Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Jiřička obecná (Delichon urbicum)
ROK 2010-18 2019 (28.10.2019) Celkem
den 2 - 2
noc 2 - 2
n 4 - 4
POZNÁMKA
První jiřička, chycená na akci, uvízla odpoledne 20.08.2012 v soustavě sítí k odchytu křepelek, ke všemu ve spodním poli. Zřejmě lovila hmyz nízko nad sjezdovkou. O týden později, 28.08.2012, se navečer chytila druhá jiřička do pěvcovek, umístěných na okraji sjezdovky k nočnímu odchytu ptáků odletujících od světla zpět do lesa. Zcela překvapivý byl první noční odchyt jiřičky krátce před půlnocí 08.08.2016.
FOTOGALERIE

Pták, odchycený v noci 08./09.08.2016.
PELICHÁNÍ, URČOVÁNÍ VĚKU
Jiřičky pelichají jednou ročně po vyhnízdění, pelichání může začít před odletem na zimoviště a dokončeno v Africe. Nejnápadnějším rozdílem mezi mladými a starými ptáky před přepelicháním jsou terciály s bílými špičkami (u dospělých jednobarevné).

Mladý pták (1K), kroužkovaný 28.08.2012.

Mladý (1K) pták, kroužkovaný 20.08.2012.

Mladý pták (1K), kroužkovaný 28.08.2012 - detail křídla.

Mladý (1K) pták, kroužkovaný 20.08.2012 - detail křídla.

Mladý pták (1K), kroužkovaný 28.08.2012 - detail ocasu.

Mladý (1K) pták, kroužkovaný 20.08.2012 - detail ocasu.