Odchyty na Červenohorském sedle 2016
s poznámkami k rokům 2010-15

MENU
Linduška horská (Anthus spinoletta)

Pták z 22.9.2013
ROK 2010-15 2016 (05.08.) Celkem
den 2 - 2
noc - - -
n 2 - 2
POZNÁMKA
Po dobu konání akce se podařilo chytit zatím pouze dvě lindušky horské, a to 5.9.2011 a 22.9.2013.