Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Retrapi a cizí kroužkovanci
Zvonek zelený (Chloris chloris)
Zpětná hlášení (k 20.03.2021) - 1: Polsko (1).
Cizí kroužkovanci (k 20.03.2021) - 0.
Datum kroužkování Datum nálezu Místo nálezu Čas Vzdálenost Poznámka
24.10.2016, ČHS 12.03.2017 Zywocice, opolskie, POLSKO 139 d 69 km chycen, kontrolován