Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
graf
Odchyty v jednotlivých letech

graf

STATISTIKY ODCHYTŮ (2010-2022)
Odchyceno 90
z toho den 68
z toho noc 22
Rekordní odchyty
denní 13.08.2016 – 7 ex.
18.08.2015 – 4 ex.
noční 27.08.2011 – 6 ex.
16.08.2012 – 4 ex.
Krajní data
nejčasnější 02.08.2012 – 1 ex.
04.08.2017 – 1 ex.
06.08.2016 – 1 ex.
nejpozdější 25.09.2019 – 1 ex.
21.09.2014 – 1 ex.
17.09.2019 – 1 ex.
17.09.2022 – 1 ex.
POZNÁMKA
V roce 2011 se chytilo šest krutihlavů během první ranní kontroly po noci z 27./28.9., evidentně šlo o ptáky nalákané světlem, kteří čekali na rozednění. Obecně platí, že denní odchyty krutihlavů budou ve většině případů ptáci z noci; přesto se např. 2: srpna 2012 chytil krutihlav přímo v poledne do světelné sítě uprostřed sjezdovky.
PELICHÁNÍ, URČOVÁNÍ VĚKU
Krutihlavi pelichají dvakrát do roka a to svérázným způsobem. Po vyhnízdění podstupují úplné pelichání, kdy vymění všechna pera s výjimkou loketních letek, které pelichají až na zimovišti. Juvenilní ptáci pelichají podobně, zůstává jim část juvenilních loketních letek, ručních krovek a terciál. Před hnízděním procházejí krutihlavi částečným pelicháním, kdy vyměňují pera těla, krovky, terciály a ocasní pera.
Určování věku na podzim: zvláštností juvenilních ptáků je naprosto odlišná krajní ruční letka, která dosahuje poloviny délky sousední letky; po přepelichání a u starších ptáků je miniaturní, nenápadná. Před pelicháním je tedy možné poznat 1K ptáky podle její délky, později pak podle nových loketních letek, které jsou u starších ptáků opotřebované (pocházejí z pelichání ze zimoviště, jdou tedy přes půl roku staré).

Křídlo pelichajícího mladého (1K) ptáka, kroužkovaného 2.8.2012. Vnějších pět letek je juvenilních, krajní letka (P10) je velmi dlouhá, dosahuje poloviny délky sousední letky (P9). Vnitřní letky jsou již nové, šestá (P5) dorůstá.

Křídlo jednoho ze čtyř ptáků, chycených v noci 16./17.8.2012. Krajní ruční letka (P10) je miniaturní, tedy po přepelichání, vzhledem k tomu, že loketní letky jsou nové a neopotřebované se jedná o mladého (1K), již přepelichaného ptáka.

Křídlo dalšího ze čtyř ptáků, chycených v noci 16./17.8.2012. Opět se pravděpodobně jedná o mladého ptáka (1K). V křídle je patrných jen osm ručních letek, devátá (P9) pravděpodobně teprve dorůstá.

Křídlo ptáka, chyceného 18.8.2012. U tohoto mladého ptáka (1K) je jasně patrné končící pelichání ručních letek (devátá - P9 - dorůstá, krajní P10 bude miniaturní). Loketní letky jsou neotřelé, na rozdíl od +1K ptáků.

FOTOGALERIE

Typická akrobacie chyceného krutihlava, která mu dala jméno.