Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Deník akce v roce 2017

Čísla v tabulkách a grafech jsou finální. Doplněny budou ještě chybějící fotografie. ODCHYTY BYLY UKONČENY A STANICE VYKLIZENA. V následujících dnech budeme sledovat situaci na sedle (kácení, úpravy terénu) a případně i doznívající tah. Děkujeme všem návštěvníkům webu za přízeň - ale nezapomeňte se občas vrátit, chystáme závěrečnou bilanci a doplnění zahraničních retrapů, zaznamenaných v uplynulém roce, případně i další informace.

Letos se úklid celé akce odehrával v poněkud jiné sestavě, než v letech předešlých - z organizátorů zbyl jen Radek Lučan, kterému vydatně pomáhali Hanka Macková se synem Vojtou a Albert Damaška - zde všichni společně s hejnkem čečetek z poslední letošní kontroly sítí.

EPILOG (večer 08.11.2017). Po odjezdu organizátorů zůstala na sedle maringotka, připravená k odtažení, vyklizená chatka a světlo s kabely, které celou sezónu svítilo ptákům "na cestu". Společně s Tomášem Pospíšilem jsme navečer vyjeli odklidit i hlavní nástroj nočních odchytů k přezimování do Sobotína, tak aby bylo připraveno případně už od příštího července k dalším experimentům. Tomáši Pospíšilovi za jeho pomoc patří naše poděkování!
Poněkud impresionistické foto zápraží chaty. Světlo s příslušenstvím sbalené k odjezdu. Chata, jak ji většina účastníků akce nezná.

Balení akce a překvapivě dobrý dopolední odchyt do jedné sítě (den 8.11.2017). Proti loňskému roku, kdy počasí donutilo organizátory téměř zbaběle utéct ze sedla zahaleného již v zimním hábitu se letos naopak bohové hor umoudřili a vyčarovali nad inverzní nepohodou, která panovala dole v nížině, krásný slunečný den. Ten začal nádhernými červánky a několika ptáky ve zcela suchých sítích, ze kterých voda díky nočnímu mrazíku krásně vysublimovala, takže následné časně ranní balení bylo zcela bez problémů. Prakticky všechny sítě na denní odchyt byly ostatně sbaleny již předchozího dne, zbývaly sítě v okolí světla a slukovky. Protože práce na úklidu celé tříměsíční akce bylo jak v obou obytných objektech, tak v jejich okolí opravdu hodně a bylo jasné, že dříve než po poledni se osádce odjet nepodaří, zůstala ještě do 11 hodin roztažena jedna poslední 18 m síť, u které byl přehráván mix ptačích hlasů, který se zde ozýval i v minulých dnech na více odchytových stanovištích. Přes velmi slabý vizuálně pozorovatelný tah (stejně jako včera téměř chyběla klasická přeletující hejna pěnkavovitých ptáků (s výjimkou občasných dlasků a křivek) se nakonec ještě podařilo kroužkovat 39 ptáků 9 druhů (!): sýkora uhelníček (7, celkem letos 466 uhelníčků, silnější tah jsme zaznamenali jen v roce 2012, kdy bylo kroužkováno 513 ptáků), sýkora koňadra (3), sýkora modřinka (7), králíček obecný (12), kos černý (1), červenka obecná (1), rehek domácí (1), pěvuška modrá (1) a čečetka zimní (6, celkem letos 28 zimních čečetek, k tomu 22 tmavých).
I do jediné instalované sítě se poslední den během dopoledního úklidu akce odchytlo několik čečetek zimních. Dospělý samec rehka domácího, odchycený během balení.

Stoleté výročí velké říjnové revoluce, která byla až v listopadu, poslední letošní odchytová noc a klasická listopadová ptačí sestava v sítích (noc 7./8.11.2017). Předpověď počasí slibovala vyjasňování a díky tomu, že Měsíc je krátce po úplňku, byli jsme smířeni s tím, že bude možná i zcela bez ptáků. Překvapením proto bylo, že nad sedlem se ještě po úplném setmění válela hustá mlha, přes kterou nebyl Měsíc většinu času vůbec vidět. Ptáci sice táhli poměrně slabě, což bylo dobře vidět i na snímcích z meteoradaru, který se již stal standardním nástrojem našeho sledování nočního tahu během nocí beze srážek, ale i tak se tu a tam nějaký pták v záři reflektoru objevil a několik jich skončilo i v sítích. Kolem desáté hodiny však mlha klesla hluboko do údolí a nad sedlem i okolními vrcholky kopců se nádherně rozzářil Měsíc i hvězdy. Navíc se uklidnil vítr a zem pokryla jinovatka, což vyrobilo na horách úžasnou atmosféru. Pozorovatelný tah však zcela ustal a do rána se chytlo jen několik dalších ptáků. I velmi slabý ranní rozlet potvrdil pozorování z meteoradaru, že tah ve druhé polovině noci byl jen velmi slabý. Celkem bylo odchyceno 17 ptáků 5 druhů: červenka obecná (11), rehek domácí (2), střízlík obecný (1), králíček obecný (2) a kos černý (1).
Už před půlnocí zavládla na sedle atmosféra klidné, prakticky zimní noci s oblohou prozářenou Měsícem a hvězdami. Nad ránem se hluboko v údolí válely mraky a nad horami zářily červánky.

Téměř neviditelný tah v denní mlze během posledního plného odchytového dne letošní akce (den 7.11.2017). Hustá noční mlha trvala i prakticky celý následující den, jen v časném odpoledni se zvedla pod vrcholy okolních kopců, aby pak zase padla zpět. Přestože vizuálně pozorovatelný tah ptáků byl jen velmi slabý - typické proudy ptačích hejn prakticky zcela chyběly (bylo pozorováno jedno hejno konopek, jedno hejnko čečetek a jen velmi zřídka menší skupinky sýkor či jednotliví králíčci), občasné zapískání králíčků, pěvušky a sýkor z porostů naznačovaly, že ptáci se hýbou. Výsledek denního odchytu pak byl více než překvapivý a ukázal, že zvláště králíčci a uhelníčci dokážou celkem intenzivně táhnout, aniž by to bylo nápadné. V sítích totiž nakonec uvízlo 118 ptáků 10 druhů, což je na tuto dobu velmi dobrý výsledek: králíček obecný (49), pěvuška modrá (3), sýkora uhelníček (41), sýkora modřinka (10), sýkora koňadra (1), kos černý (1), střízlík obecný (1), hýl obecný (4), čečetka tmavá (1) a čečetka zimní (7).
I ke konci letošní akce se stále celkem početně chytaly sýkory modřinky. Během posledních dnů započal průtah východních populací hýlů obecných s charakteristickým hlasem (tzv. trumpeťáci) a také výraznou odlišnosti v ochotě reagovat na hlasovou reprodukci, díky čemuž je lze, na rozdíl od našich hýlů, úspěšně odchytávat.

Podivné prázdno (noc 06./07.11.2017). Měla to být ta noc, která slavnostně uzavře odchyty. Vše tomu nasvědčovalo - zatímco v okolí hor bylo polojasné počasí, na sedle a okolních vršcích seděla hustá mlha, ze které chvílemi slabě mrholilo. Do toho foukal severní vítr, chvílemi možná až moc silný. Ale ptáci se vůbec neobjevili. Možná za to mohla inverze, která ležela na části polského území, kdo ví. Do dvou ráno se chytili pouze čtyři ptáci, pak došlo ke střídání služeb a čekání na ranní rozlet. Přes ideální podmínky ptáci zcela zjevně netáhli, což podpořila i naprostá absence ptáků i na ranním rozletu, takže celková bilance nočního odchytu byla nakonec 6 ptáků 4 druhů: kos černý (1), drozd zpěvný (1), drozd cvrčala (1, letošní jednadvacátý pták) a červenka obecná (3).
Ideální podmínky k odchytu, ale... V noci protahují poslední drozdi zpěvní. Červenky (přesněji jejich malé počty) jsou tak trochu překvapením letošní sezóny.

Táhnou čečetky (den 06.11.2017). Celý den vládla na sedle hustá mlha. V té probíhal na sedlo slabý tah stovek ptáků - prolétaly desítky špačků, kvíčal, pěnkav a jikavců, jednotlivě je doprovázely cvrčaly, uhelníčci a králíčci. Prolétlo také hejno 10 brávníků, dvě sojky a samice jestřába lesního. Celkem bylo odchyceno bylo 104 ptáků 13 druhů: střízlík obecný (4), pěvuška modrá (8), králíček obecný (42), králíček ohnivý (1, poslední a nejpozdnější pták sezóny, celkem se letos podařilo kroužkovat 182 králíčků ohnivých), červenka obecná (2), kos černý (1), sýkora koňadra (8), sýkora uhelníček (6), pěnkava obecná (8), hýl obecný (7), čečetka tmavá (5), čečetka zimní (11, absolutní maximum tohoto "druhu", který bude zřejmě v budoucnu opět sloučen s ostatními čečetkami; nicméně poprvé za historii odchytu byl zachycen výrazný tah těchto čečetek přes sedlo) a strnad rákosní (1, sedmý letošní).
Poslední králíček ohnivý, kroužkovaný na ČHS v r. 2017, který byl zároveň i rozloučením s letošní sezónou pro Aničku Koukolíkovou, která musela ze sedla odjet před úplným zakončením akce.

Rozlet - jako už tolikrát - zachraňuje prázdnou noc (noc 05./06.11.2017.) Celou noc pokrývala sedlo mlha, od půlnoci obzvláště hustá. Až do půlnoci ovšem foukal také velmi silný vítr. Přesto právě v tomto větru jednotlivě sem tam protahovali ptáci, po půlnoci tah ovšem úplně vymizel. Většina ptáků byla chyených až za rozletu. Odchyceno bylo 40 ptáků 11 druhů: sluka lesní (4, poslední letošní sluky - slabá statistika tohoto roku se tak zastavila na čísle 22), střízlík obecný (3), králíček obecný (1), červenka obecná (21), rehek domácí (1), kos černý (3), drozd zpěvný (1), drozd cvrčala (1. dvacátá letošní), pěnkava jikavec (1), hýl obecný (velmi brzy ráno, ještě za šera) a strnad obecný (2, letos tak celkem devět nočních strnadů obecných; ptáci se klasicky objevují na konci noci, ale ještě dlouho před rozedněním).
Poslední letošní sluky. Posledním letos odchyceným netopýrem byl netopýr severní.

Den 05.11.2017. Bylo odchyceno 119 ptáků 21 druhů, mimo jiné další čečetky, budníček menší, cvrčala, další konopka obecná a řada pěnkavovitých ptáků.

Marné čekání (noc 04./05.11.2017). Některé noci na sedle už tak vypadají. Fouká jižní vítr, nad vrcholky hor visí těžké mraky a vy stojíte u sítí a vyhlížíte prvního ptáka. Ale nic se neděje. Vše se zdá být v pořádku, jen možná ten vítr by mohl být o něco slabší. Teprve po notné době se u sítí ukáže sem tam špaček a dva z nich skončí v síti. A pak se už neděje vůbec nic, i když ve tři ráno se hustá mlha spustí až k zemi; ani rozlet za moc nestojí. Bylo odchyceno pouhých 6 ptáků 3 druhů: špaček obecný (2), drozd zpěvný (1) a strnad obecný (3).
Nad hřebenem visí mlha, výhled je až do Polska. Před půlnocí probleskuje mraky Měsíc v úplňku. Špaček obecný, kdysi zpestření listopadových nocí, dnes vzácnost.

Závěrečné střídání (den 04.11.2017). I další den, v sobotu, vládl na sedle čilý ruch. Petr Šaj a Tomáš Pospíšil se chystali k odjezdu a zatím přes sedlo přeletovalo hejno za hejnech - dohromady opět desetitisíce ptáků, nejsilnější tah posledních dnů. Dominovaly pěnkavy, čížci, konopky, sýkory, králíčci, drozdi, táhla ale řada dalších druhů, jak ukazuje pestrý odchyt. Před polednem opustil sedlo Petr Šaj a odpoledne poté i Tomáš Pospíšil. Já zaskočil nahoru do tmy, abych počkal na závěrečnou návštěvu organizátorů - Radka Lučana a Aničky Koukolíkové. Celkem bylo odchyceno 70 ptáků 17 druhů: krahujec obecný (1, pátý letošní), linduška luční (1), pěvuška modrá (2), budníček menší (1), králíček obecný (27), rehek domácí (1), sýkora koňadra (3), sýkora modřinka (5), sýkora uhelníček (5), pěnkava obecná (2), hýl obecný (6), stehlík obecný (1), konopka obecná (1, druhá letošní a dvanáctá celkově), čečetka tmavá (9), čečetka zimní (3), křivka obecná (1, první letošní a devátá celkově) a strnad rákosní (1, šestý letošní).
Křivky obecné jsou na hřebeni časté a letos také táhnou. (Foto Petr Šaj) Po dlouhé době se objevily mezi tmavými také jasné čečetky zimní. (Foto Petr Šaj) Strnad rákosní, na hřebeni vždy trochu zajímavě působící. (Foto Petr Šaj)
V listopadu stále ještě protahují lindušky luční. (Foto Petr Šaj) Tomáš se se sedlem loučil krásným samcem krahujce. Čas odchytů na sedle se chýlí ke konci.

Noc zajímavých druhů (noc 03./04.11.2017). Návštěva na sedle byla večer spíše společenská, spojená s koukáním do prázdné sezdovky. Do půlnoci se odchytili asi tři ptáci, další se objevili až po třetí hodině ráno. Celkem bylo odchyceno 19 ptáků 7 druhů: sluka lesní (1, letos teprve sedmnáctá), puštík obecný (1, druhý letošní a dvanáctý celkově), králíček obecný (1), červenka obecná (7), rehek domácí (2), kos černý (6) a drozd cvrčala (1, letošní osmnáctý).
Před půlnocí se chytili rehci domácí.


Další fotky budou doplněny.

Den 03.11.2017. Odchyceno bylo 67 ptáků 10 druhů, především králíčci obecní (42), ale také 2 králíčci ohniví a hejnko 10 mlynaříků.

Další noc bez ptáků (noc 02./03.11.2017). V noci vládlo převážně horší počasí s mlhou a jihozápadním větrem, chvílemi i docela silným. Teplota se stále držela jen kousek nad nulou. Odchytit se nepodařilo žádné ptáky. Z minulých let íme, že tah pokračuje hluboko do listopadu a pravděpodobně i do prosince. Uvidíme, jestli se jej ve zbývajících dnech akce podaří ještě zachytit.

Králíčci v hnusném počasí (den 02.11.2017). Na sedle bylo "pěkně hnusné" počasí - déšť, vítr, mlha. Ptáci docela táhli a podmínky je držely při zemi. A tak se zase docela chytali - celkově bylo odchyceno 89 ptáků 10 druhů: střízlík obecný (1), králíček obecný (67), červenka obecná (1), drozd cvrčala (1, letošní sedmnáctá), sýkora koňadra (5), sýkora modřinka (6), sýkora uhelníček (4), pěnkava jikavec (1, letošní třináctá), hýl obecný (2) a stehlík obecný (1, teprve druhý letošní).
Teprve třináctý letošní jikavec. (Foto Petr Šaj) Tah severských hýlů "trumpeťáků" se letos zatím výrazně neprojevil. (Foto Petr Šaj)

Slabá noc (01./02.11.2017). Na rozdíl od předchozí noci se toho nedělo tolik. Celkově bylo odchyceno 6 ptáků 4 druhů: skřivan polní (1, letošní čtyřiadvacátý), špaček obecný (1, letos teprve jedenáctý), králíček obecný (1) a červenka obecná (3).

Nechytá se (den 01.11.2017). Po noci pokračovalo namrzání sítí, které nebylo možné ani roztáhnout.

Velká noc - invaze králíčků obecných (noc 31.10./01.11.2017). Noc se nejprve rozjížděla pomalu, pak se ale začali objevovat králíčci a jejich tah postupně sílil. Po půlnoci proletovaly už souvisle velké počty, odchyty jen brzdily namrzající sítě. Na konci noci bylo zřejmé, že přes sedlo přelétlo několik tisíc králíčků obecných, které doprovázelo několik dalších druhů ptáků - včetně již třetího letošního budníčka pruhohlavého! Tah evidentně ještě zdaleka nekončí, třeba se nám podaří ještě něco zajímavého odhalit. Celkem bylo odchyceno 166 ptáků 11 druhů: sluka lesní (1, letos teprve sedmnáctá!), sýc rousný (žádný nový pták, jen jeden retrap), špaček obecný (3), budníček menší (9, konečně výrazný tah, rozmanití ptáci od mrňousků velikosti králíčka po ptáky s křídlem 64 mm), budníček pruhohlavý (1, třetí letošní a celkově čtrnáctý), králíček obecný (99, samozřejmě nejsilnější letošní odchyt), červenka obecná (38), rehek domácí (1), kos černý (9), drozd kvíčala (1, pátý letošní), drozd cvrčala (3, celkem letos zatím 16 ptáků) a strnad obecný (1).
Třetí letošní budníček pruhohlavý. (Foto Tomáš Pospíšil) Víření králíčků obecných před světlem. (Foto Petr Šaj) Králíčci sedali do sněhu ke světlu. (Foto Petr Šaj)

Návrat tahu a kroužkování - předzvěst velké noci (den 31.10.2017). Konečně se vítr uklidnil natolik, že bylo možné zase chytat i v mrazivém počasí. Celkem bylo odchyceno 34 ptáků 4 druhů: králíček obecný (17), králíček ohnivý (1, letošní pták č. 179, rok 2017 tak zůstane jen o kousek za rekordním rokem 2015, kdy bylo kroužkováno 192 králíčků ohnivých), sýkora koňadra (12) a sýkora uhelníček (4).

Noc bez ptáků (noc 30./31.10.2017).

Na sedlo zavítala zima (den 30.10.2017). Poprvé v letošním roce pokryla sjezdovku sněhová pokrývka a na sedle tak zavládla pravá zimní nálada, i s trochou toho sluníčka. Vítr byl pořád ještě čerstvý, odchytit se podařilo pouze tři králíčky obecné.
Zimní nálada na sedle. (Foto Petr Šaj)

Vítr se uklidňuje (noc 29./30.10.2017). V noci na pondělí se ve slábnoucím větru chytil pouze jediný drozd cvrčala.

Vichřice (29.10.2017). Předpověď varovala dopředu před extrémně silným větrem a na sedle jsme byli připraveni na všechno. Jožku Chytila vystřídali Petr Šaj, Tomáš Pospíšil a několik pomocníků (či spíše pomocnic). Náplní dne bylo spíše hlídání stažených sítí. Vítr během noci získával na síle, až vyvrcholil v první vlně kolem rozednění mezi šestou a sedmou hodin ráno. Na nedalekém Šeráku byla naměřena průměrná rychlost 16,2 m/s s poryvy až 28,0 m/s. Po malém "uklidnění" vítr ještě podruhé nabral na síle kolem 14 hodiny, kdy poryvy dosáhly až 26,7 m/s. Poté se večer a v noci vítr pomalu uklidňoval na "normální hodnoty" kolem 7 m/s s poryvy kolem 15 m/s. Nakonec jsme měli štěstí, že se hlavní proud větru Jeseníkům vyhnul a směřoval spíše od Krušných hor na jižní Moravu. Na jiných místech země byly zaznamenány poryvy přes 40 m/s a vítr způsobil značné škody a komplikace v dopravě. Se silným větrem byl spojen také neskutečný propad tlaku o nějakých 50 hPa. Den byl jako stvořený k odpočinku.


Změny rychlosti větru na stanici Šerák v neděli 29.10.2017 (průměr, max. poryvy).

Před větrnou smrští (noc 28./29.10.2017). V noci klesal tlak i teplota, sílil vítr a chytila se jediná sluka lesní.

Cvrčaly a jiní drozdovití táhnou ve velkém (den 28.10.2017). Hlasy ozývající se v noci z oblohy nabraly při rozednění jasnější obrysy. Nad sedlem přeletovalo jedno hejno drozdovitých ptáků za druhým. Zpočátku se objevila i velká hejna až 30 kosů černých, později převládaly jasně cvrčaly a kvíčaly. Jen během půlhodiny mezi 8:30 a 9:00 protáhlo nad sedlem asi 160 cvrčal ve volných hejnech až 45 ptáků; tato hejna si na chvíli sedala do korun smrčků a bylo je možné při odletu přes sjezdovku dobře počítat. Ve stejném časovém intervalu přelétlo téměř 600 kvíčal, v největším hejnu až 150 ptáků. Celkem během dopoledne protáhlo přes sedlo minimálně 500 cvrčal a několik tisíc kvíčal. Takto masivní tah drozdů jsme na sedle snad ještě nezažili. Mezitím se ovšem pomalu zvedal vítr a tomu odpovídaly velmi slabé odchyty. Kroužkováno bylo celkem 13 ptáků 9 druhů: linduška luční (1), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (2), králíček obecný (1), králíček ohnivý (1), červenka obecná (1), sýkora koňadra (2), hýl obecný (1) a čížek lesní (3).
Deštivý podzim proměnil sjezdovku před chatu v blátivou spoušť. Jedno z velkých smíšených hejn drozdů na přeletu přes sjezdovku. Linduška luční, jedno z mála zpestření větrného dne.

Po dešti a před deštěm (noc 27./28.10.2017). Po setmění pokračoval vytrvalý déšť a poryvy větru; jeden silný poryv utrhnul kotvící lanka a shodil dvě světelné sítě. Po provizorní opravě bylo jasné, že je nejlepší sítě stáhnout a jít se vyspat. U sítí jsme se sešli v jednu v noci, kdy déšť ustal. Sedlo na krátko zahalila řídká mlha, ve které se ozvývali přeletující drozdi zpěvní a cvrčaly, tah však velmi ryhle vyhasnul. Poté se nad sedlem střídala krásná hvězdná obloha s jemným deštěm, v jednu chvíli začalo dokonce sněžit. Protože v sítích uvízla jen další červenka a jinak se nic nehýbalo - až na kalouse, hlídkujícího na okraji sjezdovky - šla část posádky spát a já zůstal na stráži do rána. Později v noci se začaly objevovat jednotlivé červenky a sem tam nějaká skočila do sítě. Jak se blížilo ráno, opět rozezněly oblohu hlasy drozdů, kosů a cvrčal. To byla předzvěst toho, co se bude dít dopoledne. Celkem bylo odchyceno 23 ptáků 3 druhů: červenka obecná (20), kos černý (2) a drozd cvrčala (1).
Mlžné cáry nad městem Jeseník a polskou Nysou. V průběhu noci táhly jen jednotlivě červenky. Na začátku i konci noci táhly ve velkém cvrčaly.

Nechytá se (den 27.10.2017). Už konec noci zkazil počínající déšť, lilo celý den a tak nebyly sítě ani roztaženy.

Další, vzácnější sibiřan! (noc 26./27.10.2017). Počasí nebylo úplně ideální - střídalo se polojasno až zataženo nízkou oblačností, místy prosvítaly i hvězdy. Mlha se na sedlo navalila až v 5 ráno, v 6:30 začalo souvisle pršet. Noc začala dobře, už před desátou bylo kroužkováno kolem 20 ptáků, když se v síti za světlem objevil BUDNÍČEK ZLATOHLAVÝ (Phylloscopus proregulus). Jde o třetí odchyt na sedle a teprve osmý záznam z území ČR. Celou noc s pauzami probíhal slabý tah o frekvenci až desítek ptáků za 5 minut. Do rána bylo kroužkováno celkem 112 ptáků 10 druhů: kalous ušatý (letošní jedenadvacátý), střízlík obecný (1), budníček zlatohlavý (1, třetí pro sedlo), králíček obecný (2), červenka obecná (90), rehek domácí (9, nejsilnější letošní tah), kos černý (1), drozd zpěvný (2), drozd cvrčala (3, celkem letos 11 cvrčal) a dlask tlustozobý (2, lotošní sedmý a osmý). Kromě toho bylo odchyceno 6 netopýrů rezavých a 1 netopýr řasnatý.
Třetí budníček zlatohlavý pro sedlo - první byl osamocený pták v noci 01./02.11.2010, druhý pak s králíčky dopoledne 02.11.2013.

Tentokrát jen ranní tah (den 26.10.2017). Od 10 hodin zahalilo sedlo mlha, ptáci ovšem tentokrát táhli jen do 9 hodin, poté tah výrazně zeslábnul. I tak prolétlo několik tisíc ptáků, z toho většinu tvořily pěnkavy obecné a jikavci. Ty doplňovaly stovky kvíčal, brávníků a dlasků, desítky až stovky sýkor (koňadry, modřinky, uhelníčci), desítky cvrčal, pěvušek a lindušek lučních. Brzy ráno přelétl také osamocený kos horský, pozorování byl i vrabec polní a dřemlík tundrový. Odchyty byly o něco slabší, kroužováno bylo 75 ptáků 9 druhů: pěvuška modrá (31), pěnice černohlavá (1, letošní pták č. 316 a možná poslední?), králíček obecný (4), králíček ohnivý (1, letošní 177. pták), červenka obecná (1), sýkora koňadra (21), sýkora modřinka (8), sýkora uhelníček (7) a strnad rákosní (1).

Táhnou drozdi a sluky, ale odchyty jsou celkově velmi slabé (noc 25./26.10.2017). Celou noc panovalo na sedle zcela ideální počasí pro sledování tahu i pro odchyt - večer ještě dost silný vítr postupně zeslábl a sedlo halila mlha, pod kterou chvílemi prosvítal výhled na sever do polské nížiny. Ptáci však pro nás dost nepochopitelně táhli celkem málo, především drozdi cvrčaly a zpěvní. Poprvé letos byly vidět početně i sluky - během noci jich prolétlo mnoho desítek. Ve druhé polovině noci tah zeslábl, ale kolem páté se tah drozdů rozjel naveliko a více než hodinu se cvrčaly i drozdi zpěvní ozývali z oblohy nepřetržitě. Rozjel se i tah červenek a zřejmě i dalších druhů, takže konečný výsledek odchytu byl zajímavější, než se do dvou hodin ráno, kdy jsme kroužkovali pouze 8 ptáků, zdálo. Celkem bylo odchyceno 93 ptáků 13 druhů: červenka obecná (53), pěnice černohlavá (1), drozd zpěvný (5), drozd cvrčala (1, osmá letošní), drozd kvíčala (2, třetí a čtvrtá letošní), drozd brávník (1, první letošní, celkově pátý a první noční vůbec!), kos černý (2), střízlík obecný (21, evidentně pokračuje silný noční tah střízlíků), dlask tlustozobý (1, šestý letošní), rehek domácí (1), strnad obecný (2), sluka lesní (2, letos celkem teprve patnáct sluk) a budníček menší (1).
Ještě na přelomu října a listopadu táhnou ojedinělé pěnice černohlavé. Po stovkách teď protahují cvrčaly. Obě dnešní kvíčaly.
Koncem října začínají táhnout strnadi obecní. Překvapením letošního roku je nadále nízký počet protahujících sluk. Pozdní budníčci menší jsou poněkud odlišní.

Masivní tah (den 25.10.2017). Celý den halila sedlo mlha, od 7:30 začlo mrholit. Tah ptáků byl opět neskutečný, prolétly desítky tisíc jedinců, ve velkém táhli především pěnkavy jikavci, kteří chvílemi převažovali (tisíce až desítky tisíc), dále protahovaly tisíce pěnkav obecných a lindušek lučních, stovky špačků, čížků, konopek, zvonků, stehlíků i cvrčal. Vše doplňovaly desítky kosů, kvíčal a koňader, jednotlivě táhli králíčci a pěvušky. Kroužkováno bylo 90 ptáků 11 druhů: linduška luční (1, sedmnáctá letošní), střízlík obecný (4), pěvuška modrá (38), králíček obecný (17), červenka obecná (1), drozd cvrčala (1), sýkora koňadra (21), sýkora modřinka (2), sýkora uhelníček (1), pěnkava jikavec (2) a strnad rákosní (2).
Jedním z hlavních protahujících druhů koncem podzimu je linduška luční. Zajímavá deformace rýdováků jedné z pěvušek modrých. Deatil.

Sice ne velká, ale zato pestrá noc (noc 24./25.10.2017). Večer jsme se sešli na sedle plní naděje, že dnes by to mohlo vyjít. Vše hrálo do karet - vyšší teplota, vítr otáčející se na jižní a postupně se tvořící nízká oblačnost. Ale pohledy na oblohu vypadaly pesimisticky. Že by ptáci táhli ve výšce a nebyli vidět? Mlha se pomalu objevila a pak snášela níže, až visela kousek nad sítěmi, chvílemi i ležela na zemi. A najednou se objevila řada ptáků - obloha se rozezněla voláním drozdů, cvrčal a kosů, sem tam zacvrlikal skřivan a zacvakala červenka, některé hlasy zněly jako dlasčí (a ukázalo se, že je to tak). U světla se občas objevil špaček, zakroužil kalous, sem tam přeletěla sluka a občas i nějaký jiný záhadný pták - tu kachna, tu něco jako chřástal. K tomu se ozvaly z oblohy husy polní. Několik dalších druhů se ukázalo v sítích, šlo vidět, že tah běží velmi intenzivně. Ale po několika kolečcích kontrol najednou nebylo co vytahovat, tah zeslábl a nadále běžel už jen vlažně, po jedné hodině v noci jen ojediněle. Co a proč se dělo, to nevíme, ale i tak byl výsledek intenzivní chvíle velmi pěkný. Celkem bylo odchyceno 146 ptáků 16 druhů: sluka lesní (4, konečně zase noc s pohybem sluk), kalous ušatý (1, dvacátý letošní), skřivan polní (2), linduška luční (2), střízlík obecný (13), špaček obecný (3), pěnice černohlavá (1 pozdní samec), králíček obecný (1), červenka obecná (105), rehek domácí (1), kos černý, drozd zpěvný (1, celkem slabý výsledek na to, že protahovaly minimálně desítky ptáků), drozd cvrčala (3, letos zatím 6 ptáků), pěnkava jikavec (1, první letošní noční a celkově šestnáctý noční), dlask tlustozobý (1, druhý noční letos) a strnad obecný (1, třetí letošní).
Mlha pomalu sedá na sjezdovku. Konečně se objevilo více sluk. Ve velkém teď táhnou cvrčaly.
Pozdní samec pěnice černohlavé. Dlasci jsou jedním ze dvou druhů pěnkavovitých, táhnoucích pravidelně i v noci. Vrcholí noční tah střízlíků.

Čekání na velkou noc (den 24.10.2017). Pomalu se přiblížily noci, kdy se měl otočit vítr a sedlo zamlžit. Kdy jindy než teď? Mezitím ráno probíhal nad sedlem opět tah stovek ptáků, havně pěnkav a čížků, ráno letěli drozdi, lindušky luční, sýkory, králíčci a pěvušky. Celkem bylo odchyceno 74 ptáků 12 druhů: střízlík obecný (2), pěvuška modrá (5), králíček obecný (16), červenka obecná (2), kos černý (1), drozd zpěvný (4), drozd kvíčala (1, druhý letošní), sýkora koňadra (30), sýkora modřinka (6), sýkora uhelníček (5), čečetka tmavá (1, třetí letošní) a strnad obecný (1, druhý letošní).

Celou noc prší, je mlha a nic se neděje (noc 23./24.10.2017).

Prázdný den (den 23.10.2017). Celý den halila sedlo mlha, od desíti se spustilo mrholení, které po poledni přešlo v déšť. V mlze byly slyšet jen pěvušky, hejna ptáků nelétala vůbec. Odchyceno bylo 55 ptáků 7 druhů: střízlík obecný (4), pěvuška modrá (18), budníček menší (1, stále chybí jakákoliv druhá vlna tahu), králíček obecný (10), sýkora koňadra (17), sýkora modřinka (2) a sýkora uhelníček (3).

Čekání na mlhu (noc 22./23.10.2017). V noci po dešti zůstalo zataženo, ale mlha visela vysoko nad zemí, na zem klesla až ve 4 hodiny ráno. Ptáci táhli velmi slabě, nanejvýš jeden za 5 minut ve druhé polovině noci. Celkem nylo odchyceno 60 ptáků 6 druhů: střízlík obecný (29, nejsilnější letošní tah), červenka obecná (27), rehek domácí (1), drozd zpěvný (1), dlask tlustozobý (1, první noční letos) a strnad rákosní (1, druhý letošní a první noční letos). Z netopýrů se chytil jediný netopýr řasnatý.

Mlha, lije, nechytá se (den 22.10.2017). Přesto i v mlze protahovaly desítky až stovky ptáků, hlavně desítky lindušek lučních, pěnkav, jikavců, čížků a koňader.

Když už si člověk myslí, že dokáže odhadnout, kdy ptáci potáhnou... (noc 21./22.10.2017). Předpověď počasí i datum slibovaly, že dnes by mohli ptáci konečně předvést fenomén, kterému tady na sedle říkáme "velká noc". Třeba jako na den přesně před rokem, kdy jsme kroužkovali téměř 800 ptáků. Podobné očekávání měla určitě i pětičlenná parta kroužkovatelů z Polska, kteří působí na lokalitě, kde probíhá Akcija Carpatica. Nakonec bylo ale všechno jinak. Zvečera se sice začalo zatahovat, ale nad sedlem stále svítily hvězdy a ptáci do půlnoci bezpečně netáhli, neboť v jižním větru bychom je viděli. Jediným zpestřením byl jeden nebo dva lovící kalousi, z nichž jeden nakonec skončil v sítích. S blížící se frontou ve druhé půlce noci se sice začali hýbat, ve maximu mezi druhou a třetí hodinou ranní proletovalo i kolem 20 ptáků za 10 minut, ale tento tah dost brzy opět zeslábnul a i když mlha sedla až na zem, nic moc se nedělo, jen občas přilétla nějaká červenka a tu a tam se i chytla. Během ranního rozletu začalo pršet, takže po vybrání ptáků byly sítě na celý příští den vyvěšeny. Celkem bylo kroužkováno 76 ptáků 7 druhů: kalous ušatý (1, devatenáctý letošní), skřivan polní (1), střízlík obecný (4), králíček obecný (1), kos černý (2), drozd zpěvný (1) a červenka obecná (64). K tomu se chytli dva netopýři rezaví, celkově byl tah netopýrů díky ochlazení také jen slabý.
Polští kolegové, kteří přijeli na návštěvu na víkend si mohli prohlédnout alespoň odchyceného kalouse ušatého. Minimálně tříletá samice kalouse ušatého se dvěma generacemi letek, z nichž i ta starší není juvenilní.

Několikanásobné střídání na sedle (den 21.10.2017). Po ranním rozletu táhli opět celkem slušně ptáci, zároveň ale bylo třeba vyplnit mezeru mezi odjíždějící partou a střídajícím Radkem Lučanem. Dorazil jsem na sedlo v 11 hodin volebního dne a společně s Poláky čekal na vystřídání. Pokračoval neuvěřitelný tahový den, k jakým dochází jednou za čas. Tah ptáků pokračoval kolem poledne, kdy se do sítí nahrnulo několik hejn sýkor a pak i odpoledne. Ještě mezi 16 a 17 hodinou, krátce před setměním, prolétlo přes sedlo několik stovek ptáků, včetně velkého smíšeného hejna 130 sýkor koňader, modřinek a uhelníčků! Celodenní tah je na sedle výjimkou, dochází k němu jen několikrát do roka. Ještě při příjezdu nové směny uvízli v síti poslední ptáci a všichni tak trochu doufali ve velkou noc. Celkem bylo odchyceno 164 ptáků 11 druhů: střízlík obecný (4), pěvuška modrá (26), králíček obecný (24), červenka obecná (14), kos černý (4), drozd zpěvný (4), drozd cvrčala (1, první letošní), sýkora koňadra (60), sýkora modřinka (19), sýkora uhelníček (6) a pěnkava obecná (2).
Z většího počtu modřinek v sítích nejsou kroužkovatelé obvykle moc nadšeni. Sýkora koňadra s deformovaným zobákem. Tato sýkora byla na rozdíl od ostatních silně parazitovaná všenkami.
Absurdně přepelichané krovky jedné z koňader - všechny jsou juvenilní až na marginální krovku mezi loketními a ručními. Část hejna 130 sýkor na tahu přes sedlo. Večer se nečekaně, krátce před západem, ukázalo slunce.

Čekání na Poláky (noc 20./21.10.2017). Na noc se nahlásila na návštěvu na sedlo další zahraniční skupina, tentokrát polská výprava. Nebylo jasné, kdy dorazí a tak jsme se na sedle večer sešli a vyhlíželi. Přitom jsme čekali, jestli nepoletí také nějací ptáci. Tah byl ale velmi vlažný, i když zvečera zpestřený zajímavými druhy. Sám jsem se odjel vyspat na další den, v klidu na sedle se pak polská výprava objevila až hluboko po půlnoci. Celkem bylo odchyceno 23 ptáků 7 druhů: sluka lesní (1, teprve devátá letošní!), kalous ušatý (1, osmnáctý letošní), kalous pustovka (1, už osmá letošní!), skřivan polní (1, dvacátý letošní, chycený do podběráku), linduška luční (1, teprve čtrnáctá letošní), červenka obecná (16, objevily se hlavně nad ránem) a rehek domácí (2).
Prohlížení znaků pustovky. Osmá letošní pustovka. A další z letošních kalousů ušatých.
Noční tah skřivanů je zatím většinou slabý. Záhadou letošní sezóny je absence tahu sluk. A další z letošních kalousů ušatých.

A další tahový den (den 20.10.2017). Den začal jako jasný, postupně přibývala vysoká oblačnost. Celé dopoledne táhli plynule pěnkavovití ptáci, jinak bylo pozorováno ze zajímavých druhů 5 brkoslavů severních a orel mořský. Celkem bylo odchyceno 101 ptáků 11 druhů: pěvuška modrá (27), králíček obecný (11), králíček ohnivý (1, letošní 176. pták), červenka obecná (3), rehek domácí (2), kos černý (1), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (48), sýkora modřinka (2), sýkora uhelníček (4) a šoupálek dlouhoprstý (1, letošní dvacátý).

Jasno a bezvětří (noc 19./20.10.2017). Vzhledem k počasí byl tah minimální, nanejvýš 1 pták za 10 minut. Mimo ptáky byl chycen netopýr rezavý a pestrý. Celkem bylo odchyceno 17 ptáků 4 druhů: kalous ušatý (1), střízlík obecný (1), červenka obecná (14) a rehek domácí (1).

Mlžný ranní tah (den 19.10.2017). Ráno ležela na sedle mlha, ve které táhly desítky až stovky ptáků, především ale za úsvitu - jikavci, lindušky luční, koňadry a drozdi. Po deváté hodině se mlha zvedla a tah zeslábnul. Ze zajímavých druhů byl pozorován protahující jestřáb lesní. Celkem bylo odchyceno 84 ptáků 15 druhů: kalous ušatý (1, vůbec první, chycený ve dne!), střízlík obecný (9), pěvuška modrá (4), pěnice černohlavá (2), budníček menší (2, letos se zatím vůbec nedostavila druhá tahová vlna), králíček obecný (26), králíček ohnivý (2), červenka obecná (7), kos černý (1), drozd zpěvný (2), drozd cvrčala (1, letošní třetí), sýkora koňadra (22), sýkora uhelníček (3), šoupálek dlouhoprstý (1) a pěnkava obecná (1).

Krásný noční tah se sovami a další (!) odchycenou volavkou (noc 18./19.10.2017). Obloha byla celý den ve stavu "kouřmo" a dle předpovědi se mělo postupně zcela zatáhnout. V kombinaci s jižním větrem a tahovým neklidem celého předchozího dne jsme si slibovali konečně velkou noc. Na sedlo navíc na 4 dny dorazila silná parta v čele s Martinem Těšickým a Vojtou Brlíkem. Ptáci opravdu začali celkem silně táhnout už na začátku noci a zesiloval k půlnoci, kdy v kuželu světla proletovalo až 200 ptáků za 10 minut. Hned zvečera se nad světlo snesla volavka popelavá, kterou se sice nepodařilo chytit ručně, ale zamířila od světla nízko nad zemí zpět na sever a skončila bezpečně v nové síti na sluky, darované Henkem van Hatemem! S rozjezdem silného tahu červenek se objevilo tradiční říjnové divadlo v podobě kalousů, kteří táhnoucí červenky provázejí a na rozhraní světla a tmy se je pokoušejí lovit. Přitom samozřejmě občas skončí v některé síti. Dnes v noci jich takto v sítích skončilo postupně pět a k tomu jeden kalous pustovka - nádherně světlá samice. Do sbírky sov přibyl ještě retrap starého sýce rousného, kroužkovaného někdy v minulých sezónách. Celkem bylo kroužkováno 176 ptáků 10 druhů: volavka popelavá (1, druhá letošní a třetí celkově), střízlík obecný (11, letošní maximum), skřivan polní (13, letošní maximum), kos černý (14, letošní maximum), drozd zpěvný (2), rehek domácí (5), špaček obecný (1), kalous ušatý (5, letošní maximum), kalous pustovka (1, už sedmá letošní!) a červenka obecná (123, letošní maximum). Početně táhli i netopýři, kterých se staří konzervativní lovci ptáků nepochopitelně bojí, mladá a lepší generace opravdových ornitologů se však na svou účast na sedle dobře připravila a bez problémů je zvládala vyprošťovat ze sítí i určovat. Všech odchycených 26 netopýrů patřilo mezi typické dálkové migranty: netopýr rezavý (19), netopýr parkový (4) a netopýr pestrý (3).
Sedmá letošní pustovka. (Foto Jakub Macháň) Druhá letošní volavka. (Foto Martin Těšický)

Silný denní tah (den 18.10.2017). Od rána bylo ve vzduchu cítit proti předchozím dnům změnu, zesílil jižní vítr a na nebi se objevila vysoká oblačnost. A ptáci vyrazili masově na cestu. Během dopoledne prolétlo přes sedlo několik desítek tisíc ptáků, přičemž dominovaly klasicky pěnkavy, ke kterým byl přimíchán již vysoký počet jikavců. Těch už byly řádově zřejmě nízké tisíce. Probíhal také početný tah lindušek lučních (nízké stovky ex.) a poprvé začaly naveliko táhnout sýkory koňadry i modřinky, což se projevilo i v odchytech. Ze zajímavějších druhů prolétl jeden ťuhýk šedý a hejno 6 kormoránů velkých, objevili se i ve dne táhnoucí skřivani polní, jednou i hejnko kolem 30 ex. Díky sýkorám v sítích se osazenstvo stanice nenudilo. Krásným závěrem dopoledního a časně odpoledního odchytu byl samec čečetky se švédským kroužkem. Celkem bylo kroužkováno 199 ptáků 16 druhů + onen zajímavý retrap: sýkora koňadra (93), sýkora modřinka (36), sýkora uhelníček (8), pěnkava obecná (4), pěnkava jikavec (3, letos zatím celkem 9 ex.), skřivan polní (2; skřivani ve dne táhnou, ale obvykle se nechytají, jde teprve 12. a 13. denní odchyt celkově), červenka obecná (4), budníček menší (pouze 1!), králíček obecný (32), čížek lesní (1), dlask tlustozobý (3, první letošní), kos černý (6), drozd zpěvný (1), pěvuška modrá (2), rehek domácí (2) a střízlík obecný (1).

Další jasná noc a konečně sluky (noc 17./18.10.2017). Celá noc byla jasná s jižním větrem, ptáci táhli jen málo, v maximu jich prolétlo kuželem světla jen 1–2 za 5 minut, po půlnoci již viditelný tah chyběl. Naopak netopýři táhli celkem intenzivně. Několikrát se objevily i přeletující sluky, jejichž tah je zatím jen velmi slabý. Celkem bylo odchyceno 40 ptáků 8 druhů: sluka lesní (4, letos celkem zatím 8 ptáků), rehek zahradní (1, jubilejní stý letošní, jeden z pozdějších - rehci zahradní se chytají ojediněle až do konce října), rehek domácí (4, u tohoto rehka se pro změnu tah pomalu rozbíhá), střízlík obecný (4), kos černý (10, letošní maximum), drozd zpěvný (3), drozd cvrčala (1, druhý letošní) a červenka obecná (13). Netopýrů skončilo v sítích celkem 15 jedinců 3 druhů: netopýr rezavý (13), netopýr pestrý (1), netopýr vodní (1).

Dětský den se slabším tahem (den 17.10.2017). Další krásný den babího léta byl na sedle v duchu výchovy mládeže - osvícené maminky z Jeseníku přivezly asi 15 svých ratolestí, které vytáhly ze školky i školy za účelem ornitologické výchovy. Probíhal slabší tah než předchozícho dne, ale i tak prolétly přes sedlo nižší tisíce ptáků, mezi nimiž se ze zajímavějších druhů objevily početněji cvrčaly (desítky ex.) a jednou prolétlo hejno 31 hus velkých. Celkem bylo odchyceno 67 ptáků 7 druhů: králíček obecný (33), králíček ohnivý (4, letos celkem 173 ptáků, čímž se blížíme k rekordnímu roku 2015 s 192 odchycenými ptáky), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (12), sýkora koňadra (8), sýkora uhelníček (7) a červenka obecná (1).
Kroužkovatelé v pozici zvířat v expozici zoologické zahrady; děti nahlížely pod ruce kroužkovatelům při práci téměř celé dopoledne. Stále táhnou oba druhy králíčků, početnostně navrch už ale mají jednoznačně králíčci obecní. Protahující hejno hus velkých.

První vyhrání z kapsy vyhání aneb noc s moc hezkým začátkem (noc 16./17.10.2017). Noc začala dost překvapivě krásnou mlhou, která se na sedlo nasunula po západu slunce odspodu z údolí na jihu. Hned po setmění a rozsvícení světla se objevili táhnoucí ptáci, zpočátku především drozdi, později i červenky a skřivani. Drozdů táhlo mezi osmou a devátou hodinou večerní skutečně hodně, chvílemi proletovalo ozářenou částí oblohy i pět jedinců najednou, Při jedné z kontrol visel v jedné ze slukovek velký pták s dlouhým krkem - volavka popelavá. Volavek táhlo přes sedlo během časné noci podle hlasových projevů hned několik. Kolem desáté se mlha rozpustila a jižní vítr se téměř uklidnil. Viditelný tah ustal a nad sedlem vládla krásná jasná hvězdnatá noc. Kromě jednotlivých červenek nebylo vidět žádné další táhnoucí ptáky. Celkem bylo odchyceno 50 ptáků 5 druhů: volavka popelavá (1, druhá chycená na sedle; první byla kroužkována v noci 06./07.10.2010), kos černý (3), drozd zpěvný (2), rehek domácí (1) a červenka obecná (43).
Henk van Hattem s odchycenou volavkou popelavou. Portrét odchycené volavky popelavé.

Silný dopolední tah i pestrý odchyt (den 16.10.2017). Od úsvitu se opět přes sedlo sypaly tisíce ptáků, většina v menších hejnech do několika desítek kusů, ale hejna létala nejméně do 9 hodin prakticky jedno za druhým. Dominovaly pěnkavy, ke kterým už byli dost často přimícháni i jikavci, všichni ostatní pěnkavovití ptáci, s výjimkou křivek, které se dnes neobjevily. Početně táhli konipasi bílí (desítky ex.), naopak lindušky luční proletovaly jen jednotlivě. Za rozbřesku početně táhli i kosi a drozdi (desítky ex.). Ze zajímavějších druhů prolétla jedna opožděná vlaštovka, samec sokola stěhovavého a hejno 19 kormoránů. K večeru se překvapivě objevily táhnoucí lindušky luční, z nichž tři se dokonce pasivně chytily. Celkem bylo odchyceno 89 ptáků 17 druhů: drozd zpěvný (2), drozd cvrčala (1, první letošní), kos černý (2), pěvuška modrá (7), červenka obecná (5), rehek domácí (2), králíček obecný (39), králíček ohnivý (1), sýkora uhelníček (17), sýkora modřinka (1), sýkora lužní (1, už dvanáctá letos), sýkora koňadra (3), střízlík obecný (1), pěnkava jikavec (1), čížek lesní (2), šoupálek dlouhoprstý (1) a linduška luční (3).
Mladý samec pěnkavy jikavce. Protahující hejno 19 kormoránů, kterým protivítr neustále trhal zavedenou liniovou letovou formaci. Během pozdního odpoledního tahu odchycené lindušky luční (vlevo letošní, vpravo +1K pták).

Další jasná noc se slabým odchytem (noc 15./16.10.2017). Oproti předešlé noci mírně zesílil jižní vítr a viditelně táhnoucích ptáků mírně přibylo. Téměř bez výjimky táhly červenky s maximální intenzitou kolem 5 ptáků za 10 minut. Ve druhé polovině noci tah spíše zeslábnul. Několikrát se objevil lovící kalous. Silně táhli netopýři rezaví, kterých bylo odchyceno celkem 8, k tomu jeden netopýr pestrý. Celkem bylo odchyceno 52 ptáků 7 druhů, větší část až na sklonku noci: špaček obecný (1, chycen hned z večera; zatím třetí letos), skřivan polní (1, čtvrtý letošní), červenka obecná (38), kos černý (7), drozd zpěvný (1), rehek domácí (1), střízlík obecný (3).

Slabší dopolední tah za krásného počasí (den 15.10.2017). Po ranním rozletu a celkem silném, ale velmi krátkém ranním tahu kosů, drozdů a také jednotlivých cvrčal před východem slunce, probíhal nad sedlem sice viditelný, ale nijak silný tah. Tentokrát výrazně nedominoval žádný druh, celkově protáhly řádově nízké tisíce ptáků. Vidět byly desítky pěnkav, čížků, zvonků a dlasků, špačků, sýkor koňader a modřinek, slyšitelně protahovali králíčci. Prakticky chyběly lindušky, pěvušky a překvapivě i budníčci. Před desátou hodinou tah zeslábnul a jen tu a tam se objevilo nějaké hejnko pěnkavovitých ptáků, v časném odpoledni protáhlo i několik hejn hřivnáčů (dohromady cca 300) a za soumraku potěšil část osádky protahující a ozývající se jeden jeřáb popelavý. Celkem bylo odchyceno 65 ptáků 12 druhů: červenka obecná (5), rehek domácí (1), sýkora koňadra (11), sýkora modřinka (7), sýkora uhelníček (4), sýkora lužní (1, jedenáctá letošní), pěnkava obecná (1), pěvuška modrá (1), střízlík obecný (4), králíček obecný (27), králíček ohnivý (2) a drozd zpěvný (1).
Podzim v Jeseníkách krásně maluje.

Baby mají léto - střídání služeb v krásném počasí (noc 14./15.10.2017). Na sedle panuje krásné podzimní počasí, ve kterém obvykle celkem slušně táhnou ptáci přes den, ale jasné noci jsou na úlovky spíše skoupé. Nejinak tomu bylo i dnes, kdy partičku Luboše Doupala vystřídala pestrá sestava starých i mladých kroužkovatelů a nadšenců: Henk van Hattem, Radek Lučan, Šárka Pokorná, Kateřina Sosnovcová a Martin Vlk Mrňous. V jasné noci za slabého jižního větru probíhal jen velmi slabý tah červenek a netopýrů, ptáci ale letěli vysoko a nechytali se. Jasná noc na celém území České republiky umožnila nahlédnout na intenzitu a rozložení ptačí migrace nad naším území pomocí meteorologického radaru. Odjakživa nás zajímalo, co se děje na nebi v jasných nocích, kdy není ve světle reflektoru vidět žádný větší pohyb. Ukázalo se, že k odpovědi se lze celkem jednoduchou cestou dobrat - a dnešní noc ukázala, že to, co pozorujeme, velmi dobře odpovídá skutečnosti. Stejně jako v několika předchozích jasných nocích, kdy jsme na radar koukali, se v oblasti Moravy hlavní masy táhnoucích ptáků přelévaly prostoru mezi Jeseníky a Orlickými horami a nad hlavním hřebenem v oblasti sedla byl spíše klid a ve druhé polovině noci aktivita prakticky ustala. To odpovídá i našim pozorováním v kuželu světla a zároveň inspiruje k dalšímu pokračování srovnávání našich vizuálních pozorování a radarových záznamů. Celkem byli odchyceni 4 ptáci 3 druhů: červenka obecná (1 symbolická), sýc rousný (1 starý pták + 1 letošní retrap) a kalous ušatý (1, mladý pták).


Animace radarového záznamu táhnoucích ptáků a zřejmě i netopýrů nad územím České republiky z období 14.10. 201719:00 SELČ - 15.10.2017 11:30 SELČ ukazuje, že více ptáků táhlo přes Čechy a v oblasti Moravy západně od hlavního hřebene Jeseníků. Velmi silnému tahu v Čechách odpovídaly i záznamy z radarů nad Německem, kde tuto noc probíhala velmi silná noční migrace (data zde nejsou zobrazena).

Oslabení tahu (den 14.10.2017). V sobotu při střídání směn probíhal tah jen slabě, proletovaly pouze desítky pěnkav, koňader a čížků; zaznamenáno bylo také hejnko mlynaříků dlouhoocasých. Pro zajímavost podobně slabý tah probíhal na vedlejším sedle Ramzová, kde bylo zaznamenáno na přeletu asi 1700 ptáků, včetně osamělého brkoslava. Celkem bylo odchyceno 44 ptáků 10 druhů: skřivan lesní (2, celkem letos sedm ptáků!), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (5), budníček menší (3), králíček obecný (4), červenka obecná (23), kos černý (2), sýkora koňadra (1), sýkora modřinka (1) a sýkora uhelníček (1).

Oblačná noc, opět bez tahu (noc 13./14.10.2017) - nad sjezdovkou byly vidět jen jednotlivé červenky, kroužkován byl jeden rehek domácí a 11 červenek obecných.

Další tahový den v pátek třináctého (den 13.10.2017). Dopoledne se opět rozběhl tah ptáků - sice slabší než včera, ale i tak přes sedlo přeletovaly stovky pěnkav, desítky koňader a čížků, skupinky konipasů bílých, dlasků, konopek a stehlíků, jednotliví hřivnáči. K tomu například 8 krkavců velkých, 6 vlaštovek obecných a ojedinělí dravci (sokol stěhovavý, jestřáb lesní, dva krahujci). Celkem bylo odchyceno 55 ptáků 10 druhů: střízlík obecný (2), pěvuška modrá (5), budníček menší (2), králíček obecný (22), červenka obecná (11), kos černý (1), sýkora koňadra (6), sýkora modřinka (3), sýkora lužní (2, celkem letos už 10 ptáků!) a pěnkava jikavec.
Vojta s puštíkem obecným. (Foto Petr Podzemný) Rok 2017 je rekordním v počtu chycených sýkor lužních. (Foto Petr Podzemný)

Jasná noc bez pohybu ptáků (noc 12./13.10.2017) - chyceno bylo pouze 10 červenek obecných a retrap puštíka obecného.

Návrat parádního tahu (den 12.10.2017). Po malé pauze se nad horami udělalo dopoledne krásné počasí a tisíce ptáků opět vyrazily na cestu. Po stovkách proletovaly havně pěnkavy obecné, konopky obecné, sýkory koňadry a čížci lesní, doprovázely je desítky konipasů bílých, dlasků tlustozobých, špačků obecných, sýkor uhelníčků a lindušek lučních, sem tam prolétly nad sedlem menší skupinky skřivanů lesních nebo drozdů zpěvných. Také odchyty byly o něco lepší - celkem bylo kroužkováno 86 ptáků 11 druhů: střízlík obecný (8, letošní maximum), pěvuška modrá (20), budníček menší (1), králíček obecný (11), červenka obecná (26), sýkora koňadra (13), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (2, letos bylo zatím chyceno více uhelníčků než koňader, k dnešku jde o poměr 329 ku 312), pěnkava obecná (2), zvonohlík zahradní (1, třetí letošní) a čížek lesní.
V malých počtech proletují v říjnu zvonohlíci. (Foto Petr Podzemný) Mezi nejpočetnější denní ptáky patří nyní čížci lesní. (Foto Petr Podzemný) S proměnlivou intenzitou pak táhnou pěvušky modré. (Foto Petr Podzemný)

A zase jasná noc s pár ptáky a pár čtvrťáky (noc 11./12.10.2017). V noci se tentokrát vyjasnilo a skoro nic netáhlo. Od osmi do desíti večer jsme na sedle hostili exkurzi čtvrté třídy se třemi dospělými. Nakonec do rána uvízlo v sítích aspoň pár pěkných ptáků. Celkem bylo odchyceno 13 ptáků 5 druhů: sluka lesní (1, čtvrtá letošní, tah se pořád nějak nechce rozběhnout), kalous ušatý (1, devátý letošní), skřivan polní (1, třetí letošní), červenka obecná (9) a rehek domácí (1).
Tah sluk se pořád nějak nechce rozběhnout. (Foto Petr Podzemný) Devátý letošní kalous asi číhá na červenky stejně jako my. (Foto Petr Podzemný) Také skřivani táhnou v noci zatím jen ojediněle. (Foto Petr Podzemný)

Mrholí a ptáci letí, někteří až z dalekého Švédska (den 11.10.2017). V mlze pokračovalo mrholení až déšť, po ránu táhly stovky pěnkav a lindušek lučních, doprovázené hejny uhelníčků; z jiných druhů prolétlo například asi 200 špačků. Po desáté hodině ovšem tah ustal. To málo odchycených ptáků však zpestřil velmi cenný odchyt - mladá červenka s čerstvým švédským kroužkem! To znamená informace z přímého tahu, takových ze severu až tolik nemáme a zvláště ne ze Švédska. Celkem bylo odchyceno 34 ptáků 13 druhů: linduška luční (1), pěvuška modrá (5), králíček obecný (4), králíček ohnivý (1), červenka obecná (5), rehek domácí (2), kos černý (1), drozd zpěvný (2), sýkora koňadra (4), sýkora uhelníček (1, chycený až za setmění), pěnkava obecná (6), pěnkava jikavec (1) a konopka obecná (1, první letošní a teprve jedenáctá celkem - i když jde o jednoho z nejhojnějších denních migrantů).
Červenka obecná - návštěva ze Švédska. (Foto Petr Podzemný)

Prázdná noc se sibiřským překvapením (noc 10./11.10.2017). Ptáci se v noci přes očekávání vůbec nehýbali - koneckonců také pořád pršelo. První se objevil u světla až o půlnoci, podařilo se jej odchytit a byl to překvapivě druhý letošní budníček pruhohlavý! Do rána se už ale nic moc nedělo, foukal také poměrně silný vítr. Celkem bylo odchyceno 12 ptáků 7 druhů: bekasina otavní (1, první letošní a celkově šestnáctá), skřivan polní (1, druhý letošní), budníček menší, BUDNÍČEK PRUHOHLAVÝ (1, druhý letošní a celkově třináctý na sedle!), červenka obecná (6), kos černý (1) a drozd zpěvný (1).
Druhý letošní budníček pruhohlavý. (Foto Petr Podzemný) Nefalšovaná radost z nového druhu. (Foto Tomáš Grim) Šestnáctá bekasina, chycená na sedle. (Foto Petr Podzemný)

A zase lije (den 10.10.2017). Ranní mrholení přešlo v mlze ve vytrvalý déšť, sítě byly staženy už v 11 hodin. Předtím po stovkách táhly pěnkavy a lindušky, viditeně přibylo jikavců. Celkem bylo odchyceno 60 ptáků 16 druhů: linduška luční (5, první výraznější odchyt letos), střízlík obecný (6, kupodivu také letošní maximum), pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (2), budníček menší (1), budníček větší (1), králíček obecný (6), králíček ohnivý (1), červenka obecná (18), rehek domácí (2), kos černý (3), drozd zpěvný (5), sýkora koňadra (2), sýkora uhelníček (3), pěnkava obecná (2) a pěnkava jikavec (2).
V polovině října táhnou ve velkém lindušky luční. (Foto Petr Podzemný) Dvě tváře odchytů - díl 1. (Foto Tomáš Grim) Dvě tváře odchytů - díl 2. (Foto Tomáš Grim)

Pěkný noční tah (noc 9./10.10.2017). Pokračuje čekání na velkou červenkovou noc a trochu pokukujeme po noci 10./11.10., s předpovědí na oteplení a mlhu s jižním větrem. Dnes na sedle opět zůstávala teplota mírně nad nulou a v první polovině noci bylo spíše oblačno, Červená hora a svah nad hotelem byly v mraku, z druhé strany občas vykukoval měsíc. Od večera se rozjel solidní tah červenek, kolem 22:30 proletovalo asi 40 ptáků za 5 minut. Sem tam se i nějaká chytila, mezi červenkami se také objevovali rehci domácí, králíčci obecní, drozdi zpěvní, nejméně jednou se ozvala cvrčala; nad sjezdovkou se proháněla opět pustovka i kalous ušatý. Jak noc dopadne, uvidíme ráno, není vyloučeno, že mlha na sjezdovku nakonec sedne. Dokončení: Tah pokračoval po zbytek noci tak, jak začal; mimo dále zmíněné ptáky byl odchycen jeden již dříve kroužkovaný sýc rousný. Celkem bylo odchyceno 99 ptáků 9 druhů: střízlík obecný (1), rákosník obecný (1, pozdní pták; absolutní rekord je z noci 25./26.10.2012), cvrčilka zelená (1, poslední ptáci protahují v polovině října), pěnice černohlavá (1), budníček menší (4), králíček obecný (druhý noční letos), červenka obecná (79), rehek domácí (5, první výrazný noční tah letos) a drozd zpěvný (6).
Křídlo retrapa sýce rousného s několika generacemi per. (Foto Petr Podzemný) V těchto dne protahují (i ve dne) netopýři rezaví. (Foto Petr Podzemný)

Oživení silného tahu (den 9.10.2017). Po rozdenění začli opět táhnout ptáci ve velkém. Dominovaly pěnkavy obecné (tisíce ptáků), sýkory koňadry, čížci lesní a králíčci obecní. Mimo to proletělo 44 kormoránů velkých, hejno 250 holubů hřivnáčů, pronásledovaných sokolem stěhovavým, dále například luňák červený, sem tam káně lesní, krahujec a take jeden včelojed lesní, pták tmavé formy. Celkem bylo odchyceno 130 ptáků 13 druhů: skřivan lesní (1, pátý letošní a sedmnáctý celkově), střízlík obecný (3), pěvuška modrá (10), budníček menší (5, nejvýraznější letošní pohyb), králíček obecný (67, letošní maximum), králíček ohnivý (5), červenka obecná (29), rehek domácí, kos černý, drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (2), sýkora uhelníček (4) a šoupálek dlouhoprstý (1, letošní už sedmnáctý).
Už pátý letošní skřivan lesní; táhnou každoročně v malých počtech, ale většinou se nechytají. (Foto Petr Podzemný) Pomalu začíná výrazný tah rehků domácích. (Foto Petr Podzemný) Letos táhnou nenápadně, ale více než obvykle šoupálci dlouhoprstí. (Foto Petr Podzemný)

Noc bez tahu (noc 8./9.10.2017). Po setmění vládl na sedle klid, bez tahu. Chytil se pouze netopýr velkouchý. Do rána bylo jasno bez výrazného, přesněji asi řečeno pozorovatelného tahu. Chytily se pouze dvě červenky obecné a jeden již kroužkovaný sýc rousný.
Netopýr velkouchý. (Foto Petr Podzemný)

Táhnou drozdi (den 8.10.2017). Na sedle vládne neustále nevlídné počasí - trvá mlha a tím pádem špatná viditelnost, když neprší, tak aspoň mrholí. Do toho ale ve velkém táhnou ptáci, dnes především po desítkách drozdi zpěvní a po stovkách lindušky luční. Ozval se také první letošní drozd cvrčala a ukázali se nějací dravci - moták pochop a dřemlík tundrový. Odchyt byl celkem slabší, kroužkováno bylo 48 ptáků 10 druhů: pěvuška modrá (1), králíček obecný (7), červenka obecná (6), kos černý (1), drozd zpěvný (24, letošní maximum), sýkora koňadra (1), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (5), pěnkava obecná (1) a pěnkava jikavec (1, první letošní).
První letošní jikavec. (Foto Petr Podzemný)

První moravská noc (noc 7./8.10.2017). Moraváky na sedle přivítalo podobné počasí, jaké provázelo druhou polovinu pobytu pražské výpravy - prudký vítr, mlha, déšť. Do toho pouze jednotlivě protahovaly červenky a drozdi. Celkem bylo odchyceno 19 ptáků 4 druhů: budníček větší (1, poslední budníčcivětš protahují přes sedlo až ve druhé polovině října, krajní datum odchytu je v noci 23./24.10.2016), červenka obecná (5, první pták noci byl zároveň 1000. červenkou této sezóny a to je poměrně málo; před námi by ale mělo být několik červenkových nocí, pokud vyjde počasí), kos černý (1) a drozd zpěvný (12, v následujících dnech by měl vrcholit jejich tah).

Datel na rozloučenou (den 7.10.2017). V sobotu probíhá na sedle střídání služeb, pražskou výpravu střídali dnes Moraváci v čele s Robertem Doležalem. V sobotu se toho na sedle moc nedělo, odchytit se podařilo 40 ptáků 8 druhů: datel černý (1, druhý letošní a devátý celkově), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (7), králíček obecný (10), červenka obecná (9), sýkora koňadra (6), sýkora uhelníček (5) a šoupálek dlouhoprstý (1, šestnáctý letošní).
Devátý datel černý, chycený na sedle. (Foto Martin Smrček)

Červenkový rozlet (noc 6./7.10.2017). Konečně přišla klidnější noc, dokonce s mlhou - ale slabý severozápadní vítr žádný tah nepřinesl, u světla se objevovaly jen jednotlivé červenky, a to jen do půlnoci. Celkem bylo odchyceno 90 ptáků 4 druhů: střízlík obecný (2), pěnice slavíková (1, pátý nejpozdnější záznam; úplně poslední ptáci byli chyceni v nocích 10./11.10.2013 - 2 ex. a 10./11.10.2016 - 1 ex.; extrémně pozdní pták pak ve dne 16.10.2015), budníček menší (2) a červenka obecná (85).
Poslední ráno před střídáním a sítě plné červenek. (Foto Martin Smrček)

Oživení tahu a čekání na velký tah (den 6.10.2017). Počasí se mírně umoudřilo, i když po celý den přecházely dešťové přeháňky. Vítr měnil intenzitu ze silného po mírný. A tak došlo konečně k oživení tahu. Během počítání vzorů ptáků protáhlo v 7:30 celkem 84 ptáků a o dvacet minut později asi 220 ptáků. Táhly opět převážně sýkory a pěnkavovití ptáci, objevilo se i hejno brávníků. Slabý tah pokračoval i po poledni, objevili se také dravci včetně skupiny tří ostřížů lesních. Mezitím jsme díky upozornění Michala Skakuje zaznamenali masívní tah ptáků na meteorologických radarech - neskutečná množství se pohnula především ve Finsku a jižním Norsku. Dřívější zkušenosti ukázaly, že podobné vlna se projeví po několika dnech i u nás, nezbývá tedy čekat, zda se to i nyní vyplní. Celkem bylo odchyceno 38 ptáků 8 druhů: linduška lesní (1), pěvuška modrá (4), budníček menší (1), králíček obecný (12), králíček ohnivý (1, letošní 159. pták; jde tedy o druhý nejlepší rok po roce 2015, kdy bylo kroužkováno 192 králíčků ohnivých), červenka obecná (1), sýkora koňadra (8) a sýkora uhelníček (10).

Vichr z hor (noc 5./6.10.2017). Silný vítr ze dne ještě zesílil a přesahoval 12 m/s. Zpočátku noci jej doprovázel i silný déšť, který polevil až po setmění, ale vydržel ve slabší podobě až téměř do rána. Jediní ptáci se chytili až na rozletu - 3 červenky obecné a 1 králíček obecný (1).

Nepřízeň počasí pokračuje (den 5.10.2017). Ani čtvrtek na sedle nepokračoval nějak zázračně. Celý den visela nad sedlem nízká oblačnost, mrholení chvílemi přecházelo v silý déšť, od 11 hodiny se ke všemu přidal velmi silný vítr a odchyty byly ukončeny. V nepříznivém počasí přeletovala jen ojedinělá hejna pěnkavovitých ptáků a sýkor. Vítr odpoledne ještě více zesílil, poryvy přesahovaly 10 m/s a déšť způsobil v okolí chaty téměř lokální povodeň. Odchyceno bylo 19 ptáků 9 druhů: linduška luční (1, čtvrtá letošní), pěvuška modrá (1), sojka obecná (1, už šestá letošní, což je stejně jako v předchozích sedmi letech dohromady!), budníček menší (1, podle všeho pták ssp. abietinus, králíček obecný (5), králíček ohnivý (1), kos černý (1), sýkora koňadra (6) a sýkora uhelníček (2).
Extrémně velký budníček menší s největší pravděpodobností ssp. abietinus. (Foto: Martin Smrček)

Kolikátá už to je deštivá noc (noc 4./5.10.2017)? Nad sedlem vládlo v noci nevlídné počasí - déšť po celou noc, silný vítr a prakticky žádný tah. V sítích uvízlo jen 8 červenek obecných.

Konečně další tahový den v mlze (den 4.10.2017). Asi do 12 hodin ležela na sedle mlha, ve které probíhal opět intenzivní tah ptáků. Ve výšce přelétaly tisíce pěnkav, opět pouze s ojedinělými jikavci, velká hejna konipasů bílých, skřivanů lesních, kupodivu také hejna strnadů rákosních, čížků lesních, početně přelétaly lindušky, méně pak protahovaly sýkory a dlasci. Celkem bylo odchyceno 175 ptáků 19 druhů: sluka lesní (1, třetí letošní), linduška luční (2, první letošní na tahu, předtím jediná v srpnu), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (54, letošní maximum), pěnice černohlavá (2), budníček menší (1), králíček obecný (23, letošní maximum), králíček ohnivý (1), červenka obecná (14), rehek domácí (1), kos černý (1), drozd zpěvný (2), sýkora koňadra (26), sýkora modřinka (9), sýkora uhelníček (20), pěnkava obecná (10, letošní maximum), hýl obecný (1), čížek lesní (5) a strnad rákosní (1, první letošní a druhý nejčasnější po ptákovi z 3.10.2014).
Třetí letošní sluka. (Foto: Martin Smrček) Začínají táhnout lindušky luční. (Foto: Martin Smrček) Druhý nejčasnějí odchyt strnada rákosního na sedle. (Foto: Martin Smrček)

Předranní rozlet "zachraňuje" noc (noc 3./4.10.2017). V noci se střídalo jasné počasí s oblačností, ptáci táhli jen jednotlivě, většina se pochytala až nad ránem. Celkem bylo odchyceno 43 ptáků 3 druhů: střízlík obecný (2), budníček menší (1, první noční letos) a červenka obecná (44).

Propršený den (den 3.10.2017). Od rána do večera ležela na sedle hustá mlha, nad ránem do ní jemně mrholilo. Po jedenácté hodině déšť opět zesílil a odchyty tak byly ukončeny. Tah i tak prakticky neprobíhal. Odchyceno bylo 37 ptáků 7 druhů: linduška lesní (1), pěvuška modrá (3), králíček obecný (1), sýkora koňadra (15), sýkora modřinka (11), sýkora uhelníček (4) a pěnkava obecná (2).
V první říjnové dekádě obvykle protahují poslední lindušky lesní, výjimkou byl loňský rok s odchyty až do listopadu. (Foto: Martin Smrček)

Propršená noc (noc 2./3.10.2017). Celou noc intenzivně pršelo, nejsilněji mezi 1 a 3 hodinou v noci. Teprve nad ránem se déšť uklidnil a umožnil roztažení sítí dvě hodiny před rozedněním. Ptáci táhli až v závěru noci jen ojediněle, odchytit se podařilo 3 červenky obecné a 2 kosy černé.

Silný tah sýkor a první letošní "sibiřan" (den 2.10.2017). Nad sedlem od rána probíhal velmi silný tah sýkor, kterých proletovaly tisíce, takže poprvé přečíslily pěnkavy, kterých protahovaly spíše stovky. V menším množství přelétali přes sedlo zvonci, stehlíci, čížci, hřivnáči a nejméně jedno hejno 15 konipasů bílých. Pouze jednou se ozval jikavec (letos zatím nebyl zaznamenán výrazný tah), zcela chyběly lindušky. Celkem bylo odchyceno 209 ptáků 15 druhů: strakapoud velký (1, třetí letošní), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (5), budníček menší (1), BUDNÍČEK PRUHOHLAVÝ (1, první letošní a dvanáctý (!) celkově), králíček obecný (6), červenka obecná (22), rehek zahradní (1), kos černý (7, letošní maximum), drozd zpěvný (13, rovněž letošní maximum), sýkora koňadra (137, letošní maximum, více než letošní odchyty do dnešního dne dohromady), sýkora modřinka (6), sýkora uhelníček (5), pěnkava obecná (1) a hýl obecný (1).
Již dvanáctý budníček pruhohlavý, chycený na sedle. (Foto: Martin Smrček)

Jasná noc prakticky bez tahu (noc 1./2.10.2017). Za jasné noci protahovali ptáci nepočetně do půlnoci, poté za silného jižního větru už jen ojediněle. Celkem bylo odchyceno 20 ptáků 4 druhů: střízlík obecný (1), červenka obecná (13), kos černý a drozd zpěvný (4).

Začíná říjen, měsíc intenzivního tahu (den 1.10.2017). První říjnový den zavládlo nad sedlem krásné počasí bez oblačnosti, které opět umožnilo početný tah pěvců. Od rána protáhly řádově tisíce ptáků, především pěnkavy, čížci a sýkory, dále hejna dlasků, stehlíků a hřivnáčů, jednotlivě proletovaly lindušky, konipasi, vlaštovky, sojky a králíčci. Kolem osmé ráno protáhl nad sedlem moták pilich, letos už nekolikátý. Celkem bylo odchyceno 57 ptáků 14 druhů: pěvuška modrá (3), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1, čtrnáctá říjnová na sedle; nejpozdější odchyt je prozatím z 16.10.2015), králíček obecný (7), červenka obecná (4), kos černý (3), drozd zpěvný (2), sýkora koňadra (18), sýkora modřinka (3), sýkora uhelníček (3), šoupálek dlouhoprstý (1, letošní patnáctý - zdá se, že v tomto roce táhnou), pěnkava obecná (2), zvonohlík zahradní (1, druhý letošní) a čížek lesní (8).
Dospělá samice zvonohlíka zahradního.

Střídání služeb, jasná noc se sílícím jižním větrem téměř bez tahu (noc 30.9./1.10.2017). Dnes dorazila na sedlo vystřídat skupinu Radka Lučana skupina Martina Smrčka. Během večera při zcela jasném počasí zesiloval jižní vítr, kolem desáté hodiny již dosahoval průměrných hodnot kolem 5–6 m/s. Ptáci táhli jen velmi málo (max. 1 za 10 minut), po půlnoci tah ustal. Pozorovány byly opět minimálně 3 proletující sluky, jednou prolétla velmi rychle sevřená skupinka středně velkých ptáků, zřejmě nějakých bahňáků či malých kachen, které se však nepodařilo blíže určit. Během první poloviny noci uvízl v sítích další lelek lesní, jinak byla většina ptáků odchycena až nad ránem a při ranním rozletu. Celkem bylo odchyceno 19 ptáků 4 druhů: lelek lesní (1, mladý pták, šedesátý sedmý letošní), drozd zpěvný (12), červenka obecná (4) a kos černý (2).
Mladá samice lelka lesního - determinace pohlaví je v tomto přípqadě usnadněna dorůstajícími krajními rýdovacími pery na jedné straně ocasu. Podle světlých špiček na juvenilní části ocasu by mohla být mylně určena jako mladý samec.

Středně silný denní tah (den 30.9.2017). Od úsvitu probíhal za krásného podzimního dne nad sedlem středně silný denní tah, řádově prolétly přes sedlo tisíce ptáků. Před polednem tah zeslábl, ale neustal úplně, i během odpoledne a v podvečer přeletovala jednotlivá hejnka pěnkavovitých ptáků. Ze zajímavějších druhů byli pozorováni dopoledne dva protahující ostříži lesní, jen několik metrů nad sjezdovkou. Opět probíhal silný tah pestřenek a vážek. Celkem bylo odchyceno 33 ptáků 15 druhů: budníček menší (podivně zbarvený jedinec s výrazným nadočním proužkem a našedivělými zády, připomínající ssp. abietinus – křídelní index byl však kolem 2, tzn. mělo by jít stále o ssp. collybita), červenka obecná (8), pěvuška modrá (5), kos černý (1), střízlík obecný (1), králíček obecný (3), králíček ohnivý (2), sýkora koňadra (3), sýkora modřinka (2), sýkora uhelníček (1), pěnice pokřovní (1, druhá nejpozdnější vůbec po dvou ptácích z noci 3./4.10.2014), čížek lesní (2), ťuhýk obecný (1, mladý pták, další velmi pozdní jedinec), hýl obecný (1) a krahujec obecný (1).
Podivně zbarvený budníček menší, připomínající ssp. abietinus. Pozdní pěnice pokřovní. Mladý samec čížka lesního.
Mladý samec hýla obecného chycený jako poslední pták v sobotu dopoledne.

Slabý noční tah při jasné obloze (noc 29./30. 9. 2017). Noc byla chladná, jasná, s jižním větrem a v první polovině svítil dorůstající měsíc. Ptáci táhli jen málo, většina odchycených jedinců se objevila v sítích až nad ránem a při ranním rozletu. Pozorovány byly minimálně 3 sluky. Celkem bylo odchyceno 30 ptáků 7 druhů: červenka obecná (20), drozd zpěvný (4), kos černý (2), ťuhýk obecný (1, letošní pták č. 102, jeden z nejpozdnějších vůbec po ptácích z noci 1./2.10.2014 a dne 1.10.2014), pěnice černohlavá (1), rehek domácí (1) a rehek zahradní (2). Netopýři bylo odchyceni jen dva: netopýr rezavý a netopýr parkový.
Mladý ťuhýk obecný. Pár rehků zahradních a rehek domácí.

Táhnou nejen ptáci, ale i hmyz (den 29.9.2017). Jasná noc s jihovýchodním větrem skončila slušným ranním rozletem, po kterém následovala asi hodinová slabší fáze se skoro prázdnými sítěmi. Pak se ale ptáci začali opět chytat, noční migranty vystřídali migranti denní. Od úsvitu probíhal opět tah ptačích hejn, byl však slabší, než předchozí den. I tak prolétlo za dopoledne přes sedlo mnoho tisíc ptáků. Tradičně dominovaly pěnkavy obecné a čížci. Početně dnes protahovali holubi hřivnáči, pozorovali jsme minimálně 1000 ex., přičemž největší hejna měla kolem 200 ex. Objevily se jednotlivé vlaštovky, několikrát jsme zaznamenali skřivany lesní (minimálně 30 ex., největší hejnko 8 ex.), jeden skončil opět v sítích! Pozoruhodný byl však především tah hmyzu, zejména pestřenek, ale také vážek. Při zkusmém vzorkování se ukázalo, že mezi pestřenkami šlo téměř výlučně o dva druhy (budou předány k určení specialistům), u vážek jen o jeden – vážku žíhanou (Sympetrum striolatum). Tento tah byl o to pozoruhodnější, že probíhal proti jižnímu větru. Přitom u nočních motýlů je na při jižním větru nad sedlem obvykle zcela prázdno. Denní motýli dnes táhli také silně (70 ex. za půl hodiny), ale jen dopoledne, dokud vál jen slabý vánek, odpoledne se sílícím větrem jejich tah prakticky přestal. O to pozoruhodnější bylo pozorovat neskutečné množství pestřenek probíjejících se proti větru směrem na jih. Při zkusmém počítání jsme na ploše 3x4 m za chatou napočítali během odpoledne dvakrát po sobě přes 200 proletujících ex. za 10 minut! Vážek prolétlo za stejnou dobu stejnou plochou 5–10. Jejich tah nejspíš sledovali opoždění ostříži lesní – minimálně jeden prolétl přes sedlo, dalšího jsme pozorovali protahujícího směrem k sedlu na okraji Jeseníku kolem poledne. Celkem bylo dnes odchyceno 60 ptáků 12 druhů: červenka obecná (3), pěvuška modrá (30), králíček obecný (5), králíček ohnivý (5, celkem letos už 154 ptáků!), šoupálek dlouhoprstý (3, letos celkem 14 ptáků, pravděpodobně pobíhá slabý tah), pěnice černohlavá (1 + jeden velmi zajímavý a cenný zpětný odchyt dospělé intenzivně pelichající samice, která zde byla kroužkována 17.8. t.r. Jožkou Chytilem jako hnízdící), sýkora uhelníček (3), sýkora koňadra (5), čížek lesní (2), skřivan lesní (1, již čtvrtý za uplynulé dva dny!), kos černý (1) a drozd zpěvný (1).
Další odchycený skřivan lesní. Nápadný bílý pruh na spodní straně křídla tvořený krovkami u skřivana lesního. Tah vážek zřejmě sledovali i pozdně táhnoucí ostříži – tento směřoval směrem k sedlu od okraje Jeseníku.
Dospělá pelichající samice černohlávka z místní hnízdní populace (kroužkována na ČHS 17.8. t.r. jako hnízdící) dokazuje, že i když je hlavní průtah tohoto druhu dávno za vrcholem, mohou se někteří místní ptáci stále zdržovat na hnízdišti! Masový průtah vážek se týkal zřejmě jediného druhu – vážky žíhané (Sympetrum striolatum).
Oba druhy tažných pestřenek, které masově proletovaly přes sedlo.

Další jasná noc se 4 druhy sov (noc 28./29.9.2017). Noc byla opět jasná, tentokrát s větrem s výraznějším jižním aspektem, ale jen slabým, kolem 1 m/s. Pozorovatelný ptačí tah byl jen slabý, naprostou většinu ptáků tvořily červenky. Ukázaly se ale i jednotlivé sovy, oba druhy kalousů. Naopak lelek se objevil jen jeden a ani nad ránem se jej nepodařilo odchytit. Netopýři létali o poznání méně, než předchozí noc a jejich aktivita ve druhé polovině noci ustala úplně. Minimálně 2x byla pozorována protahující sluka. Celkem bylo odchyceno 56 ptáků 10 druhů, většina až kolem ranního rozletu: kalous ušatý (2, sedmý a osmý letošní), kalous pustovka (1, už šestá letošní a celkově šestnáctá), puštík obecný (1, starý pták; první letošní - takže nadále platí pravidlo ani rok bez puštíka), sýc rousný (1, mladý pták; čtrnáctý etošní, zatím chybí výrazný "tah" předchozích dvou let), červenka obecná (37), drozd zpěvný (7), kos černý (4), skřivan polní (1; první letošní), bramborníček černohlavý (1, druhý letošní) a střízlík obecný (1).
Dospělý puštík obecný. Detail křídla odchyceného puštíka s pelichající 1. loketní letkou. Mladá samice bramborníčka černohlavého odchycená při ranním rozletu.

Krásný denní tah (den 28.9.2017). Od rána panovalo na sedle jasno a krásné počasí, vál slabý jižní vítr a probíhal velmi silný ptačí tah. Během prvních zhruba dvou hodin byla jeho intenzita až kolem 2500 ptáků za 10 minut. Celkový počet ptáků, kteří protáhli do 10 hodin dopoledne se pohyboval kolem 20 000, většinu tvořily pěnkavy (12 000) a čížci (5 000); početně protahovali konipasi bílí (300), pěvušky modré (200), koňadry (200), špačci (500), konopky obecné (300) a dlasci (500), v menších počtech pak skřivani lesní (min. 22), lindušky lesní (50), lindušky luční (20), kosi černí (50), drozdi zpěvní (20) a brávníci (20), uhelníčci (50), zvonci (50), stehlíci (100), zvonohlíci (50). Z dalších zajímavých druhů prolétlo nejméně sedm poštolek, hejnka hřivnáčů, linduška rudokrká, konipas horský, dva brhlíci, vrabec polní, první jikavec a asi 30 křivek obecných. Velmi silně táhly vlaštovky, kterých prolétlo minimálně 1500 ex.! Celkem bylo odchyceno 86 ptáků 15 druhů: kos černý (1), drozd zpěvný (7), čížek lesní (14), pěnkava obecná (1), pěvuška modrá (20), červenka obecná (3), sýkora koňadra (15), sýkora modřinka (3), králíček obecný (8), králíček ohnivý (8), cvrčilka zelená (1), šoupálek dlouhoprstý (1), sojka obecná (2, čtvrtá a pátá letošní), skřivan lesní (1) a budníček menší (1).
Po dlouhé době odchycený skřivan lesní.

Slabý tah s pěknými druhy (noc 27./28.9.2017). Noc byla opět jasná a se slabým jihovýchodním větrem. Už krátce po setmění se podařilo odchytit první lelky, po rozsvícení světla se toho moc nedělo. Nebyly vidět skoro žádné můry, ale netopýrů se nad sjezdovkou proháněla řada, některé se podařilo i odchytit. Díky odchytům i pomocí detektoru bylo jasné, že jsou dnes nad sjezdovkou nejpočetnější netopýři parkoví a netopýři pestří. Postupně se přidali také ptáci; tah nebyl nijak impozantní, ale každou minutu proletěl ve světle reflektoru aspoň jeden pták, později i trochu více. Drtivá většina ptáků byly samozřejmě červenky, zahlédli jsme také dvě až tři pustovky a dva kalousy ušaté, sedm sluk lesních, dvě malé kachny a po půlnoci jednotlivé protahující drozdy. V síti ale tentokrát skončilo minimum ptáků, na většinu jsme museli čekat do ranního rozletu. V první polovině noci prolétl nad sedlem kvakoš noční, nad ránem volavka popelavá. Celkem bylo odchyceno 47 ptáků 8 druhů: lelek lesní (6, celkem letos už 66 ptáků), kalous ušatý (1, šestý letošní), červenka obecná (29), kos černý (3), drozd zpěvný (1), skřivan lesní (2, první chycení od roku 2014!), bělořit šedý (1) a sluka lesní (1, druhá letošní a evidentně první tahová).
Orion už vévodí obloze krátce po půlnoci. Jeden ze šesti (!) lelků této noci. Letošní rok je na lelky rekordní. Neuvěřitelná tlama lelka lesního.
NAd sjezdovkou létaly pustovky i kalousi ušatí, odchytit se podařilo jen "obyčejného" kalousa. Druhá letošní sluka a zřejmě první tahová; sluk prolétlo v noci nad sedlem nejméně sedm. Při ranním rozletu uvízl v síti i čtrnáctý letošní bělořit.

Slabší denní tah ptáků, silný tah denních motýlů (den 27.9.2017). Nad sedlem panovalo po celý den oblačno až polojasno a příjemné teploty kolem 15 stupňů. Zatímco tu střídavě svítilo slunce, dole pod horami severním směrem bylo údolí po většinu dne zalito mlhou, která se trhala jen v nejteplejší části dne a zmizela až k večeru. Od úsvitu probíhal slabší tah, celkově protáhlo během dne řádově jen několik málo tisíc ptáků. Dominovaly klasicky pěnkavy a čížci, ostatních pěnkavovitých byly spíše desítky ex. Protáhlo ale i minimálně 100 vlaštovek, minimálně 300 hřivnáčů, jedno hejno 22 kormoránů velkých, minimálně 2 datli, 2 strakapoudi velcí, 2 ořešníci a 1 moták pochop. Viditelně, respektive slyšitelně táhly pěvušky modré. Silně protahovali skřivani lesní, za dopoledne minimálně 50 ex., přičemž největší pozorované hejnko mělo 18 jedinců. Pokračoval silný průtah baboček admirálů (v poledne za půl hodiny jsme napočítali 69 ex. na zhruba 100 m širokém úseku), k nim se přidali i bělásci řepkoví a řepoví, kterých prolétlo během dne několik stovek. Zajímavé bylo, že jakmile kolem třetí hodiny odpoledne nízká oblačnost dole v údolí zhoustla, babočky na rozdíl od bělásků přestaly táhnout. Evidentně šlo o projev různého stylu letu, kdy babočky - na rozdíl od bělásků - využívají termiku k plachtivému letu a mlha jim zabránila vystoupat nahoru. Zajímavý byl i silný průtah pestřenek, kterých jen kolem stanice prolétly řádově tisíce ex. Celkem bylo odchyceno 54 ptáků 16 druhů: kos černý (1), drozd zpěvný (1), budníček menší (2), budníček větší (1, jedinec evidentně náležící k poddruhu acredula s typicky bílým břichem, absencí žluté a slabým nadočním proužkem, na první pohled vypadající spíše jako budníček menší), červenka obecná (5), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1), pěvuška modrá (19), králíček obecný (5), králíček ohnivý (6), sýkora koňadra (2), sýkora modřinka (2), sýkora uhelníček (5), čížek lesní (1), linduška lesní (1, abnormálně vybarvený jedinec s leucistním zobákem a čelem) a šoupálek dlouhoprstý (1, desátý letošní).
Mlha v údolí se držela skoro celý den, jen s různou intenzitou. Babočka admirál – jeden z dálkových migrantů mezi denními motýly. V okolních lesích rostou hojně hřiby sametové.
Budníček větší poddruhu acredula. Abnormálně zbarvená linduška lesní.

Další jasná noc s východním větrem, dalším lelkem a sovičkami (noc 26./27.9.2017). Nad horami panuje jasno, pozorovatelný tah se objevuje až po západu měsíce a je jen slabý. Proletují v zásadě jen jednotlivé červenky s intenzitou 1–2 ptáci za 5 minut. Celkem bylo odchyceno 13 ptáků 6 druhů: červenka obecná (7), lejsek šedý (1, osmý letošní), rehek domácí (1, čtvrtý letošní, stále před začátkem hlavního tahu), kos černý (1), lelek lesní (1 – krásný dospělý samec) a sýc rousný (2, oba mladí ptáci; dvanáctý a třináctý letošní).
Šedesátý letošní lelek kroužkovaný na ČHS. Významná postava současné slovenské zoologie Peťo Kaňuch s odchyceným lelkem.

Slabší denní tah ptáků, impozantní tah denních motýlů (den 26.9.2017). Po silném ranním rozletu bylo více než hodinu na sedle mrtvo, ale s východem slunce a oteplením se ptáci začali hýbat a občas se i nějaký chytl. Oproti včerejšku však hejnka denních migrantů přeletovala jen sporadicky. Dominantní byly opět pěnkavy (desítky), následovány sýkorami (hlavně koňadrami - desítky), ostatní druhy se objevovaly spíše jednotlivě, zejména lindušky lesní, dlasci, několik menších hejn špačků, jedno hejno asi 20 kvíčal. Minimálně 2x přeletěl ořešník. Díky výraznému oteplení a občasnému slunečnímu svitu začali k polednímu výrazně táhnout denní motýli, kromě ojedinělých bělásků prakticky výhradně babočky admiráli: v poledne během 30 minut jsme napočítali na cca 100 m širokém úseku kolem chaty 42 proletujících ex., zhruba o 2 hodiny později za 20 minut již 65 ex. Vzhledem k šířce sedla tudy muselo během několika poledních hodin protáhnout mnoho tisíc jedinců! Během odpoledne se tvořila nad sedlem krásná termika a od severu vytahovala z údolí cáry mlhy, které se nad sedlem rozpuštěly, chvílemi je však i zalily. V termice začali hezky táhnout dravci, během cca 40 minut kolem půl třetí prolétlo minimálně 5 motáků pochopů, 4 káně a jeden krahujec, objevila se minimálně 2 hejna hřivnáčů (70 a 60 ex.) a mírně se oživil i průtah menších hejn pěnkavovitých, zejména čížků (min 5-10 menších hejn). Prolétla i min. dvě menší hejna špačků. Celkem bylo kroužkováno 34 ptáků 13 druhů: červenka obecná (4), králíček ohnivý (12), králíček obecný (5), budníček větší (1), budníček menší (2), kos černý (1), pěnice hnědokřídlá (1), pěnice černohlavá (1), sýkora koňadra (2), sýkora uhelníček (1), pěvuška modrá (2), rákosník proužkovaný (1) a sojka obecná (1, třetí letošní a celkově devátá).

Červenky a sovy táhnou a chytají se při jasné noci (noc 25./26.9.2017). K večeru se obloha nad sedlem vyjasnila a vítr se stočil z jižního spíše na východní a zeslábl na slabý vánek. Pomalu dorůstající měsíc brzy zapadnul a i při hvězdnaté noci byla nad horami černá tma. Samozřejmě kromě našeho reflektoru. V jeho světle se už od setmění proháněla spousta netopýrů, podle občasné zkoušky s ručním detektorem zpočátku zejména místních netopýrů severních, postupně ale přibývalo několik tažných druhů - zkrátka a dobře, rozjel se slušný tah netopýrů. Podobně tomu bylo i u ptáků, již zhruba od půl desáté se ve světle objevovaly proletující červenky, které se i chytaly. Jejich tah postupně sílil, až kolem druhé v noci protahovalo nad světlem mezi 10–20 červenkami za 5 minut. Jiné druhy pěvců jsme prakticky nepozorovali, i když odchyt na sklonku noci při ranním rozletu ukázal, že táhla i řada dalších druhů, jen zřejmě v nízkých počtech a ve velké výšce. Početnější tah červenek s postupujícím podzimem obvykle sledují zejména při jasných nocích i táhnoucí sovy - a tak tomu zřejmě bylo i dnes, neboť již v první polovině noci jsme v ozářeném prostoru pozorovali proletující pustovku. Do rána se chytly hned dvě (jedna až k ránu), k nim navíc nad ránem ještě kalous a aby nebylo sov málo, na hlasovou reprodukci, kterou provozujem za příhodných podmínek (slabý vítr či bezvětří bez mlhy) se odchytl i další sýc. Absence mlhy a silného větru skýtala ideální podmínky i pro tah a úspěšný odchyt lelků, kteří se do rána chytli celkem čtyři. Celkem bylo odchyceno 140 ptáků 13 druhů: červenka obecná (118 - jediný druh, který se chytal v temné části noci, téměř všechny ostatní až za ranního rozletu; zatím nejvyšší letošní počet a druhá stovková červenková noc), střízlík obecný (1), pěnice slavíková (1), pěnice černohlavá (2), rákosník proužkovaný (1), králíček ohnivý (1), ťuhýk obecný (1, rovněž ještě zcela za tmy ve 4 hodiny ráno), kos černý (2), drozd zpěvný (5), lelek lesní (4, vše mladí ptáci; celkem letos rekordních 58 lelků, srovnatelný je jen rok 2015 s 54 odchycenými lelky), kalous pustovka (2, mladý samec a samice; letos už rekordních pět pustovek a to ještě tah ani pořádně nezačal - možná se dočkáme jejich zajímavého pohybu?), kalous ušatý (1, letos rovněž pátý) a sýc rousný (starý, minimálně tříletý pták; teprve jedenáctý letošní nový pták). Tři ze čtyř odchycených druhů netopýrů představují klasické dálkové migranty, mezi kterými početně dominoval netopýr pestrý (10), následován netopýrem parkovým (6) a netopýrem rezavým (1). Dále byl chycen jeden netopýr černý, což je naopak druh sedentární.
Oba naše druhy kalousů (vlevo samice kalouse ušatého, vpravo samice kalouse pustovky). Mladý samec kalouse pustovky. Zdá se, že letos by mohl být na pustovky dobrý rok - 5 odchycených ex. před počátkem října je opravdu dobrý výsledek. Mladý samec lelka lesního s typicky vyvinutou kresbou křídel i ocasu - tak tomu bývá málokdy.
Náš asi nejhezčí netopýr - netopýr pestrý (Vespertilio murinus) je druhem podnikajícím pravidelné sezónní dálkové migrace až na vzdálenosti přes 1500 km. Netopýr černý (Barbastella barbastellus) je díky typickému mopslímu vzhledu snadno poznatelným druhem. Přes jeho hojnost v Jeseníkách jde o druh, který se na sedle chytá jen zcela výjimečně, přestože se v okolí odchytových stanovišť vyskytuje, jak naznačují četné záznamy echolokace. Důvodem bude jeho velmi citlivá echolokace, díky které se dokáže dobře vyhnout sítím.

První letošní pořádný denní tah (den 25.9.2017). Po slabé noci přišel hned s rozedněním po odeznění noční slabé fronty konečně den s pořádným tahem, kdy se z mlhy, která až do časného odpoledne na sedle panovala, vynořovalo jedno ptačí hejno za druhým. Zároveň byli ptáci odevšad i slyšet. Početně dominovaly pěnkavy (tisíce ptáků), početně však táhla řada dalších druhů - dlasci (stovky), lindušky lesní (desítky), luční (desítky), špačci (stovky), drozdi brávníci (desítky), sýkory koňadry a uhelníčci (desítky). Jednotlivě se objevily křivky, konipasi lučn& iacute; a minimálně 4x se ukázalo menší hejnko (3–15) skřivanů lesních, zdržných playbackem. Velmi početně táhly také pěvušky modré, což se projevilo i na počtech odchycených jedinců. Mlha se během odpoledně postupně zvedala, do večera zmizela úplně. Jednotlivá hejnka zrnožravých ptáků protahovala ještě kolem třetí hodiny odpoledne. Objevili se i jednotliví dravci - minimálně 2x káně lesní, jednou poštolka a jednou pochop. Celkem bylo odchyceno 68 ptáků 15 druhů: pěvuška modrá (39), sýkora koňadra (6), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (2), sýkora lužní (1), šoupálek dlouhoprstý (1), brhlík lesní (1), červenka obecná (1), pěnice slavíkov á (1), králíček obecný (4), králíček ohnivý (6), budníček menší (1), budníček větší (2), rehek zahradní (1) a linduška lesní (1). Kromě toho se chytl mladý samec krahujce, kroužkovaný zde v srpnu.

Další mlžná noc jen se slabým tahem (noc 24./25.9.2017). Další noc, kdy byly celkem ideální podmínky k odchytu, ale ptáci táhli jen velmi slabě. To se potvrdilo i během několika děšťových přeháněk, které vždy spolehlivě prokážou, zda absence viditelného tahu je reálná věc nebo jen zdání. Ani při dešťových přeháňkách se počet ptáků poblíž reflektoru moc nelišil - po většinu času nebylo na co koukat. Celkovou bilanci výrazně vylepšil až závěr noci, kdy ptáci táhli o něco více, což se projevil o na ran ním rozletu. Ve druhé půlce noci se častěji z mlhy ozývali táhnoucí drozdi zpěvní. Celkem bylo odchyceno 44 ptáků 12 druhů: červenka obecná (20), rákosník proužkovaný (5), rákosník obecný (1), rehek zahradní (4), lejsek černohlavý (3), budníček větší (3), bramborníček černohlavý (1), cvrčilka slavíková (1), cvrčilka zelená (1), střízlík obecný (1), drozd zpěvný (3) a lelek lesní (1). Z netopýrů se chytl jeden netopýr vousatý a jeden netopýr pestrý. Překvapením byl dost pozdní výskyt nádherné stužkonosky modré.

Celodenní mlha bez tahu (den 24.9.2017). Noční mlha trvala i po celý následující den a ptáci táhli jen velmi slabě - ojediněle se ozývali z okolních porostů králíčci, uhelníčci a hýli obecní. Celkem bylo odchyceno 12 ptáků 7 druhů: králíček obecný (5), pěnice černohlavá (1), bramborníček hnědý (1), sýkora koňadra (1), šoupálek dlouhoprstý (2), drozd zpěvný (1), kos černý (1).

Mlžná noc prakticky bez tahu (noc 23./24.9.2017). I když byla po celou noc ideální mlha a vál jen slabý severní vítr, ptáci prakticky netáhli. Jen nad ránem se z mlhy občas ozval protahující drozd zpěvný. Za celou noc bylo kroužkováno jen 9 ptáků 6 druhů: lejsek šedý (1), lejsek černohlavý (2), rákosník proužkovaný (1), kos černý (1), drozd zpěvný (1), červenka obecná (3). Kromě toho se chytl jeden sýc rousný kroužkovaný minulý týden.

A podobně prázdný den (den 23.9.2017). Především vzhledem k počasí ptáci netáhli, odchyceno bylo pouhých 7 ptáků 5 druhů: králíček ohnivý (1), červenka obecná (1), kos černý (1), sýkora uhelníček (3) a hýl obecný (1).

Prázdná noc (noc 22./23.9.2017). Během noci bylo odchyceno pouhých 6 ptáků 2 druhů: pěnice černohlavá (2) a červenka obecná (4).

Další nával uhelníčků (den 22.9.2017). Po dvoudenní pauze se opět obnovil silný tah mladých uhelníčků, který přinesl letošní rekordní počet odchycených ptáků. Celkem bylo odchyceno 132 ptáků 18 druhů: strakapoud velký (1, druhý letošní a šestnáctý celkově), pěvuška modrá (1, překvapivě jediný pták!), rákosník obecný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (16), pěnice slavíková (4), pěnice pokřovní (1, osmnáctá letošní), budníček menší (1), budníček větší (2), králíček obecný (4), králíček ohnivý (5), červenka obecná (2), bramborníček hnědý (1, letošní už třiadvacátý), sýkora koňadra (19, první letošní výraznější pohyb, ale kromě odchycených ptáků bylo kontrolováno také místní mládě, kroužkované v červenci), sýkora modřinka (6), sýkora uhelníček (64, letošní maximum), brhlík lesní (1, letošní pátý) a hýl obecný (2).

Dozvuky malé velké noci (noc 21./22.9.2017). Další noc byla početně výrazně slabší, ale opět se v krátkých epizodách ukázala řada druhů, stačí si prohlédnout druhový přehled. Celkem bylo odchyceno 77 ptáků 14 druhů: křepelka polní (1, letošní třicátá), chřástal kropenatý (1, první letošní a celkově šestý), střízlík obecný (1, druhý noční letos), ťuhýk obecný (7, i druhou noc pokračoval nápadný opožděný tah mladých ptáků, který letošní počet zaokrouhlil na 100 ex.), rákosník obecný (2), rákosník proužkovaný (3), pěnice černohlavá (19), pěnice slavíková (13), budníček větší (5), lejsek černohlavý (1), lejsek šedý (1, šestý letošní), červenka obecná (17), rehek zahradní (3) a drozd zpěvný (3).

Takový normální den na sedle (den 21.9.2017). Kromě drobných dozvuků noci se chytalo jen minimum ptáků, takže byl také čas na odpočinek. Celkem bylo odchyceno 26 ptáků 8 druhů: ťuhýk obecný (1), pěnice černohlavá (5), budníček větší (3), králíček obecný (5), králíček ohnivý (1), červenka obecná (2), sýkora uhelníček (4) a hýl obecný (5).

Další malá velká noc (noc 20./21.9.2017). Za vše mluví komentovaný druhový přehled s některými zajímavými druhy a počty. Celkem bylo chyceno 149 ptáků 19 druhů: bukáček malý (1, první letošní, celkově čtvrtý), křepelka polní (4), sýc rousný (1, desátý letošní), lelek lesní (5, celkem letos 54 ptáků - to je vyrovnání počtu z nejlepšího roku 2015), ťuhýk obecný (19, letošní maximum v době, kdy už měl tah tabulkově dávno skončit; podobně v noci 15./16.9.2015 bylo kroužkováno 10 ex. a v roce 2014 byli 4 ťuhýci chyceni ještě začátkem října), rákosník proužkovaný (2), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (33, letošní maximum), pěnice slavíková (30), pěnice hnědokřídlá (2), pěnice pokřovní (2), budníček větší (9), lejsek černohlavý (16), červenka obecná (18), rehek zahradní (2), bělořit šedý (1, letošní třináctý), bramborníček hnědý (1, letošní dvaadvacátý) a drozd zpěvný (1).
Čtvrtý bukáček, chycený na sedle. Bělořiti se většinou sítím vyhýbají. Za námi je další na křepelky poměrně slabý rok.
Více než padesát chycených lelků - to je výborný rok na tento druh. Pomalu by měl přijít podzimní ?tah? sýců rousných.

Bude doplněno - den 19.9.2017, noc 19./20.9.2017, den 20.9.2017.

Vlažný noční tah (noc 18./19.9.2017). Krátce po setmění létali jen netopýři, ale před devátou hodinou se do slukovky chytila třetí letošní pustovka! Předpověď slibovala zataženou oblohu a skutečně nakrátko i zapršelo a objevilo se několik ptáků, včetně bělořitů. Postupně se ale spíše vyjasnilo a přes vlhkost 99% se neukázal ani kousek mlhy. Ptáci se objevovali ve frekvenci 1 pták za 1 minutu, většinou šlo o červenky. Nejvíce ptáků pak v sítích uvízlo po zhasnutí světla před rozedněním. Celkem bylo chyceno 75 ptáků 10 druhů: kalous pustovka (1, třetí letošní a třináctá celkově), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice slavíková (1), pěnice pokřovní (1), lejsek černohlavý (8), červenka obecná (57), rehek zahradní (2), bramborníček hnědý (2, letos celkem už 21 ex.) a kos černý (1).
Další noc bez mlhy... Přichází čas červenkových nocí. A pomalu doznívá tah rehků zahradních.
I letos bylo kroužkováno více než 20 bramborníčků hnědých. Doznívá tah cvrčilek zelených. Noční oblohu přebírají zimí souhvězdí v čele s Orionem.

Uhelníčci a ohniváci vyrazili na cestu (den 18.9.2017). Nejnápadnějším druhem tohoto dne byla sýkora uhelníček. V některých letech byl na sedle zaznamenán výrazný pohyb tohoto druhu, v jiných se chytali jen ojedinělí ptáci. Nejsilnější tah se objevil v roce 2012, kdy ptáci táhli už od léta a celkem bylo kroužkováno 513 ex. Oproti tomu loni bylo chyceno jen 54 ptáků. Po relativně vlažném začátku letošní sezóny bylo dnes kroužkováno více ptáků než za celou sezónu předchozí. Celkem bylo kroužkováno 109 ptáků 11 druhů: strakapoud velký (1, první letošní, celkově patnáctý), pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (1), králíček obecný (7), králíček ohnivý (19, letošní maximum a druhý nejsilnější odchyt vůbec; rekordem zůstává 41 ex. kroužkovaných 17.09.2015), červenka obecná (13), sýkora koňadra (4), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (59), sýkora parukářka (2, třetí a čtvrtá letošní, celkem 16 ptáků), brhlík lesní (1, už čtvrtý letošní, celkem 16 ex.).
Duha nad Červenohorským sedlem. Zřejmě místní sýkora parukářka.

A další slabá noc (noc 17./18.9.2017). Podle počasí v nížině se dá usuzovat, že v celých Jeseníkách pršelo do noci a to ovlivnilo odcyty. Kroužováno bylo celkem 9 ptáků 4 druhů: linduška lesní (1, první noční letos a padesátá celkově), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (6) a kos černý (1).

Vemi pestrý den (den 17.9.2017). Deštivá neděle přinesla málo chycených ptáků, za to ale hodně druhů. Opět měl vliv evidentní rozlet ptáků z noci (viz třeba rákosníci) a rovněž míchání letních a podzimních druhů. Větší počet druhů byl chycen naposledy 10.9. a předtím 2.9. Celkem bylo odchyceno 33 ptáků 16 druhů: střízlík obecný (1, jejich tah by se teď měl rozjíždět), pěvuška modrá (1), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (2), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (6), pěnice slavíková (2), pěnice pokřovní (1), budníček menší (1), budníček větší (1), králíček obecný (2), králíček ohnivý (2), červenka obecná (9), sýkora uhelníček (1) a hýl obecný (1).

Mírně tahová noc (noc 16./17.9.2017). Po střídání na sedle máme zatím jen kusé zprávy omodchytech, výsledky ze sobotní noci (a rozletu dalšího rána) ukazují, že tah opět slabě běží. Odchyceno bylo 27 ptáků 10 druhů: rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (6), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (5), pěnice pokřovní (1), budníček větší (1), lejsek černohlavý (2), červenka obecná (7) a rehek zahradní (1).

Střídání na sedle (den 16.9.2017). Po krátkém ranním chytání se spustil v devět hodin déšť, který by měl podle předpovědi vydržet až do půlnoci. Po sedle se válí mlha a Jožka Chytil s Luckou Turčokovou čekají na vystřídání severočechy. Mají za sebou zajímavý týden, hodně deštivý, hodně větrný, se slabými odchyty, ale také se silnými tahovými nocemi, včetně jedné velké noci. Díky tomu se zase podařilo nahlédnout pod pokličku nočního tahu v polovině září. Dnes, poslední dopoledne jejich pobytu na sedle, bylo odchyceno celkem 21 ptáků 8 druhů: pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (5), pěnice slavíková (2), králíček obecný (2), králíček ohnivý (6, celkem letos 83 ptáků), červenka obecná (2), drozd zpěvný (1) a sýkora uhelníček (2).
A jaká je další tahová předpověď? V následujícím týdnu by měl nadále sílit především tah červenek. Před námi je závěr tahu pozdně letních druhů - lindušky lesní, rákosníků, cvrčilky zelené, pěnice slavíkové, budníčka většího; u lejska černohlavého by měli v těchto dnech být chytáni poslední ptáci sezóny. Stále pokračuje tah lelka lesního, pěnice černohlavé, králíčka ohnivého, ve vrcholu je rehek zahradní. Do vrcholu nyní půjde tah pěvušek modrých a bělořitů, postupně by měl sílit i tah králíčků obecných a drozdů zpěvných. Pomalu se začne rozjíždět výrazný tah střízlíků, koňader a modřinek, přibývat bude pěnkav obecných a nastoupí druhá a hlavní vlna budníčků menších. Objevit by se měli první bramborníčci černohlaví. Po 20.9., pokud se potvrdí úkaz předchozích dvou let, by se měl objevit náhlý ostrý vrchol odchytů sýce rousného. A přichází také doba prvních "sibiřanů", jako je budníček pruhohlavý. Inu, nechme se překvapit.

Rozlet zachraňuje prázdnou noc (noc 15./15.9.2017). Noc byla pěkná, jasná s hvězdami a ptáci táhli jen jednotlivě. Většina se pak pochytala až za (před)ranního rozletu, který mimo jiné ukazuje jasně sílící tah červenek. Mimo dále zmíněných ptáků byl kontrolován jeden sýc rousný. Celkem bylo odchyceno 85 ptáků 6 druhů: budníček větší (2), lejsek černohlavý (2), červenka obecná (76), rehek zahradní (1), bělořit šedý (2, celkem letos dvanáct ptáků) a drozd zpěvný (2).

Pauza (noc 14./15.9.2017, den 15.9.2017). Na sedlo zavítal silný a vytrvalý déšť, takže se nechytalo. Jen v noci 14./15.9. se podařilo odchytit tři ptáky - rehka zahradního, pěnici hnědokřídlou a ráno do podběráku u světla druhého letošního (a celkově jedenáctého) konipasa lučního.

Slabý den po větrné noci (den 14.9.2017). Jak ukázal "rozlet", v noci skutečně mnoho ptáků netáhlo a ani ve dne to nebylo lepší. Celkem bylo odchyceno 9 ptáků 7 druhů: pěvuška modrá (1), cvrčilka zelená (1), pěnice slavíková, králíček ohnivý (1), červenka obecná (2), sýkora lužní (1, letos už sedmá - že by přece jen protahovaly, jako v jiných stanicích?) a sýkora uhelníček (2).

Vichr z hor (noc 13./14.9.2017). Předpověď slibovala docela pěknou noc, s jedinou výjimkou - tou byl vítr s "dvěma ocásky". Už krátce po setmění volal Jožka Chytil, že to možná ani nemá cenu - což byla, jak se ukázalo, celkem správná předpověď. Meteostanice na Šeráku ukazovala průměrnou rychlost jižního větru přes 10 m/s s poryvy přes 20 m/s. A ani na sedle to nebylo o mnoho lepší. Vítr chvílemi v poryvech cloumal větvemi a propínal světelné sítě do oblouků. Nad tím se pomalu udělala krásná mračna, která později sestupovala níže a proměnila se v mlhu jemných kapiček. S těmi si vítr nad sjezdovkou hrál a protáčel je do roztodivných obrazců. To bylo víceméně jediné divadlo, které jsme před sebou měli. Nad světlem se mihnul jakýsi větší pták, po půlhodině proletěl druhý někde mezi námi a hotelem. Poté jsme ve světle do půlnoci zahlédli odhadem celkem 5-10 ptáků, většinou lejsků, kteří se přece jen rozhodli to zkusit proletět. Jeden z nich neomylně zamířil přímo k síti a poskytnul nám možnost zaznamenat čestný úspěch. Před půlnocí se na sjezdovku postupně snesla mlha, ale pro nulový pohyb ptáků jsme přešli na noční režim. Doplnění: Krátce po mém odjezdu se rozpršelo a "bylo po ptákách". Stejně kvůli silnému větru nic netáhlo; nakonec přibylo jen na ranním rozletu pět červenek obecných.
Ve 23 hodin si vítr nad sjezdovkou pohrává s mlžnými kapičkami. Ve 23:15 se na sjezdovku pomalu snáší mlha. Mladý lejsek černohlavý - čestný úspěch první poloviny noci.

Sílí vichr (den 13.9.2017). Po úspěšné noci se nad sedlem převalovala mlha, ale přitom také výrazně sílil východní vítr. Nad sedlem prolétlo několik vlaštovek, sokol stěhovavý, další moták pilich a hejnka špačků, konipasů, lindušek a pěnkav. Celkem bylo odchyceno 13 ptáků 8 druhů: linduška lesní (1), špaček obecný (2, první letošní), cvrčilka zelená (2), králíček obecný (2), králíček ohnivý (3), červenka obecná (1), rehek zahradní (1) a sýkora koňadra (1, teprve třináctá letošní).

Další tahová noc (noc 12./13.9.2017). Večer jsem zajel posílit posádku a zásobu kroužků na sedle společně s Vojtou Procházkou. Po setmění se brzy ukázali jednotliví ptáci a brzy se i bez mlhy začali sem tam chytat. V okolí světla se několikrát mihli bělořiti, jednoho se podařilo i odchytit, ze spodní sítě donesl Vojta Procházka druhou letošní pustovku. Nejvíce táhli opět lejsci, viditelně se mezi nimi objevovali i další ptáci - rákosníci, rehci, červenky, cvrčilky, budníčci a jednou něco podobného slavíkovi. V maximu kolem jedenácté hodiny proletovalo více než 100 ptáků za 10 minut. K půlnoci ale začal tah slábnout a bylo jasné, že na zbytek noci vystačí tři členové. Poněkud nečekaným závěrem byl na konci noci nálet červenek, které zaměstnaly osádku na delší dobu. Celkem bylo odchyceno 161 ptáků 15 druhů: kalous pustovka (1, druhá letošní a dvanáctá celkově), sýc rousný (1, devátý letošní), rákosník proužkovaný (1), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (10), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (3, pěnice slavíková tím o 1 ex. předběhla letošní počet odchycených pěnic černohlavých - 209 ku 208), budníček větší (4), lejsek černohlavý (21, celkem letos už 848 ptáků), slavík modráček (2, poprvé letos více než jeden, pátý a šestý v tomto roce), červenka obecná (102, poprvé letos více než stovka ptáků), rehek zahradní (9), bělořit šedý (1, letošní desátý), bramborníček hnědý (2, celkem letos 19 ex.) a drozd zpěvný (1). Odchycení netopýři: netopýr vousatý (1), netopýr parkový (1), netopýr pestrý (1), netopýr rezavý (3), netopýr vodní (1) a netopýr Brandtův (1).
První letošní pustovka - 11.9. (Foto Ondřej Belfín) Druhá letošní pustovka - 12.9. Dospělý samec bělořita šedého.

Návrat ke vzorkování se slabým tahem králíčků (den 12.9.2017). Během následujícího jasného dne protahovala nad sedlem hejnka pěnkavovitých ptáků, jednotlivé vlaštovky (ale také hejno asi 30 ex.), jednou skupinka šesti brávníků a ráno také sokol stěhovavý. Odchyt byl ovšem minimální, větší část chycených ptáků tvořili králíčci. Celkem bylo odchyceno 25 ptáků 10 druhů: linduška lesní (1), pěvuška modrá (2), cvrčilka zelená (3), pěnice černohlavá (1), pěnice hnědokřídlá (1), budníček větší (2), králíček obecný (9, letos zatím nejvyšší počet), králíček ohnivý (4), červenka obecná (1) a drozd zpěvný (1).

Deštivá noc a první pustovka (noc 11./12.9.2017). Rozvítili jsme až o půl desáté kvůli dešti a po chvíli sítě zase stáhli. Okolo jedné hodiny se měl podle předpovědi intezívní déšt utišit, mezitím v dešti protáhly řádově desítky ptáků. Déšť ustal nakonec ve tři hodiny ráno, mlha se na sjezdovce objevila jen chvílemi. Nebyly pozorovány žádné můry ani netopýři. Celkem bylo odchyceno 47 ptáků 11 druhů: kalous pustovka (1, první letošní a jedenáctá celkově), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (6), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (1), budníček větší (7), lejsek černohlavý (8), červenka obecná (18), rehek zahradní (2), kos černý (1) a drozd zpěvný (1).

Odpočinek po velké noci (den 11.9.2017). Během dne proletělo několik desítek lindušek lučních a konipasů lučních, jinak byl pozorovaný tah minimální. Kvůli vysílení posádky a souběžně špatnému počasí se tento den nechytalo.

VELKÁ NOC! (noc 10./11.9.2017). Již od rozsvícení světla okolo osmé hodiny se začali na obloze objevovat první ptáci. Tah intenzivně zesílil a již okolo půlnoci bylo ve světle kuželu možné pozorovat až 50 ptáků najednou. Takto intenzivní tah pokračoval až do rozednění a rozhodně patřil k těm nejintenzivnějším na sedle vůbec. Nejsilněji táhnoucím druhem noci byl lejsek černohlavý, odhadem desetitisíce ptáků. Intenzivně táhli také budníčcci větší, kteří sedali do louky před světlo a sbírali můry - chvilkami to byly až desítky ptáků. Jednotlivě táhli bělořiti, rákosníci včetně rákosníka velkého, sluky, z pod sítě byl vyplašen jeden chřástal, nekolikrát proletěli také bahňáci - vodouši bahenní, kropenatí a pisíci. Nad ránem v síti u světla uvízl také strnad zahradní. Podobná velká noc na rozdíl od přechozí menší noci naplno ukáže skutečnou sílu tahu a zastoupení jednotlivých druhů, dokáže také zahýbat dlouhodobými statistikami tahu a ukázat jeho reálný průběh. Celkem bylo odchyceno 754 ptáků 18 druhů - jde tedy o devátý nejpočetnější odchyt od roku 2010. Odchycené druhy: ťuhýk obecný (2), rákosník obecný (3), rákosník proužkovaný (14), rákosník zpěvný (3), cvrčilka zelená (16, letošní maximum), sedmihlásek hajní (5, tedy stejně jako letos zatím dohromady), pěnice černohlavá (7), pěnice slavíková (58, evidentně tedy stále početně protahuje), pěnice hnědokřídlá (7), budníček větší (28, letošní maximum), lejsek černohlavý (510!, nejen letošní maximum ale první přiblížení se dosavadnímu absolutnímu maximu 597 ex. z noci 15./16.9.2015), slavík obecný (1, sedmnáctý letošní), slavík modráček (1, čtvrtý letošní), červenka obecná (55, další letošní maximum druhu, který se brzy stane dominantou podzimních nocí), rehek zahradní (36, konečně zachycení výrazného průtahu tohoto druhu letos), bělořit šedý (3, letos zatím celkem 9 ex.), bramboríček hnědý (4, celkem letos 17 ptáků) a strnad zahradní (1, první letošní a celkově desátý na sedle). Odchycení netopýři: netopýr vodní (4).
Pokus o zachycení reje lejsků před světlem. (Foto Ondřej Belfín) Jeden z bělořitů šedých. (Foto Ondřej Belfín) Desátý strnad zahradní, kroužkovaný na sedle. (Foto Ondřej Belfín)

Velmi pestrý den - předehra velké noci (den 10.9.2017). Nad sedlem vládlo zatažené počasí, místy se válela mlha, kolem oběda pak začalo poprchávat. V hejnech 20-30 ex. protahovali pěnkavovití ptáci, jednotlivě lindušky lesní, pozorováno bylo také 6 hřivnáčů a 5 motáků pilichů. Spektrum odchycených ptáků jasně ukazuje, že šlo zejména o ptáky zdržené deštivou nocí, ve vzduchu bylo cítit něco velkého... Celkem bylo odchyceno 85 ptáků 17 druhů: ledňáček říční (1, první letošní a čtvrtý celkově), pěvuška modrá (1), ťuhýk obecný (1), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (6), cvrčilka zelená (13; typický noční migrant, který se sítím často vyhýbá - většinou je podletuje - a nejvíce se chytá za rozednění), pěnice černohlavá (9), pěnice slavíková (7), pěnice hnědokřídlá (1), budníček větší (2), králíček obecný (1), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (36, rekordní letošní odchyt), rehek zahradní (2), kos černý (1), drozd zpěvný (1) a sýkora modřinka (1).

Mrholí. (noc 9./10.9.2017). Zatažená noc s mrholením přinesla slabý tah jednotlivých ptáků a jednotlivé odchyty. Celkem bylo odchyceno 7 ptáků 6 druhů: lelek lesní (1, letošní 49. pták), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice slavíková (1), budníček větší (1) a červenka obecná (2). Odchycení netopýři: netopýr rezavý (1), netopýr pestrý (1).

Vzorkování (den 9.9.2017). Takto se dá nazvat odchytový den, kdy chytíte 12 ptáků, ale patří k 10 druhům. Moc se nenakroužkujete, ale tak trochu vám odchyty odhalí, co (snad) přes sedlo nenápadně protahuje. Ve dni, kdy se mlha postupně proměnila v jasnou oblohu, bylo tedy celkem bylo odchyceno 12 ptáků 10 druhů: poštolka obecná (1, první letošní a celkově čtvrtá), linduška lesní (1, určitě protahují, ale příliš se nechytají), ťuhýk obecný (1, opozdilí ptáci uzavírají letní tah tohoto druhu; tento byl 70. letošní), pěnice černohlavá (2, prozatím docela vlažný tah), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (1), drozd zpěvný (1), sýkora lužní (2, letos celkem už šest ptáků), sýkora uhelníček (1) a pěnkava obecná (1).

Konečně s novou výbojkou (noc 8./9.9.2017). Díky Martinu Brejškovi a Michalu Andreasovi se podařilo sehnat a na sedlo dopravit novou výbojku, která po krátké službě náhradního světla opět prozářila noc na sedle. Ptáci ovšem přes jižní vítr netáhli a tak se mohla posádka před odjezdem domů vyspat, hlídání prázdných sítí zajistil ochotně Zdeněk Zerzáň.

Pár zajímavých druhů (den 8.9.2017). Polojasný den na sedle se po prospané noci postupně vyjasnil, probíhal slabý tah vlaštovek, lindušek a sýkor. Odchyt byl celkem slabý, ale ukázali se i ptáci, kteří se nechytají moc pravidelně. Celkem bylo odchyceno 27 ptáků 11 druhů: lelek lesní (1, letošní pták č. 48), datel černý (1, první letošní a osmý celkově), konipas luční (1, první letošní a desátý celkově), pěnice černohlavá (5), pěnice slavíková (1), budníček větší (1), králíček obecný (2), králíček ohnivý (1), červenka obecná (11, vyrovnání nejsilnějšího letošního odchytu, červenek bude teď rychle přibývat), rehek zahradní (1) a drozd zpěvný (2).

Temná noc na sedle (noc 7./8.9.2017). Náhradní výbojku, která pomohla dotáhnout předchozí noc, se podruhé už zprovoznit nepodařilo. Ani přehrávače do sítí nenalákaly žádné noční migranty, takže jsme připsali další nulovou noc.

Denní uklidnění (den 7.9.2017). Po krásné tahové noci zůstalo zataženo, ale na rozdíl od nočního pohybu se neobjevil žádný výrazný denní tah - až na dvě vlaštovky a jednu poštolku. Celkem bylo odchyceno 16 ptáků 8 druhů: pěvuška modrá (1), sojka obecná (1, druhá letošní a osmá celkově), cvrčilka zelená (3 jako dozvuk uplynulé noci), pěnice černohlavá (1), budníček větší (1), králíček obecný (1), králíček ohnivý (3, celkem letos 67 ptáků) a červenka obecná (5).

Nádherný tah s deštěm, slabším odchytem a předčasným koncem (noc 6./7.9.2017). Krátce po rozsvícení světla se ukázali nad sedlem první ptáci. Se sílícím tahem se ale objevily také první dešťové kapky. Už před půl desátou jsme sečetli 310 ptáků za 10 minut. Déšť chvíli řádil, pak ale slábnul a začalo představení; po malém polevení tah dosáhl kolem půlnoci maxima asi 500 ptáků za 10 minut. Sem tam se něco chytilo samo nebo s pomocí podběráku či občas se převalujících chuchvalců mlhy. Po půlnoci impozantní tah zeslábl a vše symbolicky ukončila ve 2 hodiny ráno prasklá výbojka. Po vychladnutí světla byla ve 3 hodiny vyměněna za náhradní, intenzita tahu mezitím poklesla na desítky místo stovek a do rozednění tah postupně ustal. Mimo odchycenýh ptáků jsme zaznamenali ještě dvě hejna pisíků obecných, několik bělořitů šedých a neurčeného slavíka. Celkem bylo odchyceno 108 ptáků 13 druhů: rákosník obecný (2), rákosník proužkovaný (4), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (11), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (7), budníček větší (4), lejsek černohlavý (62), lejsek šedý (1, pátý letošní), slavík modráček (1, mladý samec, třetí letošní), červenka obecná (3), rehek zahradní (5, i tento slabý výsledek je nejsilnějším letošním odchytem; zvláště ve druhé vlně kolem půlnoci táhli rehci zahradní poněkud výrazněji) a bramborníček hnědý (4, poprvé letos více než jeden za noc, celkem 13 ptáků).
Organizátoři odchytů v plné práci. Slavík modráček vždy potěší, zvláště pak vybarvený samec. Krásný samec bramborníčka hnědého.
Lejsek šedý protahuje přes sedlo velmi sporadicky. I letošní tah rehků zahradních je poměrně slabý. Jeden z letošních hostů - Tomáš Grim.

Začíná tah pěnkav (den 6.9.2017). Dopoledne bylo polojasno, oteplilo se a ptáci táhli jen slabě, objevila se ale první hejnka pěnkav obecných. Celkem bylo odchyceno 27 ptáků 11 druhů: cvrčilka zelená (1), červenka obecná (4), budníček větší (2), pěnice černohlavá (6), pěnice slavíková (1), drozd zpěvný (2), králíček ohnivý (5), králíček obecný (3), sýkora uhelníček (1), ťuhýk obecný (1) a brhlík lesní (1).

Noc jediné červenky (noc 5./6.9.2017). V noci se chytila jen jedna červenka obecná a jeden retrap lelka lesního. Bylo skoro bezvětří nebo jen slabý severní vítr.

Takový normální den (den 5.9.2017). Celkem bylo odchyceno 22 ptáků 10 druhů: pěvuška modrá (1), ťuhýk obecný (1, letos celkem 68 ťuhýků), sojka obecná (1, první letošní a celkově teprve sedmá), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (3), králíček ohnivý (8, celkem letos 59), červenka obecná (4), rehek zahradní (1), sýkora lužní (1, letos čtvrtá a celkově čtyřiadvacátá) a hýl obecný (1).

Výbojka dosloužila (noc 4./5.9.2017). V noci bylo polojasno a hodně slabý tah. A pak o půlnoci praskla výbojka. Nad sedlem se po dlouhé době zase rozhostila tma. Na stanici je samozřejmě výbojka náhradní, výměna byla vzhledek ke slabému tahu ponechána na ráno a zbytek noci byl věnován "lelkování". Nad ránem cvakaly v okolních porostech červenky, takže v noci už asi nějaké také táhly. Při této příležitosti si výbojka našeho reflektoru zaslouží malou poctu, noci na sedle prozařovala od podzimu 2011 a za ty roky zažila všelijaké rozmary počasí. Doufejme, že nová výbojka bude sloužit stejně dobře. V noci bylo odchyceno celkem 6 ptáků 4 druhů: lelek lesní (3, celkem letos 47 ptáků), sýc rousný (1, osmý letošní), ťuhýk obecný (1) a pěnice černohlavá (1).

Denní tah se rozjel až se ptáci ohřáli (den 4.9.2017). Po jasném konci noci klesla ranní teplota v přízemí až ke 2 °C, ve 4 metrech nad zemí pak ke 4 °C. Ranní rozlet snad s výjimkou cvrčilky zelené a dvou červenek praticky chyběl a vypadalo to, že bude mrtvo. Po východu slunce a podstatném oteplení kolem deváté hodiny však ptáci začali nenápadně táhnout a nakonec bylo na sedle docela živo. Přeletovaly ojedinělé lindušky lesní, častěji však porostem postupovala smíšená hejnka uhelníčků, modřinek, budníčků a králíčků. Občas se ozvaly i jednotlivé pěvušky modré, tu a tam se nějaká i chytla. Dopolední výsledek byl nakonec celkem dobrý: celkem bylo odchyceno 42 jedinců 14 druhů: králíček obecný (9), králíček ohnivý (8), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (2), pěvuška modrá (6), červenka obecná (2), ťuhýk obecný (1), budníček menší (3), budníček větší (2), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (3), cvrčilka zelená (1) a křepelka polní (1).
Ráno byla nad horami zcela vymetená obloha. Během dopoledne viditelně táhly oba druhy králíčků. Zajímavé je, že na cestu se vydávají ještě zcela nevybarvená mláďata. Vlevo mladý králíček ohnivý, vpravo obecný.

Další hezká noc s novým lelčím rekordem (noc 3./4.9.2017). Po propršeném a prospaném dni se k naší radosti večer počasí umoudřilo, déšť přestal a i silný severní vítr zeslábl na ideální úroveň kolem 3 m/s. Sedlo zůstalo, stejně jako celý uplynulý den, zahaleno v mracích, takže jsme doufali, že pokud ptáci potáhnou, budou se i chytat. A skutečně nedlouho po rozsvícení reflektoru se v záři světla i v sítích jednotliví objevili, dokonce výrazně dříve než předešlé noci. Bylo jich ale celkově o něco méně. O to více potěšil ještě dlouho před půlnocí další mladý slavík tmavý. Zajímavé je, že stejně jako tři ze čtyř včerejších ptáků se chytl neobvykle brzy, protože oba naši velcí slavíci se téměř vždy chytají ve druhé půlce noci či mnohem spíš až za úsvitu. Kromě ptáků se ve světle reflektoru čile proháněli táhnoucí lišaji svlačcoví, ale v průběhu noci se objevili letos poprvé také minimálně 4 lišaji smrtihlavi. V okolí světla už od večera lovilo několik lelků, kteří ale díky mlze dobře viděli sítě a mistrně se jim vyhýbali. Mlha však postupně stále častěji stoupala výše nad sedlo, chvílemi i zcela zmizela a po té se opět v cárech navalovala. Tyto krátké pauzy, kdy sítě nebyly na bílém mlžném, ale na tmavém pozadí, stačily k tomu, aby proletující lelci postupně v sítích uvíznuli. Než dorazila před půlnocí nová posila – Franta Buben s Vaškem Jelínkem – měli jsme lelků odchycených už šest. A další přibývali. Když bylo zjevné, že se nad sedlem začíná obloha vyjasňovat a že tedy odchyt táhnoucích pěvců pomocí světla bude slabý až žádný, a že naopak nastanou ideální podmínky pro odchyt dnes evidentně silně táhnoucích lelků, přidali jsme k sítím s velkými oky na dvou stanovištích ještě dvě speciální repromašinky k přehrávce lelčích písní a tím se úspěšnost odchytu ještě zvýšila. Do rána jsme tak odchytili celkem 12 lelků, čímž jsme překonali dosud nejlepší výsledek, dosažený stejnou metodou v r. 2014. Pokud budou dobré podmínky i v dalších dnech, mohlo by ke stávajícím kroužkovaným lelkům přibýt ještě slušná řádka dalších! Celkem bylo kroužkováno 77 jedinců 14 druhů: pěnice černohlavá (7), pěnice slavíková (14), pěnice hnědokřídlá (2), pěnice pokřovní (2), rákosník proužkovaný (9), bramborníček hnědý (1, devátý letošní), slavík tmavý (1, letos třináctý), červenka obecná (1), bělořit šedý (1, šestý letošní), lejsek černohlavý (14), budníček větší (4), ťuhýk obecný (8, letos tak už 66 ťuhýků), křepelka polní (1), lelek lesní (12, celkem tak letos už 44 kroužkovaných lelků). Z netopýrů bylo odchyceno celkem 5 ex. dvou druhů: netopýr vodní (4) a netopýr řasnatý (1).
Dnešní noc padl rekord v počtu odchycených lelků za jednu noc nejen na ČHS, ale téměř jistě i v historii české ornitologie. Mladý samec s excesivně vyvinutými bílými skvrnami na ručních letkách, který potvrzuje funkčnost využití rozsahu a skvrnitosti světlých špiček krajních rýdovacích per u mladých ptáků pro determinaci pohlaví. Odchycený starý samec bělořita.
Mladý samec křepelky polní. Letos poprvé se k táhnoucím lišajům svlačcovým přidali lišaji smrtihlavi.

Deštivý odpočinkový den (den 3.9.2017). Už na konci noci začalo poprchávat, společně se silný větrem a absencí tahu to vedlo k rozhodnutí v 8 hodin stáhnout sítě a jít si odpočinout na případnou další dobrou noc. Do statistiky přibylo jen několik pěnic - pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (6) a pěnice hnědokřídlá (1).

Konečně "velká" noc (noc 2./3.9.2017). Na počátku sezóny jsme netušili, že budeme na první stovkovou noc čekat více než měsíc. Nicméně i zprávy z dalších kroužkovacích stanic ukazují velmi slabý průběh tahu. Do této noci bylo letošní denní nebo noční maximum odchytu 58 ptáků. To se ale konečně mělo změnit. V podvečer posílil výpravu Italů a posádku organizátorů autor tohoto textu. Na jih i na sever od sedla bylo jasno, hřeben pokrývala nízká oblačnost, pod kterou vznikalo částečné okno začínající na odchytovém stanovišti a táhnoucí se kus po hřebeni k jihu. Do toho foukal poměrně čerstvý severovýchodní vítr. Večer jsme rychle doplnili síť s velkými oky a už čekali, co se bude dít. Počátek večera byl věnován společenské konverzaci, sledování válejících se mlh a konstatováním že tak brzy tah obvykle nezačíná a že to ptákům z nížiny nějakou chvíli trvá. Uplynula hodina, druhá... a pak se objevil první pták. Sedlo chvílemi halila hustá mlha a ptáků přibývalo. Občas se něco objevilo v sítích, tak začlo tahání a kroužkování. Jak to tak chodí, mlha sedlo sice zahalí, ale poodkryje roušku tajemství - najednou je vidět, co všechno přes sedlo nenápadně protahuje a které druhy jsou dominantní. Kromě chycených ptáků se v jednu chvíli na obloze objevilo několik ozývajících se bukáčků malých, občas drobné ptáky doprovodil proletující lelek lesní. K ránu ovšem stoupala vlhkost a sílil vítr, takže tah ptáků postupně ustával. Před rozedněním byste v chatě našli podřimující pomocníky a za okny vichr, cloumající sítěmi a postupně doprovozený jemným deštěm. Nicméně se během noci podařilo odchytit celkem 189 ptáků 16 druhů, což tuto noc staví mezi kouzelné odchyty na konci léta. A co se chytalo (systematicky) - křepelka polní (1, nadále pokračuje jen velmi slabý pohyb), ťuhýk obecný (5, celkem letos 58 ptáků), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (12), rákosník zpěvný (7, evidentně součást závěrečné vlny tahu tohoto druhu), cvrčilka zelená (2), cvrčilka slavíková (1, první letošní a celkově dvanáctá), sedmihlásek hajní (1, pátý letošní), pěnice černohlavá (16), pěnice slavíková (44, konečně po dlouhé době výrazná tahová noc), pěnice hnědokřídlá (5), pěnice pokřovní (1, desátá letošní), budníček větší (4), lejsek černohlavý (84, nejsilnější letošní tahová noc, dominantní druh této noci), slavík tmavý (4, celkem tak letos 12 ptáků) a slavík modráček (1, druhý letošní, dospělá samice). Odchycení netopýři: netopýr vousatý (2), netopýr vodní (1), netopýr alkathoe (1), netopýr parkový (1).
Pohled k sedlu od jihu před západem slunce. Luca a Claudio se svým prvním slavíkem tmavým vůbec. Slavík tmavý, další ze čtyř ptáků této noci.
První letošní cvrčilka slavíková. Druhý letošní modráček. Sedmihlásek hajní.

Slabý den a střídání na sedle (den 2.9.2017). Po promarněném dni a noci se ani v sobotu dopoledne mnoho nedělo, skupina Kryštofa Chmela a Jakuba Vlčka se postupně sbalila a sedlo opustila. Štafetu na chvíli podržela italská skupina Claudia Fioriniho, kterou večer posílila organizátorská skupina - Radek Lučan a Anička Koukolíková. Celkem bylo odchyceno 9 ptáků 8 druhů: linduška lesní (1), pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (1), králíček ohnivý (1), červenka obecná (1), rehek domácí (1, třetí letošní), sýkora uhelníček (1) a hýl obecný (2).

Deštivá noc (noc 1.9.2017). Na sedle v noci seděla opět mlha, ale vytrvale pršelo a foukal stále silný severovýchodní vítr. Teprve krátce před rozedněním (ve 3:45) se počasí umoudřilo a sítě mohly být opět roztaženy. Ptáci se evidentně také zastavili, jak ukázal znovu odchycený slavík modráček z předešlé noci. Jinak bylo odchyceno pouze 12 ptáků 3 druhů: pěnice černohlavá (2), budníček větší (1) a lejsek černohlavý (9).

Vynucená pauza (den 1.9.2017). Pro nepřízeň počasí, ředevším silný severovýchodní vichr, nebyly sítě roztaženy.

Boj s větrem (noc 31.8.2017). Noční odchyt komplikoval sílící vítr, přesto se až do rána dařilo odchytové stanoviště udržet v provozu. Podmínky byly jinak velmi vhodné - zataženo s mlhou. Celkem bylo odchyceno 15 ptáků 6 druhů: křepelka polní (1, letošní dvaadvacátá, po slušném rozjezdu tah prakticky vymizel a je tady další slabý rok), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (1), lejsek černohlavý (10), lejsek šedý (1, letošní čtvrtý) a slavík modráček (1, první letošní). Odchycení netopýři: netopýr ušatý (2) a netopýr vousatý (1).

Pestrý tahový den (den 31.8.2017). Na sedle opět zavládl neobvykle teplý a jasný den, teprve v 16 hodin se od západu začala objevovat přibývající oblačnost, věštící předpovídanou změnu počasí. Pravidelně protahovaly lindušky lesní, dnes byl ale také dobrý den na dravce - podařilo se zaznamenat šest včelojedů lesních, dvě poštpolky obecné a jednotlivě káně lesní, motáka pochopa a krahujce obecného. Největším překvapením ale nebyl pták - poprvé na sedle se podařilo zaznamenat kudlanku nábožnou. Že se tento druh hmyzu šíří na sever je známo, ale na sedle jsme ji rozhodně nečekali. Odchyty byly kombinací denního průtahu a zadržených nočních migrantů - celkem bylo odchyceno 31 ptáků 14 druhů: krahujec obecný (1, mladá samice, třetí letošní a padesátý celkově), linduška lesní (2), pěvuška modrá (3), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (4), králíček obecný (1), králíček ohnivý (5), červenka obecná (1), bramborníček hnědý (1, letošní osmý), sýkora modřinka (5, předtím letos jediná - začíná snad jejich tah?), sýkora lužní (1, třetí letošní) a strnad obecný (1, první letošní).
Mladá samice krahujce. (Foto J. Vlček) Kudlanka nábožná - nový druh pro sedlo. (Foto J. Vlček)

První sluka (noc 30.8.2017)! Jasná noc bez mlhy přinesla minimum ptáků, ale všichni stáli za to. Už v podvečer se podařilo odchytit první letošní sluku lesní (a celkově pro zajímavost 533. sluku). Dále se podařilo odchytit dalšího, letos již dvaatřicátého lelka lesního. Pokud jde o pěvce, od setmění do 23 hodin protáhlo celkem asi jen 20 ptáků, po jedné hodině v noci přišel výraznější tah kolem 30 ptáků za 10 minut, který vytrval v menší míře až do rána. Hlavním druhem byl zřejmě lejsek černohlavý - kroužkováno bylo celkem 18 ptáků, ale jeden z nich vykazoval velice zvláštní znaky a není vyloučeno, že se jednalo o dalšího lejska bělokrkého; více se dozvíme po zaslání fotografií k analýze, odebrány byly i vzorky peří. Konečně čtvrtým odchyceným druhem této noci byl pátý letošní bělořit šedý. Celkem tedy bylo odchyceno 21 ptáků 4 druhů. Odchycení netopýři: netopýr vousatý (3).
První letošní sluka, kultovní pták odchytů na sedle. (Foto J. Vlček)

Přichází změna? (den 30.8.2017) I denní tah je silnější. Kromě pár lindušek jako v předchozích dnech dnes táhly i jiřičky a vlaštovky. Ráno proletělo hejno 20 kormoránů velkých a zdá se, že motáci pochopi jsou taky v pohybu; zatím máme 5 pozorování. Celkem bylo odchyceno 19 ptáků 10 druhů: střízlík obecný (1), pěvuška modrá (1), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (3), budníček větší (1), budníček lesní (1, letošní patnáctý), králíček ohnivý (6, celkem tak letos už 37 ptáků) a červenka obecná (1).
A další letošní budníček lesní. (Foto J. Nácarová)

Čekání s italskou posilou (noc 29.8.2017). Noční odchyt přinesl pouze jednoho lejska černohlavého. Ptáci už alespoň táhli - odhadem jeden pták za minutu. Dnes má být silnější jižní vítr, tak se třeba zadaří více. Italská skupina nám připravila těstoviny carbonara a tak jsme si užívali dobrého jídla a současně pozorovali prolétající lelky. Ti byli tři, stejně jako o předešlé noci. Odchycení netopýři: netopýr vousatý (1), netopýr ušatý (1) a netopýr velký (1).
Italská posila v čele s Claudiem Fiorinim. (Foto Claudia Mora)

Čekání na změnu (den 29.8.2017). Denní odchyt byl opět poměrně chudý na počty, ale pestrý na druhy. Včerejší playback králíčků ohnivých evidentně počet chycených ptáků nenavýšil. Dnes jsme chytali bez playbacku a počty jsou stejné. Celkem bylo odchyceno 18 ptáků 9 druhů: linduška lesní (1), střízlík obecný (1), pěnice černohlavá (1), budníček menší (2), budníček větší (2), králíček obecný (3), králíček ohnivý (4), sýkor uhelníček (1) a hýl obecný (3). Odchycení netopýři: netopýr pestrý (1), netopýr ušatý (1).

Noc jediné červenky (noc 28.8.2017). Tak byla opět jasná noc bez ptáků až na jednu červenku obecnou. Lelci se asi sbalili - nad sítěma lítali už jenom tři jedinci (předchozí noci minimálně deset). Žádný lelek se tentokrát nechytil.

Letní dny skoro bez tahu pokračují (den 28.8.2017). Ranní odchyt byl pestrý - ale počty nízké... Celkem bylo odchyceno 19 ptáků 9 druhů: linduška lesní (4), rákosník proužkovaný (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1), budníček menší (1), králíček obecný (3), králíček ohnivý (5), červenka obecná a bramborníček hnědý (1, sedmý letošní).
Sedmý letošní bramborníček hnědý. (Foto J. Nácarová)

Jasná noc se severním větrem (noc 27.8.2017) byla kompletně bez vizuálního tahu, až k ránu zavítalo do sítí pár osamocených jednotlivců. Lelci byli opět z počátku noci velmi aktivní. Nejméně 10 jedinců se nám prohánělo nad sítěmi. Rychle ale začli létal ve vetší výšce a chytili se pouze dva. Další se pak chytil přímo do čtverce s nahrávkou až ve 3 hodiny ráno. Křepelky žádné. Máme nataženou dravcovku s výrem a z kraje noci se chytil kalous. (K. Chmel) Celkem bylo ochyceno 10 ptáků 6 druhů: kalous ušatý (1, čtvrtý letošní; průměrné datum prvního odchytu táhnoucích kalousů v předchozích letech je 26.9., jde o data mezi 18.9. a 8.10.; pouze v roce 2012 byli chyceni pelichající ptáci 19.7. a 10.8.; letos se již v červenci ozýval kalous spontánně na okraji sjezdovky a dosud byli chyceni čtyři ptáci), lelek lesní (3, celkem letos 31 ptáků, čímž jde o druhý nejlepší rok - dosáhne na 54 lelků roku 2015?), rákosník proužkovaný (1), pěnice hnědokřídlá (1), červenka obecná (3) a drozd zpěvný (1).
Kalousi ušatí se letos usadili v okolí sjezdovky zřejmě přinejmenším od časného léta. (Foto J. Nácarová)

Zase jen sbíráme vzorky (den 27.8.2017). Ranní odchyt byl celkem slabý. Chytili se 4 králíčci ohniví, tak jim asi zkusíme zítra zahrát. Přes hřeben přelétlo pár lindušek, ale jinak jsme žádný viditelný tah nezaznamenali. Celkem bylo odchyceno 24 ptáků 14 druhů: linduška lesní (1), střízlík obecný (1, letošní pátý), pěvuška modrá (2), rákosník proužkovaný (1), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (1), budníček větší (2), králíček obecný (1), králíček ohnivý (4), červenka obecná (1), sýkora uhelníček (3), brhlík lesní (1, druhý letošní a teprve čtrnáctý chycený na sedle), šoupálek dlouhoprstý (2, pátý a šestý letošní) a pěnkava obecná (1). (K. Chmel)
Šoupálci dlouhoprstí možná letos potáhnou. (Foto J. Nácarová) Králíčci ohniví už táhnout začali. (Foto J. Nácarová)

Pestrá noc (noc 26.8.2017). Noc byla zajímavá. Na začátku se chytlo 7 lelků, z čehož jsme měli velkou radost. Tah začali bělořiti. První se chytnul nedlouho po setmění, další dva po 22:00. O půlnoci se začala valit bouřka, vzalo nás to okrajově, druhá vlna pak ale řádila přímo nad sedlem, takže jsme ve 2:00 balili včetně repráků. Po třetí hodině už začal být klid (celkem se převalily tři bouřky). Ve čtyři hodiny ráno bylo už jasno, ale tah jsme žádný nezanamenali, sítě jsme nechali stažené a roztahovali až o půl 6 na ranní odchyt. Nejvíce ptáků táhlo mezi 1. a 2. bouřkou, ale i tak to asi nešlo přes 10 ptáků za 5 minut. Lejsci černohlaví se chytili pouze dva, ale pravděpodobně tvořili podstatnou část přelétajících ptáků. Celkem bylo odchyceno 16 ptáků 7 druhů: lelek lesní (6, celkem letos 28 ptáků), rákosník proužkovaný (1), pěnice černohlavá (2), lejsek černohlavý (2), slavík obecný (1, letošní šestnáctý), rehek zahradní (1) a bělořit šedý (3, letos zatím 4 ptáci). (K. Chmel)
Lelek lesní - dospělý samec. (Foto J. Nácarová) Lelek lesní - rýdováky dospělé samice. (Foto J. Nácarová) Lelek lesní - rýdováky mladého ptáka. (Foto J. Nácarová)
Jeden ze tří bělořitů této noci. (Foto J. Nácarová)

Konečně něco táhne (den 26.8.2017). Na sedle začal den zataženě s přeháňkami, ale opět se postupně vyjasnilo. Už třetí den po sobě pokračoval výrazný tah bělásků, k nim se přidali desítky lindušek lesních a jiřiček obecných, k tomu jednotlivé vlaštovky. Odchyceno bylo 22 ptáků 9 druhů: linduška lesní (6, letošní zatím nejpočetnější odchyt), rákosník zpěvný (1), pěnice černohlavá (4), pěnice hnědokřídlá (1), budníček větší (3, nenápadně a nepočetně začínají protahovat), budníček lesní (1, letošní čtrnáctý), červenka obecná (4), rehek zahradní (1) a bramborníček hnědý (1, letošní šestý).

Lelkování na sedle (noc 25.8.2017). Po dlouhé době se objevila opět velká kvanta můr, kterých byly chvílemi plné sítě. To s sebou přitáhlo také velké množství netopýrů, kterých tu noc nad sjezdovkou poletovaly stovky. Až do 2:30 bylo zataženo vysokou oblačností a poté se vyjasnilo. Tomu odpovídá také jen vzorek ptáků, odchycený během jistě silné tahové noci. Celkem bylo odchyceno 36 ptáků 11 druhů: lelek lesní (8!, celkem letos už 22 lelků), střízlík obecný (1, první noční a teprve čtvrtý letošní), rákosník proužkovaný (10), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (3), pěnice slavíková (1), budníček lesní (1, letos už třináctý), lejsek černohlavý (4), slavík obecný (1, už patnáctý letošní), červenka obecná (5) a rehek zahradní (1). Odchycení netopýři: netopýr nejmenší (1), netopýr rezavý (2), netopýr pestrý (1), netopýr ušatý (1), netopýr severní (1), netopýr stromový (1) a netopýr Brandtův (1).
Úroda lelků lesních na přelomu noci a rána.

Další polojasný den (den 25.8.2017). Jak jsme už jistě mnohokrát řekli, v létě nebývá denní tah nijak nápadný. Většina ptáků zatím táhne v noci nebo nenápadně křovím. A ptáci, kteří by táhnout měli, se neukazují ve výraznějších počtech (viz linduška lesní). Dnes byl alespoň nápadný tah jiřiček obecných, kterých nad sedlem prolétly desítky. V minulosti se náhodně podařilo odchytit jednotlivé ptáky i u tohoto druhu, podobně jedna narazila do sítě v podvečer před setměním, ale kroužek si neodnesla. Jiným zajímavým ptákem na tahu byl další moták pilich (samice), jinak opět protahovali hlavně bělásci. Celkem bylo odchyceno 23 ptáků 14 druhů: křepelka polní (1, jednadvacátá letošní), linduška lesní (1, teprve devatenáctá), linduška luční (žádná nová, ale chytil se pták se starším kroužkem; v srpnu bylo kroužkováno celkem devět lindušek lučních), pěvuška modrá (1), rákosník proužkovaný (2), cvrčilka zelená (4), sedmihlásek hajní (1, letošní čtvrtý), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (3; letošní neobvykle slabý tah pěnice slavíkové vede zatím k tomu, že je nečekaně pěnice hnědokřídlá druhou nejchytanější pěnicí), budníček větší (1, stále žádný nápadný tah), králíček obecný (2), lejsek černohlavý (1), drozd zpěvný (1) a šoupálek dlouhoprstý (1, letošní čtvrtý).

Mlha! - proč tu není mlha! (noc 24.8.2017). Po dlouhé době přišla tahová noc. Ptáci táhli intenzivně po celou dobu, ale jasnou oblohu nanejvýš tu a tam ozdobila řídká vysoká oblačnost. Nezbývalo než koukat na poletující lelky a desítky netopýrů, sem tam pak něco okroužkovat. Takové noci, na kterou jsou kroužkovatelé a pomocníci připraveni, chybí už jen mlha. Pak by nebyl problém odchytit kole 500 ptáků a získat velmi zajímavý vzorek nejen druhový, ale i pro zamýšlené výzkumy. Odchyceno bylo celkem 39 ptáků 14 druhů: křepelka polní (1, letos dvacátá; po slibném začátku křepelky přestaly táhnout), lelek lesní (5!, celkem letos už 14 lelků), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (2), cvrčilka zelená (4, tím i cvrčilka zelená překročila letos počet 100 odchycených jedinců), pěnice slavíková (1), pěnice pokřovní (1, letos devátá), lejsek černohlavý (8, po troškách i lejsek černohlavý překročil letos celkový počet 100 odchycených ptáků), slavík tmavý (1, osmý letošní), červenka obecná (11, zatím nejsilnější noc a pozvolný nástup podzimního tahu, který bude sílit téměř geometrickou řadou), rehek zahradní (1, teprve dvacátý letošní), bělořit šedý (1, první letošní), bramborníček hnědý (1, pátý letošní) a drozd zpěvný (1). Odchycení netopýři: netopýr vousatý (2), netopýr parkový (2), netopýr nejmenší (1), netopýr vodní (1), netopýr pestrý (1), netopýr ušatý (1).
První letošní bělořit; jestlipak se budou chytat? Pátý letošní bramborníček hnědý, ročně se jich chytá 13-23 ex.

Pohnuli se králíčci (den 24.8.2017). Po jasné noci přišel - jak jinak - jasný den. V okolí sjezdovky se ozývali tetokrát hlavně králíčci, výrazně táhli... bělásci. V závěru dne byl pro zpestření odchycen poštovní holub, který se posléze rozhodl u stanice přenocovat. Odchyceno bylo 21 ptáků 11 druhů: linduška lesní (1, letos teprve osmnáctá), rákosník proužkovaný (3), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (2), pěnice pokřovní (1, letošní osmá), budníček menší (1), budníček větší (1), králíček obecný (5, první výraznější letošní pohyb), králíček ohnivý (2) a červenka obecná (1).

Další jasná noc (noc 23.8.2017). Letní odchyty mohou být krásné , ale v létě vždy hrozí... letní počasí. Jasná obloha v noci nepřináší většinou žádný viditelný tah a odchyty přicházejí nanejvýš za svítání. Jediné, čeho byla sjezdovka plná, byly desítky netopýrů. Přesto se podařilo chytit opět několik "hezkých" ptáků. Celkem bylo odchyceno 12 ptáků 7 druhů: sýc rousný (1, letošní sedmý), lelek lesní (4, letos tak už 9 ptáků), rákosník proužkovaný (2, tím letos přeskočil stovku odchycených jedinců), cvrčilka zelená (1), pěnice slavíková (1), červenka obecná (2) a bramborníček hnědý (1, letos čtvrtý).

Od každého něco (den 23.8.2017). Na sedle se oblačnost z noci rozpustila a nastal polojasný den. V porostu bylo opět slyšet pěnice a králíčky, ale ptáků se moc nechytalo. Část z nich naznačovala, že v noci opět nějaký tah probíhal, většinou se ale chytili jen jednotliví ptáci od každého druhu. Celkem bylo odchyceno 20 ptáků 12 druhů: lelek lesní (1, čtvrtý pták z noci, celkově pátý letošní), rákosník proužkovaný (2), rákosník zpěvný (1), pěnice slavíková (3), pěnice hnědokřídlá (4), budníček větší (1), králíček obecný (2), králíček ohnivý (2), slavík tmavý (1, sedmý letošní), červenka obecná (1), hýl obecný (1) a zvonohlík zahradní (1, první letošní).
První letošní zvonohlík, jeden z nejčasnějších (další byl chycen 23.8.2013). A další mladý hýl.

Méně je někdy více (noc 22.8.2017). V noci bylo opět jasno a opět se někdy kolem 3 hodiny zatáhlo hustou nízkou oblačností. Ptáci netáhli a soro se nechytali, i netopýři poletovali jen jednotlivě. Večer lovil u sítí opět lelek lesní, ráno před pátou už tady byli čtyři lelci - a všechny se podařilo odchytit (jednoho po rozednění)! Celkem bylo odchyceno 9 ptáků 6 druhů: lelek lesní (3), rákosník proužkovaný (2), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (1), slavík tmavý (1, šestý letošní) a červenka obecná (1).
Všichni čtyři ranní lelci!

A zase prázdný den (den 22.8.2017). Ani ráno nezačalo slavně. Ptáci se sice hýbali, všude kolem byly slyšet pěnice, budníčci a sýkory - ale sítím se vyhýbali. Nakonec bylo odchyceno jen 5 ptáků 4 druhů: cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), budníček větší (2) a sýkora modřinka (1, první letošní, odkud asi?).

První nula (noc 21.8.2017). Nové hosty uvítala na sedle mrtvá noc, jediným zpestřením byl osamělý lovící lelek, který si sedal na sbalené pěvcovky i na cestu. Celou noc bylo jasno, až nad ránem se natáhla vysoká oblačnost.

Klidný den (den 21.8.2017). Po ranních kontrolách bylo v sítích rychle prázdno, z tažných ptáků se ozvývaly jednotlivé lindušky lesní, pěvušky modré a sýkory uhelníčci. Jako druhý kroužkovatel v průběhu dne na vystřídání dorazila Anička Koukolíková. Celkem bylo odchyceno 19 ptáků 12 druhů: krahujec obecný (1, druhý letošní), linduška lesní (1), linduška luční (1, první letošní, zřejmě místní pták), pěvuška modrá (1), rákosník zpěvný (70. letošní pták), cvrčilka zelená (2), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (6, pokračuje nápadný tah tohoto druhu, od noci 19.8. bylo chyceno 22 ptáků), budníček lesní (1, dvanáctý letošní), kos černý (1, místní mládě) a hýl obecný (1, mladý pták).
V těchto dnech (hlavně nocích) táhnou poměrně intenzivně pěnice hnědokřídlé. Místní mladý hýl obecný, stále v juvenilním šatu. Nálada na sedle ve druhé polovině srpna.

Když "nic netáhne" (noc 20./21.8.2017). V podvečer se nad sedlem roztahovala řídká oblačnost, ale většinou bylo jasno. Po setmění uvízl v síti rákosník zpěvný, který zřejmě vyrazil na cestu. A pak přišlo prázdno bez jediného ptáka. Osádka šla opět dospávat pracovní den a já zůstal na noční službě. Kolem půlnoci začala jako včera zase stoupat vlhkost a krátce po půlnoci se spustil jemný déšť. Rychle jsem postahoval všechny sítě kromě světelných (déšť byl přece jen poněkud nesmělý) a sledoval, jak "prázdná" tato prázdná noc je. Najednou ve vzduchu vířila hejna ptáků, snášeli se ke světlu, do trávy a sem tam i do sítí. Vzal jsem na pomoc Zdeňka a během půl hodinky, než mrholení ustalo, jsme odchytili a kroužkovali 14 ptáků, hlavně lejsky černohlavé a pěnice hnědokřídlé. U světla se ukázal i rehek zahradní a prolétlo hejnko vodoušů bahenních. Krátce na to byl zase klid, ale už jsme věděli, co se děje ve výšce nad našími hlavami. A do rána už onen klid neustal, obloha se protrhala a nad sedlem zářily zase hvězdy. Až po zhasnutí světla ještě do sítí zalétlo pár zbloudilců. Celkem bylo odchyceno 23 ptáků 6 druhů: rákosní proužkovaný (2), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (5), pěnice hnědokřídlá (4), lejsek černohlavý (9, evidentně hlavní noční "tahoun") a červenka obecná (2).
Na konci téměř prázdné noci.

Dozvuky noci a den ťuhýků (den 20.8.2017). Ranní kontroly zastihly v sítích ještě několik ptáků z noci, včetně sedmihláska či lejska šedého, během jedné z prvních kontrol také konečně první letošní lelek lesní. Pak došlo k mírnému uklidnění, ale okolí sjezdovky bylo plné ťuhýků obecných, kteří se průběžně chytali až do odpoledne. Během dne přišla také krátká silná přeháňka. Celkem bylo odchyceno 51 ptáků 15 druhů: lelek lesní (1, první letošní a 114. celkově), krutihlav obecný (1, teprve třetí letošní), linduška lesní (2), pěvuška modrá (1), ťuhýk obecný (17!, společně s nočními tak 24 ptáků - jde o druhý nejsilnější tah po noci a dni 5./6.8.2016, kdy bylo dohromady chyceno 34 ťuhýků), rákosník proužkovaný (3), rákosník zpěvný (9, nejsilnější letošní tah, společně s nočními celkem 18 ptáků), cvrčilka říční (2, šestá a sedmá letošní), cvrčilka zelená (1), sedmihlásek hajní (1, třetí letošní), pěnice černohlavá (3), pěnice hnědokřídlá (7, v noci celkem silně táhly), králíček obecný (1), králíček ohnivý (1) a lejsek šedý (1, třetí letošní).
První letošní lelek, nádherný dospělý samec. Třetí letošní lejsek šedý. A rovněž třetí letošní sedmihlásek hajní.

Mlžná noc před závěrečným hvizdem a tak trochu i v nastavení (noc 19./20.8.2017). Když jsem dorazil na sedlo a z dálky pozoroval mraky, obalující jižní část hřebene, říkal jsem si že by to dnes mohlo vyjít. Na sedle mimo Zdeňka Zerzáně již čekalo u čerstvě rozsvíceného světla několik pomocníků, včetně již známého sedmiletého Vojty, který si přibral jako žáka svého o dva roky mladšího bratra Jindru. V průběhu večera a rána Vojta nejen že bez problémů určoval ptáky (lejska šedého poznal uvnitř zavázaného pytlíku!), ale průběžně sypal jako z rukávu počty ptáků na sedle okroužkovaných, případně kolik se chytilo ve které dekádě. Zpočátku to taky byla jediná hlavní zábava. Poté co se hned zkraje večera chytil další sýc rousný a přeletěl sem tam jeden pták, jsme mohli nanejvýš koukat na reje netopýrů a můr. Jediné, co se chytlo, byli také netopýři. Jako noční hlídač jsem poslal po půlnoci osádku spát a koukal do prázdné oblohy. Jediným zpestřením byl jeden rákosník, retrap mladého sýce a jeden lejsek (jehož určení se stalo předmětem debat; nakonec bylo potvrzeno určení našim expertem na lejsky, Peterem Adamíkem, jde tak o prvního lesjka bělokrkého, odchyceného na tahu na sedle!). Sem tam probleskovaly i hvězdičky. Při sledování meteostanice jsem si ale všiml změny - vlhkost vzduchu, která klesala až k 79 % se začala zase zvyšovat a ve 2:30 už dosahovala 90%. Nad sedlem se ukázaly od severu nízké mraky, na jihu bylo evidetně pěkně. A pak se kolem 3:30 objevili konečně ptáci. Podařil se chytit prvního, druhého, najednou tady byli tři - a už jsem budil posádku. Během chvilky začali do sítí v přivalené mlze padat jeden pták za druhým, přitom při kontrole byl každý další pták jiný druh! Na druhé straně, jak to tak chodí, jsem sledoval ručičky hodinek a obzor. Ráno se nezadržitelně blížilo a noční ptáci to taky tušili. Po intenzívních minutách se po několika kontrolách situace uklidnila a bylo po tahu. Byli jsme rádi za to krátké okno do reality, protože přineslo řadu zajímavých druhů, včetně tří lelků lesních, kteří lovili kolem nás, když jsme chodili na kontroly, občas jen pár metrů od hlavy nebo i mezi chatou a auty. Ráno se pak nádherný dospělý samec i chytil. V noci bylo kroužkováno celkem 58 ptáků 17 druhů: sýc rousný (1, šestý nový pták, už pátou noc v řadě za sebou), ťuhýk obecný (7, vesměs dospělí ptáci, lavně samice), rákosník obecný (3), rákosník proužkovaný (9), rákosník zpěvný (9, z toho jen dva staří; celkem letos 59 ptáků), rákosník velký (1, už osmý letošní), cvrčilka zelená (5), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (1, celkem letos 45 a žádný výrazný noční odchyt), pěnice hnědokřídlá (5, první výraznější letošní noční tah), pěnice pokřovní (3), lejsek černohlavý (4), LEJSEK BĚLOKRKÝ (1, nový = 125. druh odchytů na sedle, i když možná už dříve ušel pozornosti?), lejsek šedý (1, druhý letošní), slavík tmavý (3, snad se konečně pohnuli?), červenka obecná (1), bramborníček hnědý (třetí letošní) a drozd zpěvný (1).
Vojta s bratrem Jindrou a šestým chyceným sýcem rousným. Táhli dospělí ťuhýci, včetně krásných samců. První lejsek bělokrký, odhalený na tahu na sedle.
Jeden ze tří slavíků tmavých. Třetí letošní bramborníček hnědý. Atmosféra úspěšného závěru noci na Červenohorském sedle.

Výměna stráží na sedle (den 19.8.2017). Sobota byla ve znamení střídání. Pomocníci odjeli a Jožka Chytil čekal, až ho vystřídá Zdeněk Zerzáň se svými pomocníky. Během dopoledne opět táhli uhelníčci a pěvušky modré, poprvé letos se podařilo odchytit konipasy bílé. Celkem bylo odchyceno 39 ptáků 11 druhů: konipas bílý (3, první letošní, celkem tak od začátku akce 18 ex.), pěvuška modrá (7), cvrčilka zelená (5), pěnice černohlavá (4), pěnice pokřovní (1), budníček menší (3), buníček větší (3), králíček obecný (3), rehek zahradní (2), sýkora koňadra (1) a sýkora uhelníček (7).
Jedna z mnoha cvrčilek zelených (foto Ondřej Kauzál). Po dlouhé době se chytila i sýkorka, resp. tento rozpelichný samec (foto Ondřej Kauzál). Mladý samec rehka zahradního. Tito fešáci nám vždy udělají radost (foto Ondřej Kauzál).

Vichr z hor (noc 18./19.8.2017). Stejně jako protagonisty nevydařených Cimrmanových her, odvál naše naděje na úlovky pověstný vichr z hor, který se utišil až nad ránem. První polovina noci byla zcela bez ptáků, netopýrů i můr. Posádka stanice tak měla čas obdivovat Perseidy z první řady jesenických vrcholů. Dvě hodiny po půlnoci se ale začala situace poněkud měnit a ptáci se rozletěli. Vrchol tahu byl zaznamenán kolem třetí hodiny, kdy byly pozorovány desítky lejsků černohlavých zapasících s ostrým jihozápadním protivětrem. Vzdouvající se sítě připomínající plachetnice v bouři však neslibovaly mnoho úlovků. I tak zuřící vichr srazil táhnoucí ptáky natolik nízko, že se tři lejsky podařilo i odchytit. Kolem čtvrté však vítr náhle utichl a ptáci tak začali zřejmě táhnout ve větších výškach, mimo dosah našeho reflektoru. I tak nás v síti příjemně překvapil jeden tmavík slavý. Noc poté zakončil další z místních sýců a na pozdrav nám zavolal i jeden kulíšek nejmenší. Celkem bylo odchyceno 7 ptáků 5 druhů: lejsek černohlavý (3), slavík tmavý (1), rehek zahradní (1), červenka obecná (1) a sýc rousný (1).
Všichni tři dnešní lejsci (foto Ondřej Kauzál). Král severských zpěváků s poněkud hrubším hlasem a temnějši vizáží, slavík tmavý (to dá rozum, na severu si libují v metalu) (foto Ondřej Kauzál). Nad ránem odchycený plyšový medvídek (foto Ondřej Kauzál).

Modrý den (den 18.8.2017). Dnešní den byl opět typicky letním, s vysokými teplotami a téměř žádnou oblačností. Po poměrně pestrém rozletu už jsme tak většinou chodili k víceméně prázdným sítím, které vítr nadouval jako pověšená prostěradla. A jak je známo, do prostěradel se ptáci nechytají. I tak se v tento jinak krásný den s modrou oblohou počet odchycených ptáků přiblížil ke 30, s pěvuškou modrou jakožto nejpočetnějším druhem v sítích. Tah ptáků byl buď nevýrazný nebo probíhal velmi skrytě, jediným očividným migrantem byl blíže neurčený moták. Celkem bylo odchyceno 25 jedinců 14 druhů: ťuhýk obecný (1), střízlík obecný (1), červenka obecná (1), pěnice černohlavá (1), rehek zahradní (3), rehek domácí (1, druhý letošní; skutečný tah přijde mnohem později), cvrčilka zelená (3), rákosník proužkovaný (3), králíček ohnivý (1, letos zatím 13 ptáků), pěvuška modrá (4), budníček větší (2), budníček lesní (1, letošní jedenáctý), linduška lesní (2) a rákosník zpěvný (1).
„Dominantním“ druhem dnešního dopoledne byla pěvuška modrá (foto Ondřej Kauzál). Mezi táhnoucími ptáky se objevily i dvě lindušky lesní (foto Ondřej Kauzál). Podařilo se odchytit i oba naše rehky, rehka zahradního zde reprezentovaného tímto mladým samcem...(foto Ondřej Kauzál).
...a i tohoto rozcuchaného výrostka, rehka domácího (foto Ondřej Kauzál).

Černohlavá noc (noc 17./18.8.2017). I dnešní noc probíhal na sedle poměrně intenzivní tah ptáků, především lejsků černohlavých. Tah se ovšem rozjel až po půlnoci. Do té doby však zprostředkovali velkolepou show lovící netopýři a neohrožené můry. Obloha byla nicméně většinu noci jasná nebo s vysokou oblačností, ptáci tedy táhli příliš vysoko na to, aby se vyšší počty protahujících ptaků nějak projevili na počtu ptáků odchycených. Mezi táhnoucími ptáky jsme v noci zaslechli i pisíka, volavku a hejno blíže neurčených kachen. Pozdě v noci se objevila i hvězda a stálice sedelských odchytů - další mladý sýc rousný. Celkem bylo odchyceno 30 jedinců 6 druhů: lejsek černohlavý (18), rákosník proužkovaný (6), cvrčilka zelená (2), rákosník obecný (2), pěnice slavíková (1) a sýc rousný (1). Odchycení netopýři: netopýr vousatý (2), netopýr vodní (1), netopýr nejmenší (1).
Lejsek černohlavý: druh, který nyní nad sedlem početně táhne (foto Ondřej Kauzál). I rákosníci proužkovaní zrovna protahují (foto Ondřej Kauzál). Místní hvězda (foto Ondřej Kauzál).

Po orosené noci, vydařený den (den 17.8.2017) I denním odchytům dominovali ťuhýci, spolu s černohlávky. Počasí se zkraje dopoledne vyjasnilo a vysušilo zmáčené boty posádky. Líné dopoledne zakončil odchyt krutihlava a šoupálka dlouhoprstého, tzv. dlouhoprsťáka. Nicméně výrazný pohyb ptáků pozorován nebyl, resp. ptáci nepřeletovali vůbec. Celkem bylo odchyceno 26 jedinců 12 druhů: cvrčilka zelená (1), cvrčilka říční (1, pátá letošní), pěnice černohlavá (6), pěnice slavíková (1), rákosník proužkovaný (4), pěvuška modrá (1), rákosník zpěvný (1), ťuhýk obecný (6), budníček větší (1), rákosník obecný (2), krutihlav obecný (1, jen druhý letošní) a šoupálek dlouhoprstý (1, třetí letošní).
Ve dne se ke všem chyceným mladým ťuhýkům přidal i tento dospělý páreček (foto Ondřej Kauzál). Zakončení dnešního odchytu nám zpříjemnil i tento krasavec (foto Ondřej Kauzál). Krutihlavovi zdatně sekundoval i tento odchycený charismatický šoupálek (foto Ondřej Kauzál).
Pátá letošní cvrčilka říční (foto Ondřej Boháč).

Mlha přede mnou, mlha za mnou (noc 16./17.8.2017). Po drobné obměně posádky na stanici došlo i na změnu počasí. Na sedlo padla poměrně hustá, mokrá, lezavá, mokrá, tahslibující a mokrá mlha. I když ptáci táhli vesměs pouze jednotlivě, nakonec se počet odchycených jedinců vyšplhal k závratné hodnotě 46. Kromě toho se u světla objevil kratičce i blíže neurčený chřástal (nepředstavil se, nezdvořák, ale vypadal na polního). Nejsilnější odchyt se konal až těsně nad ránem, kdy se také chytlo nejvíce různých druhů. Celkově pestrou noc okořenil odchyt sýce, slavíka obecného nebo lejska šedého. Nicméně tuto ťuhýko-lejsčí noc zastínil tah můr, hlavně lišajů svlačcových. Celkem bylo odchyceno 46 jedinců 13 druhů: sýc rousný (1, třetí letošní), ťuhýk obecný (12, nejlepší letošní noc), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (4), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (4), pěnice hnědokřídlá (1, první noční letos), lejsek černohlavý (17, druhý nejvyšší letošní odchyt), lejsek šedý (1, první letošní), slavík obecný (1, už čtrnáctý letošní), drozd zpěvný (1, první noční letos). Odchycení netopýři: netopýr ušatý (2), netopýr vousatý (2), netopýr Brandtův (2).
Letošní sýc rousný potěšil osazenstvo stanice i uplynulou noc (foto Ondřej Kauzál). Ťuhýci tuto noc tvořili podstatnou část "úlovku" (foto Ondřej Kauzál). Nad ránem chycený lejsek šedý... (foto Ondřej Kauzál).
... a slavík obecný (foto Ondřej Kauzál). Mohutnému tahu nočních motýlů dominovali lišaji svlačcoví, ukázal se i přástevník medvědí a lišaj svízelový (foto Ondřej Boháč).

Ranní rozlet opět ukazuje jaká byla noc (den 16.8.2017). Občas na sedle nastává takováto situace. V noci probíhá výrazný tah nebo na druhou stranu žádní ptáci vidět nejsou, podmínky jsou špatné a skoro nic se nechytá. A ráno po zhasnutí světla se v sítích ukáže najednou řada nočních ptáků, kteří na přelet čekali schovaní v keřích. Podobné to bylo i dnes. Odchycení ptáci jsou mimo ryze denní pohyby opět také ilustračním vzorkem toho, co v noci nad sedlem skutečně probíhalo. Celkem bylo odchyceno 41 ptáků 17 druhů: linduška lesní (2, celkem letos 12 ptáků a tedy zatím žádný výrazný tah), pěvuška modrá (2), rákosník obecný (2), rákosník proužkovaný (3), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (9, jistě výsledek nočního tahu), pěnice hnědokřídlá (4), budníček větší (1), budníček lesní (2), králíček ohnivý (1), lejsek černohlavý (3), lejsek malý (šestý pták, chycený na sedle), rehek zahradní (2), sýkora koňadra (1) a sýkora uhelníček (2).
Lejsek malý, odchycený 16.08.2017 dopoledne - šestý odchyt pro sedlo. (Foto: Ondřej Boháč) Budníček lesní je na sedle na tahu poměrně nepočetný (foto Ondřej Boháč).

Zdánlivě prázdná noc (noc 15./16.8.2017). Na sedle opět zavítala jasná noc bez větru a to obvykle znamená i klid pro kroužkovatele. Přesto byli vidět jednotliví protahující ptáci, určitě lejsci a snad i větší druhy (pěnice)? Odchyceni byli také čtyři netopýři, každý jiného druhu - netopýr jižní, netopýr velkouchý, netopýr rezavý a netopýr hvízdavý. Celkem bylo odchyceno pět ptáků 3 druhů: sýc rousný (1, druhý letošní), pěnice slavíková (1) a lejsek černohlavý (3).

V noci asi přece jen něco táhlo (den 15.8.2017). Poměrně slabý denní odchyt svým složením ukazuje spíše na ptáky, kteří se v noci před reflektorem zastavili a za rozednění vyrazili na cestu. Skutečných denních ptáků je v souhrnu minimum. Celkem bylo odchyceno 24 ptáků 12 druhů: pěvuška modrá (3, prakticky čistě denní migrant), rákosník zpěvný (1, jistě z noci), cvrčilka zelená (1, opět noční migrant), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (2, na rozdíl od předchozí hlavně noční migrant, denní ptáci se chytají brzy ráno), pěnice hnědokřídlá (1), králíček ohnivý (1, letošní jedenáctý), lejsek černohlavý (1, opět určitě pták z noci), červenka obecná (3), rehek zahradní (1, další typický noční migrant), bramborníček hnědý (1, druhý letošní, noční migrant), sýkora uhelníček (5; stejně jako ostatní sýkory čistě denní migrant; letos se pravděpodobně daly opět do pohybu, odchyceno bylo už 41 ptáků).
Jeden z prvních letošních bramborníčků hnědých. (Foto: Ondřej Boháč) Cvrčilky zelené táhnou nyní v noci ve velkém. (Foto: Ondřej Boháč) Odchycení sýci jsou zřejmě zatím místní ptáci. (Foto: Ondřej Boháč)

Další slabá noc s jednou novinkou (noc 14./15.8.2017). Po relativně pěkné minulé noci nastal návrat ne k normálu, ale pod normál. Celkově se chytili jen tři ptáci - křepelka polní (devatenáctá letošní), osamělá červenka obecná (terpve patnáctá letošní, houfy červenek na dalekém severu se teprve připravují na cestu) a poprvé letos bramborníček hnědý (celkově 110. na sedle).

Další průměrný letní den na sedle (den 14.8.2017). Celkem bylo odchyceno 30 ptáků 13 druhů: pěvuška modrá (2), rákosník obecný (2), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (4), sedmihlásek hajní (1, druhý letošní), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (1, letos zatím jen 26 ptáků), pěnice hnědokřídlá (5, celkem letos zatím 31 ptáků), pěnice pokřovní (1, třetí letošní), budníček větší (2), červenka obecná (2), drozd zpěvný (1), sýkora uhelníček (5).

Další pestrá noc a konečně slavík tmavý (noc 13./14.8.2017). K dispozici od osádky na hřebeni máme jen součet, který ukazuje typický vzorek jedné z povedenějších srpnových nocí - takový kdy odchyty nejsou příliš velké, ale poskytnou informace o druhovém složení v noci protahujících ptáků. Celkem bylo odchyceno 39 ptáků 10 druhů: ťuhýk obecný (1, desátý letošní), rákosník obecný (2), rákosník proužkovaný (3), rákosník zpěvný (2, celkem letos 45 ptáků), cvrčilka zelená (3), pěnice pokřovní (1, druhá letošní a první letos v noci), budníček lesní (1, osmý letošní), lejsek černohlavý (23, první výrazná noc pro tah některého z druhů, stejně jako o předchozím víkendu jsou nyní lejsci nejpočetnějším nočním migrantem), slavík tmavý (1, velmi opožděný nástup tahu, loni v tuto dobu bylo kroužkováno již 21 ptáků!), rehek zahradní (2).

Denních ptáků přibývá? (den 13.8.2017). Nový týden přinesl poněkud větší pohyb a odchyty, celkový denní součet byl zatím druhý nejvyšší letos. Odchyceno bylo 42 ptáků 17 druhů: střízlík obecný (1, druhý letošní), pěvuška modrá (4), rákosník obecný (2), cvrčilka zelená (3), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (3), budníček menší (3), budníček větší (1), králíček obecný (1, desátý letošní), králíček ohnivý (5, zatím nejvýraznější letošní pohyb), červenka obecná (1), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (3, letos už 10 ptáků, snad jde stále o jedinou místní rodinku, zjištěnou zde už v červnu), sýkora uhelníček (6), sýkora parukářka (2, jedenáctá a dvanáctá pro sedlo, skoro s jistotou místní ptáci) a hýl obecný (2).

Noc jednoho rákosníka (noc 12./13.8.2017) - a tím byl rákosník proužkovaný.

Denní vzorkování (den 12.8.2017). Ve dne se opět moc ptáků nehýbalo, přesto se sem tam nějaký chytil a skoro vždy to byl jiný druh. Celkem bylo odchyceno 20 ptáků 14 druhů: krahujec obecný (1 mladý samec, první letošní), linduška lesní (2, stále jsme nezaznamenali výrazný tah), rákosník obecný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (2), budníček lesní (1, sedmý letošní), králíček obecný (1, teprve devátý letošní!), rehek zahradní (1), rehek domácí (1, první letošní), sýkora uhelníček (6) a čížek lesní (1).

Jak frontální rozhraní pokazilo krásnou noc (noc 11./12.8.2017). Po denních deštích začínala noc krásně. Už kolem desáté večer poletovali nad světlem jeden pták za druhým, občas se převalily chuchvalce mlhy. Postupně šel pozorovatelný tah do desítek jedinců a sem tam se nějakého podařilo odchytit; podobný noční tah jsme letos ještě neviděli. Ale - světe div se - od jihu se blížil další ohňostroj a půl hodiny před půlnocí se spustil déšť. Museli jsme postupně stáhnout všechny sítě a pak koukat, jak tah pokračuje i v dešti, který chvílemi přitáhl mlhu. U světla se objevili třeba tři pisíci obecní nebo pravděpodobný bělořit šedý, chvílemi bylo možné vidět až sedm ptáků ve vzduchu najednou. Ale déšť nabral na intenzitě, ke všemu se všude po kopcích blýskalo a hřmelo; jeden blesk si vybral jako cíl sjezdovku za hotelem. Když konečně v jednu v noci přestalo pršet a sjezdovku zahalila chvílemi krásná mlha s jižním větrem, většina ptáků to vzdala. Pokračovala tak klidná noc, zpestřená ojedinělými přílety a odchyty. Kroužkování před i po dešti odhalilo pestré druhové složení, více se bohužel během noci nepodařilo zjistit. Celkem bylo odchyceno 26 ptáků 10 druhů: ťuhýk obecný (1, mladý pták po dešti v noci, třetí noční letos), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (6), rákosník zpěvný (4), cvrčilka říční (1, čtvrtá letošní a 54. na sedle celkově), cvrčilka zelená (5), pěnice černohlavá (1, první noční letos), budníček lesní (1, letošní šestý), lejsek černohlavý (5, zřejmě dominantní druh nočního tahu před deštěm), rehek zahradní (1, teprve sedmý letošní) a nad ránem retrap sýce rousného.
Krásná noční mlha na sedle zůstala bohužel bez efektu. Cvrčilka říční je na tahu přes hory výrazně vzácnější než cvrčilka zelená. Poprvé se na tahu objevili velcí lišaji svlačcoví.
Retrap sýce rousného, starý pták (+3K) s krásně rozlišitelnými třemi generacemi letek. Stužkonoska olšová, jedna z červenokřídlých stužkonosek.

Nakonec něco málo lítá (den 11.8.2017). Po minimálním rozletu se zdálo, že je na sedle úplně mrtvo, opět se vyčasilo a oteplilo. Po odjezdu noční výpomoci se přece jen něco pohnulo. Nakonec bylo odchyceno 24 ptáků 12 druhů: linduška lesní (1, teprve osmá letošní), pěvuška modrá (2), rákosník zpěvný (2), pěnice černohlavá (6), pěnice slavíková (3), pěnice hnědokřídlá (1), budníček větší (1), rehek zahradní (1), sýkora koňadra (4, zřejmě stále místní vysokohorská rodinka), sýkora uhelníček (1), hýl obecný (1) a čížek lesní (1).

Záblesk naděje (noc 10./11.8.2017). Na konci první srpnové dekády začala odchytová noc velkým představením nočních motýlů. Vzduchem se to jen míhalo, podobné představení tady ještě letos nebylo. Postupně se přidali netopýři, z nichž dokonce postupně pět skončilo v sítích (netopýr ušatý 1, netopýr vousatý 1, netopýr Brandtův 2, netopýr alkathoe 1). Sem tam se objevil jednotlivý pták, některé z nich se podařilo i chytit. Ale zase tady byla ona stará známá písnička - nad obzorem spustil ohňostroj bouřek. Tipovali jsme, že nás to mine a pokukovali po ptácích. Ve výšce nad světlem prolétla po půlnoci osamělá kukačka obecná. Náhle jsme dostali zprávu z nížiny, že největší dopuštění se řítí na nás. Dole praskaly větve, létaly plechy, padaly stromy. Všichni jsme se rozprchli po stanovištích a stáhli sítě právě ve chvíli, kdy kolem půl jedné dorazilo čelo bouřek na sedlo. Vichr rozhýbal maringotku i chaty, prohýbal stažené sítě a zkoušel pevnost nových tyček - až na jednu u křepelkoviště všechny vydržely. Po větru se spustil silný déšť a tak šla zase většina osádky spát. Liják trval půl druhé hodiny, kolem druhé vše ustálo (jen několikrát pár kapek ještě podráždilo naše nervy). Jak to po dešti bývá, začly se od jihu valit chuchvalce mlhy a brzy zahalily sjezdovku. Byly tady nádherné podmínky, s jižním větrem přiměřené síly, jen bylo třeba počkat, až se ptáci po lijáku vydají z nížiny zase na cestu. Mlha však bohužel - jak to v létě chodí - opět neměla dlouhého trvání. Stihli se chytit dva lejsi a jeden rehek zahradní a bylo po všem. Představení symbolicky ukončil první letošní lelek lesní, který se krátce prohnal nad sjezdovkou. Do rána už pak bylo mrtvo. Teprve když obzor posvětlal a začali jsme chystat sítě na denní odchyt, se v závěru noci podařilo pochytat další nalákané ptáky, kteří statistiku chvílemi tak nadějné noci vylepšili. Za šera prolétlo nad sjezdovkou hejnko asi desíti vodoušů bahenních, sítím se ovšem zase vyhnuli. Celkem bylo odchyceno 21 ptáků 7 druhů: rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (6), rákosník zpěvný (2), cvrčilka zelená (4), lejsek černohlavý (4), slavík obecný (3, celkem letos 13 ptáků a zatím stále žádný tmavý!), rehek zahradní (1).
Netopýr ušatý, jeden z větších chycených druhů. Povedená trojice malých netopýrů rodu Myotis - zleva netopýr vousatý, Brandtův a alkathoe. Noční dospělý rákosník zpěvný s neobvykle dlouhým zobákem (18,0 mm).
Dvě hodiny ráno, za chvíli bude sjezdovka v husté mlze. Mladý samec rehka zahradního - je vidět přepelichanou nejvnitřnější velkou krovku. Jeden ze tří ranních slavíků obecných s nápadně dlouhou krajní (první) letkou.

Dozvuky noci a návrat léta (den 10.8.2017). Po nočním lijáku a náznacích mlhy se po ránu jen převalovaly přes sedlo malé chuchvalce a postupně se protrhala obloha do slunečného a horkého počasí (v nížině se opět teploty šplhaly nad 30 °C). V okolí sjezdovky neprobíhal žádný nápadný tah, prolétlo jen pár lindušek lesních, nějaká vlaštovka, ozývaly se skupinky uhelníčků. V sítích se nejvíce ptáků objevilo při prvních kontrolách a podle druhového složení bylo jasné, že jde hlavně o ptáky z bohaté noci. Celkem bylo odchyceno 37 ptáků 14 druhů: ťuhýk obecný (1, osmý letošní), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (5), rákosník zpěvný (5), rákosník velký (2, celkem letos sedm ptáků), cvrčilka zelená (4), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (4), pěnice hnědokřídlá (6), budníček menší (1), budníček lesní (2, čtvrtý a pátý letošní), lejsek černohlavý (1, letos teprve pátý) a slavík obecný (1, letošní desátý).
Elegantní budníček lesní s typicky živě lemovanými letkami a ocasními pery. Mladý lejsek černohlavý - jejich noční tah by měl v těchto dnech zesilovat. Detail terciál s typickou kresbou mladých ptáků.
Dospělá (+1K) cvrčilka zelená se silně opotřebovaným peřím; většina chycených ptáků je letošních. Místní pelichající samec pěnice černohlavé. Detail pelichání - dorůstají 4 vnitřní ruční letky najednou.

Bouřlivá noc plná rákosníků (noc 9./10.8.2017). V noci jsme v posílené sestavě očekávali, co přinese zvlněné frontální rozhraní. Nad kopci se válely pěkné mraky, ale nic netáhlo a obloha se začala protrhávat. Později začali lítat noční motýli, ke kterým se po chvíli přidali netopýři; tak se diskutovalo a pokukovalo. Sem tam se objevili jednotliví ptáci, především křepelky, které zamířily k aparatuře v horní části sjezdovky. Dvakrát prolétl také volající vodouš kropenatý. Po půlnoci se od jihu nasunuly hrozivější mraky, ze kterých se neméně hrozivě blýskalo. Obloha se díky tomu zčásti zatáhla - a začli se objevovat rákosníci. Sem tam, jednotlivě a jak už to tak chodí obvykle se nízkým letem snesli ke světlu. Tady se je podařilo odchytit do síťky nebo se při odletu polapili do sítí naproti světlu. Rákosníků pomalu přibývalo, když se další bouřkové pásmo rozhodlo zkrátit si cestu přímo nad našimi hlavami. Na sedle vypukl nebývalý ohňostroj, intenzita blesků dosahovala desítek během jediné minuty! K bleskům se postupně přidal ve tři ráno hustý déšť, ale to už byly sítě dávno stažené. V dešti se začaly přes sedlo převalovat husté chuchvalce mlhy, které obvykle konečně přinášejí silné odchyty. Ale dnes v dešti se zastavil i tah ptáků. Většina osádky šla spát a jediný hlídač sledoval, kdy déšť ustane. Nastala ona klasická chvíle, kdy podmínky noci byly ideální a je možné očekávat pěkný rozlet, ale do světlající oblohy neustále lije. Zprávy z nížiny ovšem jasně říkaly, že oblačnost odchází, takže při posledních kapkách ještě za šera byly sítě bleskově roztažené a podařilo se zachytit ještě předranní vlnu migrantů. Bohužel ze sítě naproti sjezdovce ráno při kontrole sítí vyskočil chřástal polní. Krásná a divoká noc, kdy nakonec bylo odchyceno 47 ptáků 8 druhů: křepelka polní (4, celkem tak letos 18 ptáků), rákosník obecný (7), rákosník proužkovaný (20, určitě nejpočetněji táhnoucí druh noci), rákosník zpěvný (1), rákosník velký (3, další se chytili dopoledne - nečekané vzhledem k dosud odchyceným 22 ptákům), cvrčilka zelená (7, asi druhý nejpočetněji táhnoucí druh noci), pěnice slavíková (4) a slavík obecný (1, devátý letošní).

Začátek noci byl ve znamení přiletujících křepelek. Kolem půlnoci se přidali rákosníci, hlavně proužkovaní. Tak tahle bouřka nás ještě obešla.
Mezi rákosníky se sem tam objevili "neproužkovaní" - jako tento mladý rákosník obecný. Největším překvapením bylo celkem 5 rákosníků velkých (včetně následujícího dopoledne). Krásná mlha, ale lije a ptáci stejně nelítají.

Opět slabší, ale trochu pestřejší den (den 9.8.2017). Ranní zatažená obloha se opět postupně protrhala do teplého dne, žádný denní tah nebyl pozorovatelný. Celkem bylo odchyceno 29 ptáků 14 druhů: ŽLUNA ŠEDÁ (1 - nový, celkem 124. druh odchytů, mladý pták), střízlík obecný (1, první letošní), ťuhýk obecný (1), rákosník obecný (2), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (4, letošní "maximum", snad přece jen začíná jejich tah), budníček menší (4), budníček lesní (1, třetí letošní), králíček obecný (1), králíček ohnivý (1), červenka obecná (1), kos černý (1) a sýkora uhelníček (7 + 1 retrap z července, vše mladí ptáci).
Nový druh pro odchyty - žluna šedá.

Konečně mraky (noc 8./9.8.2017). V noci se nad Jeseníky různě povalovala oblačnost, nebylo jasné jestli zvítězí hvězdná obloha nebo se možná už konečně natáhne mlha. Nakonec zůstalo u vyšší oblačnosti a prakticky žádné odchyty se nekonaly. Celkem byly kroužkovány 4 ptáci 3 druhů: pisík obecný (1, celkově devátý na sedle přes často početný tah, teprve druhý pták v posledních pěti letech!), kulíšek nejmenší (1, celkově šestý na sedle) a rákosník proužkovaný (2).

Po dlouhé době chycený pisík obecný. Letošní kulíšek nejmenší. Honza Řezníček kroužkuje kulíška.

Stále nic (den 8.8.2017). Jasné až oblačné počasí, jednotlivě táhnou pouze lindušky lesní a sýkory uhelníčci, prolétlo také asi 30 vlaštovek obecných. Odchyty byly slabým odrazem mírného tahu v noci a pohybu místních ptáků. Celkem bylo odchyceno 26 ptáků 13 druhů: linduška lesní (2, celkem zatím 7 ex.; jeden z již protahujících denních druhů, ale zatím velmi slabě), pěvuška modrá (4), rákosník zpěvný (1, jistě pták z nočního tahu, letos zatím 28 ex.), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (1, letos zatím pouhých 8 ex.), pěnice hnědokřídlá (3), budníček menší (3), budníček větší (1), lejsek černohlavý (1, další posel slabého nočního tahu, celkem letos 4 ex.), červenka obecná (1), rehek zahradní (1, zřejmě také z noci), sýkora uhelníček (4) a hýl obecný (1).

Linduška lesní, hlavní táhnoucí denní druh v srpnu. Rehek zahradní, jeden z hlavních nočních druhů, zatím letos zachycen jen okrajově.

Jasná noc se vzorkem nenápadně protahujících ptáků (noc 7./8.8.2017). Letos je to spíše jako v minulých letech, kdy se v létě na mlžnou odchytovou noc čeká dlouho - a někdy marně. A tak prošlo sedlo další jasnou a poměrně studenou nocí. V síti se objevil malý vzorek protahujících rákosníků a cvrčilek, zatím chybí klasičtí letní dominantní ptáci - pěnice slavíkové a lejsci černohlaví. Celkem bylo odchyceno 15 pták 9 druhů: křepelka polní (4, letos zatím celkem 14 ptáků, což vypadá na lepší sezónu než 2014-2015, snad podobnou jako loni), kalous ušatý (1, třetí letošní; na sedle se asi opravdu jeden pár usadil, pokud nejde o ptáky zaletující z podhůří), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (4), rákosník zpěvný (1), cvrčilka říční (1, třetí letošní), cvrčilka zelená (1), červenka obecná (1), kos černý (1).

Křepelka polní, koláže - vlevo mladá samice s typicky kropenatou hrudí, uprostřed mladý samec, vpravo loňský (2K) samec se starými krajními letkami (autor koláží: Ondřej Belfín).

Léto na sedle pokračuje (den 7.8.2017). Počasí v srpnu je stále spíše letní, i když se poněkud ochladilo a noc byla také chladnější. Přesto se odchyty nepodařilo zatím zachytit žádný nápadný pohyb. Celkem bylo chyceno 23 ptáků 10 druhů: pěvuška modrá (2), pěnice černohlavá (5), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (5), budníček větší (4), budníček lesní (1, zatím druhý letošní), králíček ohnivý (1, čtvrtý letos), červenka obecná (2), pěnkava obecná (1, třetí letošní).

Budníček lesní, nepočetný druh letního tahu, zatím bylo na sedle kroužkováno 111 ptáků. Pěnkava obecná, dominantní druh denního tahu v průběhu téměř celého podzimu.

A další klidná letní noc (noc 6./7.8.2017). Ani další noc nedošlo k vylepšení počasí a tak statistiku odchytů rozšířily jen tři křepelky polní.

Všechny tři v noci chycené křepelky byli loňští samci - na křídle je dobře vidět tři staré vnější ruční letky, které mladé křepelky v prvním roce života nepelichají.

Pestré dopoledne v mlze (den 6.8.2017). Ráno se vítr otočil na severní a na sedlo se začala od Jeseníku valit mlha, která postupně zahalila celé odchytové stanoviště. Ptáků se chytalo jen celkem málo, druhová skladba však byla pestrá. Odpoledne odjeli ze sedla oba hlavní organizátoři letošních odchytů Radek Lučan a Anička Koukolíková, k večeru doplní osádku stanice na několik dnů Ondra Belfín. Celkem bylo odchyceno 32 ptáků 14 druhů: pěnice černohlavá (7), pěnice slavíková (3), budníček větší (2), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (1), rákosník velký (1, celkově 22. pro sedlo), cvrčilka zelená (7), linduška lesní (1), slavík obecný (2, mladý a starý pták; celkem letos zatím 8 ptáků), lejsek černohlavý (1), pěvuška modrá (1), králíček obecný (1, mladý samec s dorůstajícím peřím), sýkora uhelníček (3, čerstvě vyvedená mláďata) a čížek lesní (1).
S odjíždějícími organizátory a zároveň zbytkem první letošní osádky akce se přilétla rozloučit naše největší a nejkrásnější stužkonoska - stužkonoska modrá.

Další skoro prázdná noc před úplňkem (noc 5./6.8.2017). Večerní východ Měsíce těsně před úplňkem byl úchvatný, spolu s jasnou oblohou však celkem spolehlivě předznamenával slabý výsledek odchytu. Vanul sice jižní vítr, při kterém by měli ptáci táhnout nízko, ale ptáci zřejmě příliš netáhli. Za celou noc byl pozorován přelet jen několika pěvců, k tomu minimálně 2x se ozvali vodouši bahenní, několikrát také přeletující křepelka, kterých dnes přilétlo několik, tři se také podařil o odchytit a další nejméně dvě se ráno ozývaly v okolí. Kolem půlnoci se začalo zatahovat, ve 3 hodiny ráno již bylo zataženo, ale ptáci evidentně netáhli, takže sítě zely prázdnotou. Celkem bylo odchyceno 8 ptáků šesti druhů: rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (1), budníček větší (1, první noční letos), lejsek černohlavý (1), křepelka polní (3) a kalous ušatý (1, mladá samice, odchycena až nad ránem, zřejmě potomek místního páru).

Jan Řezníček byl na sedle uvítán odchytem kalouse ušatého - druhu, jehož výzkumu se léta věnuje. Nad ránem se u světla objevil přástevník medvědí.

Letní mrtvo pokračuje (den 5.8.2017). Ráno byla obloha zcela vymetená a po celý den panovalo na sedle letní vedro, takže není divu, že výsledek odchytu byl dost slabý. V průběhu dne postupně odjela ze sedla část osádky, která zde pobývala v uplynulém týdnu a dorazila posádka nová, v čele s Janem Řezníčkem, který bude táhnout další týden ve funkci hlavního kroužkovatele. Celkem bylo odchyceno 21 ptáků 14 druhů: pěnice černohlavá (5), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (3), budníček menší (2), budníček větší (1), pěvuška modrá (1), linduška lesní (1), rákosník obecný (1), kos černý (1), ťuhýk obecný (1), králíček ohnivý (1), sýkora uhelníček (1), brhlík lesní (1, třináctý pták, chycený na sedle) a šoupálek dlouhoprstý (1).
Odchycený brhlík lesní - přestože jde o běžný druh naší fauny, na sedle je chytán spíše výjimečně. Na sedle se učí i mladí kroužkovatelé; jedním z málo oblíbených úkonů je vytahování ťuhýka ze sítě.

Další prázdná noc s jižním větrem a dorůstajícím Měsícem (noc 4./5.8.2017). Odpoledne se nad horami usadila moc pěkná oblačnost, která se však v průběhu první poloviny noci rozplynula. Ptáci viditelně netáhli, výjimkou bylo jen několik jednotlivě proletujících pisíků obecných a minimálně jeden vodouš bahenní. Těch několik odchycených jedinců se podařilo odchytnout pomocí ruční síťky až na sklonku noci u reflektoru. Celkem bylo odchyceno 5 ptáků 3 druhů: rákosník zpěvný (3), rákosník proužkovaný (1) a slavík obecný (1, letos už šestý).
Další jasná noc na sedle. Světlu reflektoru za jasných nocí stále více konkuruje světlo Měsíce.

Po slabé noci slabý den (den 4.8.2017). Ranní odchyty obvykle dobře odrážejí intenzitu tahu předešlé noci, neboť alespoň část odchycených ptáků vždy tvoří noční migranti stažení k odchytovým stanovištím na sklonku noci. Nebylo tedy velkým překvapením, že po slabé noci nebyl ani denní odchyt příliš početný. Nad sedlem se tvořila proměnlivá oblačnost a kolem poledne se zatáhlo a přišel i krátký déšť. Část osádky musela řešit technické problémy, protože po řadě let expozice horskému počasí přestal fungovat bezdrátový reproduktor u reflektoru a vzhledem k brzkému střídání služeb musí být tato technická závada uvedena do pořádku. Doufejme, že nově pořízený přístroj bude sloužit co nejdéle. Celkem bylo odchyceno 23 ptáků 14 druhů: pěnice černohlavá (4), pěnice pokřovní (1 - vzhledem k silnému stupni pelichání téměř jistě pták z páru, který na sedle hnízdil), budníček menší (1), budníček větší (3), pěvuška modrá (1), červenka obecná (1), cvrčilka říční (1), linduška lesní (1, pozorováno bylo nejméně 6 ptáků), sýkora koňadra (1), pěnkava obecná (1), čížek lesní (5), kos černý (1), krutihlav obecný (1) a křepelka polní (1, chycena až ráno za úsvitu).
Mladý samec křepelky polní. Letošní druhá cvrčilka říční. Tento druh se v letech, kdy se s odchyty začínalo až kolem poloviny srpna, chytal jen výjimečně, protože v té době již jejich tah končí. Bouřlivě pelichající samice pěnice pokřovní, evidentně místní pták.
Letošní první krutihlav obecný. Rodinka čížků lesních.
U stanice se na dřevěné zdi vyhřívá ještěrka živorodá. V okolí stanice se vyskytuje početná populace jednoho z našich nejkrásnějších tesaříků - tesaříků pižmových, kteří se vyvíjejí v porostech vrby slezské.

Skoro prázdná noc s prvním kalousem (noc 3./4.8.2017). Jasné noci před úplňkem bývají na sedle obvykle dost nudné. Ptáci buď netáhnou nebo táhnou příliš vysoko. Vzhledem k jižnímu větru a téměř naprosté absenci přeletujících ptáků i v období těsně před rozedníváním, kdy tah obvykle vrcholí, ptáci snižují letovou hladinu a lze je alespoň pozorovat, byla tato noc velmi pravděpodobně skutečně téměř bez ptačího tahu. V jedné ze slukovek alespoň uvízla dospělá samice zřejmě místního kalouse, kterého jsme opakovaně v minulých dnech v okolí pozorovali a těsně před rozedněním se v sítích přece jen objevilo alespoň několik málo dalších ptáků, z nichž nejvíce potěšil další slavík obecný. Celkem bylo odchyceno 7 ptáků šesti druhů: rákosník obecný (1), rákosník zpěvný (1), rákosník proužkovaný (2), slavík obecný (1, dospělý pták), kos černý (1) a kalous ušatý (1, celkově 215. kalous na sedle).

Zřejmě místní samice kalouse ušatého.

Pestrý srpnový den (den 3.8.2017). Minimálně ke konci noci ptáci evidentně táhli, což se projevilo i v časně ranním složení odchyceného vzorku. Počasí je stále velmi teplé, ale v časné odpoledni se mírně zatahuje a od západu se blíží hustší oblačnost. Pokud by vydržela do noci, mohlo by to být zajímavé. Uvidíme! Celkem bylo během dopoledne odchyceno 52 ptáků 18 druhů: pěnice černohlavá (6), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (3), budníček menší (3), budníček větší (2), budníček lesní (1, první letošní), rákosník obecný (4), rákosník zpěvný (4), cvrčilka zelená (9), slavík obecný (3 ex., z toho jeden letošní pták a dva staří), drozd zpěvný (2), červenka obecná (1), pěvuška modrá (3), králíček obecný (4, vesměs nevybarvená mláďata), králíček ohnivý (1, čerstvě přepeřené mládě), sýkora uhelníček (1), čížek lesní (2) a dvě křepelky polní.
Tři brzy ráno odchycení slavící obecní.

Další jasná noc s jižním větrem a dorůstajícím měsícem a první křepelka (noc 2./3.8.2017). Večer přibyli na sedlo ke stávající osádce 5 nadšenců ještě Ondra Belfín a Martin Vavřík. Vzhledem ke skoro jasné obloze byla většina času věnována, kromě pravidelných kontrol, spíše společenským, organizačním a akademickým debatám. Ptáci v první polovině noci téměř netáhli, ale bylo na co koukat, protože vysokou aktivitu hmyzu provázela i vysoká aktivita netopýrů, kterých se v osvětleném prostoru prohánělo často i několik na jednou a bylo možno si tak procvičit určování pomocí ultrasonického detektoru. Zároveň předváděli skvělé divadlo - většina můr z čeledi Noctuidae, které zde nyní dominují, patří mezi tzv. tympanátní můry, které jsou schopny slyšet echolokaci netopýrů a při přiblížení netopýra reagují prudkou změnou směru letu či pádem na zem. V mnoha případech však lovící netopýr i tak dokáže obratným saltem padající můru dohonit a ulovit. A takových událostí se odehrávalo před našima očima nesčetné množství. Jednotliví táhnoucí ptáci se objevili až ve druhé polovině noci, většina odchycených jedinců však pochází s úspěšného odchytu do ruční síťky v blízkosti reflektoru. Tah ostatních druhů byl slabý, minimálně dvakrát prolétli vodouši bahenní (jeden a skupinka čtyř), ráno se poprvé ukázal kulíšek nejmenší.
Celkem bylo odchyceno 12 ptáků 7 druhů: rákosník obecný (3), rákosník zpěvný (2), rákosník proužkovaný (3, tím se rákosník proužkovaný zařadil jako patnáctý mezi druhy s 1000 a více kroužkovanými jedinci), cvrčilka zelená (1), pěnice slavíková (1, konečně první letošní - potenciální dominantní druh nastávajících nocí), ťuhýk obecný (1) a také první letošní křepelka polní. Netopýrů se chytlo celkem 11 ex. 7 druhů: netopýr Brandtův (1), netopýr rezavý (1), netopýr velký (1), netopýr vodní (2), netopýr alkathoe (1), netopýr severní (4) a netopýr ušatý (1).
Zatím marné čekání na mlžnou noc, oblohu zakrývaly jen vysoké mráčky. Měření délky předloktí u odchyceného netopýra velkého. Délka předloktí je jeden ze zásadních znaků, na jehož základě lze spolu s portrétem hlavy velkou část našich netopýrů bez problémů určit. Mezi početnými místními netopýry se občas objevili první netopýři rezaví.

Dozvuky noci a oblačný den (den 2.8.2017). Krátce po ranním rozletu přišla nad sedlo frontální vlna se silnou bouřkou, která ale trvala jen poměrně krátce a nenapáchala žádné škody. Zbytek dopoledne byl ve znamení proměnlivé oblačnosti, která se střídala se slunečním svitem, díky čemuž se neopakovalo včerejší vedro. Ptáci tak aktivovali výrazně déle a podařilo se jich odchytit výrazně více než včera. Podle složení odchycených ptáků je jasné, že značná část z nich se zastavila na sedle po krátkém nočním tahu. Celkem bylo odchyceno 42 ptáků 18 druhů: rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (1), rákosník zpěvný (6), cvrčilka zelená (4), pěnice černohlavá (10), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (1), budníček větší (4), pěvuška modrá (2), lejsek černohlavý (1), linduška lesní (1), červenka obecná (2), stehlík obecný (1), králíček ohnivý (1), ťuhýk obecný (3), drozd zpěvný (1), šoupálek dlouhoprstý (1), sýkora lužní (1).
První letošní lejsek černohlavý, odchycený až ráno. Letošní šoupálek dlouhoprstý. Linduška lesní - jejich tah se již rozjíždí.
Mladá sýkora lužní. Mladý "budníček pruhohlavý" aneb nevybarvený králíček ohnivý. Na mladé pěnici černohlavé již lze podle rašících černých pírek na hlavě poznat, že jde o samce.
Samec stehlíka obecného, odchycený díky blízkosti odkvetlých bodláků u jedné ze sítí. I mezi vážkami je řada tažných druhů. V tomto případě jde však o sedentární druh - odchycený samec šídla modrého (Aeschna cyanea).

Povedená tečka za krátkým nočním tahem aneb větru a dešti zatím poroučet neumíme (noc 1./2.8.2017). Celý předešlý den sílil jižní vítr a od západu republiky se blížila frontální oblačnost. Napjatě jsme čekali, zda hvězdnou oblohu a dorůstající Měsíc aspoň ve druhé polovině noci zakryje deka, která by v případě, že potáhnou ptáci, umožnila získat rozumný vzorek táhnoucího společenstva. Ptáci ale vůbec netáhli, což lze, vzhledem k silnému protivětru, při kterém by letěli nízko a byli dobře vidět, říci bezpečně. První protahující pták byl pozorován až ve 23:45 a další dva až ve 2:30. Chyběli i netopýři a můry. Kolem 3:40 se najednou otočil vítr na severní (!) a během asi 15 minut se táhnoucí ptáci objevili. Záhy na to se však začaly rýsovat obzory, a i když se již před blížící frontou zcela zatáhlo, trvaly vhodné podmínky k odchytu s využitím světla jen asi 20 minut. I během nich se podařilo aspoň několik ptáků odchytit a spolu s ranním rozletem a dopoledním odchytem získat představu o složení tahové společenstva této noci. Celkem bylo odchyceno 12 jedinců 6 druhů: rákosník obecný (2), rákosník zpěvný (4), rákosník proužkovaný (3), rákosník velký (1, chycen do ruční síťky u světla, 21. pták na sedle), cvrčilka zelená (1) a ťuhýk obecný (1, první letošní).
Dnes v noci se podařilo ochytit všechny 4 naše běžnější druhy rákosníků. Vlevo nad sebou starý (dole) a mladý rákosník zpěvný, vpravo rákosník velký a proužkovaný. Podle nočního, ale zejména ranního odchytu dnes v noci evidentně táhli ťuhýci obecní (zde stará samice). Mladý ťuhýk obecný.
Čtyři z pěti tažných druhů osenic, zaznamenané dnes v noci u světla (vlevo nahoře osenice zemáková, dole osenice prvosenková, vpravo nahoře osenice černolemá a dole osenice přehlížená).

Sílící vedro, skoro prázdné sítě a další dva dálkoví migranti (den, 1.8.2017). Noční horko se hned od úsvitu přehouplo v pekelné vedro, které spolehlivě umrtvilo pohyb ptáků i výzkumníků. Jediné pozitivum byl trvající jižní vítr, který pomáhal účinky vedra zmírnit. Celkem bylo kroužkováno 23 ptáků 10 druhů: slavík obecný (1 mladý pták, první letošní), cvrčilka říční (1 mladá, první letošní a 51. celkem), rákosník obecný (1), pěnice černohlavá (9), pěnice hnědokřídlá (3), pěvuška modrá (1), budníček větší (4), budníček menší (1), králíček obecný (1) a hýl obecný (1, dospělá samice).
První letošní slavík obecný, mladý pták. Horké letní odpoledne na odchytovém stanovišti.

Horká jasná noc s jižním větrem, dorůstajícím Měsícem a slabým tahem ve druhé polovině (noc, 31.7./1.8.2017). Při soumraku se na chvíli uklidnil vítr a na sedle se na chvíli rozhostilo naprosté ticho a nádherná tma. Po rozsvícení reflektoru jsme, stejně jako včera, pozorovali především aktivitu nočních motýlů, zejména několika druhů osenic, včetně tažných druhů, jejichž sledování je již zavedenou součástí výzkumu migrace na sedle. Vysokou aktivitu hmyzu následovala i vyšší aktivita netopýrů, zatím ještě převážně sedentárních druhů, u nichž vrcholí období páření a v průběhu noci podnikají poměrně dlouhé výlety k místům budoucích zimovišť, kde potkávají ostatní příslušníky svého druhu. V sílícím jižním větru se tu a tam některému netopýrovi nepodařilo vyhnout sítím a tak se nám podařilo podchytit druhové složení těchto tajemných nočních tvorů (netopýr pestrý 1, netopýr Brandtův 4, netopýr alkathoe 1, netopýr vodní 1 a netopýr ušatý 1). Tah ptáků byl jen velmi slabý, první pěvci se objevili až kolem jedné hodiny v noci. Oproti včerejšku, kdy dominovali rákosníci a cvrčilky, se dnes ukázali hlavně rehci zahradní, rákosníci i cvrčilky až nad ránem. U reflektoru se na chvíli posadil jeden sedmihlásek hajní. Kromě pěvců protáhli minimálně třikrát pisíci obecní (jednou jeden, jednou spolu 2 ptáci a jednou neurčený počet). Jednou prolétlo hejno 6 blíže neurčených čírek. Celkem bylo odchyceno 7 ptáků 5 druhů: rákosník zpěvný (1, mladý pták), rákosník obecný (2), cvrčilka zelená (1), rehek zahradní (2, pozorováno bylo ale více protahujících jedinců) a také první letošní sýc rousný, který se chytl do sítí na křepelky, zjevně přilákán reprodukcí jejich hlasu (pro zajímavost už 97. sýc, kroužkovaný na sedle). Naopak u sítě na sýce se nechytlo dnes nic, přesto doufáme, že se nám letos podaří navázat na loňskou úspěšnou sezónu, kdy jsme odchytili téměř 60 jedinců, skoro všechny do jediné k tomu vyhrazené sítě.
Samec netopýra Brandtova. Na fotce je krásně vidět spolehlivý znak, kterým se tento druh odlišuje od obou podobných druhů (netopýra vousatého a netopýra alkathoe) – výrazný vedlejší hrot na 4. horním premoláru. Honza Studecký s prvním letošním odchyceným sýcem rousným Letošní mládě sýce rousného

Poslední červenec na sedle ve znamení vedra (den, 31.7.2017). Po noci se slabým, ale dobře pozorovatelným tahem nastalo na horách klasické srpnové letní počasí. Většinu dne věnovalo osazenstvo stanice vylaďování technických záležitostí spojených s odchytem i běžným denním fungováním. Odpoledne dorazila nahoru obytná maringotka, na které byla provedena na zimovišti pod horami oprava střechy a podlahy, takže nocoviště unavených kroužkovatelů by mělo i na tuto sezónu být zajištěno k všeobecné spokojenosti. Rovněž dorazily další posily, mimo jiné Honza Studecký se svou přítelkyní a také sedmiletý Vojta Macek, který tady s námi trávil několik dnů již loni a jehož ornitologické znalosti hravě zahanbí většinu studentů našich přírodovědeckých fakult. Podpora takového talentu je pro nás ostatní velkou radostí!
Ze zajímavějších pozorování stojí za zmínku průtah min. 2 vlaštovek, 4 poštolek, 3 krahujců a jednoho luňáka hnědého. Po celodenním vedru byl k večeru natažen zbytek chybějících sítí, včetně čtverce na křepelky, na další den zbyly už jen slukovky, jejichž instalace v tomto počasí určitě příliš nespěchá.
Výsledek ranního a dopoledního odchytu se v nesl v duchu dozvuků slabého nočního tahu rákosníků a cvrčilek, zbytek tvořili převážně místní ptáci, vesměs pelichající dospělci a čerstvě vyvedená mláďata. Celkem bylo kroužkováno 40 ptáků 15 druhů: cvrčilka zelená (2), rákosník obecný (2), pěnice černohlavá (13), pěvuška modrá (2, dvě další nesly na nohou již kroužky z minulých let), rehek zahradní (1), linduška lesní (1), sýkora koňadra (1), červenka obecná (1), kos černý (1), budníček menší (4), budníček větší (7 – vyvedená rodina), pěnkava obecná (1), čížek lesní (2), čečetka tmavá (1), králíček obecný (1).
První letošní rehek zahradní - jaká asi bude jejich sezóna? Pelichající místní samice budníčka menšího. Mladý samec čečetky tmavé.
Silně pelichající pěnice černohlavé z místní hnízdní populace (vlevo samice z 31.07., vpravo samec z 30.07.). Za 2 týdny už bude tento obrázek zcela výjimečný a převládat budou protahující ptáci. Sedmiletý Vojta Macek – jeho ornitologické znalosti hravě zahanbí univerzitní studenty.

Rozsvíceno! (noc, 30./31.07.2017) Letos jsme sezónu zahájili o kousek dříve a tak první odchyty připadnou do poslední červencové dekády. Po ranním chytání rákosníků bez světla (o tom později) sedlo ještě na chvíli osiřelo. V podvečer se na sedlo začali sjíždět první účastníci, na nichž spočíval úkol nejpodstatnější - najít přes půl roku založené věci, poskládat je do funkčního stavu, zprovoznit boudu a natáhnout sítě.
Mirek Beran přiváží na sedlo další sadu tyčí k sítím. O dvě minuty později doráží jeden z hlavních organizátorů, Radek Lučan. Následuje vybalování, hledání, chystání, natahování...
Do tmy se podařilo natáhnout všechny podstatné sítě a krátce před desátou se na druhý pokus rozsvítilo poprvé světlo. O něco později se ve světle reflektoru mihnul zřejmě místní kalous ušatý, který se tady před pár dny nad ránem ozýval. Pak byl celkem klid, ale do pohybu se daly můry a jednotliví netopýři. A někdy kolem půlnoci se objevil na obloze první pták. A po chvíli další. A zakrátko jeden zazmatkoval a už byl v síti. První letošním druhem ostré akce se stala cvrčilka zelená. Na obzoru nás trochu strašily bouřky - nebo spíše slibovaly příchod oblačnosti. Ta se nad sedlo natáhla až v druhé fázi noci a byla docela slabá. Naštěstí pár přeletujících ptáků slétlo dolů k sítím a podařilo se je odchytit. Jak se dalo čekat, táhli hlavně rákosníci (ale žádný zpěvný), i když ochyt zpestřily i některé další druhy. Celkem se podařilo kroužkovat 16 ptáků 5 druhů: cvrčilka zelená (6, až na jednu všichni mladí), rákosník obecný (7, z toho 3 mladí ptáci; další evidentně nalákaní v noci se chytli dopoledne), rákosník proužkovaný (1, mladý pták), sedmihlásek hajní (1, nejčasnější pták akce) a červenka obecná (1, místní mládě ještě v juv. šatu). Byl také odchycen první netopýr - netopýr rezavý. Více fotek najdete na stránkách odchytové stanice na Facebooku.
Poprvé letos se na sjezdovce rozsvítilo světlo. Zatím nelítají ptáci, tak kontrolujeme táhnoucí noční motýly. Konečně první úspěch, mladá cvrčilka zelená.
Dospělý sedmihlásek hajní, poprvé chycený v červenci. Mladý, uhlazený rákosník obecný. Dospělý, celkem ošuntělý rákosník obecný.

Před zahájením odchytů (bude doplněno).


(Konec noci 29./30.07.2017, naposledy bez světla)

První tah (červencový mezičas) (noc a den 22.07.2017). Ještě před začátkem řádných odchytů na světlo podle daných pravidel zkoušíme chytat namátkově v průběhu července. Řada odchycených ptáků je místních, ale objevují se také první migranti. Dnešní odchyt byl zaměřen na rákosníky zpěvné a slavíky. Už ve 3:45 se objevil neurčený pták u sítí, první ptáci se ale chytili až za rozednění o hodinu později. Především se podařilo kroužkovat tři rákosníky zpěvné, na hlas se ovšem chytil jen první, další dva uvízli v sítích až v průběhu dopoledne. Ostatní odchycené ptáky je možné považovat za místní, ovšem u některých druhů už pomalu začíná nenápadný pohyb, takže je jejich původ už trochu otázkou (pěnice černohlavá, budníček větší). Celkem bylo kroužkováno 18 ptáků sedmi druhů: rákosník zpěvný (3), pěnice černohlavá (8), budníček větší (2), sýkora koňadra (1), sýkora uhelníček (2), sýkora lužní (1, letošní pták) a čečetka tmavá (1).
První letošní rákosník zpěvný. Křídlo rákosníka zpěvného s typickým krátkým zářezem na krajní letce. Mladá sýkora lužní.
Čečetka tmavá. Krásně vybarvený místní pták, u něhož je jméno "tmavá" pochopitelné. Letošní budníčci větší jsou krásně žlutaví na celé spodině.

Příprava na sezónu (08.07.2017). Aby mohla sezóna na přelomu července a srpna v pohodě začít, je třeba připravit někd začátkem července odchytová stanoviště - vysekat trávu na sjezdovkách a obnovené borůvčí s papratkami v uličkách mezi stromy. Letos byly plochy upravovány 8. července - s bubnovou sekačkou ochotně dorazil Henk van Hattem, uličky čistil křovinořezem Radek Lučan. Sekání bylo zpestřeno proměnlivým počasím; chvíli bylo krásně, chvíli přecházely bouřkové průtrže. A v závěru odpoledne zahalila sedlo klasická mlha. Škoda, že není srpen a nedá se chytat...
Henk startuje sekačku po přechodu přeháňky. Další liják se řítí od Červené hory. Radek Lučan s křovinořezem v uličkách.
Na sjezdovce se probouzí vratička heřmánkolistá, superrarita mezi českými rostlinami. V červenci kvetou na sjezdovce zvonky vousaté, erbovní rostliny CHKO Jeseníky. Závěr sekání doprovodila hustá mlha.