Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Křepelka polní (Coturnix coturnix)
graf
Odchyty v jednotlivých letech

graf

Retrapi – 11 (klikni pro zobrazení)
STATISTIKY ODCHYTŮ (2010-2022)
Odchyceno 852
z toho den 130
z toho noc 722
Rekordní odchyty
denní - jednotlivý rozlet po noci -
noční 27.08.2012 – 30 ex.
18.08.2012 – 27 ex.
29.08.2012 – 24 ex.
14.08.2016 – 22 ex.
Krajní data
nejčasnější - tah od července -
06.07.2014 – 2 ex. (n)
09.07.2015 – 2 ex. (n)
nejpozdější 04.11.2020 – 1 ex. (n)
02.11.2016 – 1 ex. (n)
02.11.2021 – 1 ex. (n)
POZNÁMKA
V roce 2011 jsme začali k odchytu křepelek používat samostatnou aparaturu a soustavu čtyř dvanáctimetrových sítí sestavených do čtverce, získanou z projektu Zdeňka Moudrého. Křepelky samozřejmě táhnou a chytají se v noci, a to i přímo na světlo. Zde zaznamenané denní odchyty se týkají křepelek, nalákaných v noci na stanoviště a pak naplašených do sítí při denních kontrolách. Při souvislém používání aparatury po několik nocí vzniká na sjezdovce umělé tokaniště, pohybuje se zde skrytě řada křepelek, které se občas ozývají ze skutečně neobvyklých biotopů, jako jsou uličky v nízkých smrčinách a podobně.
SAMICE
Do aparatury na hlas se nejčastěji chytají samci, samice jsou velmi vzácné. Přesto se nám na sedle podařilo během tahu několik samic chytit.

Dospělá samice (+2K) odchycená v noci ze 14. srpna 2011; ve srovnání s mladší samicí vpravo je skvrnění hrudi výraznější (sytější), stejně jako tmavá kresba po stranách hlavy.

Mladá samice, určená jako 1K, chycená v noci ze 14. srpna 2011 (křepelky hnízdí v Africe v zimě, proto je určení věku jako 1K/2K často nejasné). Kresba hlavy i hrudi je mnohem méně výrazná.

Křídlo stejné dospělé samice - dospělí ptáci pelichají všechny letky, proto v křídle chybí rozhraní mezi různě starými letkami, všechny ruční letky vypadají stejně.

Křídlo stejné mladé samice - mladí ptáci pelichají ruční letky až na 3-5 krajních; proto je v křídle jasné rozhraní mezi vnějšími (u tohoto ptáka třemi) a vnitřními ručními letkami - ve tvaru, v barvě i opotřebení špičky.

SAMCI
Naprostá většina odchycených křepelek jsou samci. Díky zbarvení a pelichání je možné rozlišit tři věkové kategorie, dospělého (+2K) samce se nám ovšem dokumentovat nepodařilo.

Variabilita nedospělých ptáků (2K), chycených v nocích mezi 13.-15. srpnem 2011. Existuje víceméně plynulý přechod od světlých ptáků, podobných mladým (ale s tmavým proužkem uprostřed hrdla) po ptáky s celým hrdlem tmavým.

Variabilita mladých (1K) ptáků. Vesměs mají velmi světlou kresbu hlavy a především chybí často tmavý pruh uprostřed hrdla.

FOTOGALERIE

Poslední pták (mladý samec) sezóny 2011, kroužkovaný v noci z 29./30.10.

Detail křídla stejného ptáka. (29.10.2011)