Odchyty na Červenohorském sedle 2015
s poznámkami k rokům 2010-14

MENU
Deník akce v roce 2014

V dalším běhu akce došlo k problémům mezi hlavními organizátory, které vedly k vypuštění blogu pro rok 2014.

Kroužkování hnízdní populace - druhý pokus (7. července 2014). Po noci s křepelkami jsem na chvíli natáhl několik sítí na místní ptáky a snažil se je nalákat, ale bez větších úspěchů. Není tak jednoduché pochytat místní ptáky, přesto se mi podařilo přidat dalších 10 ex. - byli to budníček menší (3, včetně letošního ptáka; na ploše min. 2 páry), pěnice černohlavá (4, vesměs starší ptáci, z toho 3 samice s nažinou; zatím nepelichají; na ploše jsou velmi hojné), pěnice hnědokřídlá (1 letošní pták; na ploše hnízdí letos asi jen 2-3 páry), červenka obecná (2, juv. ptáci). Mimo odchycené ptáky u chaty krmí mláďata kos horský, poblíž jsou další 1-2 páry, odchytit se žádného nepodařilo. Nad ránem křižovaly sjezdovku a lesíky kolem místní sluky lesní, vlajkoví ptáci podzimních odchytů. Další odchyt chystáme ve druhé červencové dekádě a zaměřen bude na protahující rákosníky.

Letošní červenka obecná.

Letošní pěnice hnědokřídlá.

Křídlo dospělého (+1K) budníčka menšího s otřelými letkami.

Už táhnou? (6./7. července 2014). V noci na 6. července jsem zaslechl nad Sobotínem přeletující křepelku, počasí se na chvíli umoudřilo a přišla teplá noc s jižním větrem. Rozhodl jsem se na Červenohorském sedle vyzkoušet, zda už nějací ptáci táhnou v této první červencové dekádě. Natáhl jsem dvě 12m sítě do V, přehrával tradiční hlas křepelky, po půlnoci jsem na 15 minut zkoušel vodouše kropenatého a před rozedněním rákosníka zpěvného. Už krátce po setmění přilétla evidentně od severu první křepelka polní. Postupně prolétlo odhadem 5-10 křepelek, dvě se chytily. Křepelky opět vytvořily "tokaniště", 2-3 samci se ozývali ze sjezdovky, další byli pravděpodobně tiše - ráno jsem dva vyplašil z trávy. Další ptáky se nepodařilo zaregistrovat, přestože minimálně bahňáci by již táhnout měli. Jestli jde u křepelek o nástup tahu nebo tradiční hnízdní pohyby, zůstane asi jen spekulací.

První křepelka sezóny, dospělý samec.

Křídlo loňské (2K) křepelky s odlišnými krajními třemi ručními letkami.

Letní noční atmosféra.

Kroužkování hnízdní populace (29. června 2014). V letech 2011-2014 proběhlo několik odchytů k označení hnízdní populace; naposledy 11. června 2014; odchyty budou pokračovat ještě v první polovině července. Ve třech letech se zatím podařilo kroužkovat 34 ptáků 12 druhů - králíček ohnivý (8), budníček větší (8), pěvuška modrá (6), pěnice černohlavá (2), pěnice hnědokřídlá (2), linduška lesní (2), králíček obecný (1), drozd zpěvný (1), hýl obecný (1), pěnkava obecná (1), červenka obecná (1) a budníček menší (1).

Dne 11. června 2014 byl proveden první pokus o odchyt; chytáno bylo od rozednění do 10 hodin do dvou sítí (18 a 12 m). Podařilo se kroužkovat osm ptáků - 2 budníčky větší, 2 králíčky ohnivé, 2 pěnice černohlavé, lindušku lesní a pěvušku modrou. Mimo to se podařilo kontrolovat dva retrapy - samici pěnice černohlavé (kroužkována 8.8.2013 jako 1K) a samce pěvušky modré (kroužkován 20.8.2012 jako 1K). Na odchytové ploše se zdržovaly mimo běžně chytaných druhů kukačka obecná (3 samci!), konipas horský (zpíval u hotelu; vysvětluje to brzký loňský odchyt mladého ptáka), ťuhýk obecný (samice), kos horský (samec), křivka obecná (přelétalo hejnko 12 ex.) a strnad obecný (zpíval na okraji sjezdovky). Zajímavý byl klasický tah hejna asi 15 špačků obecných, ovšem k severu.

Budníček větší.

Retrap pěvušky modré (věk 3K).

Retrap pěvušky modré - detail ocasu.

Pátý rok na Červenohorském sedle (29. června 2014). Pomalu se blíží čas podzimních odchytů na Červenohorském sedle, kterému předchází tradiční předsezóna. V letošním roce máme v předsezóně v plánu kroužkovat co nejvíce ptáků z hnízdící populace, opět se zaměřit na začátek tahu rákosníků zpěvných a budníčků větších, vyzkoušet červencové odchyty křepelek a snažit se zachytit nástup tahu dospělých slavíků tmavých na přelomu července a srpna. Zda se nám podaří jednotlivé úkoly splnit, ukáže čas. Po přípravě plochy by měl v polovině srpna začít tradiční odchyt, který bude pokračovat do začátku listopadu. Bližší informace opět najdete na těchto stránkách.

(červen 2014 na Červenohorském sedle)