Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)
graf
Odchyty v jednotlivých letech

graf

Retrapi – 1 (klikni pro zobrazení)
STATISTIKY ODCHYTŮ (2010-2022)
Odchyceno 767
z toho den 257
z toho noc 510
Rekordní odchyty
denní 18.08.2015 – 46 ex.
03.08.2016 – 18 ex.
06.08.2016 – 14 ex.
noční 17.08.2015 – 42 ex.
02.08.2016 – 35 ex.
05.08.2016 – 35 ex.
Krajní data
nejčasnější 16.07.2018 – 1 ex. (n)
17.07.2012 – 14 ex. (n)
18.07.2012 – 1 ex.
nejpozdější 29.09.2012 – 2 ex. (n)
23.09.2015 – 1 ex. (n)
22.09.2011 – 3 ex. (n)
22.09.2014 – 1 ex. (d)
ROZLIŠOVÁNÍ rákosníka zpěvného a rákosníka obecného
Rozlišování rákosníka zpěvného a rákosníka obecného v místech, kde se občas chytají jednotliví ptáci, často za nepříznivých podmínek (noční odchyt, určování v umělém osvětlení), působí občas problémy. Zkušení kroužkovatelé určují rákosníky "podle ksichtu", ale je dobré, když je po ruce nějaká jednoduchá pomůcka. Existuje řada různých pomůcek, některé představují dost bláznivé výpočty - ale jeden se nakonec ukazuje jako velmi spolehlivý, a to je srovnání délky zářezu na druhé (tedy krajní) letce a místa, kam tento zážez zasahuje mezi letkami (tedy na úrovni špičky které ruční letky se nachází). U několika mezních jedinců přihlédneme k délce křídla a zobáku.

Typický rákosník zpěvný - křídlo je delší a špičatější, zářez na krajní letce mělký (obvykle kolem 9 mm), sahající na úroveň obvykle 7.-8. letky.

Typický rákosník obecný - křídlo je kratší a kulatější, zářez hluboký (obvykle až kolem 13 mm), sahající nejčastěji na úroveň 10. ruční letky.

Pohled na rozevřené křídlo rákosníka zpěvného - zdá se být užší a delší.

Pohled na rozevřené křídlo rákosníka obecného - zdá se být širší a kratší.

Hlava rákosníka zpěvného - zobák je silnější, pěnicovitý; čelo mezi okem a zobákem stoupá více nahoru.

Hlava rákosníka obecného - zobák je užší a delší; čelo mezi okem a zobákem je výrazně plošší.

Zobák rákosníka zpěvného - hlava působí jako "rozšláplá", zobák je kratší a širší; sice nepatrně, ale u většiny ptáků je tento znak patrný.

Zobák rákosníka obecného - ve srovnání s rákosníkem zpěvným je o něco delší a užší.

URČOVÁNÍ STÁŘÍ

Křídlo dospělého (+1K) ptáka, kroužkovaného 2.8.2012 - letky jsou silně otřelé, na rozdíl od čerstvých letek mladých ptáků.

FOTOGALERIE
První rákosník zpěvný sezóny 2017 (22.07.). Třetí pták, chycený 22.07.2017.

Pták z roku 2011 (foto F. Zicha).

První z ptáků, kroužkovaných v noci 17.7.2012.