Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Mezičas na sedle (2016-2017)

Mezičasem na sedle je chápáno období od ukončení oficiální akce se stadardizovanými odchyty do začátku akce v dalším roce. Účelem příležitostných návštěv je nejprve sledování závěrečné fáze podzimního tahu a nástupu zimního období, v roce 2017 pak namátkové sledování jarního tahu, mapování hnízdících ptáků a pokus okroužkovat co nejvíce jedinců místní populace.


MEZIČAS 7. Konečně mláďata (17.07.2017). Před rozedněním jsem se pokoušel chytat na sedle první táhnoucí ptáky bez světla - a to rákosníky. Tah by měl jít nahoru, ale v síti nic neuvízlo. Pouze se nad ránem u ní ukázali dva ptáci, z nichž jeden se od sítě odrazil. Běhme dopoledne pak pokračovaly odchyty místních ptáků, mezi kterými se ukázala i řada vyvedených mláďat. Přehled kroužkovaných druhů najdete v aktualizované tabulce, fotodokumentaci doplním později.
DRUH NOVĚ KROUŽKOVÁNO RETRAPI
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 3 -
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 3 -
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 3 -
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 7 1
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 2 -
Králíček obecný (Regulus regulus) 1 -
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 2 -
Sýkora koňadra (Parus major) 3 -
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 7 -
Čížek lesní (Carduelis spinus) 6 -
CELKEM 37 1

MEZIČAS 3.-6. Chytání místních ptáků (VI.-VII.2017). Rekonstrukce silnice na Červenohorské sedlo probíhala ještě na jaře roku 2017 a oddálila tak první odchyty. Pokusy o kroužkování místních ptáků proběhly 11.06. odpoledne a ráno ve dnech 15.06., 03.07. a 04.07. Přehled odchycených ptáků najdete v přiložené tabulce. Na ploše se zdržovalo minimum druhů, oproti minulým letům dokonce některé druhy zcela chyběly (strnad obecný, budníček menší). Kromě odchycených druhů se přímo na ploše zdržovaly tyto: káně lesní, červenka obecná, kos černý, kos horský (varoval přímo u boudy), drozd zpěvný, pěnice pokřovní, pěnice hnědokřídlá, sýkora koňadra, ťuhýk obecný (samec se přiletěl podívat až k boudě), pěnkava obecná, křivka obecná. V širším okolí plochy, především v oblasti chat se dále zdržovaly tyto druhy: holub hřivnáč, rorýs obecný, linduška lesní, konipas bílý, konipas horský, rehek domácí (krmí mláďata u chat), sýkora parukářka, dlask tlustozobý (přelétající).

MEZIČAS 2. Poslední návrat podzimu? (26.11.2016). O týden později se podmínky na sedle zcela změnily. Převažující teplé počasí rozpustilo všechen sníh a led, teploty se opět vyhouply vysoko nad bod mrazu. Před rozedněním ležela na sedle hustá mlha, která končila těsně pod ním; během dopoledne ale pomalu klesala níže, navíc z ní začlo mrholit až poprchávat. Stále pofukoval mírný jižní vítr. Ještě za tmy se na přeletu ozvala osamocená cvrčala, jinak v husté mlze s mrholením ptáci přeletovali jen občas. Pěnkavovití ptáci, létající výše než sýkory nebo králíčci, v mlze chvílemi bloudili a opsali nad sjezdovkou několik smyček, než zamířili na Šumpersko. Nejvýrazněji protahujícím druhem byli pěnkavy jikavci, celkem jich prolétlo do devíti hodin asi 200, jednou ve velkém hejnu 80-100 ptáků. Nápadně, ale v malých počtech protahovali severští hýli obecní (asi 20 ex.) a králíčci obecní (asi 20 ex.). Nejzajímavějším druhem byla ovšem konopka žlutozobá. Už dříve jsme jednotlivé ptáky na sedle zaznamenali, ale předpokládali jsme, že táhnou i později po ukončení akce. To se dnes potvrdilo, když nad sedlem zakroužilo v mlze nejdříve hejno minimálně třiceti ptáků a později se na přeletu objevilo další hejno asi 40 ptáků. Dosud se mi tento druh nepodařilo na sedle takto pozorovat. Přetahující hejna byla kompaktní podobně jako hejna čížků nebo konopek obecných a velmi intenzivně se ozývala. Další druhy protahovaly spíše jednotlivě - pěvuška modrá (2 ptáci po rozednění), pěnkava obecná (min. 5 ex., jen jednotliví ptáci a nezávisle na jikavcích), zvonek zelený (dvakrát jednotliví ptáci), čížek lesní (nejméně dva ptáci), vrabec polní (hlasy v jednom z hejn jikavců), stehlík obecný (nejméně dvakrát, 1 a 2 ex.), sýkora koňadra (malé skupinky až později před odjezdem, celkem asi 10 ex.), sýkora modřinka (nejméně jedna s koňadrami), sýkora uhelníček (asi 5 ptáků s koňadrami a králíčky), konopka obecná (min. 5 ptáků, samostatně). ODCHYCENÍ PTÁCI (nepočítáno do statistiky akce): králíček obecný (6 ex.).

Sjezdovka a bouda o týden později.

Po odchytovém stanovišti zůstala jen vyznačená plocha na sčítání nočních motýlů.

Jeden z odchycených králíčků obecných s typickým ocasem mladého (1K) ptáka.


MEZIČAS 1. Drsné podmínky na sedle (18.11.2016). Po třech letech uzavírek od jara do podzimu byla 15. listopadu opět otevřena silnice na sedlo. Vzhledem k technickým podmínkám jsem využil obnovené autobusové dopravy a nechal se ještě za tmy vyvézt nahoru. Na sedle panovala asi nejdrsnější nálada, jakou jsem tady zažil. Asi od 800 m n. m. zakrývala hřeben Jeseníků hustá mlha. K tomu střídání mrazivého počasí a oblev pokrylo celou krajinu lesklým ledem, který se sotva prolamoval pod tíhou člověka (na cestách byl uježděný a ušlapaný, takže se neprolamoval vůbec). Po každém násilném proboření krusty a vytažení boty pro další krok vyskočila z díry řada ledových krystalků, které s rachotem sjížděly zledovatělou sjezdovkou dolů, aby se přidaly k již dříve nahromaděným kouskům v nenápadných prohlubních. K tomu fičel velmi silný jižní ledový vítr, který z namrzlých stromů shazoval ledové bloky - ty každou chvíli dopadaly na namrzlou zem a s hlukem se tříštily na menší kousky, které se případně opět daly do pohybu svahem dolů. Podobná síla větru znamená na sedle vždy dvě věci - nemožnost natáhnout sítě a absenci tahu. Nyní, v polovině listopadu, se přes velký protivítr několik ptáků přes sedlo přece jen snažilo proletět. Především to byli jednotliví jikavci (celkem asi 10 ptáků), skupinky severských hýlů obecných (asi 25 ptáků) a ojedinělé sýkory koňadry. Velmi nízko, na úrovni vrcholků smrčků, se proti vichru propracovalo se zastávkami také hejnko devíti kvíčal a hejno třiceti konopek obecných. Vše doplnily jednotlivé pěnkavy obecné, dva zvonci zelení, jednu ze skupin koňader doprovázel také uhelníček a zřejmě místní králíček obecný, který na noze nesl kroužek zřejmě z letošní akce. Kolem jedenácté jsem se s obtížemi dopracoval přes zledovatělé okolí hotelu v protivětru na autobusovou zastávku a sjel dolů do podzimní krajiny, ve které nebylo ani stopy po drsných horských podmínkách sedla.

Pohled na dolní část žluté sjezdovky s chatou nahoře.

Pozůstatek sněhuláčka nebo spíše travuláčka ze slavnostního ukončení akce.

Zimní nálada kolem odchytového stanoviště "spojených dvanáctek".

Jedinými trochu protahujícími ptáky byli severští hýli - "trumpeťáci".

Protahující hýli s povděkem využili zamražené jeřabiny.

Jediný pozorovaný králíček měl na noze kroužek, pravděpodobně z ukončené akce.