Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Sedmihlásek malý (Iduna caligata)
ROK 2010-18 2019 (28.10.2019) Celkem
den - - -
noc 2 - 2
n 2 - 2
POZNÁMKA
Sedmihlásek malý byl poprvé chycen v noci z 3. na 4. září 2013. Jde o první záznam na našem území; zajímavé je, že jde o jeden z mála druhů, který byl zjištěn u nás a nebyl zaznamenán v Polsku - což ovšem už neplatí, protože samec, zaznamenaný 27.-28. května 2013 byl nedávno akceptován polskou FK jako první záznam pro Polsko. Pták byl zjištěn na tom nejvhodnějším místě - u Jastarnii na poloostrově Hel.

Míry kroužkovaného jedince:
křídlo - 61 mm
ocas - 45 mm
běhák (délka) - 19,1 mm
běhák (tloušťka) - 1,6 mm
zobák (délka kosterní) - 14,3 mm
zobák (délka od opeření) - 9,2 mm
zobák (šířka v nozdrách) - 3,2 mm
formule křídla - 1 (29 mm), 2 (6 mm), 3 (V), 4 (1 mm), 5 (1 mm), 6 (4 mm), 7 (7 mm), 8 (9 mm), 9 (11 mm), 10 (12 mm), LL (13 mm)
krajní ruční letka o 5 mm delší než ruční krovky
2 RL = 7/8 RL


Naprosto nečekaný byl druhý odchyt sedmihláska malého v noci 17./18.08.2015. Rovněž v tomto případě šlo o druhé zastižení na území ČR vůbec.
FOTOGALERIE - pták z roku 2013

Pohled s patrnými hlavními znaky - výrazný nadoční proužek, sahající za oko; světlá spodní čelist zobáku s tmavou skvrnou; tmavé středy a ostny terciál; světlé lemy krajních ocasních per; patrná je délka krajní i druhé letky.

Detail křídla s patrnými čtyřmi zářezy na vnějších praporech, čtvrtý zářez je méně zřetelný, ale stále je viditelný (rozdíl od I. pallida, který má jen tři zářezy)

Ocas s rozpitými světlými lemy krajních rýdováků; u I. rama jsou lemy výraznější a ostřeji oddělené, u I. pallida omezené na špičky rýdováků. Střední a vnější rýdováky jsou o něco kratší (další typický znak druhu).

Pohled na ptáka v interiéru při osvícení bleskem.

Detail hlavy a zobáku. Nápadný nadoční proužek pokračuje za oko, kde se rozšiřuje (u I. rama končí očním kroužkem); na světlé spodní čelisti zobáku je tmavá skvrna (u I. rama chybí nebo je nahrazena "stínem"). Špička je spíše zakulacená (u I. rama více rovná, zobák je proporciálně větší).

Detail formule křídla; krajní letka je výrazně delší než ruční krovky, vrchol tvoří víceméně tři stejně dlouhé letky (P6-8 neboli třetí až pátá).

Zobák kratší než u Iduna rama, s vykrojenými (ne rovnými) okraji, bez světlé špičky.

Detail nohy - prsty jsou tmavší než běhák (viz Svensson - pták je "obutý").

FOTOGALERIE - pták z roku 2015

Srovnání se sedmihláskem hajním.