Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Retrapi a cizí kroužkovanci
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)
Zpětná hlášení (k 20.03.2021) - 1: Itálie (1).
Cizí kroužkovanci (k 20.03.2021) - 0.
Datum kroužkování Datum nálezu Místo nálezu Čas Vzdálenost Poznámka
25.08.2012, ČHS 13.04.2013 Isola di Ponza, ITÁLIE 231 d 1 077 km chycen, kontrolován