Odchyty na Červenohorském sedle 2022
s poznámkami k rokům 2010-2021

MENU
Deník akce v roce 2022

V roce 2022 bylo kroužkováno (do 02.10.):
celkem z toho v noci z toho ve dne
5 403 ptáků 71 druhů 4 283 ptáků 46 druhů 1 120 ptáků 56 druhů

Během dalšího týdne budou ještě doplněny podrobnosti k odchytovému týdnu pod vedením Michala Jakubce.
Stránky jsou konečně aktualizovány, v podsvětí probíhá pokus o revoluční úpravu druhových stránek, pokud to vyjde, máte se opravdu na co těšit. :)

Odchytová akce probíhá osmý týden, službu má Katka Ševčíková s pomocníky.

Velmi slabý den (den 02.10.2022). Na sedle bylo skorozataženo, občas s válejícími se mraky, ale bez mlhy a také převážně bez deště, aspoň dopoledne. Jakoby si ptáci chtěli odpočinout, táhly jen desítky pěnkav a sýkor, které dopnilo především minimálně 30 sojek obecných, několik krkavců a lindušek lesních a nejméně jedna káně lesní. Celkem bylo odchyceno 12 ptáků 7 druhů: pěvuška modrá (1), králíček obecný (3), červenka obecná (4), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (1), sýkora modřinka (1) a čížek lesní (1, druhý letošní).

A druhý letošní čížek, den po prvním.

Větrná noc (noc 01./02.10.2022). Předpověď slibovala další pěknou noc, ale odpoledne začal zesilovat vítr a večer bylo jasné, že se toho minimálně v první půlce noci dít nebude; na vrcholu Šeráku dosahovaly poryvy větru rychlosti téměř 17 m/s. Silný vítr a také déšť ovšem postupně zmizely a po půlnoci se rozběhl i pěkný tah červenek, který po druhé hodině ráno nabral intenzitu až 15 ptáků z 5 minut. Spíše než mlha se ale po sedle převalovaly mraky a odchyt tak byl výrazně slabší než během noci předchozí. Celkem bylo odchyceno 96 ptáků 7 druhů: střízlík obecný (1), pěvuška modrá (2; pěvušky nejsou praví noční migranti, ale na vrcholu tahu začínají často létat ještě za tmy na konci noci), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (1), červenka obecná (87), rehek zahradní (2) a kos černý (1).


Odchytová akce probíhá sedmý týden, službu má Radek Lučan s pomocníky.

Den poté (den 01.10.2022). Zatímco se na sedle rozednívalo a my se v mlze věnovali zpracovávání ranního rozletu, nad sedlem proletovaly desítky až stovky ptáků. Mezi nimi jsme zaznamenali hlasově mimo jiné také řadu lindušek lesních i lučních, konipasy bílé, další lindušku rudokrkou a pár skřivanů lesních. Mlha ležela na sedle celý den a slibovala možnou noční reprízu, ale... Celkem bylo odchyceno 119 ptáků 13 druhů: linduška lesní (3), linduška luční (1, poměr odchytu neukazuje na výměnu obou druhů, početněji teď táhnou lindušky luční, ale dnes bylo poměrně dost i lindušek lesních), střízlík obecný (3), pěvuška modrá (69, letošní maximum), pěnice černohlavá (3), budníček menší (3), králíček obecný (2), králíček ohnivý (1), červenka obecná (24), rehek zahradní (1, letošní stý rehek zahradní; to odpovídá standardu od roku 2015), sýkora parukářka (7, absolutní maximu, dosud se chytala vždy jedna nebo dvě, navíc do dnešního data bylo kroužkováno pouhých 30 ex.), čížek lesní (1, první letošní = 70. druh ročníku) a strnad rákosní (1, první letošní = 71. druh ročníku).


Dva nové přírůstky do odchytového "yearlistu" sedla – čížek lesní a strnad rákosní, letos 70. a 71. kroužkovaný druh.

Masivní tah červenek po dlouhé době (noc 30.09./01.10.2022). Den nad Jeseníky se odpoledne pomalu zakabonil, nad hřebenem se vytvořila hustá souvislá oblačnost, která v podvečer zahalila vrchol Mravenečníku a pomalu společně s teplotou klesala dolů. Na pomoc před střídáním přijel z podhůří kromě webmastera také Vojta Procházka, protože to doslova viselo ve vzduchu. A už před jedenáctou večer ležela na sedle mlha, která se snášela i o několik zatáček silnice níže a červenky letěly o sto šest. Během noci přicházely občas silnější vlny, které na chvíli polevovaly, ale po většinu času létal k sítím u světla jeden pták za druhým, vytažení pěti ptáků před sebou znamenalo dva nově chycené za zády. Odhadnout celkový počet červenek, které během této noci prolétly, je obtížmé, ale vzhledem k tomu, jak zkušeně sítě nadletovaly, obletovaly, podletovaly a vyskakovaly z nich, se jako tradičně odchytil jen zlomek protahujících ptáků. A ten se jistě pohyboval v řádech desetitisíců. Mimo červenek jsme prakticky jiné ptáky nezaznamenali, kromě těch, co jsme našli v sítích. Nad ránem, ale ještě za hluboké tmy, prolétly kolem i noční lindušky lesní. Někdy kolem třetí ráno se mlha na chvíli zvedla a umožnila tak krátké nadechnutí, ale všichni věděli, že ranní rozlet bude stát za to. Když jsme dopoledne konečně načali 55. list tabulky s dvaceti řádky, bylo nám jasné, že tisícovka padla. Nakonec jsme po součtech zjistili, že se jednalo o čtvrtou nejsilnější tahovou noc od roku 2010, tedy od začátku akce. Více ptáků se chytilo už jen 4. října 2019 (1169 ex.), 7. října 2011 (1190 ex.) a během absolutního maxima 18. října 2015 (1293 ex.). Celkem bylo odchyceno 1082 ptáků 16 druhů (a retrap lelka): bekasina otavní (1, druhá letošní a 21. celkově; ve skutečnosati byly v síti dvě, ta druhá seděla první na zádech!), sluka lesní (1, druhá letošní), sýc rousný (1, devátý letošní), kalous ušatý (1, druhý letošní), střízlík obecný (5), rákosník obecný (3), rákosník proužkovaný (4), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (3), budníček menší (5, samci s výraznými nadočními proužky a rozměry odpovídajícími zřejmě ssp. abietinus), králíček ohnivý (1, druhý noční letos, chycený v 1 hodinu ráno), lejsek černohlavý (2), červenka obecná (1042, letošní maximum, nejvyšší počet za poslední dva roky), rehek zahradní (4), bramborníček černohlavý (2, první letošní = 69. druh ročníku; poslední týden v září tah tohoto druhu tradičně začíná a střídá tak tah bramborníčků hnědých, kteří se obvykle v tuto dobu už nechytají) a drozd zpěvný (6). Odchycen byl také jeden netopýr velký.


Vojta Procházka a Pavel Šálek na začátku noci, podle počtu pytlíků je vidět, že se ještě nic neděje. Sluka lesní a bekasina otavní z předranní kontroly.Mladý samec bramborníčka černohlavého. A druhý, úplně jinak vybarvený samec. Další noční králíček ohnivý.

Klidný den před červenkovou smrští (den 30.09.2022). Na sedle bylo zataženo bez nlhy a skoro úplný klid (před onou pomyslnou bouří, jak se ukázalo). Přelétla asi tři hejnka čížků, 15 skřivanů lesních a osamělá pěnkava. Popletení skřivani lesní ale zčásti skočili do sítě. Celkem bylo odchyceno 19 ptáků 16 druhů: skřivan lesní (4, celkem tak letos 5 ex.), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (7), pěnice černohlavá (1), králíček obecný (2) a červenka obecná (4).

Čtyři skřivani lesní chycení najednou.

Slabší, ale aspoň nějaký noční tah červenek (noc 29./30.09.2022). Až do 23. hodiny bylo nad sedlem jasno, pak se postupně od jihu začalo zatahovat; oblačnost ale až do rána zůstala vysoko. Červenky se objevily spíše ve druhé polovině noci, asi polovina z nich se chytla až nad ránem. Celkem bylo odchyceno 77 ptáků 4 druhů: sýc rousný (1, osmý letošní), střízlík obecný (1), budníček menší (1) a červenka obecná (74).


Zajímavý budníček menší z minulé noci, působící jako budníček větší. Snad jedinec ssp. abietinus.

První skřivan "bez ocásku" (den 29.09.2022). Ranní mlha postupně přešla do pěkného počasí s oblačnou oblohou. Tah byl relativně slabý, prolétaly především tisíce pěnkavovitých ptáků, doprovázené slabými desítkami skřivanů lesních, jednotlivými křivkami a ozývajícími se linduškami lučními. Mimo to prolétlo nad sedlem také 13 krkavců velkých. Celkem bylo odchyceno 52 ptáků 7 druhů: skřivan lesní (1, první letošní = 68. druh ročníku), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (35), pěnice černohlavá (1), králíček obecný (11, letošní maximum), červenka obecná (1) a šoupálek dlouhoprstý (1, čtvrtý letošní).


První letošní skřivan lesní. A čtvrtý letošní šoupálek dlouhoprstý.

Další vzácná návštěva na sedle (noc 28./30.09.2022). Večer po setmění přišla na sedlo silná přeháňka, která po sobě nechala nízkou oblačnost, která po 23 hodině klesla a změnila se v mlhu. V té chvíli začaly ve velkém přeletovat červenky ve frekvenci 5-20 ptáků za minutu, celkem jich protáhly tisíce. Tah díky protivětru nedoprovázely žádné můry, jen se u světla zastavila stužkonoska modrá. Nezaznamenali jsme ani netopýry. Při ranním vytahování červenek se pak v dolní síti objevil jako třešnička na dortu budníček tlustozobý! Byla to taková pěkná tečka za nádhernou tahovou nocí. Celkem bylo odchyceno 482 ptáků 15 druhů: střízlík obecný (27, letošní maximum; nejvýreznější tah jsme zaznamenali v noci 18./19. října 2020, kdy bylo kroužkováno 63 ex. v noci a dalších 80 ex. během dopoledne), ťuhýk obecný (1), rákosník obecný (2), cvrčilka zelená (6), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (4), budníček menší (4), budníček větší (1), BUDNÍČEK TLUSTOZOBÝ (1, třetí pro sedlo a čtvrtý pro ČR), králíček ohnivý (1, první noční letos), lejsek černohlavý (2), červenka obecná (423), rehek zahradní (4), bělořit šedý (1, osmý letošní) a drozd zpěvný (1).


Hvězda závěru noci, třetí budníček tlustozobý pro sedlo a čtvrtý pro ČR.První letošní noční "ohnivák". A teprve osmý letošní bělořit šedý. Stužkonoska modrá.

Slabší den (den 28.09.2022). Po rozednění se nad sedlem nakrátcko rozběhl mohutný tah tisíců ptáků, především pěnkav a čížků, letělo také dost lindušek lučních a dalších zrnožravců (dlasci, konopky), doprovázeli je mimo jiné občas konipasi bílí, jednotlivé lindušky lesní, králíčci, ale také první letošní linduška rudokrká a nejméně jeden skřivan lesní. Celkem bylo odchyceno 31 ptáků 11 druhů: krahujec obecný (1, první letošní = 65. druh ročníku), linduška luční (2, první letošní = 66. druh ročníku), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (15), špaček obecný (1, druhý letošní), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1), králíček ohnivý (1), červenka obecná (6), sýkora modřinka (1, čtvrtá letošní) a stehlík obecný (1, šestý letošní).Ranní intenzivní tah. Chvílemi se mlha ale zvedala. První letošní krahujec.

Další pestrá noc s náletem červenek v závěru (noc 27./28.09.2022). Noc začala vlažně, převalující se mlhou a občasným odchytem vždy jiného druhu. Po půlnoci se na sjezdovku snesla mlha a nadále pokračoval poměrně slabý tah ptáků, kteří se sem tam i chytali. U světla se objevil mimo jiné neurčený sedmihlásek, kterého se nepodařilo odchytit. Nad ránem náhle tah červenek výrazně zesílil a při rozletu už byly sítě opět plné. Celkem bylo odchyceno 294 ptáků 13 druhů: lelek lesní (1, letošní 39. lelek), skřivan polní (1, druhý letošní), střízlík obecný (2), cvrčilka zelená (3), pěnice černohlavá (8), pěnice slavíková (2), budníček menší (2), budníček větší (1), lejsek černohlavý (5), lejsek šedý (1, osmý letošní), červenka obecná (257), rehek zahradní (5) a drozd zpěvný (6).


Už 39. letošní lelek lesní! Lejsek černohlavý s lejskem šedým.Druhý letošní skřivan polní. Nádherně vybarvený samec rehka zahradního. Stále táhnou také cvrčilky zelené.

Malý dravčík, velká radost (den 27.09.2022). Po velké noci sedla na sedlo ranní mlha a vydržela po celý den, od 10:30 pak v ní začlo mrholit. Nad sedlem prolétly tisíce pěnkavovitých ptáků, s nimi také desítky lindušek lučních, špačků a pěvušek modrých. Největší radost udělal ale dřemlík tundrový, který se chytil do jedné ze slukovek. Celkem bylo odchyceno 45 ptáků 5 druhů: DŘEMLÍK TUNDROVÝ (1, celkem 64. druh ročníku a teprve druhý odchycený na sedle), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (40), králíček obecný (1) a červenka obecná (2).

Dřemlík tundrový, druhý pro sedlo.

Opravdu velká, čevenková noc (noc 26./27.09.2022). Na sedle se vyjasnilo a to naznačovalo klidnou noc. Ale chvíli po rozsvícení bylo vše jinak. Mlha, která se uvařila na jih od sedla, posílala své jazyky k hotelu, vesměs mimo sjezdovku a tak jsme v nasvícené krajině sedla mohli pozorovat masivní tah červenek. Po celou dobu proletovaly desítky ptáků, během pětiminutového vzorku min. 160 ex. Většina díky jasnému počasí přeletovala nad sítěmi nebo se před nimi otočila, i tak bylo ale pořád co vytahovat. Krátká mlžná chvilka po půlnoci stačila k tomu, aby se v sítích objevila skoro stovka červenek a hned za světlem a nahrávkou už třetí letošní "inornatus"! Do rána jsme se na sedle nezastavili, navíc na rozdíl od minulé noci byla tato poměrně monotónní. Celkem bylo odchyceno 728 ptáků 14 druhů: křepelka polní (1), sýc rousný (1, sedmý letošní), lelek lesní (2, celkem letos 38 ptáků), střízlík obecný (11, letošní maximum), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (1), budníček menší (1), BUDNÍČEK PRUHOHLAVÝ (1, třetí letošní, celkově 27. kroužkovaný na sedle), králíček obecný (1), lejsek černohlavý (2), červenka obecná (699, letošní maximum; návrat k normálu po loňském slabém roce s maximem 122 ex.), rehek zahradní (3) a drozd zpěvný (2).


27. září = 27. inornatus pro sedlo. Když červenky táhnou.

Vydechnutí po velké noci a další sibiřan (den 26.09.2022). Po rozletu se ptáci na sedle relativně uklidnili, i když v dopolední mlze protahovaly tisíce pěnkav, desítky konipasů bílých a lindušek lesních, do stovky špačků, k tomu také nejméně deset lindušek lučních (které pomalu vystřídají ty lesní) a skřivanů lesních. Celkem bylo odchyceno 90 ptáků 13 druhů: linduška lesní (1), střízlík obecný (3), pěvuška modrá (56, letošní maximum, silný, ale nenápadný tah), špaček obecný (1, první letošní = 63. druh ročníku), rákosník obecný (1), pěnice černohlavá (6), pěnice slavíková (1), budníček menší (1), BUDNÍČEK PRUHOHLAVÝ (1, druhý letošní a celkově 26. chycený na sedle), králíček obecný (6), králíček ohnivý (2), červenka obecná (10) a rehek zahradní (1).


26. září = 26. inornatus pro sedlo. A první letošní špaček.

Konečně velká a pestrá noc (noc 25./26.09.2022). Večer zahájila krátká přeháňka a po ní se na sedle válela až do rána mlha. Pobyt nám v první polovině noci zpestřoval tým České televize, který s námiu natáčí pořad o tahu ptáků. A ptáci se také chtěli předvést, celou noc nenápadně jednotlivě protahovali a tak každá kontrola sítí znamenala pár ptáků (a také pár druhů ptáků) v pytlících. Když už se štáb ČT rozhodl jít spát, objevila se u světla hvězda večera – budníček pruhohlavý. A tak se štáb ještě na skok vrátil. Do rána šlo všechno tak nějak na pohodu, jen na konci mlžné noci připravili ptáci osádce pořádnou šichtu, protože do sítí naskákaly dvě třetiny celkové sumy! Celkem bylo odchyceno 337 ptáků 16 druhů: bekasina otavní (1, první letošní = 62. druh ročníku; celkově ale už dvacátá, chycená na sedle), střízlík obecný (1), ťuhýk obecný (2, celkem letos 32 ťuhýků; v rekordním roce 2017 to bylo 103 ptáků), rákosník obecný (10, letošní maximum, nápadný tah mladých ptáků), rákosník proužkovaný (4), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (10), pěnice slavíková (8), pěnice hnědokřídlá (1), budníček větší (2), BUDNÍČEK PRUHOHLAVÝ (1, první letošní = 61. druh ročníku; celkově 25. chycený na sedle; druhý nejčasnější, jen o den později než pták z noci 24./25. září 2019), lejsek černohlavý (17, nápadný pozdní tah), lejsek šedý (2, šestý a sedmý letošní), červenka obecná (266, letošní maximum), rehek zahradní (1) a drozd zpěvný (9, letošní maximum; v noci probíhal intenzivní tah, odchytit se podařilo jen naprostý zlomek ptáků, kterých v noci musely přelétnout stovky).


25. září = 25. inornatus pro sedlo. Krásná celonoční mlha.Masivní tah pestřenek a čekání na velkou noc (den 25.09.2022). I dnes se hrnuly pestřenky přes sedlo takovou intenzitou, že bylo potřeba po poledni vyměnit nádobu v pasti na ně! Zesiluje i denní tah pěvců, především proletovaly stovky čížků a pěnkav, doplněné desítkami pěvušek modrých, konopek a vlaštovek, k tomu jednotlivě už i jikavci, osamělá břehule říční, asi 45 hřivnáčů, jednotliví konipasi bílí, do 10 lindušek lesních, 14 skřivanů lesních a jednotlivé koňadry a stehlíci. Celkem bylo odchyceno 42 ptáků 11 druhů: budníček menší (1), sýkora koňadra (2, ale také jeden retrap), pěvuška modrá (19, letošní maximum), červenka obecná (6), králíček obecný (7), králíček ohnivý (2), pěnice černohlavá (2), střízlík obecný (1), pěnkava obecná a pěnkava jikavec (1, první letošní = 60. druh ročníku).

Pohled do pasti na pestřenky.

Další slabý tah červenek (noc 24./25.09.2022). Kolikrát už to tady bylo? Předpověď říká, že se otočí vítr a další noc by MOŽNÁ mohla patřit k těm velkým. Jako předzvěst se po půlnoci nad sedlem zatáhlo a "zakouřilo", do toho táhly jednotlivé červenky a blýskavky; početněji proletovali a lovili i netopýři, odchycen byl jeden netopýr ušatý. Celkem bylo odchyceno 92 ptáků 6 druhů: červenka obecná (87), skřivan polní (1, první letošní = 58. druh ročníku), lelek lesní (1), kos horský (1, první letošní = 59. druh ročníku; celkově devátý pro sedlo, naposledy byl chycen v letech 2016 a 2019), drozd zpěvný (1) a pěnice černohlavá (1).


Hvězda závěru noci, devátý kos horský, kroužkovaný na sedle. A také první letošní skřivan polní.


Chytají se další a další lelci, tento má č. 36. Vše doplnil také netopýr ušatý.

Nálet pestřenek (den 24.09.2022). Během polojasného dne proletovaly početně vlaštovky a jiřičky, celkově asi 500 ex., přes 30 konipasů bílých, nejméně pět horských (to ocení zvláště Ondra K.), stovka stehlíků, více než 500 čížků lesních, asi 200 pěnkav, osamělý ořešník kropenatý a hejno asi 80 kormoránů velkých. Hvězdou dne byly ovšem pestřenky, které táhly tak masově, až bylo obtížné odhadovat jejich početnost; smělé odhady ukazují až na milióny jedinců! To vše doplňoval tah stovek bělásků a desítek admirálů. Celkem bylo odchyceno 23 ptáků 6 druhů: pěvuška modrá (5), králíček obecný (4), králíček ohnivý (3), červenka obecná (9), šoupálek dlouhoprstý (1, třetí letošní) a pěnice černohlavá (1).Třetí letošní šoupálek dlouhoprstý. Místní pelichající dospělý budníček menší (retrap).


Odchytová akce probíhá šestý týden, službu má Michal Jakubec s pomocníky.

Posádka tohoto týdne chystá ještě bližší informace a fotodokumentaci, takže neváhejte a kontrolujte, jestli už je to tady.

Střídání služeb (noc 23./24.09.2022). Z technických důvodů proběhlo střídání služeb "v předtermínu", tedy o půlnoci z pátku na sobotu. Noc byla "klidná", zcela jasná a skoro bez větru, s mírným jižním větrem po půlnoci, kdy také začly přeletovat jednotlivé červenky. Můry se neukázaly, odchycen byl jediný netopýr rezavý. Celkem bylo odchyceno 51 ptáků 7 druhů: sýc rousný (1, letošní šestý, snad začíná jejich tah), kalous ušatý (1, první letošní = 57. druh ročníku; tah kalousů doprovází tah červenek, tak jich snad bude přibývat), lelek lesní (2, celkem letos už 35 ex.), střízlík obecný (1), pěnice černohlavá (1), červenka obecná (43) a drozd zpěvný (2).

První letošní kalous ušatý.

Zatím stručně (den 23.09.2022). Pestrý ta, celkem bylo odchyceno 34 ptáků 11 druhů.

Zatím stručně (noc 22./23.09.2022). Slabší tah červenek (chyceno 22 ex.), ale také první letošní sluka.

Zatím stručně (den 22.09.2022). Zčásti v rámci dozvuků stovkové noci bylo kroužkováno 45 ptáků 14 druhů, hlavně červenky, ale také další ťuhýk obecný.

Zatím stručně (noc 21./22.09.2022). Další stovková noc s výrazným celonočním tahem červenek při střídavé mlze a severním větru, kroužkováno 150 ptáků 14 druhů, včetně cvrčilky slavíkové, tří lelků a dvou sýců.

Zatím stručně (den 21.09.2022). Slabší odchyt, 15 ptáků 9 druhů, včetně ťuhýka evidentně z noci. *** Celkem bylo odchyceno 15 ptáků 9 druhů: konipas bílý (1, druhý letošní a 40. celkově), pěvuška modrá (1), ťuhýk obecný (1, celkově 29. letošní), pěnice černohlavá (5), pěnice slavíková (1), budníček menší (1), červenka obecná (3), rehek zahradní (1) a drozd zpěvný (1).

Michal to vychytal aneb další velká a pestrá noc (noc 20./21.09.2022)! Hned z večera se chytil jeden lelek a sýc rousný s kroužkem. Žádný velký fofr. Ani žádný velký tah. Počasí vypadalo asi tak jako první den, tj. budilo dojem klidné noci. Váhali jsme i s rozsvícením světel, sice bylo zataženo, ale horizonty vidět byly. Mládežníci plní energie nás ale ukecali resp. rozsvítili bez velkých diskuzí. Pod dojmem klidné noci jsme si rozdělili služby Michal s Alexem do 2:00, pak Matouš a já do rána. První náznaky, že žádný plán nesnese styk s realitou, nastaly již těsně po desáté hodině, kdy jsme zalezli do postele. Alex několikrát přišel, že nás možná budou muset vzbudit, ale že zatím dobrý. Nakonec to ale bez naší pomoci vydrželi až do dvou. Když jsme vstali, válela se mlha a zvečera V až SV mírný vítr ustal. Zaplněna byla jen jedna stránka, zato stěna přes plné pytlíky nebyla vidět a sítě vypadaly tak minimálně na tři další stránky. Nakonec Michal šel spát ve čtyři a Alex nás zásoboval ptáky až v do šesti. S rozedněním ale začaly přeháňky a ptáci měli pocit, že to v sítích bude lepší. Zmrzlé ruce, mokří ptáci, stěna plná pytlíků. Dvakrát jsme s Matoušem už byli rozhodnuti, že stáhneme sítě. Jenže vždycky se po krátké přeháňce vše uklidnilo. A pak to za chvíli začalo znova. Nakonec jsme to zvládli my i ptáci. Výsledkem bylo 161 nově okroužkovaných ptáků, z toho samozřejmě mraky červenek. Ale potěšil slavík modráček a bramborníček hnědý. Matouš sice líčil na rákosníka pokřovníka a budníčka jakkolihlavého, ale byli jen samí obyčejní (tedy alespoň jsme je tak určili). Celkem bylo odchyceno 161 ptáků 17 druhů: lelek lesní (6, letošní maximum, celkem letos tak 29 ex.), ťuhýk obecný (2), rákosník obecný (2), rákosník proužkovaný (2), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (7), pěnice slavíková (5, stále tak vedou "borinky" nad "černohlávky" v poměru 117:106), pěnice pokřovní (4, letošní maximum), budníček menší (2), budníček větší (4), lejsek černohlavý (5), slavík modráček (1, první letošní = 54. druh ročníku; 73. modráček pro sedlo), červenka obecná (107, letošní maximum), rehek zahradní (7), bělořit šedý (2, celkem letos 7 ex.), bramborníček hnědý (1, letošní šestý) a drozd zpěvný (2).


Slušný denní odchyt (den 20.09.2022). Na rozdíl od předchozích dnů se zřejmě dali do pohybu alespoň králíčci ohniví a celkový součet za den se přiblížil k padesátce. To není tak špatné, ve srovnání s dosavadními odchyty. Celkem bylo odchyceno 46 ptáků 10 druhů: pěvuška modrá (3), rákosník proužkovaný (1), pěnice černohlavá (10, letošní maximum), budníček větší (1), králíček obecný (4), králíček ohnivý (12, letošní maximum; více ptáků za den bylo odchyceno jen ve třech předchozích letech, včetně jedinečných 41 ex. dne 17. září 2015), červenka obecná (7), kos černý (1), sýkora uhelníček (2) a hýl obecný (5, letošní maximum).

Uklidnění se slabým tahem červenek (noc 19./20.09.2022). Začátkem noci byl klid, ukázal se jen rehek domácí. Mlha žádná, ale aspoň se nad hřeben natáhla oblačnost, tu doplňoval severní až severozápadní vítr, což je na sedle tak na hranici příznivosti. Mlha se nakonec krátce objevila, i slabé přeháňky, frekvence tahu po půlnoci "zesílila" na jednoho ptáka za 10 minut. Celkem bylo odchyceno 21 ptáků 4 druhů: lelek lesní (2, celkem tak letos 23 ptáků), pěnice černohlavá (1), červenka obecná (17) a rehek domácí (1).

Slabé dozvuky silné noci (den 19.09.2022). Po rozletu se po větší noci obvykle pár ptáků zdrží, ale dnes to žádná sláva nebyla, celkem bylo odchyceno 25 ptáků 12 druhů: linduška lesní (4), pěvuška modrá (1), střízlík obecný (3), pěnice černohlavá (3), pěnice hnědokřídlá (2), budníček menší (1), budníček větší (1, ti přibývají nenápadně, ale už je jich letos chycených 38 ex.), králíček obecný (1), červenka obecná (4), rehek zahradní (2), kos černý (1) a sýkora uhelníček (2).

A další velká noc (noc 18./19.09.2022). Po deštivém víkendu se v Jeseníkách ochladilo, meteorologové zahrozili i sněhem. V podvečer na sedle stále mrholilo a vypadalo to i na deštivou noc, což by znamenalo "klidnou" první noc nové služby. Vše ale dopadlo jinak, klidná noc se proměnila v přehlídku tahu a druhů v sítích, takže nová osádka se do rána nezastavila, a to ještě ranní rozlet přinesl do sítí asi třetinu odchycených jedinců. Celkem bylo odchyceno 162 ptáků 15 druhů: linduška lesní (1), střízlík obecný (6, letošní maximum), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (8), pěnice černohlavá (6), pěnice slavíková (38, letošní maximum; díky tomu se opět dostaly "borinky" před "černohlávky" v poměru 112:85), pěnice hnědokřídlá (1, po delší době), budníček menší (1), budníček větší (6, letošní "maximum"), lejsek černohlavý (2), lejsek šedý (2, celkem letos zatím 5 ex.), červenka obecná (70, letošní maximum), rehek zahradní (15), bělořit šedý (4, letošní maximum) a drozd zpěvný (1).


Odchytová akce probíhá pátý týden, službu má Jožka Chytil a Lucie Rubáčová s pomocníky.

Vynucená přestávka (den 18.09.2022). Extrémní počasí posledního dne služby vedlo k tomu, že sítě nebyly vůbec exponovány. Zbytky osádky to ocenily, protože jim to umožnilo nabrat síly před odjezdem domů.

Odpočinková noc (noc 17./18.09.2022). Během následující noci vládlo velmi střídavé počasí, obloha se měnila od zatažené po polojasnou, vše doplňovaly mírné přeháňky, které ráno zesílily; silný déšť také cšelou noc uvedl. Během noci protahovaly nižší desítky ptáků, netopýry ani můry jsme neviděli. Celkem bylo odchyceno 28 ptáků 9 druhů: linduška lesní (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (7), budníček větší (5, letošní "maximum"), lejsek černohlavý (2), červenka obecná (8), rehek zahradní (2) a drozd zpěvný (1).

Pár nových (pro letošek) druhů (den 17.09.2022). Díky předchozí noci byla konečně překročena první tisícovka letos kroužkovaných ptáků. Během dalšího dne bylo zataženo, ale bez deště, prolétlo na 20 vlaštovek, 15 lindušek a 10 pěnkav a to bylo skoro vše. Celkem bylo odchyceno 18 ptáků 11 druhů: krutihlav obecný (1, první letošní = 52. druh ročníku), konipas horský (1, první letošní = 53. druh ročníku; větší rarita než budníček pruhohlavý, jde o devátého pro sedlo, zatímco "inornatů" se zatím chytilo čtyřiadvacet!), linduška lesní (3), pěnice černohlavá (2), budníček větší (2), králíček obecný (1), králíček ohnivý (2), červenka obecná (2), rehek domácí (1), kos černý (2) a sýkora parukářka (1, třetí letošní).

Konečně velká resp. stovková noc (noc 16./17.09.2022)! Do mlžné noci přišel opět výrazný ptačí tah a po 21 hodině se začali ptáci konečně i chytat. Do dvou do rána jsme tak souvisle kroužkovali; pak ovšem mlha zřídla, vítr zesílil a tah postupně zeslábnul. Díky krásné noci se podařilo zachytit reprezentativní vzorek tahu této noci a jako zlatá třešnička nad ránem uvíznul v síti také kulíšek! Kromě odchycených ptáků přelétla nad sítí osamělá sluka lesní a zvečera také křepelka polní. Celkem bylo odchyceno 112 ptáků 13 druhů: sýc rousný (1, jen třetí letošní; pokud by mělo dojít k nějakému pohybu sýců, bude to během několika dalších dnů), kulíšek nejmenší (1, první letošní a desátý celkově; 51. druh ročníku), rákosník proužkovaný (2), cvrčilka zelená (10, letošní maximum; nejsilnější tah cvrčilek zelených jsme zaznamenali v noci 6./7. září 2016, kdy se v noci a na rozletu chytilo celkem 68 ex.), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (8), budníček větší (4), lejsek černohlavý (6), červenka obecná (51, letošní maximum; snad jde o náznak toho, že tah červenek bude v říjnu probíhat ve velkém stylu), rehek zahradní (20, letošní maximum; nejsilnější tah rehků zahradních jsme zachytili v roce 2012, kdy se desítky ptáků chytily několik nocí po sobě, včetně rekordních 108 ex. v noci 18./19. září), bramborníček hnědý (3), kos černý (1) a drozd zpěvný (1).

Velmi slabý den (den 16.09.2022). Tah a odchyty se zatím příliš nedaří a tomu odpovídal i další den. Celkem bylo odchyceno 12 ptáků 6 druhů: konipas luční (1, první letošní = 50. druh ročníku; celkově třináctý pro sedlo), pěvuška modrá (1), králíček obecný (3), králíček ohnivý (2), červenka obecná (1) a sýkora uhelníček (4).

A ještě jedna slibně vypadající noc (noc 15./16.09.2022). Po denních deštích se nadějná mlha ze sedla odvalila, ale stále číhala na jižní straně sedla. A po půlnoci se začala občas v chuchvalcích převalovat přes sjezdovku. V těchto chvílích se ve světle začli ukazovat ptáci, především podle všeho červenky. V jednu chvíli se dalo na pokraji mlhy vidět i pět ptáků najednou, ale sítím se úspěšně po dlouhou dobu vyhýbali. První pták skončil v síti až o půl páté, většina červenek se chytila na rozletu. Celkem bylo chyceno 19 ptáků 5 druhů: pěnice černohlavá (1), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (15), kos černý (1) a drozd zpěvný (1).

Minimalistické vzorkování (den 15.09.2022), ke kterému snad ani není co dodat. Celý den bylo skoro zataženo, mlha, silný vítr, mírné přeháňky. Po poledni pak přišel další déšť. Na tahu byl pozorován jediný pták – volavka popelavá. Celkem bylo odchyceno 11 ptáků 7 druhů: pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (1), králíček ohnivý (2), červenka obecná (1), sýkora uhelníček (2) a pěnkava obecná (2).

Další slabý, ale přece jen nějaký noční tah (noc 14./15.09.2022). Na sedle se v noci střídaly přeháňky, ve kterých proletovaly nižší desítky ptáků; pár se jich chytilo a nad ránem vše ukončil silný vítr (který naštěstí rychle přestal) a lelek s kroužkem ze včerejší noci. Celkem bylo kroužkováno 12 ptáků 6 druhů: pěnice slavíková (1), lejsek černohlavý (5), lejsek šedý (1, třetí letošní), červenka obecná (3), rehek zahradní (1) a drozd zpěvný (1).

Když tak to noste po dvou (den 14.09.2022). Během dne po slabší noci se chytali ptáci už jen občasně, zajímavé že u řady druhů se chytili právě dva ptáci. :) Celkem bylo kroužkováno 21 ptáků 12 druhů: linduška lesní (1), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (2), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (1), pěnice pokřovní (2, celkem letos zatím jen devět ptáků), budníček menší (1), králíček obecný (2), králíček ohnivý (2), červenka obecná (2), sýkora parukářka (1, druhá letošní) a hýl obecný (1).

Další slabší červenková noc (noc 13./14.09.2022). Také během další noci pravděpodobně táhly červenky, v sítích ale zůstaly viset až při ranním rozletu, zatímco jediný lelek se chytil krátce po setmění. Noc byla pokud jde o odchyty prázdná. Celkem bylo odchyceno 24 ptáků 5 druhů: lelek lesní (1, letošní jednadvacátý), rákosník proužkovaný (1), červenka obecná (19), rehek zahradní (1) a drozd zpěvný (2).

A další slušný denní vzorek (den 13.09.2022). Denní tah evidentně probíhal, proletěly především nižší desítky vlaštovek, jednotlivě lindušky lesní, mimo to taky tři stehlíci, káně lesní, moták pochop a ráno 10-20 křivek obecných. Hýlů se ozývalo také více. Celkem bylo odchyceno 35 ptáků 12 druhů: pěvuška modrá (3), pěnice černohlavá (7), pěnice slavíková (1), budníček menší (1), budníček větší (2), králíček obecný (3), králíček ohnivý (2), červenka obecná (3), rehek zahradní (2), bělořit šedý (1, první letošní = 49. druh tohoto ročníku), sýkora uhelníček (8, letošní maximum, podpořené nahrávkou) a pěnkava obecná (2).

Blýská se na lepší časy (noc 12./13.09.2022). Celou noc bylo sice jasno a bezvětří, neozval se žádný ptačí hlas, ale tah zřejmě probíhal. To ukázaly odchyty a především (asi) rozlet. Celkem bylo kroužkováno 25 ptáků 6 druhů a k tomu byl chycen ještě sýc rousný s kroužkem: lelek lesní (1, letošní dvacátý), pěnice černohlavá (2), lejsek šedý (1, druhý letošní), červenka obecná (19), rehek zahradní (1) a hýl obecný (1).

Mlžný den s přeháňkami (den 12.09.2022). K tomu ovšem stále severní studený vítr, takže... opět nic moc. Celkem bylo odchyceno 6 ptáků 5 druhů (a také dva retrapi, pěnice pokřovní a hýl): linduška lesní (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1), budníček větší (2) a pěnkava obecná (1). Po poledni se pak chytila káně lesní, teprve čtvrtá pro sedlo!

Návrat k (ne)normálu (noc 11./12.09.2022). V noci bylo opět zataženo s převalujícími se mlhami, přeháňkami a severním větrem. Po půlnoci se ukázalo i pár ptáků, celkem ale asi do desítky. K tomu se v jednu chvíli ozývalo také několik pisíků obecných. No a to bylo celkem vše. Celkem bylo odchyceno 11 ptáků 4 druhů: lelek lesní (1, letošní devatenáctý), budníček větší (1), červenka obecná (7) a rehek zahradní (2). Mimo to se chytila také samice netopýra parkového.

Pěkný odchytový den (den 11.09.2022). Na sedle bylo ve dne polojasno až skoro zataženo, ráno to obzvláštnily i dvě přeháňky. Viditelný tah ptáků byl nulový, ale v sítích nakonec uvízlo nejvíce ptáků od poloviny srpna! Celkem bylo odchyceno 31 ptáků 12 druhů (a dva retrapi, koňadra a rehek domácí): pěvuška modrá (2), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (4), pěnice pokřovní (1, sedmá letošní), budníček menší (1), králíček ohnivý (2), červenka obecná (7), kos černý (1), sýkora koňadra (6, vyrovnání letošního "maxima"), sýkora modřinka (1, teprve druhá letošní), sýkora uhelníček (3) a hýl obecný (2).

Červenky to (snad) rozjíždějí (noc 10./11.09.2022). Od tohoto odstavce budeme pro pořádek uvádět noci oběma daty. První noc nové služby na sedle byla docela podivná – sem tam se úplně zatáhlo mlžným závojem, svítlio se ale jen od dvou ráno, a to ještě chvílemi vykukoval měsíc. V noci, když zrovna přišla mlha až ke světlu, tak se ihned objevili ptáci, ale jen jednotlivě, celkem tak do 20 ex. Přesto se něco, i díky rannímu červenkovému rozletu, pochytalo. Celkem bylo odchyceno 28 ptáků 4 druhů: lelek lesní (1 samice, osmnáctý letošní lelek), rákosník proužkovaný (1), červenka obecná (24, letošní maximum) a rehek zahradní (2). Mimo to se chytil také jeden netopýr pestrý.


Odchytová akce probíhá čtvrtý týden, službu má Honza Studecký a Honza Grünwald s pomocníky.

Slabé rozloučení (den 10.09.2022). Nastal čas předat štafetu další službě, ale ptákům to bylo celkem jedno. Přes sedlo se líně přehouplo snad deset lindušek, šest krkavců, osamělý moták pochop, jednotlivé pěvušky, tři stehlíci, ale také asi první letošní pěnkava jikavec. Ovšem tato parta ještě neřekla své poslední slovo, za pár týdnů se hodlá vrátit a ve velkém stylu! Celkem bylo odchyceno 5 ptáků 4 druhů: budníček menší (1), králíček obecný (1), červenka obecná (2) a rehek zahradní (1).

Další noční liják (noc 09.09.2022). Večer na sedle liolo jako z konve a dlouho do noci resp. až nad ráno to pokračovalo. Až v závěrečné fázi počasí umožnilo roztáhnout sítě a na rozletu vylovit několik čestných úspěchů. Celkem bylo odchyceno 9 ptáků 4 druhů: cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (1), červenka obecná (5) a rehek zahradní (1).

Kdepak jsou ti ptáci (den 09.09.2022)? Po relativně silnějším rozletu se nic moc zajímavého nedělo, aspoň potěšili dva jeřábci lesní, ozývající se za boudou. Celkový odchyt nebyl úplně nejhorší (na to, co se v posledních dnech děje a byl i docela pestrý, ale stále marně čekáme na nějaký výraznější tah. Celkem bylo odchyceno 15 ptáků 11 druhů: linduška lesní (1), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (1), cvrčilka zelená (1, dvacátá letošní), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1), budníček menší (2), budníček větší (1), králíček obecný (2), králíček ohnivý (3) a hýl obecný (1).

Jižní vítr a mlha, přesto bez ptáků (noc 08.09.2022). Odpoledne se přes Sedlo přehnala silná bouřka, kterou jsme vesměs prospali, až na chudáka Honzu S., na kterého kvůli tomu, že jako jediný nespal, vyšla příprava sítí na silné poryvy jižního větru. Přeháňky pokračovaly až do setmění, pak se na Sedlo dokonce navalila mlha, která se víceméně držela až do čtyř ráno, i když nad ní po většinu noci bylo spíš jasno až polojasno. Možná proto se ptáků ve světle příliš neobjevovalo, a to i přesto, že jim po půlnoci přišel fandit i Martin Vavřík se čtyřnohým pomocníkem. Do půlnoci se chytili dva ptáci, do rána pak ještě další tři. O zábavu se tak starali spíše netopýři, chytili se čtyři, každý jedinec byl jiný druh. Rozlet byl sice silnější, než je během naší služby zvykem, čtenáře blogu ale počet jedenácti jedinců příliš neohromí. Celkem bylo odchyceno 16 ptáků 6 druhů: střízlík obecný (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (11, letošní maximum) a rehek zahradní (1). Odchycení netopýři: Myotis myotis, Myotis daubentonii, Nyctalus noctula, Vespertilio murinus.Táhnou lindušky (den 08.09.2022). Už při rozletu se z keřů a stromů ozývaly pěnice, budníčci, drozdi a pěvušky, což předznamenávalo konečně trochu veselejší ráno než většina těch předchozích. K radosti přispěl i pískající jeřábek lesní nad maringotkou, kterého jsme se následně neúspěšně pokoušeli nalákat do sítě. Navzdory tomu, že všeobecný ptačí povyk v okolí nakonec nevyústil v příliš bohatý odchyt v křovinách, podařilo se polapit docela pěknou směs běžných druhů ptáků. Odchytu ale dominovaly početně protahující lindušky lesní, které se průběžně chytaly do čtverce nebo světelných sítí. Celkem bylo chyceno 23 ptáků 9 druhů: linduška lesní (12, letošní maximum), pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (2), budníček menší (2), budníček větší (1), králíček ohnivý (2), sýkora koňadra, sýkora uhelníček (1) a šoupálek dlouhoprstý (1, druhý letošní).


Charakterističtí ptáci, ale ne v sítích (noc 07.09.2022). Noc s jižním větrem, během které jsme se rozhodli ve druhé půli rozsvítit světlo a zkusit tak nalákat nějaké ptáky do sítí, nebo alespoň pozorovat, zda něco táhne. Za celou noc jsme v kuželu světla ale žádné ptáky neviděli. Z lesa nad maringotkou několikrát štěkl sýc rousný a na cestě u ufa jsme dvakrát dohledali termovizí sedícího lelka, oba byli zřejmě přilákáni hlasy svého druhu, ani jeden se nakonec nicméně v síti neoctl. Ve čtyři ráno se sice ve světelné síti z ničeho nic objevila jedna červenka, ta se ale vyklepla ze sítě dříve, než se ji podařilo polapit. Od nuly nás tak zachránil alespoň jeden netopýr ušatý a několik ptáků na rozletu. Celkem bylo chyceno 10 ptáků 4 druhů: cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (1), červenka obecná (6) a rehek zahradní (1).


Čekání na frontu a stovkovou noc... odloženou o jeden den (den 07.09.2022). Původní předpověď slibovala déšť ve dne a v noci pak mlhu při jižním větru, ale nakonec se vše posunulo o den a tak ospalé čekání přineslo jen slabý tah lindušek lesních, dva přeletující motáky pochopy a snad místního sokola stěhovavého. Celkem bylo kroužkováno 25 ptáků 11 druhů: linduška lesní (1), pěvuška modrá (6, letošní maximum), pěnice černohlavá (1), budníček menší (4, letošní "maximum"), budníček větší (1), králíček obecný (1), králíček ohnivý (1), červenka obecná (2), sýkora koňadra (6, letošní "maximum"), sýkora modřinka (1, první letošní = 46. druh ročníku) a brhlík lesní (1, první letošní = 47. druh ročníku; celkově 31. brhlík kroužkovaný na sedle).


Krátké naděje před slabou nocí (noc 06.09.2022). Večer se zatáhlo a stočil se vítr na jižní, to nás později namotivovalo k rozsvícení světla, které jsme však po poradě s organizátory o půlnoci zase zhasli. V noci sem tam z nebe spadlo pár kapek, oblačnost nad námi však byla velmi slabá a občas prosvítaly hvězdy. Nad ránem jsme se tak vzhledem k prázdným sítím opět věnovali dokumentaci myšivky horské, kterou se nám tentokrát podařilo pozorovat velmi detailně. Jediným nočním ptákem byl v půl třetí ráno osamocený rákosník proužkovaný, další ptáci se objevili zase až na rozletu. Celkem bylo kroužkováno 7 ptáků 4 druhů: rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (1), červenka obecná (4) a drozd zpěvný (1, druhý letošní).Jediný pták chycený uprostřed noci. Hvězda večera, myšivka horská.

Klidné ráno s vlažným tahem (den 06.09.2022). Dopolední odchyt v polojasném ránu s mírným severákem přinesl do sítí jen několik běžných druhů ptáků. Celkem bylo odchyceno 12 ptáků 8 druhů: linduška lesní (2), pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1, stále platí, že do konce léta se chytá více pěnic slavíkových než černohlavých, zatím vedou v poměru 52:44), budníček menší (1), králíček obecný (3, letošní "maximum"), králíček ohnivý (2) a lejsek černohlavý (1).

Noc jednoho, zato ale pěkného, ptáka (noc 05.09.2022). V podvečer sestavu doplnili pomocníci Matěj Tvarůžka a Lukáš Brezniak, kteří se hned chopili noční služby, od které jsme nic moc neočekávali. To se taky splnilo a první a jediný pták noci se chytl až ve dvě. Zato ale šlo o pořádného ptáka – nečekaného samce kalouse pustovky (první letošní = 45. druh ročníku)! Na další ptáky se čekalo až na rozlet, kdy se chytily dvě červenky obecné a jedna křepelka polní, celkem tedy 4 ptáci 3 druhů..


První letošní a celkově 28. pustovka na sedle.

Kabely ožívají (den 05.09.2022). Slabý noční tah předznamenal i slabý denní odchyt. Během rána a dopoledne se chytaly běžné druhy ptáků, z táhnoucích druhů se ukázaly jen lindušky, a to až později dopoledne, což vyústilo i v odchyt několika jedinců do světelných sítí a čtverce. V pozdním odpoledni jsem si v rozespalosti u maringotky povšiml divného, tlustého a černého kabelu, kterak leží na štěrku u koutku na mytí nádobí. Při detailnějším pohledu se ukázalo, že jde o krásnou melanickou zmiji obecnou. Celkem bylo odchyceno 11 ptáků 6 druhů a k tomu dva retrapi (pěnice hnědokřídlá a králíček obecný): pěnice slavíková (3), pěnice černohlavá (1), králíček ohnivý (2), sýkora uhelníček (1), hýl obecný (1) a linduška lesní (3).


Pěnice slavíkové by v tuto chvíli měly být dominantním nočním druhem... ...zatímco se chytají místní mladí hýli obecní.Pěnice hnědokřídlá už kroužek měla. Další místní "prcek". U králíčků ohnivých už se místní a táhnoucí ptáci míchají.


Nadějný večer a pak… (noc 04.09.2022). Při roztahování sítí zahalila Sedlo hustá mlha, která navíc postupně houstla, což vzbuzovalo velké naděje vůči nastávajícímu odchytu. Po rozsvícení světla se téměř okamžitě objevily zástupy nočních motýlů různých druhů, včetně několika lišajů svlačcových a stužkonosky modré. Můry brzy následovali netopýři, kterých přibývalo tak, že jich nakonec chvílemi bylo k vidění v jeden okamžik přinejmenším patnáct. Netrpělivě jsme čekali, zda se objeví i ptáci, to se ale nakonec ukázalo jako marné. Mlha postupně řídla a okolo půlnoci už jsme mohli na nebi obdivovat Jupiter a Saturn, což nevěstilo pro odchyt nic dobrého. Tah byl téměř nulový, a to slovíčko téměř používám pouze proto, že ve tři hodiny ráno se v síti naproti světlu objevila osamocená červenka. Během noci nás ale potěšila návštěva nečekaného druhu, a to sovy pálené, která se několikrát ozvala nad sjezdovkou. Díky klidu, který nad Sedlem s vyjasněním zavládl jsme mohli testovat termovizi, kterou máme tento týden zapůjčenou. Díky tomu se nám podařilo opakovaně objevit na sjezdovce přinejmenším jednu myšivku horskou, kterou se podařilo i dokumentačně vyfotografovat. Termovizí jsme našli i jednu nocující pěnici hnědokřídlou s kroužkem, kterou se ale nepodařilo odchytit. Ranní rozlet byl ozvláštněn jedním ozývajícím se kolohřivcem, který bohužel sítě nenavštívil, nebo v nich přinejmenším nezůstal, jinak byl rozlet slabý s pouhými devíti ptáky. Celkem bylo odchyceno 10 ptáků 3 druhů: červenka obecná (7), střízlík obecný (1) a cvrčilka zelená (2). Mimo to se chytili také dva netopýři Brandtovi a jeden netopýr parkový.Nejběžnější pták noci. Cvrčilky zelené ještě nějakou dobu poletí. Druhý letošní střízlík.


Táhnou lindušky (den 04.09.2022). Po dlouhém nočním očekávání sde krátký déšť dostavil až po rozednění a odchyty tak příliš neovlivnil. Pozorovatelně táhly jen lindušky lesní, celkem asi 40-60 ptáků. Celkem bylo odchyceno 18 ptáků 8 druhů: linduška lesní (8, vyrovnání letošního maxima), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (2), budníček větší (1), králíček obecný (1), králíček ohnivý (1), červenka obecná (2) a kos černý (1).

Mladá a dospělá linduška lesní.

Marné to čekání (noc 03.09.2022). Službu na sedle převzal první z Honzů a na první noc ho posílil Martin Vavřík. Celou noc jsme vyhlíželi bolestně pomalu se blížící oblačnost a srážky, ale do ranního roztažení sítí nepřinesla obloha ani jedno. Nad sjezdovkou poletovali netopýři a jednotlivé můry, sem tam ve výšce přelétl pěvec, snad pěnice, po půlnoci se jednou ozval také pisík obecný. V sítích ale až do rána neuvíznul jediný pták, pár čestných výjimek se chytilo až za rozletu. Celkem bylo kroužkováno 6 ptáků 3 druhů: křepelka polní (2), cvrčilka zelená (1) a červenka obecná (3).


Ranní atmosféra před příchodem deště. Jedna ze dvou křepelek z rozletu.


Odchytová akce probíhá třetí týden, službu má Radek Lučan s pomocníky.

Jasno a jen slabý pohyb (den 03.09.2022). Od rána bylo jasno a vál severovýchodní vítr. Ptáci se hýbali jen minimálně. Osádka stanice zprovoznila novou konstrukci Malaiseho pasti na ve dne táhnoucí hmyz, horskou chladnou, ale prosluněnou pohodu pokročilého léta narušoval jen tradiční víkendový kravál motorkářů, z nichž nejméně dva se během soboty opět rozmázli při svých hloupých závodech na serpentinách, které jsou na svazích obou stran kopce. Kroužkováno bylo 11 ptáků 7 druhů: pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (2), linduška lesní (4), sýkora koňadra (1, druhá letošní), sýkora lužní (1, první letošní = 44. druh ročníku; celkově 36. pro sedlo), červenka obecná (1) a králíček ohnivý (1).

Jasná noc s východním větrem a bez ptáků (noc 02.09.2022). Druhá hodně studená noc a zcela bez ptáků. Kroužkováni byli 3 ptáci 3 druhů: červenka obecná (1), rehek zahradní (1, teprve čtrnáctý letošní) a střízlík obecný (1, první letošní = 43. druh ročníku).

Slabý tah lindušek a první hejnka pěnkavovitých (den 02.09.2022). Většinu dopoledne bylo zcela jasno a vál mírný severní vítr. Probíhal slabý tah lindušek lesních (nízké desítky ex.) a překvapivě se objevila min. 3 hejnka pěnkavovitých ptáků. Celkem bylo kroužkováno 21 ex. pěti druhů: červenka obecná (5), králíček ohnivý (5, vyrovnání letošního "maxima"), pěnice černohlavá (2), linduška lesní (8, letošní maximum; absolutní maximum je pro zajímavost 47 ex., chycených ve dne 04.09.2019) a lejsek šedý (1, první letošní = 42. druh ročníku).

Jedna sovička, jinak nic (noc 01.09.2022). Noc byla zcela jasná se severním větrem, nemělo cenu svítit. Chytl se jediný pták – sýc rousný, letos teprve druhý a vzhledem k mizerné hnízdní sezóně v celé ČR to letos asi nebude žádná hitparáda. Nepřekvapivě šlo o dospělého ptáka (3K).

Další slabý den (den 01.09.2022). Po ránu se nad Sedlem válela mlha, po celé dopoledne bylo pod mrakem a teprve odpoledne se vyjasnilo. Očekávaný tah lindušek, který by měl touto dobou výrazně sílit, se zatím nekoná. Tah přes hory byl i nadále jen slabý, bylo kroužkováno 10 ptáků 8 druhů: králíček ohnivý (1), králíček obecný (1), ťuhýk obecný (2), budníček menší (1), rákosník proužkovaný (1), rehek domácí (2), červenka obecná (1) a linduška lesní (1).

Částečně zamlžená noc při severním větru (noc 31.08.2022). Už od odpoledne byla nad horami mlha, která ale postupně zůstala jen nad Sedlem a nad ní se postupně vyjasnilo. Mezi 22. a 23. hodinou se objevilo několik ptáků, včetně jednoho bělořita šedého, který chvíli seděl u světla a živil se můrami, pak už bylo ale mrtvo. Celkem bylo kroužkováno 18 ptáků 9 druhů: pěnice slavíková (1), pěnice pokřovní (3, letošní "maximum"), pěnice černohlavá (2), červenka obecná (5), rákosník proužkovaný (1), lejsek černohlavý (3), drozd zpěvný (1, první letošní = 41. druh ročníku), budníček menší (1) a lelek lesní (1, sedmnáctý letošní). Kromě toho se chytil také jeden netopýr ušatý.


Velmi slabý den (den 31.08.2022). Na Sedle bylo téměř mrtvo, prolétly jen jednotlivé lindušky, během kontrol byla vyplašena v noci přilákaná křepelka, která skončila v síti. Celkem bylo kroužkováno 5 ptáků tří druhů: pěnice černohlavá (1), linduška lesní (3) a křepelka polní (1).

Jasná noc (30.08.2022). A opět severní vítr. Celkem bylo kroužkováno 5 ptáků tří druhů: červenka obecná (2), pěnice černohlavá (1) a lelek lesní (2, celkem letos už šestnáct lelků).

Slabý den a jedna podivnost s extrémně opožděným mladým rorýsem (den 30.08.2022). Nad Sedlem bylo kromě ranní mlhy jasno, ale poměrně chladno. Ptáci se moc nehýbali. Celkem bylo kroužkováno 9 ptáků 6 druhů: pěnice černohlavá (1), červenka obecná (2), králíček ohnivý (2), králíček obecný (1), linduška lesní (2) a křepelka polní (1), kterou jsme vyplašili na sjezdovce. Potkali jsme ji už v noci, kdy opakovaně vylétla u sítí na křepelky, ale nechytla se. Největší zajímavostí dne byl ovšem mladý rorýs obecný, kterého nám nějací lidé přinesli z parkoviště dole u hotelu. Jde o mládě s basemi letek i obrysového peří v toulcích. Zcela bezpečně tedy vypadlo z některého hnízda na Sedle. Vzhledem k tomu, že rorýsi odlétli už před skoro měsícem, bylo evidentně po takto dlouhou dobu v hypotermii a poté, co vyčerpal veškeré možné zásoby, vyskočil, ale byl již tak vysílen, že létat nezvládl. Tomu odpovídá i jeho velikost – není o moc větší, než vlaštovka obecná, zkrátka zakrslík, která připomíná spíše salanganu, než své rodiče, kteří jsou aspoň 2x tak velcí. Zkusíme jej dokrmit, ale je otázka, zda to má ještě cenu…


Další lelci (noc 29.08.2022). V noci byla zima, jasno a severní vítr. Táhli lelci lesní, nad ránem se chytili další čtyři. Jeden z nich byl podivně zbarvený dospělý pták, který měl zbarvení někde napůl mezi samcem a samicí (viz foto). Kromě nich se chytil jeden velmi neobvykle zbarvený netopýr vodní, celý rezavý. Takového Radek Lučan, i když mu jich prošly rukama tisíce, ještě neviděl.


Další noc plná lelků.Neobvykle vybarvený netopýr vodní. Křepelek je stále hodně málo.

Slabý denní tah za jasného počasí (den 29.08.2022). Po východu slunce se opět sedlo zahalilo mlhou, ze které se ale brzy vylouplo slunce a nad horami se ukázalo modré nebe. Noc sice nebyla zakončena výrazným ranním rozletem, ale nějací ptáci se postupně během dopoledne v sítích objevovali. Během dopoledne protáhli nízko nad zemí směrem k jihu 2 pochopi. Celkem bylo odchyceno 16 ptáků 10 druhů: ťuhýk obecný (3), pěnice hnědokřídlá (3), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1), budníček větší (1), králíček ohnivý (1), králíček obecný (1), linduška lesní (3), rákosník proužkovaný (1) a sýkora uhelníček (1).Pavel Šálek s jedním z nočních lelků. Tah lindušek lesních je zatím velmi slabý. Krásný bramborníček hnědý, který skončil bez kroužku.

Pěkná mlžná noc plná lelků a řady dalších zajímavých druhů (noc 28.08.2022). Po odpoledním přechodu bouřek se nad horami usadila mlha, ze které prvních několik hodin drobně mžilo. Sice vál severní vítr, ale i v něm se při takovém počasí hezky chytají ptáci, pokud táhnou. Zpočátku se objevila jen spousta můr, mezi nimi i několik lišajů svlačcových, ale ptáci na sebe nechali dost dlouho čekat. První se v sítích objevili přesně o půlnoci, mezi nimi potěšil slavík tmavý, kterého později k ránu doplnil ještě jeden další. Dominantním druhem tentokrát ovšem nebyli očekávatelní lejsci a pěnice, ale ťuhýci obecní. Ve vzduchu u světla se objevili i 3 bukáčci, kteří se intenzivně ozývali a zdrželi se asi 5 minut, dále volavka popelavá a vodouši kropenatí. Když mlha stoupla trochu nad zem, přilétlo najednou několik lelků a intenzivně lovili můry. Postupně jich přibývalo a průběžně se i chytali. Když jich bylo chycených 6, stále nad sjezdovkou lovilo najednou i 6 dalších, takže jich bylo minimálně 12, což je dosavadní rekord najednou pozorovaných lelků na Sedle. Mlha postupně zůstala na Sedle, ale nad ní prosvítaly hvězdy. Celkem bylo odchyceno 40 ptáků 9 druhů: ťuhýk obecný (14, letošní maximum a jeden z nejlepších odchytů druhu vůbec; rekord drží dopoledne 4. září 2013 s 20 kroužkovanými ťuhýky), lejsek černohlavý (5), pěnice slavíková (1), pěnice pokřovní (1, třetí letošní), pěnice hnědokřídlá (2), rákosník zpěvný (2), rákosník proužkovaný (2), červenka obecná (4), slavík tmavý (2, čtvrtý a pátý letošní) a lelek lesní (7, letošní maximum; nejvíce lelků se chytilo v noci 3. září 2017, a to 12 ptáků). Mimo statistiky skončil jeden bramborníček hnědý, který po nafocení ulétl bez kroužku. I to se kroužkovatelům někdy stává. :)Hvězdou večera byli ťuhýci obecní. Mezi odchycenými ptáky byl i tento krásný dospělý samec. Dalšími hvězdami večera byli velkohubí lelci.Slavíků tmavých se v posledních letech na sedle moc nechytá. Ještě stále protahují jednotliví rákosníci zpěvní. Stále jsme letos ještě nezaznamenali výraznou tahovou noc lejsků.

Dopolední tah lindušek a pěnic (den 28.08.2022). Po východu slunce se nad sedlem válela střídavě mlha, postupně mezi mraky vysvitlo slunce, ale zůstalo oblačno při jižním větru. Proti včerejšku, kdy bylo zcela mrtvo, se ptáci pohnuli, viditelně táhly lindušky lesní (desítky ex.). Celkem bylo kroužkováno 25 ptáků 12 druhů: červenka obecná (1), pěnice slavíková (3), pěnice černohlavá (3), pěnice hnědokřídlá (1), rehek domácí (1), ťuhýk obecný (1, sedmý letošní), sedmihlásek hajní (1, třetí letošní), budníček menší (2), budníček větší (2), králíček ohnivý (5, letošní maximum), linduška lesní (4) a pěnkava obecná (1).


Třetí letošní sedmihlásek hajní. Sedmý letošní tuhýk obecný.

Slabý noční tah v jižním větru (noc 27.08.2022). Odpoledne se na Sedle vystřídala služba a předpověď slibovala lepší tahové i odchytové podmínky. Vítr se otočil na jižní, ale byl jen slabý. Zároveň šly po celý den přes celou Moravu frontální bouřky, které se ale nad horami rozpouštěly a pokračovaly zase severně od Jeseníků. Během noci se chvílemi tvořila mlha, ta ale v její druhé polovině opět zmizela. Ve světle byl pozorovatelný slabší tah ptáků, ale intenzita nebyla příliš vysoká. Mnohem více bylo vidět netopýrů, kteří lovili v desítkách jedinců. Objevili se i dva lovící lelci. Odchyceno bylo 13 ptáků 5 druhů: červenka obecná (7, letošní "maximum"), cvrčilka zelená (1), rákosník proužkovaný (2), pěnice černohlavá (2) a lelek lesní (1, mladý samec; třetí letošní). Dále se chytili po jednom netopýr severní a netopýr pestrý.
Mladý samec lelka lesního, třetí letošní lelek. Netopýr severní.Netopýr pestrý. Stužkonoska modrá. Černopáska stěhovavá, vzácný host z jihu.

Odchytová akce probíhá druhý týden, službu má Jan Řezníček s pomocníky.

Křepelka polní (noc 26.08.2022, den 27.08.2022). Ano, to je jediný pták, chycený za posledních 24 hodin. Na sedle je mrtvo, dole vedro, pak lije. Ale jednou to přece musí přijít, že ano?

Den jediné červenky (den 26.08.2022). K tomu není co dodat...

Jasná noc bez odchytu (noc 25.08.2022). Na sedle se vyjasnilo, proto se noční odchyty opět minimalizovaly (resp. klesly na nulu).

Konečně nějaký pěkný druh (den 25.08.2022). Mlha na sedle vládla i ve dne, ptáci se chytali málo, zčásti asi i následkem mlžné noci. Celkem bylo odchyceno 12 ptáků 10 druhů: linduška lesní (1, sedmnáctá letošní), tuhýk obecný (1), rákosník proužkovaný (1), pěnice hnědokřídlá (3), budníček menší (1), lešjsek černohlavý (1), červenka obecná (1), rehek domácí (1), hýl obecný a strnad zahradní (1, celkově 13. na sedle; podařilo se ho odchytit v osmi z 12 předchozích let akce; 40. druh ročníku).

Ještě jedna pěkná mlžná noc bez ptáků (noc 24.08.2022). Také další noc ležela na sedle hustá krásná mlha, problémem byla asi jasná obloha a nad ní severní vítr. Ptáci se ukazovali jen poskrovnu a tak byl čas studovat noční motýly u světla. Naprosto dominantní byly osenice rodu Noctua, zvláště asi tisíce osenic štovíkových (N. pronuba) a stovky osenic zemákových (N. fimbriata), které doprovázely jednotlivě menší druhy – osenice prvosenková (N. comes), osenice černolemá (N. janthina) a osenice západní (N. interjecta), k tomu létalo kolem světla i kolem dvaceti lišajů svlačcových a kolem dvaceti stužkonosek olšových, vše doplnovali různí malí i větší motýli, z nejkrásnějších pak stužkonoska modrá a lišaj smrtihlav. Celkem bylo odchyceno 8 ptáků 5 druhů: rákosník proužkovaný (1, opět mladý pták), rákosník velký (1, druhý letošní, překvapivě opět v křepelkovišti), pěnice slavíková (4, z toho jedna dospělá), pěnice hnědokřídlá (1) a pěnice pokřovní (1, teprve druhá letošní). Mimo to byl odchycen i jeden netopýr pestrý.Další mlžná noc na sedle na opět téměř bez ptáků. Pěnice pokřovní, nejvzácnější z běžných pěnic na sedle. A další (druhý letošní) rákosník velký v křepelkovišti!


Lišaj smrtihlav u světla. Pět druhů tažných osenic rodu Noctua – nahoře dominantní pronuba a fimbriata, dole mnohem méně početné comes, janthina a interjecta.

Jen slabý denní odchyt (den 24.08.2022). V celodenní mlze se nic moc nehýbalo, v sítích skončilo jen 6 ptáků 6 druhů: rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (1), pěnice černohlavá (1), pěnice hnědokřídlá (1), králíček obecný (1) a kos černý (1, pelichající z juv. šatu; první letošní = 39. druh ročníku).

Kos černý z větší části v juv. šatu.

Oživení tahu? (noc 23.08.2022). Po celodenním dešti se nad horami vyjasnilo, rozzářily se hvězdy a na sedlo sedla tradiční po-dešťová mlha. A krátce po 23. hodině se v síti mezi desítkami až stovkami blýskavek a ojedinělými stužkonoskami objevil po dlouhé době první pták – pěnice slavíková. Je až neuvěřitelné, že šlo o prvního kroužkovaného ptáka tohoto odchytového týdne! Kontrola v jednu v noci přinesla další zajímavost – v křepelčím "čtverci" visel mladý rákosník velký. Situace se nakonec vyvíjela podobně, ptáci se u světla objevovali sporadicky, většinou rákosníci, až nad ránem si na světlo sedl lejsek černohlavý. Vše tak doplňovalo spíše neskutečné víření a frčení stovek až tisíců nočních motýlů, převážně osenic, doplněných řadou lišajů svlačcových a několika stužkonoskami. Celkem byli odchyceni 4 ptáci 4 druhů: rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (1), rákosník velký (1, první letošní = 38. druh ročníku; teprve 32. rákosník velký, odchycený na sedle) a pěnice slavíková (1). Nad ránem se chytil také jeden netopýr vodní.Konečně zase mlha bez deště! Pěnice slavíková – první pták po třech prázdných nocích a dnech. První letošní rákosník velký.

Deštivý závěr léta (noc 20.08.2022 až den 23.08.2022). Na sedle vládne velmi nepříznivé počasí – neustále prší a k tomu fouká chvílemi silný severní vítr. Ale my věříme, že právě toto počasí může přinést onu pověstnou mlhu s krásným tahem i při nevhodném (?) větru. Možná... dnes?


Odchytová akce probíhá první týden, službu má Zdeněk Zerzáň s pomocníky.

Poslední chytání před obratem počasí (den 20.08.2022). K sedlu se blížila změna počasí a nová posádka. Během oblačného dne, kdy opět jednotlivě protahovaly vlaštovky a jiřičky, bylo odchyceno 9 ptáků 5 druhů: rákosník proužkovaný (1), budníček menší (2), budníček větší (1), králíček ohnivý (4) a rehek domácí (1).

Jasné noci bez svícení pokračují (noc 19.08.2022). A opět jsme chytali jen na nahrávky, celkem bylo odchyceno jen 7 ptáků 5 druhů: křepelka polní (1), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (3), slavík tmavý (1, třetí letošní) a rehek zahradní (1).

Pestrý, ale malý vzorek (den 19.08.2022). V polojasném až oblačném počasí přeletovaly přes sedlo jednotlivé vlaštovky a jiřičky, také v sítích skončila pestrá, i když skromná směs ptáků. Celkem bylo odchyceno 17 ptáků 13 druhů: linduška lesní (1), tuhýk obecný (2, celkem letos 5 ex.), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (2), rákosník zpěvný (1), sedmihlásek hajní (1), pěnice slavíková (1), králíček obecný (1), králíček ohnivý (3), lejsek černohlavý (1), rehek zahradní (1), šoupálek dlouhoprstý (1, první letošní = 36. druh ročníku) a křivka obecná (1, první letošní = 37. druh ročníku).

Noci podle kopíráků (noc 18.08.2022). Také další noc jsme chytali bez světla, pokračovalo polojasné počasí. Celkem bylo odchyceno 12 ptáků 9 druhů: křepelka polní (1), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (2), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (1), červenka obecná (1) a rehek zahradní (1).

Ještě jeden jasný den (den 18.08.2022). Podobně jako předchozí dny vládlo pěkné počasí, ptáci táhli slabě a nenápadně a objevovali se spíše juen v sítích. Celkem bylo odchyceno 15 ptáků 11 druhů: křepelka polní (1), linduška lesní (2), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (2), budníček menší (2), budníček větší (1), králíček ohnivý (1) a rehek zahradní (1).

Ještě jedna jasná noc (noc 17.08.2022). Pokračují jasné letní noci, kdy šetříme světlem a chytáme nadále jen na hlas. Celkem bylo odchyceno 14 ptáků 10 druhů: křepelka polní (1), sýc rousný (1, první letošní; 35. druh tohoto ročníku), rákosník zpěvný (1), pěnice slavíková (2), budníček lesní (1, třetí letošní), červenka obecná (1), rehek zahradní (4), rehek domácí (1), bramborníček hnědý (1, druhý letošní) a pěnkava obecná (1, až na konci noci před rozedněním).

Další jasný den se slabým tahem (den 17.08.2022). Dopolední chytání, spojené s použitím nahrávky lindušek ve čtverci, nepřineslo žádné závratné výsledky. Celkem bylo odchyceno 12 ptáků 10 druhů: linduška lesní (1), cvrčilka říční (1, první letošní = 34. druh tohoto ročníku; celkově 71. na sedle), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (1), králíček obecný (1), králíček ohnivý (1), rehek zahradní (1) a sýkora uhelníček (1).

Nesvítíme, ale chytáme (noc 16.08.2022). Ani další noc jsme nerozsvítili, bylo jasno a nemělo to smysl. Sítě u světla byly natažené do půlnoci a pak zase nad ránem. Celkem bylo odchyceno 13 ptáků 8 druhů: křepelka polní (4; od roku 2017 je to maximální počet křepelek, chycený za noc; kde jsou časy, kdy se jako v roce 2012 chytalo až 30 ex.), lelek lesní (1, druhý letošní, celkově 267. na sedle), rákosník proužkovaný (1), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (2), pěnice slavíková (1), pěnice pokřovní (1, první letošní, 33. druh tohoto roku) a rehek zahradní (2).

Další jasný den bez tahu, ale s pestrým odchytem (den 16.08.2022). Oním "bez tahu" v titulce je míněno bez pozorovatelného tahu. V létě probíhá tah obvykle hodně nenápadně a z určité části jde o doznívání tahu nočního. Celkem bylo odchyceno 21 ptáků 11 druhů: linduška lesní (4), pěvuška modrá (3), ťuhýk obecný (1), pěnice černohlavá (2), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (2), budníček větší (1), budníček lesní (1, druhý letošní; v posledních čtyřech letech se podařilo odchytit jen 2-7 budníčků lesních), králíček obecný (1), králíček ohnivý (4) a lejsek černohlavý (1).

Šetříme (noc 15.08.2022). Další jasná noc znamenala noc bez svícení, jen s nahrávkami. Odchytit se podařilo 8 ptáků 5 druhů: křepelka polní (1, první letošní), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (1), červenka obecná (4) a bramborníček hnědý (1, první letošní).

Konečně slušný odchyt (den 15.08.2022). Během polojasného dne proletovaly nad sedlem jen jednotlivé jiřičky a břehule, v sítích ale uvízlo mnohem více druhů. Celkem bylo kroužkováno 47 ptáků 18 druhů: linduška lesní (7, letošní maximum), pěvuška modrá (3), ťuhýk obecný (1), rákosník proužkovaný (5), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (8), pěnice slavíková (5), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (2), budníček větší (3), králíček ohnivý (3), lejsek černohlavý (1), slavík tmavý (1, druhý letošní, celkem 134. na sedle), červenka obecná (2), sýkora koňadra (1), sýkora uhelníček (1), sýkora parukářka (1, první letošní a celkově teprve 28. na sedle) a hýl obecný (1).

Jasná noc bez tahu (noc 14.08.2022). Mlha se rozplynula a na sedle se opět vyjasnilo. U světla se neukázaly ani můry, ty se nechaly nalákat na speciální svícení u boudy, ale jen v malém počtu (několik osenic a blýskavek). Pták se neukázal ani jeden, bylo zbytečné svítit.

Slabý, ale pestrý den (den 14.08.2022). Přes den zůstala na sedle ležet mlha, kterou dopoledne na nejméně tři hodiny doprovodil i déšť. Odchyty probíhaly, jak to tak v létě chodí, bez pozorovatelného tahu ptáků. Celkem bylo odchyceno 15 ptáků 12 druhů: konipas bílý (poměrně vzácný host v sítích, první letošní a celkově 39. na sedle; každoročně se chytají obvykle jen jednotliví ptáci), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (1), rákosník zpěvný (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (2), budníček menší (1), králíček obecný (1), červenka obecná (1), rehek domácí (1) a stehlík obecný (2).

Tah v mlze při severním větru (noc 13.8.2022). Mlha ze dne na Sedle zůstala, ale severně od Sedla v Polsku místy pršelo, takže jsme nečekali žádné velké zázraky. Ptáci se ale objevili a mezi půlnocí a třetí hodinou, než zesílil vítr, byl tah dobře viditelný. Odchyt udělal celkem hezký náhled do nočního tahu přes hory. Celkem bylo kroužkováno 49 ex. 10 druhů: rákosník proužkovaný (8), rákosník zpěvný (5), rákosník obecný (1), sedmihlásek hajní (1), budníček větší (1), budníček lesní (1), pěnice slavíková (17), pěnice hnědokřídlá (1), lejsek černohlavý (13) a slavík tmavý (1). Dále se chytl 1 netopýr vousatý.

Pestrý odchyt (den 13.8.2022). S úsvitem padla na Sedlo mlha, která se tu zůstala během celého dopoledne, jen občas se otevřel pohled směrem na sever. Postavili jsme chybějící trojúhelník na křepelky a další ptáky, dopínali včera postavené sítě a průběžně se chytali i jednotliví ptáci. Před polednem začalo mrholit a mlha zhoustla, měla by vydržet. Tož uvidíme, co přinese nadcházející noc… Celkem bylo kroužkováno 27 ex. 14 druhů: rehek domácí (1), rehek zahradní (2), pěnice černohlavá (8), pěnice slavíková (3), ťuhýk obecný (1), sýkora uhelníček (1), králíček ohnivý (1), budníček menší (1), budníček větší (1), pěvuška modrá (2), linduška lesní (1), stehlík obecný (3), pěnkava obecná (1) a strakapoud malý (1, celkově čtvrtý chycený na sedle).

Začátek akce (noc 12.8.2022). Díky obětavosti Toma Pospíšila a s vydatnou pomocí Martin Vavříka se už koncem července podařilo pokosit a připravit odchytová stanoviště, takže jsme se, v sestavě Radek Lučan, Zdeněk Zerzáň a Jožka Chytil s rodinou mohli hned po příjezdu v pátek 12.7. pustit do stavby sítí, takže do večera byla základní sestava s výjimkou trojúhelníku na křepelky a slukovek postavena. Trochu déle trvalo drátování přehrávačů, ale i to bylo do půlnoci dokončeno. Do toho krásně svítil Měsíc v úplňku, takže dokonalou atmosféru horské noci trochu kazil jen trochu nepříjemný severní vítr. I tak jsme u sítě na sovičky pustili standardní nahrávku mixu sýce a lelka. Před druhou hodinou se ve světle čelovky nad sjezdovkou zablýskaly oči lelka lesního letícího přímo k síti, ve které neomylně skončil a stal se tak dost překvapivě prvním ptákem letošní akce. Při ranním rozletu pak skončily v síti 2 cvrčilky zelené a mladý rehek domácí. Celkem tak byli odchyceni 4 ptáci tří druhů.

První pták sezóny 2022 — lelek lesní!