Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Sýc rousný (Aegolius funereus)
graf
Odchyty v jednotlivých letech

graf

Retrapi – 3 (klikni pro zobrazení)
STATISTIKY ODCHYTŮ (2010-2022)
Odchyceno 230
z toho den -
z toho noc 230
Rekordní odchyty
denní -
noční 21.09.2015 – 8 ex.
22.09.2016 – 8 ex.
07.09.2021 – 6 ex.
23.09.2019 – 6 ex.
Krajní data
nejčasnější - místní ptáci -
nejpozdější 11.11.2012 – 1 ex. (n)
24.10.2013 – 1 ex. (n)
21.10.2019 – 1 ex.
POZNÁMKY
Sýci rousní se do sítí chytili buď přímo na nahrávku nebo když se snažili lovit zde chycené pěvce. Takto byl například kroužkovaný pták z titulní fotografie - 16.10.2011 jsme natahovali sítě u světla a protože nebyla mlha, pustili jsme mp3 s hlasem skřivana polního; prakticky okamžitě se v síti objevil tento sýc, evidentně útočící na nahrávku. Jako retrap byl kontrolován o pár dní později, když zaútočil na drozdy, chycené v denních sítích. V roce 2012 vyvedli sýci u naší boudy mláďata (pravděpodobně druhé hnízdění), která se zde pravidelně v létě ozývala.
Průtah sýce rousného přes Červenohorské sedlo. V roce 2015 byla poprvé na odchyt sýců soustředěna větší pozornost, podařilo se kroužkovat 20 ex. (z toho 15 ex. během tří nocí 21.-24.09.). V následujícím roce 2016 bylo vytvořeno speciální odchytové stanoviště s téměř každonoční přehrávkou hlasu; podařilo se tentokrát odchytit 58 ex., s výrazným vrcholem odchytů mezi 20.09.-03.10., kdy bylo kroužkováno 30 ex.).
URČOVÁNÍ VĚKU A POHLAVÍ
Pohlaví: Určování pohlaví na základě rozměrů i jejich kombinace není na základě posledních studií doporučováno, protože přes výraznou pohlavní dvojtvárnost sýců mohou být i extrémně velcí nebo malí jedinci špatně určeni co do pohlaví (HIPKISS 2007).
Věk: Pravděpodobně nejlepším vodítkem k určení věku je pelichání ručních letek, které probíhá u sýců v několika cyklem. Jednoletí ptáci pelichají krajních 2-6 letek, dvouletí ptáci střední skupinu letek (obvykle 3.-8., počítáno zevnitř) a teprve ve třetím roce obvykle pelichají 7-8 vnějších letek podruhé. Vnitřní dvě letky tedy pelichají obvykle až ve čtvrtém roce věku! Pozdější věkové kategorie však mohou co do specifik pelichání splývat, proto se doporučuje rozlišovat maximálně 2+/3+K věk (Hörnfeldt, Carlsson & Nordström 1988).

Pravé křídlo ptáka, kroužkovaného 16.7.2012. Pták byl určen jako +2K, protože má nově narostlé tři vnitřní ruční letky; tyto ptáci v prvním ani druhém roce nepelichají.

Levé křídlo téhož ptáka. Mimo nové vnitřní letky je evidentní, že krajní dvě ruční letky pocházejí z ještě staršího cyklu pelichání - pravděpodobně jde o ptáka 3K nebo staršího (16.7.2012)

FOTOGALERIE

Pták z 16.10.2011 - svrch křídla.

Pták z 16.10.2011 - spodina křídla.

Pták chycený koncem srpna 2011.

Portrét ptáka z 16.10.2011.

Pták z 16.10.2011 při kontrole 6.11. téhož roku.

Pták +2K, kroužkovaný 16.7.2012, když krmil v okolí chaty nejméně čtyři vyvedená mláďata.

Pták, kroužkovaný 2.8.2012 před ránem, chycený v pěvcovce.

Pták, kroužkovaný 30.9.2012 před ránem.

LITERATURA
  • HIPKISS T., 2007: Can migtaing Tengmalm's Owls Aegolius funereus be reliably sexed in autumn using simple morphometrics measurements? Ringing & Migration 24 (4): 201-204.
  • HÖRNFELDT B., CARLSSON B.-G., NORDSTRÖM A., 1988: Molt of Primaries and Age Determination in Tengmalm's Owl (Aegolius funereus). Auk 105 (4): 783-789.