Odchyty na Červenohorském sedle 2012
s poznámkami k rokům 2010-11

MENU
Aktuality v roce 2012
To nejlepší z roku 2012

Budníček pruhohlavý.

Strnad zahradní.

Slavík tmavý.

Aktuálně vylepšené druhové stránky (27.08.2012): sýkora babka (konečně přidána titulní fotografie + tři páry srovnávacích fotografií, ukazujících hlavní rozlišovací znaky od sýkory lužní); slavík tmavý (přidány fotografie čtyř letošních ptáků a didaktické fotografie rozlišovacích znaků obou druhů slavíků).


Loučení se sedlem (17.11.2012). Tradičně vychází závěr sezóny na státní svátek 17. listopadu. Po noci jsem postupně sbalil věci a naložil auto až po střechu. Natahovat denní světlo nemělo smysl - na zamlženém sedle svištěl severák takovou silou, že ohýbal stromy a pohyboval chatkou. Naposledy jsem zamknul, ohlédl se a s veškerou výbavou zmizel na více než půl roku pryč...

Poslední noc a poslední pták (16./17.11.2012). Přišel čas uzavřít sezónu a vyklidit naše útočiště, kde jsme strávili přerušovaně třetinu roku. Vítr byl nepříznivý, tah neprobíhal. Chvíli se zdálo, že posledním úlovkem sezóny 2012 bude netopýr, který do sítě zabloudil po setmění. Nakonec se jako čestný a jediný úspěch noci chytil po půlnoci hýl obecný, vůbec první noční zřejmě nejen na této akci.

Franta se loučí se sedlem (12./13.11.2012). Při vytrvávajícím severáku si Franta natáhl už jed dvě světelné sítě a čekal na poslední letošní úlovky. U světla se dokonce ukázala jedna sluka jako rozloučení. Poté se chytli dva špačci obecní. Ve 2:30 vytáhl Franta ze sítě králíčka obecného, posledního svého ptáka akce ČHS 2012. Dopoledne už pak nebylo co chytat, tak si sbalil své věci a po více než padesáti nocích, strávených v malé útulné boudě zmizel do dálky...

Poslední rozlet (12.11.2012). Po poslední úspěšné noci následoval poslední rozlet. Poté už si mohl Franta v klidu užívat odpočinku na sedle a pomalu plánovat svůj definitivní ústup. Kroužkovaní ptáci - králíček obecný (5), červenka obecná (19, poslední letošní červenky, uzavírající sčot na čísle 4617, což je skoro tolik, jako celkový sčot všech ptáků v roce 2010!), kos černý (3), sýkora modřinka (1) a šoupálek dlouhoprstý (1); celkem 29 ptáků 5 druhů.

Poslední stovková noc (11./12.11.2012). Franta po odpoledním odpočinku nakonec přece jen nějaké ptáky přitáhl a tak jsme naposledy na sedle uzavírali "sčot" s tříciferným číslem. V podstatě tato noc by se dala považovat za slavnostní loučení se sedlem, protože se mimo jiné krásně chytali vlajkoví ptáci sedla - sluky lesní; dalších 7 ptáků dovršilo letošní součet tohoto druhu na fantastických 74 ptáků! Dalším zajímavým odchytem byl letošní již šestý sýc rousný; vzhledem k tomu, že kousek od chytky vyvedl pár v druhém hnízdění nejméně čtyři mláďata a že nás sýci celou sezónu nenápadně doprovázejí a naše odchyty občas zblízka sledují, to není zas tolik překvapivé. Další odchycené druhy - kalous ušatý (1, letošní čtyřicátý!), skřivan polní (1, letos uzavřeno na součtu 199), střízlík obecný (3), špaček obecný (25, tedy celkem za dvě poslední noci 48 ptáků), králíček obecný (1), červenka obecná (89), kos černý (1), drozd zpěvný (2), drozd kvíčala (1). Celkem 132 ptáků 11 druhů a ukázka toho, jak pestrý může být noční tah před půlkou listopadu.

Další slabý den, dvojice organizátorů se loučí (11.11.2012). Po utichnutí tahu špačků ranní rozlet ukázal, že vlastně žádný rozlet ani tah není. Na sedle nebylo co dělat a tak se naše cesty s Frantou pro letošek, jak se ukázalo, rozešly. Odjel jsem do nížiny a Franta ještě ve studeném listopadu táhnul kroužkování dále. Ráno jsme připsali špačka obecného (1), poslední letošní pěnkavy obecné (5), zvonka zeleného (1) a čížka lesního (1), celkem tedy osm ptáků čtyř druhů.

Noc špačků (10./11.11.2012). Přišla další noc a opět žádný tah. Pomalu na nás doléhala atmosféra konce odchytu. Kde jsou červencové a srpnové noci plné očekávání a ptáků? Na obloze se ve světle sem tam mihnul černý stín a tak přišla na řadu ověřená nahrávka špaččího šveholení a podběrák. Aspoň špačci obecní nám zajistili nějakou aktivitu. Celkem se podařilo odchytit za noc 23 ptáků, což bylo více než za celý rok 2010. A to bylo všechno. Nad ránem se sice ukázalo další překvapení - v noci ještě dlouho před rozedněním se z okraje sjezdovky ozval známý hlas hýla obecného "trumpeťáka" a po bleskovém puštění nahrávky přilétl pták až k síti, ale nechytil se. Šlo o první noční pozorování hýlů u světla.

Den bez tahu (10.11.2012). Další den jsme mohli na sedle v klidu proflákat - nic se nedělo. Ptáci se chytali jednotlivě a brzy jsme mohli jen tak koukat do krajiny. Už jen to, že se chytil jediný králíček obecný mluví samo za sebe. Dalšími chycenými druhy byly - drozd cvrčala (1), sýkora modřinka (1), pěnkava obecná (3) a zvonek zelený (1). Celkem pouhých sedm ptáků pěti druhů.

Noc jako vzorek jiných nocí (09./10.11.2012). V pátek před odpoledním klidem odjel Robert pryč a večer jsem jej vystřídal já. Stále jsme čekali nějakou zajímavou noc, ale tah zůstal slabý. Do rána jsme posbírali jen 23 ptáků devíti druhů. Tak nějak to byl vzorek jiných nocí - od každého kus. Například se chytla další, v pořadí už 67. letošní sluka lesní, která pomyslně zlomila prokletí magické 66 z konce října. Dalším byl letos již 39. kalous ušatý - pro zajímavost za roky 2010-11 se dohromady chytilo 26 kalousů! Dalšími odchycenými ptáky byli skřivan polní (1), budníček menší (1, velmi zvláštní mohutný pták, zřejmě z nějaké východní populace - viz foto), červenka obecná (11), rehek domácí (1), kos černý (3), drozd zpěvný (3) a strnad rákosní (1).

Poslední stovkový den (09.11.2012). Jak se později ukázalo, páteční dopoledne bylo na sedle posledním dnem s více než stovkou kroužkovaných ptáků (měla přijít ještě jedna taková noc). O počet se postarali především králíčci obecní (80 ex.), jejichž letošní tah na sedle byl zcela nesrovnatelný s předchozími roky. Kromě počtů je zajímavé to, že králíčci přes sedlo téměř nepřetržitě táhnou od poloviny srpna! střízlík obecný (6), pěvuška modrá (1), červenka obecná (17), rehek domácí (1), kos černý (3), drozd kvíčala (4), drozd cvrčala (1), sýkora koňadra (5), šoupálek dlouhoprstý (2), pěnkava obecná (1) a hýl obecný (3). Celkem 124 ptáků 12 druhů.

Návrat na sedlo po pauze (08./09.11.2012). V půlce týdne (6. listopadu) jsem se na sedlo vypravil upravit chatu do zimního módu, tak jak vyhovuje vlekařům. Ve čtvrtek odpoledne se na sedlo vrátil Franta a doplnil ho Robert Špilák. Konec sezóny je pomalu tady. Ale tato noc ukázala, že tah ptáků ještě zdaleka nekončí. Tato noc přinesla 135 kroužkovaných ptáků 13 druhů. Konkrétně šlo o tyto - kalous ušatý (2), linduška luční (1, celkově teprve třetí noční od začátku odchytů!), střízlík obecný (2), špaček obecný (1), budníček menší (1), králíček obecný (17), červenka obecná (99), rehek domácí (2), kos černý (3), drozd kvíčala (1), drozd cvrčala (4), pěnkava jíkavec (1) a dlask tlustozobý (1).

Mikulášské sedlo.

Návrat tahu na sedlo (04.11.2012). V neděli ráno se konečně zase tah trochu pohnul. Ptáci začali na sedlem lítat a chytat se, opět se podařilo překročit stovku kroužkovaných, především díky pokračujícímu, letos neskutečnému tahu králíčků obecných (47); po delší době a naposledy táhly také pěvušky modré (18). Objevil se i menší nálet sýkor, který vynesl 23 kroužkovaných sýkor koňader a 3 sýkory modřinky. Probíhal také klasický tah pěnkavovitých ptáků přes sjezdovku a ptáci se občas spletli a trefili do světelných sítí, které jsou jinak na sjezdovce jako pěst na oko. Takto ve spodním poli uvízlo i celé hejno pěnkav jíkavců (celkem 18). Další chycené druhy - linduška luční (1), střízlík obecný (1), červenka obecná (10), rehek domácí (1), drozd kvíčala (1), pěnkava obecná (5), hýl obecný (5), zvonek zelený (1), strnad obecný (3) a strnad rákosní (3). Celkem 140 ptáků 15 druhů.

Noc skoro přes kopírák (03./04.11.2012). Noc ze soboty na neděli přinesla slabý tah a celkově slabé výsledky, složení táhnoucích ptáků v podstatě odpovídalo noci předchozí, včetně předranního tahu strnadů. Jedinou novinkou byl první noční jíkavec tohoto roku (jíkavci občas v noci táhli, ale odchytit se podařilo pouze 3 ptáky v roce 2011). Odchycené druhy - skřivan polní (1), střízlík obecný (1), budníček menší (1), králíček obecný (3), červenka obecná (3), rehek domácí (1), kos černý (2), drozd zpěvný (6), pěnkava jíkavec (1), strnad obecný (2) a strnad rákosní (1).

Další slabý den (03.11.2012). Po doznění nočního tahu se na sedle rozhostilo ticho; pomalu se zdálo, že tah pro letošek skončil, ale z minula víme, že je to falešný pocit. Mohli jsme se tak dát s Frantou do uklízení a nápravy škod na sítích, jednu ze slukovek jsme nacpali do auta a odvezli rozmrazit do nížiny. Dopolední sumu jsme uzavřeli na 20 ptácích, z nichž nejcennější a nejzajímavější byl druhý letošní skřivan lesní (v roce 2011 se chytil jediný pták, o rok dříve pět). Další kroužkované druhy - králíček obecný (12), pěnkava obecná (2), hýl obecný (3), strnad obecný (1) a strnad rákosní (1).

Návrat na sedlo (02./03.11.2012). Týden čekání na zvýšení teplot na sedle uplynul. Trochu jsme se obávali, jestli ochlazení není definitivní, ale dlohodobé statistiky tomu nebyly nakloněné. A v pátek večer jsme se vrátili s Frantou a po dlouhé době nad stále zmrzlou sítí, ležící na zemi z minula, natáhli světelnou síť a u slukovek čekajících na odvoz a rozmražení natáhli slukovky nové. A chytání začlo nanovo. Noc po návratu nebyla na tah silná, ale dvanáct chycených druhů je na listopad dobrý výsledek. U světla se dokonce ukázala sluka lesní, ale bohužel jediná za celou noc. Hlavním tahounem noci byli skřivani polní (35 ex.), chytáni s pomocí mp3 do značné míry do podběráku, protože při svícení se sítím celkem zdatně vyhýbali. Novinkou byl pro nás noční tah strnadů obecných (kroužkovány 2ex.). Ke konci noci, ale stále za plné tmy, asi 2 hodiny před rozedněním, se ukázali první strnadi obecní, společně se strnady rákosními (chycen 1 ex.) a sedali do trávy před světlo. Chytali se proto špatně, převážně se chytili až po zhasnutí světla při vyplašení za šera. Mimo zmíněných skřivanů a strnadů byli dále kroužkováni - střízlík obecný (1), špaček obecný (1), budníček menší (1), králíček obecný (7), červenka obecná (pouhé 3), rehek domácí (1), drozd zpěvný (1), drozd kvíčala (2) a drozd cvrčala (3), celkem 58 ex.

Magická a tragická noc (26./27.10.2012). V průběhu čtyřdenního hlavního období nic nevyšlo jak mělo. Vítr se otočil na severní, přinesl prudké ochlazení. Bylo jasné, že na sedle nebude co dělat. Po setmění se zatáhlo a brzy poté začlo sněžit. A v tu chvíli se začly dít divy. Přímo z oblohy se začaly ke světlu snášet sluky! Pokoušel jsem se chytit u světla drozda, když mi sluka proletěla kolem nohy, takže jsem ji rukou srazil na zem a chytil. V tom okamžiku prolétla z druhé strany druhá, kterou jsem srazil do sítě. Ještě chvíli to pokračovalo, sluky sedaly do sněhu a daly se chytat do podběráku, jakoby byly počasím úplně zblbé. Později se přidali i králíčci a červenky, většinu ptáků bylo třeba chytit do podběráku, protože světelná síť byla během chvíle bílá. Ve druhé půlce noci se tah uklidnil a zdálo se, že vše ovládne pouze jakási skoro vánoční atmosféra, některé sítě jsem stáhl a pomalu je odmražoval. Ale nad ránem přišla změna počasí, jakou jsem na sedle nezažil. Nad mrazivý vzduch se natáhl teplejší vzduch a při teplotě -4 °C začalo pršet! Všechno se okamžitě začlo pokrývat tloustnoucí vrstvou ledu a začal - předem marný - boj s časem. Sítě, které zůstaly natažené, se okamžitě změnily v ledové ploty. Led pokryl i chatu, takže když jsem se chtěl dostat do protější boudy, musel jsem ze dveří osekat skoro dvoucentimetrovou vrstvu ledu průhlednou jako sklo. A chytání na sedle byl pro tentokrát konec. Další dopoledne jsem věnoval balení a zachraňování toho, co se dalo a zmizel jsem do nížiny čekat na změnu počasí. Výsledky noci - 53 kroužkovaných ptáků: sluka lesní (9), špaček obecný (2), králíček obecný (13), červenka obecná (24), kos černý (1), drozd zpěvný (3) a drozd cvrčala (1).

Další slabý tah (26.10.2012). Po noci sluk nastal zase relativně klidný den, který přinesl 54 kroužkovaných ptáků sedmi druhů - střízlík obecný (1), pěvuška modrá (1), králíček obecný (31), červenka obecná (17), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (2) a pěnkava obecná (1).

Noc sluk (25./26.10.2012). Konečně nastala noc, kdy ptáci zase táhli a chytali se. 220 kroužkovaných ptáků 11 druhů byl docela pěkný výsledek. Určitě nejpůsobivější byl večerní tah sluk lesních. V životě jsem podobný tah nezažil, během asi hodiny až dvou proletovala jedna sluka za druhou, v jednu chvíli dokonce v jakémsi rozvolněném hejnu několika ptáků! Z jedné kontroly jsem nesl šest sluk najednou, nakonec se jich za noc chytilo rekordních šestnáct! Naprosto nečekaný byl také rákosník obecný, nejpozdější odchycený jedinec tohoto druhu za celou dobu akce (viz foto). Ve druhé části noci probíhal opět výrazný noční tah králíčků obecných, s pomocí mp3 a podběráku se podařilo kroužkovat celkem 20 ptáků. Dalšími odchycenými druhy byl budníček menší (2), samozřejmě červenka obecná (158), rehek domácí (1), kos černý (2), drozd zpěvný (13), drozd kvíčala (2), drozd cvrčala (4) a dlask tlustozobý (1).

Podzimní prázdniny a oživení tahu (25.10.2013). Čtvrtek, první den podzimních prázdnin a první den souvislého čtyřdenního pobytu, který měl přinést nejzajímavější výsledky. V roce 2011 se v tomto období podařilo kroužkovat přes 2000 ptáků. Letos začalo skromněji, po slabé noci průměrným dnem s 56 ptáky osmi druhů - králíček obecný (11), červenka obecná (1), kos černý (1), drozd cvrčala (1), sýkora koňadra (3), sýkora uhelníček (37), pěnkava jíkavec (1) a stehlík obecný (1).

Slabá noc (24./25.10.2012). Další noc byla rovněž slabá, s pouhými sedmi chycenými ptáky. V síti skončily další 2 sluky lesní a jeden kalous ušatý, kromě toho ještě skřivan polní (1) a červenka obecná (3).

Skromný den (24.10.2012). Dopoledni dominovaly dva druhy, stále ještě sýkora koňadra (dalších 49 ptáků) a králíček obecný (33 ptáků). Odchyt doplnili pěvuška modrá (1), pěnkava obecná (3) a hýl obecný (2).

Prázdná noc (23./24.10.2012). Po dlouhé době nulová noc. Letošní rok byl na noci skoro zázračný, za celou dobu odchytů se každou noc chytily aspoň čestné úspěchy a většinou i více ptáků, jediné předchozí prázdné noci byly 31.8. a 12.9.

Zatím malá poznámka (23.-28.10.2012). Přepadové namrzající mrholení (při -4 °C) nad ránem 27.10. způsobilo katastrofu na sítích, natažených přes noc. Během krátké chvíle se proměnily v ledové ploty, které musely zůstat složené na zemi a čekají na zlepšení počasí. Informace o odchytech doplním, až se z toho vzpamatuju. Zřejmě účinek "ďábelské" noci číslo 66 v tomto roce (ke všemu krátce před tím visela ve slukovce 66. letošní sluka!)... Odchyty probíhaly do poslední chvíle zajímavě, silně táhly sluky (kroužkováno 27 ex. za tři noci), k zajímavým odchytům patřil rákosník obecný v noci na 26.10. Probíhá silný tah drozdů, včetně cvrčal, nad sedlem přeletují husy polní a běločelé. Závěr víkendu přinesl severní vichřici s mrazivým sněžením a mlhami, změna počasí by se však ještě měla dostavit, poté se na sedlo vrátíme, sečteme škody a pokusíme se dotáhnout sezónu do konce...

Prázdný severovýchod (22./23. a 23.10.2012). Otočení větru na severovýchodní a příchod inverze zcela zastavily tah. V noci na úterý 23. října se chytlo pouze 6 červenek obecných a jeden kalous ušatý, dopoledne pak jen dalších 12 ptáků (střízlík obecný, 2 pěvušky modré, 6 králíčků obecných a 3 červenky obecné). (Počty do tabulek a grafů budou doplněny)

Ach ty koňadry (22.10.2012). Tak jako v několika předchozích dnech pěkný ranní tah pokazily hlasy prvních koňader a sítě musely být staženy. Kroužkované druhy - střízlík obecný (9, rozbíhá se nenápadný tah, těžko postižitelný bez natažených sítí; střízlíci se většinou chytají do spodních kapes, protože nenápadně proletují v podrostu), pěvuška modrá (6), králíček obecný (119), červenka obecná (67), kos černý (8), drozd zpěvný (2) a sýkora koňadra (63). (Počty do tabulek a grafů budou doplněny)

Noc kalousů (21./22.10.2012). Na sedle přišla další slušná tahová noc, při níž se podařilo kroužkovat 18 druhů ptáků. Asi nejzajímavějším úlovkem byl dospělý lejsek černohlavý, pravděpodobně nejpozdnější na sedle. Dobře se opět chytaly sluky lesní (dalších 7 ptáků, tah sluk směřuje k vrcholu); tah pěvců opět doprovázeli lovící kalousi ušatí, z nichž se podařilo kroužkovat 8 ptáků a k tomu navrch třetí letošní pustovka! Odchyty kalousů jednoznačně ukazují, že ptáci přes sedlo protahují; nejvíce se nám zatím podařilo pozorovat pět ptáků najednou, ale žádný z kalousů se nechytil podruhé. Další kroužkované druhy - skřivan polní (27; pokračuje výrazný noční tah, doprovázený tahem dopoledním, kdy se ovšem skřivani nechytají - jednak táhnou ve výšce, jednak by se sítím zkušeně vyhnuli), střízlík obecný (2; celkem v noci už šest ptáků, výraznější denní tah je doplněn i nočním pohybem), špaček obecný (4; špači již několik nocí táhnou jednotlivě; dopoledne protahují velká hejna, z nichž se ptáci chytají jen náhodou; byl jsem svědkem, jak se takové hejno těsně před sítí "slukovkou" rozdělilo a asi třicet ptáků síť podlétlo!), budníček menší (2), budníček větší (2), králíček obecný (10, králíčci začínají výrazněji táhnout i v noci), červenka obecná (128), rehek domácí (8, pomalu začíná výrazný noční tah, kdy tento druh vystřídal rehka zahradního), kos černý (5; po celou noc je možné sledovat přelety jednotlivých osů ve výšce), drozd zpěvný (13), drozd kvíčala (1, první letošní!), drozd cvrčala (1, třetí letošní, tah by se měl pomalu rozběhnout naplno), dlask tlustozobý (1) a strnad obecný (1, první noční vůbec). (Počty do tabulek a grafů budou doplněny)

Rychloinformace ze sedla (21.10.2012). Noční odchyt byl nakonec klidný, trochu se chytaly červenky (70), přibyli další tři kalousi. Celkem 84 ptáků. Ve dne probíhal středně silný tah všech podstatných zrnožravců, hejna sýkorek nás donutila stáhnout sítě a skončit na 270 ptácích, z toho bylo 98 králíčků obecných (letos tak překročen součet 1500 ex.) a 99 koňader (celkem tak letos 1804), výrazně po delší době táhly pěvušky modré (29). Více zítra.

Rychloinformace ze sedla (20.10.2012). Povinnosti mne odpoledne na chvíli svedly ze sedla do civilizace, tak pár postřehů. Poslední noc byla jasná, plná hvězd. Přesto hned po setmění začli táhnout ptáci a brzy se chytla první červenka. K tahu se přidali drozdi zpěvní, kosi, na mp3 brzy zareagovali skřivani polní, které se podařilo chytat zčásti podběrákem, sem tam prolétla sluka (chytila se jediná). Ve světle jsme pozorovali dvakrát hejno více než desíti velkých bahňáků, kteří vypadali jako břehouši. Tah pěvců pozorně sledovalo několik kalousů ušatých, do rána se jich nejméně pět chytlo a k tomu přibyl nad ránem náš (celkově) třetí kalous pustovka! Někdy po druhé hodině v noci bez pochopitelných důvodů tah ustal, tak jsme do rána klimbali. Po roztažení sítí jsme si moc neužili, brzy začly ve velkém stylu táhnout koňadry a sotva jsme stihli stáhnout sítě. Naštěstí se minimum koňader chytalo do speciální sítě na králíčky, která opět odvedla svou práci - v jednu chvíli v ní viselo i 50 králíčků obecných najednou! Letošní tah králíčků je s předchozími lety nesrovnatelný. Za chvíli se vracím k dalšímu nočnímu odchytu.

Třetí pustovka, chycená na sedle.

Sýkory zase kazí odchyty (19.10.2012). Denní tah teď probíhá ve znamení dvou druhů, z nichž jeden vše kazí. Franta obětavě vstával a nesl mp3 k sítím v podstatě za tmy a podařilo se tak pochytat dalších 94 králíčků obecných, ovšem do toho vpadly sýkory koňadry (190) a byl konec. Sítě se musely postahovat a bylo po chytání. A co ještě v nich po ránu uvízlo - krahujec obecný (1), linduška luční (1), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (5), špaček obecný (3), červenka obecná (35), rehek domácí (4), kos černý (18), drozd zpěvný (26), drozd cvrčala (1), sýkora modřinka (2), sýkora uhelníček (1), pěnkava obecná (1), stehlík obecný (1) a strnad obecný (1). (Počty do tabulek a grafů budou doplněny)

Noc se skřivany (18./19.10.2012). Jasná noc nepřinesla mnoho ptáků (necelou stovku), zázrakem je například jediná chycená červenka obecná. Nakonec nejlépe táhli skřivani polní, kterých se i díky předrannímu zhasnutí světla chytlo tentokrát už 44 a drozdi zpěvní, kterých do statistik přibylo 31. Nezahálely ani sluky lesní, kroužkovat se podařilo dalších pět ptáků, k tomu také tři kalousi ušatí, čímž byl i pro tento druh ustaven nový rekordní součet (zatím 17). Konečně se chytil první letošní drozd cvrčala, takže sestava očekávaných druhů je kompletní; teď už čekáme jen na další neočekávané úlovky. Další kroužkované druhy - špaček obecný (6), rehek zahradní (2), rehek domácí (1) a kos černý (1). (Počty do tabulek a grafů budou doplněny)

Třetí letošní 500+ den! (18.10.2012). Na stovkové noci jsme občas zvyklí, ale ve dne takové počty nebývají obvyklé, pokud zrovna neřádí sýkory. I dnes se přes sedlo přehnala sýkorová vlna, která donutila Frantu s Mírou Horákem ubrat denní sítě (kroužkováno bylo 137 sýkor koňader a 34 sýkor modřinek), přesto se chytaly ve velkém množství i další druhy. Především táhli ve velkém množství králíčci obecní - za první dva roky tah králíčků skoro neprobíhal, ale letos táhnou ve velkém stylu a vrchol tahu se teprve blíží. Dnes bylo kroužkováno dalších 179 ptáků (celkem letos už 1 115!). Dnes se také výrazněji chytali protahující zrnožravci - pěnkava obecná (44), pěnkava jíkavec (26), dlask tlustozobý (3), zvonohlík zahradní (2), stehlík obecný (5), zvonek zelený (2, první letošní), konopka obecná (2, první letošní), čížek lesní (22, rekordní den za celou dobu odchytů). Chyceni byli také další dva strnadi rákosní. Další kroužkované druhy - linduška luční (6), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (3), špaček obecný (1), červenka obecná (23), rehek domácí (3), kos černý (7), drozd zpěvný (37), sýkora uhelníček (3) a mlynařík dlouhoocasý (1). Celkem 543 ptáků 22 druhů.

Nový rekord na sedle a jede se dál (17./18.10.2012). Tolik jsme si říkali, jak to letos nebudeme hrotit, ale cosi je jinak. Ptáci táhnou více, chytají se i za jasných nocí a tak už tuto noc byl překonán tolik vzývaný loňský součet 10 344 ptáků - po sečtení nočních úlovků jsme se dostali na 10 368 ptáků! Asi hlavní události noci bylo dalších sedm chycených sluk lesních, zvyšujících letošní součet na 25. Pokračuje tah skřivanů polních (kroužkováno 19 ptáků) a především drozdů zpěvných (kroužkováno 71 ptáků). Další kroužkované druhy - kalous ušatý (2), střízlík obecný (1), špaček obecný (1), králíček obecný (1), červenka obecná (34), rehek zahradní (1), rehek domácí (8), kos černý (2) a dlask tlustozobý (2).

Závěr října na sedle (16.10.2012). Zítra navečer se na sedlo vrací dobré počasí a stabilní osádka. Opět budete moci sledovat pravidelné aktualizace z vrcholu sezóny. Držte nám palce a těšte se na novinky!

Shrnutí víkendu (12.-14.10.2012).

Bramborníček černohlavý.

Dva ze tří konipasů bílých.

Začíná intenzivní tah jíkavců.

 • Přes dvě stě ptáků při balení sítí - jak my to jenom děláme? (14.10.2012) Všichni tři jsme měli v neděli naplánovaný odjezd na 12:50 autobusem, a podle předchozích zkušeností se čas nesmí podcenit. Bylo třeba sbalit sítě i věci a vyhnout se případnému náůetu koňader, protože by bylo po odjezdu. Vše se povedlo a už někdy kolem desáté nebyla na sedle natažená jediná síť. Přesto se při uklízení sítí podařilo nachytat 225 ptáků celých 17 druhů! Zde je přehled s komentáři - krahujec obecný (1, letošní šestý a opět samec), konipas bílý (3, skvělý výsledek, předtím za tři roky jen šest ptáků), linduška luční (2), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (4), špaček obecný (1), rákosník obecný (1, dosti pozdní mladý pták, loni naposledy 5.10.), budníček menší (2), králíček obecný (4), červenka obecná (138, ranní rozlet po úspěšné noci), rehek domácí (8), kos černý (6), drozd zpěvný (25, silný tah drozdů pokračuje), sýkora koňadra (7, další pták s polským čerstvým kroužkem), pěnkava obecná (13), pěnkava jíkavec (7) a čížek lesní (2).
 • První letošní tisícovka a první rarita (13./14.10.2012) Tah probíhal po celý den, odpoledne i večer a za takových podmínek obvykle pokračuje tah i v noci. Snad ptáci utíkají před změnou počasí, ale tyto teorie se teprve snažíme vysledovat a potvrdit či vyvrátit. Po setmění jsme pustili hlas sluky (zatím nefungující) a čekali - krátce na to se v slukovce objevila první sluka. Asi o půl osmé jsme rozsvítili a zakoukali se do oblohy. A pak začaly pršet červenky a drozdi. Pomalu a jistě jich přibývalo a pak se začli chytat. Sítě se plnily a cykly vyplétání byly nekonečné, vyčištěná síť nevydržela, záhy byla zase plná červenek. Drozdi se chytali především v dolní slukovce, což byla další práce navrch - vždy bylo třeba vytáhnout tyčku, jinak se z horní kapsy nedalo vytahovat. A hned po zpětném vykotvení se tam houpali dva drozdi! A to vše se dělo při jasné noci. Franta byl trochu rozladěný, že nemáme štěstí - zrovna když krásně táhnou sluky lesní, na které se on specializuje, není mlha. Ale nakonec to slukám bylo jedno a pochytalo se jich rekordních dvanáct (na rozdíl od ještě intenzivněji táhnoucích bekasin, z nichž se nechytila žádná)! Tah červenek jako vždy doprovázeli lovící kalousi ušatí, z nichž se tři chytili. Po půlnoci se ozvali první skřivani polní; pustil jsem mp3 a vzápětí si začli sedat ke světlu! Chování, které později neznáme, skřivani se při svícení nechytají, na to jsou moc chytří. Ne tak dnes, kroužkovali jsme 22 skřivanů, část jsem chytil podběrákem, jeden mi dokonce při vytahování červenky vrazil za letu do paty! Ve světle mezi čevenkami vířili i menší, pohupující se ptáci. Přemýšlel jsem, co to bude, myslel jsem, že králíčci obecní - pustil jsem na mp3 u světla králíčka; během asi pěti sekund ve vzduchu zavířil králíček, kterého jsem smýknul do podběráku jako motýla. Celkem se chytili v noci tři. Někdy kolem druhé hodiny jsem se probral světelnými sítěmi až k chatě a za chatou došel k menšímu ptákovi. Králíček? Ne budníček... Beru ho do ruky, natočím a buch - inornatus! Noc byla korunována úspěchem, takže ani letos nezůstaneme bez rarity a bez "sibiřana"! Někdy kolem třetí hodiny se rozfoukal silný jižní vítr a většina ptáků se vytratila. Byl to zásah shůry, padli jsme únavou a kroužkovali nachytané ptáky - po sčítání se ukázalo, že jsme kroužkovali 922 červenek obecných a 36 drozdů zpěvných. Příjemným zpestřením byl doprovodný tah rehků - a to jak pomalu končící tah rehků zahradních (11, celkem letos neskutečných 317), tak pomalu se rozbíhající tah rehků domácích (23). Další druhy - budníček menší (2) a dlask tlustozobý (1).
 • Den, bohatý na druhy a bez sýkor! (13.10.2012) Na sedle se ráno válely mlhy a tak jsme čekali jestli a kdy to začne. A začalo. Obloha se rozezněla vábením pěvušek, následovala hejna zrnožravých ptáků, sem tam se přehoupli hřivnáči, do toho kvanta lindušek lučních a konipasů bílých. Táhli také krahujci, odpoledne káně. Prvním okamžikem odchytů byl klasicky ranní rozlet červenek obecných (47), následovaný rekordním tahem/odchytem pěvušek modrých (114, hlavně díky mp3) a králíčků obecných (104, opět díky nahrávce a nové monofilamentové síti). Podařilo se chytit jednoho z protahujících krahujců obecných (díky mému tryskovému závodu, krahujec proletěl kolem sítí s chycenými pěvuškami a pak omylem do jedné zatočil; byl jsem u něj dříve, než stihl vyskočit), chytla se také druhá letošní sojka obecná (loni žádná!). Při ranním rozletu uvízl ve světelné síti třetí letošní bramborníček černohlavý (teprve sedmý celkově). Po poledni denní tah stále pokračoval, objevila se hejnka uhelníčků, tak jsem natáhl pod chatu aparaturu a výsledkem bylo sýkora uhelníček - 31 odpoledne (!!) kroužkovaných ptáků. Další druhy - linduška luční (3, zatím i s pomocí mp3 jen minimum z protahujících počtů), střízlík obecný (7), špaček obecný (1), pěnice černohlavá (1), budníček menší (8, začíná druhá, říjnová vlna tahu), králíček ohnivý (1, evidentně tento druh netáhne s králíčky obecnými!), kos černý (12), drozd zpěvný (12), sýkora koňadra (26, díky bohu), sýkora modřinka (19, jako u koňadry), šoupálek dlouhoprstý (1, letošní šestnáctý!), pěnkava obecná (3, dá se říct pouze, tah byl intenzívní) a pěnkava jíkavec (1). Celkem 394 ptáků 20 druhů!
 • Mlha nanic! (12./13.10.2012) V pátek odpoledne jsme vyjeli na sedlo a za desátou zatáčkou vjeli do husté mlhy. Takové počasí jsme ještě nezažili. Mlha se evidentně nikam nechystala a tak jsme pomalu natahovali sítě. Ale... ptáci nikde. Zírali jsme do osvícené mlhy a snažili se z ni vytáhnout nějakého ptáka. Nakonec se přece jen sem tam nějaký objevil, ale čekali jsme větší zázraky. Dokonce jsme po půlnoci mohli i na chvíli zdřímnout, protože byl takový klid. Nad ránem se pak konečně jakýsi tah rozjel, především klasicky červenky. Nakonec jsme kroužkovali 93 ptáků pouhých osmi druhů, nejvíce potěšily asi čtyři sluky lesní, náznak pokračování bombasticého slučího roku 2011. Dále byly kroužkovány tyto druhy - špaček obecný (2, první noční, staženi nahrávkou, na kterou zatím nereagovali tak ochotně jako vloni v listopadu; přitom špačci v noci jednotlivě táhli po celou dobu), pěnice černohlavá (1, stále táhnou, zajímalo by mne, jestli dorovnáme loňský součet), králíček obecný (1), červenka obecná (nakonec 58), rehek zahradní (1), bělořit šedý (1, konečně padesátý letošní, další bomba roku!), drozd zpěvný (25, první noc s výrazným odchytem; tah už byl, ale ptáci zatím sítě přeletovali).

Deset tisíc ptáků okroužkováno + druhý "inornatus" (12.-14.10.2012). Před chvíli jsem se vráti z víkendu na sedle a nyní jen stručný úvod. Před pár dny jsme jako velký počin brali kroužkování asi 1800 ptáků za tři dny a tři noci. Nyní jsme za pouhé dva dny a dvě noci kroužkovali 1745 ptáků! A co bylo nejpůsobivější? Především jsme překročili pro letošní rok bájnou hranici 10 000 okroužkovaných ptáků (a to jsme si říkali, že nebudeme rok 2012 tolik "hrotit") - k 14.10. je celková suma 10 216 ptáků. V noci na neděli uvízl v síti u chaty mezi záplavou více než 900 červenek náš druhý budníček pruhohlavý! V noci na sobotu jsme kroužkovali padesátého letošního bělořita šedého. Během dvou nocí se nám podařilo kroužkovat 16 sluk lesních, z toho 12 v nově rekordní noci na neděli! V noci na neděli jsme chytili červenku s italským kroužkem, v neděli ráno pak koňadru s kroužkem polským! Více informací dnes v podvečer nebo zítra, podle mých sil.

Druhý budníček pruhohlavý pro sedlo!

Čtyři sluky z páteční noci.

Padesátý letošní bělořit, kroužkovaný na sedle!

A ještě jeden retrap (12.10.2012). Dnes dorazilo nové zpětné hlášení - první české hlášení křepelky z Chorvatska; pták, kroužkovaný 27.08.2012 na sedle byl střelen 21.09. u Prgova polje na ostrově Lastovo v jižním Chorvatsku!

Další retrap (10.10.2012). Dnes k nám dorazila další zajímavá informace - mladý uhelníček, kroužkovaný na sedle 1. října 2011 se skoro přesně po roce (28.9.2012) zabil nárazem do okna v Düsseldorfu, tedy 740 km od sedla. Otázka je, zda tam cestoval vnitrozemskou cestou nebo zda v druhém roce života zvolil cestu odlišnou.

O říjnu na sedle (09.10.2012). Dnes čekejte v podvečer informace o posledním dění na sedle. Sedlo dnes ráno po namrznutí sítí osiřelo, návrat plánujeme na pátek. Pozor, populární období na konci října, tedy před 28.10. včetně tohoto víkendu je již plně obsazeno a případným návštěvám doporučujeme probrat situaci s organizátory. Ideální pracovní osádka v chajdě jsou dva, maximálně tři lidé. Opakovaně argumentují zájemci "já přespím v autě", ale pak při vysedávání v chajdě mimo spaní není místa k hnutí. Na příští sezónu chystáme jakýsi kodex sedla, nicméně pochopte, že pokud se chytá, kroužkovatelé potřebují místo a klid k práci a pokud se nechytá, potřebují místo ke spánku, které se pro druhého a třetího člena nachází přesně tam, kde spočívají nohy neočekávaných návštěvníků. Děkujeme za pochopení.

Sítě namrzají, nastává pauza (09.10.2012). Noční mráz si za svítání vyžádal své ovběti. Postupně namrzly všechny sítě pod sjezdovkou i nad sjezdovkou a nádherný tah ptáků, včetně například řady skřivanů lesních, nebylo do čeho chytat - až na pár sítí pod chatou. I tak se do zbytku sítí podařilo před Frantovým odjezdem ze sedla nachytat 122 ptáků 14 druhů - konipas bílý (2, první letošní, předtím jen 4 ptáci loni), linduška luční (10), střízlík obecný (1), špaček obecný (1), budníček menší (2), červenka obecná (34), drozd zpěvný (6), sýkora koňadra (4), sýkora modřinka (5), pěnkava obecná (48!), pěnkava jíkavec (5), dlask tlustozobý (2), čížek lesní (1) a strnad rákosní (1, první letošní).

Další červenková noc (08./09.10.2012). Další noc na sedle začala slibně. Už po deváté večer se začaly chytat červenky i bez mlhy, která tentokrát nepřišla naštěstí - byl jeden stupeň pod nulou a mlha by znamenala konec chytání a namrzlé sítě. Za noc uvízlo v síti celkem 423 červenek, což je zatím nejvyšší letošní počet. A díky pěknému tahu se chytla i řada dalších zajímavých ptáků - devátý letošní kalous ušatý, skřivan polní (8, první letošní), střízlík obecný (1), cvrčilka zelená (1), budníček menší (2), budníček větší (2), králíček obecný (5), rehek zahradní (1), rehek domácí (3), bělořit šedý (1, letošní č. 49!), drozd zpěvný (3) a dlask tlustozobý (1). (Dříve zde byla místo dlaska omylem uvedena křepelka!)

Další sýkorový den (08.10.2012). Pondělí přineslo opět intenzívní tah sýkor a tak se po dalších 201 kroužkovaných jedincích i sýkora koňadra přehoupla přes tisíc letos odchycených ptáků! Doprovodilo ji 35 kroužkovaných sýkor modřinek, zvaných zde "létající" resp. "živé kleště". Další kroužkovaní ptáci - střízlík obecný (2), budníček menší (1), králíček obecný (34), červenka obecná (26), kos černý (1), drozd zpěvný (1), sýkora uhelníček (4), mlynařík dlouhoocasý (11), šoupálek dlouhoprstý (1); celkem 317 ex. 11 druhů.

Uklidnění, návrat červenek a KONEČNĚ první zahraniční kroužkovanec (07./08.10.2012). Navečer přjel na návštěvu sedla M. Lubas a přinesl změnu počasí. Vítr se zvolna začal otáčet od severu k západu a došlo také na vyjasnění. Za noc se chytilo dalších 53 červenek obecných a k tomu jako jakýsi bonus rehek domácí, dva bělořiti šedí a jeden dlask tlustozobý. Ale především, mezi červenkami se objevil pták s litevským kroužkem! Byl to při té spoustě kroužkovaných ptáků první zahraniční kroužkovanec v tomto roce.

Další vichr (07.10.2012). Jak ukazovala předpověď dále, tak se stalo. Po ránu přišel déšť a lilo celý den, k večeru se déšť začal mísit se sněhem. Ještě před rozpršením se Frantovi podařilo kroužkovat v nedělním ránu šest ptáků - pěvušku modrou, cvrčilku říční (letošní sedmou), pěnici černohlavou, červenku obecnou a dva drozdy zpěvné.

Další vichr (06./07.10.2012). Se zvědavostí jsem očekával vývoj další noci. Vítr vál ze správného směru, předpověď ukazovala "jeden ocásek". Ale jak už to tak na sedle chodí, síla větru rostla a rostla, až se dostal na úroveň "chajda se hýbe v základech" a "sítě sviští, dráty vleku začínají zpívat". A to byl konec. Ještě v noci na neděli jsem vyklidil sedlo, Franta do rána kroužkoval dvě červenky obecné.

Ptačí festival na sedle II (06.10.2012). Tak jako loni i letos využil Petr Šaj naší odchytové akce a v rámci vzájemné spolupráce zorganizoval na sedle ptačí festival. Zavítalo celkem minimálně 28 lidí a měli na co koukat. Mlha lehla po svítání na sedlo a rozjel se nádherný tah ptáků. Účastníci festivalu měli štěstí na celkem pestrou skladbu chycených ptáků, mimo jiné se chytil první letošní strnad obecný a vrabec polní (druhý vůbec). Další kroužkované druhy - linduška luční (1), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (1), králíček obecný (16), králíček ohnivý (2), červenka obecná (9), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (22), sýkora uhelníček (4), pěnkava obecná (7), stehlík obecný (1) a čížek lesní (1).

Noc nesplněných očekávání (05./06.10.2012). Kolik takových nocí už bylo, prosezených u okna, s koukáním do světla a jak jsme se silou vůle snažili jednotlivé ptáky natlačit do sítě. S Frantou a se mnou zde trávil noc Henk van Hattem, ale mlha se nedostavila. Po celou noc se převalovala snad sto, snad padesát metrů nad námi, ale ani pod ni neprobíhal nějaký extra tah... Do sítě tak nakonec při podřimování a obhodinovém vstávání doputoval rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (1), budníček větší (1), červenka obecná (13), rehek zahradní (1) a drozd zpěvný (1).

Je po bouři (05.10.2012). další den přinesl silný tah a hodně ptáků skončilo v našich sítích - celkem 171 jedinců třinácti druhů - linduška luční (11, první výrazný tah a odchyt), pěvuška modrá (13), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), králíček obecný (14), červenka obecná (10), rehek domácí (2), kos černý (6), drozd zpěvný (7), sýkora koňadra (89), sýkora modřinka (1), sýkora lužní (1) a pěnkava obecná (15).

Lijavec a vichřice (04./05.10.2012). Franta s pomocníky zavítal na sedlo přes nepříznivou předpověď. V noci se přiřítila šílená bouře a vichr, který trhal větve, dokonce utrhl kotevní provázek a odnesl síť na světlo. Přes šílené počasí stihlo do sítí zabloudit 15 červenek obecných, jeden králíček obecný a jeden drozd zpěvný.

Mlžný skok na sedlo (01.-02.10.2012). Celé pondělí visela nad hřebenem Jeseníků nízká oblačnost asi v 1100 metrech, s prostupem přesně nad sedlem. Večer jsem se dostal na sedlo až po desáté hodině, odchytové stanoviště tonulo v krásné mlze. Světlo jsem rozsvítil ve 23 hodin a natáhl dvě světelné sítě, už po hodině jsem musel na půlhodinu zhasnout, abych stihl vytáhnout a okroužkovat všechny červenky obecné, které se přes sedlo valily a padaly do sítí jako hrušky! Po dalším rozsvícení už mlha ustupovala, červenky ještě chvíli táhly a pak byl klid, takže jsem mohl ve tři ráno zhasnout a vypravit se dospat zbytek noci a pak s chutí do práce. V sítích uvízlo během mlžné chvíle celkem 197 červenek, kromě toho šest drozdů zpěvných, kteří také intenzivně v první půlce noci táhli a dále tyto druhy - rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), budníček větší (1), lejsek černohlavý (2), rehek zahradní (2), bělořit šedý (už 46. letošní pták!!) a bramborníček hnědý (23. letošní pták).

Předběžné drobnosti z dlouhého víkendu (27.-30.09.2012). Před chvíli jsem se vrátil ze sedla tak jen stručně. Mysleli jsme, že Jirka Vaník s Aničkou Pikešovou trhali rekordy - a pak jsme sami s Frantou za tři dny a tři noci s pomocí Ondry Belfína okroužkovali 1 810 ptáků! Sedlu přibyl další nový druh - konipas horský. Noc na pátek byla jen rozcvičkou s 15 ptáky, z nich ovšem dva bělořiti. Pátek byl ve znamení sýkor - předpověď ze Švédska se vyplnila a sedlo zaplavily koňadry s modřinkami, takže jsme poprvé museli stáhnout sítě! Výsledkem bylo 748 ptáků, z toho 501 koňader a 154 modřinek - čirý masochismus! Noc na sobotu byla jasná, ale s výrazným tahem všelijakých ptáků, celkem 236 ex., včetně druhé letošní sluky, 215 červenek, tří bělořitů a bramborníčka černohlavého. Sobotní den vynesl 512 ptáků, především silný rozlet červenek (214, tedy skoro stejně jako v noci!) a slabšího tahu sýkor, který se dal zvládnout bez stažení sítí (195 koňader, 21 modřinek), také s prvním jíkavcem. Pozorovatelný tah byl neskutečný, mimo řady pěvců a asi třiceti skřivanů lesních také prolétl moták lužní. Noc na neděli se zdála být nadějná a pak do mírného deště přišla mlha hustá jako mlíko. Bohužel jen na něco přes půl hodiny a liják ji pak totálně zlikvidoval a noční tah ukončil. Přesto se během necelé hodiny chytilo přes sto ptáků, včetně neskutečných devíti bělořitů (celkem letos už 45!), dvou bramborníčků hnědých, cvrčilky říční, dvou rákosníků zpěvných a jednoho obecného, křepelky. Ranním zpestřením byl společně chycený kalous se sýcem a o chvíli později kulíšek! No den už přinesl "jen" 190 ptáků, především zase sýkor. Blíže později, včetně aktualizací, fotek a podobně.

Sedm z devíti nočních bělořitů rekordní noci 29./30.9.

Jižní vichr kazí tah (27.09.2012). Na jeden den se nad sedlem rozfoukal prudký jižní vichr, ve kterém je nemožné chytat. Severočeši tak kroužkovali pouhých 14 ptáků - 1 střízlíka obecného, 2 pěvušky modré, 1 pěnici slavíkovou, 2 králíčky obecné, 1 drozda zpěvného, 6 sýkor koňader a 1 sýkoru modřinku. Za chvíli se na sedlo stěhujeme s Frantou, první noc strávíme s Jirkou a Aničkou a doufáme, že aspoň zčásti vyjde. Předpověď vůbec není špatná, tak se v neděli večer mrkněte, jaké zázraky se nám podařilo pochytat! (Počty do tabulek a grafů budou doplněny až na konci týdne, ale ono jich zas tak moc není.)

Konečně uklidnění (26./27.09.2012). Po nabitých nocích se tah přes sedlo uklidnil a přibylo pouhých 25 ptáků; kroužkované druhy - linduška lesní (1), rákosník proužkovaný (1), budníček větší (1), červenka obecná (17), rehek zahradní (3), kos černý (1) a drozd zpěvný (1).

Co nás čeká??? Zprávy ze stanice ve Falsterbo udávají neskutečný tah sýkor modřinek. V pondělí 24.9. tu bylo kroužkováno 909 modřinek, v úterý 25.9. už 1 209 modřinek. Pokud tah ze severní Evropy směřuje i do vnitrozemí, můžeme v pátek až sobotu očekávat první vlnu tohoto štípavého ptáka...

Třetí den krasojízdy (26.09.2012). Severočeši nezaháleli ani třetí den a ke splněnému cíli přidali dalších 149 ptáků 17 druhů. Pokračuje silný tah pěvušek modrých (78 ex.), který tak překonal celkové počty obou předchozích let (2010 - 251 ex., 2011 - 372 ex., letos zatím 399 ex.). Neskutečně letos také táhnou králíčci obecní (dalších 22 ex., celkem už 710, což je stejně jako za rok 2010 a 2011 dohromady!!). Chytil se také první letošní bramborníček černohlavý a zvonohlík zahradní. Další kroužkované druhy - linduška lesní (2), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (1), pěnice pokřovní (1), budníček menší (2), budníček větší (2), červenka obecná (1), drozd zpěvný (2), sýkora koňadra (14), sýkora uhelníček (3), pěnkava obecná (14), dlask tlustozobý (2) a čížek lesní (1).

24. září 2012 jsme překročili počet 20 000 okroužkovaných ptáků od začátku akce v srpnu 2010; gratulace a díky všem zúčastněným!

Další skvělá noc a tisícovka za necelé čtyři dny (25./26.09.2012). To, co byla původně legrace při střídání, se vyplnilo - Jirka Vaník a Anička Pikešová za dva dny a tři noci okroužkovali 1 022 ptáků a tím přehoupli letošní počet kroužkovaných ptáků přes 5 000! Hlavním druhem už asi na další měsíc zůstane červenka obecná (95 ex.), následovaná ptákem sedla roku 2012 - rehkem zahradním (dalších 53 ex., celkem letos 289 ex.!). Nechyběli další dva bělořiti šedí a první letošní skřivan lesní. Další kroužkované druhy - linduška lesní (1), rákosník obecný (4), rákosník proužkovaný (3), cvrčilka zelená (3), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (5), budníček větší (3), lejsek černohlavý (7), rehek domácí (2), drozd zpěvný (9).

Další stovkový den (25.09.2012). Dva dny a dvě noci na sedle přinesly 832 kroužkovaných ptáků, z toho v úterý rovnou stovku. Konec září je neobvykle pestrý, už se s Frantou těšíme na čtvrteční střídání! V úterý táhli opět především králíčci obecní (45) a poprvé letos ve významnějších počtech sýkory koňadry (23); pokračoval také tah pěvušek modrých (15). Další kroužkované druhy - střízlík obecný (3), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1), budníček větší (1), králíček ohnivý (1), červenka obecná (2), drozd zpěvný (2), sýkora modřinka (5) a sýkora uhelníček (1).

Další skvělá noc Severočechů (24./25.09.2012). Severočeši vzali úkol okroužkovat 992 ptáků velmi vážně a v noci na úterý přidali dalších 197 ptáků. Opět táhly červenky obecné (151 ex.), které se přehouply přes první letošní tisícovku. Tah červenek doplnily opět některé pěkné druhy - rehek zahradní (17, celkem letos neuvěřitelných 236 ex.!), bělořit šedý (2, celkem letos 29 bělořitů!) a devátý letošní slavík modráček. Další kroužkované druhy - rákosník obecný (2), rákosník proužkovaný (2), cvrčilka zelená (6), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (2), lejsek černohlavý (4), drozd zpěvný (7) a dlask tlustozobý (1).

Táhnou pěvušky a králíčci (24.09.2012). Další den pokračovali Severočeši ve skvělé kroužkovací jízdě. Pondělí bylo zatím nejlepším dnem na pěvušky modré - bylo kroužkováno 63 ptáků, čímž se pěvuška po července a králíčku obecném stala třetím adeptem na dosažení tisícovky kroužkovaných ptáků za dobu trvání akce. Zmínění králíčci obecní táhnou letos neuvěřitelným způsobem, kroužkováno bylo dalších 39 ptáků, což posunulo letošní součet na 643 kroužkovaných králíčků a stále je před námi očekávaný říjnový tah. Další kroužkované druhy - špaček obecný (2, první letošní), pěnice černohlavá (1), pěnice pokřovní (1), budníček menší (1), budníček větší (1), králíček ohnivý (2), kos černý (1), sýkora koňadra (7), sýkora uhelníček (2) a šoupálek dlouhoprstý (1). Celkem 121 ptáků 12 druhů.

Jirka Vaník se rozhoduje plnit plán aneb první červenková noc (23./24.09.2012). Při předávání služby jsme z legrace Jirkovi řekli, že jsme překročili 4000 a na něm je další tisícovka. Poté, co se nová služba zabydlela a odpočinula si po daleké cestě, pustila se do nočního odchytu s plnou vervou a výsledkem bylo 414 ptáků 14 druhů! Ke skvělé novince patří odchycený kalous pustovka, náš druhý ze sedla. Hlavním nočním tahounem byla červenka obecná - poprvé se letos podařil okroužkovat významný počet, a to 363 ptáků! Potěšily i odchyty dalších pěkných druhů - 4 bělořiti šedí, 20 rehci zahradní a letošní osmý slavík modráček. Další kroužkované druhy - kalous ušatý (1, letošní šestý), rákosník proužkovaný (5), cvrčilka zelená (1), pěnice slavíková (1, letošní dvoustá), pěnice pokřovní (1), budníček větší (9), lejsek černohlavý (1), drozd zpěvný (5) a dlask tlustozobý (1).

Další stovkový den + jsme za hranicí 4000 ex. (23.09.2012). V neděli ráno se při jižním větru konal jen slabý tah. Přesto se některé druhy chytaly celkem dobře a tak jsme při střídání v poledne, kdy na sedlo nastoupil J. Vaník s A. Pikešovou uzavírali statistiku na 124 ptácích 12 druhů. Prvním výrazným přírůstkem byl ranní rozlet červenek obecných (44 ex.), ve dne pak výrazně táhli králíčci obecní (42 ex.) a pěvušky modré (19 ex.). Další kroužkovaní ptáci - střízlík obecný (1), budníček menší (2), králíček ohnivý (3), kos černý (2), drozd zpěvný (2), sýkora modřinka (3; poprvé výrazně táhly sýkory, ale zatím se příliš nechytaly), sýkora uhelníček (1, letošní čtyřstý!), šoupálek dlouhoprstý (3) a čížek lesní (2). K tomuto datu jsme překročili hranici 4000 kroužkovaných ptáků a načali pátou tisícovku.

Nebýt červenek... (22./23.09.2012). Jak už to tak na sedle chodí, nádherná večerní mlha se změnila v jasnou oblohu. Při slabém jižním větru se nedělo prakticky nic. Noc jsme mohli skoro prospat. U světla se ukázalo i pár bělořitů, ale ne tolik, aby se dalo pokusit nějakého odchytit. Jedinou jistotou pak zůstaly nad ránem táhnoucí červenek obecných, kterých jsme kroužkovali 31 ex.

Přetahovaná s deštěm (22.09.2012). Sobotní ráno přineslo zataženou oblohu, silný (až moc) jižní vítr. Na sedlo se nastěhovala krásná mlha, prokládaná mrholením až slabým deštěm. Nicméně bez tahu nepřinesla žádné výrazné počty kroužkovaných ptáků. Jedinou novinkou byl rozbíhající se tah pěnkav obecných (kroužkováno 8 ex.). Další kroužkované druhy - linduška lesní (2), pěvuška modrá (2), budníček menší (2), červenka obecná (4), kos černý (1), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (1). Celkem 21 ptáků osmi druhů. Po poledni se rozpršelo pořádně a pršelo s přestávkami do večera.

Na sedle s novináři (21./22.09.2012). V pátek večer zavítala na sedlo reportérka a kameraman České televize, aby tu natočili krátkou reportáž o odchytech (odkaz na reportáž, od minuty 15:37). Na sedle kromě mě a Franty hostoval Jožka Chytil, na návštěvě byl Petr Šaj s Tomášem Pospíšilem. Média kupodivu přinesla i notnou dávku štěstí, přes jasnou oblohu ve spojení s jižním větrem nastal krátce po setmění intenzivní tah pěvců, podobně jako v noci z úterý. Opět táhli především rehci zahradní; podařilo se okroužkovat dalších 37 ptáků - celkem tedy letos již 199! Dalším pěkně táhnoucím druhem byl bělořit šedý; kroužkovali jsme rekordních 6 ex. (letos tedy dohromady už 23 ex.). Reportéři měli štěstí také na čtvrtého letošního sýce rousného. Celkem jsme kroužkovali 72 ptáků devíti druhů, mimo zmíněné tyto - rákosník proužkovaný (2), cvrčilka zelená (2), pěnice slavíková (3), lejsek černohlavý (3), červenka obecná (16), bramborníček hnědý (2). Někdy kolem půlnoci tah ustal a bylo po legraci. Vítr zesílil a tak nastal čas spíše k odpočinku.

Dospělý (+1K, vlevo) a letošní (1K, vpravo) bělořit šedý

Návrat jižního větru (21.09.2012). Po dvou nepříznivých dnech se vítr otočil zpátky na jižní a přinesl dopolední tah. Kroužkováno bylo 109 ptáků 19 druhů. Dnes večer se na sedle sejdeme ve větším počtu, trošku nervózní čekáme i návštěvu médií. Kroužkovaní ptáci - linduška lesní (3), střízlík obecný (4), pěvuška modrá (27), pěnice černohlavá (1), králíček obecný (13), králíček ohnivý (3), červenka obecná (44; pokračuje souvislý noční a dopolední tah), rehek zahradní (4), rehek domácí (1), kos černý (1), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (1), sýkora modřinka (3; první letošní, snad v návaznosti na mohutný tah v jižním Švédsku, kterému bychom se rádi vyhnuli), sýkora babka (1, letošní čtvrtá, v předchozích letech vždy jen jedna), šoupálek dlouhoprstý (1) a pěnkava obecná (1).

Červenky a jejich lovci (20./21.09.2012). Další noc se severákem, chytlo e 30 červenek obecných a s nimi dva kalousi ušatí (čtvrtý a pátý letošní); kalousi začínají hlídkovat na okraji lesa a pokoušejí se lovit táhnoucí červenky.

Den při severním bezvětří (20.09.2012). Vítr stočený od severu, ale slabý - to nepřináší většinou žádné výrazné změny a žádný tah. Teplota se nad ránem už blíží k nule. Kroužkované druhy - pěvuška modrá (1), králíček obecný (7), červenka obecná (4), rehek domácí (3), rehek zahradní (2), sýkora koňadra (1) a mlynařík dlohoocasý (2; první letošní, loni ani jeden!). Celkem 20 ptáků sedmi druhů. Čísla do tabulek a grafů budou doplněna.

Dvě červenky (19./20.09.2012). Viz nadpis - co čekat při severním bezvětří...

Další změna počasí (19.09.2012). Po silném nočním tahu se na chvíli objevil intenzivní tah stovek vlaštovek a břehulí, pak se však náhle otočil vítr na severní a krátce na to se rozpršelo.Studená fronta uklidnila situaci na sedle, kroužkovat se podařilo 54 ptáků 12 druhů. Naprostým překvapením z nich byla bekasina otavní, která uvízla v síti naproti světelným na okraji sjezdovky. Odpoledne déšť ustal, ovšem severní vítr má vytrvat další dvě noci, tak uvidíme, co to přinese. Další kroužkované druhy - linduška lesní (11), rákosník proužkovaný (4), pěnice slavíková (2), pěnice pokřovní (3), králíček obecný (1), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (20), rehek zahradní (3), kos černý (2), drozd zpěvný (4) a sýkora uhelníček (2).

Rehková supernoc na sedle (18./19.09.2012). Nejlepší noc roku 2012, alespoň prozatím, proběhla kupodivu bez mlhy. Brzy po setmění a rozsvícení světla se objevila první můra, pak netopýr a pak pták. Pak začali ptáci létat a každou chvíli se ve světle objevilo i několik ptáků najednou. Přemýšleli jsme s Frantou, co to je a co pustit za nahrávku. Někteří z přeletujících ptáků byli evidentně lejsci černohlaví, velmi rychle se ale ukázalo, že hlavním protahujícím druhem této noci bude rehek zahradní. Rehci táhli celou noc, občas se objevovaly vlny i několika ptáků společně; rehci sedali s oblibou na lanka slukovky, natažené před světlem nebo přiletěli ke světlu a obratnými manévry se vyhnuli síti. Naštěstí se chytali celkem úspěšně do sítě u chaty a pár se mi podařilo chytit do podběráku. Celkem jsme za noc kroužkovali 108 rehků zahradních, což je více než za celý rok 2011! Raději jsme si ani nepředstavovali počty, které by v sítích uvízly při mlze; během noci protáhly přes sedlo tisíce ptáků! Druhým druhem, který nás lákal a kterého jsme lákali na mp3, byl bělořit šedý. Tento druh je ovšem neuvěřitelně zdatným letcem, u světla se vždy otočí nebo sedne na zem a obvykle se chytí spíše náhodou a do síti dále od světla, v přítmí; z desítek protahujících ptáků se nám nakonec podařilo okroužkovat pět (celkem tedy letos už sedmnáct!), z toho jsem jednoho chytil do podběráku a druhého podběrákem nahnal do sítě u světla. Mimo těchto dvou druhů byla noc ve znamení velké pestrosti a relativní absence červenek. Několik pěkných druhů nás jen poškádlilo - protáhlo osm kolih malých, u světla poletoval volající ledňáček říční, opět prolétla jedna kukačka obecná a také jeden lelek lesní. Nad ránem, ale stále za plné tmy, se rozběhl tah lindušek lesních; ptáci volali, sedali ke světlu, polovinu jsem chytil přímo do podběráku. Zpestření odchytů lovem do podběráku je další naše specialita; bez mlhy se řada ptáků sítím vyhýbala nebo sedali do trávy před světlo. Za noc se mi podařilo odchytit s nasazením veškerých sil řadu ptáků několika druhů. Kroužkované druhy mimo rehků zahradních a bělořitů šedých - konipas luční (1, první noční odchyt na sedle), linduška lesní (8, poprvé letos v noci), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (12), rákosník zpěvný (1), cvrčilka říční (1, pátá letošní), cvrčilka zelená (13, letos tedy již přes sto ptáků!), pěnice černohlavá (9), pěnice slavíková (24), pěnice hnědokřídlá (1), pěnice pokřovní (2), budníček menší (1), budníček větší (12), lejsek černohlavý (19), lejsek šedý (1), slavík modráček (1, samice, sedmý letošní), červenka obecná (52), rehek domácí (1), bramborníček hnědý (3) a drozd zpěvný (3). Celkem 279 ptáků 22 druhů!

Krásný dospělý samec rehka zahradního

Dospělý samec bělořita šedého

Samice slavíka modráčka

Konipas luční, chycený na konci noci

Pátá letošní cvrčilka říční

Neobvykle zbarvený rákosník proužkovaný, připomínající rákosníka ostřicového

Zase králíčci a uhelníčci (16.09.2012). Při severním až severozápadním větru a pravděpodobné inverzní oblačnosti v Polsku se toho ráno moc nedělo. Sice jsem zaregistroval první letošní pohyb zvonků a kvíčal, osamoceného konipasa horského, ale jinak tah neprobíhal. Během dopoledne se však začali pohybovat králíčci obecní a uhelníčci, takže jsme nakonec sedlo opouštěli se skórem 110 ptáků 13 druhů. Sedlo nyní na tři dny osiří, uvidíme, jak se bude dařit dále. Kroužkovaní ptáci - linduška lesní (3), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (8), pěnice černohlavá (2), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (1), králíček obecný (32; již nyní jsme překonali loňský součet 468 ex. a stále nás čeká říjnový tah!), červenka obecná (30), rehek domácí (1), sýkora uhelníček (27; celkem letos už 397 a neuvěřitelný rok pokračuje), sýkora parukářka (1, letošní pátá), šoupálek dlouhoprstý (1) a stehlík obecný (2, letošní první).

Začíná doba červenková (15./16.09.2012). Byli jsme zvědavi, co se bude dít další noc. Ale začlo to tím, že se vítr otočil na severní až severozápadní. A po soumraku bylo mrtvo, přeletěl jediný pták. Změnili jsme program na spánek s hodinovým vstáváním. relativní mrtvo pokračovalo až do půl třetí, kdy se v sítích objevily první dvě červenky obecné. Od této chvíle se střídaly vlny výraznějšího tahu s prázdnými pauzami až do rána; celkem jsem kroužkoval 49 červenek. Již druhá noc po sobě ukázala, že začala doba nejchytanějšího druhu na sedle, která bude pokračovat do konce října. Pro zajímavost - v roce 2010 bylo na sedle kroužkováno 2 103 červenek ze 6 114 ptáků kroužkovaných na našem území, tedy více než třetina! V roce 2011 to bylo už dokonce 4 389 červenek! Letos jsme zatím na 265 ptácích, ale sezóna červenek teprve začíná.

Expresní tah (15.09.2012). Jak už to letos chodí, žádný rozlet se po pěkné noci nedostavil a dobře nastartovaný ranní tah skončil skoro dříve, než začal, takže už v devět nebylo do čeho píchnout. Tento expres s námi sledoval další host, Zbyněk Chromek, který se stal naším dlším štědrýnm sponzorem, za což mu patří naše velké poděkování. Společně s ním jsme sledovali tah více než stovky vlaštovek a břehulí, které zareagovaly na nahrávku a chvíli se motaly i kolem sítí nad sjezdovkou, ale zkušeně se jim vyhnuly. Oproti tomu můj ranní pokus nalákat potenciálně protahující konipasy luční vyšel, takže se nám podařilo kroužkovat dva ptáky a osvěžit novou fotografií stránku tohoto druhu. Hlavním a víceméně jediným tahounem zůstali králíčci obecní, kterých se chytilo rovných 50 ex., většina však při jediné ranní kontrole po spuštění mp3. Intenzivně táhly za svítání pěvušky modré, ale tah hned ustal a kroužkovali jsme jen 7 ex. Kromě toho bylo kroužkováno - linduška lesní (1), králíček ohnivý (2 ex.), červenka obecná (10), rehek zahradní (3), drozd zpěvný (1) a sýkora koňadra (1); celkem 77 ex.

Mladý konipas luční.

Noc krásných druhů (14./15..09.2012). V noci a sobotu jsme trochu s nedůvěrou sledovali hvězdnou oblohu, srkali s hostem Zdeňkem Poláškem burčák a plánovali, jak se dobře vyspíme. Přesto se brzy objevil nápadný tah jednotlivých ptáků, v síti uvízli první rehci zahradní a lejsci černohlaví. Pak se tah rozjel ještě nápadněji a za jasné oblohy se dalo vidět ve světle i sedm ptáků najednou. Pak přišel první nádherný pták - dospělý samec slavíka modráčka severoevropského poddruhu. Už na první pohled byl výrazně mohutnější než dříve chyceni modráčci. Krátce poté se k němu přidal i druhý. Poté se spustily poprvé v letošním roce z nebe červenky obecné, celkem se jich za noc chytilo 83. No a mezi červenkami se v síti zničehonic objevil lejsek malý! Už jen tyto dva druhy vystačily na to, abychom noc považovali za úspěšnou. K červenkám, modráčkům a lejskovi malému jsme do rána chytili ještě 2 rákosníky proužkované, pěnici slavíkovou, 13 lejsky černohlavé (kvůli absenci pravých mlžných nocí jsme zřejmě pro letošek definitivně přišli o významné počty tohoto druhu), lejsek šedý, 19 rehků zahradních (mezi nimi i nádherné dospělé samce) a bramborníčka hnědého; celkem 123 ptáků devíti druhů, takže se z původně odepsané noci stala nejlepší letošní a první stovková!

Dospělý samec severoevropského poddruhu slavíka modráčka.

Mladý lejsek malý.

Jeden z nádherných dospělých samců rehka zahradního, kroužkovaných v noci

Mladý lejsek šedý

Mladý bramborníček hnědý

Další normální den (14.09.2012). Po nepříznivém počasí se Jirka Stolarczyk s kamarády konečně dočkal normálního dne bez větších překvapení, kdy kroužkovali 40 ptáků devíti druhů - linduška lesní (1), střízlík obecný (1, letošní sedmý), pěvuška modrá (2), pěnice slavíková (1), králíček obecný (24), králíček ohnivý (2), sýkora babka (1), sýkora uhelníček (7) a sýkora parukářka (1).

Bouřlivá noc (11./12.09.2012). Tak web neobvykle zahálí, ale již brzy zde budou všechny aktualizace. Noc na dnešek jsem strávil na sedle marným čekáním na mlhu a přežil jsem také jednu pořádnou bouřku s chvilkovým krupobitím. Ptáci táhli o sto šest, ale pár metrů nad sítí, chytlo se jen sedm ptáků (sedmihlásek, budníček větší a pět červenek). Do sítě naletěl i lovící lelek, ale zvládl to. Jinak se ukázalo například pět malých kachen, jakýsi menší volavkovitý pták, kukačka a spousta malých pěvců. I další noci budou obsazeny, ale vítr se teď otáčí a dnešní předpověď je krajně nepříznivá, snad tedy vyjde víkend.

Další víkend na ČHS (07.09.2012). Po pauze se na víkend mění vítr a na sedlo se vrací na dvě noci a dva dny osádka vyzkoušet odchyt; jasné noci neslibují žádné výrazné překvapení, snad vyjde ranní tah. Chybějící údaje na webu budou doplněny na konci týdne.

Končí první období (04.09.2012). I v tomto roce se chýlí ke konci období, kdy bylo sedlo trvale obsazeno a chytalo se každý den a každou noc. Nad sedlem se usadil vytrvalý severní vítr a proto je čas na krátkou pauzu. Ke včerejšímu večeru bylo na sedle letos kroužkováno 2 526 ptáků 61 druhů (přibyla letošní první sojka obecná). Na sedlo se vrátíme zase na víkend, kdy by se měl také vrátit jižní vítr. Bližší výsledky posledních dní snad během dneška.

Každý den je jiný, takové je sedlo (30.08.2012). Někdy bez zjevného důvodu je každý den i každá noc jiný, s jiným tahem, s jinými druhy... Po prázdné středě přišel opět nabitý čtvrtek se 153 kroužkovanými ptáky 20 druhů. Tahouny byli už poněkolikáté linduška lesní (19 ex., celkem letos už 153 ex.!), králíček obecný (47 ex., čímž za období 2010-12 jako třetí druh po července a koňadře překonal magickou hranici 1000 kroužkovaných ptáků) a sýkora uhelníček (44 ex., celkem letos již 326 kroužkovaných ptáků díky bezprecedentnímu letnímu pohybu mladých ptáků). Další kroužkované druhy - krahujec obecný (1 ex., letošní čtvrtý, tedy vyrovnání loňského roku), křepelka polní (7 ex., pokračuje nejlepší sezóna na sedle, prozatím s 257 kroužkovanými křepelkami!), krutihlav obecný (1 ex., letošní jedenáctý, tedy další překonání loňského tahu), pěvuška modrá (6 ex.), rákosník proužkovaný (1 ex.), cvrčilka zelená (1 ex.), pěnice černohlavá (8 ex.), pěnice slavíková (1 ex.), pěnice pokřovní (1 ex.), budníček větší (1 ex.), králíček ohnivý (1 ex.), červenka obecná (7 ex.), rehek domácí (1 ex.), kos černý (1 ex.), drozd zpěvný (2 ex.), sýkora babka (1 ex., teprve čtvrtý na sedle od roku 2010) a pěnkava obecná (2 ex.).

Další noc křepelek (29./30.08.2012). Ani 24. letošní odchytová noc nebyla s nulou, vládly ji především opět křepelky polní (24 ex.), mimo to se chytli pouze jeden rákosník obecný a jeden rákosník proužkovaný.

Další z mnoha klidných dnů (29.08.2012). Tentokrát žádný výrazný tah a pouhých 16 kroužkovaných ptáků - to byla velmi klidná středa na sedle. Kroužkované druhy - křepelka polní (1), linduška lesní (1), pěvuška modrá (2), pěnice černohlavá (5), pěnice slavíková (2), budníček větší (3), červenka obecná (1) a sýkora uhelníček (1).

První sluka (28./29.08.2012). Noc na středu byla neočekávaně klidná, dokonce se vytratili i lelci. Ještě před setměním uvízla v síti na okraji sjezdovky už druhá letošní jiřička obecná. Chytila se ovšem první letošní sluka lesní, celkem již sedmdesátá pro sedlo! Kromě ní se chytaly především křepelky polní (17 ex.). Další kroužkované druhy - rákosník proužkovaný (1), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (1), červenka obecná (3) a bramborníček hnědý (1).

Překvapivě už druhá chycená jiřička

Noční nálada u chaty s novou sítí na lelky

Nastupující jasné noci jsou ve znamení měsíce

Předshrnutí třetí srpnové dekády a dosavadního odchytu (28.08.2012 večer). Tři dny a čtyři noci zbývají do konce veleúspěšné třetí srpnové dekády, kdy se podařilo prozatím kroužkovat 1 075 ptáků, a to nepřišla žádná pravá mlžná noc! Už po jedné šestině plánovaného odchytového období byly překročeny některé počty z roku 2011, který rozhodně nemůžeme nazvat slabým, a to u těchto druhů - křepelka polní (208 oproti 165), linduška lesní (133 proti 85), rákosník proužkovaný (89 proti 57), rákosník zpěvný (55 proti 9), cvrčilka zelená (80 proti 69), pěnice hnědokřídlá (66 proti 47), slavík tmavý (8 proti 5), bělořit šedý (11 proti 9, stejně jako v roce 2010), sýkora uhelníček (281 proti 245). K dalším dobrým odchytům patří 3 rákosníci velcí a 3 slavíci obecní. U řady těchto druhů tah ještě neskončil a u řady dalších se rovněž blížíme loňským počtům. Začátek sezóny 2012 lze označit za velmi úspěšný.

Osmý "uherák" + opět táhnou mrňousi (28.08.2012). Ráno se teprve zvolna rozjíždí, chytilo se pár pěnic, králíčků, uhelníčků, ale především už osmý letošní slavík tmavý! Více informací navečer.
No tak tah nakonec dopadl nad míru dobře se 189 kroužkovanými ptáky, především táhly sýkory uhelníčci (75 ex.) a králíčci obecní (74 ex.). K pěkným druhům mimo slavíka tmavého patřily 3 křepelky polní, doplašené do sítí po skvělé noci, dalších 5 lindušek lesních, dotahujících letošní součet kroužkovaných ptáků už na 133 (nechce se věřit, že v roce 2010 byly kroužkovány jen dvě), 2 králíčci ohniví (letošní tah je zatim velmi slabý), další bramborníček hnědý (letošní jedenáctý), ale také třeba letos již pátý brhlík lesní (v předchozích dvou letech jen po jednom) a druhý letošní dlask tlustozobý (chytají se spíše později na podzim). Ostatní kroužkované druhy - pěvuška modrá (4), cvrčilka zelená (4), pěnice černohlavá (10), pěnice slavíková (2), budníček větší (1), červenka obecná (4) a šoupálek dlouhoprstý (1).

(Počty posledních dvou dnů a nocí budou doplněny do tabulek a na druhové stránky v nejbližší době.)

Noc křepelek (27./28.08.2012). Odpoledne nachystali Franta s Mírou lelkovi novou síť a tak se podařilo kroužkovat letošního pátého lelka lesního. Noc byla co do tahu pěvců klidná, přinesla jedinou červenku obecnou (jejich masívní tah se ovšem blíží každým dnem), zato se hýbaly křepelky polní. Snad jejich zvýšený pohyb souvisí s přibývajícím měsícem, to ukáží následující noci. Tuto noc se podařilo překročit rekord a okroužkovat třicet ptáků.

Další skoro prázdný den (27.08.2012). V pondělí se toho na sedle moc nedělo, dopoledne přineslo pouhých 21 ptáků 11 druhů - křepelka polní (1), linduška lesní (4), pěvuška modrá (2), cvrčilka zelená (1), pěnice hnědokřídlá (1), budníček větší (4), králíček ohnivý (1), rehek zahradní (1), drozd zpěvný (2), sýkora lužní (1) a sýkora uhelníček (3).

Nakonec pestrá noc (26./27.08.2012). Na odchytové stanici se večer spíše pospávalo, nakonec asi v jednu po půlnoci začali ptáci více létat, ale o půl páté byl všemu konec. Vyneslo to 42 ptáků 12 druhů - křepelka polní (5), rákosník proužkovaný (2), cvrčilka zelená (4), sedmihlásek hajní (1), pěnice slavíková (4), pěnice hnědokřídlá (1), budníček větší (13), budníček lesní (2), lejsek černohlavý (3), rehek zahradní (5), bělořit šedý (1) a bramborníček hnědý (1). Prostě klasická pozdně letní sestava.

Lepší noci, deštivé dny + úprava stránek (24.-26.08.2012). Franta Zicha a Míra Horák na sedle přečkali deštivou neděli a sledují zatím klidnou noc. Za nimi jsou noci s pestrým druhovým složením, ale menším počtem ptáků, blíže během zítřka. Prozatím jsou k nedělnímu večeru aktualizovány obě přehledové tabulky, jak systematická, tak abecední. -*-*- Na stránkách jednotlivých druhů došlo k drobné úpravě - přehledy kroužkovaných počtů nyní nejsou v textové, ale v tabulkové podobě, navíc s rozlišením na počty odchycené v noci a ve dne. Chystáme ještě více fotogalerií a zajímavých fotek, nebojte se zalistovat hlouběji do našich stránek!

Poslední novinky (24.08.2012). Franta Zicha hlásí ze sedla klidnou noc, během níž se chytli dva lelci lesní, ráno jich zde lovilo pět! Nad ránem se podařilo díky aparatuře a dlouhodobému úsilí kroužkovat další dva slavíky tmavé a dva slavíky obecné. Dopoledne probíhal silný tah několika druhů, kroužkováno bylo minimálně 27 lindušek lesních a podobně. Podrobnější výsledky očekávajte koncem týdne, na víkend jsem offline.
Přece jen alespoň základní informace. V noci bylo kroužkováno 48 ptáků, mimo zmíněné celkem standardní sestava (výpis koncem týdne), za to den stál za to. Přinesl asi první silný tah ptáků, kroužkováno bylo 213 ex.! Výrazně táhly lindušky lesní (kroužkováno rekordních 35 ex.), králíčci obecní (29), pěnice slavíkové (25), pěnice černohlavé (24), pěnice hnědokřídlé (21), budníčci větší (15), králíčci obecní (29) a sýkory uhelníčci (22). Více na konci týdne.

Táhnou mrňousi (23.08.2012). Čtvrtek přinesl nadprůměrných 144 ptáků 22 druhů, především táhli králíčci obecní (kroužkováno 48 ex.) a sýkory uhelníčci (31 ex.). Přišli jsme o potenciální druh č. 102, protože káně lesní se ze sítě vypletla a uletěla; nad stanovištěm protáhl orlovec říční. Do letošní statistiky jsme na druhou stranu připsali prvního lejska šedého - letos tak bylo na sedle kroužkováno už 59 druhů ptáků. Další kroužkované druhy - krahujec obecný (2), linduška lesní (9), pěvuška modrá (1), rákosník obecný (1), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (4), sedmihlásek hajní (1), pěnice černohlavá (9), pěnice slavíková (11), pěnice hnědokřídlá (4), pěnice pokřovní (4), budníček menší (2), budníček větší (3), červenka obecná (4), rehek zahradní (4), bramborníček hnědý (1) a sýkora lužní (2, letos už 5 ex.).

Noc hrůzy, nad ránem plná druhů (22./23.08.2012). Ve středu večer dorazili na svůj dlouhodobý pobyt Franta Zicha a Míra Horák. Společně se mnou se ještě zdržel Pavel Kverek, sám jsem sedlo opouštěl ve 2:30 v noci, takže celkové výsledky očekávám v podvečer. Těsně před příjezdem jsem za šera pouštěl nahrávku kulíška nejmenšího, který se pak krátce ozval z protějšího svahu u hotelu. Loni se nám v tuto dobu podařilo jednoho mladého ptáka u chaty chytit. Po setmění se u sítí ukázali dva lelci lesní, tedy nejméně jeden nový pták. Reagovali i na nahrávku, jeden se chytil do světelné sítě, ale bohužel vypadl. Noc začala podobně jako předešlá, jen lejsci létali ve větší výšce. Tak jako noc předtím začali létat ve velkém počtu netopýři. A pak se začali chytat, především netopýři rezaví. Svými zuby začali pracovat na sítích a přišla první katastrofa - jeden překousnul vodící lanko hlavní světelné sítě. Další vytvářeli díry v ostatních sítích a po chvíli jeden z nich překousl lanko další sítě! Pavel Kverek hlavní síť operativně opravil, pár jiných sítí jsme museli stáhnout, přestože se docela chytaly křepelky polní. Celá noc tak získala chmurnou atmosféru, protože škody byly docela velké, například do jedné z 18m sítí na křepelky se dvakrát po sobě chytlo sedm netopýrů rezavých a svými zuby všichni přispěli k dílu zkázy. Kolem půlnoci se situace s netopýry mírně uklidnila a také se objevovali ptáci na zemi - u světla přistál mladý ťuhýk obecný, ale uletěl; opakovaně se objevovali další a další bělořiti šedí, z nichž se po druhé ráno konečně chytil nádherný dospělý samec. Krátce předtím se mi podařilo přiklopit jakéhosi ptáka podběrákem a zjistit, že je to rákosník velký (náš třetí letos zde chycený)! Když jsem kolem 2:30 odjížděl, začaly létat a chytat se pěnice, nejprve jedna pěnice hnědokřídlá a poté několik pěnic slavíkových.
Nakonec se nad ránem noční odchyt pěkně rozjel a přinesl mimo jiné pátého letošního slavíka tmavého, celkem tři bělořity šedé, třetího letošního sýce rousného a výraznější tah rákosníkovitých a pěnicovitých. Další kroužkované druhy - křepelka polní (16), krutihlav obecný (1), ťuhýk obecný (1), rákosník proužkovaný (17, vyrovnání počtu nejlepší noci 16./17.8. posunulo letošní počet tohoto druhu nad loňských 57, k datu bylo kroužkováno 70 ex.), rákosník zpěvný (4; po málu přibývají další a další, díky červencovým odchytům se nám podařilo kroužkovat již 52 ptáků; loni jen 9 a o rok dříve žádného!), rákosník velký (1), cvrčilka zelená (6), sedmihlásek hajní (2), pěnice slavíková (6), pěnice hnědokřídlá (6), pěnice pokřovní (5), budníček větší (3), lejsek černohlavý (3), červenka obecná (3) a bramborníček hnědý (1).

Jeden z chycených netopýrů. větší a méně škodící druh, snad netopýr velký

Náš třetí rákosník velký

První bělořit šedý této noci, krásný dospělý samec

Průměrný den s několika bonusy (22.08.2012). Den po tahové noci nepřinesl na rozletu mnoho zajímavého, potěšili alespoň další dva krutihlavi obecní (celkem letos už osm ptáků) a mladý ťuhýk obecný (letošní šestnáctý!). Tradičně v křepelkovišti se chytila už třetí letošní linduška luční, tentokrát mladý pták. Další kroužkované druhy - křepelka polní (1), strakapoud velký (1), linduška lesní (15, další den s výrazným tahem, celkem letos již 78 kroužkovaných ptáků), pěvuška modrá (5), rákosník proužkovaný (1), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (4), budníček menší (2), budníček větší (3), králíček obecný (14), králíček ohnivý (1), červenka obecná (5) a sýkora uhelníček (15).

Křídlo mladého rákosníka obecného z ranního rozletu, s extrémně krátkým zářezem na druhé letce

Další z kroužkovaných krutihlavů

Mladá linduška lesní (vlevo) a linduška luční (vpravo)

Noc krásných druhů (21./22.08.2012). Navečer se přijel na odchyty podívat od svých slavíků Pavel Kverek. Noc byla jasná a foukal jižní vítr různé intenzity. Brzy po rozsvícená bylo vidět, že se ptáci hýbou, šlo ale přebážně o lejsky černohlavé, kteří přeletovali sítě ve výšce obvykle několika metrů. Naštěstí se osvědčily nově přidané spojené 18m sítě před porostem, kam se od světla část ptáků vracela. Po nějaké době jsme u světla zahlédli prvního jistého bělořita šedého. Hned jsem přitáhl k síti druhou aparaturu a spustil přehrávku zpěvu. Bělořiti jsou mistři v manévrování kolem sítí, vidí i ty mírně nasvícené, ale šest osmnáctimetrových pěvcovek kolem sjezdovky bylo přece jen dost, takže jsme jich do rána pět chytili! Tím jsme vyrovnali stejně úspěšnou noc 2.10.2010. K bělořitům jako bonus přibyli také dva slavíci modráčci (mladé samice) a jeden bramborníček hnědý. Především "záchytné" sítě nakonec i za jasné noci pochytaly celkem 11 lejsků černohlavých. Noc bez mlhy tak byla alespoň co do druhové skladby velmi úspěšná. Ke zmíněným druhům se ještě přidaly - křepelka polní (9), rákosník obecný (2, včetně velmi extrémního mladého ptáka, s velmi mělkým zářezem na druhé letce), rákosník zpěvný (2), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (1) a budníček větší (1, první letošní, chycený přímo v noci na světlo). Deset druhů, chycených během jasné noci, to byl velmi úspěšný odchyt.

Jeden ze čtyř mladých (1K) bělořitů šedých

Pátý bělořit této noci, tentokrát dospělý (+1K) samec, s rýsující se tmavou maskou

Druhá samice slavíka modráčka, kroužkována během noci

Průměrný den na sedle (21.08.2012). Úterý bylo ve znamení obvyklého pohybu ptáků bez výrazných překvapení. Hlavními druhy na tahu byly jako v několika předchozích dnech pěvuška modrá (17) a králíček obecný (18). Další kroužkované druhy - křepelka polní (2), strakapoud velký (2, první letošní, v předchozích dvou letech pouze 4 ex.), linduška lesní (2), pěnice černohlavá (4), pěnice hnědokřídlá (1), budníček větší (1), drozd zpěvný (1) a sýkora uhelníček (6). Večer po odpolední pauze jsem v síti nad křepelkovištěm chytil našeho prvního letošního krahujce obecného.

Klidná noc (20./21.08.2012). Noc na úterý byla jednou z nejklidnějších nocí v řadě. Na rozdíl od roku 2010 se však i během klidných nocí chytí aspoň nějaký pták, tak tomu bylo i tenkrát. Kroužkované druhy - křepelka polní (6), rákosník proužkovaný (2), rákosník zpěvný (2) a cvrčilka zelená (4).

101. druh na sedle (20.08.2012). Pondělí bylo relativně klidným dnem se standardním souhrnem 52 ptáků 16 druhů. Žádný výrazný tah neprobíhal. Odpoledne mne v soustavě sítí na křepelky čekalo překvapení - visela zde jiřička obecná, již 101. druh, kroužkovaný na Červenohorském sedle! Další kroužkované druhy - linduška lesní (4), linduška luční (1, druhá letošní v neobvyklém čase mimo tah, opět pelichající adult, chycený v křepelkovišti), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (8), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková, pěnice hnědokřídlá (3), budníček menší (2), budníček větší (3), králíček obecný (18), králíček ohnivý (1), rehek domácí a sýkora uhelníček.

Překvapivý nový druh akce

Další slavík tmavý (19./20.08.2012). Noc na pondělí byla klidná a jasná, ptáci létali ve výšce a prakticky se nechytali. Aspoň doznívala minulá noc křepelek polních - sedm ptáků se chytilo v průběhu noci a dalších sedm před ránem na "ranní" nahrávku. Každodenní přehrávání slavíka tmavého v době od 4:00 do 6:00 přineslo další úspěch - už čtvrtého letošního ptáka, opět letošního! Zpestřením byl rovněž další bramborníček hnědý. Mimo to se chytly už jen čtyři druhy - rákosník proužkovaný (3), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (2) a lejsek černohlavý (4).

Třetí letošní bramborníček hnědý

Čtvrtý letošní slavík tmavý

Lejsek černohlavý s podivně deformovaným zobákem

Den uhelníčků (19.08.2012). V neděli 19. srpna jsem na sedle střídal před polednem Frantu a na tři dny a noci převzal štafetu. Ten den táhli jako blázni sýkory uhelníčci, podařilo se jich kroužkovat celkem 61 ptáků! To je čtvrtina počtu, chyceného za celou loňskou sezónu a to je před námi teprve jejich potenciální říjnový tah. Úspěšný den doplnilo dalších třináct druhů ptáků - křepelka polní (3), linduška lesní (5), linduška luční (1, první letošní pták, šíleně rozpelichaný adult, chycený do křepelčích sítí na sjezdovce), pěvuška modrá (1), rákosník proužkovaný (1), pěnice černohlavá (12, včetně ptáka s bílými ručními krovkami!), pěnice slavíková (2), králíček obecný (12), lejsek černohlavý (2), červenka obecná (1), rehek domácí (2), brhlík lesní (1, už čtvrtý letošní, předtím v každém roce jen jediný) a čížek lesní (1).

Pěnice černohlavá s bílými ručními krovkami, tvořícími neobvyklé křídelní pole

Dospělý samec lejska černohlavého s nápadně černými středními rýdováky.

První letošní linduška luční, silně pelichající adultní pták.

Shrnutí uplynulých dnů (15.-18.08.2012). Protože opět mizím na tři noci na sedlo střídat Frantu před jeho návratem, shrnu zajímavé dění posledních dnů a nocí na sedle:

 • Klidná noc 15./16.08. - dojel jsem na sedlo roztháhnout a připravit sítě k odchytům. Noc byla jasná a klidná, jedním z úkolů bylo "vytvořit tokaniště", ted yhrát křepelkám o sto šest. Hraje-li se několik nocí po sobě, křepelky se na lokalitu začnou stahovat a své pět peněz pak volají třeba i ze smrkového houští! Odchyty - křepelka polní 7, rákosník proužkovaný 1, drozd zpěvný 1.
 • Nabitý den 16.08. - přestože noční tah nebyl patrný a tím pádem chyběl ranní rozlet, pár ptáků se dopoledne hýbalo a tak se mi jich podařilo okroužkovat 94! Tahouny byli sýkora uhelníček (33) a pěvuška modrá (19). Jinak se chytili křepelka polní (1), linduška lesní (2), ťuhýk obecný (1, první letošní), rákosník proužkovaný (2), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (8), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (2), pěnice pokřovní (1), budníček menší (3), budníček větší (2), králíček obecný (10), králíček ohnivý (3), červenka obecná (1), rehek zahradní (1), sýkora lužní (2), šoupálek dlouhoprstý (1)
 • Mlžná severní noc plná druhů 16./17.08. - noc se zdála být klidná, ve dvě ráno se ale od severu začly objevovat mraky a do rána zahalily sedlo mlhou. Ta stihla přitáhnout řadu ptáků a přinést i nabitý ranní rozlet, naštěstí spíše na druhy než na počet, těžko by se to zvládalo. Tahouny za severního větru byli "přízemnější ptáci" - rákosník proužkovaný a cvrčilka zelená. Zajímavé druhy - krutihlav obecný (4), cvrčilka říční (1), sedmihlásek hajní (2), slavík obecný (1), slavík tmavý (1), strnad zahradní (1). Ostatní druhy - křepelka polní (9), rákosník obecný (5), rákosník proužkovaný (17), rákosník zpěvný (7), cvrčilka zelená (15), pěnice slavíková (7), lejsek černohlavý (3).
 • Den po mlžné noci 17.08. - dochytávání nočních ptáků nebylo následováno intenzivním tahem, takže byl čas a klid na jinou práci. Kroužkovaní ptáci - křepelka polní (1), linduška lesní (6), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (4), ťuhýk obecný (3), rákosník obecný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (13), pěnice slavíková (7), pěnice hnědokřídlá (4), pěnice pokřovní (1), budníček menší (2), králíček obecný (6), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (3), drozd zpěvný (1), sýkora babka (1), sýkora uhelníček (3), brhlík lesní (1).
 • Mlžná severní noc 2 - 17./18.08. - večer dojel Franta a spolu jsme sledovali noc, kdy se mlhy střídaly s hvězdnou oblohou. Za mlžných návalů jsem sledoval mimo jiné tah ťuhýků obecných, který jsem osobně v noci ještě neviděl. Ptáci přeletovali ve výšce a ozývali se skřípavým hlasem. Mimo jiné se chytil další rákosník velký a na ranním rozletu nás potěšili slavíci tmaví, které jsme celou noc lákali. Kroužkovaní ptáci - křepelka polní (11), ťuhýk obecný (4), rákosník obecný (2), rákosník proužkovaný (7), rákosník zpěvný (4), rákosník velký (1), cvrčilka zelená (4), cvrčilka slavíková (1), slavík tmavý (2), bramborníček hnědý (1), drozd zpěvný (1).
 • Chybějící rozlet, ale výrazný tah 18.08. - překvapivě po dobré noci nepřišel žádný rozlet, zato táhly lindušky lesní a uhelníčci. Kroužkované druhy - křepelka polní (1), krutihlav obecný (1), linduška lesní (20), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (18), ťuhýk obecný (7), rákosník obecný (1), rákosník velký (1), cvrčilka zelená (7), sedmihlásek hajní (2), pěnice černohlavá (6), pěnice slavíková (8), pěnice hnědokřídlá (3), pěnice vlašská (1), budníček menší (1), budníček větší (2), budníček lesní (1), králíček obecný (22), králíček ohnivý (3), lejsek černohlavý (2), rehek domácí (2), bramborníček hnědý (1), sýkora koňadra (1), sýkora uhelníček (18), brhlík lesní (2).
 • Noc křepelek 18./19.08. - klidná noc byla plná křepelek, Franta kroužkoval pro sedlo rekordních 27 ptáků! Jinak už jen - kalous ušatý (1), první lelek lesní (1, loví zde již čtvrtou noc), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (5), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (1), červenka obecná (1), rehek zahradní (1), rehek domácí (1), drozd zpěvný (2). Do sítí na křepelky se chytil první letošní puštík obecný!

Vracím se na sedlo, podrobnější informace, doplnění řady fotek a podobně vás čeká v polovině týdne po mém návratu do civilizace.

Stý chycený druh na sedle! (18.08.2012). V neděli před polednem chytil Franta Zicha na sedle stý druh odchytové akce - pěnici vlašskou! Bližší informace o odchytech posledních tří dnů, včetně dvou severních mlžných nocí se zajímavými druhy, jako byli tři slavíci tmaví a samice strnada zahradního, by se zde měly objevit během 24 hodin.

Deštivý severní víkend (10.-12.08.2012). Franta Zicha pokračoval v pobytu na sedle s J. Jelínkem do neděle, ovšem podmínky nebyly příliš příznivé, podstatou pobytu byla příprava stanice k odchytům. I tak přidali 8 ptáků v noci na neděli a 27 v neděli dopoledne:

Spuštění hlavní sezóny (10.08.2012). V pátek v podvečer se na sedlo nastěhovalo hlavní vybavení, natáhli jsme čtverec 12metrových sítí na krřepelky, jednu síť za světlo a symbolicky ve společnosti Petra Šaje ze Správy CHKO Jeseníky a Tomáše Pospíšila za Lesy ČR jsme spustili hlavní sezónu. Na rozdíl od předchozího roku budeme chytat za vhodných podmínek, nebude tedy "stanice" obsazena pořád. První noc se vyvíjela bledě, vál slabý severní vítr, postupně se zatáhlo a po sedle se válely mlhy, ovšem od severu. Přesto se ukázalo, že i za takových podmínek se dá chytat. Kroužkovali jsme 3 křepelky polní a kalouse ušatého, s pomocí mp3 a mlhy jsme podchytili tah rákosníků, zčásti do podběráku, zčásti do sítě jsme chytili 8 rákosníků zpěvných a 3 rákosníky proužkované, jednoho rákosníka obecného, cvrčilku zelenou a pěnici hnědokřídlou.

Hlavní část výbavy a šéfkroužkovatel dorazili na sedlo.

Prvním kroužkovaným ptákem hlavní sezóny se stal kalous ušatý.

Noční odchyty jsou vysilující, co si budeme povídat....

Zapomenutý retrap a začátek hlavní sezóny ve znamení severáku (09.08.2012). V mezidobí špatného počasí se nám podařilo získat informace o polské koňadře, která letěla přes sedlo z polského podhůří. - - - V pátek začíná na sedle hlavní sezóna, stěhuje se sem všechno vybavení k plnému komfortu osádky a k zajištění odchytů v plné míře. Počasí bohužel zatím spíše svědčí jen stěhování než zajímavým odchytům, na sedle se usadil severní vítr, který sice ptáky k jihu posouvá, ale obvykle vysoko nad hřebenem. Přichází ale doba číhání na dobré počasí, mezitím se budeme za lepšího počasí občas věnovat odchytu křepelek.

Tři noci a tři dny na sedle (01.-04.08.2012). Právě jsem se vrátil z... Červenohorského sedla. Převážně jižní vítr se včera stočil u povrchu na severní, přesto se za tři noci a tři dny podařilo kroužkovat 191 ptáků 25 druhů! Noci byly bohužel nejen jasné, ale navíc prosvícené měsícem, proto jsem je věnoval odchytu křepelek polních. Podařilo se mi kroužkovat 40 ptáků, především během teplé noci 2./3. srpna bylo u aparatury velmi živo, 25 okroužkovaných křepelek té noci je jen část ptáků, kteří se kolem potloukali! Ve dne kralovaly odchytům pěnice černohlavé (celkem 50 ex., až na jednoho ptáka vše letošní mladí!) a lindušky lesní (22 ex.), objevili se v malých počtech klasičtí srpnoví migranti - krutihlav obecný (1), pěnice slavíková (4), budníček lesní (2), lejsek černohlavý (3). Podařilo se kroužkovat dalšího sýce rousného a druhého mladého hýla rudého. Na sklonku noci a ráno pokračoval tah rákosníků, bohužel bez mlhy jsou výsledky slabé - rákosník obecný - 3 ex., rákosník zpěvný - 7 ex. a rákosník proužkovaný - 1 ex. Jako vždy, grafy a stránky druhů budou doplněny postupně, jak vyjde čas během zbytku víkendu.

Za jasné noci nad odchytovým stanovištěm, pohled do Polska.

První letošní krutihlav vletěl kolem poledne do světelné sítě uprostřed sjezdovky!

Noci byly ve znamení křepelek.

Další retrap a brzký návrat jižního větru (30.07.2012). V mezidobí jsme obdrželi další hlášení červenky obecné, která byla rok a měsíc po kroužkování na sedle nalezena uhynulá u Florencie v Itálii. --- Předpověď počasí ukazuje návrat jižního větru, ovšem za jasné oblohy. Na pár dní se vypravím na sedlo podchytit ranní tah a pokusím se část nočních druhů stáhnout s pomocí nahrávky. Nové informace očekávejte koncem týdne. Příští týden se na sedlo stěhuje hlavní část výbavy a začíná hlavní sezóna!

Jedno ráno na sedle (23.07.2012). Počasí je nyní k nočním odchytům nevhodné, tak jsem zajel na sedlo 23.7. ráno. Předpověď ukazovala slabý vítr, v reálu na sedle vál silný severák, takže se jen zázrakem něco chytilo. K tomu se od severu válely po sedle mlhy, vše se ale během dopoledne rozplynulo. Zdá se, že se objevují náznaky denního tahu - nad chatou přelétl konipas horský, skřivan polní a hejnko pěti brávníků. Během pěti hodin (5:00 až 10:00) jsem do 72 m sítí odchytil deset ptáků - pěnice černohlavá (3, vesměs starší ptáci), pěvuška modrá (2, juv. ex.), linduška lesní (2, první letošní), budníček větší (1), pěnkava obecná (1, první letošní, dospělá samice) a dlask tlustozobý (1, první letošní, dospělá samice).

Dvě zajímavá zahraniční hlášení (21.07.2012). S odstupem dorazila dvě zajímavá hlíášení z Itálie, obě se týkají živých, kroužkovateli kontrolovaných ptáků:

 • drozd cvrčala - mladý pták, kroužkovaný 30.10.2011 na sedle, byl chycen po třech dnech na břehu jezera Lago di Como v Itálii.
 • pěnice slavíková - mladý pták, kroužkovaný 27.08.2011 na sedle, byl kontrolován 13.05.2012 na ostrově Anticapri u Neapole - tedy pravděpodobně právě po přelétnutí Středozemního moře.

Shrnutí druhé červencové dekády (21.07.2012). Tak jsem prozatím sám aktivně experimentoval s chytáním v době, kdy jsme ještě nechytávali. A přineslo to své výsledky. Dvě zčásti mlžné noci a další bez mlhy ukázaly, že probíhá tah rákosníků, především rákosníka zpěvného - u tohoto druhu se mi podařilo okroužkovat 16 ex. (v roce 2010 žádný, 2011 - 9 ex.). I během jasné noci z 19. na 20.7. bylo vidět, že po půlnoci rákosníci ve velké výšce minimálně jednotlivě táhnou, na nahrávku se podařilo pár stáhnout níže a jednoho chytit (i bez mlhy); druhý se chytil během dopoledne do denní sítě. Budu se snažit vystihnout i nějaký tah ve třetí červencové dekádě, mohlo by to být zajímavé. Druhým, očekávaným poznatkem byl tah bahňáků, především pisíků obecných, kterých táhly jistě desítky až stovky, s nimi pak jednotlivě vodouši bahenní a vodouši kropenatí. Ve dne pravděpodobně žádný zjevný tah neprobíhá, kroužkovaní ptáci by měli patřit k místní populaci nebo se nanejvýš potulují. Během 5 denních a 4 nočních odchytů se podařilo okroužkovat 83 ptáků 23 druhů a to hlavní nás teprve čeká! (Data byla doplněna do přehledových tabulek; na stránkách druhů spolu s fotografiemi, včetně dokladů pelichání, budou doplněna později.)

99. druh, kroužkovaný na sedle (19.-20.07.2012). Dnes ráno se mi podařilo odchytit a kroužkovat mladého hýla rudého. Počet kroužkovaných druhů na naší akci se tak zakulatil na 99 a teď s napětím čekáme, který druh bude mít to magické číslo 100. Odchycené druhy:

Mladý (1K) hýl rudý.

Další odchyty na sedle (16.-18.07.2012). Na sedle jsem strávil další tři dny a dvě noci; většinu času propršelo, druhá noc se nakonec trochu vyvrbila jako mlžná. Intenzivně táhli pisíci obecní, z nichž se jeden chytil a taky jednotlivě vodouši kropenatí, potenciální nový druh akce. Bohužel jeden z ptáků si pouze poseděl na horním lanku světelné sítě... Co do pěvců táhli intenzivně rákosníci (desítky ptáků), odchytit se podařilo 14 rákosníků zpěvných a 5 rákosníků proužkovaných, k tomu první lejsek černohlavý a cvrčilka zelená. Tak rákosníků zpěvných byl překvapivý, až na jednoho se jednalo o letošní ptáky (1K). Přehledy odchycených ptáků:

První noc a den na sedle (13.-14.07.2012). V pátek 13.7.2012 jsem naložil světlo a vše, co patří k výbavě na sedlo a zimovalo u mne a v podvečer vyrazil nahoru. Podmínky byly ideální - slušný jižní vítr a hustá mlha. Natáhl jsem jednu 18metrovou síť a ve 21:30 poprvé rozsvítil světlo. Byl to tak trochu experiment. Ptáci se nakonec nehýbali, až na jednu výjimku, kterou byl pisík obecný. Jednotliví ptáci protahovali v noci nad světlem, reagovali na nahrávku, spouštěli se k síti a předváděli akrobatické kousky - tu se jeden zavěsil v letu drápky na síťovinu a odletěl, tu si jiný sedl na horní lanko sítě a odpovídal nahrávce. Nakonec přece jen jeden v síti uvízl a stal se tak slavnostním prvním letošním odchytem nejen na světlo.

Ráno jsem dospával chvilku noc, protože vichr byl šílený a v denní odchyt jsem moc nedoufal. Pak jsem před osmou natáhl dvě sítě a nakonec byl celkem úspěšný. Kroužjoval jsem pátou naší čečetku na sedle a teprve druhou, určenou jako čečetka tmavá, poté jsem chytil retrapa - pěvušku modrou, kroužkovanou zde jako jednoho z 21 mladých ptáků při velkém odchytu 27.8.2011. Je zajímavé, co pták z takové "bandy" dělá na sedle v polovině července. Každopádně pelichal ruční letky. Celkem jsem při první denní akci kroužkoval 11 ptáků - budníček větší (7 ex., šlo zřejmě o rodinku - samici s šesti letošními ptáky), pěnice hnědokřídlá (1 ex.), králíček ohnivý (1 ex.), čečetka tmavá (1 ex.) a pěvuška modrá (1 ex.). Všechny zajímavé odchyty, detaily určování věku a pohlaví nebo pelichání, jsou dokumentovány a brzy se objeví na stránkách jednotlivých druhů!

Světlo poprvé září do mlžné noci.

Ráno se na sedle stále válejí zbytky mlhy, přelévající se za hotel.

Moje pracovna.

Pisík obecný, jediný noční odchyt.

Čečetka tmavá, pro mne nově kroužkovaný druh.

Léto je zajímavé pelicháním starších ptáků - fotografie obohatí naše fotogalerie.

Příprava na první odchyt (13.07.2012)! Předpověď počasí na víkend ukazuje tahovou klasiku - jižní vítr a mraky na sedle. Tyto dvě noci by mohly rozhodnout o tom, zda stojí za to na sedle chytat už v červenci a zda se podaří zastihnout časné migranty. Dnes večer bych rád přestěhoval do chajdy první věci a pokud vše klapne, někdy mezi 22 a 23 hodinou poprvé rozsvítil světlo nad hřebenem...

Doplnění statistiky za rok 2011 (11.07.2012). V roce 2011 jsem se na sedlo vypravil už před začátkem odchytů, abych tady od května do července okroužkoval ptáky, hnízdící v oblasti odchytů. Tito ptáci nefigurují v grafech a celkových statistikách, nicméně alespoň na tomto místě je uvedu. Celkem šlo o 23 ptáků, ovšem zajímaví byli dva retrapi z podzimních odchytů 2010 - pěvuška modrá, kontrolovaná 29.05.2011 a +2K samec pěnice černohlavé, kontrolovaný téhož dne. Oba ptáci byli kroužkováni 18.09.2010, což ukazuje, jak dlouho se místní ptáci na sedle zdržují. Nově kroužkovanými místními hnízdícími ptáky byli - budníček větší (6 ex.), pěvuška modrá (5 ex.), králíček ohnivý (4 ex.), linduška lesní (1 ex.), pěnice hnědokřídlá (1 ex.), červenka obecná (1 ex.), pěnkava obecná (1 ex.), hýl obecný (1 ex.) a drozd zpěvný (1 ex.).

Odchytová akce ČHS 2012 se blíží (11.07.2012). Ve středu 4. července jsme poprvé dorazili s Frantou Zichou na sedlo, domluvit fungování akce v letošním roce a obhlédnout stav odchytových stanovišť. Byli jsme veli spokojeni - v chajdě je pěkně uklizeno a spousta místa, takže zadní místnost bude zřejmě využitelná jako noclehárna, což se během předchozích dvou let nepovedlo. Uličky na sítě jsou v dobrém stavu, takže kolem půlky července nastoupím s křovinořezem a prvními pokusy o odchyt. Protože jsme měli trochu času navíc, okroužkovali jsme také dva králíčky ohnivé a jednoho králíčka obecného.

Franta Zicha přichází poprvé v tomto roce k naší boudě na sedle.

Na Jesenicku se válely mraky, vítr foukal od severu. Až na směr větru atmosféra jako za dobrých odchytů.

Šipka ukazuje naší boudu při pohledu z opačné strany sedla.