Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
ROK 2010-18 2019 (28.10.2019) Celkem
den 3 - 3
noc - - -
n 3 - 3
POZNÁMKA, FOTOGRAFIE
První ťuhýk šedý (mladý pták, 1K) se chytil 16.10.2011 - nejprve zaútočil na králíčka obecného, chyceného v jedné z dolních sítí a poté se chytil do další pěvcovky u chaty. O pár dní později jej kontroloval u chaty Franta Zicha, takže se zde pták zdržel. Druhý pták byl kroužkován 09.10.2015, třetí pak 24.10.2016.

Pohled na ťuhýka shora.

Detail kresby ocasu.