Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina), Icterine Warbler
graf
Odchyty v jednotlivých letech

graf

STATISTIKY ODCHYTŮ (2010-2022)
Odchyceno 142
z toho den 39
z toho noc 103
Rekordní odchyty
denní 23.08.2014 – 3 ex.
18.08.2015 – 3 ex.
19.08.2015 – 3 ex.
noční 15.09.2015 – 12 ex.
27.08.2011 – 11 ex.
05.08.2016 – 10 ex.
Krajní data
nejčasnější 30.07.2017 – 1 ex. (n)
31.07.2019 – 1 ex. (d)
01.08.2018 – 1 ex. (d)
nejpozdější 18.09.2013 – 1 ex. (n)
15.09.2015 – 12 ex. (n)
11.09.2012 – 1 ex. (n)
11.09.2015 – 1 ex. (n)

URČOVÁNÍ STÁŘÍ
Tak jako u mnoha jiných tažných pěvců je základním rozdílem mezi mladými a starými ptáky důsledek pelichání. Sedmihlásci pelichají na zimovišti, proto mají mladí (1K) ptáci velmi čerstvé opeření, včetně výrazného křídelního pole, tvořeného lemy loketních letek. Staří (+1K) ptáci mají opeření od zimy, proto je obvykle silně otřelé a opotřebované, křídelní pole může být vlivem otření lemů letek nevýrazné.

Dospělý (+1K) pták, kroužkovaný v noci 16./17.8.2012. Křídelní krovky a terciály jsou silně opotřebované a vybledlé, křídelní pole na loketních letkách je však stále výrazné.

Mladý (1K) pták, kroužkovaný během stejné noci 16,/17.8.2012. Celé opeření je čerstvé a neopotřebované, což je nejvýrazněji vidět na křídelních krovkách.

Křídlo stejného dospělého ptáka, se silně opotřebovanými terciálami a olámanými špičkami ručních letek.

Křídlo stejného mladého ptáka, s čerstvými terciálami a nepoškozenými špičkami ručních letek.


Jiný mladý (1K) prák, kroužkovaný v noci 11./12.9.2012.

Křídlo stejného mladého ptáka.