Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Deník akce v roce 2023

V roce 2023 bylo kroužkováno (konečný součet, k 10.11.2023):
celkem z toho v noci z toho ve dne
15 773 ptáků 93 druhů 7 691 ptáků 65 druhů 8 082 ptáků 70 druhů

11.11.2023 – Odchytová akce 2023 skončila a nyní nás čeká vyhodnocení, úprava webu, doplnění chybějících informací a čekání na zpětná hlášení i další sezónu. V následujících dnech za vhodných podmínek ještě proběhnou možná i nějaké nestandardní odchyty, ale podle předpovědi se právě dnes promění sedlo v zasněženou oázu klidu. Zůstaňte ještě chvíli s námi, čekají vás postupně doplněné výsledky sezóny, aktualizace informací o retrapech nebo počtech odchycených netopýrů. A pak dlouhý zimní spánek. :)

Odchytová akce 2023 skončila, příležitostné odchyty a návštěvy bude komentovat webmaster a domorodec Martin Vavřík. :)


Druhá pokusná noc – krásný tah a pak už (skoro) nic (noc 10./11.11.2023). Další noc byla podobná předpověď, pokažená mrazem v závěru, který hrozil namrznutím sítí. Tentokrát jsem svítil od začátku a mlha se válela na sjezdovce už večer. Krátce poté se ale trochu zvedla a pak se typicky vracela a mizela, odhalujíc krásnou hvězdnou oblohu nad horami. Nějakou dobu po setmění se rozjel výrazný tah králíčků, díky velmi slabému větru se i více chytali do nevyfoukaných sítí, na druhou stranu je vítr netlačil tolik dolů. Prolétla také osamělá sluka a pár jiných ptáků, vše kontrolovala nejméně jedna pustovka. Krátce po desáté hodině se mlha snesla na sjezdovku pořádně a zároveň se rozjel velmi silný tah králíčků a červenek. Ve vzduchu vířilo u světla vždy kolem desíti ptáků, při rozfouknutí mlhy se ukazovalo, že v dalších patrech oblačnosti jsou další a další ptáci, situaci tentokrát kontrolovalo už nejméně pět kalousů. Vypadalo to na pěknou a náročnou noc, ale někdy kolem půlnoci vítr mlhu definitivně odfouknul k hotelu a o něco později zmizela i tam. Nad sedlem se vyjasnilo a teplota začala padat dolů, zároveň naprosto zmizel pozorovatelný tah. Do rána byl tak čas převážně odpočívat po několika neprospaných nocích. Celkem bylo odchyceno 88 ptáků 7 druhů: sluka lesní (1, letošní 125. sluka; snesla se z oblohy ke světlu a chytil jsem jí jednou rukou, zatímco ve druhé jsem držel právě vytaženou červenku), kalous pustovka (1, letošní sedmá, chytila se ráno do dvou pokusně natažených "křepelčích" dvanáctek na místě slukovek), střízlík obecný (5), králíček obecný (40, jen odlesk výrazného tahu celou první půlku noci, většina ptáků vířila ve výšce a odletovala od světla, protáhly jistě nízké tisíce ptáků), králíček ohnivý (1, nejpozdější odchyt vůbec), červenka obecná (39, na pohled stejně jako králíčků, ve skutečnosti táhly až později v noci a v menších počtech, dohromady asi stovky ptáků) a kos černý (1).První pokusná noc – čekání na mlhu (noc 09./10.11.2023). Na sedle se rozhostil klid, ale předpověď slibovala dvě zajímavé noci před příchodem zimy. Nahoru jsem se vypravil až nějakou dobu po setmění a po natažení dvou světelných sítí rozsvítil v 19:45. Záhy se ve světle ukázala osamělá červenka a pak byl klid. Prolétla sluka, situaci společně se mnou kontrolovala nejméně jedna pustovka. Nízká oblačnost se povalovala nad sedlem, ale dolů nechtěla sestoupit, na sjezdovku klesla až ve tři hodiny ráno a to už jsem se pomalu musel chystat do práce. Ptáci ale i tak protahovali jen poskrovnu a jednotlivě, mimo odchycené např. drozdi zpěvní, cvrčala, několik sluk a více skřivanů polních. Celkem byli odchyceni 4 ptáci: skřivan polní (1), králíček obecný (1) a červenka obecná (2).


Odchytová akce probíhá třináctý, poslední týden, službu má Radek Lučan s pomocníky.


Balení a odjezd stálé posádky (den 09.11.2023). Kromě práce, práce a práce se také podařilo odchytit jednu červenku obecnou a jednu sýkoru koňadru.

Krásná noc na rozloučenou (noc 08./09.11.2023). Po středě, na kterou byla plánována větší část balení, ale během které bylo celý den mlhavo a vše mokré, takže se balit moc nedalo, jsme se s trochou nervozity večer začali smiřovat s tím, že balení bude rušné – protože večer se po posledním rozsvícení kontinuální odchytové akce (na řadu možná přijde ještě několik pokusných odchytů později) ukázalo, že ptáci opět celkem dost táhnou. A řada sov, které se pohybovaly nad sjezdovkou, obvykle provází masivní tah červenek. Ten skutečně v prvních několika hodinách noci běžel, ovšem hory k nám byly milosrdné, postupně se zcela vyjasnilo, začaly svítit hvězdy, vyšel Měsíc v nádherné konjunkci s Venuší a tah prakticky zcela ustal, takže jsme se mohli vyspat na náročné balení. I tak se nám hlavně v první polovině noci a ráno na rozletu podařilo kroužkovat 148 ptáků 10 druhů: červenka obecná (100), králíček obecný (36), kos černý (2), drozd zpěvný (2), drozd cvrčala (1), rehek domácí (1), střízlík obecný (1), kalous ušatý (1, jedenáctý letošní), kalous pustovka (3, celkem tak letos 6 ex.) a nakonec i symbolická poslední letošní sluka lesní (1, letošní sluka s pořadovým číslem 124).


Poslední odchytový den, klid po bouři, ale neskutečný odchyt pěvušek (den 08.11.2023). Po tahové noci následoval poklidný den s jen slabým tahem, který probíhal v celodenní mlze, která se porůznu převalovala přes Sedlo, přičemž směrem na sever byly krásné výhledy do sluncem prozářené krajiny. Ze zajímavých druhů prolétla káně rousná a samec motáka pilicha. Celkem bylo kroužkováno 65 ptáků 9 druhů: pěvuška modrá (36), králíček obecný (3), střízlík obecný (3), špaček obecný (2), pěnkava jikavec (1), čečetka zimní (5), čížek lesní (3) sýkora koňadra (10), strnad rákosní (2).

Velká, neskutečně pestrá noc, druhý nejpočetnější odchyt za dobu trvání akce a dosažení rekordní sezóny (noc 07./08.11.2023). Když už jsme se cítili spokojeni s odchytem předchozích dnů, brali to jako krásnou rozlučku s letošní sezónou a čekali jen nějaké spíše symbolické odchyty během posledního dne a půl, přišlo něco, co nám celkem vyrazilo dech. Ještě před rozsvícením světla skončila v sítích první sluka. Okamžitě po rozsvícení se ukázalo, že ve vzduchu je obrovská masa ptáků – usoudili jsme, že to bude takový ten krátký ale početný večerní tah, jak to obvykle bývá před přicházející změnou počasí v pozdějších částech sezóny. Ale nebylo to tak. Ptáci ve vzduchu vířili dál, ve světle se ukazovalo najednou i 30 jedinců a pomocí termovize jsme zjistili, že ve skutečnosti to je jen malinký zlomek počtů, které se přes Sedlo sypou. Chvílemi jsme odhadovali, že přeletuje i 1000 ptáků za 1 minutu! Dominantními druhy byli jednoznačně králíčci a červenky, ovšem ke světlu přiletovali jednotlivě i rehci, drozdi, kosi a občas i něco dalšího. A chytalo se. Průběžně, nijak moc, ale pořád. Když jsme už kolem 19:30 měli přes 100 kroužkovaných ptáků, bylo jasné, že pokud to tak půjde i dále, bude to pořádná makačka. A byla. Mlha, která se zprvu držela nízko nad zemí, postupně padla až na zem, což efektivitě odchytů rovněž pomohlo. Postupně se přidávaly další druhy, ve druhé polovině noci sílil i tah skřivanů, rehků a střízlíků, drozdů a cvrčal, nad sítěmi se občas objevil kalous nebo pustovka, proletělo hejno racků chechtavých, volavka bílá, opakovaně jsme slyšeli proletující čejku. Obrovská intensita tahu jen mírně polevila kolem půlnoci, ale to trvalo jen krátce a ptáci se sypali přes hory až do prvních náznaků rozednívání kolem půl šesté ráno. Vzhledem k osádce a intensitě odchytů jsme tentokrát rezignovali při kroužkování na některé úkony spojené s jinak standardním záznamem biometriky u všech kroužkovaných jedinců dvou nejpočetnějších druhů a tak práce krásně odsýpala a ptáci se mohli vydat na další cestu krátce po odchytu a před očekávaným početným rozletem při rozednívání jsme měli prázdné pytlíky a i vybrání rozletu bylo velmi rychlé. Jako prozřetelné se ukázalo, aby nejzkušenější ve vyprošťování ptáků co nejrychleji oběhl všechny sítě a přednostně vybral střízlíky, kterých bylo velké množství a kteří se umějí pořádně v sítích zamotat, pokud mají čekat, až na ně dojde řada při vytahování dominantních červenek. Kroužkováno bylo na tuto dobu neuvěřitelných 1287 ex. 23 druhů: červenka obecná (979, letošní maximum; neskutečně vysoký počet na pokročilou dobu tahu), králíček obecný (96, druhý nejvyšší noční odchyt po 99 ex. v noci 31.10./01.11.2017), střízlík obecný (82, rekordní odchyt, dosavadní maximum bylo 80 ex. ze dne 19.10.2020), kos černý (37, letošní maximum a druhý nejvyšší odchyt po 48 ex. v noci 26./27.10.2015), rehek domácí (32, letošní maximum), bramborníček černohlavý (3), budníček menší (3 + 2 ex. ssp tristis; všem byl odebrán vzorek DNA, jde o jedny z nejpoznějších odchytů vůbec, krajní data jsou 8.-9. listopadu), budníček pruhohlavý (1, druhý letošní; celkově už 29. odchycený na sedle), skřivan polní (15, letošní maximum), linduška luční (2), konipas luční (1, první letošní = 93. druh sezóny; s podezřením na některý z východních taxonů, byl odebrán vzorek DNA), pěnice černohlavá (1, druhý nejpozdější odchyt vůbec, později byla už jen 10./11.11.2014), drozd zpěvný (17, letošní maximum), drozd cvrčala (1, osmý letošní), drozd kvíčala (1, teprve třetí letošní), dlask tlustozobý (1, třetí letošní), pěnkava jikavec (3, od roku 2010 registrujeme celkem 27 nočních odchytů), strnad luční (1, první letošní = 91. druh sezóny; teprve třetí strnad luční odchycený na sedle), strnad obecný (1, letošní patnáctý), sluka lesní (6), kalous ušatý (1, desátý letošní) a slípka zelenonohá (1, první letošní = 92. druh sezóny, celkově devátá slípka, chycená na sedle). Mezi červenkami se objevil také pták s polským kroužkem. Kromě toho skončil v sítích 1 netopýr parkový.Aby těch 14 000 nebylo zadarmo - poslední vlna sýkor a velmi pestrý odchyt (den 07.11.2023). Ranní velmi početný pohyb králíčků rovnou následoval pohyb dalších ptáků, z nichž nejvíc v sítích končily sýkory koňadry. Velký pohyb však trval jen zhruba do 10 hodin a pak už bylo téměř mrtvo, jako poslední skončilo v sítích celé hejnko mlynaříků (pravda, museli jsme chvíli postávat opodál a pozorovat jejich typické chování při odchytu, že jakmile se chytne z proletujícího hejnka jeden, je celkem spolehlivé, že tam za ním naskáčou postupně úplně všichni – a tak to taky bylo). V průběhu dopoledního kroužkování se počet letos kroužkovaných ptáků nenápadně přehoupl přes 14000. Celkem bylo kroužkováno na tuto dobu neuvěřitelných 314 ptáků 16 druhů: pěvuška modrá (7), králíček obecný (36), střízlík obecný (2), červenka obecná (1), kos černý (1), mlynařík dlouhoocasý (11, celkem tak letos neskutečných 132 ex.), sýkora uhelníček (1), sýkora modřinka (4), sýkora lužní (1, už sedmá letošní), sýkora koňadra (241, druhý nejvyšší letošní počet, kterým se celkový letošní odchyt přehoupnul přes tři tisíce koňader), hýl obecný (1), čížek lesní (2), čečetka zimní (2, celkem letos 21 ex.), čečetka tmavá (2, celkem letos 11 ex.), zvonek zelený (1, čtvrtý letošní) a pěnkava jikavec (1).


Masivní tah králíčků (noc 06./07.11.2023). Během odpoledne se vyjasnilo a mírně zeslábl stále trvající jižní vítr a to evidentně otevřelo tahové okno pro slabší letce. Od večera probíhal po celou noc masivní tah králíčků, provázený stále početnými červenkami. Králíčků musely protáhnout vysoké tisíce, v kuželu světla jich bylo vidět chvílemi najednou i 10. Ale chytali se jen málo, většinou se odráželi od sítí díky protivětru. Kromě těchto dvou dominantních druhů protahovali jednotlivě další ptáci, zejména rehci a drozdi, objevila se i noční linduška luční. Naopak sluk jsme proti předchozím nocím pozorovali jen několik a nechytla se žádná. Celkem bylo kroužkováno 119 ptáků 7 druhů: králíček obecný (50), červenka obecná (54), rehek domácí (5), střízlík obecný (6), drozd zpěvný (1), kos černý (2) a linduška luční (1).


Bude letos zima s čečetkami? (den 06.11.2023). Od noci stažené sítě jsme nakonec opět roztáhli až během dopoledne, kdy postupně polevil vítr. Část dobře krytých odchytových stanovišť v okraji lesa ale nezahálela. Denní tah byl celkem slabý, prolétly jen vysoké stovky ptáků, mj. káně rousná i lesní, 2 krahujci, 1 hřivnáč, desítky špačků, nízké stovky pěnkav a jikavců, nízké stovky čížků, desítky zvonků, hyli trumpeťáci, jednotlivé konopky, asi 10 strnadů obecných, brávník, 2 lindušky luční. A podle odchytu protahovaly nenápadné též čečetky. Kroužkováno bylo celkem 86 ptáků 14 druhů: špaček obecný (2), červenka obecná (1), králíček obecný (37), pěvuška modrá (1), střízlík obecný (1), sýkora koňadra (8), sýkora modřinka (2), sýkora uhelníček (3), mlynařík dlouhoocasý (10, další posunutí rekordního součtu tohoto roku na 121 ex.), čížek lesní (4), pěnkava jikavec (1), čečetka tmavá (3), čečetka zimní (10, druhý nejlepší odchyt po 11 ex. ze dne 6. listopadu 2017) a hýl obecný (3).Další sluky (noc 05./06.11.2023). Noc byla mlžná a větrná, chvílemi až příliš, takže ptáci táhli jen slabě, s výjimkou silných letců – a i ti ve druhé půlce přestali. Počasí jak na oceánu – není divu, že kousek odsud pod horami u Hanušovic skončil antarktický buřňáček žlutonohý. Škoda, že nedolétl až na Sedlo, mezi slukami v horské smrčině by se hezky vyjímal. Kroužkováno bylo 12 ptáků 2 druhů: kalous ušatý (1 – chycen do ruky; devátý letošní) a sluka lesní (11, z toho 3 chyceny do ruky a 2 síťkou; celkem letos 117 ex.).


Slabý denní tah v mlze (den 05.11.2023). Noční mlha se přehoupla do mlhy denní s jižním větrem, ve kterém probíhal jen slabý denní tah. Protáhly celkově nižší stovky ptáků, mj. lindušky luční (nízké desítky), drozdi zpěvní (nízké desítky), cvrčaly (vyšší desítky), špačci (nižší desítky), pěnkavy obecné (desítky), čížci (desítky), dlasci (10), stehlíci (10), skřivani polní (7), krahujec (1). Celkem bylo kroužkováno 57 ptáků 12 druhů: červenka obecná (1), pěvuška modrá (3), šoupálek dlouhoprstý (2), králíček obecný (35, pokračování výrazné poslední vlny tahu, díky tomu byla pro letošek překročena tisícovka kroužkovaných ptáků), sýkora koňadra (8), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (1), střízlík obecný (2), drozd cvrčala (1, šestý letošní), pěnkava obecná (1), čečetka zimní (1, čtvrtá letošní) a strnad obecný (1, čtrnáctý letošní).

Klasická sestava listopadových mlžných nocí (noc 04./05.11.2023). V sobotu se na Sedle letos naposledy vystřídaly služby, ta nová dorazila v průběhu večera, kdy se nad horami postupně snižovala oblačnost a zesiloval jižní vítr. Již od večera běžel hezký tah sluk (všší desítky), drozdů (vyšší desítky až stovky), skřivanů a špačků (desítky), který během noci mírně polevil, ale jednotliví ptáci protahovali po celou noc. Ukázala se také osamělá bekasina otavní. Oblačnost se už během první poloviny noci snesla klasicky až k zemi. Kromě odchytů do sítí se několik ptáků podařilo odchytit i do rukou nebo do síťky. Celkem bylo kroužkováno 42 ptáků 10 druhů: špaček obecný (3), kos černý (1), drozd zpěvný (4), červenka obecná (2), králíček obecný (2), rehek domácí (2), střízlík obecný (4), skřivan polní (4), strnad obecný (1) a sluka lesní (19, celkem tak letos už 106 ex.).


Odchytová akce probíhá dvanáctý týden, službu mají Petr Šaj a Tomáš Pospíšil s pomocníky.


Slabý tah s početným a pestrým odchytem (den 04.11.2023). Krátce po rozednění se v mlze na sjezdovce pohnuli ptáci a také se začali poměrně početně chytat. Na to, že protáhly zhruba stovky až nižší tisíce ptáků šlo o poměrně pěkný a pestrý odchyt. Přeletu dominovaly tentokrát evidentně lindušky luční a překvapivě pěvušky modré, obou přelétaly nižší stovky, nenápadně to v podobných počtech doprovázeli králíčci obecní; protáhly také nižší stovky zrnožravých ptáků, nejvýrazněji byli slyšet stehlíci, podle odchytů přelétlo i dost čížků, letěly samozřejmě i pěnkavy, jikavci, severští hýli, nějaké konopky, dlasci, osamělí zvonci, strnadi obecní a čečetky. Minimálně jednou prolétl také konipas bílý, častější byla hejnka 10-20 špačků, sem tam se mezi menší ptáky vtrousily kvíčaly, drozdi nebo kosi. Někdy po deváté hodině viditelný tah výrazně zeslábl až vymizel, ale v mporostu stále nenápadně protahovali králíčci, pár hejn koňader, pěvušky a další. Celkem bylo odchyceno 174 ptáků 18 druhů: krahujec obecný (1, teprve druhý letošní), pěvuška modrá (29, zdaleka nejlepší listopadový odchyt tohoto druhu, výrazný tah obvykle končí s posledními říjnovými dny), špaček obecný (3), králíček obecný (79, typická "dušičková" poslední vlna jejich tahu), červenka obecná (1), rehek domácí (1), kos černý (3), drozd kvíčala (1, teprve druhý letošní), sýkora koňadra (25, v síti skončila asi jen tři až čtyři menší hejnka ze slabého tahu), sýkora uhelníček (1, také na tahu byl zaznamenaný jediný, možná stejný pták), mlynařík dlouhoocasý (11, jediné tahové hejno skončilo v síti a ještě vylepšilo bilanci bezkonkurenčně nejlkepšího roku), vrabec polní (1, první letošní = 90. druh sezóny, skončil po desáté hodině ve spodním poli boční světelné stítě, desátý vrabec polní chycený na sedle), pěnkava obecná (3), pěnkava jikavec (2), hýl obecný (4, nadýchaní severští trumpeťáci), zvonek zelený (1, třetí letošní), čížek lesní (7) a strnad obecný (1, dvanáctý letošní).


Závan zimy a obnovení odchytů (noc 03./04.11.2023). Během noci jsme stále čekali, kdy už budeme moci roztáhnout, ale předpověď konec deště pořád odsouvala dále a dále. A pak krátce před půlnocí přešel déšť do sněžení, sjezdovka se pokryla bílou hm,otou a teplota se blížila k nule. Sítě se obalovaly mokrým sněhem, ale přece jen – známe to z minula, slibovala to i předpověď a brzy k tomu došlo. Na sjezdovku si začala lehat mlha, zastavila pokles teplot a pak se teplota zase zvedla nad +1 °C a sníh začal tát. Už po půlnoci sedla do sjezdovky sluka a vyrazila pěšky ke světlu, ale pak někam odlétla. Později se ukázali jednotliví králíčci a červenky, ale s oteplením tah definitivně ustal. Přes krásnou mlhu a absenci deště se nepohnul ani pták. Teprve v pět ráno se objevila v síti první sluka a pak prolétlo několik drozdů, cvrčala, červenky, králíčci, osamělá bekasina otavní a nad ránem se přidali kosi. Celkem bylo odchyceno 18 ptáků 6 druhů: sluka lesní (6, celkem letos 87 ex.), střízlík obecný (2), králíček obecný (3), červenka obecná (3), kos černý (2) a drozd zpěvný (2).

Vynucená pauza (noc 02./03.11.2023 + den 03.11.2023). Večer 2. listopadu vítr zesílíl natolik, že nemělo cenu sítě ani roztahovat a posléze se přidal déšť, který vydržel také celý pátek 3. listopadu až do noci. Sjezdovka se proměnila v rozvodněné bahniště, přesto věříme, že tuto noc se podačí odchyty obnovit.
Pestrý listopadový odchyt (den 02.11.2023). Neobvykle teplé počasí tohoto podzimu evidentně posouvá tah hlouběji do listopadu a tak během oblačného dne probíhal přes sedlo opět pěkný tah; oblačnost chvílemi klesala a měnila se v mlhu, chvílemi stoupala a vytvářela nad sedlem typické tahové okno pod nízkou oblačností, ležící na hřebenech Jeseníků. Protahovali jikavci, pěnkavy, opakovaně malá hejnka špačků, čížci, rehci domácí, drozdi zpěvní, kvíčaly, cvrčaly, lindušky luční, malé skupinky skřivanů polních, několikrát přelétl krkavec a jednou samec krahujce. Později jižní vítr postupně sílil; podle předpovědi má pokazit další noc a společně s lijákem i další den... Celkem bylo odchyceno 134 ptáků 20 druhů: skřivan polní (2), linduška luční (3), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (6), špaček obecný (1), králíček obecný (52), červenka obecná (6), rehek domácí (3), kos černý (6), drozd zpěvný (4), drozd cvrčala (2, čtvrtý a pátý letošní), sýkora koňadra (3), sýkora modřinka (4), sýkora uhelníček (2), pěnkava obecná (18, letošní maximum), pěnkava jikavec (5), hýl obecný (4), čížek lesní (2), čečetka tmavá (4, letošní "maximum") a strnad rákosní (6, letošní maximum).
Další nový druh odchytů (noc 01./02.11.2023). Po mlžné noci plné králíčků přišla pro změnu noc polojasná až jasná, zatáhlo se postupně až po 2 hodině, nad ránem dokonce přišlo i mrholení. Protahovali tentokrát opět drozdi, červenky a rehci domácí, méně skřivani a také několik kachen. Typické pro sedlo je, že po noci plné jednoho druhu (jako minulou noc králíčků) se další noc tito skoro neukážou. Celkem bylo odchyceno 53 ptáků 12 druhů: KOPŘIVKA OBECNÁ (1, nový = 134. druh odchytů, 88. letošní druh), bekasina otavní (1, první letošní = 89. druh sezóny, celkově 22. pro sedlo), sluka lesní (12, celkem tak letos už 81 ex.), skřivan polní (3), střízlík obecný (1), králíček obecný (1), červenka obecná (1), rehek domácí (17, letošní maximum), kos černý (2), drozd zpěvný (2), drozd cvrčala (1, třetí letošní) a strnad obecný (1, jedenáctý letošní). Kromě toho byl chycen také jeden netopýr pestrý.Odpočinek po noční šichtě (den 01.11.2023). Po mlžné noci se nad sedlem vyjasnilo a zavládla klidná atmosféra. Celkem bylo odchyceno 15 ptáků 7 druhů: linduška luční (3), střízlík obecný (2), králíček obecný (2), červenka obecná (5), rehek domácí (1), kos černý (1) a strnad rákosní (1, desátý letošní).

Velká halloweenská noc s pozdravem ze Sibiře (noc 31.10./01.11.2023). Předpověď po přechodu fronty slibovala, že by posledníá říjnová noc mohla být zajímavá. Ale ani jsme netušili, jak moc zajímavá nakonec bude. Na začátku noci ještě doznívaly vlny deště, krátce poté ale začali ptáci létat a už o půlnoci jsme daleko překročili první stovku odchycených jedinců. Přestože odchytům opticky dominovaly červenky, hlavními tahouny noci byli králíčci obecní. Zatímco se na sjezdovku střídavě snášela a stoupala mlha, před světlem vířila hejna drobných ptáčků, kteří s postupem noci sedali všude do trávy před světlem, cosi sbírali z trávy a poskakovali všude kolem. Vzhledem k poměrně výraznému jižnímu větru se jich jen minimum chytalo, ze sítí čile vyskakovali nebo po nich prostě zkušeně přelézali. Odchyty se tak dařilo, pokud byl čas, vylepšit s využitím alternativních technik (především síťky na motýly, ale sem tam se nějakého podařilo chytit i do ruky, zvláště když si sedl na vaše rameno nebo hruď). Celkový počet králíčků, kteří se přehrnuli přes sjezdovku, je možné odhadnout někde mezi 5-10 tisíci. Kromě králíčků a červenek prolétaly začátkem noci sluky, které pak úplně zmizely a průběžně v malém počtu drozdi zpěvní, kosi a jednotlivě kvíčaly a cvrčaly. Ve druhé polovině noci se začaly sem tam objevovat i další druhy, mírně zesílil průtah rehků domácích, objevilo se pár střízlíků, asi dvě hodiny před rozedněním prolétli nejméně dva konipasi bílí, osamělý skřivan polní a na sjezdovku začali sedat jednotlivé strnadi, především rákosní. Celkem bylo odchyceno 394 ptáků 12 druhů: linduška luční (6), střízlík obecný (5), BUDNÍČEK TLUSTOZOBÝ (1, první letošní = 86. druh sezóny, celkově už čtvrtý chycneý na sedle!), králíček obecný (126, letošní maximum a rekordní noční odchyt), červenka obecná (225, tím byla letos překročena suma 5000 odchycených červenek, rok 2023 se tak řadí ke čtyřem lepším rokům – 2014, 2015, 2020 a 2022), rehek domácí (13), bramborníček černohlavý (1, první letošní = 87. druh sezóny), kos černý (8), drozd zpěvný (5), drozd cvrčala (1, druhý letošní), strnad obecný (1, desátý letošní) a strnad rákosní (2, osmý a devátý letošní).


Čtvrtý budníček tlustozobý pro sedlo (a pátý pro ČR)


První letošní bramborníček černohlavý


Králíčci obecní u světla


Strnadi obecní jsou typičtí noční migranti závěru sezónyZa frontou (den 31.10.2023). Poslední říjnový den se počasí po přechodu fronty aspoň načas uklidnilo, později začali lítat např. špačci a drozdi a na sjezdovce se usadila mlha. Sítě bylo možné ropztáhnout až po 11 hodině; nadále proletovala početná hejna stovek drozdů, k tomu pěnkavy, 10 hřivnáčů, sýkory, čížci, králíčci, špačci a opět dva krkavci. Celkem bylo odchyceno 26 ptáků 7 druhů: pěvuška modrá (1), králíček obecný (2), sýkora koňadra (2), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (3), pěnkava obecná (1) a čížek lesní (16).

Příchod studené fronty (noc 30./31.10.2023). Noc začala pod oblačnou dekou se sílícím jižním větrem a tahem sluk, které se občas i chytaly. Vítr postupně sílil a už ve 23 hodin musely být sítě z bezpečnostních důvodů staženy, krátce poté dosahovaly poryvy větru na nedalekém vrcholu Šeráku až 27 m/s. Silný vítr pokračoval do rána, k tomu se už po půlnoci přidal vydatný déšť postupující studené fronty. Celkem bylo odchyceno 8 ptáků 4 druhů: sluka lesní (5, celkem tak letos už 69 ex.), střízlík obecný (1), drozd zpěvný (1) a mlynařík dlouhoocasý (1, chycen po setmění po 19 hodině, zřejmě na konci odpoledního tahu). Kromě toho byl chycen také jeden netopýr rezavý.

Pestrý odchyt s pozdními druhy (den 30.10.2023). Dnes byl podle všeho poslední velmi teplý den podzimu, i na sjezdovce v 1000 m n. m. teplota dosáhla k +10 °C. Slabý jižní vítr a protrhaná oblačnost umožňovaly středně silný tah, projevující se jako nepřetržitý proud malých hejn. Protahovaly zvláště pěnkavy a jikavci, strnadi obecní, jako dozvuk tahu tři hejna hřivnáčů, několik krkavců, káně lesní, malá hejna špačků, králíčci, zvonci, čížci, konipasi bílí, jen sem tam hejnka sýkor a opakovaně lovící samice krahujce. Celkem bylo odchyceno 92 ptáků 13 druhů: pěvuška modrá (9), špaček obecný (2, teprve pátý a šestý letošní), králíček obecný (30), červenka obecná (2), kos černý (1), sýkora koňadra (24), sýkora lužní (1, šestá letošní), sýkora uhelníček (1), mlynařík dlouhoocasý (7, celkem letos už 99 ex.), pěnkava jikavec (2), hýl obecný (4), čížek lesní a čečetka zimní (3, první letošní = 85. druh sezóny).

Další slučí noc (noc 29./30.10.2023). Nad sjezdovkou se další noc válela spíše řídká oblačnost, chvílemni i mlha, ale pořád bylo vidět na měsíc. Tah pěvců byl velmi slabý, zato opět dobře táhly sluky, a také se chytaly. Celkem bylo odchyceno 26 ptáků 8 druhů: sluka lesní (11, druhá nejlepší letošní noc, celkem letos 64 ex.), králíček obecný (1), červenka obecná (6), rehek domácí (2), kos černý (1), drozd zpěvný (3), drozd kvíčala (1, první letošní = 84. druh sezóny) a strnad rákosní (1, sedmý letošní).


Pestrý stovkový den (den 29.10.2023). Nedělní ráno začlo obláčky mlhy u hotelu, postupně se slila nízká oblačnost nad celým hřebenem a pod ní přes sedlo probíhal svižný tah řady ptáků. Po ránu přeletovala početná čistá hejna jikavců nebo také několik hejn desítek špačků, v jednom hejnu zrnožravců jsme zaznamenali vrabce polní, jinak standardní sestavě vévodily výše nad sítěmi pěnkavy, čížci a poměrně dost stehlíků, níže pak králíčci. Celkově bylo odchyceno 111 ptáků 13 druhů: pěvuška modrá (11, oživení tahu po asi týdnu), králíček obecný (19, někteří se při cestě k nahrávce za sjezdovkou chytali i do světelných sítí!), králíček ohnivý (1, letošní 281. pták), červenka obecná (12), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (53), sýkora modřinka (1), sýkora lužní (1, pátá letošní), sýkora uhelníček (2), pěnkava obecná (3), pěnkava jikavec (4), zvonek zelený (1, druhý letošní) a strnad rákosní (2, pátý a šestý letošní).


Mlžné ráno na sedle.


Sýkora lužní, pravděpodobně východní ssp. borealis.

Sváteční noc se symbolickým počtem odchycených ptáků (noc 28./29.10.2023). V noci bylo převážně polojasno, měsíc většinou zakrývala nízká oblačnost, ale slibovaná mlha se do konce noci nedostavila. Tah probíhal slabý resp. skoro žádný, v závěru noci přelétla sem tam červenka nebo drozd. Celkem bylo odchyceno 28 ptáků 8 druhů: sluka lesní (1, letošní 53. sluka), linduška luční (1, odchycena v závěru noci stále za tmy do podběráku), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (1), králíček obecný (14), červenka obecná (8), drozd zpěvný (1) a strnad rákosní (1, čtvrtý letošní).


Měsíc a Jupiter společně závěrem noci.


Další noční linduška luční.


A čtvrtý letošní strnad rákosní, z rozletu.


Odchytová akce probíhá jedenáctý týden, službu mají Honza Grünwald, Honza Studecký, Filip Petřík a další s pomocníky.


Předposlední střídání služeb (den 28.10.2023). Ve stejném duchu jako noc se nesl i následující den. Roztažené byly jen světelné sítě, fičel silný vítr a výsledkem byl tak jen nepočetný odchyt. Celkem bylo odchyceno 15 ptáků 7 druhů: linduška luční (3, celkem zatím letos 59 ex.), střízlík obecný (1), sýkora koňadra (4), pěnkava obecná (1), hýl obecný (4, letošní "maximum"), čížek lesní (1) a strnad rákosní (1, třetí letošní).

Větrná noc s mizícím tahem (noc 27./28.10.2023). Mlžná noc začala slibně, když se ještě dlouho před půlnocí začaly plnit sítě prvními červenkami. Vítr ale zesiloval, přidalo se mrholení a nakonec jsme chytali jen do části světelných sítí. V druhé polovině noci navíc tah zcela ustal. Celkem bylo odchyceno 14 ptáků 3 druhů: pěvuška modrá (2), králíček obecný (2) a červenka obecná (10).

Čekání na déšť (den 27.10.2023). Celé ráno jsme byli ve střehu s připravenými kasátky, protože měl relativně brzy dorazit slibovaný déšť. To se však stalo až okolo jedenácté, kdy už jsme měli zaplněný první odchytový formulář. Pokud jde o tah, bylo naprosté mrtvo, oživené jednotlivýmni hejny sýkor a sem tam pěnkavou. Celkem bylo odchyceno 20 ptáků 8 druhů: střízlík obecný (1), králíček obecný (5), králíček ohnivý (1, letos celkově 280. pták), červenka obecná (1), rehek domácí (1), sýkora koňadra (5), mlynařík dlouhoocasý (5, celkem letos 92 ex.) a šoupálek dlouhoprstý (1, třináctý letošní).


A ještě jedna (skoro)velká červenková noc (noc 26./27.10.2023). Začala velmi nenápadně jednou slukou chvíli po setmění. Od večera nad naším odchytovým stanovištěm operovaly také dvě pustovky, které lovily ve vzduchu létající ptáky a nechaly se krásně pozorovat ve světle svítilny. Dokonce se objevily ještě asi hodinu před příchodem mlhy jako předzvěst něčeho velkého. Po nástupu mlhy před půlnocí se jako lusknutím prstu spustil velmi početný tah přes naše odchytové stanoviště. Ten vydržel nějaké tři hodiny, než mlha odešla. Do té doby jsme však měli během krátké chvíle okroužkováno už okolo 300 červenek! Později neskutečný proud červenek prořídl, i když ptáci se průběžně chytali stále. S ohledem na bezpečnost námi vypouštených ptáků jsme také instalovali ke slukovkám výra a alespoň jednu z přítomných pustovek úspěšně odchytili. Rozletová kontrola byla následně tak početná, že červenky naplnily i nejvýše položenou síť v lese nad boudou, která má alespoň pro nás pověst chytače většinou jen náhodně přeletujících datlů. Celkem bylo odchyceno 444 ptáků 11 druhů: sluka lesní (3), kalous pustovka (1, třetí letošní), střízlík obecný (17), pěnice černohlavá (1), králíček obecný (22), červenka obecná (378), rehek domácí (15), kos černý (2), drozd zpěvný (3), šoupálek dlouhoprstý (1) a dlask tlustozobý (1, druhý letošní).Mlžný den skoro bez tahu (den 26.10.2023). Po zlepšení povětrnostních podmínek byly sítě roztaženy alespoň od desáté hodiny na celý zbytek dopoledne, což přineslo příjemný nepočetný odchyt nízko létajících ptáků v protivětru. Protáhl také osamělý dřemlík. Celkem bylo odchyceno 36 ptáků 11 druhů: linduška luční (2), pěvuška modrá (3), červenka obecná (1), kos černý (1), drozd zpěvný (1), sýkora modřinka (4), mlynařík dlouhoocasý (9, celkem letos už 87 ex.), pěnkava obecná (9), hýl obecný (1), čížek lesní (4) a strnad obecný (1, devátý letošní).

Velká slučí noc (noc 25./26.10.2023). Noc se nesla ve znamení zesilujícího větru, který navedl do sítí krásných 25 sluk. Mimo to také početně protahovali drozdi zpěvní a pozadu nezůstali ani menší ptáci jako červenka nebo dokonce králíček, kteří byli v tomto protivětru nad sjezdovkou chytáni nebo alespoň pozorováni. Ze zajímavějších druhů protáhlo několik menších hejn čírek obecných, bekasina a jedna čejka chocholatá. Rano bezprostředně po rozletu musely být sítě staženy z důvodu deště. Celkem bylo odchyceno 88 ptáků 7 druhů: sluka lesní (25, letošní maximum, celkem tak letos 49 ex.), puštík obecný (1, druhý letošní a osmnáctý celkově), skřivan polní (3), červenka obecná (25), rehek domácí (11), kos černý (6) a drozd zpěvný (17, letošní maximum).


Slabší den (den 25.10.2023). Den se střídavou oblačností a slabým tahem max. desítek ptáků. Celkem bylo odchyceno 30 ptáků 8 druhů: strakapoud velký (2, celkem letos už 25 ex.), pěvuška modrá (2), špaček obecný (1, teprve čtvrtý letošní), králíček obecný (10), červenka obecná (6), drozd zpěvný (2), sýkora koňadra (5) a sýkora modřinka (2).

Dalších pár červenek (noc 24./25.10.2023). Noc začala deštěm, takže chytat bylo možné až od 1 hodiny v noci. Celkem bylo odchyceno 86 ptáků 7 druhů: střízlík obecný (3), pěvuška modrá (3), králíček obecný (2), králíček ohnivý (1), červenka obecná (75), drozd zpěvný (1) a šoupálek dlouhoprstý (1).

Další den s velmi silným tahem (den 24.10.2023). Silný červenkový rozlet se přehoupl v silný koňadrový den s nádherným tahem přes Sedlo. Táhly vysoké tisíce pěnkavovitých ptáků všech druhů, tisíce kvíčal, brzy ráno mnoho cvrčal, lindušky luční, a hlavně pak koňadry. Protáhlo několik hejn kormoránů velkých a jedna osamělá linduška lesní, sedm vlaštovek a osm skřivanů lesních. Odpoledne jsme zaznamenali datla, luňáka červeného a dřemlíka. U sítí nad boudou se dvakrát ozvalo cosi věrně připomínajícího vábení budníčka temného, což nás vedlo ke zvýšené opatrnosti v té oblasti, která vyústila v krátké pozorovaní blíže neurčeného budníčka. Celkem bylo odchyceno 198 ptáků 17 druhů: skřivan lesní (1, devátý letošní), linduška luční (4), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (15), budníček menší (1), králíček obecný (13), červenka obecná (6), kos černý (1), sýkora koňadra (142), sýkora modřinka (2), sýkora uhelníček (2), šoupálek dlouhoprstý (1, desátý letošní), pěnkava obecná (1), dlask tlustozobý (1, první letošní = 83. druh sezóny), hýl obecný (1), čížek lesní (4) a strnad obecný (1).

Zprvu nevinně začínající noc nakonec přinesla docela zajímavý odchyt (noc 23./24.10.2023). Zprvu jasná noc s čilým tahem, který se odehrával hlavně vysoko nad sítěmi se přehoupla ve druhé půli v zataženou, a nakonec i mlžnou. První červenky se začaly chytat až kolem jedné hodiny ráno, nakonec jich v sítích, zejména díky masivnímu rozletu skončilo skoro 200. Odchyt byl bohatý nejen počtem ptáků, ale i druhovou rozmanitostí. Zvlášť překvapil relativně pozdní rehek zahradní. Když nad ránem sedla nad sítě hustá mlha, z oblohy se ozývala celá řada druhů ptáků a dost jich nakonec i skončilo polapených. Největší překvapení byl ale hned třetí pták okroužkovaný té noci. Stáli jsme zrovna u světla, když nízko nad sítí proletěly dvě volavky popelavé. Jedna se stočila zpět na sever, druhá přeletěla světelné sítě a se značným lomozem se snesla někde u stažených pěvcovek. Našli jsme ji stát u cestičky vedoucí k sítím a díky rychlé akci s podběrákem se mladou popelku podařilo odchytit. Nočnímu tahu dominovaly tisíce červenek, cvrčal a drozdů zpěvných, doplněné desítkami rehků domácích, jikavců a sluk, prolétla také bekasina otavní, jednotliví dlasci, pět volavek popelavých, několik špačků, asi 40 strnadů obecných a jednotliví skřivani polní. Celkem bylo odchyceno 263 ptáků 4 druhů: volavka popelavá (1, první letošní = 81. druh sezóny, celkově čtvrtá pro sedlo), sluka lesní (4, celkem letos 24 sluk), kalous ušatý (1, osmý letošní), střízlík obecný (11), pěvuška modrá (4), špaček obecný (1, třetí letošní), králíček obecný (3), červenka obecná (193), rehek zahradní (1, jeden z nejpozdnějších), rehek domácí (16, letošní maximum), kos černý (10, letošní maximum), drozd zpěvný (10, letošní maximum), pěnkava jikavec (1) a strnad obecný (7, první letošní = 82. druh sezóny, třetí nejvyšší odchycený počet).Slabší den se sýkorami a králíčky (den 23.10.2023). Zatažené ráno nás přivítalo vlažným tahem, který se projevil i na nepříliš početném odchytu. Na obloze dominovaly různé druhy pěnkavovitých ptáků, těžko říct, jaký převažoval, v sítích zase dominovaly koňadry, i když jen o fous před králíčky obecnými. Nejzajímavějším pozorováním byl nakonec přelet hejna 200 vlaštovek obecných, u sítí se objevil první letošní bramborníček černohlavý, protáhlo také na 250 konipasů bílých a do 10 cvrčal. Celkem bylo odchyceno 57 ptáků 8 druhů: strakapoud velký (1, už 23. letošní!), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (4), králíček obecný (17), červenka obecná (2), sýkora koňadra (25), sýkora modřinka (5) a šoupálek dlouhoprstý (1, devátý letošní).


Jasná noc se slabým tahem červenek (noc 22./23.10.2023). Zpočátku oblačná noc se vyloupla v jasnou oblohu, na které jsme termovizí objevovali jen málo táhnoucích ptáků. Sítě zely vesměs prázdnotou, což zachránila jedna sluka, skřivan lesní a dva sýcové rousní. Většina kontrol byla nicméně nulových a na větší počet ptáků jsme si museli počkat na rozlet. Chytilo se také pět netopýrů rezavých. Celkem bylo odchyceno 45 ptáků 8 druhů: sluka lesní (1, dvacátá letošní), sýc rousný (2, celkem letos už 64 sýců!), skřivan lesní (1, osmý letošní), střízlík obecný (2), králíček obecný (5), červenka obecná (9), rehek domácí (4) a drozd zpěvný (1).

Sílící tah rehků domácích (den 22.10.2023). Déšť nás donutil ráno nechat sítě stažené, na chvíli jsme exponovali jednu síť nad boudou, což přineslo pár běžných druhů. Odpoledne se na Sedle povalovala mlha a po sjezdovce se začalo pohybovat mnoho rehků, což nás vybudilo vzhledem k ustávajícím přeháňkám k aktivitě, tedy roztažení několika světelných sítí a pěvcovek nad boudou. Celkem bylo odchyceno 18 ptáků 6 druhů: budníček menší (1), králíček obecný (2), červenka obecná (5), rehek domácí (7), sýkora koňadra (2) a sýkora modřinka (1).


Skupinka rehků domácích: M1K cairii, M1K paradoxus, M+1K.

Červenková noc s pokaženým rozletem (noc 21./22.10.2023). Předpověď na tuto noc předvídala déšť, který se ale postupně posouval dál a dál, a tak jsme doufali, že než srážky dorazí, něco pochytáme. Noc začala zataženou oblohou a bezvětřím, příležitostně zafoukal mírný jižní vítr, přestože tah nebyl zpočátku příliš silný, postupně se po zapnutí světla začaly chytat jednotlivé červenky, což dlouho pokračovalo s podobnou intenzitou asi až do půl třetí ráno, kdy se na Sedlo navalila hustá mlha a ptáků se najednou vyrojily desítky až stovky; někdy se ve světle objevovalo až 15 ptáků najednou. Šlo ale téměř výlučně o červenky a jen výjimečně donesli pomocníci do zaneprázdněné boudy nějaké zajímavější druhy. Sítě byly ale bohužel staženy ještě před rozletem kvůli vytrvalému dešti. Celkem bylo odchyceno 356 ptáků 8 druhů: sluka lesní (1, devatenáctá letošní), střízlík obecný (1), budníček menší (1), králíček ohnivý (1), červenka obecná (339, letos jsme tak načali už pátou tisícovku), rehek domácí (10, letošní maximum), drozd zpěvný (1) a pěnkava jikavec (2, první noční letos). Kromě toho bylo odchyceno také 12 netopýrů rezavých (!), netopýr pestrý a netopýr ušatý.


Odchytová akce probíhá desátý týden, službu mají Ondra Černý, Jana Hronková a Jarda Fořt s pomocníky.


"Velký den" = další invaze sýkor (den 21.10.2023). Dopolední oblačnost se během dne protrhala, střídání služeb na sedle bylo ale zpestřeno dalším náletem sýkor. Kromě nich prolétaly spíše jen desítky až nižší stovky ptáků, mimo jiné tři vlaštovky. Celkem bylo odchyceno 403 ptáků 14 druhů: skřivan lesní (1, letošní sedmý), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (5), králíček obecný (33), králíček ohnivý (2, celkem letos už 277 ex.), červenka obecná (1), rehek domácí (1), sýkora koňadra (254, letošní maximum), sýkora modřinka (18), sýkora babka (1, osmá letošní), sýkora uhelníček (73, celkem letos už 1226 ex.!), mlynařík dlouhoocasý (11, celkem letos 78 ex.), šoupálek dlouhoprstý (1, osmý letošní) a zvonek zelený (1, první letošní = 80. druh sezóny).


Letošní rok je mimo jiné rokem uhelníčků. Tak silný tah jako letos jsme po dobu konání akce ještě nezaznamenali.
Větrná noc (noc 20./21.10.2023). Silný nárazový vítr hrozil poškozením sítí, a tak jsme roztahovali až ve 4:30 ráno. Táhly pouze jednotlivé červenky, kroužkováno bylo pouze šest červenek obecných a pět střízlíků obecných.

Větrný den s minimálním tahem (den 20.10.2023). Den začal s mlhou a jemným mrholením, oblačnost vydržela celý den, ale přidal se sílící jižní vítr, který vedl odpoledne ke stažení sítí. Zaznamenali jsme jen průtah jednotlivých ptáků (celkově max. desítky u jednotlivých druhů), mimo jiné prolétlo 11 cvrčal, brávník, strnad rákosní, káně lesní, strakapoud velký, nejvíce ale táhly sýkory a pěnkavy. Celkem bylo odchyceno 86 ptáků 12 druhů: střízlík obecný (2), pěvuška modrá (1), králíček obecný (6), králíček ohnivý (1), červenka obecná (4), rehek domácí (2), kos černý (1), sýkora koňadra (25), sýkora modřinka (9), sýkora uhelníček (31), pěnkava obecná (1) a čížek lesní (3).

Červenky to ještě nezabalily (noc 19./20.10.2023). Celonoční mlha přinesla opět tah stovek červenek, sluku jsme viděli jen jednou. Celkem bylo odchyceno 96 ptáků 7 druhů: kalous ušatý (1, sedmý letošní), skřivan polní (1, šestnáctý letošní), střízlík obecný (1), králíček obecný (4), červenka obecná (87), rehek domácí (1) a kos černý (1).Deštivé oteplení (den 19.10.2023). Oblačnost přinesla konec mrazivého počasí, ale také celodenní mlhu a střídavé dešťové přeháňky. Tah byl opět o něco slabší, pěnkav a jikavců prolétlo jen několik tisíc, stovku překročili jen špačci, kvíčaly, dlasci, zvonci, konopky a stehlíci. Mimo to protáhlo také 25 hřivnáčů, krahujec, strakapoud velký, sojka, dva skřivani lesní a jeden polní, několik sýkor, tři brávníci, drozd zpěvný, čtyři strnadi obecní a 25 strnadů rákosních, sedm cvrčal, 81 konipasů bílých, 44 lindušek lučních, pět zvonohlíků, pár kosů a pěvušek. Celkem bylo odchyceno 102 ptáků 12 druhů: střízlík obecný (1), králíček obecný (7), červenka obecná (2), rehek domácí (2), kos černý (3), sýkora koňadra (5), sýkora modřinka (7), sýkora uhelníček (42, celkem letos už 1122 ex.), mlynařík dlouhoocasý (7, celkem letos rekordních 67 ex.), pěnkava obecná (12, letošní maximum), pěnkava jikavec (8, letošní maximum) a čížek lesní (6).


Ještě jedna mrazivá noc (noc 18./19.10.2023). Mrazivý závan v Jeseníkách snad pomalu končí, i tuto noc klesaly teploty alespoň v údolích pod horami pod bod mrazu; na konci noci se ovšem zatáhlo a to teploty vyhnalo trochu nahoru. Tah byl asi nejslabší za posledních několik nocí, proletovaly jen jednotlivé červenky, kosi a drozdi, k tomu osamělá sluka (kromě těch, které zůstaly v síti). Celkem bylo odchyceno 37 ptáků 7 druhů: sluka lesní (2, celkem letos osmnáct), skřivan polní (1), pěvuška modrá (1), červenka obecná (13), rehek domácí (5), kos černý (7) a drozd zpěvný (8, vyrovnání letošního maxima z minulé noci).Jasný den s pestrým tahem (den 18.10.2023). V Jeseníkách se vyjasnilo a tak přišlo dosud nejchladnější ráno tohoto podzimu. V dolinách teplota klesala výrazně pod nulu a snad i toto ochlazení opět donutilo ptáky k pohybu na jih. Tah nebyl tak početný, jako v nejlepších dnech, ale zato protahovala řada různých druhů. Kromě dominantních jikavců, kterých prolétlo asi deset tisíc, to bylo především asi 6000 pěnkav, 450 zvonků, 650 konopek, 550 stehlíků, 300 dlasků, 600 hřivnáčů, 150 koňader a 80 modřinek, 250 špačků, 100 pěvušek, 150 kvíčal, 350 konipasů bílých; v desítkách prolétli skřivani lesní i polní, mlynaříci, uhelníčci, králíčci obecní, drozdi zpěvní a cvrčaly, kosi černí, lindušky luční, křivky, zvonohlíci, strnadi rákosní a obecní; vše doplnilo 62 kormoránů velkých, moták pilich, káně lesní, dřemlík tundrový, sokol, dvanáct sojek, linduška rudokrká, patnáct brávníků, deset rehků domácích. Celkem bylo odchyceno 114 ptáků 13 druhů: skřivan lesní (1, šestý letošní), konipas bílý (1, první letošní = 79. druh sezóny), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (39), králíček obecný (6), sýkora koňadra (11), sýkora uhelníček (36), mlynařík dlouhoocasý (13), šoupálek dlouhoprstý (1, sedmý letošní), pěnkava obecná (2), čížek lesní (1), čečetka tmavá (1, druhá letošní) a křivka obecná (1, devátá letošní).

Jasná noc (noc 17./18.10.2023) se slabým tahem červenek, zaznamenali jsme také sedm sluk, několik rehků a drozdů a hlasy volavek. Celkem bylo odchyceno 138 ptáků 7 druhů: střízlík obecný (7), pěvuška modrá (2), králíček obecný (1), červenka obecná (104), rehek domácí (8, letošní maximum), kos černý (8, letošní maximum) a drozd zpěvný (8, letošní maximum).Sýkory a králíčci (den 17.10.2023). Podrobnosti o tahu čekáme ráno, zajímavý byl průlet žluny šedé, v síti překvapivě skončil také retrap strakapouda malého, který tady byl kroužkovaný v srpnu. Ukazuje to na skrytou přítomnost druhu někde v okolí. Celkem bylo odchyceno 272 ptáků 12 druhů: střízlík obecný (12), pěvuška modrá (14), králíček obecný (32), králíček ohnivý (1), červenka obecná (2), rehek domácí (2), sýkora koňadra (140), sýkora modřinka (43), sýkora uhelníček (22), brhlík lesní (1, devátý letošní), šoupálek dlouhoprstý (1, šestý letošní) a pěnkava obecná (2).Červenky ani střízlíci to nevzdávají (noc 16./17.10.2023). Během jasné noci teplota klesala velmi hluboko, před půlnocí se zdálo, že ani nic nepoletí. Pak se ale rozjel tah jednotlivých červenek a drozdů. Celkem bylo odchyceno 64 ptáků 4 druhů: sýc rousný (1, letošní 62. sýc), střízlík obecný (21, druhý nejlepší letošní odchyt), červenka obecná (41) a drozd zpěvný (1).Další sněhové škádlení (den 16.10.2023). Útok chladného počasí pomalu vrcholí (nejchladnější bude asi noc 17./18.10.), což se během dne na sedle projevilo chvilkovým slabým sněžením. Jinak ovšem převládalo polojasné počasí, při pohledu zdálky bylo vidět, že nad sedlem vznikla klasická podzimní štěrbina v oblačnosti nad ním, kterou probíhal pokračující tah ptáků. Dominantní byly pěnkavy (odhad 16000 ex.), početně pak protahovali hřivnáči (1000 ex.), uhelníčci, modřinky, cvrčaly (141 ex.), kvíčaly (665 ex.), zvonci, stehlíci, čížci, koňadry, jikavci, dlasci a konopky. Mimo jiné prolétla také sýkora lužní, dva skřivani lesní, osm vlaštovek, pět čečetek, zvonohlík a další. Celkem bylo odchyceno 254 ptáků 10 druhů: linduška luční (4), střízlík obecný (5), pěvuška modrá (1), králíček obecný (22), králíček ohnivý (2), červenka obecná (2), sýkora koňadra (148), sýkora modřinka (9), sýkora uhelníček (53, už třetí den pokračuje obnovený silný tah a celkový počet odchycených uhelníčků v tomto roce tak přesáhl tisíc ptáků!) a čížek lesní (8).

Skoro mrazivá noc (noc 15./16.10.2023). Jasná noc s teplotami blížícími se k nule, v závěru se dokonce ukázala na více než hodinu vysoká mlha. I tak opět protahovaly celkově stovky červenek, novinkou poslední doby je také sílící noční tah až desítek střízlíků. Jednotlivě prolétli kosi, drozdi, cvrčaly, králíčci a jen jednou i kalous. Celkem bylo odchyceno 95 ptáků 8 druhů: sýc rousný (1, celkově letošní 61. sýc!), střízlík obecný (23, letošní maximum), budníček menší (1), králíček obecný (1), červenka obecná (62), rehek domácí (5, letošní maximum), kos černý (1) a drozd zpěvný (1).

Závan zimy (den 15.10.2023). Den začal jako jasný, přeháňky se sedlu vyhýbaly. Až na konci dne se dostavilo asi hodinové jemné sněžení. A opět probíhal krásný, sice slabý, ale velmi pestrý tah, mimo jiné prolétlo asi 2500 hřivnáčů, moták pochop, dva jestřábi lesní, 18 brávníků, šest skřivanů lesních, 25 křivek, 15 strnadů obecných a neurčený rákosník. Celkem bylo odchyceno 250 ptáků 13 druhů: střízlík obecný (2), pěvuška modrá (3), budníček menší (1), králíček obecný (45), králíček ohnivý (3), červenka obecná (2), sýkora koňadra (91), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (80, letošní maximum a třetí nejvyšší denní odchyt vůbec), mlynařík dlouhoocasý (7, celkem letos 47 ex.), šoupálek dlouhoprstý (1, pátý letošní), pěnkava obecná (1) a čížek lesní (13).

Jedna z koňader měla zvláštně bílé drápy.

Skoro mrazivé přivítání na sedle (noc 14./15.10.2023). Večer přivítal novou posádku na sedle střídavý déšť, který opět vyrobil pěknoé mlžné cáry. Ale ještě před půlnocí se přestaly válet od jihu, úplně zmizely a pak se začaly pro změnu valit od severu. A šlo to poznat i na teplotě vzduchu. A krátce poi půlnoci se na cestu opět vydaly stovky červenek. Celkem bylo odchyceno 144 ptáků 7 druhů: sýc rousný (2, celkem letos 60 ex., čímž se rok 2023 stal nejlepším vůbec), střízlík obecný (17, letošní maximum), pěvuška modrá (1), králíček obecný (1), červenka obecná (120), rehek domácí (2) a strnad rákosní (1, druhý letošní).


Začátek noci nebo konec večera? Vyhlížení mlhy a tahu.Mlhy jsme se dočkali, ale nic jsme v ní nezahlédli. S můrami se stále ještě objevují jednotliví lišaji svlačcoví. Na parkovišti u hotelu se rozjížděla zajímavá zábava.


Teprve druhý letošní strnad rákosní. Pomalu se rozbíhá tah rehků domácích.


Odchytová akce probíhá devátý týden, službu mají Zdeněk Tyller, Vašek Tomášek a Lukáš Jonák s pomocníky.


Podzimní Big Day a překvapivý celodenní tah (den 14.10.2023). Ráno se nad sedlem válela mlha, která ho občas zakryla a občas vystoupla výše a pod ní probíhal pěkný pestrý, i když ne příliš početný tah (max. stovky ptáků). Během prvních dvou hodin se podařilo zaznamenat 39 druhů ptáků, nejpočetněji proletovali mimo jiné králíčci, s nimi pak hlavně pěnkavy, čížci, konopky, dlasci, lindušky luční, konipasi bílí, prolétlo ale také hejnko desíti skřivanů lesních, pět cvrčal, pět vlaštovek, osamělé sýkory lužní i babky. Zajímavé je, že tah pokračoval celý den a přivítal na sedle i novou posádku. Odpoledne se tak nakonec chytilo více ptáků než dopoledne, odchytům dominovali kupodivu především čížci lesní. Celkem bylo odchyceno 290 ptáků 16 druhů: strakapoud velký (2, nyní skoro každý den přibývá aspoň jeden pták), skřivan lesní (3, celkem letos 5 ex.), linduška luční (1), pěvuška modrá (8), budníček menší (1), králíček obecný (40, celkem letos už přes 400 ex.), králíček ohnivý (10), červenka obecná (5), kos černý (1), sýkora koňadra (59), sýkora modřinka (49), sýkora uhelníček (34, dostaneme se letos na tisícovku odchycených?), mlynařík dlouhoocasý (18, letošní maximum + nejvyšší odchycený denní počet vůbec), šoupálek dlouhoprstý (1, čtvrtý letošní), pěnkava jikavec (1) a čížek lesní (57, nejvyšší denní počet vůbec; předchozí maximum bylo 48 ex. ve dne 02.10.2020).


Ranní mlžná deka nad sedlem. Část proletujícího hejnka vlaštovek.Další nenaplněná předpověď (noc 13./14.10.2023). Původní předpověď na noc na sobotu, kdy probíhal podzimní Global Big Day, slibovala pěknou mlhu ve druhé půlce noci. Jenže o půlnoci zářily na sedle hvězdičky a do checklistu jsme přidali jen proletující hejnko čtyř čírek obecných a osamělé červenky. Teprve o hodně později se udělala na Červené hoře čepice a pak se líně a hodně pomalu roztahovala do stran. Bylo jasné, že to do rána nestihne. A tak celkově pozorovatelně protáhlo jen pár desítek červenek a drozdů. Celkem bylo odchyceno 18 ptáků 2 druhů: střízlík obecný (1) a červenka obecná (17).


Ještě dlouho po půlnoci vrčela na naší sjezdovce sekačka, která ji zbavila bylinného porostu. Potom jsme už mohli jen obdivovat skorozimní oblohu s vycházejícím "zimním šestiúhelníkem", kterému dominuje souhvězdí Orion.

Pestrý odchyt a další útok sýkor (den 13.10.2023). V pátek třináctého vydržela na sedle ráno mlha z noci, která se odvalila až po desáté hodině a opět probíhal mohutný tah. Tentokrát jej ovšem vedly desítky tisíc koňader, ale zdatně jim sekundovala řada dalších druhů – po tisícovkách proletovaly kvíčaly, uhelníčci, modřinky, budníčci, králíčci, pěvušky, lindušky luční, pěnkavy, konopky, čížci a špačci. Z dalších druhů stojí za zmínku přeletující dřemlík tundrový, stovky jikavců, desítky mlynaříků, desítky sýkor lužních a babek nebo stovky hýlů. Celkem bylo odchyceno 276 ptáků 17 druhů: strakapoud velký (1, už dvacátý letošní), lindušky luční (19, letošní maximum), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (38), rákosník proužkovaný (1, jeden z nejpozdnějších), budníček menší (6, letošní maximum), králíček obecný (20), králíček ohnivý (4, celkem letos už 258 ex.!), červenka obecná (37), kos černý (4, letošní "maximum"), sýkora koňadra (128), sýkora modřinka (6), sýkora uhelníček (2), pěnkava jikavec (2), hýl obecný (1), stehlík obecný (2, druhý a třetí letošní) a čížek lesní (4). Kromě toho nám neznámý predátor v síti zabil také strnada rákosního...

A další sovičky + pokračuje tah červenek (noc 12./13.10.2023). Další noc začala zataženou oblohou a deštěm a to je dobrá situace pro pozdější vznik mlhy. Ta na sjezdovku skutečně sedla asi ve 2:30 a zůstala už do rána, jen nakrátko se do ní opřel ještě jeden déšť. Do toho protahovaly tisíce červenek, drozdů a kosů, desítky sluk a jednotky až desítky kalousů a skřivanů. Celkem bylo odchyceno 88 ptáků 5 druhů: sluka lesní (2, celkem letos 16 ex.), kalous pustovka (2, první letošní = 78. druh sezóny, celkově 30.+31. pro sedlo), králíček obecný (1), červenka obecná (80) a drozd zpěvný (3).


"Slabší" tahový den (den 12.10.2023). Noční mlha se stáhla k hotelu a tudy se přelévala dolů, zatímco u sítí nechala jasnou mezeru. A tou opět protahovala kvanta ptáků, jen v poněkud nižších počtech než o den dříve. Jako vždy tah vedly pěnkavy s čížky, kterých proletovaly nižší tisícovky, po stovkách přelétali přes sedlo koňadry, modřinky, uhelníčci, dlasci i lindušky luční, doprovázely je desítky konipasů bílých, králíčků, mlynaříků, konopek, stehlíků, špačků i hřivnáčů, zaznamenali jsme také 30 sojek a jednotlivé krahujce. Večer se pak rozpoutal silný vítr. Celkem bylo odchyceno 146 ptáků 11 druhů: střízlík obecný (8), pěvuška modrá (3), budníček menší (1), králíček obecný (25), králíček ohnivý (2), červenka obecná (29), sýkora koňadra (10), sýkora modřinka (40), sýkora uhelníček (12), mlynařík dlouhoocasý (8, celkem letos 22 ex.) a čížek lesní (8).

Pták č. 150 000 a překvapivý nový druh odchytů (noc 11./12.10.2023). Předpověď byla slibná i na další noc a tak na místo jako výpomoc dorazil i webmaster. Mlha se však zdráhala, chvílemi nadějně olizovala sjezdovku, chvílemi se téměř úplně rozpouštěla a z výšky zářily hvězdy. Do toho ale už od večera protahovaly jednotlivé červenky a drozdi a sem tam se červenky i chytaly. Do jubilejního ptáka chybělo jen něco přes 50 odchycených jedinců a pmalu jsme se k této metě blížili. Ještě předtím uvízl ve slukovce kalous a pak se mlha někdy po jedné hodině konečně usadila na zemi. A kolem druhé v noci se snesl ke světlu třepotavým letem podivný pták, letem podobný sluce, ale s krátkým zobákem a černým koncem ocasu. Vůbec jsme netušili co to je a samozřejmě uletěl. Ale po chvíli se snesl podruhé a tentokrát uvíznul v síťce... na motýly. A s překvapením jsme koukali, že jde o nový druh odchytů, který jsme uprostřed noci vůbec nečekali – mladého holuba doupňáka! Vše o pár minut později korunoval průlet příbuzné hrdličky zahradní. A krátce poté se počítadlo odchycených ptáků od začátku akce zastavilo na čísle 150 000. Nu a odchyceným druhem byla samozžejmě červenka obecná. :) Celkem bylo odchyceno 89 ptáků 9 druhů: sluka lesní (1, čtrnáctá letošní), holub doupňák (1, první vůbec = 77. druh sezóny a 133. druh odchytů), kalous ušatý (1, šestý letošní), střízlík obecný (1), králíček obecný (2), červenka obecná (77), rehek zahradní (1), rehek domácí (1) a drozd zpěvný (4).

Masivní tah se slabým odchytem (den 11.10.2023). Ráno se mlha stáhla k hotelu a nad naší sjezdovkou uvolnila místo pod vysokou oblačnsotí a jasnou oblohou. A do tohoto místa se soustředil jeden z nejmasivnějších tahů posledních dnů, možná i let. Na konci dne jsme dospěli k odhadu, podle kterého přes sedlo prolétlo něco kolem půl milionů ptáků! Naprosto dominantní byly pěnkavy, kterých přeletovaly desítky tisíc, ty pak doplňovaly tisíce sýkor (koňader, modřinek i uhelníčků), čížků a stovky dlasků. Po desítkách pak proletovali konipasi bílí, lindušky luční, jikavci, zvonohlíci, konopky a hřivnáči. Mimo to prolétli také krahujec a tři labutě velké. Odchyty byly proti tahu výrazně slabší, protože většina ptáků letěla výše nad sítěmi. Celkem bylo odchyceno 84 ptáků 17 druhů: strakapoud velký (1, už devatenáctý letošní), linduška luční (3), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (4), špaček obecný (1, druhý letošní), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1), králíček obecný (6), králíček ohnivý (3), červenka obecná (39), sýkora koňadra (7), sýkora kodřinka (4), sýkora lužní (1, čtvrtá letošní), sýkora uhelníček (7), pěnkava obecná (3), pěnkava jikavec (1, první letošní = 76. druh sezóny) a čížek lesní (1).

Konečně zase velká noc (noc 10./11.10.2023). Krátce po západu slunce se na sjezdovku snesla mlha a po chvíli to začalo. Přes sjezdovku se hrnuly tisíce a tisíce červenek, než tah po půlnoci o něco zeslábl, porolétlo jistě několik desítek tisíc ptáků! Ale červenky nebyly to jediné, co táhlo; v "menším" počtu, tedy po stovkách, proletovaly lindušky luční, budníčci a drozdi zpěvní, po desítkách skřivani polní a sluky, jednotlivě se ukázali ještě lelci lesní, sluky, kalousi a opět slučka malá. Nad ránem ještě za tmy pak navázal silný tah stovek pěvušek. Kromě ptáků prolétly také desítky netopýrů. Celkem bylo odchyceno 475 ptáků 12 druhů: sluka lesní (1, třináctá letošní), skřivan polní (12, letošní maximum), linduška luční (13, letošní maximum), střízlík obecný (4), cvrčilka zelená (1, jedno z nejpozdnějších pozorování), pěnice černohlavá (1), budníček menší (2), králíček obecný (1), červenka obecná (430), kos černý (2), drozd zpěvný (7, letošní maximum) a čečetka tmavá (1, první letošní = 75. druh sezóny a také první noční čečetka vůbec!). Kromě toho byli chyceni dva netopýři ušatí, netopýr hvízdavý a netopýr pestrý.

Pestrý tahový den (den 10.10.2023). Po pěkné noci sedla na sjezdovku mlha a tak se ptáci chytali i dále. Jen po deváté hodině situaci trochu narušil déšť. Protahovaly především tisíce sýkor, stovky králíčků, drozdů a čížků, desítky až stovky střízlíků, desítky mlynaříků, pouze nižší desítky pěnkav, ale ještě také jednotlivé vlaštovky. Celkem bylo odchyceno 229 ptáků 15 druhů: strakapoud velký (1, letos už osmnáctý), linduška luční (9, letošní maximum), střízlík obecný (16, letošní maximum), pěvuška modrá (8), pěnice černohlavá (2), králíček obecný (42, letošní maximum), králíček ohnivý (2), červenka obecná (101), kos černý (1), drozd cvrčala (1, první letošní = 74. druh sezóny), sýkora koňadra (23), sýkora modřinka (3), sýkora uhelníček (6), mlynařík dlouhoocasý (13, letošní maximum) a šoupálek dlouhoprstý (1, třetí letošní).

Další červenková noc s novou "sovičkou" (noc 09./10.10.2023). Konečně se na sedlo dostavila klasická mlžná noc s ideálními podmínkami a červenky toto "pozvání" uvítaly – protahovaly jich nižší tisíce, doprovázené stovkami drozdů zpěvných, jednotlivě proletovaly také sluky. Celkem bylo odchyceno 255 ptáků 4 druhů: puštík obecný (1, první letošní = 73. druh sezóny, celkově 17. pro sedlo), střízlík obecný (1), červenka obecná (252) a drozd zpěvný (1).

Rozlet před deštěm (den 09.10.2023). Během pondělního rána jsme zastihli ještě rozlet po noci, ale pak se rozpršelo a sítě jsme velmi brzy stáhli. Ještě předtím jsme zaznamenali silný tah stovek pěnkav, čížků a také drozdů. Chytání bylo obnoveno po dešti, kdy protahovaly pro změnu desítky hřivnáčů, ale také desítky sýkor, jednotliví strakapoudi a osmaělý krahujec. Celkem bylo odchyceno 115 ptáků 10 druhů: slučka malá (1, první letošní = 72. druh sezóny, celkově čtrnáctá pro sedlo), strakapoud velký (1, už sedmnáctý letošní), králíček obecný (4), králíček ohnivý (1), červenka obecná (98), kos černý (2), drozd zpěvný (4, letošní "maximum"), sýkora koňadra (1), sýkora uhelníček (1) a čížek lesní (2).

Červenky vracejí úder (noc 08./09.10.2023). Po několika prázdných nocích pokračovala podobně i ta následující, kterou měl podle předpovědi ukončit déšť. Skutečně se jasná noc změnila v zataženou a pak po 3 hodině začal tah červenek. Tisíce ptáků doprovázely ještě desítky skřivanů, jednotlivé sluky a také skupinka sedmi neurčených bahňáků. A ve čtyři ráno začalo letos poprvé na sedle sněžit! Tah to však nenarušilo a tak jsme se mohli těšit i na nějaký rozlet. Celkem bylo odchyceno 221 ptáků 7 druhů: sluka lesní (1, dvanáctá letošní), sýc rousný (2, celkem letos 58 ex., což je vyrovnání počtu dosud nejlepšího roku 2016), skřivan polní (2, první letošní = 71. druh sezóny), střízlík obecný (3), červenka obecná (210), bělořit šedý (1, šestý letošní) a drozd zpěvný (2).


Nepříznivé počasí pokračuje (den 08.10.2023). Vichr střídaný deštěm na sedle vydržel až do odpoledních hodin, od roztažení sítí ve 14 hod odpoledne v nich uvízli jen tři ptáci – strakapoud velký, kos černý a sýkora koňadra.

Větrná noc (noc 07./08.10.2023). Novou posádku přivítal na sedle pořádný vichr, s poryvy kolem 20 m/s. A naděje na čestný úspěch na rozletu pak zhatil silný déšť na konci noci.


Odchytová akce probíhá osmý týden, službu mají Radek Lučan, Anna Lučanová a Tereza Švejcarová s pomocníky.


Slabý, ale pestrý tah při střídání služeb (den 07.10.2023). Ráno po pseudorozletu to vypadalo, že nepřijde ani žádný denní tah. Od půl sedmé jsme z pozorovacího místa vyhlíželi nějaké ptáky, ale bylo mrtvo a ticho. Trvalo téměř hodinu, než se tah konečně rozběhl, i tak ale zůstávala intenzita dost slabá. Proletovala hejnka maximálně desítek ptáků, celkem prolétly odhadem nízké tosícovky jedinců. Dominantní byly tradičně pěnkavy, čížci a konopky, proletovala ale také poměrně početná hejnka dlasků a lindušek lučních, mezi kterými se ojediněle ozvala i linduška lesní. Podobně pěnkavy doprovázeli jednotliví jikavci. Postupně se také rozběhl slabší tah sýkor (koňader, modřinek i uhelníčků) a králíčků, přelétlo také několik drozdů a pár cvrčal, nějací konipasi bílí, pár zvonohlíků osamělý strnad obecný, pár sojek, krahujců a hřivnáčů, asi nejefektnější byl relativně blízký nízký průlet sokola stěhovavého. Během dopoledne se k sítím z turistické cesty odpojila podezřelá skupina mladých lidí, ze kterých se vyklubala botanická exkurze olomoucké univerzity. Přišli se podívat na "naše" vratičky mnohoklanné a dokonce se jim podařilo objevit i jednu opožděnou s výtrusným klasem. Celkem bylo odchyceno 27 ptáků 6 druhů: strakapoud velký (3, to je pro letošní rekordní rok celkem už 15 ex., zvláště u první samice nás podezřele krátký zobák vedl k přesvědčení, že by se mezi táhnoucími ptáky mohli po dlouhé době skrývat i jedinci nominátní ssp. major), králíček obecný (12), králíček ohnivý (2, celkem v letošním rekordním roce už 246 ex.), sýkora koňadra (3), sýkora modřinka (2) a sýkora uhelníček (5, celkem letos už 827 ex.).

Pořád těm ptákům nerozumíme (noc 06./07.10.2023). Další ideální noc, střídavá oblačnost, ten správný vítr, relativně teplo, na sever od nás taky pěkně. To bude ale červenek. A výsledek? Úplně nic. Ani v sítích, ani na obloze, ani v termovizi. Čekat jsme museli až na ranní minirozlet. Celkem bylo odchyceno 6 ptáků 2 druhů: červenka obecná (5) a kos černý (1).


A také slabší denní tah s pořád slušným odchytem (den 06.10.2023). Nad horami bylo zataženo nízkou oblačností, při vytrvalém jižním větru probíhal jen výrazně slabší tah ptáků. Po stovkách proletovaly pěnkavy, čížci, koňadry a modřinky, po vyšších desítkách skřivani lesní, dlasci, konopky a uhelníčci, vše doplňovaly nízké desítky křivek a stehlíků. Kromě toho protáhlo v pěti hejnech asi 290 hřivnáčů, dále 3 sojky, 6 krkavců, osamělý špaček, 16 brávníků, 5 cvrčal, 5 pěvušek, dva vrabci polní, konipas bílý, tři lindušky luční, sedm jikavců a dva zvonohlíci. Celkem bylo odchyceno 115 ptáků 10 druhů: pěvuška modrá (3), budníček menší (1), králíček obecný (15), králíček ohnivý (2), červenka obecná (1), rehek domácí (1), sýkora koňadra (70), sýkora modřinka (13), sýkora uhelníček (8) a čížek lesní (1).

Noční tah slábne (noc 05./06.10.2023). Polojasná noc se střídavým svícením, bez pozorovatelného tahu, s jediným viděným netopýrem a téměř žádnými můrami. Celkem bylo odchyceno 13 ptáků 2 druhů: střízlík obecný (1) a červenka obecná (12, tím byla překročena druhá tisícovka letos kroužkovaných červenek).

Středně silný denní tah při oblačném počasí (den 05.10.2023). Většinu dne se nad sedlem držela oblačnost, ze které jen občas prosvítalo slunce. V jižním větru běžel několik hodin tah vyšších tisíců ptáků. Dominantní byly pěnkavy obecné (vysoké tisíce), dále táhli čížci (vyšší stovky), dlasci (nižší stovky), koňadry (nízké stovky), lindušky luční (nízké stovky), modřinky (desítky), uhelníčci (desítky), jikavci (desítky), konopky (desítky), stehlíci (desítky), křivky (desítky), pěvušky (desítky), konipasi bílí (vyšší desítky), hřivnáči (2 hejna, celkem 35 ex.), spíše jednotlivě se objevili zvonohlíci (8), konipas horský (1), zvonci, špaček obecný (1), skřivan lesní (2), linduška lesní (1), z dravců se ukázal krahujec a první letošní dřemlík tundrový. Kroužkováno bylo 80 ptáků 13 druhů: červenka obecná (9), sýkora koňadra (8), sýkora uhelníček (22), sýkora modřinka (2), králíček ohnivý (3), králíček obecný (14), pěvuška modrá (11), rehek domácí (1), střízlík obecný (2), budníček menší (1), pěnice černohlavá (1), čížek lesní (5) a sojka obecná (1, třetí letošní).

Noční tah červenek za jasné noci s ubývajícím měsícem (noc 04./05.10.2023). Během jasné noci probíhal nad horami nepříliš silný, ale výrazný tah, díky slabému jižnímu větru letěli ptáci poměrně nízko a průběžně se jednotlivě chytali. V naprosté převaze byly červenky, ale objevilo se i několik dalších druhů, složení ranního rozletu ukázalo, že výrazně už táhnou i střízlíci. Celkem bylo kroužkováno 114 ptáků 6 druhů: červenka obecná (98), rehek domácí (1), rehek zahradní (1), střízlík obecný (12, letošní maximum), drozd zpěvný (1) a sýc rousný (1, letošní 56. sýc).

Hezký denní tah (den 04.10.2023). Další den s hezkým dopoledním tahem, během kterého protahovaly nízké tisíce ptáků, zejména pěnkav (nízké tisíce), dlasků (nízké stovky), čížků (stovky), modřinek (nízké stovky), hřivnáčů (8 hejn, 255 ex.), v desítkách pak táhli jikavci, lindušky lesní, sýkory koňadry, uhelníčci, pěvušky, v menších počtech zvonci (5), skřivani lesní (5), lindušky lesní (2), konipasi bílí (4), konipasi horští (10), křivky obecné (21), zvonohlíci (5), poštolky (2) a také jeden krahujec. Prolétly dokonce i tři opožděné vlaštovky. Kroužkováno bylo 85 ptáků 12 druhů: králíček obecný (29), králíček ohnivý (3, v tuto chvíli je stále suma odchycených jedinců obou druhů téměř stejná, 246 resp. 239 ex.), střízlík obecný (4), pěvuška modrá (9), budníček menší (1), sýkora koňadra (8), sýkora uhelníček (15, začíná snad další vlna tahu?), sýkora modřinka (8), červenka obecná (1), rehek domácí (1), pěnkava obecná (1) a čížek lesní (5).


Rychlý přechod fronty (noc 03./04.10.2023). Čekali jsme, že by se mohli objevit nějací ptáci před rychle postupující forntou, která se už od začátku noci od západu hlásila vzdáleným mohutným blýskáním, neboť byla provázena nečekaně silnými bouřkami. Ty nakonec minuly Sedlo a přešly mírně severně od Jeseníků, ale hlavní fronta přecházela velmi rychle – sítě tak byly vyvěšeny jen na 2 hodiny, během kterých chvílemi mrholilo, chvílemi i dost pršelo. Ptáci však, zřejmě díky krásnému počasí všude severně, které zřejmě bude pokračovat i v dalším nejméně týdnu, nikam zatím nespěchají. Celkem bylo kroužkováno 39 ptáků 4 druhů, většina na rozletu: červenka obecná (32), kos černý (1), drozd zpěvný (1) a střízlík obecný (5, letošní "maximum").

Krásný tahový den (den 03.10.2023). Ráno bylo nad hřebenem Jeseníků jasno, později se roztáhla nad oběma hřebeny (severně i jižně sedla) čepice z mraků, která soustředila logicky tah ptáků do sedla. Díky tomu byl u stanice pozorovatelný opět typický říjnový tah. Proletovaly především desítky tisíc pěnkav, které tentokrát doprovázely už i vysoké desítky jikavců, mezi nimi a s nimi se podařilo zaznamenat asi 90 čížků, 55 konopek, 45 dlasků, 40 špačků, 45 lindušek lučních, dále asi 15 křivek, 11 stehlíků, 3 zvonohlíků, lindušku lesní, 12 konipasů bílých a 16 konipasů horských, 3 pěvušky, 6 brávníků, 18 krkavců, nějaké modřinky, koňadry a uhelníčky, krahujce, 15 hřivnáčů a 6 doupňáků. Celkem bylo odchyceno 34 ptáků 11 druhů: střízlík obecný (1), pěvuška modrá (1), budníček menší (1), králíček obecný (19), králíček ohnivý (2), červenka obecná (2), sýkora koňadra (2), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (2), pěnkava obecná (2) a křivka obecná (1, osmá letošní).


Dopolední pohled k sedlu od jihu.


Letos probíhá na sedle skutečný tah křivek obecných.


Blíží se noční tah střízlíků.


Dennímu tahu dominují pěnkavy obecné.


Takto se u nás instaluje webkamera. :)

Klasická poklidná noc s rozletem červenek (noc 02./03.10.2023). Jasné noci se zářícím měsícem nebývají dobré na tah ptáků, tato byla ovšem nejslabší nocí této služby. I termovizí byli vidět jen ojedinělí ptáci, vizuálně vůbec nic. Teprve ve dvě ráno se objevila (v síti) sluka a ve čtyři ráno sýc rousný. Na červenky jsme ovšem museli čekat až do úplného závěru noci. Celkem bylo odchyceno 73 ptáků 7 druhů: sluka lesní (1, jedenáctá letošní, starý pták s typickými světlými špičkami ručních krovek, viz foto), sýc rousný (1, letošní sýc č. 55, do vyrovnání nejlepší sezóny 2016 chybí už jen tři odchyty), střízlík obecný (3), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1), červenka obecná (63) a rehek domácí (3).Hezký slunečný den (den 02.10.2023). Bylo jasno, teplo, se slabším jižním větrem a opět jen slabým denním tahem v řádech vysokých stovek či nízkých tisíc ptáků. Nejvíc bylo pěnkav (400), modřinek (200), koňader (200), dlasků (přes 120) a dalších asi 20 druhů ptáků v počtech do desítek jedinců, mj. 5 skřivanů lesních a také se ukázal první jikavec, na kterého už jsme pár dnů čekali. Kroužkováno bylo 86 ptáků 11 druhů: králíček obecný (23), králíček ohnivý (7, otázka je, na jaký součet se nakonec v tomto rekordním roce vyšplháme), červenka obecná (4), budníček menší (4), střízlík obecný (1), sýkora koňadra (26), sýkora modřinka (5), sýkora uhelníček (9), pěnice černohlavá (3), pěvuška modrá (3) a linduška lesní (1).


Na sedle se podařilo také odchytit tento dosud neidentifikovaný nový druh!

Další, ještě klidnější noc (noc 01./02.10.2023). Během noci vál jen slabý západní až severozápadní vítr a ptáci sice táhli, ale vysoko a ve světle prakticky vidět nebyli. Naopak se u něj ukázalo dost netopýrů, ale jen lovili, ale nechytali se. Celkem bylo kroužkováno 35 ptáků 2 druhů: červenka obecná (34) a pěnice černohlavá (1).

Slabší denní tah za teplého počasí (den 01.10.2023). Denní tah byl slabší, jen několik málo tisíc ptáků, ale byl pestrý. Nejvíce prolétlo pěnkav obecných (800), koňader (550), modřinek (400) a uhelníčků (150), čížků (200), k tomu se přidaly menší počty hřivnáčů (50), dlasci (66), 13 stehlíků, 5 zvonohlíků, konopky, křivky, cca 20 pěvušek, pár lindušek lesních i lučních, hejnko 5 kormoránů, strakapoud velký, konipas horský, brhlík, poštolka, 2 sojky, 2 brávníci – inu, takové pohodové počítání pro zkušené oko Matouše Vlčka, který dnes celé dopoledne táhnoucí ptáky sčítal. Celkem bylo kroužkováno 63 ptáků 11 druhů: červenka obecná (14), budníček menší (2), králíček obecný (9), králíček ohnivý (5, celkem letos už 227 ex.), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (7), sýkora koňadra (18), sýkora modřinka (3), sýkora uhelníček (2), čížek lesní (1) a sojka obecná (1, druhá letošní).

Klidná poslední zářijová noc a další sovičky (noc 30.09./01.10.2023). Většinu času bylo bezvětří či válo mírně od severu. Jen termovizí jsme viděli táhnout ve výšce spousty netopýrů, ptáci se ale objevili jen ojedinělí. Na vedlejší sjezdovce troubil jelen. Celkem bylo kroužkováno 60 ptáků 5 druhů: červenka obecná (53), střízlík obecný (1), rehek domácí (2), strnad rákosní (1, první letošní = 70. druh sezóny) a sýc rousný (3, celkem letos 54 ex.).Odchytová akce probíhá sedmý týden, službu má Jirka Vaník, Michal Podhrázský a Michal Staněk s pomocníky.


Přechod fronty předčasně ukončil dopolední odchyt (den 30.09.2023).Celkem bylo kroužkováno 23 ptáků 8 druhů: červenka obecná (16), budníček menší (1), pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (1), drozd zpěvný (1), králíček obecný (1), sýkora uhelníček (1) a krahujec obecný (1, první letošní = 69. druh sezóny).

Marné čekání (noc 29./30.09.2023). Do jižního větru postupovaly koncem večera mraky a blížily se také přeháňky. Ideální počasí, podle nás, na nějaký ten tah červenek. Skutečnost ale byla, jak to tak bývá, úplně jiná. Začátek noci zachraňoval docela pěkný odchyt sluk, ale od půlnoci do příchodu deště ve 2:30 se ukázaly pouhé dvě červenky. Příchod deště srazil k zemi... asi tak další dvě. A tak mohla většina osádky zase v klidu odpočívat a čekat na slabý rozlet... Celkem bylo odchyceno 30 ptáků 3 druhů: sluka lesní (5, nejlepší záříjový odchyt vůbec, slibující snad také dobrou sezónu pro emblematický druh sedla), budníček menší (1) a červenka obecná (24). Kromě toho byl odchycen také jeden netopýr pestrý.


Tahový den před frontou (den 29.09.2023). Den byl jasný s pokračujícím jižním větrem, na jih se ale tentokrát vydala kvanta ptáků. Všemu dominovaly, jak to na podzim bývá, desítky tisíc pěnkav, doprovázené tisícovkami koňader. Po stovkách přeletovaly modřinky, dlasci a čížci, k tomu desítky králíčků obecných a ohnivých, červenek, uhelníčků, drozdů, kosů a pěvušek. V menších počtech to doplňovali budníčci menší, pěnice černohlavé, střízlíci, prolétlo také 30 hřivnáčů, 23 vlaštovek, 20 konipasů bílých, jednotlivě krahujci, hýli, stehlíci, poštolka, sojky, krkavci, špačci, brávníci, konipasi horští, k tomu dvě jiřičky, strakapoud velký i malý, linduška lesní i luční. Bylo odchyceno 407 ptáků 16 druhů: pěvuška modrá (15), špaček obecný (1, první letošní = 68. druh ročníku), pěnice černohlavá (3), budníček menší (2), králíček obecný (34, letošní maximum), králíček ohnivý (8), červenka obecná (33), rehek domácí (1), kos černý (2), drozd zpěvný (2), sýkora koňadra (173), sýkora modřinka (119), sýkora uhelníček (9), šoupálek dlouhoprstý (1, druhý letošní), hýl obecný (1) a čížek lesní (3).

A ještě jedna jasná noc se slabým tahem (noc 28./29.09.2023). Jasné noci se střídavým svícením se chýlí ke konci, toto byla ovšem další z nich. Při tahu jednotlivých červenek toho uvízlo v síti jen málo. Celkem bylo odchyceno 31 ptáků 6 druhů: sluka lesní (2, čtvrtá a pátá letošní), střízlík obecný (2), červenka obecná (22), rehek domácí (1), kos černý (2) a drozd zpěvný (2).

Další nával sýkor (den 28.09.2023). Během jasného dne s jižním větrem se opět rozběhl tah sýkor a pěnkav, proletovaly tisíce ptáků, které doprovázely ještě stovky čížků. Z jiných druhů stojí za zmínku 300 hřivnáčů, tah jednotlivých lindušek lesních a skřivanů lesních, přelet několika konipasů bílých, 50 špačků, z dravců pak protáhla káně lesní, sokol a krahujec. Celkem bylo odchyceno 352 ptáků 16 druhů: strakapoud velký (1, letos už dvanáctý, což znamená už teď rekordní sezónu), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (6), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1), budníček menší (1), králíček obecný (10), králíček ohnivý (3), červenka obecná (72), rehek zahradní (1), drozd zpěvný (2), sýkora koňadra (181, letošní maximum), sýkora modřinka (59), sýkora uhelníček (10), pěnkava obecná (1) a čížek lesní (2).


Další jasná noc a další sluka (noc 27./28.09.2023). V Jeseníkách vládne babí léto bez mráčku s přibývajícím měsícem a tak i další noc byla věnována střídavému svícení. Když jsme svítili, byl patrný pokračující slabý tah červenek a drozdů zpěvných, objevili se i dva lelci, kalous ušatý, pětkrát přelétla sluka a také jsme zaznamenali přelet hus. Celkem bylo odchyceno 74 ptáků 4 druhů: sluka lesní (1, třetí letošní), sýc rousný (2, celkem letos 51 ex., což je vyrovnání počtu druhé nejlepší sezóny v roce 2021), červenka obecná (70) a drozd zpěvný (1). Mimo to byl chycen také jeden netopýr pestrý. drozd zpěvný (1).


Pěvušky a králíčci (den 27.09.2023). Během jasného dne s jižním větrem probíhal opět nápadný tah ptáků. Tentokrát mu dominovaly tisíce pěnkav, typický jev krásných i zamračených podzimních dnů s tím správným směrem větru. Doprovázely je stovky čížků a sýkor, desítky stehlíků, hejna špačků a jednotlivě lindušky lesní a kvíčaly. Mimo to probíhal opět také intenzivní tah bělásků, doprovázený jednotlivými babočkami. Celkem bylo odchyceno 149 ptáků 15 druhů: skřivan lesní (2, první letošní = 67. druh ročníku), linduška lesní (1), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (61, letošní maximum), budníček menší (3), králíček obecný (25, letošní maximum), králíček ohnivý (7, celkem letos už 211 ex.!), červenka obecná (27), kos černý (1), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (6), sýkora modřinka (7), sýkora lužní (1, třetí letošní), sýkora uhelníček (2) a čížek lesní (4).


Jasná noc s rozletem červenek (noc 26./27.09.2023). Během jasné noci se střídavým svícením proletovaly pouze jednotlivé červenky, teprve ranní rozlet ukázal, že tah musel být mnohem výraznější. Nad ránem prolétl také osamělý drozd a sluka lesní. Celkem bylo odchyceno 173 ptáků 7 druhů: sýc rousný (4, celkem letos už 49 ex.), lelek lesní (1, letošní 31. odchycený lelek), střízlík obecný (2), budníček menší (1), červenka obecná (163), kos černý (1) a drozd zpěvný (1).


První velký nálet sýkor a první "sibiřan" (den 26.09.2023). Den byl ve znamení silného tahu sýkor, ale ještě předtím při první denní kontrole uvízl v síti první letošní (a celkově 28. pro sedlo) budníček pruhohlavý! Poté ale začaly létat sýkory po tisících a zčásti se také chytaly. Mimo sýkor táhli především stovky bělásků, z potáků pak přelétlo také si 20 vlaštovek, dvě hejna špačků a jednotliví hřivnáči. Celkem bylo odchyceno 338 ptáků 15 druhů: linduška lesní (3), pěvuška modrá (33, letošní maximum), pěnice černohlavá (2), budníček menší (5), budníček větší (1), budníček pruhohlavý (první letošní, celkově 28. odchycený na sedle, několik dalších bylo pozorováno na přeletu), králíček obecný (18, letošní maximum), králíček ohnivý (8), červenka obecná (11), rehek domácí (1), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (89, letošní maximum), sýkora modřinka (162, letošní a zároveň absolutní maximum), sýkora uhelníček (1) a pěnkava obecná (2).

První velká červenková noc (noc 25./26.09.2023). Na sedle se v noci válel mlha hustá tak, že by se dala krájet. Ale vítr byl špatný. Pak se ale podle předpovědi ve 23 hodin otočil na jižní – ten mlhu odfouknul, ale zato srazil dolů červenky a tak začala tradiční raně podzimní "šichta". Osádka se do rána nezastavila, kromě červenek tahala ze sítě už jen jednotlivé ptáky jiných druhů. Kromě odchycených se s červenkami motal kolem sítí i kalous ušatý. Celkem bylo odchyceno 519 ptáků 10 druhů: křepelka polní (1, teprve dvanáctá letošní), sýc rousný (1, letošní 45. sýc), lelek lesní (2, celkem letos 30 ex.), střízlík obecný, pěnice černohlavá (1), pěnice pokřovní (1, osmá letošní), budníček menší (1), červenka obecná (507), rehek zahradní (1) a rehek domácí (2).

Červenkový rozlet (den 25.09.2023). Dopoledne ležela na sedle nejprve mlha z noci, díky které se dochytávaly ve velkých počtech noční červenky a další ptáci, později se postupně vyjasnilo. Z denních ptáků protahovaly stovky pěnkav a sýkor, jednotlivě lindušky lesní; přelétlo také devět kormoránů, moták pochop a káně lesní. Ve velkém začali ovšem táhnout bělásci, přes sedlo jich přeletovaly stovky, doprovázené jednotlivými babočkami. Celkem bylo odchyceno 121 ptáků 16 druhů: pěvuška modrá (3), pěnice černohlavá (8), pěnice slavíková (1), budníček větší (2), králíček obecný (3), králíček ohnivý (1), červenka obecná (86), kos černý (3), drozd zpěvný (1), drozd brávník (1, první letošní = 64. druh ročníku; celkově dvanáctý brávník kroužkovaný na sedle), sýkora koňadra (6), sýkora modřinka (1), sýkora babka (1, sedmá letošní), sýkora uhelníček (2), mlynařík dlouhoocasý (1, první letošní = 65. druh ročníku) a pěnkava obecná (1).

Další slabá noc (noc 24./25.09.2023). Na sjezdovku sedla mlha až po třetí hodině v noci, do té doby nebyl žádný pozorovatelný tah. Ráno pak přineslo pohyb drozdů a červenek, který se projevil později v denních odchytech. Nezanamenali jsme také skoro žádné netopýry a mimo menších můr se objevilo u světla jen pár blýskavek mramorovaných a tři lišaji svlačcoví. Celkem bylo odchyceno 6 ptáků 4 druhů: pěnice černohlavá (2), červenka obecná (2), kos černý (1) a drozd zpěvný (1).

Od každého druhu něco (den 24.09.2023). Mlha na sjezdovce vydržela v neděli do devíti hodin, pak se zvedla, ale stále zůstalo zataženo (vyjasnilo se až odpoledne). Probíhal pouze slabý tah desítek pěnkav a sýkor, odpoledne jsme zaznamenali také přelet tří táhnoucích bělásků. Celkem bylo odchyceno 72 ptáků 16 druhů: strakapoud velký (1, už jedenáctý letošní), linduška lesní (2), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (9), pěnice černohlavá (1), budníček menší (5), budníček větší (1), králíček ohnivý (1), červenka obecná (11), bělořit šedý (1, pátý letošní), kos černý (1), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (16), sýkora modřinka (13), sýkora uhelníček (7) a pěnkava obecná (1).

Odpočinková noc na uvítanou (noc 23./24.09.2023). Během jasné noci bez tahu se objevilo jen 5 lišajů svlačcových a osamělí netopýři, odchyceni byli jen jeden kalous ušatý (pátý letošní) a jedna červenka obecná (která zachránila nepřerušenou řadu odchytu červenek od noci 14. září).


Odchytová akce probíhá šestý týden, službu má Katka Ševčíková a Zdeněk Vermouzek s pomocníky.


A další střídání služeb (den 23.09.2023). Zatímco se na sedle dopoledne zase válela mlha a ve velkém protahovaly sýkory, jedna služba opět střídala druhou. A podobně podzim zvolna střídal končící léto. Celkem bylo odchyceno 117 ptáků 12 druhů: střízlík obecný (1), pěvuška modrá (12), rákosník zpěvný (1, třetí nejpozdnější odchyt vůbec), pěnice černohlavá (2), budníček menší (5, letošní "maximum"), králíček obecný (12, letošní maximum), králíček ohnivý (19, letošní maximum a druhý nejvyšší denní počet vůbec; celkem letos už 194 ex., čímž se rok 2023 stal nejlepší sezónou pro tento druh vůbec), červenka obecná (4), rehek zahradní (1), sýkora koňadra (39, letošní maximum), sýkora modřinka (15, letošní maximum) a sýkora uhelníček (6).


Mlžná noc se slabým tahem (noc 22./23.09.2023). Po většinu noci vládla na sedle mlha, do které přišlo po půlnoci i slabé mrholení, nad ránem se ovšem vyjasnilo. Pozorovatelný tah prakticky nebyl, jen na sjezdovce lovili 1-2 lelci, z nichž jeden sedl krátce Katce i na nohu. U světla bylo ovšem plno lišajů svlačcových – po půlnoci asi 40, nad ránem jsme napočítali 32 ex. Také netopýrů létaly nad sjezdovkou desítky, ale žádný se dnes nechytil. Celkem bylo odchyceno 48 ptáků 4 druhů: sýc rousný (1, letošní 44. odchycený sýc), kalous ušatý (1, čtvrtý letošní), pěnice slavíková (1) a červenka obecná (45).


Mlha to zkouší a tah sílí (den 22.09.2023). Během dne bylo zataženo s poměrně nízkou oblačností, ta se občas otřela o zem, ale po většinu dne zůstávala nad sjezdovkou. A pod ní probíhal zase o něco výraznější tah, prolétlo tentokrát až několik tisíc pěnkav a čížků, které doprovázely stovky sýkor (koňader, modřinek a uhelníčků), k tomu přeletovaly také desítky hýlů, lindušek lesních, červenek a brávníků, pozorovali jsme také šest konipasů horských. Celkem bylo odchyceno 45 ptáků 11 druhů: pěvuška modrá (1), budníček menší (1), budníček větší (1), králíček obecný (4), králíček ohnivý (5, celkem letos 175 ex.), červenka obecná (2), sýkora koňadra (5), sýkora modřinka (7), sýkora uhelníček (6, celkem letos 726 ex.), sýkora parukářka (1, třetí letošní) a čížek lesní (12, letošní maximum).

Větrná noc (noc 21./22.09.2023). Při večerním roztažení sítí foukal tak silný vítr, že jsme je po bohatých zkušenostech z dřívějších let poměrně rychle stáhli. Další roztažení jsme si dovolili až krátce před svítáním a tak jsme nezůstali úplně na nule. Mimo červenek jsme zaznamenali už jen pouze osamělou proletující sluku. Celkem bylo odchyceno 10 ptáků 1 druhu: červenka obecná (10).

Větrný den (den 21.09.2023). Během dne postupně zesílil vítr, což bylo cítit i v nížině pod horami – průměrná rychlost větru tady po poledni dosahovala až 15 m/s. Protože foukal vítr od jihu, umožňoval pozorovat tah ptáků, kteří se proti němu vydali. Jeho druhové složení už odpovídalo blížícímu se podzimu – protahovaly především stovky čížků, pěnkav, ale také králíčků a uhelníčků, nižší stovky koňader a modřinek. Po desítkách je doplňovaly vlaštovky a drozdi zpěvní, v menších počtech lindušky lesní, křivky, hýli a brávníci, protáhl také osamělý brhlík lesní. Celkem bylo odchyceno 24 ptáků 8 druhů: strakapoud velký (1, už desátý letošní, to je o jednoho méně než v rekordním roce 2021), pěnice černohlavá (1), králíček obecný (1), červenka obecná (4), sýkora koňadra (4), sýkora modřinka (5), sýkora uhelníček (7) a čížek lesní (1).

Klidná noc bez viditelného tahu (noc 20./21.09.2023). Během jasné noci se střídavým svícením probíhal jen minimální tah, proletovat jsme viděli pouze jednotlivé ptáky. Neobjevily se ani můry a netopýrů bylo také jen několik po setmění. Celkem bylo odchyceno 10 ptáků 5 druhů: pěvuška modrá (1), cvrčilka zelená (1), pěnice slavíková (1), červenka obecná (6) a bělořit šedý (1, teprve čtvrtý letošní).


Slabší den s králíčky a uhelníčky (den 20.09.2023). Denní odchyty byly slabší, zvláště když tahu dominoval druh, který se na sedle prakticky vůbec nechytá, a to vlaštovka obecná. Během dne jich prolétly desítky až nižší stovky, společně s jednotlivými jiřičkami. Po desítkách pak protahovaly ještě uhelníčci a pěnkavy, po nižších desítkách lindušky lesní, koňadry, modřinky a brávníci, zaznamenali jsme také konipasy bílé, čížky lesní a osamělého hřivnáče. Celkem bylo odchyceno 36 ptáků 11 druhů: datel černý (1, už třetí letošní a osmnáctý lelkově), linduška lesní (2), pěvuška modrá (5), budníček menší (3), králíček obecný (3), králíček ohnivý (8, celkem letos 170 ex., což je zatím třetí nejlepší odchyt), červenka obecná (1), kos černý (1, zatím čtvrtý letošní), sýkora koňadra (2), sýkora modřinka (2) a sýkora uhelníček (8; pro zajímavost k dnešnímu datu byl zhruba každý čtvrtý pták letos odchycený na sedle uhelníček).Nějaké červenky, nějaké sovy (noc 19./20.09.2023). Během jasné a poměrně chladné noci jsme svítili střídavě, a to kolem půlnoci a nad ránem, v obou případech táhli pozorovatelně jen jednotliví ptáci. Celkem bylo odchyceno 64 ptáků 10 druhů: sýc rousný (1, už 43. letošní), kalous ušatý (1, třetí letošní), kulíšek nejmenší (1, druhý letošní a dvanáctý celkově), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (2), králíček obecný (2), králíček ohnivý (1), lejsek šedý (1, první letošní = 63. druh ročníku), červenka obecná (52) a drozd zpěvný (2). Mimo ptáků poletovaly také desítky netopýrů, odchytit se podařilo čtyři – konkrétně netopýra rezavého, netopýra hvízdavého, netopýra parkového a netopýra pestrého.


Neskutečně pestrý den (den 19.09.2023). Ochlazení evidentně pohlo s řadou druhů, denní odchyty zčásti podchytily zbytek nočního tahu (tzv. rozlet) a doplnilo jej denními migranty. Na sedle se celé dopoledne válela mlha, ve které nejnápadnějši protahovali uhelníčci (stovky), dále koňadry (desítky), pěnkavy (desítky), jednotlivě pak vlaštovky, lindušky lesní a drozdi zpěvní, prolétly také 1-2 bekasiny otavní. Celkem bylo odchyceno 113 ptáků 18 druhů: linduška lesní (2), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (1), rákosník obecný (1), cvrčilka zelená (4), pěnice černohlavá (22), pěnice slavíková (2), budníček menší (1), králíček obecný (2), králíček ohnivý (8, celkem letos už 161 ex.), lejsek černohlavý (1), slavík modráček (1, druhý letošní), červenka obecná (34 kg), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (1), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (28, celkem letos už přes 700 ex.) a hýl obecný (2).

Pestrá zčásti mlžná noc (noc 18./19.09.2023). Zpočátku jasná noc neměla podle předpovědi vydržet. A skutečně se kolem 1 hodiny v noci zatáhlo a od 3:15 se střídavě na sjezdovku valila mlha. Závěr noci trochu kazil občasný slabý déšť, ale naštěstí nijak výrazně nezesílil. Po třetí hodině se rozjel tah ptáků ve frekvenci asi 25 za 5 minut, který později zeslábl. Odchyty jako vzorek ukázaly, že kromě červenek stále táhne typicky letní směs druhů. Ptáky zvláště v první polovině noci doprovázely desítky netopýrů, nechytil se ale žádný. Celkem bylo odchyceno 77 ptáků 12 druhů: sýc rousný (1, už 42. letošní sýc), lelek lesní (3, celkem letos 28 ex.), rákosník obecný (1, před námi by měl být druhý vrchol jejich tahu, kdy protahují mladí ptáci), rákosník proužkovaný (2), cvrčilka zelená (3), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (6), budníček menší (2), budníček větší (2), lejsek černohlavý (4), červenka obecná (46) a rehek zahradní (3).

Den ve znamení čížků (den 18.09.2023). Jasný den bez mlhy přinesl první výrazný tah čížků lesních, kterých se přes sedlo přelévaly dopoledne stovky; doprovázely je početně podobně i pěnkavy, v nižších počtech po desítkách pak vlaštovky, lindušky lesní a také sojky obecné. Celkem bylo odchyceno 48 ptáků 12 druhů: pěvuška modrá (2), pěnice černohlavá (2), budníček menší (1), králíček obecný (6), králíček ohnivý (1), červenka obecná (20), rehek zahradní (1), drozd zpěvný (1), sýkora uhelníček (3), šoupálek dlouhoprstý (1, první letošní = 61. druh ročníku), hýl obecný (1) a čížek lesní (9, první letošní = 62. druh ročníku).


Slabá noc s hezkými nočními druhy (noc 17./18.09.2023). Po oblačném dnio se na noc zase vyjasnilo a tak bylo opět jako skoro vždy na řadě střídavé svícení. Kolem půlnoci protahovaly jednotlivé červenky, po opětovném rozsvícení byl tah výrazně slabší, ale přeletělo hejno šesti (asi) čírek. Celkem bylo odchyceno 26 ptáků 5 druhů: sluka lesní (1, druhá letošní), sýc rousný (3, celkem letos 41 ex., pár dnů před potenciálním maximem už jde o třetí nejlepší sezónu), lelek lesní (1, pětadvacátý letošní), červenka obecná (19) a rehek zahradní (2). Mimo to byl odchycen netopýr ušatý, netopýr rezavý a netopýr hvízdavý.


Změna počasí na obzoru (den 17.09.2023). Po jasné noci se postupně zatáhlo, později přibývala i nízká oblačnost. Probíhal tentokrát už výrazná tah desítek až stovek pěnkav, doprovázených desítkami uhelníčků, králíčků, koňader a modřinek. Celkem bylo odchyceno 25 ptáků 11 druhů: pěvuška modrá (2), pěnice slavíková (1), budníček menší (1), budníček větší (1), králíček obecný (1), králíček ohnivý (5, celkem letos už 152 ex.), červenka obecná (8), sýkora modřinka (2), sýkora lužní (1, druhá letošní), sýkora uhelníček (2) a pěnkava obecná (1, teprve pátá letošní). Mimo to byl vůbec podruhé také odchycen holub domácí. :)Stovková noc jako uvítání a rozjezd červenek (noc 16./17.09.2023). Novou osádku uvítala jasná noc a to znamenalo zase střídavé svícení, nicméně jak víme, červenky se při správném větru chytají i za takových nocí, zvláště pak na rozletu. A tuto noc to potvrdily, když poprvé skoro dosáhly na stovku odchycených ptáků. Přitom viditelný tah byl jen slabý, nejvíce kolem 3 hodin ráno, kdy prolétali tak dva ptáci za pět minutr. Celkem bylo odchyceno 109 ptáků 9 druhů: sýc rousný (4, celkem letos 38 ex.), lelek lesní (2, celkem letos 24 ex.), linduška lesní (1), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (96, letošní maximum), rehek zahradní (1) a drozd zpěvný (2). Mimo to byl chycen jeden netopýr vodní.


Odchytová akce probíhá pátý týden, službu má Lucka Rubáčová, Robert Doležal, Katka Špániková a Tomáš Oplocký s pomocníky.


Uhelníčci, uhelníčci... ale nechytají se! (den 16.09.2023). Jak už to tak bývá, odchyty často úplně neodpovídají tomu, co skutečně protahuje, což je ovlivněno řadou faktorů (především tím, kudy a jak vysoko jednotlivé druhy letí). Dominantními druhy denního tahu byli během sobotního jasného dne právě uhelníčci a pěvušky modré, což bilance odchytů určitě neodráží. Mimo to prolétlo také 5 konipasů horských, osamělý konipas luční, asi 50 lindušek lesních, 45 pěnkav, dva dlasci, pět stehlíků a dva čížci. Celkem bylo odchyceno 60 ptáků 12 druhů: krutihlav obecný (1, sedmý letošní; jde o jeden z nepozdnějších záznamů), linduška lesní (33, letošní maximum, blížící se nejlepším odchytům vůbec), pěvuška modrá (3), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (7), budníček menší (1), budníček větší (2), králíček obecný (2), králíček ohnivý (3), červenka obecná (5), rehek zahradní (1) a kos černý (1, teprve třetí letošní).

Červenky jedou, i když je jasno (noc 15./16.09.2023). I tato jasná noc byla věnována střídavému svícení. Přestože bylo jasno, po druhém rozsvícení po 2:30 táhly poměrně výrazně červenky, prolétlo jich nejméně 120 ex. Kromě toho noc zpestřovalo houkání výra velkého, poletující kalous ušatý, přelet šesti malých bahňáků (snad jespáků obecných) a především asi 18 lelků lesních! Celkem bylo odchyceno 73 ptáků 4 druhů: sýc rousný (1, letošní 34. sýc), lelek lesní (9, letošní maximum a třetí nejvyšší počet vůbec, celkem letos 22 ex.), červenka obecná (62, letošní maximum) a rehek domácí (1). Mimo to byl odchycen také netopýr černý.


Doznívající noc a slabý denní tah (den 15.09.2023). Nad sedlem se zase vyjasnilo, ale denní tah byl relativně slabý. Dominovaly mu desítky sýkor, další ptáci proletovali jen jednotlivě, ze zajímavějších druhů jsme zaznamenali 12 krkavců velkých, šest kvíčal, motáka pochopa, poštolku obecnou, pět kání lesních. Celkem bylo odchyceno 50 ptáků 12 druhů: lelek lesní (1, třináctý letošní), linduška lesní (1), pěvuška modrá (2), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (1), králíček obecný (2), králíček ohnivý (17, vyrovnání letošního maxima; celkem letos 144 ex.), červenk aobecná (9), sýkora koňadra (2), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (10) a hýl obecný (1).

Pěkná noc se slabým, ale pestrým odchytem (noc 14./15.09.2023). Večer byla u sítí vyplašena osamělá bekasina otavní. Kolem 21 hodiny prolétly dvě sluky. Chvíli poté přistál u sítě bukáček malý, ale dnes se nechytil. Ještě před desátou se chytil první pták – pěnice černohlavá a u světla se objevil také lišaj smrtihlav! Ještě před půnocí už se válela po sjezdovce ta správná mlha, v síti skončil ťuhýk obecný a ukázala se další stužkonoska modrá. Mezi půlnocí a jednou se k odchyceným ptákům přidal další lelek lesní. A o chvíli později jsme, jak je teď koncem léta zvykem, začali ze sítí tahat i sýce rousné. Poté se přidal další odchycený lelek a náladu nočních ptáků doplňoval houkající pár výrů velkých a puštík obecný. Ve tři ráno prolétli nad klidnou sjezdovkou vodouši bahenní, krátce předtím se do svého koncertování pustili místní jeleni. Jinak se po půlnoci v podstatě vyjasnilo a tak bylo nejzajímavějším zjištěním asi 50 lišajů svlačcových u světla. Celkem bylo odchyceno 15 ptáků 6 druhů: sýc rousný (2, celkem letos 33 ex., pokud bude trend pokračovat, vyrovná se tento rok výborným rokům 2016 s 58 ex. a 2021 s 51 ex.), lelek lesní (3, celkem letos 12 ex.), ťuhýk obecný (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1) a červenka obecná (7, celkem letos zatím 212 ex.).Nulový deštivý den (den 14.09.2023). Co dodat, pod horami slunečno, teplo a modrá obloha, na hřebeni ležely mraky (= mlha) ze kterých lilo. A tak nebyl ani rozlet ani tah...


Pohled k sedlu dopoledne od jihu. Dole krásně, nahoře hnusně.

Noc krásných druhů (noc 13./14.09.2023). Po slunečných a horkých dnech dorazily do Jeseníků konečně přeháňky a bouřky a kolem 21 hodiny se chytila první letošní sluka lesní! A o chvíli později se podařilo odchytit bukáčka malého! Mlha klesla na sedlo po 23 hodině, ale radost pokazil silný déšť mezi půlnocí a druhou hodinou ranní. V síti moc ptáků neuvízlo, ale byl to takový závan pozdního léta; skoro žádné červenky, zato pestrá směs druhů zrnožravých ptáků. A jako entomologická perla přišel druhý "odchyt" lišaje vinného (první byl v noci 23./24.08.2016)! Celkem bylo odchyceno 30 ptáků 13 druhů: bukáček malý (1, první letošní = 60. druh ročníku, celkově pátý; předchozí čtyři ptáci se chytili všichni v letech 2015-2017), sluka lesní (1, první letošní = 59. druh ročníku), lelek lesní (1, devátý letošní, celkově 313. lelek pro sedlo), rákosník obecný (2), rákosník proužkovaný (1), rákosník zpěvný (2), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (7), pěnice slavíková (5), pěnice pokřovní (2), budníček větší (3), červenka obecná (3) a bramborníček hnědý (1, dvanáctý letošní).


První letošní odchycená sluka.


Pátý bukáček malý pro sedlo, první po šesti letech.


Po tomhle pohledu v létě touží každý na sedle.


Další bramborníček hnědý.


Lišaj vinný, motýlí rarita.


Pěnice pokřovní, nejvzácnější z běžných pěnic.


A ještě další lelek lesní.


Pořád táhnou také cvrčilky zelené.

Budou další sýkory následovat uhelníčky? (den 13.09.2023). Jedna z věcí, které mohou odchyty na sedle mírně zkomplikovat, je silný pohyb koňader a modřinek. Tyto druhy jsou velmi společenské a tak se na rozdíl od většiny dalších ptáků po odchytu jednotlivců z hejna vracejí a chytají ve velkém. Jako u jiných druhů ovšem vede přes sjezdovku řada koridorů dynamicky se měnících v závislosti na větru a dalších podmínkách a tak odchyty ne vždy odpovídají realitě protahujících počtů. Dnes například přeletovaly přes sedlo stovky koňader a modřinek bez výrazného efektu na odchytech. Ale daly nám jasně najevo, že sezóna těchto sýkor je tady. Po desítkách proletovaly vlaštovky, jiřičky a lindušky lesní, jinak jsme zaznamenali například tři bělořity, osamělého rorýse obecného, orlovce říčního, kukačku obecnou, krahujce, sokola, dva konipasy horské a čečetku tmavou. Celkem bylo odchyceno 57 ptáků 10 druhů: linduška lesní (4), pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (2), budníček menší (1), králíček obecný (3), králíček ohnivý (3), červenka obecná (2), sýkora koňadra (3), sýkora uhelníček (36, celkem letos už 662 ex.) a hýl obecný (2).

Další jasná noc se sýci a červenkami (noc 12./13.09.2023). Jasná noc znamenala další pokračování experimentů se střídáním svícení a tmy. V sítích se pro změnu střídali sýci s červenkami, mimo to se chytil také osamělý netopýr pestrý. Celkem bylo odchyceno 23 ptáků 2 druhů: sýc rousný (5, celkem letos 31 ex.) a červenka obecná (18).

Jasný tahový den a pokračování uhelníčkové odyssey (den 12.09.2023). Během jasného a teplého dne protahovaly především vlaštovkovití ptáci společně s uhelníčky, zaznamenali jsme nejméně 325 vlaštovek, 85 jiřiček, 5 břehulí a 120 uhelníčků, více táhly ještě lindušky lesní (17+), kromě toho prolétli 4 hřivnáči, dvě káně lesní, 9 sojek a jeden ořešník, bělořit šedý, konipas horský, 18 pěvušek modrých a 4 čížci lesní. Celkem bylo odchyceno 83 ptáků 14 druhů: linduška lesní (2), pěvuška modrá (7), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (1), králíček obecný (6), králíček ohnivý (5, celkem letos už 124 ex.), červenka obecná (3), sýkora koňadra (4), sýkora modřinka (2), sýkora babka (1, už šestá letošní, přitom více než dvě za rok se chytily pouze v "uhelníčkovém" roce 2012, a to 4 ex.), sýkora uhelníček (47, celkem letos už 626 ex., což je nový rekord pro sedlo!) a sýkora parukářka (1, druhá letošní).

Další a další sýci (noc 11./12.09.2023). Během další jasné noci se střídavým svícením jsme pozorovali jen jednotlivé červenky, zato u sýcovky pokračoval pohyb "soviček". Celkem bylo odchyceno 18 ptáků 5 druhů: sýc rousný (5, celkem letos už 26 ex., což znamená už v tuto chvíli čtvrtou nejlepší sezónu), lelek lesní (1, osmý letošní), pěnice slavíková (1), červenka obecná (10) a drozd zpěvný (1).

Pestrý den s pestrým hostem (den 11.09.2023). Během dalšího jasného dne rovnoměrně přes sedlo přeletovala hejna vlaštovek, většinou po 30-50 ex. Přelétla ale také osamělá vlha pestrá! Plynule protahovali v malých hejncích i uhelníčci, jednotlivě pak koňadry, modřinky a pěnkavy. Kromě toho jsme zaznamenali na přeletu dvě sojky, 3 krkavce, 3 břehule, 5 lindušek lesních, 5 hýlů obecných a kvíčalu. Celkem bylo odchyceno 46 ptáků 12 druhů: strakapoud velký (1, už devátý letošní), pěvuška modrá (4), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (2), budníček menší (1), budníček větší (1), králíček obecný (2), králíček ohnivý (5, celkem už 119 ex.), červenka obecná (1), sýkora koňadra (1), sýkora modřinka (1) a sýkora uhelníček (23).

Sýci útočí (na rekord) (noc 10./11.09.2023). Během jasné noci a střídavého svícení se jen kolem půlnoci objevily jednotlivě protahující červenky. Sítě přesto nezůstaly prázdné. Celkem bylo odchyceno 32 ptáků 6 druhů: sýc rousný (5, letošní maximum; celkem letos už 21 sýců a to před vrcholem výskytu ve druhé polovině září), kalous ušatý (1, druhý letošní), rákosník zpěvný (1), červenka obecná (23, letošní maximum), rehek zahradní (1) a hýl obecný (1).


Robert Doležal a sobotní návštěva ze záchranné stanice Vlašim (možná budoucí kroužkovatelé).

Další pestrý odchyt (den 10.09.2023). Během dalšího jasného dne jsme zaznamenali vizuálně výrazný tah pouze u vlaštovek, kterých protáhly desítky, jinak jen jednotlivě protahovaly břehule, jiřičky, lindušky lesní a hýli, k tomu přelétli také dva konipasi horští a bělořit šedý. Celkem bylo odchyceno 78 ptáků 14 druhů: strakapoud velký (3, tři ptáci za den se zatím chytli pouze 06.10.2021; celkem bylo letos kroužkováno už osm ptáků, více bylo kroužkováno už jen právě v roce 2021, a to 11 ex.), strakapoud malý (1, druhý letošní a teprve šestý celkově!), linduška lesní (4), pěvuška modrá (3), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (1), pěnice pokřovní (1, teprve pátá letošní), králíček obecný (2), králíček ohnivý (2), červenka obecná (18, letošní maximum), sýkora koňadra (2), sýkora lužní (1, první letošní = 58. druh ročníku), sýkora uhelníček (37) a hýl obecný (1).

Dva tisíce kroužkovaných ptáků v sezóně (noc 09./10.09.2023). Během jasné a klidné noci se střídavě svítilo pro netopýry, za celou dobu prolétly jen jednotlivé červenky, ale pár jich zůstalo v síti a spolu se "sovičkami" tak pomohly završit druhou tisícovku letos kroužkovaných ptáků. Celkem bylo odchyceno 10 ptáků 4 druhů: sýc rousný (3, celkem letos už 16 ex.), kalous ušatý (1, první letošní = 57. druh ročníku), pěnice černohlavá (1) a červenka obecná (5).


Odchytová akce probíhá čtvrtý týden, službu má Radek Lučan s pomocníky.

Horko pokračuje, ale odchyty jsou nebývale početné (den 09.09.2023). Na stanici se schylovalo ke střídání služeb, které proběhlo během odpoledne, počasí bylo horké a jasné, se slabým jižním větrem. Obvykle bývá touto dobou dost mrtvo, letos je ale něco jinak, byť viditelný denní tah zatím neběží, jen občas už se brzy po ránu objeví ojedinělé hejnko čížků, jednotlivé pěnkavy či drozdi brávníci, ozvou se protahující pěvušky, v průběhu pozdějšího dopoledne jednotlivé lindušky lesní. Kroužkováno bylo 99 ptáků 11 druhů: červenka obecná (7), pěvuška modrá (13, letošní maximum), pěnice černohlavá (4), budníček větší (1), střízlík obecný (1), linduška lesní (5, celkem letos už 132 ex.), králíček ohnivý (17, letošní maximum, kterým králíčci překročili 100 odchycených ptáků v jedné sezóně, v tuto chvíli 112 ex. znamená pátý nejlepší rok), králíček obecný (2), lejsek černohlavý (1), sýkora koňadra (1), sýkora uhelníček (51; celkem letos už 519 ex., což je více než v kterémkoliv jiném roce kromě loňského!) a hýl obecný (2).


Sovičky a netopýři (noc 08./09.09.2023). Další teplá a klidná noc, ve kterých táhnou masově netopýři, ale také se hýbou sýci rousní. Mezi pozoruhodná neornitologická pozorování patří setkání s ježkem východním, kterého jsme zde ve výšce přes 1000 m n.m. dosud nepotkali. Celkem bylo kroužkováno 16 ptáků 4 druhů: červenka obecná (10), pěnice černohlavá (3), hýl obecný (1, hýli sice na konci sezóny mohou táhnout i v noci, ale tento pták bylo bezpečně místní nepřepelichané mládě, které se chytlo hned zvečera) a sýc rousný (2, další letošní ptáci, kteří naznačují, že letošní sezóna by mohla být na tento druh bohatá; celkem letos zatím 13 ex.). Dále bylo chyceno 6 netopýrů 4 druhů: netopýr černý (1), netopýr rezavý (2), netopýr parkový (1) a netopýr velký (2).


Sýci mají zdá se skvělý rok.


Netopýr parkový.

Uhelníčci, lindušky a králíčci ohniví (den 08.09.2023). Další teplý až horký jasný a slunečný den na horách se slabým jižním větrem a nenápadným pohybem ptáků. Ukázaly se 2 sojky, ojedinělé vlaštovky, konipas horský a hejno 35 kormoránů velkých, vše na cestě na jih. Kroužkováno bylo 76 ptáků 11 druhů: linduška lesní (13), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (3), červenka obecná (1), králíček obecný (2), králíček ohnivý (10), pěvuška modrá (8), střízlík obecný (1), brhlík lesní (2, letos už osm ptáků, dosud nejvíce bylo 9 ex., v roce 2019), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (31, celkem letos už 468 ex., což je v tuto chvíli třetí nejvyšší roční suma!).


Už osmý letošní brhlík lesní.


Táhnoucí hejno kormoránů.


Někteří králíčci jsou stále v juvenilním šatu.

Další jasná noc s červenkami v závěru a tradičními zářijovými nočními letci (noc 07./08.09.2023). Přesto, že bylo celkem teplo, nelétali téměř ani netopýři, ptáci táhli jen vysoko a s nevelkou intenzitou. Vítr se téměř zastavil a postupně stočil na jižní. A konečně se pohnuly sovičky a zřejmě i lelci. Kroužkováno bylo 22 ptáků 5 druhů: červenka obecná (15, letošní maximum), cvrčilka zelená (1), střízlík obecný (2), lelek lesní (1, sedmý letošní) a sýc rousný (3, z toho 2 letošní a jeden předloňský; celkem letos 11 ex.).


Mladý samec lelka lesního.
Jeden ze sýců této noci.


Silně rozpelichaná cvrčilka zelená.

Další den babího léta, uhelníčci přibývají (den 07.09.2023). Jasno, mírný severní vítr a zdánlivě bez ptáků na tahu, ale odchyty jasně ukazují, že to tak úplně není. Celkem bylo kroužkováno 49 ex. 9 druhů: brhlík lesní (1, šestý letošní), pěvuška modrá (4), králíček ohnivý (7), budníček menší (3), linduška lesní (5), pěnice černohlavá (5), sýkora koňadra (1), sýkora uhelníček (22) a strakapoud velký (1, pátý letošní).


Přepeřující letošní samec strakapouda velkého.

Jasná noc se severákem = jen minimum ptáků v sítích (noc 06./07.09.2023). Jen termovizí jsme s webmasterem, který dorazil na kus řeči a přivezl tekutého Alberta ze sobotínského pivovaru, sledovali, jak ve velké výšce protahují jednotliví ptáci a netopýři, více jich bylo ve druhé polovině noci. Ve světle se objevilo jen pár netopýrů, pták žádný. Přilétla taky jedna Bezručova stužkonoska. Kroužkováno bylo 10 ptáků 3 druhů: pěnice černohlavá (1), rehek zahradní (1) a červenka obecná (8).

Další slunný den s pěkným odchytem (den 06.09.2023). Počasí prakticky přes kopírák jako včera, rovněž viditelný denní tah je zatím slabý, nápadnější jsou zejména ozývající se lindušky lesní (za celý den nízké desítky), brzy po ránu typické tahové hlasy pěvušek (do 30 ex.) a v okolních porostech občasné hejnko uhelníčků. Objevilo se ale i první hejnko čížků, 2 dlasci, konipas bílý a horský a ořešník. Celkem bylo kroužkováno 79 ptáků 14 druhů: pěnice černohlavá (7), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (1), králíček obecný (6, letošní "maximum"), králíček ohnivý (8), pěvuška modrá (7, letošní "maximum"), červenka obecná (1), linduška lesní (10), linduška luční (1, první letošní = 55. druh ročníku), sýkora babka (1 – jejich překvapivý pohyb evidentně pokračuje a možná souvisí s tímtéž u uhelníčků; pátá letošní babka a sedmnáctá celkově), sýkora parukářka (1, první letošní = 56. druh ročníku), sýkora uhelníček (32), brhlík lesní (1, pátý letošní) a strakapoud velký (1).

Červenky přebírají vládu (noc 05./06.09.2023). V jasné noci s ubývajícím měsícem se slabý vítr postupně stáčel na jižní směr, ptáci ale táhle jen velmi slabě a všichni ve výšce několika set metrů, což víme jen díky sledování pomocí termovize, ve světle bylo pusto. V síti se ale už v noci objevilo několik červenek a na ranním rozletu přibyly další, takže podzim je definitivně tady, byť nad horami bude podle předpovědi vládnout i v následujících dnech krásné počasí. Celkem bylo kroužkováno 16 ptáků 6 druhů: červenka obecná (11, letošní "maximum"), rehek zahradní (1), drozd zpěvný (1), bramborníček hnědý (1, jedenáctý letošní), křepelka polní (1, stará samice; jedenáctá letošní) a lelek lesní (1, stará samice, s ubývajícím měsícem bude průtah tradičně zesilovat; šestý letošní lelek). Dále byli odchyceni 2 netopýři: netopýr vodní a netopýr velký.


Jedenáctý letošní bramborníček hnědý.


Jedenáctá letošní křepelka.

Začátek babího léta na horách, průtah uhelníčků neustává (den 05.09.2023). Nad horami bylo od noci jasno, takže se po delší době vrátilo slunečné počasí. V něm se objevila první malá hejnka pěnkav, coby předzvěsti blížícího se podzimu, kdy se jich tu denně budou sypat tisíce až desetitisíce. S nimi proletovali hlavně v první polovině dopoledne spíše ojedinělí další ptáci, nejvíce lindušky lesní (nízké desítky ex.), křivky (několik hejnek), vlaštovky (několik ex.), břehule (jednou hejnko kolem 10 ex.), ojedinělý konipas horský a sojka. Ukázal se i ořešník, při pokusném lákání skončil brzy v síti. Nápadně opět protahovali uhelníčci, jejichž počty se nedají příliš odhadovat, protože se pohybují nenápadně porostem a prozrazuje je spíše nápadná hlasová aktivita. Celkem bylo kroužkováno 87 ptáků 11 druhů: králíček ohnivý (8), králíček obecný (2), linduška lesní (8), pěvuška modrá (4), pěnice černohlavá (3), pěnice hnědokřídlá (1), sýkora uhelníček (56, celkem letos už 383 ex.), sýkora koňadra (2), stehlík obecný (1, první letošní = 54. druh ročníku), kos černý (1) a ořešník kropenatý (1, druhý letošní a pátý celkově).


Pátý ořešník kroužkovaný na sedle.


Mladá (1K, vlevo) a stará (+1K, vpravo) linduška lesní.

Jasná noc bez tahu (noc 04./05.09.2023). Chladná a jasná noc s ubývajícím měsícem a východním větrem – naprosto typická noc bez výrazného ptačího tahu nad horami, což bylo opakovaně potvrzeno i termovizní, ve které jsme ojedinělé ptáky pozorovali až kolem čtvrté hodiny nad ránem. Tentokrát se téměř neukázali ani netopýři. V první polovině noci houkal odněkud pod námi samec výra velkého, v závěru se objevil jeden lelek. Kroužkováno bylo 7 ptáků 3 druhů: cvrčilka zelená (2), červenka obecná (4) a křepelka polní (1, desátá letošní).

Neobvyklý pohyb uhelníčků pokračuje (den 04.09.2023). Noční mlha pokračovala až asi do 10 hodin dopoledne, čerstvý severní vítr celý den. Přesto byly odchyty velmi slušné a to hlavně díky pokračujícímu pohybu uhelníčků. Kromě nich se objevily ojedinělé protahující lindušky lesní. Celkem bylo kroužkováno 84 ptáků 15 druhů: linduška lesní (7), budníček větší (2), pěvuška modrá (2), králíček obecný (1), králíček ohnivý (6), střízlík obecný (1), rehek domácí (1, druhý letošní), ťuhýk obecný (1), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (1), sýkora babka (1, překvapivě další, po včerejší teprve patnácté za historii akce), sýkora uhelníček (52), hýl obecný (3), pěnkava obecná (1) a krutihlav obecný (1, šestý letošní).

Mlžná noc se severním větrem (noc 03./04.09.2023). Nad horami zůstala nízká oblačnost z předchozího dne a vál sevovýchodní vítr, takže se nedalo čekat žádné zázraky. Každopádně když po půlnoci padla mlha a rozsvítili jsme světlo, ukázalo se, že nějací ptáci přeci jen táhnou, byť jich je jen málo. Vzorek odchycených jedinců ukázal, že složení je proti předchozí (páteční) tahové noci dost odlišné, například zcela chyběli lejsci, naopak velmi početně museli táhnout ťuhýci obecní, kteří naopak v pátek zcela chyběli. Celkem bylo kroužkováno 23 ptáků 9 druhů: ťuhýk obecný (2), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (6), pěnice hnědokřídlá (1), rákosník obecný (1), cvrčilka zelená (2), rehek zahradní (1), červenka obecná (5) a drozd zpěvný (1).

Zamlžené oblačné dopoledne a po delší době denní uherák (den 03.09.2023). Po prázdné noci se přece jen nějací ptáci hýbali, byť spíše nenápadně. Nad Sedlem se válela mlha, která se postupně zvedla až po poledni a během odpoledne začalo prosvítat na stále oblačném nebi i slunce. Objevilo se několik hejn křivek, jednotlivé lindušky lesní a z porostů se ozývali nenápadně protahující uhelníčci a králíčci ohniví, ozvaly se už i pěvušky, které se pomalu dávají do pohybu. Celkem bylo kroužkováno 49 ptáků 15 druhů: červenka obecná (4), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (6, letošní "maximum"), slavík tmavý (1, mladý pták; první letošní = 53. druh ročníku; celkově 138. pro sedlo), pěnice slavíková (2), pěnice černohlavá (9), králíček obecný (1), králíček ohnivý (11, letošní maximum), sýkora koňadra (4), sýkora uhelníček (4), sýkora modřinka (1), sýkora babka (1, třetí letošní a patnáctá celkově), linduška lesní (2), budníček menší (1) a lejsek černohlavý (1).


138. slavík tmavý chycený na sedle.


A pro změnu pouze 15. babka pro sedlo.

Střídání služeb po velké noci a klidná noc s mlhou, ale dnes bez ptáků (noc 02./03.09.2023). Po přechodu front se na horách znatelně ochladilo a nad hřebeny se držela až do večera oblačnost, která během noci postupně klesala níže. Ovšem nad ní zářil měsíc pár dnů po úplňku a navíc vál východní vítr, ve kterém ptáci obvykle netáhnou – a to nám opakovaně potvrzovalo i pozorování oblohy pomocí termovize v děrách, které se v mlze nad Sedlem občas dělaly. V okolí střídavě experimentálně rozsvěcovaného světla se objevovali jen lovící netopýři, jen asi dvakrát se objevil osamělý pták, nejspíše červenka. Jednou proletěl lelek, ale nezdržel se. I můr bylo poměrně málo, objevili se mj. 4 lišaji svlačcoví. Celkem byli odchyceni jen 4 ptáci, vše červenky obecné, a jeden netopýr – ale zajímavý, mladá samice netopýra alkathoe.


Netopýr alkathoe na své nejvýše umístěné lokalitě v ČR.


Odchytová akce probíhá třetí týden, službu má Ondřej Černý, Jaroslav Fořt a Jana Hronková s pomocníky.

Po velké noci a před střídáním (den 02.09.2023). Po velké noci ležela na sedle hustá mlha ještě do půl jedenácté a v ní protahovaly především lindušky lesní (celkem asi 200 ptáků) společně s křivkami (asi 50 ex.), protahovali také uhelníčci, ale žádný se nechytil. Mimo to proletěl kolem také ořešník a osamělá vlaštovka. Po pracovní noci se ovšem posádka chystala k odjezdu domů, kde se konečně všichni pořádně vyspí, zatímco na sedlo dorazily v sobotu nové síly. Celkem bylo odchyceno 56 ptáků 16 druhů: krutihlav obecný (2, čtvrtý a pátý letošní), linduška lesní (25, letošní maximum), pěvuška modrá (2), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (6), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (3), budníček větší (2), králíček obecný (1), králíček ohnivý (3), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (3), rehek zahradní (2) a sýkora babka (1, druhá letošní a celkově čtvrnáctá).

Kdo si počká ten se dočká aneb velká noc v závěru služby (noc 01./02.09.2023). Po západu slunce se začaly chystat podmínky k ideálnímu odchytu a kolem 21 hodiny sedla na sjezdovku mlha, která vydržela do rána. A najednou bylo všude plno ptáků a hodně jich uvízlo také v sítích; naprosto dominantní byli lejsci černohlaví, ale složení táhnoucího společenstva bylo (jak je pro konec léta typické) velmi pestré a přineslo i některé velmi pěkné druhy. Celkově šlo o druhou nejlepší pozdně letní noc, kterou překobala už jen noc 27./28. srpna 2011 s 595 kroužkovanými ptáky 21 druhů. Celkem bylo odchyceno 414 ptáků 19 druhů: pisík obecný (2, první letošní = 50. druh ročníku; přestože pisíci nad sedlem v noci ve velkém protahují, chytají se jen za ideálních podmínek, celkem jde teprve o 12.a 13. odchyceného ptáka), lelek lesní (1, pátý letošní), pěvuška modrá (1), rákosník obecný (25, rekordní počet, dosavadní maximum bylo 23 ex. v noci 18./19. srpna 2021), rákosník proužkovaný (8), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (28, letošní maximum a vyrovnání čtvbrtého nejlepšího odchytu vůbec), sedmihlásek hajní (2, celkem letos 9 ex.), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (43, letošní maximum; jde o sedmý nejvyšší počet vůbec a nejvyšší počet od roku 2017), budníček větší (19), lejsek černohlavý (229, letošní maximum; šestý nejvyšší počet vůbec a nejvyšší počet od roku 2017), slavík obecný (2, třetí a čtvrtý letošní), slavík modráček (1, první letošní = 51. druh ročníku, celkově 75. pro sedlo), červenka obecná (10, letošní "maximum"), rehek zahradní (27, letošní maximum a opět nejvyšší počet od roku 2017), bělořit šedý (1, třetí letošní), bramborníček hnědý (9, rekordní počet, dosavadní maximum bylo 6 ex.) a strnad zahradní (1, první leotšní = 52. druh ročníku, celkově čtrnáctý pro sedlo). Kromě toho byli chyceni také tři netopýři vodní a dva netopýři parkoví.


Čtrnáctý strnad zahradní kroužkovaný na sedle.


Dvanáctý pisík obecný, kroužkovaný na sedle.


První letošní slavík modráček.


Další letošní slavík obecný.


Noc byla rekordní na bramborníčky hnědé.


Chytil se také další bělořit šedý.


Suverénně nejpočetnější pták noci, lejsek černohlavý.


Konečně také další lelek lesní.

Silný tah uhelníčků a předzvěst velké noci (den 01.09.2023). Slunečný den využili k tahu především uhelníčci a to ve velkém stylu. Přes sjezdovku prolétaly desítky ptáků, další druhy je doplňovaly v menších počtech, už tradičně to byly především křivky (asi 50 ex.) a lindušky lesní (asi 60 ex.), prolétlo také 6 vlaštovek, 16 jiřiček, dva krkavci a jednotlivě doupňák, moták pochop a kvíčala. No a kolem čtvrté hodiny odpoledne se na sjezdovku snesla mlha, která měla přinést velké věci. Celkem bylo odchyceno 99 ptáků 13 druhů: datel černý (1, druhý letošní a celkově sedmnáctý), linduška lesní (2), pěvuška modrá (2), sojka obecná /1, první letošní = 48. druh ročníku), ořešník kropenatý (1, první letošní = 49. druh ročníku; celkově teprve čtvrtý chycený na sedle), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (1), králíček obecný (1). králíček ohnivý (7, letošní maximum), sýkora uhelníček (76, letošní maximum a nový letní "rekord", více ptáků bylo odchyceno jen 20. a 28. října 2022), brhlík lesní (1, už čtvrtý letošní), hýl obecný (2) a křivka obecná (1, sedmá letošní).


První letošní ořešník kropenatý.


První letošní sojka obecná.


Dnešní rekordní, 76. uhelníček.


Brhlíci lesní se letos docela chytají.


Druhý letošní datel černý.

Hvězdná noc (noc 31.08./01.09.2023). Po vyjasnění se noční režim stanice opět vrátil ke střídavému svícení, testujícímu vliv na aktivitu netopýrů. Světlu ovšem konkuroval i Měsíc v úplňku. A tak bylo více času na povídání a líčení různých historek a snění o tom, jaké by to bylo, kdyby to "tentokrát vyšlo". Přitom vítr foukal příhodně od jihu a kolem sedla se občas honily mraky, pod sedlem se po půlnoci dokonce vytvořil komický miniobláček mlhy. Ale nakonec se úplně vyjasnilo a v sítích skončilo jen minimum ptáků, bohužel bez lelka, který kolem také lovil. Celkem bylo odchyceno 8 ptáků 5 druhů: sýc rousný (1, osmý letošní), pěnice slavíková (2), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (2) a drozd zpěvný (2). Kromě toho se chytil ještě jeden netopýr parkový a jeden netopýr ušatý.


Úplňku naše světlo nemůže konkurovat.


Netopýr parkový.


Další letošní sýc rousný.


Netopýr ušatý.


Pěnice slavíkové se letos zatím moc nechytaly.

Návrat denního tahu (den 31.08.2023). Noční mlha se na sedle zdržela asi do desíti hodin dopoledne, pak opět zavládlo pěkné slunečné počasí. Díky tomu se opět rozjel výrazný tah pozdně letních druhů – protáhlo asi 250 lindušek lesních s osamělou linduškou horskou, více než sto uhelníčků a více než sto křivek; to vše doprovodilo asi 20 konipasů lučních, jednotlivé jiřičky, šest sojek, moták pochop a dvě pěnkavy. Něco z denních druhů se také chytalo, takže nakonec bylo odchyceno 68 ptáků 10 druhů: linduška lesní (15, letošní maximum), pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (3), budníček větší (3), králíček obecný (2), králíček ohnivý (3), červenka obecná (1), sýkora uhelníček (38, celkem letos už 195 ex.), hýl obecný (1) a křivka obecná (1, šestá letošní).
Šestá letošní křivka udělala velkou radost nejen Jardovi Fořtovi.

Mlžné vzorkování (noc 30./31.08.2023). Téměř celou noc vydržela na sedle mlha, jen občas se oblačnost protrhávala. Něco ale v podmínkách k dokonalému odchytu chybělo, a tak v sítích uvízl jen pestrý vzorek toho, co asi nad sedlem během této noci proletovalo. Viditelně jsme zaznamenali tah lejsků černohlavých, lovícího lelka lesního a pak jednotlivé bělořity, budníčky, pisíky a rákosníky. O půlnoci se u světla objevila stužkonoska olšová, ráno dva lišaji svlačcoví. Celkem bylo odchyceno 17 ptáků 9 druhů: sýc rousný (2, celkem letos už sedm ptáků), cvrčilka zelená (3), sedmihlásek hajní (1, sedmý letošní), budníček větší (1), lejsek černohlavý (2), červenka obecná (5, letošní "maximum"), rehek zahradní (1, teprve šestý letošní), drozd zpěvný (1) a hýl obecný (1). Mimo to byl odchycen také jeden netopýr parkový a jeden netopýr vodní.

Mokrý den, uhelníčci si dávají pauzu (den 30.08.2023). Předposlední den srpna začal silným deštěm, který zhatil jakýkoliv rozlet a pak pokračoval mlhou, ze které vypadávaly kapičky vody, takže to zabalili nejen kroužkovatelé, ale hlavně ptáci. Viditelně prolétlo snad deset uhelníčků a osamělá linduška lesní. Odchyceno bylo 11 ptáků 4 druhů: pěvuška modrá (3), pěnice černohlavá (1), lejsek černohlavý (1) a sýkora uhelníček (6).

Mlha bez ptáků (noc 29./30.08.2023). Pořád se těšíme na mlžnou noc plnou hezkých ptáků, ale bohužel vše trochu kazí severní vítr a deštivé počasí. Během mlžné noci, kterou uzavřel ranní déšť, protáhlo viditelně jen několik lejsků a skoro stejně tolik lišajů svlačcových. Určitě nás potěšila přinejmenším stužkonoska modrá. Celkem bylo odchyceno 6 ptáků 3 druhů: sýc rousný (1, pátý letošní), rákosník proužkovaný (1) a lejsek černohlavý (4).

Návrat uhelníčků (den 29.08.2023). Po nočním dešti zůstala na sjezdovce hustá mlha a ta pomáhala odchytům především uhelníčků, jejichž tah se zase naplno rozjel. Vše bohužel po poledni opět ukončil silný déšť, ale s nadějí vyhlížíme další noc. Mimo uhelníčků prolétlo asi 200 jiřiček, desítky králíčků a jednotlivé lindušky lesní. Celkem bylo odchyceno 64 ptáků 8 druhů: linduška lesní (1), pěvuška modrá (3), pěnice černohlavá (5), pěnice hnědokřídlá (1), králíček obecný (1), králíček ohnivý (3), sýkora koňadra (3) a sýkora uhelníček (47, letošní maximum, celkem letos už 151 ex.).

Jen čestný úspěch v deštivé noci (noc 28./29.08.2023). Noc zahájily silné bouřky a poté většinu noci pršelo, ráno jsme u světla našli 10 lišajů svlačcových, jinak odchyty zachránila osamělá červenka obecná.

Větrný den (den 28.08.2023). Nejen že celé ráno propršelo, ale sjezdovkou se proháněl velmi silný severní vítr, před kterým nejsou bouda ani maringotka nějak chráněny, takže si osádka užila (ne)pěkné cloumání. Trochu se dalo chytat přes den, kdy protahovali také jednotliví králíčci ohniví, pár křivek, lindušek a pěnkav. No a před západem slunce se večer zase rozpršelo... Celkem bylo odchyceno 10 ptáků 6 druhů: linduška lesní (1), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (3), pěnice černohlavá (2), sýkora uhelníček (2, po několika dnech dost slabý odchyt) a pěnkava obecná (1).

Noční škádlení (noc 27./28.08.2023). Nad sedlem se konečně rozhostila hustá mlha s bezvětřím a slabým tahem ptáků, zaznamenali jsme průlet jednotlivých lejsků a rákosníků a také několik blíže neurčených bahňáků. Odchyceno bylo 8 ptáků 5 druhů: sýc rousný (2, třetí a čtvrtý letošní), ťuhýk obecný (1, desátý letošní), rákosník proužkovaný (1), rákosník zpěvný (1) a lejsek černohlavý (3). Mimo to byl chycen jeden netopýr parkový.


Další letošní sýc rousný.


Ťuhýci se letos zatím i chytají.


Rozbíhat by se měl noční tah lejsků.

Mlžný den se slabým tahem (den 27.08.2023). Po bouřlivé noci zůstala na sedle téměř po celý den mlha, ve které jsme zaznamenali i nějaké ty proletující ptáky, např. osamělou břehuli říční mezi asi 20 vlaštovkami a 200 jiřičkami, jednotlivé pěnkavy, desítky křivek, 8 lindušek lesních a také poštolku obecnou a bělořita. Celkem bylo odchyceno 57 ptáků 9 druhů: datel černý (1, první letošní = 47. druh ročníku; celkově šestnáctý pro sedlo), pěvuška modrá (4), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (1), králíček ohnivý (4), sýkora koňadra (3), sýkora modřinka (1, druhá letošní), sýkora uhelníček (38, letošní maximum, tah evidentně stále nabírá na síle, skoro vše jsou 1K ptáci) a hýl obecný (1).


První letošní datel černý.


Mladí ohniváci jsou evidentně ještě místní ptáci.


V sítích uvízlo také šídlo tmavé.

Noc jednoho ptáka (noc 26./27.08.2023). Se setměním se nad sedlem postupně zase zatáhlo a krátce na to dorazily silné bouřky. Ty skončily až notně po půlnoci, kdy se udělala i mlha, ale počasí evidentně tah ptáků zastavilo. V síti skončil jen osamělý sedmihlásek hajní (1, šestý letošní), kromě něj se opět chytil chřástal polní kroužkovaný před nedávnem.


Tomuto chřástalovi se z naší sjezdovky nějak nechce pryč.

Střídání služeb a společný odchyt (den 26.08.2023). Během střídání služeb se přeháňkové počasí postupně uklidnilo a nad sedlem se vyjasnilo. Odpolední služba zaznamenala hned po příjezdu přelety jiřiček (asi 200 ex.) a vlaštovek (asi 20 ex.), v pohybu pokračovaly také křivky. Celkem bylo odchyceno 31 ptáků 11 druhů: linduška lesní (1), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (8), budníček větší (1), králíček ohnivý (1), sýkora modřinka (1, první letošní = 46. druh ročníku), sýkora uhelníček (12), hýl obecný (2) a křivka obecná (1, pátá letošní).

Odchytová akce probíhá druhý týden, službu má Zdeněk Zerzáň a Miia Tissari s pomocníky.

Další střídání služeb (den 26.08.2023). Nad sedlem se mělo střídat počasí a během něj se vystřídaly i služby. Protože nová služba aktivně pokračovala v odchytu, jsou výsledky tohoto dne shrnuty v její sekci.

První letošní nulová noc (noc 25./26.08.2023). Co dodat.

Polojasný slabý den (25.08.2023). Ani další den před přicházející frontou se toho moc nedělo, za poznámku stojí aspoň přelet osamělé žluvy hajní, kromě toho přelétlo asi 20 křivek obecných. Celkem bylo odchyceno 20 ptáků 13 druhů: strakapoud velký (1, letošní třetí), linduška lesní (1), rákosník obecný (1), sedmihlásek hajní (1, pátý letošní), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (1), králíček ohnivý (2), červenka obecná (1), sýkora koňadra (2), sýkora uhelníček (4, celkem letos už 52 ex.), hýl obecný (1) a křivka obecná (1, letošní čtvrtá).


Pátý letošní sedmihlásek.


V síti skončil také tento exot.

Jasná tahová noc (24./25.08.2023). Během další jasné noci se konečně objevil také výraznější tah ptáků, kterých proletovaly vizuálně desítky. V sítích však díky počasí skončilo jen minimum z nich. Celkem bylo odchyceno 9 ptáků 5 druhů: lelek lesní (1, letošní čtvrtý), linduška lesní (1), cvrčilka zelená (4, letos zatím 40 ex.), pěnice černohlavá (1) a lejsek černohlavý (2, letos zatím jen 5 ex.).

Ještě jeden horký den (den 24.08.2023). Na sedle se líně vleče závěr léta ve znamení velkých veder a jasného počasí, jediným zpestřením byl průlet dvou hejn křivek obecných a také pestrá sestava kroužkovaných ptáků. Celkem bylo odchyceno 35 ptáků 12 druhů: chřástal polní (1, první letošní = 45. druh ročníku, celkově dvanáctý odchycený), strakapoud velký (1, druhý letošní), linduška lesní (7), pěvuška modrá (2), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1), pěnice pokřovní (1, čtvrtá letošní), králíček ohnivý (6, letošní maximum), bělořit šedý (1, druhý letošní), sýkora uhelníček (12), brhlík lesní (1, třetí letošní) a křivka obecná (1, třetí letošní).


Pěkné vzorkování (noc 23./24.08.2023). Během jasné noci jsme svítili jen dvě hodiny zhruba kolem půlnoci, pozorovatelný byl tah jednotlivých ptáků a v síti jich skončila jen hrstka – ale někteří stáli za to. Celkem bylo odchyceno 10 ptáků 9 druhů: křepelka polní (1, devátá letošní), kulíšek nejmenší (1, první letošní = 43. druh ročníku, celkově jedenáctý kulíšek kroužkovaný na sedle), lelek lesní (1, třetí letošní), pěvuška modrá (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1), lejsek malý (1, první letošní = 44. druh ročníku; celkově jedenáctý pro sedlo) a červenka obecná (2).


Jedenáctý kulíšek odchycený na sedle.


A jedenáctý lejsek malý odchycený na sedle.

Druhy pomalu přibývají (den 23.08.2023). Polojasný den nepřinesl žádný viditelný tah, ale odchyty ukázaly, že se minimálně slabě hýbou uhelníčci. Celkem bylo odchyceno 28 ptáků 11 druhů: strakapoud malý (1, první letošní = 42. druh ročníku; celkově pátý chycený na sedle), linduška lesní (2), pěvuška modrá (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (2), pěnice hnědokřídlá (2), budníček menší (1), králíček obecný (1), králíček ohnivý (3), sýkora uhelníček (13, letošní maximum) a pěnkava obecná (1).


Pátý strakapoud malý, kroužkovaný na sedle.

Další bouřlivá noc (noc 22./23.08.2023). Jasná obloha se zatáhla a postupně přišlo i pásmo silných bouřek s větrem. Střídavé svícení přineslo do sítí jen minimum ptáků, někteří z nich patřili spíše opožděnému dennímu nebo brzkému rannímu pohybu, celkem bylo odchyceno 7 ptáků 6 druhů: rákosník proužkovaný (1), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (1), červenka obecná (1), drozd zpěvný (1) a hýl obecný (2).

Další žhavý den s relativně pěknými odchyty (den 22.08.2023). Polojasný den s vysokými teplotami konečně přinesl slabý tah několika denních druhů, především lidnušek lesních a uhelníčků. Zvláště zajímavý je pohyb uhelníčků – poněkud připomíná výjimečný rok 2012, kdy protahovala hejnka těchto malých sýkor už od poloviny srpna, např. 19.08.2012 bylo kroužkováno neuvěřitelných 61 ex. a 28.08.2012 dokonce 75 ex. Uvidíme, jestli se podobný tah rozjede i letos. Celkem bylo kroužkováno 28 ptáků 10 druhů: strakapoud velký (1, první letošní, 41. druh ročníku), linduška lesní (9, letošní maximum), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1), králíček ohnivý (2), sýkora koňadra (1, třetí letošní), sýkora uhelníček (7, letošní maximum) a hýl obecný (3).


První letošní strakapoud velký.


Probíhá také nápadný tah uhelníčků.


Kromě toho probíhá slabý tah lindušek lesních.


Pomalu by se měl rozjíždět i tah "ohniváků".


Zato hýli obecní patří evidentně k místní populaci.

Slabší pohyb? (noc 21./22.08.2023). Během jasné noci se na sjezdovce objevila přízemní mlha, svítilo se tentokrát od 22 do 2 hodin ráno. Konečně jsme zaznamenali vizuálně nějaký pohyb jednotlivých ptáků, nad sjezdovkou poletovali také jednotliví netopýři. Celkem bylo odchyceno 9 ptáků 7 druhů: lelek lesní (2, první letošní, 40. druh ročníku), ťuhýk obecný (1, devátý letošní), cvrčilka zelená (2), pěnice slavíková (1), pěnice pokřovní (1, třetí letošní), červenka obecná (1) a rehek zahradní (1). Mimo to byl odchycen jeden netopýr velký.


Konečně první letošní lelci v sítích!

O něco lepší odchyty (den 21.08.2023). Nad horami se během horkého dne dnes občas objevily i mraky, zaznamenali jsme zase přelet nejméně dvou hejn křivek obecných. Celkem bylo odchyceno 28 ptáků 13 druhů: křepelka polní (1, osmá letošní), linduška lesní (3), rákosník proužkovaný (1), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (7), pěnice pokřovní (1, druhá letošní), budníček menší (2), budnmíček větší (1), budníček lesní (1, první letošní, 39. druh ročníku), králíček obecný (1), králíček ohnivý (4), červenka obecná (2) a hýl obecný (2).

Další jasná noc se střídavým svícením (noc 20./21.08.2023). Tuto noc bylo na řadě svícení od 1:25 do 23:30 a poté opět od 01:30 do 03:30. Zaznamenali jsme jednotlivé netopýry, tentokrát se ale žádný nechytil. Poněkud "lepší" to bylo s opeřenými obratlovci – celkem bylo odchyceno 12 ptáků 10 druhů: křepelka polní (2), pěvuška modrá (1, noční odchyty se vesměs týkají ptáků, aktivujících na konci noci), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka říční (1, druhá letošní), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (1), králíček ohnivý (1) a červenka obecná (1).

Jasná neděle a pokračující vedro (den 20.08.2023). Krásné a horké léto znamená minimální tah a minimální odchyty, snad s výjimkou místních ptáků + nějakého dozvuku slabého tahu nočního. Celkem bylo odchyceno 15 ptáků 9 druhů: pěvuška modrá (3), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (3), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (1), budníček větší (1), sýkora koňadra (1) a sýkora babka (1, první letošní, 38. druh ročníku).

První jasná noc nové služby (noc 19./20.08.2023). Ve shodě s novými pravidly a testováním vlivu svícení na aktivitu netopýrů se během jasné noci svítilo pouze od 23:30 do 1:30. Protahující ptáci nebyli zaznamenáni, zato se na sjezdovce proháněla asi desítka netopýrů, z nichž někteří byli i odchyceni. Pokud jde o ptáky, bylo odchyceno 5 ptáků 5 druhů: rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice hnědokřídlá (1), rehek zahradní (1) a bramborníček hnědý (1, první letošní, 7. druh ročníku). Mimo to byli odchyceni tři netopýři – netopýr rezavý, netopýr hvízdavý a netopýr nejmenší.


Odchytová akce probíhá první týden, službu má Radek Lučan s pomocníky.

Pekelné vedro pokračuje a první střídání služeb (den 19.08.2023). Od rána bylo i tady na horách pořádné vedro a po noci, kdy jsme ani pomocí termovize, kterou jsou vidět táhnoucí ptáci i na vzdálenost přes 1 km, nebylo divu, že odchyty byly jen slabé. Slabě táhly pouze lindušky lesní a opět se objevilo několik hejn křivek obecných (vždy kolem 20 ex.), které jednoznačně protahovaly k jihu, což je zde touhle dobou neobvyklé. Celkem bylo kroužkováno 26 ptáků 12 druhů: pěnice černohlavá (2), pěnice hnědokřídlá (2), linduška lesní (4), červenka obecná (2), budníček menší (2), pěvuška modrá (2), králíček obecný (1), králíček ohnivý (2), sýkora uhelníček (5), krutihlav obecný (1, třetí letošní), hýl obecný (2) a křepelka polní (1, evidentně přilákaná v noci, jen se chytla až přes den do sítí na pěvce).

Hromada netopýrů, ale ptačí tah žádný (noc 18./19.08.2023). Noc byla klidná s jižním větrem, ale zcela bez pohybu ptáků. Pouze kolem půl druhé se objevil jeden bělořit, který se i chytl. Absenci tahu odpovídal i velmi slabý ranní rozlet. Naopak netopýři se objevili ve velkém a početně lovili hmyz nad sjezdovkou. Kroužkováno bylo 8 ptáků 5 druhů: cvrčilka zelená (3), červenka obecná (2), rákosník zpěvný (1), bělořit šedý (1, první letošní, 36. druh ročníku), křepelka polní (1). Odchyceno bylo 16 netopýrů 5 druhů: netopýr rezavý (12), n. hvízdavý (1), n. pestrý (1, první letošní samice, která naznačují začátek tahu – tento druh se na našem území rozmnožuje jen naprosto výjimečně, reprodukční areál leží dále na severu a u nás jsou letní populace tvořeny v naprosté převaze pouze samci, kteří tvoří početné kolonie, což je mezi našimi netopýry rovněž výjimečné), n. vodní (1) a n. večerní (1).


První letošní bělořit šedý. (Foto: Jiří Řehounek)

Den 18.08.2023. Kroužkováno bylo 24 ptáků 11 druhů: hýl obecný (1), pěnice slavíková (2), pěnice černohlavá (4), pěnice hnědokřídlá (5), cvrčilka zelená (3), pěvuška modrá (3), linduška lesní (1), králíček obecný (2), králíček ohnivý (1), střízlík obecný (1), sýkora uhelníček (1).

Noc 17./18.08.2023. Kroužkováno bylo 5 ptáků 4 druhů: sýc rousný (1, druhý letošní), cvrčilka zelená (2), rákosník zpěvný (1) a křepelka polní (1, třetí letošní).


Třetí letošní sýc rousný.


Mladá (1K) a stará (+1K) cvrčilka zelená.

Dozvuky nočního tahu (den 17.08.2023). Větší část dne bylo oblačno, odpoledne přišly další bouřky a vítr se otočil na severní. Vzorek kroužkovaných ptáků hezky ukazuje, co nám v noci neviditelně přeletovalo vysoko nad hlavami - kroužkováno bylo 35 ptáků 13 druhů: linduška lesní (2), červenka obecná (2), budníček větší (1), pěnice černohlavá (5), pěnice slavíková (11, letošní maximum), pěnice hnědokřídlá (2), pěnice pokřovní (1, první letošní, 35. druh ročníku), cvrčilka zelená (1), rákosník proužkovaný (1), sýkora uhelníček (5), pěvuška modrá (2), rehek zahradní (1) a střízlík obecný (1).

Bouřlivé peklo (noc 16./17.08.2023). Očekávané silné bouřky se v průběhu noci už zdálky ohlašovaly mohutným burácením. V plné síle dorazily nad hlavní hřeben necelou hodinu před půlnocí a připravily osazenstvu stanice děsivě nádherné divadlo, při kterém zhruba 40 minut obloha téměř souvisle svítila tisíci blesků a okolí se chvělo duněním mohutných hromů. Před příchodem bouřek probíhal nad horami zřetelný, byť nijak silný tah ptáků, dost intenzivně ovšem táhli netopýři. To vše ovšem víme opět jen díky sledování oblohy pomocí termovize. Ve světle reflektoru se objevovali jen jednotliví netopýři, ptáci jen zcela ojediněle – holt vál východní vítr, při kterém nevysoko táhnoucí ptáky nedosáhneme. Nad sjezdovkou se objevil po přechodu bouřek první lelek lesní, ale nechytl se. Celkem bylo kroužkováno 14 ptáků 5 druhů: cvrčilka zelená (5), pěnice slavíková (4), pěnice hnědokřídlá (1), rákosník zpěvný (2) a červenka obecná (2).

Pestrý den zrcadlící předchozí tahovou noc (den 16.8.2023). Horký den s teplotami přes 26°C i tady na horách byl ve znamení na tuto dobu pestrého a bohatého denního odchytu, který určitě celkem dobře odrážel poměry druhového složení předchozí tahové noci. Zprávy z lokality Sedélko na jižní Moravě, kde bylo dnes odchyceno např. 53 ťuhýků obecných naše noční pozorování a závěry z nich vyvozené jen hezky potvrdily. Celkem bylo kroužkováno 45 ptáků 16 druhů: ťuhýk obecný (6), linduška lesní (3), sedmihlásek hajní (1), pěnice černohlavá (6), pěnice hnědokřídlá (8), pěnice slavíková (8), rákosník proužkovaný (2), rákosník obecný (1), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (1), králíček ohnivý (1), králíček obecný (1), pěvuška modrá (1), krutihlav obecný (2, první letošní, 33. druh ročníku), sýkora uhelníček (1) a křivka obecná (2 – v obou předchozích dnech nás překvapilo množství hejn tohoto druhu přeletujících od severu přes Sedlo, řada hejn měla kolem 30 jedinců, což je na tuto dobu dost neobvyklé; první letošní, 34. druh ročníku).
Teplá tahová noc plná hemžících se netopýrů (noc 15./16.8.2023). Velmi teplá noc s jižním větrem byla sice jasná a nevhodná k nějakým efektivním odchytům, ale evidentně tahová a to zejména, pokud mluvíne o netopýrech – těch se proti předchozí noci pohybovaly přes Sedlo kvanta a termovize, kterou již od loňské sezóny doplňujeme pozorování, ukázala jejich masivní tah zejména nad hlavním hřebenem, kde kolem půlnoci protahovaly stovky netopýrů. Ptáci ale také táhli dost intenzivně, několik hodin s intenzitou kolem 10 i více ptáků za 5 minut pozorování ve světelném kuželu. Že se něco děje a létající obratlovci se dali do pohybu naznačily i početné přelety pisíků umocněné přeletem hned dvou hejnek břehoušů černoocasých, kteří se intenzivně ozývali. První hejnko mělo minimálně 7 jedinců, druhou jsme zaznamenali jen podle hlasů, ale také šlo o několik jedinců. Tento druh jsme dosud na Sedle nezaznamenali a pozorování takto početných skupinek je dnes i jinde v ČR zcela výjimečné! U světla se několikrát objevili také proletující bělořiti šedí. Kroužkováno bylo 13 ptáků devíti druhů: lejsek černohlavý (1), cvrčilka zelená (4), rehek zahradní (1), pěnice hnědokřídlá (1), rákosník zpěvný (1), červenka obecná (2 – obě místní v prvním šatu), pěvuška modrá (1 – letošní mládě v prvním šatu, evidentně místní pták) a křepelka polní (2, první letošní, 32. druh ročníku). Dále bylo v první polovině noci chyceno 5 netopýrů 5 druhů: netopýr nejmenší, n. hvízdavý, n. pestrý, n. Brandtův a n. severní.


Vedro v nížině, horko i na horách (den 15.8.2023). I přes mírný jihozápadní vítr bylo zejména odpoledne pořádné horko i zde ve výšce přes 1000 m n.m. Celkem bylo kroužkováno 23 ptáků 14 druhů: králíček ohnivý (2, první letošní, 29. druh ročníku), králíček obecný (1), linduška lesní (3), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (2), pěvuška modrá (1), budníček menší (1), rákosník zpěvný (1), ťuhýk obecný (2, první letošní, 30. druh ročníku), červenka obecná (1), brhlík lesní (1), sýkora uhelníček (1), pěnkava obecná (1, první letošní, 31. druh ročníku) a hýl obecný (3).
Slabší noc s hezky viditelným tahem (noc 14./15.8.2023). Během jižního větru ptáci táhli, což bylo krásně, stejně jako předchozí noci, vidět pomocí termovize, kterou jsme letos zapojili do sledování toho, co není během jasných nocí často vidět pouhým okem, ale díky technice to již dobře víme. Během přerušovaného svícení, které bude probíhat za jasného počasí (nevhodného k odchytům) v pevném režimu určeném k následné analýze vlivu světla na aktivitu netopýrů i po další týdny bylo vidět proletovat ve větších i menších výškách řadu pěvců, občas se objevili a ozývali i protahující bahňáci, především pisíci. Celkem bylo (vše na rozletu) kroužkováno 9 ptáků 5 druhů: pěnice černohlavá (1), pěnice hnědokřídlá (1), červenka obecná (4, vše ale mladí místní ptáci), střízlík obecný (1) a sýc rousný (1, letošní mladý pták). K tomu 1 netopýr rezavý.


Rozjezdový den (14.8.2023) probíhal ve znamení intenzivní práce na stanici a jejím okolí za krásného a horkého počasí – teploty dosahovaly k 25°C a v sítích skončila pestrá směs ptáků, z nichž významnou část tvořili hlavně mladí ptáci z nejbližšího okolí, ale také někteří migranti, kteří jsou již v plném pohybu. Celkem bylo kroužkováno 37 ptáků 14 druhů: pěnice černohlavá (17, vesměs mladí ptáci), pěnice hnědokřídlá (2), červenka obecná (3), hýl obecný (2, z toho ale jeden retrap z minulých let, evidentně místní ptáci), linduška lesní (1), budníček menší (3), sýkora uhelníček (3), sýkora koňadra (1), králíček obecný (1, zcela čerstvě vyvedené mládě), kos černý (1), brhlík lesní (1), rehek domácí (1), pěvuška modrá (1) a poštolka obecná (1, chycená do soustavy na křepelky, kam si zalétla pro kobylku, které na sjezdovkách celý den lovila; celkově šestá chycená na sedle).
První noc (13./14.8.2023). Na ranním rozletu po krásné jasné noci plné létajících Perseid bylo kroužkováno 12 ptáků 9 druhů: červenka obecná (2, místní mláďata v prvním šatu), pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1), cvrčilka zelená (3), rákosník obecný (1), rehek zahradní (1), lejsek černohlavý (1) a drozd zpěvný (1).

Oficiální zahájení (den 13.08.2023). V průběhu nedělního odpoledne se na Sedlo začali sjíždět lidé, kteří se zapojili do čilých aktivit spojených s rozjezdem letošního (již 14.) ročníku odchytové akce. Kromě postupného úklidu celé stanice a řady úprav, které probíhaly i v následujících dnech, se podařilo hned během podzního odpoledne postavit zhruba polovinu sítí, ve kterých se objevili i první ptáci, samozřejmě místní mláďata. Kroužkována byla 1 mladá červenka obecná a 1 pěnice černohlavá.
Bouřka, obcházející sedlo ze severu. První pták oficiální akce, pěnice černohlavá.


Před začátkem oficiální akce proběhly dva pokusné noční odchyty.

Pestrá noc s nálety mlhy (noc 01./02.08.2023). Druhá odchytová noc opět v předpovědi slibovala mlhu. A na sedle se děly zajímavé věci. Na obloze zářil Měsíc v úplňku, ale po denním dešti se jižně sedla uvařil slušný kotel mlhy, kterou slušný jižní vítr v pravidelných intervalech posílal k hotelu a občas i na sjezdovku. Chvíle frustrace z hvězdné oblohy se během pěti minut změnily v pobíhání po zamlžené sjezdovce s poletováním jednotlivých ptáků. Mlžný útok nad ránem, ale stále ještě za plné tmy, přinesl největší nálet, a to prakticky výlučně budníčků větších. Ve vzduchu vířily desítky ptáků, celkem bylo možné hrubě odhadnout, že protáhlo nejméně 500 jedinců jen tohoto druhu. Kromě odchycených ptáků nad sjezdovkou ještě několikrát prolétli pisíci obecní. Celkem bylo odchyceno 50 ptáků 9 druhů: rákosník obecný (5), rákosník proužkovaný (7), cvrčilka říční (1), cvrčilka zelená (4), sedmihlásek hajní (3), pěnice slavíková (3), budníček větší (24), slavík obecný (2) a drozd zpěvný (1).

Marné čekání (noc 29.07./30.07.2023).


Čekání (červenec 2023). Na sedle je zatím klid, ale přeháňkové počasí na přelomu července a srpna slibuje možnost pokusných odchytů na dosud neupravené sjezdovce, uvidíme, jak to dopadne.