Odchyty na Červenohorském sedle 2016
s poznámkami k rokům 2010-15

MENU
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)

ROK 2010-15 2016 (29.10.) Celkem
den 2 1 3
noc - - -
n 2 1 3
POZNÁMKA, FOTOGRAFIE
První ťuhýk šedý (mladý pták, 1K) se chytil 16.10.2011 - nejprve zaútočil na králíčka obecného, chyceného v jedné z dolních sítí a poté se chytil do další pěvcovky u chaty. O pár dní později jej kontroloval u chaty Franta Zicha, takže se zde pták zdržel. Druhý pták byl kroužkován 09.10.2015, třetí pak 24.10.2016.

Pohled na ťuhýka shora.

Detail kresby ocasu.