Odchyty na Červenohorském sedle 2022
s poznámkami k rokům 2010-2021

MENU
Čížek lesní (Spinus spinus)
ROK 2010-18 2019 (28.10.2019) Celkem
den 339 52 391
noc 1 1 2
n 340 53 393
POZNÁMKA
Přestože patří čížek mezi nejpočetněji protahující ptáky (na podzim běžně tisíce ptáků denně), chytá se zatím jen minimálně. Hejna většinou letí nad nataženými sítěmi.
PELICHÁNÍ, URČOVÁNÍ VĚKU A POHLAVÍ
Čížci pelichají jednou do roka v létě - dospělí ptáci úplně a mladí částečně. Díky tomu je možné je od sebe odlišit. Dospělí ptáci mají všechny loketní krovky stejné, široce lemované zeleně (samci) nebo žlutozeleně (samice); lemy na vnějších krovkách jsou postupně užší. Kořeny vnitřních ručních letek a některých střeních rýdováků jsou sytě žluté, ocasní pera jsou zaoblená. Mladí ptáci mají rozhraní mezi novými krovkami a starými juvenilními, které jsou kratší a s úzkým žlutavým lemem. Kořeny vnitřních ručních letek a středních rýdováků jsou žlutavé nebo bledě žluté (ne sytě); ocasní pera jsou zašpičatělá (střední rýdováky mohou být přepelichané). Samci jsou od samic snadno odlišitelní podle černého nebo (u mladých ptáků) černošedého temene, s šedými lemy per na podzim. Samice mají temeno zelenošedé, tmavě proužkované.

Mladý (1K) samec, kroužkovaný 28.9.2012. V křídle je patrná hranice mezi novými krovkami (delší, žlutější) a juvenilními krovkami (kratší, s bělavým okrajem), označená šipkou.

Mladá (1K) samice, kroužkovaná 23.9.2012.

Mladý (1K) samec, kroužkovaný 14.10.2012.

Dospělý (+1K) samec, kroužkovaný 23.9.2012.

Křídlo mladého (1K) samce, kroužkovaného 14.10.2012. Krajná loketní krovka je juvenilní - výrazně kratší, s užším a bělavějším lemem.

Křídlo dospělého (+1K) samce, kroužkovaného 23.9.2012.

Ocas mladého (1K) samce, kroužkovaného 14.10.2012. Rýdováky jsou zašpičatělé, s bledě žlutými kořeny.

Ocas dospělého (+1K) samce, kroužkovaného 23.9.2012. Rýdováky jsou zaoblenější, se sytě žlutými kořeny.