Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Linduška horská (Anthus spinoletta)
ROK 2010-18 2019 (28.10.2019) Celkem
den 2 - 2
noc - - -
n 2 - 2
POZNÁMKA
Po dobu konání akce se podařilo chytit zatím pouze dvě lindušky horské, a to 5.9.2011 a 22.9.2013.