Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)
graf
Odchyty v jednotlivých letech

graf

Retrapi – 1 (klikni pro zobrazení)
STATISTIKY ODCHYTŮ (2010-2022)
Odchyceno 5 458
z toho den 260
z toho noc 5 198
Rekordní odchyty
denní 19.08.2021 – 95 ex.
23.08.2021 – 22 ex.
- vesměs rozlet po silné noci -
noční 15.09.2015 – 597 ex.
10.09.2017 – 510 ex.
11.09.2015 – 308 ex.
Krajní data
nejčasnější 17.07.2012 – 1 ex. (n)
01.08.2019 – 2 ex. (d)
- od 02.08. více odchytů -
nejpozdější 21.10.2012 – 1 ex. (n)
11.10.2020 – 1 ex. (n)
10.10.2013 – 1 ex. (n)
POZNÁMKY
Na sklonku léta (konec srpna) patří lejsem černohlavý k hlavním druhům, táhnoucím v noci. Dosud jsme nezaznamenali rekordní noci, známé z Vosecké boudy v Krkonoších, kdy se za jedinou noc chytilo téměř tisíc lejsků; zdá se být pravděpodobné, že tah lejska černohlavého přes Červenohorské sedlo je slabší než přes Krkonoše. Během nejlepší noci na Červenohorském sedle jsme 27./28.8.2011 kroužkovali 254 ex. Později jsem zjistil, že i za ne zcela příznivých okolností (nezamlžené odchytové stanoviště) je možné stáhnout menší množství lejsků s pomocí přehrávky.
V roce 2013 se ukázalo, že problém je možná v něčem jiném - v intenzívním tahu lejsků soustředěném do několika málo dnů. Tak se v noci 11./12.9. při tahu více druhů ptáků podařilo kroužkovat 23 ptáků. O dvě noci později (13./14.9.) ve střídavém slabém dešti protahovaly nad sedlem přinejmenším stovky ptáků a ozývaly se kontaktním hlasem. Ideální podmínky nastaly v noci 15./16.9., kdy protáhly přinejmenším tisíce ptáků a 301 se podařilo kroužkovat. Za horších podmínek následující noci bylo kroužkováno dalších 29 lejsků. V roce 2015 byl zaznamenán opět intenzivní tah lejsků od 10. do 17. září. Při zlepšených opdchytových podmínkách se podařilo kroužkovat v noci 11./12. září 308 ptáků a v noci 15./16. září rekordních 597 ptáků.
Poslední lejsek černohlavý byl kroužkován v noci 21./22.10.2012!.
FOTOGALERIE

Křídlo mladého samce (1K), kroužkovaného v noci na 28.8.2011 - lemy terciál jsou na vnějším praporu mnohem širší, vytvářejí typický zub ve světlém lemování pera. Světlé lemy vnitřních loketních krovek vybíhají podél ostnu ke kořeni. Pro samce svědčí temně černé střední rýdováky.

Křídlo dospělé samice (+1K), kroužkované v noci na 28.8.2011 - lemy terciál jsou úzké a po celém obvodu stejně široké, bez zubu (lépe vidět na okraji vlevo), světlé lemy vnitřních loketních krovek nevybíhají podél ostnu.

Mladá samice (1K), kroužkovaná v noci na 28.8.2011. Lemy terciál a loketních krovek typické pro mladé ptáky; krajní rýdovák velmi světlý a s neostře odděleným světlým okrajem - znak samice.

Dospělý samec (+1K), kroužkovaný v noci ma 28.8.2011. Opět typické lemy terciál a loketních krovek (užší a stejně široké - znak dospělých ptáků), krajní rýdovák dosti tmavý a s ostře odděleným světlým lemem; střední rýdováky černavé.

První pták roku 2012, mladý (1K) jedinec, kroužkovaný v noci 17.7.2012.