Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)
graf
Odchyty v jednotlivých letech

graf

STATISTIKY ODCHYTŮ (2010-2022)
Odchyceno 162
z toho den 135
z toho noc 27
Rekordní odchyty
denní 11.10.2019 – 8 ex.
03.11.2021 – 7 ex.
18.10.2016 – 6 ex.
28.10.2011 – 6 ex.
noční - většinou jednotlivě -
Krajní data
nejčasnější 01.10.2022 – 1 ex. (d)
03.10.2014 – 1 ex. (d)
nejpozdější 10.11.2021 – 2 ex. (n)
09.11.2012 – 1 ex. (n)
08.11.2020 – 1 ex. (d)
FOTOGALERIE

Mladá samice (1K, kroužkovaná 27.10.2011); charakteristické špičaté rýdováky.

Ocas a křídlo stejné samice.

Mladá samice (1K, kroužkovaná 28.10.2011).

Detail hlavy a tvaru zobáku této samice.

Další mladá samice (1K, kroužkovaná 28.10.2011).

Detail hlavy a tvaru zobáku této samice.

Třetí ze šesti samic(1K), kroužkovaných 28.10.2011.

Detail hlavy a tvaru zobáku této samice.

Čtvrtá ze šesti samic(1K), kroužkovaných 28.10.2011.

Detail hlavy a tvaru zobáku této samice.

Detail hlavy a tvaru zobáku páté z mladých (1K) samic, kroužkovaných 28.10.2011.