Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Kalous ušatý (Asio otus)
graf
Odchyty v jednotlivých letech

graf

Retrapi – 2 (klikni pro zobrazení)
STATISTIKY ODCHYTŮ (2010-2022)
Odchyceno 308
z toho den 3
z toho noc 305
Rekordní odchyty
denní pouze 3× 1 ex.
noční 02.11.2015 – 11 ex.
27.10.2014 – 10 ex.
06.10.2015 – 8 ex.
Krajní data
nejčasnější 18.07.2012 – 1 ex.
03.08.2017 – 1 ex.
05.08.2017 – 1 ex.
nejpozdější 16.11.2014 – 1 ex.
13.11.2014 – 1 ex.
12.11.2014 – 1 ex.
POZNÁMKA
Kalousi především v říjnu doprovázejí noční odchyty; v osvětleném prostoru jsme pozorovali až 7 ex. zároveň; obvykle se snaží lovit ptáky, táhnoucí v kuželu světla. Během nejlepších podzimních nocí je možné odchytit až 11 kalousů (02./03.11.2015).
PELICHÁNÍ
Kalousi ušatí pelichají jednou ročně, a to po vyhnízdění. U juvenilních ptáků (1K) jde o pelichání částečné, u starších o pelichání úplné. Pelichání dokončují obvykle do září, proto většina námi chytaných ptáků žádné známky pelichání nevykazovala. Jedinou výjimkou byli dva jednoletí ptáci (tedy 2K), kroužkovaní v létě - první 20.7.2012 a druhý 10.8.2012. Oba jedinci byli uprostřed aktivního pelichání ručních letek, takže byl krásně patrný rozdíl mezi juvenilními a adultními letkami. Rýdovací pera byla přepelichána kompletně a dorůstala:

Křídlo pelichajícího ptáka z 20.7.2012 - krajní tři letky jsou staré, vnitřní nové a dorůstající. Dobře patrný je rozdíl v kresbě, především šířce a počtu tmavých proužků na letkách.

Ocas stejného ptáka, s dorůstajícími rýdováky adultního typu. Na rozdíl juvenilních, které mají světlé neskvrněné konečky, jsou adultní pera na špičce šedě skvrnitá.

Druhý pelichající pták, který byl chycen v noci z 10. na 11.8.2012. Opět je dobře patrný rozdíl mezi kresbou poslední zbývající juvenilní ruční letky a ostatními, novými. Rýdovací pera jsou již dorostlá.

Pro srovnání křídlo mladého (1K) ptáka, kroužkovaného v noci 28./29.9.2012. Všechny letky jsou juvenilní, beze stopy pelichání.

FOTOGALERIE

První pták sezóny 2011, kroužkovaný v noci z 8.10.2011.

Křídlo téhož ptáka.

Srovnání dvou jedinců, chycených 27.10.2011.

Pták kroužkovaný 15.10.2010.

Portrét jedince, kroužkovaného 30.9.2012 nad ránem.

Dva ze tří ptáků, kroužkovaných 13.10.2012.

Unikátní utváření okraje vnějšího praporu krajní ruční letky.

Profil jedinc z 13.10.2012 s patrným utvářením per závoje.

Typický říjnový obrázek - jeden z kalousů hlídkuje na smrčku na okraji sjezdovky (21.10.2012).

Detail pařátů s drápy (24.10.2012).