Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
graf
Odchyty v jednotlivých letech

graf

Retrapi – 1 (klikni pro zobrazení)
STATISTIKY ODCHYTŮ (2010-2022)
Odchyceno 456
z toho den 219
z toho noc 237
Rekordní odchyty
denní 04.09.2013 – 20 ex.
20.08.2017 – 17 ex.
noční 05.08.2016 – 24 ex.
20.09.2017 – 19 ex.
28.08.2022 – 14 ex.
Krajní data
nejčasnější 23.07.2018 – 1 ex. (d)
31.07.2019 – 1 ex. (d)
01.08.2017 – 1 ex. (n)
nejpozdější 04.10.2014 – 1 ex. (d)
01.10.2014 – 1 ex. (n)
01.10.2014 – 2 ex. (d)
01.10.2019 – 1 ex. (d)
POZNÁMKA
Kromě jednotlivých odchytů se nejvíce ťuhýků chytilo po noci z 27. na 28.8.2011 - celkem 10 ex.. Určitě šlo o ptáky přilákané na světlo, protože v sítích byli hned po rozednění. V roce 2013 se podařilo zastihnout časnější nástup tahu - první pták byl kroužkován v noci 7./8.8. a další v následujícím dni a noci. V tomto roce byl také zaznamenán vůbec nejvýraznější tah - 4. září ráno táhli ťuhýci po celé ploše sjezdovky tak, že v každé síti byl chycen aspoň jeden pták. Jeden ťuhýk dokonce vletěl do chaty a zakroužil "kolem lustru"! Celkem bylo ten den kroužkováno 20 ťuhýků. V roce 2016 byl první ťuhýk kroužkován už v noci 2./3. srpna.
URČOVÁNÍ VĚKU A POHLAVÍ, PELICHÁNÍ
Určování věku a/nebo pohlaví je u ťuhýků poměrně jednoznačné. Úplné pelichání u nich probíhá na zimovištích, při částečném pelichání po vyhnízdění vyměňují pouze tělní pera, jen u některých ptáků pak navíc terciály, střední rýdováky a některé krovky. Mezi podzimními ptáky jsou pak mladí (1K) jedinci snadno poznatelní od samic podle kresby krovek a terciál.

Dospělý (+1K) samec, kroužkovaný 18.8.2012. Tento pták pelichá jeden ze středních rýdováků.

Dospělá samice, kroužkovaná 17.8.2012. Na rozdíl od mladých ptáků má výraznější kresbu hlavy a především křídelní krovky a terciály bez tmavé kresby. Tato samice vykazovala pelichání rýdovacích per (viz níže).

Mladý (1K) pták, kroužkovaný 16.8.2012. Na rozdíl od samice má výraznou tmavou kresbu na krovkách a terciálách.

Ocas dospělé samice, kroužkované 17.8.2012. Většina per je přepelichaná, krajní tři rýdováky (levé) jsou ovšem z neznámého důvodu staré, stejně jako jeden ze středních rýdováků. Možná došlo k poškození ocasu a růstu nových per, nesouvisejícím s pelicháním.

Křídlo mladého (1K) ptáka, kroužkovaného 16.8.2012, s charakteristickou tmavou kresbou na špičkách krovek a terciál.

Portrét mladého (1K) ptáka z 16.8.2012.