Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Červenka obecná (Erithacus rubecula)
graf
Odchyty v jednotlivých letech

graf

Retrapi – 51 (klikni pro zobrazení)
STATISTIKY ODCHYTŮ (2010-2022)
Odchyceno 53 811
z toho den 9 244
z toho noc 44 567
Rekordní odchyty
denní 13.10.2014 – 315 ex.
29.09.2012 – 214 ex.
11.10.2014 – 138 ex.
noční 18.10.2015 – 1 264 ex.
07.10.2011 – 1 135 ex.
04.10.2019 – 1 118 ex.
30.09.2022 – 1 042 ex.
Krajní data
nejčasnější - místní ptáci -
09.09.2011 – 151 ex.
(první stovková noc)
nejpozdější 18.11.2020 – 1 ex. (d)
17.11.2014 – 8 ex. (d)
17.11.2020 – 3 ex. (n)
POZNÁMKA
Červenka obecná je na Červenohorském sedle suverénně nejpočetněji protahující noční druh a proto také nejpočetnější chytaný druh, zvláště ve druhé fázi tahu. Za dobrých nocí táhla kvanta červenek - pokud bylo při nejlepších nocích za plného obsazení odchytové stanice odchyceno kolem tisíce ptáků, pak stále platí, že většina ptáků sítě oblétla, podlétla, přelétla, odrazila se a podobně. Skutečný počet, který během takové noci protáhl, odhadujeme nejméně na desítky tisíc ptáků! Větší počty červenek protahují nejméně od začátku září (9.9.2011 kroužkováno 151 ex.), s vrcholem na začátku října (6.10.2010 - 953 ex., 7.10.2011 - 1135 ex., 13.10.2012 - 922 ex.), ovšem intenzivní tah pokračuje do konce října (28.10.2011 - 763 ex., 29.10.2011 - 451 ex.), ptáci táhnou ještě v půlce listopadu (15.11.2010 - 17 ex. + 2 ráno, 11.11.2012 - 89 ex. + 19 ex. ráno). Použijeme-li tato čísla a odhady úspěšnosti odchytu, dá se předpokládat, že během jednoho podzimu protáhne přes Červenohorské sedlo k jihu nejméně milión červenek!
FOTOGALERIE

Červenka se slovenským kroužkem, kontrolovaná 29.10.2011 ráno; o rok dříve táhla na podzim na jih západním Slovenskem, kde byla kroužkována.

Ocas dospělého ptáka (+1K), chyceného 17. září 2011.

Křídlo pelichajícího dospělého (+1K) ptáka, odchyceného opět jako retrapa 17. září 2011. Pták pelichá loketní letky, dorůstají mu krajní ruční letky.

Ocas stejného dospělého ptáka.

Ocas ptáka, chyceného 27. září 2011, který ukazuje možné zákeřnosti určování věku. Této mladé (1K) července vypadly z nějakého důvodu krajní tři ocasní pera a nově narostlá mají již tvar per +1K! Pokud tedy pták z nějakého důvodu přijde o všechna ocasní pera, bude mít ve věku 1K ocas jako +1K!

Křídlo stejného mladého ptáka (1K) s charakteristickými skvrnami na loketních krovkách.