Odchyty na Červenohorském sedle 2022
s poznámkami k rokům 2010-2021

MENU
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina), Icterine Warbler

Celkové počty, odchycené v jednotlivých pentádách 2010-2021 (total numbers ringed per 5-day periods in 2010-2021)

Relativní počty v jednotlivých pentádách, přepočítané na jeden odchyt (relative numbers of ringed birds, adjusted per ringing day/night)

Odchyty v jednotlivých letech (numbers of ringed per year)
POČET KROUŽKOVANÝCH JEDINCŮ / Numbers of ringed birds
ROK 2010-21 2022 (13.08.2022) Celkem
den 37 - 373
noc 102 1 103
celkem 139 1 140

Podíl denních (žlutě) a nočních (černě) odchytů (2010-2021) / Proportion of birds ringed during the day (yellow) and night (black) in 2010-2021
KRAJNÍ DATA / earliest/latest birds
Nejčasnější / the earliest
30.07.2017noc/night1 ex.
31.07.2019den/day1 ex.
01.08.2018den/day1 ex.
Nejpozdější / the latest
18.09.2013noc/night1 ex.
15.09.2015noc/night12 ex.
11.09.2012noc/night1 ex.

MAXIMA / max. numbers
12 ex.15.09.2015noc/night
11 ex.27.08.2011noc/night
10 ex.17.08.2015noc/night
10 ex.05.08.2016noc/night

URČOVÁNÍ STÁŘÍ
Tak jako u mnoha jiných tažných pěvců je základním rozdílem mezi mladými a starými ptáky důsledek pelichání. Sedmihlásci pelichají na zimovišti, proto mají mladí (1K) ptáci velmi čerstvé opeření, včetně výrazného křídelního pole, tvořeného lemy loketních letek. Staří (+1K) ptáci mají opeření od zimy, proto je obvykle silně otřelé a opotřebované, křídelní pole může být vlivem otření lemů letek nevýrazné.

Dospělý (+1K) pták, kroužkovaný v noci 16./17.8.2012. Křídelní krovky a terciály jsou silně opotřebované a vybledlé, křídelní pole na loketních letkách je však stále výrazné.

Mladý (1K) pták, kroužkovaný během stejné noci 16,/17.8.2012. Celé opeření je čerstvé a neopotřebované, což je nejvýrazněji vidět na křídelních krovkách.

Křídlo stejného dospělého ptáka, se silně opotřebovanými terciálami a olámanými špičkami ručních letek.

Křídlo stejného mladého ptáka, s čerstvými terciálami a nepoškozenými špičkami ručních letek.


Jiný mladý (1K) prák, kroužkovaný v noci 11./12.9.2012.

Křídlo stejného mladého ptáka.