Odchyty na Červenohorském sedle 2016
s poznámkami k rokům 2010-15

MENU
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)

Pták, kroužkovaný v noci 27./28.8.2011.
ROK 2010-15 2016 (08.09.) Celkem
den 21 2 23
noc 61 28 89
n 82 30 112
URČOVÁNÍ STÁŘÍ
Tak jako u mnoha jiných tažných pěvců je základním rozdílem mezi mladými a starými ptáky důsledek pelichání. Sedmihlásci pelichají na zimovišti, proto mají mladí (1K) ptáci velmi čerstvé opeření, včetně výrazného křídelního pole, tvořeného lemy loketních letek. Staří (+1K) ptáci mají opeření od zimy, proto je obvykle silně otřelé a opotřebované, křídelní pole může být vlivem otření lemů letek nevýrazné.

Dospělý (+1K) pták, kroužkovaný v noci 16./17.8.2012. Křídelní krovky a terciály jsou silně opotřebované a vybledlé, křídelní pole na loketních letkách je však stále výrazné.

Mladý (1K) pták, kroužkovaný během stejné noci 16,/17.8.2012. Celé opeření je čerstvé a neopotřebované, což je nejvýrazněji vidět na křídelních krovkách.

Křídlo stejného dospělého ptáka, se silně opotřebovanými terciálami a olámanými špičkami ručních letek.

Křídlo stejného mladého ptáka, s čerstvými terciálami a nepoškozenými špičkami ručních letek.


Jiný mladý (1K) prák, kroužkovaný v noci 11./12.9.2012.

Křídlo stejného mladého ptáka.