Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Moták pochop (Circus aeruginosus)
ROK 2010-18 2019 (28.10.2019) Celkem
den 2 - 2
noc - - -
n 2 - 2
POZNÁMKA
Motáci pochopi byli nad sedlem na tahu pozorováni již dříve. Teprve 20.9.2013 byl chycen první pták do sítí na sluky, o dva dny později pak překvapivě i pták druhý.
FOTOGALERIE

Samec, kroužkovaný 20.9.2013.

Pták, kroužkovaný 22.9.2013. (Foto: O. Belfín)

Pták, kroužkovaný 22.9.2013 - detail hlavy.

Pták, kroužkovaný 22.9.2013 - spodina křídla.