protahujícím v noci. I když jde stále o relativně slabý tah – celkem bylo odchyceno 19 ex. 11 druhů: krahujec obecný (1, dospělý samec, druhý letošní), krutihlav obecný (1, devátý letošní; v nejlepším roce 2016 se podařilo kroužkovat 18 krutihlavů, , oproti tomu např. v roce 2018 se chytil jediný), linduška lesní (1), pěvuška modrá (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (5), pěnice hnědokřídlá (2), budníček větší (2), lejsek černohlavý (1) a červenka obecná (1).


Devátý letošní krutihlav. Druhý letošní krahujec.

Konečně se to pohnulo (noc 01./02.09.2021) V noci na 2. září to vypadalo na poslední relativně vhodné podmínky, ale při severním větru. Před půlnocí sem tam přeletovali jednotliví pěvci, jednotlivé volavky a dokonce menší hejno hus velkých. Po příjezdu "webmastera" se na sjezdovce začal předvádět dospělý samec lelka, mlha se ale válela spíše kus nad sítěmi. Kromě lelka se tady proháněla také řada netopýrů, cvílemi až osm najednou a počasí přitáhlo ke světlu řadu nočních motýlů, včetně velkých osenic a čtyř lišajů svízelových. Pěvci se také sem tam chytali, takže se do rána podařilo odchytit celkem 14 ptáků 11 druhů: sýc rousný (1, dvacátý letošní), lelek lesní (1, ráno, kupodivu mladá samice a ne lovící dospělý samec), rákosník obecný (1, dospělý pták), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka říční (2, první letošní = 47. druh), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (2, stále vede nad černohlavou v poměru 80:47), budníček větší (1), lejsek černohlavý (1) a červenka obecná (2).


Nadějné podmínky v druhé polovině noci. Rákosník obecný, druhý odchycený pták noci.Dospělý samec lelka, lovící ve světle reflektoru. Lišaji svízeloví.

Přerušení odchytů (den 31.08., noc 31.08./01.09. a den 01.09.2021). Minulou noc nebyly kvůli počasí (liják, vichřice) vůbec sítě roztaženy a dnešní den to bylo skoro to stejné (doznívaly srážky, vítr ještě zesílil). Ptáci se ale začali trochu ozývat, tak jsme v 9:30 roztáhli alespoň protilehlé světelné sítě, dvě sítě spodní a čtyři za sjezdovkou. Výsledek: 0. Pořád strašně fouká. Předvečerem by to ale mělo úplně ustat - tak uvidíme. Jediný odchyt poslední doby byl 31.08. osamělý ťuhýk obecný.

První odchyt dvou papírů (noc 30./31.08.2021). Optimistické předpovědi bohužel vzaly za své, a to vypadala noc hodně slibně. První ptáci se začali ukazovat s první tmou, ale u toho také zůstalo (táhli jen jednotlivě), přestože byla poměrně silná mlha a jižní vítr! Služba třetího týdne ovšem poprvé použila druhý papír, tedy překročila součet 20 odchycených ptáků – celkem bylo odchyceno 24 ptáků 8 druhů: kalous ušatý (1, první letošní = 46. druh), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), budníček větší (1), lejsek černohlavý (17, celkem letos už 427 ex.), slavík modráček (1, třetí letošní), červenka obecná (1) a bramborníček hnědý (1, osmý letošní).

Třetí letošní modráček.

Studený závěr srpna se slabým tahem (den 30.08.2021). Den přinesl jen nevýraznou migraci; zvláště u hřivnáčů ukázal, že stovková hejna na polích jižně od sedla se týkají ptáků slétajících se z okolních hnízdišť, protože přes sedlo se přenesli jen tři hřivnáči. Po desáté hodině se pod heliportem objevili tři ořešníci, později tři pochopi a po jedenácté přišel tah jednotlivých lindušek lesních. Po poledni jsme zaznamenali slabý tah dravců – min. pět kání lesních, ostříž lesní, dvě poštolky a další pochop. Odchyceno bylo 10 ptáků 8 druhů: linduška lesní (1, letos už 46 ptáků), ťuhýk obecný (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1; přestože nejsou vhodné podmínky k odchytu, je vidět že tento dominantní letní druh právě protahuje, od 26.08. se chytla aspoň jedna každý den a noc; v tuto chvíli jsme ještě nedosáhli poloviny průměrného ročního počtu, snad se nějaká pěkná noc ještě vydaří), pěnice hnědokřídlá (2), budníček větší (1), kos černý (2) a pěnkava obecná (1, první letošní = 45. druh).

Slabá noc s první megararitou (noc 29./30.08.2021). Noc nebyla nijak slavná, nejprve se chytili dva ťuhýci a pak byl dlouho klid. A najednou kolem jedné v noci, se objevil v síti podivný malý pták – a vyklubala se z něj první letošní megararita, sedmihlásek malý (viz dále)! Do rána se už moc nedělo, ale tento jeden host v sítích potěšil službu a pomocníky snad více než plné sítě. Odchyceno bylo 18 ptáků 10 druhů: ťuhýk obecný (2, jedenáctý a dvanáctý letošní), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (2), cvrčilka zelená (2), SEDMIHLÁSEK MALÝ (1, třetí pro ČHS a čtvrtý pro ČR vůbec; předchozí byli na sedle odchyceni v noci 02./03.09.2013 a 17./18.08.2015, mimo to byl kroužkován 1 ex. 31.08.2019 v Praze-Uhříněvsi), pěnice slavíková (3), budníček větší (1), lejsek černohlavý (3), červenka obecná (2) a drozd zpěvný (1).


Sedmihlásek malý, první letošní rarita. Anglický název Booted Warbler znamená v překladu "obutý"; z fotky je jasné odkud k názvu přišel.

Slabší tahový den, první tisícovka (den 29.08.2021). Dnešní den: pořád mlha a poměrně čerstvý vítr a ráno kupodivu ani žádný rozlet, i když v noci se ptáci jednotlivě ukazovali (vše až po půlnoci). Na průtahu nic, jen 12:50 tři motáci pochopi. Díky dnešním odchytům jsme se překlopili přes první tisícovku kroužkovaných ptáků. Celkem bylo odchyceno 15 ptáků 9 druhů: krahujec obecný (1, mladá samice, první letošní = 42. druh; každoročně se chytá 2-11 krahujců, loňský rok patřil k nejslabším), strakapoud velký (1, už třetí letošní – více strakapoudů velkých se chytlo jen v roce 2012 a 2019, a to 6 resp. 4), linduška lesní (6, pokračuje slabý, ale nápadný tah), pěvuška modrá (2), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (1), pěnice pokřovní (1, pátá letošní) a červenka obecná (1).

Mohlo to být horší (noc 28./29.08.2021). Nová služba zahájila, jak se to na tento rok sluší, odchytem dvou sýců rousných. Až po jedné hodině se ukázala slušná mlha, která vydržela až do rána, ale zřejmě vzhledem ke změně směru větru se chytalo výrazně méně. Celkem bylo odchyceno 17 ptáků 9 druhů: křepelka polní (1, teprve pátá letošní), sýc rousný (2, celkem letos 19 ex.), cvrčilka zelená (1), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (2), lejsek černohlavý (4), slavík obecný (1, šestý letošní a celkově osmdesátý), červenka obecná (2) a rehek zahradní (2). Mimo to se podařilo odchytit také osm netopýrů: 4 netopýry stromové, 2 netopýry vodním, netopýra velkého a netopýra ušatého.


Odchytová akce probíhá druhým týdnem, službu má Jan Řezníček s pomocníky.

Dozvuky "velkého rána" (den 28.08.2021). Po utichnutí nočního tahu se jako vždy řada ptáků ze závěru noci ukrývala v okolních porostech a někteří z nich se pochytali během ranních kontrol, k tomu se přidal nápadný tah lindušek lesních. Celkem bylo odchyceno 46 ptáků 12 druhů: linduška lesní (11, letošní maximum), pěvuška modrá (2), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (9), pěnice hnědokřídlá (2), budníček větší (6), budníček lesní (2, šestý a sedmý letošní), lejsek černohlavý (3), červenka obecná (1) a rehek zahradní (5).


Mlha vydržela na sedle až do rána. Denní tah byl ve znamení lindušek lesních.

Odlesk velké noci (noc 27./28.08.2021). Předpověď počasí vypadala původně velmi dobře, ale už třetí noc po sobě se na poslední chvíli změnila. Přesto jsme tentokrát cítili větší naději, i když po setmění svítily nad sedlem hvězdy a zpoza mraku vykukoval měsíc. Přesto jsme před půlnocí s nadějí rozsvítili. Už po půlnoci bylo nad sedlem zataženo, ale mraky byly vysoko. A stejně vysoko bylo možné pozorovat jednotlivé přeletující ptáky ve frekvenci asi 1 za minutu. Po jedné hodině se frekvence přeletujících ptáků zdvojnásobila a fantazie dokreslovala další ptáky protahující mimo dosah reflektoru. Asi kolem druhé hodiny se nad hotelem v sedle objevily cáry mlhy a my ještě více zbystřili – takhle to někdy začíná. O hodinu později už byla deka nad sedlem, ale mlha nesestupovala na zem a ráno se blížilo. Konečně ve čtyři ráno se mlha konečně rozhodla zaútočit a pomalu zahalila na pár chvil i sjezdovku před světlem. A během okamžiku se ve vzduchu objevily desítky ptáků. Najednou byli všude, kličkovali před sítí, sedali před reflektor na okraj posekaného prostoru, další se vraceli zpět do trávy, jiní odvážně sedali i ke světlu – a další začali padat i do sítí. Bohužel už bylo pozdě, intenzivní tah probíhal asi hodinu a do toho se pomalu na severovýchodě objevila světlá mezera v mracích. A náhle jako když utne, bylo po tahu. Přesto jsme během té necelé hodiny odchytili 35 ptáků 11 druhů: linduška lesní (1; lindušky začaly táhnout ještě za tmy), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (2), pěnice slavíková (8, evidentně druhý nejpočetnější pták této noci), pěnice hnědokřídlá (2), pěnice pokřovní (1, čtvrtá letošní), budníček větší (10, nejpočetnější pták noci; letošní maximum), lejsek černohlavý (4), slavík obecný (2, čtvrtý a pátý letošní), rehek zahradní (3) a bramborníček hnědý (1, sedmý letošní). Mimo to byl odchycen netopýr vodní a netopýr stromový.


Ve tři ráno vypadalo počasí na sedle nadějně. Tah slavíků obecných je evidentně opožděný.Dominantním druhem tahu byl budníček větší. Chytilo se i několik krásných samců rehka zahradního. Prvním ptákem u světla byl bramborníček hnědý.

Vzorkujeme (den 27.08.2021). Při zatažené obloze s mraky válejícími se kousek nad sedlem se opět chytal pestrý vzorek ptáků, ale ta pravá mlha stále nikde. A odpoledne se mraky dokonce začaly trhat a mizet... Celkem bylo odchyceno 22 ptáků 10 druhů: linduška lesní (2, celkem letos už 27 ex.), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (2, letos zatím "vede pěnice slavíková nad černohlavou, a to v poměru 54:41), pěnice hnědokřídlá (2), budníček větší (4, celkem letos 28 ex.), červenka obecná (3), rehek zahradní (1), rehek domácí (2) a hýl obecný (2).

Další noc, která nevyšla (noc 26./27.08.2021). Původní předpověď slibovala mlhu a jižní vítr. Nakonec z toho bylo skorojasno a bezvětří a bylo doslova po ptákách. Odchyceni byli 4 ptáci 3 druhů: sýc rousný (2, celkem letos už 17 sýců), lelek lesní (1, třetí letošní) a pěnice slavíková (1).

Slabší letní den (den 26.08.2021). V Jeseníkách vládlo nad ránem a dopoledne deštivé počasí s řadou přeháněk, i když bylo o něco tepleji než během minulého dne. Celkem bylo odchyceno 10 ptáků 4 druhů: pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1), lejsek černohlavý (7) a červenka obecná (1).

Noc jednoho ptáka (noc 25./26.08.2021). Očekávání byla silná, ale počasí se "umoudřilo", mlha nepřišla a tak jediným ptákem noci byl překvapivě pisík obecný – první od roku 2018 a teprve jedenáctý celkově!

Jedenáctý pisík, kroužkovaný na sedle.

Obnovení odchytů (den 25.08.2021). Ještě ráno foukal na sedle silný nárazový vítr, ale ten se postupně uklidnil a v polojasném počasí se konečně opět dalo chytat. Celkem bylo odchyceno 12 ptáků 7 druhů: linduška lesní (5), pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (2), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (1), králíček ohnivý (1, teprve šestý letošní) a rehek domácí (1, druhý letošní).

Pauza v odchytech (den a noc 24.08. a 24./25.08.2021). Během úterý 24.08. se na sedle rozpršelo a ke všemu začal foukat silný nárazový vítr. Ten pokračoval i během další noci, kdy jej doprovázely přeháňky; odchyty musely tak být přerušeny.

Nadějná noc, která nevyšla (noc 23./24.08.2021). Po setmění ležela na sedle krásná mlha, nicméně na jih od sedla bylo jasno. Pomalu se ale od severu natáhl déšť a mlha se odvalila pryč. A bylo po tahu. Vše zpestřilo po půlnoci alespoň několik lišajů svlačcových u světla. Celkem byli odchyceni 4 ptáci: sýc rousný (1, letošní patnáctý), lelek lesní (1, druhý letošní) a lejsek černohlavý (2).Nadějné počasí kolem půlnoci. Noční duha na sedle! Jeden ze dvou lejsků této noci.

A opět dozvuky tahové noci (den 23.08.2021). Ráno a dopoledne ležela na sedle ještě mlha a do toho se chytali ptáci, kteří museli protahovat v noci, doprovozeni několika denními migranty a místními ptáky. Odchyceno bylo 56 ptáků 15 druhů: křepelka polní (1, čtvrtá letošní), linduška lesní (4), ťuhýk obecný (1), rákosník obecný (2), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (6), pěnice hnědokřídlá (2), budníček menší (1), budníček větší (7), lejsek černohlavý (22), slavík modráček (1, druhý letošní), červenka obecná (1), rehek zahradní (3) a hýl obecný (2).

Jeden chyběl do stovky (noc 22./23.08.2021). Noc vypadala pěkně, na sedle ležela mlha, ale do půlnoci se chytil jediný pták. Pak to ale začalo a ani přerušování kvůli dešti nezabránilo pěknému odchytu. Zůstali jsme těsně před branou další stovkové noci, ale část ptáků z noci se chytila během rána následujícího dne. Celkem bylo odchyceno 99 ptáků 13 druhů: krutihlav obecný (1, osmý letošní), rákosník obecný (3), rákosník proužkovaný (3), rákosník zpěvný (3), cvrčilka zelená (3), pěnice slavíková (6), pěnice hnědokřídlá (2), budníček lesní (1, pátý letošní), lejsek černohlavý (73, druhá nejlepší letošní noc), slavík obecný (1,třetí letošní), slavík modráček (1, první letošní; 40. druh roku 2021), rehek zahradní (1) a bramborníček hnědý (1, šestý letošní).

Nabitý letní den, předzvěst tahové noci (den 22.08.2021). Od rána se v sítích objevovali ptáci, kteří museli být pozůstatkem nočního tahu, poprvé jsme také zaznamenali na obloze něco nápadnějšího ve dne – hejno 30 kormoránů velkých a také hejno 20 neurčených hus. Na konci denního součtu byl zatím nejpestřejší letošní den. Odchyceno bylo 46 ptáků 19 druhů: křepelka polní (2), lelek lesní (1, první letošní a jubilení 250. lelek kroužkovaný na sedle; 39. druh roku 2021), krutihlav obecný (2), linduška lesní (6, letošní maximum), pěvuška modrá (2), ťuhýk obecný (1, devátý letošní), rákosník proužkovaný (4), rákosník zpěvný (2), cvrčilka zelená (4), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (8), budníček menší (1), budníček větší (2), králíček ohnivý (1, teprve pátý letošní), lejsek černohlavý (1), slavík tmavý (1, druhý letošní, pro zajímavost celkově 132. pro akci), červenka obecná (2), rehek zahradní (3) a drozd zpěvný (1).

Úsporná jasná noc (noc 21./22.08.2021). Další noc jsme opět nekonkurovali jasné obloze, odchyceno bylo 5 ptáků 3 druhů: sýc rousný (3, letošní maximu, celkem už 14 sýců), slavík obecný (1, druhý letošní a 76. celkově), hýl obecný (1, překvapivě, šestý vedený v nočních odchytech, zcela mimo zaznamenaný noční tah v polovině listopadu).

Odchytová akce probíhá prvním týdnem, službu má Zdeněk Zerzáň s pomocníky.

Slabší letní den (den 21.08.2021). Poslední den prvního odchytového týdne bylo skorojasno a ptáci viditelně netáhli. Bylo odchyceno 12 ptáků 5 druhů: pěvuška modrá (2), pěnice černohlavá (6), pěnice slavíková (2), červenka obecná (1) a rehek domácí (1, první letošní, 37. druh).

Úsporná noc (noc 20./21.08.2021). Během noci se vyjasnilo a do toho svítil měsíc, proto jsme ve shodě s letošní metodikou nekonkurovali vlastním zdrojem světla. Odchytit se tak podařilo první letošní křepelku polní a po dvou prázdných nocích dalšího, už jedenáctého sýce rousného.

Oblačný den bez tahu, ale něco se chytá (den 20.08.2021). Na sedle jsme při oblačném dni nepozorovali žádný tah, ale podařilo se odchytit 20 ptáků 10 druhů: krutihlav obecný (3, letošní maximum; více než dva krutihlavy se naposledy podařilo odchytit v srpnu 2016!), linduška lesní (1, desátá letošní), střízlík obecný (2), rákosník proužkovaný (1), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (3, celkem letos už 47 ex.), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (1), budníček větší (1), červenka obecná (2) a rehek zahradní (2).

Polojasná úsporná noc (noc 19./20.08.2021). Polojasná noc bez tahu nepřinesla ani jednoho odchyceného ptáka.

Dozvuky velké noci (den 19.08.2021). Na začátku dne se stále ještě chytali ptáci z velké noci, mlha se postupně rozpouštěla aposléze se nad sedlem i vyjasnilo. Celkem bylo odchyceno 150 ptáků 12 druhů: rákosník obecný (4), rákosník proužkovaný (8), rákosník zpěvný (2), cvrčilka zelená (19, druhý největší počet), sedmihlásek hajní (1, druhý letošní), pěnice slavíková (14, letošní maximum), budníček větší (2), budníček lesní (1, čtvrtý letošní), lejsek černohlavý (95, celkem tedy za noc a ráno 279 ptáků), lejsek šedý (1, druhý letošní), červenka obecná (1) a rehek zahradní (2).

VELKÁ LETNÍ NOC (noc 18./19.08.2021). Odpoledne zahalil Jeseníky mrak, ze kterého hustě lilo, ale zároveň se při jižním větru nad hřebenem usadila známá bariéra mraků, klesající v podobě mlhy až na sedlo. Bylo zaděláno na něco velkého, po čem v létě tak toužíme, ale co počasí obvykle překazí. Ne tak dnes, kdy se ptáci rozlítali a do sítí přinesli krásnou sbírku letních migrantů; část ptáků z noci se pochytala ještě při následujících ranní kontrolách. Celkem bylo odchyceno 299 ptáků 17 druhů: krutihlav obecný (1, druhý letošní), ťuhýk oebcný (1, osmý letošní), rákosník obecný (23, nové maximum odchytů na ČHS), rákosník proužkovaný (28, třetí nejlepší odchyt vůbec, dosavadní maximum je 43 ex. v noci 17./18.08.2015 a 34 ex. v noci 09./10.08.2016), rákosník zpěvný (6), cvrčilka zelená (18, vyrovnání druhých nejvyšších počtů, dosavadní maximum je 37 ex. ve dne 03.08.2016), sedmihlásek hajní (1, první letošní), pěnice slavíková (6), pěnice pokřovní (1), budníček větší (9, letošní maximum), budníček lesní (3, první letošní), lejsek černohlavý (184, samozřejmě letošní maximum), lejsek šedý (1, první letošní), slavík tmavý (1, první letošní), rehek zahradní (11, letošní maximum), bramborníček hnědý (4, letošní maximum) a strnad zahradní (1, první letošní a celkově dvanáctý pro akci; celkem tak letos zatím 34 odchycených druhů).Dvanáctý strnad zahradní, chycený na sedle. První letošní slavík tmavý. A druhý letošní krutihlav.

Vlaštovky a jinak nic moc (den 18.08.2021). Na sedle se částečně vyjasnilo a tak byl pozorovatelný slabý tah jednotlivých vlaštovek. Jinak na nějaký tah pořád čekáme; odchyceno bylo 8 ptáků 5 druhů: linduška lesní (3), ťuhýk obecný (1, sedmý letošní), pěnice černohlavá (1), pěnice hnědokřídlá (1) a rehek zahradní (2).

Sýci nám dělají radost (noc 17./18.08.2021). Jednou to snad musí skončit, ale i když je to neuvěřitelné, i pátou noc po sobě skončili v síti další dva sýci rousní! Jinak táhli jednotlivě lejsci černohlaví a pár jich také uvízlo v sítích, ovšem převážně deštivá noc odchytům nakonec moc nepřála. Celkem bylo odchyceno 10 ptáků 4 druhů: sýc rousný (2, celkem letos už 10 ex.), rákosník obecný (1), cvrčilka zelená (1) a lejsek černohlavý (6, letošní "maximum"). K tomu se u světla objevil neméně překvapivě také lišaj pryšcový.Lišaj svízelový. Lišaj pryšcový – další druh lišaje pro sedlo. A další a další sýc rousný.

Na sedle fouká? (den 17.08.2021). Polojasný den doprovázel silný vítr a žádný pozorovatelný tah. Několik ptáků se ale v sítích přece jen objevilo, někteří jistě jako zbytek nočního tahu. Odchyceno bylo 11 ptáků 9 druhů: strakapoud velký (1, druhý letošní a celkově 24. pro sedlo), konipas bílý (1, první letošní a celkově už 37. pro sedlo; 28. letošní druh), linduška lesní (2), ťuhýk obecný (1, šestý letošní), cvrčilka zelená (1), králíček obecný (2), červenka obecná (1, osmá letošní – jaký bude asi letošní tah? Červenky představují 38 % ptáků kroužkovaných na sedle!), bramborníček hnědý (1, první letošní, 29. druh letošní akce) a drozd zpěvný (1).

Zase lije, ale ti sýci! (noc 16./17.08.2021). Skoro celou noc lilo a ptáci táhli jen slabě a jen asi do jedné v noci. Naprosto překvapivě se ale i čtvrtou noc chytili dva sýci rousní!

Vzorkování (den 16.08.2021). Ještě v pondělí teploty překračovaly dvacet stupňů, i když předpověď naznačovala jasnou změnu. Nad sedlem se ve dne tradičně nic nehýbalo, až na osamělého krkavce nebo hejnka křivek, v sítích ale skončil opět pestrý vzorek, zřejmě do značné míry místních ptáků – odchyceno bylo 20 ptáků 10 druhů, a tak jsme se dostali přes první stovku: linduška lesní (1), pěvuška modrá (4), rákosník proužkovaný (1, jistě z nočního tahu), pěnice černohlavá (4), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (3), budníček větší (1), králíček obecný (2), červenka obecná (2) a strnad obecný (1, první letošní, 27. druh).

Dnes se podařilo odchytit také oba druhy našich páskovců – vlevo páskovec dvouzubý, vpravo páskovec kroužkovaný.

Letní tahová noc (noc 15./16.08.2021). Noc byla bez mlhy, ale ve světle reflektoru probíhal výrazný tah ptáků (ovšem s frekvencí asi 2 ptáci za minutu). Táhli podle všeho především lejsci a rákosníci, díky krásné viditelnosti se ovšem prakticky nic nechytalo. Celkem bylo odchyceno 9 ptáků 4 druhů: sýc rousný (2, celkem letos už 6 sýců), rákosník proužkovaný (2), lejsek černohlavý (4) a červenka obecná (1).

Letos se neobvykle dobře chytají sýci.

Vedro pokračuje (den 15.08.2021). Dneškem vrcholí příliv horkého vzduchu, na Sedle je už od rána vedro, ale díky mírnému větříku je to snesitelné. Ptáci se i tak nějací přesto zvláště po ránu chytali a objevily se i zajímavější druhy. Celkem bylo kroužkováno 32 jedinců 17 druhů: červenka obecná (3), pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (7), pěnice slavíková (2), pěnice pokřovní (2), pěnice hnědokřídlá (2), sýkora koňadra (1), ťuhýk obecný (4), rehek zahradní (2), budníček menší (1), cvrčilka zelená (1), králíček obecný (1), králíček ohnivý (1, čerstvé místní mládě bez korunky na hlavě), lejsek černohlavý (1), hýl rudý (1, mladý pták; šestý pták kroužkovaný na sedle), krutihlav obecný (1) a strakapoud velký (1).

Šestý hýl rudý kroužkovaný na sedle. První letošní krutihlav; loni se chytili pouze dva. Letos probíhá na sedle také výzkum ptačích parazitů.

Jasná hvězdnatá noc a další sýci (noc 14./15.08.2021). Po letech zkušeností a zejména na základě dobrých dat bylo od letošní sezóny zrušeno pravidelní "každonoční" svícení – to bude probíhat minimálně první měsíc jen během zatažených nocí s jižním větrem - uděláme tak radost přátelům tmavé oblohy, ušetří se tím nějaká ta elektřina a o žádné ptáky v sítích bezpečně nepřijdeme. Celkem bylo kroužkováno 5 ptáků tří druhů: rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (1), drozd zpěvný (1) a další 2 sýci rousní, tentokrát, na rozdíl od včerejška, už ovšem s klasickým využitím hlasové reprodukce.

První celý den – 14.08.2021. Na Sedle panovalo vedro, i když určitě snesitelnější, než dole v nížině, kromě prvních několika hodin kolem východu slunce bylo ovšem z pohledu ptáků samozřejmě mrtvo. Postupně se dodělávaly další a další drobnosti důležité k chodu tříměsíční akce. Celkem bylo kroužkováno 24 ptáků 14 druhů: pěvuška modrá (1, místní mládě), červenka obecná (1, místní mládě), rehek zahradní (1), budníček menší (1), budníček větší (1), pěnice slavíková (3), pěnice černohlavá (6), pěnice hnědokřídlá (1), cvrčilka zelená (1), linduška lesní (3), sýkora koňadra (1), sýkora uhelníček (1, asi místní mládě), králíček ohnivý (2) a ťuhýk obecný (1).

Spuštění regulerních odchytů – noc 13./14.08.2021. Pátek třináctého byl ovšem zejména ve znamení velmi intenzivní práce – probíhal úklid a příprava zázemí, stavěly se sítě, „sázel“ se náš již legendární „vánoční lesík“, drátovaly se přehrávače a kolem půlnoci se s vypětím sil podařilo poprvé i rozsvítit. Protože vál jižní vítr a a od západu se zatahovalo, nesvítilo se do prázdna, ale v kuželu světla se objevil kromě netopýrů i protahující ptáci a nebylo jich úplně málo. Proletovali ovšem obvykle vysoko nad sítěmi. Tu a tam se ale nakonec nějaký spletl a v síti skončil. Úplně prvním v noci odchyceným ptákem byl ovšem minimálně čtyřletý sýc rousný, který se chytl bez jakéhokoliv lákání, ovšem do sítě k odchytu sýců speciálně určené! Dost něuvěřitelná náhoda, korunovaná navíc tím, že nad ránem se do té stejné sítě a bez použití hlasové reprodukce, chytl ještě jeden další sýc (tentokrát tříletý), a ani jeden neměl na noze kroužek! Prostě podivná věc. Prvním nočním pěvcem byl asi hodinu po rozsvícení rákosník zpěvný a krátce po něm lejsek černohlavý – tedy naprosto klasická sestava srpnových nočních migrantů. Celkem bylo kroužkováno 12 ptáků 11 druhů: sýc rousný (2, celkem tedy na sedle kroužkováno už 170 sýců), pěnice hnědokřídlá (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1), rákosník obecný (1), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (1), lejsek černohlavý (1), rehek zahradní (1), budníček větší (1) a drozd zpěvný (1).

Během první noci se chytali sýci i bez reprodukce hlasu.

První ptáci letošních nočních odchytů – rákosník obecný a lejsek černohlavý.

Začátek akce (odpoledne, noc a den 12.-13.8.2021). Po pěti sezónách, kdy odchyty začínaly už počátkem srpna byl z více důvodů start každodenních odchytů (i do budoucna) posunut cca o dva týdny. Ve čtvrtek odpoledne se na Sedlo z nížiny přesunula naše stará dobrá maringotka a v podvečer dorazila parta, která přijela akci „postavit“. Na noc jsme zkusmo postavili 2 sítě a tak se hned první ráno, po nočním kochání se perseidovou oblohou, ještě před zahájením regulérního provozu s plným nasazením, podařilo kroužkovat první ptáky. Prvním kroužkovancem letošních podzimních odchytů se stal mladý slavík obecný, tedy jeden z několika druhů, jehož průtah byl celkem dobře podchycen v uplynulých pěti sezónách díky trvání odchytů od počátku srpna a v dalších letech bude nejspíše opět patřit jen k naprosto ojedinělým kroužkovancům, neboť v polovině srpna už protahují spíše jen opoždění jedinci. Do dvou instalovaných sítí se za ráno a dopoledne podařilo nově odchytit celkem 14 ptáků 9 druhů: slavík obecný (1, mladý; celkově 75. kroužkovaný na sedle), pěnice slavíková (1), pěnice černohlavá (5, včetně místních pelichajících ptáků), pěnice hnědokřídlá (1), rákosník proužkovaný (1), rákosník obecný (1), rákosník zpěvný (2), cvrčilka zelená (1), králíček ohnivý (1). K tomu se chytla jedna místní pěvuška modrá, která již kroužek měla.

První pták letošní akce – slavík obecný! Po roce vyrostl na sjezdovce "les" vánočních stromků.
Přípravu na letošní sezónu jsme nepodcenili, bouda dostala dokonce novou podlahovou krytinu.

Začátek akce 2021 (den 12.08.2021). Červenohorské sedlo se chytá na první návštěvníky sezóny.