Odchyty na Červenohorském sedle 2022
s poznámkami k rokům 2010-2021

MENU
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)
ROK 2010-18 2019 (28.10.2019) Celkem
den 225 14 239
noc 439 25 464
n 664 39 703
ROZLIŠOVÁNÍ rákosníka zpěvného a rákosníka obecného
Rozlišování rákosníka zpěvného a rákosníka obecného v místech, kde se občas chytají jednotliví ptáci, často za nepříznivých podmínek (noční odchyt, určování v umělém osvětlení), působí občas problémy. Zkušení kroužkovatelé určují rákosníky "podle ksichtu", ale je dobré, když je po ruce nějaká jednoduchá pomůcka. Existuje řada různých pomůcek, některé představují dost bláznivé výpočty - ale jeden se nakonec ukazuje jako velmi spolehlivý, a to je srovnání délky zářezu na druhé (tedy krajní) letce a místa, kam tento zážez zasahuje mezi letkami (tedy na úrovni špičky které ruční letky se nachází). U několika mezních jedinců přihlédneme k délce křídla a zobáku.

Typický rákosník zpěvný - křídlo je delší a špičatější, zářez na krajní letce mělký (obvykle kolem 9 mm), sahající na úroveň obvykle 7.-8. letky.

Typický rákosník obecný - křídlo je kratší a kulatější, zářez hluboký (obvykle až kolem 13 mm), sahající nejčastěji na úroveň 10. ruční letky.

Pohled na rozevřené křídlo rákosníka zpěvného - zdá se být užší a delší.

Pohled na rozevřené křídlo rákosníka obecného - zdá se být širší a kratší.

Hlava rákosníka zpěvného - zobák je silnější, pěnicovitý; čelo mezi okem a zobákem stoupá více nahoru.

Hlava rákosníka obecného - zobák je užší a delší; čelo mezi okem a zobákem je výrazně plošší.

Zobák rákosníka zpěvného - hlava působí jako "rozšláplá", zobák je kratší a širší; sice nepatrně, ale u většiny ptáků je tento znak patrný.

Zobák rákosníka obecného - ve srovnání s rákosníkem zpěvným je o něco delší a užší.

URČOVÁNÍ STÁŘÍ

Křídlo dospělého (+1K) ptáka, kroužkovaného 2.8.2012 - letky jsou silně otřelé, na rozdíl od čerstvých letek mladých ptáků.

FOTOGALERIE
První rákosník zpěvný sezóny 2017 (22.07.). Třetí pták, chycený 22.07.2017.

Pták z roku 2011 (foto F. Zicha).

První z ptáků, kroužkovaných v noci 17.7.2012.