Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Linduška luční (Anthus pratensis)
graf
Odchyty v jednotlivých letech

graf

STATISTIKY ODCHYTŮ (2010-2022)
Odchyceno 645
z toho den 610
z toho noc 35
Rekordní odchyty
denní 28.10.2011 – 33 ex.
08.10.2022 – 30 ex.
16.10.2022 – 29 ex.
noční 18.10.2014 – 7 ex.
19.10.2016 – 7 ex.
Krajní data
nejčasnější 16.08.2015 – 1 ex. (d)
18.08.2015 – 1 ex. (d)
19.08.2012 – 1 ex.
nejpozdější 11.11.2021 – 4 ex. (d)
10.11.2014 – 5 ex. (d)
08.11.2012 – 1 ex. (n)
08.11.2020 – 1 ex.
POZNÁMKA
V roce 2011 jsme ve větší míře používali nahrávky zpěvu, což vedlo ke zvýšení počtu odchycených ptáků; nejúspěšnějším dnem byl 28.10.2011, kdy bylo kroužkováno 33 ex. Celkem bylo v roce 2011 kroužkováno 70 lindušek lučních, v roce 2012 dalších 40. Novinkou byl noční odchyt - první noční linduška luční byla kroužkována 27.8.2010. V roce 2012 jsme tah lindušek lučních v noci zaznamenali 19./20.10. a 8./9.11. (vždy 1 kroužkovaný pták).
URČOVÁNÍ
Mnoho lidí bez přímé zkušenosti má problémy s rozlišováním lindušky luční od lindušky lesní. 22.8.2012 se nám v době tahu lindušek lesních podařilo chytit také jednu lindušku luční a tak jsme mohli pořídit srovnávací snímky. Mimo nápadně odlišného tahového hlasu (výrazné psrriiii u lindušky lesní, ostré a někdy zdvojené ist u lindušky luční) jsou hlavní rozdíly především kresba hlavy a skvrnění boků. Linduška lesní má výraznou kresbu hlavy, zatímco u lindušky luční výraznější kresba chybí. Skvrny na bocích jsou u lindušky lesní ve srovnání se skvrnami na hrudi úzké, čárkovité - u lindušky luční jsou podobně široké jako na hrudi. Existuje i výrazný rozdíl ve velikosti, který ovšem v přírodě není tolik patrný (u ptáků na fotkách měla linduška lesní délku křídla 92 mm, linduška luční pouhých 75 mm).

Na této fotografii jsou patrné oba rozdíly - linduška lesní (vlevo) má výraznou kresbu hlavy (nadoční proužek, světlý i tmavý vous), skvrny na bocích (pod letkami) jsou výrazně odlišné, čárkovité. Linduška luční (vpravo) má obličej spíše bez kresby, skvrny na bocích (zde jen okrajově viditelné) jsou tmavé a široké.

Při pohledu svrchu jsou oba druhy celkem podobné, nápadná je především odlišná kresba hlavy (vzadu linduška lesní, vpředu linduška luční).

Detail boku lindušky luční, kroužkované 19.8.2012 - na rozdíl od lindušky lesní jsou i skvrny na bocích velmi široké.

PELICHÁNÍ

Pelichající pták, kroužkovaný dne 19.8.2012. Pták byl natolik rozpelichaný, že působil už na první pohled velmi podivně.

Tento pták ztratil polovinu rýdovacích per, ostatní jdou rovněž ještě stará.

Levé křídlo stejného ptáka, s probíhajícím pelicháním ručních letek (zbývají dvě staré), chybí také jedna loketní letka. Nápadné jsou rostoucí střední loketní krovky.

Pravé křídlo stejného ptáka s podobným stavem pelichání ručních letek, chybí polovina loketních letek dorůstají nové krajní střední loketní krovky.

Silně otřelý a pelichající pták, kroužkovaný 20.8.2012.

Křídlo téhož ptáka.

FOTOGALERIE

Mladý pták chycený v roce 2010. Tmavá kresba malých loketních krovek vybíhá do dlouhého zoubku.

Detail tvaru a délky drápu ptáka, kroužkovaného 28.9.2011.

Dospělý samec, kroužkovaný 24.5.2011 na hnízdišti na Červené hoře. Tmavá kresba malých loketních krovek vybíhá jen do malého zoubku.

Dospělý samec, kroužkovaný 24.5.2011 - detail kresby křídla.

Křídlo dospělého (+1K) ptáka, kroužkovaného 28.9.2011. Lemy malých loketních krovek jsou relativně tmavé, jejich tmavé středy vybíhají jen do nepatrných zoubků.

Křídlo mladého ptáka (1K), kroužkovaného 26.10.2011; lemy malých loketních krovek jsou světlejší, tmavé středy vybíhají do výrazných zubů.

Mladý (1K) pták, kroužkovaný 26.10.2011.

Pták, kroužkovaný 6.10.2012.

Ocas ptáka ze 6.10.2012.

Předposlední pták sezóny 2012, kroužkovaný 4.11.2012 dopoledne.

Křídlo tohoto ptáka. Podle zbarvení krovek a jejich jednotného stáří jde o dospělého (+1K) jedince.