Odchyty na Červenohorském sedle 2016
s poznámkami k rokům 2010-15

MENU
Deník akce v roce 2016

Oficiální akce byla po 98 dnech a 98 nocích ukončena k 07.11.2016. Poznámky k dalšímu tahu a odchytům na sedle mimo standardní akci a před jejím začátkem najdete v nové záložce Mezičas na sedle. Děkujeme všem, kteří svým zapojením umožnili hladký průběh akce, ať už to byli kroužkovatelé, jejich pomocníci, podpůrný tým, sponzoři anebo prostě jen návštěvníci webu a facebookového profilu, vyjadřující zájem a podporu!

Aktuální poznámky: Doplněny údaje o odchytech do konce akce; data v tabulkách a na druhových stránkách byla aktualizována k 06.11. Byla zcela inovována stránka s údaji o zpětných hlášeních a cizích kroužkovancích na sedle - ke konci října registrujeme celkem 167 retrapů a 22 cizích kroužkovanců ze 23 zemí Evropy + jednoho z Tuniska.

Zcela stejná sestava, jako bez jednoho dne přesně před rokem se na delší dobu loučí s odchytovou lokalitou (zprava František Zicha, Jaromír Beran, Anna Koukolíková, Radek Lučan).

Finální balení a odjezd (den 7.11.2016). Ráno se válela nad sedlem mlha, ale pod ní bylo vidět daleko do nížiny, kde bylo krásně slunečno a slunce se během dopoledne chvílemi objevovalo i zde. Zavládla zimní pohádka. Denní tah byl slabý, ale pozorovatelný, proletovala zejména menší hejna pěnkav, jikavců a čížků (desítky ex.), méně pak sýkor koňader, modřinek a uhelníčků, jednotlivě ale proletovali i např. hýli obecní ("trumpeťáci"), dlasci a křivky. V časném odpoledni prolétl nízko na sedlem od severu sokol stěhovavý. Během dopoledne vyjel nahoru Mirda Beran, u kterého zůstává každoročně část vybavení, zejména světlo a elektroinstalace s ním spojená. Po naložení všech nezbytností zmizeli i s Frantou Zichou směrem do nížiny. Během pozdního odpoledne dorazil také smluvený traktor, který odvezl pod hory obytnou maringotku a krátce po něm opustil již zcela vyklizenou a na zimní provoz přichystanou vlekařskou boudu i zbytek organizátorů. Za 8 měsíců to (bohdá!) začne nanovo...

Franta Zicha balí kabely od reflektoru.

Odjezd do osluněné nížiny.

Odvoz marigotky na zimoviště pod horami.

Místo čilé aktivity spojené se získáváním cenných poznatků o migraci zvířat, ale i nevšedními zážitky všech, kdo se na tom v průběhu léta a celého podzimu podíleli, se na několik měsíců noří do zimního klidu, který však zřejmě již brzy pomine ve výskotu lyžařských radovánek.

Poslední noční pták akce už v zimní pohádce (noc 06./07.11.2016). Během dne sbalili Franta Zicha s Tomášem Pospíšilem většinu sítí, demontovali kabeláž s rozvody k přehrávání hlasů u odchytových stanovišť a provedli četné další přípravy k finálnímu ukončení akce a odjezdu. Alespoň dvě slukovky a tři světelné sítě však zůstaly instalovány k možnému poslednímu nočnímu odchytu. Vyhlídka na něj se však začala rychle hroutit s příchodem hustého sněžení během soumraku, takže čerstvě příchozí zbytek jádra týmu - Radek Lučan a Anička Koukolíková - se museli spolu s Frantou Zichou rovnou pustit do rychlého balení zbytku sítí, které se během chvíle obalily těžkou vrstvou mrznoucího mokrého sněhu. Každá sbalená síť i tak vážila několik kilogramů a nebýt pohotové akce, mohlo dojít k jejich vážnému poničení. Nálada osádky byla i tak celkem veselá, světlo bylo spíše symbolicky naposled rozsvíceno a dodalo zasněženému okolí lehce vánoční atmosféru. Došlo i na stavbu sněhuláka, i když vzhledem k hromadám přibalené suché trávy šlo spíše o "trávuláka". Překvapivým zjištěním byl nicméně fakt, že i v husté sněhové vánici ptáci během noci táhnou. Do 22 hodin byly pozorovány minimálně 4 červenky obecné, 3 králíčci obecní a sluka lesní. Jeden z králíčků dokonce na před světlem postaveného sněhuláka usedl a po chvíli snažení se jej podařilo odchytit do ruční síťky, čímž se stal posledním odchyceným a kroužkovaným ptákem letošní akce - zůstalo tedy u stejného druhu, jako v roce loňském. Další noční kontrola situace v kuželu světla kolem 4. hodiny ranní, po odeznění sněžení, rovněž potvrdila slabý tah králíčků a červenek a také jednoho lovícího kalouse ušatého.

Povětrnostní situace poslední noci spíše přála zimním radovánkám, než sledování ptačí migrace.

Poslední odchycený pták letošní akce, který v hustém sněžení usedl na sněhuláka.

Čekání na konec (den 06.11.2016). Ráno byly sítě staženy, protože lilo. Nataženy byly až za světla, ale tah byl slabý, protahovaly jen sýkory a králíčci. Na sedle se pak během dne a večer postupně objevovali hlavní organizátoři akce, aby mohli provést slavnostní zakončení letošní sezóny. Odchyceno bylo 35 ptáků 5 druhů: králíček obecný (6), červenka obecná, sýkora koňadra (21), sýkora modřinka (3), sýkora uhelníček (4).

Pět ptáků pěti druhů (noc 05./06.11.2016). Zřejmě předposlední noc se na sedle rozzářil reflektor směrem k severu. Ale počasí bylo oět proti. Velmi silný jižní vítr se sice uklidnil, ale nahradil ho vydatný déšť. Ptáci v podstatě vůbec netáhli, ve tři ráno se chytila první sluka - a to bylo pomalu všechno. Celkový odchyt je zmíněn v nadpise, chycena byla sluka lesní (1, pětasedmdesátá letošní), skřivan polní (1), králíček obecný (1), červenka obecná (1) a drozd cvrčala (1, letošní osmá).

Jižní ledový vichr pokračuje (den 05.11.2016). Podmínky jsou stále špatné a jak se blíží konec akce, nezlepšují se. Alespoň se přes sedlo přehupují hejnka králíčků a sýkor. Dnes bylo odchyceno 23 ptáků 5 druhů: králíček obecný (14), sýkora koňadra (1), sýkora modřinka (6), hýl obecný (1), zvonek zelený (1, pátý letošní).

Sníh, mráz, zima, vítr (noc 04./05.11.2016). Vítr přes sedlo pořád fouká od jihu, ale je příliš silný a tak se nic nechytá, pravděpodobně ani ptáci netáhnou. Celkem bylo odchyceno 6 ptáků 4 druhů: sluka lesní (1, čtyřiasedmdesátá letošní), sýc rousný (0, ale opět jeden retrap), skřivan polní (3), střízlík obecný (1), špaček obecný (1).

Ještě jeden opozdilec (den 04.11.2016). Pokračují dny s nepříliš příznivým počasím a slabým tahem, na sedle se v podstatě čeká na (po)víkendové balení. Dnes bylo odchyceno celkem 12 ptáků 6 druhů: linduška lesní (1, druhá listopadová hned po první noční; zajímavé je, že i při sledování tahu byla poslední linduška lesní zaznamenána 15.10.), králíček obecný (2), červenka obecná (4), drozd zpěvný (1), drozd kvíčala (1, teprve třetí letošní), sýkora koňadra (3).

Ještě pár červenek a další opozdilec (noc 03./04.11.2016). Nadále pokračují nevýrazné odchyty, kroužkováno bylo 29 ptáků 4 druhů: skřivan polní (1), linduška lesní (1, nejen první listopadová, ale daleko pozdější než prozatím nejpozdnější pták z 12.10.2013), červenka obecná (26), rehek domácí (1).

Další velká rarita na sedle (den 03.11.2016). Odchyty se pomalu chýlí ke konci, nepříznivá předpověď nás vede k vyklizení stanice už během tohoto víkendu. Předtím jsme se ale při ranní kontrole dočkali trochu předpovídané rarity - chytila se pěvuška horská (Prunella montanella), jejíž bezprecedentní invaze byla zaznamenána v řadě míst severní a severozápadní Evropy. Jde o druhý výskyt na našem území (první byla nalezena v Postupicích ve středních Čechách v prosinci 1943 a je uložena ve sbírkách NM v Praze). Zajímavé je, že rarity někdy přicházejí v jinak prázdných dnech - ve čtvrtek bylo kroužkováno jen 10 ptáků 4 druhů - kromě pěvušky horské to byl střízlík obecný (1), králíček obecný (7) a červenka obecná (1).

Neodbytná zima na sedle (noc 02./03.11.2016, doplněno). Na sedle pokračuje jižní vítr, chvílemi až nárazový a do toho zase hustě chumelí. Už zvečera se ale chytali ptáci, do deváté hodiny to bylo 14 ptáků 7 druhů, nakonec bylo odchyceno 37 ptáků 13 druhů: křepelka polní (1, nejpozdnější vůbec, první listopadová; křepelky už byly opakovaně pozorovány koncem října, dříve byly odchyceny nejpozději 29.10.2011), sluka lesní (7, celkem letos zatím 73 sluk), kalous ušatý (1, letošní osmnáctý), skřivan polní (1), špaček obecný (2), pěnice černohlavá (1, jedna z nejpozdnějších - poslední vůbec byla kroužkována 10.11.2014; pěnice černohlavé letos tedy počtem nepřekročily počet odchycených pěnic slavíkových!), králíček obecný (1), červenka obecná (17), rehek domácí (1), kos černý (2), drozd zpěvný (1), drozd cvrčala (1), pěnkava jikavec (1).

Jedna ze sluk této noci.

Křídlo dospělé sluky, vnitřní ruční letky mají široké špičky; poměrně světlé zbarvení.

Křídlo dospělé sluky - spodní ruční krovky mají široké tupé špičky.

Teprve šestá letošní cvrčala.

Opakující se počasí posledních nocí.

Opět prázdný den (den 02.11.2016). Přes ideální podmínky bylo odchyceno pouze sedm ptáků čtyř druhů: králíček obecný (4), rehek domácí (1), kos černý (1) a pěnkava jikavec (1).

Pestrá listopadová noc (noc 01./02.11.2016). Noc začala pěknou mlhou na sedle a pěkným jižním větrem. Všechny podmínky byly skvěle připravené - ale nic se nehýbalo. V krátkých chvílích po půlnoci se mlha místy protrhávala při převalování přes sjezdovku a tehdy se ukázala možná odpověď - nad mlhou byl jasný prostor (ale bez hvězd, takže snad pod další oblačností) a jednotliví ptáci přeletovali ve velké výšce. Pravděpodobně tedy probíhal slabý tah NAD mlhou. Sem tam se u světla jednotliví ptáci objevili a odchyty ukázaly, že tah je pořád ještě poměrně pestrý. Mimo kroužkované ptáky se v okolí světla objevil ještě kos černý, přeletovaly jednotlivé cvrčaly a nejméně jednou se ozval strnad rákosní. Celkem bylo odchyceno 32 ptáků 11 druhů: krahujec obecný (1, samec, první noční vůbec; otázkou je interpretace tohoto odchytu - krahujec se chytil do sítě na sluky dvě hodiny po setmění), sluka lesní (3, celkem letos 66 sluk), skřivan polní (1), střízlík obecný (6; letos bylo kroužkováno 357 střízlíků, předtím nejvíce 243 ptáků v roce 2014), špaček obecný (3), králíček obecný (1), červenka obecná (13, červenky jsou souvisle chytány každý den a noc od 18.10.), bramborníček černohlavý (1, třicátý třetí pták tohoto rekordního roku, o den dříve než nejpozdnější pták z roku 2010), drozd zpěvný (1), drozd kvíčala (1, teprve druhý letošní), pěnkava jikavec (1, další samec pozorován u světla; spolu s dlasky jediný pěnkavovitý pták, táhnoucí pravidelně i v noci).

První v noci chycený krahujec obecný!

Mladý samec pěnkavy jikavce.

Křídlo mladého jikavce se dvěma jasně odlišnými juvenilními krovkami.

Šedesátá čtvrtá letošní sluka, další se chytily po ní.

Teprve druhá letošní kvíčala, chycená v noci přímo u světla.

Bourovec topolový (Poecilocampa populi), anglicky nazývaný "prosincová můra".

Čekání na poslední velkou noc pokračuje (noc 31.10./01.11.2016). Další noc byla opět klidná s minimem ptáků, celkem bylo kroužkováno jen 9 ptáků 4 druhů: skřivan polní (1), špaček obecný (1), králíček obecný (1), červenka obecná (6).

Tři měsíce na sedle (den 31.10.2016). Letošní rok je obzvláště vydařený co do pokrytí sledování tahu na odchytovém stanovišti. Akce běží nepřetžitě už třetí měsíc, od noci z 1. na 2. srpna; řada lidí má za sebou noci plné kroužkování i dny koukání do zmrzlé větrné krajiny bez pírka. Ještě pár dnů chceme vydržet, ale konec se nenávratně blíží - a je to poznat i na slábnoucím tahu ptáků. Poslední říjnový den na sedle byl jasný a klidný, mimo králíčků přelétly jen několikrát hejnka pěnkav a čížků, k tomu jedno hejno kvíčal. Celkem bylo kroužkováno 32 ptáků 8 druhů: stžízlík obecný (1), králíček obecný (15, k tomu dva starší retrapi - bude zajímavé zjistit, jak dlouho se zdrželi), králíček ohnivý (1, letošní sto devátý a desátý noční), červenka obecná (3), kos černý (1), sýkora koňadra (4), sýkora uhelníček (2), hýl obecný (5).

Čekání na velkou noc (noc 30./31.10.2016). Noc začala mírnými sněhovými přeháňkami, poté se vyjasnilo a nadále foukal severní až severozápadní vítr. V první polovině noci se objevil i dva netopýři rezaví, nad sítěmi lovilo tentokrát až pět kalousů ušatých. Odchyceno bylo nakonec ale jen 17 červenek obecných.

Ne vždy jsou noci na sedle plné aktivity, kroužkování, měření a fantastického tahu. Často jde spíše o vyčkávání na podobnou noc. Mimo to sezóna pokročila a počasí zahnalo kroužkovatele do tepla.

Zimní intermezzo (den 30.10.2016). Sněhové přeháňky pokračovaly, zvláště ráno a proměnily tak sedlo v poněkud zimní krajinu. Protahovalo minimum ptáků, mimo jiné asi 50 kvíčal, 9 krkavců a 2 krahujci. A už v 10 hodin musely být sítě kvůli počasí staženy. Celkem bylo odchyceno 7 ptáků 5 druhů (nejslabší výsledek od 16.10.): střízlík obecný (1), králíček obecný (2), červenka obecná (2), sýkora koňadra (1), hýl obecný (1).

Návrat zimní nálady na sedlo.
(Foto: Tomáš Pospíšil)

Když padá sníh, padají i červenky (noc 29./30.10.2016). V noci se přes sedlo převalily čtyři sněhové přeháňky (a další výrazné pokračovaly nad ránem); při jedné z přeháněk mezi čtvrtou a pátou ranní hodinou se z oblohy začaly snášet i červenky a právě v této hodině se podařilo také pochytat nejvíce ptáků. Celkem bylo kroužkováno 66 ptáků 8 druhů: sluka lesní (1, letošní třiašedesátá), kalous ušatý (2, letos tak celkem 17 ptáků), střízlík obecný (3), budníček menší (1, vzhledově zcela normální pták), králíček obecný (1), červenka obecná (55), rehek domácí (1), kos černý (2).

A den prakticky bez tahu (den 29.10.2016). Po slabé noci následoval slabý den. Ráno prolétly nad sedlem dvě hejna hus velkých (80 a 18 ptáků), jinak protahovaly slabě pěnkavy a odpoledne jednotlivě sýkory. Cekem bylo odchyceno 48 ptáků 7 druhů: králíček obecný (31, jen u tohoto druhu pokračuje tah ve velkém, už bylo chyceno přes 750 ptáků), červenka obecná (4), drozd zpěvný (2), drozd cvrčala (1, šestá letošní), sýkora koňadra (6), sýkora uhelníček (2) a hýl obecný (2).

Noc prakticky bez tahu (noc 28./29.10.2016). V noci se ptáci moc nehýbali, sem tam zpestřila čekání červenka a celou statistiku vylepšily už jen tři další druhy. Celkem bylo odchyceno 29 ptáků 4 druhů: sluka lesní (1, letošní šedesátá druhá), skřivan polní (1), pěnice černohlavá (1, pro zajímavost nejpozdnější byla chycena na sedle 10.11.2014) a červenka obecná (26).

Svátek ve znamení sýkor a králíčků (den 28.10.2016). Na jeden den se vítr stočil více k západu, což u jesenických sedel znamená proti směru tahu (jsou orientována spíše k jihozápadu než k jihu). Tahu mimo pěnkavovitých ptáků dominovaly sýkory a králíčci obecní. Celkem bylo odchyceno 108 ptáků 13 druhů: střízlík obecný (5, už čtvrtý den pokračuje co do odchytů souvislý tah), pěvuška modrá (2), špaček obecný (1), králíček obecný (21), červenka obecná (3), kos černý (2), sýkora koňadra (59, letošní nejsilnější odchyt - což mimochodem znamená nejslabší denní odchyty vůbec, v předchozích letech maxima vždy přesáhla 100 ptáků a absolutní maximum bylo 501 koňader, kroužkovaných 28.09.2012), sýkora modřinka (4), sýkora uhelníček (2), pěnkava obecná (2), hýl obecný (4), stehlík obecný (1, letošní osmý) a strnad rákosní (2, letos celkem už 21 ptáků, předtím nejvíce 12 ptáků za rok).

Typický noční vzorek (noc 27./28.10.2016). Po jasném večeru se hřeben Jeseníků postupně zahalil do mlhy, ale k nějakému velkému tahu to nevedlo. Odchycen byl typický vzorek nočního tahu na konci října, celkem bylo kroužkováno 78 ptáků 8 druhů: sýc rousný (0, ale dva retrapi - poslední sýc byl letos nově kroužkován v noci 13./14.10.), kalous ušatý (3, více než tři kalousy za noc se letos zatím nepodařilo kroužkovat, dosavadních 15 kroužkovaných kalousů je ve srovnání s posledními čtyřmi lety zatím vemi slabý výsledek), skřivan polní (9), střízlík obecný (15), špaček obecný (6), červenka obecná (42), rehek domácí (1), kos černý (1), drozd zpěvný (1).

Brkoslavi jsou tady! (den 27.10.2016). Dnes bylo na sedle docela pěkně a pěkně probíhal také tah ptáků, ne vždy tomu odpovídaly odchyty, jak to tak bývá. Minimálně dvakrát se přes sedlo přehouplo hejnko brkoslavů severních, což by mohlo ukazovat na další invazní zimu pro tento druh. Ondra Belfín se pokoušel během dne sledovat protahující krahujce obecné a napočítal kolem 30 ptáků. Celkem bylo odchyceno 153 ptáků 9 druhů: střízlík obecný (3), pěvuška modrá (5), králíček obecný (74, silně protahovali a na odchytech je to poznat, letos tak více než 700 ptáků), červenka obecná (3), sýkora koňadra (58, nejsilnější letošní odchyt; dříve protahovaly také početně, ale nechytaly se), sýkora modřinka (2, letos zatím jen 22 ptáků, což je zajímavé ve srovnání s rekordní sezónou v jižním Švédsku), sýkora uhelníček (1, přitom neustále přeletovaly; typický nesoulad odchytu s probíhajícím tahem), pěnkava obecná (2), hýl obecný (5, celkem 44 hýlů odpovídá průměru a sezóna ještě nekončí - že by se opakoval tah "trumpeťáků" z roku 2010?).

Letos bylo na sedle kroužkováno už 61 sluk lesních. (Foto: Ondřej Boháč)

Koncem října stále ještě protahují jednotliví králíčci ohniví. (Foto: Ondřej Boháč)

Ve dne i v noci teď početně protahují skřivani polní. (Foto: Ondřej Boháč)

Pátá letošní cvrčala - je jasné, proč se anglicky jmenuje Redwing. (Foto: Ondřej Boháč)

Desátý letošní krahujec obecný. (Foto: Ondřej Boháč)

Po dlouhé době se objevila velká hejna brkoslavů severních. (Foto: Ondřej Boháč)

Pohodové noční kroužkování a další uprchlá rarita? (noc 26./27.10.2016). Večer halila sedlo mlha, která se ovšem ve druhé části noci rozpustila. Tah ptáků probíhal neustále, chytali se ale v počtech které umožňovaly v pohodě získávat potřebná data a také si užívat náladu konce podzimu. Ondra Belfín v jednu chvíli u sítě narazil na malinkého strnada - mohlo se jednat právě o druh s tímto jménem, ale podobně jako velká linduška i on zmizel do noci a zůstal nevyluštěnou záhadou. Ze zajímavých druhů se objevila další pustovka. Celkem bylo odchyceno 155 ptáků 8 druhů: skřivan polní (14, letos tak už přes sto skřivanů), střízlík obecný (23, další silná noc a celkem už 321 kroužkovaných střízlíků - to je rekordní sezóna pro tento druh, výrazně překonávající rok 2014 s 243 kroužkovanými ptáky), králíček obecný (2), červenka obecná (109, desátá letošní noc s více než stovkou červenek), rehek domácí (2), kos černý (2), drozd zpěvný (2), strnad rákosní (1, druhý noční letos, celkově devátý noční).

Další pestrý, ale slabý tahový den (den 26.10.2016). Po masivním tahu minulého týdne se toho nad sedlem zas tak moc neděje. Početně přetahují především králíčci, s nimi pokračuje také tah uhelníčků; odpoledne se pak projevil tah severských hýlů obecných. Celkem bylo odchyceno 78 ptáků 12 druhů: krahujec obecný (1, letošní desátý), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (6), králíček obecný (26), králíček ohnivý (3, letos celkem 108 ptáků), červenka obecná (6), kos černý (1), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (15), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (13) a hýl obecný (3, severští "trumpeťáci").

Hodina červenek (noc 25./26.10.2016). Další noc začínala převalujícími se mlhami a skoro bezvětřím. Ptáci táhli minimálně, ale na krátko mezi 2 a 3 hodinou v noci tah ožil, táhly ve velkém - jak jinak - červenky. A pak byl zase klid. Celkem bylo odchyceno 124 ptáků 12 druhů: sluka lesní (1), kalous ušatý (1, dvanáctý letošní), skřivan polní (1), střízlík obecný (1), pěnice černohlavá (1), budníček menší (3), králíček obecný (3), červenka obecná (98), rehek domácí (3), kos černý (4), drozd zpěvný (7) a drozd cvrčala (1).

Pestrý i když málo početný den ve znamení tahu lindušek (den 25.10.2016). Uklidnění v odchytech pokračovalo i ve dne. Vítr se opět stočil na severní; nad sedlem protahovaly početně především lindušky luční, v hejnech 10-15 ptáků. Celkem bylo odchyceno 60 ptáků 14 druhů: linduška luční (2), střízlík obecný (1), pěvušk modrá (1), špaček obecný (1), budníček menší (1), králíček obecný (23), červenka obecná (14), rehek domácí (3), kos černý (1), drozd zpěvný (1), sýkora modřinka (2, letos teprve 19 ptáků), pěnkava obecná (2), pěnkava jikavec (2) a hýl obecný (6, severští "trumpeťáci").

Konečně odpočinková noc (noc 24./25.10.2016). Počasí se opět trochu mění a to ovlivňuje tah ptáků, resp. počty odchycených. Po několika nocích plných kroužkování se na sedle rozhostil pohodový klid, sem tam zpestřený ptákem v sítích. Celkem bylo odchyceno 49 ptáků 5 druhů: sluka lesní (1, letošní šedesátá), králíček obecný (1), červenka obecná (23), kos černý (9) a drozd zpěvný (15).

Silný denní tah a pestrý odchyt (den 24.10.2016). Hustá mlha zůstala na sedle celé dopoledne, až kolem jedné odpolední hodiny se zvedla těsně k sedlu a pod ní se otevřel průhled do sluncem ozářeného údolí a daleké nížiny. Od úsvitu probíhal velmi silný tah, opět zejména pěnkavovitých ptáků (tisíce ex.), přidali se k nim ale i špačci (stovky ex.) a drozdi kvíčaly (desítky ex.). Méně ale nápadně a po celé dopoledne táhli králíčci, lindušky luční (desítky ex.), sýkory koňadry (desítky ex.) a sýkory uhelníčci (desítky ex.). Celkem bylo odchyceno 77 ptáků 20 druhů: červenka obecná (3), pěvuška modrá (7), králíček obecný (17), rehek domácí (1), rehek zahradní (2), skřivan polní (1), drozd zpěvný (2), drozd kvíčala (1, první letošní), špaček obecný (2), strnad rákosní (2), stehlík obecný (1), zvonek zelený (3), zvonohlík zahradní (1), sýkora koňadra (11), sýkora uhelníček (3), ťuhýk šedý (1, třetí chycený na sedle), pěnkava obecná (8), pěnkava jikavec (5), linduška luční (4) a krahujec obecný (2 - mladí ptáci, samec a samice; osmý a devátý letošní).

Třetí ťuhýk šedý pro sedlo; předchozí byli 16.10.2011 a 09.10.2015.

Teprve teď probíhá slabý tah sýkor uhelníčků.

Stále v malých počtech proletují zvonohlíci zahradní.

Další velká noc s vysokou diverzitou (noc 23./24.10.2016). Na sedle tentokrát nebyla zvečera hustá mlha, ale jen lehký opar, což je pro odchyt táhnoucích ptáků ideální situace, protože na bílém pozadí husté mlhy jsou sítě vlající ve větru poměrně dost nápadné a ptáci je mohou lépe vidět. Silný tah ptáků běžel už od večera, takže čerstvě příchozí nová osádka stanice se nenudila. Tah sílil během první půlky noci, kolem půlnoci již protahovalo ve světle reflektoru kolem 200 ptáků za 5 minut. Po půlnoci však padla na sedlo hustá mlha a odchyt byl výrazně slabší, ale i intenzita protahujících ptáků viditelně opadla. Ze zajímavějších pozorovanání protahujících ptáků stojí za zmínku zejména několikerý průlet blíže neznámého počtu volavek popelavých, které byly zaznamenány podle hlasových projevů. Celou noc se v okolí odchytových stanovišť zdržovalo opět několik kalousů ušatých čekajících na táhnoucí červenky. Celkem bylo odchyceno 636 jedinců 18 druhů: červenka obecná (417, celkem tak letos už 4357 červenek; zpočátku to vypadalo na slabší rok, ale nakonec přece jen přišel typický tah), kos černý (28, pokračuje silný tah kosů), drozd zpěvný (32), drozd cvrčala (2), špaček obecný (30), pěnice černohlavá (6, pěnice pravidelně protahují do přelomu října a listopadu, přesto je letošní pozdní tah silnější než v předchozích letech), bramborníček černohlavý (5, letošní tah tohoto druhu je velmi silný, dosud bylo kroužkováno 32 ptáků), rákosník proužkovaný (1, aneb posunutí nejpozdnějšího odchytu o další den), skřivan polní (35, letošní nejsilnější odchyt; dosavadní maxima jsou 69 ex. 08./09.10.2013 a 65 ex. 24./25.10.2011), rehek zahradní (2), rehek domácí (58, dosud nejsilnější odchyt, předtím nejvíce 46 ex. v noci 29./30.10.2011), budníček menší (4, pokračuje druhá vlna tahu), budníček větší (1), střízlík obecný (3), strnad obecný (2), králíček obecný (1), králíček ohnivý (1 - bohužel ulétl ze sítě), kalous ušatý (2), sluka lesní (7, celkem letos 59 sluk).

Nálada v sedle ve dne před nočním odchytem.

V noci bylo zatím na sedle odchyceno 14 strnadů obecných.

Další denní stovka a nezdokumentovaný adept na nový druh naší fauny (den 23.10.2016). Ráno se mlha začala rozpouštět, ale i když v nížině viditelně nádherně svítilo sluníčko, nad sedlem zůstala obloha úplně zatažená. Během prvních několika hodin po rozednění probíhal opět poměrně silný tah, který i po zeslábnutí před polednem neustal. Proletovali zejména pěnkavovití, sýkory a lindušky luční. Díky úsilí nových čerstvých a odpočatých dorazivších posil (Jiří Vaník a Jan Suja) se ještě podařilo nachytat několik ptáků během odpoledne. Napříkad několik severských hýlů obecných, kteří se ukázali právě až odpoledne nebo pár dalších bramborníčků černohlavých, kteří se stali stálicí posledních dnů. Nejzajímavějším pozorováním byla velká linduška velikosti skřivana, kterou jsme krátce pozorovali (Ondra Belfín a Radek Lučan) dopoledne u světelných sítí na louce, která pak bohužel odlétla pryč. Velmi pravděpodobně šlo o lindušku velkou (Anthus richardi). Bohužel bez fotodokumentace, která neproběhla, zůstane toto pozorování maximálně tak tématem na pivní diskuse, nikoliv relevantním faunistickým údajem o novém druhu pro naši avifaunu. Škoda. Celkem bylo dnes odchyceno 102 ptáků 18 druhů: červenka obecná (42), drozd zpěvný (1), kos černý (3), špaček obecný (4), bramborníček černohlavý (6, celkem letos 27 ptáků - tedy více než v předchozích šesti letech dohromady), linduška luční (4), strnad rákosní (2, celkem letos 16 ptáků), pěnkava obecná (6), pěnkava jikavec (3), králíček obecný (13), sýkora koňadra (5), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (2), rehek domácí (4), budníček menší (1), skřivan polní (1, pátý denní letos a desátý celkem), pěvuška modrá (1), hýl obecný (3).

Strnad rákosní, pták ze severních populací s kulatým horním slemenem zobáku.

Druhá cvrčala předchozí noci, chycená nedlouho před rozedněním.

Překvapivý pozdrav z vedlejšího sedla - jeden z rehků, kroužkovaných po půlnoci 22.10. byl 23.10. dopoledne kontrolován u Ramzové. (Foto: M. Vavřík)

Slibně se rozjíždějící noc v Hitchcockovském podání (noc 22./23. 10. 2016). Mlha nad sedlem s jižním větrem a neskutečná hejna táhnoucích špačků, která se podařilo zdržet díky hlasové nahrávce na dostatečně dlouhou dobu, aby se z nich pomocí zdatného lovce s podběrákem a v kombinaci s odchytem do sítí podařilo získat reprezentativní vzorek několika desítek jedinců, plus rozjíždějící se tah červenek - tak vypadá rozjezd další noci. Uvidíme, jak dopadne.
Nejen špačci a červenky - další velká noc s diverzitou jako v srpnu (noc 22./23.10.2016). Další mlžná noc na sedle nezůstala jen u tradičních červenek a již zmiňovaných špačků, kteří nám hned ze začátku noci předvedli neskutečné divadlo, při kterém se tisícové hejno točilo pár metrů nad zemí v záři reflektoru. Špačci jsou obecně postrachem kroužkovatelů vlaštovek, nicméně i při těchto počtech ptáků, pohybujících se v těsné blízkosti sítí jich v nich uvízlo jen poměrně malé množství, navíc se díky pohotovosti bez problémů vytahovali. Významnou část celkového vzorku špačků se podařilo pochytat pomocí podběráku přímo u světla. S jedním menším hejnem špačků se opakovaně ukázaly i dvě čejky chocholaté. Minimálně dvakrát se objevily přetahující kachny divoké (jednou dvě a jednou jedna), hned v prví polovině noci prolétl ledňáček říční a nejméně jednou se objevila bekasina. Početný tah červenek opět dorovázeli nejméně 4 lovící kalousi. Celkový odchyt se tentokrát početně velmi podobal předchozí noci a dokonce se ukázal být ještě mnohem pestřejším, co se týče druhového zastoupení. Jen co se nám podařilo prokousat se večerními nachytanými špačky, začaly se v sítích objevovat další zajímavé druhy. Překvapil například vysoký počet odchycených lindušek lesních, ukázali se pozdní budníčci větší, bělořit šedý, do ruky na louce za sítěmi se podařilo ulovit chřástala vodního a poslední noc přítomného Pana slavíkáře velmi potěšil krásný samec slavíka modráček. Ptáci táhli velmi intenzivně prakticky celou noc a tak jsme se až do rána nezastavili. Celkem bylo odchyceno 758 ptáků 22 druhů: rehek domácí (27), rehek zahradní (8), budníček menší (9), budníček větší (2), bramborníček černohlavý (5, celkem letos už 21 ptáků), pěnice černohlavá (14), skřivan polní (15), rákosník proužkovaný (1 - pták se silně zdeformovanou spodní čelistí, ale v celkem dobré kondici; nejpozdnější na sedle chycený pták, předtím byla poslední data odchytu 17.10.2015, 15.10.2010 a 15.10.2013), linduška lesní (11, nečekaně silný tah zároveň daleko překonal nejpozdnější odchyty předchozích let - 12.10.2013 a 07.10.2011), dlask tlustozobý (3; dlask je jediný pěnkavovitý pták mimo jikavce, který v noci početně protahuje), drozd cvrčala (2, první letošní), drozd zpěvný (42, první letošní početný odchyt), kos černý (33, druhý nejpočetnější noční odchyt, silnější byl jen v noci 26./27.10.2015, kdy bylo kroužkováno 48 ptáků), špaček obecný (133, nový rekord v odchytu, dosavadní byl 84 ex. z noci 19./20.10.2013), sluka lesní (6, celkem letos 52 ptáků), chřástal vodní (1, první letošní a pátý celkově), střízlík obecný (3), králíček obecný (7), červenka obecná (433, během posledních čtyř nocí bylo kroužkováno 1416 červenek), pěnkava jikavec (1, celkově třináctý noční), bělořit šedý (1, jen třináctý letošní, zato vůbec nejpozdnější - předtím 12.10. v letech 2012, 2013 i 2014), slavík modráček (1, devátý letošní a první říjnový vůbec).

Tisícihlavé hejno špačků ve světle reflektoru.

Nečekaně silně táhly lindušky lesní, později než v jiných letech.

Nejpozdnější rákosník proužkovaný na sedle, možná za to mohla deformace zobáku?

Nejpozdnější bělořit šedý, chycený na sedle.

Nejpozdnější (a první říjnový) slavík modráček.

Pro změnu první letošní drozd cvrčala.

Pěnkavy jikavci protahují jednotlivě i v noci.

Dva samci ze silného tahu rehků domácích - starý a mladý.

Pohled na stejné ptáky shora.

Hezký denní tah, další pozorovaný sibiřan, ale více odchycených ptáků jen díky celodennímu chytání (den 22.10.2016). Ještě na první ranní kontrole se podařilo odchytit pár ptáků, poté ale sítě vlhké od noční mlhy kompletně namrzly a byly jako drátěné ploty, takže se do nich ptáci nechytali. Každopádně od úsvitu probíhal nádherný tah tisíců ptáků, k tradičním pěnkavovitým (hlavně pěnkavy, jikavci, stehlíci, zvonci a zvonohlíci, jen čížci v minimálních počtech oproti předchozím letům) se přidali poprvé vě větších počtech sýkory uhelníčci. Ve větších počtech poprvé táhli i východní hýli obecní, tzv. trumpeťáci. Tah sice kolem 11 hodiny výrazně zeslábl, ale neustal a probíhal po celý den. Odpoledne táhli ve větších počtech i dravci (hlavně káně lesní, cca 20 a krahujci, cca 10), ale také prolétly i opožděné vlaštovky obecné (min 10 ex.). Během dopoledne Martin Brejška a Radek Lučan pozorovali přímo u zadního okna stanice na nízké vrbě dalšího budníčka pruhohlavého, který se chvíli pohyboval ve společnosti budníčka menšího. Hned po ránu dorazil na sedlo po dlouhé době Ondra Belfín, na rozdíl od zbytku osazenstva pln nové energie, takže namrzlé sítě byly po oteplení a vysušení větrem roztaženy a odchyt běžel až do večera. Celkový počet odchycených ptáků je tedy výsledkem celodenního, nikoli půldenního odchytu, jak je tomu za normálních okolností. Celkem bylo odchyceno 59 ptáků 12 druhů: červenka obecná (11), pěvuška modrá (1), sýkora koňadra (7), sýkora modřinka (5), sýkora uhelníček (3), králíček obecný (15), králíček ohnivý (3), střízlík obecný (3), rehek domácí (2), kos černý (1), špaček obecný (1) a zvonohlík zahradní (7, nejvyšší denní počet vůbec).

Další velká noc (noc 21./22.10.2016). Od večera bylo jasno, ale hvězdy byly zastřené lehkým oparem a k tomu vál stále jižní, ale jen slabý vítr. Ptáci začali táhnout hned po setmění. Situace nápadně připomínala loňskou velkou červenkovou noc, kdy také nebyla mlha, ale červenky táhly a chytaly se průběžně. Dnes se ovšem už v průběhu první půlky noci mlha přece jen na sedlo natekla. Kolem půlnoci opět tah na zhruba dvě hodiny zeslábnul, aby s se s o to větší intenzitou vrátil kolem druhé ranní hodiny. Dominantním druhem byly opět červenky, s nimi ale hned od začátku noci silně táhli rehci domácí a také skřivani. Kromě odchytu do standardních sítí se ujal svého osvědčeného podběráku Martin Brejška, kterému se kromě úspěšného odlovu skřivanů podařil i jeden husarský kousek - při jednom mávnutí po ptákovi proletujícím kolem světla odchytl lindušku, ze které se vyklubala linduška rudokrká, teprve druhá odchycená na sedle a první noční. Početný tah pěvců byl tradičně provázen táhnoucími kalousy, což se projevilo i na jejich úspěšném odchytu. Poměrně velký počet odchycených ptáků se díky devítičlenné osádce podařilo bez problémů téměř průběžně zpracovávat a téměř u všech ptáků byla díky tomu sebrána i základní biometrická data. Celkem bylo odchyceno 786 ptáků 15 druhů: červenka obecná (664, samozřejmě nejlepší letošní noc), střízlík obecný (33), králíček obecný (4), pěnice černohlavá (3), bramborníček černohlavý (4, leto tak už 16 ptáků), rehek domácí (36, zatím nejsilnější letošní tah), rehek zahradní (2), budníček menší (7), skřivan polní (10), linduška rudokrká (1), špaček obecný (4), kos černý (8), drozd zpěvný (6), kalous ušatý (3) a sluka lesní (1).

Druhá linduška rudokrká, chycená na sedle.

Ráno bez sítí (den 21.10.2016). Během rána se původně jasná obloha pomalu zatahovala a okolo deváté už bylo nebe zcela zakryto řídkou ale souvislou oblačností. Tah byl viditelný a poměrně silný a okolo desáté hodiny pomalu ustával. Proletovala početná hejnka pěnkavovitých a sýkor koňader. Náš ranní odchyt byl však nejvíce ovlivněn pravidelným sekaním a mulčováním odchytové plochy. Všechny sítě zasahující do sjezdovky musely být tedy již ráno sbaleny a odklizeny, aby mohla být sjezdovka připravena na lyžařskou sezonu. Celkem bylo odchyceno 60 ptáků 8 druhů: červenka obecná (6), králíček obecný (24), králíček ohnivý (1), střízlík obecný (21 - vysoký počet odchycených střízlíků byl způsoben přehráváním samostatné nahrávky hlasu tohoto druhu, oproti nahrávce hlasů několika druhů zároveň, kterou používáme běžně; střízlík se tím stal dalším druhem s více než tisícem odchycených jedinců, konkrétně jich je zatím 1007), skřivan polní (1), pěnkava obecná (1), sýkora koňadra (3), pěvuška modrá (3).

Sekání sjezdovky.

A opětovné natahování sítí.

Pro změnu jasná noc (noc 20./21.10.2016). Večer na sedle velmi připomínal ty předchozí. Všude se válela hustá mlha a vanul mírný jižní vítr. Již okolo desáté hodiny se ale ukázalo, že mlha v sedle byla spíš taková lokální zbytková mlžná čepice, která se velmi rychle rozpustila a na nebi se ukázal měsíc a hvězdy. Ptáci viditelně v menších počtech táhli a každou chvíli i nějaký zabloudil do sítě. Nejzajímavějším úlovkem pro tuto noc se stala pozdní cvrčilka slavíková. Celkem bylo odchyceno 88 ptáků 8 druhů: červenka obecná (67), drozd zpěvný (3), budníček menší (1), střízlík obecný (5), králíček obecný (6), skřivan polní (3), rehek domácí (2), cvrčilka slavíková (1, třetí letošní a celkově teprve jedenáctá; dosud nejpozdnější ptáci byli chyceni 03.10.2014 a 08.10.2015).

Jedenáctá cvrčilka slavíková pro sedlo a nejpozdnější vůbec.

Krátký dozvuk noci a milosrdný déšť (den 20.10.2016). Již brzy ráno začalo vytrvale pršet a odchyt byl z tohoto důvodu brzy ukončen, což početná, ale po náročné noci unavená osádka stanice celkem uvítala, aby mohla načerpat sil na další noc. Ptáci sice táhli, ale tah byl oproti předchozímu dni mnohe slabší - šlo řádově spíše o stovky jedinců opět zejména pěnkavovitých ptáků. Odchyceno bylo celkem 49 jedinců 15 druhů: červenka obecná (4), budníček menší (6), střízlík obecný (15), pěnkava obecná (1), linduška luční (4), linduška lesní (1, spolu s nočními jde o rekordně nejpozdnější chycené ptáky na sedle), skřivan polní (2 - zjevně ptáci, kteří zůstali na sjezdovce z noci), kos černý (2), drozd zpěvný (2), rehek domácí (2), strnad rákosní (4, celkem letos už 14 ptáků), pěnkava jikavec (1), pěvuška modrá (3), pěnice černohlavá (1; pozdní pěnice táhnou někdy až do poloviny listopadu), sýkora koňadra (1).

Velká a neskutečně pestrá noc - a konečně sibiřani! (noc 19./20. 10.2016). Že by to mohlo být dnes v noci zajímavé, předznamenaly dvě skutečnosti - jednak se k večeru ukázal nápadný tah, zejména lindušek, ale i pěnkavovitých ptáků, což je dost neobvyklé a obvykle to předznamenává silný noční tah. A k tomu se připojil příjezd známé dvojky, která tak nějak k této akci neodlučné patří, i když je zde lze potkat jen zcela výjimečně - Pavel Kverek a Martin Brejška. Když se tu objeví, je to buď odchytové fiasko nebo totální odchytový úspěch, nic mezi tím. Společensky však vždy velmi hodnotný zážitek :-). Poprvé po mnoha dnech jsme při roztahování sítí chvílemi viděli dolů do nížiny - a to je obvykle také předzvěst zajímavého výsledku. A k tomu opět jižní vítr, tak akorát. Ptáci začli skutečně táhnout, ale v první polovině noci jich nebyly nijak závratné počty. Diverzita však byla na toto období hned od začátku vysoká, což opět naznačovalo, že do pohybu se dali všichni možní migranti. Kolem půlnoci nastal mírný útlum, aby se kolem třetí hodiny ranní tah rozjel opravdu naveliko. Hned v půl jedenácté večer, když se ptáci chytali jen sporadicky, vytáhl Franta Zicha ze sítě přímo před okny stanice letošního prvního sibiřana - budníčka pruhohlavého, který se sice již v minulém týdnu objevil, ale odchytit se jej nepodařilo. A nezůstalo při jednom, druhého vytáhl mezi 6. a 7. hodinou ranní Martin Brejška. Celkem bylo odchyceno 473 ptáků 27 druhů: drozd zpěvný (15), kos černý (7), budníček menší (100 - na toto období neskutečně silný tah probíhal ve druhé půlce noci), budníček větší (1), budníček pruhohlavý (2, desátý a jedenáctý chycený, včetně pozorovaných bylo na sedle zastiženo už 14 ptáků), červenka obecná (252, tím se celkový počet červenek, chycených na sedle, přehoupnul přes 30 000 ptáků), střízlík obecný (23, nejsilnější letošní odchyt), pěnice černohlavá (6), špaček obecný (1 - jednotlivě táhli v první půlce noci, nejvíce byly najednou pozorovány 3 ex.), rehek zahradní (3), rehek domácí (19, je tady tradiční siný noční tah konce října), bramborníček černohlavý (11, nový rekordní tah, dosud nezaznamenaný), bělořit šedý (1), linduška lesní (3), linduška luční (7 - šlo však o ptáky, kteří večer zanocovali na loukách sjezdovky a postupně byli během odchytového provozu naplašeni do sítí nebo odchyceni podběrákem), pěnkava jikavec (1, dvanáctý noční celkem), dlask tlustozobý (1), skřivan polní (4), konipas bílý (2 - oba odchycení skutečně v noci, každý zvlášť, první noční odchyty vůbec), strnad obecný (1 - odchycen těsně nad ránem), strnad rákosní (1), králíček obecný (4), lejsek šedý (1, naprosto nejpozdnější odchyt a teprve čtvrtý říjnový, přechozí byly 02.10.2010, 06.10.2010 a 03.10.2015), bekasina otavní (1, první letošní a patnáctá celkem), sluka lesní (4, tím byl pro sedlo překonan magický počet 500 kroužkovaných sluk), kalous ušatý (1) a kalous pustovka (1, druhá letošní, celkem desátá).

Nálada velké tahové noci.

Oba druhy kalousů bok po boku (vlevo pustovka).

První letos chycená bekasina otavní.

Konečně jsme se dočkali - a hned dvakrát. Desátý a jedenáctý budníček pruhohlavý, chycený na sedle.

Jeden z posledních bělořitů sezóny.

První noční konipas bílý.

Linduška lesní (nahoře) a luční (dole).

Nádherný denní tah v husté mlze (den 19.10.2016). Hustá mlha zůstává ležet na sedle i nadále, jižní vítr mírně zesílil a k tomu se během dopoledne přidaly občasné dešťové přeháňky. To ovšem nijak nezabránilo tomu, aby se po několika dnech nevydalo na cestu opět neskutečné množství denních migrantů. Přestože jsme vlastně viděli jen velmi omezený úsek sedla, pozorovali jsme souvislý tah desítek tisíc ptáků! Mezi migranty jednoznačně převažovali pěnkavovití ptáci, zejména pěnkavy obecné a jikavci, ve velkých počtech táhli ale i zvonohlíci (stovky ex.), zvonci (stovky ex.), konopky (stovky ex.), v menším měřítku čížci, dlasci, stehlíci (desítky až stovky ex.) a jednotlivě se objevili i hýli obecní, mezi kterými se několikrát ozvali i tzv. trumpeťáci - jedinci z populací odněkud z dalekého východu, kteří se dobře poznají podle odlišného hlasového projevu. Od úsvitu také silně táhli králíčci obecní, což bylo podchyceno i odchytem. Neskutečný byl také tah lindušek lučních, kterých bylo řádově několik tisíc jedinců, z nichž jen malinký vzorek se podařilo odchytit pomocí hlasové reprodukce u sítí exponovaných na sjezdovce. Táhnoucí ptáci se v desítkách jedinců krátce zdrželi na cestě, vedoucí mezi odchytovými stanovišti či poseděli na louce poblíž zdroje hlasové reprodukce - při některých kontrolách jich pak vylétlo ze země i přes 50. Naprostá většina ptáků však bez zastávky pokračovala ve své pouti dolů z hor. Za zmínku stojí přelet dvou sojek obecných, které, ač jinde běžné, nejsou na sedle na každodenním tahovém jízdním řádu. Dopolední tah ustal kolem 13. hodiny. Celkem bylo během dopoledne odchyceno 131 ptáků 14 druhů: linduška luční (10), pěvuška modrá (6), pěnkava obecná (12), pěnkava jikavec (5), zvonohlík zahradní (1, první letošní), králíček obecný (46), střízlík obecný (14), rehek domácí (1), strnad rákosní (2 - opět se chytli až během dopoledne, nikoliv brzy ráno, jak je tomu zpravidla), kos černý (4), drozd zpěvný (4), červenka obecná (24), budníček menší (1) a skřivan polní (1).

První letos chycený zvonohlík zahradní.

Pěnkava obecná a jikavec, tentokrát samci.

Pozdní rákosník obecný.

Slabší noční tah v husté mlze (noc 18./19.10.2016). Stále trvá jižní vítr a sedlo se za celý den z husté mlhy nevymanilo ani na chvíli. Noc začala celkem hezky několika odchycenými slukami a vzhledem k husté mlze jsme očekávali, že bych jich mohlo být větší množství - to se ale nakonec příliš nepotvrdilo a po půlnoci už žádná další nepřibyla. Vizuálně i akusticky pozorovatelný tah ptáků byl celkem slabý a omezil se především na drozdy zpěvné a skřivany, kterých za noc prolétlo odhadem mnoho desítek až několik málo stovek jedinců. Drobnějších pěvců bylo vidět táhnout jen velmi málo. Červenky se objevily až ve druhé půlce noci a bylo jich jen poskrovnu. Celkem bylo odchyceno 73 jedinců 11 druhů ptáků: červenka obecná (29), králíček obecný (4), skřivan polní (12), drozd zpěvný (9), kos černý (4), střízlík obecný (1), rehek domácí (1), pěnice černohlavá (2), rákosník obecný (1, jeden z nejpozdnějších; místní rekord je 25.10.2012), kalous ušatý (1, teprve pátý letošní) a sluka lesní (9, letos celkem 41 ptáků).

Velmi silný denní tah v silném jižním větru a husté mlze (den 18.10.2016). Od úsvitu probíhal přes sedlo velmi silný tah řádově minimálně tisíců, spíše však desetitisíců ptáků, ze kterého jsme měli možnost ale vidět jen zlomek kvůli mlze, která stále ležela na sedle a vydržela až do dalšího večera. Brzy ráno protáhly minimálně desítky konipasů bílých, stovky lindušek lučních, tisíce pěnkav a jikavců, k tomu minimálně desítky až stovky zvonků, zvonohlíků a stehlíků, viditelně táhli i králíčci. Díky silnému protivětru přeletovali ptáci sedlo těsně nad korunami stromů či mezi nimi a v otevřeném prostoru těsně nad zemí, takže se občas nějaký chytil i do sítí natažených na sjezdovce či trčící z lesního porostu ven. Celkem bylo odchyceno 68 ptáků 16 druhů: strnad rákosní (6 - oproti klasice, kdy se jednotliví ptáci chytají touto dobou za ranního šera se všichni jedinci chytli až během dopoledne), linduška luční (7, první letošní ptáci), pěnkava obecná (16), pěnkava jikavec (1), sýkora koňadra (2), sýkora modřinka (1), pěvuška modrá (1), červenka obecná (5), střízlík obecný (1), rehek domácí (2), kos černý (6), drozd zpěvný (5), králíček obecný (12), zvonek zelený (1, první letošní), stehlík obecný (1, šestý letošní) a budníček menší (1). Celkem tak bylo letos odchyceno už přes 7000 ptáků.

Jedna z prvních etošních lindušek lučních.

První letos chycený zvonek zelený.

Šestý letošní stehlík obecný.

Pěnkava obecná a pěnkava jikavec - dvě samice pro srovnání.

Mlha s jižním větrem, ale jen slabý odchyt (noc 17./18. 10. 2016). V noci, která nám přišla dle předpovědi ideální k tahu ptáků a velkému odchytu se opět ukázalo, že občas člověk na některé důležité faktory zapomene a ono je pak všechno jinak. Po dni, kdy severně od sedla panovalo krásné počasí, jsme opravdu čekali velkou noc, která se ale nekonala. Večer začal po rozsvícení světla celkem slibně, neboť bylo vidět táhnout spousty sluk, z nichž 3 visely v sítích hned na první kontrole, spousty dalších jsme vyplašili ze země v okolí odchytových stanovišť na sjezdovkách. Poměrně brzy byli také slyšet z mlhy nad světlem táhnoucí drozdi zpěvní, cvrčaly a letos asi poprvé v noci taky špačci. Pozorovaní špačci ale téměř jistě táhli jen jednotlivě, ve světle se nikdy více než jeden pták neobjevil. Naopak po červenkách jako by se slehla zem - za celou noc se neozvalo ni jediné cvaknutí. Po několika odchycených ptácích však jako když utne a zhruba po 22 hodině už byl většinou klid, jen výjimečně se občas ozval táhnoucí drozd. Již v minulých podobně divných nocích během letošní i loňské sezóny nás napadlo sjet dolů pod hory severním směrem a podívat se, jak vypadá situace v oblasti odkud ptáci na sedlo směřují. A důvod, proč je na sedle za zdánlivě ideálního odchytového počasí mrtvo se vyjevil hned jak jsme se dostali pod hory. Měsíc krátce po úplňku. Sice jej přes hustou oblačnost nebylo vůbec vidět, ale i tak jeho síla rozsvítila oblačnost východně od sedla, které leželo v černočerné tmě. Naše světlo bylo zcela pohlceno hustou mlhou a jak jsme se mohli přesvědčit cestou dolů, už na pár set metrů neviditelné. Naopak nižší kopce mimo oblast sedla byly krásně nasvíceny a ptáci celkem jasně museli letět tamtudy. Žádný pták samozřejmě nevyhledává při tahu tmavší místa, na tom je koneckonců odchyt s využitím světla založen. Logicky jsme usoudili, že ptáci se na sedle musí objevit až když se Měsíc na obloze posune tak, že bude z pohledu od severu zhruba nad sedlem, tedy až někdy nad ránem. A skutečně tomu tak bylo, intenzivní ozývání táhnoucích drozdů se objevilo až zase zhruba kolem páté hodiny, kdy se taky drozdi začali chytat. Takže jsme zase o něco chytřejší. Zároveň se potvrdil opakovaný závěr našich diskusí, že pro úspěch odchytu není vždy důležitá jen situace na sedle, ale také severně od něj. Celkem bylo odchyceno 28 ptáků 7 druhů: drozd zpěvný (15, letos nejsilnější odchyt), kos černý (3), špaček obecný (1), rehek zahradní (2), pěnice černohlavá (1), bramborníček černohlavý (1, první letošní a celkově třiadvacátý), sluka lesní (5, celkem letos 32 ptáků).

Přichází tradiční noční tah špačků.

První letošní bramborníček černohlavý.

Sluky lesní - vlevo starý a vpravo mladý pták.

Mladý pták dole, starý nahoře.

Slabý denní tah v mlze (den 17.10.2016). Po prázdné noci se celkem logicky nekonal ani žádný ranní rozlet. Sedlo zůstalo i nadále v mlze, kterou během dopoledne aspoň na chvíli prorazilo slunce, ale rozpustit nízký, ale hustý mlžný polštář se mu nepodařilo. Efekt sedla na vznik mlhy odhalil zejména odpolední výlet do Jeseníku - všude severně od hřebene Jeseníků byla nádherně modrá obloha a krásný slunečný podzimní den plný strhujících barev - jen sedlo a část hřebene byly zastřeny mlžným závojem. Denní tah sice probíhal, ale nebyl nijak intenzivní, řádově šlo o stovky ptáků, z nichž nejnápadnější byly především sýkory koňadry a pěnkavovití ptáci - pěnkavy, jikavci, zvonohlíci, stehlíci a čížci (maximálně však jen nižší stovky ptáků celkem). Kolem desáté hodiny dopolední, kdy slunce začalo prorážet mlhu, se v menších počtech přidali i králíčci. Celkem bylo odchyceno 33 ptáků 5 druhů: sýkora koňadra (17), králíček obecný (9), střízlík obecný (5), pěvuška modrá (1) a pěnkava obecná (1).

Dámská část ansámblu na cestě z kontroly sítí.

Krásy podzimu.

Bourovec topolový - jedna z můr létajících v pozdním podzimu, často i za mrazivých nocích při prvním sněhu. Proti zimě je vybavený nádherným huňatým "kožíškem".

Krásná mlha při severním větru - ale zcela bez tahu (noc 16./17.10.2016). Sedlo zůstalo v mlze zahaleno celý den a zůstalo tomu tak i po celou noc. Mlha byla hustá, měsíc se přes ni prodral jen slabě na krátkou dobu ve druhé půli, takže podmínky pro odchyt byly celkem ideální. Vítr vál sice severní, ale jen slabý. Tentokrát však zůstaly sítě skoro prázdné a ptáci zjevně netáhli ani vysoko, neboť bylo naprosté ticho. Absence nočního tahu se potvrdila i nad ránem, kdy se přesně v pět hodin po krátké bezvětrné pauze otočil vítr na jižní a ptáci se stejně neobjevili. Klasické říjnové cvakání červenek se neozvalo ani před úsvitem. Celkem bylo za celou noc odchyceno jen 7 ptáků 4 druhů: červenka obecná (1), budníček menší (1), střízlík obecný (3) a drozd zpěvný (2).

Hezký denní tah v husté mlze (den 16.10.2016). Noční mlha se přehoupla do mlhy denní, která setrvala na sedle po celý den. Vítr vál po celý den slabý severní až severovýchodní. Celkem bohatý noční odchyt nebyl ráno následován nijak silným rozletem. Ptáci však již od úsvitu silně táhli i v husté mlze, neboť dole v nížině panovalo celkem pěkné počasí. My jsme z toho ale příliš neměli, protože v husté mlze jsme ptáky spíše jen tušili podle hlasů a občasného vynoření přeletujícího hejna - tu kvíčal, tu pěnkav a jikavců, tu hejna sýkor koňader nebo modřinek. Ani řádové počty se dnes však odhadnout nepodařilo. Každopádně dle kombinace pozorování a hlasových projevů táhli celkem výrazně králíčci, pěvušky, sýkory koňadry a modřinky a většina pěnkavovitých ptáků v čele s pěnkavami obecnými, jikavci a čížky a také drozdi kvíčaly. Celkem bylo odchyceno 126 ptáků 12 druhů: červenka obecná (17), budníček menší (7), králíček obecný (13), králíček ohnivý (1, sto první letošní!), pěvuška modrá (15), kos černý (1), rehek domácí (1), sýkora koňadra (42), sýkora modřinka (3), sýkora uhelníček (5), střízlík obecný (20) a krahujec obecný (1, sedmý letošní).

Denní rutina - Zdeněk Zerzáň a Anička Koukolíková zpracovávají odchycené ptáky.

Vážení odchyceného krahujce.

Další mlžná noc, tentokrát se silným tahem drozdů a kosů, slušným vzorkem, další sovičkou a první noční odchyt (pomýleného) denního migranta (noc 15./16.10.2016). Večer vystřídali na sedle sestavu Roberta Doležala Radek Lučan s Aničkou Koukolíkovou, kteří se přidali k Frantovi Zichovi a na další noc a den také zůstal již od pátku přítomný Zdeněk Zerzáň v doprovodu Hanky Červinkové a jejího šestiletého syna Vojty - nadšence do ptáků s neskutečným přehledem. Jižní vítr, který vál po celý den, během večera zeslábl a ke konci noci se postupně otočil na severní. Slibný rozjezd odchytu sluk, kdy během první noční hodiny bylo odchyceno 7 jedinců se dále záhadně zastavil a sluky po zbytek noci již netáhly. Tah čerevnek byl tentokrát celkem slabý, poměrně vysoký počet odchycených jedinců je spíše důsledkem jejich stylu přeletu sedla celkem nízko při zemi. Po celou noc naopak velmi intenzivně táhli drozdi a kosi, což bylo však mnohem víc slyšet, než vidět. Přes sedlo jich muselo během noci proletět přinejmenším mnoho stovek jedinců a projevilo se to i na počtu odchycených kusů. Zpestřením byl i letošní první noční odchyt dlaska. Ve druhé půlce noci se početně přidali také budníčci menší a střízlíci. Po jedenácté hodině mlha nad sedlem zřídla a začal přes ni prosvítat měsíc v úplňku, který odhalil horské obzory a tím efektivitu odchytu radikálně snížil. V takovém počasí a panujícím bezvětří jsme se rozhodli, ostatně jako skoro každou takovou noc v uplynulém období, vyzkoušet přilákat nějaké sovičky - a podařilo se odchytit oba naše boreální druhy - sýce rousného (1 retrap ptáka ze září), ale překvapivě také mladého samce kulíška nejmenšího. Překvapivě zejména proto, že mix hlasů obou druhů, který zde pouštíme již od srpna, je z pohledu účinnosti odchytu kulíška podle zkušeností našich sovařů spíše kontraproduktivní - kulíšek se prostě sýce, jako svého predátora bojí. Ten dnešní byl zřejmě nějaký odvážlivec, navíc byl odchycen po půlnoci, což je také zcela neobvyklé (kulíšci se chytají za soumraku a za úsvitu, v noci je odchyt na hlasovou reprodukci skoro vždy neúspěšný). No občas zjevně existují výjimky. Posledním překvapením této noci byl čížek lesní, který se chytl do světelné sítě ještě za úplné tmy kolem šesté hodiny ranní. Vzhledem k tomu, že jde o striktně denního migranta, šlo nejspíše o nějakého pomýleného, snad předčas ně probuzeného ptáka. Celkem bylo odchyceno 167 ptáků 14 druhů: červenka obecná (83), pěnice černohlavá (4), skřivan polní (1), rehek domácí (1), budníček menší (24, nejsilnější letošní tah a pravděpodobně nejpočetnější noční odchyt vůbec), střízlík obecný (18, druhá nejlepší letošní noc), drozd zpěvný (12), kos černý (11), čížek lesní (1, první noční vůbec), sluka lesní (7), králíček obecný (2), králíček ohnivý (1), dlask tlustozobý (1), kulíšek nejmenší (1, druhý letošní a pátý celkově). Výrazně táhli i netopýři - ve světle v okolí sjezdovky lovilo několik desítek netopýrů rezavých, početně také netopýři parkoví. Odchytit se podařilo 6 netopýrů rezavých, 1 netopýr parkový, 1 netopýr vousatý a také jeden netopýr alkathoe, který patří k našim nejvzácnějším druhům a do hor zalétá zjevně z polské nížiny s nedostatkem podzemních prostor zimovat.

Mladý samec kulíška nejměnšího odchycený na reprodukci mixu hlasů sýce a kulíška.

Křídlo mladého samce kulíška - patrné je pelichací rozhraní na velkých krovkách.

Šestiletý Vojta Macek bez nadsázky svými znalostmi naší ptačí fauny bez problémů zahanbí naprostou většinu univerzitích studentů biologie. Jeho první kulíšek nejmenší, kterého bez mrknut í oka určil po probuzení v jednu hodinu v noci!!! Jeho mamince patří náš obdiv za skvělé vedení a podporu rozvoje naší společné záliby ;-).

Dva velmi podobné druhy našich netopýrů - vzácný netopýr alkathoe (vlevo) a běžný netopýr vousatý (vpravo).

Netopýr alkathoe je na první pohled, především podle světlého zbarvení srsti, absence tmavé masky, světlých boltců a růžového okolí očí dokonalou zmenšeninou netopýra vodního, morfologicky jde však o dvojníka netopýra vousatého.

První noční čížek lesní, chycený v hodině střízlíka.

Neskutečný tah pokračuje (den 15.10.2016). Nad sedlem vládlo krásné počasí bez mlhy a tak bylo možné opět sledvat neuvěřitelný tah tisíců ptáků. Hlavní roli hrály tradičně pěnkavy obecné a jikavci (tisíce ptáků), po stovkách je doplňovali čížci lesní, drozdi zpěvní a kosi černí, také špačků obecných protáhlo asi 400 ex. Přehlídku zpestřovaly desítky stehlíků obecných, holubů hřivnáčů, sýkor koňader a lindušek lučních. Odchyceno bylo 66 ptáků 15 druhů: sluka lesní (1), špaček obecný (1, druhý letošní), budníček menší (2), králíček obecný (2), červenka obecná (11), rehek domácí (1), kos černý (6), drozd zpěvný (4), sýkora koňadra (3), vrabec domácí (1, hned po prvním vůbec další!), pěnkava obecná (18, zatím nejsilnější odchyt), pěnkava jikavec (10), stehlík obecný (1, pátý letošní), čížek lesní (4), strnad rákosní (1, první letošní).

Zase ten vítr (noc 14./15.10.2016). Navečer se zatáhlo bez mlhy, ale sítě vydržely jen do 20:30. Poté se rozfoukal silný nárazový vítr a všechny sítě až na "soví" musely být staženy. V noci mezitím protáhlo asi 50 sluk lesních, přeletovaly stovky červenek obecných a desítky drozdů zpěvných. Z kraje večera se podařilo kroužkovat 8 drozdů zpěvných a k tomu dvě sluky lesní.

Další, trochu překvapivý nový druh odchytů! (den 14.10.2016). Vítr se otočil pomalu k jihu a to přineslo masivní tah ptáků; nad sedlem protáhly během dopoledne desetitisíce jedinců. Chytali se ovšem jen skromně, zato v zajímavém vzorku. Celkem bylo odchyceno 42 ptáků 13 druhů: pěvuška modrá (15, po delší době oživení tahu), špaček obecný (1, první letošní), budníček menší (1), červenka obecná (1), kos černý (4), drozd zpěvný (2), sýkora koňadra (11), sýkora modřinka (1), vrabec domácí (1, NOVÝ DRUH PRO ODCHYTY SEDLA, celkově už 122. druh; dříve byl 3-4× pozorován na tahu přes sedlo, potvrzení odchytem patří k velmi zajímavým poznatkům, obecně kroužkování zatím žádné údaje o přesunech domácích vrabců nepřineslo), vrabec polní (1, druhý letošní a čtvrtý celkově), pěnkava obecná (1, zatím šestá letošní), pěnkava jikavec (1, první letošní) a stehlík obecný (2, třetí a čtvrtý letošní).

Co přinese jižní proudění? (noc 13./14.10.2016) Navečer přestalo pršet, vítr se začal uklidňovat a pomalu stáčet z čistě východního na jihovýchodní. To přineslo zastavení poklesu teploty; jižní vítr v říjnu znamená dobré podmínky pro pozorování tahu, případně i odchyt. Uvidíme, jestli změna počasí něco přinese. Na sedle zvečera táhly sluky lesní, ale nechytaly se. AKTUALIZACE: Nakonec šlo o další červenkovou noc; červenky táhly intenzivně po desítkách až stovkách, chytat se ale začaly až na konci noci. Celkem bylo odchyceno 214 ptáků 11 druhů: sluka lesní (2, šestnáctá a sedmnáctá letošní), sýc rousný (1, osmapadesátý letošní), střízlík obecný (4), pěnice černohlavá (1), králíček obecný (1), králíček ohnivý (1), červenka obecná (198), rehek zahradní (1), rehek domácí (2), kos černý (1), drozd zpěvný (2).

Zatím poslední odchycená sluka, kroužkovaná 08.10. ráno (472. zde kroužkovaná sluka celkově).

Aspoň králíčci (den 13.10.2016). Na sedle nadále fouká silný východní vítr (což tady znamená vzhledem ke směru hřebene severák), ale aspoň táhnou králíčci obecní a v závětří se i chytají. AKTUALIZACE: Nakonec se do několika málo sítí, které bylo možné roztáhnout, odchytilo celkem 26 ptáků 6 druhů: střízlík obecný (1), pěvuška modrá (5), králíček obecný (12), kos černý (3), sýkora koňadra (1), sýkora uhelníček (4, kupodivu letos nejpočetnější odchyt - tak slabý je zatím tah uhelníčků).

Nepříznivé počasí (11.-12.10.2016). Po relativně tahové noci byl den 11.10.2016 už jen slabý, celkem bylo odchyceno 16 ptáků 4 druhů: střízlík obecný (2), budníček menší (2), králíček obecný (7) a červenka obecná (5). Později se počasí zhoršilo, začalo pršet, pak sněžilo, pak se rozfoukal vítr. A tak se během následujícího dne a dvou nocí nepodařilo odchytit ani jednoho ptáka. .

Mlha v noci na 11.10., za oknem hlava kroužkujícího Roberta Doležala.

Za mlžných nocí u světla si můžete připadat jako jakýsi duhový anděl.

Na sněhu, v severáku, v dešti - blýskavky táhnou po desítkách.

Skoročervenková noc (noc 10./11.10.2016). Na noční sedlo se chystalo zajímavé počasí (ač se severním větrem) a kvůli objektivním faktorům vypadli dva ze čtyř členů osádky. A tak jsem do třetice odložil moderování webu z nížiny a oklikou přes Jeseník vyrazil nahoru. Na vedlejším sedle Ramzová poprchávalo a v Lipové se rozpršelo slušně. Ne tak v údolí Bělé - cesta mimo sedlo na západ byla tedy blokována počasím. Nad sedlem se válely mlhy, jak se však ukázalo během noci, jen nízké. Po osmé hodině to vypadalo na klidnou noc, pak ale na sjezdovku začal padat mokrý sníh. A v tu chvíli se z oblohy začaly snášet červenky, drozdi a před světlo si sedla i jedna sluka! Horší bylo, že se vlhký sníh lepil na sítě a ty se pomalu začínaly prověšovat. Běhali jsme kolem a sníh oklepávali (bylo těsně kolem nuly a tak nepřimrzal). Naštěstí šlo o krátkou epizodu, už po pár minutách přešlo sněžení v občasné mrholení a sítě se vyčistily. Později se uklidnilo i mrholení a tak stačilo po zbytek noci jen pravidelně ze sítí sklepávat kondenzující mlhu. Na druhou stranu to přineslo také výrazné polevení v odchytech - ptáci evidentně táhli ve výšce nad sítěmi. Občas jsme zaslechli mimo červenek drozdy, kosy, minimálně jednu cvrčalu a špačka. Mírné nálety do sítí se opakovaly ještě dvakrát v průběhu večera, ale původní očekávání silnějšího tahu se nenaplnilo - a tak přišlo na řadu i občasné podřimování. Tři nálety do sítí přinesly mimo červenek i zajímavé opozdilce. Celkem bylo odchyceno 189 ptáků 10 druhů: sýc rousný (1, útočil na červenky; 57. letošní sýc), střízlík obecný (7, pokračuje nenápadný noční tah), pěnice černohlavá (7, už druhou noc probíhal výrazný pozdní tah), pěnice slavíková (1, druhá nejpozdnější na sedle, později byla ještě 16.10.2015), budníček menší (4, od 6.10. probíhá očekávaná vlna tahu, ale poměrně slabá), budníček větší (1, poměrně pozdní - ale v roce 2015 probíhal pozdní tah, kdy bylo 15.-17.10. kroužkováno celkem 22 ptáků), králíček ohnivý (2), červenka obecná (157), kos černý (5), drozd zpěvný (3, nad sítěmi probíhal přitom výrazný a chvílemi souvislý tah jednotlivých ptáků).

Jedna z nejpozdnějších pěnic slavíkových na sedle.

Říjnový budníček větší, ne úplně obvyklý pohled.

Mladý samec pěnice černohlavé.

Krásný dospělý samec kosa černého.

Už 57. sýc rousný této sezóny!

Pohled na světlo na sjezdovce z nížiny Bělé u Jeseníku.

Slabý denní tah (den 10.10.2016). Celé dopoledne se válela na sedle mlha a ptáci táhli jen slabě. Celkem bylo odchyceno 24 ptáků 6 druhů: králíček obecný (9), červenka obecná (9), budníček menší (1), sýkora koňadra (2), pěvuška modrá (2), střízlík obecný (1) a krahujec obecný (1 - retrap, starý pták, bude zajímavé odkud).

Mlžná noc s červenkami a větším počtem pěnic černohlavých (noc 9./10.10.2016). Mlha, která panovala po většinu odpoledne se ani na noc nerozpustila, vítr vál jen mírný severní. Vzhledem k tomu, že většinu dne bylo vidět daleko do polské nížiny, kde panovalo celkem hezké a chvílemi slunečné počasí, dalo se očekávat, že ptáci by měli slušně táhnout. To se ale příliš nepotvrdilo a viditelný tah byl jen minimální. Jen chvílemi byli z výšky slyšet táhnoucí drozdi zpěvní. Zdá se, že i při husté a vysoké mlze (sedlo bylo v podstatě celou noc v mracích) dokážou ptáci táhnout vysoko, aniž by je světlo příliš ovlivnilo a aniž bychom je viděli. Každopádně i podle slyšitelných kontaktních hlasů nebyl tah nijak intenzivní a v případě dominantního druhu - červenek - se zdálo, že téměř každý pták, který se přiblížil ke světlu, nakonec skončil v sítích. Červenky se chytaly průběžně celou noc, i když ptáků, kteří by prolétli nad světlem a pokračovali v tahu přes sedlo, bylo vidět jen několik. Většina z nich letěla při zemi či sledovala okrajové porosty smrků na sjezdovkách. Celkem bylo odchyceno 120 ptáků 7 druhů: červenka obecná (106), drozd zpěvný (1, teprve padesátý letošní drozd), pěnice černohlavá (7), střízlík obecný (2), rehek domácí (1), kos černý (1) a budníček menší (2).

Tah králíčků a slabý tah sýkor (den 09.10.2016). Dopoledne probíhal slyšitelný tah králíčků, sýkor koňader (desítky ex.) a pěnkavovitých ptáků (menší stovky ex.). Jednotlivě prolétli drozdi brávníci (do 10 ex.), kosi horští (jednou spolu 4 ex.), drozd cvrčala (min. 1 ex.), 2 ořešníci, 2 krahujci obecní, 2 lindušky luční a 1 krkavec. Odchyceno bylo celkem 32 ptáků 6 druhů: králíček obecný (24), králíček ohnivý (1), hýl obecný (1), pěvuška modrá (2), sýkora koňadra (3) a krahujec obecný (1, mladý samec; šestý letošní krahujec).

V uplynulých dvou nocích přes noční mrazíky poměrně intenzivně létali noční motýli, včetně tažných druhů.

Mladý samec krahujce obecného.

Slabší noční tah (noc 8./9.10.2016). Během upynulého dne se na sedle vystřídala služba - odjela parta v čele s Janem Řezníčkem, zůstal ještě na další dvě noci Radek Lučan a na celý následující týden dorazila parta Roberta Doležala. Na sedle se válela hustá mlha po celý den a vydržela až do noci. Vítr se postupně téměř uklidnil. Takové noci dle minulých zkušeností mohou být celkem bohaté, ale stejně tak zcela slabé. Tato začala poměrně slabým, ale vytrvalým odchytem slabě táhnoucích červenek s ojedinělými přimíchanými dalšími druhy ptáků. Hned zkraje nás povzbudilo opakované pozorování kalou se ušatého vytrvale kroužícího v okolí světla, což se děje obvykle během silných tahových nocí. Tah však spíše postupně slábnul. Kolem jedné hodiny navíc mlha začala řídnout a objevovaly se hvězdy. Poslední cca 3 hodiny noci ptáci táhli jen velmi slabě a prakticky se nechytali. Překvapením byl především odchyt krásné tříleté samice puštíka obecného, který uvízl v jedné ze slukovek, nejspíš přilákán hlasovou produkcí určenou k lákání sýců. Ti byli odchyceni celkem 3, z toho 2 retrapi a jeden byl nově kroužkován (opět několikaletý pták - nejde tedy zjevně o místní ani mladé dispergující ptáky). Jednoho ze sýců, který byl objeven, jak sedí na větvi trčící do louky, se dokonce podařilo odchytit do ruky - byl zcela krotký! Celkem bylo odchyceno 76 ptáků 12 druhů: červenka obecná (62, z toho 1 retrap), hýl obecný (1 - byl ale chycen hned za soumraku, šlo nejspíše o nocujícího ptáka), kos černý (2), budníček menší (1), rákosník obecný (1), králíček obecný (1, třetí noční letos), pěnice černohlavá (1), drozd zpěvný (1), střízlík obecný (1), králíček ohnivý (1 - chycen až na sklonku noci, mohlo jít již o počátek denního tahu), puštík obecný (1, první letošní a desátý celkem) a sýc rousný (3, z toho 2 retrapi).

Tříletá samice puštíka obecného.

Křídlo tříleté samice puštíka obecného.

Krotký sýc rousný odchycený do ruky.

Hlava puštíka je ověnčena velmi jemnými chloupkovými peříčky, které lze nejlépe vidět v protisvětle.

Rákosník obecný odchycený na zasněžené horské sjezdovce při nočním tahu.

Slabší den s mlhou (den 8.10.2016). Po tahové noci následovalo uklidnění ptačí aktivity, zřejmě v důsledku slabého ranního mrholení a postupného nástupu mlhy v průběhu poledne. Mlha pak trvala s kratšími přestávkami až do večera. Viditelný tah byl poměrně slabý a týkal se především koňader, kterých prolétlo mnoho desítek až několik stovek ex. Celkem bylo kroužkováno 34 ptáků 9 druhů: budníček menší (7, prozatím nejvyšší počet odchycených ptáků), pěvuška modrá (1), králíček obecný (9), králíček ohnivý (2), střízlík obecný (6), sýkora koňadra (5), kos černý (2), rehek domácí (1) a sluka lesní (1 - chytla se až kolem 8 hodin ráno, zřejmě byla vyplašena projíždějícím autem a chytla se při odletu z místa denního odpočinku; patnáctá letošní).

Zimní krajina začátkem října.

Linduška lesní odchycená na sklonku noci na zasněžené sjezdovce.

Jan Řezníček kroužkuje odchycenou sluku lesní.

Krásná tahová noc - říjnová klasika (noc 7./8.10.2016). V průběhu dne se podařilo instalovat většinu hlavních sítí a vývoj počasí sliboval konečně možnost většího odchytu. Jedinou starostí byla potenciální možnost opakování situace s námrazou, což se i přes noční pokles teploty pod nulu naštěstí ani v náznaku neopakovalo. Hned od večera zahalilo sedlo krásná mlha, která v průběhu noci porůznu stoupala a klesala, občas skrz ni prosvítaly hvězdy, ve druhé půlce noci se navíc zcela zatáhlo, takže odchyt táhnoucích ptáků běžel prakticky kontinuálně. Jednoznačně dominantním táhnoucím druhem byla červenka obecná, kterých se podařilo odchytit celkem 282 (prozatím nejsilnější letošní noc). Ostatní druhy táhly výrazně méně početně a jejich poměr k táhnoucím červenkám zřejmě dobře ilustruje i počet odchycených jedinců - střízlík obecný (23, výrazný tah běžel ve třetí čtvrtině noci a asi i následující ráno), králíček ohnivý (4, nejvýraznější noční tah králíčků ohnivých vůbec, předtím bylo v noci chyceno celkem 20 ptáků, vesměs 1-2 ex. za noc), budníček menší (6, pomalu začíná noční tah budníčků), rehek zahradní (1), rehek domácí (2), skřivan polní (4 - oproti předchozí noci byl tah jen nepatrný), linduška lesní (1 - odchycena až na sklonku noci; první noční letos), kos černý (1) a sýc rousný (1 minimálně tříletý pták - letošní retrap). Celkem bylo kroužkováno 325 ex. 9 druhů.

Nálada na sedle během tahové noci.

Pták roku, červenka obecná - nejpočetnější noční migrant.

Poprvé táhli ve velkém střízlíci obecní.

Budníčci menší v druhé fázi tahu proletují více v noci.

Nenápadný noční tah králíčků ohnivých - zde samec.

Samice králíčka ohnivého.

Slabě proletovali skřivani polní.

Začíná noční tah rehků domácích.

Dospělý sýc rousný s různě starými letkami.

Krásný den pokažený nočním mrazem a první, alespoň pozorovaný sibiřan. (den 7.10.2016). Po rozednění mlha zhoustla a námraza během pár minut začala být nebezpečná, takže nejexponovanější světelné sítě, které se nacházejí přímo na ohybu sedla, kde teče nejvlhčí vzduch, musely být i s hromadou zmrzlé jinovatky opět sbaleny. Během dopoledne se však mlha zvedla a slunce okamžitě začalo krásně hřát podzimní pohoda zbytku dne (panovala takřka bezvětří a bylo polojasno až oblačno a celkem teplo) pak umožnila osádce stanice napravit celou řadu škod spáchaných nepřízní počasí předchozích dnů. Od rána probíhal poměrně intenzivní tah stovek ptáků, dominovaly pěnkavy obecné a jikavci (stovky ex.), lindušky luční (desítky ex.), drozdi kvíčaly (desítky ex.), sýkory koňadry (desítky ex.), méně, ale nápadně táhli i uhelníčci a modřinky. Jednotlivě byli pozorováni krahujci obecní (2), moták pochop (1), poštolka obecná (1), hýli obecní, protáhlo i několik hejn hřivnáčů.
Až po desáté hodině se nám podařilo zprovoznit alespoň síť na králíčky, u které jsme reprodukovali mix králíčků a našich i severských budníčků. Kolem 11 hodiny při jedné z kontrol poskakoval a ozýval se budníček pruhohlavý. Bohužel o sluncem ozářené síti zjevně věděl a odchytit se jej nepodařilo. Po několika minutách poskakování v okolí mp3 přehrávače odlétl pryč a už se neobjevil. Holt tak trochu smůla. Ale ono štěstí se tady na sedle musí prostě tzv. vysedět. Celkem bylo dnes odchyceno a kroužkováno jen 5 ptáků tří druhů: králíček obecný (1), králíček ohnivý (3) a kos černý (1).

Silný tah po odchodu fronty při severním větru a jen krátká mlžná okna do nočního tahu (noc 6./7.10.2016). Na sedle celý den pokračoval déšť, který byl následovníkem sněžení z uplynulého dne a noci, kdy byly odchyty přerušeny kvůli vichřicím a vytrvalému sněžení, které přineslo na okolí stanice skoro 25 cm mokrého sněhu, který ale dost rychle odtával po mírném oteplení a přechodu k dešti. Důležitější část sítí se podařilo službě před začátkem kalamity sbalit a vysušit, takže se po odeznění srážek daly alespoň sítě v okolí světla opět postavit a exponovat. Noc začala krásnou mlhou, během které se postupně objevil dost silný tah červenek. Odchytávat se je však dařilo jen jednotlivě, protože nad sedlem se postupně vyjasnilo a ptáci táhli vysoko. K tomu všemu šla teplota rychle dolů, takže natátý sníh brzy křupal pod nohama a celá atmosféra připomínala spíš zimní pohádku, nikoliv podzim. Mlha opět klesla k zemi kolem páté hodiny nad ránem, ovšem díky mrazu se začala okamžitě usazovat na mokré sítě ve formě slabé námrazy, která postupně odchyty dost omezila až znemožnila. Tou dobou běžel velmi silný tah ptáků, na rozdíl od první půlky noci převažovali nad ránem drozdi zpěvní a skřivani. Odchyceno bylo 41 ptáků 7 druhů: křepelka polní (1, mladý samec přilétl a sedl si do sněhu kousek od nás při natahování sítí, poté odlétl, aby se asi za půl hodiny chytl do již natažených sítí; letošní sto sedmá křepelka; říjnový tah křepelek byl znám už z dřívějších let, kdy za mlhy sedali ptáci k hotelu; v roce 2010 bylo chyceno 5 křepelek 01.-06.10., v roce 2011 byla ojedinělá křepelka chycena dokonce ještě 29./30.10., později pak 23./24.10.2013 a 25./26.10.2014), skřivan polní (4, první letošní), střízlík obecný (6), budníček menší (1, třetí letošní noční odchyt), červenka obecná (23), rehek zahradní (1, pouze 74. letošní pták), drozd zpěvný (2).

Sedlo dočasně uklizeno (den 05.10.2016). Šílené počasí nad hřebenem Jeseníků vedlo k preventivnímu stažení a uklizení všech sítí. Silný vichr a teploty kolem nuly, k tomu sníh s deštěm jsou příliš rizikové faktory. I tak stihnul vichr přetrhnout dvě lanka. Dnes (06.10.2016) se počasí uklidnilo a tak budou sítě opět nataženy.

  • 06.10.2016, den: Nechytáno; padá déšť se sněhem, teploty sotva nad nulou, nárazový vítr.
  • 05./06.10.2016, noc: Nepříznivé počasí nekončilo, nadále mrzlo, foukal silný vichr a celou noc sněžilo. Sněhová pokrývka dosáhla na sjezdovce už 25 cm. Sítě nebyly vůbec roztaženy, světlo bylo ve 21 hod zhasnuto.
  • 05.10.2016, den: Celý následující den pokračoval silný nárazový vítr, teploty pod nulou a k tomu sněžení. Nataženy zůstaly pouze dvě sítě, které jsou ukryty v závětří. Protahovaly desítky pěnkav a modřinek, objevilo se hejno 10 drozdů brávníků a několik hýlů obecných. Odchycení ptáci: kos černý (1).
  • 04./05.10.2016, noc: Pokračuje silný vátr v nárazech až 20 m/s. Teplota klesla na -2 °C, po 3 hodině ráno začalo sněžit. Všechny sítě byly stažené s výjimkou slukovek - ty byly ovšem v 5 hodin ráno poražeby větrem. I při silném vichru pokračoval tah, celou noc přeletovaly červenky obecné, které občas odpočívaly u světla, mezi nimi se objevilo několik budníčků, jednou se objevila sluka lesní, po půlnoci protáhlo asi 40 volavek popelavých. Odchycení ptáci: červenka obecná (1).
  • 04.10.2016, den: Zataženo, mlha - a k tomu vichřice. Sítě byly celý den stažené.

Táhnou červenky a přichází nečas (noc 03./04.10.2016). Na sedle je stále zataženo, mlha - po půlnoci se přidal sílící déšť a nárazový vítr. Přes přicházející krajně nepříznivé počasí ptáci v noci ještě táhli a chytali se. Celkem bylo odchyceno 96 ptáků 6 druhů: sýc rousný (2, celkem tak letos už 55 nově kroužkovaných ptáků), střízlík obecný (1), červenka obecná (85), rehek zahradní (2), kos černý (1), drozd zpěvný (5).

Déšť zkracuje odchyty (den 03.10.2016). Nad sedlem bylo nadále ztaženo s mlhou, v devět hodin se opět rozpršelo. Přesto se podařilo chytit pestrý vzorek - celkem bylo odchyceno 49 ptáků 10 druhů: střízlík obecný (2), budníček menší (1), králíček obecný (26, tím celkový počet králíčků obecných, kroužkovaných na sedle, překročil 7000 ptáků), králíček ohnivý (3), červenka obecná (8), rehek domácí (1), kos černý (3), drozd zpěvný (1), sýkora uhelníček (3, celkem letos teprve 12 ptáků a žádný výrazný tah), hýl obecný (1).

Červenky, červenky, červenky (noc 02./03.10.2016). V noci bylo zataženo a před půlnocí se opět rozpršelo. Tah ptáků nebyl pozorovatelný, jen se nad sjezdovkou hemžily desítky netopýrů, z nichž se jeden netopýr rezavý chytil. Z ptáků se podařilo odchytit 58 červenek oebcných a dva sýce rousné, z nichž jeden už kroužek měl.

Opět silný tah nad sedlem (den 02.10.2016). Nad sedlem se během noci zatáhlo a sedla mlha, od desíti se spustil mírný déšť. Ptáci táhli ve velkém, po stovkách přeletovaly především červenky, pěnkavy a sýkory koňadry, po desítkách pak konipasi bílí. Odchyty byly jen slabým vzorkem tohoto pohybu. Celkem bylo odchyceno 94 ptáků 10 druhů: datel černý (2, tedy šestý a sedmý datel chycený na sedle), střízlík obecný (7, celkem tak letos 70 ptáků), pěvuška modrá (61, tím celkový počet pěvušek chycených na sedle překročil čtyři tisíce), cvrčilka zelená (1, letošní součet tak momentálně činí 281 chycených ptáků), pěnice černohlavá (1, letos snad poprvé nedožene tento druh počty pěnic slavíkových?), budníček menší (2), králíček ohnivý (4), lejsek malý (1, druhý letošní a celkově pátý na sedle), červenka obecná (14), kos černý (1).

Málo ptáků, ale pár zajímavostí (noc 01./02.10.2016). Další jasná noc po silném tahu proběhla bez výraznějšího tahu, za to v sítích uvízlo několik zajímavějších ptáků. Celkem bylo odchyceno 38 ptáků 6 druhů: střízlík obecný (4, první trochu výraznější noční odchyt, naznačující počátek nočního tahu), cvrčilka zelená (1; cvrčilky zelené táhnou obvykle do první říjnové dekády, poslední pták byl chycen 20.10.2014, také v roce 2015 byl zaznamenán tah v polovině října - 13.-17.10. bylo chyceno devět ptáků), lejsek černohlavý (2, poprvé po desíti dnech; poslední lejsci protahují v první říjnové dekádě, opozdilci byli chyceni na sedle až do 21.10.), červenka obecná (28), kos horský (1, teprve sedmý odchycený na sedle a první noční vůbec; v okolí odchytové plochy hnízdí několik párů, tito ptáci v průběhu září odlétají; už dříve byl ojediněle zaznamenán na nočním tahu, potvrzení odchytem je dalším drobným úspěchem), drozd zpěvný (2).

Konečně pořádný tah (den 01.10.2016). První říjnový den a postupující fronta přinesly výrazné oživení tahu. Nad sedlem proletěly snad desetitisíce ptáků. I ve statistice odchytů se poprvé počty výrazně zvýšily - celkem bylo odchyceno 227 ptáků 10 druhů: střízlík obecný (10, zatím nejvíce), pěvuška modrá (80, nejvyšší letošní počet), pěnice černohlavá (1), budníček menší (3), králíček obecný (81, nejvyšší letošní počet), červenka obecná (47), rehek zahradní (1), sýkora koňadra (2), sýkora uhelníček (1), vrabec polní (1, teprve třetí odchycený na sedle; nad sedlem na podzim protahují hejnka vrabců polních, mezi nimi jednotlivě občas i vrabci domácí).

Návrat červenek a sov (noc 30.09./01.10.2016). Poslední záříjová noc přinesla po jednonoční pauze návrat tahu červenek a další pochytané sovy. Celkem bylo odchyceno 41 ptáků 8 druhů: sluka lesní (2, letos celkem zatím čtrnáct), sýc rousný (4, takže letos už 52 sýců - snad jde přece jen o nenápadný tah, který nám zatím unikal; k tomu jeden retrap), kalous ušatý (1, čtvrtý letošní), králíček obecný (1, druhý noční letos), červenka obecná (30), rehek zahradní (1, sedmdesátý letošní; žádný výrazný noční tah nebyl letos zaznamenán), rehek domácí (1, desátý letošní), drozd zpěvný (1).

Králíčci, pěvušky, jak jinak (den 30.09.2016). Po slabé noci nebylo po ránu ani moc červenek v sítích, ale na rozdíl od nočního odchytu denní tah dvou hlavních druhů nepolevil. Celkem bylo odchyceno 70 ptáků 11 druhů: střízlík obecný (1), pěvuška modrá (15), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1), králíček obecný (41), králíček ohnivý (1), červenka obecná (4), kos černý (2), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (2), pěnkava obecná (1, pátá letošní; pěnkavy jsou hlavním denním tahovým druhem, denně přeletují za vhodných dnů až desetitisíce ptáků, ale obvykle nad vršky stromků).

Mrtvo na sedle (noc 29./30.09.2016). Další noc přinesla dokonalé uklidnění, nechytla se poprvé od 19. září ani jedna červenka. Podobné klidné noci jsou někdy možností odpočinout si, protože někde na severu v polských nížinách se na cestu před definitivním podzimním ochlazením chystají ještě velké počty ptáků. Třeba už další noc přinese oživení. Tuto noc byly kroužkovány jen dvě sluky lesní (celkem letos zatím 12 ptáků) a osamocený drozd zpěvný.

Králíčci, červenky, pěvušky (den 29.09.2016). Při relativně pěkném počasí pokračuje přes sedlo denní tah především tří druhů, zmíněných v nadpise. A zatímco se jinde v ČR chytají rarity (dva budníčci pruhohlaví, dnes na Zlínsku strnad malinký), na sedle vládne klid. Celkem bylo odchyceno 79 ptáků 8 druhů: střízlík obecný (4), pěvuška modrá (12), králíček obecný (37), králíček ohnivý (1), červenka obecná (17), kos černý (4), drozd zpěvný (3), sýkora koňadra (1).

Noční tah slábne (noc 28./29.09.2016). Po čtyřech celkem vydařených nocích tah nad sedlem opět polevil a podařilo se odchytit jen 15 ptáků 4 druhů: sluka lesní (4), sýc rousný (1, letošní 48. pták), červenka obecná (9) a rehek domácí (1, zatím devátý letošní zhruba tři týdny před nástupem hlavního tahu).

Další bohatý den (den 28.09.2016). Další den přinesl podobný tah jako den předchozí, celkem bylo odchyceno 150 ptáků 13 druhů: střízlík obecný (6), pěvuška modrá (31), cvrčilka zelená (1, letošní pták č. 279), pěnice černohlavá (1), budníček menší (2), králíček obecný (42, opět zvýšení letošního nejvyššího počtu), králíček ohnivý (4, tím se celkový počet králíčků ohnivých kroužkovaných na sedle přehoupnul přes 500 ptáků), červenka obecná (55), drozd zpěvný (3), sýkora koňadra (3), sýkora modřinka (2), sýkora uhelníček (1) a hýl obecný (1, opět chycen až večer).

Červenkové noci přicházejí (noc 27./28.09.2016). Říjnové noci jsou ve znamení červenek a pokud na sedlo sedne mlha, táhnou nad sjezdovkou tisíce až desetitisíce ptáků. Už konec září přináší náznak takových nocí. I když bylo v noci na středu jasno, při jižním větru táhly červenky obecné ve velkém a také se vzhledem ke svému způsobu letu chytaly. Kroužkováno bylo celkem 143 červenek, tedy poprvé letos více než sto ptáků; letošní součet odchycených červenek se tak přehoupnul přes první tisícovku. Druh roku doplnil druh sedla - chytly se dvě sluky lesní, pátá a šestá letošní. A bohatý, ale ne příliš pestrý odchyt dovršil jeden kos černý (první letošní noční kos).

Konečně pořádný tah (den 27.09.2016). Vítr se stočil na jižní a přes jasné počasí se rozjel tah ptáků. Houfně táhly sýkory, čížci, zvonci, objevila se i menší hejna hřivnáčů. Díky tomu byl také zaznamenán zatím nejpočetnější denní odchyt. Celkem bylo chyceno 168 ptáků 12 druhů: střízlík obecný (8, dosud nejvíce letos), pěvuška modrá (53, nejvyšší letošní počet), pěnice černohlavá (1), budníček menší (2, očekávaný tah zatím stále nepřichází), králíček obecný (36, dosud nejvyšší letošní počet), králíček ohnivý (4), červenka obecná (57), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (3, letos zatím teprve šest ptáků), sýkora modřinka (1, letošní čtvrtá), sýkora uhelníček (1, letošní sedmý), hýl obecný (1, chycen až večer). Odchycení netopýři: netopýr rezavý (12), netopýr pestrý (1), netopýr Saviův (1) a netopýr parkový (1).

Červenek stále přibývá, sýců také (noc 26./27.09.2016). Noci bez mlhy nepřinášejí zatím mnoho nového, ale pták roku to rozjíždí více a více. Celkem bylo odchyceno 87 ptáků 4 druhů: sýc rousný (4 noví ptáci a 2 retrapi, celkem tak letos již 47 sýců - a v hlavě vrtá otázka, odkud se všichni ti ptáci berou), kalous ušatý (1, třetí letošní; tradiční sova sedla doprovázející tah červenek, už jen jeden pták chybí do zakulacení souhrnného odchytu na 200 kalousů), králíček ohnivý (1, letos první noční, chytil se před půlnocí), červenka obecná (81). Kromě ptáků bylo odchyceno také rekordních 23 netopýrů rezavých a tradičně to přineslo velké škody na sítích, netopýrům padla za oběť i dvě hlavní lanka.

Denní tah - červenky, králíčci, pěvušky (den 26.09.2016). Denní odchyt byl zase o trochu veselejší, protože se konečně vydalo na cestu několik druhů. Červenky se tradičně chytají na konci noci a ráno, poté se rozjíždí tah králíčků a pěvušek modrých. I v podhůří jsou teď často slyšet hlas pěvušek z velké výšky. Celkem bylo odchyceno 58 ptáků 9 druhů: střízlík obecný (1, třicátý letošní), pěvuška modrá (14, zatím nejvíce v letošním roce - pro zajímavost absolutní maximum je 277 ptáků, kroužkovaných 12.10.2013), pěnice černohlavá (1, ještě do začátku října by měl probíhat relativně silný tah), budníček menší (1, u tohoto druhu by hlavní tah naopak měl v těchto dnech začínat), králíček obecný (15, k tomu 2 retrapi), králíček ohnivý (2), červenka obecná (22, k tomu 1 retrap), rehek domácí (0, ale jeden retrap; nový pták byl naposled kroužkován před desíti dny), sýkora koňadra (1, teprve třetí letošní) a stehlík obecný (1, druhý letošní).

Mladý stehlík obecný.

Králíčci obecní v jednom z pytlíků, používaných při odchytech.

Sýci a červenky - jistota těchto nocí (noc 25./26.09.2016). V noci opět táhly pěkně červenky obecné, ale podmínky nebyly ideální a tak v sítích zůstal jen nepatrný zlomek - 43 ptáků. Stejně tak se dobře chytali sýci rousní, ale čtyři z nich už měli kroužek (ne však z předešlých několika nocí); nově byli kroužkovaní dva ptáci. Celkem tedy bylo letos nově kroužkováno už 43 sýců. A jako bonus se za rozednění chytla do dravcovky u výra čtvrtá letošní sluka lesní. Celkem bylo odchyceno 46 ptáků 3 druhů.

Jeden ze scýců se po vypuštění usadil na střeše boudy.

461. sluka lesní, kroužkovaná na sedle.

Detail křídla sluky, určené jako mladý pták ve věku 1K.

Začínají táhnout králíčci (den 25.09.2016). Krásný den, s trochou oblačnosti a raný podzim. Na cestu se konečně vydávají další druhy, které dosud otálely. Brzy bude na sedle veselo. Celkem bylo odhcyceno 55 ptáků 10 druhů: střízlík obecný (2), pěvuška modrá (13, dosud nejvýraznější letošní odchyt), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), králíček obecný (20, nejsilnější letošní odchyt), králíček ohnivý (5), červenka obecná (8), drozd zpěvný (1), sýkora uhelníček (3, letos dohromady zatím jen šest ptáků) a křivka obecná (1, letošní třetí a celkově osmá).

Třetí letošní křivka obecná. (Foto: Jiří Vaník)

Konečně trošku vydařená noc (noc 24./25.09.2016). I když i další noc zachraňovaly hlavně červenky, našlo se mezi odchycenými ptáky i pár zajímavostí. Celkem bylo odchyceno 60 ptáků 7 druhů: sýc rousný (4, celkem letos 41 ptáků - tedy více než v šesti předchozích letech dohromady), střízlík obecný (3, první letošní noční střízlíci - v noci se obvykle chytá asi jedna třetina protahujících ptáků), ťuhýk obecný (1, devadesátý šestý letošní a poměrně pozdní; nicméně v roce 2014 byl rovněž zaznamenán pozdní tah, s osmi ptáky kroužkovanými 20.-23.09., dalšími třemi 01.-02.10. a posledním ještě 03.10. ve dne), rákosník proužkovaný (1), pěnice černohlavá (1), červenka obecná (49) a drozd zpěvný (1).

Mladý sýc z této noci. (Foto: Jiří Vaník)

A další nový druh odchytů (den 24.09.2016). Přes den se nad Jeseníky natáhla vysoká průsvitná oblačnost, pod ní probíhal opět výrazný tah sýkor. Stále převládají modřinky, o něco méně je koňader - nad sedlem přelétaly desítky ptáků, celkově to bylo určitě pár stovek. Nejzajímavější situaci ale měli na svědomí krkavci velcí. Nad sedlem pravidelně přeletují místní ptáci, občas se ale podaří zaznamenat výraznější pohyb. K tomu zřejmě došlo i dnes, kdy se nad výrem objevilo hejno asi 30 ptáků. Začali kroužit, krákat a naletovat na něj - až nakonec jeden z nich skončil v síti. Jde už o 121. druh, odchycený na sedle (a sedmdesátý letošní). Celkem bylo odchyceno 29 ptáků 9 druhů: střízlík obecný (2, letos zatím 24 ptáků, tah teprve přijde), krkavec velký (1), pěnice černohlavá (2), budníček menší (1), králíček ohnivý (2, celkem tak letos už 60 ptáků), červenka obecná (17), kos černý (1), sýkora koňadra (2, první letošní) a šoupálek dlouhoprstý (1, teprve pátý letošní).

Portrét odchyceného krkavce. (Foto: Petr Podzemný)

Srovnání velikosti s kroužkovateli (A. Koukolíková a Z. Pletka). (Foto: Petr Podzemný)

Nálet krkavců na výra, odchycený pták už visí v síti. (Foto: Petr Podzemný)

Další jasná noc (noc 23./24.09.2016). Tuto jasnou noc na rozdíl od předchozí nezpestřil tak výrazný odchyt sov, přesto se chytili alespoň další dva sýci rousní a kromě nich už jen 11 červenek obecných.

Přichází čas modřinek (den 23.09.2016). Na sedle pokračovalo polojasné počasí se slabým větrem a snad poprvé po dlouhé době byl pozorovatelný výrazný tah. Jednoznačně dominovaly sýkory modřinky, létaly však vysoko nad sítěmi (což kroužkovatelé obvykle spíše ocení). Celkově jich proletěly za dopoledne desítky, jen jednotlivě se mezi nimi objevovaly i koňadry. Z viditelného tahu se podařilo ještě zaznamenat asi 30 stehlíků a asi 20 drozdů zpěvných. Odchyceno bylo celkem 64 ptáků 10 druhů: poštolka obecná (1 mladý pták, chycený na výra; druhá letošní a teprve třetí celkově), střízlík obecný (6, zatím nejvýraznější tah), pěvuška modrá (7, zatím rovněž nejvíce za den), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1), králíček obecný (4), králíček ohnivý (5, celkem letos už 58 ptáků), červenka obecná (34, navíc 2 retrapi), drozd zpěvný (2), sýkora modřinka (3, první letošní).

Noc plná sov (noc 22./23.09.2016). Jasná noc nepřinesla žádný viditelný tah, v sítích zůstalo jen 12 červenek obecných. Za to se chytaly ve velkém sovy. Především se chytlo rekordních 8 sýců rousných a k tomu devátý s kroužkem. To vyrovnalo zatím rekordní noc 21./22.09.2015, kdy bylo také kroužkováno osm sýců. Celkem tak bylo v roce 2016 kroužkováno už 35 sýců rousných (v letech 2010-2015 celkem 38 ptáků). K tomu se poprvé letos chytili také kalousi učatí, hned dva ptáci. Noční lovce doplnil ještě lelek lesní, letošní devatenáctý. Celkem bylo kroužkováno 23 ptáků 4 druhů.

Jeden ze dvou kalousů ušatých, prvních ptáků sezóny. (Foto: Petr Podzemný)

Jeden z devíti sýců rousných této noci. (Foto: Petr Podzemný)

Devatenáctý letošní lelek lesní. (Foto: Petr Podzemný)

Křídlo dvouletého sýce - přepelichány jsou jen krajní letky. (Foto: Petr Podzemný)

Křídlo tříletého sýce s pery tří věkových skupin. (Foto: Petr Podzemný)

Kosi a modřinky se vydali na cestu (den 22.09.2016). Odchytům kraloval nadále ranní rozlet červenek, bez něhož by byly výsledky slabší než na nějaké vesnické zahradě pod horami. Nad hřebenem se ale po delší době objevil náznak tahu některých druhů. V noci i ve dne jednotlivě přeletují kosi černí, během dnešního dopoledne to bylo asi 30 ptáků. K tomu se podle očekávání a informací ze severských zemí přidal tah modřinek, prozatím to bylo asi jen 20 ptáků. Počasí je krásné, s nepříznivým ale slabým větrem. Odchyceno bylo 48 ptáků 10 druhů: křepelka polní (1, po jedenácti dnech od poslední chycené), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (1), budníček menší (1), budníček větší (1), králíček ohnivý (4), červenka obecná (34) a kos černý (1).

První letošní nový druh na sedle (noc 21./22.09.2016). Na sedle opět panuje mlžná noc, sice se severním větrem, ale... Prvním ptákem v sítích byla pěnice černohlavá a krátce po ní vlétla do světelné sítě hrdlička divoká! Už dříve se tady v noci objevila a dokonce se odrazila od sítě, ale teprve dnes ji konečně můžeme připsat do statistiky odchytů! AKTUALIZACE: Severní vítr nakonec přinesl další noc s mírnými odchyty červenek, doplněnými sem tam jiným druhem, celkem bylo odchyceno 30 ptáků 7 druhů: hrdlička divoká (1), sýc rousný (1, sedmadvacátý pták akce + 1 retrap), rákosník proužkovaný (1, záříjové odchyty jsou zatím velmi slabé ve srovnání s letním tahem), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (1), budníček větší (1) a červenka obecná (22).

Hrdlička divoká, 120. odchycený druh na sedle. (Foto: Petr Podzemný)

Šestadvacátý letošní nově kroužkovaný sýc rousný. (Foto: Petr Podzemný)

Tah lišajů smrtihlavů je letos obzvláště nápadný. (Foto: Petr Podzemný)

Konečně to trochu lítá (den 21.09.2016). I ve dne vládla na sedle mlha se severákem, odpoledne se dokonce intenzivně rozpršelo. Ale pár ptáků se objevilo. Celkem bylo kroužkováno 25 ptáků 7 druhů: pěvuška modrá (2), pěnice černohlavá (11), pěnice slavíková (1), budníček menší (1), budníček větší (1), králíček obecný (1) a červenka obecná (8, čímž se celkový počet červenek, kroužkovaných na sedle, přehoupnul přes 28 000 ptáků!).

Čekání na noční tah (noc 20./21.09.2016). Na sedle je klid, skoro bezvětří, také mlha je pryč. Večer se neobjevili ani lelci - jen za soumraku vletěl do pěvcovky už šestadvacátý letošní sýc rousný. Prozatím není pozorovatelný ani žádný pohyb. AKTUALIZACE: Nakonec se po dlouhé době noc přece jen trošku vydařila, celkem bylo odchyceno 57 ptáků 9 druhů: sýc rousný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (7), budníček menší (2, letos první noční), budníček větší (3), lejsek černohlavý (1), slavík modráček (1, letošní osmý), červenka obecná (35), drozd zpěvný (6, první vícenásobný odchyt, nepočítáme-li dříve chycené dva ptáky).

Konečně se zase dá chytat, ale není co (den 20.09.2016). Po desáté hodině dopoledne se obloha na sedle protrhala. Vítr sice fičel dál, ale v lese už se chytat dalo. Nad sedlem přeletělo pár dravců a jednotliví kormoráni. Celkem bylo odchyceno 6 ptáků 5 druhů: králíček obecný (1), králíček ohnivý (1, letos zatím 49 ptáků), červenka obecná (2), drozd zpěvný (1) a hýl obecný (1).

Podivné prázdno na sedle (noc 18./19.09.2016, den 19.09.2016, noc 19./20.09.2016). Slibná noc 18./19.09. dopadla velmi slabě. V sítích se objevilo všehovšudy sedm červenek obecných. Ještě podivnější bylo mlžné dopoledne. Přestože byly sítě roztažené až do dvou hodin odpoledne, neobjevil se na sjezdovce ani jeden pták. Odpoledne se zvedl natolik silný vichr, že bylo třeba sítě stáhnout. Vichr pokračoval celou noc a vytrvale vane i 20.09. dopoledne. Roztáhnout sítě by asi stejně bylo zbytečné, protože žádní ptáci stejně netáhnou. Předpověď na dnešní den neslibuje žádné zlepšení, ale nálada v chatce je pořád dobrá. Snad další noc přinese konečně změnu. Na sedle se také výrazně ochladilo, po třicetistupňových vedrech minulého týdne ukazoval teploměr dnes ráno 2,9 °C.

Mlžná noc se severním větrem - jak asi dopadla (noc 18./19.09.2016). Od večera se přes sjezdovku valily od severu cáry mlhy. Ideální počasí, jen ten vítr... V minulosti jsme se naučili, že také záleží na druhu mlhy. Mlha zespodu může znamenat, že ptáci sedí v údolí a nikam se nehrnou. Ideální je mlha, která se spustí z hřebene a blokuje cestu ve výšce nad horami. V první části noci byl na sedle klid, ptáci netáhli a jediné, co uvízlo v síti, byl lelek lesní s kroužkem. Jak to vše dopadlo se dozvíme během dne.

Čekání na tah pokračuje (den 18.09.2016). Po deštivé noci se počasí uklidnilo, nad sedlem se občas válely mlhy od severu z údolí Jeseníku, pokud foukal vítr, tak spíše od severu. A zase se nic moc nedělo, výraznější pohyb byl viditelný jen u křivek - a to jsou nejspíše stejně místní ptáci. Ze zajímavějších druhů protáhl jeden orlovec říční a také osamocený krahujec. Celkem bylo odchyceno 29 ptáků 9 druhů: pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (1), králíček obecný (7; zatím nejvýraznější pohyb králíčků obecných, i když jen zlomek toho, co potáhne během vrcholu tahu), králíček ohnivý (2), červenka obecná (12; pták roku a pták sedla - dnešním odchytem se letošní součet přehoupnul přes 500 ptáků, před námi jsou červenkové noci), kos černý (2), drozd zpěvný (1) a hýl obecný (1; pozdně letní odchyt tak zatím končí na 21 ptácích, vlna sibiřských trumpeťáků je zatím v nedohlednu).

Deštivá noc (noc 17./18.09.2016). Předpověď slibovala, že déšť před setměním ustane. Nakonec pršelo vytrvale dále a po uklidnění se slabší déšť vrátil ještě i po půlnoci. Objevilo se jen několik můr, ptáci ani netopýři nelítali. Celkem bylo odchyceno 12 ptáků 3 druhů: rákosník proužkovaný (1), pěnice černohlavá (1) a červenka obecná (10).

Deštivá sobota (den 17.09.2016). Po dlouhé době přišla nad hory změna počasí. Postupně přibývalo oblačnosti až se zatáhlo, mraky klesly níže a po poledni se spustil vytrvalý déšť. Žádný nápadný tah nebyl zaznamenán. Mimo nvě odchycených ptáků čekalo v síti překvapení - kontrolovaný rákosník zpěvný! Pták, který byl kroužkován při noci se severním tahem v noci 06./07.09. a kontrolovaný 13.09. tedy asi sedlo neopustil, což je u tohoto druhu velmi překvapivé zjištění. Přitom byl v dobré kondici. Celkem odchyceno 48 ptáků 9 druhů: pěvuška modrá (3), pěnice černohlavá (9; po dlouhé době nápadnější tah), pěnice slavíková (1), budníček menší (2), budníček větší (1), králíček obecný (1), králíček ohnivý (4), červenka obecná (26), sýkora parukářka (1; první letošní a celkově dvanáctá).

A o něco pestřejší noc (noc 16./17.09.2016). Ptáci už několik nocí po sobě v prostoru sjezdovky prakticky neprotahují. Jen občasné červenky v síti a za ranního rozletu ukazují, že tah možná zůstává skrytý. Tuto noc bylo odchyceno 16 ptáků 5 druhů: sýc rousný (3; celkový počet letos kroužkovaných sýců tak stoupnul na 25!), lelek lesní (1, letošní osmnáctý), králíček obecný (1, letos první noční), červenka obecná (10), rehek domácí (1, první noční letos).

O něco početnější ráno (den 16.09.2016). Po ranním rozletu červenek a velmi slabém tahu králíčků ohnivých sedlo opět ztichlo. Dopoledne proletělo pár hejn pěnkav a nějací stehlíci, a to bylo asi tak všechno... Odchyceno bylo 44 ptáků 8 druhů: pěvuška modrá (2), cvrčilka zelená (1, hlavní tah je za námi, ale jednotlivé cvrčilky ještě potáhnou; vždyť nejpozdnější cvrčilka zelená byla na sedle kroužkována až 20.10.2014), pěnice černohlavá (1), pěnice hnědokřídlá (1), králíček obecný (1), králíček ohnivý (5), červenka obecná (32), drozd zpěvný (1).

Další noc dvou druhů (noc 15./16.09.2016). Při jasné obloze se po dlouhé době otočil vítr na jižní, ale nijak silný. Nepřineslo to žádné můry, ani viditelný tah ptáků. V sítích uvízl také jediný netopýr rezavý. Kromě tradičních červenek obecných (6) "zpestřil" odchyt už jen jediný budníček větší. Tento druh táhne v noci výrazněji než ve dne a občas ve velkých počtech; v noci byly na sedle odchyceny dvě třetiny jedinců. Poměr platí i letos, jen zatím ve velmi malém počtu - 34 denních k 62 nočním odchyceným jedincům.

Minirozlet a další klidný den (den 15.09.2016). Odchyty opět zachraňoval jen ranní rozlet červenek a pak byl na sedle víceméně klid. Prolétlo hejno asi 50 kormoránů velkých, táhli stehlíci, jednotlivě uhelníčci a nejméně jeden moták pochop. Celkem odchyceno 22 ptáků 8 druhů: střízlík obecný (1, letos teprve čtrnáctý), pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (1), králíček obecný (1), králíček ohnivý (3), červenka obecná (13), rehek zahradní (1, letos teprve 69. pták, přitom by měl probíhat jejich silný noční tah), kos černý (1, letos teprve devátý).

Noc tří ptáků (noc 14./15.09.2016). I takové noci na sedle bývají, kdy se kroužkovatelé pořádně vyspí. Jasno a vemi silný severovýchodní vítr, kombinace dvou nejhorších podmínek pro sedlo, na obloze ani pták. A v sítích skončili nakonec dvě samice lelka lesního a jediná červenka obecná.

Nuda na sedle (k 14.09.2016). Ani další dva dny a dvě noci mnoho nezměnily a Jožka Chytil nazval nastálou situací "nudou na sedle". Během nocí je třeba vytrvale čekat na jednotlivé červenky, ráno pak za rozletu hledat mezi červenkami jednotlivé zajímavé druhy. Ale pozdní léto nemůže trvat věčně a jednou musí přijít změna. Třeba to bude právě teď - vítr se opět otočil k jihu a před námi je deštivý sobotní den, po kterém bude možná následovat konečně zajímavější noc.

  • Další ranní minirozlet (den 14.09.2015). Po ránu uvízlo v sítích jen 30 ptáků 7 druhů, většinou situaci "zachraňovaly" červenky: pěvuška modrá (3), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (5), červenka obecná (18), rehek zahradní (1), drozd zpěvný (1) a sýkora uhelníček (1, teprve třetí letošní).
  • Jasná noc, už zase (noc 13./14.09.2016). Další noc byla o něco "pestřejší", kromě tří červenek obecných byli kroužkováni ještě dva rákosníci proužkovaní. Kromě toho byli odchyceni netopýr vodní a netopýr parkový.
  • Slabý rozlet s překvapivým retrapem (den 13.09.2016). Tradiční ranní sbírku červenek a jednotlivých dalších ptáků zpestřil retrap rákosníka zpěvného, podle prvních informací místního ptáka z před několika dnů. Opakované zastižení po týdnu patří k zatím nejzajímavějším letošním zjištěním; je zajímavé že byl tento pták kroužkován během noci, při níž táhli ptáci k severu - nejpravděpodobnější je, že se po týdnu přes sedlo vracel zase zpátky k jihu! Jinak bylo celkem kroužkováno 38 ptáků 7 druhů: pěvuška modrá (5, tah pěvušek se také pomalu rozjíždí), pěnice černohlavá (7), pěnice slavíková (1), králíček obecný (2), králíček ohnivý (2), červenka obecná (17), rehek zahradní (4).
  • Jasná noc - kolikátá už? (noc 12./13.09.2016). Další jasná noc, sem tam přeletující červenka a celkový odchyt - 4 červenky obecné. K tomu dva odchycení netopýři rezaví.

Horké září (k 12.09.2016). Počasí se poněkud zbláznilo a po chladných nocích zaútočilo pod Jeseníky na třicítku. V pondělí se nejvyšší teplota pod hřebenem vyšplhala na 31,1 °C! Tah ptáků, alespoň pozorovatelný, se prakticky zastavil a ve dne zavládlo na sedle trochu zahálení. Noční jistotou se naštěstí stává stále více se rozbíhající tah ptáka roku - červenky obecné. Více červenek se v posledních dvou dnech chytlo při ranním rozletu. Především večery pak zpestřují lovící lelci, v posledních dnech se na sjezdovce motá nejméně pět ptáků. Dalších ptáků se chytá tu více tu méně druhů, ale počty mimo červenky zanedbatelné. A tak čekáme, kdy se počasí změní a kdy zase přijde nějaká noc, tak typická pro sedlo. Předpověď na nejbližší dny nějakou výraznou změnu neukazuje, snad před začátkem víkendu.

Horké a slabé dopoledne (09.09.2016). Ráno bylo na sedle nebývale teplé a nebýt výraznějšího ranního rozletu, zůstaly by sítě téměř prázdné. Celkem bylo odchyceno 17 ptáků 8 druhů: červenka obecná (9), pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (2), střízlík obecný (1, teprve osmý letošní), cvrčilka zelená (1), linduška lesní (1), králíček ohnivý (1), drozd zpěvný (1).

Další jasná a teplá noc (noc 08/09.09.2016). Dnes v noci byl nad sedlem vidět jen minimální tah, ptáci letěli nejspíš v příliš velké výšce. Přesto se ale pár ptáků do sítě zlákat nechalo a to zejména červenky. Celkem bylo odchyceno 37 ptáků 8 druhů: červenka obecná (29), lejsek černohlavý (2), pěnice černohlavá (1), pěnice hnědokřídlá (1), rehek zahradní (1, letos teprve šedesátý), slavík tmavý (1, dvaatřicátý letošní!), sýc rousný (1, dvaadvacátý letošní +1 retrap), lelek lesní (1, dvanáctý letošní). Odchycení netopýři: netopýr parkový (2), netopýr alcathoe (1), netopýr pestrý (1), netopýr večerní (1), netopýr vodní (1), netopýr rezavý (1).

Pohodové a pestré ráno (den 08.09.2016). Mlhu předešlých dní vystřídalo na sedle modré nebe, sluníčko a vysoké teploty. Po pestrém ranním rozletu tah prakticky utichl a nad sedlem už přeletovaly pouze hejna vlaštovek. Celkem bylo odchyceno 20 ptáků 11 druhů: červenka obecná (6), pěvuška modrá (3), rehek zahradní (1), budníček větší (1), králíček obecný (1, teprve třináctý letos), králíček ohnivý (3, letos zatím 22 ptáků), pěnice černohlavá (1), rákosník proužkovaný (1), střízlík obecný (1, teprve sedmý letošní), hýl obecný (1), strakapoud velký (1, první letošní a čtrnáctý celkově).

Už dvaadvacátý letošní bramborníček hnědý, kroužkovaný na sedle.

Masivní tah králíčků obecných teprve přijde.

Teprve čtrnáctý (a první letošní) strakapoud velký, kroužkovaný na sedle.

Pěnice střídají červenky (noc 07/08.09.2016). Obloha nad sedlem se během dne vyjasnila a zůstala bez mráčku i celou noc. Vítr se otočil na jižní a vál oproti předchozí noci jen úplně mírně. Tah ptáků byl viditelný už od večera a i po zbytek noci. Neproletovaly sice žádné masy ptáků, ale ve světle se pravidelně ukazovaly jednotlivé červenky nebo bělořiti. Celkem bylo odchyceno 61 ptáků 8 druhů: červenka obecná (48, tedy zase o něco více než během předchozí noci), lejsek černohlavý (2), rákosník zpěvný (2, celkem letos 201 ptáků), rákosník proužkovaný (4), cvrčilka zelená (1), pěnice slavíková (1), rehek zahradní (1), bramborníček hnědý (1, už dvaadvacátý letošní). Odchycení netopýři: netopýr parkový (3), netopýr rezavý (2), netopýr vodní (1), netopýr černý (1).

Dopoledne, které se nenechalo zahanbit nocí (den 07.09.2016). Jak už to tak bývá, po velké noci přišlo i velké ráno. Ranní rozlet ptáků byl masivní a jasným dominantním druhem se stala cvrčilka zelená. A aby těch pěkných překvapení z noci nebylo málo, tak se okolo sítí během dopoledne ještě potloukal dudek chocholatý a dokonce se dvakrát odrazil od sítě. To už bychom ale měli příliš velké štěstí, kdyby se v ní udržel. :) Celkem bylo odchyceno 113 ptáků 17 druhů: pěnice černohlavá (7), pěnice slavíková (8), pěnice hnědokřídlá (8, letos tak už více než sto ptáků), červenka obecná (18), pěvuška modrá (1), cvrčilka zelená (35; už třetí silná tahová vlna - nejprve bylo v noci a ráno 02./03.08. chyceno 55 ptáků, poté v noci a ráno 12./13.08. celkem 61 ptáků a nyní společně s předchozí nocí dokonce 68 ptáků; jde o absolutně nejvyšší počty chycené na sedle), rákosník obecný (6), rákosník zpěvný (5), rákosník proužkovaný (9), budníček větší (2, jde o další druh, který dosáhl hranice 1000 kroužkovaných ptáků na sedle), drozd zpěvný (1), rehek zahradní (1), hýl obecný (2), linduška lesní (1), ťuhýk obecný (7), slavík modráček (1, sedmý letošní a celkově padesátý), krahujec obecný (1, mladý samec, který se chytil až při večerním roztahování sítí; pátý letošní).

Na sedle bylo od roku 2010 kroužkováno rovných padesát modráčků. (Foto: Jiří Hlaváček)

Letošní rok táhnou ťuhýci opravdu ve velkém. (Foto: Jiří Hlaváček)

Běžný migrant konce léta, linduška lesní, se zatím chytá spíše v menších počtech. (Foto: Jiří Hlaváček)

Noc naruby aneb odměna za dlouhé čekání (noc 06/07.09.2016). Jako by nás samo sedlo chystalo na to, co mělo přijít následující noc a nechalo nás přes den dosyta vyspat. Na sedle seděla celý den a celou noc hustá mlha a stále foukal severní vítr o poměrně velké síle. I přesto jsme ale hned z večera sítě roztáhli a rozsvítili světlo a hned v osm večer se dostavila první odezva. Z nebe se začaly snášet po desítkách táhnoucí pěnice a jen kousek nad hlavami nám proletovala hejna bukáčků malých a pisíků obecných (od obou druhů musely protáhnou stovky jedinců). Tah během noci téměř vůbec nepolevil a ptáci se chytali až do rána. Nejzajímavější ovšem bylo, že i když severní vítr postupně slábnul, ptáci celou noc táhli v opačném směru, a to od jihu k severu. Kromě nových ptáků uvízla v síti také pěnice pokřovní s dánským kroužkem. Netáhli ale jenom ptáci, stejně jako minulou noc probíhal masivní tah velkých lišajů. Tentokrát se nám podařilo odchytit 12 lišajů smrtihlavů! Celkem bylo odchyceno 485 ptáků 25 druhů: slavík tmavý (1, jednatřicátý letošní), bramborníček hnědý (3, letos tedy už 21 ptáků), strnad zahradní (2, letos celkem tři, za dobu konání akce teprve osmý a devátý pták), drozd zpěvný (2, snad náznaky začátku nočního tahu), ťuhýk obecný (12, letos celkem už 88 ťuhýků!), pěnice černohlavá (29, jeden z nejsilnějších odchytů vůbec), pěnice slavíková (167, konečně podařilo zaznamenat jejich silnou tahovou noc; jde o druhý nejsilnější odchyt, více ptáků bylo chyceno jen během silné noci 27./28.08.2011 - 208 ex.), pěnice hnědokřídlá (8), pěnice pokřovní (16, rekordní noční počet, dosavadní maximum bylo 9 ptáků, většinou se ale chytají jen jednotlivě), lejsek černohlavý (72), červenka obecná (43; pták roku se přehoupnul přes první odchycenou stovku, noci plné červenek pomalu začínají), krutihlav obecný (1, letošní osmnáctý), slavík modráček (3, letos tak šest modráčků; zajímavé je, že dosavadní noční maximum je 4 ex.), rákosník proužkovaný (22), rákosník obecný (7), rákosník zpěvný (13, je tady druhá vlna tahu; díky brzkému odchytu se dobře podařilo zaznamenat část první tahové vlny, začínající už před polovinou července), cvrčilka zelená (33, další velmi silná tahová vlna zakulatila celkový počet odchycených cvrčilek zelených na sedle na 700 ptáků), sedmihlásek hajní (6, letos tak už třicet sedmihlásků), rehek zahradní (12; díky těmto odchytům se stal rehek zahradní dalším druhem s více než 1000 kroužkovanými jedinci na sedle), lejsek malý (1, teprve čtvrtý pro sedlo), bukáček malý (1, druhý letošní a celkově třetí pro sedlo), sýc rousný (1, jednadvacátý letošní), lelek lesní (1, jedenáctý letošní), budníček větší (24, konečně výrazná tahová vlna; nejsilnější noci byly zaznamenány v roce 2011, kdy bylo 07./08.09. a 09./10.09. kroužkováno shodně 107 ptáků), lejsek šedý (5, celkem tak letos 12 ptáků). Odchycení netopýři: netopýr pestrý (1), netopýr severní (2), netopýr velký (1), netopýr vodní (1).
Poznámka k noci: Podobné noci jsou jedním z důvodu, proč na sedle prosedíme a proležíme tolik času, koukajíc do prázdné oblohy. Jsou to jakási okna k poznání skrytého nočního tahu a teprve dlouholetá analýza a skládání jednotlivých kamínků postupně dává možnost nahlédnout do nepříliš probádaného teritoria. Ke všemu přistoupí dodatečné analýzy rozměrů, tučností, věků a pohlaví - i z nich může vyjít nejeden zajímavý výsledek.

Třetí bukáček malý, chycený na sedle; jeden z několika set kteří protáhli v noci nad sedlem. (Foto: Jiří Hlaváček)

Čtvrtý lejsek malý, chycený na sedle. (Foto: Jiří Hlaváček)

Osmý a devátý strnad zahradní, chycený na sedle. (Foto: Jiří Hlaváček)

Večer loví v okolí sjezdovky pořád více lelků. (Foto: Jiří Hlaváček)

Slavíci tmaví už brzy dovrší stovku odchycených ptáků pro sedlo. (Foto: Jiří Hlaváček)

Letošní rok se odehrává také ve znamení silného tahu lišajů smrtihlavů. (Foto: Jiří Hlaváček)

Hluchý den (den 06.09.2016). Kvůli přetrvávajícímu velmi silnému severnímu větru a dešti jsme tento den vůbec sítě nerozbalili a odchyt se nekonal.

Krátká motýlí noc (noc 05/06.09.2016). Tuto noc se sice na sedle objevila tolik vytoužená mlha, ale foukal velmi silný severní vítr. Ten sice nepřál ptákům, ale zato byl příhodný pro noční motýly, zejména velké lišaje. Během první poloviny noci se nám dokonce podařilo odchytit čtyři lišaje smrtihlavy. Bohužel okolo půlnoci začalo silně pršet, takže jsme byli nuceni stáhnout sítě a odchyt ukončit. Celkem bylo odchyceno 8 ptáků 5 druhů: pěnice černohlavá (3), lejsek šedý (2, teprve šestý a sedmý letošní), pěnice slavíková (1), lejsek černohlavý (1), drozd zpěvný (1). Odchycení netopýři: netopýr pestrý (1).

Pestrá slabota (den 05.09.2016). Dnes dopoledne panuje na sedle málem aprílové počasí. Mraky na obloze se objevují a zase mizí, chvíli svítí slunce a chvíli prší. Ptáci se nijak moc nehýbou a podle toho taky vypadal dnešní odchyt. Celkem bylo odchyceno 11 ptáků 9 druhů: červenka obecná (2), budníček větší (1), budníček lesní (1, už dvaatřicátý letošní), králíček obecný (1, teprve dvanáctý letošní), králíček ohnivý (1), pěvuška modrá (2), pěnice černohlavá (1), cvrčilka zelená (1), ťuhýk obecný (1).

Noc zmařených nadějí (noc 04./05.09.2016). Na tuto noc jsme se všichni na sedle těšili. Předpověď slibovala zataženou oblohu, jižní vítr a občasný mírný déšť – tedy ideální podmínky pro odchyt. Doufali jsme, že po téměř třech týdnech bez většího odchytu se dočkáme odměny za bezesné noci. Bohužel počasí nebylo tak ideální, jak hlásili meteorologové. Zhruba do jedné hodiny ranní byla obloha bez mráčku a plná hvězd. Poté se sice začalo zatahovat a dočkali jsme se i mírného deště, ale oblačnost byla příliš řídká a proměnlivá, takže táhnoucích pěvců se nám podařilo odchytit jen několik málo. Alespoň jsme si hned z večera spravili chuť druhou letošní slukou. Celkem bylo odchyceno 15 ptáků 7 druhů: lejsek černohlavý (2), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (3), pěnice slavíková (2), červenka obecná (3), budníček větší (3), sluka lesní (1). Dále jsme odchytili 2 druhy netopýrů: netopýr vodní (1), netopýr velký (1).

Trochu jiná druhová skladba (den 04.09.2016). Další jasný a nebývale teplý den na sedle přinesl několik méně obvyklých úlovků. Potěšila například mladá samice křivky nebo pár mladých krahujců, kteří omylem zabloudili do sítě na pěvce. Z přeletujících ptáků byli viděni tři sokoli stěhovaví a dva blíže neurčení motáci. Zároveň probíhal slabší tah lindušek a vlaštovek. Celkem bylo odchyceno 14 ptáků 8 druhů: červenka obecná (3), pěvuška modrá (2), cvrčilka zelená (3), rehek zahradní (1), pěnice pokřovní (1, jednadvacátá letošní), králíček ohnivý (1), krahujec obecný (2), křivka obecná (1, druhá letošní a celkově teprve sedmá).

Mladá samice křivky obecné.

Mladý samec (vlevo) a mladá samice krahujce obecného.

Sýci přibývají (noc 03.09./04.09.2016). Původně podle předpovědi nadějná noc byla nakonec velmi podobná jako ty předchozí. Celou noc polojasno až úplně jasno a mírný jižní vítr bohužel nepřinesly do sítí žádné větší množství ptáků. A tak se kroužkovatelé museli spokojit jen s několika málo pěvci a tentokrát čtyřmi sýci rousnými, z čehož jeden si na noze již nesl kroužek z minulého týdne. Celkem bylo odchyceno 12 ptáků 6 druhů: sýc rousný (3+1 retrap, celkem letos dvacet nových ptáků), rehek zahradní (2), rákosník proužkovaný (2), pěnice černohlavá (1), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (3). Kromě toho se podařilo odchytit následující netopýry: netopýr rezavý (1), netopýr řasnatý (1), netopýr Brandtův (1) a netopýr vousatý (1).

Krátké dopoledne díl 2. (den 03.09.2016). Po poměrně vydařené noci přišel další nudnější den. Ranní rozlet ptáků se dnes nekonal. Z kraje dne se podařilo vylekat a zahnat do sítě ještě jednu křepelku. Další dvě byly vyplašeny u čtverce na křepelky, takže doufáme, že další noc se nám jich podaří odchytit více. Dopoledne se rychle zatáhlo a tak jsme sbalili sítě poměrně brzy. Mimo pár krkavců ani nic moc netáhlo. Celkem bylo odchyceno 8 ptáků 7 druhů: křepelka polní (1), kos černý (1, teprve osmý letošní), rehek zahradní (1), pěvuška modrá (2), rákosník obecný (1), králíček ohnivý (1, sedmnáctý letošní), linduška lesní (1).

Batman a Robin (noc 02.09./03.09.2016). Počet lelků dnešní večer kulminoval na 7 lovících jedincích. Tři z nich se podařilo odchytit hned večer, čtvrtý zpestřil poslední noční kontrolu. Spolu s lelkem se po delší odmlce nad ránem objevil i pěkný páreček křepelek polních. Nicméně první polovina noci patřila netopýrům, kterých se podařilo lapit 14 jedinců 7 druhů - netopýr severní (1), netopýr parkový (3), netopýr alcathoe (1), netopýr rezavý (6), netopýr hvízdavý (1), netopýr ušatý (1) - a dlouho to vypadalo, že ptáci létat nebudou. Nakonec i přes jasné nebe se podařilo nalákat do sítí například šest červenek (anglicky robin) nebo jednoho lejska černohlavého. Celkem bylo odchyceno 18 ptáků 8 druhů: křepelka polní (2), sýc rousný (2, celkem letos už sedmnáct ptáků), lelek lesní (4, což letošní součet zaokrouhlilo na deset ptáků), červenka obecná (6), lejsek černohlavý (1), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice slavíková (1).

Portréty samce (vlevo) a samice křepelky polní.

Netopýr alcathoe, první letošní odchycený na sedle.

Netopýr hvízdavý, taktéž první letos odchycený na sedle.

Krátké dopoledne (den 02.09.2016). Po nepříliš produktivní noci jsme si spravili chuť poměrně pestrým dopolednem. Mezi prvními ptáky byli například dva překrásně vybarvení budníčci větší nebo nejspíše místní mladý rehek domácí, který se na nás zaletěl podívat od místního hotelu. Z rána nám udělal radost ještě například mladý samec pěnkavy obecné nebo sympatická linduška. Ptáci však brzy přestali létat a líné dopoledne sem tam narušili pouze tři táhnoucí krkavci, datel nebo užvaněná hejna křivek. Celkem bylo odchyceno 15 ptáků 9 druhů: budníček větší (2), cvrčilka zelená (2), červenka obecná (4), rehek domácí (1, sedmý letošní, evidentně místní - dlouho před začátkem tahu), pěnkava obecná (1, čtvrtá letošní), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (1), králíček ohnivý (1, teprve šestnáctý letošní), linduška lesní (1).

Mladý rehek domácí, nejspíše mládě rodičů hnízdících u místního hotelu.

Ptáci vs. netopýři 5:4 (noc 01.09./02.09.2016). Teplou noc klasicky zahájila přehlídka pěti lovících lelků lesních, ze kterých se podařilo odchytit jedince kroužkovaného před dvěma dny. Po setmění lelky vystřídali netopýři a hned z kraje večera se podařilo odchytit čtyři jedince čtyř druhů (netopýr řasnatý, netopýr severní, netopýr velký a netopýr ušatý) a dlouho to vypadalo, že opeřených létavců si příliš neužijeme. Ptáci opět táhli zřejmě velmi vysoko, mimo dosvit našeho reflektoru. Z ptáků, kteří nakonec narazili do sítí, potěšil opět jeden sýc rousný nebo ne příliš často odchycený rákosník velký. Celkem bylo odchyceno 5 ptáků 4 druhů: sýc rousný (1, letošní patnáctý), červenka obecná (2), rákosník proužkovaný (1), rákosník velký (1, sedmý letošní a celkově dvacátý).

Dospělý samec netopýra řasnatého – první letos odchycený jedinec tohoto druhu.

Tříletý sýc rousný – stálice posledních nocí.

Letošní rákosník velký.

Krásný den s překvapením (den 01.09.2016). První školní den se opět, co se týká počasí, velice vydařil. Jasná obloha a příjemné letní teploty. Hned první ranní kontrola přinesla druhově zajímavou nadílku, které vévodil překrásný dospělý strnad zahradní. V průběhu dne pak následovala klasická skladba posledních dní v podání ocelově šedých pěvušek modrých, maličkých králíčků obecných, hojně protahujících lindušek lesních a letošních charismatických ptáků roku – červenek obecných. Celkem bylo odchyceno 27 ptáků 10 druhů: červenka obecná (7), strnad zahradní (1; sedmý pro sedlo - strnadi zahradní se nechytají každý rok, zatím byli kroužkovaní v roce 2011 (1), 2012 (2), 2013 (1) a 2015 (2)), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (1), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (1), linduška lesní (4), pěvuška modrá (3), králíček obecný (3).

Stará samice bělořita šedého.

Strnad zahradní, určen jako starý pták.

Mladý (1K) samec rehka zahradního.

Linduška lesní, v posledních dnech hojně protahující denní migrant.

Lepší ze slabších nocí (noc 31.08./01.09.2016). Další jasnou a chladnou noc otevřelo pět lovících lelků lesních, ze kterých se jeden mladý pták záhy chytil. V průběhu večera přibývali další ptáci a na poměry posledních dní i poměrně pestrého druhového složení. I když ptáci opět táhli vysoko, tak hned z kraje noci překvapila v síti zamotaná samice bělořita šedého a charismatický sýc rousný. Své nádherné opeření předvedl i samec rehka zahradního. Celkem bylo odchyceno 13 ptáků 6 druhů: lelek lesní (1, šestý letošní a celkově jubilejní stý lelek, kroužkovaný na sedle), červenka obecná (8; zatím nejlepší noc, což znamená že tah pomaličku sílí - do tisícovek ptáků to má ale ještě daleko), bělořit šedý (1, letošní jedenáctý), sýc rousný (1, letošní čtrnáctý), rehek zahradní (1, teprve čtyřicátý letošní - jestlipak se v září ukáže výrazný tah?) a rákosník zpěvný (1, už stoosmdesátý letošní!).

Konec srpna nepřinesl nic nového (den 31.08.2016). Poslední prázdninový den se, co se týče počasí, opravdu vydařil. Od rána nad Sedlem zářila jasně modrá obloha a teplota pomalu ale jistě stoupala nad dvacet stupňů. To by byla sice dobrá zpráva pro děti školou povinné, ale ne pro místní kroužkovatele. Dopolední odchyt tak odpovídal podmínkám a velmi se podobal svými úlovky předchozím dnům. Celkem bylo odchyceno 17 ptáků 8 druhů: červenka obecná (4), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (2), pěvuška modrá (3), rehek zahradní (1), rákosník proužkovaný (1), králíček obecný (2, letos teprve osm ptáků), šoupálek dlouhoprstý (1, čtvrtý letošní).

Samec (vlevo) a samice králíčka obecného.

Předběžné zprávy (noc 30./31.08.2016). Večer na sedle lovili už čtyři lelci lesní, jednoho se podařilo kroužkovat. Jak noc dopadla se dozvíme až během posledního srpnového dne. AKTUALIZACE * Slabé noci jsou čím dál tím slabší (noc 30/31.08.2016). Další jasná a chladná noc na sedle nepřinesla žádná překvapení. Prvním hned z večera chyceným ptákem byl rákosník zpěvný. Jak se ukázalo, byl také jediným táhnoucím pěvcem, kterého jsme za celou noc viděli. Nebe bylo jak vymetené a foukal velmi mírný jihovýchodní vítr, takže ptáci nejspíš táhli ve velikých výškách a my jsme neměli nejmenší šanci je spatřit, natož lapit do sítí. Drobnými cenami útěchy byli pro kroužkovatele okolo půlnoci chycený lelek a v druhé půlce ještě dvouletý sýc rousný. Celkem byli tedy odchyceni 3 ptáci 3 druhů: rákosník zpěvný (1), lelek lesní (1, pátý letošní), sýc rousný (1, už třináctý letošní).

Dvouletý sýc rousný.

Slabší ale pestré dopoledne (den 30.8.2016). Ráno byla obloha stále olověně šedá a zatažená. Během dopoledne se oblačnost ale začala pomalu trhat a odpoledne už zůstalo nebe bez mráčku a slunce svítilo na plno. Ranní rozlet odpovídal slabé noci a ptáků se chytilo sice pomálu, ale poměrně hezká druhová skladba. Radost kroužkovatelům udělal například mladý krutihlav obecný, který si to namířil do sítě za nahrávkou hlasu nebo krásně vybarvený samec hýla obecného. Z denních migrantů se nad sedlem ukázal jeden moták lužní a hejnko pěti krkavců velkých. Celkem bylo odchyceno 21 ptáků 12 druhů: červenka obecná (1), pěvuška modrá (5), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (2), pěnice hnědokřídlá (4), pěnice pokřovní (2), budníček větší (1), králíček ohnivý (1), linduška lesní (1), hýl obecný (1), krutihlav obecný (1, sedmnáctý letošní).

Pelichající dospělý samec hýla obecného.

Srovnání mladé (vpředu a vpravo) a staré pěnice hnědokřídlé, zásadní je rozlišení podle kresby na velkých krovkách, méně spolehlivé určení je podle zde dobře viditelného rozdílu v barvě duhovky.

Mladý krutihlav obecný.

Ranní nálada na sedle.

Fronta nefronta (noc 29./30.08.2016). Přechod fronty sliboval zajímavou noc. Ale z deště nakonec moc nebylo a od večera nad sedlem povětšinou prosvítaly hvězdy. Zvečera bylo aspoň na co koukat - nad sjezdovkou poletovali už tři lelci lesní, obratně manévrovali a posedávali na špičkách stromků kolem chaty. K tomu se před spuštěním mp3 ozvalo z protějšího svahu podzimní volání kulíška nejmenšího. V síti do jedné v noci uvízl jen pták roku - červenka obecná. A to bylo vše. Nad ránem na hřeben přece jen lehly mraky, uvidíme, jak noc dopadla. AKTUALIZACE - Tentokrát zataženo, ale opět bez ptáků (noc 29/30.8.2016). Tuto noc nastala na sedle oproti předešlým dnům změna a po delší době byla obloha celou noc bez hvězd a zatažená. Bohužel ale vál severní vítr a tah ptáků byl naprosto minimální. Za celou dobu se jich ve světle reflektoru ukázalo jen pár. Nad ránem kroužkovatelům svitla drobná naděje, protože se objevila řídká mlha sahající až k zemi. Byla to však jenom nízká mlžná čepice sedící v sedle a nesahající nijak vysoko. Pokud tedy nějací ptáci vůbec v tu dobu táhli, mohli mlžné mračno bez problémů nadletět a našim sítím se tak zcela bez problémů vyhnout. Celkem bylo odchyceno pouhých 6 ptáků 6 druhů: pěnice hnědokřídlá (1), pěnice pokřovní (1), pěnice slavíková (1), drozd zpěvný (1, třetí noční letos - blíží se silný noční tah tohoto druhu), červenka obecná (1), rákosník obecný (1).

Další známý motýl od světla - bekyně mniška.

Slabší dopoledne přerušené dešťovými přeháňkami (den 29.8.2016). Po velmi teplé noci (17°C!) přišlo stejně teplé ráno, během kterého probíhal silný tah lindušek lesních (mnoho desítek ptáků) a soudě podle odchytů započal i tah králíčků ohnivých. Během polední pauzy mezi přeháňkami v bouřkové termice vystoupalo do hor a prolétla sedlem menší skupina kání lesních s jedním motákem (nejspíš lužním, o pochopa nešlo určitě). Celkem bylo do 10:30 odchyceno 24 ptáků 11 druhů: červenka obecná (1), pěvuška modrá (3), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (1, už osmdesátá letošní), cvrčilka zelená (3), linduška lesní (6), králíček obecný (1, teprve šestý letošní), králíček ohnivý (4), budníček větší (1), ťuhýk obecný (1, pětasedmdesátý letošní) a drozd zpěvný (1). Čekáme, jak rychle bude přecházet odpoledne očekávaná studená fronta, jejíž přechod by mohl nad sedlem vytvořit zajímavé podmínky k nočnímu odchytu. Sledujte během zítřka, jak to dopadlo.

Samec a samice králíčka ohnivého (oba mladí ptáci), jejichž tah se pomalu rozjíždí.

Nečekaně slabý noční tah před studenou frontou (noc 28./29.8.2016). Večer dorazila na sedlo nová posila stávající sestavy na další týden - Tereza Králová a Ondra Kauzál. Původní předpověď počasí byla celkem slibná - vál jižní vítr a nebe se mělo v průběhu noci zatáhnout. To se ale nakonec nestalo a nad sedlem skoro celou noc svítily hvězdy, i když na západě se pořádně blýskalo, ovšem bouřky byly hodně daleko, někde nad Broumovskem. V první polovině noci byl tah jen velmi slabý, cca 1 pták za 5 minut, později k ránu mírně zesílil, ovšem zdaleka nedosahoval intenzity minulých nocí. Každopádně i tak bylo přivítání mladé kroužkovatelské krve - hned v první půlce noci se chytli 2 bělořiti (staří samci, oba do sítě!) a jeden sýc. Dalším zajímavým druhem byl v půl čtvrté nad ránem mladý ledňáček, který se chytl přímo u světla. Celkem bylo odchyceno 17 ptáků 10 druhů: lejsek černohlavý (6, celkem tak letos rovných 500 ptáků!), pěnice černohlavá (1, teprve čtrnáctá noční letos), pěnice pokřovní (1, sedmnáctá letošní), červenka obecná (1), cvrčilka zelená (1), rehek zahradní (1), budníček větší (1), bělořit šedý (3, letos celkem už 10 ptáků), ledňáček říční (1, třetí pro sedlo během akce, čtvrtý byl chycen již dříve v noci při prvních pokusech L. Hajného a L. Doupala) a sýc rousný (1, už dvanáctý letošní a jubilejní padesátý celkem). Stejně jako ptáci i netopýři táhli výrazně slaběji než během nocí předešlých a odchyceni byli jen 4 jedinci 4 druhů: netopýr parkový (1), netopýr nejmenší (1), netopýr pestrý (1) a netopýr ušatý (1).

Mladý samec ledňáčka říčního odchycený během noci 28.-29.08.2016.

Netopýr pestrý ( Vespertilio murinus) je naším nejkrásněji barevným netopýrem a zároveň jedním z několika dálkových migrantů. Během podzimu k nám přiletují na zimu či přes nás táhnou populace ze severovýchodní Evropy. Hlasy samců lákajících samice můžeme běžně slyšet během chladných říjnových a listopadových nocí téměř na každém panelákovém sídlišti.

Den s jižním vtrem před přechodem fronty (den 28.08.2016). Dnes byl zřejmě poslední letošní opravdu teplý den v horách, alespoň podle předpovědí meteorologů. Celý den běžel opět tah vlaštovkovitých ptáků a lindušek, několikrát proletěla poštolka obecná, jednou moták pochop, odpoledne tři ořešníci a několik hřivnáčů. Jedna z poštolek se odpoledne dokonce chytila do sítě na dravce s atrapou výra, která dosud celou dobu zela prázdnotou. Odchyt byl v poměrně silném jižním větru slabý, ale celkem pestrý. Celkem bylo odchyceno 20 ptáků 11 druhů: červenka obecná (2), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (1), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (2), cvrčilka zelená (3), rehek zahradní (1), linduška lesní (2), králíček ohnivý (2 - že by už konečně počátek tahu?) a poštolka obecná (1 - mladý pták; teprve druhá poštolka chycená na sedle).

Mladá poštolka odchycená 28.8., teprve druhá poštolka odchycená na ČHS.

Mladý samec králíčka ohnivého.

Další noc se silným tahem, ale slabým, byť velmi pestrým odchytem (noc 27./28.8.2016). Stejně jako včera bylo skoro celou noc zcela jasno, ale měsíc už znatelně ubývá a vychází dost pozdě nad ránem, takže je většinu doby nebe temné, plné hvězd. Pozorovatelný tah se dnes rozjížděl pomaleji než včera, ale po jedné hodině ranní už proletovalo nad světlem i kolem 30 ptáků za 5 minut. Stejně jako v předešlých nocích s jižním větrem (tedy ve směru podzimního tahu protivětrem), byla jen minimální aktivita tažných druhů nočních motýlů. Je zcela zřejmé, že na rozdíl od ptáků, kteří v protivětru během nočního tahu jen snižují letovou hladinu, můry v těchto nocích prakticky netáhnou. Přeci jen je to pro ně ve srovnání s ptáky přílišná energetická zátěž. Naopak netopýři (opět zejména netopýři parkoví) táhli jen s o něco menší intenzitou, než předešlé noci. Podařilo se odchytit dokonce 9 druhů (n. parkový (6), n. nejmenší (1), n. rezavý (1), n. stromový (1), n. ušatý (3), n. vodní (1), n. velký (2), n. vousatý (1) a n. Brandtův (1)). Ptáků bylo odchyceno celkem 23 jedinců 11 druhů: bělořit šedý (3 - celou noc protahovali jednotliví ptáci), červenka obecná (3 - zjevně už začíná podzimní tah, i na kroužkovacích místech v severských zemích již v uplynulém týdnu zaznamenali silnou tahovou vlnu), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (1), lejsek černohlavý (5), rákosník proužkovaný (2), cvrčilka zelená (2), rehek zahradní (1), sýc rousný (2 ptáci, z toho jeden retrap, kroužkovaný na stejném místě loni 21.9. jako starý pták), křepelka polní (1 - víc ptáků v okolí nebylo ani po ránu; stá letošní křepelka!), kulíšek nejmenší (1 - starý pták, který se nad ránem chytl do křepelčích sítí; čtvrtý kulíšek kroužkovaný na sedle) a čírka obecná (1 - starý samec, jeden pták z většiho hejna, chytl se překvapivě až za rozednívání a v situaci bez mlhy!; sedmá čírka kroužkovaná na sedle). Celkově bylo druhové složení táhnoucích ptáků i na základě pozorování výrazně pestřejší, než v obou předešlých nocích, i když lejsci černohlaví stále dominovali.

Zdeněk Zerzáň s čírkou obecnou, která se chytla do slukovky na sjezdovce až za rozednívání.

Dospělý kulíšek nejmenší, který se chytl nad ránem do křepelčího čtverce.

Opět slabý denní odchyt (den 27.8.2016). Na sedle panoval od úsvitu opět nádherný letní den, vítr vane už druhé ráno od jihozápadu. Po celý den opět průběžně táhly všechny tři druhy našich vlaštovek, řádově stovky ptáků, dnes bylo ale více vlaštovek a břehulí, poměr tří druhů byl možná i 1:1:1. Rovněž táhly dopoledne početně lindušky lesní, které se dnes ale nedařilo chytat, protože vítr byl dost silný a sítě byly dost nápadné. Kolem sedmé ranní protáhl sedlem v těsném okolí chaty už druhý letošní raroh velký. Zajímavé je, že v uplynulých dnech byli dva různí rarozi pozorováni v okolí polské Opole, což je nedaleko odsud severním směrem - kdoví, jestli jsme šťastnou shodou okolností oba z nich nezastihli při jejich pouti na jih. Celkem bylo dnes kroužkováno 22 ptáků 15 druhů: červenka obecná (3), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1), rehek zahradní (3), cvrčilka zelená (3), rákosník obecný (1), budníček větší (2), linduška lesní (1), lejsek šedý (1), králíček ohnivý (1 - konečně starý pták, tah by již měl začít), ťuhýk obecný (1), sýkora uhelníček (1, teprve první letošní!), sýkora lužní (1, den po první hned druhá letošní a dvacátá celkově), hýl obecný (1 - letošní čerstvé mládě, zjevně místní) a krahujec obecný (1 - mladý samec, druhý letošní krahujec).

Mladý samec krahujce obecného.

Lejsci jdou naplno a netopýři parkoví to poprvé pořádně rozjeli (noc 26./27.8.2016). S jižním větrem a hvězdami lze noční tah ptáků spíše pozorovat. A tak tomu bylo i tuto noc. Díky protivětru táhnou ptáci nízko u země a větší část z nich se nechá zmást světlem a na chvíli se nad ním zastaví, takže druhové složení táhnoucích dominant lze bez problémů během takových nocí znát i bez toho, že by se ptáci chytali. Již druhou noc dominovali během celé noci lejsci černohlaví, kteří táhli ještě silněji, než předešlé noci. Naopak zcela chyběli bělořiti. Jiných ptáků než lejsků bylo vidět jen naprosté minimum, šlo zejména o jednotlivé rehky zahradní. K tomu se přidal kolem půlnoci spektakulární tah netopýrů parkových - dálkového migranta (nejdelší, pomocí kroužkování zdokumentovaný tah, je u něj 1905 km), který ještě před necelými dvěma dekádami patřil k nejvzácnějším druhům našich savců. Bylo tomu dílem jednak díky jeho skutečné vzácnosti, jednak obecně obtížnou zachytitelností - jde o druh, který žije v nížinách v okolí větších vodních toků a rybníků a loví v korunách stromů, takže při odchytech do sítí se chytá spíše výjimečně. Naprostá většina ojedinělých nálezů tohoto druhu s centem areálu ve východní Evropě pocházela z období podzimní migrace a jediná známá mateřská kolonie (velmi malá, navíc smíšená s jiným druhem) byla koncem 70. let nalezena u Valtic na jižní Moravě. S nástupem využívání ultrasonických netopýřích detektorů se však postupně ukázalo, že se u nás nevyskytuje jen během migrace, ale v některých oblastech (např. na Třeboňsku a v lužních lesích na Moravě) žije trvale a poměrně početně. Nálezy prvních, navíc velmi početných, mateřských kolonií v r. 2000 na Třeboňsku se shodou okolností podařily mj. i autorovi tohoto zápisu, čímž byla teorie o výlučně migračním výskytu vyvrácena. Od té doby druh ve střední Evropě nejen zvýšil početnost, ale zřejmě i expandoval do dříve neosídlených oblastí (např. směrem na jih do Alp) a dnes se s ním běžně setkáme během jarního a podzimního tahu např. i v centru Prahy, kde se v menším počtu vyskytuje už celoročně. Navíc zjevně v souvislosti s oteplováním klimatu je tento druh stále častěji zaznamenáván během zimování, což bylo v minulosti zcela výjimečné. Celkem bylo během dnešní noci netopýrů parkových odchyceno 20 jedinců, což je více než je obvykle odchyceno za několik let v celé ČR. Kromě toho bylo odchyceno ještě 4 jedinci dalších 4 druhů: netopýr velký, netopýr vodní, netopýr nejmenší a netopýr stromový. Z ptáků byly odchyceny 3 druhy v celkem patnácti jedincích: lejsek černohlavý (13), rehek zahradní (1) a slavík tmavý (1 - letošní jubilejní třicátý!).

Netopýr parkový (Pipistrellus nathusii) - během noci z 26. na 27.8. probíhal na ČHS spektakulární tah tohoto druhu, odchycených jedinců bylo více, než odchycených ptáků, kterých však táhlo řádově více.

Netopýr velký (Myotis myotis) a netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus) - náš největší a nejmenší druh netopýra.

Netopýr vodní (Myotis daubentonii) - snadno poznatelný druh podle velké a zcela volné nohy (ostatní druhy rodu Myotis mají létací blánu připojenu až k prstu zadní nohy) a podle blanitých, ale krátkých boltců s tragem (ušní záklopkou), která nepřesahuje polovinu délky ušního boltce.

Slabší den s masovým tahem jiřiček a silným tahem lindušek lesních (den 26.8.2016). Od úsvitu probíhal za jasného počasí a jižního větru velmi silný tah jiřiček s přimíšenými břehulemi a vlaštovkami - jiřiček protáhlo minimálně mnoho set ex. K ni se přidaly lindušky lesní, kterých bylo určitě za dopoledne také několik set. Odchytit se však podařilo jen několik z nich. Celkem bylo odchyceno 24 ptáků 11 druhů: pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (3), pěnice hnědokřídlá (1), pěvuška modrá (3), červenka obecná (2), cvrčilka zelená (1), lejsek černohlavý (1), linduška lesní (7), ťuhýk obecný (1), hýl obecný (1), sýkora lužní (1, první letošní a devatenáctá celkem).

Změna větru (noc 25./26.8.2016). Noc začala ptákům s větrem v plachtách, ale pro nás docela překvapivě - kolem desáté se chytl jako první pták slavík tmavý. Za malou chvíli přinesl Petr Klempt bělořita. Pak se dlouho nic nedělo, po obloze nad světlem se proháněli jenom netopýři. Kolem půlnoci se ale otočil vítr, srazil ptáky z bůhvíjaké výšky dolů a od té chvíle až do rána bylo na co koukat, i když se ptáci skoro nechytali. Probíhal silný tah lejsků černohlavých a k nim se přidali bělořiti, kterých prolétlo jistě několik desítek, chytit se ale podařilo pomocí podběráku jen jednoho dalšího. Několikrát jsme obdivovali jejich neuvěřitelné letové schopnosti, kdy pták třepotal na místě u sítě, která byla prakticky ve tmě, několikrát si sednul na lanko a pak opět třepotal na místě před sítí. Tah byl nejsilnější kolem 4. hodiny ranní, kdy proletovalo i přes 30 ptáků za minut. Celkem bylo do rána odchyceno 12 ptáků 7 druhů: červenka obecná (1), rákosník zpěvný (1), lejsek černohlavý (5), rehek zahradní (1), ťuhýk obecný (1), slavík tmavý (1, devětadvacátý letošní), bělořit šedý (2, teřtí a čtvrtý letošní). Mimo to začali masově táhnout netopýři rezaví, ale zejména netopýři parkoví. Odchyceno bylo 16 netopýrů 5 druhů: netopýr rezavý (4), netopýr nejmenší (1), netopýr parkový (9), netopýr severní (1) a netopýr velký (1).

Mladý (dole) a starý samec bělořita šedého.

Starý samec bělořita šedého - detail hřbetu.

Mladý slavík tmavý (letošní dvacátý devátý odchycený na ČHS!), kterému během tahu naplno pelichá opeření na hlavě.

Jeden z devíti odchycených netopýrů parkových (na fotce vzadu) byl velmi abnormálně vybarven do šeda, i když šlo o mladého jedince. Normální zbarvení je tmavě hnědé (jedinec v popředí).

Letní pařák na horách - a jenom několik ptáků v sítích (den 25.8.2016). Čarukrásný úsvit i východ slunce a pak už jen pro hory neobvyklé horko, které je důsledkem proudění horkého vzduchu až odněkud ze Sahary podél zadního okraje tlakové výše nad Polskem. A díky tomu ptáci nemají důvod kam spěchat, takže sítě zely prázdnotou. Tak by se dal v kostce shrnout atmosféra dnešního dne na odchytovém stacionáři na Červenohorském sedle. Celkem bylo odchyceno 10 ptáků 8 druhů: červenka obecná (2), pěnice černohlavá (2), králíček obecný (1 - čerstvě vyvedené mládě s nedorostlými letkami ve zbytcích toulců), střízlík obecný (1), bramborníček hnědý (1, už osmnáctý letos), linduška lesní (1), rákosník proužkovaný (1) a křivka obecná (1 - mladý samec, který se chytl do slukovky; teprve šestá křivka, chycená na sedle od roku 2010).

Mladý samec křivky obecné - první letošní odchycený na ČHS. Přestože přelety hejn křivek jsou v okolí odchytových stanovišť zcela běžné, odchycených ptáků je za celou dobu trvání akce jen několik.

Mladý samec bramborníčka hnědého.

Čerstvě vyvedený králíček obecný, zjevně tedy místní pták, kroužkovaný 25.8.2016 na ČHS.

Další (skoro) prázdná noc (noc 24./25.8.2016). Romantika s hvězdami a Mléčnou dráhou při slabém severním větru bez pozorovatelného tahu ptáků - tak by se dal shrnout průběh dnešního nočního odchytu. Nebýt fungujícího odchytu sýců s pomocí hlasové přehrávky, kroužkovali bychom jen jednoho rákosníka obecného, takto k němu přibyl další mladý sýc rousný (už desátý letos). Kromě toho se chytily další dva druhy netopýrů, které se letos ještě v sítích neobjevily - netopýr ušatý a netopýr brvitý.

Netopýr brvitý (Myotis emarginatus) - v Čechách velmi vzácný, na Moravě celkem běžný druh netopýra. Jde o teplomilný, původně středomořský druh, který v posledních dvou desetiletích výrazně přibývá zjevně v souvislosti s probíhající klimatickou změnou.

Netopýr ušatý (Plecotus auritus) je jedním z našich nejběžnějších a plošně rozšířených lesních druhů netopýrů.

Lepší den s konečně alespoň nějakým ranním rozletem a další uherák (den 24.8.2016). Hustá mlha z pozdní noci trvala ještě něco přes hodinu po východu slunce, postupně se ale začala trhat, brzy se objevilo slunce a na sedle se rozhostil krásný letní den. Během dopoledne probíhal viditelný, ale nijak silný tah lindušek lesních, z nichž menší část se podařilo odchytit. Celkem bylo odchyceno 33 ptáků 13 druhů: pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (3), pěnice hnědokřídlá (2), pěnice pokřovní (1, letošní šestnáctá), červenka obecná (3), cvrčilka říční (1, už čtyřiadvacátá letošní), cvrčilka zelená (3), rákosník proužkovaný (3), rákosník zpěvný (1), linduška lesní (6), králíček obecný (1), slavík tmavý (1, osmadvacátý letošní), ťuhýk obecný (5).

Mladý, krásně vybarvený slavík tmavý.

Tah cvrčilek říčních se zřejmě již pomalu chýlí ke konci. Letošní rekordní počty dosud odchycených ptáků jsou důsledkem dřívějšího zahájení akce, v minulých letech jsme zřejmě větší část tahového období tohoto druhu propásli.

Ranní atmosféra na sedle po mlžné noci. Za povšimnutí stojí ale především zázemí stanice rozšířené o maringotku, kterou jsme získali díky Karlu Matonovi, kterému za to velmi děkujeme! Významně to přispělo ke zlepšení komfortu při velmi náročném výzkumu.

Krátké okénko do nočního tahu a další sýci (noc 23./24.8.2016). S večerním ochlazením se i přes skoro jasnou oblohu začaly přes sedlo válet cáry mlhy, která sedlo postupně do půlnoci pokryla úplně. Bohužel nad relativně nízkou pokrývkou svítily hvězdy a pro táhnoucí ptáky muselo být zdálky jasné, že mohou mlžnou deku na sedle nadletět. Vál jen mírný severní vítr, takže se jim to v jinak hvězdné noci muselo letět jedna radost. Mlha ale postupně zjevně přibývala nad horami na mocnosti a časem zcela zakryla i vycházející Měsíc. I tak byl až do zhruba druhé ranní hodiny ptačí tah neviditelný, prolétla jedna nebo dvě bekasiny otavní, ojedinělý lejsek černohlavý a ještě za šera lovil v okolí jeden lelek lesní. Po druhé hodině v noci se u světla v houstnoucí mlze objevily hned dvě jiřičky obecné, což je letos už druhý záznam tohoto druhu uprostřed noci! Jednotliví ptáci se v sítích i u světla začali objevovat až kolem třetí hodiny, kdy byla mlha již hustá jako mléko. Podle pozorování probíhal zejména tah lejsků černohlavých, ale také ťuhýků, kterých bylo pozorováno kolem 40 a několik z nich skončilo v noci, ale i během následujícího dne v sítích. Kromě standardního odchytu jsme již třetí noc zkoušeli pomocí hlasové přehrávky chytat sýce rousné - a opět úspěšně, celkem se chytli 3 ptáci, z nichž jeden byl retrap, kroužkovaný na stejném místě před cca 3 týdny a 2 ptáci byli nově kroužkováni. Celkem bylo odchyceno 21 ptáků 11 druhů: pěnice černohlavá (2, v noci tak letos zatím teprve 11 ptáků, noční tah ale bude sílit), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (1), červenka obecná (1, čtvrtá noční letos), cvrčilka říční (1, letos už třiadvacátá!), cvrčilka zelená (3), lejsek černohlavý (3), sedmihlásek hajní (1, čtyřiadvacátý letošní), drozd zpěvný (1), ťuhýk obecný (4, celkem letos už 66 ptáků!) a sýc rousný (2 + 1 retrap; noví ptáci jsou osmý a devátý letošní). Z netopýrů byli odchyceni 3 jedinci 3 druhů: netopýr vousatý, netopýr Brandtův a netopýr stromový. Entomologickou senzací byl lišaj vinný, kterého přinesl od světla Honza Studecký a kterého jsme na sedle dosud nezaznamenali - jde také o tažný druh, který je u nás však zaznamenáván jen velmi vzácně!

Mladý ťuhýk obecný - tah ťuhýků zřejmě již vrcholí, všichni odchycení ptáci byli letošní mláďata.

Lišaj vinný (dole) je novým druhem tažného lišaje zjištěného na ČHS, na rozdíl od lišaje svízelového, který je zjišťován pravidelně. Jde o běžný mediteránní druh, který do střední Evropy zaletuje jen velmi vzácně.

Netopýr stromový je jedním z mála striktně tažných druhů našich netopýrů. Zároveň jde o jeden z našich dost vzácných druhů netopýrů.

Další slabý den s náznakem tahu lindušek (den 23.8.2016). Od rána bylo na sedle krásné počasí a vál jen slabý severní vítr. Ptáci se prakticky nechytali, za celý den včetně odpoledne bylo celkem odchyceno pouze 23 ptáků 10 druhů: červenka obecná (5, vesměs mláďata v prvním šatu), pěnice černohlavá (7), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (1), pěvuška modrá (2), lejsek černohlavý (1), linduška lesní (2 - probíhal slabý, ale viditelný tah jednotlivých ptáků), šoupálek dlouhoprstý (1, třetí letošní), drozd zpěvný (1) a křepelka polní (1 - chytla se až ráno při odletu od křepelčího čtverce, kde jsme jako každou noc pouštěli křepelčí hlasovou reprodukci).

První sluka a další sýci rousní, jinak prázdno (noc 22./23.8.2016). Dnes dorazil na sedlo zatím víceméně exkursně na zkoušku na dva dny a noc nový spolupracovník-kroužkovatel Zdeněk Zerzáň ze Šumperka. Již od neděle je zde také jádro nové služby, která zde bude až do konce měsíce - Radek Lučan, Anička Koukolíková a Honza Studecký. Začátek noci vypadal slibně - nad horami se začalo od severu zatahovat, kolem světla se rojily můry a spousta netopýrů, včetně netopýra obrovského a hned z první kontroly přinesli Zdeněk s Honzou první letošní sluku a sýce rousného (letošního retrapa). Do půlnoci sice přibyli ještě dva sýci (noví ptáci bez kroužků), ale nebe se postupně vyjasnilo a vyšel měsíc, takže se opakoval scénář minulých nocí jako přes kopírák. Kromě dvou přeletujících volavek popelavých a několika málo drobných pěvců v první půlce noci nebyli pozorováni žádní další táhnoucí ptáci a nekonal se ani žádný náznak ranního rozletu, který by o jakémkoliv nočním tahu vypovídal. Celkem byli tedy kroužkováni 3 ptáci dvou druhů: sýc rousný ( 1 letošní a 1 loňský pták; letos celkem sedm sýců a před námi je snad záhadný podzimní "tah") a 1 sluka lesní (letošní pták, zřejmě z místní populace - vyplašili jsme ji večer z trávy na kraji louky a šikovně se trefila do slukovky; pro zajímavost jde o 458. sluku, kroužkovanou na sedle!).

Dva druhy ptáků reprezentující typicky boreální ptačí faunu - sluka lesní a sýc rousný. Oba jedinci velmi pravděpodobně příslušníci místních (jesenických) hnízdních populací.

Odchyt prvního letošního netopýra rezavého na Červenohorském sedle spolu se záznamy echolokace netopýrů parkových a nejmenších z uplynulých dnů jednoznačně prokazují počátek podzimního tahu těchto jinak nížinných druhů netopýrů.

Nejprázdnější srpnový den na sedle (den 22.8.2016). To že noc byla opravdu zcela bez tahu potvrdil i nulový výsledek ranního rozletu a zatím asi nejnižší počet kroužkovaných ptáků během dne vůbec: celkem byli kroužkováni 4 ptáci 3 druhů: červenka obecná (2), pěnice černohlavá (1), pěnice pokřovní (1, patnáctá letošní). Mimo to se chytlo 5 dalších ptáků kroužkovaných na sedle v uplynulých 2 týdnech a patřících zjevně k místním hnízdním populacím (vše pěnice černohlavé). Ze zajímavých pozorování stojí za zmínku především průtah větších ptáků: hejnko 5 jeřábů popelavých, 1 čáp černý, minimálně 7 motáků pochopů, 1 včelojed lesní, několik kání lesních, krahujec a ořešník kropenatý. Víckrát prolétla menší hejna křivek, které ale zjevně patří k místním populacím, o čemž svědčí mj. to, že narozdíl od protahujících ptáků se přeletují spíše napříč údolím.

První káně lesní, chycená na sedle (14.08.).

První letošní pustovka z noci 13./14.08.

Jasné noci prozářené měsícem jsou co se týče počtu odchycených ptáků obvykle velmi slabé, i když mají bezesporu svoje velké kouzlo. (foto Honza Studecký)

Tah krutihlavů by měl v těchto dnech - či spíše nocích - vrcholit.

Rehci zahradní budou pro změnu dominovat nocím záříjovým.

Noc zcela bez tahu (noc 21/22.8.2016). Během dne silná studená fronta postupně odezněla. I když se nad sedlem válely mraky, prosvítaly jimi tu a tam hvězdy a navíc do nich shora zářil měsíc. Ve druhé půlce noci se sice prakticky úplně zatáhlo, ale ptáci netáhli. To samé se týká aktivity nočních motýlů a netopýrů, která byla jen zcela minimální. Jedinou výjimkou byl lovící lelek lesní, který se objevil někdy kolem půlnoci. Jediným odchyceným ptákem byla mladá samice křepelky polní, která se na odchytové ploše ale zjevně pohybovala už od předešlé noci a chytla se hned za šera při odletu pryč.

Alespoň slabá cena útěchy pro pana slavíkáře, ale jinak celkem mizérie a lijavec (den 21.8.2016). Po jasné noci se nad ránem od západu začala blížit výrazná studená fronta, od půl sedmé ráno začalo pršet a déšť postupně zesílil na pořádný liják, který trval až do odpoledne. Celkem bylo během časného rána odchyceno 9 ptáků 6 druhů: slavík obecný (1, jednadvacátý letošní), linduška lesní (1, teprve třicátá letošní; tah by měl sílit), rákosník proužkovaný (2), pěnice černohlavá (1), pěvuška modrá (1), lejsek černohlavý (3).

Další jasná a téměř prázdná noc (noc 20/21.8.2016). I tato noc byla poznamenána výrazným svitem měsíce nedlouho po úplňku, i když vál jižní vítr. Jednou byla pozorávana protahující blíže neurčená kachna. Pozorovatelný tah byl opět zcela minimální. Celkem byli odchyceni pouze 2 rákosníci proužkovaní sa dva lelci lesní (třetí a čtvrtý letošní). Z netopýrů pouze jeden netopýr nejmenší.

Hezký letní den před frontou, ale jen minimum ptáků (den 20.8.2016). Den běžel ve znamení teplého a hezkého počasí a ptákům se zřejmě moc hýbat nechtělo, takže se osazenstvo stanice věnovalo především kultuře ve velmi širokém pojetí. Ze zajímavějších pozorování stojí za zmínku rozhodně průtah jednoho raroha velkého. Celkem bylo odchyceno 16 ptáků 7 druhů: křepelka polní (2), pěnice černohlavá (6, letošní počet odchycených ptáků sde tak překulil přes stovku), pěnice hnědokřídlá (2), pěvuška modrá (2), hýl obecný (1), ťuhýk obecný (2), budníček větší (1).

Tradiční i netradiční návštěvy na sedle a jen slabý noční tah i odchyt (noc 19/20.8.2016). Běh dne se vystřídala osádka stanice - Jožku Chytila s Ondrou Boháčem nahradila touhle dobou tradiční návštěva Pavla Kverka s Martinem Brejškou - tedy ve zkratce - "zaměřeno na slavíky". Další návštěvou na tuto i následující noc byli manželé Pohankovi, kterým i touto cestou vřele děkujeme za finanční podporu celé akce! Bohužel počasí, i když původní předpověď byla celkem slibná, odchytu příliš nepřálo - bylo jasno a navíc po většinu noci svítil měsíc těsně po úplňku, což je obecně nejhorší konstelace. I pozorovatelný tah byl velmi slabý, ptáci nejspíš táhli, ale velmi vysoko. Celkem bylo odchyceno 10 ptáků 4 druhů: křepelka polní (4, celkem letos 95 ptáků), lejsek šedý (1, teprve čtvrtý letošní), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (4).

Málo, ale pestré složení (den 19.08.2016). Po celkem nevýrazném rozletu skupina Jožky Chytila stáhla sítě a chystá se domů. Na řadě je speciální skupina - večer na sedlo dorazí zkoumat místní slavíky expert největší, Pavel Kverek a s ním "otec" zdejšího reflektoru Martin Brejška. A co se to dnes pochytalo? Celkem 25 ptáků 13 druhů: křepelka polní (5, celkem tedy letos už 91 ptáků - a za celou dobu odchytů kulatých 700 ex.), linduška lesní (2), pěvuška modrá (3), ťuhýk obecný (1, letos už šedesátý!), rákosník obecný (1), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (1), sedmihlásek hajní (1, letos tak 23 ptáků a to by měl tah ještě běžet; v roce 2015 bylo chyceno celkem 37 ptáků, tak uvidíme, jak bude tah pokračovat), pěnice černohlavá (6), pěnice pokřovní (1), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (1), rehek zahradní (1).

Zamračená noc s jižním větrem (noc 18./19.08.2016). Večer se zdály podmínky na sedle celkem dobré. Otočil se vítr do správného směru a nad sedlem se zatáhlo. Prvním ptákem v síti byl krátce po setmění už 26. letošní slavík tmavý! Uvidíme, jak noc nakonec dopadne. Aktualizace: Jak to tak bývá, všechno je někdy jinak. Počasí bylo ideální, foukal jižní vítr, k ránu klesla i mlha - ale ptáci viditelně netáhli. Celkem tak bylo chyceno jen 14 ptáků 5 druhů: křepelka polní (8), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (1), lejsek černohlavý (1), slavík tmavý (2, celkem letos 27).

Vlažný tah přes sedlo (den 18.08.2016). Po noci se slabým vzorkem tahu následovalo podobné ráno; v sítích uvízli spíše jednotliví ptáci různých druhů. Nad sedlem probíhal slabý tah lindušek lesních (celkem asi 80 ptáků), mezi ketré se připletli i dva konipasi luční. Protáhlo také asi 20 sýkor uhelníčků. Odpoledne nad sedlem přeplachtili dva včelojedi lesní, osamocený čáp černý a jednotlivě protahovaly vlaštovky obecné a jiřičky obecné (těch bylo celkem asi 60). Odchyceno bylo celkem 23 ptáků 13 druhů: křepelka polní (6, celkem tak letos 78 ptáků), linduška lesní (1, letos zatím 27 ptáků, tah by se přitom měl rozbíhat naplno), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (2), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (3), pěnice pokřovní (1, nejvzácnější z běžných čtyř druhů pěnic; letos zatím 13 ptáků), budníček menší (1, letos dvanáctý; brzy se rozběhne první vlna tahu), králíček obecný (1, letos teprve třetí), červenka obecná (1), rehek zahradní (1, letos teprve devětadvacátý, výrazný tah se snad zatím nerozběhl), rehek domácí (2, stále půjde zřejmě o místní ptáky).

Další noc křepelek a zajímavý retrap (noc 17./18.08.2016). Stále čekáme na další mlžnou noc, která by do sítí přinesla výraznější vzorek protahujících ptáků. Při absenci mlhy se alespoň na hlasovou provokaci dobře chytají křepelky - tedy pokud právě protahují. A tento rok se ukazuje, že se výrazný tah po dvou slabých letech opět vrátil. Celou noc také zpestřovali odchyty dva lelci lesní, kteří se proháněli před sítěmi až do rána, kdy Jožka Chytil zaznamenal jejich evidentní odlet na "nocoviště" v 5:10 hod. Jeden z lelků také uvízl v sítích - překvapivě šlo o starého retrapa (snad předloňského)! Jinak bylo celkem odchyceno 24 ptáků 6 druhů: křepelka polní (17, celkem letos už 72 ptáků), rákosník proužkovaný (2), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (1, letošní sedmdesátá), červenka obecná (1, teprve třetí noční letos), bramborníček hnědý (1, letos už sedmnáctý).

Dozvuky slabé noci (den 17.08.2016). Ve dne po podobně slabé noci se občas chytne vzorek ptáků, nalákaných světlem, kteří za rozednění ještě vyrazí na další cestu nebo za potravou (tzv. rozlet). Svědčí o tom přítomnost nočních migrantů, jako jsou např. rákosníci. Část ptáků patří jistě také k rannímu tahu (některé pěnice) a ještě další stále zastupují místní populace. Celkem byclo odchyceno 24 ptáků 12 druhů: křepelka polní (3), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (5), budníček větší (2), králíček obecný (1, teprve druhý pták letos), lejsek černohlavý (1), slavík tmavý (2, čtyřiadvacátý a pětadvacátý letošní pták), červenka obecná (1), hýl obecný (1, třináctý letošní).

Poměrně slabá noc, ovšem další milník v odchytech (noc 16./17.08.2016). Další noc přinesla slabý vzorek protahujících ptáků celkem typického složení. Těchto pár ptáků ale přispělo k tomu, že se celkový počet ptáků kroužkovaných na Červenohorském sedle přehoupl přes 70 000!. Celkem bylo kroužkováno 17 ptáků 7 druhů: křepelka polní (5, počty úspěšně naskakují a momentálně činí 52 chycených křepelek; to je lepší než předchozí roky: 2015 - celkem 28 ex., 2014 - celkem 7 ex.), lelek lesní (1, druhý letošní), krutihlav obecný (1, šestnáctý letošní), pěnice slavíková (5), budníček lesní (1, už jednatřicátý letošní), lejsek černohlavý (3), lejsek šedý (1, teprve třetí letos).

Poměrně slabý den (den 16.08.2016). Ráno po prázdné noci se chytlo pouhých 20 ptáků: rákosník proužkovaný (2), křepelka polní (2), červenka obecná (2), krutihlav obecný (1, patnáctý letošní), cvrčilka zelená (1), rehek zahradní (2), pěvuška modrá (1), hýl obecný (1), pěnice slavíková (4) a pěnice černohlavá (4).

Vyčkávání s křepelkami (15./16.08.2016). Noc byla jasná, vysoké mraky, měsíc na třičtvrtě cesty k úplňku a navíc vál severní vítr. Z pěvců se chytil pouze rákosník proužkovaný. Křepelek polních bylo také podstatně méně než o předešlé noci. Celkem se jich chytlo 6. A zdálo se, že tentokrát posedávaly poměrně daleko od čtverce (celkem cca 15), a do sítě spadly až po systematickém procházení plochy.

Krásný slunečný den se slabším odchytem (den 15.8.2016). Hezké počasí pokračovalo i následující ráno. V půl desáté již ale nebyl vidět ve vzduchu žádný pohyb, takže kroužkovatelé sítě vyvěsili. Celkem bylo odchyceno 37 ptáků 13 druhů: rákosník zpěvný (1), rákosník proužkovaný (8), červenka obecná (2), lejsek černohlavý (2), rehek zahradní (1), pěvuška modrá (3), hýl obecný (1, jedenáctý letošní), králíček ohnivý (1, teprve sedmý letošní), pěnice slavíková (7), pěnice černohlavá (7), pěnice hnědokřídlá (2), pěnice pokřovní (1), střízlík obecný (1).

Jasná noc patřící křepelkám (noc 14./15.8.2016). Tuto noc byla nad sedlem zcela jasná obloha. A ačkoliv pěvci netáhli vůbec, zábavu vynahradily aktivní křepelky. Celkem se jich chytlo za noc 22. Zároveň tým kroužkovatelů až do jedné hodiny ráno zkoušel u natažených sítí přehrávat hlas lelka. A ačkoliv žádného nepozorovali, tak se těsně před rozedněním jeden mladý samec chytil. Zřejmě ho tedy hlas přeci jenom nalákal. Celkem bylo odchyceno 27 ptáků 4 druhů: rákosník obecný (2), pěnice hnědokřídlá (2), křepelka polní (22, konečně noc odpovídající nejlepším nocím křepelčího roku 2012; tehdy bylo kroužkováno 02.08. - 25 ex., 18.08. - 27 ex. a 27.08. - 30 ex.), lelek lesní (1, první letošní a celkem 95. lelek na sedle).

Slabé ráno po předešlé nabité noci, ale s novým druhem pro odchyty (den 14.8.2016). Polojasné, poměrně teplé ráno bez mlhy nepřineslo vysoké počty odchycených ptáků. Krutihlavů nebylo tolik jako předešlý den, ale 3 odchycení jedinci byli potěšující. Odpoledne se ještě na výra chytla mladá káně lesní jako nový, již 119. druh odchytové akce! Celkem bylo odchyceno 25 ptáků 13 druhů: rákosník obecný (4), rákosník proužkovaný (2), šoupálek dlouhoprstý (1, druhý letošní), křepelka polní (1), červenka obecná (3), krutihlav obecný (3, celkem letos 14 ptáků), cvrčilka zelená (3), rehek zahradní (2), budníček větší (1), pěvuška modrá (1), pěnice hnědokřídlá (1), střízlík obecný (1), káně lesní (1, teprve pátý druh dravce, který se podařilo na sedle odchytit).

A opět další velká mlžná noc (noc 13./14.8.2016). Ideální podmínky - jižní vítr a mlha - panovaly již od setmění. Už ve 21:00 začali létat první ptáci a tah pomalu ustával až kolem 1 hodiny ranní. Ve dvě hodiny se zvedla mlha a od 3 hodin do rozednění se chytil už jenom jeden pták. Táhli převážně lejsci černohlaví a druhově byl odchyt méně pestrý než předešlou noc. Do dravcovky s výrem se chytil sýc rousný a milým překvapením byla pustovka. Tato noc byla zatím, co se týče počtu odchycených ptáků, nejvydařenější za tento turnus. Celkem bylo odchyceno 269 ptáků 14 druhů: sýc rousný (1, pátý letošní), kalous pustovka (1, první letošní, nejčasnější vůbec; celkově devátá na sedle, nejčasnější byla dosud kroužkována 23.09.2012), rákosník obecný (4), rákosník proužkovaný (10), křepelka polní (1), lejsek černohlavý (225, tedy téměř tolik, kolik v předchozích dnech dohromady), cvrčilka zelená (7), slavík tmavý (2, dvaadvacátý a třiadvacátý letošní), slavík obecný (1, dvacátý letošní), rehek zahradní (4), budníček větší (3), bramborníček hnědý (6, maximum pro jednotlivou noc, dosažené také v roce 2011 a 2014), pěnice slavíková (3), pěnice hnědokřídlá (1).

Silný den po tahové noci (den 13.8.2016). Tah po dobré noci průběžně pokračoval, takže kroužkovatelé se zastavili až v 10 hodin dopoledne. Celkem bylo během dne odchyceno 80 ptáků 16 druhů: rákosník zpěvný (2), rákosník obecný (6), rákosník proužkovaný (6, celkem bylo tak na sedle kroužkováno rovných 900 rákosníků proužkovaných, brzy se i tento druh dostane mezi "tisícovkáře"), křepelka polní (2), krutihlav obecný (7, tah by měl brzy vrcholit), cvrčilka zelená (28, spolu s nocí celkem 61 ex.!), ťuhýk obecný (1), rehek zahradní (2), rehek domácí (1), bramborníček hnědý (1, letošní desátý), pěnice hnědokřídlá (3), pěnice slavíková (13), pěnice černohlavá (1), budníček větší (4), kos černý (1) a linduška lesní (1).

Další mlžná noc plná ptáků v sítích (noc 12./13.8.2016). Ptáci začali táhnout až kolem jedné hodiny v noci, ale od té doby měla služba až do rána o práci postaráno. Celkem bylo během noci kroužkováno 193 ptáků 19 druhů: rákosník zpěvný ( 1, zdá se, že jsme za vrcholem tahu; jde o 170. letošního ptáka!), rákosník obecný (16, u tohoto druhu by měl tah teprve vrcholit), rákosník proužkovaný (19), křepelka polní (2 - stále je to slabé, uvidíme dále; letos bylo zatím kroužkováno jen 11 křepelek), lejsek černohlavý (52, i v dalších několika týdnech by mělo jít o dominantní druh nočního tahu), ťuhýk obecný (1), sedmihlásek hajní (1), cvrčilka zelená (33 - zatím nejsilnější noční tah), slavík tmavý (4, letos už 21 ex.!), slavík obecný (3, letos už 19 ex.!), slavík modráček středoevropský (2), rehek zahradní (6), budníček větší (17, tah se pořádně rozjíždí), budníček lesní (12, zatím nejsilnější noční odchyt!; celkem letos už 30 ptáků, takže jde už nyní o rekordní rok - evidentně díky včasnému zachycení tahu), pěnice pokřovní (2), pěnice hnědokřídlá (8), pěnice slavíková (15, tah se pořádně rozjíždí), bělořit šedý (1, druhý letošní), bramborníček hnědý (2, šestý a sedmý letošní).

Slabší den a návštěva u světla (den 12.8.2016). Po slabé noci se pochytalo pár ptáků, přilákaných nahrávkami a poté pár ptáků místních či na tahu. V poledne se u světla objevil mladý bělořit šedý, který se přikrmoval na nočních motýlech; zřejmě se rozhodl vyčkat u bohaté hostiny až do večera, kdy bude pokračovat v cestě na jih (Foto: M. Horák) - předtím se ale spletl a tak si na cestu ponese i kroužek. Celkem bylo včetně bělořita kroužkováno 19 ptáků 13 druhů: rákosník zpěvný (1), rákosník proužkovaný (2), linduška lesní (1), lejsek černohlavý (1), cvrčilka zelená (3), slavík obecný (1), pěvuška modrá (2), králíček ohnivý (1), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (2), budníček větší (1), střízlík obecný (1).

Pro změnu jasná noc (noc 11./12.8.2016). Po krásných nocích nastalo uklidnění, které je pro sedlo tak typické. Kolik nocí zde kroužkovatelé v minulosti proseděli naprázdno a toužebně vyhlíželi byť jen jednotlivé ptáky. Tuto noc alespoň zpestřili dva sýci rousní, mladý a starý pták. Do natažené sítě na dravce se krátce po setmění chytil třetí pták - drozd zpěvný. A to bylo vše.

Mladý sýc rousný.

Dospělý sýc rousný.

Křídlo dospělého sýce rousného.

Rychlé uklidnění (den 11.8.2016). Začátek druhé srpnové dekády se nesl ve znamení občasné mlhy, doznívajícího nočního tahu - a dokonalého klidu na sedle. Jen se ke světlu pokoušel sednout navzdory nataženým sítím konipas bílý, zlákaný nabídkou nočních motýlů a od sítí se podařilo vyplašit dudka chocholatého. A to bylo pomalu vše. Celkem bylo kroužkováno 15 ptáků 12 druhů: křepelka polní (1), rákosník zpěvný (3), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (1), cvrčilka říční (1), pěnice černohlavá (1, místní samec pelichající ruční letky), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (2), budníček menší (1), slavík tmavý (1, šestnáctý letošní), červenka obecná (1, juvenilní) a hýl obecný (1).

Mírně mlžné ráno v sedle.

Pěnice černohlavá pelichá opravdu intenzivně.

Mezi lišaji z noci se objevil i lišaj svízelový.

Neuvěřitelné - další mlžná noc + konec dekády (noc 10./11.8.2016). Ve středu večer jsem na chvíli odložil úpravu webových stránek, nasedl do auta a hezky kolem Jeseníků (přímá cesta z jihu se stále opravuje) zamířil na sedlo. Přes východní Čechy k Jeseníkům postupoval pás intenzivního deště, kterým si krátce předtím probíjel cestu Míra Horák ze severních Čech. Déšť se však rozbíjel o hřeben Jeseníků a dále se mu nechtělo. Nakonec se na sedle trochu zasekl, ale spíše škádlil než aby měl sílu někoho promáčet. Co je však podstatné, déšť přinesl do sedla hustou mlhu, která začínala asi 100 m pod ním. Když jsem přicházel před jednou hodinou v noci k chatě, první ptáci v síti u ní byli budníček lesní a slavík tmavý! Bylo vidět, že ptáci celkem intenzivně létají a také se začli chytat. Výše ze vzduchu vířili a k sítím občas padali lejsci černohlaví, trávou na sjezdovce si cestu razili rákosníci a cvrčilky. Mezitím se občas mihli další, ne vždy určitelní ptáci, sem tam prolétli jednotliví pisíci obecní, jednou nad sjezdovkou zakroužil dospělý samec lelka lesního a jednou prolétl menší volavkovitý pták. Po zhruba dvou hodinách se mlha zvedla a pak už klesala do sedla jen chvílemi. Odchyty zeslábly, ale do rána se sem tam jednotliví ptáci chytali. A byla to vskutku pestrá sestava. Celkem kroužkováno 119 ptáků 20 druhů: ťuhýk obecný (3), rákosník obecný (6), rákosník proužkovaný (16), rákosník zpěvný (23, celkem v první dekádě 166 ptáků!), rákosník velký (3, celkem letos už šest ptáků, předtím 13 za šest let), cvrčilka říční (2, celkem letos 21 ptáků, tedy téměř tolik jako za přechozích šest let dohromady), cvrčilka zelená (1), cvrčilka slavíková (2, první letošní a celkově devátá a desátá pro sedlo), sedmihlásek hajní (1, letos již 21 odchycených sedmihlásků), pěnice slavíková (15, tah tohoto dominantního srpnového nočního druhu se pomalu rozbíhá), pěnice hnědokřídlá (2, kteří zaokrouhlili součet první dekády na 50), pěnice pokřovní (2), pěnice vlašská (1, třetí letošní a celkově pátá pro sedlo), budníček větší (2), budníček lesní (2, celkem letos už 18 ptáků, tedy prozatím druhý nejlepší rok po 24 ptácích v roce 2011), lejsek černohlavý (28, hlavní noční druh; ukazuje se, že tah jistě začal už v červenci, v první srpnové dekádě bylo kroužkováno 177 ptáků), slavík obecný (1, letos už patnáctý na sedle - předtím za šest let jen 12 ptáků), slavík tmavý (5, celkem letos už 16 ptáků), slavík modráček (1, první letošní), bramborníček hnědý (3, celkem letos už sedm ptáků).

Už třetí letošní pěnice vlašská!

První cvrčilka slavíková této sezóny.

Slavík modráček - také první pták sezóny.

Drzý rákosník zpěvný se u světla cpe nočními motýly.

Jeden z bramborníčků hnědých této pestré noci.

Jeden z pěti slavíků tmavých, kroužkovaných během jediné noci.

Stíny podzimu na sedle (den 10.8.2016). Lusknutím prstů přírody nastala přes noc na sedle prakticky podzimní atmosféra - výrazně se ochladilo (na cca 6 °C), vlhkost prolezla vší vegetací, no prostě taková klasická proměna, která není ani tolik vidět, jako spíš cítit. Kdo zná, není mu třeba vysvětlovat, kdo nezná, stejně nepochopí... Noc se přehoupla do dne za stálého mírného mžení, které ale postupně ustalo a přes sedlo se převalovaly cáry mlhy a oblačnosti. Ptáci se nijak zvlášť nehýbali a většina odchycených jedinců byli ti z prodlouženého ranního rozletu. Dnes se na sedle střídají služby, my odjíždíme a střídá nás duo Míra Horák + Kryštof Chmel se svými pomocníky, na jeden další den zůstává Vlasta Osoba, kterému se zde, jak se zdá a jak doufáme, zalíbilo. Celkem bylo během dne odchyceno 37 ptáků 15 druhů: rákosník proužkovaný (11), rákosník zpěvný (5), rákosník obecný (4), ťuhýk obecný (5), sedmihlásek hajní (1), cvrčilka říční (1, devatenáctá letošní), linduška lesní (1), bramborníček hnědý (1, čtvrtý letošní), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (1), rehek domácí (1, třetí letošní, stále pravděpodobně z místní populace), králíček ohnivý (1, teprve pátý letošní), krutihlav obecný (2, třetí a čtvrtý letošní) a krahujec obecný (1 - dvouletá samice, která zaútočila na chyceného rákosníka a podařilo se ji odchytit, než ze sítě vypadla; první letos kroužkovaný krahujec).

Dvouletá samice krahujce obecného, první letošní odchycený krahujec na ČHS.

Početný tah ptáků zpravidla provází i početný tah nočních motýlů, jejichž sledování je také jedním z cílů výzkumu migrace na Červenohorském sedle. Po takových nocích vypadá okolí reflektoru z větší dálky, jako okolí odpadkového koše s nedopalky cigaret. Ve skutečnosti jde o desítky můr, z nichž dominantní je tažná osenice zemáková. Největší můra na fotce je opět tažný druh - lišaj svlačcový.

Přechod studené fronty z 9. na 10. srpna přinesl na Červenohorské sedlo první náznaky blížícího se podzimu. Po ránu je opravdu zima a v údolích se válejí mlhy.

Zase úplně jiná noc se silným tahem (noc 9./10.8.2016). Už od pozdního odpoledne se na sedle usadila hustá mlha a část odpoledne propršelo. Vítr se během dne otočil na severní. K večeru však déšť ustal a my jsme v očekávání zajímavé noci sjeli do údolí směrem na Jeseník, zjistit, jak mocná vrstva mlhy je. Ukázalo se, že mlha sahá až téměř na úpatí kopců a dost jsme zapochybovali, že by mohl jakýkoliv tah ptáků v téhle situaci vůbec běžet , po setmění nebylo vidět na pár metrů. I přesto jsme kolem půl desáté zapnuli světlo a již zanedlouho se ukázalo, že i v takových šílených podmínkách, jaké panovaly, ptáci táhnou a to celkem dost intenzivně. Kromě pěvců probíhal i dost silný tah bahňáků - podle hlasů především pisíků obecných a vodoušů bahenních, které se pomocí hlasové přehrávky dařilo stahovat alespoň na doslech, když už ne na dohled. Co bylo ale naprosto podivné - ptáci i v husté mlze, která sahala až k zemi, naletovali v naprosté většině případů jen vysoko nad světlo a jen velmi malá část z nich šla níže k zemi. Jen malý zlomek skončil v sítích. I tak se jich chytalo celkem dost, abychom se nenudili. Měli jsme až neskutečné štěstí na počasí zatímco západně i východně od nás poměrně dost pršelo, sedlo leželo velmi dlouho v pruhu zcela bez srážek (viz foto z radaru), bylo to až neuvěřitelné! Drobně pršet začalo až kolem 1 hodiny ranní, ale déšť byl jen drobný a při osádce čtyř lidí byla obsluha sítí zcela bez problémů a odchycení ptáci byli průběžně zpracováni. Kolem druhé hodiny noční se mlha zvedla těsně nad sedlo a ukázal se průhled daleko do Polské nížiny - dle předchozích bohatých zkušeností prostě ideální podmínky pro tah a zejména bohatý odchyt - a světe div se, sítě i nebe nad světlem byly zcela prázdné! Přitom v okolí desítek kilometrů bylo zcel a zataženo a oblačnost byla velmi nízko, takže ptáci opravdu nemohli být dohledu. Prostě se tah prakticky zastavil. Po necelé hodině se opět celé sedlo zahalilo do mraků - a světe div se podruhé - ptáci začali zase intenzivně táhnout a nyní se i slušně chytali! Tato noc byla prostě opět naprosto jedinečná, ostatně skoro jako skoro všechny, které jsme tu zažili. Ze zajímavějších druhů pozorovaných během noci u světla stojí za zmínku pozorování proletující hrdličky divoké, již druhé během uplynulého týdne! Jinak složení pozorovaného táhnoucího společenstva asi nejlíp vystihuje souhrn odchytů z této na úlovky letos dosud nejbohatší noci: rákosník zpěvný (20), rákosník obecný (9), rákosník proužkovaný (34, druhá nejsilnější noc pro tento druh vůbec, lepší byl pouze odchyt 15.-16.09.2015, kdy bylo kroužkováno 77 ptáků v noci a 35 na ranním rozletu), lejsek černohlavý (76, zatím letošní nejsilnější noc), cvrčilka zelená (4), cvrčilka říční (3, letos celkem už 18 ptáků), sedmihlásek hajní (8, letos už devatenáct sedmihlásků), budníček větší (8), budníček lesní (9, letos nejsilnější tah), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (8), pěnice hnědokřídlá (6), pěnice pokřovní (3), pěnice vlašská (1, letos druhá a celkově čtvrtá), rehek zahradní (5), ťuhýk obecný (12, celkem letos už 49 ťuhýků), červenka obecná (1, letos teprve druhá noční), slavík obecný (3, celekm letos čtrnáct ptáků, tedy více než v předchozích letech akce dohromady!), slavík tmavý (1, jedenáctý letošní), lejsek šedý (1), krutihlav obecný (1, druhý letošní). Celkem 215 ptáků 21 druhů.

První letošní v noci odchycený krutihlav obecný.

Takhle neuvěřitelně se nás drželo v první polovině noci štěstí při přechodu studené fronty, která přinesla na sedlo první náznaky podzimu, zejména podstatné ochlazení. Pro nezasvěcené - Červenohorské sedlo leželo několik hodin v úzkém pásu zcela mimo srážky.

Teplý den před frontou (den 9.8.2016). Meteorologové na včerejšek a dnešek věštili poslední opravdu teplé dny tohoto léta a stejně jako včera panovala od rána na sedle krásná letní nálada, ovšem ve vzduchu bylo cítit, že to je jen pomyslný klid před bouří, který měla přinést blížící se studená fronta od západu. Kromě chytání ptáků se část osádky věnovala činnosti zajisté důstojné každého terénního výzkumníka - práci s krumpáčem a lopatou na hloubení jámy pro budoucí latrínu. Druhá ranní kontrola u křepelčích sítí mi přinesla příjemné překvapení - z okraje horní části sjezdovky vylétl mohutný dravec, přelétl sjezdovku a zmizel za kopec. Byl to beze všech pochyb orel a podle relativně dlouhého ocasu a relativně krátkých křídel šlo téměř jistě o orla skalního, bohužel nedostatek dobrého světla a času na detailní pozorování ptáka přece jen neumožnilo mít skalní jistotu. I tak to byl moc hezký zážitek. Celé dopoledne vál stále jižní vítr a ptáci se chytali průběžně i během teplejší části před polednem. K celkem vysoké diversitě přispělo určitě setrvání části nočních migrantů v blízkém okolí díky přehrávce mixu hlasů a jejich postupné odchycení i v pozdějších dopoledních hodinách a asi také už pomalu se rozjíždějící tah pěnic. Nadcházející noc by mohla být velmi zajímavá, předpověď počasí je zatím velmi příznivá. Zítra vám dodáme detailní report, jak vše probíhalo. Celkem bylo dnes během dne odchyceno a kroužkováno 59 ptáků 21 druhů: cvrčilka zelená (8), lejsek černohlavý (2), slavík obecný (1, jedenáctý letošní, celkem 23. slavík obecný), slavík tmavý (1, desátý letošní, celkem bylo na sedle kroužkováno 75 slavíků tmavých), rákosník velký (1, třetí letošní, celkově šestnáctý), rákosník zpěvný (4), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (3), drozd zpěvný (2), červenka obecná (3), rehek zahradní (1), pěnice černohlavá (14), pěnice hnědokřídlá (5), pěnice slavíková (1), pěvuška modrá (5), ťuhýk obecný (1), linduška lesní (1), králíček ohnivý (2 - mladí, ještě nevybarvení ptáci), šoupálek dlouhoprstý (1, první letošní, celkem devadesátý), brhlík lesní (1, první letošní, celkem dvanáctý) a budníček menší (1).

Tvrdá každodenní akademická dřina :-).
(Foto V. Osoba)

Křídlo dospělého slavíka obecného se 3. ruční letkou a částí loketních letek ve zbytcích toulců. Speciálně pro našeho Pana čelního slavíkáře!

Mladý samec křepelky polní.

Starý samec křepelky polní.

Mladý brhlík lesní odchycený během dne.

První noční jiřička na sedle! (noc 8./9.8.2016). Noc byla krásně jasná a hvězdnatá a vál mírný jižní vítr. Pomalu dorůstající měsíc brzy zašel, takže světlo měsíce nerušilo záři našeho reflektoru. Celou noc probíhal tah, nejsilnější byl cca mezi 23. a 1. hodinou ranní, kdy proletovalo kuželem světla i kolem 20 ptáků za 5 minut. Převažovali lejsci černohlaví, ale objevil se i bělořit šedý a jednotlivě i rákosníci. Jednou prolétlo s hlasitým voláním velké hejno pisíků (kolem 20 ex.) a jednou asi desetikusové hejno kachen, zřejmě březňaček. Největším překvapením této noci byl bezpochyby odchyt prvního ptáka, který visel v síti u reflektoru ve 23:35, takže nemohlo jít o nějakého večerního opozdilce, ale reálně táhnoucího jedince. Byla to jiřička obecná, vůbec první v noci odchycená na sedle a pro nás velké překvapení, neboť vlaštovkovití ptáci jsou bez pochyby všichni denními ptáky a v noci pokojně odpočívají - ovšem na rozdíl od vlaštovek, u kterých je v notoricky známé nocování v rákosinách, o nocovištích, respektive způsobu nocování jiřiček v mimohnízdním období, není známo vůbec nic a nikomu se tato otázka zatím rozřešit nepodařila. Náš noční odchyt v tomto směru sice řešení problému nikam neposunul, každopádně ukázal schopnost tohoto druhu táhnout či alespoň přeletovat na větší vzdálenosti i za úplné tmy, resp. pouze při záři hvězd. Na místě je samozřejmě také vzít v úvahu, že předešlý den probíhal intenzivní denní tah tohoto druhu a že tato skutečnost asi výrazně zvýšila pravděpodobnost, že se něco takového, jako noční let odchyceného jedince, odehraje. Na sklonku noci se nám také podařilo odchytit další křepelky a dle vzestupné tendence počtu odchycených jedinců je možné, že letošní sezóna by nakonec nemusela být u tohoto druhu co do počtu odchycených jedinců tak špatná, jako ta loňská. Celkem bylo odchyceno 12 ptáků pěti druhů: křepelka polní (7 z min. 8 jedinců, kteří byli po ránu v okolí sítí), lejsek černohlavý (2), rákosník zpěvný (1) a rákosník proužkovaný (1).

Mladá jiřička obecná odchycená před půlnocí.

Takový normální srpnový den na sedle + nový nadšenec do týmu bláznů (den 8.8.2016). Po jasné noci byl i časný ranní odchyt jen minimální. Začal však vát silnější jižní vítr a ptáci se přeci jen hýbali mnohem více, než včera. Dopoledne probíhal zjevně slabý tah lindušek lesních, z nichž se 6 podařilo odchytit pomocí hlasové reprodukce. Naprostou většinu odchycených ptáků (pěnice, budníčci, pěvušky) však tvořili zřejmě místní ptáci, neboť šlo o čerstvě vzletná mláďata a pelichající dospělce. Zvláště pěnice mají díky úrodě borůvek v okolí hody - a že se živí právě borůvkami je dobře vidět jak na barvě jejich zobáků, tak na barvě, kterou mají pytlíky, ve kterých odchycení ptáci chvíli pobyli. Už v pozdním dopoledni se rozhostilo i zde nahoře slušné letní vedro. Cestou ze sedla do Jeseníku před polednem jsme těsně pod kopcem potkali velké smíšené hejno jiřiček a vlaštovek, posedávající na drátech elektrického vedení. Bylo zjevné, že se chystají přeletět hory. A skutečně po návratu na sedlo kolem 14. hodiny a potom i celé odpoledne a v podvečer probíhal celkem intenzivní tah obou těchto druhů - ptáci zjevně, stejně jako naše meteostanice, cítí blíží cí se změnu počasí, i když nebe nad horami bylo až do časné noci zcela bez mráčku. Na sedlo dnes poprvé dorazil na pár dnů nový nadšený kroužkovatel Vlasta Osoba. Doufáme, že se mu zde bude líbit a zachová nám přízeň i do budoucna! Celkem bylo dnes odchyceno 38 ptáků 13 druhů: rákosník zpěvný (3, letos celkem už 113 ptáků), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (1), rehek domácí (1 - opět mládě asi z blízkého resortu), budníček větší (2), budníček menší (5 - rodina), pěnice černohlavá (10 - mladí a pelichající dospělí ptáci), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (2), pěvuška modrá (4), linduška lesní (6), slavík obecný (1 - mladý pták, který se chytl velmi neobvykle pozdě až v 9 hodin dopoledne; desátý letošní a celkově 22. slavík obecný na sedle) a králíček ohnivý (1 - čerstvé mládě).

Smíšené hejno vlaštovek a jiřiček se krmí pod horami před cestou přes Červenohorské sedlo.

Jasná noc s prvními křepelkami (noc 7./8.8.2016). Celá noc byla jasná a téměř bez větru a na obloze nad světlem se rojili jen netopýři, přilákáni velkým množstvím můr. Pouze dvakrát jsme pozorovali protahující větší pěvce, zřejmě ťuhýky nebo rákosníky velké. Celou první půlku noci zde lovil minimálně jeden netopýr obrovský - jeden z cílových druhů, kterého se v ČR dosud nepodařilo potvrdit odchytem, i když právě na Červenohorském sedle máme díky automatickým záznamníkům echolokace jeho výskyt a celkem početný podzimní průtah potvrzen již ze 2 předchozích sezón. Pokusili jsme se o přilákání sýců rousných, jejichž úspěšný odchyt se pomocí přehrávky hlasu během podzimu velmi osvědčil, ale do sítě, kde jsme jeho hlas pouštěli, se žádného ulovit nepodařilo. Podle občasných štěkavých hlasů se ale sýci v okolí přece jen pohybovali a jeden nakonec skončil v jedné ze sítí lemujících sjezdovku se světlem. Jasná a klidná noc by měla být ideální k odchytu křepelek - ty se zatím letos i přes prakticky každodenní celonoční hraní jejich hlasu vůbec ani neukázaly a je zjevné, že jejich početnosti jsou oproti některým předchozím sezónám jen zcela nepatrné. Dnes se však konečně objevily a nad ránem se podařilo odchytit 3 z minimálně 4 přítomných ptáků. Doufejme, že nebyli poslední. Celkem byli tuto noc tedy kroužkováni 4 ptáci 2 druhů: sýc rousný (1, druhý letošní) a křepelka polní (3 - vše samci, první letošní).

Křídlo sýce rousného se čtyřmi generacemi per - jde tedy minimálně o čtyřletého ptáka.

Slabý den ve znamení místních ptáků (den 7.8.2016). Žádný ranní rozlet se nekonal - na první ranní kontrole byla jen jedna mladá místní červenka a v tomto duchu proběhlo celé dopoledne. Chytali se prakticky zřejmě jen místní ptáci, buď čerstvě vzletná mláďata nebo pelichající dospělci. Výjimkou snad byl jen slabý tah lindušek lesních, který se podařilo podchytit odchytem dvou a pozorováním několika dalších ptáků. Ze zajímavějších pozorování lze uvést dvě pozorování přeletujících ořešníků kropenatých. Celkem bylo odchyceno 26 ptáků 14 druhů: červenka obecná (2), pěvuška modrá (4), pěnice černohlavá (5), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (1), rehek domácí (1, první letošní, vzhledem k datu zřejmě pták z oblasti hotelu a chat v sedle), budníček větší (3), budníček menší (1), střízlík obecný (1), cvrčilka zelená (1), linduška lesní (2), čížek lesní (1, první letošní), králíček ohnivý (1, první letošní), kos černý (2, samice a ještě krmené mládě).

Mladý králíček ohnivý, první letos chycený.

A rovněž první letošní, mladý čížek lesní.

Hvězdy nad sedlem při severním větru = prázdno (noc 6./7.8.2016). Celá noc byla skoro jasná až jasná, navíc vál slabý severní vítr. Pozorovatelný tah ptáků byl nulový, jen jednou byl slyšet proletující pisík a jednou vodouš kropenatý. Jediný odchycený pták - rákosník zpěvný - zabloudil do sítě při jejich nočním roztahování, ale spíše šlo o jedince, který zde čekal ještě z předešlého dne, aby se mohl vydat na noční tah, neboť rákosníci většinou táhnou až ve druhé půlce noci.

Pestré ráno po pestré noci (den 6.8.2016). Bohatý noční odchyt obvykle následuje i podobně početný ranní rozlet - což se potvrdilo jen částečně. Největším překvapením byla zejména minimální početnost cvrčilek zelených ve srovnání s nocí o tři dny zpět. Noční 3 slavíky tmavé doplnili další dva, takže za noc a ráno jsme jich celkem kroužkovali 5! Početný noční tah ťuhýků alespoň částečně zastavila hustá mlha, takže se jich i během dne pohybovalo v okolí velké množství a během dne (do 13 hodin) jsme odchytili k nočním 24 jedincům dalších 10! Den plný pestré směsice odchycených ptáků završil Franta Zicha, který z jedné kontroly přinesl mladou žluvu hajní - jde teprve o druhou žluvu odchycenou na sedle! Celkem bylo během dopoledne kroužkováno 64 jedinců 19 druhů: rákosník zpěvný (14), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (4), pěnice černohlavá (12), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (3), pěvuška modrá (1), červenka obecná (1), budníček menší (1), budníček větší (1), králíček obecný (1 - čerstvě vzletné mládě), linduška lesní (6), ťuhýk obecný (10), krutihlav obecný (1 - chycen cíleně při pokusu zjistit pomocí hlasové nahrávky, zda se v doslechu nějací táhnoucí pohybují a už běží jejich tah), kos černý (1), drozd zpěvný (1), žluva hajní (1, druhá žluva, chycená na sedle) a slavík tmavý (2, letos osmý a devátý).

Druhá žluva hajní, chycená na sedle.

Mladí králíčci obecní pomalu získávají rysy dospělých.

Přeťuhýkovaná noc se všemi druhy pěnic (noc 5./6.8.2016). Přechod studené fronty s deštěm trval až do půlnoci. Celou dobu bylo sedlo v mracích a my jsme očekávali, co bude, až pršet přestane a my rozsvítíme světlo a roztáhneme sítě - mlha trvala už od večera a i když vál severní vítr, ve kterém se obecně ptáci chytají hůře, neztráceli jsme naději. Zajímalo nás zejména, za jak dlouho by ptáci po skončení deště a odchodu fronty na sever mohli začít v noci táhnout. Netrvalo to ani hodinu, když se v záři reflektoru objevil první pták a během chvíle už tah běžel naplno. Přitom pásmo deště odešlo od Jeseníků na sever, odkud by ptáci na sedlo měli táhnout. Milým překvapením byl hned první pták, který visel v síti u světla - pěnice vlašská. A vedle ní první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý ťuhýk obecný, až pak teprve lejsek - tedy běžný druh v tomto období. U šesti ťuhýků zdaleka nezůstalo - během noci se jich podařilo celkem odchytit 24 a další se chytali celé dopoledne! Taktéž k naší nejvzácnější pěnici přibyly během krátké doby všechny ostatní druhy našich pěnic, takže se nám sešly hezky všechny vedle sebe. Počítám, že málokdo je takto pohromadě viděl. Bylo zcela zřejmé, že složení táhnoucího ptačího společenstva je zcela odlišné od toho před třemi dny, kdy jednoznačně dominovali lejsci a rákosníci. Ti sice ve výsledku i dnes tvořili významnou část odchycených ptáků, přidalo se k nim ale ve velké početnosti i několik dalších druhů, zejména ťuhýci obecní, kterých muselo táhnout velké množství a také sedmihlásci hajní. Naopak prakticky chyběly cvrčilky zelené, které táhly před třemi dny ve velkých masách. Mezi zajímavá noční pozorování patří cca minutu se ozývající kvakoš noční a také hrdlička divoká, která opakovaně nalétla na světlo, ale nechytla se. Jednou prolétli také 2 pisíci obecní. Při jedné kontrole viseli v sítích hned 4 slavíci obou druhů a na závěr vše těsně nad ránem korunoval ještě mladý sýc rousný, který se zřejmě přilétl podívat na ten ptačí humbuk v okolí světla. To ovšem nebylo vše - posledním zajímavým úlovkem byl chřástal kropenatý, který ještě za šera vylétl přímo z aparatury, odkud hrál mix v noci táhnoucích pěvců a strefil se do sítě instalované ve smrkovém porostu! Již delší dobu se nám hromadí důkazy toho, že pro některé ptáky je lákadlem i zvuková kulisa jejich oblíbeného biotopu - v tomto případě zřejmě mix hlasu rákosníků, cvrčilek a slavíků. Totéž ostatně platí minimálně i pro chřástala vodního a bukáčka, které různí kolegové opakovaně odchytli i ve zcela atypických biotopech. Celkem bylo během této úspěšné (necelé půl)noci odchyceno 157 jedinců 21 druhů ptáků: ťuhýk obecný (24, nový rekordní počet - dosavadní byl 20 ptáků chycených 04.09.2013 dopoledne), pěnice černohlavá (7), pěnice slavíková (4), pěnice pokřovní (2), pěnice hnědokřídlá (3), pěnice vlašská (1, třetí pěnice vlašská pro sedlo), lejsek černohlavý (37), rákosník zpěvný (35, vyrovnání maxima z úředchozí dobré noci; dosavadní rekord je 46 ex., chycených 18.08.2015 ráno po 42 ex. kroužkovaných v noci předtím), rákosník obecný (2), rákosník proužkovaný (8), cvrčilka zelená (3), cvrčilka říční (8, rekordní odchyt, překonávající všechny dosavadní poznatky, kdy byl tento druh chytán jen jednotlivě; pro srovnání počty odchycených jedinců v jednotlivých letech akce, které hovoří za vše: 2010 - nechycena, 2011 - 5 ex., 2012 - 7 ex., 2013 - 2 ex., 2014 - 2 ex., 2015 - 10 ex.), sedmihlásek hajní (10, prozatím jeden z nejvyšších nočních počtů; nejvíce bylo chyceno 15.09.2015 - 12 ex.), lejsek šedý (1, první letošní), slavík obecný (3, celkem letos již 9 ptáků, pro srovnání v letech 2010-2015 celkem 12 ptáků!), slavík tmavý (3, jeden z výstavních druhů akce; letos kroužkováno už 7 ptáků a celkem za dobu konání akce 72 slavíků tmavých), červenka obecná (1, zatím jen místní ptáci nebo oťukávání tahu, ale podzimní noci budou úplně jiné), rehek zahradní (2), budníček lesní (1), chřástal kropenatý (1, celkem už pátý pták, chycený na sedle) a sýc rousný (1).

Samec ťuhýka obecného z rekordní noci pro tento druh.

Samice ťuhýka obecného.

První letošní sýc rousný.

Všechny naše druhy pěnic (mimo rarit), chycené během jediné noci!

Třetí pěnice vlašská, chycená na sedle.

Pátý chřástal kropenatý, chycený na sedle.

Velmi slabé dopoledne se silným jižním větrem (den 5.8.2016). Vítr během noci postupně sílil a v nárazech měl místy určitě přes 10 m/s. Ranní rozlet byl tentokrát nulový a ptáci se zřejmě skutečně moc nehýbali, neboť ani v sítích v závětří neskončili téměř žádní o pozorovatelném průtahu nemůže být řeč už vůbec. Každopádně přece jen odchyt ťuhýka obecného a bramborníčka hnědého ukazuje, že i ve velmi nepříznivých podmínkách se alespoň někteří jedinci odvažují vyrazit na cestu přes hory. Dnes by měl dorazit na sedlo Franta Zicha a zatím se zdá, že jeho letošní prvn&iacu te; odchytová noc zde nahoře by jej mohla uvítat velmi pracovně - během odpoledne se postupně zatáhlo, nad horami leží mlha a tvoří krásnou střechu nad oknem s průhledem daleko do Polska. Vítr by se měl sice v průběhu noci otočit na slabý severní, to ale nakonec nemusí být problém, jak ukázala např. loňská noc ze 16. na 17. srpna, kdy jsme zde zažili neskutečně pestrý a početný tah i odchyt. V napjatém očekávání jdeme na pár hodin odpočívat, abychom nabrali sil. O průběhu dnešní noci vás budeme brzy informovat. Celkem bylo bylo v dnešním velmi slabém dopoledni odchyceno 9 ptáků šesti druhů: drozd zpěvný (1), pěnice černohlavá (3), pěvuška modrá (2), bramborníček hnědý (1), ťuhýk obecný (1) a budníček větší (1).

Anemometr naší meteostanice se v průběhu dne točil stále rychleji, ale vítr by měl během odpoledne slábnout a stočit se z jižního na severní.

Dnes jsme v okolí stanice našli hned dva jedince jednoho z našich nejkrásnějších velkých tesaříků - tesaříka pižmového ( Aromia moschata).

Už kolem poledne se nad sedlem začaly tvořit ideální podmínky pro dobrý noční odchyt, otázkou je, zda vhodné podmínky vydrží až do večera. Pohled od Jeseníku.

Těsně nad sedlem se válí mraky a nechávají jen drobný průzor směrem do Polska. Pokud dnes v noci potáhnou ptáci, mohlo by to být velmi zajímavé.

Větrná a hvězdná noc s tahem, ale bez jediného odchyceného ptáka (noc 4./5.8.2016). Dnešní noc byla hezkou ukázkou toho, jak i na takové lokalitě, jako je Červenohorské sedlo, lze za celou noc nechytit ani jediného ptáka. K silícímu jižnímu větru se přidala polojasná obloha s hvězdami a tak i když ptáci táhli a občas se i snesli k sítím, kapsy sítí vyduté proti nim prostě nedovolily, aby se do nich mohli zavěsit. Tah byl slabší než v minulých dnech a jednoznačně mu domino vali lejsci černohlaví. Jen jednou byli slyšet protahující pisíci obecní a kolem 4 ranní hodiny prolétl spodním okrajem sjezdovky, těsně nad úrovní korun stromů větší, strakatý pták, velmi pravděpodobně opět bukáček malý. Naprosto spolehlivě určit jsem si jej však netroufl, takže k pozorování přiřazuji pomyslný otazník.

Mrtvé a ospalé dopoledne (den 4.8.2016). Po východu slunce se nad sedlem začaly válet mlhy, které se ale brzy rozplynuly a již kolem deváté hodiny nastalo horko, ve kterém se ptáci nehýbali - jen v borůvčí a zrajících malinách se občas ozvalo zacvakání pěnice černohlavé či hnědokřídlé nebo písknutí hýla, téměř všichni tito ptáci v okolí sítí však jsou již okroužkováni, čemuž nasvědčuje jednak několikeré přímé pozorování kroužku na jejich noze, jednak šikovnost,  s jakou sítě obletují - už je prostě znají. Na louce se na chvíli u nahrávky zastavily 2 lindušky lesní, ale brzy pokračovaly dál. Byly zřejmě dnešní jediné, které někam pospíchaly. Kromě velmi slabého ranního rozletu se chytlo zřejmě jen pár místních ptáků. Jediným zpestřením byl odchyt dospělého samce čečetky tmavé, jehož hlas mě napadlo jen tak zkusmo pustit na pár hodin u jedné ze sítí. Více čečetek dnes zřejmě v doslechu nebylo, aspoň by se ukázaly, což se ale nestalo. Celkem bylo dnes kroužkováno 18 ptáků 9 druhů: cvrčilka zelená (5), rákosník zpěvný (2), rákosník proužkovaný (3), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (1), hýl obecný (1) a čečetka tmavá (1).

Další tahová noc, ale slabší odchyt (noc 3./4.8.2016). Na nebi nad sedlem zůstaly celý den mraky a stále trvá jižní vítr, který k večeru zesílil. Kdyby oblačnost klesla níže, dala se očekávat další silně pracovní noc, to se však nestalo. Již od setmění probíhal poměrně silný tah, kterému dominovali zejména lejsci černohlaví. Kolem 23. hodiny již byla intenzita tahu na cca třiceti ptácích proletujících v kuželu světla za 5 minut. I bez mlhy se ptáci snášeli až ke světlu, ovšem vítr byl hodně silný a i ty ptáky, kteří zabloudili do sítí, většinou opět vyhodil z kapes ven. Přesto však tu a tam některý pták v sítích vydržel, dokud jsme jej nevytáhli. Kolem jedné hodiny po půlnoci se na jinak kompletně tmavé obloze objevily hvězdy a ptáci pak táhli již většinou vysoko nad sítěmi. Oblačná až skoro jasná noc pak již vydržela až do úsvitu. Několikrát protáhli pisíci obecní, obvykle jednotlivě či ve dvojicích, a okolo 23. hodiny se v okolí světla na chvíli zastavil lovící lelek lesní. Každopádně asi největším překvapením bylo, když se s hlasitým pískáním prohnal někdy před půlnocí těsně nad světlem a sítěmi proletující ledňáček říční. Takže i ledňáčci alespoň občas táhnou v noci! Celkem bylo odchyceno 29 ptáků sedmi druhů: rákosník zpěvný (3), rákosník obecný (3), rákosník proužkovaný (7), cvrčilka zelená (6), lejsek černohlavý (7), rehek zahradní (2) a slavík obecný (1 - mladý pták, osmnáctý slavík obecný pro sedlo).

Dospělý samec čečetky tmavé odchycený pomocí hlasové reprodukce.

Dospělý samec rehka zahradního.

Mladý slavík obecný, který uvízl v sítích nad ránem těsně před svítáním.

U některých ptáků je časté, že dokáží pelichat i v průběhu tahu. Zde zcela určitě táhnoucí mladá cvrčilka zelená, které někde přišla o ocas a ten jí během tahu postupně dorůstá.

Táhnoucí samice rákosníků lze často identifikovat podle zarůstající hnízdní nažiny - zde rákosník proužkovaný.

Dozvuky bohaté noci (den 3.8.2016). Celé dopoledne se válela na sedle mlha a tah ptáků se zastavil. Bohatý dopolední odchyt byl zřejmě jen důsledkem noční mlhy na sedle, z části však také díky místním ptákům, jejichž rodinky se zde potulují. Během ranního vytahování ptáků ze sítí nám o vlásek unikl chycený ostříž lesní, který se vytřepal ze sítě chvílí před tím, než jsem k němu doběhl, totéž platilo pro samici krahujce, která také unikla jen o vlásek. Celkem bylo odchyceno 125 ptáků 19 druhů: rákosník zpěvný (18), rákosník obecný (5), rákosník proužkovaný (7), cvrčilka zelená (37, tzn. s předešlou nocí celkem 55 ex.!), cvrčilka říční (3; sedm cvrčilek říčních během 24 hodin je opět něco nového - během předchozích šesti let bylo kroužkováno celkem 26 ptáků), budníček větší (3), budníček lesní (4), lejsek černohlavý (4), pěnice černohlavá (6), pěnice slavíková (3), pěnice hnědokřídlá (16), pěvuška modrá (3), červenka obecná (2), slavík obecný (3; celkem od roku 2010 kroužkováno s dnešními 17 ptáků), slavík tmavý (2; celkem od roku 2010 i s dnešními 69 ptáků!), konipas bílý (1; teprve 13. konipas bílý pro akci), hýl obecný (5 - v okolí stanice se průběžně potuluje několik rodinek, které se krmí na borůvkách a postupně se chytají), pěnkava obecná (2) a linduška lesní (1).

Druhá noc - a hned parádní (noc 2./3.8.2016). Celý den na sedle byl ve znamení krásného a teplého počasí, ovšem předpověď počasí na nadcházející noc byla celkem slibná vítr by se měl během dne otočit na jižní a od západu by měla dorazit rozpadající se okluzní fronta, která by, když nic jiného, měla přinést kompletně zataženou oblohu. Tak ještě, aby měli dnes ptáci chuť se hýbat! Naše očekávání se splnila nade vší míru. V průběhu pozdního odpoledne se skutečně začalo zatahovat a vítr se otočil na jižní. Navíc hned po zapnutí světla kolem půl desáté večer jsme s radostí konstatovali, že ptáci táhnou celkem intenzivně. Po desáté večerní přišlo drobné mžení - a bylo to - táhnoucí ptáci začali klesat dolů a chytat se, takže nám bylo z toho zlomku, který se odchytl, umožněno udělat si slušnou představu o druhovém složení. Jedinou výjimkou, která ale druhové determinaci ovšem neunikla, byli intenzivně volající pisíci obecní - ti táhli s neskutečnou intenzitou a během noci prolétlo přes sedlo minimálně 100-200 ex., často i ve větších hejnkách (nejvíce 16 ex., 1x12 ex. a min 3x 10ex.). Ani s pomocí hlasové nahrávky se žádného odchytit nepodařilo, ovšem díky ní se většina protahujících pisíků aspoň na chvíli zastavila nad světlem, abychom si je mohli prohlédnou a větší skupinky i spočítat. Mimo ně protáhli nad ránem ještě 2 vodouši kropenatí, jiné bahňáky jsme podle hlasu ani vizuálně nezaznamenali. Mžení ustalo asi po hodině, ale těsně nad sedlo se snesla řídká mlha, takže ptáci se jednotlivě chytali až do jejího zvednutí do trochu větší výšky kolem půl druhé hodiny. V té době ovšem tah téměř ustal . Před čtvrtou ranní padla mlha až na zem a v mžiku se objevili i táhnoucí ptáci, kteří se opět začali chytat. V nijak extrémních počtech, ovšem vytrvale. Sehraná dvojka kroužkovatelů s přehledem stíhala vybírat i průběžně odchycené ptáky "zpracovávat". Při jedné obchůzce visel v síti u světla větší pták - klasicky za zobák, jako vždycky - s radostí jsem vytáhl krásného samce bukáčka, teprve druhého odchyceného na sedle. Ve světle reflektorů jsem opakovaně s radostí konstatoval i větší pěvce s rezavým ocasem - táhnoucí slavíky, v zápětí už jsem jednoho slavíka obecného ze sítě vytahoval a na další kontrole viseli vedle sebe v síti oba naši slavíci. V duchu jsem se pousmál - minulý týden jsem Pavlovi Kverkovi slíbil "uherský pozdrav" ze sedla - tak jej i po ranním rozletu a dopoledni posíláme několikanásobný, snad i o něco dřív, než jsem sám čekal! Ještě předtím ovšem přinesla Anička vítězoslavně z kontroly první letošní zahraniční retrap - rákosníka obecného s francouzským kroužkem! Zdá se, že rozhodnutí začít s celou akcí již od začátku srpna, teda cca o 2 týdny dříve než obvykle, se nám hned zkraje ukázalo jako opodstatněné a výsledky sledování nočního tahu během dnešní noci to plně dokládají. Celkem se během noci podařilo odchytit a kroužkovat 130 jedinců 18 druhů ptáků: rákosník zpěvný (35, jednoznačně dominoval ve vzorku táhnoucích ptáků ve druhé půlce noci), rákosník obecný (10), rákosník proužkovaný (15), rákosník velký (1 - ale bylo pozorováno více jedinců), lejsek černohlavý (21 - jednoznačně dominantní táhnoucí druh zejména v první půlce noci, protáhly určitě stovky jedinců), cvrčilka zelená (18, až ranní rozlet dopolední odchyt ukázal, že táhly v neskutečném množství), cvrčilka říční (4), slavík tmavý (2 - mladý a starý pták), slavík obecný (2 - oba mladí ptáci), budníček větší (3), budníček lesní (2), bramborníček hnědý (2), sedmihlásek hajní (1), ťuhýk obecný (1), pěnice hnědokřídlá (8), pěnice pokřovní (2), pěnice slavíková (1), rehek zahradní (1 mladý samec), bukáček malý (1 starý samec). Z netopýrů se podařilo odchytit 9 netopýrů severních, kteří patří zjevně k místní populaci, která se zvykla živit na můrách přilákaných světlem a také 2 samice netopýra velkého, které se zřejmě již přesouvají na místa podzimního rojení v okolí početných jesenických zimovišť.

Už při druhé noci nastaly ideální podmínky k odchytu na světlo - mlha klesla až k zemi a ptáci se začali chytat.

Pracovní stůl. Nejdůležitější potřeby jsou mj. zdroje energie.

Dominantním tažným druhem v tomto období je rákosník zpěvný, jehož tah právě vrcholí. Důkazem toho je i 53 ptáků odchycených za noc a následující ráno.

Pomalu se rozjíždí tah bramborníčků hnědých - zde mladá samice.

Odchycený budníček lesní. Efektivní odchyt tohoto druhu během nočního tahu určitě usnadňuje využití reprodukce jeho hlasu, které využíváme.

Jeden odchycený samec rehka zahradního během nočního tahu teprve předznamenává začátek hlavního tohoto druhu. Vrchol tahu by měl nastat až o více než měsíc později.

První letošní odchycený slavík tmavý - jeden z druhů, který lze úspěšně chytat kdekoliv na našem území pomocí noční reprodukce jeho zpěvu. Se zvědavostí očekáváme, kolik se jich letos na Červenohorském sedle podaří během srpna odchytit.

Detail spodiny mladého slavíka tmavého s druhově typickým osténkováním spodních ocasních krovek.

Detail křídla mladého slavíka tmavého.

Oba naše druhy slavíků, vlevo tmavý, vpravo obecný.

Detail křídla mladého slavíka tmavého - určování stáří není u slavíků rozhodně jednoduchá záležitost - u tohoto jedince jsou přítomny jen velmi drobné světlé špičky na třech loketních krovkách.

Anička Koukolíková kroužkuje svého prvního bukáčka malého chyceného kuriosně v prostředí horských smrčin v nadmořské výšce 1000 m. Ovšem kdo navštívil polopouště severní Afriky v květnu, zná tento druh z ještě méně uvěřitelného biotopu a uvědomí si, jak pestrou škálu prostředí takový vodní pták během své pouti na zimoviště navštíví.

Dospělý samec bukáčka malého odchycený na sklonku noci na Červenohorském sedle.

Detail pelichání křídel dospělého samce bukáčka malého.

Celkem důstojný rozjezd (den, 2.8.2016). Po prázdné noci se alespoň na jejím sklonku podařilo z oblohy stáhnout pomocí standardního mixu hlasů ptačích druhů, jejichž tah nyní očekáváme, alespoň drobný vzorek, který ale každopádně potvrdil naše noční pozorování o velmi slabém tahu. Během dopoledne se však nakonec podařilo pochytat poměrně dost ptáků, přičemž značnou měrou šlo jistě o místní populaci - tomu nasvědčovala zejména přítomnost četných nedopeřených mláďat a pelichajících ptáků (pěvušky modré, červenky, pěnice hnědokřídlé a černohlavé, budníčci větší, kosi černí). Jedinou výjimkou byl pozorovatelný tah lindušek lesních, kterých se malou část podařilo díky hlasové reprodukci i ovzorkovat. Celkem bylo odchyceno 50 ptáků 17 druhů: rákosník proužkovaný (2), rákosník zpěvný (2), rákosník velký (1), cvrčilka zelená (1), červenka obecná (5, vše mladí ptáci, většinou v prvním šatu), pěvuška modrá (3, mladí ptáci), pěnice černohlavá (11, vesměs staří pelichající ptáci), pěnice hnědokřídlá (2), budníček větší (5), budníček menší (1), střízlík obecný (1, mládě), pěnkava obecná (1), stehlík obecný (1), hýl obecný (starý samec a 2 mláďata), linduška lesní (7, celkem se jich ale v okolí hlasové nahrávky pohybovalo jistě 20 a po ránu probíhal slabý tah), drozd zpěvný (1 - starý pták se starým českým kroužkem), kos černý (3).

Denním odchytům dominovali zejména ptáci náležící mistním hnízdním populacím - zde mladá linduška lesní.

Mládě a dospělý samec hýla obecného, jejichž rodinky se krmí na bohaté úrodě borůvek.

Pelichající dospělí ptáci nedávají pochyb o jejich zařazení k místní hnízdní populaci - zde pěnice hnědokřídlá, kterých se v okolí stanice pohybuje několik rodin.

Odchytová akce spuštěna (1.8.2016). Během pondělního odpoledne jsme dorazili na sedlo já (Radek Lučan) s Aničkou Koukolíkovou a za vydatné pomoci Mirdy Berana se podařilo dovézt kompletní vybavení pro celou letošní akci. Následoval mohutný úklid lyžařské boudy, jejíž plánovaná demolice spojená s přestavbou žluté sjezdovky se zřejmě odehraje až k závěru celé letošní akce, takže nám i nadále bude sloužit jako skromná, ale zvláště ve druhé části akce útulně vyhřátá základna, bez které by odchyty mohly probíhat jen stěží. Ale náhrada se již připravuje a doufejme, že bude minimálně stejně dobrá. Od cca 18 hodin jsme se pustili ve dvou do natahování sítí a kromě slukovek se nám podařilo vše zvládnout do tmy, včetně instalace odchytového světla, jehož rozsvícením jsme zahájili letošní odchytovou sezónu. Noc byla však jasná a vál slabý severní vítr, při kterém bývají obvykle výsledky odchytu slabé. Viditelný tah ptáků zcela chyběl, pouze v první půlce noci několikrát prolétla sluka lesní, zřejmě si obhlídnout novou sestavu křepelčích sítí, od které se monotónně ozýval mix hlasů křepelky, chřástalů a lelka reprodukovaný aparaturou. Ovšem, jak se ráno ukázalo, zcela bez výsledku. V kuželu světla se rojili jen netopýři a můry. Ale ani ti se nechytali - s výjimkou jednoho mladého netopýra Brandtova.

Počátku odbornějšího programu předcházel generální úklid základny, který byl snad i náročnější, než stavění všech cca 330 m sítí.

Odchytové světlo poprvé letos zazářilo do jasné noci bez viditelného tahu ptáků.

Při absenci viditelného tahu ptáků jsme se mohli kochat alespoň některými z cílových druhů našeho sledování tahu nočních motýlů - zde lišaj svízelový (vlevo) a lišaj svlačcový (vpravo).

Kromě tažných druhů lze v této době u světla pozorovat celou řadu nádherných nočních motýlů - zde přástevník medvědí.

Jediným odchyceným obratlovcem byl této noci mladý netopýr Brandtův (Myotis brandtii).

13.-14.7.2016. Úprava odchytových stanovišť a nové zprávy o průběhu letošní sezóny. Ve středu odpoledne vyjeli na sedlo František Zicha, Henk van Hatem a Radek Lučan. Hlavním účelem akce byla úprava odchytových stanovišť, především pokosení trávy v místech budoucích exponovaných sítí. Vzhledem k negativní předpovědi na noc a další den se za vydatné podpory Henkovy motorové sekačky a křovinořezů podařilo zrychleným tempem provést plánované úpravy ještě během středečního večera. Již během práce se spustil mírný déšť, který postupně zesiloval, v noci a následující ráno pak lilo jako z konve. Během večera proletovaly opakovaně nad sjezdovkami tokající sluky lesní, několikrát i 2 ex. najednou.

Po setkání a debatou s majitelem lyžařského areálu panem Martinem Dubským vyšlo najevo, že k plánovaným přestavbám na žluté sjezdovce dojde (pokud vůbec) nejdříve v polovině října, takže odchyty by minimálně dva první měsíce měly běžet v normálním režimu. Začátek akce jsme nakonec mírně posunuli a první noční odchyt plánujeme na noc z 1. na 2. srpna. Doufejme, že se i letos bude vše dařit minimálně stejně dobře, jako v minulém roce. Držte nám palce!

Bez vydatné pomoci Henkovy sekačky bychom před příchodem lijáků úpravy odchytových stanovišť určitě nestihli. Henku - moc děkujeme!

Franta Zicha při úpravě odchytové stanoviště. S křovinořezem se ohánět opravdu umí.

Nebýt deště a za předpokladu, že bychom už chytali, mohla by noc za takového počasí být opravdu zajímavá!

Velkou radost přineslo zjištění, že populace kriticky ohrožené kapradinky vratičky mnohoklané (Botrychium multifidum), kterou jsme loni objevili přímo na jednom z odchytových stanovišť, se nejen udržela do další sezóny, ale dokonce se mírně zvětšila ze 4 na 6 exemplářů. Jde o jednu ze dvou současných lokalit v Jeseníkách, dalších několik málo lokalit se na území ČR nachází už jen na Šumavě. Zdá se, že provádíme ideální management, protože nikde jinde na okolních sjezdovkách neroste - pouze na námi kosené a sešlapávané ploše.

Jeden z mnoha desítek dokvétajících prstnatců Fuchsových (Dactylorhiza fuchsii) na okraji heliportu v těsné blízkosti sjezdovky.

SEZÓNA 2016. Průběh akce v roce 2016 je plný neznámých. Stará dobrá bouda, ve které vše začalo a kde řada kroužkovatelů, pomocníků i hostů mnohé zažila, se má stát obětí úprav sjezdovky. K použití jsou připraveny dvě maringotky - jedna pracovní a jedna pro nocování. Přestože se usilovně pracuje na rekonstrukci silnice, vedoucí na sedlo ze Šumperka (a cesta z této strany je proto uzavřena), na žluté sjezdovce se zatím neděje nic. Trochu tak hrozí, že k úpravám bude docházet v průběhu akce. První odchyty jsou naplánovany na sklonek července, takže uvidíme. Na konci června mezitím na sjezdovce kvetou zvonky vousaté a prstnatce Fuchsovy, ze smrčků si notují budníčci větší, pěnice hnědokřídlé a na sjezdovce ojedinělá linduška lesní. Tah je ovšem na spadnutí.

Odchytová plocha - stav 25. června 2016.

Červenohorské sedlo na jaře roku 2016, pohled ze severu.