Odchyty na Červenohorském sedle 2011
s poznámkami k roku 2010

MENU
Odchyty na Červenohorském sedle v roce 2011

Čekání na zpětná hlášení - průběžné výsledky (aktualizováno 14.05.2012).

 • (23.05.2012) Finská pěvuška modrá, kontrolovaná na sedle 4. října 2011, byla kroužkována v září 2009 v jižním Finsku. Nově dorazilo hlášení, které nás potěšilo - první český drozd zpěvný ze Slovinska a jeden z mála kontrolovaných (ne střelených) drozdů vůbec - mladý pták byl kroužkován na sedle 29.10.2011 a 26.3.2012 zjištěn na východě Slovinska. Je to vůbec asi nejvýchodněji táhnoucí kontrolovaný jedinec (pokud bereme tahové cesty, ne skutečnou zeměpisnou délku, kde jsou východnější záznamy z jihu Itálie).
 • (14.05.2012) Samec sýkory koňadry, kroužkovaný 27. října 2011 na sedle, byl začátkem února kontrolován v jižním Polsku.
 • (19.03.2012) Dorazila informace o podzimním nálezu kosa černého z Itálie - mladá samice byla po třech týdnech střelena v listopadu 2011 na úrovni Florencie.
 • (16.03.2012) V průběhu předjaří přišla další tři hlášení ze zahraničí - další dvě sluky lesní byly střeleny v jižní Francii a králíček obecný, kroužkovaný v říjnu 2011 na sedle se začátkem března 2012 zabil o sklo ve Švýcarsku jižně od Bodensee.
 • (11.01.2012) Konečně přišla hlášení kontrolovaného skřivana polního a rákosníka obecného - skřivan byl kroužkován ve Francii v říjnu 2008 a rákosník ve Švýcarsku v srpnu 2010, oba jako jednoletí ptáci.
 • Dospělá (+1K) červenka obecná, kroužkovaná 24. září 2011 na sedle, byla 1. listopadu ulovena kočkou v jižní Francii Předchozí čtyři červenky byly hlášeny z Itálie (2) a Švýcarska (2).
 • (09.12.2011) Mladá sluka lesní, kroužkovaná na sedle 28.10.2011 byla střelena o měsíc později (27.11.2011) na ostrově Belle Îlle u západního pobřeží Francie.
 • (09.12.2011) Samec červenky obecné, kontrolovaný na sedle 28.10.2011 byl kroužkován 24.09.2009 v Piešťanech na Slovensku.
 • Samice sýkory koňadry, kroužkovaná na sedle 28.10.2011 byla kontrolována 18.11. na krmítku v podhůří Jeseníků v Rudě nad Moravou.
 • Mladá červenka obecná, kroužkovaná 7. října 2011 na sedle, byla po 22 dnech nalezená uhynulá v jihovýchodní Itálii.
 • Finský rehek zahradní byl kroužkován v roce 2010 jako pull. na hnízdě na baltském pobřeží středního Finska.
 • Konečně došly informace o ruské pěnici slavíkové; byla kroužkována sedm dní (!) před kontrolou na sedle v Kaliningradské oblasti.

Čekání na zpětná hlášení (22.11.2011). Dnes jsme dostali další informaci o našem kroužkovanci - jedna ze sluk byla střelena na Sicílii. Bližší informace jsou parné z mapy na podstránce Retrapi z Červenohorského sedla. Dalším zajímavým hlášením je odchyt kroužkované sýkory koňadry - po označení na sedle 15.10. letošního roku byla chycena 28.10. ve středním Německu asi 100 km severně od Frankfurtu nad Mohanem. Další sýkora koňadra byla kontrolována na krmítku v Rudě nad Moravou.

Odchytová akce ČHS 2011 ukončena (17.11.2011). Dnes ráno jsem naposled vyjel na sedlo natáhnout za tmy sítě. Ptáci se však příliš nehýbali; jednotlivě sice táhli (včetně např. jíkavců a strnadů rákosních), prolétlo přes 100 kvíčal, ale v síti uvízli za dopoledne jen čtyři ptáci (jeden kos černý a tři sýkory koňadry). Je jasné, že pro čtyři ptáky jezdit na sedlo se nevyplácí. Tahová sezóna jistě neskončila, podle dřívějšího pozorování létají pěnkavy, jíkavci nebo cvrčaly i začátkem prosince, ale odchytová akce je dneškem ukončena. Loni jsme vydrželi do 16. listopadu, proto i letos končíme po třech měsících. Následovat bude bilancování, oprava a obnova vybavení a čekání zpětných hlášení...

Červenohorské sedlo, kde jsme letos zažili řadu výjimečných dnů i obyčejných nocí (a naopak).

Naše útočiště osiřelo a bude čekat na sníh a vlekaře.

Z průseků zmizely poslední sítě, vrátí se sem pravděpodobně až na jaře...

KONEC ODCHYTŮ NA SVĚTLO (11./12. a 12.11.2011). Po Frantovi jsem přišel na řadu i já. Naposledy jsem nad ránem po otočení větru na dvě hodiny rozsvítil světlo, ale bez výsledku. Poté jsem vyklidil naši chatku, světlo naložil se vším zbývajícím vybavením a odvezl k zazimování dolů do nížiny. Ještě nás čeká pár denních pokusů o odchyt, protože tah stále probíhá, ale noční odchyty na světlo roku 2011 definitivně skončily. Ve dne jsem ještě chytil 12 ptáků - červenka obecná (2), kos černý (4), drozd kvíčala (2; kvíčaly opět intenzivně táhly, dvakrát v hejnech cca 100 ex.), sýkora koňadra (3) a konopka obecná (1, první letošní!).

Franta končí (9./10. a 10.11.2011). Franta Zicha ukončil své letošní poustevničení na sedle. Na určitou dobu si pomalu mohl změnit adresu. Severní vítr v noci však jednoznačně naznačil, že není nad čím přemýšlet. Tah se zastavil, v noci se nechytil ani jediný pták. 10. listopadu ráno se pak dochytalo už jen 17 ptáků - sýkora koňadra (4), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (10) a stehlík obecný (2).

Ještě jeden den na sedle (9.11.2011). Poslední den s jižním větrem strávil nas sedle Franta sám. Chytilo se dalších 55 ptáků, především sýkor koňader, které ovšem táhnou v menších počtech, než bývá obvyklé. Přes celkem malý počet bylo druhové složení celkem pestré. Souhrn dne - pěvuška modrá (1), králíček obecný (3), červenka obecná (7), rehek domácí (2), kos černý (4), drozd kvíčala (1), sýkora koňadra (28), sýkora modřinka (5), hýl obecný (1), stehlík obecný (1), čečetka zimní (1) a strnad obecný (1).

97. druh odchytů a ospalá nálada (8./9.11.2011). Jedna z posledních nocí přinesla jen málo ptáků, mezi nimi již 97. druh našich odchytů - kachnu divokou, která skončila v nové slukovce. Třetí měsíc našich pobytů a odchytů se pomalu blíží ke konci a my oba s Frantou se těšíme na dobu, kdy budeme zase normálně spát. Kroužkovatelé na sedle mají za sebou 63 odchytových dní a 66 nocí, na nás dva z toho připadá větší část. Už ve čtvrtek 10. listopadu dojde k ukončení nočních odchytů; dokud sjezdovku nezaplní sníh a lyžaři, občas se ještě pokusím sám o nějaké denní odchyty, ale letošní akce už se pomalu stává minulostí... - - - Souhrn noci - kachna divoká (1), sluka lesní (2), skřivan polní (1), červenka obecná (1) a drozd kvíčala (8).

Kachna divoká, nový odchycený druh pro sedlo, č. 97.

Křivka obecná, nový odchycený druh pro sedlo, č. 96.

96. nový druh odchytů (8.11.2011)! Blíží se zřejmě konečné otočení větru, zbývá jedna noc a jedno dopoledne. Dnes se chytilo pouhých 41 ptáků, mezi tím ovšem další nový druh pro akci - křivka obecná (hned dva ptáci). Další odchycené druhy: krahujec obecný (1), králíček obecný (1), červenka obecná (4), kos černý (9), drozd zpěvný (1), drozd kvíčala (1), sýkora koňadra (5), pěnkava obecná (2), dlask tlustozobý (2), stehlík obecný (11) a zvonek zelený (4).

Další a další sluky (7./8.11.2011)! Noc je ještě mladá a už před osmou hlásí ze sedla Franta Zicha čtyři chycené sluky lesní, což posouvá už tak neuvěřitelný součet na 48 chycených sluk v tomto roce a 62 celkově! --- Ve 21 hodin už devět sluk!!! Jako tématické zpestření jsem pro vás na stránce sluky lesní připravil bohatou fotogalerii. --- Další sluky nakonec nepřibyly, mimo sluk se chytili: skřivan polní (3), kos černý (3) a drozd kvíčala (1).

Den bez vzrušení (7.11.2011). Pestrý den bez větších překvapení s 50 chycenými ptáky - takové bylo pondělí, 62. odchytový den tohoto roku na sedle. Hlavním "tahounem" byly kvíčaly, kterých za dopoledne prolétlo přes 1000 ex. Přehled druhů: linduška luční (1), špaček obecný (1), červenka obecná (2), kos černý (8), drozd kvíčala (6), sýkora koňadra (11), sýkora uhelníček (5), pěnkava jíkavec (2), dlask tlustozobý (1), hýl obecný (2), stehlík obecný (6), zvonek zelený (2), strnad obecný (1) a strnad rákosní (1).

Čerstvé zprávy ze sedla (6./7.11.2011). Na sedle se před chvílí podařilo chytit druhou slučku malou! Takže nešlo o náhodu. Mimo to se chytily již tři sluky lesní, což znamená již čtyřicátou letos chycenou sluku. Vezmeme-li v úvahu, že do roku 2009 bylo v ČR chyceno 208 sluk (za celou dobu kroužkování), tak 54 sluk chycených v posledních dvou letech na sedle jsou výrazným přínosem této akce! - - - Konečný souhrn noci byl sedm sluk! Do celkového součtu 27 ex. ještě přibyly - skřivan polní (9), špaček obecný (1), kos černý (1), drozd zpěvný (4) a drozd kvíčala (4).

Další rarita, bohužel jen na tahu (6.11.2011). Statistika dne ještě není k dispozici, všichni návštěvníci mimo Frantu Zichu sedlo opustili, večer jej přijede posílit J. Chytil. Při dnešním sledování tahu ptáků ve chvíli volna se nám čtyřem podařilo zachytit mladého racka tříprstého, který vykroužil od severu a poté přelétl sedlo k jihu. Jedná se nejen o další nový druh pro sedlo, ale také další raritu, podléhající posouzení FK ČSO. Jinak šlo o slabší den, s výrazným tahem např. drozdů kvíčal (stovky ex.), kroužkovali jsme pouhých 34 ptáků - linduška luční (1), králíček obecný (8), červenka obecná (3), kos černý (4), sýkora koňadra (3), sýkora uhelníček (4), pěnkava obecná (1), hýl obecný (5), stehlík obecný (2), zvonek zelený (1) a čížek lesní (2).

Noc na spaní (5./6.11.2011). V noci na neděli se rozfoukal velmi silný jižní vítr a vyjasnilo se. Viditelný tah ptáků téměř neprobíhal. Chytilo se pouhých třináct ptáků - sluka lesní (2), špaček obecný (5), kos černý (4), drozd zpěvný (1), drozd kvíčala (1).

Hranice 10 000 okroužkovaných ptáků padla (5.11.2011)! 155 odchycených ptáků v sobotu 5. listopadu zvýšilo celkovou sumu letos odchycených ptáků na 10 063; magická hranice deseti tisíc, vysněná Frantou Zichou pro tento ročník, byla splněna! Statistika dne - linduška luční (4), špaček obecný (3), králíček obecný (14), červenka obecná (34), kos černý (9), drozd zpěvný (3), drozd kvíčala (3), sýkora koňadra (31), sýkora modřinka (4), sýkora uhelníček (42), pěnkava obecná (3), pěnkava jíkavec (2), stehlík obecný (1), zvonek zelený a strnad obecný (1).

Noc zázraků (4./5.11.2011)! Noc na sobotu 5. listopadu začala přiměřeně silným jižním větrem a mlhavými oblaky ve výšce nad sedlem. Bohužel se sedlo neponořilo do mlhy, jinak bychom psali úplně jiný příběh, takto se chytlo "jen" 36 ptáků, ale jakých! Asi nejvýraznějším rysem noci byl tah bekasin otavních; odhadli jsme jejich počet na 500 ex. Proletovaly jednotlivě i v hejnech do 10 ex. téměř nepřetržitě a jedna z nich zabloudila i do "nové" slukovky, umístěné níže po svahu. Tato síť do rána mimo dalších sedmi sluk lesních a různých drozdů chytila také našeho prvního kalouse pustovku. V noci také přelétlo několik hejn kachen, dvakrát nebo třikrát hejno asi dvaceti morčáků, zřejmě prostředních a pak hejnka čírek obecných. Jedna z takových tří čírek zazmatkovala a chytila se do světelné sítě! Krátce nato přinesl z nové slukovky Franta další dvě! A nad ránem mě čekalo poslední překvapení, když v nové slukovce vedle sluky lesní visela slučka malá!! Takový pohled se asi nenaskytl nikomu z našich kroužkovatelů. Odchyty na sedle tak během jediné noci přinesly čtyři nové druhy, celkem máme ve statistice již 95 druhů! Přehled noci - čírka obecná (3), bekasina otavní (1), slučka malá (1), sluka lesní (7), kalous pustovka (1), skřivan polní (4), špaček obecný (4), červenka obecná (2), kos černý (2), drozd zpěvný (6), drozd kvíčala (2), drozd cvrčala (3).

Bekasina otavní, nový odchycený druh pro sedlo, č. 92.

Stará a mladá sluka lesní, všimněte si rozdílu v délce zobáku.

Kalous pustovka, nový druh odchytů č. 93.

Čírka obecná, nový druh odchytů č. 94.

Slučka malá, nový druh odchytů č. 95.

Slabší den (4.11.2011). Parta na sedle pokračovala v odchytu prakticky bez tahu, skončila na 41 ptácích. Odchycené druhy - linduška luční (1), špaček obecný (4), kos černý (2), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (9), sýkora uhelníček (17), pěnkava obecná (1), hýl obecný (5), čížek lesní (1).

Deset nejhojnějších druhů k 3.11.2011. Před návštěvou sedla je i čas na malou statistiku. Na webových stránkách zatím chybí tabulka podle počtu odchycených ptáků, která by se měla objevit na konci odchytu. Nyní tedy aspoň pro zajímavost deset nejběžněji chytaných druhů na sedle v letošní sezóně:

 1. červenka obecná - 4 334 ex. (44% odchycených ptáků!)
 2. sýkora koňadra - 940 ex.
 3. králíček obecný - 442 ex.
 4. pěnice slavíková - 373 ex.
 5. pěvuška modrá - 371 ex.
 6. lejsek černohlavý - 359 ex.
 7. budníček větší - 296 ex.
 8. pěnice černohlavá - 247 ex.
 9. pěnkava obecná - 213 ex.
 10. skřivan polní - 187 ex.

Menší fiasko (3./4.11.2011). Na sedlo se nastěhoval v noci na pátek Franta Zicha s J. Jelínkem a J. Sviečkou. V noci vál silný jižní vítr, který do sítí nepřinesl z protahujících drozdů, špačků a skřivanů vůbec nic, zato odnesl jednu osmnáctimetrovou světelnou síť. Snad bude denní odchyt příjemnější než tato noc.

Další odchyty zahraničních ptáků, první retrap. V rámci úspěšného prodlouženého víkendu se nám podařilo mimo jiné odchytit i další dva ptáky s cizími kroužky - sýkoru koňadru s polským kroužkem a červenku obecnou s kroužkem slovenským. Jde letos již o šestého a sedmého zahraničního ptáka, kontrolovaného na sedle. K tomu přišla první zpětná informace - křepelka polní, kroužkovaná 1. září na sedle, byla 18. září střelena u Piano Cernera (oblast Taranto, jižní Itálie). Více viz Retrapi z Červenohorského sedla.

Noc se špačky (1. listopadu 2011). Jižní vítr mě nalákal na sedlo na noc v pracovním týdnu. Navečer táhli drozdi, cvrčaly, kosi a špačci obecní, ale bylo jasno a nic se nechytalo. Mp3 s hlasem špačků z nocoviště pomohla, chytilo se celkem 18 ex. Do sítí zabloudili také dva skřivani polní a konečně také první letošní skřivan lesní (foto na stránce druhu). Jinak se chytil už jen drozd zpěvný a červenka obecná. Další noc pravděpodobně vypustím, ve čtvrtek by se na sedlo měl vrátit Franta Zicha s pomocníky.

Pauza na sedle (31. října 2011). V pondělí dopoledne opustil sedlo i Franta Zicha a naše "terénní stanice" osiřela. Vítr se na chvíli stočil na severní, což znamenalo v noci na 31. října pouhé tři červenky obecné a prvního letošního puštíka obecného. Letos se tak chytly již čtyři druhy sov! Ve dne se Franta balil a cvičně dochytal 80 ptáků - byli to střízlík obecný (2), králíček obecný (13), sýkora koňadra (36), sýkora uhelníček (29). Už dnes (úterý 1. listopadu) se vítr stočil zpátky na jižní, tak pojedu vyzkoušet noční odchyt; sice to v pracovní týden není žádný med, ale jde o poslední dny před příchodem zimy. Zatím výhledově věříme ve dva vhodné víkendy, snad to vyjde. Momentálně se stav okroužkovaných ptáků zastavil na 9 806 a k magickým deseti tisícům chybí už jen kousek.

Upozornění k návštěvám (31. října 2011). Prodloužený víkend přinesl opět jednu mile nemilou věc - neohlášené návštěvy. I když se sezóna chýlí ke konci a pravděpodobně už podobné návštěvy nebudou mít možnost do chodu "stanice" zasáhnout, je třeba opět na tento fenomén upozornit. Zázemí v chatě je určeno pro osádku tří lidí, v krajním případě čtyř přátelsky naladěných kroužkovatelů a pomocníků. V průběhu několika nocí po sobě jedeme všichni občas na poslední rezervy a v chatě, obsazené osmi lidmi není možné se ani na chvíli natáhnout a věnovat třeba půl hodiny spánku. Od roku 2012 vypracujeme pomocný návštěvní řád, nicméně opět důrazně upozorňujeme, že v případě neočekávaných návštěv nejde o jejich "nám to nevadí, my se uskrovníme", ale o výrazné omezení zázemí kroužkovatelů. Snažíme se vycházet vstříc i těmto nenadálým hostům, ovšem s následky pro nás. Kromě toho jsou tyto přepadovky nefér vůči lidem, kteří měli zájem se na kroužkování podílet a které jsme pro plnou obsazenost "stanice" museli odmítnout. Většina návštěvníků nás předem kontaktuje a domluví se, prosíme o toto i vás ostatní.

Nová rarita a 10 000 okroužkovaných ptáků na dosah! (30. října 2011). Na chvíli jsem se vrátil ze sedla k internetu a musím opět zmizet, informuji proto o super prodlouženém víkendu na sedle. Během mého pobytu od středy do večera na neděli (nedělní dopoledne zatím nepočítaje) jsme okroužkovali 2 717 ptáků a nejen tak překonali rekord Vosecké boudy v Krkonoších, ale na dohled se přiblížili vytyčenému cíli okroužkovat letos na sedle deset tisíc ptáků. K nedělnímu ránu to bylo 9 450 kroužkovaných ptáků a během dne další přibývali, meta zřejmě padne v noci na pondělí! A pomyslnou třešničkou na dortu byl loni slyšený, ale nechycený a letos konečně doplněný budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus). Více později...

Na skok ze sedla (25.-28. října 2011). Náš pobyt na sedle zatím docela vychází, dnes jsem usel na otočku domů, proto přináším stručné informace o dění, více snad později, za chvíli mizím zase nahoru.

Dostali jsme se tak na dohled 8000 ptáků a také blízko k rekordu Vosecké boudy. Další dvě noci a dva dny ukáží, zda je reálné je překročit. Nad hřebenem visí mlha, v Polksku je jasno, ideální stav pro dobrou noc. Tak jdeme na to! Data u druhů jsou doplněna, celkové tabulky budou teprve upraveny.

Před deštěm (25. října 2011). Protože se dnes odpoledne přesouvám k pětidennímu pobytu na sedlo, zůstanou tyto stránky na chvíli bez aktuálních informací. Posledním dnem je tedy prozatím úterý. Po ránu se rozpršelo, což umožnilo víceméně jedinou kontrolu; poté ptáci přestali táhnout. Tahounem byl ranní rozlet červenek obecných, nalákaných světlem - chytilo se jich 97, čímž překročil letošní součet okroužkovaných červenek tři tisíce! Dále byly kroužkovány tyto druhy - střízlík obecný (1), kos černý (3), sýkora uhelníček (1), pěnkava jíkavec (2), čížek lesní (1) a strnad rákosní (2). Předpověď slibuje jižní vítr a hodně mraků, občas bohužel s deštěm, tak snad závěr října dopadne dobře.

Noc skřivanů (24./25. října 2011). Na sedle se vydařila další noc. Celkem dobře táhly červenky obecné, kterých se nakonec chytilo 161. To hlavní byl ale tah skřivanů polních. Ráno po sedmé hlásil Franta 33 ptáků, o dvě hodiny později již 65 a 66. skřivan nesl na noze francouzský kroužek! Mimo to se chytili také kos černý (1) a rehek domácí (4). Dnes odpoledne se na sedlo přesouvám na dlouhodobý pobyt, posdlední informace tedy přinesu odpoledne a pak zřejmě až v neděli...

Den uhelníčků 2 (24. října 2011). I pondělí bylo dnem sýkor uhelníčků a to ještě rekordnějším - chytilo se celkem 53 ex.! Mimo uhelníčky se ještě chytily následující druhy - králíček obecný (19), červenka obecná (22), sýkora koňadra (5) a sýkora modřinka (2).

Trošku lepší noc (23./24. října 2011). Noc po víkendu byla opět klidná, ale jak píše Franta, i červenky měly své světlé chvilky. Chytilo se tak 45 červenek obecných a 3 rehci domácí.

Vyřešen problém s grafy v Internet Exploreru! Poněvadž neholduji prohlížeči IE, teprve o víkendu jsem díky Hynku Matušíkovi zjistil, že uživatelům tohoto programu se nezobrazují u jednotlivých druhů grafy a že často ani netuší, že na webu nějaké grafy jsou. Po pátrání jsem objevil chybu tohoto prohlížeče, v současné době jsou stránky všech druhů opraveny tak, aby grafy byly viditelné.

Den uhelníčků (23. října 2011). Otočení větru a oživení denního tahu přineslo druhý nejlepší denní součet v letošním roce - 145 kroužkovaných ptáků. Součty kolem stovky byly v roce 2010 na konci října běžné, tak věříme, že se nám bude dařit i nadále. Na pěkném součtu se podíleli především sýkory uhelníčci (35 ex.), které se poprvé dařilo chytat na mp3 nahrávku. Za jediný den se jich tak chytlo skoro tolik, co po zbytek sezóny (41 ex.) a více než v roce 2010 (21 ex.)! Dalšími chycenými druhy byly - pěvuška modrá (3), králíček obecný (23), červenka obecná (37, na ranním rozletu po dvouhodinovém svícení před rozedněním), rehek domácí (1), kos černý (6), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (28), sýkora modřinka (4), pěnkava obecná (2) a pěnkava jíkavec (5).

Padesátý den, padesátá noc na sedle (22. října 2011). Se stejnou osádkou jsme na sedle prožili již padesátý odchytový den a noc. Ve dne za severního větru se moc nedělo. Probíhal slabý tah, vedený především koňadrami, s občasnými přelety hejn jiných ptáků. Kroužkovali jsme 86 ptáků, ovšem podílely se na tom pouhé čtyři druhy - králíček obecný (8), červenka obecná (11, na ranním rozletu), sýkora koňadra (66) a sýkora uhelníček (1).
V noci vál severní vítr, který se pak nenadále otočil na jižní, ale jen s malým efektem. Nakonec jsme se všichni spíše vyspali, ve druhé půlce noci se chytilo pět červenek obecných.

Návrat na sedlo (21. října 2011). Nenadálé události zabránily tomu, aby se na sedle sešlo celé užší jádro FK ČSO, společně s návratem trvalého osídlení Frantou Zichou a se mnou se tak na sedle ukázal Jirka Horáček, Jirka Brückner a Hynek Matušík. Noc na sobotu byla ukázková a typická pro sedlo - původní náznak možné mlhy se rozplynul do jasné oblohy, vál severní vítr a po slabém tahu bylo úplně mrtvo, s jedinou odchycenou červenkou obecnou. Takových prázdných nocí je na sedle letos asi 90% - to jen pro ukázku, jaká je realita. V příštím roce se budeme soustředit pouze na období s jasně výhodnými podmínkami.

Konec října na sedle. Od 21. října bude sedlo hostit nejen nás dva organizátory (mne a Frantu), ale také užší jádro FK ČSO, které bude rokovat o změně podmínek posuzování pozorování. A konec října je už skoro plně obsazen, začíná hlavní sezóna domorodce - na sedle bych měl strávit čas od úterního večera do neděle. Už se těšíme, jak zahýbeme s počty, bude to mít jen tu nevýhodu, že budou chybět čerstvé informace na webu, ale i to zkusíme nějak zařídit. Tak s chutí do toho!

Načínáme sedmou tisícovku (19. října 2011). Zatím jen stručně - mění se počasí a opět na dva dny opouštíme sedlo. Dnes dopoledne před odjezdem chyceno 52 ptáků, mimo jiné první drozd cvrčala, letošní součet tak činí 6009 ptáků. Další chycení ptáci - krahujec obecný (druhý letošní, čtvrtý vůbec), konipas bílý (třetí letošní, loni nechycen), střízlík obecný (8), králíček obecný (28), rehek domácí (1), kos černý (1), sýkora koňadra (7), pěnkava obecná (2), pěnkava jíkavec (1) a strnad rákosní (první letošní).
Dnes by měly být sjezdovky posekány pracovníky areálu, o víkendu se zde zřejmě i za nepříznivého větru alespoň na chvíli zastavíme a pak už nás čeká "jižan" a hodně prodloužený víkend!

Prázdná noc (18./19. října 2011). Předpověď slibovala zataženo a trochu deště, tak jsem vyrazil na návštěvu na sedlo. Výsledek? Skoro totální nula. Tak to na sedle chodí. Nejprve ještě vletěla do slukovky sedmnáctá letošní sluka lesní a pak se chytili dva králíčci obecní (jednoho jsem chytil do ruky u světla, druhého nahnal do sítě, jinak se nehnulo ani brko. Ptáci vůbec netáhli, přes jižní vítr a polojasnou oblohu... No, sedlo se zkrátka musí někdy vysedět.

Konečně rarita! (18. října 2011). Dnes ráno vytáhl Franta Zicha ze sítě mladého strnada bělohlavého (Emberiza leucocephalos). Fotodokumentace byla zajištěna pracovníkem Správy CHKO Jeseníky, pokud bude druh akceptován FK ČSO, jednalo by se o třetí zjištění z našeho území. Sedlo tak opět (i když trochu očekávaně) "bodovalo".
Než se Franta Zicha uložil k odpolednímu odpočinku, stihl za ráno kromě strnada bělohlavého okroužkovat dalších 85 ptáků. Ranní tah se pomalu mění, poprvé dominovaly pěnkavy obecné (22) a jíkavci (10), stále táhnou výrazně sýkory koňadry (14) a králíčci obecní (15). K zajímavým odchytům patří druhý konipas bílý (den po prvním), už třetí zvonohlík zahradní a první letošní stehlík obecný. Mimo to se chytili ještě - linduška luční (6), střízlík obecný (1), špaček obecný (1), červenka obecná (2), rehek domácí (3), kos černý (3), drozd zpěvný (1), sýkora modřinka (1) a sýkora uhelníček (3).(Do tabulek a grafů budou počty teprve doplněny.)

Není noc jako noc (17./18. října 2011). Noc na úterý se zdánlivě podobala té na pondělí - stejně jasno, stejně zima, po osmé vyšel měsíc... Ale ptáci létali jinak. Žádné sluky, méně sov. Nakonec se chytil jediný kalous ušatý a 24 skřivanů polních, nad ránem pak do skřivaních sítí vletěly ještě dvě sluky lesní.

Další nový druh odchytů (17. října 2011). Franta Zicha pokračuje v odchytech na sedle, během dopoledne se mu podařilo okroužkovat dalších 45 ptáků. Novým, už 88. druhem odchytů na sedle se stal (konečně) konipas bílý; ptáci pravidelně protahují ve velkých počtech, ale nechytají se. Nyní uvíznul první ve světelné síti, roztažené i přes den. Zajímavý byl nálet kosů černých, kterých se chytilo 13 (loni nejvíce 3. listopadu - 31 ex.); i kosi umí táhnout. Mimo to se konečně chytil první letošní (celkově třetí) krahujec obecný, třináctý letošní rehek domácí (čímž jsme překročili loňský součet i u tohoto druhu), druhý letošní (i celkem) zvonohlík zahradní a první letošní (celkem čtvrtý) strnad obecný. Na tak málo ptáků docela zajímavé úlovky. Dalšími chycenými druhy byly - střízlík obecný (2), králíček obecný (5), drozd zpěvný (3), sýkora koňadra (11), sýkora modřinka (1) a sýkora uhelníček (1).

Noc skřivanů, sluk a sov (16./17. října 2011). Navečer jsme s Frantou rozšiřovali počet sítí, připravili malou soupravu na skřivany (8 a 9 metrová síť do V, před ně 18metrová síť) a už za tmy upravovali světelné sítě, když se na nahrávku skřivana lesního chytil první pták - sýc rousný. O chvíli později se na nahrávku skřivana polního u sestavy chytil kalous ušatý (a o něco později i druhý). Ve světle rozsvíceného reflektoru jsme pozorovali jednotlivé poletující ptáky, ale nic moc se nechtělo chytat, tak jsme se rozhodli zhasnout, ať to skřivanům jde. A pak se to spustilo. Po jednom přibývali skřivani polní, do slukovky ozářené jen Měsícem po úplňku se chytla první sluka lesní. Natáhli jsme ještě další 18metrovou síť před neosvícené světelné sítě, protože tam sedali skřivani a hned tam visela další sluka. Když jsem ve dvě ráno odjížděl, měli jsme na kontě už sedm sluk a překročili tři desítky skřivanů polních. Nakonec se chytilo celkem deset sluk, což skoro vyrovnalo loňskou "noc sluk" (11 sluk chycených 2. října 2010), počet skřivanů se zastavil na 33 ex.

Táhnou "králíci" (16. října 2011). V neděli jsem si zopakoval sobotní program, s tím rozdílem, že jsem na sedle vydržel do dvou do rána druhého dne. Žezlo odpoledne převzal Franta Zicha. Ve dne jsem pochytal 75 ptáků, především táhli králíčci obecní (40 ex.) a sýkory koňadry (26 ex.). Nejlepším úlovkem byl mladý ťuhýk šedý, celkově již 87. druh odchycený na sedle. Dalšími chycenými ptáky byli - pěvuška modrá (2), červenka obecná (1), rehek domácí (1) a sýkora uhelníček (4). Ptáci docela táhli, odpoledne například dravci - 66 kání lesních, 1 káně rousná, jestřáb, 3 krahujci, 2 motáci piliši a 1 dřemlík!

Světlá fotma káně lesní.

Moták pilich, pravděpodobně samice.

Dřemlík tundrový.

Táhnou "magorky" (15. října 2011). V sobotu jsem se vypravil na sedlo na denní tah, protože dole bylo poznat, že se pohnuly sýkory. Noční odchyty nemají při severním větru cenu, proto jsem dorazil dvě hodiny před rozedněním a roztáhnul pět sítí (59 metrů). Do jedné hodiny odpoledne jsem pochytal 58 ptáků, většinou sýkor koňader (44), dále králíčků obecných (7), jinak jen jednotlivosti. Přes severní vítr probíhal slabý tah, mimo jiné první cvrčaly nebo opozdilá linduška lesní, před rozedněním se u sítí ozýval lelek lesní a puštík obecný.
V neděli 16. října se na sedlo vracím k dalšímu rannímu odchytu, během dne se konečně vítr otočí na jižní a dojede Franta Zicha, takže se můžete těšit na pravidelné každodenní aktualizace.

Ideální situace na sedle, kdy v obou kotlinách na severu i jihu je jasno a nad horami leží mlha, s úzkým průchodem pod mlhou zrovna nad sedlem. Jen ten severní vítr to kazí.

Ještě jeden pohled od naší chaty k chatám na sedle. Kouř jde bohužel od severu k jihu.

Typický říjnový pohled do vosecko-červenohorskosedlového "pytlíku" na ptáky. Dnešních 44 koňader není sice srovnatelné s loňskými vrcholy (rekordní dny - 223, 107, 106 a 102 ex.), ale snad se přece jen něco děje a sýkory potáhnou.

Na skok na sedle (11./12. října 2011). Protože náš úprk ze sedla v neděli dopoledne byl trochu zběsilý, musel jsem se na sedle zastavit dnes večer. Vál dobrý vítr, po sedle se válely mlhy - ale jemně mrholilo. A to zřejmě ptáky odrazovalo. Natáhl jsem ke světlu jen jedinou síť a do půlnoci chytil pět drozdů zpěvných a jedinou červenku. O moc více ptáků ani neprotáhlo. Ukázaly se také dvě sluky lesní - jedna přelétla a druhá si sedla do trávy daleko před světlo. Vítr na sedle se pomalu otáčí, do nedělního večera nelze očekávat žádné příznivé podmínky...

Trocha statistiky v období klidu. Na Červenohorském sedle je po dlouhé době prázdno, lije jako z konve a tak je čas zalistovat daty. Jak jste si všimli, již více než měsíc před koncem sezóny jsme překročili loňský celkový součet; i když se nyní vysněných 10 000 ptáků nejeví jako tolik nereálný cíl, je našim dalším postupným cílem překonání rekordu odchytů na Vosecké boudě v Krkonoších (8 347 ptáků v roce 2004). Uveďme si nyní v pár číslech, jak jsme na tom ve srovnání s nultým ročníkem.
Ve srovnání s rokem 2010 se nám povedlo chytit 18 nových druhů, jiných 18 druhů jsme zatím (?) ještě letos nechytili. U mnoha dosud nechycených druhů počítáme s tím, že jejich sezóna teprve přichází a že je téměř jistě doplníme i do letošní statistiky (skřivan lesní, drozd cvrčala, řada zrnožravých pěvců; k tomu např. krahujec obecný nám již dvakrát vypadl z pěvcovky). Z 50 druhů, chycených zatím v obou letech, bylo u 30 chyceno stejně nebo více ptáků, u 16 druhů dokonce mnohem více. K extrémním případům patří linduška lesní (2010 - 2 ex., 2011 - 85 ex.; tady velmi pomohlo využití mp3 přehrávek), pěnice pokřovní (2010 - 1 ex., 2011 - 31 ex.), křepelka polní (2010 - 6 ex., 2011 - 164 ex.; opět díky využití specializované aparatury), rákosník obecný (2010 - 2 ex., 2011 - 50 ex.), rákosník proužkovaný (2010 - 12 ex., 2011 - 57 ex.), cvrčilka zelená (2010 - 7 ex., 2011 - 69 ex.), budníček větší (2010 - 46 ex., 2011 - 296 ex.), králíček ohnivý (2010 - 13 ex., 2011 - 57 ex.) nebo pěnice slavíková (2010 - 90 ex., 2011 - 373 ex.). K tomu připočítejme druhy, které nebyly v roce 2010 vůbec chyceny - pěnice hnědokřídlá (2011 - 47 ex.!), rákosník zpěvný (2011 - 9 ex.) nebo slavík modráček (2011 - 6 ex.). Jsme zvědaví, jak to bude pokračovat, které rekordy ještě díky usilovnému chytání překonáme, protože příští rok už chceme být střídmější. A osobně už uvažuji o pokusu o odchyt v noci z úterý na středu, ovšem pokud se počasí aspoň trošku umoudří.

Padá sníh, padá sníh, pojedeme ze sedla (8./9. října 2011). Po relativně slabém denním tahu a kroužkování ptáků z noci jsme očekávali pokračování včerejšího nočního tahu. Skutečně, večer začal slibně prvním letošním chyceným kalousem ušatým. Pak se také postupně s valícími se mlhami rozjel tah červenek obecných, ovšem podstatně slabší (celkem nakonec 110 ex.). Jenže nad ránem se změnila situace - z mlhy začalo vypadávat bílé chmýří a bylo po legraci. Ptákům se do sněhu nechtělo, červenky poletovaly jako motýli a k sítím ani nedoletěly. Ještě jsme do podběráku ulovili dvě sluky lesní, ale mokrý sníh se pomalu lepil na sítě, zviditelňoval je a prověšoval více a více k zemi. Oklepávání nepomáhalo a bylo jasno - první část našeho pobytu na sedle končí. Bylo třeba vše sbalit a odvézt k rozmražení a vysušení. Na sedlo se vrátíme zase s příznivějším počasím, počítám, že máme před sebou snad pět týdnů chytání.

První letošní chycený kalous ušatý.

Druhá půlka noci přinesla první sněžení na sedle.

Ranní balení světelných sítí v zimní krajině.

Bližší pohled na ranní spoušť.

Franta Zicha se chystá sbalit světelnou síť.

Toto vyrobila změna počasí z jedné ze sítí v křovích.

Velká červenková noc a nový rekord na sedle (7./8. října 2011). V noci na sobotu 7. října přijel po předchozí domluvě na návštěvu Pavel Kverek. Na stanovišti se nás tak sešlo celkem pět. Zpočátku se nic nedělo, seděli jsme a povídali, meditovali nad tím, že ne každá noc vyjde a že ve skutečnosti je šance velmi malá. Pak se objevily první červenky obecné, takže jsme měli radost, že tady nejsme zbytečně. Ovšem s chvílemi houstnoucí mlhou se začaly dít věci. Za chvíli se to kolem nás rojilo, jakoby červenky pršely z nebe. Protože kromě kroužkovatele tady byli čtyři pomocníci, roztáhli jsme i tři sítě vedle sjezdovky v keřích. Za chvíli se sítě prohýbaly (např. z dvanáctimetrové sítě v keřích jsem vytáhl 35 červenek najednou). Nad ránem pak "provoz" zničehonic utichl a mohli jsme kroužkovat a bilancovat. Za noc jsme pochytali 1190 ptáků, z toho 1135 červenek! Toto číslo je nový absolutní odchytový rekord na sedle, díky němuž jsme překonali součet 5133 ptáků, kroužkovaných na sedle v roce 2010. Kromě červenek byl nejzajímavějším odchytem další nově chycený druh - kukačka obecná (jistě jde také o dosti pozdní záznam). Z dalších odchytů stojí za zmínku 1 křepelka polní (chycená do podběráku), 1 skřivan polní, 1 linduška lesní, 3 cvrčilky zelené, 16 pěnic černohlavých, 3 rehci zahradní a 22 drozdů zpěvných. Mimo to přeletěly nejméně tři bekasiny otavní.

Část sítě, typický noční pohled při tzv. "noci červenek".

A typický obrázek při velké noci v interiéru chaty - v každém pytlíku je kolem dvaceti červenek.

První kukačka chycená na sedle!

Hluché noci jsou zpět (7. října 2011). 6. října večer se ještě přichytili dva ptáci, z toho jedním byl letošní třetí (a celkově čtvrtý) strakapoud velký. Noc začínala zajímavě, s pěkným jihozápadním větrem, polozataženou oblohou, trochu i poprchávalo, ale pak se obloha zase čistila. V jednu v noci jsme vypli světlo. Nad ránem pak lilo jako z konve, proto do součtu přibyly jen tři červenky obecné a samec pěnice černohlavé. Během dopoledne snad déšť ustane, ale nahoře je mrtvo. Dnes doplní osádku opět Franta Zicha, který sedlo obsadí nejméně do konce víkendu, nadále pak budeme sledovat předpověď počasí.

Úspěšný den po dobré noci (6. října 2011). Ve dne po dobré noci bylo na sedle okroužkováno dalších 108 ex., především červenek (21 ex.) a pěvušek modrých (17 ex.), nově se ovšem chytaly ve větším množství lindušky luční (11 ex.), sýkory modřinky (13 ex.) a pěnkavy obecné (22 ex.). Poprvé byl letos chycen jíkavec.

Další noc s velkým N na sedle (5./6. října 2011). Po dlouhé době se vydařila další noc, okroužkováno bylo 174 ptáků, převážně červenek obecných (142 ex.). Pro zajímavost výjimečně uvádím kompletní přehled druhů - skřivan polní (3 ex., první letošní), špaček obecný (1 ex., první letošní), rákosník obecný (1 ex.), rákosník proužkovaný (2 ex.), cvrčilka zelená (2 ex.), pěnice černohlavá (10 ex.), budníček menší (5 ex.), lejsek černohlavý (1 ex.), rehek zahradní (1 ex.), drozd zpěvný (6 ex.). Celkový počet letos okroužkovaných ptáků tak vstoupil do páté tisícovky!

Blíží se pátá tisícovka (5. října 2011). Na sedle proběhl další klidný den a střídání - L. Doupal zůstává, M. Horáka střídá J. Vaník. V noci se chytlo pouhých deset ptáků (9 červenek a 1 budníčků menších). Den byl relativně vlažný, nicméně 69 chycených ptáků není špatný výsledek. Nejsilně ji táhnou stále stejné druhy - pěvuška modrá (31 ex.) a červenka obecná (14 ex.). Po delší době se chytil králíček ohnivý, poprvé v této sezóně se chytil šoupálek dlouhoprstý a čížek lesní. Začala další noc, vlhost pomalu stoupá ke 100% a vane příznivý vítr.

Další zahraniční retrap (4. října 2011). Noc na dnešek byla opět příliš jasná, s mírným větrem správného směru. Sedlo jsem opustil ve dvě ráno, protože se chytaly jen jednotlivé červenky. Ve světle reflektoru se objevil také drozd, jakýsi budníček, několik sluk, lovící kalous a večer opět lelek. Za noc se pochytalo celkem 43 červenek. Dopoledne přineslo, jak píše M. Horák vlažný tah, především červenek (27 ex.) a pěvušek modrých (16 ex.), jinak jen jednotliví ptáci jiných druhů. Zajímavý je nový, již 85. (69. letošní) druh pro odchyty na Červenohorském sedle - zvonohlík zahradní. Vrcholem dne byla ovšem pěvuška modrá s finským kroužkem, čtvrtý letošní a celkově šestý zahraniční pták, chycený na sedle.

Doplněna kapitolka o metodách odchytu. V kapitolce Metody odchytu najdete popis používaných sestav a pár fotografií.

Nejlepší letošní den (3. října 2011). Podle předpovědi došlo skutečně k otočení větru. V první polovině noci vládlo na sedle ticho, pouze se znovu chytil již dříve kroužkovaný sýc rousný, v druhé polovině noci za lepšího větru však už 19 červenek a na ranním rozletu dalších asi 101 ex.! Letošní součet červenek se tak přehoupl přes první tisícovku. Do odpoledne činil součet dne 166 ex., což z něj činí nejlepší letošní odchytový den vůbec. Mimo červenek táhly především pěvušky modré (40 ex.; celkem již 273 ex. čímž byl i u tohoto druhu překročen loňský celkový součet 251 ex.) a králíčci obecní (14 ex.). K zajímavým odchytům patří druhý letošní strakapoud velký, cvrčilka zelená (1 ex.), další dva rehci domácí a kupodivu stále jen jednotlivé sýkory. V noci se chystám posílit posádku na sedle, zítra přinesu informace o výsledku další snad zajímavé noci.

Ticho před bouří? (2. října 2011). Na sedle končí období severního větru; už nad ránem příštího dne se má vítr stočit na západní, což by mohlo přinést oživení tahu, mohly by tak skončit i prázdné noci (na 2. října bez kroužkovaného ptáka). Dnes ve dne se M. Horákovi a L. Doupalovi podařilo kroužkovat 60 ptáků; tahouni zůstávají stejní - červenka (24 ex.), králíček obecný (16 ex.) a pěvuška modrá (10 ex.). K zajímavým odchytům patří dva rehci domácí (třetí a čtvrtý letošní) a čtvrtý letošní kos horský (loni jediný). K zajímavostem v jiném smyslu patří třetí letošní sýkora koňadra - to je podle mne onen klid před bouří, protože každým dnem by se mělo na smrčcích na okraji sjezdovky ozvat typické vábení, které předznamenává plné sítě a potřebu otužilých prstů...

Začátek října (1. října 2011). První říjnový den jsem byl hlavním kroužkovatelem na sedle, odpoledne pak nastoupili M. Horák a L. Doupal, kteří společně pokryjí především první pracovní říjnový týden. Po klidné noci (4 červenky, východní vítr) se nenápadně rozběhl tah, takže jsme okroužkovali 78 ptáků. Po ranním rozletu červenek (23 ex.) byly tahouny začátku října především pěvušky modré (21 ex.), králíčci obecní (15 ex.) a sýkory uhelníčci (10 ex.; celkem letos již 27 ex., čímž byl překonán loňský součet 21 ex.). Bohužel netáhli králíčci ohniví, jediný chycený pták visel mimo kapsy a před vytažením se uvolnil a ulétl. Na druhou stranu se zřejmě rozbíhá tah střízlíků (4 ex.) a podařilo se nám odchytit třetí letošní (a čtvrtou celkově) sýkoru lužní. Pobyt na sedle nám zpestřovala návštěva účastníků ptačího festivalu, vedeného Petrem Šajem z CHKO Jeseníky.

Účastníci ptačího festivalu pod odchytovým stanovištěm světelných sítí.

Čtvrtá sýkora lužní, cyhcená na sedle; všimněte si tamvých čelistí zobáku, které ji odlišují od sýkory babky.

Pěvuška modrá - "tahoun" říjnového denního tahu; rekordním dnem byl 8. říjen 2010, kdy bylo odchyceno 142 pěvušek!

Záříjová bilance a výhled na říjen (1. října 2011). V září 2011 se nám podařilo pokrýt skoro celý měsíc a započítat tak 19 denních a 23 nočních odchytů a to i za nepříznivého počasí. Bohužel jsme díky selhání lidského faktoru přišli o dvě kvalitní noci a minimálně jeden další ranní rozlet. Mrzí nás, že k tomu muselo dojít při prvním ostrém ročníku, na druhou stranu je to pro nás organizátory poučení, které nám pomůže se v příští sezóně lépe zajistit. Samozřejmě je také otázkou do budoucna, zda má cenu trávit na sedle noci, kdy se ptáci nechytají, ale letošní bilance 2351 ptáků ukazuje, že marné to nebylo. V roce 2010 jsme čekali vždy jen na příznivé podmínky, strávili na sedle jen 5 denních a 4 noční odchyty a kroužkovali při nich pouhých 352 ptáků. Září je velmi pestrý měsíc, nyní nás ale čeká měsíc intenzívního tahu nových druhů - sluk, kalousů, skřivanů polních, skřivanů lesních a dalších druhů. Hlavním nočním druhem se jistě stanou červenky (překvapit však dovedou i drozdi - viz 2.10.2010 126 ex. chycených v noci), ve dne čekáme dva vrcholy tahu králíčků obecných a intenzívní tah pěvušek modrých. Pomalu se také rozbíhá tah zrnožravých pěvců (pěnkavy, stehlíci, konopky, zvonci, dlasci), kteří se hůře chytají, ale letos na ně máme připraveny úplně jiné podmínky kolem denních sítí. Letošní intenzívně naplánovaný říjnový odchyt snad přinese své plody!

Ještě tišší den na sedle (30. září 2011). Další den na sedle strávil Franta Zicha sám a při nepříznivém severovýchodním větru prakticky bez pohybu ptáků. V noci na dnešek jeden rehek zahradní a jedna křepelka a ve dne nic! Poslední záříjovou noc vyrážím na sedlo za ním, protože přece jen věřím předpovědi pro sousední vrchol a ne sedlo, která ukazuje od půlnoci do poledne jižní vítr. Snad tedy přidáme do statistiky poslední záříjové dekády nějaké ptáky a úspěšně načneme říjen.

Tichý den na sedle (29. září 2011). Na sedle zůstal jen Franta Zicha a nevhodné počasí. Po klidné noci s pouhými pěti chycenými červenkami ani den za moc nestál, takže denní sítě byly staženy už před polednem. Na rozdíl od včerejšího slabého tahu se ptáci nehýbou, o čemž svědčí 11 chycených ptáků (z toho 6 červenek je z ranního rozletu nalákaných ve skutečnosti v noci). Za zmínku stojí 59. letošní druh - první sýkora koňadra, což je ovšem jen klid před bouří u druhu, který dovede občas pěkně zkomplikovat kroužkování (viz 16.10.2010 za dopoledne kroužkováno 223 ex., další utekly při vyplétání a přenášení). Pokud je na sedle osamocený kroužkovatel, je hlas prvních koňader na tahu v půlce října často povelem ke stažení sítí...

Svátek na sedle (28. září 2011). V úterý 27. září v podvečer jsme tedy obsadili sedlo zřejmě na dlouho. Letošní první ročník je pokusný a odchyt je zajištěn i za nepříznivých podmínek. Z jasného večera se postupně vyklubala mlha jako mlíko, ale zároveň zesílil severní vítr a bylo víceméně po chytání. Ptáci ovšem táhli, především minimálně desítky drozdů zpěvných, jejichž hlasy bylo slyšet v mlze nad námi; doprovázeli je nejméně dva kosi horští. V sítích však skončil jen jediný drozd, ani na lákání mp3 nereagovali. Přesto měla noc i následný den svá pozitiva - především se mi podařilo před světlem do ruky odchytit našeho prvního rákosníka velkého! Pro změnu do podběráku jsem s jistou dávkou trpělivosti ulovil naši druhou letošní sluku lesní. Sváteční zamlžený den přinesl slabý tah, první hejnka lindušek lučních, z nichž jsme jednu pomocí mp3 chytili, prvního jíkavce a různé další druhy, odchytit se podařilo na nepříznivé počasí slušných 43 ptáků, především opět červenek (17) na ranním rozletu, ale také třeba prvního letošního strakapouda velkého (loni jediný ex.). Večerní chystání světelných sítí začlo odchytem již devátého lelka do ještě stažené sítě! Další informace a úpravu statistik zde najdete tak, jak je budou kroužkovatelé předávat.

Mlha u světelných sítí při rozednění. Krásná, ale v kombinaci se severním větrem celkem bez účinku na ptáky a odchyty.

Přepolední mlhy kolem chat v Červenohorském sedle. Toto umí Červenohorské sedlo v noci během hodiny udělat z jasné oblohy a pak se někdy dějí věci.

Rákosník velký - první chycený v našich horách vůbec.

Poslední osamělá noc a začátek hlavní sezóny (26. září 2011). Tak jsem na sedle strávil poslední osamělou noc, po níž jsem musel sítě a světlo sbalit a vyrazit do práce. K celkové bilanci jsem přidal dalších 77 červenek obecných. Dnes večer se na sedlo vracíme a podle plánu by mělo zůstat trvale obsazeno po celý říjen. Přestože se dnes vítr obrací na nepříznivý severovýchod, snad se nám hlavní část sezóny vydaří.

Průběžná bilance (26. září 2011). První ostrá sezóna podle prozatímních výsledků výrazně překoná sezónu nultou (2010). Průběžné výsledky jsou již nyní výrazně lepší, druh za druhem překonává souhrn loňského roku. Za vše vděčíme především zcela novému, jinak konstruovanému světlu. Výrazně jsou tyto rozdíly vidět u pěnicovitých ptáků, jak se můžete sami přesvědčit v tabulkách - připomínám tak markantní rozdíly, jako 13 pěnic černohlavých loni oproti 188 letos, žádná (!!) pěnice hnědokřídlá oproti 47 letos nebo dva rákosníci obecní loni oproti 48 letos. Sledujte dál, jak bude tento pomyslný souboj dvou sezón pokračovat.

Podzimní víkend (24.-25. září 2011). Na sedle vane jižní vítr, situace se však má zítra změnit. Poslední dvě noci byly ve znamení tahu červenek, ze soboty na neděli kroužkoval J. Stolarczyk s H. van Hattemem 86 ex., v noci na pondělí jsem přidal dalších 46 ex. Kvůli jasné obloze většina ptáků přeletuje nad sítěmi. Mimo červenek začínají táhnout drozdi zpěvní (chyceny 2 ex.), pokračuje tah rákosníků proužkovaných (1 ex.), k závěru se naopak chýlí tah lejsků černohlavých (1 ex.). Poslední vhodná odchytová noc tohoto týdne bude zřejmě dnešní (26./27.9.2011), kdy se na sedlo opět vrátím. Informace očekávejte zítra ráno.

Jednorázový noční odchyt (22./23. září 2011). Na sedle jsem tuto noc strávil jen její začátek, v odchytu pokračuje J. Stolarczyk. Konečný součet bude k dispozici ráno, snad i s aktualizací webu během dne. Tah byl výrazně slabší, ale pestřejší, prozatím se chytil mimo jiné osmý letošní lelek lesní a devátý letošní bělořit šedý. Více později.

Jednorázový noční odchyt (21./22. září 2011). Na prázdné sedlo jsem podle odhadu situace počasí vyrazil na noc mezi pracovními dny tentokrát sám. Chytal jsem na světlo od 22:30 do 5:30 s téměř hodinovou pauzou, kdy jsem byl nucen světlo vypnout, abych sám zpracoval odchycené ptáky. Nataženy byly pouze dvě sítě, při intenzívním tahu červenek jsem jednu z nich stáhul. Celkem jsem chytil 291 ptáků, převážně červenek (269), zajímavý byl druhý odchyt slípky zelenonohé a první noční odchyt králíčků ohnivých (2 ex.). Ve světle reflektoru seděl na stromech nový druh pro Červenohorské sedlo na našich akcích - kalous pustovka.

Přelom týdne na sedle (18.-19 září 2011). Na sedle ještě zůstal Franta Zicha s Jardou Jelínkem. V noci se jim podařilo vystihnout poslední závany příhodného větru, který s přicházejícím špatným počasím přinesl i dobré odchyty. Po půlnoci se vítr definivně otočil a bylo po chytání. V noci se chytilo 44 ptáků, mimo jiné čtyři bělořiti šedí, sedmý lelek lesní, další tři bramborníčci hnědí, tři slavíci modráčci, stále se ještě chytali lejsci černohlaví (14 ex.) a pěnice slavíkové (6 ex.). Ráno se převážně za rozletu chytlo dalších 20 ptáků, což celkový součet letošní sezóny zvýšilo na 2812 ptáků. Plán odchytit letos magických deset tisíc ptáků se tak jeví jako celkem reálný.

Víkend na sedle (16.-18 září 2011). Předpověď na víkend byla nadějná, nakonec se však splnil pouze jižní vítr, který v neděli zesílil natolik, že zastavil i tah ptáků. Žádná mlžná noc se nekonala, čemuž odpovídají noční odchyty dvakrát po čtyřech ptácích. Lepší byl dopolední tah v sobotu, kdy intenzivně opět táhly lindušky lesní a konipasi, poprvé více i bílí; rozjíždí se tah pěnkav, přelétalo první hejnko stehlíků. Celkem se od pátečního večera do nedělního poledne chytilo 177 ptáků, především červenek (58), pěnic černohlavých (29) a králíčků obecných (22), dalšími více chytanými ptáky byly ještě pěvušky modré (20) a potěšitelně lindušky lesní (17). Využití mp3 výrazně vylepšilo bilanci odchytu právě lindušek lesních - loni byli kroužkováni jen dva ptáci, zatímco letos už je to přes 80! Jinak byl víkend klidný, žádná odchytová specialita se nekonala, čekáme na další zajímavý tah - ovšem vítr se pomalu otáčí na nevýhodný severovýchod...

Návrat na sedlo (15. září 2011). Po dlouhé době je opět obsazeno sedlo na noc, s Frantou se chystáme rozjet plnohodnotný odchyt opět zítra (v pátek) v noci. Aktuální informace pak očekávejte opět v pondělí po víkendu.

V tabulce uspořádané podle systému přibylo rozdělení součtů z odchytů na denní a noční.

Upozornění aneb k návštěvám na sedle - Odchyty na sedle se staly velmi populárními a řada lidí by se ráda této akce zúčastnila. Pomalu se stává nepříjemným pravidlem, že se dostaví hosté na neočekávanou návštěvu, případně s sebou přivezou další kamarády. Bohužel svým příchodem, jak již bylo řečeno, situaci často spíše zkomplikují - například budí odpočívající kroužkovatele nebo doslova přelidní zázemí určené pro 2-3 lidi. Stalo se již, že se zde sešlo na tomto malém prostoru lidí osm! Nemáme nic proti návštěvníkům, sledujícím tah ptáků v prostorách zmíněných na jiném místě těchto stránek, nicméně prosíme o respektování jistého řádu na odchytových místech, kde jsou umístěny sítě a respektování jistého soukromí a proměnlivého denního řádu organizátorů akce. Uvítáme jistě předem domluvenou výpomoc v termínech, v nichž se dá očekávat zvýšený nápor táhnoucích ptáků, ale věřte, že po probdělé noci spojené s vyplétáním ptáků ze sítí a po osmi hodinách nepřetržitého kroužkování téměř bez možnosti se protáhnout nebo najíst nemají kroužkovatelé vždy náladu na návštěvu plnou dojmů a sní spíše o hodince dvou strávených na pohovce či podlaze chatky v naprostém klidu. Snažte se prosím vyhnout neohlášeným návštěvám, využijte k dotazům e-mail zmíněný v kolonce kontakty. Odchytová akce na Červenohorském sedle je v podstatě soukromou akcí několika málo organizátorů, kteří vám budou vděční za respektování nepsaných pravidel a minimalizaci neočekávaných "přepadovek". Právě pro velký zájem jsme zřídili a aktualizujeme tyto webové stránky, které vám umožňují sledovat dění na sedle alespoň nepřímo. Ještě malá poznámka na závěr - pokud jde o kroužkovatele akce, v současné době je kompletní sezóna pokrytá; navíc je třeba si uvědomit, že se nejedná o organizovanou akci některé z poboček společnosti či jiné organizace, ale o oddchytová zařízení soukromých osob umístěna na místech upravených pro podmínky odchytu právě těmito osobami na základě dohod, vyjednaných s pracovníky lyžařského areálu, Správy CHKO Jeseníky a Lesů ČR právě pro ně. V současné sezóně tedy není prostor pro další zájemce o přímé kroužkování.

Retrapi z Červenohorského sedla - prozatímní dočasný odkaz s přehledem dosavadních zpětných hlášení.

Úspěšný víkend - zajímavosti (9.-11. září 2011) - Statistiky jsou již rozšířeny o data z víkendu, na sedle po dlouhé době panuje klid. A co se tedy o víkendu chytalo? Především se rozjíždí tah červenek, které loni tvořily přes 40% všech odchycených ptáků. V noci z 9. na 10. září jich bylo kroužkováno 151 a následující slabou noc dalších 28. Pokračuje překvapivý tah budníčků větších, kdy se opět chytilo 107 ex. za jedinou noc, podobně jako o dva dny dříve. Stále intenzivně táhnou pěnice a zde je nezpochybnitelná zásluha nového typu používaného světla. Jen za tento víkend jsme kroužkovali 45 pěnic černohlavých, 40 pěnic slavíkových, 17 pěnic hnědokřídlých a 10 pěnic pokřovních. Po ránu se objevil inzenzívní tah lindušek lesních (doprovázených konipasy lučními), s využitím mp3 přehrávačů, puštěných okamžitě před rozedněním, se podařilo za víkend odchytit dalších 24 ptáků (loni za celou sezónu jen 2 ex.!). Na druhou stranu naprosto zkolaboval tah křepelek polních, nalákat se nám podařilo jediného samečka. Poprvé jsme se pokusili používat i při odchytu v noci výkonnou aparaturu na přehrávání hlasů, což přineslo úspěchy jednak ve snížení výšky tahu několika druhů pěvců, jednak jsme si mohli připočíst několik ne tak často chytaných ptáků - šestého lelka, čtvrtého bělořita šedého, nahnaného pak do sítě přes den a další dva bramborníčky hnědé (celkem 12 ex., loni za celou sezónu jen jediný). Posledním intenzívně táhnoucím druhem, stojícím za zmínku, byl rehek zahradní, kdy jsme za víkend chytili (vesměs v noci) dalších 32 ptáků různého věku a pohlaví. I zde celkový prozatímní součet 83 ex. už nyní překonal loňských 60, a to se počítadlo zdaleka nezastavilo. Současná předpověď neslibuje zatím na druhou záříjovou dekádu žádné zázraky, ale věci se občas mění. Nyní tedy zasloužená pauza.

Úspěšný víkend 9.-11. září 2011 - Plánovaný víkend dopadl skutečně úspěšně. Od pátečního večera do nedělního rána, kdy byla akce na čas přerušena, bylo kroužkováno 542 ptáků; především během druhé nejlepší mlžné noci z pátku na sobotu, kdy bylo v noci a na následném ranním rozletu kroužkováno 466 ex. K odchyceným druhům přibyl strnad zahradní, drozd brávník a ledňáček říční. Celkem bylo letos odchyceno již 2536 ptáků 43 druhů, za oba roky 2010-2011 to je již 83 druhů. Další odchyty budou navazovat zřejmě koncem týdne.

První plně pokrytá dekáda na ČHS (9. září 2011) - Blíží se ke konci první záříjová dekáda, první dekáda, během níž bude odchytové stanoviště na Červenohorském sedle nepřetržitě obsazeno. K 8. září bylo zatím odchyceno v této dekádě 882 ptáků. Další záříjové dekády již budou obsazeny přerušovaně, počasí se pomalu mění, očekáváme nepříznivý severní vítr. Nicméně máme před sebou dvě až tři odchytové noci, tentokrát v mé režii. Další informace o odchytech tak budou zveřejněny zřejmě až v pondělí 12. září. Očekáváme, že načneme třetí tisícovku ptáků letos na sedle kroužkovaných. Jak bude probíhat dále září, je ve hvězdách. Tento měsíc nebývá vždy příznivý pro odchyty i sledování tahu, stabilní výhodné počasí se obvykle ustálí v druhé polovině října. Každopádně je naším letošním cílem pokrýt co nejvíce vhodných odchytových nocí.

Další nový druh (8. září 2011) - Při denních odchytech ve čtvrtek 8. září uvízl v sítích také konipas luční (Motacilla flava). Stal se tak třináctým novým druhem při srovnání s loňskými odchyty a celkově již 81. druhem chyceným v letech 2010-2011 na Červenohorském sedle. Přes intenzívní podzimní průtah všech tří druhů konipasů je rovněž prvním chyceným konipasem vůbec.

Druhá velká noc (7./8. září 2011) - Druhá povedená mlžná noc s průtahem stovek ptáků, kroužkováni byli mimo jiné čtyři lelci a další nový druh - chřástal polní. Tři odchycení ptáci měli zahraniční kroužky - jde o první letošní retrapy, loni byli za celou sezónu odchyceni pouze dva! Další zajímavosti uplynulé noci - první letošní chycená sluka lesní, rekordní počet 107 budníčků větších (ráno za rozletu ještě dalších 36 ex.), dalšími tahouny byly opět pěnice slavíkové (68 ex.) a rehci zahradní (33 ex.). Tah lejsků černohlavých zřejmě doznívá (31 ex.), zato se pomalu rozbíhá tah červenek (24 ex.). Celkem bylo kroužkováno v noci 350 ptáků.

První velká noc (27./28. srpna 2011) - Nejlepší a vlastně první letošní mlžná noc. Po přechodu bouřky a lijáku se kolem jedné v noci začaly po sedle válet mlhy a začalo to. Kolem stovky ptáků najednou ve světle reflektoru, sem tam nějaký padl do sítě. Do rána jsme nakroužkovali 595 ex., na ranním rozletu dalších 48. Tahouny byly tradičně pro srpen lejsek černohlavý (254 ex.) a pěnice slavíková (217 ex.), ale jinak bylo druhové složení velmi pestré, za zmínku stojí první letošní pisík obecný, šest krutihlavů, jedenáct ťuhýků obecných, 26 rákosníků obecných a 14 r. proužkovaných, všechny cvrčilky (1 říční, 2 zelené a 1 slavíková), 11 sedmihlásků hajních, 12 budníčků lesních, všichni slavíci (1 obecný, 4 tmaví, 1 modráček) a dva bramborníčci hnědí. Mimo to jsme ve světle reflektoru pozorovali nejméně 4-5 lelků lesních.