Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Odchyty na Červenohorském sedle

Sezóna 2023 skončila 10. listopadu; bližší informace najdete v Blogu 2023.

Podzimní migrace živočichů přes horské bariéry skýtá unikátní podmínky pro sběr netriviálních údajů o migračním chování živočichů. V České republice je na tento typ výzkumu soustředěn projekt probíhající od roku 2010 na Červenohorském sedle v Jeseníkách, který je svým rozsahem zároveň největší v současnosti probíhající akcí zaměřenou na odchyty a kroužkování ptáků na našem území.

Výzkumná akce na Červenohorském sedle se po několika letech optimalizace postupně posouvá i k řešení obecnějších otázek spojených s migrací létajících živočichů a kromě ptáků je zde sledována i migrace netopýrů, motýlů a některých dalších vybraných skupin hmyzu.

Cílem těchto webových stránek, které vytvořil a spravuje Martin Vavřík, je informovat zájemce o průběžných výsledcích odchytové akce. Za tím účelem slouží především deníky s denními reporty z jednotlivých let (blog 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022). V roce 2014 nebyla data ve formě blogu doplňována, údaje z této sezóny však byly doplněny do sumárních tabulek všech odchytů, které jsou k dispozici v záložce Statistiky. Zpětné odchyty zahraničních kroužkovanců, jakožto i nálezy ptáků kroužkovaných na Červenohorském sedle jsou shrnuty v záložce Retrapi. Záložka Odchycené druhy shrnuje grafickou i tabelární formou základní údaje o odchycených druzích, včetně fenologie jejich průtahu v jednotlivých letech.

Vedoucím výzkumného týmu a garantem projektu je od r. 2016 RNDr. Radek Lučan, Ph.D. (Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy). Na odchytech, organizaci a průběhu akce se podílelo a podílí celá řada dobrovolníků, bez jejichž přispění by ji nebylo lze v obdobném rozsahu provádět. Mezi nimi lze jmenovat především:

 • Františka Zichu, duchovního otce a zakladatele novodobých odchytů na Červenohorském sedle, který spolu s Martinem Vavříkem akci od r. 2010 metodicky vylaďoval, do r. 2015 organizoval, většiny odchytů se osobně účastnil a nadále zůstává v úzkém kruhu organizátorů.
 • Martina Brejšku, který dal dohromady i sponzoroval dvě světla (jedno náhradní), využívaná při odchytu, v celkové hodnotě kolem 50 000 Kč!
 • Martina Dubského, majitele a provozovatele lyžařského areálu za vstřícnost a umožnění všech našich aktivit v prostoru sjezdovek, včetně pronájmu dosavadní základny v jedné z vlekařských chatek
 • Tomáše Klímu, místopředsedu Ski klubu Šumperk a Zdeňka Lysáka, vedoucího lyžařského areálu na Červenohorském sedle, kteří nám poskytli k využívání jednu z vlekařských chatek jako zázemí a umožnili nám využívat k odchytům jednu ze sjezdových tratí
 • Tomáše Pospíšila, v době počátků akce lesního správce Lesů ČR v Loučné nad Desnou a později ředitele lesního a vodního hospodářství Lesů ČR, který nám umožnil úpravu porostů pro natažení nárazových sítí a osobně se na této úpravě do značné míry podílel
 • Petra Šaje, vedoucího Správy CHKO Jeseníky, která naši odchytovou akci na Červenohorském sedle plně podporuje a pomáhá s organizačními záležitostmi
 • Jaromíra Berana za neskutečné nasazení při zajišťování logistiky spojené s dopravou osob, materiálu, vody a veškeré další pomoci (mj. uskladnění materiálu mezi sezónami, usnadnění transportu alternativní cestou v komplikované situaci spojené s opravou hlavní silnice na Červenohorské sedlo od Šumperka atd.)
 • Martina Vavříka za vzorné vedení webových stránek akce a velmi cenné odborné poznatky k vedení výzkumu
 • Jaroslava Cepáka a Kroužkovací stanici NM, která rovněž akci plně podporuje
 • Annu Koukolíkovou za významný podíl na průběžné organizaci akce od. r. 2015

  Hlavními sponzory akce byli v průběhu let zejména (abecedně, bez titulů): Peter Adamík, Henk van Hatem, Jiří Horáček, Zbyněk Chromek, Zdenek Kratochvíl, Karel Maton, Pavel Kverek, Zdenka Pohanková, Přemysl Vaněk.
  V letech 2014 a 2015 byly spolufinancovány z prostředků malého grantu České společnosti ornitologické udělených O. Belfínovi.
  Na provoz stanice však průběžně přispěla a přispívá i většina kroužkovatelů, kteří se na akci různou měrou podíleli a podílejí (Jaromír Beran, Ondřej Boháč, Vojtěch Brlík, František Buben, Martin Brejška, Robert Doležal, Lubomír Doupal, manželé Drábovi, Ladislav Duda, Jaroslav Fořt, Jiří Frohlich, Ladislav Hajný, Henk van Hattem, Jakub Hlaváček, Jiří Hlaváček, Misroslav Horák, Kryštof Chmel, Josef Chytil, Jaroslav Jelínek, Lukáš Jonák, Ondřej Kauzál, Tereza Králová, Pavel Kverek, Jiří Malina, Jiří Mixa, Zdenek Pletka, Michal Podhrázský, Petr Podzemný, Tomáš Pospíšil, Martin Smola, Martin Smrček, Jan Suja, Ingrid Maria Steenbergen, Jiří Stolarczyk, Petr Šaj, Jan Řezníček, Martin Těšický, Lucia Turčoková, Jiří Vaník, Anna Vaníková, Zdeněk Zerzáň).

  Sezóna 2021 - hledáme potenciální sponzory. Pro bližší informace klikněte na obrázek.


  F. Zicha roztahuje hlavní světelnou síť při jednom z odchytů v roce 2010.