Odchyty na Červenohorském sedle 2016
s poznámkami k rokům 2010-15

MENU
Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Volavka popelavá na přeletu u sedla 14.3.2009.
ROK 2010-15 2016 (05.08.) CELKEM
den - - -
noc 1 - 1
n 1 - 1
POZNÁMKA
Volavky popelavé nad Červenohorským sedlem občas protahují, a to ve dne i v noci (například 2 ex. v noci ze 13. na 14. srpna 2011). Dne 6. října 2010 přelétaly volavky přes odchytové osvětlené místo. Jedna z nich na hranici světelného kužele a tmy zazmatkovala, spustila se ve vývrtkách k zemi a chytila se do jedné z natažených světelných sítí (tedy pěvcovek)!