Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Linduška lesní (Anthus trivialis)
graf
Odchyty v jednotlivých letech

graf

STATISTIKY ODCHYTŮ (2010-2022)
Odchyceno 1 375
z toho den 1 313
z toho noc 62
Rekordní odchyty
denní 04.09.2019 – 47 ex.
01.09.2019 – 44 ex.
31.08.2019 – 36 ex.
noční 22.10.2016 – 11 ex.
18.09.2012 – 8 ex.
Krajní data
nejčasnější 23.07.2012 – 2 ex. (d)
27.07.2013 – 4 ex. (d)
31.07.2017 – 1 ex. (d)
31.07.2019 – 1 ex. (d)
nejpozdější 04.11.2016 – 1 ex. (d)
03.11.2016 – 1 ex. (n)
22.10.2016 – 11 ex. (n)
POZNÁMKY
Linduška lesní patří na Červenohorském sedle k početně táhnoucím ptákům (především v září), kteří se ovšem příliš často nechytají. To se v roce 2011 změnilo použitím nahrávky při ranním tahu. 7.10.2011 táhly lindušky lesní také v noci, jednu se podařilo kroužkovat. Podobně v roce 2012 probíhal v závěru tahu také výrazný noční tah a několik lindušek bylo odchyceno na světlo (18./19.9. - 8 ex., 25./26.9. - 1 ex., 26./27.9. - 1 ex., 28./29.9. - 1 ex., 29./30.9. - 1 ex.).
FOTOGALERIE

Křídlo a ocas dospělého (+1K) samce, kroužkovaného zde 29.5.2011 na hnízdišti. Lemy menších krovek jsou silně otřelé.

Křídlo a ocas mladého ptáka (1K), kroužkovaného 14.8.2011 jako první v sezóně. Tmavá kresba malých loketních krovek vybíhá do zubu, typického pro mladé ptáky.

Ocas mladého (1K) ptáka, kroužkovaného 14.8.2011.

Detail tvaru a délky zadního drápu (14.8.2011).

Jeden ze 13 ptáků chycených 17. září 2011 (lepší už byl jen odchyt 10.9., kdy se chytilo 17 ex.).

Dospělý (+1K) pták, kroužkovaný 23.7.2012.

Jeden z ptáků, kroužkovaných 2.8.2012.

Křídlo tohoto ptáka, typicky uhlazený zjev mladého (1K) jedince.