Odchyty na Červenohorském sedle 2016
s poznámkami k rokům 2010-15

MENU
Čížek lesní (Carduelis spinus)

Dospělý samec z 23.9.2012.
ROK 2010-15 2016 (17.10.) Celkem
den 215 5 220
noc - 1 1
n 215 6 221
POZNÁMKA
Přestože patří čížek mezi nejpočetněji protahující ptáky (na podzim běžně tisíce ptáků denně), chytá se zatím jen minimálně. Hejna většinou letí nad nataženými sítěmi.
PELICHÁNÍ, URČOVÁNÍ VĚKU A POHLAVÍ
Čížci pelichají jednou do roka v létě - dospělí ptáci úplně a mladí částečně. Díky tomu je možné je od sebe odlišit. Dospělí ptáci mají všechny loketní krovky stejné, široce lemované zeleně (samci) nebo žlutozeleně (samice); lemy na vnějších krovkách jsou postupně užší. Kořeny vnitřních ručních letek a některých střeních rýdováků jsou sytě žluté, ocasní pera jsou zaoblená. Mladí ptáci mají rozhraní mezi novými krovkami a starými juvenilními, které jsou kratší a s úzkým žlutavým lemem. Kořeny vnitřních ručních letek a středních rýdováků jsou žlutavé nebo bledě žluté (ne sytě); ocasní pera jsou zašpičatělá (střední rýdováky mohou být přepelichané). Samci jsou od samic snadno odlišitelní podle černého nebo (u mladých ptáků) černošedého temene, s šedými lemy per na podzim. Samice mají temeno zelenošedé, tmavě proužkované.

Mladý (1K) samec, kroužkovaný 28.9.2012. V křídle je patrná hranice mezi novými krovkami (delší, žlutější) a juvenilními krovkami (kratší, s bělavým okrajem), označená šipkou.

Mladá (1K) samice, kroužkovaná 23.9.2012.

Mladý (1K) samec, kroužkovaný 14.10.2012.

Dospělý (+1K) samec, kroužkovaný 23.9.2012.

Křídlo mladého (1K) samce, kroužkovaného 14.10.2012. Krajná loketní krovka je juvenilní - výrazně kratší, s užším a bělavějším lemem.

Křídlo dospělého (+1K) samce, kroužkovaného 23.9.2012.

Ocas mladého (1K) samce, kroužkovaného 14.10.2012. Rýdováky jsou zašpičatělé, s bledě žlutými kořeny.

Ocas dospělého (+1K) samce, kroužkovaného 23.9.2012. Rýdováky jsou zaoblenější, se sytě žlutými kořeny.