Odchyty na Červenohorském sedle 2022
s poznámkami k rokům 2010-2021

MENU
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)
ROK 2010-18 2019 (28.10.2019) Celkem
den 133 7 140
noc 325 28 353
n 458 35 493
POZNÁMKA
Použití kvalitnějšího světla a soustředění na letní odchyty přineslo v roce 2011 výrazné zvýšení počtu kroužkovaných rákosníků obecných. Většina ptáků se v letech 2010-11 chytila v noci na světlo (44 z 52 celkových), nejlepší byla noc z 27. na 28.8., kdy bylo kroužkováno 21 ex. (a dalších 5 ráno na rozletu do denních sítí). V roce 2012 bylo kroužkováno dalších 34 ptáků, včetně dosti pozdního ptáka, chyceného v noci 25./26.10.
ROZLIŠOVÁNÍ rákosníka obecného a rákosníka zpěvného
Rozlišování rákosníka zpěvného a rákosníka obecného v místech, kde se občas chytají jednotliví ptáci, často za nepříznivých podmínek (noční odchyt, určování v umělém osvětlení), působí občas problémy. Zkušení kroužkovatelé určují rákosníky "podle ksichtu", ale je dobré, když je po ruce nějaká jednoduchá pomůcka. Existuje řada různých pomůcek, některé představují dost bláznivé výpočty - ale jeden se nakonec ukazuje jako velmi spolehlivý, a to je srovnání délky zářezu na druhé (tedy krajní) letce a místa, kam tento zážez zasahuje mezi letkami (tedy na úrovni špičky které ruční letky se nachází). U několika mezních jedinců přihlédneme k délce křídla a zobáku.

Typický rákosník zpěvný - křídlo je delší a špičatější, zářez na krajní letce mělký (obvykle kolem 9 mm), sahající na úroveň obvykle 7.-8. letky.

Typický rákosník obecný - křídlo je kratší a kulatější, zářez hluboký (obvykle až kolem 13 mm), sahající nejčastěji na úroveň 10. ruční letky.

Pohled na rozevřené křídlo rákosníka zpěvného - zdá se být užší a delší.

Pohled na rozevřené křídlo rákosníka obecného - zdá se být širší a kratší.

Hlava rákosníka zpěvného - zobák je silnější, pěnicovitý; čelo mezi okem a zobákem stoupá více nahoru.

Hlava rákosníka obecného - zobák je užší a delší; čelo mezi okem a zobákem je výrazně plošší.

Zobák rákosníka zpěvného - hlava působí jako "rozšláplá", zobák je kratší a širší; sice nepatrně, ale u většiny ptáků je tento znak patrný.

Zobák rákosníka obecného - ve srovnání s rákosníkem zpěvným je o něco delší a užší.

FOTOGALERIE

Nejpozdnější pták, kroužkovaný na sedle (25./26.10.2012).

Křídlo tohoto ptáka (délka křídla 66 mm).