Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Deník akce v roce 2018

Standardní odchyty byly ukončeny k 07.11.2018. Tabulky a druhové stránky jsou aktualizovány. Informace o případných dalších odchytech a kontrolách sedla najdete v samostatné záložce.


Zbytek sestavy, která letos balila celou akci – Radek Lučan, Anička Koukolíková, Tomáš Pospíšil (se psem) a Kuba Kočí.

Balení akce (den 07.11.2018). Po více než třech měsících jsme za vydatné pomoci Hanky a Vojty Mackových a Tomáše Pospíšila zvládli kompletně sbalit všechno vybavení a také zazimovat novou základnu, kterou se v průběhu posledních dnů podařilo dokončit do obytného stavu. Rovněž se povedlo dokončit plánované úpravy porostů v okrajích sjezdovky. Během několika příštích dnů by měla být připojena i elektřina, takže pokud počasí dovolí, budou ještě provedeny i nějaké nárazové noční odchyty v průběhu listopadu. Stejně jako v předchozích dnech bylo krásné počasí, které kazil dost silný jižní vítr. Sítě byly sbaleny až kolem poledne, ovšem ptáci se stejně téměř nechytali, i když probíhal sice slabší, ale dobře viditelný tah, při kterém prolétlo přes sedlo jistě několik málo tisíc jedinců. Vítr byl však příliš silný. Opět dominovaly pěnkavy a jikavci, následováni zvonky a stehlíky (stovky), méně bylo čížků (desítky), početně táhly i lindušky luční (desítky) a prolétlo i kolem 200 kvíčal. Odchyceno bylo 5 ptáků čtyř druhů: pěnkava obecná (2), sýkora uhelníček (1), čečetka tmavá (1, druhá letošní) a drozd cvrčala (1, devátá letošní).
Dospělý samec čečetky tmavé. Jedním z posledních letošních odchycených ptáků byl drozd cvrčala. Nová základna je připravena na zimu.
Celkový pohled na naše zázemí ke konci akce – tento pohled bude již během pár dnů minulostí, neboť dny staré dobré vlekařské boudy jsou již definitivně sečteny. Většina jejího vybavení bylo během posledních dvou dnů již odvezeno do nové obslužné boudy v dolní části nově prodloužené sjezdovky.

Poslední letošní noc s viditelným tahem sluk a klasickou druhovou sestavou (noc 06./07.11.2018). Silný vítr o rychlosti kolem 6 m/s na horách pokračuje, stejně jako velmi teplé počasí – stejně jako minulé noci neklesla teplota pod 8 stupňů, což je na tuto roční dobu v tisíci metrech nad mořem velmi neobvyklé, ale minimálně pro celou letošní, právě končící sezónu velmi typické. V první polovině noci viditelně táhly sluky lesní, pozorovali jsme jich minimálně 30, dvě uvízly i v sítích. Protože nebyl žádný frmol a vzhledem k postupnému balení, které jsme zahájili již během dnešního dne, dorazili nahoru i Martin Vavřík a Hanka Macková s Vojtou, takže večer byl spíše společenský. Celkem bylo do rána odchyceno 10 ptáků šesti druhů v druhové sestavě naprosto klasické pro toto období: červenka obecná (2), drozd zpěvný (2), kos černý (2), králíček obecný (1), skřivan polní (1, pouze osmý letošní) a sluka lesní (2, letošní sluky č. 62 a 63).
Radek Lučan kroužkuje jednu ze dvou posledních letošních sluk. Osamělý skřivan polní této noci. Reflektor naposledy svítí do jesenické noci.

Poslední standardní odchytový den ve znamení slabého tahu (den 06.11.2018). Přestože inverze v Polsku severně od sedla ustoupila, ptáci táhli jen slabě – celkově prolétly jen vyšší stovky ptáků: pěnkavy (desítky), jikavci (desítky), zvonci (desítky), lindušky luční (min 20 ex.), kvíčaly (cca 50 ex.), dále byl pozorován jeden zvonohlík, jeden strnad rákosní, dvě káně lesní, jeden moták pilich a jeden sokol stěhovavý, nejspíše místní pták, útočící na káně. Část sítí nebyla kvůli silnému větru vůbec exponována. Odchyceno bylo jen 8 ptáků tří druhů: králíček obecný (5), červenka obecná (1) a sýkora koňadra (2).
Předposlední den pobytu na Sedle se osádka věnovala zejména balení a posledním úpravám před zazimováním nové základny.

Další větrná a jasná noc bez tahu (05./06.11.2018). Tah opět zcela chyběl, což lze za silného jižního větru, kdy ptáci přeletující sedlo létají nízko nad zemí, říci spolehlivě. Odchyceni byli pouze 4 ptáci tří druhů: červenka obecná (1), drozd zpěvný (1) a sluka lesní (2, letošní sluky č. 60 a 61).

Slabší denní tah v silném vichru (den 05.11.2018). Už od včerejška vál velmi silný jižní vítr s rychlostí přes 6 m/s. Po noci zcela bez tahu začala po ránu přes sedlo přeletovat občasná hejnka, za dopoledne jistě ne méně než cca 2000 ptáků. Dominovaly pěnkavy a jikavci (stovky), početně táhli zvonci (desítky ex.), stehlíci (desítky ex.), početné byly také lindušky luční (desítky ex.), mezi kterými prolétla nejméně jedna linduška rudokrká. Dále se objevily kvíčaly (min. 30 ex.), špačci (minimálně dvě malá hejnka do 30 ex.), 5 cvrčal, do 20 hýlů obecných. Proti předchozím dnům zcela chyběly sýkory koňadry. Odchyceno bylo 25 ptáků 9 druhů: králíček obecný (12), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (4), hýl obecný (1), šoupálek dlouhoprstý (1, devátý letošní), linduška luční (1, teprve třetí letošní), pěnkava obecná (3), čížek lesní (1) a čečetka zimní (1, první letošní, 82. letos kroužkovaný druh).
Dospělý samec čečetky zimní. Zajímavé tvary mraků, které se celý den vytvářely nad Červenou horou, krásně na fotkách vynikly po zvýšení kontrastu.

Prázdná noc plná hvězd (noc 04./05.11.2018). V noci bylo nad sedlem jasno a žádný pohyb, odchyceni byli 4 ptáci 2 druhů - dvě červenky obecné a dva kosi černí.

Slabý tah, slabý odchyt (den 04.11.2018). Samozřejmě že slabý tah na sedle by někde v nížině mohl znamenat pěkné počty; za dopoledne prolétlo jen několik tisíc ptáků. Příčinou byla zřejmě hustá nízká oblačnost, ležící na sever od sedla. Proletovaly především stovky pěnkav, jikavců, ale také lindušek lučních; po desítkách protahovali stehlíci, čížci a špačci, dále jsme zaznamenali 20-30 lindušek horských, dva konipasy horské, 4× skupinky vrabců polních (celkem nejméně 10 ex.), osamoceného samce čečetky tmavé, samce motáka pilicha, jednu káni rousnou, nejméně deset brávníků, jednotlivé koňadry a nejméně 50 pěvušek modrých! Odchyceno bylo 32 ptáků 10 druhů: linduška luční (1, teprve druhá letošní; dosud bylo během nejslabších let chyceno kolem 20 ptáků!), pěvuška modrá (9, letošních 541 ptáků je naopak standardním počtem), špaček obecný (3, celkem letos 10 ptáků, druhý slabý rok v řadě; naprosto chybí výrazný noční tah), králíček obecný (9), červenka obecná (2), rehek domácí (1), kos černý (1), sýkora koňadra (3), sýkora uhelníček (2) a hýl obecný (1).
Letos vzácná linduška luční. (Foto O. Boháč) Objevily se první proletující čečetky. (Foto O. Boháč) Panorama interiéru chaty (po kliknutí). (Foto O. Boháč)

Klidnější tahová noc (noc 03./04.11.2018). Na sedle se válela hustá mlha až do 2 hodin ráno, poté klesla níže a na sedlo vykoukly hvězdy, ve 4 hodiny i Měsíc v poslední čtvrti. Ptáci táhli do půlnoci jednotlivě, po půlnoci už skoro vůbec, což jistě rozladilo i tři číhající kalousy ušaté. Odchyceno bylo 52 ptáků 8 druhů: sluka lesní (1, letošní 59. sluka), kalous ušatý (1, teprve šestý letošní - rok 2018 bude tedy absolutně nejhorší na odchyt sov obecně), střízlík obecný (1), králíček obecný (3; letos jen 17 nočních králíčků a žádný nápadný tah, v předchozích letech se v noci chytali častěji), červenka obecná (42), rehek domácí (1), drozd zpěvný (2) a strnad obecný (1, devátý letošní, až na jednoho byli všichni odchyceni v noci).
613. sluka, kroužkovaná na sedle. (Foto O. Boháč) Teprve šestý letošní kalous ušatý. (Foto O. Boháč)

Rychlé vystřízlívění po velké noci (den 03.11.2018). Na sedle ležela mlha a to slibovalo dobré odchyty při denním tahu - ten se ovšem nekonal. Přes sedlo proletovali jen jednotliví ptáci, odchyceno bylo 20 ptáků 6 druhů: králíček obecný (3), červenka obecná (6), rehek domácí (3), kos černý (2), drozd cvrčala (1, osmá letošní), sýkora uhelníček (5) a k tomu retrap modřinky.
Noční cvrčala se při kroužkování setkala s denní. (Foto O. Boháč) Kosi v těchto dnech protahují ve větších počtech. (Foto O. Boháč) Krásně vybarvený samec rehka domácího. (Foto O. Boháč)

Velká červenková noc (noc 02./03.11.2018). V noci krátce po rozsvícení světla se hned ukázala řada ptáků, evidentně šlo převážně o červenky. Na cestě k sedlu bylo velké dešťové pásmo, nad sedlem ale bylo zpočátku jasno. Tah červenek sílil, v 19:30 proletovalo už 220 ptáků za 5 minut. Při jasném počasí se občas některé chytly, odchyty ukázaly že červenky tvoří snad 99% proletujících ptáků. Jak noc pokračovala, tah mírně zeslábnul, ve 21:05 prolétlo za 5 minut asi 80 ptáků, ale jakmile se o pět minut později objevil jemný déšť, červenky se začaly snášet z oblohy a najednou jsme zaznamenali 135 ptáků za 5 minut! Velmi jemný déšť byl spíše pozorovatelný ve světle reflektoru, pocitově prakticky nepršelo a ani na sítích se neobjevovala voda. K půlnoci stoupala vzdušná vlhkost, nad sedlem se objevily chuchvalce mraků, tah stále pokračoval podobnou frekcencí (krátce před půlnocí proletovalo asi 60 ptáků za minutu). Po půlnocí přišel o něco nápadnější déšť, který přinesl na sedlo mlhu. Ptáci stále proletovali po desítkách a občas se chytilo i něco jiného. Do jedné hodiny v noci jsme zaznamenali na průtahu také čírky obecné, volavky popelavé, čtyři sluky (pátá se chytila), lovícího kalouse ušatého, v síti se objevil rehek domácí, kvíčala, kos černý, střízlík, skřivan polní. Krátce po půlnoci postoupilo nad sedlo hlavní dešťové pásmo, ale to už jsme měli okroužkováno asi 200 červenek. Mimo ptáky se večer chytilo také několik netopýrů rezavých, u světla poletovaly až desítky různých nočních motýlů. Doplnění: Do rána tah zeslábl, proletovali už jen asi 1-2 ptáci za minutu. Celkem bylo odchyceno 368 ptáků 9 druhů: sluka lesní (1, celkově 58. letošní), skřivan polní (1, teprve sedmý letošní, dosud nejhorší rok vůbec, nejnižší dosavadní odchyt byl 24 ex. v roce 2017, nejvíce 204 ex. v roce 2011), střízlík obecný (3), červenka obecná (353, letošní maximum, díky tomu letos 2101 odchycených ptáků, nepůjde tak o nejhorší rok odchytů, kterým je rok 2017 s 1979 odchycenými červenkami), rehek domácí (3), kos černý (4), drozd kvíčala (1, letos teprve druhá) a pěnkava obecná (1, první noční vůbec, odchycená ve 4 hodiny ráno). Kromě toho byli odchyceni také 4 netopýři rezaví.
Sítě naproti sjezdovce se osvědčily opět nejlépe. Červenky konečně ukázaly, že ještě nějaké jsou, letos bylo odchyceno jen asi 2000 ptáků. Rehci domácí v tuto dobu protahují v noci pravidelně.
Noční odchyty v listopadu zpestřují také střízlíci. Druhá letošní kvíčala. A 58. letošní sluka lesní.

Jasný den se slabým tahem (den 02.11.2018). Celý den bylo jasno a táhlo poměrně málo ptáků - odhadem 400 koňader s desítkami modřinek, asi 200 pěnkav, 200 jikavců, desítky čížků, 30 kvíčal, 35 cvrčal, 40 kosů, asi 100 hřivnáčů. Kromě toho přelétlo hejno 25 a 30 hus velkých, 3 lindušky luční, sokol stěhovavý a 50 kormoránů velkých. Večer před setměním proběhl pak nápadný tah kosů černých, kterých prolétlo dalších min. 50 ex. Odchyceno bylo 116 ptáků 7 druhů: střízlík obecný (1), pěvuška modrá (5), králíček obecný (30), králíček ohnivý (1, letošní 125. pták, jde tak o třetí nejlepší rok po letech 2015 se 192 ex. a 2017 se 182 ex.), sýkora koňadra (62), sýkora modřinka (10) a sýkora uhelníček (7).

Jasná noc s tahem (01./02.11.2018). V noci se konečně umoudřil vítr a ptáci se opět vydali na cestu. Celou noc proletovali ve frekvenci asi 1 pták za minutu a občas se nějaký chytil. Po většinu noci bylo jasno, jen na začátku noci asi hodinu jemně pršelo. Odchyceno bylo 53 ptáků 7 druhů: sluka lesní (2, celkem letos 55 sluk), střízlík obecný (4), králíček obecný (4), červenka obecná (37), rehek domácí (3), drozd zpěvný (2) a drozd cvrčala (1, šestá letošní).
Šestá letošní cvrčala. (Foto: O. Boháč)

Vichr se vrací (noc 31.10./01.11.2018 a den 01.11.2018). Odpoledne se zvedl na sedle silný vítr a pokračoval nejen celou noc, ale i během dalšího dne. V noci byly exponovány jen slukovky, do kterých se chytila letošní 55. sluka lesní, ve dne se pro změnu podařilo kroužkovat jen 3 králíčky obecné. Během noci by se měl vítr uklidňovat a předpověď naznačuje i ranní mlhu, tak uvidíme, co se bude dít.
Jediný pták minulé noci. (Foto: O. Boháč)

Silný tah, nával sýkor a králíčků (den 31.10.2018). Poslední říjnový den se počasí uklidnilo a přes sedlo běžel masivní tah, celkově prolétlo několik desítek tisíc ptáků! Dominantní byly pěnkavy a jikavci, kteří táhli po tisících, stovky až tisíce byly také sýkor koňader (mezi nimi desítky modřinek). Po tisících protahovali ještě čížci, protáhly také stovky lindušek lučních, dlasků a hřivnáčů, po desítkách proletovali stehlíci, kosi, brávníci, pěvušky modré, vše doprovodila také dvě hejna kormoránů (30 a 60 ex.) a jedno hejno hus polních a/nebo běločelých (asi 50 ex.). Celkem bylo odchyceno 370 ptáků 11 druhů: střízlík obecný (2), pěvuška modrá (19), králíček obecný (51), králíček ohnivý (3, velmi pozdní ptáci, ale na konci října se objevili už vícekrát, poslední odchyt je z 03.11.2015), sýkora koňadra (253, letošní maximum, které posouvá rok 2018 na třetí místo a to i v celkovém počtu odchycených koňader), sýkora modřinka (20), sýkora uhelníček (11), šoupálek dlouhoprstý (1, osmý letošní), pěnkava obecná (5), pěnkava jikavec (3) a čížek lesní (2).

Noc sluk a strnadů (noc 30./31.10.2018). Na sedle se stmívá; je jasno, pořád fouká silný vítr (nárazy 10-16 m/s), který se ale pomalu uklidňuje a má ten správný směr. Pod chatou cvakla červenka - jaká bude asi tato noc po přechodu vichřice? 17:30. Vítr nepolevuje a cloumá sítěmi, světlo zatím ještě nesvítí. Na Šeráku po zeslabení vítr fouká rychlostí 15 km/s s poryvy kolem 25 m/s, naše meteostanice ukazuje teď 12,2 m/s. 18:00. Světlo bylo rozsvíceno, vítr stále fičí kolem 10 m/s. Poletí něco? 18:30. U světla se objevil osamocený létající hmyz. Co tady v takovém počasí dělá? Venku stále vítr kolem 10 m/s a teplota přes 8 °C. 19:00. Chvíli se zdá, že se vítr uklidnil, ale pak zase cloumá plechy na střeše i celou chatou. Něco se mihlo u světla, ale asi to byl jen list. 19:30. Dorazili organizátoři a začla kontrola stavu stanice a společeský večer. Dokončení. Někdy po osmé se ve světle reflektoru objevily první červenky. V noci pokračoval slabý tah cca 1-2 ptáků za 5 minut, výrazně vzrostl až před úsvitem, kdy protahovali ve velkém drozdi a kosi a úplně na sklonku noci pak tradičně desítky strnadů obecných. Celkem bylo odchyceno 70 ptáků 10 druhů: sluka lesní (9, letošní maximum po slabém roce 2017, celkem letos už 54 sluk), střízlík obecný (6), králíček obecný (3, letos zatím jen 10 nočních ptáků), červenka obecná (35), rehek domácí (1), kos černý (6), drozd zpěvný (3), drozd brávík (1, první letošní a šestý celkově; 81. druh letošních odchytů), strnad obecný (4) a strnad rákosní (2).
Podvečer u boudy. Dnes vznikají webové stránky online přímo na sedle.

Vichřice pokračuje, vrací se tah (den 30.10.2018). Po celý den pokračoval silný jižní vítr o poryvech výrazně přes 15 m/s; nebylo sice možné chytat, ale tah probíhal velmi intenzivní, proletovaly stovky ptáků za 5 minut. Dominantní byly pěnkavy a jikavci, dále proletovali špačci a brávníci. V průběhu dne parta Martina Těšického odjela domů plná zážitků, večer je ve finálovém týdnu vystřídala parta organizátorů - Radek Lučan s Aničkou Koukolíkovou. Během dne byl pobyt na sedle zpestřen bagrem, který kopal elektrickou přípojku, takže odchytová linie ve vánočních stromcích musela být přerušena.
Vrtule anemometru měla dnes o práci postaráno. Parta Martina Těšického odchází. Podvečerní nálada, nová a stará bouda.

Noční vichřice (noc 29./30.10.2018). Sítě byly celou noc staženy, protože nad sedlem foukal velmi silný vítr; na sousedním Šeráku byl zaznamenán ve druhé polovině noci poryv o síle více než 130 km/h! Žádný tah neprobíhal, do půlnoci byly u světla pozorovány bekasina otavní, červenka a špaček. Odchycen byl pouze jeden špaček obecný u světla do ruky.

Oteplení, blýskání na lepší časy a... příchod vichřice (den 29.10.2018). Ve dne bylo oblačno až zataženo, v malém množství protahovali i ptáci (asi desítky za hodinu) - pěnkavy, jikavci, králíčci, špačci a brávníci. Po opadnutí námrazy byly zvolna roztaženy sítě (asi v 10:30), jenže po poledni začal pro změnu sílit vítr. Poryvy postupně překročily 15 m/s a tak nebyly sítě ani dostavěny. Odchyceno bylo 11 ptáků 4 druhů: špaček obecný (2, pátý a šestý letošní), králíček obecný (7), červenka obecná (1) a mlynařík dlouhoocasý (1, desátý letošní).
Špačků se letos moc nechytá. (Foto M. Těšický).

Nulový den (28.10.2018) a nulová noc (28./29.10.2018). Skupina Martina Těšického se na sedle moc nepřepracovala. Ve dne se zvedl vítr, který doprovodil ponurou náladu na namrzlém sedle. Za celé dopoledne prolétl jediný drozd. Ani v noci ptáci netáhli, podařilo se zaznamenat dvě červenky. Pokračovala mrznoucí mlha s deštěm, ale před ránem došlo konečně k obratu - ještě kolem půlnoci byly dva stupně pod nulou, v sedm ráno už bylo deset stupňů nad nulou! Že by se blýskalo na lepší časy?
Nálada namrzlého sedla. (Foto: M. Těšický).

Plískanice na sedle (noc 27./28.10.2018). V noci na sedle nejprve sněžilo, poté co napadlo 5 cm sněhu ale přešel sníh v namrzající déšť, který vše pokryl ledovou krustou. Chvílemi byl problém dostat se do maringotky, dveře bylo třeba očistit od ledu. Sítě byly ve 2:30 sbaleny, protože začínaly namrzat. Předtím po půlnoci začal probíhat slabý tah červenek ve frekvenci asi 1 pták za 5 minut. Celkem bylo odchyceno 14 ptáků 2 druhů: červenka obecná (13) a rehek domácí (1).

Sýkory doplňují pěnkavy (den 27.10.2018). V sobotu se na sedle válela nízká oblačnost a po 9 začaly zesilovat srážky. Výrazně táhly sýkory, pěnkavy a jikavci. Celkem bylo odchyceno 142 ptáků 10 druhů: krahujec obecný (1, šestý letošní, samec), králíček obecný (8), sýkora koňadra (42), sýkora modřinka (3), sýkora uhelníček, pěnkava obecná (69, letošní maximum, více ptáků za den bylo chyceno jen v roce 2011; celkem letos 198 ptáků, což se blíží úspěšným rokům 2010-2012), pěnkava jikavec (13, letošní maximum, celkem letos 63 ptáků, podobně jako u pěnkavy nejlepší výsledek od roku 2012), hýl obecný (1), zvonek zelený (1, první letošní, 80. letos odchycený druh) a strnad rákosní (1, letošní desátý).
Šestý letošní krahujec.

Mlžná noc s jižním větrem a skoro bez tahu (noc 26./27.10.2018). Noc začala jako oblačná, po 23 hodině sedla na sedlo mlha, do půlnoci ještě občas mrholilo. Proletující ptáci se objevili v mlze až závěrem noci, kdy proletovaly desítky jedinců. Odchyceno bylo 21 ptáků 11 druhů: sluka lesní (2, celkem letos 45 ptáků), skřivan polní (1, teprve šestý letošní), střízlík obecný (3), králíček obecný (1), červenka obecná (2), kos černý (1), drozd zpěvný (5), drozd cvrčala (1, letos pátá), pěnkava jikavec (1), strnad obecný (2, třetí a čtvrtý letošní) a strnad rákosní (2, osmý a devátý letošní).
Jedna ze dvou sluk této noci.

Další invaze sýkor a pestrý odchyt (den 26.10.2018). Nízká oblačnost přecházela chvílemi do mlhy, foukal mírný jihozápadní vítr, do toho probíhal výrazný tah sýkor. Odchyceno bylo 287 ptáků 15 druhů: střízlík obecný (3), pěvuška modrá (3), králíček obecný (14), červenka obecná (8), kos černý (2), drozd cvrčala (1, čtvrtý letošní), sýkora koňadra (204, letošní maximum, nejvyšší od roku 2013), sýkora modřinka (41), sýkora uhelníček (1), šoupálek dlouhoprstý (1, sedmý letošní), vrabec polní (1, první letošní a pátý celkově; 78. letos odchycený druh), pěnkava obecná (3), pěnkava jikavec (2), konopka obecná (1, první letošní, celkově čtrnáctá; 79. letos odchycený druh) a strnad rákosní (2).

Noc jedné červenky (noc 25./26.10.2018). V noci visela nad sedlem nízká oblačnost a do toho foukal jihozápadní vítr. Žádný tah nebyl zaznamenaný a odchytit se podařilo jedinou červenku obecnou.

Oživení tahu (den 25.10.2018). Nad sedlem vládlo nevlídné počasí - oblačno, zataženo, občas pršelo a do toho foukal svěží severozápadní vítr. Ptáci tentokrát táhli ve velkém, tahu dominovaly sýkory a pěnkavy (hlavně jikavci), které doprovázeli drozdi zpěvní, dlasci, čížci, rehci domácí, králíčci obecní, mlynaříci a dvakrát prolétl krahujec obecný. Odchyceno bylo 123 ptáků 13 druhů: pěvuška modrá (1), králíček obecný (11), červenka obecná (18), kos černý (1), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (63), sýkora modřinka (6), sýkora uhelníček (1), mlynařík dlouhoocasý (9, první letošní, 77. letos odchycený druh), pěnkava obecná (1), pěnkava jikavec (9), hýl obecný (1) a čížek lesní (1).

Prázdná noc (24./25.10.2018). V noci bylo polojasno až oblačno s Měsícem v úplňku, do toho se přidal po půlnoci slabý déšť. Nepodařilo se pozorovat ani odchytit jediného ptáka.

Slabý den po větrné noci (den 24.10.2018). Ráno stále vydatně pršelo (až sněžilo) a foukal silný severní vítr; srážky se umírnily až po 11 hodině, kdy byly roztaženy denní sítě, které byly exponovány až do večera. Celkem bylo odchyceno 9 ptáků 6 druhů: králíček obecný (3), červenka obecná (2), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (1), pěnkava jikavec (1) a hýl obecný (1).
Jikavec, chycený při sněžení.
(Foto O. Boháč)

Divoká noc (noc 23./24.10.2018). Podle předpovědi přecházela přes sedlo oblačnost, ze které intenzivně pršelo (a nad ránem sněžilo), do toho foukal velmi silný vítr. Po dvou hodinách byly ve 20:00 sítě staženy a noční odchyt byl ukončen.

Zvedá se vítr (den 23.10.2018). Po noci dvou sluk následovalo "velké ráno", kdy se opět oživil silný denní tah, který ustal minulý týden. Honza Studecký se opět pokoušel ptáky sčítat, odhadem protáhlo 8500 jikavců a 7500 pěnkav, 480 dlasků, 300 stehlíků, 60 hýlů, 264 kvíčal, 5 cvrčal, 35 kosů (včetně hejna 20 ex.), 50 špačků, 5 brávníků, 20 červenek, 10 pěvušek, 80 lindušek lučních, 30 králíčků obecných, 90 uhelníčků, hejno 26 modřinek, 160 koňader, 3 krkavci a krahujec. Tah se spustil krátce po rozednění, v 7:10, nejprve se týkal výhradně 3 druhů - kvíčal, dlasků a jikavců (čistá hejna). Proletovalo průměrně 100 ptáků za minutu. Po osmé hodině naprostou většinu masy začala tvořit smíšená hejna obou pěnkav a samostatně menší hejna stehlíků, lindušek lučních a koňader. Táhli táké špačci a podařilo se zaznamenat i osamoceného, světlejšího, špačku podobného ptáka, s velkou pravděpodobností brkoslava. Zároveň sílil jižní vítr, díky kterému začaly zejména pěnkavy padat do sítí jako hrušky. Drtivá většina z nich ale ihned vyskočila, takže odchycený počet je jen velmi symbolický. Kolem 10. hodiny se vítr proměnil ve vichřici, sítě tedy musely být rychle staženy a překotveny, odchyt byl ukončen okolo 11. hodiny (poznámka: na stanici Šerák byl naměřen v 15:10 poryv větru o síle 94 km/hod). Odchyceno bylo 94 ptáků 12 druhů: střízlík obecný (3), pěvuška modrá (8), špaček obecný (2, třetí a čtvrtý letošní), králíček obecný (10), červenka obecná (11), kos černý (1), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (12), sýkora uhelníček (5), pěnkava obecná (29, letošní maximum, díky kterému se blížíme prvním dvěma rokům akce; také dosavadní suma 125 chycených pěnkav je nejvyšší od roku 2012), pěnkava jikavec (9, letošní maximum; pro zajímavost absolutní maximum je ze dne 28.10.2011, kdy bylo kroužkováno 49 jikavců) a hýl obecný (3).
Pěnkava a jikavec - dva nejpočetněji protahující druhy.
(Foto J. Studecký)
První letošní "nálet" trumpeťáků do sítí.
(Foto J. Studecký)

Jenom sluky (noc 22./23.10.2018). V noci bylo nejprve oblačno až zataženo, po půlnoci se vyjasnilo. Nad sedlem vládlo bezvětří a ptáci vůbec nebyli vidět. V sítích uvízly jen dvě sluky lesní (celkem letos 43 ptáků).

Tah naruby (den 22.10.2018). Ve dne probíhal nejprve slabý tah (zejména drozdů a jikavců), ten ale pozvolna zesiloval až do večera, takže se chytalo bez přerušení a např. ještě od 15. do 17. hodiny bylo odchyceno přes 20 ptáků. Celkově tahu dominovali pěnkavy s jikavci, sýkory a králíčci, po desítkách proletovali stehlíci, mimo to asi 30 lindušek lučních, 20 strnadů obecných, 17 cvrčal, čtyři krkavci a dva motáci piliši. Odchyceno bylo 145 ptáků 12 druhů: střízlík obecný (2), pěvuška modrá (1), králíček obecný (19), červenka obecná (30), rehek domácí (1), kos černý (2), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (53), sýkora modřinka (2), sýkora uhelníček (28, letošní maximum), pěnkava obecná (1) a pěnkava jikavec (5, celkem letos už 28 jikavců).
Sýkora koňadra s bílým drápem.
(Foto J. Studecký)
Detail drápu koňadry.
(Foto J. Studecký)
Pohled na odchytová stanoviště z dronu.
(Foto T. Pospíšil)

Prázdná noc (21./22.10.2018). Noc začala mrtvě, nad sedlem visela nízká mlha, v sítích navečer uvízla jedna červenka a jeden skřivan polní. Po půlnoci se vyjasnilo a k ránu se objevila námraza. Mimo jediné pozorované červenky přelétly nad sedlem po půlnoci dvě labutě. Odchyceno bylo 6 ptáků 2 druhů: skřivan polní (1, pátý letošní, s podivně deformovanými zadními drápy) a červenka obecná (5).
Pátý letošní skřivan polní.
(Foto J. Studecký)
Podivně deformované drápy skřivana.
(Foto J. Studecký)

Den 21.10.2018: Hustá mlha po celý den, déšť do 8:00. Odchyceno bylo 15 ptáků 7 druhů: červenka obecná (7), drozd zpěvný (1), drozd kvíčala (1, první letošní, 75. druh letošních odchytů), králíček obecný (3), pěnkava obecná (1), pěnkava jikavec (1), čečetka tmavá (1, první letošní, 76. druh letošních odchytů). Kromě toho se ráno podařilo odchytit také červenku s polským kroužkem.
Mlha na sedle. První letošní čečetka tmavá.
(Foto J. Studecký)
Polský kroužek na noze červenky.
(Foto J. Studecký)

Noc 20./21.10.2018: Na sedle se střídavě válela hustá mlha, od 2:00 až do rána mrholilo až pršelo, ptáci táhli pouze od 2:15 do 2:45 (až 3 najednou ve světle), jinak bez jediného ptáka. Odchyceno bylo 31 ptáků 5 druhů: červenka obecná (25), drozd zpěvný (1), drozd cvrčala (1, třetí letošní), kos černý (2) a střízlík obecný (2).

Mrholení zastavuje tah (den 20.10.2018). Až do poledne na sedle stále ležela mlha, změnou bylo ovšem mrholení, které z ní od devíti hodin vypadávalo. Tah v podstatě neprobíhal, objevila se hejna asi 100 kvíčal, asi 20 brávníků, jedno smíšené hejno jikavců, pěnkav a stehlíků a k tomu jeden krkavec. Pro zajímavost na sousedním sedle Ramzová ve stejnou dobu tah v podstatě také neprobíhal až na hejnka pěnkavovitých ptáků a jednotlivé lindušky, cvrčaly a další ptáky. Odchyceno bylo 13 ptáků 4 druhů: králíček obecný (5), králíček ohnivý (1), červenka obecná (6) a kos černý (1).
Druhá letošní cvrčala s drozdem zpěvným. Stále ještě táhnou oba druhy králíčků.

Mlžná noc a škádlení červenek (noc 19./20.10.2018). Mlha na sedle trvala celou noc, s krátkým obdobím mezi 3 a 5 hodinou, kdy prosvítaly hvězdy. Tah prakticky vůbec neprobíhal (resp. pozorovatelná frekvence byla 1 pták za hodinu). Odchyceno bylo 39 ptáků 6 druhů: střízlík obecný (4), červenka obecná (30), kos černý (1), drozd zpěvný (2), drozd cvrčala (1, druhá letošní) a strnad obecný (1, druhý letošní).
Noční strnad obecný.

Mlžný den bez tahu (den 19.10.2018). Mlha, která obalila sedlo, se na něm válela po celý den, jen po poledni chvíli prosvítalo slunce. Tah přitom prakticky chyběl, jen ráno při rozletu se objevilo asi 50 drozdů zpěvných a 20 cvrčal. Poté spíše jednotlivě táhly sýkory a nejméně 5 hýlů "trumpeťáků". Celkem bylo odchyceno 20 ptáků 10 druhů: střízlík obecný (1), pěnice černohlavá (1), králíček obecný (4), králíček ohnivý (1), červenka obecná (6), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (1), sýkora uhelníček (2), pěnkava jikavec (2, celkem letos 22 ptáků) a hýl obecný (1).
První letošní "trumpeťák".

Přichází mlha (noc 18./19.10.2018). Do půlnoci bylo na sedle ještě pořád jasno, po jedné hodině sedla na sjezdovku mlha a vydržela až do dne. Při pohledu z údolí bylo ovšem vidět, že jde o mlhu obalující hory, přes kterou mohou ptáci přeletovat - nebo se cestě do ní úplně vyhnout. Do půlnoci skutečně táhli ptáci ve velkém, Honza Studecký napočítal asi 2400 červenek, 2200 drozdů, 50 rehků a dva skřivany polní, mimo to nejméně tři volavky. Celkem bylo odchyceno 90 ptáků 7 druhů: sluka lesní (1, jednačtyřicátá letošní a sluka č. 595. kroužkovaná na sedle!; rok 2018 tak překonal slabé roky 2016 a 2017, uvidíme kolik sluk se ještě podaří kroužkovat), střízlík obecný (16), králíček obecný (1, teprve čtvrtý noční letos), lejsek šedý (1, velmi pozdní pták, později byl chycen ještě 19./20.10.2016), červenka obecná (57), kos černý (7) a drozd zpěvný (7). Mimo to byl chycen mladý netopýr rezavý.
Velmi pozdní lejsek šedý.

Rychle končící tah (den 18.10.2018). Tak už to na sedle někdy chodí. Po ránu se rozjel slibný silný tah, který ovšem trval asi do 8 hodin - a bylo po všem. Nadále pak pokračoval tah už jen slabě, ve výsledku prolétlo "jen" několik tisíc ptáků. Na večer prolétly nad sedlem čtyři blíže neurčené husy. Celkem bylo odchyceno 92 ptáků 11 druhů: linduška lesní (1, relativně pozdní pták), střízlík obecný (3), pěvuška modrá (25), budníček menší (1), králíček obecný (27), králíček ohnivý (2), červenka obecná (10), rehek domácí (2), kos černý (1), sýkora koňadra (15) a sýkora modřinka (5).
Pozdní linduška lesní.

Stovková noc s nečekanými druhy (noc 17./18.10.2018). Červenky letos nepředvádějí své obvyklé nálety a tak není divu, že se teprve dnes podařilo v noci opět překročit sumu 100 odchycených ptáků - poprvé od 30./31.08. tohoto roku! Za tmy probíhal tentokrát silný tah červenek, Honza Studecký napočítal 3300 ptáků, k tomu 1300 drozdů zpěvných, asi 20 králíčků, 50 rehků a jednoho budníčka menšího. Večer už za tmy prolétlo nad sedlem asi 80 racků (zřejmě chechtavých) a 8 čírek, opět neurčených. Celkem bylo odchyceno 119 ptáků 10 druhů: křepelka polní (1, teprve jedenáctá letošní; relativně pozdní pták, který připomíná historky o pozdě protahujících křepelkách u světel hotelů a zapadá mezi další pozdní odchyty, z nichž extrémní byl usktečněn až 02./03.11.2016, další tři ptáci byli chyceni v poslední říjnové dekádě), slučka malá (1, první letošní a celkově šestá chycená na sedle, 74. druh letošních odchytů), sluka lesní (3, celkem letos už 40 odchycených sluk), kalous ušatý (2, čtvrtý a pátý letošní), střízlík obecný (12), červenka obecná (86), rehek zahradní (1), rehek domácí (3), kos černý (3) a drozd zpěvný (7). Mimo to z desítek poletujících netopýrů uvízlo v sítích 13 netopýrů rezavých, 3 netopýři pestří a 1 netopýr parkový.
Málo červenek znamená také málo kalousů. Slučka malá, šestá chycená na sedle. Jedna z pozdních křepelek polních.

Uprostřed proudu denních migrantů (den 17.10.2018). Od úsvitu běžel silný tah denních migrantů, první zhruba dvě hodiny od úsvitu se nám přes hlavy valil opravdu souvislý proud ptáků. Honza Studecký se opět věnoval počítání a dospěl k těmto (velmi konzervativním, neboť nepočítal po celou dobu) číslům: 421 hřivnáčů, 5 poštolek, 4 krahujci, 1 dřemlík tundrový, 8 skřivanů lesních, 63 skřivanů polních, 180 modřinek, 520 koňader, 25 brávníků, 53 drozdů zpěvných, 4 cvrčaly, 110 špačků, 28 konipasů bílých, 290 lindušek lučních, 3 lindušky horské, 16500 pěnkav (díky slabšímu jižnímu větru se ale oproti včerejšku vůbec nechytaly – podobně jako tomu dne s bylo u ostatních pěnkavovitých ptáků), 320 jikavců, 180 dlasků, 4 hýli obecní, 330 zvonků zelených, 30 konopek, 2 křivky obecné, 1200 stehlíků, 340 čížků, 1 strnad obecný, 1 strnad rákosní, 1 datel černý. K večeru prolétlo 50 lindušek lučních a 14 kormoránů velkých. Celkem bylo odchyceno 168 ptáků 11 druhů: sýkora koňadra (77), sýkora modřinka (11), králíček obecný (58, letošní maximum), králíček ohnivý (2), budníček menší (1), pěvuška modrá (13), střízlík obecný (1), červenka obecná (3), čížek lesní (1), kos černý (1) a krahujec obecný (1, stará samice). V celé teplejší části dne rovněž běžel spektakulární tah pestřenek, kterých proletovaly přes sedlo jistě statisíce, spíše však milióny jedinců.
Honza Studecký s odchycenou samicí krahujce.

Mrtvá noc s překvapivě hezkým rozletem (noc 16./17.10.2018). V noci bylo jasno a i přes jižní vítr ptáci netáhli, všichni pozorovaní poletující ptáci by se asi dali spočítat na prstech jednoho člověka. Za ranního rozednívání se však ptáci přece jen trochu pohnuli – zejména drozdi a střízlíci. Celkem bylo kroužkováno 58 ptáků 6 druhů: 28 červenek, 10 drozdů zpěvných, 1 drozd cvrčala (první letošní), 14 střízlíků obecných (letošní maximum), 4 rehci domácí a 1 králíček obecný. K tomu 2 netopýři rezaví a jeden ušatý.
Starý samec rehka domácího, jeden ze 4 dnes odchycených jedinců. První letošní drozd cvrčala.

Silný denní tah a vlna koňader (den 16.10.2018). Od úsvitu do poledne běžel silný denní tah, kterému kromě pěnkav dnes dominovaly sýkory koňadry a poprvé se početně objevily i lindušky luční. Sčítání táhnoucích ptáků se soustředěně věnoval Honza Studecký a došel k následujícím cifrám: 11100 pěnkav obecných, 7880 koňader, 250 sýkor modřinek, 75 pěnkav jikavců, 985 čížků, 71 zvonohlíků, 317 stehlíků, 88 konopek, 1350 zvonků, 39 dlasků, 666 lindušek lučních, 35 kosů, 28 skřivanů, 260 hřivnáčů, 6 cvrčal, 72 drozdů, 4 kvíčaly, 3 brávníci, 150 špačků, 33 krkavců, 3 piliši, 4 krahujci. Dále prolétly 2 opožděné vlaštovky a překvapivě i jeden strakapoud malý. Naprostá většina protahujících hejn proletovala přímo přes odchytová stanoviště. Odchyceno bylo celkem 179 ptáků 15 druhů: sýkora koňadra (110), sýkora modřinka (9), sýkora uhelníček (4), šoupálek dlouhoprstý (1), rehek domácí (1), kos černý (1), králíček obecný (35), králíček ohnivý (2), pěvuška modrá (6), pěnice černohlavá (1), špaček obecný (1, druhý letošní), pěnkava obecná (4), pěnkava jikavec (1), zvonohlík zahradní (1) a čížek lesní (2).

Další noc téměř bez tahu (noc 15./16.10.2018). Ani dnes v noci ptáci téměř netáhli, což lze říct celkem spolehlivě, protože vál ideální jižní vítr, při kterém jsou táhnoucí ptáci vždy vidět, i kdyby se žádní nechytali. Naše pozorování potvrdila i data z meteorologického radaru. V kuželu světla se během noci objevilo jen několik poletujících sluk, červenek a drozdů, zejména na počátku noci, ve druhé polovině bylo zcela mrtvo. Celkem bylo odchyceno 10 ptáků 5 druhů: sluka lesní (3, celkem letos 37 sluk), drozd zpěvný (2), kos černý (2), červenka obecná (2) a střízlík obecný (1).

Slabší denní tah za jasného počasí a silného jižního větru (den 15.10.2018). Ranní tah začal poměrně pozdě, až po východu slunce, ale běžel až do ukončení odchytů ve 13 hodin. Opět dominovaly pěnkavy a jikavci, oproti včerejšku se objevilo více sýkor, jednotlivě proletovalo po celé dopoledne kosi (min. 50 ex.). Celkově prolétlo za dopoledne přes sedlo několik tisíc ptáků. Celkem bylo odchyceno 74 ex. 12 druhů: králíček obecný (17), čížek lesní (4, celkem zatím 59, což je druhý největší součet po roce 2015 a sezóna ještě nekončí), stehlík obecný (1, druhý letošní), pěnkava obecná (15, celkem zatím 90 ex., což je už nyní nejvyšší součet od roku 2012), pěnkava jikavec (8), sýkora koňadra (13), sýkora modřinka (9), sýkora uhelníček (1), červenka obecná (3), kos černý (1), rehek domácí (1) a šoupálek dlouhoprstý (1, teprve pátý letošní).
Anička Koukolíková zaškoluje Terezu Švejcarovou v rutinním provozu stanice. Pár pěnkav jikavců – tah tohoto druhu již běží naplno a díky odkrytí sedla se daří i odchyty.
Kluci, kteří přijeli s Martinou Vlčkovou na několik dnů na Sedlo se hned zapojili do provozu, aneb výchova mladé generace.

Jižní vichr téměř bez ptáků (noc 14./15.10.2018). Během dne sílil vítr, v noci bylo jasno a ptáci prakticky netáhli, jen několikrát za noc jsme pozorovali proletujícího drozda nebo červenku. Celkem bylo odchyceno 12 ptáků 3 druhů: sluka lesní (3, letos už 34 sluk), červenka obecná (7) a kos černý (2).
Dvě za úsvitu odchycené sluky.

Silný denní tah (den 14.10.2018). Celé dopoledne až do 12 hodin běžel opět celkem silný tah, odhadem prolétlo několik málo desítek tisíc ptáků. Dominovaly pěnkavy a jikavci (už i čistá hejna), početně však táhli i čížci (stovky ex.), méně ostatní pěnkavovití, jednotlivě drozdi brávníci, lindušky luční, prolétla i nejméně jedna linduška horská, jednotliví konipasi bílí a nejméně 4 krahujci. Celkem bylo odchyceno 139 ex. 14 druhů: pěvuška modrá (5), červenka obecná (9), králíček obecný (41, letošní maximum), králíček ohnivý (1), pěnice černohlavá (2), rehek domácí (1), čížek lesní (9), stehlík obecný (1, první letošní, 72. druh letošních odchytů), pěnkava obecná (20, letošní maximum), pěnkava jikavec (5, letošní maximum), sýkora modřinka (21), sýkora koňadra (18), sýkora uhelníček (3) a střízlík obecný (3).

Silný tah v první polovině noci a první cizí sluka (noc 13./14.10.2018). Od soumraku běžel intenzivní noční tah, proletovalo až 20 ptáků za 10 minut. Ustal ale zhruba v 1 hodinu a pak už ptáci táhli jen velmi slabě. Odchyty byly za jasného počasí spíše symbolické. Hezkým uvítáním organizátorům akce byl první v noci odchycený pták – sluka s kroužkem Museum Paris! Na to, že naprostá většina sluk okroužkovaných na sedle přijde hlášená jako ulovená právě z Francie, jde o velmi zajímavý výsledek. Že by se ve Francii něco změnilo? Celkem bylo v noci kroužkováno 17 ptáků 6 druhů: sluka lesní (kromě retrapu ještě 2 další; celkem letos 31 nově kroužkovaných sluk), červenka obecná (8), rehek domácí (1), kos černý (4), králíček obecný (1) a drozd zpěvný (1). K tomu 2 netopýři rezaví.
Sluka kroužkovaná ve Francii, první jedinec tohoto druhu s cizím kroužkem odchycený na ČHS. Porušení ústředního náboženství (některých) kroužkovatelů – obráceně nasazený a nedovřený kroužek, který však bez problémů (a bude zajímavé zjistit po jak dlouhé době) splnil hlavní účel individuálního značení - podat nějakou informaci o identitě ptáka.

Slabší říjnový den a neobvyklý nový druh pro sedlo (den 13.10.2018). Službu party Luboše Doupala, v těsném závěru vystřídal na dopoledne Zdeněk Zerzáň a odpoledne už dorazila na sedlo odpočatá skupina v čele s organizátory Aničkou Koukolíkovou a Radkem Lučanem. Během dne byla část sítí na sjezdovce sundána, neboť probíhalo kosení a mulčování sjezdovky, většinu sítí se však podařilo ještě večer natáhnout zpět, zbytek byl natáhnut po dokosení následující den ráno. Po ránu proletovaly koňadry a pěnkavy, v jedom hejnku se podařilo překvapivě zaznamenat alexandra malého! Denní tah byl výrazně slabší, než ve dnech minulých, ale i tak se podařilo odchytit a kroužkovat 86 ptáků 10 druhů: sýkora koňadra (51), červenka obecná (16), pěvuška modrá (6), sluka lesní (1, chycena až ráno, devětadvacátá letošní), zvonohlík zahradní (2, celkem letos 8 ex.), rehek domácí (2), střízlík obecný (1), strnad rákosní (2, čtvrtý a pátý letošní), kos černý (1) a drozd zpěvný (4).

Slabší noční tah (noc 12./13.10.2018). Noční tah byl poměrně slabý, ve vrcholu proletovalo v kuželu světla jen cca 2-3 ptáci za 10 minut. Celkem bylo odchyceno 61 ptáků 9 druhů: červenka obecná (44), drozd zpěvný (6), dlask tlustozobý (1, první letošní, 71. druh letošních odchytů), skřivan polní (1), králíček obecný (1), rehek domácí (2), střízlík obecný (2), kos černý (1) a sluka lesní (3, celkem letos 28 sluk).

Sýkory, červenky a pěnkavy (den 12.10.2018). V silném jižním větru protahovaly od rána tisíce pěnkavovitých ptáků a sýkor, silný protivítr je tlačil nízko k zemi a tak se docela chytaly. Celkem bylo odchyceno 146 ptáků 14 druhů: sluka lesní (1, letošní pětadvacátá a celkově teprve sedmá denní; v síti visela v osm ráno, další sluce se podařilo vyskočit z pěvcovky), pěvuška modrá (7), budníček menší (1), králíček ohnivý (1), červenka obecná (30), rehek domácí (2), kos černý (8), drozd zpěvný (6), sýkora koňadra (43), sýkora modřinka (14), sýkora uhelníček (4), pěnkava obecná (19, letošní maximum; pěnkava se tak stala 18. druhem s více než 1000 odchycenými jedinci), pěnkava jikavec (2) a čížek lesní (8).

A ještě slabší tah (noc 11./12.10.2018). Během další jasné noci už proletovalo jen několik ptáků za hodinu a celkově bylo odchyceno 19 ptáků 3 druhů: skřivan polní (1, třetí letošní), červenka obecná (17) a rehek domácí (1).

Slabší kopie předchozího dne a čtvrtá tisícovka odchycených ptáků (den 11.10.2018). Podobně jako včera protahovaly nejprve hejnka desítek ptáků, ale tah opět ustal. Složení odchycených ptáků bylo podobné, jen ani ne poloviční. I tak pomohl překročit v souhrnu čtvrtou tisícovku letos okroužkovaných ptáků a načít tisícovku pátou. V loňském slabém roce bylo kroužkováno necelých devět tisíc ptáků, vzhledem k tomu že do konce sezóny zbývají asi tři týdny je otázkou, jak to dopadne letos. Celkem bylo odchyceno 144 ptáků 15 druhů: krahujec obecný (1), konipas bílý (1, třetí letošní a celkově jednadvacátý), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (12), králíček obecný (5), králíček ohnivý (1), červenka obecná (26), rehek domácí (3), kos černý (17, letošní maximum, odpovídající průměrným maximum v předchozích letech - výjimkou jsou silnější roky 2010, 2016 a zvláště 2015 s denním maximem 48 odchycených kosů), drozd zpěvný (6), sýkora koňadra (41, celkem letos už 520 ptáků), sýkora modřinka (18), pěnkava obecná (8), pěnkava jikavec (1, čtvrtý letošní) a čížek lesní (3).

Slabý tah červenek dohánějí sluky (noc 10./11.10.2018). Během jasné noci byl ještě slabší tah než noc minulou, necelých 30 ptáků za hodinu. Občas se chytaly červenky, radost nám ale udělalo hned několik sluk. Celkem bylo odchyceno 24 ptáků 5 druhů: sluka lesní (6, letošní maximum, celkem tak už 24 sluk; viditelně bude tento rok lepší než slabý rok 2017 s pouhými 22 slukami a maximem pouhých čtyř ptáků za noc), kalous ušatý (1, třetí letošní), skřivan polní (1, druhý letošní), červenka obecná (15) a kos černý (1).

Pěvušky a sýkory pokračují v náletu, pestrý a početný podchyt (den 10.10.2018). Za dalšího jasného a teplého dne proletovaly po ránu hejnka desítek ptáků, ale tah se rychle uklidnil. Odchyceno bylo 332 pták 13 druhů: krahujec obecný (1, třetí letošní), střízlík obecný (6), pěvuška modrá (111, letošní maximum; celkový počet pěvušek, odchycených na sedle, tak překročil 5000 ptáků!), pěnice černohlavá (1), budníček menší (2), králíček obecný (5), červenka obecná (82), rehek domácí(7, letošní maximum), kos černý (14, letošní maximum), drozd zpěvný (3), sýkora koňadra (90), sýkora modřinka (9) a zvonohlík zahradní (1, šestý letošní).
Třetí letošní krahujec.

Noci s červenkami a pěknými druhy (noc 9./10.10.2018). Nebýt červenek, byla by na sedle za jasných nocí nuda, ale červenky, i když letos táhnou mnohem méně než v minulosti, jsou stálicemi i takových nocí. I dnes proletovaly v intenzitě asi 1 pták za minutu a přitom se občas chytaly; odchyty zpestřili i jednotliví ptáci pěkných druhů. Mimo červenky skončili v sítích také tři netopýři rezaví. Celkem bylo odchyceno 43 ptáků 4 druhů: sluka lesní (2, letos tak 18 ptáků), skřivan lesní (1, čtvrtý letošní, celkově třiadvacátý), červenka obecná (39) a drozd zpěvný (1).

Když se zdá, že ptáci netáhnou (den 9.10.2018). Přes sedlo protahuje řada druhů ptáků s různými strategiemi tahu. Některé je možné zachytit nejlépe vizuálně (pěnkavovití, holubi), u jiných by bez odchytů nebylo vůbez zřejmé, v jakém počtu protahují. Při jasné obloze nebyl na sedle pozorovatelný skoro žádný tah, za povšimnutí stálo snad jen asi 40 drozdů brávníků. Přesto bylo odchyceno 231 ptáků 14 druhů: skřivan lesní (1, třetí letošní a dvaadvacátý celkově), střízlík obecný (8, letošní maximum), pěvuška modrá (105, letošní maximum), pěnice černohlavá (2), budníček menší (3), králíček obecný (3), králíček ohnivý (2), červenka obecná (49, díky tomu byla překročena první tisícovka letos odchycených červenek), rehek zahradní (1), rehek domácí (4, první nápadnější odchyt a zřejmě začátek hlavního tahu), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (47), sýkora modřinka (4) a sýkora uhelníček (1).

A další noc se slabým tahem (noc 8./9.10.2018). Po setmění proletovali ptáci (pravděpodobně nejvíce červenky) v tradiční frekvenci 1 pták za minutu, která po půlnoci klesla na občasné jednotlivé ptáky. Odchyceno bylo 24 ptáků 3 druhů: sýc rousný (1, teprve třetí letošní), skřivan lesní (1, druhý letošní a jednadvacátý celkově) a červenka obecná (22). Mimo ptáky byli odchyceni dva netopýři rezaví.

Tah po odmlžení a další zahraniční retrap (den 8.10.2018). Na sedle se ráno nic nedělo, přestože zde ležela mlha. Teprve po rozplynutí mlhy se dali do pohybu ptáci, proletovaly stovky pěnkav obecných a čížků, desítky špačků a stehlíků, asi 400 holubů doupňáků nebo asi 30 skřivanů lesních. Odchytům dominovaly pěvušky modré a jedna z nich měla slovinský kroužek! Během dne přišlo nakonec úplné vyjasnění. Odchyceno bylo 110 ptáků 9 druhů: pěvuška modrá (91, letošní maximum; pro připomenutí absolutní denní maximum je 277 ptáků z 12.10.2013), rákosník obecný (1, relativně pozdní pták, existuje několik odchytů z poloviny dubna a jeden z 25./26.10.2012), králíček obecný (5), červenka obecná (5), rehek domácí (1), drozd zpěvný (2), sýkora modřinka (2), čížek lesní (2) a strnad rákosní (1, třetí letošní).

Táhnou drozdi (noc 7./8.10.2018). V noci sedla na sedlo mlha, ve které protahovaly desítky ptáků během hodiny. V odchytech byli po dlouhé době dominantní drozdi zpěvní. Odchyceno bylo 37 ptáků 6 druhů: rákosník obecný (1, pouze jednadvacátý letošní, relativně pozdní), pěnice černohlavá (3), budníček menší (1), červenka obecná (16), kos černý (1) a drozd zpěvný (15, letošní maximum).

Invaze sýkor, silný tah a zahraniční retrapi (den 7.10.2018). Na sedle ráno seděla mlha, která se postupně rozpustila, do toho probíhal velmi silný tah ptáků. Dominantní byly tradičně pěnkavy obecné, čížci lesní a sýkory koňadry (stovky ptáků), nejzajímavější byl ale průtah asi 900 holubů doupňáků! Po desítkách proletovali skřivani polní, pěnkavy jikavci, stehlíci, dlasci, špačci a konipasi bílí, protáhlo také asi 10 kvíčal. Mezi odchycenými ptáky se objevili také dva, kteří už kroužky měli - sýkora modřinka s chorvatským kroužkem a sýkora koňadra s kroužkem polským! Odchyceno bylo 268 ptáků 19 druhů: konipas bílý (1, druhý letošní a dvacátý celkově), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (14, vyrovnání letošního maxima), pěnice černohlavá (1), budníček menší (2), králíček obecný (2), králíček ohnivý (1), červenka obecná (4), rehek zahradní (1), kos černý (1), drozd zpěvný (4), sýkora koňadra (153, letošní maximum, největší denní počet chycený od roku 2014), sýkora modřinka (43, letošní maximum; více bylo během dne chyceno jen v letech 2012 a 2014), sýkora uhelníček (14), pěnkava obecná (7, pěnkava se tak stala 18. druhem s více než 1000 odchycenými jedinci), pěnkava jikavec (2, druhý a třetí letošní), zvonohlík zahradní (2, čtvrtý a pátý letošní), čížek lesní (14, letošní maximum) a strnad rákosní (1, druhý letošní).

Noc s pestrým vzorkem (noc 6./7.10.2018). Během jasné noci táhlo naprosté minimum ptáků, pozorovatelně 2-3 za minutu. Odchyceno bylo 12 ptáků 8 druhů: sluka lesní (2, letos tak zatím 16 ptáků), sýc rousný (1, teprve druhý letošní!), budníček menší (1), budníček větší (1), červenka obecná (1), rehek zahradní (1), kos černý (1) a drozd zpěvný (4). Kromě ptáků byl odchycen také jeden netopýr rezavý.

Slabý den (den 6.10.2018). Celkem bylo odchyceno 22 ptáků 7 druhů: střízlík obecný (1), pěvuška modrá (2), drozd zpěvný (3), sýkora koňadra (5), sýkora uhelníček (1), pěnkava obecná (9, letošní maximum) a čížek lesní.

Noc 5./6.10.2018. Velmi slabá noc, kdy byla odchycena jen jedna červenka obecná a jeden drozd zpěvný.

Pěkný rozlet po tahové noci (den 5.10.2018). Noční nevýrazný tah přinesl pěkné počty ptáků při ranním rozletu, tah jiných druhů ovšem pokračoval výrazně i ve dne. Ve větších hejnech přeletovaly pěnkavy a sýkory, objevila se hejnka čížků, ale také drozdů zpěvných, v hejncích přeletovaly pěvušky modré a asi 20 hřivnáčů. Celkem bylo odchyceno 131 ptáků 16 druhů: kulíšek nejmenší (1, překvapivě ve dne; druhý letošní a celkově osmý na sedle), střízlík obecný (4), pěvuška modrá (14, letošní maximum), budníček menší (1), králíček obecný (4), králíček ohnivý (1), červenka obecná (69, jistě následek tahové noci), rehek zahradní (1), rehek domácí (1), bělořit šedý (1, osmý letošní a pátý denní odchyt celkově), drozd zpěvný (2), sýkora koňadra (22), sýkora modřinka (4), sýkora uhelníček (1), zvonohlík zahradní (3, první letošní, 70. druh letošních odchytů) a čížek lesní (2).

Slabá tahová noc bez výrazných výsledků (noc 4./5.10.2018). V noci byl na sedle nejprve klid a jasno, pak se kolem půlnoci začaly ve vzduchu objevovat červenky a chvílemi i jiní ptáci, ve frekvenci asi 2 ptáci za minutu. Jako číslo na papíru (či obrazovce) to nevypadá nijak impozantně, přesto bylo neustále vidět nějaké přeletující červenky, v některých chvílích bylo možné u světla vidět 3 až 5 ptáků najednou. Většina červenek za jasného počasí sítě přeletovala nebo se vracely zpět do porostu, takže jsme doufali aspoň ve výrazný ranní rozlet. Celkem bylo odchyceno 20 ptáků 2 druhů: červenka obecná (19) a rehek domácí (1).

Vyjasnění a slabý cenní tah (den 4.10.2018). Nad ránem na sedle slabě pršelo, déšť postupně ustal a začalo se vyjasňovat. Od rána se ozývaly pěvušky, postupně táhla malá hejnka pěnkavovitých a sýkor, ale slabě a nanejvýš 20 ptáků v jednom hejnku. Odchyceno bylo 30 ptáků 9 druhů, k tomu retrap červenky a pěnice černohlavé: skřivan polní (1, první letošní, 68. druh letošních odchytů), střízlík obecný (4, letošní "maximum"), pěvuška modrá (4), budníček menší (1), králíček ohnivý (3), červenka obecná (5), sýkora koňadra (9), sýkora modřinka (2) a strnad rákosní (1, první letošní, 69. druh letošních odchytů; druhý nejčasnější odchyt po ptákovi z 3.10.2014).

Další prázdná noc (noc 3./4.10.2018). Dnešek podle předpovědi příliš dobrý odchyt nesliboval. Jasno a převážně severní vítr. I tak jsme trochu doufali, že se podaří odchytit víc, než koneční tři ptáci. Asi se budu trochu opakovat, ale radarové obrázky opět ukazovaly velice silný tah na severu Evropy. Zvláště ve Finsku se tuto noc jednalo o masivní exodus. Jestli nějací ptáci tuto noc táhli i přes Červenohorské sedlo je ale těžké posoudit, v kuželu světla se v zásadě neobjevovali. Na rozdíl od předchozích dní se tuto noc opět objevili v kuželu světla nepočetně i nějací netopýři, nejpravděpodobněji netopýři večerní. Ani předpověď pro následující dvě noci opět nevypadá příliš slibně – jasno a velmi silný vítr. Vanout by měl však od jihu, je tedy možné, že přeci jen nějaké ptáky, pokud nějací poletí, do sítí nakonec sfoukne. Celkem byli odchyceni 3 ptáci 2 druhů: červenka obecná (2), drozd zpěvný (1).
Dvě třetiny nočních odchytů II.

Orkán z hor (den 3.10.2018). Ráno vítr ještě zesílil a tak jsme dnes roztáhli jen podmnožinu sítí co jiné dny, abychom předešli potrhání sítí o stromky a keře. I v takovém počasí ale nějací ptáci přeletovali, i když podstatně méně, než předešlý den. Cestu větrem si s většími či menšími obtížemi razila menší hejnka pěnkav, sýkor nebo konipasů. Zpestření přinesl i nejméně jeden krahujec. Kolem desáté ráno vítr konečně trochu polevil (resp. období mezi poryvy se prodloužily až na několik minut) a rozehnal na obloze mraky z jedné velké šedé hradby do menších našlehaných oblaků. Tah ptáků kupodivu v tu chvíli téměř ustal a my tak opět chodili kolem prázdných sítí. Celkem bylo odchyceno 12 ptáků 5 druhů: sýkora koňadra (7), sýkora uhelníček (2), červenka obecná (1), čížek lesní (1), kos černý (1).
Polom ve Vánočním lese. Retrap staré samice (možná i několikaleté, uvidíme co přinese zpětné hlášení) pěnice černohlavé, která evidentně nebyla v nejlepší kondici. Na druhé fotografii možno prohlédnout poněkud neostrou fotografii dopelichávajícího křídla.

Vichr z hor (noc 2./3.10.2018). Noc z druhého na třetího října by byla bývala mohla být dobrá. Změna tlaku přinesla do Jeseníků mraky, které téměř ihned sestoupily do sedla, kde setrvaly celou noc. Vítr vál od jihu a my si tak zdánlivě nemohli přát lepší počasí. I když samozřejmě nízké mraky s sebou přinesly nepříjemné mrholení místy přecházející v déšť. Nyní je na místě otázka, proč se tedy tato noc nejmenuje „velká noc“ nebo tak podobně. Je to kvůli jedné drobnější nepříjemnosti – rychlosti větru, která se pohybovala většinu času kolem a nad 10 m/s s četnými nárazy minimálně dvakrát tak silnými. V takovém větru zvířata evidentně zcela rezignovala na jakýkoliv pokus o přelet sedla a my tak po celou noc navštěvovali prázdné sítě. Čestným úspěchem tak byla jedna červenka odchycená v druhé půli noci. U světla se v noci ještě objevili jeden skřivan a drozd zpěvný. Ranní rozlet byl podle očekávání velmi chudý, přinesl všehovšudy tři ptáky, ale jednoho z nich vichr vyklepal ze sítě tak zručně, že by mohl leckterý kroužkovatel závidět. Absence tahu je sice pochopitelná, ale i tak trochu zvláštní. Podle radarových obrázků se zdálo, že ptáci sever Evropy včetně pobřeží Severního moře opět kvapně opouštějí. Je tak tedy možné, že severně od Červenohorského sedla tiká časovaná bomba v podobě stovek tisíců migrantů, která čeká jen na lepší počasí, aby se mohla posunout jižněji. Je dosti možné, že to bude už další noc. Podle předpovědi má být, bohužel pro nás, jasná se severním větrem. Snad si ptáky budeme moci v kuželu světla alespoň prohlédnout. Celkem byli odchyceni 3 ptáci 2 druhů: červenka obecná (1), drozd zpěvný (2).
Dvě třetiny dnešních odchytů.

Prší a sněží (den 2.10.2018). Dnešní ráno patřilo k těm ošklivějším. Upršená šedivá obloha nedávala přílišnou naději na nějaký výraznější tah ptáků. A skutečně, když si člověk odmyslel (jestli je to vůbec možné) rachot všech možných přehrávačů, byl překvapen, jaké ticho na sedle zavládlo. Po ránu se opatrně ozval jen osamocený střízlík, občas vypálil dobře známé crescendo poplašený kos, ale jinak ticho. Zcela chyběl viditelný tah jakýchkoliv ptáků, ta tam byla tisícihlavá hejna pěnkav dnů předchozích. V osm hodin navíc začalo sněžit. To se naštěstí kolem půl desáté změnilo, přestalo sněžit a nad sedlem opět začala protahovat hejnka ptáků, především pěnkav, menší hejnka hýlů a koňader a jednotlivě drozdi zpěvní a jedna kvíčala a konipas bílý. Z křoví se začaly ozývat pěvušky a vesele prozpěvovaly sýkory koňadry. O hodinu později se tah opět na chvíli zastavil. Podle volání bylo pěnkav ve stromech sice plno, ale v mlze se jim asi nechtělo pokračovat. Nakonec se však ptáci opět rozletěli a za dopoledne jich pár i dokonce spadlo do sítí. Celkem bylo odchyceno 29 ptáků 11 druhů: červenka obecná (13; nejenže chybí silné tisícovkové noci, dokonce ani celkový letošní souhrn se ještě tisícovce nepřiblížil!), králíček obecný (1), hýl obecný (2), pěnice černohlavá (2), střízlík obecný (1), pěvuška modrá (2), budníček menší (2), sýkora koňadra (3), drozd zpěvný (1), kos černý (1) a čížek lesní (1).

Sníh a pralesní kakofonie na sedle (video je poněkud tiché).
Oba odchycení letošní samci hýla obecného.

Slibná noc se standardním zakončením (noc 1./2.10.2018). Hned z kraje noci vládlo na sedle slibné počasí – vanul sice severní, ale ne příliš silný vítr, a mraky seděly přímo v sedle. Poněkud silnější déšť však start nočních odchytů lehce zbrzdil. Bohužel, když se déšť trochu umoudřil, oblaka vystoupala výše a i když byla obloha zatažená, bylo zřejmé, že za takové situace se kroužkovatelské hody konat nebudou. A opravdu, první polovinu noci jsme v kuželu světla spatřili všehovšudy asi dva ptáky. Z pohledu na soustavu evropských srážkových radarů, nakolik je možné laicky zhodnotit obrázky z radarů různých typů a tedy produkujících různá data, se zdálo, že minimálně Skandinávii ptáci houfně opouštějí. Jejich kolegové ve středoevropském vzdušném prostoru však vyčkávali, zcela evidentně přemýšlejíce, kterak nejlépe obletět Červenohorské sedlo. Kolem půlnoci červenky asi ale přeci jen usoudily, že se severním větrem v zádech je přelet sedla bezpečný a tak se na obloze objevili první odvážlivci. Sítě ale stále zely prázdnotou. To se změnilo již necelou hodinu po půlnoci, kdy se vítr zcela zákeřně otočil a začal protahující ptáky srážet více k zemi. I tak ale zřejmě tah nebyl příliš výrazný, neboť počet ptáků, kteří uvízli v sítích byl stále spíše symbolický. Později vítr přinesl opět mírný ale vytrvalý déšť a tah přeci jen o něco zesílil. Přesto byl počet odchycených ptáků ve čtyři hodiny ráno roven 13 jedincům. S deštěm sestoupila na sedlo i nízká oblačnost, která ovšem nikdy neměla dlouhého trvání a velice rychle ji vítr zase vyhnal výš, aby se o hodinu později na patnáct dvacet minut zase vrátila do sedla. A takhle pořád dokola. Ze slibně vypadající noci nakonec nezbylo téměř nic. I ranní rozlet byl velmi vlažný a ptáků příliš nepřinesl. Ještě za tmy nad ránem nás však potěšila návštěva jednoho již kroužkovaného sýce rousného, který uvázl v síti zřejmě přilákán přehrávkou zpěvu skřivana polního. Jak vidno z předchozích řádků, náznak počátku tahu sluk a drozdů z předchozí noci byl nakonec jen planým poplachem. Celkem bylo odchyceno 25 ptáků 4 druhů: červenka obecná (22), pěnice černohlavá (1), střízlík obecný (1) a kos černý (1).
Dnes v noci se počasí na sedle střídalo jako na houpačce. Chvílemi jsme osvětlovali mraky vysoko na obloze... ...abychom vzápětí ukázkově rozsvítili mlhu. Zbytečně. Retrap sýce rousného.

Běžný den (den 1.10.2018). Dnešní den začal podobně jako předchozí poměrně intenzivním tahem pěnkavovitých ptáků, oproti včerejšku však viditelně protahovala i menší hejnka sýkor. Největším rozdílem však byla naprostá absence tahu turistů přes Červenohorské sedlo. Zdá se, že po skončení prodlouženého víkendu tito zvědavci odtáhli neznámo kam. Na jejich místo však nastoupily vrčící bagry, zřejmě tradiční kulisa všednědenních odchytů. Ale zpět k ptákům. Podobně jako včera přes sedlo přeletovali ojediněle krkavci, kteří o sobě dávali vědět charakteristickým krkáním. O trochu více, než včera, protahovali i hýli obecní, podle volání však patřící stále asi k evropským populacím. Počet odchycených ptáků nebyl nikterak vysoký, za to však rovnoměrněji rozložený, takže se posádka stanice nenudila. Celkově odchycení ptáci odpovídali tomu, co bylo možno vidět nebo slyšet ve vzduchu, samozřejmě s vědomím toho, že protahujících pěnkavovitých ptáků se podaří odchytit pouze mizivé procento. I přes velmi malý vzorek se ale u pěnkavy obecné projevuje vychýlený poměr pohlaví směrem k samicím. Dostávají tedy svému latinskému jménu coelebs, tedy starý mládenec, kterým pojmenoval Carl Linné pěnkavu obecnou právě proto, že samice a mladí samci u tohoto druhu táhnou dál a dříve, zanechávajíce za sebou na hnízdištích opuštěné staré samce. Celkem bylo odchyceno 41 ptáků 10 druhů: červenka obecná (10), střízlík obecný (2), králíček ohnivý (2), budníček menší (3), pěvuška modrá (2), sýkora koňadra (7), sýkora uhelníček (6), sýkora modřinka (2), pěnkava obecná (4), čížek lesní (3).
Malí letci.

Slukodrozdí noc (noc 30.9./1.10.2018). Noc na sedle byla opět jasná, což sice znamená pěknou podívanou na hvězdy, ale co se protahujících ptáků týká, tak většinou žádná sláva. Nejinak tomu bylo i dnes. Noc sice otevřel jeden lelek, který ovšem mířil spěšně směrem Polsko, jinak ale nebe zelo většinu noci prázdnotou. V první půli noci ptáci přeletovali ještě alespoň v neuvěřitelných počtech cca 3 jedinci za hodinu, po půlnoci ovšem zmizeli i ti. Odchycených ptáků nebylo také nikterak moc a tak se mohla část posádky alespoň pořádně vyspat. I tak ale na sedle padaly dnes v noci letošní rekordy – co se počtu odchycených sluk a drozdů zpěvných týká. Že by se blýskalo na lepší časy a tyto dva druhy se daly do pohybu? Uvidíme, co přinesou další noci, které podle předpovědí slibují pro odchyty příznivější podmínky. Celkem bylo odchyceno 26 ptáků 5 druhů: sluka lesní (4; celkem letos 14 sluk), drozd zpěvný (10), červenka obecná (10), kos černý (1), rehek domácí (1).
Výběr z drozdů.

Tahové divadlo (den 30.9.2018). Bohatší „rozletový“ odchyt dával tušit i poněkud lepším denním odchytům. Hned zkraje rána se v okolí sedla ozývaly hlavně pěvušky a poslední červenky, které tvořily poměrně velkou část odchycených ptáků. Vzhledem ke slunečnému počasí však ranním odchytům brzy došel dech a to i přesto, že vanul jižní vítr, který srážel ptáky docela nízko k zemi. Samotný tah přes sedlo byl ovšem velmi intenzivní a přes sedlo každou minutu přeletěly vyšší desítky ptáků, hlavně čížků a obou druhů pěnkav. Notoricky agilní pěnkavy však neměly žádný problém překonat sluncem ozářené a větrem nafouknuté sítě a v jejich houpavém letu to skoro vypadalo, že se ani nesnaží sítím vyhnout, ale prostě jim to tak vyšlo. I tak se podařilo několik málo jedinců pěnkav sensu lato odchytit. Mezi dalšími zajímavými druhy ptactva, které se snažili dostat přes Červenohorské sedlo byli např. mladí motáci pochopi, krkavci, hřivnáči, káně nebo osamocený krahujec. Naopak tah králíčků nebo sýkor dnes nebyl příliš výrazný. Celkem bylo odchyceno 31 jedinců 11 druhů: červenka obecná (7), pěvuška modrá (5), střízlík obecný (1), pěnkava jikavec (1, první letošní, 66. druh letošních odchytů), pěnkava obecná (2), čížek lesní (4), hýl obecný (1), sýkora koňadra (3), králíček ohnivý (3, letos tak bylo chyceno už přes 100 ptáků), budníček menší (3) a konipas bílý (1, první letošní a celkově devatenáctý; letošní 67. odchycený druh).
Jikavec, zvěstovatel nadcházející zimy. Sucho, které letos trápí nejen jesenické lesy, se začíná podepisovat i na Vánočních stromcích na sedle.

Chytáme lelky až do rána (noc 29./30.9.2018). Hvězdná noc s mírným, ale severním větrem neslibovala zázračné počty odchycených ptáků, a tak se obměněná sestava na sedle v počtu pěti duší dlouho obávala, že ptáky tuto noc přečíslíme. Až do půlnoci zely sítě prázdnotou a tah buď neprobíhal, nebo vysoko a mimo dosah reflektoru. Výjimečně jsme byli svědky přeletu osamoceného netopýra, který zřejmě lovil poslední zmatené můry, které přilákala záře reflektoru. Nicméně o půlnoci se situace změnila a z našeho oblíbeného rčení, že chytáme lelky, se stala skutečnost a opravdu se dva kozodojové chytili. Nevím jak ostatním, ale mě pohled na lelka, ptáka typického pro teplé léto, odchyceného během noci, kdy trávu pokryla jinovatka a voda v kbelících zmrzla, přišel až téměř absurdní. Bohužel pro nás se však tito dva lelci stali na několik hodin jedinými odchycenými ptáky. Až nad ránem se podařilo ptákům změnit poměr sil, když se počet odchycených ptáků vyšplhal na šest a to díky dvěma slukám a dvěma červenkám. S rozedněním se však na sedle vítr otočil a i možná proto ptáci vyrazili do boje a tak byl ranní rozlet nakonec docela bohatý a přinesl dalších 72 odchycených ptáků, vesměs červenek, ale i jednoho pozdnějšího rehka zahradního. Celkem bylo odchyceno 78 jedinců 10 druhů: červenka obecná (64), lelek lesní (2, letos tak 23 lelků; poslední lelci bývají chytáni ještě v říjnu, krajní datum je 19./20.10.2014), sluka lesní (2, devátá a desátá letošní), pěnkava obecná (1, šestá letošní), budníček menší (1), sýkora koňadra (1), střízlík obecný (1), rehek zahradní (1), kos černý (3) a čížek lesní (2).
Jeden ze dvou odchycených lelků. Hned první „naši“ noc nás navštívili dva emblémoví ptáci sedelských odchytů. Pozdnější mladý samec rehka zahradního.

Nevlídné počasí (den 29.9.2018). Mlžný a oblačný den se severovýchodním větrem, protahovaly desítky pěnkavovitých ptáků. Odchyceno bylo 15 ptáků 4 druhů: střízlík obecný (1), budníček menší (2), červenka obecná (9) a sýkora koňadra (3).

Větrná noc (noc 28./29.9.2018). Během přeháňkové mlžné noci vládl silný severozápadní vítr a opět nebyl pozorovatelný žádný tah. Mimo retrapa sýce rousného bylo odchyceno 18 ptáků 3 druhů: pěnice pokřovní (1, jen sedmá letošní; třetí nejpozdnější záznam po 2 ex. z noci 3./4.10.2014 a 1 ex. z noci 30.9./1.10.2017), červenka obecná (16) a kos černý (1).

Tah sílí (den 28.9.2018). Další jasný den provázel ještě výraznější tah, tentokrát přes sedlo přeletovaly už tisíce pěnkav a koňader, které doprovázely stovky čížků lesních, desítky jikavců, konipasů bílých, ale také vlaštovek a jiřiček, s nimi proletovali jednotlivě také stehlíci, dlasci, konipasi horští a lindušky luční. Odchyceno bylo 80 ptáků 11 druhů: krahujec obecný (1, druhý letošní), pěvuška modrá (3), budníček menší (5), budníček větší (1), králíček obecný 7), králíček ohnivý (4), červenka obecná (38), drozd zpěvný (5), sýkora koňadra (9), sýkora uhelníček (4) a čížek lesní (3, celkem letos zatím 5 čížků).

Jasná noc bez tahu (noc 27./28.9.2018). V noci neprobíhal žádný pozorovatelný tah, ve světle se objevilo jen několik netopýrů, z nichž jeden netopýr pestrý byl odchycen. Odchyceno bylo 17 ptáků 4 druhů: sluka lesní (3, celkem letos 8 sluk), skřivan lesní (1, první letošní - 65. odchycený druh; celkově dvacátý skřivan lesní, chycený na sedle), červenka obecná (12) a drozd zpěvný (1).

Opět rozlet červenek a tah králíčků (den 27.9.2018). Při jasném dni a mírném jižním větru táhly už stovky pěnkav a koňader, k tomu desítky hýlů a uhelníčků. Odchyceno bylo 52 ptáků 9 druhů: pěvuška modrá (2), budníček menší (4), králíček obecný (7), králíček ohnivý (9), červenka obecná (24), drozd zpěvný (2), sýkora koňadra (2), sýkora uhelníček (1) a šoupálek dlouhoprstý (1, čtvrtý letošní).

Slabá jasná noc (noc 26./27.9.2018). Snad díky vyjasnění a zářícímu měsíci se v noci ptáci nechytali a tak se na sedle čeká na případný rozlet. V síti večer skončily aspoň dvě sluky lesní. Odchyceno bylo 10 ptáků 4 druhů: sluka lesní (2, čtvrtá a pátá letošní), červenka obecná (6), rehek zahradní (1) a drozd zpěvný.
V noci se chytila čtvrtá a pátá letošní sluka (foto J. Vaník).

Rozlet červenek a tah sýkor (den 26.9.2018). Vlna arktického vzduchu za výraznou studenou frontou přinesla silné ochlazení, ranní teploty klesly pod bod mrazu. Ochlazení ale také uvedlo do pohybu ptáky - odchyceno bylo 187 ptáků 15 druhů: strakapoud velký (1, první letošní a osmnáctý celkově, 64. letošní odchycený druh), linduška lesní (2), střízlík obecný (2), pěvuška modrá (9, letošní "maximum"), rákosník proužkovaný (1), pěnice černohlavá (1), budníček menší (5), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (102, letošní maximum), drozd zpěvný (3), sýkora koňadra (35), sýkora modřinka (21), sýkora uhelníček (2), pěnkava obecná (1) a hýl obecný (1).

Návrat prázdných nocí (noc 25./26.9.2018)? Vyjasnění a příchod úplňku opět nesvědčí odchytům, teploty tuto noc i v údolí klesly pod bod mrazu - příliv srktického vzduchu vyvrcholil, v příštích dnech by jej měl ukončit pro změnu vpád vzduchu teplého. Odchyceno bylo jen 7 červenek obecných a jako zpestření pak retrap sýce rousného.

Vpád zimy (den 25.9.2018). Na sedle se poprvé letos objevil sníh a ten trochu zkomplikoval i odchyty. Předpověď slibovala ve dne pět stupňů a díky tomu sněhová nadílka pomalu odtávala. Odchyceno bylo 15 ptáků 3 druhů: budníček menší (2), králíček ohnivý (1) a červenka obecná (12).
Zimní nálada na sedle (foto J. Vaník).

Tahová noc s prvním sněhem (noc 24./25.9.2018). V noci táhly tisíce ptáků, odchyty ale komplikovaly teploty kolem nuly a sníh, který pokryl sjezdovky. Ve velkém táhli mimo jiné budníčci, odchyceno bylo jen 30 ptáků 9 druhů. Přesto i slabý odchyt dobře ilustruje celkem pestré tahové společenstvo druhé poloviny září: lelek lesní (1, letošní jednadvacátý pták), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (2; poslední pěnice slavíkové se chytají ještě v polovině října), budníček větší (1; budníčci větší táhnou do druhé poloviny října), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (16), rehek zahradní (1), bělořit šedý (5; první noční ptáci po dvou nečekaných denních) a bramborníček hnědý (1; údaj z konce tahu, nejpozdnější pták byl odchycen v noci 10./11.10.2013).

Den 24.9.2018. Pokračovalo drsné počasí spojené s postupem výrazné studené fronty, odchyceni byli jen 4 ptáci 2 druhů: drozd zpěvný (1, letos zatím velmi slabých 29 ex.) a sýkora uhelníček (3).

Nulová noc (23./24.9.2015) Při počasí, které vládlo ani není divu.

Invaze sýkor před ochlazením (den 23.9.2018). Den probíhal ve znamení čekání na postupující výraznou frontu, která měla vnést večer i do Jeseníků změnu v proudění vzduchu a výrazný pokles teplot. Očekávaný tah ptáků před frontou nakonec konečně přišel, přes sedlo proletovaly především stovky pěnkav obecných a tektokrát také stovky sýkor; doprovázely je další druhy ptáků, jako např. konipasi bílí. Souběžné odchyty na vedlejším sedle Ramzová ukázaly, že většina ptáků táhne přes Červenohorské sedlo, přes Ramzovou protahovaly počty minimálně o řád nižší (na druhou stranu zde bylo díky cílenému přehrávání hlasu odchyceno 26 budníčků menších; maximum jejich tahu připadá na sedle na noci v polovině října). Celkem bylo odchyceno 155 ptáků 9 druhů: pěnice černohlavá (1), budníček menší (1), králíček obecný (1), králíček ohnivý (4), červenka obecná (11), kos černý (1), sýkora koňadra (77, letošní maximum), sýkora modřinka (35, letošní maximum) a sýkora uhelníček (24, letošní maximum).
Jediný odchycený kos byl ještě v juvenilním šatu (foto O. Boháč). Typický mrak větrného počasí - lenticularis (foto O. Boháč).

A další prázdná noc (noc 22./23.9.2018). Poslední noc služby Jožky Chytila a Lucky Rubáčové (Turčokové) nepřinesla očekávanou změnu. U světla se během noci ukázal JEDINÝ pták, jediné na co se pak dalo čekat byl rozlet - ani ten však nepřinesl záznam do statistik.

Čekání za studenou frontou (den 22.9.2018). Po odchodu studené fronty se nad kopci objevily mraky, pomalu sestoupily dolů a vytvořily ideální podmínky pro sledování tahu. Ten se ale nijak nerozběhl. Nad sedlem prolétala hejka pěnkav, jiní ptáci pak jen jednotlivě - čížci, dlasci, stehlíci, vlaštovky, brávníci, konipasi bíli, lindušky lesní, jednou také konipas horský, ostříž lesní nebo dvě poštolky. Také odchyty byly relativně slabé, takže většina pomocníků vyrazila raději na houby... Odchyceno bylo 21 ptáků 7 druhů: střízlík obecný (2), budníček menší (2, včetně velmi zajímavě vybarveného jedince), králíček ohnivý (4), červenka obecná (9), drozd zpěvný (2), sýkora modřinka (1) a sýkora uhelníček (1).
Dokonalé podmínky pro sledování tahu. Skupinka vlaštovek na přeletu sedla. Jediné větší povyražení - mohutný jelen na sjezdovce.

Naděje, čekání a ... nic (noc 21./22.9.2018). Během nočního přechodu fronty na sedle trochu zapršelo, výrazně klesla teplota a nad ránem se nakrátko objevila i mlha. Ale ptáci nikde, za celou noc se ukázalo asi 5 jednotlivců a v sítích uvízli první ptáci až před poslední kontrolou po zhasnutí světla. Celkem bylo chyceno 10 ptáků 2 druhů: kalous ušatý (1, druhý letošní) a červenka obecná (9).

Jaký bude asi tah červenek? Ve všech předchozích letech byla červenka dominantním druhem tahu, který nejvýrazněji ovlivňoval statistiky odchytů. V posledních letech je však tah (resp. odchyt) stále slabší, v nejslabším roce 2017 bylo kroužkováno "pouhých" 1979 červenek. Po slabém rozjezdu se červenky v poslední pentádě začaly objevovat v průměrném počtu, před námi jsou noci se stále silnějším tahem. Jak to asi dopadne? Pro srovnání v rekordním roce 2015 bylo kroužkováno celkem 6756 červenek.

Začíná podzimní tah? (den 21.9.2018). Před postupující studenou frontou probíhal přes sedlo dnes intenzivní tah stovek pěnkav obecných, které doprovázely desítky sýkor uhelníčků a koňader, jednotlivě přeletovali dlasci, čížci, stehlíci, konipasi bílí, špačci, lindušky luční a také několik brávníků. Odchyceno bylo 36 ptáků 13 druhů: pěvuška modrá (3), pěnice černohlavá (1), budníček menší (3, jde tak o další druh s více než 1000 kroužkovanými jedinci na sedle), králíček obecný (2), králíček ohnivý (5), slavík modráček (1, mladý pták), červenka obecná (13), kos černý (1), drozd zpěvný (1), sýkora koňadra (1), sýkora modřinka (1), sýkora uhelníček (2) a čížek lesní (2, první letošní, 63. druh letošních odchytů).

Standardní záříjová noc (noc 20./21.9.2018). V noci nadále foukal mírný jižní vítr a chytaly se červenky, k tomu také typický druh, který jejich tah doprovází - kalous ušatý. Ten také uvízl v síti, jde o 62. druh letošních odchytů na sedle. Odchyceno bylo 32 ptáků 3 druhů: kalous ušatý (1, první letošní), červenka obecná (29) a drozd zpěvný (2).

Táhnou králíčci ohniví a překvapení ve vánočních stromcích (den 20.9.2018). V denní statistice se projevil rozlet červenek z noci a slabý denní tah, kterému dominovali prozatím nejpočetněji králíčci ohniví. Překvapením byli dva bělořiti šedí, kteří uvízli v sítích mezi vánočními stromky dvakrát po sobě během dne - jistě je nalákala rozbagrovaná sjezdovka se strženým drnem, přesto je denní odchyt těchto obratných letců neobvyklý. Celkem bylo odchyceno 72 ptáků: pěvuška modrá (6), cvrčilka zelená (1), budníček menší (3), králíček obecný (7, vyrovnání letošního "maxima"), králíček ohnivý (14, letošní maximum, více ptáků bylo během jediného dne chyceno jen v roce 2015, a to 41 ex.), červenka obecná (28), rehek domácí (2), bělořit šedý (2, první letošní a teprve třetí a čtvrtý chycený ve dne!), drozd zpěvný (2), sýkora koňadra (5, první letošní), sýkora modřinka (1, první letošní) a sýkoras uhelníček (1).

Další noc skoro bez tahu (noc 19./20.9.2018). Po večerní pěvušce se nic moc nedělo, během další jasné noci s jižním větrem bylo kroužkováno 9 ptáků 3 druhů: rákosník proužkovaný (1, letošní šedesátý), červenka obecná (7) a rehek zahradní (1).

Slabý den s nějakým tahem a dalšími novými migranty v sítích(den 19.9.2018). Den byl velmi slabý, ve velkém táhli pouze špačci, kteří se ve dne chytají jen ojediněle a kterých prolétla asi stovka a poté sýkory uhelníčci, kteří ovšem létali vrchem na úrovni špiček stromů a proto se také nechytali; mezi uhelníčky se objevily také jednotlivé modřinky a koňadry. Ráno přelétlo také pět krkavců velkých a pár pěnkav. V síti na sjezdovce uvízla také poštolka obecná, ale stihla se vymotat; nad sjezdovkou přeplachtil v té chvíli také ořešník a krahujec. Odchyceno bylo 14 ptáků 7 druhů: linduška luční (1, první letošní), pěvuška modrá (2, z toho jedna večer po roztažení sítí), špaček obecný (1, první letošní), cvrčilka zelená (1), králíček obecný (1), červenka obecná (5) a sýkora uhelníček (4).

Větrná noc (noc 18./19.9.2018). Během další noci jižní vítr zesílil nad únosnou míru a tak se prakticky žádný odchyt nekonal - kroužkováno bylo 11 ptáků 2 druhů: červenka obecná (10) a rehek zahradní (1).

Rozlet červenek (den 18.9.2018). Při vhodném větru se červenky chytají během tahu i za jasných nocí, jindy je noční tah nezřetelný a projeví se až během prvních ranních kontrol po roztažení denních sítí. Tomuto fenoménu na sedle říkáme rozlet a předpokládáme, že zahrnuje ptáky, kteří před sedlem reflektoru sedli do okolních keřů a po zhasnutí vyrazili na poslední úsek cesty. Je to také jasně patrné z druhového složení denního odchytu. Odchyceno bylo 70 ptáků 11 druhů: linduška lesní (1, tah by měl ještě několik dnů probíhat), rákosník proužkovaný (1), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (4, celkem letos jen 85 ptáků), pěnice pokřovní (1, jen šestá letošní!), budníček menší (6, letošní "maximum"), králíček obecný (1), králíček ohnivý (6, letošní maximum), červenka obecná (46, letošní maximum), drozd zpěvný (1) a sýkora uhelníček (1).

Klidná noc a pozdní ťuhýk (noc 17./18.9.2018). Noc začala sympatickým jižním větrem a mírně zakouřenou oblohou nad Červenou horou. Nicméně zázraky se nekonaly, před půlnocí byl klid a jen sem tam prolétl nějaký pták; více bylo lovících netopýrů. Odchyceno bylo 12 ptáků 2 druhů: ťuhýk obecný (1, jen patnáctý letošní; poslední ťuhýci obvykle protahují v půlce září, později byli zaznamenáni jen v noci 24./25.9.2016 a během výjimečně pozdního tahu roku 2014, kdy byly ještě začátkem října kroužkovány 4 ex.), červenka obecná (11).

Zatím nejlepší záříjový odchyt (den 17.9.2018). Stále si lámeme hlavu s tím, co se děje s tahem přes sedlo. Počty chytaných ptáků jsou minimální a jednou z teorií je, že za to může teplé počasí posledních dnů a zdržení celého tahu. To se ukáže v následujících dnech. Snad následkem předchozí tahové noci uvízlo v sítích zase o něco více červenek a k tomu i řada dalších druhů. Celkem bylo odchyceno 62 ptáků 11 druhů: střízlík obecný (1), pěvuška modrá (2), rákosník proužkovaný (1, letos 58. pták), budníček menší (2), budníček větší (3), králíček obecný (2), králíček ohnivý (3, celkem letos zatím 51 ptáků), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (45, letošní maximum, slibující blížící se stovkové noci), rehek zahradní (1) a bramborníček hnědý (1, letošní sedmý).

Červenky se pohnuly a s nimi malý bonus (noc 16./17.9.2018). V noci se konečně začaly chytat červenky, celkově bylo odchyceno 34 ptáků 3 druhů: kalous pustovka (1, první letošní a celkově devatenáctá pustovka na sedle), lelek lesní (1, dvacátý letošní) a červenka obecná (32, letošní maximum).

Konečně pár ptáků v sítích (den 16.9.2018). V neděli se konečně začali nějací ptáci chytat, celkem bylo odchyceno 26 ptáků 8 druhů: pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1), králíček obecný (1), králíček ohnivý (4, letošní "maximum"), červenka obecná (16), drozd zpěvný (1) a pěnkava obecná (1, letošní čtvrtá).

Další nulová noc (15./16.9.2018).

Sbírání skoro po jednom (den 15.9.2018). Ani další den se nerozproudil odchyt ptáků a většina druhů se chytala jen jedmotlivě. Celkem bylo odchyceno 15 ptáků 10 druhů: střízlík obecný (1), pěvuška modrá (2), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1, slabý letošní tah zřejmě končí, poslední pěnice slavíkové se chytají koncem září, výjimečně v roce 2010 ještě začátkem října), budníček menší (2), králíček obecný (3), králíček ohnivý (2), červenka obecná (1) a sýkora lužní (1, letošní druhá a 34. celkově).

Slabé noci se táhnou (noc 14./15.9.2018). Mlžná noc začala lovícím lelkem a stoprocentní úspěšností odchytu (jinými slovy lovící lelek se chytil). Co bude dál při dobrých podmínkách na sedle, ale asi už ne tak dobrých severně sedla, uvidíme. Doplnění: žádný zázrak se nakonec nekonal, pouze slabý tah červenek. Celkem bylo odchyceno 10 ptáků 3 druhů: lelek lesní (2, letošní osmnáctý a devatenáctý), červenka obecná (7) a drozd zpěvný (1).

Mlha celý den (den 14.9.2018). Dlouho jsme toužili po mlze na sedle. Konečně přišla, ale přinesla s sebou také ochlazení a od 8 hodin ráno déšť. Odchyceni byli pouze tři ptáci dvou druhů: pěvuška modrá (2) a kos černý.

DEVADESÁT TISÍC PTÁKŮ OKROUŽKOVÁNO (noc 13./14.9.2018). Večer se nad sedlem spustil hustý déšť a to vypadalo docela dobře. Po dešti se totiž udělala pěkná mlha a tak bylo možné něco čekat. Mimo to jsme věděli, že tuto noc by mohl v sítích uvíznout jubilejní pták č. 90 000, kroužkovaný na sedle. Skutečně se v mlze několik ptáků ukázalo - lovící lelek, hejnko pisíků, několik druhů pěvců i podivní neurčení ptáci. V sítích však před půlnocí uvíznul jen rehek zahradní, před světlem se podařilo chytit rákosníka proužkovaného. Přes pěknou mlhu se nakonec žádný nápadný tah nekonal, přesto se několik ptáků chytilo a mezi nimi jako slavnostní jubilejní jedinec krásný druh - slavík modráček! Do rána byl ovšem klid a kroužkovat se podařilo celkem jen 15 ptáků 6 druhů: střízlík obecný (1), rákosník proužkovaný (2), slavík modráček (1, čtvrtý letošní), červenka obecná (9), rehek zahradní (1) a drozd zpěvný (1). Mimo to se chytil také netopýr pestrý.
Toužebně očekávaná noční mlha. Nejběžnější druh "červené" stužkonosky - stužkonoska olšová. Mladá samice rehka zahradního, první pták noci.

Pracovní den (den 13.9.2018). Na sedle se především dále upravovala nová bouda. Práce se vlečou na všech stranách, lyžařský klub postupně pokračuje ve svých velkorysých úpravách, do jejich sezóny možná zbývají už jen dva měsíce. Stále není prodloužený vlek a stále stojí naše stará bouda, otázka je jak dlouho ještě. Docela se těšíme na sezónu, kdy vše najede do nových kolejí a pokusy o denní odchyty nebude doprovázet vrčení bagrů a pohyby pracovníků mezi odchytovými stanovišti. Na sjezdovce se dnes objevila mimo jiné linduška horská, později probíhal nápadný tah dravců, mimo jiné prolétlo nejméně sedm motáků pochopů, ostříž lesní a také čtyři luňáci červení najednou. Ve velkém také opět táhli bělásci řepoví, celkem za den tisíce až desetitisíce motýlů! Odchyceno bylo 11 ptáků 4 druhů: střízlík obecný (1), pěnice černohlavá (4), budníček menší (3) a červenka obecná.

A další jasná noc bez tahu (noc 12./13.9.2018). Ve světle reflektoru se objevil jeden až dva ptáci každých deset minut, což za tah ani není možné považovat. Koukání do tmy zpestřily aspoň dvě stužkonosky modré; těch se letos u světla objevuje poměrně dost. Odchyceno bylo 11 ptáků 4 druhů: lelek lesní (1, sedmnáctý letošní), červenka obecná (8), rehek domácí (1) a drozd zpěvný (1). Mimo to byl chycen také jeden netopýr rezavý a jeden netopýr ušatý.

Jasný a horký den (den 12.9.2018). Pomalu ožívá slabý tah pěnkavovitých ptáků, nad sedlem přes letní počasí ráno prolétly desítky pěnkav obecných, k tomu asi 30 dlasků, nejméně 20 stehlíků, asi 10 vlaštovek a 10 lindušek lesních a jednotlivé pěvušky modré. Mimo to prolétl také včelojed lesní a v 9 ráno hejno 21 krkavců velkých. Kroužkování bylo mnohem slabší - odchyceni byli 4 ptáci 3 druhů: pěvuška modrá (2), cvrčilka zelená (1) a králíček ohnivý (1).

Jasná noc s červenkami (noc 11./12.9.2018). U sítí lovili jen jednotliví netopýři. Odchyceno bylo nakonec jen 18 červenek obecných, což je samozřejmě letošní maximum. Mimo to byl chycen jeden netopýr pestrý a jeden netopýr rezavý.

Sítě stále prázdné (den 11.9.2018). Kromě asi 50 pěnkav, dvaceti dlasků a několika lindušek lesních bylo celý den na sedle mrtvo. Osádka se mohla alespoň věnovat práci na nové základně. Vítr se otočil na jižní, jsme zvědaví, jak bude situace vypadat v noci a zítra. Celkem bylo odchyceno pouhých 7 ptáků 5 druhů: pěvuška modrá (1), červenka obecná (2), pěnice slavíková (1), budníček menší (2 – oba velcí ptáci jistě náležící ke vzdáleným populacím) a střízlík obecný (1).
Dnes byli odchyceni dva budníčci menší, podle velikosti a zbarvení náležící ke vzdáleným populacím. Pták na fotce měl křídlo dlouhé 68 mm! Postupně dokončujeme exteriér nové základny pro výzkum na ČHS.

Pár ptáků na konci noci (noc 10.9.2018). Ani přecházející rozpadající se slabá fronta nepřinesla žádné ptáky – je evidentní, že ze severu či východu přes sedlo prakticky nic netáhne, respektive je tah jen minimální. Několik ptáků se odchytlo až během úsvitu. Celkem bylo odchyceno 18 ptáků 5 druhů: lelek lesní (1 – starý samec, šestnáctý letošní; večer lovili nad sjezdovkou celkem 3 ptáci), červenka obecná (14, letošní maximum), rehek zahradní (1), pěnice slavíková (1) a střízlík obecný (1). K tomu se chytl jeden netopýr pestrý.
Dospělý samec lelka s bílými skvrnami na 4 (!) ručních letkách. Na několik dní se na sedle objevily drahé kolegyně Tamara Těšitelová a Petra Cehláriková – obě excelentní absolventky Biologické fakulty v Českých Budějovicích, obě nadšené ptáčkařky.

A další den přes kopírák (10.9.2018). Opět pokračování nádherného léta, teploty jdou nahoru a ptáci nikam nespěchají. Dopoledne prolétlo jen několik hejn pěnkav, hejnko dlasků, odpoledne včelojed lesní a poštolka. Do pohybu se naopak dali motýli – celý den se přes sedlo sypaly tisíce bělásků řepových. Odchyceno bylo 12 ptáků 7 druhů: červenka obecná (1), budníček menší (1), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (1), králíček ohnivý (3), rehek zahradní (2) a brhlík lesní (1, první letošní a celkově devatenáctý; 55. druh letošních odchytů).

Jen několik červenek (noc 9.9.2018). Večer lovili nad sjezdovkou 3 lelci, jinak bylo klidno, z protějšího svahu se ozýval puštík a začal troubit první jelen. Takže podzim možná někdy bude – a třeba to bude už letos. Za celou noc bylo pozorováno jen několik protahujících pěvců. Celkem bylo odchyceno jen 7 červenek obecných.

Počátek denního tahu pěnkav, jinak zcela opět mrtvo (den 9.9.2018). Jasné a chladné ráno, ve kterém se poprvé objevil pozorovatelný tah pěnkav a dalších ptáků – proletovaly desítky pěnkav, sýkor koňader a objevilo se i několik hejn uhelníčků. Pohyb ustal kolem deváté hodiny a pak už bylo opět mrtvo, stejně jako včera. V dlouhodobém srovnání je pozoruhodné, že nechybí, resp. není velmi slabý jenom tah ptáků, ale i netopýrů a tažných můr! Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dále. Celkem bylo odchyceno 11 ptáků 6 druhů: červenka obecná (2), pěnice černohlavá (2), rehek zahradní (2), budníček menší (2), králíček obecný (1) a králíček ohnivý (2).

V noci 8./9.9. 2018 bylo nad sedlem jasno a mrtvo. Pouze kolem 21. hodiny zakroužilo nad světlem hejno cca 30-50 racků, zřejmě chechtavých. Zvečera lovili dva lelci, ale žádný z nich se nechytil. Celkem bylo odchyceno 10 ptáků tří druhů: červenka obecná (8), střízlík obecný (1) a kos černý (1). K tomu se chytl jeden netopýr rezavý.

Neskutečné mrtvo (den 8.9.2018). Po letech zkušeností by někdo, kdo na sedle ten čas s ptáky strávil, dokázal dost spolehlivě odhadnout, že po mlžné noci, kdy alespoň nějací ptáci přece jen táhli, bude v tuto roční dobu následovat alespoň průměrný, spíše však lepší odchyt. Dnes by se každopádně dost spletl. Od první denní kontroly do 14 hodin odpoledne, kdy jsme sítě vyvěsili, bylo kroužkováno pouhých 10 ptáků osmi druhů: cvrčilka zelená (1), rákosník obecný (1, teprve dvacátý letošní), pěnice černohlavá (2), budníček menší (1), budníček větší (2), linduška lesní (1), králíček ohnivý (1) a červenka obecná (1).

Mlha na závěr noci (noc 7.9.2018). Počasí v noci dokonale kopírovalo předpověď ČHMÚ – již od večera bylo zataženo vysokou oblačností, vál slabý severní vítr a až na sklonku noci dorazila nad sedlo nízká oblačnost, která přinesla mlhu. Během většiny noci však pozorovatelný ptačí tah zcela chyběl, až na večer proletujícího pisíka obecného. První pták se v sítích objevil až ve 3 hodiny nad ránem. Nízká oblačnost přišla až kolem čtvrté hodiny, ale ani tehdy se žádní ptáci neukázali. Že ale přeci jen nějaký, i když slabý, tah v noci probíhal, ukázalo krátké okno mezi pátou hodinou a svítáním, kdy v sítích uvízlo celkem 20 ptáků 9 druhů: červenka obecná (10), rehek zahradní (2), budníček menší (1), budníček lesní (1, jen druhý letošní!), cvrčilka zelená (1), cvrčilka říční (1, devátá letošní; poslední cvrčilky říční se chytají výjimečně ještě koncem září), rákosník proužkovaný (2), pěnice černohlavá (1) a lejsek černohlavý (1). I když byla noc celkem teplá a reflektor přilákal dost hmyzu, netopýři, stejně jako ptáci, táhli jen minimálně. Odchycen byl pouze jeden netopýr ušatý.
Poměrně pozdní cvrčilka říční, letošní pták. Budníček lesní – stejně jako u většiny ostatních druhů jsou počty letos odchycených jedinců nízké.

Další slabý den (7.9.2018). Bylo polojasno až oblačno, teplo a vál slabý severní vítr. Opět se objevili táhnoucí bělásci řepoví. Ráno prolétlo několik málo hejnek pěnkavovitých ptáků (stehlíci, dlasci a pěnkavy) a jednotlivé lindušky lesní. Osádka se celý den věnovala úpravám nové základny, kterou se snad již brzy podaří uvést do provozu. Celkem bylo odchyceno 19 ptáků 10 druhů: červenka obecná (7, tím byla překročena letos první stovka odchycených červenek), střízlík obecný (1), králíček obecný (1), králíček ohnivý (3), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1), budníček větší (1), linduška lesní (1) a rehek zahradní (2). K tomu 3 retrapi (2 hýli obecní – místní mláďata - a stará pěvuška modrá).
Mladí samci obou našich králíčků. Výraznější tah se zatím neobjevil ani u jednoho z nich. Mladý samec rehka zahradního. I když tah tohoto druhu vrcholí, zatím se chytají pouze jednotliví jedinci.

Lelci přibývají (noc 6.9.2018). Další jasná noc s ubývajícím měsícem v jejím závěru. Večer lovili nad sjezdovkou nejméně 3 lelci, celkem byli během noci ale na sedle nejméně čtyři, neboť kromě tří odchycených mladých ptáků byl pozorován ještě dospělý samec, který se ale ze sítě večer vytřepal. Celkem byli odchyceni 4 ptáci dvou druhů: cvrčilka zelená (1) a lelek lesní (3, celkem letos 15 ex.). Dále byl odchycen jeden netopýr vodní.
Mladý samec lelka lesního.

Přerod tahového společenstva z letního na podzimní, stále ale mrtvo (den 6.9.2018). Po chladném ránu zavládl nad sedlem jasný až polojasný, poměrně teplý den. Ptáci se téměř nehýbali a chytalo se jen málo. Slabě táhly pouze lindušky lesní. Celkem bylo odchyceno 23 jedinců 11 druhů, tahové společenstvo se pomalu, ale jistě mění a objevují se typické podzimní druhy: pěvuška modrá (1), červenka obecná (6), střízlík obecný (1), drozd zpěvný (1), linduška lesní (2), rákosník proužkovaný (2), budníček menší (2), budníček větší (2, jeden odpovídající severskému poddruhu acredula), pěnice černohlavá (3), pěnice hnědokřídlá (1), králíček ohnivý (2).
Dva odchycení budníčci větší, pták vpravo velikostí i zbarvením odpovídající ssp. acredula.

Konečně nový druh odchytů na sedle (noc 5./6.9.2018). Jediným ptákem, chyceným během prázdné noci se severním větrem, byl překvapivě výr velký. Už jednou byl výr na Červenohorském sedle zaznamenán, a to v roce 2012. Nejprve se opakovaně ozýval severně sedla (prvně 16.8.), poté byl pozorován na okraji sjezdovky a nakonec vlétl do sítě na sluky, ze které vypadl. Dnešní výr ýr se chytl do slukovky, ve které seděl na zemi ve spodní kapse a při kontrole jsme si jej všimli až z bezprostřední blízkosti. Na to, o jakého jde mocného a obávaného predátora, jde při vytahování ze sítě při troše opatrnosti při manipulaci s jeho pařáty o zcela pohodového ptáka, proti kterému jsou sýkory modřinky opravdovými a nebezpečnými bestiemi. Podle vzoru pelichání šlo pravděpodobně o tříletého ptáka, podle velikosti o samce. Velmi pravděpodobnou příčinou, proč výr zavítal na správné místo a skončil tam v síti, je ten, že na nově upravované ploše na sedle vyrostla v minulém týdnu zahloubená prostora vyskládaná velkými balvany (základ pro zimní ski-bar), která z dálky vypadá jako nějaký malý lom nebo skalní stěna a výr letěl tento prostor prozkoumat. Síť na velké ptáky („slukovka“), ve které skončil, je instalována právě na tomto novém náspu.
Nejtěžší pták dosud odchycený na Červenohorském sedle – samec výra. Detail křídla s minimálně 3 generacemi per. Studenti PřF UK si mají jedinečnou možnost prohlédnout si zblízka naši největší sovu.

Slabý den s malou perličkou (den 5.9.2018). Další jasný den se severním větrem a teplotou kolem 16 °C nepřinesl výraznější pohyb ani odchyty. Kroužkováno bylo 12 ptáků 5 druhů: pěvuška modrá (1), rákosník velký (1, druhý letošní a celkově už třicátý!; hlavní tah probíhá na přelomu července a srpna, poslední pták byl na sedle zastižen v polovině října), pěnice černohlavá (1), budníček menší (1) a červenka obecná (8).

Kde jsou ty noci (noc 4./5.9.2018). Zkušení chytači ze sedla ví, že dobré noci, odhalující skutečný noční tah, se musí vysedět. A tento nevděčný úkol připadl na současnou osádku stanice. Během jasné noci se severním větrem se podařilo pozorovat jediného lelka a dva pěvce. Teplota přitom do rána spadla o více než 10 stupňů. Odchycen byl rákosník proužkovaný (1, velmi špatná sezona, zatím jsme průběžně asi na třetině průměru posledních let, tah probíhá až do začátku října) a červenka obecná (1).

Den 4.9.2018. Od 8 ráno sedla na sedlo mlha, s tradičním ukončením denních odchytů v poledne začlo pršet. Mlha se rozpadla ža navečer, kdy se vyjasnilo. Odchyceno bylo 28 ptáků 12 druhů: linduška lesní (1), střízlík obecný (1, sedmý letošnívelmi pomalu by měl začínat tah, který se rozjíždí hlavně ke konci září a vrcholí koncem října), pěvuška modrá (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (1), králíček obecný (2), králíček ohnivý (1), červenka obecná (10), rehek zahradní (2, tah by měl vrcholit v příštích dnech; letošních 30 ex. je více méně standardní počet, pokud se objeví pár dobrých nocí - je to ale nic ve srovnání s roky 2012-2013, kdy bylo odchyceno 320 resp. 245 ex.), drozd zpěvný (1, patnáctý letošní; také tah tohoto druhu už pomalu začne) a hýl oebcný (3).

Noc 3./4.9.2018. Jasná noc při relativně silném severním větru, odchyceni byli lelek lesní (2, jedenáctý a dvanáctý letošní), křepelka polní (1, desátá letošní) a červenka obecná (1).

Den 3.9.2018. Dnes bylo oblačno až skoro jasno, protáhly desítky pěnkav obecných a lindušek lesních, k tomu také dva motáci pochopi. Ptáci se také chytali, okroužkováno 35 ptáků 11 druhů + 1 retrap (pěnice hnědokřídlá): linduška lesní (10, druhý nejlepší letošní odchyt, celkem zatím 58 ptáků; tah lindušky lesní právě vrcholí a zatím se zdá, že by tento rok mohl být na odchyty poměrně dobrý), pěvuška modrá (2, hlavní tah tohoto druhu naopak teprve pomalu začíná, vrcholit bude na přelomu září a října), cvrčilka zelená (1, zatím poměrně slabý rok s 89 ex., ale tah by měl být v průběhu celého září ještě výrazný), pěnice slavíková (4, zatím poměrně slabý rok se 76 ex. - pro srovnání v roce 2015 se jen od poloviny srpna chytlo 197 ex., noční tah by ale měl v těchto dnech vrcholit), budníček větší (1; jestlipak se podaří vystihnout noc s masivním tahem jako 7./8.9. a 9./10.9.2011, kdy bylo v obou případech kroužkováno 107 ex.), králíček ohnivý (1, zatím jen 29 ex., ale tah tohoto druhu vrcholí v polovině září), červenka obecná (6, před námi jsou první červenkové noci, v polovině září počty poprvé překračují i 100 odchycených ptáků za noc), rehek domácí (1, už 12. letošní pták, téměř jistě místní protože skutečný tah začíná až koncem září), sýkora lužní (1, první letošní - 53. letošní kroužkovaný druh - a celkově 32. na sedle; většinou půjde o místní ptáky, i když byl zaznamenán nenápadný říjnový tah), sýkora uhelníček (1) a hýl obecný (7, letošní maximum; dosavadní záznamy ukazují, že v tuto dobu vrcholí tah našich místních ptáků, následovaný po pauze koncem října v některých letech výrazným pohybem "trumpeťáků").

Další nula (noc 2./3.8.2018). Celou noc bylo jasno, foukal severní vítr o rychlosti asi 6 m/s a nechytil se žádný pták. Pozorováni byli dva netopýři, v době mezi 21. až 22. hodinou bylo pozorováno cca 10 ptáků, později tah ustal.

První měsíc soustavných odchytů na Červenohorském sedle je za námi a na místě je alespoň krátká bilance průběhu letošní sezóny. Celkem bylo v období 1.-31. 8. 2018 odchyceno 952 ptáků 51 druhů, z toho 555 ex. ve dne a 397 ex. během noci. Mezi deset nejpočetněji chytaných druhů patří: pěnice černohlavá (celkem 103 ex.), lejsek černohlavý (94), cvrčilka zelená (83), rákosník zpěvný (75), pěnice slavíková (68), červenka obecná (58), budníček větší (57), rákosník proužkovaný (50), linduška lesní (45) a pěnice hnědokřídlá (33). Ve srovnání s oběma předchozími sezónami, kdy akce probíhala ve stejném časovém rozmezí (se začátkem 1.8.) jde zatím o jednoznačně nejslabší sezónu, co do počtu odchycených ptáků. V roce 2017 bylo za stejné období kroužkováno celkem 1382 ptáků, o rok dříve dokonce 2251 ex. Jednou z příčin celkově nízkých počtů kroužkovaných ptáků je jistě nadstandardně dobré počasí - během celého letošního srpna se vyskytly jen dvě noci s ideálními podmínkami pro noční odchyt - ovšem i denní odchyty jsou oproti předchozím dvěma sezónám výrazně slabší: celkem bylo za dané období v r. 2018 kroužkováno ve dne 555 ex., rok předtím 850 ex., dva roky nazad 921 ex.! Tento stav velmi pravděpodobně odráží situaci celkové početnosti těchto druhů na naší migrační trase, čemuž nasvědčují i obdobné výsledky z některých odchytových stanic ležících severně a východně od Červenohorského sedla. Je však také dost možné, že ptáci v důsledku dobrého počasí nespěchají a situace se může v průběhu podzimu ještě výrazně změnit. Hlavní tahová sezóna je přece jen ještě před námi. Sledujte s námi průběh odchytů na Červenohorském sedle i v dalším období!
Srovnání průběhu nárůstu celkového počtu kroužkovaných ptáků v období 1.8.-31.8. v uplynulých třech sezónách, kdy odchyty probíhají od počátku srpna. Srovnání průběhu nárůstu počtu kroužkovaných ptáků v uplynulých třech sezónách jen na základě denních odchytů.

Den 2.9.2018. Dnes bylo slunečno, zase táhly nějaké lindušky lesní, přeletovali křivky a hýli, v okrají lesa se ozývaly oba druhy králíčků. Chyceno: budníček větší (4), pěnice černohlavá (3), linduška lesní, hýl obecný (+ 1 retrap), červenka obecná a k tomu retrap pěnice hnědokřídlé a pěvušky modré.

Noc jedné červenky (noc 1./2.9.2018). Včera večer se chytila jen jedna červenka. V 9 jsme všechno museli sbalit a vypnout světlo. Přišla bouřka a vydatně pršelo až do rána.

A opět uklidnění (den 1.9.2018). Dnes bylo zataženo, řídká mlha a jednou drobný déšť. Táhly jen skupinky lindušek lesních. Chyceno bylo celkem 12 ptáků 6 druhů: budníček menší a budníček větší, 3 červenky obecné, 3 pěnice černohlavé a 2 pěnice slavíkové, 2 lindušky lesní.

Nulová noc (noc 31.8./1.9.2018). Jestli jsme si stěžovali předtím na noc s jediným pozorovaným ptákem a poté si užili velkou noc, přišla noc bez jediného čestného úspěchu. Večer se nad sjezdovkou proháněli dva lejsci a po setmění uvízl v síti netopýr velký. Poté se objevilo jen pár můr včetně stužkonosky modré, možná i jeden pták. Po desáté jsme s napětím čekali na přechod deště - ten se sice dostavil, ale k reflektoru se nesnesl ani jeden pták. A tak se šlo spát a do světla zírala jen vybraná služba, do rána zbytečně. Šlo o první nulovou noc od 11./12.8. a teprve třetí letošní nulový odchyt.
Netopýr velký, jeden ze dvou našich největších druhů netopýrů.

Po silné noci zase prázdný den (den 31.8.2018). Přes den klasika bez tahu pod čistou oblohou. Ráno je jednotlivé lindušky lesní. Kroužkováno: cvrčilka zelená (2), hýl obecný (2), budníček větší (1), pěnice černohlavá (1 + 1 retrap). Večer je zataženo a drobně poprchává, uvidíme jak dopadne další noc před frontou, která se zasekla v Čechách.

Konečně tahové okno aneb tak trochu velká noc (noc 30./31.8.2018). Včerejší noc přinesla tříhodinové okno vhodných podmínek (od půlnoci do tří). Zataženo, mlha, drobný déšť a najednou byli ptáci v sítích. Vše skončilo s vyjasněním oblohy. Kroužkováno bylo 132 ptáků 20 druhů: lejsek černohlavý (49, samozřejmě letošní maximum), rákosník zpěvný (8, zachycení druhé vlny tahu která nastává na přelomu srpna a září), rákosník obecný (2), rákosník proužkovaný (3), pěnice slavíková (23, letošní maximum), pěnice černohlavá (6), pěnice hnědokřídlá (1), pěnice pokřovní (1, teprve pátá letošní), ťuhýk obecný (3), lejsek šedý (1, teprve druhý letošní), červenka obecná (11, letošní maximum, které už se teď bude neustále zvyšovat), cvrčilka slavíková (1, první letošní a čtrnáctá celkově), cvrčilka zelená (6), budníček větší (8), slavík obecný (2, relativně pozdní ptáci, celkem letos 11 ex.), slavík tmavý (1, osmý letošní), slavík modráček (2, druhý a třetí letošní), drozd zpěvný (1), rehek zahradní (2), bramborníček hnědý (1).

Před další studenou frontou - čekání na změnu (den 30.8.2018). Ve dne bylo víceméně jasno, pokračuje tah bělásků, ale v mnohem menších počtech, než včera. Po ránu táhly stovky lindušek lesních a desítky vlaštovek. Pak pohyb ptáků ustal. Třikrát se ukázal sokol stěhovavý. Kroužkováno: pěnice slavíková, 2 pěnice černohlavé, 2 pěnice hnědokřídlé a pěnice pokřovní (teprve čtvrtá letošní), budníček větší (3), červenka obecná (4), linduška lesní (2), lejsek černohlavý (2), králíček ohnivý, střízlík obecný a cvrčilka zelená. Odpoledne se potom do dravcovky chytila mladá poštolka obecná (pátá na sedle) a stará samice krahujce obecného (první letošní) - celkem 22 ptáků 13 druhů.
První letošní (a celkově pátá) poštolka. (Foto: P. Podzemný) První letošní krahujec a hned samice. (Foto: P. Podzemný)

Čekání na jediného ptáka (noc 29./30.8.2018). Jak už se stalo standardem posledních nocí, i tato noc byla jasná, ve světle se ukázal jen jediný pták a pak už jen siluety lovících netopýrů (asi 20). Odchyceni byli 4 ptáci: červenka obecná, pěnice slavíková, lelek lesní (desátý letošní + retrap ze včerejší noci) a v jednu po půlnoci potěšil ve slukovce mladý pisík obecný (desátý pisík odchycený na sedle).

Den 29.8.2018. Přes den krásné počasí a záplava bělásků táhnoucích k jihu (dle informací Jiřího Beneše jde o bělásky řepové). Opět bez viditelného tahu ptáků, jen jednotlivé lindušky lesní, hřivnáči a skupiny křivek. V sítích skončil drozd zpěvný, 3 červenky obecné, 3 lindušky lesní, 10 budníčků větších (opět letošní maximum) a jeden budníček menší, pěvuška modrá, 2 pěnice černohlavé (plus 1 retrap), 2 králíčci obecní a 4 králíčci ohniví. Celkem bylo odchyceno 27 ptáků 9 druhů.
V posledních dnech se dali do pohybu budníčci větší. (Foto: Z. Pohanková) Nejméně třetí týden táhnou také lindušky lesní. (Foto: Z. Pohanková) Na sjezdovku přibyl přehledný informační panel. (Foto: Z. Pohanková)
Už třetí den po sobě protahují ve velkých počtech bělásci, především b. řepoví. (Foto: Z. Pohanková)

Noc 28./29.8.2018. Noc začala hlasy protahujících kolih velkých. Díky Měsíci bylo vidět jako ve dne a nic netáhlo. Odchyceni byli 4 lelci lesní (celkem letos devět lelků) a jedna červenka obecná.

Konečně nějaký pohyb (den 28.8.2018). Dopoledne polojasno až zataženo, druhý den táhli bělásci. Začalo se i něco chytat, i když tah viditelný nebyl. Protahovaly jen jednotlivé lindušky lesní, několik pěnkav a konipas bílý. Ukázal se zase včelojed lesní a jestřáb lesní. Celkem bylo odchyceno 40 ptáků 11 druhů: drozd zpěvný (2), červenka obecná (5), cvrčilka zelená (3), hýl obecný (4), králíček obecný (7, k tomu jeden retrap; letošní maximum), králíček ohnivý (1), budníček větší (9, letošní maximum), budníček menší (1), pěnice černohlavá (6), pěvuška modrá (1) a sýkora uhelníček (1).
Atmosféra letního sedla - krásné počasí, vánoční stromky a technika v akci. (Foto: Z. Pohanková) Nešťastná nová základna, na jejíž dokončení stále čekáme... (Foto: Z. Pohanková) Pohled na sedlo z protějšího svahu. (Foto: R. Pohanka)

V noci jasno (noc 27./28.8.2018). Před setměním protahovaly početně jiřičky (asi 500) a přelétlo také 11 krkavců. Večer a ráno se chytli 3 lelci lesní, lejsek černohlavý, křepelka polní (devátá letošní) a cvrčilka zelená. Jinak klid, v noci nebylo ve vzduchu nic.

Na sedle stále mrtvo (den 27.8.2018). Celý den bylo jasno, v pohybu přes sedlo byly zaznamenány jen jednotlivé lindušky lesní, v porostech se ozývaly oba druhy králíčků a červenky. Přelétali hřivnáči, křivky, hýli obecní, jeden moták pochop a tmavá forma včelojeda lesního. Celkově je pořád mrtvo. Celkem bylo odchyceno 9 ptáků 8 druhů, k tomu retrap cvrčilky zelené): pěvuška modrá (1), pěnice černohlavá (1), budníček větší, králíček obecný (1), králíček ohnivý (1), lejsek černohlavý (1) a červenka obecná (2). Navečer se poté podařilo z protahujícího hejna chytit jiřičku obecnou (čtvrtá jiřička chycená na sedle),
Lejsek černohlavý, 42. letošní pták - noční tah by měl probíhat naplno. (Foto: R. Doležal) Kroužkovatelé, pokud máte zájem, využijte rekreačního pobytu na sedle! (Foto: R. Doležal) Možná příčina slabých odchytů - úplněk. (Foto: R. Doležal)

Noc 26./27.8.2018. Robert Doležal ze sedla hlásí: "Je za námi jasná, ale úplně mrtvá noc plná měsíčního světla. Občas zalovil lelek, večer i 2-3 ptáci. Netáhlo vůbec nic. Jen nějaké ty můry. Až v 5 ráno se chytil jediný pták - rákosník proužkovaný. Jinak zima, lehká jinovatka."

Mlžný den (26.8.2018)? Na sedle ráno drobně pršelo, ale válela se mlha a nová osádka čekala, co se bude dít. Nakonec přestalo pršet v 10:30 a po poledni se i mlha začala zvedat. Odchyceno bylo pouze 8 ptáků 5 druhů: linduška lesní (1), pěvuška modrá (4, k tomu jeden retrap; letošní maximum, což znamená, že se pěvušky zřejmě už daly do pohybu), pěnice černohlavá (1), budníček větší (1) a rehek domácí (1, letošní jedenáctý, stále s největší pravděpodobností ptáci z místní populace, hnízdící u hotelu a chat).

Deštivá noc (noc 25./26.8.2018). Příchod studené fronty přinesl vytrvalý noční déšť, během něhož se neukázali na tahu žádní ptáci. Jen večer a ráno se přiletěl podívat lelek lesní. Zajímavé je, že na rozdíl od ptáků můry létaly ve velkém. Odchyceni byli pouze dva ptáci - cvrčilka zelená a červenka obecná.

Střídání směn (den 25.8.2018). Na sedle končí dnes služba skupiny Zdeňka Zerzáně, žezlo na pátý týden přebírá skupina Roberta Doležala. Po ranním lijáku se ptáci zatím chytají, v sítích uvíznul mimo jiné i první letošní krutihlav. Celkem bylo nakonec kroužkováno 8 ptáků 6 druhů: krutihlav obecný (1, první letošní, celkově 69. krutihlav), linduška lesní (2), pěvuška modrá (1), cvrčilka zelená (2), králíček ohnivý (1) a červenka obecná (1).

Konečně studená fronta, ochlazení a déšť (noc 24./25.8.2018). Během večera a noci se konečně začal na Moravu natahovat studenější vzduch, na konci noci už výrazně lilo. Odchyceno bylo 16 ptáků 7 druhů: ťuhýk obecný (2, letos zatím celkem 11 ptáků), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (2), budníček větší (1), lejsek černohlavý (8, opět letošní maximum, ale stále čekáme na vhodnou noc, kdy by se podařilo odchytit skutečný vzorek protahujících lejsků; dosavadní maximum na sedle je 597 ex. z noci 15./16.9.2015) a drozd zpěvný (1).

Táhnou lindušky lesní (den 24.8.2018). Přes den bylo oblačno a objevily se dvě přeháňky (studená fronta se ovšem blíží). Výrazně táhly lindušky lesní a opět vlaštovkovití ptáci. Odchyceno bylo 26 ptáků 9 druhů: linduška lesní (11, letošní maximum; pro zajímavost nejvyšší denní maximum - 35 ex. - bylo zaznamenáno v roce 2012), rákosník proužkovaný (1), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (2), budníček menší (1), králíček ohnivý (4), červenka obecná (2), rehek zahradní (1) a šoupálek dlouhoprstý (1, třetí letošní).

Další místní sluka (noc 23./24.8.2018). Noc byla opět polojasná, s krátkou přeháňkou před půlnocí. Opět protahovaly desítky lejsků černohlavých. Odchyceno bylo 13 ptáků 7 druhů: sluka lesní (1, už třetí zřejmě místní pták!), rákosník obecný (1, letošní sedmnáctý), rákosník proužkovaný (2, celkem letos 45 ex.), cvrčilka zelená (3), pěnice slavíková (1, letos pouze 41 ex.), lejsek černohlavý (4) a bramborníček hnědý (1, letošní pátý).

Lepší den s nádechem nočního tahu (den 23.8.2018). Poměrně pěkný denní odchyt (na stále jasné a teplé počasí) v sobě skrývá několik druhů, které se zdržely na nočním tahu; nicméně dopoledne probíhal nápadný tah desítek lindušek lesních, jiřiček, vlaštovek i břehulí říčních, jednotlivě se ukázal také rorýs obecný a časný moták pilich. Celkově bylo odchyceno 25 ptáků 14 druhů: linduška lesní (4, vzorek denního tahu, celkově zatím jen 26 odchycených ptáků - v těchto dnech by měl tah lindušek lesních vrcholit, uvidíme jaký bude konečný výsledek), pěvuška modrá (1, přísně denní migrant, který ovšem někdy vyráží na cestu ještě za šera a tak se několik ptáků dostalo i do statistiky "nočních" odchytů), ťuhýk obecný (1, letošní devátý; stále by měl probíhat silný noční tah tohoto druhu, snad se jej podaří podchytit díky nějaké mlžné noci), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (2; typický noční migrant, v dlouhodobé analýze dat ale s 48% odchytů denních; bližší pohled na data z posledních let ukazuje, že k vrcholu odchytů dochází mezi 5 a 6 hodinou ráno, tedy během prvních denních kontrol po zhasnutí světla; nízko letící cvrčilky se obvykle v noci do sítí nechytají, sedají do trávy a v cestě pokračují právě až po zhasnutí světla), sedmihlásek hajní (1, čtvrtý letošní; obvykle se chytají jednotliví ptáci, ale v roce 2015 bylo kroužkováno 37 ex. a v roce 2016 celkem 30 ex.), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (2), pěnice hnědokřídlá (3), budníček větší (1), červenka obecná (3), rehek zahradní (1), drozd zpěvný (1) a hýl obecný (3).

První letošní kulíšek (noc 22./23.8.2018). Celá noc byla oblačná, tentokrát byl pozorovatelný tah - proletovaly především desítky lejsků černohlavých, alespoň jednou se objevilo také hejno 10 bahňáků. Odchyceno bylo 12 ptáků 5 druhů: kulíšek nejmenší (1, první letošní a celkově sedmý), cvrčilka zelená (1), pěnice slavíková (1), lejsek černohlavý (7, letošní kupodivu nejvyšší počet, stále nenastaly vhodné podmínky pro tzv. lejskovou noc) a drozd zpěvný (2).
Sedmý kulíšek, kroužkovaný na sedle. Netopýr vodní. Letos už poněkolikáté zastižená stužkonoska modrá.

Po slabé noci slabý den (22.8.2018). Během polojasného dne se podařilo kroužkovat pouze 8 ptáků 4 druhů: linduška lesní (4, celkem letos 22 ptáků), pěnice černohlavá (2), pěnice hnědokřídlá (1) a drozd zpěvný (1).

Větrná noc (21./22.8.2018). Večer po setmění hlásil Zdeněk Zerzáň ze sedla silný severní vítr, tedy pro odchyt ty nejméně příznivé podmínky. Jak noc dopadla se dozvíme během dne. Doplnění: Jak se dalo čekat, při jasné a větrné noci se žádné překvapení nekonalo, nakonec byli odchyceni 4 ptáci 2 druhů: rákosník proužkovaný (3) a lejsek černohlavý (1).

Ochlazení nepřichází (den 21.8.2018). Na hřebeni hor vládne ve dne neustále relativně pěkné počasí, zásadní zlom by ještě několik dní neměl přijít a tak denní tah či pohyby zeslábly na minimum. Odchyceno bylo 6 ptáků 6 druhů: cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (1), pěnice hnědokřídlá (1), králíček obecný (1), sýkora uhelníček (1) a hýl obecný (1).

Slabá, ale relativně pestrá noc (20./21.8.2018). Podařilo se kroužkovat celkem 13 ptáků 9 druhů: sluka lesní (1, druhá letošní, určitě ještě místní pták), rákosník obecný (1), cvrčilka říční (1, už osmá letošní), cvrčilka zelená (2; tímto se cvrčilka zelená stala šestnáctým druhem s více než 1000 kroužkovanými jedinci!), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (1), budníček menší (1), červenka obecná (1) a rehek zahradní (3).
Druhá letošní sluka (celkově 556. sluka na ČHS!).

Slabší, ale stále relativně pestrý den (20.8.2018). Celkem bylo odchyceno 14 ptáků 9 druhů: linduška lesní (4), ťuhýk obecný (1, letošní osmý), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (2), budníček větší (1), lejsek černohlavý (2), červenka obecná (1) a hýl obecný (1).

Další relativně pestrá noc (19./20.8.2018). Přes pěkné počasí pokračuje noční tah především pěvců a pár ptáků přes ne příliš vhodné podmínky vždy uvízne v našich sítích. Tuto noc bylo odchyceno 19 ptáků 8 druhů: rákosník proužkovaný (3), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (2), pěnice slavíková (1), lejsek černohlavý (7, letošní maximum), slavík tmavý (1, letošní sedmý), červenka obecná (3) a drozd zpěvný (1).

Druhy přibývají (den 19.8.2018). Na sedle dálevládne polojasné počasí, ale už sedmý den v řadě se dopoledne chytají ptáci, dnes to bylo celkem 21 ptáků 13 druhů: linduška lesní (1), pěvuška modrá (1), rákosník proužkovaný (1), rákosník zpěvný (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (4), pěnice hnědokřídlá (2), pěnice pokřovní (1, třetí letošní), lejsek černohlavý (1), rehek zahradní (3), hýl obecný (2) a křivka obecná (2, první letošní, celkově 45. druh tohoto roku odchytů).

Noc 18./19.8.2018. Další noc byla o něco lepší, odchyceno bylo 20 ptáků 8 druhů: rákosník proužkovaný (3), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (5), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (2), budníček větší (2), červenka obecná (1) a rehek zahradní (3).

A další solidní den (18.8.2018). Pokračuje vrcholně letní, na horách oblačné počasí. Ale přesto už je vidět, že se ptáci dali do pohybu - bohužel počasí neumožňuje postihnout v tuto dobu velmi zajímavý noční tah. Ve dne bylo odchyceno 25 ptáků 12 druhů, k tomu retrap ťuhýka obecného a pěvušky modré: linduška lesní (1), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (7), pěnice slavíková (3), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (1), buníček větší (3), králíček ohnivý (1), lejsek černohlavý (1), červenka obecná (3) a sýkora uhelníček (2).

Noc 17./18.8.2018. Velmi slabá noc, chyceno bylo pouze 5 ptáků 4 druhů: křepelka polní (2, letošní sedmá a osmá), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (1) a bramborníček hnědý (1, čtvrtý letošní).
Čtvrtý letošní bramborníček hnědý.

Dobrý srpnový den (17.8.2018). Od úsvitu bylo jasno a později i celkem horko. Vítr se otočil na jižní a ten téměř vždy ptáky rozpohybuje – projevilo se to i na odchytu – celkem bylo odchyceno 38 ptáků 15 druhů: pěnice černohlavá (11, letošní maximum), pěnice slavíková (3), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (2), budníček větší (3), králíček ohnivý (3), pěvuška modrá (3), červenka obecná (4 – asi ze začaly pohybovat, již včera bylo chyceno více ptáků v dospělém šatu, což není touto dobou obvyklé), sedmihlásek hajní (1, třetí letošní), linduška lesní (1), rákosník obecný (1), cvrčilka zelená (1), rehek zahradní (2), sýkora uhelníček (1) a šoupálek dlouhoprstý (1, druhý letošní).

Téměř prázdná noc (16./17.8.2018). Jasné nebe, východní vítr a prádzné sítě až do úsvitu, kdy přehrávka hlasu stáhla několik ptáků – celkem 4 ptáci 3 druhů: rákosník zpěvný (2), červenka obecná (1) a pěnice hnědokřídlá (1).

Další klidný, ale pestrý den (16.8.2018). Letní pohoda na horách pokračuje – kde jsou ty časy, kdy i v nižších polohách začátkem srpna zavoněl ve vzduchu podzim! Celkem bylo odchyceno 22 jedinců 15 druhů: rákosník proužkovaný (1), rákosník obecný (1), pěnice černohlavá (3), pěnice slavíková (4, kupodivu zatím letošní maximum), pěnice hnědokřídlá (1), budníček menší (2), budníček větší (1), cvrčilka zelená (1), rehek zahradní (1), rehek domácí (1), pěvuška modrá (1), sýkora uhelníček (2), hýl obecný (1), linduška lesní (1) a šoupálek dlouhoprstý (1).
První letošní šoupálek dlouhoprstý. V okolí se pohybují rodinky místních sýkor uhelníčků, řada mláďat je stále v prvním šatu se žlutým peřím. Hýli se krmí bohatou úrodou borůvek a je to na nich vidět (i na zádech!).

Další lelek a křepelka (noc 15.8.2018). Noc byla jasná, chladná, se severákem a bez viditelného tahu. Můry ani netopýři téměř nelétali, překvapivě se ale objevila další stužkonoska modrá. Nad ránem visela v křepelčím čtverci jedna křepelka a druhý letošní lelek. Celkem byli odchyceni 3 ptáci 3 druhů: lelek lesní (celkově 182. lelek chycený na sedle), křepelka polní (šestá letošní) a pěnice slavíková (letos zatím jen šest při nočních odchytech, přitom podle dosabadních znalostí jde o dominantního nočního migranta tohoto období).

Běžný srpnový den (15.8.2018). Nad sedlem se po celý držely mraky, občas prosvítalo i slunce a bylo celkem teplé počasí. Celkový odchyt byl takříkajíc klasicky srpnový – málo jedinců, ale celkem slušná diverzita – celkem 18 jedinců 10 druhů: červenka obecná (3), rehek zahradní (1, zatím pouhých 12 ptáků), cvrčilka zelená (2, což znamená prvních 50 kroužkovaných ptáků, tah by měl nadále pokračovat), králíček ohnivý (2, oba mladí), budníček větší (2), pěnice černohlavá (2), pěnice hnědokřídlá (1), linduška lesní (1), pěnkava obecná (2) a hýl obecný (2).
Mladý pelichající samec hýla obecného. U cvrčilek zelených je typické, že pelichají v průběhu migrace. Tento pták s tučností 5 je toho typickou ukázkou a zdaleka ne prvním případem.

V noci 14.8.2018 bylo nad sedlem oblačno a vál jen velmi slabý západní vítr, který se ráno stočil na severní. Viditelný tah ptáků jsme nepozorovali žádný, jen netopýři prováděli své vzdušné rejdy a lovili můry. Z těch zajímavějších se u světla objevila krásná stužkonoska modrá. Před úsvitem prolétla kolem světla místní sluka. Na sklonku noci se chytlo celkem 7 ptáků 2 druhů: cvrčilka zelená (6) a červenka obecná (1). Dále byli chyceni 3 netopýři 3 druhů: netopýr rezavý, vodní a parkový.
Netopýr parkový. Stužkonoska modrá.

Dojezd nočního tahu a přechod fronty (den 14.8.2018). Nebe nad sedlem se zatáhlo až nad ránem, kolem osmé hodiny přišla nad Jeseníky rozpadající se studená fronta, která sice přinesla silný déšť, ale ten trval všehovšudy jen asi půl hodiny. Po něm zahalila sedlo krásná mlha – škoda, že si tohle počasí o pár hodin nepospíšilo, říkali jsme si. Složení odchycených druhů zřejmě dobře ilustrovalo situaci, kterou jsme pozorovali na obloze na sklonku noci, přece jen už jsme se za ty roky snad naučili většinu druhů celkem spolehlivě rozlišovat i během letu v záři reflektoru. Celkem bylo odchyceno 26 ptáků 12 druhů: rákosník obecný (2), rákosník zpěvný (1), rákosník proužkovaný (3), cvrčilka říční (1, sedmá letošní), cvrčilka zelená (6), pěnice hnědokřídlá (2), pěnice černohlavá (4), pěnice pokřovní (1, druhá letošní), rehek zahradní (1), rehek domácí (2, mladí ptáci zřejmě odnaproti od hotelového komplexu), linduška lesní (1) a střízlík obecný (2).

Noc s jižním větrem před studenou frontou (noc 13.8.2018). Trochu jsme si slibovali, že blížící se fronta by mohla spustit silnější tah a vytvořit podmínky pro efektivní odchyt. Vál sice jižní vítr, ale blížící se oblačnost postupovala pomaleji, než jsme čekali a tak se jasné nebe nad sedlem zatáhlo až nedlouho před úsvitem. V první polovině byl ptačí tah jen velmi slabý, občasné proletující ptáky jsme podle bohatých zkušeností odhadovali zejména na pěnice slavíkové a lejsky. Tah zesílil až kolem třetí hodiny, kdy se objevoval zhruba jeden pták za minutu, stejně jako předchozí noci. Podle chování šlo nad ránem zejména o rákosníky a cvrčilky, ale v půl třetí skončil v síti u světla i jeden slavík obecný. Celkem bylo odchyceno 7 jedinců pěti druhů: rákosník zpěvný (2), rákosník proužkovaný (1), cvrčilka zelená (1), lejsek černohlavý (2) a slavík obecný (1, devátý letošní).
Slibné podvečerní mraky, které se rozplynuly. Večerní pohled na vánoční lesík. Zátiší s organizátorem a vzdálenou bouřkou.

Tahový den po tahové noci (den 13.8.2018). Silný noční tah se odrazil i v ranním a dopoledním odchytu. Mimo to viditelně táhly lindušky lesní (minimálně 30-40 ex.), vlaštovky a jiřičky (desítky ex.) a jednotlivé káně lesní (min 3ex.). Celkem bylo kroužkováno 46 ptáků 16 druhů: pěnice černohlavá (7), pěnice slavíková (3), pěnice hnědokřídlá (3+1 retrap), pěvuška modrá (2), linduška lesní (4), králíček obecný (1), králíček ohnivý (2), budníček menší (1), budníček větší (3), cvrčilka zelená (11), rákosník obecný (2), rákosník zpěvný (1), sýkora uhelníček (1), sýkora babka (1, druhá letošní a teprve jedenáctá celkově), rehek zahradní (3), ťuhýk obecný (1).
Dospělá pelichající pěnice hnědokřídlá, místní pelichající pták, kroužkovaný na stejném místě před téměř dvěma týdny. Mladá sýkora babka.
Nedopeřená mláďata obou našich druhů králíčků chycená současně do jedné sítě (vlevo obecný, vpravo ohnivý).

Noc Perseid s hezkým závěrem (12.8.2018). Vzhledem k probíhající podívané ve formě vrcholícího meteorického roje a současného jasného počasí jsme se asi po půlhodině svícení a konstatování absence viditelného ptačího tahu rozhodli aspoň část noci nekazit potencionálním pozorovatelům a fotografům tohoto úkazu v našem okolí skvělé podmínky a reflektor nechali vypnutý až do půl třetí hodiny ranní. Strhující hvězdné nebe protnuté každou chvíli padajícím poslem daleké komety za to rozhodně stálo. Kolem 23. hodiny se ozval k jihu protahující kvakoš noční, před půlnocí pisík obecný, pozdě ji ještě několik pisíků najednou a s nimi vodouš kropenatý. Po zapnutí světla se kolem třetí hodiny začali objevovat ptáci s intenzitou zhruba jeden za minutu, takže tah byl nad ránem dost silný. Na sklonku noci se nad sjezdovkou objevil první letošní lelek lesní a během asi 20 minut už visel síti u reproduktoru s jeho hlasem. V krátkém čase mezi nocí a dnem, kdy začíná být již trochu vidět a noční letci končí svou pouť se do krajní světelné sítě, která je na rozhraní tmavé, čerstvě vybagrované plochy a zeleného horského trávníku, chytly najednou 3 bekasiny otavní. Jedna ze sítě vyskočila, ale dvě se podařilo včas vytáhnout. Bekasiny si zjevně myslely, že okraj tmavé plochy je o kraj mokřadu. Celkem bylo kroužkováno 6 ptáků 5 druhů: lejsek černohlavý (1), rehek zahradní (1), cvrčilka zelená (1), bekasina otavní (2, oba mladí ptáci; sedmnáctá a osmnáctá bekasina chycená na sedle), lelek lesní (1, mladý samec; 181. lelek chycený na sedle). Odchycen byl také jeden netopýr velkouchý.
Dvě současně odchycené bekasiny otavní, mladí ptáci. První letošní lelek lesní (mladý samec).

Slabý den (12.8.2018). I výsledek dopoledního odchytu, tentokrát už zase za krásného počasí potvrdil pozorování z předchozí noci – ptáci se moc nehýbou, asi nemají kam spěchat. Během dopoledne se ukázalo jen několik lindušek lesních, protáhlo hejno asi 15 stehlíků, na přebagrované ploše se chvíli zastavil jeden bělořit šedý, jednou prolétl ořešník, jednou poštolka. S otočením větru na jižní se začaly hýbat vlaštovky - během pozdního dopoledne a celého odpoledne protahovaly jednotlivé vlaštovky a jiřičky, za soumraku pak prolétlo k jihu kompaktní hejno asi 30 jiřiček. Celkem bylo kroužkováno 8 ptáků 8 druhů: rákosník zpěvný (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1), budníček menší (1), budníček lesní (1, první letošní), rehek zahradní (1), střízlík obecný (1) a červenka obecná (1 mládě v prvním šatu).
První letošní budníček lesní.

Prázdná a po dlouhé době studená noc (11./12.8.2018). Odpoledne dorazila na sedlo další služba – opět organizátoři akce, Anička s Radkem, které doplní v pondělí ještě další dva pomocníci. Během odpoledne se vyjasnilo, vál slabý severní vítr a teplota klesla na 10°C. Viditelný ptačí tah chyběl, pouze dvakrát se při přeletu sedla ozvala z noční tmy volavka popelavá. Ve světle lovili pouze netopýři, sítě zůstaly až do rána prázdné.

Pršavé ráno po pěkné noci (den 11.8.2018). Probíhá a bude doplněn. Ráno se na sedle válely mlhy a po noci se v síti sem tam objevil nějaký opožděný host, mimo jiné několik rákosníků včetně rákosníka velkého, rehek zahradní a další slavík tmavý. Po sedmé hodině se začal spouštět další déšť, na sedle byl celkem klid a většina osádky se rozhodla před cestou domů vyspat. Jak den dopadl se dozvíte večer. Doplnění: celkem bylo nakonec chyceno 18 ex. 9 druhů: rákosník zpěvný (6, letos tak celkem 59 ex.; u druhu, který táhne převážně v červenci bylo při dřívějších odchytech od poloviny srpna obtížné tah vůbec zachytit), rákosník proužkovaný (3), rákosník velký (1, při prvním odchytu rarita, k dnešku už 29 kroužkovaných ptáků!), budníček větší (1, teprve dvanáctý letošní), slavík tmavý (1; jeden z "vlajkových" ptáků sedla, šestý letošní a 116. celkově), rehek zahradní (1), pěnice černohlavá (1), pěnice slavíková (1) a hýl obecný (3).
Ranní kontrola a roztahování sítí. První letošní a celkově 29. rákosník velký, odchycený na sedle. A ještě další slavík tmavý, chycený už za dne.

Konečně pořádná noc (noc 10./11.8.2018). Večer se nad sedlo natáhla oblačnost a začalo jemně pršet. To přineslo na sedlo konečně také občasnou mlhu. Naštěstí déšť nebyl nijak intenzivní a po většinu noci se spíše střídalo jemné mžení s chvílemi bez deště, jen občas na chvilku spustilo více. A díky tomu jsme konečně mohli vidět vzorek protahujících ptáků. Už po desáté večer se z oblohy ozvalo cvakání lejsků a za chvíli se objevili první v síti. Noc ovšem probíhala především ve znamení tahu rákosníků, a to zvláště zpěvných. Mimo chycené druhy se párkrát mihla nad sítí záhadná silueta většího ptáka, jednou proletělo hejno pisíků. Neskutečným způsobem táhli noční motýli, síť za světlem byla po půlnocí přeplněná; nejvíce mezi ostatními razili velcí lišaji svlačcoví a několik stužkonosek modrých. Odchyceno bylo 56 ptáků 10 druhů - rákosník obecný (3, vše +1K; absence rákosníků obecných během tahu rákosníků zpěvných byla nápadná), rákosník proužkovaný (8), rákosník zpěvný (24, z toho 18 mladých ptáků; jde o historicky čtvrtou nejsilnější tahovou noc druhu - absolutní rekord drží noc 17./18.8.2015, kdy bylo kroužkováno 42 ex. a dalších 46 ex. během následujícího dopoledne; pro srovnání loňské maximum bylo pouhých 9 ex.), cvrčilka zelená (3, překvapivě všechny až při kontrole po zhasnutí světla), pěnice slavíková (3), lejsek černohlavý (7, první výraznější letošní tah, ovšem ještě před půlnocí ustal), lejsek šedý (1, první letošní), slavík tmavý (4, blíží se standardnímu maximu posledních pěti let, které činí 4-6 ex.), rehek zahradní (1) a bramborníček hnědý (2, letos tak celkem 3 ex.).
První letos odchycený lejsek černohlavý. První letošní lejsek šedý, s umáchaným čelem. Jeden ze dvou bramborníčků hnědých.
Jeden ze čtyř slavíků tmavých. Samice rehka zahradního. Stopy, které ve vzduchu nechávalo velké rojení nočních motýlů.

Slabý den před frontou (den 10.8.2018). V noci na sobotu by měla přecházet nad Jeseníky studená fronta. Jsme zvědaví, jestli přinese nějaký pohyb, ve dne předtím jsme žádný pohyb nezaznamenali, odchyceni byli jen 4 ptáci 3 druhů - pěvuška modrá (2), pěnice černohlavá (1) a budníček menší (1).

Větrná noc (noc 9./10.8.2018). Kvůli silnému nárazovému větru se nepodařilo v noci odchytit ani jednoho ptáka. Navíc ráno začalo pršet.

Konečně nějaký pohyb (den 9.8.2018). Nad sedlem vládne nadále jasné až oblačné počasí a vysoké teploty. Přesto se - zčásti opět vlivem nočního svícení - podařilo odchytit slušných 27 ptáků 14 druhů - budníček menší (1, k tomu jeden retrap), budníček větší (1), pěnice černohlavá (10), pěnice slavíková (3), pěnice hnědokřídlá (1), králíček ohnivý (1), rákosník zpěvný (2), rákosník proužkovaný (1), křepelka polní (1), sýkora parukářka (1), pěvuška modrá (2, k tomu jeden retrap), slavík obecný (1), ťuhýk obecný (1) a střízlík obecný (1).

Čekání na horší počasí (noc 8./9.8.2018). Noční tah nad sedlem jistě probíhá, ale abychom získali jeho aspoň malý vzorek, potřebovali bychom zhoršení počasí - déšť přes den a poté mlhu v noci. Před námi jsou dvě studené fronty, uvidíme, jestli budeme mít štěstí. Zatím se podařilo kroužkovat opět jen 4 ptáky 4 druhů (a k tomu odchytit retrapa červenky) - ťuhýk obecný (1), rákosník obecný (1), rákosník proužkovaný (1) a rehek domácí (1). Mimo to se chytili dva netopýři (netopýr večerní a netopýr velký).

Den 8.8.2018. Něco udělalo 1,5metrovou dírů do křepelčí sítě, tak bylo přes den co dělat. Odchyceno bylo 6 ptáků 4 druhů - pěvuška modrá (3), linduška lesní (1), hýl obecný (1) a pěnice hnědokřídlá (1).

Noc 7./8.8.2018. Odchyceno bylo pouhých 10 ptáků 7 druhů - slavík modráček (1, letošní samec středoevropského poddruhu), rehek zahradní (1), rákosník proužkovaný (3), pěnice černohlavá (1), cvrčilka zelená (2), kos černý (1) a rákosník zpěvný (1). Mimo to byli odchyceni dva netopýři, z nich jeden byl určen jako Brandtův.
Netopýr velkouchý.

Den 7.8.2018. Další jasný a horký den. Chyceno bylo 13 ptáků 8 druhů - pěnice slavíková (1), králíček ohnivý (2), budníček větší (2), pěnice hnědokřídlá (3), rákosník proužkovaný (1), sýkora parukářka (1), červenka obecná (2) a pěnice černohlavá (1). Kromě toho byl chycen retrap sýkory uhelníčka.

Noc 6./7.8.2018. Jasná noc, odchyceno bylo 9 ptáků 8 druhů - sýc rousný (1), sluka lesní (1), cvrčilka zelená (1), rákosník proužkovaný (2), drozd zpěvný (1), rehek domácí (1), křepelka polní a slavík obecný (1).

Jediný nový pták (den 6.8.2018). Oblačný až jasný den, během něhož byl kroužkován jediný nový pták - rákosník zpěvný. Další rákosník zpěvný byl chycen jako retrap, stejně jako jeden budníček menší.

Zatím se toho moc nehýbe (noc 5./6.8.2018). Odchyceno bylo 5 ptáků 4 druhů - křepelka polní (1), cvrčilka zelená (2), rehek domácí (1) a kos černý (1).

Standardní letní sestava (den 5.8.2018). Jasný den se postupně zatáhl a poledne přineslo déšť. V odchytech je vidět několik druhů, které protahovaly jistě v noci a začátkem dne byly staženy k sítím. Odchyceno bylo 14 ptáků 9 druhů (a 3 retrapi) - linduška lesní (1), pěvuška modrá (1), ťuhýk obecný (2), cvrčilka zelená (1, k tomu 1 retrap), rákosník zpěvný (3), pěnice slavíková (1), pěnice černohlavá (3), pěnice hnědokřídlá (1, k tomu 2 retrapi) a budníček větší (1).

Opět horká letní noc (noc 4./5.8.2018). Nebe bylo sice mírně zatažené a slabý vítr měl jížní aspekt, ale viditelný tah jsme nepozorovali žádný. Za takové noci se lépe chytají na hlas rákosníci a cvrčilky, ostatní pěvci létají ve výšce a odchyty jsou spíše výjimečné. Celkem bylo odchyceno 12 ptáků 9 druhů (k tomu 2 retrapi) - křepelka polní (1), cvrčilka říční (3), cvrčilka zelená (2), rákosník obecný (1), rákosník zpěvný (1, k tomu jeden retrap!), červenka obecná (1, k tomu jeden retrap), rehek zahradní (1), rehek domácí (1) a drozd zpěvný (1). Dále byli odchyceni čtyři netopýři (netopýr pestrý, netopýr severní a dva netopýři rezaví).
První letošní netopýr severní.

Opětovná "výsadba" lesa a střídání služeb (den 4.8.2018). Bagry konečně opustily horní část loni odlesněné plochy, takže jsme mohli doplnit odchytovou sestavu sítí. Bagrování by mělo definitivně skončit začátkem příštího týdne. Na sedlo dorazila nová, odpočatá osádka v čele s Janem Řezníčkem, která zde bude celý následující týden, kdy opět nastoupí organizátoři. Během odpoledne a večera přišel pořádný liják s bouřkou, který pěkně zalil suché hory, ale také usadil všudypřítomný prach, který se vyrobil na holém povrchu země rozbagrované sjezdovky. Celkem bylo odchyceno 18 ptáků 12 druhů: pěnice černohlavá (2), pěnice hnědokřídlá (2), pěnice slavíková (1), linduška lesní (1), rákosník zpěvný (5), rákosník obecný (1), sedmihlásek hajní (1), cvrčilka zelená (1), budníček menší (1), králíček obecný (1), červenka obecná (1) a hýl obecný (1).
Mladý samec králíčka obecného. Mladý sedmihlásek hajní. Tento druh je také typickým srpnovým migrantem. Dospělý samec hýla obecného z místní populace.
Stará vlekařská bouda, která léta sloužila v létě jako naše základna, se stává ostrůvkem v ploše sjezdovky, který letos v průběhu podzimu pohltí potřeba lyžařské kratochvíle.
Opětovně vysázený "umělý les". Jsme napjatí, jak se osvědčí.

Noc 3./4.8.2018. Opět více méně jasno a ve druhé polovině svítil měsíc. Celkem bylo odchyceno 14 ptáků 7 druhů, všichni až na sklonku noci: rákosník zpěvný (5), cvrčilka zelená (4), cvrčilka říční (1), pěnice černohlavá (1), pěnice hnědokřídlá (1), lejsek malý (1, sedmý pták akce) a první letošní křepelka polní (1).
Anička Koukolíková s odchyceným prvním letošním lejskem malým. Vojta Macek s první letošní křepelkou.

Tropický den (3.8.2018). Horka pokračují, jen v odpoledních hodinách se tvoří kupovitá oblačnost a tu a tam se v dohledu objeví bouřka. Jsme rádi, že jsme v nejchladnější části republiky, i tak je zde odpoledne na sluníčku pěkné vedro a ptáci se hýbají jen brzy po ránu. Na sedlo konečně dorazila obytná buňka, která bude v budoucnu sloužit jako nová základna. Celkem bylo odchyceno 17 ptáků 10 druhů: rákosník proužkovaný (2), rákosník zpěvný (1), cvrčilka zelená (1), pěnice černohlavá (7), budníček větší (1), pěvuška modrá (1), střízlík obecný (1), bramborníček hnědý (1), rehek domácí (1) a ťuhýk obecný (1).
První letošní bramborníček hnědý, mladá samice. Nejspíš místní mládě střízlíka obecného. Ťuhýk obecný patří k typickým srpnovým migrantům na ČHS.
Instalace budoucí nové základny.

Další horká letní noc bez ptáků (noc 2./3.8. 2018). Odchyceni byli jen 2 ptáci 2 druhů: rákosník proužkovaný (1) a rákosník zpěvný (1).
Typický rákosník zpěvný - druh, jehož tah nyní právě vrcholí. Tento pták měl tučnost 7!
Bourovec borový, který se v noci objevil u světla.

Den 2.8. 2018. Během druhého dne akce jsme i přes soustavný hluk buldozerů odchytili celkem 13 ptáků 9 druhů: drozd zpěvný (2, obě velmi čerstvě vzletná, velmi opožděná mláďata), rákosník zpěvný (3), rákosník proužkovaný (1), pěnice černohlavá (2), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (1), cvrčilka zelená (1), budníček menší (1) a červenka obecná (1).
Jedno ze dvou dnes kroužkovaných místních velmi pozdních mláďat drozda zpěvného. Odpolední pohoda na sedle - krásné výhledy, bouřky a buldozery.

První noc se světlem (noc 1./2.8.2018) byla jasná, poúplňková, stejně jako několik nocí následujících. Viditelný tah ptáků chyběl, v kuželu se rojila spousta nočních motýlů a netopýrů, především netopýrů severních, kteří sedí na chatách přímo na sedle. Celkem jsme odchytili 7 ptáků 5 druhů, prakticky všechny až na sklonku noci: rákosník obecný (1), rákosník zpěvný (2), rákosník proužkovaný (2), rehek domácí (1), slavík obecný (1). Dále bylo odchyceno po jednom jedinci netopýra Brandtova a netopýra řasnatého.
Letošní rok byl podle počtů ptáků odchycených v rákosinách velmi dobrý pro rákosníky proužkované - uvidíme, jak se to projeví na počtech ptáků protahujících přes ČHS. U světla se v průběhu noci objevilo mj. několik přástevníků medvědích. První letošní netopýr řasnatý.

První den ostré akce (den 1.8.2018). Během prvního "ostrého" dne akce bylo odchyceno 20 ptáků 13 druhů - slavík tmavý (1), slavík obecný (2), rehek domácí (1), rákosník obecný (1), rákosník zpěvný (1), pěnice černohlavá (4), pěnice slavíková (1), pěnice hnědokřídlá (3), sedmihlásek hajní (1), budníček menší (1), pěvuška modrá (2), pěnkava obecná (1), linduška lesní (1). "Vysázený" les jsme bohužel museli v souvislosti s bagrováním sjezdovky hned po prvním ránu zase na několik dnů (do soboty 4.8.), "pokácet", čímž jsme dočasně přišli o 4 exponované sítě.
První letošní linduška lesní - tento druh protahuje zejména v průběhu srpna a první poloviny září. Ptáci z počátku srpna ještě asi patří k místním nebo blízkým populacím.

Odchyty před startem akce. Před postavením úplné sestavy sítí v noci na 1.8. jsme na celé úterý 31.7. instalovali jen 4 sítě při okraji sjezdovky a s využitím standardního mixu hlasů pro toto období odchytili 25 ptáků 13 druhů: slavík obecný (3, všechno mladí), pěnice černohlavá (2), pěnice pokřovní (1), pěnice hnědokřídlá (2), pěnice slavíková (2), rákosník zpěvný (2), rákosník obecný (1), cvrčilka říční (2), cvrčilka zelená (3), rehek zahradní (1), budníček větší (1), budníček menší (4) a pěvuška modrá (1).
První tři letošní slavíci obecní odchycení na sedle. Ocas mladého slavíka obecného se dvěma vyměněnými rýdovacími pery dospělého typu (4. a 11. pero zleva). Mladá cvrčilka říční - tento druh odtahuje brzy a při dřívějších odchytech začínajících až v polovině srpna byl tento druh zaznamenán už jen výjimečně.
Mladá cvrčilka zelená s "hladovými" pruhy na ocase. První letošní rehek zahradní - mladý samec.

ÚVODEM. Příprava na letošní ročník akce byla velmi náročná, jednak díky skutečnosti, že ve stejnou dobu započaly terénní úpravy plochy po vykáceném lese přímo na sedle, jednak díky absolutní neserióznosti firmy, se kterou bylo dojednáno dodání nového zázemí ve formě stavební buňky, jejíž pořízení a dopravu jsme včas sjednali. Novou základnu se dotyčné firmě nakonec podařilo na sedlo dopravit s téměř dvoutýdenním zpožděním, její zprovoznění však bude ještě nějakou dobu trvat. Naštěstí se bourání naší staré dobré základny ve vlekařské boudě odsunulo na podzim, takže na zprovoznění nové základny máme zatím relativně dost času.
Zásadní inovací a zároveň experimentem, ke kterému nás vedlo úplné odstranění porostů z části sedla, kudy protahuje většina ptáků, je instalace umělého "lesa" na nově vzniklý otevřený prostor, kam byla umístěna linie sítí v délce odpovídající zaniklým odchytovým stanovištím v původním porostu. Doufáme, že se osvědčí zejména v pozdějších částech sezóny v průběhu masivní denní migrace, ale i během nočních odchytů s využitím reflektoru. Ptáci zatím přes sedlo táhnou jen v nízkých počtech, takže zatím lze o efektivnosti této inovace jen stěží vyvozovat nějaké závěry. Kromě této zásadní přestavby došlo i k přemístění několika dalších sítí, které se v důsledku postupného odrůstání okolního lesa postupně ocitly v lese a ptáci se do nich přestali v průběhu let chytat. Uvidíme, jak se tyto úpravy projeví v odchytech - věříme, že jsme se drobnými posuny sítí či úpravou okolních porostů přiblížili k podmínkám, které zde byly v průběhu prvních let této akce.
Přípravu a "výsadbu" nového porostu smrků jsme podnikli v rozšířené sestavě a náramně jsme si ji užili. Vřelý dík za významnou pomoc patří zejména Jožkovi a Pavle Chytilovým, Zdeňkovi Zerzáňovi, Hance a Vojtovi Mackovým a Michalu Součkovi.

NEJISTÁ SEZÓNA (večer 24.07.2018). Na sedle probíhají velké změny, které ponechávají průběh akce v roce 2018 v určité nejistotě. Už delší dobu měla zmizet námi dlouhodobě používaná bouda, která ovšem dále stojí, i když jsou její dny sečteny. Celá sjezdovka měla být předělána, práce se však nadále odkládají a tak hrozí, že zasáhnou do probíhající sezóny. Kromě odbourání boudy dojde k prodloužení vleku a zarovnání sjezdovky, takže hrbol na kterém stála (stojí) chata a hrbol, na kterém je umístěno světlo, budou zarovnány. Na druhou stranu máme jednu jistotu - ptáci přes sedlo potáhnou ve velkém tak jako tak a my se musíme během této sezóny naučit využívat nové podmínky, včetně nově usazené terénní stanice. Tak trochu si myslíme, že by změněné podmínky mohly být spíše pozitivní. Odstraněný porost ve sjezdovce už přerůstal a ptáci se chytali obtížněji, nyní bude experimentálním způsobem využita prázdná plocha, navíc došlo po dohodě s Lesy ČR také k úpravě odchytových ploch za sjezdovkou. Několik odchytů během července přidalo do předsezónní statistiky zhruba 50 kroužkovaných ptáků. A už příští týden stanice opět ožije naplno!
Poslední pohled na malou boudu před zbouráním, vytyčený je prostor pro novou stanici. Pohled na prostor po demolici malé boudy, srovnání terénu a navezení štěrku. Kontrola netradičního náhradního porostu na sjezdovku.
Pohled na nově otevřenou plochu pod chatou. Velevzácná rostlina odchytového stanoviště, vratička mnohoklanná. První letošní pokusné svícení.

PROLOG (večer 27.06.2018, ráno 28.06.2018). Po nesmělých nakouknutích a plánech se v zamlženém červnovém večeru sešel na sedle organizátor akce Radek Lučan s autorem webových stránek Martinem Vavříkem. Na sedle ležela hustá mlha, ideální pro noční odchyty, ale byl červen a ke všemu (kromě opravdu silného severního větru) střídavě pršelo. Už odpoledne si místo prohlídli zaměstnanci domluvené firmy, druhý den dopoledne pak proběhlo jednání s lyžaři, lesáky a Správou CHKO Jeseníky. V roce 2018 nás čeká hodně odlišná situace, kdy řada míst s denními odchytovými liniemi padla za oběť rozšiřování sjezdovky, ke všemu se budeme loučit s boudou, která nás roky doprovázela. Koncem července by měly proběhnout stavební úpravy a na místě by se mělo objevit nové zázemí. A v srpnu začneme znovu a budeme zvědaví, jak to bude v této zlomové sezóně vypadat. Držte nám palce, hlaste se ke službám a pokud nevíte co s penězi, přispějte na jednu skvělou akci!


První letošní noční pobyt na sedle.