Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Volavka popelavá (Ardea cinerea)

Volavka popelavá, odchycená v noci 16./17.10.2017.
ROK 2010-18 2019 (28.10.2019) Celkem
den - - -
noc 3 - 3
n 3 - 3
POZNÁMKA
Volavky popelavé nad Červenohorským sedlem občas protahují, a to ve dne i v noci (například 2 ex. v noci ze 13. na 14. srpna 2011). Dne 6. října 2010 přelétaly volavky přes odchytové osvětlené místo. Jedna z nich na hranici světelného kužele a tmy zazmatkovala, spustila se ve vývrtkách k zemi a chytila se do jedné z natažených světelných sítí (tedy pěvcovek)! V následujících letech byly noční přelety zaznamenávány pravidelně po celou sezónu. Překvapením byl rok 2017, kdy se noční odchyt volavky popelavé podařilo zopakovat hned dvakrát!