Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Přehled zjištěných netopýrů
DRUH 2020 2015-2019 CELKEM
Netopýr velký (Myotis myotis) - 29 29
Netopýr velkouchý (Myotis bechsteini) - 5 5
Netopýr řasnatý (Myotis nattereri) 1 11 12
Netopýr brvitý (Myotis emarginatus) - 2 2
Netopýr vousatý (Myotis mystacinus) 4 42 46
Netopýr Brandtův (Myotis brandti) 5 32 37
Netopýr alkathoe (Myotis alcathoe) 2 13 15
Netopýr vodní (Myotis daubentoni) 13 63 76
Netopýr večerní (Eptesicus serotinus) 1 2 3
Netopýr severní (Eptesicus nilssoni) 3 39 42
Netopýr parkový (Pipistrellus nathusii) 8 137 145
Netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus) 2 13 15
Netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus) 1 10 11
Netopýr rezavý (Nyctalus noctula) 22 288 310
Netopýr obrovský (Nyctalus lasiopterus) - - -
Netopýr stromový (Nyctalus leisleri) 1 8 9
Netopýr pestrý (Vespertilio murinus) 5 80 85
Netopýr černý (Barbastella barbastellus) 1 2 3
Netopýr ušatý (Plecotus auritus) 4 42 46

CELKEM 73 822 895
PŘEHLED DRUHŮ
Poznámka k výskytu
Netopýr velký (Myotis myotis)

V letech 2015-2019 bylo odchyceno 29 ex. Odchyty tohoto druhu jsou známy i z dřívějších let. Tento druh zimuje v Jeseníkách na řadě míst.

Netopýr východní (Myotis blythii)
Nebyl zjištěn.
Netopýr velkouchý (Myotis bechsteini)

V letech 2015-2019 bylo odchyceno 5 ex.

Netopýr řasnatý (Myotis nattereri)

V letech 2015-2019 bylo odchyceno 11 ex.

Netopýr brvitý (Myotis emarginatus)

V letech 2015-2019 byly odchyceny 2 ex.

Netopýr vousatý (Myotis mystacinus)

V letech 2015-2019 bylo odchyceno 42 ex. (+ 1 neurčený netopýr z komplexu druhů).

Netopýr Brandtův (Myotis brandti)

V letech 2015-2019 bylo odchyceno 32 ex.

Netopýr alkathoe (Myotis alcathoe)

V letech 2015-2019 bylo odchyceno 13 ex.

Netopýr vodní (Myotis daubentoni)

V letech 2015-2019 bylo odchyceno 63 ex.

Netopýr pobřežní (Myotis dasycneme)
Nebyl zjištěn.
Netopýr večerní (Eptesicus serotinus)

V letech 2015-2019 byly odchyceny 2 ex.

Netopýr severní (Eptesicus nilssoni)

V letech 2015-2019 bylo odchyceno 39 netopýrů severních. Jedná se pravděpodobně o místní populaci, která se naučila přiživovat na můrách, přilákaných světlem.

Netopýr Saviův (Hypsugo savii)
Nebyl zjištěn.
Netopýr parkový (Pipistrellus nathusii)

V letech 2015-2019 bylo odchyceno 137 ex.

Netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus)

V letech 2015-2019 bylo odchyceno 13 ex.

Netopýr jižní (Pipistrellus kuhlii)
Nebyl zjištěn.
Netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus)

V letech 2015-2019 bylo odchyceno 10 ex.

Netopýr rezavý (Nyctalus noctula)

V letech 2015-2019 bylo odchyceno 288 ex.

Netopýr obrovský (Nyctalus lasiopterus)
Byl zjištěn na záznamech z detektoru.
Netopýr stromový (Nyctalus leisleri)

V letech 2015-2019 bylo odchyceno 8 ex.

Netopýr pestrý (Vespertilio murinus)

V letech 2015-2019 bylo odchyceno 80 ex.

Netopýr černý (Barbastella barbastellus)

V letech 2015-2019 byly odchyceny 2 ex.

Netopýr ušatý (Plecotus auritus)

V letech 2015-2019 bylo odchyceno 42 ex.

Netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus)
Nebyl zjištěn.