Odchyty na Červenohorském sedle 2017
s poznámkami k rokům 2010-16

MENU
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)

Foto: Pták, chycený 20.7.2012 dopoledne.
ROK 2010-16 2017 (01.07.) Celkem
den 160 - 160
noc 338 - 338
n 498 - 498
ROZLIŠOVÁNÍ rákosníka zpěvného a rákosníka obecného
Rozlišování rákosníka zpěvného a rákosníka obecného v místech, kde se občas chytají jednotliví ptáci, často za nepříznivých podmínek (noční odchyt, určování v umělém osvětlení), působí občas problémy. Zkušení kroužkovatelé určují rákosníky "podle ksichtu", ale je dobré, když je po ruce nějaká jednoduchá pomůcka. Existuje řada různých pomůcek, některé představují dost bláznivé výpočty - ale jeden se nakonec ukazuje jako velmi spolehlivý, a to je srovnání délky zářezu na druhé (tedy krajní) letce a místa, kam tento zážez zasahuje mezi letkami (tedy na úrovni špičky které ruční letky se nachází). U několika mezních jedinců přihlédneme k délce křídla a zobáku.

Typický rákosník zpěvný - křídlo je delší a špičatější, zářez na krajní letce mělký (obvykle kolem 9 mm), sahající na úroveň obvykle 7.-8. letky.

Typický rákosník obecný - křídlo je kratší a kulatější, zářez hluboký (obvykle až kolem 13 mm), sahající nejčastěji na úroveň 10. ruční letky.

Pohled na rozevřené křídlo rákosníka zpěvného - zdá se být užší a delší.

Pohled na rozevřené křídlo rákosníka obecného - zdá se být širší a kratší.

Hlava rákosníka zpěvného - zobák je silnější, pěnicovitý; čelo mezi okem a zobákem stoupá více nahoru.

Hlava rákosníka obecného - zobák je užší a delší; čelo mezi okem a zobákem je výrazně plošší.

Zobák rákosníka zpěvného - hlava působí jako "rozšláplá", zobák je kratší a širší; sice nepatrně, ale u většiny ptáků je tento znak patrný.

Zobák rákosníka obecného - ve srovnání s rákosníkem zpěvným je o něco delší a užší.

URČOVÁNÍ STÁŘÍ

Křídlo dospělého (+1K) ptáka, kroužkovaného 2.8.2012 - letky jsou silně otřelé, na rozdíl od čerstvých letek mladých ptáků.

FOTOGALERIE

Pták z roku 2011 (foto F. Zicha).

První z ptáků, kroužkovaných v noci 17.7.2012.