Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Strakapoud velký (Dendrocopus major)
graf
Odchyty v jednotlivých letech

graf

STATISTIKY ODCHYTŮ (2010-2022)
Odchyceno 33
z toho den -
z toho noc 33
Rekordní odchyty
denní 06.10.2021 – 3 ex.
21.08.2012 – 2 ex.
01.10.2014 – 2 ex.
noční - v noci netáhne -
Krajní data
nejčasnější 02.08.2019 – 1 ex. (d)
12.08.2019 – 1 ex. (d)
15.08.2019 – 1 ex. (d)
15.08.2021 – 1 ex.
nejpozdější 13.11.2010 – 1 ex. (d)
23.10.2021 – 1 ex.
PELICHÁNÍ
Strakapoudi velcí pelichají jednou do roka po vyhnízdění. Dospělí ptáci pelichají veškeré opeření, pelichání je většinou ukončeno do konce října. Mladí (juvenilní) ptáci pelichají sice částečně, ale včetně ručních letek a ocasu - nepřepelichané zůstávají velké loketní krovky, ruční krovky, loketní letky a terciály. Pelichání je většinou ukončeno v období od září do listopadu.

Křídlo dospělé samice (+1K), kroužkované 21.8.2012; pták dokončuje pelichání ručních letek, pelichá také loketní letky.

Křídlo mladého (1K) ptáka, kroužkovaného rovněž 21.8.2012; pták je uprostřed pelichání ručních letek - krajní čtyři jsou staré, vnitřních pět nových, šestá dorůstá.

Křídlo dalšího mladého ptáka (1K), kroužkovaného 22.8.2012; pták pelichá ruční letky - čtyři krajní jsou staré, pátá chybí, šestá dorůstá.

FOTOGRAFIE

Pták chycený 13. listopadu 2010.

Mladá samice, kroužkovaná 28.9.2011, s patrnou kresbou rýdováků.

Kresba křídla mladé samice z 28.9.2011.

Temeno mladé samice z 28.9.2011 s patrnými juvenilními pery.