Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Organizace odchytů, kontakty

Technická a personální organizace odchytů:

RNDr. Radek Lučan, Ph.D. (PřF UK, e-mail: rlucan at centrum.cz)
Mgr. Anna Lučanová (PřF UK, e-mail: anna.koukolikova at gmail.com)

Webové stránky, průběžné statistiky, lokální zázemí:

Dr. Martin Vavřík (e-mail: vavrik.martin at seznam.cz)