Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Deník akce v roce 2023

V roce 2023 bylo kroužkováno (k 19.09.2023, den):
celkem z toho v noci z toho ve dne
2 964 ptáků 62 druhů 1 130 ptáků 37 druhů 1 834 ptáků 51 druhů

18.09.2023 – na sedle došlo k dalšímu střídání, data budou doplněna během pondělka. Sobotu uzavřel výrazný tah lindušek lesních, novou osádku přivítala na sedle ideální noc, která přinesla více než 100 ptáků, většinou červenek (už je to tady). Nedělní den byl slabší, ale i v noci na pondělí už uvízli v síti další sýci a také další sluka.

Odchytová akce probíhá šestý týden, službu má Katka Ševčíková a Zdeněk Vermouzek s pomocníky.


Klidná noc bez viditelného tahu (noc 20./21.09.2023).

Slabší den s králíčky a uhelníčky (den 20.09.2023). Denní odchyty byly slabší, zvláště když tahu dominoval druh, který se na sedle prakticky vůbec nechytá, a to vlaštovka obecná. Během dne jich prolétly desítky až nižší stovky, společně s jednotlivými jiřičkami. Po desítkách pak protahovaly ještě uhelníčci a pěnkavy, po nižších desítkách lindušky lesní, koňadry, modřinky a brávníci, zaznamenali jsme také konipasy bílé, čížky lesní a osamělého hřivnáče. Celkem bylo odchyceno 36 ptáků 11 druhů: datel černý (1, už třetí letošní a osmnáctý lelkově), linduška lesní (2), pěvuška modrá (5), budníček menší (3), králíček obecný (3), králíček ohnivý (8, celkem letos 170 ex., což je zatím třetí nejlepší odchyt), červenka obecná (1), kos černý (1, zatím čtvrtý letošní), sýkora koňadra (2), sýkora modřinka (2) a sýkora uhelníček (8; pro zajímavost k dnešnímu datu byl zhruba každý čtvrtý pták letos odchycený na sedle uhelníček).Nějaké červenky, nějaké sovy (noc 19./20.09.2023). Během jasné a poměrně chladné noci jsme svítili střídavě, a to kolem půlnoci a nad ránem, v obou případech táhli pozorovatelně jen jednotliví ptáci. Celkem bylo odchyceno 64 ptáků 10 druhů: sýc rousný (1, už 43. letošní), kalous ušatý (1, třetí letošní), kulíšek nejmenší (1, druhý letošní a dvanáctý celkově), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (2), králíček obecný (2), králíček ohnivý (1), lejsek šedý (1, první letošní = 63. druh ročníku), červenka obecná (52) a drozd zpěvný (2). Mimo ptáků poletovaly také desítky netopýrů, odchytit se podařilo čtyři – konkrétně netopýra rezavého, netopýra hvízdavého, netopýra parkového a netopýra pestrého.


Neskutečně pestrý den (den 19.09.2023). Ochlazení evidentně pohlo s řadou druhů, denní odchyty zčásti podchytily zbytek nočního tahu (tzv. rozlet) a doplnilo jej denními migranty. Na sedle se celé dopoledne válela mlha, ve které nejnápadnějši protahovali uhelníčci (stovky), dále koňadry (desítky), pěnkavy (desítky), jednotlivě pak vlaštovky, lindušky lesní a drozdi zpěvní, prolétly také 1-2 bekasiny otavní. Celkem bylo odchyceno 113 ptáků 18 druhů: linduška lesní (2), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (1), rákosník obecný (1), cvrčilka zelená (4), pěnice černohlavá (22), pěnice slavíková (2), budníček menší (1), králíček obecný (2), králíček ohnivý (8, celkem letos už 161 ex.), lejsek černohlavý (1), slavík modráček (1, druhý letošní), červenka obecná (34 kg), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (1), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (28, celkem letos už přes 700 ex.) a hýl obecný (2).

Pestrá zčásti mlžná noc (noc 18./19.09.2023). Zpočátku jasná noc neměla podle předpovědi vydržet. A skutečně se kolem 1 hodiny v noci zatáhlo a od 3:15 se střídavě na sjezdovku valila mlha. Závěr noci trochu kazil občasný slabý déšť, ale naštěstí nijak výrazně nezesílil. Po třetí hodině se rozjel tah ptáků ve frekvenci asi 25 za 5 minut, který později zeslábl. Odchyty jako vzorek ukázaly, že kromě červenek stále táhne typicky letní směs druhů. Ptáky zvláště v první polovině noci doprovázely desítky netopýrů, nechytil se ale žádný. Celkem bylo odchyceno 77 ptáků 12 druhů: sýc rousný (1, už 42. letošní sýc), lelek lesní (3, celkem letos 28 ex.), rákosník obecný (1, před námi by měl být druhý vrchol jejich tahu, kdy protahují mladí ptáci), rákosník proužkovaný (2), cvrčilka zelená (3), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (6), budníček menší (2), budníček větší (2), lejsek černohlavý (4), červenka obecná (46) a rehek zahradní (3).

Den ve znamení čížků (den 18.09.2023). Jasný den bez mlhy přinesl první výrazný tah čížků lesních, kterých se přes sedlo přelévaly dopoledne stovky; doprovázely je početně podobně i pěnkavy, v nižších počtech po desítkáých pak vlaštovky, lindušky lesní a také sojky obecné. Celkem bylo odchyceno 48 ptáků 12 druhů: pěvuška modrá (2), pěnice černohlavá (2), budníček menší (1), králíček obecný (6), králíček ohnivý (1), červenka obecná (20), rehek zahradní (1), drozd zpěvný (1), sýkora uhelníček (3), šoupálek dlouhoprstý (1, první letošní = 61. druh ročníku), hýl obecný (1) a čížek lesní (9, první letošní = 62. druh ročníku).


Slabá noc s hezkými nočními druhy (noc 17./18.09.2023). Po oblačném dnio se na noc zase vyjasnilo a tak bylo opět jako skoro vždy na řadě střídavé svícení. Kolem půlnoci protahovaly jednotlivé červenky, po opětovném rozsvícení byl tah výrazně slabší, ale přeletělo hejno šesti (asi) čírek. Celkem bylo odchyceno 26 ptáků 5 druhů: sluka lesní (1, druhá letošní), sýc rousný (3, celkem letos 41 ex., pár dnů před potenciálním maximem už jde o třetí nejlepší sezónu), lelek lesní (1, pětadvacátý letošní), červenka obecná (19) a rehek zahradní (2). Mimo to byl odchycen netopýr ušatý, netopýr rezavý a netopýr hvízdavý.


Změna počasí na obzoru (den 17.09.2023). Po jasné noci se postupně zatáhlo, později přibývala i nízká oblačnost. Probíhal tentokrát už výrazná tah desítek až stovek pěnkav, doprovázených desítkami uhelníčků, králíčků, koňader a modřinek. Celkem bylo odchyceno 25 ptáků 11 druhů: pěvuška modrá (2), pěnice slavíková (1), budníček menší (1), budníček větší (1), králíček obecný (1), králíček ohnivý (5, celkem letos už 152 ex.), červenka obecná (8), sýkora modřinka (2), sýkora lužní (1, druhá letošní), sýkora uhelníček (2) a pěnkava obecná (1, teprve pátá letošní). Mimo to byl vůbec podruhé také odchycen holub domácí. :)Stovková noc jako uvítání a rozjezd červenek (noc 16./17.09.2023). Novou osádku uvítala jasná noc a to znamenalo zase střídavé svícení, nicméně jak víme, červenky se při správném větru chytají i za takových nocí, zvláště pak na rozletu. A tuto noc to potvrdily, když poprvé skoro dosáhly na stovku odchycených ptáků. Přitom viditelný tah byl jen slabý, nejvíce kolem 3 hodin ráno, kdy prolétali tak dva ptáci za pět minutr. Celkem bylo odchyceno 109 ptáků 9 druhů: sýc rousný (4, celkem letos 38 ex.), lelek lesní (2, celkem letos 24 ex.), linduška lesní (1), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (96, letošní maximum), rehek zahradní (1) a drozd zpěvný (2). Mimo to byl chycen jeden netopýr vodní.


Odchytová akce probíhá pátý týden, službu má Lucka Rubáčová, Robert Doležal, Katka Špániková a Tomáš Oplocký s pomocníky.


Uhelníčci, uhelníčci... ale nechytají se! (den 16.09.2023). Jak už to tak bývá, odchyty často úplně neodpovídají tomu, co skutečně protahuje, což je ovlivněno řadou faktorů (především tím, kudy a jak vysoko jednotlivé druhy letí). Dominantními druhy denního tahu byli během sobotního jasného dne právě uhelníčci a pěvušky modré, což bilance odchytů určitě neodráží. Mimo to prolétlo také 5 konipasů horských, osamělý konipas luční, asi 50 lindušek lesních, 45 pěnkav, dva dlasci, pět stehlíků a dva čížci. Celkem bylo odchyceno 60 ptáků 12 druhů: krutihlav obecný (1, sedmý letošní; jde o jeden z nepozdnějších záznamů), linduška lesní (33, letošní maximum, blížící se nejlepším odchytům vůbec), pěvuška modrá (3), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (7), budníček menší (1), budníček větší (2), králíček obecný (2), králíček ohnivý (3), červenka obecná (5), rehek zahradní (1) a kos černý (1, teprve třetí letošní).

Červenky jedou, i když je jasno (noc 15./16.09.2023). I tato jasná noc byla věnována střídavému svícení. Přestože bylo jasno, po druhém rozsvícení po 2:30 táhly poměrně výrazně červenky, prolétlo jich nejméně 120 ex. Kromě toho noc zpestřovalo houkání výra velkého, poletující kalous ušatý, přelet šesti malých bahňáků (snad jespáků obecných) a především asi 18 lelků lesních! Celkem bylo odchyceno 73 ptáků 4 druhů: sýc rousný (1, letošní 34. sýc), lelek lesní (9, letošní maximum a třetí nejvyšší počet vůbec, celkem letos 22 ex.), červenka obecná (62, letošní maximum) a rehek domácí (1). Mimo to byl odchycen také netopýr černý.


Doznívající noc a slabý denní tah (den 15.09.2023). Nad sedlem se zase vyjasnilo, ale denní tah byl relativně slabý. Dominovaly mu desítky sýkor, další ptáci proletovali jen jednotlivě, ze zajímavějších druhů jsme zaznamenali 12 krkavců velkých, šest kvíčal, motáka pochopa, poštolku obecnou, pět kání lesních. Celkem bylo odchyceno 50 ptáků 12 druhů: lelek lesní (1, třináctý letošní), linduška lesní (1), pěvuška modrá (2), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (1), králíček obecný (2), králíček ohnivý (17, vyrovnání letošního maxima; celkem letos 144 ex.), červenk aobecná (9), sýkora koňadra (2), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (10) a hýl obecný (1).

Pěkná noc se slabým, ale pestrým odchytem (noc 14./15.09.2023). Večer byla u sítí vyplašena osamělá bekasina otavní. Kolem 21 hodiny prolétly dvě sluky. Chvíli poté přistál u sítě bukáček malý, ale dnes se nechytil. Ještě před desátou se chytil první pták – pěnice černohlavá a u světla se objevil také lišaj smrtihlav! Ještě před půnocí už se válela po sjezdovce ta správná mlha, v síti skončil ťuhýk obecný a ukázala se další stužkonoska modrá. Mezi půlnocí a jednou se k odchyceným ptákům přidal další lelek lesní. A o chvíli později jsme, jak je teď koncem léta zvykem, začali ze sítí tahat i sýce rousné. Poté se přidal další odchycený lelek a náladu nočních ptáků doplňoval houkající pár výrů velkých a puštík obecný. Ve tři ráno prolétli nad klidnou sjezdovkou vodouši bahenní, krátce předtím se do svého koncertování pustili místní jeleni. Jinak se po půlnoci v podstatě vyjasnilo a tak bylo nejzajímavějším zjištěním asi 50 lišajů svlačcových u světla. Celkem bylo odchyceno 15 ptáků 6 druhů: sýc rousný (2, celkem letos 33 ex., pokud bude trend pokračovat, vyrovná se tento rok výborným rokům 2016 s 58 ex. a 2021 s 51 ex.), lelek lesní (3, celkem letos 12 ex.), ťuhýk obecný (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1) a červenka obecná (7, celkem letos zatím 212 ex.).Nulový deštivý den (den 14.09.2023). Co dodat, pod horami slunečno, teplo a modrá obloha, na hřebeni ležely mraky (= mlha) ze kterých lilo. A tak nebyl ani rozlet ani tah...


Pohled k sedlu dopoledne od jihu. Dole krásně, nahoře hnusně.

Noc krásných druhů (noc 13./14.09.2023). Po slunečných a horkých dnech dorazily do Jeseníků konečně přeháňky a bouřky a kolem 21 hodiny se chytila první letošní sluka lesní! A o chvíli později se podařilo odchytit bukáčka malého! Mlha klesla na sedlo po 23 hodině, ale radost pokazil silný déšť mezi půlnocí a druhou hodinou ranní. V síti moc ptáků neuvízlo, ale byl to takový závan pozdního léta; skoro žádné červenky, zato pestrá směs druhů zrnožravých ptáků. A jako entomologická perla přišel druhý "odchyt" lišaje vinného (první byl v noci 23./24.08.2016)! Celkem bylo odchyceno 30 ptáků 13 druhů: bukáček malý (1, první letošní = 60. druh ročníku, celkově pátý; předchozí čtyři ptáci se chytili všichni v letech 2015-2017), sluka lesní (1, první letošní = 59. druh ročníku), lelek lesní (1, devátý letošní, celkově 313. lelek pro sedlo), rákosník obecný (2), rákosník proužkovaný (1), rákosník zpěvný (2), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (7), pěnice slavíková (5), pěnice pokřovní (2), budníček větší (3), červenka obecná (3) a bramborníček hnědý (1, dvanáctý letošní).


První letošní odchycená sluka.


Pátý bukáček malý pro sedlo, první po šesti letech.


Po tomhle pohledu v létě touží každý na sedle.


Další bramborníček hnědý.


Lišaj vinný, motýlí rarita.


Pěnice pokřovní, nejvzácnější z běžných pěnic.


A ještě další lelek lesní.


Pořád táhnou také cvrčilky zelené.

Budou další sýkory následovat uhelníčky? (den 13.09.2023). Jedna z věcí, které mohou odchyty na sedle mírně zkomplikovat, je silný pohyb koňader a modřinek. Tyto druhy jsou velmi společenské a tak se na rozdíl od většiny dalších ptáků po odchytu jednotlivců z hejna vracejí a chytají ve velkém. Jako u jiných druhů ovšem vede přes sjezdovku řada koriudorůl dynamicky se měnících v závoslosti na větru a dalších podmínkách a tak odchyty ne vždy odpovídají realitě protahujících počtů. Dnes například přeletovaly přes sedlo stovky koňader a modřinek bez výrazného efektu na odchytech. Ale daly nám jasně najevo, že sezóna těchto sýkor je tady. Po desítkách proletovaly vlaštovky, jiřičky a lindušky lesní, jinak jsme zaznamenali například tři bělořity, osamělého rorýse obecného, orlovce říčního, kukačku obecnou, krahujce, sokola, dva konipasy horské a čečetku tmavou. Celkem bylo odchyceno 57 ptáků 10 druhů: linduška lesní (4), pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (2), budníček menší (1), králíček obecný (3), králíček ohnivý (3), červenka obecná (2), sýkora koňadra (3), sýkora uhelníček (36, celkem letos už 662 ex.) a hýl obecný (2).

Další jasná noc se sýci a červenkami (noc 12./13.09.2023). Jasná noc znamenala další pokračování experimentů se střídáním svícení a tmy. V sítích se pro změnu střídali sýci s červenkami, mimo to se chytil také osamělý netopýr pestrý. Celkem bylo odchyceno 23 ptáků 2 druhů: sýc rousný (5, celkem letos 31 ex.) a červenka obecná (18).

Jasný tahový den a pokračování uhelníčkové odyssey (den 12.09.2023). Během jasného a teplého dne protahovaly především vlaštovkovití ptáci společně s uhelníčky, zaznamenali jsme nejméně 325 vlaštovek, 85 jiřiček, 5 břehulí a 120 uhelníčků, více táhly ještě lindušky lesní (17+), kromě toho prolétli 4 hřivnáči, dvě káně lesní, 9 sojek a jeden ořešník, bělořit šedý, konipas horský, 18 pěvušek modrých a 4 čížci lesní. Celkem bylo odchyceno 83 ptáků 14 druhů: linduška lesní (2), pěvuška modrá (7), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (1), králíček obecný (6), králíček ohnivý (5, celkem letos už 124 ex.), červenka obecná (3), sýkora koňadra (4), sýkora modřinka (2), sýkora babka (1, už šestá letošní, přitom více než dvě za rok se chytily pouze v "uhelníčkovém" roce 2012, a to 4 ex.), sýkora uhelníček (47, celkem letos už 626 ex., což je nový rekord pro sedlo!) a sýkora parukářka (1, druhá letošní).

Další a další sýci (noc 11./12.09.2023). Během další jasné noci se střídavým svícením jsme pozorovali jen jednotlivé červenky, zato u sýcovky pokračoval pohyb "soviček". Celkem bylo odchyceno 18 ptáků 5 druhů: sýc rousný (5, celkem letos už 26 ex., což znamená už v tuto chvíli čtvrtou nejlepší sezónu), lelek lesní (1, osmý letošní), pěnice slavíková (1), červenka obecná (10) a drozd zpěvný (1).

Pestrý den s pestrým hostem (den 11.09.2023). Během dalšího jasného dne rovnoměrně přes sedlo přeletovala hejna vlaštovek, většinou po 30-50 ex. Přelétla ale také osamělá vlha pestrá! Plynule protahovali v malých hejncích i uhelníčci, jednotlivě pak koňadry, modřinky a pěnkavy. Kromě toho jsme zaznamenali na přeletu dvě sojky, 3 krkavce, 3 břehule, 5 lindušek lesních, 5 hýlů obecných a kvíčalu. Celkem bylo odchyceno 46 ptáků 12 druhů: strakapoud velký (1, už devátý letošní), pěvuška modrá (4), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (2), budníček menší (1), budníček větší (1), králíček obecný (2), králíček ohnivý (5, celkem už 119 ex.), červenka obecná (1), sýkora koňadra (1), sýkora modřinka (1) a sýkora uhelníček (23).

Sýci útočí (na rekord) (noc 10./11.09.2023). Během jasné noci a střídavého svícení se jen kolem půlnoci objevily jednotlivě protahující červenky. Sítě přesto nezůstaly prázdné. Celkem bylo odchyceno 32 ptáků 6 druhů: sýc rousný (5, letošní maximum; celkem letos už 21 sýců a to před vrcholem výskytu ve druhé polovině září), kalous ušatý (1, druhý letošní), rákosník zpěvný (1), červenka obecná (23, letošní maximum), rehek zahradní (1) a hýl obecný (1).


Robert Doležal a sobotní návštěva ze záchranné stanice Vlašim (možná budoucí kroužkovatelé).

Další pestrý odchyt (den 10.09.2023). Během dalšího jasného dne jsme zaznamenali vizuálně výrazný tah pouze u vlaštovek, kterých protáhly desítky, jinak jen jednotlivě protahovaly břehule, jiřičky, lindušky lesní a hýli, k tomu přelétli také dva konipasi horští a bělořit šedý. Celkem bylo odchyceno 78 ptáků 14 druhů: strakapoud velký (3, tři ptáci za den se zatím chytli pouze 06.10.2021; celkem bylo letos kroužkováno už osm ptáků, více bylo kroužkováno už jen právě v roce 2021, a to 11 ex.), strakapoud malý (1, druhý letošní a teprve šestý celkově!), linduška lesní (4), pěvuška modrá (3), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (1), pěnice pokřovní (1, teprve pátá letošní), králíček obecný (2), králíček ohnivý (2), červenka obecná (18, letošní maximum), sýkora koňadra (2), sýkora lužní (1, první letošní = 58. druh ročníku), sýkora uhelníček (37) a hýl obecný (1).

Dva tisíce kroužkovaných ptáků v sezóně (noc 09./10.09.2023). Během jasné a klidné noci se střídavě svítilo pro netopýry, za celou dobu prolétly jen jednotlivé červenky, ale pár jich zůstalo v síti a spolu se "sovičkami" tak pomohly završit druhou tisícovku letos kroužkovaných ptáků. Celkem bylo odchyceno 10 ptáků 4 druhů: sýc rousný (3, celkem letos už 16 ex.), kalous ušatý (1, první letošní = 57. druh ročníku), pěnice černohlavá (1) a červenka obecná (5).


Odchytová akce probíhá čtvrtý týden, službu má Radek Lučan s pomocníky.

Horko pokračuje, ale odchyty jsou nebývale početné (den 09.09.2023). Na stanici se schylovalo ke střídání služeb, které proběhlo během odpoledne, počasí bylo horké a jasné, se slabým jižním větrem. Obvykle bývá touto dobou dost mrtvo, letos je ale něco jinak, byť viditelný denní tah zatím neběží, jen občas už se brzy po ránu objeví ojedinělé hejnko čížků, jednotlivé pěnkavy či drozdi brávníci, ozvou se protahující pěvušky, v průběhu pozdějšího dopoledne jednotlivé lindušky lesní. Kroužkováno bylo 99 ptáků 11 druhů: červenka obecná (7), pěvuška modrá (13, letošní maximum), pěnice černohlavá (4), budníček větší (1), střízlík obecný (1), linduška lesní (5, celkem letos už 132 ex.), králíček ohnivý (17, letošní maximum, kterým králíčci překročili 100 odchycených ptáků v jedné sezóně, v tuto chvíli 112 ex. znamená pátý nejlepší rok), králíček obecný (2), lejsek černohlavý (1), sýkora koňadra (1), sýkora uhelníček (51; celkem letos už 519 ex., což je více než v kterémkoliv jiném roce kromě loňského!) a hýl obecný (2).


Sovičky a netopýři (noc 08./09.09.2023). Další teplá a klidná noc, ve kterých táhnou masově netopýři, ale také se hýbou sýci rousní. Mezi pozoruhodná neornitologická pozorování patří setkání s ježkem východním, kterého jsme zde ve výšce přes 1000 m n.m. dosud nepotkali. Celkem bylo kroužkováno 16 ptáků 4 druhů: červenka obecná (10), pěnice černohlavá (3), hýl obecný (1, hýli sice na konci sezóny mohou táhnout i v noci, ale tento pták bylo bezpečně místní nepřepelichané mládě, které se chytlo hned zvečera) a sýc rousný (2, další letošní ptáci, kteří naznačují, že letošní sezóna by mohla být na tento druh bohatá; celkem letos zatím 13 ex.). Dále bylo chyceno 6 netopýrů 4 druhů: netopýr černý (1), netopýr rezavý (2), netopýr parkový (1) a netopýr velký (2).


Sýci mají zdá se skvělý rok.


Netopýr parkový.

Uhelníčci , lindušky a králíčci ohniví (den 08.09.2023). Další teplý až horký jasný a slunečný den na horách se slabým jižním větrem a nenápadným pohybem ptáků. Ukázaly se 2 sojky, ojedinělé vlaštovky, konipas horský a hejno 35 kormoránů velkých, vše na cestě na jih. Kroužkováno bylo 76 ptáků 11 druhů: linduška lesní (13), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (3), červenka obecná (1), králíček obecný (2), králíček ohnivý (10), pěvuška modrá (8), střízlík obecný (1), brhlík lesní (2, letos už osm ptáků, dosud nejvíce bylo 9 ex., v roce 2019), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (31, celkem letos už 468 ex., což je v tuto chvíli třetí nejvyšší roční suma!).


Už osmý letošní brhlík lesní.


Táhnoucí hejno kormoránů.


Někteří králíčci jsou stále v juvenilním šatu.

Další jasná noc s červenkami v závěru a tradičními zářijovými nočními letci (noc 07./08.09.2023). Přesto, že bylo celkem teplo, nelétali téměř ani netopýři, ptáci táhli jen vysoko a s nevelkou intenzitou. Vítr se téměř zastavil a postupně stočil na jižní. A konečně se pohnuly sovičky a zřejmě i lelci. Kroužkováno bylo 22 ptáků 5 druhů: červenka obecná (15, letošní maximum), cvrčilka zelená (1), střízlík obecný (2), lelek lesní (1, sedmý letošní) a sýc rousný (3, z toho 2 letošní a jeden předloňský; celkem letos 11 ex.).


Mladý samec lelka lesního.
Jeden ze sýců této noci.


Silně rozpelichaná cvrčilka zelená.

Další den babího léta, uhelníčci přibývají (den 07.09.2023). Jasno, mírný severní vítr a zdánlivě bez ptáků na tahu, ale odchyty jasně ukazují, že to tak úplně není. Celkem bylo kroužkováno 49 ex. 9 druhů: brhlík lesní (1, šestý letošní), pěvuška modrá (4), králíček ohnivý (7), budníček menší (3), linduška lesní (5), pěnice černohlavá (5), sýkora koňadra (1), sýkora uhelníček (22) a strakapoud velký (1, pátý letošní).


Přepeřující letošní samec strakapouda velkého.

Jasná noc se severákem = jen minimum ptáků v sítích (noc 06./07.09.2023). Jen termovizí jsme s webmasterem, který dorazil na kus řeči a přivezl tekutého Alberta ze sobotínského pivovaru, sledovali, jak ve velké výšce protahují jednotliví ptáci a netopýři, více jich bylo ve druhé polovině noci. Ve světle se objevilo jen pár netopýrů, pták žádný. Přilétla taky jedna Bezručova stužkonoska. Kroužkováno bylo 10 ptáků 3 druhů: pěnice černohlavá (1), rehek zahradní (1) a červenka obecná (8).

Další slunný den s pěkným odchytem (den 06.09.2023). Počasí prakticky přes kopírák jako včera, rovněž viditelný denní tah je zatím slabý, nápadnější jsou zejména ozývající se lindušky lesní (za celý den nízké desítky), brzy po ránu typické tahové hlasy pěvušek (do 30 ex.) a v okolních porostech občasné hejnko uhelníčků. Objevilo se ale i první hejnko čížků, 2 dlasci, konipas bílý a horský a ořešník. Celkem bylo kroužkováno 79 ptáků 14 druhů: pěnice černohlavá (7), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (1), králíček obecný (6, letošní "maximum"), králíček ohnivý (8), pěvuška modrá (7, letošní "maximum"), červenka obecná (1), linduška lesní (10), linduška luční (1, první letošní = 55. druh ročníku), sýkora babka (1 – jejich překvapivý pohyb evidentně pokračuje a možná souvisí s tímtéž u uhelníčků; pátá letošní babka a sedmnáctá celkově), sýkora parukářka (1, první letošní = 56. druh ročníku), sýkora uhelníček (32), brhlík lesní (1, pátý letošní) a strakapoud velký (1).

Červenky přebírají vládu (noc 05./06.09.2023). V jasné noci s ubývajícím měsícem se slabý vítr postupně stáčel na jižní směr, ptáci ale táhle jen velmi slabě a všichni ve výšce několika set metrů, což víme jen díky sledování pomocí termovize, ve světle bylo pusto. V síti se ale už v noci objevilo několik červenek a na ranním rozletu přibyly další, takže podzim je definitivně tady, byť nad horami bude podle předpovědi vládnout i v následujících dnech krásné počasí. Celkem bylo kroužkováno 16 ptáků 6 druhů: červenka obecná (11, letošní "maximum"), rehek zahradní (1), drozd zpěvný (1), bramborníček hnědý (1, jedenáctý letošní), křepelka polní (1, stará samice; jedenáctá letošní) a lelek lesní (1, stará samice, s ubývajícím měsícem bude průtah tradičně zesilovat; šestý letošní lelek). Dále byli odchyceni 2 netopýři: netopýr vodní a netopýr velký.


Jedenáctý letošní bramborníček hnědý.


Jedenáctá letošní křepelka.

Začátek babího léta na horách, průtah uhelníčků neustává (den 05.09.2023). Nad horami bylo od noci jasno, takže se po delší době vrátilo slunečné počasí. V něm se objevila první malá hejnka pěnkav, coby předzvěsti blížícího se podzimu, kdy se jich tu denně budou sypat tisíce až desetitisíce. S nimi proletovali hlavně v první polovině dopoledne spíše ojedinělí další ptáci, nejvíce lindušky lesní (nízké desítky ex.), křivky (několik hejnek), vlaštovky (několik ex.), břehule (jednou hejnko kolem 10 ex.), ojedinělý konipas horský a sojka. Ukázal se i ořešník, při pokusném lákání skončil brzy v síti. Nápadně opět protahovali uhelníčci, jejichž počty se nedají příliš odhadovat, protože se pohybují nenápadně porostem a prozrazuje je spíše nápadná hlasová aktivita. Celkem bylo kroužkováno 87 ptáků 11 druhů: králíček ohnivý (8), králíček obecný (2), linduška lesní (8), pěvuška modrá (4), pěnice černohlavá (3), pěnice hnědokřídlá (1), sýkora uhelníček (56, celkem letos už 383 ex.), sýkora koňadra (2), stehlík obecný (1, první letošní = 54. druh ročníku), kos černý (1) a ořešník kropenatý (1, druhý letošní a pátý celkově).


Pátý ořešník kroužkovaný na sedle.


Mladá (1K, vlevo) a stará (+1K, vpravo) linduška lesní.

Jasná noc bez tahu (noc 04./05.09.2023). Chladná a jasná noc s ubývajícím měsícem a východním větrem – naprosto typická noc bez výrazného ptačího tahu nad horami, což bylo opakovaně potvrzeno i termovizní, ve které jsme ojedinělé ptáky pozorovali až kolem čtvrté hodiny nad ránem. Tentokrát se téměř neukázali ani netopýři. V první polovině noci houkal odněkud pod námi samec výra velkého, v závěru se objevil jeden lelek. Kroužkováno bylo 7 ptáků 3 druhů: cvrčilka zelená (2), červenka obecná (4) a křepelka polní (1, desátá letošní).

Neobvyklý pohyb uhelníčků pokračuje (den 04.09.2023). Noční mlha pokračovala až asi do 10 hodin dopoledne, čerstvý severní vítr celý den. Přesto byly odchyty velmi slušné a to hlavně díky pokračujícímu pohybu uhelníčků. Kromě nich se objevily ojedinělé protahující lindušky lesní. Celkem bylo kroužkováno 84 ptáků 15 druhů: linduška lesní (7), budníček větší (2), pěvuška modrá (2), králíček obecný (1), králíček ohnivý (6), střízlík obecný (1), rehek domácí (1, druhý letošní), ťuhýk obecný (1), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (1), sýkora babka (1, překvapivě další, po včerejší teprve patnácté za historii akce), sýkora uhelníček (52), hýl obecný (3), pěnkava obecná (1) a krutihlav obecný (1, šestý letošní).

Mlžná noc se severním větrem (noc 03./04.09.2023). Nad horami zůstala nízká oblačnost z předchozího dne a vál sevovýchodní vítr, takže se nedalo čekat žádné zázraky. Každopádně když po půlnoci padla mlha a rozsvítili jsme světlo, ukázalo se, že nějací ptáci přeci jen táhnou, byť jich je jen málo. Vzorek odchycených jedinců ukázal, že složení je proti předchozí (páteční) tahové noci dost odlišné, například zcela chyběli lejsci, naopak velmi početně museli táhnout ťuhýci obecní, kteří naopak v pátek zcela chyběli. Celkem bylo kroužkováno 23 ptáků 9 druhů: ťuhýk obecný (2), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (6), pěnice hnědokřídlá (1), rákosník obecný (1), cvrčilka zelená (2), rehek zahradní (1), červenka obecná (5) a drozd zpěvný (1).

Zamlžené oblačné dopoledne a po delší době denní uherák (den 03.09.2023). Po prázdné noci se přece jen nějací ptáci hýbali, byť spíše nenápadně. Nad Sedlem se válela mlha, která se postupně zvedla až po poledni a během odpoledne začalo prosvítat na stále oblačném nebi i slunce. Objevilo se několik hejn křivek, jednotlivé lindušky lesní a z porostů se ozývali nenápadně protahující uhelníčci a králíčci ohniví, ozvaly se už i pěvušky, které se pomalu dávají do pohybu. Celkem bylo kroužkováno 49 ptáků 15 druhů: červenka obecná (4), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (6, letošní "maximum"), slavík tmavý (1, mladý pták; první letošní = 53. druh ročníku; celkově 138. pro sedlo), pěnice slavíková (2), pěnice černohlavá (9), králíček obecný (1), králíček ohnivý (11, letošní maximum), sýkora koňadra (4), sýkora uhelníček (4), sýkora modřinka (1), sýkora babka (1, třetí letošní a patnáctá celkově), linduška lesní (2), budníček menší (1) a lejsek černohlavý (1).


138. slavík tmavý chycený na sedle.


A pro změnu pouze 15. babka pro sedlo.

Střídání služeb po velké noci a klidná noc s mlhou, ale dnes bez ptáků (noc 02./03.09.2023). Po přechodu front se na horách znatelně ochladilo a nad hřebeny se držela až do večera oblačnost, která během noci postupně klesala níže. Ovšem nad ní zářil měsíc pár dnů po úplňku a navíc vál východní vítr, ve kterém ptáci obvykle netáhnou – a to nám opakovaně potvrzovalo i pozorování oblohy pomocí termovize v děrách, které se v mlze nad Sedlem občas dělaly. V okolí střídavě experimentálně rozsvěcovaného světla se objevovali jen lovící netopýři, jen asi dvakrát se objevil osamělý pták, nejspíše červenka. Jednou proletěl lelek, ale nezdržel se. I můr bylo poměrně málo, objevili se mj. 4 lišaji svlačcoví. Celkem byli odchyceni jen 4 ptáci, vše červenky obecné, a jeden netopýr – ale zajímavý, mladá samice netopýra alkathoe.


Netopýr alkathoe na své nejvýše umístěné lokalitě v ČR.


Odchytová akce probíhá třetí týden, službu má Ondřej Černý, Jaroslav Fořt a Jana Hronková s pomocníky.

Po velké noci a před střídáním (den 02.09.2023). Po velké noci ležela na sedle hustá mlha ještě do půl jedenácté a v ní protahovaly především lindušky lesní (celkem asi 200 ptáků) společně s křivkami (asi 50 ex.), protahovali také uhelníčci, ale žádný se nechytil. Mimo to proletěl kolem také ořešník a osamělá vlaštovka. Po pracovní noci se ovšem posádka chystala k odjezdu domů, kde se konečně všichni pořádně vyspí, zatímco na sedlo dorazily v sobotu nové síly. Celkem bylo odchyceno 56 ptáků 16 druhů: krutihlav obecný (2, čtvrtý a pátý letošní), linduška lesní (25, letošní maximum), pěvuška modrá (2), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (6), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (3), budníček větší (2), králíček obecný (1), králíček ohnivý (3), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (3), rehek zahradní (2) a sýkora babka (1, druhá letošní a celkově čtvrnáctá).

Kdo si počká ten se dočká aneb velká noc v závěru služby (noc 01./02.09.2023). Po západu slunce se začaly chystat podmínky k ideálnímu odchytu a kolem 21 hodiny sedla na sjezdovku mlha, která vydržela do rána. A najednou bylo všude plno ptáků a hodně jich uvízlo také v sítích; naprosto dominantní byli lejsci černohlaví, ale složení táhnoucího společenstva bylo (jak je pro konec léta typické) velmi pestré a přineslo i některé velmi pěkné druhy. Celkově šlo o druhou nejlepší pozdně letní noc, kterou překobala už jen noc 27./28. srpna 2011 s 595 kroužkovanými ptáky 21 druhů. Celkem bylo odchyceno 414 ptáků 19 druhů: pisík obecný (2, první letošní = 50. druh ročníku; přestože pisíci nad sedlem v noci ve velkém protahují, chytají se jen za ideálních podmínek, celkem jde teprve o 12.a 13. odchyceného ptáka), lelek lesní (1, pátý letošní), pěvuška modrá (1), rákosník obecný (25, rekordní počet, dosavadní maximum bylo 23 ex. v noci 18./19. srpna 2021), rákosník proužkovaný (8), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (28, letošní maximum a vyrovnání čtvbrtého nejlepšího odchytu vůbec), sedmihlásek hajní (2, celkem letos 9 ex.), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (43, letošní maximum; jde o sedmý nejvyšší počet vůbec a nejvyšší počet od roku 2017), budníček větší (19), lejsek černohlavý (229, letošní maximum; šestý nejvyšší počet vůbec a nejvyšší počet od roku 2017), slavík obecný (2, třetí a čtvrtý letošní), slavík modráček (1, první letošní = 51. druh ročníku, celkově 75. pro sedlo), červenka obecná (10, letošní "maximum"), rehek zahradní (27, letošní maximum a opět nejvyšší počet od roku 2017), bělořit šedý (1, třetí letošní), bramborníček hnědý (9, rekordní počet, dosavadní maximum bylo 6 ex.) a strnad zahradní (1, první leotšní = 52. druh ročníku, celkově čtrnáctý pro sedlo). Kromě toho byli chyceni také tři netopýři vodní a dva netopýři parkoví.


Čtrnáctý strnad zahradní kroužkovaný na sedle.


Dvanáctý pisík obecný, kroužkovaný na sedle.


První letošní slavík modráček.


Další letošní slavík obecný.


Noc byla rekordní na bramborníčky hnědé.


Chytil se také další bělořit šedý.


Suverénně nejpočetnější pták noci, lejsek černohlavý.


Konečně také další lelek lesní.

Silný tah uhelníčků a předzvěst velké noci (den 01.09.2023). Slunečný den využili k tahu především uhelníčci a to ve velkém stylu. Přes sjezdovku prolétaly desítky ptáků, další druhy je doplňovaly v menších počtech, už tradičně to byly především křivky (asi 50 ex.) a lindušky lesní (asi 60 ex.), prolétlo také 6 vlaštovek, 16 jiřiček, dva krkavci a jednotlivě doupňák, moták pochop a kvíčala. No a kolem čtvrté hodiny odpoledne se na sjezdovku snesla mlha, která měla přinést velké věci. Celkem bylo odchyceno 99 ptáků 13 druhů: datel černý (1, druhý letošní a celkově sedmnáctý), linduška lesní (2), pěvuška modrá (2), sojka obecná /1, první letošní = 48. druh ročníku), ořešník kropenatý (1, první letošní = 49. druh ročníku; celkově teprve čtvrtý chycený na sedle), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (1), králíček obecný (1). králíček ohnivý (7, letošní maximum), sýkora uhelníček (76, letošní maximum a nový letní "rekord", více ptáků bylo odchyceno jen 20. a 28. října 2022), brhlík lesní (1, už čtvrtý letošní), hýl obecný (2) a křivka obecná (1, sedmá letošní).


První letošní ořešník kropenatý.


První letošní sojka obecná.


Dnešní rekordní, 76. uhelníček.


Brhlíci lesní se letos docela chytají.


Druhý letošní datel černý.

Hvězdná noc (noc 31.08./01.09.2023). Po vyjasnění se noční režim stanice opět vrátil ke střídavému svícení, testujícímu vliv na aktivitu netopýrů. Světlu ovšem konkuroval i Měsíc v úplňku. A tak bylo více času na povídání a líčení různých historek a snění o tom, jaké by to bylo, kdyby to "tentokrát vyšlo". Přitom vítr foukal příhodně od jihu a kolem sedla se občas honily mraky, pod sedlem se po půlnoci dokonce vytvořil komický miniobláček mlhy. Ale nakonec se úplně vyjasnilo a v sítích skončilo jen minimum ptáků, bohužel bez lelka, který kolem také lovil. Celkem bylo odchyceno 8 ptáků 5 druhů: sýc rousný (1, osmý letošní), pěnice slavíková (2), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (2) a drozd zpěvný (2). Kromě toho se chytil ještě jeden netopýr parkový a jeden netopýr ušatý.


Úplňku naše světlo nemůže konkurovat.


Netopýr parkový.


Další letošní sýc rousný.


Netopýr ušatý.


Pěnice slavíkové se letos zatím moc nechytaly.

Návrat denního tahu (den 31.08.2023). Noční mlha se na sedle zdržela asi do desíti hodin dopoledne, pak opět zavládlo pěkné slunečné počasí. Díky tomu se opět rozjel výrazný tah pozdně letních druhů – protáhlo asi 250 lindušek lesních s osamělou linduškou horskou, více než sto uhelníčků a více než sto křivek; to vše doprovodilo asi 20 konipasů lučních, jednotlivé jiřičky, šest sojek, moták pochop a dvě pěnkavy. Něco z denních druhů se také chytalo, takže nakonec bylo odchyceno 68 ptáků 10 druhů: linduška lesní (15, letošní maximum), pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (3), budníček větší (3), králíček obecný (2), králíček ohnivý (3), červenka obecná (1), sýkora uhelníček (38, celkem letos už 195 ex.), hýl obecný (1) a křivka obecná (1, šestá letošní).
Šestá letošní křivka udělala velkou radost nejen Jardovi Fořtovi.

Mlžné vzorkování (noc 30./31.08.2023). Téměř celou noc vydržela na sedle mlha, jen občas se oblačnost protrhávala. Něco ale v podmínkách k dokonalému odchytu chybělo, a tak v sítích uvízl jen pestrý vzorek toho, co asi nad sedlem během této noci proletovalo. Viditelně jsme zaznamenali tah lejsků černohlavých, lovícího lelka lesního a pak jednotlivé bělořity, budníčky, pisíky a rákosníky. O půlnoci se u světla objevila stužkonoska olšová, ráno dva lišaji svlačcoví. Celkem bylo odchyceno 17 ptáků 9 druhů: sýc rousný (2, celkem letos už sedm ptáků), cvrčilka zelená (3), sedmihlásek hajní (1, sedmý letošní), budníček větší (1), lejsek černohlavý (2), červenka obecná (5, letošní "maximum"), rehek zahradní (1, teprve šestý letošní), drozd zpěvný (1) a hýl obecný (1). Mimo to byl odchycen také jeden netopýr parkový a jeden netopýr vodní.

Mokrý den, uhelníčci si dávají pauzu (den 30.08.2023). Předposlední den srpna začal silným deštěm, který zhatil jakýkoliv rozlet a pak pokračoval mlhou, ze které vypadávaly kapičky vody, takže to zabalili nejen kroužkovatelé, ale hlavně ptáci. Viditelně prolétlo snad deset uhelníčků a osamělá linduška lesní. Odchyceno bylo 11 ptáků 4 druhů: pěvuška modrá (3), pěnice černohlavá (1), lejsek černohlavý (1) a sýkora uhelníček (6).

Mlha bez ptáků (noc 29./30.08.2023). Pořád se těšíme na mlžnou noc plnou hezkých ptáků, ale bohužel vše trochu kazí severní vítr a deštivé počasí. Během mlžné noci, kterou uzavřel ranní déšť, protáhlo viditelně jen několik lejsků a skoro stejně tolik lišajů svlačcových. Určitě nás potěšila přinejmenším stužkonoska modrá. Celkem bylo odchyceno 6 ptáků 3 druhů: sýc rousný (1, pátý letošní), rákosník proužkovaný (1) a lejsek černohlavý (4).

Návrat uhelníčků (den 29.08.2023). Po nočním dešti zůstala na sjezdovce hustá mlha a ta pomáhala odchytům především uhelníčků, jejichž tah se zase naplno rozjel. Vše bohužel po poledni opět ukončil silný déšť, ale s nadějí vyhlížíme další noc. Mimo uhelníčků prolétlo asi 200 jiřiček, desítky králíčků a jednotlivé lindušky lesní. Celkem bylo odchyceno 64 ptáků 8 druhů: linduška lesní (1), pěvuška modrá (3), pěnice černohlavá (5), pěnice hnědokřídlá (1), králíček obecný (1), králíček ohnivý (3), sýkora koňadra (3) a sýkora uhelníček (47, letošní maximum, celkem letos už 151 ex.).

Jen čestný úspěch v deštivé noci (noc 28./29.08.2023). Noc zahájily silné bouřky a poté většinu noci pršelo, ráno jsme u světla našli 10 lišajů svlačcových, jinak odchyty zachránila osamělá červenka obecná.

Větrný den (den 28.08.2023). Nejen že celé ráno propršelo, ale sjezdovkou se proháněl velmi silný severní vítr, před kterým nejsou bouda ani maringotka nějak chráněny, takže si osádka užila (ne)pěkné cloumání. Trochu se dalo chytat přes den, kdy protahovali také jednotliví králíčci ohniví, pár křivek, lindušek a pěnkav. No a před západem slunce se večer zase rozpršelo... Celkem bylo odchyceno 10 ptáků 6 druhů: linduška lesní (1), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (3), pěnice černohlavá (2), sýkora uhelníček (2, po několika dnech dost slabý odchyt) a pěnkava obecná (1).

Noční škádlení (noc 27./28.08.2023). Nad sedlem se konečně rozhostila hustá mlha s bezvětřím a slabým tahem ptáků, zaznamenali jsme průlet jednotlivých lejsků a rákosníků a také několik blíže neurčených bahňáků. Odchyceno bylo 8 ptáků 5 druhů: sýc rousný (2, třetí a čtvrtý letošní), ťuhýk obecný (1, desátý letošní), rákosník proužkovaný (1), rákosník zpěvný (1) a lejsek černohlavý (3). Mimo to byl chycen jeden netopýr parkový.


Další letošní sýc rousný.


Ťuhýci se letos zatím i chytají.


Rozbíhat by se měl noční tah lejsků.

Mlžný den se slabým tahem (den 27.08.2023). Po bouřlivé noci zůstala na sedle téměř po celý den mlha, ve které jsme zaznamenali i nějaké ty proletující ptáky, např. osamělou břehuli říční mezi asi 20 vlaštovkami a 200 jiřičkami, jednotlivé pěnkavy, desítky křivek, 8 lindušek lesních a také poštolku obecnou a bělořita. Celkem bylo odchyceno 57 ptáků 9 druhů: datel černý (1, první letošní = 47. druh ročníku; celkově šestnáctý pro sedlo), pěvuška modrá (4), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (1), králíček ohnivý (4), sýkora koňadra (3), sýkora modřinka (1, druhá letošní), sýkora uhelníček (38, letošní maximum, tah evidentně stále nabírá na síle, skoro vše jsou 1K ptáci) a hýl obecný (1).


První letošní datel černý.


Mladí ohniváci jsou evidentně ještě místní ptáci.


V sítích uvízlo také šídlo tmavé.

Noc jednoho ptáka (noc 26./27.08.2023). Se setměním se nad sedlem postupně zase zatáhlo a krátce na to dorazily silné bouřky. Ty skončily až notně poi půlnoci, kdy se udělala i mlha, ale počasí evidentně tah ptáků zastavilo. V síti skončil jen osamělý sedmihlásek hajní (1, šestý letošní), kromě něj se opět chytil chřástal polní kroužkovaný před nedávnem.


Tomuto chřástalovi se z naší sjezdovky nějak nechce pryč.

Střídání služeb a společný odchyt (den 26.08.2023). Během střídání služeb se přeháňkové počasí postupně uklidnilo a nad sedlem se vyjasnilo. Odpolední služba zaznamenala hned po příjezdu přelety jiřiček (asi 200 ex.) a vlaštovek (asi 20 ex.), v pohybu pokračovaly také křivky. Celkem bylo odchyceno 31 ptáků 11 druhů: linduška lesní (1), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (8), budníček větší (1), králíček ohnivý (1), sýkora modřinka (1, první letošní = 46. druh ročníku), sýkora uhelníček (12), hýl obecný (2) a křivka obecná (1, pátá letošní).

Odchytová akce probíhá druhý týden, službu má Zdeněk Zerzáň a Miia Tissari s pomocníky.

Další střídání služeb (den 26.08.2023). Nad sedlem se mělo střídat počasí a během něj se vystřídaly i služby. Protože nová služba aktivně pokračovala v odchytu, jsou výsledky tohoto dne shrnuty v její sekci.

První letošní nulová noc (noc 25./26.08.2023). Co dodat.

Polojasný slabý den (25.08.2023). Ani další den před přicházející frontou se toho moc nedělo, za poznámku stojí aspoň přelet osamělé žluvy hajní, kromě toho přelétlo asi 20 křivek obecných. Celkem bylo odchyceno 20 ptáků 13 druhů: strakapoud velký (1, letošní třetí), linduška lesní (1), rákosník obecný (1), sedmihlásek hajní (1, pátý letošní), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (1), králíček ohnivý (2), červenka obecná (1), sýkora koňadra (2), sýkora uhelníček (4, celkem letos už 52 ex.), hýl obecný (1) a křivka obecná (1, letošní čtvrtá).


Pátý letošní sedmihlásek.


V síti skončil také tento exot.

Jasná tahová noc (24./25.08.2023). Během další jasné noci se konečně objevil také výraznější tah ptáků, kterých proletovaly vizuálně desítky. V sítích však díky počasí skončilo jen minimum z nich. Celkem bylo odchyceno 9 ptáků 5 druhů: lelek lesní (1, letošní čtvrtý), linduška lesní (1), cvrčilka zelená (4, letos zatím 40 ex.), pěnice černohlavá (1) a lejsek černohlavý (2, letos zatím jen 5 ex.).

Ještě jeden horký den (den 24.08.2023). Na sedle se líně vleče závěr léta ve znamení velkých veder a jasného počasí, jediným zpestřením byl průlet dvou hejn křivek obecných a také pestrá sestava kroužkovaných ptáků. Celkem bylo odchyceno 35 ptáků 12 druhů: chřástal polní (1, první letošní = 45. druh ročníku, celkově dvanáctý odchycený), strakapoud velký (1, druhý letošní), linduška lesní (7), pěvuška modrá (2), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1), pěnice pokřovní (1, čtvrtá letošní), králíček ohnivý (6, letošní maximum), bělořit šedý (1, druhý letošní), sýkora uhelníček (12), brhlík lesní (1, třetí letošní) a křivka obecná (1, třetí letošní).


Pěkné vzorkování (noc 23./24.08.2023). Během jasné noci jsme svítili jen dvě hodiny zhruba kolem půlnoci, pozorovatelnbý byl tah jednotlivých ptáků a v síti jich skončila jen hrstka – ale někteří stáli za to. Celkem bylo odchyceno 10 ptáků 9 druhů: křepelka polní (1, devátá letošní), kulíšek nejmenší (1, první letošní = 43. druh ročníku, celkově jedenáctý kulíšek kroužkovaný na sedle), lelek lesní (1, třetí letošní), pěvuška modrá (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1), lejsek malý (1, první letošní = 44. druh ročníku; celkově jedenáctý pro sedlo) a červenka obecná (2).


Jedenáctý kulíšek odchycený na sedle.


A jedenáctý lejsek malý odchycený na sedle.

Druhy pomalu přibývají (den 23.08.2023). Polojasný den nepřinesl žádný viditelný tah, ale odchyty ukázaly, že se minimálně slabě hýbou uhelníčci. Celkem bylo odchyceno 28 ptáků 11 druhů: strakapoud malý (1, první letošní = 42. druh ročníku; celkově pátý chycený na sedle), linduška lesní (2), pěvuška modrá (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (2), pěnice hnědokřídlá (2), budníček menší (1), králíček obecný (1), králíček ohnivý (3), sýkora uhelníček (13, letošní maximum) a pěnkava obecná (1).


Pátý strakapoud malý, kroužkovaný na sedle.

Další bouřlivá noc (noc 22./23.08.2023). Jasná obloha se zatáhla a postupně přišlo i pásmo silných bouřek s větrem. Střídavé svícení přineslo do sítí jen minimum ptáků, někteří z nich patřili spíše opožděnému dennímu nebo brzkému rannímu pohybu, celkem bylo odchyceno 7 ptáků 6 druhů: rákosník proužkovaný (1), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (1), červenka obecná (1), drozd zpěvný (1) a hýl obecný (2).

Další žhavý den s relativně pěknými odchyty (den 22.08.2023). Polojasný den s vysokými teplotami konečně přinesl slabý tah několika denních druhů, především lidnušek lesních a uhelníčků. Zvláště zajímavý je pohyb uhelníčků – poněkud připomíná výjimečný rok 2012, kdy protahovala hejnka těchto malých sýkor už od poloviny srpna, např. 19.08.2012 bylo kroužkováno neuvěřitelných 61 ex. a 28.08.2012 dokonce 75 ex. Uvidíme, jestli se podobný tah rozjede i letos. Celkem bylo kroužkováno 28 ptáků 10 druhů: strakapoud velký (1, první letošní, 41. druh ročníku), linduška lesní (9, letošní maximum), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1), králíček ohnivý (2), sýkora koňadra (1, třetí letošní), sýkora uhelníček (7, letošní maximum) a hýl obecný (3).


První letošní strakapoud velký.


Probíhá také nápadný tah uhelníčků.


Kromě toho probíhá slabý tah lindušek lesních.


Pomalu by se měl rozjíždět i tah "ohniváků".


Zato hýli obecní patří evidentně k místní populaci.

Slabší pohyb? (noc 21./22.08.2023). Během jasné noci se na sjezdovce objevila přízemní mlha, svítilo se tentokrát od 22 do 2 hodin ráno. Konečně jsme zaznamenali vizuálně nějaký pohyb jednotlivých ptáků, nad sjezdovkou poletovali také jednotliví netopýři. Celkem bylo odchyceno 9 ptáků 7 druhů: lelek lesní (2, první letošní, 40. druh ročníku), ťuhýk obecný (1, devátý letošní), cvrčilka zelená (2), pěnice slavíková (1), pěnice pokřovní (1, třetí letošní), červenka obecná (1) a rehek zahradní (1). Mimo to byl odchycen jeden netopýr velký.


Konečně první letošní lelci v sítích!

O něco lepší odchyty (den 21.08.2023). Nad horami se během horkého dne dnes občas objevily i mraky, zaznamenali jsme zase přelet nejméně dvou hejn křivek obecných. Celkem bylo odchyceno 28 ptáků 13 druhů: křepelka polní (1, osmá letošní), linduška lesní (3), rákosník proužkovaný (1), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (7), pěnice pokřovní (1, druhá letošní), budníček menší (2), budnmíček větší (1), budníček lesní (1, první letošní, 39. druh ročníku), králíček obecný (1), králíček ohnivý (4), červenka obecná (2) a hýl obecný (2).

Další jasná noc se střídavým svícením (noc 20./21.08.2023). Tuto noc bylo na řadě svícení od 1:25 do 23:30 a poté opět od 01:30 do 03:30. Zaznamenali jsme jednotlivé netopýry, tentokrát se ale žádný nechytil. Poněkud "lepší" to bylo s opeřenými obratlovci – celkem bylo odchyceno 12 ptáků 10 druhů: křepelka polní (2), pěvuška modrá (1, noční odchyty se vesměs týkají ptáků, aktivujících na konci noci), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka říční (1, druhá letošní), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (1), králíček ohnivý (1) a červenka obecná (1).

Jasná neděle a pokračující vedro (den 20.08.2023). Krásné a horké léto znamená minimální tah a minimální odchyty, snad s výjimkou místních ptáků + nějakého dozvuku slabého tahu nočního. Celkem bylo odchyceno 15 ptáků 9 druhů: pěvuška modrá (3), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (3), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (1), budníček větší (1), sýkora koňadra (1) a sýkora babka (1, první letošní, 38. druh ročníku).

První jasná noc nové služby (noc 19./20.08.2023). Ve shodě s novými pravidly a testováním vlivu svícení na aktivitu netopýrů se během jasné noci svítilo pouze od 23:30 do 1:30. Protahující ptáci nebyli zaznamenáni, zato se na sjezdovce proháněla asi desítka netopýrů, z nichž někteří byli i odchyceni. Pokud jde o ptáky, bylo odchyceno 5 ptáků 5 druhů: rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice hnědokřídlá (1), rehek zahradní (1) a bramborníček hnědý (1, první letošní, 7. druh ročníku). Mimo to byli odchyceni tři netopýři – netopýr rezavý, netopýr hvízdavý a netopýr nejmenší.


Odchytová akce probíhá první týden, službu má Radek Lučan s pomocníky.

Pekelné vedro pokračuje a první střídání služeb (den 19.08.2023). Od rána bylo i tady na horách pořádné vedro a po noci, kdy jsme ani pomocí termovize, kterou jsou vidět táhnoucí ptáci i na vzdálenost přes 1 km, nebylo divu, že odchyty byly jen slabé. Slabě táhly pouze lindušky lesní a opět se objevilo několik hejn křivek obecných (vždy kolem 20 ex.), které jednoznačně protahovaly k jihu, což je zde touhle dobou neobvyklé. Celkem bylo kroužkováno 26 ptáků 12 druhů: pěnice černohlavá (2), pěnice hnědokřídlá (2), linduška lesní (4), červenka obecná (2), budníček menší (2), pěvuška modrá (2), králíček obecný (1), králíček ohnivý (2), sýkora uhelníček (5), krutihlav obecný (1, třetí letošní), hýl obecný (2) a křepelka polní (1, evidentně přilákaná v noci, jen se chytla až přes den do sítí na pěvce).

Hromada netopýrů, ale ptačí tah žádný (noc 18./19.08.2023). Noc byla klidná s jižním větrem, ale zcela bez pohybu ptáků. Pouze kolem půl druhé se objevil jeden bělořit, který se i chytl. Absenci tahu odpovídal i velmi slabý ranní rozlet. Naopak netopýři se objevili ve velkém a početně lovili hmyz nad sjezdovkou. Kroužkováno bylo 8 ptáků 5 druhů: cvrčilka zelená (3), červenka obecná (2), rákosník zpěvný (1), bělořit šedý (1, první letošní, 36. druh ročníku), křepelka polní (1). Odchyceno bylo 16 netopýrů 5 druhů: netopýr rezavý (12), n. hvízdavý (1), n. pestrý (1, první letošní samice, která naznačují začátek tahu – tento druh se na našem území rozmnožuje jen naprosto výjimečně, reprodukční areál leží dále na severu a u nás jsou letní populace tvořeny v naprosté převaze pouze samci, kteří tvoří početné kolonie, což je mezi našimi netopýry rovněž výjimečné), n. vodní (1) a n. večerní (1).


První letošní bělořit šedý. (Foto: Jiří Řehounek)

Den 18.08.2023. Kroužkováno bylo 24 ptáků 11 druhů: hýl obecný (1), pěnice slavíková (2), pěnice černohlavá (4), pěnice hnědokřídlá (5), cvrčilka zelená (3), pěvuška modrá (3), linduška lesní (1), králíček obecný (2), králíček ohnivý (1), střízlík obecný (1), sýkora uhelníček (1).

Noc 17./18.08.2023. Kroužkováno bylo 5 ptáků 4 druhů: sýc rousný (1, druhý letošní), cvrčilka zelená (2), rákosník zpěvný (1) a křepelka polní (1, třetí letošní).


Třetí letošní sýc rousný.


Mladá (1K) a stará (+1K) cvrčilka zelená.

Dozvuky nočního tahu (den 17.08.2023). Větší část dne bylo oblačno, odpoledne přišly další bouřky a vítr se otočil na severní. Vzorek kroužkovaných ptáků hezky ukazuje, co nám v noci neviditelně přeletovalo vysoko nad hlavami - kroužkováno bylo 35 ptáků 13 druhů: linduška lesní (2), červenka obecná (2), budníček větší (1), pěnice černohlavá (5), pěnice slavíková (11, letošní maximum), pěnice hnědokřídlá (2), pěnice pokřovní (1, první letošní, 35. druh ročníku), cvrčilka zelená (1), rákosník proužkovaný (1), sýkora uhelníček (5), pěvuška modrá (2), rehek zahradní (1) a střízlík obecný (1).

Bouřlivé peklo (noc 16./17.08.2023). Očekávané silné bouřky se v průběhu noci už zdálky ohlašovaly mohutným burácením. V plné síle dorazily nad hlavní hřeben necelou hodinu před půlnocí a připravily osazenstvu stanice děsivě nádherné divadlo, při kterém zhruba 40 minut obloha téměř souvisle svítila tisíci blesků a okolí se chvělo duněním mohutných hromů. Před příchodem bouřek probíhal nad horami zřetelný, byť nijak silný tah ptáků, dost intenzivně ovšem táhli netopýři. To vše ovšem víme opět jen díky sledování oblohy pomocí termovize. Ve světle reflektoru se objevovali jen jednotliví netopýři, ptáci jen zcela ojediněle – holt vál východní vítr, při kterém nevysoko táhnoucí ptáky nedosáhneme. Nad sjezdovkou se objevil po přechodu bouřek první lelek lesní, ale nechytl se. Celkem bylo kroužkováno 14 ptáků 5 druhů: cvrčilka zelená (5), pěnice slavíková (4), pěnice hnědokřídlá (1), rákosník zpěvný (2) a červenka obecná (2).

Pestrý den zrcadlící předchozí tahovou noc (den 16.8.2023). Horký den s teplotami přes 26°C i tady na horách byl ve znamení na tuto dobu pestrého a bohatého denního odchytu, který určitě celkem dobře odrážel poměry druhového složení předchozí tahové noci. Zprávy z lokality Sedélko na jižní Moravě, kde bylo dnes odchyceno např. 53 ťuhýků obecných naše noční pozorování a závěry z nich vyvozené jen hezky potvrdily. Celkem bylo kroužkováno 45 ptáků 16 druhů: ťuhýk obecný (6), linduška lesní (3), sedmihlásek hajní (1), pěnice černohlavá (6), pěnice hnědokřídlá (8), pěnice slavíková (8), rákosník proužkovaný (2), rákosník obecný (1), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (1), králíček ohnivý (1), králíček obecný (1), pěvuška modrá (1), krutihlav obecný (2, první letošní, 33. druh ročníku), sýkora uhelníček (1) a křivka obecná (2 – v obou předchozích dnech nás překvapilo množství hejn tohoto druhu přeletujících od severu přes Sedlo, řada hejn měla kolem 30 jedinců, což je na tuto dobu dost neobvyklé; první letošní, 34. druh ročníku).
Teplá tahová noc plná hemžících se netopýrů (noc 15./16.8.2023). Velmi teplá noc s jižním větrem byla sice jasná a nevhodná k nějakým efektivním odchytům, ale evidentně tahová a to zejména, pokud mluvíne o netopýrech – těch se proti předchozí noci pohybovaly přes Sedlo kvanta a termovize, kterou již od loňské sezóny doplňujeme pozorování, ukázala jejich masivní tah zejména nad hlavním hřebenem, kde kolem půlnoci protahovaly stovky netopýrů. Ptáci ale také táhli dost intenzivně, několik hodin s intenzitou kolem 10 i více ptáků za 5 minut pozorování ve světelném kuželu. Že se něco děje a létající obratlovci se dali do pohybu naznačily i početné přelety pisíků umocněné přeletem hned dvou hejnek břehoušů černoocasých, kteří se intenzivně ozývali. První hejnko mělo minimálně 7 jedinců, druhou jsme zaznamenali jen podle hlasů, ale také šlo o několik jedinců. Tento druh jsme dosud na Sedle nezaznamenali a pozorování takto početných skupinek je dnes i jinde v ČR zcela výjimečné! U světla se několikrát objevili také proletující bělořiti šedí. Kroužkováno bylo 13 ptáků devíti druhů: lejsek černohlavý (1), cvrčilka zelená (4), rehek zahradní (1), pěnice hnědokřídlá (1), rákosník zpěvný (1), červenka obecná (2 – obě místní v prvním šatu), pěvuška modrá (1 – letošní mládě v prvním šatu, evidentně místní pták) a křepelka polní (2, první letošní, 32. druh ročníku). Dále bylo v první polovině noci chyceno 5 netopýrů 5 druhů: netopýr nejmenší, n. hvízdavý, n. pestrý, n. Brandtův a n. severní.


Vedro v nížině, horko i na horách (den 15.8.2023). I přes mírný jihozápadní vítr bylo zejména odpoledne pořádné horko i zde ve výšce přes 1000 m n.m. Celkem bylo kroužkováno 23 ptáků 14 druhů: králíček ohnivý (2, první letošní, 29. druh ročníku), králíček obecný (1), linduška lesní (3), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (2), pěvuška modrá (1), budníček menší (1), rákosník zpěvný (1), ťuhýk obecný (2, první letošní, 30. druh ročníku), červenka obecná (1), brhlík lesní (1), sýkora uhelníček (1), pěnkava obecná (1, první letošní, 31. druh ročníku) a hýl obecný (3).
Slabší noc s hezky viditelným tahem (noc 14./15.8.2023). Během jižního větru ptáci táhli, což bylo krásně, stejně jako předchozí noci, vidět pomocí termovize, kterou jsme letos zapojili do sledování toho, co není během jasných nocí často vidět pouhým okem, ale díky technice to již dobře víme. Během přerušovaného svícení, které bude probíhat za jasného počasí (nevhodného k odchytům) v pevném režimu určeném k následné analýze vlivu světla na aktivitu netopýrů i po další týdny bylo vidět proletovat ve větších i menších výškách řadu pěvců, občas se objevili a ozývali i protahující bahňáci, především pisíci. Celkem bylo (vše na rozletu) kroužkováno 9 ptáků 5 druhů: pěnice černohlavá (1), pěnice hnědokřídlá (1), červenka obecná (4, vše ale mladí místní ptáci), střízlík obecný (1) a sýc rousný (1, letošní mladý pták). K tomu 1 netopýr rezavý.


Rozjezdový den (14.8.2023) probíhal ve znamení intenzivní práce na stanici a jejím okolí za krásného a horkého počasí – teploty dosahovaly k 25°C a v sítích skončila pestrá směs ptáků, z nichž významnou část tvořili hlavně mladí ptáci z nejbližšího okolí, ale také někteří migranti, kteří jsou již v plném pohybu. Celkem bylo kroužkováno 37 ptáků 14 druhů: pěnice černohlavá (17, vesměs mladí ptáci), pěnice hnědokřídlá (2), červenka obecná (3), hýl obecný (2, z toho ale jeden retrap z minulých let, evidentně místní ptáci), linduška lesní (1), budníček menší (3), sýkora uhelníček (3), sýkora koňadra (1), králíček obecný (1, zcela čerstvě vyvedené mládě), kos černý (1), brhlík lesní (1), rehek domácí (1), pěvuška modrá (1) a poštolka obecná (1, chycená do soustavy na křepelky, kam si zalétla pro kobylku, které na sjezdovkách celý den lovila; celkově šestá chycená na sedle).
První noc (13./14.8.2023). Na ranním rozletu po krásné jasné noci plné létajících Perseid bylo kroužkováno 12 ptáků 9 druhů: červenka obecná (2, místní mláďata v prvním šatu), pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1), cvrčilka zelená (3), rákosník obecný (1), rehek zahradní (1), lejsek černohlavý (1) a drozd zpěvný (1).

Oficiální zahájení (den 13.08.2023). V průběhu nedělního odpoledne se na Sedlo začali sjíždět lidé, kteří se zapojili do čilých aktivit spojených s rozjezdem letošního (již 14.) ročníku odchytové akce. Kromě postupného úklidu celé stanice a řady úprav, které probíhaly i v následujících dnech, se podařilo hned během podzního odpoledne postavit zhruba polovinu sítí, ve kterých se objevili i první ptáci, samozřejmě místní mláďata. Kroužkována byla 1 mladá červenka obecná a 1 pěnice černohlavá.
Bouřka, obcházející sedlo ze severu. První pták oficiální akce, pěnice černohlavá.


Před začátkem oficiální akce proběhly dva pokusné noční odchyty.

Pestrá noc s nálety mlhy (noc 01./02.08.2023). Druhá odchytová noc opět v předpovědi slibovala mlhu. A na sedle se děly zajímavé věci. Na obloze zářil Měsíc v úplňku, ale po denním dešti se jižně sedla uvařil slušný kotel mlhy, kterou slušný jižní vítr v pravidelných intervalech posílal k hotelu a občas i na sjezdovku. Chvíle frustrace z hvězdné oblohy se během pšti minut změnily v pobíhání po zamlžené sjezdovce s poletováním jednotlivých ptáků. Mlžný útok nad ránem, ale stále ještě za plné tmy, přinesl největší nálet, a to prakticky výlučně budníčků větších. Ve vzduchu vířily desítky ptáků, celkem bylo možné hrubě odhadnout, že protáhlo nejméně 500 jedinců jen tohoto druhu. Kromě odchycených ptáků nad sjezdovkou ještě několikrát prolétli pisíci obecní. Celkem bylo odchyceno 50 ptáků 9 druhů: rákosník obecný (5), rákosník proužkovaný (7), cvrčilka říční (1), cvrčilka zelená (4), sedmihlásek hajní (3), pěnice slavíková (3), budníček větší (24), slavík obecný (2) a drozd zpěvný (1).

Marné čekání (noc 29.07./30.07.2023).


Čekání (červenec 2023). Na sedle je zatím klid, ale přeháňkové počasí na přelomu července a srpna slibuje možnost pokusných odchytů na dosud neupravené sjezdovce, uvidíme, jak to dopadne.