Odchyty na Červenohorském sedle 2016
s poznámkami k rokům 2010-15

MENU
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)

ROK 2010-15 2016 (17.10.) Celkem
den - - -
noc 3 2 5
n 3 2 5
POZNÁMKA, FOTOGALERIE
První kulíšek nejmenší (pták 1K) vůbec se chytil nad ránem 15. srpna 2011 do sítě hned vedle chaty; šlo o jednu ze světelných sítí, nataženou již bez svícení. Druhý pták byl kroužkován 29.09.2012. V roce 2012 se kulíšek ozýval spontánně a později i v reakci na nahrávku na protějším svahu Červenohorského sedla, podle všeho jde tedy o místní ptáky. V dalších letech byli kulíšci opět pozorováni přímo u chaty na odchytovém stanovišti, v noci 29./30.08.2015 byl kroužkován třetí pták. V roce 2016 byl dospělý pták (a čtvrtý kulíšek) kroužkován v noci 27./28.08., pátý (mladý samec) pak v noci 15./16.10.

Portrét kulíška - absence bílého skvrnění na čele potvrzuje, že jde o mladého ptáka; stejně jako absence příčných proužků na bocích (viz titulní foto).

Kresba křídla.

Kresba ocasu.

Pařáty.

Pták, kroužkovaný 29./30.9.2012.

Stejný pták.

Křídlo ptáka z roku 2012.

Skvrny ve tvaru očí v týle.