Odchyty na Červenohorském sedle 2023
s poznámkami k rokům 2010-2022

MENU
Cvrčilka zelená (Locustella naevia)
graf
Odchyty v jednotlivých letech

graf

STATISTIKY ODCHYTŮ (2010-2022)
Odchyceno 1 376
z toho den 632
z toho noc 744
Rekordní odchyty
denní 03.08.2016 – 37 ex.
07.09.2016 – 35 ex.
13.08.2016 – 28 ex.
noční 06.09.2016 – 33 ex.
09.09.2011 – 18 ex.
18.08.2021 – 18 ex.
Krajní data
nejčasnější 16.07.2018 – 1 ex. (n)
17.07.2012 – 1 ex. (n)
23.07.2018 – 1 ex. (d)
nejpozdější 20.10.2014 – 1 ex. (d)
17.10.2015 – 1 ex. (d)
16.10.2015 – 5 ex. (n)
URČOVÁNÍ VĚKU NA PODZIM
Cvrčilky zelené pelichají úplně obvykle až na zimovišti, po vyhnízdění procházejí jen částečným pelicháním, které zahrnuje minimálně některá tělní pera a při maximálním rozsahu i několik letek. Postjuvenilné pelichání u tohoto druhu chybí, proto je obvykle výrazný rozdíl mezi mladými (1K) ptáky v čerstvém opeření a staršími (+1K) ptáky se silně opotřebovaným peřím - viz fotografie níže.

Dospělý (+1K) pták, kroužkovaný 17.8.2012. Opeření je silně opotřebované, což se projevuje i na celkovém vzhledu a vybledlém odstínu zbarvení.

Mladý (1K) pták, kroužkovaný rovněž 17.8.2012. Opeření je čerstvé, neopotřebované a celkové zbarvení je mnohem sytější a živější.

Dospělý (+1K) pták, kroužkovaný 30.7.2017.

Mladý (1K) pták, kroužkovaný rovněž 30.7.2017.

Křídlo dospělého ptáka (+1K, 17.8.2012) se silně opotřebovanými ručními letkami a krovkami.

Křídlo mladého ptáka (1K, 17.8.2012) s čerstvými ručními letkami i krovkami bez výrazného opotřebení.

Ocas dospělého ptáka (+1K, 17.8.2012) se silně opotřebovanými rýdovacími pery.

Ocas mladého ptáka (1K, 17.8.2012) s čerstvými rýdovacími pery bez výrazného opotřebení.

FOTOGALERIE

Dospělý (+1K) pták, kroužkovaný 10.09.2011. Ocasní pera jsou na rozdíl od mladých ptáků silně opotřebená, stejně jako ruční letky.

Další mladý pták (1K, kroužkovaný 28.08.2011) - kromě čerstvých letek je patrné žlutavé zabarvení hrudi.

Křídlo a ocas mladého ptáka (1K, kroužkovaný 14.08.2011). Peří (letky a rýdováky) je čerstvé, bez výrazného opotřebení a bez rozhraní mezi různě starými letkami.

První pták roku 2012 - mladý (1K) jedinec, kroužkovaný v noci na 18.7.

Pohled na spodinu ocasu a podocasní krovky ptáka z 18.7.2012.